2006 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспортарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 1235 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет  кодексіне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналардың:
      208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 214-1, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің;

      2. Осы қаулы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына    
208-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1 Құны:  7653063 мың теңге (жетi миллиард алты жүз елу үш миллион алпыс үш мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 15 қаңтардағы  Заңы ; "Жедел-іздестіру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 15 қыркүйектегі Заңының  6-бабы ; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуірдегі Заңының  9 ,   10-баптары ; "Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы  Заңы ; "Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 30 маусымдағы  Заңы ; "Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі  Заңы ; "Патент заңы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шілдедегі  Заңы ; "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі  Заңы ; "Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар шығарылған жерлердің атаулары туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 26 шілдедегі  Заңы ; "Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 29 маусымдағы  Заңы ; "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының  3 ,   15,   16,   19,   21,   22-баптары ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы  Заңы ; Қазақстан Республикасының "Нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік реестрі және оларды мемлекеттік тіркеуді ретке келтіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 4 наурыздағы N 3379  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау қызметін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 11 қыркүйектегі N 1376  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы ; "Жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркегені үшін алым ставкаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 26 сәуірдегі N 392  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету, мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен азаматтардың жұмысында заңдылық режиміне қолдау жасау, азаматтардың және ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:  заң жобаларын әзірлеу, консультациялық және сараптамалық жұмыстар жүргізу, қолданыстағы заңнаманы жүйелеу, нормативтік құқықтық актілерге сараптама жасау, қолданыстағы заңдарды түсіндіру, ғылым, әдебиет және өнер шығармаларын, өнеркәсіптік меншіктің объектілерін жасауға және пайдалануға байланысты пайда болатын авторлық құқық, өнеркәсіптік меншік құқығы саласындағы қатынастарды реттеу, мемлекеттік органдарды Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің дерекқорларымен қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары мен мемлекеттік органдардың жасаған өтініштері бойынша Қазақстан Республикасының және шетел мемлекеттерінің соттарында мемлекеттің мүддесін құқықтық қорғау, нотариалдық және адвокаттық қызметпен, мүлікті бағалау жөніндегі қызметпен айналысу құқығына лицензиялар беру, діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасау, әділет органдарының және қылмыстық атқару
жүйесінің ақпараттық жүйелеріне уақытылы және толық техникалық
қызмет көрсету және сүйемелдеу, жылжымайтын мүлік құқықтарын және жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркеу, Қазақстан Республикасы азаматтарына төлқұжаттары мен жеке куәліктерін беру.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мер-
зімі

Жауапты орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001

  

Мемлекет-
тің қызме-
тін құқық-
тық қамта-
масыз ету

  

  

  

2

  

  

  

001

  

Орталық органның
аппараты

  

Бекітілген штат санының лимитіне сәйкес 332 бірлік
санында Қазақстан
Республикасы
Әділет министр-
лігінің орталық аппаратын және
оның комитет-
терін ұстау.
Бекітілген
лимитке сәйкес
13 қызметтегі
жеңіл автомобиль-
дерді ұстау және
жалдау. Іске
асыру мерзімі:
қаңтар-желтоқсан. Спорт-сауықтыру
іс-шараларын
өткізу. Іске
асыру мерзімі:
қаңтар-желтоқсан. Заңнамада
белгіленген
тәртіппен мына
салаларда,
мемлекеттік
саясатты қалыптастыруды
қамтамасыз ететін
стратегиялық
функцияларды
іске асыру:
1) Заң жобалау
жұмыстарын
ұйымдастыру:
50 заңнамалық
актілер бойынша қолданыстағы заңнамаға талдау жүргізу. Жобаның сапасын, негізде-
месін және заңды-
лығын бағалау жобаны қабылдау-
дың болуы мүмкін тиімділігін анықтау және
болуы мүмкін
теріс зардаптарын
айқындау үшін консультациялық және эксперттік
қызметтерді,
ғылыми, оның
ішінде ғылыми
криминологиялық, сараптаманы ұйымдастыру және
жүргізу. 52 заң жобасын әзірлеу үшін заңгер-
ғалымдар мен
тәжірибе алып
жүрген заңгер-
лерді тарту.
91 заң жобасын
ғылыми сараптама-
дан, 20 заң жобасын ғылыми криминологиялық
сараптамадан
өткізу. Заң
жобаларын әзірлеу
жөніндегі жұмыс топтарының отырыстарын құру,
ұйымдастыру және өткізу. 
6 конференция
мен дөңгелек
үстел өткізуді
қамтамасыз ету. Жасалған шарттар-
ға сәйкес қызмет көрсетулерге ақы төлеу. Ғылыми мақалаларды, қолданыстағы заң-
намаға жүргізіл-
ген талдау қорытындыларын, конференциялар мен дөңгелек үс-
телдер матери-
алдарын, қабыл-
данған заңдарға ғылыми-практика-
лық түсінікте-
мелерді бұқара-
лық ақпарат құралдарында жариялау.
Қазақстан
Республикасының Заңдар жинағын
дайындау. Іске асыру мерзімі:
қаңтар-желтоқсан.
2) Зияткерлік
меншік құқығын
қорғау: Шетелдік
делегацияның,
сарапшылардың
қатысуымен,
сабақтас құқықтар
шығармалары мен
объектілеріне, өнеркәсіптік
меншік объектіле-
ріне, селекциялық
жетістіктерге,
интегралдық
микросхемалар
топологияларына құқықтарды қорғау
мәселелері жөніндегі өңірлік
семинарларды,
көпшілік акцияларды
мыналармен ұйымдастыру және өткізу: 
- көліктік
құралдар мен
үй-жайларды
(аудандарды)
жалға алу;
- буфеттік қызмет
көрсету;
- ілеспе аудармамен
қамтамасыз ету;
- стенографиялық жазбамен қамтамасыз ету;
- полиграфиялық өнім дайындау;
- брошюралар
шығару;
- кеңсе және өзге де тауарларды
сатып алу.
Зияткерлік меншік
объектілерін
тіркеу туралы
куәлік бланкі-
лерін дайындау;
Әдістемелік
әдебиеттер мен
нормативтік құқықтық актілерін шығару.
Іске асыру мерзімі: қаңтар-желтоқсан.
3) Құқықтық
ақпаратпен
қамтамасыз ету;
Жасалған шарттарға сәйкес
нормативтік құқықтық актілерді жинақтау және
есепке алу бойынша қызметтерге ақы төлеу. Мемлекеттік
тізілімге 2900 нормативтік құқықтық актілер
енгізу. Құқықтық
ақпарат беруді
қамтамасыз ету. Аумақтық бөлімшелерді қоса
алғанда 1132 мемлекеттік органдар бойынша
жаңарту мерзімділігі айына кемінде
1 рет "Заң" дерекқорын жыл сайын орнату және
өзектілендіру.
Іске асыру мерзімі:
қаңтар-желтоқсан.
4) Соттарда мемлекеттің мүддесін қорғау:
Қазақстан
Республикасының, шетел мемлекетте-
рінің, халықара-
лық төрелік
соттарында мемлекеттің мүддесін тиімді
құқықтық қорғауды
қамтамасыз ету. Орталық атқару
органдарына құқықтық мәселелер
жөніндегі консультациялық қызметтерді көрсету практика-
сын реттеу. Жасалған шарттарға
сәйкес төрелік
шығындар мен
қызметтерге
ақы төлеу. Іске асыру мерзімі:
қаңтар-желтоқсан.
5) Лицензиарлар-
дың функцияларын
орындау:
Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен нотариалдық және
адвокаттық қызметті лицензиялауды өткізу. Жеке және
заңды тұлғаларға
нотариалдық және адвокаттық қызметпен, жылжымайтын мүлікті бағалау жөніндегі қызметпен айналысу құқығына
лицензиялар дайындау.
6) Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді тіркеу бойынша шығындарды өтеуді қамтамасыз
ету. Жылжымайтын мүлікке құқықтар-
ды және онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз ету.
7) Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу бойынша шығындарды өтеуді
қамтамасыз ету.
8) Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
куәлік

Жыл бойы

  

Қазақстан Республи-
касы
Әділет
министр-
лігі

  

 3 

  

  002

Аумақтық
орган-
дардың
аппа-
раттары

Бекітілген штат санының лимитіне сәйкес 2901 бірлік санында
Қазақстан Республикасы Әділет министрлі-
гінің аумақтық
әділет органдарын
ұстау. Қызметтік
жеңіл автомобилі-
нің 26 ұстау.
Заңды тұлғаларды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының нормативтік құқықтық актілерін,
азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру.
Құқықтық көмек пен заң қызметін көрсетуді ұйымдастыру және  құқықтық насихатты
қамтамасыз ету.
Зияткерлік меншік құқықтарын
қорғау саласында мемлекет саясатын
іске асыру. Заң шығармашылығы қызметін және Қазақстан Республикасының заңдарымен
жүктелген өзге де
міндеттерді жүзеге асыру. Іске асыру мерзімі: қаңтар-
желтоқсан.

Жыл
бойы

Қазақстан Республи-
касы Әділет министр-
лігі, оның
аумақтық органдары

4

  

007

Мемлекет-
тік қыз-
метшілер-
дің білік-
тілігін
арттыру

Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру үшін 7 тақырып бойынша қызмет көрсетулерді сатып алу:
1) Қазақстан халқына Президенттің
жыл сайынғы Жолдауы  жарығында құқықтық мәдениетті, құқықтық оқытуды және тәрбиелеуді қалыптастыру
бойынша әділет органдарының
міндеттері.
2) Адамдарды сату бойынша қылмыстарды болдырмау және алдын алу мәселелері жөніндегі халықаралық 
құқықтық актілерді
қолданудың өзекті мәселелері
және әділет органдарының басқа да мемлекеттік
органдармен өзара іс-қимыл жасауы.
3) Мемлекеттік сатып алу заңнамасының
өзекті мәселелері;
4) Халыққа мемлекеттік қызметтерді
көрсету жүйесін
жетілдіру;
5) Әкімшілік құрылысының өзгеруі жағдайында аумақтық органдары жұмыстарының мәселелері бойынша неке мен отбасы және апос-
тильдеу туралы
қолданыстағы заңнаманың өзекті проблемалары;
6) Адвокатура қызметін ұйымдастыруды жетілдірудің проблемалық мәселелері және құқықтық қорғау органдарының дәлелдеу қызметінде сараптық зерттеу-
лердің ролі;
7) Қолданыстағы жекеленген заңнама актілерін
жетілдірудің тәжірибелік
мәселелері.
Мемлекеттік және
ағылшын тілдеріне
оқыту.

Жыл
бойы

Қазақстан Республи-
касы Әділет министр-
лігі,
оның аумақтық органдары

5

  

008

Мемлекет-
тік орган-
дардың
ғимарат-
тарын,
үй-жайла-
ры мен
құрылыс-
тарын
күрделі
жөндеу

Алты облыстың аумақтық әділет органдарының, соның ішінде Батыс Қазақстан, Қарағанды,
Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарының ғимараттарына, үй-жайлары мен құрылыстарына күрделі жөндеу жүргізу.
Шығыс Қазақстан облысының қылмыстық-атқару жүйесі басқармасының
ғимаратына күрделі жөндеу жүргізу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы Әділет
министр-
лігі,
оның аумақтық
органдары

6

  

009

Мемлекет-
тік орган-
дарды
мате-
риалдық-
техникалық
жарақ-
тандыру

Орталық аппаратқа және аумақтық
бөлімшелерге негізгі құралдарға жататын тауарларды: проекторды, көшірме орталығын, қағаз жойғышты, лингафон
кабинетін, ксероксті, темір сейфтерін, көшірме аппараттарын, офистік жиһаз сатып алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы Әділет министр-
лігі,
оның
аумақтық
органдары

7

  

017

Ақпараттық жүйелердің жұмыс
істеуін қамтамасыз ету және мемлекет-
тік
органдарды ақпарат-
тық-техни-
калық қамтамасыз ету

 
Есептеу және телекоммуникация техникасына шығыс материал-
дарын, қосалқы бөлшектер және жинақтаушы заттар сатып алу;
Телекоммуникация-
лық қызметтер, Интернет желісіне
қол жеткізу қызметтерін сатып
алу;
Есептеу техникасын және телекоммуникация жабдықтарын
сатып алу;
Әділет органдарының есептеу техникасы
мен ақпараттық
желілерінің
құралдарына жүйелік-техника-
лық қызметтер
көрсету;
Лицензиялық
бағдарламалық
қамтамасыз етуді
сатып алу;
Халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес жеке тұлғалардың жеке сәйкестендіру нөмірлерін басып шығарып, оларды микропроцессорға (чипке) енгізіп жеке басын куәландыратын электрондық құжаттарға көшуді 2007 жылы ұйымдастыру үшін лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуі бар арнайы жабдықты: чипті кодтап жеке куәліктерді дербестендіру жүйелерін, чипті кодтайтын паспорттық принтерлер, қолтаңбаны басуға арналған планшеттер, паспорттар мен жеке куәліктердің машинамен есептеу аймағын есептеуіштерді, жиынтықтағы цифрлы камераларды сатып алу; 

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы Әділет министр-
лігі,
Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті және оның
аумақтық
бөлімше-
лері

8

  

100

Қылмыстық-атқару
жүйесі
комитеті-
нің
аппараты

Бекітілген штат санының лимитіне сәйкес 173 бірлік
санында
Қазақстан
Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің аппаратын ұстау.
Қылмыстық жазаларды атқару саласында мемлекет саясатын
іске асыру, Қылмыстық
жазаларды атқаратын органдар мен
мекемелерде құқықтық тәртіпті және
заңдылықты
қамтамасыз ету.
Қылмыстық-атқару
жүйесі мекемелерінде
жедел-іздестіру
қызметін жүргізу.
Іске асыру мерзімі:
қаңтар-желтоқсан.
Жұмыстан босатылған қызметкерлерге бiржолғы жәрдемақылар төлеу жөнiндегi кредиторлық берешектi өтеу. Iшкi iстер органдарында қызмет өткерген кезеңдегi алған 1 топтағы мүгедектiгi үшiн өтемақы.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы Әділет министр-
лігі,
Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті және оның
аумақтық
бөлімше-
лері

9

  

101

Қылмыстық-атқару
жүйесінің
аумақтық
органда-
рының
аппарат-
тары

Бекітілген штат
санының лимитіне
сәйкес 1055 бірлік санында Қазақстан
Республикасы Әділет министрлігі
Қылмыстық-атқару
жүйесі комитетінің
аумақтық органдарын ұстау.
Заңнамаға сәйкес,
мекемелер мен органдарда қылмыстық жазаларды атқару бойынша жұмыстар ұйымдастыру.
Қылмыстық-атқару
жүйесі мекемелерінде
жедел-іздестіру
қызметін жүргізу.
Іске асыру мерзімі:
қаңтар-желтоқсан.
Жұмыстан босатылған қызметкерлерге бiржолғы жәрдемақылар төлеу жөнiндегi кредиторлық берешектi өтеу.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы
Әділет
министр-
лігі, Қылмыстық-атқару
жүйесі
комитеті

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б , 2006.12.23. N  470s  қаулыларымен.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:  Тікелей нәтиже:
50 заңнамалық актілер бойынша қолданыстағы заңнаманы талдаудан өткізу;
әзірленетін заң жобаларының саны - 52;
91 заң жобасын ғылыми сараптамадан және 20 заң жобасын ғылыми криминологиялық сараптамадан өткізу;
заң жобалау жұмыстары бойынша өткізілетін конференциялар мен дөңгелек үстелдер саны - 6;
сабақтас құқықтық шығармалары мен объектілеріне, өнеркәсіптік меншік объектілеріне, селекциялық жетістіктерге, интегралдық микросхемалар топологияларына құқықтарды қорғау мәселелері жөніндегі өткізілетін өңірлік семинарлар, көпшілік акциялар саны - 6 (4 семинар және 2 көпшілік акция);
зияткерлік меншік құқықтарын қорғау мәселелері жөніндегі шығарылатын әдістемелік әдебиеттер мен нормативтік құқықтық актілер саны кемінде 2000 бірлік;
есептеу техникасын және телекоммуникация жабдықтарын сатып алу;
лицензиялық бағдарламалық өнімдер сатып алу;
негізгі құралдарға жататын тауарларды жалпы қажеттіліктен 70 %, құрайтын: проектор - 1 бірлік, көшірме орталығы - 1 бірлік, қағаз жойғыш - 1 бірлік, лингафон кабинеті - 1 бірлік, ксерокөшірме аппараты - 1 бірлік, темір сейфін - 9 бірлік, көшірме аппараттары - 204 бірлік, офистік жиһаз сатып алу;
жылжымалы және жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу саны кемінде 661065-ті құрайды;
дайындалатын заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік бланкілері саны кемінде 50000 бірлік;
мемлекеттік тізілімге енгізілетін нормативтік құқықтық актілер саны кемінде 2900 бірлік;
құқықтық ақпарат берумен қамтамасыз етілетін мемлекеттік органдары саны кемінде 1132 бірлік;
дайындалатын лицензия бланкілерінің саны, оның ішінде түрлері бойынша: адвокаттық қызметін лицензиялауға - 900 бірлік, нотариалдық қызметін лицензиялауға - 600 бірлік, мемлекеттік бас лицензия - 500 бірлік;
кәсіби деңгейін арттыру - 376 адам;
мемлекеттік тілге оқыту - 115 адам;
ағылшын тіліне оқыту - 50 адам;
6 облыстың аумақтық әділет органдарында күрделі жөндеу жүргізу;
Шығыс-Қазақстан облысының қылмыстық-атқару жүйесі басқармасының ғимаратына күрделі жөндеу жүргізу.
Соңғы нәтиже:
жаңа қабылданған нормативтік құқықтық актілерге және оларды қолдануға азаматтардың, мемлекеттік органдардың, заңды тұлғалардың қол жеткізуі;
мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету, мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен азаматтардың жұмысында заңдылық режимін қолдау;
Қазақстан Республикасы азаматтарының және ұйымдарының құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету;
мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби деңгейін 11,6% арттыруды қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметкерлерді мемлекеттік тілге 3,5% оқыту және ағылшын тіліне 1,5% оқыту.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі орталық аппаратының, оның комитеттерінің бір қызметкерін ұстауға жылына орташа шығындар 2949,8 мың теңге, аумақтық әділет органдары аппараттарының бір қызметкерін ұстауға - 666,4 мың теңге және қылмыстық-атқару жүйесі аумақтық органдары аппараттарының бір қызметкерін ұстауға - 723,2 мың теңге құрайды;
заң жобалау жұмыстары бойынша бір конференция мен дөңгелек үстел өткізуге шығындар 1116,33 мың теңге;
зияткерлік меншік құқықтар жөнінде бір семинар өткізуге шығындар - 235,0 мың теңге;
зияткерлік меншік құқықтар жөнінде бір көпшілік акция өткізуге шығындар 290,0 мың теңге;
жылжымалы және жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеудің біреуін өткізуге арналған шығындар орта есеппен 750,36 теңгені құрайды;
нотариалдық және адвокаттық қызметпен айналысу құқығына бір лицензия дайындауға шығыстар - 50 теңге;
бір мемлекеттік бас лицензия дайындауға шығыстар - 115 теңге;
заңды тұлғаларды тіркеудің бір бланкісін дайындауға шығыстар - 30 теңге;
мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруға орташа шығындар - 11,2 мың теңге;
бір мемлекеттік қызметшінің мемлекеттік тілге оқытуға - 50,5 мың теңге;
бір мемлекеттік қызметшінің ағылшын тіліне оқытуға - 30,1 мың теңге;
әділет және қылмыстық-атқару жүйесі аумақтық органдарының әкімшілік ғимараттарын күрделі жөндеу жұмыстарына орташа шығыстар - 53025,0 мың теңге;
Уақтылығы:
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне жүктелген функцияларды орындауды уақтылы қамтамасыз ету;
жасалған шарттарға сәйкес мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін уақтылы арттыру және оларды мемлекеттік, ағылшын тілдеріне оқыту.
Сапа:
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне және оның ведомстволарына жүктелген функцияларға сәйкес, халыққа мемлекеттік қызметтерге қол жеткізуін және ұсыну сапасын қамтамасыз ету;
қазіргі замандағы кәсіби мемлекеттік қызмет талаптарына, экономикалық жағдайларға сәйкес, мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру;
мемлекеттік тілді оқу курстарын өткеннен кейін, іс жүргізу мемлекеттік тілге көшкен мемлекеттік қызметшілердің үлесі 30%;
ағылшын тілін оқу курстарын өткеннен кейін, ағылшын тіліндегі құжаттармен жұмыс істейтін мемлекеттік қызметшілердің үлесі 1 %;
кәсіби деңгейін арттыру курстарын өткеннен кейін, жоғары лауазымға тағайындалған мемлекеттік қызметшілердің үлесі 2,5%.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.12.23. N  470s  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2005жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына    
209-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Сот сараптамаларын жүргізу"
деген 002 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны:  667617 мың теңге (алты жүз алпыс жеті миллион алты жүз он жеті мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Сот сараптамасы туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 12 қарашадағы  Заңы ; "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының  3 ,   17-баптары ; "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің сот сараптамасы орталығы" мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 11 тамыздағы N 1245  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер штат санының лимиттерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының сот сараптама жүйесін дамыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 8 ақпандағы N 119  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының сот сараптамасы жүйесін дамыту тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2006-2008 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 26 қазандағы N 1072  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  сот сараптамасындағы қылмыстық азаматтық істердің және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істердің материалдары бойынша Қазақстан Республикасының сот ісін жүргізудің қажеттілігін қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының сот сараптамасы қызметін толық ғылыми және әдістемелік қамтамасыз ету; бірыңғай және тәуелсіз сот сараптама жүйесінің қызметін бұдан әрі жетілдіру; азаматтық сот ісін жүргізуде сот сараптамасының ролін арттыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:
сот-сараптама қызметін ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен сот сарапшыларына лицензиялар беру;
сот-сараптама органдарының материалдық-техникалық базасын нығайту;
сот сараптамасы саласында ғылыми-зерттеу жұмысын үйлестіру және жүргізу;
сот сараптама қызметінің институционалдық және ұйымдастырушылық негізін дамыту;
сарапшы кадрларын іріктеу жүйесін кәсіби даярлауды және олардың     біліктілігін арттыруды жетілдіру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
ламалардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мер-
зімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002

  

Сот сарапта-
маларын
жүргізу

Сот сараптамасы
саласындағы
мекемеге жүктелген
негізгі функция-
ларды орындау үшін
штат саны 609 бірлік. Сот сараптамасы орталығын және оның 17 ғылыми-
өндірістік лабораториясын ұстау. Іске асыру
мерзімі: қаңтар-желтоқсан. Сот сараптамасын
ұйымдастыру
және жүргізу.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 8 ақпандағы
N 119 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының сот сараптамасы жүйесін дамыту тұжырымдамасын іске асыру
жөніндегі іс-шаралар өткізу, оның ішінде қызметтік ғимаратын сатып алу.
Ресми WEB-сайтын құру: "Қазақстан Республикасы Әділет министрлі-
гінің Сот сараптамасы орталығы" мемлекеттік мекемесі Интернет желісіне енуді сүйемелдеу және
қызмет көрсетулер.
Сот сараптамасы орталығын материалдық-
техникалық жабдықтармен
жарақтандыру үшін жабдықтар мен
есептеу техникасын
сатып алу. Қызметтік ғимарат
сатып алу.
Іске асыру мерзімі: қаңтар-желтоқсан.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касының
Әділет министрлігі. Қазақстан Республикасы
Әділет
министрлігі-
нің Сот сараптамасы
орталығы

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:  Тікелей нәтиже: сараптамалар саны 43 түрі бойынша кемінде 60000 құрайды;
WEB-сайтан құру - 1 бірлік;
қызметтік ғимарат сатып алу - 1 бірлік;
сот сараптамасы орталығын материалдық-техникалық жарақтандыру үшін жалпы қажеттіліктен 20% құрайтын жабдықтар мен есептеу техникасын, оның ішінде:
компьютер - 61 бірлік, лазерлі принтер - 60 бірлік, үздіксіз қоректендіру көздері - 60 бірлік, сканер - 60 бірлік, желілік фильтр - 60 бірлік; микродифрактометр - 2 бірлік, микроспектрофотометр - 10 бірлік, зерттеуге арналған химиялық зертхана жиынтығы - 7 бірлік, бейнефонографиялық зерттеуге арналған аппараттық-бағдарламалық кешені - 10 бірлік, салыстырмалы микроскоп - 14 бірлік, оқ пен гильза ұстағыштары - 5 бірлік, геодезиялық прибор - 2 бірлік, бейнеспектрлік компаратор - 5 бірлік, электрондық-оптикалық түрлендіргіш - 17 бірлік, "Фотошоп" аппараттық-бағдарламалық кешені - 12 бірлік, фоторепродукциялық қондырғы - 9 бірлік, жылжымалы зертханалар - 16 бірлік, гельқұжаттау жүйесі - 1 бірлік сатып алу.
Соңғы нәтиже:
Сот сараптамасындағы Қазақстан Республикасы сот ісін жүргізу қажеттілігін қамтамасыз ету;
қылмыстық, азаматтық немесе әкімшілік іс жүргізудің қатысушысы болып табылатын адамдардың құқықтарын және заңды мүдделерін арнайы ғылыми білім құралдарымен қамтамасыз ету мақсатында сот сараптамасын жүргізу;
криминалистикалық сараптама қызметтерінің барлық бағыттарының, жүргізілетін зерттеулер мерзімдерін қысқарту мен сапасын арттырудың тиімділігін арттыру.
Қаржы-экономикалық нәтиже: бір сараптама жүргізу үшін шығыстар кемінде 5783 теңге құрайды;
Уақтылылық: сот сараптамасын жүргізуді уақытылы қамтамасыз ету.
Сапа: Қазақстан Республикасының сот ісін жүргізудің қазіргі заманға сай сапалы сараптамадағы талаптарын неғұрлым толық қанағаттандыру.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2005жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына    
210-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Сотталғандарды ұстау"
деген 003 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны:  11328825 мың теңге (он бір миллиард үш жүз жиырма сегіз миллион сегіз жүз жиырма бес мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қылмыстық-атқару  кодексі , "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы  Заңы , "Қазақстан Республикасы, ішкі істер қылмыстық-атқару жүйесі органдарының тұрғын үйді ұстауға және коммуналды қызмет көрсетулерге ақшалай өтемақы алуға құқығы бар әскери қызметшілері қызметкерлері лауазымдарының тізбесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 31 наурыздағы N 483  қаулысы , "Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1376  қаулысы , "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы , "Қазақстан Республикасы Әділет органдарының қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлеріне қызметтік міндеттерін немесе қызметтік борышын атқару кезеңінде мертіккен кезде, ал олар қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда оны алуға құқығы бар адамдарға біржолғы өтемақы төлеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 сәуірдегі N 299  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  түзеушілік әсер етуді жүзеге асырумен сотталғандарға қатысты сот үкімін, қаулысын және ұйғарымын орындау.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:  1. Қылмыстық жазаларды орындау, қылмыстық жазаларды атқаратын органдар мен мекемелерде құқықтық тәртіпті және заңдылықты қамтамасыз ету.
2. Сотталғандарды түзеуді ұйымдастыру.
3. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде сотталғандардың және
азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтауды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мер-
зімі

Жауапты орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003

  

Соттал-
ғандарды
ұстау

Мынадай іс-шара-
ларды жүзеге
асыру үшін 77 түзеу мекемелерінде 50000
сотталғандарды
және қызметкерлер-
дің 12859 бірлік
штат саны бар қорғау және қадағалау бөлімін
ұстау:
- сотталғандарға
қатысты соттың
үкімін, қаулысын
және ұйғарымын
орындау;
- қылмыстық-атқару
жүйесі (бұдан әрі - ҚАЖ)
мекемелерінде
заңнамада белгі-
ленген тәртіпті
және жазасын өтеу
жағдайларын сақтауды қамтамасыз ету;
- ҚАЖ мекеме-
лерінде соттал-
ғандардың және
азаматтардың
құқықтары мен заңды мүдделерін сақтауды қамтамасыз ету;
- ҚАЖ мекемелерінде сот үкіміне, қаулысына және ұйғарымына сәйкес
сотталғандарды орналастыруды ұйымдастыру;
- психологиялық-
педагогикалық
әдістерді пайда-
ланып, соттарға
түзеушілік әсер етуді жүзеге асыру;
- сотталғандарды жұмыспен қамтуды
ұйымдастыру;
- сотталғандарды босатуға даярлау
бойынша жұмыс ұйымдастыру,
ҚАЖ мекемелері мен органдарын
басқа да құқық
қорғау органда-
рымен, мемлекеттік
басқару органдары-
мен және қоғамдық
бірлестіктермен
сотталғандарды түзету, оларды
жұмысқа және тұрмыстық жағдайын
орналастыру
нәтижелерін бекіту жөнінде бойынша өзара іс-қимыл жасау;
- сотталғандарға жалпы білім және кәсіби білім беруді ұйымдастыру;
- қылмыстық-атқару
жүйесінің қызметіне қоғамдық және діни бірлестіктерді тарту. Сотталғандарды
ұстау шартын
халықаралық нормалар мен
стандарттар талаптарына барынша жақындату үшін ҚАЖ мекемелерін жабдықтармен,
құрал-саймандармен, арнайы мақсаттағы құралдармен және көлік құралдарымен
жарақтандыру, соның ішінде мыналарды сатып алу:
- ерекше жабдықтар мен материалдар (арнайы құралдар, резеңке таяқтар, дулығалар, қол кісендері және басқалар);
- медициналық жабдықтар;
- бактериологиялық лабораторияға
жабдықтар мен құрал-саймандар;
- автокөлік құралдары;
- коммуналдық-
тұрмыстық жабдықтар;
- түзеу мекеме-
леріндегі инженерлік-
техникалық құрылыстарды және қорғау құралдарын
күрделі жөндеу,
қайта жаңарту
жұмыстарын жүргізу;
Қолданылатын ғимараттар мен
құрылыстардың
атқаратын қабі-
леттігіне және
сейсмикалық тұрақтылығына тексеру жұмыстарын
жүргізу; өлшеу жұмыстарын, топографиялық-
геодезиялық және
инженерлік- геологиялық іздеулер бойынша
күрделі жөндеу
және қайта жаңарту жөніндегі жобалау-
сметалық құжаттаманы
әзірлеу бойынша
жұмыстар жүргізу
және оларды мемлекеттік сараптамадан өткізу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Әділет
министрлігі,
Қазақстан
Республикасы
Әділет
министрлігі
Қылмыстық-
атқару жүйесі
комитеті
және оның
аумақтық
органдары, түзеу мекемелері

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:  Тікелей нәтиже:
1. 77 түзеу мекемелерінде 50000 сотталғандарды ұстау;
2. Психологиялық-педагогикалық әдістерін пайдаланып, сотталғандарға түзеушілік әсер етуді жүзеге асыруды ұйымдастыру мақсатында 8008 дәріс пен семинар өткізу;
3. Сотталғандарды жұмыспен қамту - 12400 адам;
4. Жазасын өтеу мерзімінен кейін одан әрі жұмысқа және тұрмыстық жағдайын орналастырған сотталғандар саны - 5400 адам;
5. Орташа жалпы білім алатын сотталғандар саны - 654 адам;
6. Кәсіби білім алатын сотталғандар саны - 847 адам;
7. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде орналасқан қоғамдық және діни ғимараттар саны - 188 бірлік (оның ішінде 160 сыйыну бөлмелері).
Соңғы нәтиже:
1. Психологиялық-педагогикалық әдістерін пайдаланып, сотталғандарға түзеушілік әсер етуді жүзеге асыруды ұйымдастыру - 87%;
2. Сотталғандарды жұмыспен қамтуды ұйымдастыру - 36,8%;
3. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелері мен органдары басқа да құқық қорғау органдарымен, мемлекеттік басқару органдарымен және қоғамдық ұйымдармен сотталғандарды түзеу нәтижелерін, оларды жұмысқа және тұрмыстық жағдайын орналастыру бойынша өзара іс-қимыл жасау - 83,1%;
4. Сотталғандарға жалпы білім беруді ұйымдастыру - 91%;
5. Сотталғандарға кәсіби білім беруді ұйымдастыру - 56%;
6. Қылмыстық-атқару жүйесі қызметіне қоғамдық және діни ұйымдарды тарту - 91%.
Қаржы-экономикалық нәтиже: бір сотталғанды ұстауға жылына - 128,4 мың теңге, түзеу мекемесінің бір қызметкерін ұстауға жылына - 381,6 мың теңге шартты шығындар;
Уақтылылық - сотталғандарға 100 % түзеушілік әсер етуі;
Сапа:
1. 30,6% түзелу жолына түскен сотталғандар;
2. Сотталғандарды ұстау деңгейін 8,3% арттыру.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2005жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына    
211-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу
және қайта жаңарту"
деген 004 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны:  2181780 мың теңге (екі миллиард бір жүз сексен бір миллион жеті жүз сексен мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1376  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері:  республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  сотталғандарды ұстауға коммуналдық-тұрмыстық жағдайларын жасау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:  жаңа түзеу мекемелерін қайта жаңарту және салу жолымен сотталғандарды ұстау тығыздығын төмендету; сотталғандарды республика бойынша тасымалдау санын азайту мақсатында сотталғандардың барлық санаттарына
сотталғанға немесе тұтқындалғанға дейін тұрған аймағының шегінде жазасын өтеу үшін жағдайлармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:  

N
п/п

Бағ-дар-лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004

  

Қылмыстық-атқару
жүйесі
объекті-
лерін салу және
қайта
жаңарту

"2006 жылға
арналған
республикалық
бюджет туралы"
Қазақстан
Республикасының Заңын іске асыру
туралы" Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 9
желтоқсандағы N 1228 қаулысына 2-қосымшаға сәйкес
заңнамада белгіленген
тәртіппен бекітілген
жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес
іс-шараларға
арналған сомалар шегінде түзеу
мекемелерін құру объектілерін салу және қайта жаңарту жөніндегі
инвестициялық
жобаларды іске асыру:
1. Алматы облысы
Заречный кентіндегі
ЛА-155/12 мекемесін 1500 орынға қатаң режимдегі түзеу колониясы етіп қайта жаңарту
(жобалау-сметалық құжаттаманы
бекіту туралы
Қазақстан
Республикасы
Индустрия және сауда министрлігі
Құрылыс істер
комитетінің
2002 жылғы 15
қарашадағы
N 354 бұйрығы,
жобалау-сметалық құжаттамаға 2002
жылғы 30 қыркүйектегі
N 2-463/2002
Мемлекеттік сараптаманың
қорытындысы).
2. Қызылорда
қаласындағы наркологиялық диспансер мен қабырға материалдары зауытын 1000 орынға жалпы режимдегі түзеу колониясы етіп
қайта жаңарту (техникалық-
экономикалық құжаттаманы бекіту туралы Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Құрылыс істері комитетінің 2004 жылғы 1 наурыздағы
N 89 бұйрығы,
жобалау-сметалық құжаттамаға 2004
жылғы 18 ақпандағы
N 2-45/04 Мемлекеттік сараптаманың қорытындысы).
3. Павлодар қаласында "Химпром" ААҚ-ның N 822 мен N 823
- өндірістік корпустарын 1500 орынға қатаң режимдегі түзеу
колониясы етіп қайта жаңарту (техникалық-
экономикалық негіздемені бекіту туралы Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Құрылыс істері
комитетінің
2005 жылғы 9 ақпанындағы
N 37 ЖІЖ бұйрығы, техникалық-
экономикалық негіздемеге Мемлекеттік сараптаманың 2004 жылғы 29 шілдедегі
N 2-365/004
қорытындысы).
4. Орал қаласында РУ-170/3 мекемесін
900 орынға қатаң режимдегі түзеу колониясы етіп
қайта жаңарту (техникалық-
экономикалық негіздемені бекіту туралы Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Құрылыс істері комитетінің 2005 жылғы 8 шілдедегі
N 199 ЖІЖ бұйрығы, техникалық-
экономикалық негіздемеге Мемлекеттік сараптаманың 2004 жылғы 28 маусымдағы
N 2-264/4/04
қорытындысы).
5. Павлодар қаласындағы тергеу изоляторын салу (техникалық-
экономикалық негіздемені бекіту туралы
Қазақстан Республикасы
Индустрия және сауда министрлігі
Құрылыс істері
комитетінің
2002 жылғы 5
желтоқсандағы
N 381 ЖІЖ бұйрығы,
техникалық-
экономикалық негіздемеге
Мемлекеттік сараптаманың 2002 жылғы 28 қазандағы
N 2-553/2002
қорытындысы).
Аталған жобалар шеңберінде мына іс-шаралар өткізі-
леді:
1) Салуға және қайта жаңартуға
жер дайындау бойынша жұмыстар:
- жер учаскесін бөліп беру;
- құрылыс салу аймағына кіретін ғимараттар мен
құрылыстарды өтеп алу;
- бұзылатын және
көшірілетін ғимараттарға, құрылыстарға және
әр түрлі мақсаттағы инженерлік
желілерге өтемақы;
- қолданыстағы
ғимараттардың
және құрылыстардың істегі қабілетіне
және сейсмикалық тұрақтылығына тексеру жұмыстары;
- топографиялық-
геодезиялық жұмыстар жүргізу;
- инженерлік-
геологиялық
іздеулер өткізу;
- жобаны іске
шығару.
2) Құрылыс-монтаж,
санитарлық-
техникалық,
электрмонтаждық жұмыстар.
3) Насос станцияларын,
санитарлық-
техникалық,
технологиялық, асханалық, монша-кір жуу
жабдықтарын,
сигналдама
мен байланыс
жабдықтарын,
қазан жабдықтарын,
бейне-бақылау және
арнайы жабдықтар
жүйесін сатып
алу және монтаж жасау.
4)  Мемлекеттік сәулет-құрылыс
бақылауын жүзеге асыру бойынша қызмет көрсетулерге
ақы төлеу:
- техникалық
қадағалауды
(жеке тұлға ретінде) ұстау;
- авторлық
қадағалауды
жүзеге асыру;
- алаңды және
инженерлік желілерді атқарушылық
суреттерге түсіру;
- жылжымайтын
мүлік орталық-
тарында жылжы-
майтын мүлікті
тіркеу және қызмет көрсету
бойынша қызметтер;
- 3-тармақшада
көрсетілген
жабдықтарды
реттеу жұмыстарын
жүзеге асыру.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы Әділет министр-
лігі,
Қазақстан
Республикасы
Әділет
министрлі-
гінің Қылмыстық
-атқару
жүйесі
комитеті,
оның
аумақтық
органдары,
түзеу
мекемелері

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:  Тікелей нәтиже: Қызылорда қаласындағы 1000 орынға жалпы режимдегі түзеу колониясын қайта жаңартуды, Алматы облысы Заречный кентіндегі ЛА-155/12 мекемесін ерекше режимдегі 1500 орынға арналған түзеу колониясы етіп қайта жаңартуды, Павлодар қаласындағы 600 орынға тергеу изоляторын салуды аяқтау;
Павлодар қаласындағы 1500 орынға ерекше режимдегі түзеу колониясы етіп "Химпром" ААҚ N 822 және N 823 өндірістік корпустарын қайта жаңартуды жалғастыру;
Орал қаласындағы РУ-170/3 мекемесін 900 орынға ерекше режимдегі түзеу колониясы етіп қайта жаңартуды бастау.
Соңғы нәтиже: республика аймақтарына тепе-тең бөлінген режим түрлері бойынша түзеу мекемелерінің желілерін құру.
Уақтылылық: құрылыс жұмыстарын жүргізудің кестесіне және жасалған шарттарға сәйкес.
Сапа: құрылыс нормасы мен ережесіне сәйкес қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу және қайта жаңарту.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2005жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына    
212-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Сотта адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі"
деген 005 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны:  159193 мың теңге (бір жүз елу тоғыз миллион бір жүз тоқсан үш мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Адвокаттық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы ; "Республикалық бюджет қаражаты есебінен адвокаттар көрсететін заң көмегіне ақы төлеу және қорғау мен өкілдік етуге байланысты шығыстарды өтеудің ережелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 26 тамыздағы N 1247  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  заңнамада көзделген
жағдайларда азаматтардың білікті тегін заң көмегін алуына конституциялық құқықтарын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:  заңнамада көзделген жағдайларда сотқа міндетті қатысқаны үшін адвокаттарға
уақтылы және толық еңбекақы төлеуді қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:  

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005

  

Сотта
адвокат-
тардың
заңгерлік
көмек
көрсетуі

Заңнамада көзделген
жағдайларда сотқа міндетті қатысқаны
үшін адвокаттар алқасының өтінімдері
бойынша адвокаттарға
уақтылы еңбекақы
төлеуді ұйымдастыру.
Жасалған шарттарға
сәйкес адвокаттардың
сотқа қатысқаны үшін
қызметтеріне еңбекақы және іссапар шығындарын
төлеу. Іске асыру мерзімі: қаңтар-жел-
тоқсан.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Әділет
министр-
лігі, оның
аумақтық
органдары.
Аумақтық
адвокаттық
алқалар.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:  Тікелей нәтиже: адвокаттардың жұмыс істеген адам/сағат саны бір жылда кемінде 363 мыңды құрайды.
Соңғы нәтиже: заңнамада көзделген жағдайларда азаматтарға тегін заң көмегін көрсету;
Қаржы-экономикалық нәтиже:
бір адвокат көрсететін қызметіне еңбекақы төлеуге арналған шығындардың орташа құны 18059 теңге; сотта адвокаттардың қызмет көрсетуіне еңбекақы төлеу үшін шығындар бір жылда 159193,0 мың теңге құрайды.
Уақтылығы: заңнамада көзделген жағдайларда азаматтардың жекелеген санаттарына тегін заң көмегін көрсетуді уақытылы қамтамасыз ету;
Сапа: заңнамада көзделген жағдайларда білікті тегін заң көмегімен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2005жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына    
213-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Құқықтық насихат"
деген 006 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны:  71501 мың теңге (жетпіс бір миллион бес жүз бір мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
"Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының  3 ,   19-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасы туралы" 2002 жылғы 20 қыркүйектегі N 949  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы ; "Құқықтық түсіндіру жұмысы, құқықтық мәдениетті қалыптастыру, азаматтарды құқықтық оқыту мен тәрбиелеу жөніндегі 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1382  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтық санасы мен құқықтық мәдениет деңгейін арттыру, құқықтық нигилизмді еңсеру, азаматтарды құқықтық тәрбиелеу, заңға құрметпен қарау дәстүрін, заңды мойындаушылық жағдайын қалыптастыру.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:  Қазақстан заңнамасын түсіндіру жөніндегі жұмыс жүргізу;
оқу орындарының барлық түрлерінде әлеуметтік-экономикалық жағдайлардың өзгеруін, азаматтар жасының, психологиялық және басқа да ерекшеліктерін ескере отырып, құқықтық оқытудың жаңа оқу жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу;
мемлекеттік қызметшілердің жаңа буынының құқықтық даярлық деңгейін арттыру;
бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимыл жасау, құқықтық түсіндіру жұмыстарында жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану;
құқықтық мәдениетті, құқықтық тәрбиені қалыптастырудағы өзекті проблемалар бойынша ғылыми зерттеулерді өзектілендіру.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

006

  

Құқық-
тық
насихат

Бекітілген іс-шаралар жоспарына сәйкес Құқықтық түсіндіру жұмыстары, құқықтық
мәдениетті қалып-
тастыру, азаматтарды құқықтық оқыту мен тәрбиелеу жөніндегі
2005-2007 жылдарға арналған бағдарламаны іске асыру жөніндегі
іс-шаралар жүргізу. Іске асыру мерзімі:
қаңтар-желтоқсан.
Мемлекеттің құқықтық
саясатының өзекті
мәселелері жөніндегі республикалық және
өңірлік конферен-
цияларды, семи-
нарларды, дәрістерді мыналармен өткізу:
- үй-жайларды, көлік құралдарын және жабдықтарды жалға алу;
- әдістемелік ұсыныстар шығару;
- кеңсе және өзге де тауарлар сатып алу;
- бағдарламалар мен шақыруларды дайындау;
- ілеспе аудармамен, дыбыс жазбасымен қамтамасыз ету;
- буфеттік қызмет көрсету.
Іске асыру мерзімі: қаңтар-желтоқсан. Іссапарлық шығындар төлеу. Іске асыру мерзімі: қаңтар-желтоқсан. Бұқаралық ақпарат құралдарында құқықтық тақырып бойынша арнайы айдарлар, телевизиялық бағдарламалар жасау мен құқықтық мазмұндағы жарнамалық-
бет-бейнелік роликтер шығару және бейнефильмдер жасау.
Құқықтық пәндер бойынша сертификаттар мен әзірлемелер дайындау. Құқықтық пәндер оқытушыларын қайта даярлау және біліктілігін арттыру.
Құқықтық тақырып бойынша жинақтар,
оқу құралдары мен басқа да әдебиеттерді,
әдістемелік құралдарды, заң терминдерінің қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздіктерін, ақпараттық брошюралар
шығару. Жасалған
шарттарға сәйкес
қызметтерге және
жұмыстарға ақы төлеу. Іске асыру мерзімі:
қаңтар-желтоқсан. Жас ғалымдарды тартумен құқық саласындағы
өзекті проблемалар бойынша ғылыми
зерттеулер өткізу. Іске асыру мерзімі:
қаңтар-желтоқсан.

Жыл
бойы

Қазақстан Республи-
касы
Әділет
министр-
лігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:  Тікелей нәтижелер: 
құқықтық саясаттың өзекті мәселелер жөніндегі өткізілген конференциялардың, семинарлардың, дәрістердің саны - 8; 
құқық саласындағы өзекті мәселелер бойынша өткізілген ғылыми зерттеулер, конференциялар және семинарлар саны - 3;
құқықтық тақырып бойынша шығарылған оқу құралдары мен басқа да әдебиеттер саны 2000000-ға жуық, телехабарлар және бейнефильмдер кемінде 10;
Соңғы нәтиже: Республика азаматтарының құқықтық мәдениет деңгейін арттыруды, құқықтық тәртіп пен заңды құрметтеудің нақты жағдайын жасауды, құқықтық түсіндіру жұмыстарын, азаматтарды құқықтық оқыту мен құқықтық тәрбиелеу жүргізуде мемлекеттік органдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының, қоғамдық бірлестіктер мен үкіметтік емес ұйымдардың күш-жігерін үйлестіруді қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық нәтиже: Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтық мәдениетін қалыптастыру, құқықтық оқыту мен құқықтық тәрбиелеу және құқықтық түсіндіру жұмыстары жөніндегі іс-шараларды өткізу үшін бір жылдың шығыны - 71501 мың теңге.
Уақтылылық:
қоғамға діни ағымдардың ықпал етуіне, экстремистік діни идеялардың бой көтеруіне тосқауыл қоюды қамтамасыз ету;
құқықтық тәртіпті нығайтудың пәрменді құралдарының құқықтық нормаларын, идеясын және қағидаттарын жүзеге асыру арқылы адамның құқықтары мен бостандықтарының материалдық, ұйымдық-құқықтық, саяси кепілдіктерін уақытылы жасау.
Сапа: Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтық мәдениетінің деңгейін арттыруды қамтамасыз ету.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.12.23. N  470s  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2005жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына    
214-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Орта кәсіптік білімді мамандар даярлау"
      деген 007 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны:  155126 мың теңге (бір жүз елу бес миллион бір жүз жиырма алты мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 4-тарауы,  5 ,   11,   20-баптары ; "Қазақстан Республикасы ішкі істер, қылмыстық-атқару жүйесі органдарының тұрғын үйді ұстауға және коммуналдық қызмет көрсетулерге ақшалай өтемақы алуға құқығы бар әскери қызметшілері, қызметкерлері лауазымдарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 31 наурыздағы N 483  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Әділет органдарының қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлеріне қызметтік міндеттерін немесе қызметтік борышын атқару кезеңінде мертіккен кезде, ал олар қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда оны алуға құқығы бар адамдарға бір жолғы өтемақы төлеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 сәуірдегі N 299  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  қылмыстық-атқару жүйесі үшін орта білім мамандарын даярлау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:  қылмыстық-атқару жүйесі үшін орта кәсіби білімді мамандарды сапалы дайындауды қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

007

  

Орта кәсіп-
тік білімді маман-
дар
даярлау

Қылмыстық-атқару
жүйесіне орта
білім мамандарын даярлау жөніндегі
мекемеге жүктелген
функцияларды
орындау үшін 218
бірлік штат саны бар Павлодар заң
колледжін ұстау (компьютерлер
және коммуналдық-
тұрмыстық жабдық-
тар сатып алу;
ғимараттар мен құрылыстарға күрделі жөндеу жүргізу; қолданылатын ғимараттар мен
құрылыстардың
істегі қабілетін
және сейсмикалық
тұрақтылығын тексеру жұмыстарын жүргізу;
өлшеу жұмыстарын,
топографиялық-
геодезиялық және инженерлік- геологиялық зерттеулер бойынша жұмыстар, ғимараттарды күрделі жөндеу жөніндегі
жобалау-сметалық құжаттамаларды
әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізу,
оны мемлекеттік
сараптамадан өткізу).
Курсанттарды
күндізгі және сырттай
нысаны бойынша оқыту.
Қылмыстық-атқару
жүйесі органдарына (мекемелеріне) қызметке кандидаттардың және орта және аға басшы
құрамның арнайы атағы бар адамдардың
алғашқы даярлығы.

Жыл
бойы

Қазақстан Республи-
касы
Әділет
министр-
лігі,
Қазақстан Республи-
касы
Әділет
министр-
лігі
Қылмыстық-
атқару
жүйесі
комитеті-
нің
Павлодар
заң колледжі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:  Тікелей нәтиже:
1. курсанттарды күндізгі нысан бойынша оқыту - 300 адам, соның ішінде бірінші курсқа 150 адам қабылдау;
2. курсанттарды сыртқы нысан бойынша оқыту - 100 адам;
3. 285 адам санында қылмыстық-атқару жүйесі органдарына (мекемелеріне) қызметке кандидаттардың және орта және аға басшы құрамның арнайы атағы бар адамдардың алғашқы даярлығы;
4. курсанттарды күндізгі нысан бойынша шығару - 150 адам, соның ішінде үздік бітіргендер 23 адам;
5. курсанттарды сыртқы нысан бойынша оқыту - 108 адам, соның ішінде үздік бітіргендер 10 адам;
6. курсанттарды күндізгі нысан бойынша оқудан шығару - 6 адам;
7. курсанттарды сыртқы нысан бойынша оқудан шығару - 0 адам.
Соңғы нәтиже: қылмыстық-атқару жүйесін орта кәсіби білімді мамандармен 70% қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық тиімділік: бір курсантты ұстауға жылына шартты шығындар - 175,9 мың теңге, Павлодар заң колледжінің бір қызметкерін ұстауға жылына - 469,5 мың теңге.
Уақтылылық: қылмыстық-атқару жүйесі үшін сапалы дайындықпен орта кәсіби білімді мамандармен 100% қамтамасыз ету.
Сапа: оқу орнындағы оқу деңгейін 2% арттыру;
жоғарғы оқу орнын үздік бітірген жоғарғы кәсіби білімі бар түлектердің жалпы санынан үлесі 13%.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына      
214-1-қосымша       

       Ескерту. Қаулы 214-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
008 "Зияткерлiк саланы дамытуды мемлекеттiк қолдау"
деген республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны:  32000 мың теңге (отыз екi миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi:  "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын одан әрi iске асыру жөнiндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 30 наурыздағы N 80  жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауын iске асыру жөнiндегi iс-шаралардық жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын орындаудық желiлiк кестесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi:  республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:  зияткерлiк меншiк құқықтарын қорғау Қазақстан Республикасының бiрыңғай патент жүйесiн дамытуды қамтамасыз ету саласында мемлекеттiк саясатты iске асыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:  Қазақстанның авторлық құқықтарын және зияткерлiк меншiктi қорғау кепiлi ретiндегi беделiн нығайту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.

 
N
р/с

Бағдарлама коды

Кіші бағдарлама коды

Бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) атауы

Бағдарламаны (кіші бағдарламаны) іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

008

  

Зияткерлік саланы дамытуды мемлекеттік қолдау

  

  

  

2

  

100

Патент жүйесін мемлекеттік қолдау

"Астана қаласында Патент сарайын салу" инвестициялық жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

сәуір-желтоқан

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      Тікелей нәтиже: "Астана қаласында Патент сарайын салу" жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу;
      Соңғы нәтиже: зияткерлік меншік объектілерін қорғауды тиімді қамтамасыз ету, инновациялық белсенділікті арттыруға және инвестицияларды тартуға ықпал ететін патент жүйесін дамытуды жетілдіру.
      Уақтылығы: жұмыс өндірісі кестесіне және жасалған шарттарға сәйкес.
      Сапасы: құрылыс нормаларына және ережеге сәйкес. 

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2005жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына    
215-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Халыққа "жалғыз терезе" қағидаты бойынша қызмет көрсететін орталықтардың қызметін қамтамасыз ету" деген 010 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны:  2408680 мың теңге (екi миллиард төрт жүз сегiз миллион алты жүз сексен мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы  Кодексі  (Салық Кодексі); Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер  Кодексі ; "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының  8 ,   9 ,   18,   19-баптары ; "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің кейбір мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қазандағы N 1127  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 14 қаңтардағы N 14  қаулысы ; "Астана және Алматы қалаларында "жалғыз терезе" қағидаты бойынша халыққа мемлекеттік қызмет көрсету туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 мамырдағы N 501  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  облыстардың, Астана және Алматы қалаларының халыққа қызмет көрсету орталықтарында "жалғыз терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуді ұйымдастыру;
мүдделі мемлекеттік органдарға жүктелген функцияларды, соның ішінде салық заңнамасы саласында заңды тұлғаларды, жер учаскелеріне құқықтар мен онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу, халықты құжаттандыру мен тіркеу, азаматтық хал актілерін тіркеу және құжаттарды апостильдеу жөніндегі функцияларды барынша тиімді орындалуына қол жеткізу.
       Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.12.23. N  470s  қаулысымен.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:  халыққа уақытылы және сапалы мемлекеттік қызмет көрсетуді қамтамасыз ету; халыққа мемлекеттік қызмет көрсету кезінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, төрешілдік, қағазбастылық және өзге де әкімшілік кедергілерді түпкілікті жою үшін жағдайлар жасау; орталық
шеңберінде ұсынылатын қызметтер бойынша халыққа ақпараттық көмек
көрсету; облыстардағы, Астана және Алматы қалаларындағы "жалғыз терезе" қағидаты бойынша халыққа
қызмет көрсету орталықтарын ұстау; облыстардағы халыққа қызмет
көрсету орталықтарын материалдық-техникалық жарақтандыру.
       Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.12.23. N  470s  қаулысымен.
     6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мер-
зімі

Жау-
апты
орын-
дау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

010

  

Халыққа
"жалғыз
терезе"
қағидаты
бойынша
қызмет
көрсететін
орталық-
тардың
қызметін
қамтамасыз
ету

Халыққа қызмет
көрсету орталығының
30-ын ұстау.
Тиісті жұмыстар мен қызметтерге ақы
төлеумен, әкімшілік
ғимараттарды
күрделі жөндеу, ағымдағы жөндеу және қайта жаңарту.
Өтініш қабылдау мен
құжаттар бойынша халыққа "жалғыз
терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік
қызмет көрсету.
Автокөлік жалдау. Шығыс материалдарын
сатып алу. Халыққа
қызмет көрсету орталықтарының
ақпараттық жүйесін әкімшілік ету.
Деректер беру
ведомстволық
желілеріне қосу, трафик ұсыну, есептеу техникасына
техникалық қызмет көрсету, жергілікті
желілер құру бойынша қызмет
көрсетулерге ақы төлеу. Жиһаз, офистiк, тұрмыстық электр жабдықтарын және есептеу техникасын сатып алу. Шағын автобустарды сатып алу. Лицензияланған
бағдарламалық өнімдер сатып алу. Іске асыру мерзімі:
қаңтар-желтоқсан.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы
Әділет
министр-
лігі,
облыстар-
дың,
Алматы
және
Астана
қалала-
рының
Әділет
департа-
менттері

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:  Тікелей нәтиже: облыстарда, Астана және Алматы қалаларында Халыққа "жалғыз терезе" қағидаты бойынша қызмет көрсететін 30 орталықтардың жұмыс істелуі; автокөлік жалдау - 30 бірлік; Жиһаз, офистiк, тұрмыстық, электр жабдықтарын және есептеу техникасын: дербес компьютерлер, "Жеткiзу жүйесi тораптары" үшiн дербес компьютерлер, принтерлер, желiлiк принтерлер, үздiксiз қоректендiру көздерi, серверлiк жабдықтар, кондиционерлер, көшiрме аппараттарын, шағын АТС, маршрутизаторлар, желiаралық экрандар, оңтайландырудың және халыққа қызмет көрсетудi есепке алудың цифрлық жүйесiн, дизель генераторлар, телевизорлар, тоңазытқыштар сатып алу; шағын автобустар сатып алу; лицензияланған бағдарламалық өнімдер: желілік вирусқа қарсы шлюз - 24 бірлік, Windows қолданушылар лицензияларын, ДББЖ лицензияларын, МS Windows Server серверлік операциялық жүйесін, деректер базасымен басқару жүйесін сатып алу.
Соңғы нәтиже: халыққа мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру, қызмет көрсету ыңғайлығы;
Қаржы-экономикалық нәтиже: халыққа қызмет көрсету орталығының біреуін құруға және ұстауға орташа шығыстар кемінде 69795,0 мың теңге құрайды.
Уақтылылық: халыққа "жалғыз терезе" қағидаты бойынша қызмет көрсету орталықтарын ұстауды және жұмыс істеуін уақытылы қамтамасыз ету.
Сапа: халыққа мемлекеттік қызмет көрсету кезінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, төрешілдік, қағазбастылық және өзге де әкімшілік кедергілерді түпкілікті жою үшін жағдайлар жасау.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б , 2006.12.23. N  470s  қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2005жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына    
216-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Түзету мекемелерінде СПИД індетіне қарсы іс-қимыл"
деген 011 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны:  3042 мың теңге (үш миллион қырық екі мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:  "ЖҚТБ ауруының алдын-алу туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 5 қазандағы  Заңы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  түзеу мекемелерінде ЖҚТБ-ның таралуын болдырмау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:  түзеу мекемелерінде ЖҚТБ-ның таралуын болдырмау және қылмыстық жазасын
өтеп жатқан ЖҚТБ-мен ауыратын сотталғандарды ұстау үшін жағдайлар жасау жөніндегі қажетті шаралар кешенін қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

011

  

Түзету
меке-
меле-
рінде
СПИД
інде-
тіне
қарсы
іс-
қимыл

ЖҚТБ-ның таралуын 77
түзеу мекемелерінде
болдырмау және қылмыстық жазасын өтеп
жатқан ЖҚТБ-мен ауыратын сотталғандарды
ұстауға жағдайлар жасау үшін қажетті шаралар кешенін
(АИТВ-мен жұқтырылған-
дардың симптоматикалық
емдеуін жүргізу үшін дәрі-дәрмектер,
зарарсыздандыру
құралдарын және медициналық мақсатта бір рет және көп рет пайдаланатын өзге де
құралдарды сатып алу;
плакаттар, брошюралар,
бейнефильм көшірмелерін
дайындау; медициналық
жабдықтарды сатып алуды
ұйымдастыру және өткізу) қамтамасыз ету.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Әділет
министрлі-
гі,
Қазақстан Республи-
касы
Әділет министрлі-
гінің Қылмыстық-
атқару
жүйесі
комитеті,
мемлекеттік
түзеу
мекемелері.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:  Тікелей нәтиже:
1. ЖҚТБ-ның таралуын болдырмау жөніндегі алдын-алу шараларымен қамтылған 50000 сотталғандар;
2. дайындалатын плакаттар саны - 1580 дана;
3. дайындалатын брошюралар саны - 19285 дана;
4. дайындалған бейнефильмдер көшірмелері саны - 34 дана.
Соңғы нәтиже: түзеу мекемелерінде ЖҚТБ-ның таралуын 100% болдырмау.
Қаржы-экономикалық тиімділік: ЖҚТБ-ның таралуын болдырмау және бір сотталғанды ұстауға жағдайлар жасау жөніндегі қажетті шаралар кешенін қамтамасыз ету бойынша жылына шартты шығындар - 0,1 мың теңге.
Уақытылық: ЖҚТБ-ның таралуын түзеу мекемелерінде болдырмау және ЖҚТБ-мен ауыратын сотталғандарды ұстауға жағдайлар жасау үшін қажетті шаралар кешенін 100% қамтамасыз ету. 

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2005жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына    
217-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Тергеу-қамауға алынған адамдарды ұстау"
деген 012 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны:  2676568 мың теңге (екi миллиард алты жүз жетпiс алты миллион бес жүз алпыс сегiз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 31 желтоқсандағы Қылмыстық-атқару  кодексі ; "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы  Заңы ; "Қылмыстың жасалуына сезіктілер мен айыпталушыларды күзетте ұстаудың тәртібі мен шарттары туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 30 наурыздағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы ішкі істер, қылмыстық-атқару жүйесі органдарының тұрғын үйді ұстауға және коммуналдық қызмет көрсетулерге ақшалай өтемақы алуға құқығы бар әскери қызметшілері, қызметкерлері лауазымдарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 31 наурыздағы N 483  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Әділет органдарының қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлеріне қызметтік міндеттерін немесе қызметтік борышын атқару кезеңінде мертіккен кезде, ал олар қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда оны алуға құқығы бар адамдарға бір жолғы өтемақы төлеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 сәуірдегі N 299  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері:  республикалық бюджеттің қаражаты
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  заңнамада көзделген қылмыстың жасалуына сезіктілердің, айыпталушылардың құқықтарын және заңды мүдделерін сақтауды қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:  Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құқықтық тәртіпті және
тергеу изоляторындағы тергеу қамауына алынғандарды ұстау режимін
қолдауды, олардың құқықтары мен заңды мүдделерінің кепілдіктерін қамтамасыз ету бойынша функцияларды орындау.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
ламалар-
дың атауы

Бағдарла-
маны іске
асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мерзі-мі

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

012

  

Тергеу-
қамауға
алынған адам-
дарды ұстау

Құқықтық тәртіпті
және тергеу изоляторындағы тергеу
қамауына алынғандарды
ұстау режимін қолдауды, олардың
құқықтары мен заңды
мүдделерінің кепіл-
діктерін қамтамасыз
ету бойынша функция-
ларды орындау үшін 4131 бірлік штат
саны бар 20 тергеу
изоляторында 13405
тергеу-қамауға алынған
адамдарды ұстау.
Арнайы атағы бар адамдар үшiн әлеуметтiк аударымдар.
Тергеу изоляторларын
автокөлік, медициналық
жабдықтарымен жарақ-
тандыру, соның ішінде автокөлік құралдарын, медициналық жабдықтарды сатып алу.
Тергеу изоляторлары-
ның ғимараттарын,
құрылыстарын және
коммуникацияның инженерлік желілерін
күрделі жөндеу жүргізу; тергеу изо-
ляторларындағы инже-
нерлік-техникалық құрылыстарды және
күзет құралдарын
күрделі жөндеу,
қайта жаңарту бойынша жұмыстар жүргізу; қолданылатын ғимараттар мен құры-
лыстардың істегі
қабілетіне және сейс-
микалық тұрақтылығына
тексеру жұмыстарын, өлшеу жұмыстарын
топографиялық-геоде-
зиялық және зерттеулер
бойынша жұмыстар, тергеу изоляторларының ғимараттарын, инженерлік-геологиялық
зерттеулер бойынша
жұмыстар, тергеу изо-
ляторларының ғима-
раттарын, инженерлік-
техникалық құрылыста-
рын және күзет құралдарын күрделі
жөндеу және қайта жаңарту бойынша жобалау сметалық
құжаттамаларды әзірлеу
бойынша жұмыстар жүргізу және оны мемлекеттік сараптама-
дан өткізу.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Әділет
министр-
лігі.
Қазақстан
Республи-
касы
Әділет
министр-
лігінің
Қылмыстық-
атқару жүйесі
комитеті
және оның
аумақтық
органдары,
тергеу
изолятор-
лары.

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:  Тікелей нәтиже: 20 тергеу изоляторларында 13405 тергеу-қамауға алынған адамдарды ұстау.
Соңғы нәтиже: құқықтың тәртіпті және тергеу изоляторындағы тергеу қамауына алынғандарды ұстау режимін қолдауды, олардың құқықтары мен заңды мүдделерінің кепілдіктерін қамтамасыз ету бойынша тергеу изоляторларына жүктелген функцияларды 100% орындау.
Қаржы-экономикалық тиімділік: тергеу изоляторында ұсталынатын бір адамды ұстауға шартты шығындар жылына - 85,8 мың теңге, тергеу изоляторының бір қызметкерін ұстауға жылына - 365,3 мың теңге.
Уақытылық: заңнамада көзделген қылмыс жасаған сезіктілер, айыпталушылардың құқықтарын және заңды мүдделерінің сақталуын 100% қамтамасыз ету.
Сапа: тергеу-қамауға алынған адамдарды ұстау деңгейін 14,4% арттыру.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2005жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына    
218-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Тергеу изоляторларында СПИД індетіне қарсы іс-қимыл"
деген 013 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны:  1000 мың теңге (бір миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "ЖҚТБ ауруының алдын алу туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 5 қазандағы  Заңы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері:  республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  тергеу изоляторларында ЖҚТБ-ның таралуын болдырмау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:  1) тиімді алдын-алу іс-шараларын, бірінші кезекте ЖҚТБ жұқтыру қаупі бар адамдар арасында жүзеге асыру;
2) бірінші кезекте тергеу қамауындағы адамдарды ЖҚТБ инфекциясының алдын-алу мәселелері жөніндегі ақпаратпен қамтамасыз ету;
3) тергеу изоляторларын медициналық құралдармен және жабдықтармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
ламалар-
дың атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мер-
зімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

013

  

Тергеу
изолятор-ларында
СПИД
індетіне
қарсы
іс-қимыл

Тергеу изоляторында ЖҚТБ-ның таралуын болдырмау (ЖҚТҚ
инфекциясымен
ауыратындарды
симптоматикалық
емдеу жургізу үшін
дәрі-дәрмектер,
зарарсыздандыру
құралдарын және
медициналық мақсатта бір рет және көп
рет пайдаланатын өзге де құралдарды
сатып алу) жөніндегі қажетті шаралар кеше-
нін қамтамасыз ету.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Әділет
министр-
лігі.
Қазақстан Республи-
касы
Әділет
министр-
лігінің
Қылмыстық-атқару
жүйесі
комитеті,
тергеу
изолятор-
лары.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:  Тікелей нәтиже:
1. ЖҚТБ-ның таралуын болдырмау жөніндегі алдын-алу шараларымен қамтылған 13405 тергеу-қамауға алынған адамдар;
2. дайындалатын плакаттар саны - 1150 дана;
3. дайындалатын брошюралар саны - 8750 дана.
Соңғы нәтиже: тергеу изоляторларында ЖҚТБ-ның таралуын 100% болдырмау.
Қаржы-экономикалық тиімділігі: ЖҚТБ-ның таралуын алдын-алу және тергеу изоляторында ұсталатын бір адамды ұстау үшін жағдай туғызу бойынша қажетті шаралар кешенін қамтамасыз ету бойынша шартты шығындар жылына - 0,1 мың теңге.
Уақтылық: тергеу изоляторларында ЖҚТБ-ның таралуын болдырмау бойынша қажетті іс-шараларды 100 % қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2005жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына    
219-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен жеке куәліктерін дайындау" деген 015 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны:  810199 мың теңге (сегіз жүз он миллион бір жүз тоқсан тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
"Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының  3 ,   18,   19-баптары ; "Қазақстан Республикасының халқын құжаттандыру мен тіркеу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 12 шілдедегі N 1063  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  азаматтардың еркін жүріп-тұруына және тұрғылықты жерін таңдауына конституциялық
құқықтарын іске асыру үшін Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен жеке куәліктерін дайындауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:  Қазақстан Республикасы азаматтарын құжаттандыруды және төлқұжаттары мен жеке куәліктерін беруді жүзеге асыру.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
ламалар-
дың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру мер-
зімі

Жауапты орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

015

  

Қазақстан
Республи-
касы аза-
маттарының
төлқұжат-
тары мен
жеке куә-
ліктерін
дайындау

Қазақстан
Республикасы
азаматтарының
төлқұжаттары мен жеке куәліктерін
дайындау үшін
шарттар бойынша
міндеттемелерді
орындау

Жыл
бойы

Қазақстан Республи-
касы
Әділет
министр-
лігі,
Тіркеу
қызметі
комитеті

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:  Тікелей нәтиже: Қазақстан Республикасы азаматтарының дайындалатын және берілетін төлқұжаттар мен жеке куәліктер саны, оның ішінде:
а) Қазақстан Республикасы азаматтарының дайындалатын және берілетін төлқұжаттар саны - 500000;
б) Қазақстан Республикасы азаматтарының дайындалатын және берілетін жеке куәліктер саны - 1450019.
Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасы азаматтарын төлқұжаттар мен жеке куәліктермен 100% қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
Төлқұжат пен жеке куәліктің бір данасын дайындау үшін шығындар, оның ішінде:
а) төлқұжаттың бір данасын дайындау үшін шығындар - 945,38 теңге;
б) жеке куәліктің бір данасын дайындау үшін шығындар - 232,76 теңге.
Уақтылылық: Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттар мен жеке куәліктерін беру мерзімін 100 % сақтау.
Сапа:
а) Қазақстан Республикасы азаматтарынан қанағаттанғысыз қызмет көрсету туралы келіп түскен арыздар саны;
б) Төлқұжаттарды және жеке куәліктерді беру бойынша өз лауазымдық міндеттерін жүзеге асыру кезінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың тіркелінген фактілер (факт бойынша) саны.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2005жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына    
220-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Жоғары кәсіптік білімді мамандар даярлау"
деген 016 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны:  261383 мың теңге (екі жүз алпыс бір миллион үш жүз сексен үш мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 4-тарау,  5 ,   11,   20-баптары ; "Қазақстан Республикасы ішкі істер, қылмыстық-атқару жүйесі органдарының тұрғын үйді ұстауға және коммуналдық қызмет көрсетулерге ақшалай өтемақы алуға құқығы бар әскери қызметшілері, қызметкерлері лауазымдарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 31 наурыздағы N 483  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Әділет органдарының қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлеріне қызметтік міндеттерін немесе қызметтік борышын атқару кезеңінде мертіккен кезде, ал олар қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда оны алуға құқығы бар адамдарға бір жолғы өтемақы төлеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 сәуірдегі N 299  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  қылмыстық-атқару жүйесі үшін жоғары кәсіби білімді мамандарды даярлау және қызметкерлерінің біліктілігін арттыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:  қылмыстық-атқару жүйесі мамандарын сапалы даярлауды қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
ламалар-
дың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мер-
зімі

Жауапты орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

016

  

Жоғары
кәсіптік
білімді
мамандар
даярлау

Қылмыстық-атқару
жүйесіне жоғары
білімді мамандар
даярлау және
қызметкерлерінің біліктілігін
арттыру жөніндегі
мекемеге жүктелген
функцияларды орындау
үшін 300 бірлік штат саны бар Қостанай заң
институтын ұстау (медициналық және
коммуналдық-тұрмыстық
жабдықтарды, спорттық мүкәммал сатып алу;
ғимараттар мен құрылыстарға күрделі жөндеу жүргізу;
қолданыстағы ғимараттар мен
құрылыстардың істегі қабілетін және сейсмикалық тұрақтылығын зерттеу жұмыстарын жүргізу,
өлшеу жұмыстарын жүргізу, топографиялық-
геодезиялық және
инженерлік-геологиялық
іздеулер бойынша жұмыстар, ғимараттарды
күрделі жөндеу жөніндегі жобалау-
сметалық құжаттама әзірлеу бойынша
жұмыстар жүргізу, оны
мемлекеттік сараптамадан өткізу).

Жыл
бойы

Қазақстан Республи-
касы
Әділет
министр-
лігі.
Қазақстан
Республи-
касы
Әділет
министр-
лігі
Қылмыстық-атқару
жүйесі
комите-
тінің
Қостанай
заң
институты.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:  Тікелей нәтиже:
1. күндізгі нысан бойынша курсанттар оқыту - 750 адам, соның ішінде бірінші курсқа 200 адам қабылдау;
2. курсанттарды сырттай нысан бойынша оқыту - 200 адам;
3. қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру - 338 адам;
4. күндізгі нысан бойынша курсанттар оқытып шығару - 190 адам, соның ішінде үздік бітіргендер - 28 адам;
5. сырттай нысан бойынша курсанттар оқытып шығару - 189 адам, соның ішінде үздік бітіргендер - 13 адам;
6. күндізгі нысан бойынша курсанттарды оқудан шығару - 16 адам;
7. сырттай оқу бойынша курсанттарды оқудан шығару - 2 адам.
Соңғы нәтиже: қылмыстық-атқару жүйесін жоғары кәсіби білімді мамандармен 80% қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық тиімділігі: бір курсантты ұстауға шартты шығындар жылына - 142,3 мың теңге, Қостанай заң институтының бір қызметкерін ұстауға жылына - 515,5 мың теңге.
Уақытылығы: қылмыстық-атқару жүйесі үшін сапалы дайындықпен орта кәсіби білімді мамандармен 100% қамтамасыз ету.
Сапасы:
1. Оқудан шығарылған курсанттардың жалпы санынан үлесі 5 %;
2. Жоғарғы оқу орнын үздік бітірген жоғарғы кәсіптік білімі бар түлектердің жалпы санынан үлесі -11%.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2005жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына    
221-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау"
деген 017 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны:  31886 мың теңге (отыз бір миллион сегіз жүз сексен алты мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 4-тарау,  5 ,   11,   20-баптары ; "Қазақстан Республикасы ішкі істер, қылмыстық-атқару жүйесі органдарының тұрғын үйді ұстауға және коммуналдық қызмет көрсетулерге ақшалай өтемақы алуға құқығы бар әскери қызметшілері, қызметкерлері лауазымдарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 31 наурыздағы N 483  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Әділет органдарының қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлеріне қызметтік міндеттерін немесе қызметтік борышын атқару кезеңінде мертіккен кезде, ал олар қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда оны алуға құқығы бар адамдарға бір жолғы өтемақы төлеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 сәуірдегі N 299  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлерін бастапқы даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:  қылмыстық-атқару жүйесі қызметіне дайындалған кадрларды нығайту және қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
ламалар-
дың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру мер-
зімі

Жауапты орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

017

  

Кадрлардың
біліктілі-
гін
арттыру және оларды
қайта
даярлау

Қызметке
кандидаттарды және қатардағы мен кіші басшы құрамдағы
арнайы атағы бар адамдарды бастапқы даярлау жөніндегі мекемеге жүктелген
функцияларды орындау үшін (компьютерлер
және коммуналдық-
тұрмыстық жабдықтар сатып алу, ғимараттар
мен құрылыстарға
күрделі жөндеу жүргізу; қолданыстағы
ғимараттар мен құрылыстардың істегі
қабілетін және сейсмикалық тұрақты-
лығын тексеру жұмыстарын жүргізу, өлшеу жұмыстарын жүргізу, топографиялық-
геодезиялық және инженерлік-геология-
лық зерттеулер бойынша жұмыстар, ғимараттарды күрделі
жөндеу жөніндегі
жобалау-сметалық
құжаттамаларды
әзірлеу бойынша
жұмыстар жүргізу,
оны мемлекеттік
сараптамадан өткізу) 41 штат саны бар Оқу
орталығын ұстау.

Жыл
бойы

Қазақстан Республи-
касының
Әділет
министр-
лігі.
Қазақстан
Республи-
касы
Әділет
министр-
лігі
Қылмыстық-атқару
жүйесі
комите-
тінің
Оқу
орталығы

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:  Тікелей нәтиже: қызметке кандидаттарды және қатардағы мен кіші басшы құрамдағы арнайы атағы бар адамдарды бастапқы даярлау - 815 адам.
Соңғы нәтиже: қылмыстық-атқару жүйесі қызметін кандидаттармен және қатардағы мен кіші басшы құрамдағы адамдармен 70% қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық тиімділік: алғашқы даярлық курсының бір тыңдаушысын ұстауға шартты шығындар жылына - 16,5 мың теңге, Оқу орталығының бір қызметкерін ұстау - 449,0 мың теңге.
Уақтылылық: қылмыстық-атқару жүйесінде қызметке дайын кадрларды 100% нығайту және қамтамасыз ету.
Сапа: қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде қызметке кандидаттар және қатардағы мен кіші басшы құрамдағы арнайы атағы бар адамдар үлесі - 100%.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2005жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына    
222-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес"
деген 104 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны:  2430 мың теңге (екі миллион төрт жүз отыз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 31 желтоқсандағы Қылмыстық-атқару кодексінің  97-бабы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  Қазақстан Республикасында нашақорлықтың және есірткі бизнесінің одан әрі таралуына тиімді қарсы іс-қимыл жүйесінің негізгі буындарын нығайту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:  1) нашақорлыққа қарсы насихат өткізу;
      2) нашақорлық құралдарының, психотроптық заттардың және прекурсордың заңсыз айналымына қарсы іс-әрекет жасау тетігін жетілдіру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

104

  

Нашақор-
лыққа
және есірткі
бизнесі-
не қарсы
күрес

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде
ұсталатын адамдар
арасында есірткіге
қарсы тақырыпта
ақпараттық материалдарды  шығарумен және таратумен байланысты
(плакаттар, буклеттер
және кітапшалар дайындау) іс-шаралар
өткізу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Әділет
министр-
лігі.
Қазақстан
Республи-
касы
Әділет
министр-
лігінің
Қылмыстық
-атқару
жүйесі
комитеті
және оның
аумақтық
органда-
ры, түзеу
мекеме-
лері.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:  Тікелей нәтиже:
1) буклеттер саны - 10000 дана;
2) брошюралар саны - 10000 дана.
Соңғы нәтиже: нашақорлыққа тәуекелді сотталғандардың жалпы санынан 29% нашақорлыққа бейімділігінен арылған адамдар.
Қаржы-экономикалық тиімділік: нашақорлыққа қарсы насихат жүргізу үшін бір сотталғанға шартты шығындар жылына - 0,1 мың теңге.
Уақытылық: Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде ұсталатын адамдар арасында есірткіге қарсы тақырыпта ақпараттық материалдарды шығарумен және таратумен байланысты (плакаттар, буклеттер және брошюралар дайындау) іс-шараларды 100% өткізу.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады