Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесі екінші мәжілісінің ұсынымдары мен ұсыныстарын іске асыру жөніндегі шаралар туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Президентінің Өкімі. 1999 жылғы 22 қараша N 95

      Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесі екінші мәжілісінің ұсынымдары мен ұсыныстарын іске асыру мақсатында және Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесін құру туралы" 1998 жылғы 30 маусымдағы N 3985  Жарлығына сәйкес:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесі жанындағы бірлескен жұмыс топтарының іс-қимыл жоспары (бұдан әрі - іс-қимыл жоспары) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесі жанындағы бірлескен жұмыс топтарының тұрақты мүшелерінің тізімін бекітсін.

      3. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің ұсынымдары мен ұсыныстарын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарларын әзірлеу мен бекітуге бірлескен жұмыс топтарының тең төрағаларына уәкілеттік берілсін.

      4. Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдары 15 күннің ішінде бірлескен жұмыс топтарының іс-қимыл жоспарын іске асыруға және Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесімен, оның бірлескен жұмыс топтарымен және Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөніндегі агенттігімен өзара іс-қимыл жасауға бірінші басшының орынбасары деңгейінен төмен емес жауапты тұлға тағайындасын.

      5. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің немесе оның бірлескен жұмыс топтарының кез келгенінің сұрауы бойынша, тағайындалған адам іс-қимыл жоспарын іске асыру мақсатында орган қабылдаған шаралар туралы жазбаша есеп беруге тиісті деп белгіленсін.

      6. Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің құрамы туралы" 1998 жылғы 16 қыркүйектегі N 4071 өкіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      "Тоқаев Қасымжомарт Кемелұлы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі";
      "Дәмитов Қадыржан Қабдошұлы - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төрағасы" деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      "Тоқаев Қасымжомарт Кемелұлы - Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі";
      "Марченко Григорий Александрович - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төрағасы".
      Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің аталған өкіммен бекітілген дербес құрамына:
      Ыдырысов Ерлан Әбілфайызұлы - Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі
      Қуанышев Дулат Оразбекұлы - Қазақстан Республикасы Инвестициялар жөніндегі агенттігінің төрағасы
      Кристоф де Маржери - "Тотальфина - барлау, өндіру" президенті, "Тотальфина" компаниясы атқару комитетінің мүшесі;
      Рахми Коч - "Коч Холдинг" акционерлік қоғамының төрағасы енгізілсін;
      Балғымбаев Нұрлан Өтепұлы, Жандосов Ораз Әлиұлы, Азиз Аит-Саид аталған құрамнан шығарылсын.

      7. Мемлекеттік органдардың осы өкімді орындау жөніндегі жұмысын үйлестіру Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөніндегі агенттігіне жүктелсін.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

Қазақстан Республикасы  
Президентінің     
1992 жылғы 22 қарашадағы 
N 95 өкімімен     
Бекітілген 

     Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік
инвесторлар кеңесінің жанындағы бірлескен жұмыс
іс-қимыл жоспары

__________________________________________________________________
Рет|     Шараның атауы   | Аяқтау нысаны  |Орындалуына   |Орындалу
N |                     |                | жауапты      |мерзімі
   |                     |                |  органдар    |       
___|_____________________|________________|______________|________
1 |     2               |      3         |     4        |    5  
___|_____________________|________________|______________|________
1 |          Заңдар мәселелері жөніндегі жұмыс тобы
             |                                                             
___|______________________________________________________________
1.|Инвесторлардың коммерциялық құ. |Деректердің| Әділет  |1999- 
   |пияға жататын ақпараттар мен    |  базасын  |министрлі|2001  
   |мемлекеттік құпияларға жататын  |   жасау   |гі, Бас  |жылдары
   |нормаларды қоспағанда, шетелдік |           |Прокуратура|    
   |инвестицияларға қатысты барлық  |           |         |      
   |заңдарға, Мемлекет басшысының   |           |         |      
   |жарлықтарына, Үкіметтің қаулыла.|           |         |      
   |рына, нормативтік құқықтық акті.|           |         |      
   |лерге, сондай-ақ заңды тұлғалар.|           |         |      
   |ды тіркеу туралы, жылжымайтын   |           |         |      
   |мүлікпен мәмілелерді тіркеу ту. |           |         |      
   |ралы деректерге кіруін қамтама. |           |         |      
   |сыз ету                         |           |         |      
___|________________________________|___________|_________|_______
2.|Мамандандырылған ауданаралық    |1) "Қазақстан|Әділет | 2000-
   |экономикалық соттарды құру.     |Республикасын|министрлі.2002
   |Оларға аудандық (қалалық) соттар|дағы соттар  |гі,Қаржы|жылдары
   |қарайтын, оның ішінде тарабы ше.|және судья.  |министрлі|    
   |телдік инвесторлар болып табыла.|лардың мәрте.|гі, Бас  |    
   |тын заңды тұлғалардың даулары   |бесі туралы" |прокуратура|  
   |бойынша азаматтық істер мен ма. |Қазақстан    |           |  
   |териалдарды қарау жөніндегі өкі.|Республикасы |           |  
   |леттікті беру.                  |Президентінің|           |  
   |Судьялардың, Бас Прокуратура    |конституция. |           |  
   |қызметкерлерінің сауда, инвести.|лық заң күші |           |  
   |ция, салық заңдары және халық.  |бар Жарлығы. |           |  
   |аралық заңдар саласындағы білік.|на;          |           |  
   |тілігін арттыру жөніндегі оқуын |2) Азаматтық |           |  
   |қаржыландыруды қамтамасыз ету   |іс жүргізу   |           |  
   |                                |кодексіне;   |           |  
   |                                |3) "Атқарушы.|           |  
   |                                |лық іс жүргі.|           |  
   |                                |зу және сот  |           |  
   |                                |орындаушыла. |           |  
   |                                |рының мәрте. |           |  
   |                                |бесі туралы" |           |  
   |                                |Қазақстан    |           |  
   |                                |Республикасы.|           |  
   |                                |ның Заңына   |           |  
   |                                |өзгерістер   |           |  
   |                                |мен толықты. |           |  
   |                                |рулар енгізу.|           |  
   |                                |Қазақстан    |           |  
   |                                |Республикасы.|           |  
   |                                |ның Президен.|           |  
   |                                |ті Жарлығының|           |  
   |                                |жобасын әзір.|           |  
   |                                |леу          |           |  
   |                                |             |           |  
   |Шетелдік ұйымдардың мүдделері   |Деректердің  |           |  
   |үшін мүліктік дауларға байланыс.|базасын жасау|           |  
   |ты сот шешімдері банкін құру    |             |           |  
___|________________________________|_____________|___________|___
3.|Судьяларға тиісті жалақының     |Қазақстан    | Қаржы   |2000-
   |жүйелі түрде төленуін, жұмысқа  |Республикасы |министрлі.|2001
   |қажетті нәрсенің бәрін (оның    |Президентінің|гі, Бас|жылдары
   |ішінде қызмет жайы мен жабдық.  |"Қазақстан   |прокурату. |  
   |тар), сондай-ақ сот төрелігін   |Республика.  |ра, Сыбай. |  
   |атқаруда заңдылықты қамтамасыз  |сындағы сот. |лас жемқор.|  
   |ету мақсатында сыбайлас жемқор. |тар және су. |лыққа қарсы|  
   |лыққа қарсы күрес жөніндегі ор. |дьялардың    |күрес      |  
   |гандардың тарапынан лайықты қа. |мәртебесі ту.|жөніндегі  |
   |дағалау жасалуын қамтамасыз ету |ралы" консти.|мемлекеттік|  
   |жөнінде кем дегенде ұсыныстар   |туциялық заң |комиссиясы |  
   |беру                            |күші бар Жар.|           |  
   |                                |лығына өзге. |           |  
   |                                |рістер мен   |           |  
   |                                |толықтырулар |           |  
   |                                |енгізу       |           |  
___|________________________________|_____________|___________|___
II        Салық салу мәселелері жөніндегі жұмыс тобы
        ___|______________________________________________________________
4.|Салық төлеушілерге білікті ке.  |     Есеп    |Қаржы |31.12.99
   |ңестер беру мақсатында салық    |             |министрлі|жылға
   |конвенцияларын түсіну мен әкім. |             |гі, Мемле|дейін
   |шіліктендіру деңгейін одан әрі  |             |кеттік кі|    
   |арттыру                         |             |ріс минис|    
   |                                |             |трлігі   |    
___|________________________________|_____________|_________|_____
5.|Ірі салық төлеушілер мониторин. |    Есеп|Мемлекеттік|30.11.99
   |гінің жүзеге асырылуын бақылау. |             |кіріс ми.|жылға
   |ды жалғастыру                   |             |нистрлігі|дейін
   |                                |             |Қаржы ми.|    
   |                                |             |нистрлігі|    
___|________________________________|_____________|_________|_____
6.|Салық кодексіне өзгерістер мен  |  Ұсынымдар  |Қаржы ми.|    
   |толықтырулар енгізу жөніндегі   |             |нистрлігі|    
   |ұсыныстарды ұдайы қарастыру     |             |Мемлекеттік|-"-
   |                                |             |кіріс ми.|    
   |                                |             |нистрлігі|    
   |                                |             |  Әділет |    
   |                                |             |министрлігі|  
___|________________________________|_____________|___________|___
III Шетелдік инвесторлардың ағымдағы қызметінің мәселелері
   |                   жөніндегі жұмыс тобы
                    ___|______________________________________________________________
7.|Шетелдік жұмыс күшін әкелуді ли.|Үкіметтің|Еңбек және|30.11.99
   |цензиялау мәселелері жөніндегі  |қаулысы  |халықты    | жылға
   |нормативтік құқықтық базаны одан|         |әлеуметтік | дейін
   |әрі жетілдіру                   |         |қорғау ми. |      
   |                                |         |нистрлігі, |      
   |                                |         |Инвестиция.|      
   |                                |         |лар жөнін. |      
   |                                |         |дегі агент.|      
   |                                |         |тік, Сыртқы|      
   |                                |         |істер ми.  |      
   |                                |         |нистрлігі, |      
   |                                |         |Ішкі істер |      
   |                                |         |министрлігі|      
___|________________________________|_________|___________|_______
8. |Қазақстан Республикасының Инвес.|  Есеп   |Инвестиция.|      
   |тициялар жөніндегі агенттігі ше.|         |лар жөнін. |      
   |телдік инвесторларға қатысы бар |         |дегі агент.|  -\\-
   |заң жобаларын, өз кезегінде бұл |         |тік, Әділет|      
   |заң жобаларын шетелдік инвестор.|         |министрлігі|      
   |лардың арасында тарататын іскер |         |           |      
   |ассоциациялардың біреуіне (мыса.|         |           |      
   |лы, Қазақстан Петролеум ассоциа.|         |           |      
   |циясы, Америка сауда палатасы,  |         |           |      
   |Еуропа іскерлік ассоциациясы жә.|         |           |      
   |не т.б) беру жөніндегі жауапкер.|         |           |      
   |шілікті өзіне алсын. PBN компа. |         |           |      
   |ниясына ірі іскерлік ассоциация.|         |           |      
   |ларына Инвестициялар жөніндегі  |         |           |      
   |агенттікпен осындай ынтымақтас. |         |           |      
   |тық жасау туралы өтініш жасау   |         |           |      
___|________________________________|_________|___________|_______
9.|Жаңа Заңдар мен нормативтік құ. |    Есеп |Орталықжә.|30.11.99
   |қықтық актілердің, оның ішінде  |         |не жергі.  | жылға
   |шетелдік инвесторларға арналған,|         |лікті атқа.| дейін
   |мәтіндерінің уақытылы жарияла.  |         |рушы орган.|      
   |нуын қамтамасыз ету             |         |дар, Мәде. |      
   |                                |         |ниет, ақпа.|      
   |                                |         |рат және   |      
   |                                |         |қоғамдық   |      
   |                                |         |келісім ми.|      
   |                                |         |нистрлігі  |      
___|________________________________|_________|___________|_______
IV Қазақстан Республикасының инвестициялық тартымдылығын
     |       арттыру мәселелері жөніндегі жұмыс тобы             ___|______________________________________________________________
     Шетелдік инвесторларды ақпараттық қамтамасыз етудің
         сапасын, қол жетімділігін және нәтижелілігін жақсарту
    __________________________________________________________________
10.|Қазақстанмен танысудың алғашқы|Нормативтік|Инвестиция|30.12.99
   |пункттері және алғашқы ақпаратты|құқықтық ак|лар жөнін. |жылға
   |алу көздері ретінде шетелдегі   |тілер      |дегі агент.|дейін
   |Қазақстан Республикасының елші. |           |тік, Сыртқы|    
   |ліктерін дамыту мен пайдаланудың|           |істер ми.  |    
   |жоспарларын қоса алғанда,       |           |нистрлігі  |    
   |әлеуетті шетелдік инвесторлардың|           |           |    
   |Республика туралы білім деңгейін|           |           |    
   |көтеру және олардың бойында Қа. |           |           |    
   |зақстан туралы оң түсінік қалып.|           |           |    
   |тастыру (Қазақстан Республикасы |           |           |    
   |Үкіметінің 1999 жылғы 1 шілдеде.|           |           |    
   |гі N 911 қаулысымен бекітілген  |           |           |    
   |Қазақстан Республикасына тікелей|           |           |    
   |инвестициялар тартудың 1999-2000|           |           |    
   |жылдардағы кезеңге арналған бағ.|           |           |    
   |дарламасының негізінде) жөнінде.|           |           |    
   |гі жұмыстың егжей-тегжейлі жос. |           |           |    
   |парын әзірлеу                   |           |           |    
___|________________________________|___________|___________|_____
11.|Көрсетілген ақпаратты жариялау  |   Тендер  |Мәдениет,  | -//-
   |(оның ішінде ағылшын тілінде)   | құжаттары |ақпарат жә.|    
   |құқығына бұқаралық ақпараттың   |           |не қоғамдық|    
   |баспасөз құралдары арасында тен.|Нормативтік|келісім ми|2000ж.
   |дер өткізу жолымен ресми ақпа.  |құқықтық ак|нистрлігі,|Iтоқсан
   |раттарды (нормативтік құқықтық  |тілер, тен.|Әділет ми.|     
   |актілерді, ресми баспасөз-релиз.|дердің қоры|министрлі.|    
   |дерін, хорникаларды, оқиғалар   |тындылары  |гі, Инвес.|     
   |күнтізбелерін, түсініктемелер   |бойынша келі.|тициялар|     
   |және т.б.) жариялаудың сапасын, |сімшарт    |жөніндегі |     
   |толықтығын және уақтылығын жақ. |           |агенттік  |     
   |сарту                           |           |          |     
___|________________________________|___________|__________|______
12.|Ағылшын тіліндегі телехабарлар. |Трансляция.|"Хабар"|30.11.99
   |дың бүкіл Республикалық трансля.|лардың бас.|агенттігі"|жылға
   |циясын ұйымдастыру              |талуы      |ЖАҚ (келі.|дейін
   |                                |           |сім бойын.|     
   |                                |           |ша)       |     
___|________________________________|___________|__________|______
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жөніндегіагенттігінің
     Қазақстан Республикасы мен Шетелдік инвесторлардың
          арасындағы негізгі делдал ретіндегі рөлін жетілдіру
      __________________________________________________________________
13.|Қазақстан Республикасының Инвес.| Есеп   |Инвестиция.|30.11.99
   |тициялар жөніндегі агенттігін   |        |лар жөнін. | жылға 
   |"Оnе Stop Shop" ретінде дамыту  |        |дегі агент.| дейін
   |жөніндегі жоспарды әзірлеу: ше. |        |тік, Қаржы |       
   |телдік инвесторларға кеңес беру,|        |министрлігі|       
   |шетелдік инвесторлар мен мемле. |        |           |       
   |кеттік органдардың арасында     |        |           |       
   |тиімді делдалдық, өзге де функ. |        |           |       
   |цияларды орындау                |        |           |       
___|________________________________|________|___________|________
14.|Астана және Алматы қалаларында  |Нормативтік|Инвестиция|2000ж.
   |Қазақстан Республикасы Инвести. |құқықтық ак|ларжөнін. |Iтоқс
   |циялар жөніндегі агенттігінің   |тілер      |дегі агент|     
   |Қазақстан Республикасының Бағалы|           |тік, Қаржы|     
   |қағаздар жөніндегі ұлттық комис.|           |министрлі.|     
   |сиясымен бірлескен фронт-офисте.|           |гі, Бағалы|     
   |рін (ақпарат-кеңес беру бюрола. |           |қағаздар  |     
   |ры) ұйымдастыру                 |           |жөніндегі |     
   |                                |           |ұлттық ко.|     
   |                                |           |миссия,   |     
   |                                |           |"Қазинвест"|    
   |                                |           |РМК        |    
___|________________________________|___________|___________|_____
   Астана және Алматы қалалары әуежайларының халықаралық
            жолаушыларды қабылдау және аттандыру жөніндегі
                            қызметін жақсарту
                           __________________________________________________________________
15.|Халықаралық жолаушыларды қа.|Үкімет қаулы|Көлік және |30.11.99
   |былдау мен аттандыру рәсімде|сының жобасы|коммуника. | жылға 
   |рін жақсарту жөніндегі шара.|            |циялар ми. | дейін 
   |лардың жоспарын әзірлеу     |            |нистрлігі, |       
   |                            |            |Мемлекеттік|       
   |                            |            |кіріс ми.  |       
   |                            |            |нистрлігі, |       
   |                            |            |Ұлттық     |       
   |                            |            |қауіпсіздік|       
   |                            |            |комитеті,  |       
   |                            |            |Астана және|       
   |                            |            |Алматы қа. |       
   |                            |            |лаларының  |
   |                            |            |әкімшілік. |
   |                            |            |тері, Энер.|
   |                            |            |гетика, ин.|
   |                            |            |дустрия жә.|       
   |                            |            |не сауда   |       
   |                            |            |министрлі. |       
   |                            |            |гі Инвести.|       
   |                            |            |циялар жө. |       
   |                            |            |ніндегі    |       
   |                            |            |агенттік,  |       
   |                            |            |Ұлттық банк|       
___|____________________________|____________|___________|________
16.|Визалар беру және шетелдік аза.|Нормативтік |Сыртқы іс.|     
   |маттарды, оның ішінде халықара.|құқықтық ак.|тер минис.| -//-
   |лық қаржы және экономикалық    |тілер, тір. |трлігі, Іш|     
   |ұйымдары, ресми агенттіктер жә.|кеудің авто.|кі істер  |     
   |не демеуші мемлекеттердің ресми|маттандырыл.|министрлігі|    
   |көмек көрсету жөніндегі ұйымдары|ған жүйесін|           |    
   |миссиялары өкілдерін тіркеу рә. |жасау      |           |    
   |сімін оңайлату және жеделдету   |           |           |    
___|________________________________|___________|___________|_____

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады