2006 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 1235 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет  кодексiне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Мыналардың:
      350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң;

      2. Осы қаулы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына      
350-ҚОСЫМША        

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органның
қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны :   1739543 мың теңге (бiр миллиард жетi жүз отыз тоғыз миллион бес жүз қырық үш мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Әкiмшілiк құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы Кодексінің  554-бабы ; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi  Заңы ; "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қаңтардағы Заңының  47,   48,   49,   50,   51 және   52-баптары ; "Экологиялық сараптама туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 18 наурыздағы Заңының 47, 48, 49, 50, 51 және 52-баптары; "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шілдедегi  Заңы ; "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегi  Заңы ; "Қазақстан Республикасының Шекаралық мәтiнде қоршаған ортада жасалатын ықпалды бағалау туралы конвенцияға қосылуы туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 21 қазандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасының Ауаның алыс қашықтыққа трансшекаралық ластану туралы конвенцияға қосылуы туралы" Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Қазақстан Республикасының Өнеркәсіптiк авариялардың трансшекаралық әсер етуi туралы конвенцияға қосылуы туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 23 қазандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасының Озон қабатын бұзатын заттар жөнiндегi Монреаль хаттамасына қосылуы туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 7 мамырдағы  Заңы ; "Атмосфералық ауаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 наурыздағы Заңының  9,    14,   15,   16,    17 және   22-баптары ; "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңының  25,   35 және   36-баптары ; "Қызмет телефондары мен мемлекеттiк органдардың аппаратын орналастыруға арналған алаң нормалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1996 жылғы 3 қазандағы N 1217  қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтынудың нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарына көлiк қызметiн көрсету үшiн жеңiл автомобильдердi пайдалануды ретке келтiру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы
N 663  қаулысы ; "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге қызмет көрсетуге арналған арнайы көлiк құралдарын пайдалануды реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 24 ақпандағы N 288  қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттің есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Парламентi депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428  қаулысы ; "Сандық геоақпараттық жүйелер негiзiнде Қазақстан Республикасы табиғи объектілерінің бiрыңғай мемлекеттiк кадастрлар жүйесiн құру және жүргiзу ережесiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметтің 2000 жылғы 25 қыркүйектегi N 1449  қаулысы ; "Қоршаған ортаны ластауға рұқсат беру ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 6 қыркүйектегi N 1154  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгінің мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметтің 2004 жылғы 28 қазандағы
N 1113  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi Табиғатты қорғауды бақылау комитетінің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметінің N 1126  қаулысы ; "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының қоршаған ортасын қорғау" Бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 6 желтоқсандағы N 1278  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : қоршаған ортаның сапасын жақсарту және қоғамның экологиялық тұрақты дамуының қолайлы деңгейiне жету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : қоршаған ортаның сапасын басқару жүйесiн оңтайландыру; қоршаған ортаға шаруашылық және өзге қызметтің әсер етуiн төмендету жөніндегi шараларды қабылдау; қоршаған ортаны қорғауға бағытталған iс-шараларды жоспарлау; салалық қорытындыларды жасау; кәсiби мемлекеттік қызметтің талаптарына сәйкес мемлекеттiк қызметшілердің кәсiби деңгейлерiн көтеру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001


Қоршаған
ортаны
қорғау
сала-
сындағы
уәкілетті
органның
қызметін
қамта-
масыз ету
2


001

Орталық
органның
аппараты

Бекітілген штаттық
лимитке сәйкес 142
бiрлік санындағы
Қазақстан Республикасы
Қоршаған ортаны
қорғау министрлігінің
орталық аппаратының
қызметiн, оның ішінде
Табиғатты қорғауды
бақылау комитетінің
31 бiрлігін ұстап тұру
және қамтамасыз ету.
Іске асыру мерзiмi -
қаңтар-желтоқсан.
Әкімшілік ғимаратты
ұстап тұру және оған
қызмет ету, бекiтілген
лимитпен 7 бiрлік
санындағы үймереттер-
дi, қызметтік автокөлікті ұстап тұру және жалға алу.
Іске асыру мерзiмi -
қаңтар-желтоқсан.
Халықаралық
ынтымақтастықты
кеңейту, қоршаған
ортаны қорғаудың
нормативтік құқықтық
базасын жетілдiру.
Іске асыру мерзiмi -
қаңтар-желтоқсан.
Қоршаған ортаны қорғау
саласындағы лицензия-
ларды беру және табиғи
ресурстарды пайдалану,
табиғатты пайдалануға
рұқсатты және эколо-
гиялық сараптамалардың
қорытындыларын беру.
Іске асыру мерзiмi -
қаңтар-желтоқсан.
Біліктілік талаптары-
на сәйкес (гостлицен-
зиялық бақылау) лицензиаттарға
тексерiс жүргiзу.
Іске асыру мерзiмi -
қаңтар-желтоқсан.
Қоршаған ортаны
ластағаны үшін
төлемдер бөлімінде
салық төлеушілер және
салық салу объектiлерi
Тізiлімінің жинақты
ақпараттық жүйесiн
енгізу.
Іске асыру мерзiмi -
қаңтар-желтоқсан.
Тексеріс жүргізудің
бекiтілген жоспарына
сәйкес аумақтық
басқармаларға және
ведомстволық бағынысты
мемлекеттік
кәсiпорындарға кешенді
тексеріс жүргізу.
Іске асыру мерзiмi -
тамыз-қыркүйек.
Табиғатты пайдалану
объектілерiне
жоспардағы және
жоспардан тыс тексеріс жүргізу.
Іске асыру мерзiмi -
қаңтар-желтоқсан.
Өлшеуді орындау
әдiстемелерiн және
зертханалық-аналитика-
лық бақылаудың нормативтік құжаттарын
тiркеу және қайта тiркеу.
Іске асыру мерзiмi -
ақпан-желтоқсан.
Өңiрлерде жергілікті
семинарларды жүргізу.
Іске асыру мерзiмi -
қаңтар, сәуiр, тамыз
және қараша.
Министрліктің көшпелi
алқаларын өткiзу.
Іске асыру мерзiмi -
екiншi, төртiнші
тоқсан.
"Табиғатты пайдалану
және қоршаған ортаны
қорғау" бөлiмі бойынша
облыстардың,
республикалық маңызы
бар қаланың, астананың
Ортамерзімді әлеумет-
тік-экономикалық дамуы жобаларына жыл
сайын келісім алу.
Іске асыру мерзімi -
сәуiр-қараша.
Қоршаған ортаны қорғау
саласындағы бағдар-
ламаларды және тұжырымдамаларды әзiрлеу.
Іске асыру мерзiмi -
қаңтар-желтоқсан.
Жобалардың салалық
қорытындыларын жасау.
Іске асыру мерзiмi -
қаңтар-желтоқсан.
Қазақстан Республикасы
ратификациялаған
халықаралық
конвенцияларды іске
асыру жөніндегі есеп
берулердi және
баяндамаларды дайындау.
Іске асыру мерзімі -
ақпан-желтоқсан
Үкіметтік емес ұйымдар
үшін мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орындау.
Іске асыру мерзімі -
қаңтар-желтоқсан.
Қоршаған ортаны қорғау
жөнінде мемлекеттік
инспекторларды
формалық киiм-кешекпен
қамтамасыз ету (тігу).
Іске асыру мерзiмi -
наурыз-желтоқсан.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Қоршаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

3


002

Аумақтық
орган-
дардың
аппарат-
тары

827 бiрлік санындағы
штат санының бекiтіл-
ген лимитіне сәйкес Қазақстан Республикасы
Қоршаған ортаны қорғау
министрлiгi аумақтық
органдарының аппарат-
тарын ұстап тұру және қамтамасыз ету.
Іске асыру мерзiмi -
қаңтар-желтоқсан.
174 бiрлік санындағы
бекiтілген лимиттi
ескере отырып,
қызметтік үймереттер-
дi, тік ұшақтарды, қызметтік және арнайы автокөліктердi, 2 бiрлік санындағы су көлiгін ұстап тұру
және жалға алу.
Іске асыру мерзiмi -
қаңтар-желтоқсан.
Табиғатты пайдалануға
рұқсатты және мемлекеттiк экологиялық сараптама
қорытындыларын беру.
Іске асыру мерзiмi -
қаңтар-желтоқсан.
Қоршаған ортаны
ластағаны үшін
төлемдер бөлімінде
салық төлеушілердің
және салық салу
объектілерi тізілімі-
нің ақпарат жүйесін енгізу.
Іске асыру мерзімi -
қаңтар-желтоқсан.
Тексеріс жүргізудің
бекітілген жоспарына
сәйкес табиғатты
пайдаланушыларға
тексерістер жүргізу.
Іске асыру -
қаңтар-желтоқсан.
Сертификаттау және
Қазақстан Республикасы
мемтізiлімінде тiркеу,
аналитикалық бақылау
зертханаларының
аспаптарын тексеру.
Іске асыру мерзiмi -
қаңтар-желтоқсан.
Аналитикалық бақылау
зертханаларын
аккредиттеу жөнiндегi
жұмыстарды жүргізу.
Іске асыру мерзiмi -
ақпан-тамыз.
Ғимараттарды және үймереттерді ағымдағы жөндеу.
Іске асыру мерзiмi
- наурыз-желтоқсан.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Қоршаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

4


007

Мемле-
кеттік
қызмет-
шілердің
білік-
тілігін
арттыру

Төрт тақырып бойынша
мемлекеттік қызметші-
лердiң біліктілігін көтеру бойынша қызмет
көрсетулердi сатып алу:
қоршаған ортаны қорғау
және табиғатты
пайдалану саласындағы
мемлекеттік бақылау.
Оқу мерзiмi -
ақпан-сәуiр;
аналитикалық бақылау
зертханаларының
аккредиттеу шеңберiнде
аспаптармен жұмыс
істеудi үйрену.
Үйрену мерзiмi -
ақпан-сәуiр;
экологиялық сараптама
және табиғатты
пайдалануды реттеу.
Оқу мерзiмі -
мамыр-тамыз;
экологиялық аудит.
Оқу мерзiмi -
қыркүйек-қараша.
Мемлекеттік тілді
оқыту.
Оқу мерзiмi:
наурыз-мамыр.

ақпан-
қараша

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Қоршаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

5


008

Мемле-
кеттiк
орган-
дардың
ғимарат-
тарын,
үй-жай-
лары мен
құрылыс-
тарын
күрделi
жөндеу

Батыс Қазақстан
облыстық аумақтық
қоршаған ортаны қорғау
басқармасының
әкiмшіліктік
ғимаратына күрделi
жөндеу жүргізу.

сәуiр-
қыркүйек

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Қоршаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

6


009

Мемле-
кеттік
орган-
дарды
матери-
алдық-
техни-
калық
жарақ-
тандыру

Көшіру, факсимильдi
аппараттарды, офистік
және зертханалық
жиһаздарды, аналитика-
лық бақылау зертханасы
үшін аспаптарды және
жабдықтарды сатып алу.
Каспий теңізінің және өзендер бассейнiнің ауданында бақылау- инспекциялық қызметті күшейту үшін теңіз кемесін, катерлердi және алыстан ұстайтын
радиостанцияларды сатып алу.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Қоршаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

7


017

Ақпа-
раттық
жүйелер-
дiң жұмыс
iстеуiн
қамтама-
сыз ету
және
мемле-
кеттік
орган-
дарды
ақпарат-
тық-тех-
никалық
қамтама-
сыз ету

Орталық аппарат және аумақтық басқармалар
үшін есептеу
техникасын және
жабдықтарды сатып алу.
Іске асыру мерзiмi -
ақпан-желтоқсан.
Жинақтаушы және
қосалқы бөлшектерді,
шығын материалдарды
сатып алу.
Іске асыру мерзiмi -
қаңтар-желтоқсан.
Есептеу техникасының
және жабдықтардың
құралдарына
жүйелік-техникалық
қызмет көрсету.
Іске асыру мерзiмi -
қаңтар-желтоқсан.
Бағдарламалық
өнімдердi, ақпараттық
жүйелердi және
локальдік мiндеттердi
сүйемелдеу.
Іске асыру мерзімі -
қаңтар-желтоқсан.
Интернет желiсіне және
электрондық поштаға
кiруге қызмет
көрсетулер.
Іске асыру мерзiмi -
қаңтар-желтоқсан.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Қоршаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

8


100

Сапалық
және
сандық
көрсет-
кiштердi
(эколо-
гиялық
норма-
тивтер
мен та-
лаптарды)
әзiрлеу

Қоршаған ортаның
сапасын бақылауды
басқару жүйесiн
оңтайландыру үшін
қоршаған ортаны қорғау
саласындағы сапалы
және сандық көрсеткіш-
тердi (47 әдістеме үшін экологиялық
нормативтердi және
талаптарды) әзiрлеу
жөнiндегі іс-шараларды
жүргізу және қоршаған
ортаға шаруашылық
және өзге қызметтің
әсер етуiн төмендету
жөнiнде шараларды
қабылдау.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Қоршаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тура нәтиже: "Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау" бөлiмi бойынша 14 облыстың және республикалық маңызы бар 2 қаланың Ортамерзiмдi әлеуметтiк-экономикалық дамуының келiсiлген жобалары; Балқаш-Арал бассейнiн тұрақты дамытудың бекiтiлген кешендi бағдарламасы және Қоршаған орта және табиғи ресурстар мониторингiнің Бiрыңғай мемлекеттік жүйесінің тұжырымдамасы;
1 кодекстi, Қазақстан Республикасы Үкiметінің 20 нормативтiк қаулысын және Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 10 нормативтiк бұйрығын әзiрлеу;
халықаралық конвенцияларды iске асыру жөнiндегi 4 ұлттық есептi және баяндаманы дайындау;
келiп-түсуiне қарай инвестициялық жобалардың салалық қорытындыларын жасау;
қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы лицензияларды беру;
табиғатты пайдалануға рұқсат беру және табиғатты пайдаланушылардың жүгiнулерiне қарай мемлекеттiк экологиялық сараптаманың қорытындылары;
56 лицензиаттың бiлiктілiк талаптарына сәйкестігі;
Табиғатты пайдаланушылардың жүгiнулерiне қарай қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдер бөлiмiнде салық төлеушілер және салық салу объектiлерi Тiзiлiмiнiң ақпараттық жүйесiн енгiзу;
өңiрлерде 4 жергiлiкті семинар өткізу;
министрлiктің 2 көшпелi алқасын өткiзу;
16 аумақтық басқармада және 4 ведомстволық бағынысты мемлекеттік кәсiпорында кешендi тексеріс жүргiзу;
6 тақырып бойынша мемлекеттiк әлеуметтік тапсырысты орындау;
өлшеулердi орындаудың 100 әдiстемесiн және зертханалық-аналитикалық бақылаудың нормативтік құжатын тiркеу және қайта тiркеу;
аналитикалық бақылау зертханасының 60 аспабын сертификаттау және тексеру;
2 аналитикалық бақылау зертханасын аккредиттеу;
Табиғатты қорғауды бақылау комитетi қызметкерлерiнiң 38 табиғатты пайдалану объектiсінде және аумақтық басқармалар қызметкерлерiнiң 11000 табиғатты пайдалану объектісiнде тексерiс жүргізуi;
523 мемлекеттiк инспекторды формалық киiм-кешектің бiр жиынтығымен қамтамасыз ету;
екi облыста ғимараттарға және үймереттерге ағымдағы жөндеудi жүргiзу;
аумақтық органдар мамандарының - 70 адамның кәсiби деңгейiн көтеру;
92 адамға, оның ішінде аумақтық органдардың 80 адамына мемлекеттік тiлдi үйрету.
Аумақтық басқарманың бiр әкiмшiлiк ғимаратына күрделi жөндеу жүргiзу.
16 көшіру аппаратын, 16 факсимильдi аппаратты, офистiк жиһаздың 205 жиынтығын; Каспий теңiзiнде және Ертiс өзенiнде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік бақылауды жүргізу үшін 1 теңіз кемесiн және 1 өзен катерiн; теңiз кемелерi үшін алыстан ұстайтын 2 радиостанцияны; зертханалық жиһаздың 13 жиынтығын; 123 бiрлiктегi зертханалық жабдықты және аспапты, аспаптарға көмекшi аксессуарды, химиялық реактивтi (реагентті) және аумақтық қоршаған ортаны қорғау басқармаларының аналитикалық бақылау зертханалары үшін ыдысты сатып алу.
Компьютерлiк жабдықтың 80 жиынын, 5 серверді, 21 принтердi, 10 сканердi, үздiксіз қоректену көзiн, жиынтық және қосалқы бөлшектердi, шығын материалдарын сатып алу.
"Табиғи ресурстардың мемлекеттiк кадастры" деректерiнiң базасын қалыптастыру.
47 әдiстеме үшін сапалық және сандық көрсеткіштердi (экологиялық нормативтердi және талаптарды) бекiту.
Соңғы нәтиже:
Қоршаған ортаны қорғаудың мемлекеттiк инспекторларын формалық киiм-кешекпен 100% қамтамасыз ету.
Аумақтық басқармаларды 33%-тен 43%-ке дейiн компьютерлермен қамтамасыз ету.
аумақтық басқармаларды 25,4%-тен 27,9%-ке дейiн принтерлермен қамтамасыз ету.
21%-тен 45,9%-ке офистiк жиһазбен қамтамасыз ету.
Қоршаған ортаны қорғауды реттеу процесiн күшейту, оны тұрақтандыру жөнiндегi шаралардың кешенiн әзiрлеу;
мемлекеттiк қызметшілердің 7% кәсiби деңгейiн көтеру, мемлекеттiк қызметшiлердің 9% мемлекеттік тiлдi үйрету.
Қаржылай-экономикалық нәтижесi:
қоршаған ортаны қорғаудың мемлекеттiк инспекторының формалық киiм-кешегінің бiр жиынтығын тiгуге орта есеппен 57,3 мың теңге жұмсау;
бiр ұлттық есепті (баяндаманы) дайындаудың орташа құны 1029 мың теңге;
үкiметтік емес ұйымдар үшiн мемлекеттiк тапсырыс негізiндегi бiр тақырыптың орташа құны 1792 мың теңге;
бiр мемлекеттiк қызметшінiң бiлiктiлігiн көтеруге орташа шығын 20,7 мың теңге;
бiр мемлекеттiк қызметшiге мемлекеттiк тiлдi үйрету орташа шығын 16,6 мың теңге.
Уақыттылық:
қоршаған ортаның ластану деңгейінің төмендеуі;
қазiргі экономикалық шарттарға сәйкес кәсiби мемлекеттiк қызметтің талаптарына сай мемлекеттiк қызметшілердің кәсiби деңгейiн көтеру. Мемлекеттiк тiлдi үйренген мамандардың үлесi жұмыс iстейтiндердiң жалпы санының орталық аппаратта - 8,4%, аумақтық басқармаларда - 9,9%. Кәсiби бiлiмінің деңгейiн көтерген мамандардың үлесi аумақтық басқармаларда - 8,5%.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына      
351-ҚОСЫМША        

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Стратегиялық, трансшекаралық және экологиялық қауiптi
объектiлерге мемлекеттiк экологиялық сараптама жүргiзу"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 8000 мың теңге (сегiз миллион теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 18 наурыздағы "Экологиялық сараптама туралы" Заңының  11,   13 және   14-баптары ; "Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Заңының  8,    63,   64-баптары ; Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсiздiгi туралы" Заңының  21-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы "2004-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының экологиялық қауiпсiздігi тұжырымдамасы туралы"
N 1241  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 6 желтоқсандағы "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының қоршаған ортасын қорғау" Бағдарламасы туралы"
N 1278  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : экологиялық талаптарға сәйкес келудi бағалау арқылы қоршаған ортаға жоспарланған басқару, шаруашылық, инвестициялық және өзге қызметтердi iске асыру кезiндегi терiс әсер ету салдарларының алдын алу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : қоршаған орта сапасының нормативтерiне және экологиялық талаптарға сәйкестiгiн уақытында анықтау, қоршаған ортаға сараптама құжаттамасында жоспарланған шаруашылық, инвестициялық және өзге қызметтермен қоршаған ортаға әсер етудi бағалаудың ғылыми негiзделген талдауын жүргiзу.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002


Страте-
гиялық,
трансше-
каралық
және
эколо-
гиялық
қауіпті
объек-
тiлерге
мемле-
кеттiк
эколо-
гиялық
сараптама
жүргiзу

Мемлекеттiк органдар
бастамашылығымен
жасалатын жобаға
мемлекеттiк
экологиялық сараптаманы жүргiзу.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Қоршаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тура нәтиже: мемлекеттiк органдар бастамашылығымен жасалған кем дегенде 92 жобаға экологиялық сараптамасының қорытындысын беру.
Соңғы нәтиже: жоспарланған басқару, шаруашылық, инвестициялық және өзге қызметтің қоршаған ортаның жай-күйiне терiс әсер ету салдарларын барынша азайту.
Қаржылай-экономикалық нәтиже: бiр жобаның экологиялық сараптамасын жүргізуге шығын орта есеппен 119 мың теңгенi құрайды.
Уақыттылық: Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгiленген мерзiмдерге сәйкес бiр жылдың ішіндегi жобалардың келіп-түсуiне қарай экологиялық сараптаманы жүзеге асыру.
Сапа: мемлекеттiк экологиялық сараптаманың оң қорытындысын алған жобалар экологиялық қауiпсiздiк нормаларына және талаптарына сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына      
352-ҚОСЫМША        

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер"
деген 003 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 295000 мың теңге (екi жүз тоқсан бес миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Заңының  75-бабы ; Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi "Ғылым туралы" Заңының  3,    18,   22 және   26-баптары ; Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 наурыздағы "Атмосфералық ауаны қорғау туралы" Заңының  7-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 3 желтоқсандағы "2004-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасы туралы" N 1241  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 6 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасының 2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының қоршаған ортасын қорғау" Бағдарламасы туралы N 1278  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 24 қаңтардағы "2005-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында шөлейттенумен күрес жөнiндегі бағдарлама туралы" N 49  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : экологиялық қауiпсiздiкпен қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын тұрақтандырудың теориялық және технологиялық негіздерiн қалыптастыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi :   қоршаған ортаны қорғау саласындағы iс-шараларды және инвестициялық жобаларды дайындауға ғылыми негізделген ұсыныстарды және ұсынымдарды әзiрлеу;
Халықаралық табиғатты қорғау конвенцияларын iске асыруды ғылыми сүйемелдеу; климат өзгеруiнiң, озон қабатының бұзылуының, шөлейттенудiң, Қазақстан Республикасының қоршаған ортасының ластануының және тозуының өзектi мәселелерi жөнiндегі ғылыми зерттеулердi жүргізу; Қазақстан Республикасы аумағының экологиялық жай-күйiн бағалау жөнiндегi ғылыми-талдау және картографиялық материалдарды жасау; қоршаған ортаны басқарудың жаңа көзқарастарын және әдiстерiн әзiрлеу; қоршаған ортаны қорғау саласындағы iс-шараларды және инвестициялық жобаларды негіздеу жөнiндегi ғылыми зерттеулер; қоршаған ортаны қорғаудың ғылыми-зерттеу базасын дамыту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003


Қоршаған
ортаны
қорғау
сала-
сындағы
ғылыми
зерт-
теулер

Климат өзгеруiнiң,
озон қабатының
бұзылуының, шөлейт-
тенудiң, Қазақстан
Республикасының
қоршаған ортасының
ластануының және
тозуының өзектi
мәселелерi жөнiнде 20
тақырып бойынша,
оның iшiнде өтпелi
тақырыптар бойынша
ғылыми зерттеулер
жүргiзу:
1. өңiрлiк климаттың
қазiргi өзгеруiн
бағалау, сондай-ақ
экологиялық жүйе
климатының және
экономиканың климатқа
тәуелдi салаларының
өзгеруiне осалдығының
және бейiмделуiнiң
мүмкiндiгiн бағалау,
атмосферадағы
көмiрқышқыл газы
шоғырларының жоғарылауы кезiнде өңiрлiк климаттың өзгеру сценарийлерiн әзiрлеу;
2. жердiң озон
қабатына физикалық
және химиялық процес-
тердiң әсер етуiн, сондай-ақ озон қабаты
жай-күйiнiң өзгеруiн,
әсiресе, адам денсау-
лығына және басқа тірi организмдерге,
климатқа, адам пайда-
ланған табиғи және жасанды материалдарға
ультракүлгiн, күн
сәулелерiнiң өзгеруiн
бағалау;
3. үлкен қашықтыққа
ластағыш заттарды
ауысуын және олардың
түсуiн бағалау бойынша
ғылыми зерттеулер;
атмосфераны ластану
процестерiн
модельдеудiң мүмкiн
салдарларын айқындау
және оның сапасын
анықтау; ластанумен
күрестің экономикалық
тиiмдiлiгiн арттыру
бойынша ұсынымдарды
әзiрлеу;
4. Қазақстанда озон
бұзғыш заттарды (ОБЗ)
тұтынуды бағалауға
және болжауға әдiстемелiк зерттеудi
жетiлдiру; ОБЗ
импортталу және
тұтыну мониторингінің
жүйесiн әзiрлеу,
сондай-ақ ОБЗ тұтыну процестерiнiң
қысқаруын басқару; ОБЗ
тұтынушылықтың өсу
себептерiн айқындау;
Қазақстанда ОБЗ
ұлттық кадастрын
әзiрлеу;
5. Солтүстік
Қазақстанның уран
өндiретiн өңiрлерiнде
экологиялық-радиация-
лық жағдайларды зерттеу;
6. халық денсаулығына
табиғи радиоактивтiк-
тің (радонның) керi әсер етуiн зерттеу;
7. экологиялық
жай-күйлерiн анықтау
үшiн әскери-сынақ
полигондарының
аумақтарын және оларға жақын өңiрлердi
(Тайсойған, Ембi) кешендi зерттеу бойынша ғылыми зерттеулер;
8. Шығыс Қазақстан және Солтүстiк
Қазақстан облыстарының
аумақтары мен халқының
денсаулығын кешендi
экологиялық зерттеу;
9. Қазақстанның
үстiндегi озон қабаты
жай-күйiнiң динамикасын зерттеудi
жүргiзу және оған
керi әсер ету салдар-
ларының алдын алу бойынша шараларды әзiрлеу;
10. "2005-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республика-
сындағы шөлейттенумен күрес" бағдарламасы шеңберiнде 2005-2007 жылдарға арналған ғылыми-зерттеу жұмыстары (Қазақстан аумақтарының шөлейттену процесте-
рiне ұшырауын бағалау және 1:1000000
масштабындағы жерлердi
шөлейттену және жұтау
картасын жасау);
11. Батыс Қазақстан-
ның жағалау - су  экожүйесiнiң өзгеруi бойынша ғылыми зерттеулер;
12. Каспий маңының
солтүстiк-шығыс
бөлiгінiң қазiргі
экологиялық жағдайын
Каспий теңiзi
деңгейiнiң арту
салдарларына әсер
ететiн процестердi,
сондай-ақ көмiрсутек-
тi шикiзат кен орнын интенсивтiк әзiрлеудi есепке ала отырып зерттеу және бағалау;
13. қазiргі экологиялық және саяси
жағдайларда Іле-Балқаш
өңiрiнiң жер асты
суларының ресурстарын
пайдалану перспективаларын
бағалау;
14. бу газдарының
шығарындыларын сандық
бағалау, бу газдары
эмиссияларының
сценарийлерiн
әзiрлеу, бу газдары
эмиссияларын
төмендету бойынша
Қазақстанның ұлттық
стратегиясын әзiрлеу, бу газдары шығарындыларына арналған квоталарды
лицензиялаудың ұлттық
жүйесiн жасау үшiн
жағдай жасау, бу
газдары эмиссиялары/
ағындысы бойынша
мониторинг және есеп
жүйесiн қалпына
келтiру;
15. Ертiс бассейнi
және Балқаш көлiнiң
өзен ағысының
ресурстарына
экологиялық бағалау
жүргізу;
16. Қазақстанның
шаруашылық игеру
аумақтарындағы
экологиялық
тәуекелдiктерге
бағалау жүргiзу;
17. экожүйенiң негiзгi
құрауыштарындағы:
топырақтағы,
өсiмдiктердегi,
жануарлардағы
шоғырланған энергияны
анықтау бойынша
ғылыми жұмыстар,
сондай-ақ түрлi
техногендiк
жүктемелермен және
антропогендiк сыққыш
дәрежесiн есепке
ала отырып, топырақтың
минералдық бөлiгiнiң
(Гиббс бойынша энтропия және энергия)
термодинамикалық
сипаттамасымен
топырақтың пайда
болу процестерiне
энергия шығындаудағы
түрлілік: жаңа
тақырыптар бойынша;
18. Баянауыл мемлекет-
тiк ұлттық табиғи паркiнiң негiзгi өртеңдерiнiң жерлерiн-
де өсiмдiктердiң
пирогендiк ауысуын
зерттеу;
19. Баянауыл мемлекет-
тік ұлттық табиғи паркiнiң ландшафтын зерттеу (қазiргi геоэкологиялық жәй-күйдi бағалау,
тиiмдi пайдалану және
қорғау);
20. Баянауыл мемлекет-
тік ұлттық табиғи паркiн тұрақты дамытуды қамтамасыз
ету бойынша зерттеулер.
Іске асыру мерзiмi:
ақпан-желтоқсан.
2 өтпелi тақырып
бойынша Қазақстан
Республикасы аумағының
экологиялық жай-күйiн бағалау жөнiндегi
ғылыми-талдау және картографиялық
материалдар жасау,
оның iшiнде:
1. Қазақстандағы
экологиялық жағдайды
бағалау бойынша
ғылыми зерттеулер,
табиғи ресурстарды
пайдалану дәрежесi,
шаруашылық қызметтер-
дiң қоршаған ортаға әсер етуi және оған және басқаға керi әсер етудi төмендету үшiн қолданылатын шаралар;
2. физикалық және
экономикалық география,
геоморфология, гидрология және экология салаларындағы
ғылыми зерттеулер негізiнде табиғи ресурстарды тиiмдi пайдалану, қоршаған орта, өнеркәсiптiк күштердi, республикадағы әлеуметтiк-
экономикалық және
мәдени құрылыстарды
даму мiндеттерiн
шешуге негiздеу үшiн
белгiленген
Қазақстанның Кешендi
ғылыми ақпараттық
экологиялық атласын
әзiрлеу;
9 өтпелi тақырып
бойынша қоршаған
ортаны қорғауды
басқарудың жаңа
көзқарастарын
және әдiстерiн
әзiрлеу, оның iшiнде:
1. Қазақстан
Республикасының ауа
бассейнiнiң техноген-
дiк ластану деңгейiн бағалау және оны сауықтыру бойынша
ғылыми негiзделген
ұсынымдарды әзiрлеу;
2. табиғи объектiлер-
дiң экологиялық-
экономикалық бағалану
және табиғатты қорғау
iс-шараларының экономикалық тиiмділiгiнiң
әдiстерiн әзiрлеу;
3. табиғатты
пайдалануға және
экологиялық сараптамаға рұқсат
беру жүйесiн оңтайлан-
дырудың жаңа ғылыми негiзделген көзқарас-
тарын әзiрлеу; 
4. экологиялық тиiмдi
және ресурс үнемдегiш
технологиялардың,
кәсiпорындарды,
шикiзат түрлерiн,
материалдарды,
өнiмдердi, жабдықтарды
әзiрлеу бойынша
зерттеулер;
5. қоршаған орта
мониторингi
саласындағы ғылыми
зерттеулер жүргiзудi
ұйымдастыру;
6. Бейбiт жер асты
ядролық жарылыстарын
жүргiзу жерлерiне
жақын шекаралар мен
аумақтарда су
мониторингiн
технологиясын әзiрлеу
және енгiзу;
7. қоршаған ортаны
қорғауға мемлекеттік
бақылаудың
ғылыми-практикалық
моделдерiн әзiрлеу;
8. қоршаған ортаны қорғау саласындағы
ғылыми негiзделген индикаторлар мен
көрсеткiштердi, сондай-ақ табиғи жүйелердiң тұрақтылы-
ғының және экологиялық
сыйымдылықтарының
шектерiн айқындаудың
ғылыми-әдiстемелiк
негіздерiн әзiрлеу
және сынақтан өткiзу;
9. экологиялық
паспорттарды жасау
мақсатында Қазақстан
қалаларының экология-
лық жай-күйi бойынша
ғылыми техникалық
негiздеу.
5 өтпелi тақырып
бойынша қоршаған
ортаны қорғау саласын-
дағы iс-шараларды және
инвестициялық жобаларды негiздеу
бойынша ғылыми
зерттеулер, оның iшiнде:
1. аумақтың және өнеркәсiптiк кәсiпорынның және энергетиканың сынаппен
ластану мониторингiнiң
технологиясын әзiрлеу және енгiзу;
2. техногендiк қалдықтардың ғылыми
техникалық бағалануы және Қазақстан Республикасында оларды кәдеге жарату
жолдары;
3. Щучье-Бурабай курорттық аймағын
экологиялық жай-күйiнiң болжамды
моделiн әзiрлеу;
4. ағынды суларды жинауыштардың жай
күйiн зерттеу және тәжiрибелi ұсынымдарды
әзiрлей отырып оларды
қоршаған ортаға әсер
етуiн бағалау;
5. қоршаған ортаны ластағыштардан қорғау
мақсатында "Бурабай" және "Көкшетау"
мемлекеттiк ұлттық табиғи парктерiнiң
шеңберiнде орналасқан шаруашылық жүргiзушi
субъектiлердiң
шаруашылық тұрмыстық
ағынды суларын тазалау
бойынша ғылыми негiзделген ұсынымдарды әзiрлеу;
Іске асыру мерзiмi -
ақпан-желтоқсан.
Қоршаған ортаны
қорғаудың ғылыми
зерттеу базасын
экология және климат
ғылыми-зерттеу
институты үшiн
жабдықтарды сатып алу
жолымен дамыту.
Іске асыру мерзімі -
сәуiр-желтоқсан.
Мемлекеттiк
ғылыми-техникалық
сараптама жүргiзу
бойынша қызмет
көрсетудi төлеу.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Қоршаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тура нәтиже: 36 тақырып, оның 33 жалғастырушы және 3 жаңа тақырып бойынша қоршаған ортаны қорғау саласында жүргізiлген ғылыми зерттеулердiң нәтижелерi жөнiндегi есептер және ұсынымдар.
      Қоршаған ортаға шығарындылардың және төгіндiлердiң және өндiрiс қалдықтарын жинақтаудың тұрақты деңгейiнде сақтау бойынша шараларды әзiрлеу және iске асыру; республиканың әртүрлi өңiрлерiндегі қазiргi экологиялық жай-күйдi бағалау және ғаламдық сипаттағы ауқымды экологиялық проблемаларды шешуге бағытталған шараларды қабылдау үшiн ұсынымдарды және әдiстердi әзiрлеу; Баянауыл мемлекеттiк ұлттық табиғи паркiнiң табиғи ресурстарының қазiргi геоэкологиялық жай-күйiн оны одан кейiнгi дамыту мақсатымен бағалау;
      Экология және климат ғылыми-зерттеу институтының ғылыми-зерттеу базасын дамыту үшiн:
      компьютерлiк жабдықтың 37 жиынтығы, 8 принтер, 4 көшiру аппараты, 4 ноутбук, 1 плоттер, электрондық метеостанцияның
1 жиынтығы, 2 портативтiк газанализатор, 1 эхолот, 16 газ анализатор, 2 электрондық таразы, 1 цифрлық қалтқының деңгей өлшеуiшi, 1 ағын жылдамдығын өлшеуiш, 1 кептiру-стерильдеу шкафы,
4 аспиратор, 4 актинометр, 4 альбедометр, 4 баланс өлшеуiш, 4 анемометр, 2 анеморумбометр, 2 метеорологиялық матч,
1 автоматтандырылған арақашықтық гидрологиялық бекеттің 1 жиынтығы, зертханалық диiрменнiң 1 жиынтығы, геологтың қолға ұстайтын 2 бұрғысы, 3 кептiру шкафы, су сапасын бақылау зертханасының 2 жиынтығы, 2 шаң анализаторы, 2 автокөлiк, 2 топырақ ылғалын өлшеуiш, 1 газ өлшегiш аспап сатып алынатын болады.
      Соңғы нәтиже: нәтижесiнде экологиялық жағдайдың және елдегi халық денсаулығының одан кейiнгi төмендеуiне шынайы және әлеуеттi қауiп жойылатын қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру жөнiндегi мiндеттердi шешу үшiн жағдай жасау; ғаламдық, ұлттық және өңiрлiк экологиялық проблемалар туралы, сондай-ақ экологиялық қолайсыз өңiрлердегi әлеуметтiк қиындықты төмендетуге ықпал ететiн климаттың және озон қабатының өзгеруi, биоәралуандылықтың қысқаруы, шөлейттену, топырақ жамылғысының, судың, ауаның, ластануы проблемаларын қоса алғанда, оларды шешудiң жолдары мен бағыттары туралы республика халқын ақпараттандыруды арттыру; экология және климат ғылыми-зерттеу институтын жалпы қажеттiлiктің 16,8 % аспаптармен және жабдықтармен қамтамасыз ету.
      Қаржылай-экономикалық нәтиже: бiр тақырып бойынша ғылыми зерттеулердi жүргiзудiң орташа құны 7361 мың теңгенi құрайды.
      Уақыттылық: тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулердi сатып алудың бекiтiлген жоспарына сәйкес жыл бойы.
      Сапа: қоршаған орта сапасын неғұрлым қауіпті процестермен және үрдістермен оның тозу және тұрақтану қарқынын бәсеңдету жолымен сақтау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына      
353-ҚОСЫМША        

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғау объектiлерiн салу және қайта жаңарту"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 860731 мың теңге (сегіз жүз алпыс миллион жетi жүз отыз бiр мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 7 мамырдағы "2004-2006 жылдарға арналған Арал маңы проблемасын кешендi шешу жөнiндегi бағдарламаны бекiту туралы" N 520  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 6 желтоқсандағы "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау" Бағдарламасы туралы" N 1278  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : қоршаған ортаның жай-күйiн жақсарту, табиғи ресурстарды қалпына келтiру, сақтау және ұтымды пайдалану, табиғи ортаға ұлғаймалы антропогендiк әсер етудi азайту; қоршаған ортаның сапасын басқару жүйесiн дамыту, қоршаған ортаны қорғауды мемлекеттiк басқаруды дамытудың институционалдық негіздерiн құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi :   табиғи ресурстардың таусылуының және ластануының алдын алу.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004


Қоршаған
ортаны
қорғау
объектi-
лерiн
салу және
қайта
жаңарту

Қазақстан Республикасы
Yкіметінің "2006
жылға арналған
республикалық бюджет
туралы" Қазақстан
Республикасының Заңын
iске асыру туралы"
2005 жылғы 9 желтоқ-
сандағы N 1228 қаулы-
сына 2-қосымшаға сәйкес сомалар шегiн-
дегi инвестициялық
жобаларды іске асыру
іс-шараларына:
Қазақстан Республикасы
Қоршаған ортаны қорғау
министрлігінiң Ұлттық
метеорология орталығын
салу жобасының
жобалық-сметалық
құжаттамасын әзiрлеу
және мемлекеттік
ведомстводан тыс
сараптама жүргiзу;
"Атырау, Тараз,
Алматы, Астана,
Ақтөбе, Қарағанды,
Павлодар, Көкшетау,
Қостанай, Шымкент,
Петропавловск
қалаларында аумақтық
қоршаған ортаны қорғау
басқармаларының
әкімшілік ғимараттарын
салу" жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
және мемлекеттік
ведомстводан тыс
сараптама жүргізу;
жобалық-сметалық құжаттаманың мемлекеттiк ведомство-
дан тыс сараптамасын әзiрлеу және жүргізу және Қызылорда қаласындағы ағынды суларды биологиялық тазарту станциясына дейiн 1 және 12
канализациялық-сорғы
станцияларымен бас
сорғы коллекторларды
салу.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Қоршаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже: мемлекеттік ведомстводан тыс сараптамадан өткен бекiтілген жобалық-сметалық құжаттама; арынды коллекторларды салу бойынша орындалған жұмыстардың ауқымы (жұмыс ауқымының 76%).
Соңғы нәтиже: қоршаған ортаның жай-күйiн жақсарту үшiн қоршаған ортаны қорғау объектiлерiн пайдалануға енгiзу.
Қаржылай-экономикалық нәтижесi: негізгi қаржы қорының ұлғаюы.
Уақыттылық: жұмыстарды орындаудың және жасалған шарттардың жоспарына-кестесiне сәйкес.
Сапа: ҚНжәнеЕ сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына      
354-ҚОСЫМША        

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғау объектiлерiн оңалту"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 201964 мың теңге (екi жүз бiр миллион тоғыз жүз алпыс төрт мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi  Заңы ; "Қазақстан Республикасы мен Жаһандық экологиялық қордың Атқарушы агенттігi ретiнде әрекет ететiн Халықаралық қайта құру және Даму Банкi арасындағы Сенiмгерлiк қордың Гранттық келісiмiн (Қуаң жерлердi басқару жөнiндегi жоба) бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 8 қаңтардағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 3 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасының 2004-2005 жылдарға арналған экологиялық қауiпсіздiгi тұжырымдамасы туралы" N 1241  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2004 жылғы 3 ақпандағы "Қазақстан Республикасының экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2004-2015 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы" N 131  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгінің мәселелерi" N 1113  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 24 ақпандағы "2005-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының шөлейттенумен күресу жөнiндегi бағдарламасы" N 49  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасының аумағында шөлейттену және жердің тозу процесiн тоқтату және алдын алу, сондай-ақ табиғи ресурстарды сақтау, қалпына келтiру және тұрақты пайдалану.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : қуаңшылық жағдайда жер пайдаланудың тұрақты жүйелерiн енгізу; топырақтың құнарсыздануымен күрес; "көмiрсутегi квоталарымен" халықаралық саудасына Қазақстан Республикасының қатысу мүмкіндiгiн айқындау үшін көмiртегiнің жұту деңгейiн айқындау; биоәралуандылықты кеңейту, табиғи ресурстардың таусылуын және ластануын ескерту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005


Қоршаған
ортаны
қорғау
объектi-
лерiн
оңалту
2


006

Жобаны
респуб-
ликалық
бюджеттен
грантты
бiрлесiп
қаржы-
ландыру
есебiнен
iске
асыру

Қарағанды облысы Шет
ауданының қуаң
жерлерiн басқару
жөнiндегi Жобаны
іске асыру, оның
iшінде: жедел
шығындар; ғимараттарды,
үймереттердi ұстап
тұру, қызмет көрсету,
ағымдағы жөндеу,
жабдықты, автокөлiкті,
ауыл шаруашылығы
техникасын және басқа
да негізгi құралдарды
жөндеу; материалдарды
және жинақтаушы
қосымша бөлiктердi
сатып алу;
консультанттардың
қызметтерiн төлеу;
іссапар шығындары;
Астана қаласындағы
және Қарағанды облысы
Шет ауданы Красная
поляна кентiндегі Жоба
Басқару Топтарының
офистерiн ұстап тұру,
ҚҚС, кедендік баж
және төлемдердің
басқа түрлерiн төлеу.
Ауыл шаруашылық
техникасын және
жабдықтарды;
тұқымдарды, көшеттердi,
тыңайтқыштарды,
ЖЖМ, гербицидтердi,
Шет ауданының қуаң
жерлерiн қалпына
келтiру үшiн құны 40
еселік айлық есеп
көрсеткiшiнен
аспайтын басқа
тауарлық-материалдық
құндылықтарды сатып
алу.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Қоршаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

3


018

Жобаны
грант
есебiнен
iске
асыру

Қарағанды облысы Шет
ауданының қуаң
жерлерiн басқару
жөнiндегi Жобаны іске
асыру, оның iшiнде
жедел шығындар;
ғимараттарды,
үймереттердi ұстап
тұру, қызмет көрсету,
ағымдағы жөндеу,
жабдықты, автокөлiктi,
ауыл шаруашылығы
техникасын және басқа
да негiзгi құралдарды
жөндеу;
материалдарды және
жинақтаушы қосалқы
бөліктердi сатып алу;
консультанттардың
қызметтерiн төлеу;
іссапар шығындары;
Астана қаласындағы
және Қарағанды облысы
Шет ауданы Красная
поляна кентiндегi Жоба Басқару
Топтарының офистерiн
ұстап тұру.
Ауыл шаруашылық
техникасын және
жабдықтарды;
тұқымдарды,
көшеттердің
тыңайтқыштарды, ЖЖМ,
гербицидтердi, Шет
ауданының қуаң
жерлерiн қалпына
келтiру үшiн құны 40
еселiк айлық есеп
көрсеткішінен
аспайтын басқа
тауарлық-материалдық
құндылықтарды сатып
алу.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Қоршаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже:
4 бiрлiк және 1 кешен данада ауыл шаруашылық техникасы мен жабдық сатып алу; 7500 га тыңайған жерлердi қалпына келтіру, фитомелиоранттармен 750 га алқаптық егiстi жүргiзу, 2,8 га аумақтағы көшет-бұталарын өсiруге арналған түлiмбақтарды егу, 2 га аумақтағы көшет-бұталарын егу жөніндегi жұмыстарды жүргiзу, сүт өнiмдерiн берудің көлемiн 450 т. ұлғайту және 9 млн. мөлшерiнде халықтың қосымша табысы, мал шаруашылығы және өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерінің өндiрiсiн ұлғайту халықтың еңбекпен қамтылуын 250 бiрлiкке артуға алып келедi;
Жобаны iске асырудың одан кейiнгi жылдары үшiн дайындық жұмыстарын (топырақ дайындау, тұқымдар және жабдықтар сатып алу) жүргізу.
Соңғы нәтиже: жердi қалпына келтiру және олардың тозуының алдын алу жөніндегi пилоттық жобаның iске асырылуы, шөлейттену және жердің тозуымен күрес проблемалары жөніндегi шешiмдердi қабылдау процесiне халықтың барлық тобын ақпараттандыру және қатысуын қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық нәтиже: жеңiл технология кезінде 42 $ /га - дан 24 $ /га-ға дейiнгi жердi өңдеу жөнiндегi шығынды азайту; 20% мөлшердегi шөп шалғынын егуге кеткен шығындардан кiрiс алу.
Уақтылығы: жобаны iске асыру жоспарына сәйкес ауданды өңдеу. Сапасы: өсiмдiктердің табиғи қалпына келу (сырттан қол сұғушылықсыз) процесiне кем дегенде 50 жыл талап етiледi, ал жоба бойынша iс-шаралар бұл мерзiмдi 20 жылға дейiн қысқартуға мүмкiндiк бередi; жем-шөп алқаптарының жоғарғы өнiмділiгін жасау жердiң қалпына келуiнiң табиғи процесiне қарағанда, көмiрсутектердi 3-4 есеге артық жұтуды қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына      
355-ҚОСЫМША        

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Гидрометеорологиялық мониторинг жүргiзу"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1667098 мың теңге (бiр миллиард алты жүз алпыс жетi миллион тоқсан сегiз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегi Су кодексінің  59-бабы ; "Бүкiлдyниежүзiлiк метеорологиялық ұйымы конвенциясына қосылу туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 жылғы 13 сәуiрдегi N 296  қаулысы ; "Табиғи ортаның жай-күйiн бақылау станцияларының статусы туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1996 жылғы 10 қаңтардағы N 38  қаулысы ; "Қазгидромет" және "Қазавиамет" республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 2 наурыздағы N 185  қаулысы ; "Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингінің бiрыңғай мемлекеттiк жүйесiн ұйымдастыру мен жүргiзудің ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 27 маусымдағы N 885  қаулысы ; "Мемлекеттiк су кадастрын жүргiзудің ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1378  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының 2005-2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау" Бағдарламасы туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 6 желтоқсандағы N 1278  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : гидрометеорологиялық мониторинг жүйесінің iс-қимыл жасауын қамтамасыз ету, халық өмiрiнiң қауiпсiздiгiн, экономика салаларының тұрақты және үзіліссіз жұмысын, көлік және авиацияның қозғалысын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жүйелi гидрометеорологиялық бақылауларды жүргiзу, гидрометеорологиялық ақпаратты жинау, қорыту және талдау; ауа райының болжамын жасау және гидрометеорологиялық ақпаратпен халықты, мемлекеттiк органдарды және Қазақстан Республикасы экономикасының салаларын қамтамасыз ету; гидрометеорологиялық мониторинг жүйесiн дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

006


Гидроме-
теороло-
гиялық
монито-
ринг
жүргiзу

Мемлекеттік тапсырыс
шеңберiнде 251
метеостанцияда,
246 гидрологиялық
бекетте, 23
метеобекетте, 9
агрометеобекетте,
9 аэрологиялық
станцияда, 2 қар
көшкiнi станциясында
және 18 қар өлшеуіш
бағытта ағымдағы
шығындар мен гидрометеорологиялық
желінің үзіліссіз
қызмет етуiн
қамтамасыздандыратын
ілеспе қызметтердi
ескере отырып,
болжамдық, режим-анықтамалық,
гидрометеорологиялық,
агрометеорологиялық,
аэрологиялық ақпаратты
дайындау үшiн
гидрометеорологиялық
мониторингті жүргізу
("Жер үсті сулары"
бөлiмi бойынша
мемлекеттік су
кадастрын жүргізу;
метеостанцияларды
көшіру; тасқыннан
кейiн бұзылған
гидробекеттердi
қалпына келтiру;
Тараз қаласындағы
Жамбыл гидрометеороло-
гиялық орталығының,
Талдықорған қаласын-
дағы Талдықорған
Гидрографиялық
партиясының,
метеостанциялар мен
гидробекеттердегi
үймереттерiне және
жабдығына ағымдағы
жөндеудi жүргiзу;
гидрометеорологиялық
мониторинг жүйесiн
қамсыздандыру үшiн
ағымдағы шығын
материалдарын сатып
алу;
Түргенде (Алматы
облысы) және Убинскіде
(ШҚО) қар өлшеу
бағытын қалпына
келтiру;
метеостанцияларда
агрометеорологиялық
бақылауларды қайта
жандандыру;
зертханаларға ағымды
жөндеу жүргізу;
Бұлттар атласы және
басқа да нормативтік
әдiстемелік құжаттарды
басып шығару).
Гидрометеорологиялық
желiнi техникалық
қайта жабдықтау үшiн
жабдық сатып алу.
Станциялар мен
бекеттер үшін мобильдi
ғимараттар (шағын
вагондар) сатып алу.
Қарағанды және Батыс
Қазақстан облыстарында
жаңа метеорологиялық
станцияларды және
гидрологиялық бекеттер
құру, оның ішінде
өзенде және көлде,
олар iс-қимылын жасау
үшін Алматы, Шығыс
Қазақстан, Атырау,
Ақтөбе, Оңтүстік
Қазақстан, Жамбыл және
Қарағанды облыстарында
аспаптарды және
жабдықты сатып алу.
Астана қаласындағы
метеорологиялық
станцияның жұмыс істеп
тұрған ғимаратына -
қаланың тарихи және
мәдени ескірткішiне -
қайта қалпына келтiру
жұмыстарын жүргізу.
Азаматтық авиациялық
метеорологиялық
станцияларды
техникалық қайта
жарақтандыру үшін
метеорологиялық
жабдықты сатып алу.

2006
жылғы
қаңтары
-желтоқ-
саны

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Қоршаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тура нәтиже: Қазақстан Республикасы Yкiметi анықтайтын тәртіппен мемлекеттiк органдарға ұсынылатын Қазақстан аумағы бойынша күн сайынғы 254 гидрометеорологиялық бюллетені; Қазақстан аумағы бойынша ай сайынғы ауа райының 12 бюллетені; 14 облыс бойынша 2 және 3 тәулікке ауа райының 5110 болжамы; 14 облыс бойынша аптаға ауа райының 728 болжамы; мүмкін болатын қауіпті және апатты гидрометеорологиялық құбылыстың Қазақстан облыстары мен әкiмшілік орталықтары бойынша пайда болу мүмкiндігі туралы олардың қауіпі немесе пайда болу фактісi жағдайында апаттық ескертулер; күн сайынғы гидрологиялық 254 бюллетенi шығарылды.
Қазақстан Республикасы жер үстi суларының режимi мен ресурстары туралы ақпаратты алу және осы ақпаратпен 2 мемлекеттік органдарды қамтамасыз ету (ҚР Қоршағанортаминi және ҚР АШМ-нiң Су ресурстары комитетi).
Гидрометеорологиялық мониторингтi қамтамасыз ету үшін шығын материалдар сатылып алынды.
2 метеостанция көшірiлдi, тасқыннан кейiн бұзылған гидробекеттер қалпына келтiрiлдi, Тараз қаласындағы Жамбыл гидрометеорология орталығында және Талдықорған қаласындағы Талдықорғандық Гидрографиялық партиясында, 98 метеостанцияда, 50 гидробекетте және 6 зертханада ағымдағы жөндеу өткізiлдi, Астана қаласындағы метеорологиялық станцияның iстеп тұрған ғимаратына - қаланың тарихи және мәдени ескерткішіне - қалпына келтiру жұмыстары орындалды.
Түргенде (Алматы облысы) және Убинскіде (ШҚО) 2 қар өлшеу бағыты қалпына келтiрiлдi, 4 агрометеорологиялық пунктта бақылаулар қайта жандандырылды.
Басылып шығарылды: Бұлттар атласы - 300 дана; гидрометеорологиялық станциялар мен бекеттерге нұсқаулықтар және басқа да регламенттеушi құжаттар - 4170 дана. Гидрометеорологиялық желiнi техникалық қайта жарақтандыру үшін: АВК-1 жаңғырту үшін 1 блоктар жиынтығы, 88 кептiру үшін шкаф, 50 барометр, 50 анеморумбометр, портативтi тексеру кешенінің 4 жиынтығы, "АИС-Погода" бағдарламалық қамтамасыз етуi бар 13 автоматтандырылған станция, радиомачталар жиынтығы бар және 20 қуаттылығын күшейтушiсi бар пакеттік контроллерiмен 10 радиостанция, 10 моторлы қайық, 40 ағынның жылдамдығын өлшеуiш, 2 цифрлық ПЭВМ бар қалтқы деңгей өлшеуiш, 5 бу өлшеуіш, 1 озон өлшеуіш, 28 актинометр, 28 альбедометр, 28 баланс өлшеуiш, 10 термограф, 10 гигрограф, 4 ара қашықтық гидрометрикалық қондырғы, 4 лицензиялық бағдарламалық өнiм, компьютерлiк жабдықтың 78 жиынтығы, 120 принтер, 3 коммутатор, 2 модем сатылып алынды.
Мобильдi ғимараттар (шағын вагондар): қызметтік ғимараттары қалпына келтiрiлмейтiн станциялар мен бекеттер үшін 9, көшіруге жататын 2 метеорологиялық станция үшiн, жаңа ашылайын деп жатқан бақылау пункттерiне 6 ғимарат сатылып алынды.
Бақылаулардың жаңа пункттерi: Қарағанды және Батыс Қазақстан облыстарында 2 метеорологиялық станция ашылды.
Онда гидрометеорологиялық имараттар мен қосалқы үймереттер, Гидрометеорологиялық станциялар мен бекеттерге бекiтілген ПР РК 52.1.02-99 1 бөлiгi нұсқаулыққа сәйкес аспаптар мен жабдық сатып алынды: 2 барометр, 4 барограф, 4 анеморумбометр, ауыр тақтамен 4 флюгер, жеңiл тақтамен 2 флюгер, 12 жалюзилiк будка, 4 гигрограф, 4 термограф, 12 жауын-шашынды өлшеуіш, 2 плювиограф, 2 гелиограф, будка астына 6 тiреуiш пен баспалдақ, 4 салмақтық қар өлшеуiш, 2 темiр репер, өзжазғыш үшін 4 будка, тартпалы термометрлер үшін 2 қондырғы, 6 шарнирды мачта, АРМ-метеорологтың 2 жиынтығы, 2 жиһаз жиынтығы.
10 гидрологиялық бекеттер ашылды, оның ішінде 8 өзенде және 2 көлде (1 - Алматы облысында, 2 - Шығыс Қазақстан облысында, 1 - Атырау облысында, 1 - Ақтөбе облысында, 3 - Оңтүстік Қазақстан облысында, 1 - Жамбыл облысында, 1 - Қарағанды облысында). Онда гидрометеорологиялық имараттар мен қосалқы үймереттер, Гидрометеорология бойынша ПР РК 52.2.02-99 3.1 бөлігі ережесiне, Гидрометеорологиялық станциялар мен бекеттерге бекiтiлген нұсқаулыққа сәйкес аспаптар мен жабдық сатып алынды: 20 грунттық репер, 16 балық түрлi жүктер, 8 шығыр-ворот, 10 Молчанов барометрi, 10 теодолит, 10 нивелир, 40 гидрометрикалық қада, 10 гидрометрикалық шығыр, 10 электргенератор, 16 ағынның жылдамдығын өлшеуiш, 10 су деңгейiн өзжазғыш, қайықты моторы бар 10 қайық, радиомачталар жиынтығы бар және пакеттік контроллерлермен 12 радиостанция, көлдегi су өлшеуiш тұрақты 2 тақтайша, 2 толқын өлшеуiш-перспектометр, 2 жағалау маңындағы волнограф, 2 кипрегель, 2 эхолот, 2 электр тұз өлшеуіш, АРМ-гидрологтың 2 жиынтығы, 4 жиһаз жиынтығы.
Азаматтық авиациялық метеорологиялық станцияларды техникалық қайта жарақтандыру үшін сатылып алынды: кешендi радиотехникалық аэродромдық метеорологиялық станцияның 1 орталық жүйесi; станция үшін арнайы бағдарламалық қамтамасыз етудің 1 пакетi, 3 көрiнудің алыстығын өлшеуіш, 1 бұлттардың төменгi шегінің биiктігiн өлшеуіш, көрiнудің метеорологиялық датчиктерi - 1 жиынтық, жел параметрлерiн өлшейтiн метеорологиялық датчиктердің 1 жиынтығы.
Соңғы нәтиже: халықты, мемлекеттiк органдарды және Қазақстан Республикасы экономикасының салаларын сенiмдi гидрометеорологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету және қауiптi гидрометеорологиялық құбылыстардың пайда болуы туралы ескерту; гидрометеорологиялық мониторинг жүйесiн оңтайландыру және жаңғырту.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: гидрометеорологиялық мониторингті жүргiзуге қолданыстағы желінің орта салмақтағы шығындарының есебiнен:
бiр метеорологиялық станцияға - 3228,5 мың теңге.
бiр гидробекетке - 879,2 мың теңге.
бiр метеобекетке - 380,0 мың теңге.
бiр агрометеобекетке - 536,3 мың теңге.
бiр аэрологиялық станцияға - 21797,0 мың теңге.
бiр қар көшкiнi станциясына - 3688,4 мың теңге.
бiр қар өлшеуiш бағытқа - 1268,2 мың теңге.
Уақттылығы: көшірудi, ағымдағы жөндеудi жүргізу және метеорологиялық станциялар мен бекеттердi құру, сондай-ақ негізгi құралдарды сатып алу тауарлар, жұмыстар және қызметтердi сатып алудың бекiтiлген жоспарына сәйкес жүзеге асырылады; қауiптi және апатты гидрометеорологиялық құбылыстардың фактiсi және пайда болуы мүмкiн туралы дауылды ескертулер хабарландыру сұлбасына сәйкес барынша мүмкiндігінше ертерек ұсынылады.
Сапасы:
гидрометеорологиялық мониторингтің бекiтiлген регламенттейтiн құжаттарға сәйкес жүргiзiлуi; метеорология болжамдардың дәл болуы: пункт бойынша тәуліктiктің - 88%, облыс бойынша тәулiктiкке - 90%, облыс бойынша 2 тәулікке - 85%, облыс бойынша 3 тәулiкке - 83%, ауа райы қауіптi құбылыстарының - 85%, апатты гидрометеорологиялық құбылыстар (АГҚ) және ауа райының күрт өзгерiлуi (АРКӨ) туралы дауылды ескертулер - 85%, айлық ауа райы болжамдарының - 65%, ұзақ мерзiмдi гидрологиялық болжамдардың дәл болуы - 80%, агрометеорологиялық болжамдардың дәл болуы - 82%;
ашылудағы бақылаулар пункттерінің ПР РК 52.1.02-99 1 бөлiгi Гидрометеорологиялық станциялар мен бекеттерге арналған нұсқаулыққа, ПР РК 52.2.02-99 Гидрометеорология бойынша ережесiне, Гидрометеорологиялық станциялар мен бекеттерге арналған нұсқаулықтың 3.1 бөлiгiне сәйкестiгiн қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына      
356-ҚОСЫМША        

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық жүйесiн құру және дамыту"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 120674 мың теңге (бiр жүз жиырма миллион алты жүз жетпiс төрт мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi :
"Ақпаратқа кiру, шешімдер қабылдау процесiне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот әдiлдiгiне қол жеткізу туралы Орхус конвенциясын ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 23 қазандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241 "Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған Экологиялық қауiпсіздiгi тұжырымдамасы туралы"  Жарлығы ; "Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингінің бiрыңғай мемлекеттiк жүйесiн ұйымдастыру мен жүргізудің ережесiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 27 маусымдағы N 885  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының 2005-2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау" Бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2004 жылғы 6 желтоқсандағы N 1278  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : қоршаған орта мен табиғат ресурстарының жай-күйi туралы деректердi жинау және есепке алуды автоматтандыру, осы деректердi сақтау, өңдеу және талдау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасының аумағындағы қоршаған орта мен табиғатты пайдаланудың жай-күйiне бақылаудың шындығын және жеделдiгін жоғарылату, табиғатты қорғаудың iс-шараларының жоспарлауы және орындалуын жаңа деңгейiне көтеру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

007


Қоршаған
ортаны
қорғаудың
ақпарат-
тық
жүйесін
құру және
дамыту
2


006

Ішкi
көздер
есебiнен
жобаны
iске
асыру

Компьютерлік және
телекоммуникациялық
жабдықты, кондиционерлердi
сатып алу.
Бағдарламалық қамтамасыз
етуді сатып алу.
"Қоршаған ортаның
жай-күйiне мониторинг
жасау", "Қаржылық
экологиялық
іс-әрекетке
мониторинг жасау",
"Жобалардың
экологиялық
сараптамасының
мемлекеттік жүйесi"
атты кіші жүйелердi
әзiрлеу.
Жоба енгізу шеңберiнде
мамандарды оқытуды
жүргізу және ұйымдастыру.
Ақпараттық жүйе
іс-қимыл жасау үшiн
арнайы жабдықталған
серверлік үймерет
құру. Жабдық пен
жүйелi бағдарламалық
қамтамасыз етудi
қондыру, инсталляция-
лау және баптау жөнiндегі қызмет көрсетулерді
сатып алу.
Консалтингтік
қызметтердi және
жобаны басқару жөніндегі қызметтердi
алу.

қаңтар
желтоқ-
сан

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Қоршаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже:
жабдық сатылып алынды: 3 сервер, оның ішінде үздiксіз қоректенудің 3 көзі, үздiксiз қоректендiру көздерiмен 43 жиынтық компьютерлiк жабдық, 3 маршрутизатор, 3 коммутатор, 3 кросс-шкаф, 3 патч-панель;
бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу: серверлер үшiн лицензиялар - 3 жиынтық (Windows2003 Std.Edit); (Оrасlе Ent.Edit,  Oracle Spatial Option) пайдаланушылар үшін 50 лицензия; (Оrасlе Std.Edit) пайдаланушылар үшін 30 лицензия; АrcGIS Engine 9.1
(1 лицензия АrcGIS Engine Developer Kit, 2 лицензия Standard ArcGIS Engine Runtime, 2 лицензия ArcGIS Engine Runtime Spatial Extension, 2 лицензия ArcGIS Engine Runtime Geodatabase Update Extention) және 1 лицензия АrcSDE.
"Қоршаған ортаның жай-күйiне мониторинг жасау", "Қаржылық экологиялық iс-әрекетке мониторинг жасау", "Жобалардың экологиялық сараптамасының мемлекеттiк жүйесi" атты кiшi жүйелер әзiрлендi. Жобаны iске асыру шеңберiнде мамандар оқытылды.
Серверлiк үймерет құрылды.
Жабдық және жүйелі бағдарламалық қамтамасыз ету тестiлендi.
Консалтингтік қызметтер мен жобаны басқару жөнiндегi қызметтер алынды.
Соңғы нәтиже: ақпаратты неғұрлым сапалы және жедел өңдеу үшін қоршаған орта саласындағы бiрыңғай есептің автоматтандырылған жүйесiн құру.
Уақыттылық: келісiм-шарттар тауарлар, жұмыстар және қызметтердi сатып алудың бекiтілген жоспарына сәйкес жасалады.
Қаржылық экономикалық нәтиже: қоршаған ортаны ластағаны үшін қаражаттың түсу көлемiн ұлғайту.
Сапа: "электрондық үкiмет" шеңберiнде қоршаған ортаның жай-күйi және ластануы туралы ақпаратты ұсыну.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына      
357-ҚОСЫМША        

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Қоршаған ортаның жай-күйiне бақылау жүргiзу"
деген 008 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны:  519378 мың теңге (бес жүз он тоғыз миллион үш жүз жетпіс сегіз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегi Су кодексiнiң  35,   58,   60 және   84-баптары ; Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шілдедегi "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Заңының  4,      12,   48,   81-баптары ; Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шілдедегi "Қоршаған ортаны қорғау туралы"  Заңы ; Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы "Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздiгi туралы" Заңының  21-бабы ; Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 наурыздағы "Атмосфералық ауаны қорғау туралы"  Заңы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1997 жылғы 27 қаңтардағы "Қазақстан Республикасы теңіздерi мен iшкi су қоймаларында мұнай операцияларын жүргізудің тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" N 105  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 2 наурыздағы "Қазгидромет" және "Қазавиамет" республикалық мемлекеттік кәсіпорындарын құру туралы" N 185  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 27 маусымдағы "Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингінің Бiрыңғай мемлекеттiк жүйесiн ұйымдастыру мен жүргiзудің ережесiн бекіту туралы" N 885  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2003 жылғы 20 тамыздағы "Қазақстан Республикасының 2005-2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау" Бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 6 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2004-2006 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы" N 838  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының 2005-2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау Бағдарламасы туралы" N 1278  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты :   қоршаған ортаға мемлекеттiк мониторинг жүйесiн қалыптастыруды қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы халқының және экологиялық жүйелерiнің экологиялық қауiпсіздiгiн қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi :   қоршаған ортаға мемлекеттiк мониторингті жүргiзу, қоршаған ортаға мониторинг жүйесiн дамыту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

008


Қоршаған
ортаның
жай-
күйiне
бақылау
жүргiзу

Қоршаған ортаның
жай-күйі туралы ай
сайынғы, тоқсан
сайынғы бюллетендердi
шығаруды дайындау
үшін мемлекеттiк
тапсырыс шеңберiнде
қоршаған ортаға
мемлекеттік мониторинг
жүргізу;
Арал маңындағы
қоршаған ортаның және
халық денсаулығының
мониторингі;
Каспий теңізінің
қазақстандық бөлігі
қоршаған ортасының
мониторингі;
қоршаған ортаның
жай-күйi туралы тоқсан
сайынғы бюллетендерді
дайындау үшін "Ақтау
теңіз порты" арнайы
экономикалық аймағының
аумағына мониторинг,
Бурабай кешендi
станциясына аялық
мониторинг;
Щучинск-Бурабай
курорттық аймағының
мониторингі;
Балқаш көлi бассейнін
қоршаған ортасына
мониторинг жүргізу,
мемлекеттiк мониторинг
деректерінің базасын
енгізу және
сүйемелдеу.
Зымыран-ғарыш
қызметтің әсерiне
ұшыраған Қазақстан
Республикасының
аумақтары учаскелерінің
экологиялық жай-күйiне мониторинг
жүргізу.
Экологиялық
паспорттарды жасау
мақсатында ауылдық
аумақтарға экологиялық-демогра-
фиялық зерттеу жүргізуді аяқтау.
Желiлік зертханаларды
аттестаттау.
Қоршаған ортаның
мемлекеттік мониторинг
жүйесiн техникалық
қайта жарақтандыру
үшiн аспаптарды және
жабдықтарды сатып алу.
Қоршаған ортаның
мемлекеттік мониторинг
жүйесін материалдық-
техникалық қамтамасыз
ету үшiн автоматтан-
дырылған станцияларды,
аспаптарды және жабдықтарды ұйымдас
тыру техникасын, автокөліктердi сатып
алу.
Қоршаған ортаның мемлекеттік мониторингі жүйесiн
дамыту үшін жиынтығы-
мен бiрге атмосфералық
ауаның жай-күйiн
бақылайтын автоматтан-
дырылған тұрақты бекеттердi, өлшеуіш аппаратымен мобильдi
зертханаларды,
аспаптарды және
жабдықтарды сатып алу.
Щучье-Бурабай
курорттық аймағындағы
қоршаған ортаға
мемлекеттік мониторинг
ұйымдастыру және
жүргізу үшін жиынтығымен бiрге
атмосфералық ауаның
жай-күйiн бақылайтын
автоматтандырылған
тұрақты бекеттердi,
өлшеуіш аппаратымен
мобильдi зертханаларды,
аспаптарды және
жабдықтарды сатып алу.

2006
жылдың
қаңтары
-желтоқ-
саны

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Қоршаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже: 23 елдi мекендегi 57 бақылау бекетiнде 16 көрсеткішке дейiнгi атмосфералық ауаның жай-күй туралы деректер; 10 көрсеткiш бойынша 40 бақылау пунктiндегi атмосфералық жауын-шашынның және 32 бақылау пунктіндегi қар жамылғысының жай-күйi туралы деректер; 66 су объектісiнде, оның iшінде 15 бақылау пунктіндегi трансшекаралық су объектiлерi бойынша 50 көрсеткiшке дейiнгi беткi сулар жай-күйінің деректерi; 5 көрсеткішке дейiнгi 15 елдi мекендегi топырақтың жай-күйi туралы деректер; радиациялық жай-күйдің деректерi (69 бақылау пунктіндегi гамма-ая, 40 бақылау пунктіндегi жиынтық бета-белсендiлiкке атмосфералық жауын-шашын туралы деректер); Бурабай кешендi станциясына мониторинг; Арал маңындағы қоршаған ортаның және халық денсаулығының жай-күйi туралы; "Ақтау теңіз порты" арнайы экономикалық аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйi туралы деректер; Каспий теңізінің қазақстандық бөлiгiндегi қоршаған ортаның жай-күйi туралы деректер; Щучье-Бурабай курорттық аймағының жай-күйi туралы деректер.
Зымыран-ғарыш қызметінің әсер етуiне ұшыраған Қазақстан Республикасы аумақтары учаскелерінің экологиялық жай-күйi туралы деректер.
Ақмола, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Оңтүстiк Қазақстан және Жамбыл облыстарының экологиялық паспорттарын жасау мақсатында ауылды аумақтарды экологиялық-демографиялық зерттеу туралы есеп беру.
5 желілік зертхана аттестатталды.
Қоршаған ортаға мемлекеттiк мониторинг жүйесiн техникалық қайта жарақтандыру үшін: 3 спектрофотометр, 3 тұрақты рН-метр, 3 кондуктометр, 3 оксиметр, 5 талдау таразысы, 5 бидистиллятор, 5 кептiру шкафы, 5 су термостаты, 5 тоңазытқыш.
Қоршаған ортаға мемлекеттiк мониторинг жүйесiн материалдық-техникалық қамтамасыз ету үшін:
оның ішінде, Каспий теңiзінің қазақстандық бөлігi үшін; 3 автоматтандырылған станция, антенналық-фидер қондырғысы бар жабдықтың жиынтығымен радиостанцияның 3 жиынтығы, компьютерлiк жабдықтың 3 жиынтығы, автокөліктің 4 бiрлiгi, 4 моторлы қайық; Щучинск-Бурабай курорттық аймағындағы қоршаған ортаға мемлекеттiк мониторинг ұйымдастыру және жүргiзу үшін: жиынтығымен атмосфералық ауаның жай-күйiн бақылайтын 2 автоматтандырылған тұрақты бекет, 2 жауын-шашын сынамасын алушы, 2 портативтi рН-метр, электр жүргiзудi өлшеу үшiн 1 портативтi кондуктометр, радиациялық мониторинг үшін 3 персоналды дозиметр, өлшеуiш аппаратымен және жиынтығымен 1 мобильдi зертхана, 1 радиотелефон, 1 гидрографиялық кешен (эхолот) сатып алынды.
Қоршаған ортаға мемлекеттiк мониторинг жүйесiн дамыту үшін:
жиынтығымен атмосфералық ауаның жай-күйiн бақылайтын 6 автоматтандырылған тұрақты бекет, жауын-шашын үшін 10 сынама алушы, 10 портативтi рН-метр, электр жүргiзудi өлшеу үшін 10 портативтi кондуктометр;
ауыр металдар мен пестицидтер үшін талдау жабдығының 1 жиынтығы, оның ішінде: 1 атомдық-абсорбциондық спектрометр және 1 газ хроматографы, радиациялық мониторинг үшiн 25 персоналды дозиметр, өлшеуiш аппаратымен 3 мобильдi зертхана сатып алынды.
Соңғы нәтиже: экологиялық жүйелерге қауiптi антропогендiк құбылыстардың терiс әсер етуінің алдын алуға мүмкiндiк беретiн тиімді функциялы экологиялық мониторингтің жүйесi.
Қаржылай-экономикалық нәтиже:
қоршаған ортаға мемлекеттiк мониторинг жүргізуге ортасалмақты шығындар қолданыстағы бақылау желiсi бойынша есептегi:
атмосфералық ауаның жай-күйiн бақылаушы 1 пунктіне - 1236,7 мың теңгені;
беткі сулардың жай-күйiн бақылаушы 1 пунктке - 170,2 мың теңгені;
топырақтың жай-күйiн бақылаушы 1 пунктке - 123,5 мың теңгені;
радиациялық мониторингті бақылаушы 1 пунктке - 58,5 мың теңгенi құрайды.
1 айға бiр станцияға аялық мониторинг жүргізудің құны - 215,6 мың теңге.
1 айға Арал маңындағы қоршаған ортаға және халықтың денсаулығына мониторинг жүргізудің құны - 538,6 мың теңге.
1 айға Каспий теңiзiнiң қазақстандық қоршаған ортасына мониторинг жүргізудің құны - 1600,7 мың теңге.
1 айға "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймағының аумағына мониторинг жүргізудің құны - 1149,1 мың теңге.
1 айға Щучье-Бурабай курорттық аймағына мониторинг жүргізудің құны - 833,3 мың теңге.
1 айға Балқаш көлi бассейнінің қоршаған ортасына мониторинг жүргізудің құны - 895,2 мың теңге.
1 айға зымыран-ғарыш қызметiнiң әсер етуiне ұшыраған Қазақстан Республикасы аумағының учаскелерінің жай-күйiне экологиялық мониторинг жүргiзудің құны - 2083,3 мың теңге.
экологиялық паспорттар жасау мақсатында бiр облыста ауылдық аумақтарға экологиялық-демографиялық зерттеу жүргізудi аяқтаудың құны - 5000 мың теңге.
Уақыттылық:
қоршаған ортаның жай-күйi туралы ай сайынғы ақпараттандыру, бақылау пункттерiн құру және тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетулердi сатып алудың бекiтiлген жоспарына сәйкес негiзгi құралдарды сатып алу;
2006 жылғы 15 желтоқсанға дейiн Байқоңыр кешенінің әсер етуiне ұшыраған аумақтардағы қоршаған ортаның жай-күйi және Қазақстан Республикасының 6 облысындағы ауылдық аумақтарды экологиялық-демографиялық зерттеу туралы есеп берулердi алу.
Сапа: қоршаған ортаға бақылау жүргiзу, бекітiлген басшылыққа алынатын нормативтiк құжаттарға сәйкес бақылау бекеттерiн және пункттердi құру және сатып алу; зертханалардың халықаралық стандарттың талаптарына сәйкестiгi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1235 қаулысына      
358-ҚОСЫМША        

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне қоршаған ортаны қорғау объектiлерiн салуға және қайта жаңартуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi"
деген 009 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 584266 мың теңге (бес жүз сексен төрт миллион екi жүз алпыс алты мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 6 желтоқсандағы "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау" Бағдарламасы туралы" N 1278  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 25 тамыздағы "2006-2008 жылдарға арналған Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының дамуы Бағдарламасын бекіту туралы" N 874  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi :   республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты :   Қазақстан Республикасының өңiрлерінде қоршаған ортаның жай-күйiн жақсарту, табиғи ресурстарды қалпына келтiру, сақтау және ұтымды пайдалану.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасының өңiрлерінде табиғи жүйелер тозуының алдын алу және экологиялық жағдайды тұрақтандыру үшін тиiмдi тетiктердi және iс-шараларды жасау жөнiндегi шаралардың кешенiн жүргізу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

009


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
қоршаған
ортаны
қорғау
объектi-
лерiн
салуға
және
қайта
жаңартуға
берiлетiн
нысаналы
даму
транс-
ферттерi

Инвестициялық
жобаларды iске асыру
үшiн қоршаған ортаны
қорғау объектілерін
салуға және қайта
жаңартуға арналған
облыстық бюджеттердi,
Астана және Алматы
қалаларының
бюджеттерiн дамытуға
арналған мақсатты
трансферттердi
тiзбелеу:
Семей қаласындағы
ағынды суларды
биологиялық тазарту
станциясын құрылысын
салуды аяқтау (2004
жылғы 8 желтоқсандағы
N 9-762/04 мемлекеттік
ведомстводан тыс
сараптаманың локалдiк
қорытындысы);
Жобалық-сметалық құжаттаманың мемлекеттік ведомство-
дан тыс сараптамасын әзiрлеу және жүргiзу және Щучинск-Бурабай
курорттық аймағының
ағынды суларын
биологиялық тазарту
имараттарының кешенін
салуды бастау.

қаңтар
желтоқ-
сан

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Қоршаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тура нәтиже: мемлекеттiк ведомстводан тыс сараптамадан өткен бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттама; Семей қаласындағы ағынды суларды биологиялық тазарту станциясын салу бойынша жұмыстың ауқымын орындау (жұмыс ауқымының 43%); Щучинск-Бурабай курорттық аймағының ағынды суларын биологиялық тазарту имараттарының кешенiн салуды бастау.
Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасының өңiрлерінде экологиялық жағдайды жақсарту үшiн қоршаған ортаны қорғау объектiлерiн пайдалануға енгiзу.
Қаржылай-экономикалық нәтиже: негiзгi қаржы қорының ұлғаюы.
Уақыттылық: жұмыстарды орындаудың және жасалған шарттардың жоспарына-кестесiне сәйкес.
Сапа: ҚНжәнеЕ сәйкес.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады