Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 31 тамыздағы N 1274 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 11 қаңтар N 44 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 10 желтоқсандағы N 2071 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.12.10 N 2071 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. "Тауарлардың заттаңбаларына (этикеткаларына) мемлекеттік және орыс тілдерінде ақпарат енгізу жөніндегі талаптар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 31 тамыздағы N 1274 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 43 395-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулыға қосымша Қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және жариялануға жатады.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2000 жылғы 11 қаңтардағы
N 44 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 31 тамыздағы N 1274 қаулысына қосымша Тауарлардың заттаңбаларына (этикеткаларына)* мемлекеттік және орыс тілдерінде ақпарат енгізу жөніндегі талаптар қойылатын импортталатын тауарлардың тізбесі

_____________________________________________________________________
   ТМД СЭҚ        !         Өнімнің атауы
   ТН коды
_____________________________________________________________________
  0207            Үй құсының еті және тамақтық қосымша өнімдері 
  04              Сүт өнімі; құс жұмыртқасы; табиғи бал; малдан
  (040110900,     алынған тамақ өнімдері, нетто-көлемі 2 л. артық
  040120190,      орамдағыдан басқа
  040120990,
  040130190,
  040130390,
  040130990,
  040210110,
  040210190,
  040210990,
  040291190,
  040291390,
  040291590,
  040291990,
  040299190,
  040299390,
  040299990,
  0404,
  040700110,
  040700190,
  0408, 0410
  -нан басқа)
  0711           Қысқа мерзімді сақтау үшін қалбырланған,
                 кептірілген, бүтін және басқа көкөністер
  0902 10 000,   Шай
  0902 30 000
  110100-1103,   Ұн-жарма өнеркәсібінің  өнімдері; крахмал; инулин
  1108
  150100,        Тоңмайлар және жануар немесе өсімдік майлары және
  150200,        олардан алынған өнімдер; дайын тағамдық майлар;
  1507, 1508     жануарлардан немесе өсімдіктерден алынған
  1512,          балауыздар, өнеркәсіптік қолданудан басқа
  151610100,
  151620910
  (150100110,
  150200100,
  150710100,
  150790100,
  150810100,
  150890100,
  151211100,
  151219100,
  151221,
  151229-дан  
  басқа)
  16               Еттен, балықтан немесе шаян тәрізділерден,
  (160300, 1605    моллюскалардан немесе өзге де су омыртқасыздарынан
  -тен басқа)      жасалған дайын өнімдер, олардың экстраттары мен
                   соктарынан басқа
  170199100,       Қант және қанттан жасалған кондитерлік өнімдер
  1704            
  1806             Какао қосылған шоколад және өзге де дайын тамақ
  (180620950-      өнімдері
  ден басқа)
  19               Астық дақылдарының дәнінен, ұннан, крахмалдан
  (190300,         немесе сүттен алынған өнімдер; ұн-кондитерлік
  190190110,       өнімдер, крахмалдан жасалған тапиоктен және оны
  190190190,       алмастырғыштардан басқа
  190190910,
  190190900 -
  ден басқа)
  20               Көкөністердің, жемістердің (жидектердің),
  (20089 990-      жаңғақтардың немесе өзге де өсімдік бөліктерінің
  нан басқа)       өңделген өнімдері
  21               Әртүрлі тамақ өнімдері, экстракттардан,
  (2101,           эссенциялар мен концентраттардан басқа
  210210100,    
  210390300,   
  210610800,
  210690980
  -нен басқа)
  2201-2203,       Алкогольді және алкогольсіз сусындар
  220860
  230910           Жануарларды қоректендіруге пайдаланылатын өнімдер
  24               Темекі және темекіні өнеркәсіптік алмастырғыштар,
  (2401-ден        темекі шикізаты мен темекі қалдықтарынан басқа
  басқа)
  250100910        Тамаққа қолдануға жарамды тұз
  3208, 3209       Бояулар мен сырлар  
  330510000,       Шашқа арналған бұйымдар (шампундар) және тіс
  330610000        тазалауға арналған заттар (тіс пастасы және тіс
                   ұнтағы
  340220           Бөлшек сауда үшін бөлектеп өлшенген сырттан
                   қолданылатын органикалық заттар
  360410000        Отшашақтар
  57               Кілемдер мен өзге де тоқыма еден төсеніштері
  61               Машинамен немесе қолмен тоқылымнан, тоқымадан
                   тігілген киімдер және киімдердің керек-жарақтары
  62               Тоқыма киімдер және киімдердің керек-жарақтары   
                   (матадан, машинамен немесе қолмен тоқылымнан
                   басқа)
  841810990,       Тұрмыстық тоңазытқыштар мен мұздатқыштар
  841821-
  841829000
  845011,          Тұрмыстық кір жуатын машиналар
  845012000
  850910           Шаңсорғыштар
  8519             Электрлі ойнайтын құрылғылар (декалар)
  (851940000-
  нан басқа)
  852812,          Теледидарлық байланыс үшін түсті, қара-ақ және
  852813           басқа да монохромды бейнелік қабылдағыш аппаратура
  9502, 9503       Ағаш, пластмасса, электрлендірілген және металл,
                   өзге ойыншықтар
_____________________________________________________________________

      - Тауарлардың номенклатурасы ТМД СЭҚ ТН-ның кодтарымен айқындалады; позициялардың қысқаша атауы пайдалануға қолайлы болуы үшін келтірілді.

   

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 1999 года N 1274

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2000 года N 44. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2009 года № 2071

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 10.12.2009 № 2071 (порядок введения в действие см. п. 3).

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 1999 года N 1274 P991274_ "О требованиях по нанесению информации на государственном и русском языках на товарных ярлыках (этикетках) товаров" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 43, ст. 395) следующее изменение:
      приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.
 
      Премьер-Министр
   Республики Казахстан Приложение
к постановлению Правительства Республики Казахстан от 11 января 2000 года N 44
 
Приложение
к постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 августа 1999 года N 1274
 
 
                       Перечень импортируемых товаров, в отношении которых вводится требование по нанесению информации на государственном и русском языках на товарных ярлыках (этикетках)* Примечание. * Номенклатура товаров определяется кодами ТН ВЭД СНГ; краткое наименование позиций приведено для удобства пользования. --------------------------------------------------------------------------- Код ТН ВЭД СНГ ! Наименование продукции --------------------------------------------------------------------------- 0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы 04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; (кроме пищевые продукты животного происхождения, кроме 040110900, в упаковках нетто - объемом более 2 л. 040120190, 040120990, 040130190, 040130390, 040130990, 040210110, 040210190, 040210990, 040291190, 040291390, 040291590, 040291990, 040299190, 040299390, 040299990, 0404, 040700110, 040700190, 0408, 0410) 0711 Овощи консервированные для кратковременного хранения, сушеные, целые и др. 090210000, Чай 090230000 110100-1103, Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 1108 крахмал; инулин 1501 00, Жиры и масла животного или растительного 0502 00, происхождения и продукты их расщепления; 1507, 1508, готовые пищевые жиры; воски животного или 1512, растительного происхождения, кроме 151610100, промышленного применения 151620910 (кроме 150100110, 150200100, 150710100, 150790100, 150810100, 150890100, 151211100, 151219100, 151221, 151229) 16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, (кроме 160300, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, 1605) кроме их экстрактов и соков 170199100, Сахар и кондитерские изделия из сахара 1704 1806 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, (кроме содержащие какао 180620950) 19 (кроме готовые продукты из зерна хлебных злаков, муки, 190300, крахмала или молока; мучные кондитерские 190190110, изделия, кроме тапиока и ее заменителей, 190190190, приготовленные из крахмала 190190910, 190190900) 20(кроме Продукты переработки овощей, плодов (фруктов), 200899990) орехов или прочих частей растений 21 (кроме 2101, Разные пищевые продукты, 210210100, кроме экстрактов, эссенции и концентратов 210390300, 210610800, 210690980) 2201-2203, Алкогольные и безалкогольные напитки 220860 230910 Продукты, используемые в кормлении животных 24 Табак и промышленные заменители табака, кроме (кроме 2401) табачного сырья и табачных отходов 250100910 Соль, пригодная для употребления в пищу 3208, 3209 Краски и лаки 3305 10 000, Средства для волос (шампуни) и вещества для 3306 10 000 чистки зубов (зубные пасты и зубные порошки) 3402 20 Поверхностно-активные органические средства, расфасованные для розничной продажи 3604 10 000 Фейерверки 57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные, машинного или ручного вязания 62 Одежда и принадлежности одежды текстильные (кроме трикотажных, машинного или ручного вязания) 841810990, Холодильники и морозильники бытовые 841821- 841829000 845011, Машины стиральные, бытовые 845012000 850910 Пылесосы 8519 (кроме Устройства электропроигрывающие (деки) 851940000) 852812, Аппаратура приемная для телевизионной связи, 852813 цветного, черно-белого и другого монохромного изображения 9502, 9503 Игрушки деревянные, пластмассовые, электрифицированные и металлические, прочие (Специалисты: Умбетова А.М., Цай Л.Г.)