Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау, Білім және ғылым, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлерінің кейбір бірлескен бұйрықтарының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 9 қарашадағы № 851 және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 25 қарашадағы № 656 бірлескен бұйрығы

      «Нормативтік құқықтық актілер туралы» 1998 жылғы 24 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 43-1-бабының 1-тармағын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫЗ:
      1. Мынадай:
      1) «Көру қабілеті бұзылған балалар мен жасөспірімдерді сауықтыру мен профилактикасын жетілдіру шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2008 жылғы 6 наурыздағы № 120 және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2008 жылғы 7 наурыздағы № 112 бірлескен бұйрығының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5184 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының Орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында 2008 жылғы 17 шілдедегі № 7 жарияланған);
      2) «Ұлттық біліктілік шеңберін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің м.а. 2012 жылғы 24 қыркүйектегі № 373-ө-м және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 28 қыркүйектегі № 444 бірлескен бұйрығының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8022 болып тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2012 жылғы 16 қарашадағы № 174 (2182) жарияланған);
      3) «Ұлттық біліктілік шеңберін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 28 қыркүйектегі № 444 және Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің міндетін атқарушының 2012 жылғы 24 қыркүйектегі № 373-ө-м бірлескен бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2013 жылғы 18 желтоқсандағы № 665-ө-м және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 10 қаңтардағы № 6 бірлескен бұйрығының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9141 болып тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2014 жылғы 23 мамырдағы № 74 (2468) жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің Заң қызметі департаменті:
      1) осы бірлескен бұйрықтың көшірмесін бір апта мерзімде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне және ресми баспа басылымдарына жіберсін;
      2) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің интернет-ресурсында осы бірлескен бұйрықтың орналастырылуын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық оған соңғы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының    Қазақстан Республикасының
      Білім және ғылым министрі    Денсаулық сақтау және
      _______ А. Сәрінжіпов        әлеуметтік даму министрі
                                   ______ Т. Дүйсенова  

О признании утратившими силу некоторых совместных приказов Министров здравоохранения, образования и науки, труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Совместный приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 9 ноября 2015 года № 851 и Министра образования и науки Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 656

      В целях реализации пункта 1 статьи 43-1 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах» ПРИКАЗЫВАЕМ:
      1. Признать утратившими силу:
      1) совместный приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 марта 2008 года № 120 и и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 марта 2008 года № 112 «О мерах по совершенствованию профилактики и оздоровления детей и подростков с нарушениями зрения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5184, опубликован в газете «Юридическая газета» от 25 апреля 2008 года, № 62 (1462));
      2) совместный приказ и.о. Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 сентября 2012 года № 373-ө-м и Министра образования и науки Республики Казахстан Республики Казахстан от 28 сентября 2012 года № 444 «Об утверждении Национальной рамки квалификаций» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 8022, опубликован в газете «Юридическая газета» от 16 ноября 2012 года № 174 (2356));
      3) совместный приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 18 декабря 2013 года № 665-ө-м и Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2014 года № 6 «О внесении изменения в совместный приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 сентября 2012 года № 444 и исполняющего обязанности Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 сентября 2012 года № 373-ө-м «Об утверждении Национальной рамки квалификаций» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 9141, опубликован в газете «Юридическая газета» от 23 мая 2014 года № 74 (2642)).
      2. Департаменту юридической службы Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан:
      1) направить копию настоящего совместного приказа в недельный срок в Министерство юстиции Республики Казахстан и официальные печатные издания;
      2) обеспечить размещение совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
      3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его последнего подписания.

Министра образования и науки Республики Казахстан

____________А. Саринжипов

Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

_________________Т. Дуйсенова