Қазақстан Республикасының Жер кодексі

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы N 442 Кодексі.

      І бөлiм. Негізгі ережелер

      1-тарау. Жалпы ережелер

      1-бап. Қазақстан Республикасының жер қоры

      2-бап. Жердi санаттарға жатқызу, оларды бiр санаттан басқасына ауыстыру

      3-бап. Жерге меншiк

      4-бап. Жер заңдарының принциптерi

      5-бап. Жер заңдарының мiндеттерi

      6-бап. Жер заңдары

      7-бап. Халықаралық шарттар

      8-бап. Жердi аймақтарға бөлу

      9-бап. Жер үшiн төленетiн төлемдер

      10-бап. Жер учаскелерi үшiн төлемақының базалық ставкалары және жер учаскесiнiң кадастрлық (бағалау) құны

      11-бап. Жер учаскелерi үшiн төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттерi

      12-бап. Кодексте пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      2-тарау. Мемлекеттік органдардың жер қатынастары саласындағы құзыреті

      13-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң құзыретi

      14-бап. Орталық уәкілетті органның құзыреті

      14-1-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың уәкілетті органдарының құзыреті

      15-бап. Жергiлiктi өкiлдi органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының құзыретi

      16-бап. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының құзыреті

      17-бап. Аудандық (қалалардағы аудандардан басқа) атқарушы органның құзыретi

      18-бап. Облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының құзыреті

      19-бап. Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл), ауылдық округтер әкiмдерiнiң құзыретi

      19-1-бап. Алып тасталды - ҚР 2011.04.21 № 470-IV (2012.04.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2-бөлiм. Жерге меншік құқығы, жер пайдалану құқығы және жерге өзге де заттық құқықтар

      3-тарау. Жерге меншік құқығы

      20-бап. Жерге меншiк құқығының түрлерi

      21-бап. Меншiк құқығының мазмұны

      22-бап. Жер учаскесiне меншiк құқығының туындауы

      23-бап. Азаматтар мен заңды тұлғалардың жер учаскелерiне меншiгi

      24-бап. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерге меншiк құқығы

      25-бап. Жеке меншiк құқығын iске асыру

      26-бап. Жерге мемлекеттiк меншiк

      27-бап. Мемлекеттiк меншiк құқығын iске асыру

      4-тарау. Жер пайдалану құқығы

      28-бап. Жер пайдалану құқығының режимі

      29-бап. Жер пайдалану құқығының түрлерi

      30-бап. Жер пайдалану құқығының субъектiлерi

      31-бап. Жер пайдалану құқығының туындауы

      32-бап. Жер пайдалану құқығын табыстау

      33-бап. Жер пайдалану құқығын беру

      34-бап. Тұрақты жер пайдалану құқығы

      35-бап. Уақытша жер пайдалану құқығы

      36-бап. Уақытша өтеусiз жер пайдалану құқығы

      37-бап. Уақытша өтеулi жер пайдалану (жалдау) құқығы

      38-бап. Кейiнгi жер пайдалану (қосалқы жалдау) құқығы

      39-бап. Мемлекеттiк жер пайдаланушылардың құқықтық жағдайының ерекшелiктерi

      40-бап. Жер пайдалану құқығының әмбебап құқықтық мирасқорлық тәртiбiмен ауысуы

      41-бап. Қызметтiк жер телiмi

      5-тарау. Жер учаскесі - меншік құқығының, жер пайдалану құқығының және өзге де заттық құқықтардың объектісі ретінде

      42-бап. Жер учаскесiне құқық шектерi

      43-бап. Жер учаскесiне құқық беру тәртiбi

      44-бап. Жер учаскелерiн объектiлер құрылысы үшiн беру

      44-1-бап. Елді мекен шегінде объект салу үшін жер учаскесін беру

      45-бап. Құрылысқа байланысты емес жер учаскелерiн беру

      46-бап. Оралмандарға жер учаскелерiн беру

      47-бап. Мемлекеттiк меншiктегi жер учаскелерiне құқықтар алу

      48-бап. Мемлекеттiк меншiктегi жер учаскелерiне құқықтарды сауда-саттықта (конкурстарда, аукциондарда) алу

      49-бап. Мемлекет меншiгiндегi жер учаскелерiн төлеу мерзiмiн ұзартып сату кезiнде оларға құқықтар алу

      49-1-бап. Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту тәртібі

      49-2-бап. Жерді резервте қалдыру

      50-бап. Жер учаскелерiн беру нормалары

      51-бап. Бөлiнетiн және бөлiнбейтiн жер учаскелерi

      52-бап. Жер учаскесiне құқық және онда орналасқан үйге (құрылысқа, ғимаратқа) құқық

      53-бап. Жер учаскесiне ортақ меншiк немесе ортақ жер пайдалану

      54-бап. Ортақ меншiктегi немесе ортақ жер пайдаланудағы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесiн пайдалану тәртiбi

      55-бап. Ортақ үлестiк меншiктегi ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер үлестерiмен жасалатын мәмiлелер

      56-бап. Ортақ үлестiк меншiктегi немесе ортақ үлестiк жер пайдаланудағы жер үлесiн айқындау тәртiбi

      57-бап. Ортақ үлестiк меншiктегi (ортақ үлестiк жер пайдаланудағы) жер учаскесiн бөлісу және одан үлестi бөлiп шығару

      58-бап. Ортақ бiрлескен меншiктегi (ортақ бiрлескен жер пайдаланудағы) жер учаскесiн бөлiсу

      59-бап. Бөлiнбейтiн деп танылған жер учаскесiн бөлуге жол берiлмейтiндiгi

      60-бап. Жер учаскесiне ерлi-зайыптылардың ортақ меншiгi

      61-бап. Ортақ жер учаскесiндегi жылжымайтын мүлiкке меншiк құқығы

      62-бап. Бiрнеше пәтерi және (немесе) кiсi тұрмайтын үй-жайлары бар үйдiң жанындағы және кондоминиумның басқа да объектiлерiндегi жер учаскесiне құқық

      63-бап. Жеке меншiктегi жер учаскесiнен және жер пайдалану құқығынан өндіріп алу

      6-тарау. Жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың жер учаскелерін пайдалану кезіндегі құқықтары мен міндеттері

      64-бап. Жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардың жер учаскелерiн пайдалануға құқықтары

      65-бап. Жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардың жер учаскелерiн пайдалану жөнiндегi мiндеттерi

      66-бап. Осы Кодекске орай жер учаскесiне құқықтар тиесiлi болмайтын жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардың құқықтары мен мiндеттерi

      7-тарау. Сервитуттар

      67-бап. Сервитут туындауының негiздерi

      68-бап. Жеке тұлғаның бөтен жер учаскелерiнде болу және солар арқылы өту құқығы

      69-бап. Көршi немесе өзге де жер учаскесiн шектеулi пайдалану құқығы

      70-бап. Уақытша (маусымдық) пайдаланылатын мал айдау жолдары

      71-бап. Жер учаскелерiн iздестiру жұмыстары үшiн пайдалану

      72-бап. Басқа да сервитуттар

      73-бап. Жер учаскесiне құқық ауысқан кезде сервитуттың сақталуы

      74-бап. Сервитуттың тоқтатылуы

      75-бап. Сервитутты тiркеу

      8-тарау. Жер учаскесі мен жер пайдалану құқығын кепілге салу

      76-бап. Кепiлдiң мәнi

      77-бап. Жер учаскесiн және жер пайдалану құқығын кепiлге салуды шектеу

      78-бап. Үйлер (құрылыстар, ғимараттар) бар жер учаскесiн немесе сондай жер учаскесiне жер пайдалану құқығын кепiлге салу

      79-бап. Жер учаскелерiн және жер пайдалану құқығын кепiлге салу тәртiбi

      80-бап. Жер учаскесiн немесе жер пайдалану құқығын кепiлге салуды тiркеу

      9-тарау. Жер учаскесіне меншік құқығын, жер пайдалану құқығын және өзге де заттық құқықтарды тоқтату

      81-бап. Жер учаскесiне жеке меншiк құқығын немесе жер пайдалану құқығын тоқтату негiздерi

      82-бап. Жеке меншiк құқығынан немесе жер пайдалану құқығынан бас тарту

      83-бап. Меншiк иесiнiң немесе жер пайдаланушының мiндеттемелерi бойынша жер учаскесiнен немесе жер пайдалану құқығынан өндiрiп алу

      84-бап. Жер учаскесiн мемлекет мұқтажы үшiн мәжбүрлеп иелiктен шығарудың жалпы ережелері мен принциптері

      85-бап. Жер учаскесiн мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару

      86-бап. Меншік иесінің немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушының жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару кезіндегі құқықтары

      87-бап. Жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығарған кезде оның құнын өтеу

      88-бап. Жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін сот шешімі бойынша алып қою

      89-бап. Мемлекеттiк қажеттiктер үшiн мемлекеттiк жер пайдаланушыдан жер учаскесiн алып қою

      90-бап. Жекелеген санаттардағы жерлердi алып қоюды шектеу

      91-бап. Төтенше жағдайлар кезiнде жер учаскесiн уақытша алып қою

      92-бап. Мақсаты бойынша пайдаланылмаған және игерілмеген жер учаскесiн меншiк иесiнен және жер пайдаланушыдан мәжбүрлеп алып қою

      93-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдаланылған жер учаскесін меншік иесінен және жер пайдаланушыдан мәжбүрлеп алып қою

      94-бап. Мақсаты бойынша пайдаланылмаған не Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдаланылған жер учаскесiн мәжбүрлеп алып қою тәртібі

      95-бап. Тәркiлеу

      96-бап. Меншiк немесе жер пайдалану құқығы тоқтатылған жағдайда жер учаскесiн бағалау

      96-1-бап. Жер учаскелері мәжбүрлеп алып қойылған тұлғалардың тізілімі

      3-бөлiм. Жер санаттары

      10-тарау. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер

      97-бап. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер ұғымы және оның құрамы

      98-бап. Ауыл шаруашылығы алқаптарын бiр түрден екiншiсiне ауыстыру тәртiбi

      99-бап. Инженерлiк тұрғыда әзiрленген суармалы жердi пайдалану

      100-бап. Арнайы жер қоры

      101-бап. Шаруа (фермер) қожалығын жүргiзуге арналған жер учаскелерi

      102-бап. Жеке қосалқы шаруашылыққа, бағбандыққа және саяжай құрылысына арналған жер учаскелерi

      103-бап. Жекешелендiрiлетiн мемлекеттiк ауыл шаруашылығы ұйымдарының жер учаскесiн бөлiсу

      104-бап. Ұзақ мерзiмдi пайдаланылатын мал айдау жолдары

      105-бап. Ауыл шаруашылығы өндiрiсiндегi шығасының орнын толтыру

      106-бап. Ауыл шаруашылығы өндiрiсiндегi шығасыны өтеу тәртiбi

      11-тарау. Елді мекендер жері

      107-бап. Елдi мекендер жерi ұғымы мен оның құрамы

      108-бап. Елдi мекендердiң шекарасын (шегiн) белгiлеу және өзгерту

      109-бап. Елдi мекендердiң жерiн пайдалану

      110-бап. Қала маңындағы аймақтар

      12-тарау. Өнеркәсіп, көлік, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына арналған жер және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жер

      111-бап. Өнеркәсiп, көлiк, байланыс жерi, ғарыш қызметі мұқтажына арналған және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жер ұғымы және оның құрамы

      112-бап. Өнеркәсiп жерi

      113-бап. Көлiк жерi

      114-бап. Темiр жол көлiгiнiң жерi

      115-бап. Автомобиль көлiгiнiң жерi

      116-бап. Теңiз және iшкi су көлiгiнiң жерi

      117-бап. Әуе көлiгiнiң жерi

      118-бап. Құбыр көлiгiнiң жерлері

      119-бап. Байланыс және энергетика жерi

      119-1-бап. Ғарыш қызметі мұқтажына арналған жер

      120-бап. Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік қажеттерiне арналған жер

      121-бап. Жердi ерекше шарттармен пайдалану аймақтары

      13-тарау. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жері, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жер

      122-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерi

      123-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың күзет аймақтарының жерлерi

      124-бап. Жердi ерекше қорғалатын табиғи аумақтар санатына жатқызу

      125-бап. Сауықтыру мақсатындағы жер

      126-бап. Рекреациялық мақсаттағы жер

      127-бап. Тарихи-мәдени мақсаттағы жер

      14-тарау. Орман қорының жері

      128-бап. Орман қорының жерi ұғымы және оның құрамы

      129-бап. Мемлекеттік орман қоры жерін ауыл шаруашылығы мақсаттары және құрылыс объектілері үшін жер пайдалануға беру

      130-бап. Орман қорының жерiн жердiң басқа санаттарына ауыстырудағы шектеулер

      131-бап. Орман шаруашылығы өндiрiсiндегi шығасыны өтеу

      15-тарау. Су қорының жері

      132-бап. Су қорының жерi ұғымы және оның құрамы

      133-бап. Су қорының жерiне меншiк құқығы

      134-бап. Су айдындары жағалауынан су қорғау аймақтары мен белдеулерiне жер бөлiп шығару

      135-бап. Су қоры жерiнiң құрамынан жер учаскелерiн беру

      136-бап. Су қорының жерiн пайдалану тәртiбi

      136-1-бап. Су қорының жерлерін басқа санаттағы жерлерге ауыстыру тәртібі

      16-тарау. Босалқы жер

      137-бап. Босалқы жер құрамы

      138-бап. Босалқы жердi беру

      4-бөлiм. Жерді қорғау, мемлекеттік бақылау, жерге орналастыру, мониторинг және жер кадастры

      17-тарау. Жерді қорғау

      139-бап. Жердi қорғаудың мақсаттары мен мiндеттерi

      140-бап. Жердi қорғау

      141-бап. Топырақта зиянды заттардың жол берiлетiн шектегi қоспаларының нормативтерi

      142-бап. Жердiң жай-күйiне әсер ететiн үйлердi (құрылыстарды, ғимараттарды) және басқа да объектiлердi жобалау мен пайдалануға беруге қойылатын экологиялық, санитарлық-гигиеналық және өзге де арнайы талаптар

      143-бап. Радиоактивтi ластануға ұшыраған және ядролық қару сынақтары өткiзiлген жер

      18-тарау. Жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау

      144-бап. Жердi пайдалану мен қорғауды мемлекеттiк бақылаудың мiндеттерi

      145-бап. Жердi пайдалану мен қорғауды мемлекеттiк бақылауды ұйымдастыру және оны жүзеге асыру тәртiбi

      146-бап. Жердi пайдалану мен қорғауды мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар

      147-бап. Жердiң пайдаланылуы мен қорғалуына мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органдар, аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтер әкімдерінің функциялары

      148-бап. Жердi пайдалану мен қорғауды мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органдар лауазымды адамдарының құқықтары мен мiндеттерi

      19-тарау. Жерге орналастыру, мемлекеттік жер кадастры

      және жер мониторингі

      149-бап. Жерге орналастырудың мақсаты мен мазмұны

      150-бап. Жерге орналастыруды жүргiзу

      151-бап. Жерге орналастыру процесi

      152-бап. Мемлекеттiк жер кадастры

      153-бап. Мемлекеттiк жер кадастрының және оны жүргізуге технологиялық байланысты қызметтің мазмұны

      154-бап. Жер учаскелерiн тiркеу мақсаты үшiн есепке алу

      155-бап. Қазақстан Республикасының аумағын кадастрлық бөлу

      156-бап. Жер-кадастр құжаттамасы

      157-бап. Мемлекеттiк жер кадастрын жүргiзу тәртiбi

      158-бап. Мемлекеттiк жер кадастрының мәлiметтерiн беру және кадастр ақпаратын пайдалану

      159-бап. Жер мониторингi

      160-бап. Жер мониторингiнiң мiндеттерi

      161-бап. Жер мониторингiн жүргiзу

      162-бап. Жер мониторингi ақпаратын алу мен пайдалану әдiстерi

      163-бап. Жер қатынастарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету жөнiндегi iс-шараларды қаржыландыру

      5-бөлiм. Жер заңдарының орындалуын қамтамасыз ету және қорытынды ережелер

      20-тарау. Меншік құқығы мен жер пайдалану құқығын қорғау және шығынды өтеу

      164-бап. Жеке меншiк құқығы мен жер пайдалану құқығын қорғау

      165-бап. Меншiк иелерiне немесе жер пайдаланушыларға келтiрiлген шығынды өтеудiң негiздерi

      166-бап. Шығынды өтеу тәртiбi

      167-бап. Жер даулары

      168-бап. Жер заңдарын бұзғаны үшiн жауаптылық

      21-тарау. Қорытынды ережелер

      169-бап. Осы Кодекстiң қолданылу тәртiбi

      170-бап. Алып тасталды - ҚР 201107.20 № 464-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      171-бап. Өтпелі ережелер

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз