Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Кодексі.

      ЖАЛПЫ БӨЛІМ

      1-бөлім. Бюджет жүйесі

      1-тарау. Жалпы ережелер

      1-бап. Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасы

      2-бап. Қазақстан Республикасы бюджет заңнамасының қолданылуы

      3-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      4-бап. Қазақстан Республикасы бюджет жүйесінің принциптері

      5-бап. Бюджеттің түсімдері мен шығыстарына әсер ететін нормативтік құқықтық актілер

      5-1-бап. Бюджет процесі саласындағы интегратордың функциялары

      2-тарау. Бюджеттің түрлері мен деңгейлері

      6-бап. Бюджеттің түрлері мен деңгейлері туралы жалпы ережелер

      7-бап. Республикалық бюджет

      8-бап. Облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері

      9-бап. Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджет

      9-1-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттері

      10-бап. Төтенше мемлекеттік бюджет

      3-тарау. Бюджет құрылымы

      11-бап. Бюджет түсімдері

      12-бап. Бюджет шығыстары

      13-бап. Бюджет құрылымы

      14-бап. Республикалық немесе мемлекеттік бюджеттiң мұнайға қатысты емес тапшылығы (профицитi)

      15-бап. Таза бюджеттік кредиттеу

      16-бап. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

      17-бап. Бюджет тапшылығы (профициті)

      18-бап. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

      4-тарау. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті атқарушы органдардың резервтері

      19-бап. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті атқарушы органдардың резервтері туралы жалпы ережелер

      20-бап. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану

      5-тарау. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру, пайдалану және басқару

      21-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры

      22-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру көздері

      23-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын пайдалану

      24-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке түсетін кепілдік берілген трансферт

      25-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөніндегі кеңес

      6-тарау. Бірыңғай бюджеттік сыныптама

      26-бап. Бірыңғай бюджеттік сыныптаманың анықтамасы

      27-бап. Бірыңғай бюджеттік сыныптаманың құрамы

      28-бап. Бюджет түсімдерінің сыныптамасы

      29-бап. Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы

      30-бап. Бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы

      31-бап. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

      32-бап. Бюджеттік бағдарламалар

      33-бап. Бюджеттік бағдарламалардың түрлері

      34-бап. Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыруға және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар

      35-бап. Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге бағытталған бюджеттік бағдарламалар

      36-бап. Бюджеттік кредиттер беруге бағытталған бюджеттік бағдарламалар

      37-бап. Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар

      38-бап. Күрделі шығыстарды жүзеге асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар

      39-бап. Мемлекеттің міндеттемелерін орындауға бағытталған бюджеттік бағдарламалар

      39-1-бап. Нысаналы салым салуға бағытталған бюджеттік бағдарламалар

      39-2-бап. Нысаналы аударымға бағытталған бюджеттік бағдарламалар

      40-бап. Барлау және қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен олардың мекемелерінің, сондай-ақ қорғалатын тұлғалардың және объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін органдардың шығыстарын сыныптау

      41-бап. Мемлекеттік тапсырма

      41-1-бап. Шартты түрде қаржыландырылатын шығыстар

      7-тарау. Бюджетаралық қатынастар

      42-бап. Бюджетаралық қатынастар туралы жалпы ережелер

      43-бап. Бюджетаралық қатынастардың принциптері

      44-бап. Бюджетаралық қатынастарды реттеу нысандары

      45-бап. Жалпы сипаттағы трансферттер

      46-бап. Нысаналы трансферттер

      47-бап. Төмен тұрған бюджеттерге берілетін бюджеттік кредиттер

      48-бап. Трансферттерді пайдалану кезінде нәтижелерге қол жеткізбегені үшін жауаптылық

      2-бөлім. Бюджет деңгейлері арасында түсімдер мен шығыстарды бөлу

      8-тарау. Бюджетке түсетін түсімдерді республикалық, облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттері, аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттер, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттері арасында бөлу

      49-бап. Республикалық бюджетке түсетін түсімдер

      50-бап. Облыстық бюджетке түсетін түсімдер

      51-бап. Республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттеріне түсетін түсімдер

      52-бап. Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджетке түсетін түсімдер

      52-1-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне түсетін түсімдер

      52-2-бап. Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдер

      9-тарау. Бюджет деңгейлері арасында шығыстарды бөлу

      53-бап. Республикалық бюджеттің шығыстары

      54-бап. Облыстық бюджеттің шығыстары

      55-бап. Республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің шығыстары

      56-бап. Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттің шығыстары

      56-1-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттерінің шығыстары

      10-тарау. Бюджеттік комиссиялар

      57-бап. Бюджеттік комиссиялар туралы негізгі ережелер

      58-бап. Бюджеттік комиссиялардың құзыреті

      59-бап. Бюджеттік комиссиялардың құрамы мен жұмыс органдары

      ЕРЕКШЕ БӨЛІМ

      3-бөлім. Бюджетті әзірлеу, қарау, бекіту

      11-тарау. Бюджетті жоспарлау негіздері

      60-бап. Бюджетті жоспарлаудың негіздері туралы жалпы ережелер

      61-бап. Әлеуметтiк-экономикалық даму болжамы

      61-1-бап. Болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілік

      62-бап. Мемлекеттiк органның стратегиялық жоспары және меморандумы

      63-бап. Операциялық жоспар

      12-тарау. Бюджетті әзірлеу

      64-бап. Бюджетті әзірлеу туралы жалпы ережелер

      65-бап. Бюджет түсімдерін болжау

      65-1-бап. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының лимиттері, жаңа бастамаларға арналған лимиттер

      66-бап. Бюджет шығыстарын жоспарлау үшін бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ұсынатын құжаттар

      67-бап. Бюджеттік өтінім

      67-1-бап. Азаматтық бюджет

      68-бап. Стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын, бюджеттік бағдарламалардың жобаларын және бюджеттік өтінімдерді қарау

      69-бап. Заттай нормалар

      70-бап. Мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметті) өткізуінен түсетін ақша

      71-бап. Республикалық бюджет туралы заңның жобасын әзірлеу

      72-бап. Облыстық бюджет туралы, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері туралы мәслихат шешімінің жобасын әзірлеу

      73-бап. Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджет туралы мәслихат шешімінің жобасын әзірлеу

      73-1-бап. Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттері туралы мәслихат шешімінің жобасын әзірлеу

      13-тарау. Бюджеттің жобасын қарау және бекіту процесінің негізгі ережелері

      74-бап. Республикалық бюджеттің жобасын қарау және бекіту туралы жалпы ережелер

      75-бап. Жергілікті бюджеттің жобасын қарау және бекіту туралы жалпы ережелер

      76-бап. Өкілді органдардың бюджеттер жобаларын қарауының негізгі принциптері

      77-бап. Республикалық бюджеттің жобасын Қазақстан Республикасының Парламентінде қарау

      78-бап. Жергілікті бюджеттің жобасын мәслихаттың тұрақты комиссияларында және сессиясында қарау

      79-бап. Республикалық бюджет туралы заңды және жергілікті бюджеттер туралы мәслихаттардың шешімдерін іске асыру туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті атқарушы органдардың қаулылары, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің шешімі

      14-тарау. Төтенше мемлекеттік бюджетті әзірлеу, енгізу немесе оның қолданысын тоқтату

      80-бап. Төтенше мемлекеттік бюджетті әзірлеу, енгізу немесе оның қолданысын тоқтату үшін негіз

      81-бап. Төтенше мемлекеттік бюджеттің жобасын әзірлеу

      4-бөлім. Бюджеттердің атқарылуы

      15-тарау. Бюджеттің атқарылуы туралы жалпы ережелер

      82-бап. Бюджеттердің атқарылуы туралы жалпы ережелер

      83-бап. Қазақстан Республикасының кейбір заңдарының және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір актілерінің ерекшеліктері ескеріле отырып, бюджеттің атқарылуы

      16-тарау. Бюджеттің атқарылу процесі

      84-бап. Бюджеттің атқарылу негізі болып табылатын құжаттар

      85-бап. Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

      17-тарау. Бюджеттің кассалық атқарылуына қызмет көрсету жөніндегі шоттар

      86-бап. Бірыңғай қазынашылық шот

      87-бап. Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның шетел валютасындағы шоттары

      88-бап. Қолма-қол ақшаны бақылау шоттары

      89-бап. Мемлекеттік мекемелердің шоттары

      18-тарау. Бюджеттің атқарылуы

      90-бап. Бюджеттің түсімдер бойынша атқарылуы

      91-бап. Түсімдерді бірыңғай қазынашылық шотқа есепке жазу

      92-бап. Түсімдерді республикалық, жергілікті бюджеттер және Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры арасында бөлу

      93-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдік берілген трансфертті тарту

      94-бап. Түсімдердің артық (қате) төленген сомасын бюджеттен қайтару не оларды берешекті өтеу шотына есепке жатқызу

      94-1-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан тартылған кепілдендірілген трансферттің бір бөлігін республикалық бюджеттен қайтару

      95-бап. Бюджеттің шығыстар бойынша атқарылуы

      96-бап. Мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері

      97-бап. Төлемдерді және ақша аударымдарын ұлттық валютамен жүзеге асыру

      98-бап. Инкассолық өкім

      99-бап. Төлемдер мен ақша аударымдарын валюталардың түрлері бойынша шетел валютасымен жүзеге асыру

      100-бап. Азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеуді және төлемдер мен ақша аударымдарын жүргізуді тоқтата тұру

      100-1-бап. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің төлемдері мен ақша аударымдарын жүргізуді тоқтата тұру

      101-бап. Бюджет ақшасын басқару

      102-бап. Мемлекеттік мекемелердің өздерінің билігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметті) өткізуден түсетін ақша бойынша атқару

      102-1-бап. Алып тасталды - ҚР 11.07.2017 № 90-VI Заңымен (01.04.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      103-бап. Қаржы жылының аяқталуы

      104-бап. Бюджет қаражатының қалдықтары

      105-бап. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жауаптылығы

      105-1-бап. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау

      19-тарау. Бюджетті нақтылау

      106-бап. Бюджетті нақтылау

      107-бап. Республикалық бюджетті нақтылау

      108-бап. Облыстық бюджетті, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерін нақтылау

      109-бап. Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджетті нақтылау

      109-1-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттерін нақтылау

      20-тарау. Секвестр және бюджетті түзету

      110-бап. Секвестр

      111-бап. Бюджетті түзету

      21-тарау. Бюджеттік мониторинг және нәтижелерді бағалау

      112-бап. Бюджеттік мониторинг

      113-бап. Нәтижелерді бағалау

      5-бөлім. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкін және оның еншілес ұйымдарын қоспағанда, мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есепке алуының және қаржылық есептілігінің жүйесі

      22-тарау. Бухгалтерлік есепке алу жүйесі

      114-бап. Бухгалтерлік есепке алудың және қаржылық есептіліктің мақсаты

      115-бап. Бухгалтерлік есепке алудың және қаржылық есептіліктің принциптері мен негізгі сапалық сипаттамалары

      116-бап. Бухгалтерлік есепке алу жүйесі

      23-тарау. Қаржылық есептілік

      117-бап. Қаржылық есептілік

      118-бап. Шоғырландырылған қаржылық есептілік

      119-бап. Есепті кезең

      120-бап. Қаржылық есептілікті ұсыну

      120-1-бап. Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау

      120-2-бап. Облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау

      6-бөлім. Бюджеттік есепке алу мен есептілік

      24-тарау. Бюджеттік есепке алу

      121-бап. Бюджеттік есепке алу бойынша негізгі ережелер

      122-бап. Бюджеттік есепке алуды жүргізу

      123-бап. Бюджеттік есептіліктің сапалық сипаттамалары

      124-бап. Бюджеттік есептіліктің түрлері

      125-бап. Бюджеттің атқарылуы туралы есепті ұсыну

      126-бап. Стратегиялық жоспардың іске асырылуы туралы есеп

      25-тарау. Бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есеп

      127-бап. Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті ұсыну

      128-бап. Қазақстан Республикасының Парламентінде Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті талқылау және бекіту

      129-бап. Облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы жылдық есепті ұсыну

      130-бап. Облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы жылдық есепті қарау және бекіту

      131-бап. Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті ұсыну

      131-1-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттерінің атқарылуы туралы жылдық есепті ұсыну

      132-бап. Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттің, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттерінің атқарылуы туралы жылдық есепті қарау және бекіту

      26-тарау. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық есеп

      133-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық есепті жасау

      134-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық есепті ұсыну және бекіту

      7-бөлім. Алып тасталды - ҚР 12.11.2015 № 393-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      8-бөлім. Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары, оның ішінде концессиялық жобалар

      30-тарау. Бюджеттік инвестицияларды және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды жоспарлау

      151-бап. Бюджеттiк инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары, оның ішінде концессиялық жобалар туралы жалпы ережелер

      152-бап. Инвестициялық ұсыныстарды әзiрлеу

      153-бап. Бюджеттiк инвестициялық жобаларды жоспарлау

      154-бап. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды жоспарлау

      154-1-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау

      154-2-бап. Тікелей келіссөздер кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспар әзірлеу

      154-3-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу

      154-4-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық қолдау

      155-бап. Концессиялық жобаларды жоспарлау

      155-1-бап. Алып тасталды - ҚР 30.11.2017 № 112-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      155-2-бап. Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу

      155-3-бап. Концессиялық жобаларды консультациялық қолдау

      156-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді қабылдау үшін негіздер

      156-1-бап. Алып тасталды - ҚР 2012.02.16 № 557-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      31-тарау. Бюджеттік инвестицияларды және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды жүзеге асыру

      157-бап. Бюджеттiк инвестициялық жобаларды iске асыру

      158-бап. Концессиялық жобаларды іске асыру

      158-1-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру

      159-бап. Мемлекеттiң заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы арқылы бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

      9-бөлім. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелер

      32-тарау. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелер

      160-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелер туралы жалпы ережелер

      161-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi тіркеу және олардың мониторингi

      162-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерді қабылдауы және орындауы

      33-тарау. Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелері, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелері

      163-бап. Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерді қабылдауы

      164-бап. Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерді қабылдауын шектеу

      165-бап. Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерді орындауы

      10-бөлім. Гранттар

      34-тарау. Байланыссыз және байланысты гранттар туралы жалпы ережелер

      166-бап. Байланыссыз гранттар

      167-бап. Байланысты гранттарды жоспарлау

      168-бап. Байланысты гранттарды тарту

      35-тарау. Байланысты гранттарды пайдалану

      169-бап. Байланысты гранттарды пайдалану

      170-бап. Байланысты гранттарды пайдалану мониторингі және бағалау

      11-бөлім. Бюджеттік кредиттеу

      36-тарау. Бюджеттік кредиттеудің жалпы ережелері

      171-бап. Бюджеттік кредиттеу туралы негізгі ережелер

      172-бап. Бюджеттік кредиттеу принциптері

      173-бап. Бюджеттік кредиттеу өлшемдері

      174-бап. Бюджеттік кредиттеу субъектілері

      175-бап. Кредитор

      176-бап. Бюджеттік кредиттеу субъектісі ретіндегі бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

      177-бап. Қарыз алушылар

      178-бап. Түпкілікті қарыз алушылар

      179-бап. Сенім білдірілген өкілдер (агенттер)

      37-тарау. Бюджеттік кредиттеу талаптары

      180-бап. Кредиттік шарттың негізгі талаптары

      181-бап. Бюджеттік кредиттің мерзімі

      182-бап. Бюджеттік кредитті игеру кезеңі

      183-бап. Бюджеттік кредит бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері

      184-бап. Сыйақы мөлшерлемесі

      185-бап. Бюджеттік кредит беру тәсілдері

      186-бап. Бюджеттік кредитті өтеу және оған қызмет көрсету графигі

      38-тарау. Бюджеттік кредиттеу рәсімдері

      187-бап. Бюджеттік кредит беру туралы шешім қабылдау

      188-бап. Бюджеттік кредит беру рәсімі

      189-бап. Шет мемлекеттерді кредиттеудің ерекшеліктері

      190-бап. Бюджеттік кредитті пайдалану

      191-бап. Бюджеттік кредитке қызмет көрсету

      192-бап. Бюджеттік кредитті өтеу

      39-тарау. Бюджеттік кредитті қайта құрылымдау және қарыз алушыны ауыстыру

      193-бап. Бюджеттік кредитті қайта құрылымдау

      194-бап. Бюджеттік кредит бойынша борышты аудару

      40-тарау. Талап қою мерзімінің өтуі, кредиторлар талаптарының тоқтатылуы және бюджеттік кредиттер бойынша кепілдіктің тоқтатылуы

      195-бап. Талап қою мерзімінің өтуі

      196-бап. Кредитордың бюджеттік кредитті өтеу жөніндегі талаптарының тоқтатылуы және кепілдіктің тоқтатылуы

      41-тарау. Бюджеттік кредиттер бойынша бақылау, мониторинг, есепке алу

      197-бап. Бюджеттік кредиттерді бақылау

      198-бап. Бюджеттік кредиттер мониторингі және есепке алу

      12-бөлім. Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу және борыш, мемлекет кепілгерлігі

      42-тарау. Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу және борыш, мемлекет кепілгерлігі туралы жалпы ережелер

      199-бап. Қарыз алу туралы жалпы ережелер

      200-бап. Мемлекеттік қарыздардың түрлері мен нысандары

      201-бап. Мемлекеттік борыш

      202-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі міндеттемелері

      203-бап. Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген борышты, мемлекет кепілгерлігі бойынша борышты және тәуекелдерді басқару

      204-бап. Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген борыштың, мемлекет кепілгерлігі бойынша борыштың жай-күйі туралы мәліметтерді жариялау

      43-тарау. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарыз алуы

      205-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарыз алу мақсаттары

      206-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарыз алуды жүзеге асыруы

      207-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарыз алуын шектеу

      208-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің борышын өтеу және оған қызмет көрсету

      44-тарау. Жергілікті атқарушы органдардың қарыз алуы

      209-бап. Жергілікті атқарушы органдардың қарыз алу мақсаттары

      210-бап. Жергілікті атқарушы органдардың қарыз алуын шектеу

      211-бап. Жергілікті атқарушы органдардың борышын өтеу және оған қызмет көрсету

      212-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік бағалы қағаздар шығаруы

      45-тарау. Мемлекет кепілдік берген қарыз алу және борыш

      213-бап. Мемлекеттік кепілдік

      214-бап. Мемлекеттік кепілдіктер беруді шектеу

      215-бап. Мемлекеттік кепілдіктер беру шарттары

      216-бап. Мемлекеттік кепілдік алуға үміткер тұлғаларға қойылатын талаптар

      217-бап. Мемлекеттiк кепiлдiктер беру үшін инвестициялық жобаларды және (немесе) инвестициялық бағдарламаларды iрiктеу

      218-бап. Мемлекеттік кепілдіктің нысаны

      219-бап. Мемлекеттік кепілдіктер беруді және мемлекет кепілдік беретін қарыздарды есепке алу

      220-бап. Мемлекеттік кепілдіктің орындалуы

      221-бап. Мемлекет кепілдік берген қарыздарды қайта құрылымдау

      222-бап. Мемлекет кепілдік берген қарыз бойынша қарыз алушыны ауыстыру

      223-бап. Мемлекеттік кепілдіктің қолданылуын тоқтату негіздері

      224-бап. Мемлекет кепілдік берген қарыз қаражаттарын пайдалануға қойылатын шектеу

      225-бап. Мемлекет кепілдік берген қарыз қаражатының пайдаланылуына бақылау және жауаптылық

      45-1-тарау. Экспортты қолдау бойынша мемлекеттік кепілдік беру

      225-1-бап. Экспортты қолдау бойынша мемлекеттік кепілдік

      225-2-бап. Экспортты қолдау бойынша мемлекеттік кепілдік беру шарттары

      225-3-бап. Экспортты қолдау бойынша мемлекеттік кепілдікті алуға үміткер тұлғаға қойылатын талаптар

      225-4-бап. Экспортты қолдау бойынша мемлекеттік кепілдік нысаны

      225-5-бап. Экспортты қолдау бойынша мемлекеттік кепілдіктер беруді есепке алу

      225-6-бап. Экспортты қолдау бойынша мемлекеттік кепілдікті орындау

      225-7-бап. Экспортты қолдау бойынша мемлекеттік кепілдіктің қолданысын тоқтату негіздері

      46-тарау. Мемлекет кепілгерлігі

      226-бап. Мемлекет кепілгерлігі

      227-бап. Мемлекет кепілгерлігін беруді шектеу

      228-бап. Мемлекет кепілгерліктерін беру шарттары

      229-бап. Мемлекет кепілгерлігін алуға үміткер тұлғаларға қойылатын талаптар

      230-бап. Мемлекет кепілгерліктерін беру немесе олардың көлемін ұлғайту үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды іріктеу

      231-бап. Мемлекет кепілгерлігінің нысаны

      232-бап. Мемлекет беретін кепілгерліктерді және мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды есепке алу

      233-бап. Мемлекет кепілгерлігін орындау

      234-бап. Мемлекет кепілгерлігінің қолданылуын тоқтатудың негіздері

      235-бап. Мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыз қаражатын пайдалануға қойылатын шектеу

      236-бап. Мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыз қаражатының пайдаланылуына бақылау және жауаптылық

      47-тарау. Қарыз берушінің мүдделерін қорғау

      237-бап. Қарыз шарты бойынша міндеттемені орындаудан біржақты бас тартуға жол бермеу

      238-бап. Мемлекеттік органдардың және лауазымды адамдардың заңсыз іс-әрекеттерінен қорғау

      239-бап. Дауларды шешу

      13-бөлім. Қорытынды және өтпелі ережелер

      48-тарау. Өтпелі ережелер

      240-бап. 2009 қаржы жылына арналған жергілікті бюджеттерді әзірлеу

      241-бап. Мәслихаттардың 2009 жылға арналған жергілікті бюджеттер туралы шешімдерін іске асыру туралы жергілікті атқарушы органдардың қаулысын әзірлеу

      242-бап. 2009 жылы жергілікті бюджеттерді атқару тәртібі

      243-бап. Республикалық және жергілікті бюджеттердің 2008 жылғы атқарылуы жөніндегі жылдық есептер

      243-1-бап. 2014, 2015 қаржы жылдарына арналған бюджеттерді әзірлеу, бекіту және нақтылау ерекшеліктері

      243-2-бап. Мемлекеттік бюджетке және республикалық, облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы 2017 қаржы жылындағы шоғырландырылған қаржылық есептілік

      243-3-бап. 2017 қаржы жылына арналған аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетін нақтылау, түзету мен атқару және 2017 қаржы жылындағы аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы туралы жылдық есепті жасау ерекшеліктері

      243-4-бап. 2018 – 2020 және 2019 – 2021 қаржы жылдарына арналған жергілікті бюджеттерді әзірлеу мен бекіту ерекшеліктері

      243-5-бап. 2020 – 2022 және кейінгі қаржы жылдарына арналған жергілікті бюджеттерді әзірлеу мен бекіту ерекшеліктері

      49-тарау. Қорытынды ережелер

      244-бап. Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      245-бап. Қорытынды ережелер

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз