ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҚ КОДЕКСI

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Кодексі 1994 жылғы 27 желтоқсандағы № 268-ХIII.

       Жалпы бөлім


       1 бөлiм. Жалпы ережелер

       1-тарау. Азаматтық-құқықтық қатынастарды реттеу

       1-бап. Азаматтық заңдармен реттелетiн қатынастар

       2-бап. Азаматтық заңдардың негiзгi бастаулары

       3-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық заңдары

       4-бап. Азаматтық заңдардың уақытқа қарай қолданылуы

       5-бап. Азаматтық заңдардың ұқсастығына қарай қолданылуы

       6-бап. Азаматтық заң қалыптарының түсiнiлуi

       7-бап. Азаматтық құқықтар мен мiндеттердiң пайда болу, өзгеру және тоқтатылу негiздерi

       8-бап. Азаматтық құқықтарды жүзеге асыру

       9-бап. Азаматтық құқықтарды қорғау

       10-бап. Кәсiпкерлер мен тұтынушылардың құқықтарын қорғау

       11-бап. Кәсiпкерлiк еркiндiгiн пайдаланып қиянат жасауға жол бермеу

       2-тарау. Азаматтық құқықтардың субъектілері

       Параграф 1. Қазақстан Республикасының азаматтары және басқа жеке тұлғалар

       12-бап. Жеке тұлға ұғымы

       13-бап. Азаматтардың құқық қабiлеттiлiгi

       14-бап. Азаматтың құқық қабiлеттiлiгiнiң негiзгi мазмұны

       15-бап. Азаматтың есiмi

       16-бап. Азаматтың тұрғылықты жерi және заңды мекенжайы

       17-бап. Азаматтардың әрекет қабiлеттiлiгi

       18-бап. Құқық қабiлеттiлiгi мен әрекет қабiлеттiлiгiнен айыруға және оларды шектеуге жол бермеу

       19-бап. Азаматтардың кәсiпкерлiк қызметi

       20-бап. Азаматтың мүлiктiк жауапкершiлiгi

       21-бап. Жеке кәсiпкердiң банкроттығы

       22-бап. Он төрт жастан он сегiз жасқа дейiнгi кәмелетке толмағандардың әрекет қабiлеттiлiгi

       22-1-бап. Кәмелетке толмаған адамды толығымен әрекетке қабiлеттi деп жариялау (эмансипация)

       23-бап. Он төрт жасқа дейiнгi кәмелетке толмағандардың (жас балалардың) әрекет қабiлеттiлiгi

       24-бап. Қорғаншылық және қамқоршылық органдарының кәмелетке толмағандардың мәмiле жасауына және кәмелетке толмағандар үшiн мәмiле жасауға келiсiмi

       25-бап. Кәмелетке толмағандардың банкiлерге салымдар салу және салымдарға билiк ету құқығы

       26-бап. Азаматты әрекет қабiлеттiлiгi жоқ деп тану

       27-бап. Азаматтың әрекет қабiлеттiлiгiн шектеу

       28-бап. Азаматты хабар-ошарсыз кеттi деп тану

       29-бап. Хабар-ошарсыз кеткен адамның мүлкiн сақтау

       30-бап. Хабар-ошарсыз кеттi деп тану туралы шешiмнiң күшiн жою

       31-бап. Азаматты өлдi деп жариялау

       32-бап. Өлдi деп жарияланған адамның тiрi оралуынан туындайтын жағдайлар

       Параграф 2. Заңды тұлғалар


       I. Жалпы ережелер

       33-бап. Заңды тұлға ұғымы

       34-бап. Заңды тұлғалардың түрлерi мен нысандары

       35-бап. Заңды тұлғаның құқық қабiлеттiлiгi

       36-бап. Құрылтайшылардың (қатысушылардың) өздерi құрған заңды тұлғалардың мүлкiне құқықтары

       37-бап. Заңды тұлғаның органдары

       38-бап. Заңды тұлғаның атауы

       39-бап. Заңды тұлғаның тұрған жерi

       40-бап. Заңды тұлғаның құрылтайшылары

       41-бап. Заңды тұлғаның құрылтай құжаттары

       42-бап. Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және қайта тiркеу

       43-бап. Заңды тұлғаның филиалдары, өкілдіктері және өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелері

       44-бап. Заңды тұлғаның жауапкершiлiгi

       45-бап. Заңды тұлғаны қайта құру

       46-бап. Заңды тұлғаларды қайта құрған кездегi құқықты мирасқорлығы

       47-бап. Өткiзу актiсi және бөлу балансы

       48-бап. Заңды тұлғаны қайта құру кезiндегi оның несие берушiлерi құқықтарының кепiлдiгi

       49-бап. Заңды тұлғаны тарату негiздерi

       50-бап. Заңды тұлғаны тарату тәртiбi

       51-бап. Несие берушiлердiң талаптарын қанағаттандыру

       52-бап. Банкроттық

       53-бап. Банкрот деп тану

       54-бап. Оңалту рәсімдері

       54-1-бап. Алып тасталды - ҚР 07.03.2014 № 177-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

       55-бап. Банкроттық рәсімін қозғаудың салдарлары

       56-бап. Дәрменсiз борышқорды борыштардан босату

       57-бап. Банкрот болған заңды тұлға қызметiнiң тоқтатылуы

       II. Шаруашылық серiктестiк

       1. Жалпы ережелер

       58-бап. Шаруашылық серiктестiк туралы негiзгi ережелер

       59-бап. Шаруашылық серiктестiктiң жарғылық капиталына салым салу. Шаруашылық серiктестiктiң жарғылық капиталындағы және мүлкiндегi қатысушының үлесi

       60-бап. Шаруашылық серiктестiктi басқару

       61-бап. Шаруашылық серiктестiкке қатысушылардың құқықтары мен мiндеттерi

       62-бап. Шаруашылық серiктестiктердi қайта құру

       2. Толық серiктестiк

       63-бап. Толық серiктестiк туралы негiзгi ережелер

       64-бап. Толық серiктестiктiң жарғылық капиталы

       65-бап. Толық серiктестiктiң iсiн жүргiзу

       66-бап. Толық серiктестiкке қатысушы үлесiнiң (үлесiнiң бiр бөлiгiнiң) ауысуы

       67-бап. Қатысушының толық серiктестiктен шығуы

       68-бап. Қатысушыны толық серiктестiктен шығару

       69-бап. Қатысушының толық серiктестiктегi үлесiн өндiрiп алуға өтiнiш жасауы

       70-бап. Қатысушылардың толық серiктестiктiң борыштары бойынша жауапкершiлiгi

       71-бап. Толық серiктестiктi тарату

       3. Сенiм (коммандиттiк) серiктестiгi

       72-бап. Сенiм серiктестiгi туралы негізгі ережелер

       73-бап. Сенiм серiктестiгiнiң салымшысы

       74-бап. Сенiм серiктестiгiнiң жарғылық капиталы

       75-бап. Сенiм серiктестiгiнiң iсiн басқару

       76-бап. Сенiм серiктестiгiнiң тоқтатылуы

       4. Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк

       77-бап. Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк туралы негiзгi ережелер

       78-бап. Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң жарғылық капиталы

       79-бап. Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктегi басқару

       80-бап. Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң жарғылық капиталдағы үлесiнiң басқа адамға ауысуы

       81-бап. Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк қатысушыларының қосымша жарналары

       82-бап. Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң қатысушысынан үлестi мәжбүрлеп сатып алу

       83-бап. Қатысушының жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктегi үлесiнен ақы өндiрiп алу

       5. Қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiк

       84-бап. Қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiк туралы негiзгi ережелер

       III. Акционерлiк қоғам

       85-бап. Акционерлiк қоғам ұғымы

       86-бап. Алып тасталды - ҚР 2003.05.16 № 416 Заңымен.

       87-бап. Акционерлiк қоғамның құрылтай құжаттары

       88-бап. Акционерлiк қоғамның жарғылық капиталы

       89-бап. Алып тасталды - ҚР 2003.05.16 № 416 Заңымен.

       90-бап. Алып тасталды - ҚР 2003.05.16 № 416 Заңымен.

       91-бап. Бағалы қағаздарды шығару және орналастыру

       92-бап. Акционерлiк қоғамды басқару

       93-бап. Акционерлiк қоғамды қайта құру және тарату

       IV. Еншiлес және тәуелдi акционерлiк қоғам

       94-бап. Еншiлес ұйым

       95-бап. Тәуелдi акционерлiк қоғам

       V. Өндiрiстiк кооператив

       96-бап. Өндiрiстiк кооператив туралы жалпы ережелер

       97-бап. Өндiрiстiк кооперативтiң жарғысы

       98-бап. Өндiрiстiк кооперативтiң мүлкi

       99-бап. Өндiрiстiк кооперативтi басқару

       100-бап. Өндiрiстiк кооперативке мүшелiктiң тоқтатылуы

       101-бап. Өндiрiстiк кооперативтi қайта құру және тарату

       VI. Мемлекеттiк кәсiпорын

       102-бап. Мемлекеттiк кәсiпорын туралы негiзгi ережелер

       103-бап. Шаруашылық жүргiзу құқығына негiзделген кәсiпорын

       104-бап. Қазыналық кәсiпорын

       VII. Коммерциялық емес ұйымдар

       105-бап. Мекеме

       106-бап. Қоғамдық бiрлестiктер

       107-бап. Қор

       108-бап. Тұтыну кооперативi

       109-бап. Дiни бiрлестiк

       110-бап. Жеке кәсiпкерлердiң және (немесе) заңды тұлғалардың қауымдастық (одақ) нысанындағы бiрлестiгi

       Параграф 3. Мемлекет пен әкімшілік-аумақтық бөліністің азаматтық заңдармен реттелетін қатынастарға қатысуы


       111-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық құқық қатынастарына қатысуы

       112-бап. Әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiстiң азаматтық-құқықтық қатынастарға қатысуы

       113-бап. Қазақстан Республикасы мен әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiстiң мiндеттемелерi бойынша ақы өндiрiп алу

       114-бап. Мемлекетке және әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiске заңды тұлғалар туралы қалыптарды қолдану

       3-тарау. Азаматтық құқықтар объектілері

       Параграф 1. Жалпы ережелер

       115-бап. Азаматтық құқық объектiлерiнiң түрлерi

       116-бап. Азаматтық құқық объектiлерiнiң айналым қабiлеттiлiгi

       117-бап. Жылжымайтын және жылжымалы мүлік

       118-бап. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу

       119-бап. Кәсiпорын

       120-бап. Бөлiнетiн және бөлiнбейтiн мүлiк

       121-бап. Күрделi заттар

       122-бап. Басты зат және керек-жарақ

       123-бап. Жемiстер, азық-түлiк және табыстар

       124-бап. Жануарлар

       125-бап. Интеллектуалдық меншiк

       126-бап. Қызметтiк және коммерциялық құпия

       127-бап. Ақша (валюта)

       128-бап. Валюталық қазыналар

       Параграф 1-1. Қаржы құралдары


       128-1-бап. Қаржы құралдары

       128-2-бап. Туынды қаржы құралдары

       128-3-бап. Опцион

       128-4-бап. Своп

       128-5-бап. Форвард

       128-6-бап. Фьючерс

       Параграф 2. Бағалы қағаздар


       129-бап. Бағалы қағаздар

       130-бап. Бағалы қағазға құқықтарды растау

       131-бап. Бағалы қағазға қойылатын талаптар

       132-бап. Бағалы қағаз бойынша құқықтар беру

       133-бап. Бағалы қағаз бойынша орындау

       134-бап. Бағалы қағазды қалпына келтiру

       135-бап. Алып тасталды - ҚР 2003.05.16 № 416 Заңымен.

       136-бап. Облигация

       137-бап. Алынып тасталды - ҚР 1997.07.11 № 154 Заңымен.

       138-бап. Алынып тасталды - ҚР 1997.07.11 № 154 Заңымен.

       139-бап. Акция

       139-1-бап. Банктiк депозит сертификаты

       140-бап. Алынып тасталды - ҚР 1997.07.11 № 154 Заңымен.

       Параграф 3. Мүліктік емес өзіндік құқықтар


       141-бап. Мүлiктiк емес өзiндiк құқықтарды қорғау

       142-бап. Мүлiктiк құқықтармен байланысты мүлiктiк емес өзiндiк құқықтар

       143-бап. Ар-намысты, қадiр-қасиеттi және iскерлiк беделдi қорғау

       144-бап. Жеке бастың құпиясын сақтау құқығы

       145-бап. Өз бейнесiне құқық

       146-бап. Тұрғын үйге қол сұғылмау құқығы

       4-тарау. Мәмілелер


       147-бап. Мәмiле ұғымы

       148-бап. Бiржақты мәмiлелер мен шарттар

       149-бап. Бiржақты мәмiлелердi құқықтық реттеу

       150-бап. Шартпен жасалған мәмiлелер

       151-бап. Мәмiленiң нысаны

       152-бап. Мәмiленiң жазбаша түрi

       153-бап. Мәмiленiң жазбаша түрiн сақтамау салдары

       154-бап. Мәмiленi нотариаттың куәландыруы

       155-бап. Мәмiлелердi тiркеу

       156-бап. Биржалық мәмiлелер

       157-бап. Дауланатын және маңызсыз мәмілелер

      157-1-бап. Мәміле жарамсыздығының салдарлары туралы жалпы ережелер

       158-бап. Мазмұны Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтiн мәмiленiң жарамсыздығы

       159-бап. Мәмiлелер жарамсыздығының негiздерi

       160-бап. Жалған немесе қулықпен жасалған мәмiлелер

       161-бап. Мәмiленiң бiр бөлiгi жарамсыздығының салдары

       162-бап. Жарамсыз мәмiлелер бойынша талап қою мерзiмдерi

       5-тарау. Өкілдік және сенімхат

       163-бап. Өкiлдiк

       164-бап. Әрекет қабiлеттiгi жоқ адамдар үшiн өкiлдiк

       165-бап. Өкiлеттiгi жоқ өкiлдiк

       166-бап. Коммерциялық өкiлдiк

       167-бап. Сенiмхат

       168-бап. Сенiмхат мерзiмi

       169-бап. Сенiм ауысуы

       170-бап. Сенiмхаттың тоқтатылуы

       171-бап. Сенiмхаттың тоқтатылу салдары

       6-тарау. Мерзімдерді есептеу

       172-бап. Мерзiм белгiлеу

       173-бап. Уақыт кезеңiмен белгiленетiн мерзiмнiң басталуы

       174-бап. Уақыт кезеңiмен белгiленетiн мерзiмнiң аяқталуы

       175-бап. Мерзiмнiң жұмыс iстемейтiн күнде аяқталуы

       176-бап. Мерзiмнiң соңғы күнiнде әрекет жасау тәртiбi

       7-тарау. Талап мерзімі

       177-бап. Талап қою ұғымы

       178-бап. Талап қою мерзiмдерi

       179-бап. Талап қоюдың қолданылуы

       180-бап. Талап қою мерзiмiнiң өтуi

       181-бап. Мiндеттемедегi адамдар өзгерген кездегi талап қою мерзiмi

       182-бап. Талап қою мерзiмiнiң өтуiн тоқтата тұру

       183-бап. Талап қою мерзiмiнiң өтуiндегi үзiлiс

       184-бап. Талапты қараусыз қалдырған ретте талап қою мерзiмiнiң өтуi

       185-бап. Талап қою мерзiмiн қалпына келтiру

       186-бап. Талап қою мерзiмi бiткеннен кейiн мiндеттердi атқару

       187-бап. Талап қою қолданылмайтын талаптар

       II бөлiм. Меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар

       8-тарау. Меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар туралы жалпы ережелер

       188-бап. Меншiк құқығы ұғымы және оның мазмұны

       189-бап. Мүлiктi күтiп ұстау ауыртпалығы

       190-бап. Мүлiктiң кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүлiну қаупi

       191-бап. Жеке меншiк ұғымы және оның түрлерi

       192-бап. Мемлекеттiк меншiк құқығы

       193-бап. Жерге және басқа да табиғи ресурстарға меншiк

       194-бап. Тұрғын үйге меншiк құқығы мен өзге де заттық құқықтар

       195-бап. Меншiк иесi болып табылмайтын адамдардың заттық құқықтары

       9-тарау. Шаруашылық жүргізу құқығы

       196-бап. Мемлекеттiк кәсiпорынның шаруашылық жүргiзу құқығы

       197-бап. Шаруашылық жүргiзу құқығының объектiсi

       198-бап. Шаруашылық жүргiзу құқығына ие болу және тоқтату

       199-бап. Меншiк иесiнiң шаруашылық жүргiзудегi мүлiкке қатысты құқығы

       200-бап. Мемлекеттiк кәсiпорынның мүлiктiк құқықтарын жүзеге асыру ережелерi

       201-бап. Мемлекеттiк кәсiпорындар қатысатын қатынастарға меншiк құқығы туралы ережелердiң қолданылуы

       10-тарау. Оралымды басқару құқығы

       202-бап. Оралымды басқару құқығы ұғымы мен оның мазмұны

       203-бап. Оралымды басқару құқығына ие болу және тоқтату

       204-бап. Оралымды басқаруға берiлген мүлiктi меншiктенушiнiң құқығы

       205-бап. Меншiк иесiнiң оралымды басқаруға берiлген мүлiктi қайтарып алу және қайта бөлу құқығы

       206-бап. Мекеменің мүлкіне билік ету

       207-бап. Қазыналық кәсiпорынның және мекеменің борыштары бойынша құрылтайшының жауаптылығы

       208-бап. Мекеменi меншiктену құқығының ауысуы

       11-тарау. Ортақ меншік

       209-бап. Ортақ меншiк ұғымы мен оның пайда болу негiздерi

       210-бап. Үлестiк меншiк құқығындағы үлестi анықтау

       211-бап. Үлестi меншiкке қатысушының оны жақсартуға байланысты құқықтары

       212-бап. Үлестi меншiктегi мүлiкке билiк ету

       213-бап. Үлестi меншiктегi мүлiктi иелену және пайдалану

       214-бап. Үлестi меншiктегi мүлiктi пайдаланудан алынатын жемiстер, өнiмдер мен табыстар

       215-бап. Үлестi меншiктегi мүлiктi күтiп ұстауға байланысты шығындар

       216-бап. Сатып алудың басым құқығы

       217-бап. Үлестi меншiк құқығындағы үлестiң шарт бойынша сатып алушыға ауысатын кезi

       218-бап. Үлестi меншiктегi мүлiктiң бөлiнуi және одан үлестi бөлiп шығару

       219-бап. Ортақ бiрлескен меншiк

       220-бап. Бiрлескен меншiктегi мүлiктi иелену, пайдалану және оған билiк ету

       221-бап. Бiрлескен меншiктегi мүлiктi бөлу және одан үлестi бөлiп шығару

       222-бап. Ортақ мүлiктегi үлестен ақы өндiрiп алу

       223-бап. Ерлi-зайыптылардың ортақ меншiгi

       224-бап. Шаруа немесе фермер қожалығының меншiгi

       225-бап. Шаруа немесе фермер қожалығының мүлкiн бөлу

       226-бап. Шаруа немесе фермер қожалығын шаруашылық серiктестiгi немесе кооператив етiп қайта құрған кездегi мүлiктiң құқықтық режимi

       227-бап. Жекешелендiрiлген тұрғын үйге ортақ меншiк

       12-тарау. Бірлескен қызмет туралы шарт (жай серiктестiк)

       228-бап. Жай серiктестiк

       229-бап. Шартқа қатысушылардың ортақ iстерiн жүргiзу

       230-бап. Шартқа қатысушылардың ортақ мүлкi

       231-бап. Шартқа қатысушылардың ортақ шығындары мен залалдары

       232-бап. Бiрлескен қызметке қатысу құқығын беру және қатысудан бас тарту

       233-бап. Консорциум

       234-бап. Бiрлескен қызметтiң жекелеген түрлерi туралы ережелер

       13-тарау. Меншік құқығына және өзге де заттық құқықтарға ие болу

       235-бап. Меншiк құқығына ие болу негiздерi

       236-бап. Жаңадан жасалып жатқан қозғалмайтын мүлiкке меншiк құқығының пайда болуы

       237-бап. Өңдеу

       238-бап. Шарт бойынша мүлiк алушының меншiк құқығы пайда болатын кез

       239-бап. Заттардың берiлуi

       240-бап. Иелену мерзiмi

       241-бап. Жинауға не аулауға арналған көпшiлiк қолды заттарды меншiкке айналдыру

       242-бап. Иесiз заттар

       243-бап. Меншiк иесi бас тартқан жылжымалы заттар

       244-бап. Өз бетiмен салынған құрылыс

       245-бап. Олжа

       246-бап. Қараусыз жануарлар

       247-бап. Көмбе

       248-бап. Меншiк иесiнен алынған мүлiктi иелену

       14-тарау. Меншік құқығы мен өзге де заттық құқықтардың тоқтатылуы

       249-бап. Меншiк құқығының тоқтатылу негiздерi

       250-бап. Меншiк құқығынан бас тарту

       251-бап. Меншiк иесi мүлкiнен ақы өндiрiп алу

       252-бап. Заң құжаттарына сәйкес өзiне тиесiлi бола алмайтын мүлiкке адамның меншiк құқығының тоқтатылуы

       253-бап. Реквизициялау

       254-бап. Тәркiлеу

       255-бап. Жер учаскесін және басқа да табиғи ресурстарды алып қоюға байланысты жылжымайтын-мүлікке меншік құқығының тоқтатылуы

       256-бап. Күтiмсiз ұсталған тарих және мәдениет ескерткіштерін, мәдени құндылықтарды алып қою

       257-бап. Меншiк құқығы тоқтатылған кезде мүлiктi бағалау

       258-бап. Меншiк иесi емес адамның заттық құқығының тоқтатылуы

       15-тарау. Меншік құқығы мен өзге де заттық құқықтарды қорғау


       259-бап. Меншiк құқығын тану

       260-бап. Меншiк иесiнiң мүлiктi өзгенiң заңсыз иеленуiнен талап етуi

       261-бап. Адал алушыдан мүлiктi талап етiп алдыру

       262-бап. Ақша мен бағалы қағаздарды талап етiп алдыруды шектеу

       263-бап. Заттарды заңсыз иеленуден қайтарып алу кезiнде есеп айырысу

       264-бап. Меншiк иесi құқықтарын иеленуден айыруға байланысы жоқ бұзылудан қорғау

       265-бап. Меншiк иесi емес адамның заттық құқықтарын қорғау

       266-бап. Заңда көзделген негiздер бойынша меншiк иесiнiң құқықтары тоқтатылған кезде оның мүдделерiн қорғау

       267-бап. Меншiк иесiнiң құқықтарын және басқа заттық құқықтарды бұзатын мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар құжаттарының жарамсыздығы

       3 бөл. Міндеттемелік құқық

       1-бөлiмше. Міндеттеме туралы жалпы ережелер

       16-тарау. Міндеттемелер ұғымы және олардың пайда болу негіздері

       268-бап. Міндеттеме

       269-бап. Мiндеттеме тараптары

       270-бап. Мiндеттемеге қатысушылар

       271-бап. Мiндеттеменiң пайда болу негiздерi

       17-тарау. Міндеттемені орындау


       272-бап. Мiндеттеменi тиiсiнше орындау

       273-бап. Мiндеттеменi орындаудан бiржақты бас тартуға жол берiлмеуi

       274-бап. Мiндеттеменi бөлшектеп орындау

       275-бап. Мiндеттеменi тиiстi адамның орындауы

       276-бап. Мiндеттеменi үшiншi жақтың орындауы

       277-бап. Мiндеттеменi орындау мерзiмi

       278-бап. Мiндеттеменi бiрқалыпты орындау жөнiндегi талаптар

       279-бап. Мiндеттеменi мерзiмiнен бұрын орындау

       280-бап. Мiндеттеменiң орындалу барысы туралы ақпарат

       281-бап. Мiндеттеме орындалатын жер

       282-бап. Ақшалай мiндеттеме

       283-бап. Азаматты асырап-бағуға төленетін сомаларды ұлғайту

       284-бап. Өзара мiндеттердiң орындалуы

       285-бап. Балама мiндеттеменiң орындалуы

       286-бап. Бiрнеше несие берушi немесе бiрнеше борышқор қатысатын мiндеттеменiң орындалуы

       287-бап. Ортақтасқан мiндеттеменiң орындалуы

       288-бап. Субсидиялық мiндеттеменi орындау

       289-бап. Регрестiк талаптар

       290-бап. Мiндеттеменiң орындалғанын куәландыру

       291-бап. Борышты депозитке төлеу арқылы мiндеттеменi орындау

       18-тарау. Міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету

       Параграф 1. Жалпы ережелер


       292-бап. Мiндеттеменiң орындалуын қамтамасыз ету әдiстерi

       Параграф 2. Айып төлеу


       293-бап. Айып төлеу ұғымы

       294-бап. Айып төлеу туралы келiсiмнiң нысаны

       295-бап. Заңды айып төлеу

       296-бап. Айып төлеу мөлшерi

       297-бап. Тұрақсыздық айыбының мөлшерiн азайту

       298-бап. Айып төлеудi өндiрiп алу негiздерi

       Параграф 3. Кепіл


       299-бап. Кепiл ұғымы

       300-бап. Кепiлдiң пайда болу негiздерi

       301-бап. Кепiл мәнi

       302-бап. Кепiл арқылы қамтамасыз етiлетiн талаптар

       303-бап. Кепiл түрлерi

       304-бап. Ортақ меншiктегi мүлiктi кепiлге беру

       305-бап. Кепiл берушi

       306-бап. Кепiлге салынған мүлiктi сақтандыру

       307-бап. Кепiл туралы шарттың мазмұны мен нысаны

       308-бап. Кепiлдi тiркеу

       309-бап. Кепiл ұстаушының құқығы қолданылатын мүлiк

       310-бап. Кепiл құқығының пайда болуы

       311-бап. Кейiнгi кепiл (кепiлдi қайталап салу)

       312-бап. Кепiлге салынған мүлiктi күтiп ұстау мен сақтау

       313-бап. Кепiлге салынған мүлiктiң жоғалу немесе бүлiну салдары

       314-бап. Кепiлге салынған нәрсенi ауыстыру және қалпына келтiру

       315-бап. Кепiлге салынған нәрсенi пайдалану және оған билiк ету

       316-бап. Кепiл ұстаушының кепiлге салынған нәрсе жөнiндегi құқықтарын қорғау

       317-бап. Кепiлге салынған мүлiктен ақы өндiрiп алу негiздерi

       318-бап. Кепiлге салынған нәрседен ақы өндiрiп алу тәртiбi

       319-бап. Кепiлге салынған мүлiктi сату

       320-бап. Кепiлге салынған мүлiктi соттан тыс мәжбүр ету тәртiбiмен сату

       321-бап. Кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттемелердi мерзiмiнен бұрын орындау және кепiлге салынған мүлiктен ақы өндiрiп алу

       322-бап. Кепiлдi тоқтату

       323-бап. Кепiлге салынған мүлiкке құқық басқа тұлғаға құқықты мирасқорлық тәртiбiмен көшуi кезiнде кепiлдiң сақталуы

       324-бап. Кепiлге салынған мүлiктi күштеп алу салдары

       325-бап. Кепiл туралы шарт бойынша құқықтарды беру

       326-бап. Кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттеме бойынша борышты аудару

       327-бап. Айналымдағы тауарларды кепiлге салу

       328-бап. Ломбардта заттарды кепілге салу

       Параграф 4. Кепілдік және кепіл болушылық


       329-бап. Кепiлдiк

       330-бап. Кепiл болушылық

       331-бап. Кепiлдiктiң және кепiл болушылықтың негiзi мен нысаны

       332-бап. Кепiлдiк берушiнiң және кепiл болушының жауапкершiлiгi

       333-бап. Кепiлдiк берушiнiң өзiне несие берушi талаптар қойған жағдайдағы құқықтары мен мiндеттерi

       334-бап. Мiндеттеменi орындаған кепiлдiк берушi мен кепiл болушының құқықтары

       335-бап. Борышқордың мiндеттеменi орындағаны туралы кепiлдiк берушi мен кепiл болушыға хабарлауы

       336-бап. Кепiлдiктiң және кепiл болушылықтың тоқтатылуы

       Параграф 5. Кепілпұл


       337-бап. Кепiлпұл ұғымы. Кепiлпұл туралы келiсiм нысаны

       338-бап. Кепiлпұлмен қамтамасыз етiлген мiндеттеменi тоқтатудың және орындамаудың салдары

       Параграф 6. Ұстап қалу


       338-1-бап. Ұстап қалу туралы жалпы ережелер

       338-2-бап. Ұстап қалынған мүлiк есебiнен талаптарды қанағаттандыру

       Параграф 7. Кепілдік жарна


       338-3-бап. Кепілдік жарна ұғымы

       338-4-бап. Кепілдік жарнамен қамтамасыз етілген міндеттемені орындамау, тоқтату немесе орындау салдары

       19-тарау. Міндеттемедегі адамдардың ауыстырылуы


       339-бап. Несие берушi құқықтарының басқа адамға ауысу негiздерi мен тәртiбi

       340-бап. Басқа адамдарға ауыстыруға болмайтын құқықтар

       341-бап. Несие берушiнiң басқа адамға ауысатын құқықтарының көлемi

       342-бап. Жаңа несие берушiнiң құқықтарына дәлелдемелер

       343-бап. Жаңа несие берушiнiң талабына борышқордың қарсылық бiлдiруi

       344-бап. Несие берушi құқықтарының заң құжаттары негiзiнде басқа адамға ауысуы

       345-бап. Талап етудi беру шарттары

       346-бап. Талап етудi беру нысаны

       347-бап. Талап етудi берген несие берушiнiң жауапкершiлiгi

       348-бап. Борыштың ауысуы

       20-тарау. Міндеттеменің бұзылғандығы үшін жауаптылық


       349-бап. Мiндеттеменiң бұзылғандығы ұғымы

       350-бап. Мiндеттеменiң бұзылуынан туындаған залалдардың орнын толтыру

       351-бап. Залалдар және айып төлеу

       352-бап. Мiндеттеменiң бұзылуынан келтiрiлген моральдық нұқсанды өтеу

       353-бап. Басқаның ақшасын заңсыз пайдаланғаны үшiн жауапкершiлiк

       354-бап. Жауапкершiлiк және мiндеттеменi заттай орындау

       355-бап. Белгiлi бiр затты жеке беру мiндеттемесiн орындамаудың салдары

       356-бап. Мiндеттеменi борышқордың есебiнен орындау

       357-бап. Субсидиялық жауапкершiлiк

       358-бап. Мiндеттемелер жөнiндегi жауапкершiлiктiң мөлшерiн шектеу

       359-бап. Мiндеттеменiң бұзылғандығы үшiн жауапкершiлiк негiздерi

       360-бап. Мiндеттемедегi кәсiпкерлiк тәуекел

       361-бап. Екiжақты шартты орындамаудың салдары

       362-бап. Борышқордың өз қызметкерлерi үшiн жауапкершiлiгi

       363-бап. Борышқордың үшiншi жақтардың әрекеттерi үшiн жауапкершiлiгi

       364-бап. Несие берушiнiң кiнәсi

       365-бап. Борышқордың мерзiмдi өткiзiп алуы

       366-бап. Несие берушiнiң мерзiмдi өткiзiп алуы

       21-тарау. Міндеттемені тоқтату

       367-бап. Мiндеттеменi тоқтату негiздерi

       368-бап. Мiндеттеменi орындау арқылы тоқтату

       369-бап. Бас тарту төлемi

       370-бап. Мiндеттеменi есепке жатқызу арқылы тоқтату

       371-бап. Мiндеттеменiң борышқор мен несие берушінiң бiр тұлға болуы себептi тоқтатылуы

       372-бап. Мiндеттеменiң жаңғыртылуға байланысты тоқтатылуы

       373-бап. Борышты кешiру

       374-бап. Орындауға мүмкiндiк болмағандықтан мiндеттеменiң тоқтатылуы

       375-бап. Мемлекеттiк органның құжаты негiзiнде мiндеттеменiң тоқтатылуы

       376-бап. Азаматтың қайтыс болуымен мiндеттеменiң тоқтатылуы

       377-бап. Заңды тұлғаның таратылуымен мiндеттеменiң тоқтатылуы

       2-бөлiмше. Шарт туралы жалпы ережелер

       22-тарау. Шарт ұғымы және оның ережелері

       378-бап. Шарт ұғымы

       379-бап. Шарттан туындайтын құқықтық қатынастар

       380-бап. Шарт еркiндiгi

       381-бап. Аралас шарт

       382-бап. Шарт жағдайларын анықтау

       383-бап. Шарт және заңдар

       384-бап. Ақылы және ақысыз шарт

       385-бап. Баға

       386-бап. Шарттың қолданылуы

       387-бап. Жария шарт

       388-бап. Шарттардың үлгi ережелерi

       389-бап. Қосылу шарты

       390-бап. Алдын ала жасалатын шарт

       391-бап. Үшiншi жақтың пайдасына жасалатын шарт

       392-бап. Шартты түсiндiру

       23-тарау. Шарт жасасу

       393-бап. Шарттың елеулi ережелерi

       394-бап. Шарттың нысаны

       395-бап. Оферта

       396-бап. Акцепт

       397-бап. Шарт жасасу тәртiбi

       398-бап. Шарт жасасатын жер

       399-бап. Шартты мiндеттi түрде жасасу

       400-бап. Шарт жасасу алдындағы даулар

       24-тарау. Шартты өзгерту және бұзу

       401-бап. Шартты өзгерту және бұзу негiздерi

       402-бап. Шартты өзгерту және бұзу тәртiбi

       403-бап. Шартты бұзу және өзгерту салдары

       404-бап. Шартты орындаудан бiржақты бас тарту (шарттан бас тарту)

       405-бап. Шарттың қолданылу мерзiмiн ұзарту

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз