Қайта ресімдеу және жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензияларға өзгерістер енгізу, жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензияларды қайтарып алу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 15 наурыз N 351

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 U962828_ заң күші бар Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес (1-қосымша) жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензияларға өзгерістер енгізілсін.
      2. Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес (2-қосымша) азаматтық-құқықтық мәмілелер негізінде жер қойнауын пайдалану құқығын тапсыруға байланысты жер қойнауын пайдалану келісім-шарттары жаңа жер қойнауын пайдаланушыларға қайта ресімделсін.
      3. Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес (3-қосымша) лицензия

 

шарттарының бұзылуына және жер қойнауын пайдаланушылардың лицензияларды

қайтаруына байланысты бұрын берілген жер қойнауын пайдалану құқығына

арналған лицензиялар қайтарып алынсын.

     4. Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар

министрлігі осы қаулыдан туындайтын қажетті шаралар қабылдасын.

     5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.     Қазақстан Республикасының

        Премьер-Министрі                                                 Қазақстан Республикасы

                                                        Үкіметінің

                                                 2001 жылғы "15" наурыздағы

                                                     N 351 қаулысына 

                                                       1-қосымша


            Енгізілген өзгерістерімен бірге жер қойнауын пайдалану       

                        құқығына лицензиялардың тізбесі


_________________________________________________________________________

Р/ Лицензия  Жер қой.             Енгізілген өзгерістер

н  (сериясы, науын     __________________________________________________

N  берілген  пайдала.    Жер   Лицен.  Ең төменгі Геология.  Басқалары

   күні, N)  нушы     қойнауын зияның    бағдарла.   лық 

                      пайдала.  қол.      маның   (тау-кен)

                      нушының  данылу   өзгерісі  бөлінісі.

                       атауы   мерзі.               нің   

                                мін               өзгерісі

                               ұзарту,

                               жер қой.

                                науын

                               пайдала.

                               нудың

                                жаңа

                               түрлері

___________________________________________________________________________

1      2        3        4       5         6        7            8      

___________________________________________________________________________

1.  Сериясы "Оман      1.1 т             8.4.1 т.                         

    МГ 1996 Ойл Ком.   Оман              Өндіру                          

    жылғы   пани Ли.   Ойл               көлемі

    29.11.  митед"     Компа.            1998 ж. -                     

    N 966   компаниясы ни Ли.            0 мың т.;

                       митед             1999 ж. -

                       50%;              0 мың т.;

                       Партекс           2000 ж. -

                       (Қазақ.           56 мың т.;

                       стан)             2001 ж. -

                       Корпо.            70 мың т.;

                       рейшн             2002 ж. -

                       50%               100 мың т.

___________________________________________________________________________

2.  Сериясы "ТЕК Қаз.          Өндіруді  6.3.1 т.         

    МГ 1997 инвест"            қосу      1999 ж. -     

    жылғы   жауапкер.          (25 жыл)  0,1 млн.    

    04.12.  шілігі                       АҚШ долл.;          

    N 767 Д шектеулі                     2000 ж. -

            серіктес.                    0,3 млн.

            тігі                         АҚШ долл.;

                                         2001 ж. -

                                         0,5 млн.

                                         АҚШ долл.;

                                         2002 ж. -

                                         1,5 млн.

                                         АҚШ долл.;

                                         2003 ж. -

                                         2,3 млн.

                                         АҚШ долл.

___________________________________________________________________________

3.  Сериясы ФИК "Алел"                                Тау-кен

    МГ 1995 ашық ак.                                  бөліні.

    жылғы   ционерлік                                 сінің

    13.03.  қоғамы                                    өзгеруі

    N 35 А   

___________________________________________________________________________

4.  Сериясы "Дидар"                                             Темір

    МГ 1996 жауап.                                              барлауды

    11.10.  кер.                                                қосу

    N 1200  шілігі                             

            шектеулі                            

            серіктес.                                                     

            тігі                               

___________________________________________________________________________

5.  Сериясы "Комкон"            Өндіруді  6 т. 2000 ж.                

    ГКИ     жауап.              қосу      - 3 млн.

    1998    кершілігі           (25 жыл)  теңге;                     

    жылғы   шектеулі                      2001 ж. -                      

    23.09.  серікте.                      8 млн. теңге;                  

    N 1506  стігі                         2002 ж. -

                                          4 млн. теңге.

___________________________________________________________________________

6.  Сериясы  "Шаймер.                     Міндеттеме.            Форс-

    МГ 1997  ден"                         лерді бір              мажор

    жылғы    бірлескен                    жылға жылжыту

    04.05.   кәсіпорны                                    

    N 174 Д 

___________________________________________________________________________

7.  Сериясы  "Шаймер.                     Міндеттеме.            Форс-

    ГКИ 1997 ден"                         лерді бір              мажор

    жылғы    бірлескен                    жылға жылжыту

    09.12.   кәсіпорны                                    

    N 1376  

___________________________________________________________________________

8.  Сериясы  "Шунгит"           Барлау 

    МГ 1995  жауапкер.          мерзімін

    жылғы    шілігі             бір жылға

    07.09.   шектеулі           ұзарту

    N 611    серіктес.               

             тігі  

___________________________________________________________________________

9.  Сериясы  "Алтын.            Барлау 

    МГ 1995  алмас"             мерзімін

    жылғы    акционер.          екі жылға

    10.09.   лік ком.           ұзарту

    N 505    паниясы                  

___________________________________________________________________________

10. Сериясы  "Батыс.            Өндіруді

    АИ 1999  газ"               қосу

    жылғы    ашық                  

    27.05.   акционер.             

    N 1535   лік     

             қоғамы 

___________________________________________________________________________

11. Сериясы  "Батыс.            Өндіруді

    МГ 1997  газ"               қосу

    жылғы    ашық                  

    08.12.   акционер.             

    N 220 Д  лік     

             қоғамы 

___________________________________________________________________________

12. Сериясы  "Дөң               Лицензия.

    МГ 1995  КБК"               ның қол.

    жылғы    ашық               данылу

    07.06.   акционер.          мерзімін

    N 365    лік                алты жылға

             қоғамы             ұзарту

___________________________________________________________________________

13. Сериясы  "Алтай"            Лицензия.

    МГ 1995  талап.             ның қол.

    жылғы    керлер             данылу

    07.04.   артелі"            мерзімін

    N 324    ашық               төрт жыл.

             акционер.          ға ұзарту

             лік                  

             қоғамы

___________________________________________________________________________

14. Сериясы  "Алтай"            Барлау  

    МГ 1995  талап.             мерзімін

    жылғы    керлер             екі жылға

    10.05.   артелі"            ұзарту

    N 331    ашық              

             акционер.         

             лік                  

             қоғамы

___________________________________________________________________________

15. Сериясы  "Демеу"   "Демеу" 

    МГ 1997  концерні  жауап.  

    жылғы              кершілігі

    13.06.             шектеулі

    N 10099            серік.

                       тестігі

___________________________________________________________________________


                                              Қазақстан Республикасы

                                                   Үкіметінің

                                              2001 жылғы 15 наурыздағы

                                                  N 351 қаулысына

                                                     2-қосымша


   Жер қойнауын пайдалану құқығын беруге байланысты жаңа жер қойнауын

       пайдаланушыларға қайта ресімделетін лицензиялардың тізбесі    


___________________________________________________________________________

р/н  Лицензия нөмірі       Бастапқы жер         Жаңа жер қойнауын   

  N                           қойнауын               пайдаланушы

                             пайдаланушы    

___________________________________________________________________________

1.    Сериясы МГ       "Майқайыңалтын" ашық      "Төрт құдық" ашық        

     1996 жылғы 20.03.  акционерлік қоғамы       акционерлік қоғамы   

        N 711 Д 

___________________________________________________________________________

2.    Сериясы МГ          "Бентонит"             "Алтай минералдары" жабық

     1995 жылғы 12.10.  жауапкершілігі           акционерлік қоғамы     

        N 432           шектеулі

                        серіктестігі

___________________________________________________________________________

3.    Сериясы ГКИ       "ПЛВЗ" жабық үлгідегі    "ПЛВЗ" жауапкершілігі

     1998 жылғы 19.02.  акционерлік қоғамы       шектеулі серіктестігі

        N 10210

___________________________________________________________________________

4.    Сериясы МГ        "Семей" ҚӨнТ"             "Семей Көмір"   

     1996 жылғы 23.05.  акционерлік қоғамы       жауапкершілігі

        N 202 Д                                  шектеулі серіктестігі

___________________________________________________________________________

5.    Сериясы МГ          "Қарағандыкөмір"          "Көмір-Инвест"

     1997 жылғы 04.12.    ашық үлгідегі          жауапкершілігі шектеулі

        N 1353          акционерлік қоғамы           серіктестігі

___________________________________________________________________________

6.    Сериясы МГ          "Батысгаз" ашық        "СП ДОСБАС"        

     1997 жылғы 08.12.  акционерлік қоғамы       жауапкершілігі шектеулі  

        N 220 Д                                  серіктестігі

___________________________________________________________________________

7.    Сериясы АИ          "Батысгаз" ашық        "СП ДОСБАС"        

     1999 жылғы 27.05.  акционерлік қоғамы       жауапкершілігі шектеулі  

        N 1535                                   серіктестігі

___________________________________________________________________________

8.    Сериясы МГ           "Диас"                Жеке кәсіпкер Сапарбаев

     1996 жылғы 02.10.  жауапкершілігі шектеулі 

        N 10006            серіктестігі         

___________________________________________________________________________

9.    Сериясы ГКИ       Жеке кәсіпкер Көшенова          "Алекс"

     1998 жылғы 19.02.                           жауапкершілігі шектеулі  

        N 10188                                         серіктестігі

___________________________________________________________________________

10.   Сериясы МГ           "Клейм-Маралды"       "Алтай талапкерлер артелі"

     1998 жылғы 15.06.  жауапкершілігі шектеулі  ашық акционерлік қоғамы

        N 111 Д            серіктестігі               

___________________________________________________________________________


                                              Қазақстан Республикасы

                                                    Үкіметінің

                                              2001 жылғы 15 наурыздағы

                                                  N 351 қаулысына

                                                     3-қосымша


     Ескерту. 19-жол алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2001.07.10. N 932      

              қаулысымен.


P010932_
        Қайтарып алынатын жер қойнауын пайдалану құқығына арналған        

                          лицензиялардың тізбесі


___________________________________________________________________________

р/н  Лицензия    Жер қойнауын    Лицензияның атауы, жер қой.  Ескертпелер

  N   (сериясы,   пайдаланушы     науын пайдалану объектілері.

      берілген                    нің орналасқан жері (лицен.

        күні,                     зия берілген сәттегі жай- 

      нөмірі)                     күйі бойынша)

___________________________________________________________________________

1.  Сериясы МГ  First Intеr.     Атырау облысы Индер, Қызыл. Келісім-шартты

    1997 жылғы  national Oil     қоға, Махамбет, Балықшы,    жер қойнауын

     29.05.     Соrр.            және Мақат аудандарының     пайдаланушының

     N 991                       аумағында орналасқан        бір жақты 

                                 ХХII-11-Е, -F; ХХII-12-D,   тәртіппен

                                 -Е,-F; ХХII-13-D,-Е; XXIII  бұзуы

                                 -11-В,-С,-Е,-F; ХХIII-12;

                                 ХХIII-13-А,-В,-D,-Е,-F

                                 (ішінара); ХХIV-11-В,-С,-Е,

                                 -F; ХХIV-12; ХХIV-13; XXV-11

                                 -B (ішінара), -С,-F (ішінара);

                                 ХХV-12; XXV-13-A (ішінара),

                                 -D (ішінара) блоктарының

                                 шектеріндегі Атырау

                                 учаскесінде көмірсутек

                                 шикізаттарын барлау

___________________________________________________________________________

2.  Сериясы ГКИ Целинная темір   Павлодар облысы Павлодар     Жер қойнауын

    1997 жылғы  жолының Павлодар ауданындағы Павлодар т/ж     пайдалану 

     08.12.     бөлімі           ст. NN 9031 және 9038        жөніндегі  

     N 10130                     ұңғымаларының учаскелерінде  операцияларды

                                 жерасты суларын өндіру       жүргізуге  

                                                              арналған

                                                              келісім-шарт

                                                              құзыретті

                                                              органның

                                                              қарауына

                                                              белгіленген

                                                              мерзімде

                                                              тапсырылған

                                                              жоқ

___________________________________________________________________________

3.  Сериясы МГ  "АША өндірістік  Павлодар облысы Май          Жер қойнауын

    1996 жылғы  -сауда компания. ауданындағы Май кен орнында  пайдалануға

    11.09.      сы" акционерлік  өңделетін тастарды           арналған

    N 1054      қоғамы           барлау                       келісім-шарт

                                                              жасалған жоқ

___________________________________________________________________________

4.  Сериясы АИ  "Шымкент қорға.  Оңтүстік Қазақстан облысын.  Жер қойнауын

    1999 жылғы  сын зауыты"      дағы Бадам-Сайрам кен орны.  пайдалануға

    10.09.      ашық акционерлік ның NN 1, 2, 7-19 ұңғымала.  арналған

    N 10440     қоғамы           ры учаскелерінде жерасты     келісім-шарт

                                 суларын өндіру               жасалған жоқ

___________________________________________________________________________

5.  Сериясы МГ  "Терра Минералз" Павлодар облысы Баянауыл     Жер қойнауын

    1997 жылғы  Қазақстан-Кипр   ауданындағы және Қарағанды   пайдалану 

     05.03.     бірлескен        облысы Қарқаралы ауданында.  жөніндегі  

     N 1254     кәсіпорны        ғы Дальненский перспектива.  операцияларды

                                 лы аумақтарының шектерінде   жүргізуге  

                                 асыл және түрлі-түсті        арналған

                                 металдарды барлау            келісім-шарт

                                                              құзыретті

                                                              органның

                                                              қарауына

                                                              белгіленген

                                                              мерзімде

                                                              тапсырылған

                                                              жоқ

___________________________________________________________________________

6.  Сериясы МГ  "Терра-Минералз" Жамбыл облысы Талас ауданы.  Келісім-шарт

    1997 жылғы  Қазақстан-Кипр   ның және Оңтүстік Қазақстан  қағидалары.

     05.03.     бірлескен        облысы Алғабас ауданының     ның бұзылуы

     N 1274     кәсіпорны        аймақтарында алтынды барлау 

___________________________________________________________________________

7.  Сериясы МГ  "Алтын Майджер   Қарағанды облысы Қазыбек би  Лицензия және

    1995 жылғы  Компани"         ауданындағы Көктасжал кен    келісім-шарт

     22.05.     бірлескен        орнын геологиялық зерттеу    қағидаларының

     N 353      кәсіпорны        және кен өндіру              бұзылуы   

___________________________________________________________________________

8.  Сериясы МГ  "Батыс кен       Жамбыл облысы Мойынқұм       Лицензия және

    1995 жылғы  басқармасы"      ауданындағы Құлан кетпес     келісім-шарт

     11.12.     акционерлік      (7, 8 шоғырлар) кен орнында  қағидаларының

     N 213      қоғамы           флюоритті өндіру             бұзылуы   

___________________________________________________________________________

9.  Сериясы МГ  "Батыс кен       Жамбыл облысы Мойынқұм       Келісім-шарт

    1995 жылғы  басқармасы"      ауданындағы Құлан (1 учаске) қағидаларының

     07.04.     акционерлік      кен орнында көмірді өндіру   бұзылуы   

     N 199      қоғамы                                       

___________________________________________________________________________

10. Сериясы МГ  "Шалқия кен      Қызылорда облысы Жаңақорған  Жер қойнауын

    1996 жылғы  басқармасы"      ауданындағы Шалқия кен       пайдалануға

    09.09.      акционерлік      орнында қорғасын-мырыш       арналған

    N 1053      қоғамы           кендерін өндіру              келісім-шарт

                                                              жасалған жоқ

___________________________________________________________________________

11. Сериясы МГ  "Бағаналы"       Оңтүстік Қазақстан облысы    Жер қойнауын

    1995 жылғы  жауапкершілігі   Түркістан ауданындағы Шерт   пайдалануға

    07.06.      шектеулі         гипс кен орнын өңдеу         арналған

    N 372       серіктестігі                                  келісім-шарт

                                                              жасалған жоқ

___________________________________________________________________________

12. Сериясы МГ  "Көкарал Мұнай"  Қызылорда облысы Арал        Келісім-шарт

    1997 жылғы  жауапкершілігі   ауданының аумағындағы        қағидаларының

    07.07.      шектеулі         XXVIII-27-F (ішінара),       бұзылуы

    N 986       серіктестігі     XXVIII-28-D (ішінара),

                                 E (ішінара), F (ішінара),

                                 XXVIII-29-D (ішінара),

                                 E (ішінара), XXIX-27-B

                                 (ішінара), C (ішінара),

                                 F (ішінара), ХХIХ-28-А,

                                 В, C (ішінара), D (ішінара),

                                 E (ішінара), F (ішінара),

                                 XXIX-29-A (ішінара),

                                 B (ішінара), D, E (ішінара)

                                 блоктарының шектеріндегі

                                 Көкарал учаскесінде

                                 көмірсутек шикізаттарын

                                 барлау мен өндіру

___________________________________________________________________________

13. Сериясы МГ  "Майқайыңалтын"  Павлодар облысы Баянауыл     Жер қойнауын

    1996 жылғы  акционерлік      ауданындағы "Сувенир" кен    пайдалануға

    20.03.      қоғамы           орнында алтын-полиметалл     арналған

    N 709 Д                      кендерін өндіру              келісім-шарт

                                                              жасалған жоқ

___________________________________________________________________________

14. Сериясы МГ  "Кристалл"       Қостанай облысындағы         Жер қойнауын

    1996 жылғы  жауапкершілігі   Оңтүстік-Тоқтаров-Барамбаев  пайдалануға

    25.09.      шектеулі         аумағында алтынды барлау     арналған

    N 621 Д     серіктестігі                                  келісім-шарт

                                                              жасалған жоқ

___________________________________________________________________________

15. Сериясы МГ  "Aktal Ltd."     Оңтүстік Қазақстан           Жер қойнауын

    1997 жылғы  жауапкершілігі   облысындағы Герес кен        пайдалануға

    02.04.      шектеулі         орнында фосфоритті өндіру    арналған

    N 1331      серіктестігі                                  келісім-шарт

                                                              жасалған жоқ

___________________________________________________________________________

16. Сериясы МГ  "Aktal Ltd."     Жамбыл облысы Сарысу         Жер қойнауын

    1997 жылғы  жауапкершілігі   ауданындағы Көк Жон (Кесік   пайдалануға

    02.04.      шектеулі         Төбе учаскесі) кен орнында   арналған

    N 1332      серіктестігі     фосфоритті өндіру            келісім-шарт

                                                              жасалған жоқ

___________________________________________________________________________

16. Сериясы МГ  "Aktal Ltd."     Жамбыл облысы Сарысу         Келісім-шарт

    1997 жылғы  жауапкершілігі   ауданындағы Көк Жон (Арал    қағидаларының

    02.04.      шектеулі         Төбе учаскесі) кен орнында   бұзылуы 

    N 1333      серіктестігі     фосфоритті өндіру           

___________________________________________________________________________

18. Сериясы МГ  "МАS-ЭКОН"       Оңтүстік Қазақстан           Лицензия

    1995 жылғы  бірлескен        облысындағы Қаржантау        қағидаларының

    07.09.      кәсіпорны        алтын-күмісті кен орнын      бұзылуы

    N 669                        өңдеуді және лицензиялық

                                 аумақта қайта анықталған

                                 коммерциялық объектілерді

                                 кейін өңдеуді, Қаржантау

                                 кен алқабында алтынды және

                                 күмісті геологиялық зерттеу

___________________________________________________________________________

19.___________________________________________________________________________

20. Сериясы ГКИ "Мұзбел"         Қостанай облысындағы         Лицензия және

    1998 жылғы  жауапкершілігі   Дрожилов кені байқалған      келісім-шарт

    19.02.      шектеулі         жерде изумрудты барлау       қағидаларының

    N 1382      серіктестігі                                  бұзылуы 

___________________________________________________________________________

21. Сериясы ГКИ "Өнеркәсіптех.   Солтүстік Қазақстан облысы   Лицензия және

    1998 жылғы  монтаж"          Щучинск ауданындағы Құмдыкөл келісім-шарт

    25.09.      жауапкершілігі   кен орнында алмасты өндіру   қағидаларының

    N 1523      шектеулі                                      бұзылуы 

                серіктестігі

___________________________________________________________________________

22. Сериясы ГКИ "Степняк         Солтүстік Қазақстан         Жер қойнауын

    1998 жылғы  Майнинг"         облысындағы Степняк кен     пайдалануға

    15.06.      Қазақстан-       ауданында шашыранды          арналған

    N 837 Д     Голландия        алтындарды барлау және       келісім-шарт

                бірлескен        өндіру                       жасалған жоқ

                кәсіпорны

                жабық

                акционерлік

                қоғамы

___________________________________________________________________________

23. Сериясы МГ  "Қазғылым"       Талдықорған облысы Алакөл    Лицензия

    1996 жылғы  акционерлік      ауданындағы Көксуат-Ырғайты  қағидаларының

    23.05.      қоғамы           учаскесін барлау,            бұзылуы

    N 898                        анықталған коммерциялық 

                                 объектілерден шашыранды 

                                 алтынды кейін өңдеу

___________________________________________________________________________

24. Сериясы МГ  "Айбар"          Семей облысы Абыралы және    Лицензия және

    1996 жылғы  жауапкершілігі   Абай аудандарындағы          келісім-шарт

    27.09.      шектеулі         Майбұлақ-Хан Шыңғыс          қағидаларының

    N 1228      серіктестігі     аумағында алтынды барлау     бұзылуы 

___________________________________________________________________________

25. Сериясы МГ  "Айбар"          Семей облысы Шар ауданындағы Лицензия және

    1997 жылғы  жауапкершілігі   Қызыл тыр учаскесінде        келісім-шарт

    05.03.      шектеулі         никельді, кобальтты және     қағидаларының

    N 1267      серіктестігі     хромитті барлау              бұзылуы 

___________________________________________________________________________

26. Сериясы АИ  "Ақтөбемыс"      Ақтөбе облысы Хромтау        Келісім-

    1999 жылғы  ашық үлгідегі    ауданындағы Геофизическое-   шартты жер 

    04.03.      акционерлік      ХІІ кен орнында хромитті     қойнауын    

    N 1538      қоғамы           барлау және өндіру           пайдаланушы.

                                                              ның бір жақты

                                                              тәртіппен

                                                              бұзуы

___________________________________________________________________________


Мамандар:

     Багарова Ж.А.

     Қасымбеков Б.А.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады