Жер қойнауын пайдаланудың кейбiр мәселелерi туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 7 қараша N 1415

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 U962828_ заң күшi бар Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
      1. "Жер қойнауын пайдаланудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 10 шiлдедегi N 932 P010932_ қаулысына мынадай өзгерiс енгiзiлсiн:
      көрсетiлген қаулыға 3-қосымшада:
      реттiк нөмiрi 3-жол алынып тасталсын.
      2. Қоса беріліп отырған тiзбеге сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензияларға өзгерiстер енгiзiлсiн (1-қосымша).
      3. Қоса берiлiп отырған тiзбеге сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын беруге байланысты жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензиялар жаңа жер қойнауын пайдаланушыларға қайта ресiмделсiн (2-қосымша).
      4. Қоса беріліп отырған тiзбеге сәйкес бұрын берiлген жер қойнауын

 

пайдалану құқығына арналған лицензиялар лицензиялық ережелердiң бұзылуына

байланысты керi қайтарылып алынсын (3-қосымша).

     5. Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар

министрлiгi осы қаулыдан туындайтын қажеттi шараларды қабылдасын.

     6. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.


     Қазақстан Республикасының

          Премьер-Министрі


                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                         2001 жылғы 7 қарашадағы

                                             N 1415 қаулысына

                                                1-қосымша


          Енгізілген өзгерістерімен бірге жер қойнауын пайдалану

                 құқығына арналған лицензиялардың тізбесі

---------------------------------------------------------------------------

Р/с!Лицензия (сериясы,!Жер қойнауын!        Енгізілетін өзгерістер

N ! нөмірі, берілген !пайдаланушы !---------------------------------------

   !      күні)       !            !Лицензияның!Геологиялық!   Басқалары

   !                  !            ! қолданылу ! (тау-кен) !

   !                  !            ! мерзімін  ! бөлінісін !

   !                  !            ! ұзарту    ! өзгерту   !

---------------------------------------------------------------------------

1 !         2        !      3     !     4     !     5     !       6    

---------------------------------------------------------------------------

1   Сериясы МГ N 236-Д "Харрикейн    Барлауға

    (мұнай) 1996 жылғы Құмкөл Мұнай" дейінгі

    10.12.             ашық акцио.   кезеңді

                       нерлік қоғамы 2002 жылғы

                                     10.12.

                                     дейін

                                     ұзарту


2   Сериясы МГ N 253-Д "Жайықмұнай"                         Лицензияға 3-

    (мұнай) 1997 жылғы жауапкершілігі                       қосымшадағы

    26.05.             шектеулі                             "25%" деген сан

                       серіктестігі                         "15%" деген   

                                                            санмен        

                                                            ауыстырылсын


3   Сериясы ГКИ N 1256 "Балтемір"                           Лицензияның 7-

    Д (алтын, күміс)   жауапкершілігі                       тармағы мынадай

    1998 жылғы 15.06.  шектеулі                             редакцияда жа.

                       серіктестігі                         зылсын: "7-т. 

                                                            Алтыншы жылдан

                                                            кейін, коммер.

                                                            циялық табу

                                                            алаңдарын     

                                                            қоспағанда,   

                                                            барлық аумақ  

                                                            қайтарылады."


4   Сериясы МГ N 907   "Алтын Бұлақ"  Лицензияның 

    (алтын, күміс,     жауапкершілігі қолданылу

    жанама пайдалы     шектеулі       мерзімін

    қазбалар) 1996     серіктестігі   2 жылға

    жылғы 27.09.                      ұзарту


5   Сериясы МГ N 1353  "Көмір-Инвест"             Тау-кен

    (тас көмір) 1997   жауапкершілігі             бөлінісін

    жылғы 04.12.       шектеулі                   өзгерту

                       серіктестігі                     


6   Сериясы ГКИ N 1512 "Сырымбет"                 Геологиялық Лицензиядағы

    1998 жылғы 23.09.  жауапкершілігі             бөліністі   "Сырымбет кен

                       шектеулі                   өзгерту     орнында құра.

                       серіктестігі                           мында қалайы

                                                              бар кендерді

                                                              барлау мен

                                                              өндіру" деген

                                                              сөздер "Сы. 

                                                              рымбет кен  

                                                              алаңының    

                                                              қалайы,     

                                                              тантал,     

                                                              ниобий және 

                                                              басқа да ба.

                                                              ғалы қосалқы

                                                              элементтер  

                                                              мен минерал.

                                                              дары бар    

                                                              кешенді кен.

                                                              дерін барлау

                                                              мен өндіру" 

                                                              деген сөздер.

                                                              мен         

                                                              ауыстырылсын


7   Сериясы ГКИ N 10200 "Кентаутарату.            Тау-кен

    -Д (жерасты сулары) кеніші" рес.              бөлінісін

    1999 жылғы 21.07.   публикалық                өзгерту

                        мемлекеттік                     

                        кәсіпорны


8   Сериясы АИ N 10425 "Шымкентмай"  Лицензияның             Лицензияның

    (жерасты сулары)   ашық үлгідегі қолданылу               2.1-тармағын.

    1999 жылғы 24.05.  акционерлік   мерзімін                дағы "2001 ж.-

    қазбалар) 1996     қоғамы        2 жылға                 891; 2002 ж.-

    жылғы 27.09.                     ұзарту                  899" деген

                                                             сөздер "2001 

                                                             жылдан бастап

                                                             1200 мың текше

                                                             м./жыл" деген

                                                             сөздермен    

                                                             ауыстырылсын


9   Сериясы МГ N 703   "Марум жар    Барлау

    (алтын) 1995       голд"         мерзімін

    жылғы 12.10.       бірлескен     2 жылға

                       кәсіпорны     ұзарту


10  Сериясы МГ N 953-D "MED SHIPPING Лицензияның

    (мұнай) 1997       USTURT РЕТRО. қолданылу

    жылғы 12.06.       LEUM" ЖШС     мерзімін 1

                       бірлескен     жылға ұзарту

                       кәсіпорны


11  Сериясы МГ N 309-Д "Қазполмұнай"              Геологиялық

    (мұнай) 1997       жабық акционер.            бөліністі

    жылғы 23.05.       лік қоғамы                 өзгерту

                       бірлескен  

                       кәсіпорны


12  Сериясы МГ N 996   "Ақтөбемұнайгаз"                     Лицензияның 3.2

    (мұнай) 1997 жылғы акционерлік                          -тармағындағы 

    25.06.             қоғамы                               "ортаңғы кар.

                                                            бонның табаны"

                                                            деген сөздер  

                                                            "5000 метр    

                                                            тереңдік" деген

                                                            сөздермен     

                                                            ауыстырылсын


13  Сериясы АИ N 251   "Бурган         Барлау

    Д 1999 жылғы       бірлескен       мерзімін

    13.09.             кәсіпорны"      2 жылға

                       жауапкершілігі  ұзарту

                       шектеулі

                       серіктестігі


14  Сериясы АИ N 997   "Нұрбай         Барлау

    Д 1999 жылғы       бірлескен       мерзімін

    13.09.             кәсіпорны"      2 жылға

                       жауапкершілігі  ұзарту

                       шектеулі

                       серіктестігі    


15  Сериясы МГ N 160   "Жезқазған-Кен"                      Лицензияның

    Д (темір, марганец) акционерлік                         4-тармағы

    1996 жылғы 28.06.   қоғамы                              мынадай       

                                                            редакцияда    

                                                            жазылсын:     

                                                            "Лицензияның  

                                                            қолдану       

                                                            мерзімі       

                                                            берілген      

                                                            күнінен бастап

                                                            22 жыл, соның 

                                                            ішінде кен    

                                                            орнының       

                                                            шектерін      

                                                            барлау 6 жыл, 

                                                            өндіру 16 жыл."


16  Сериясы МГ N 614   "Оңтүстік Топар           Тау-кен

    (флюсты әк тас)    кен басқармасы"           бөлінісін

    1995 жылғы 28.09.  акционерлік               өзгерту

                       қоғамы


17  Сериясы МГ N 293   "Көкжиде Мұнай"           Геологиялық Лицензияның

    (мұнай) 1995 жылғы  жауапкершілігі           бөліністі   3.2-тармағы

    25.12.              шектеулі                 өзгерту     мынадай

                        серіктестігі                         редакцияда

                                                             жазылсын: "3.2

                                                             Тереңдік     

                                                             немесе страти.

                                                             графиялық    

                                                             диапазон: Ең 

                                                             жоғарғы      

                                                             тереңдік 5000

                                                             метр."


18  Сериясы МГ N 294   "Құмсай Мұнай"            Геологиялық Лицензияның

    (мұнай) 1995 жылғы  жауапкершілігі           бөліністі   3.2-тармағы

    25.12.              шектеулі                 өзгерту     мынадай

                        серіктестігі                         редакцияда

                                                             жазылсын: "3.2

                                                             Тереңдік     

                                                             немесе страти.

                                                             графиялық    

                                                             диапазон: Ең 

                                                             жоғарғы      

                                                             тереңдік 5000

                                                             метр."


19  Сериясы МГ N 295   "Мұнай" ғылыми-           Геологиялық Лицензияның

    (мұнай) 1995 жылғы  өндірістік ор.           бөліністі   3.2-тармағы

    25.12.              талығы" акцио.           өзгерту     мынадай

                        нерлік қоғамы                        редакцияда

                                                             жазылсын: "3.2

                                                             Тереңдік     

                                                             немесе страти.

                                                             графиялық    

                                                             диапазон: Ең 

                                                             жоғарғы      

                                                             тереңдік 5000

                                                             метр."


20  Сериясы АИ N 1557   "КаспийМұнай"            Геологиялық

    1999 жылғы 29.04.   ашық үлгідегі            бөліністі

                        акционерлік              өзгерту

                        қоғамы

---------------------------------------------------------------------------


                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                         2001 жылғы 7 қарашадағы

                                             N 1415 қаулысына

                                                2-қосымша


   Жер қойнауын пайдалану құқығын беруге байланысты жаңа жер қойнауын     

    пайдаланушыларға қайта ресімдеуге жататын жер қойнауын пайдалану

                құқығына арналған лицензиялардың тізбесі

---------------------------------------------------------------------------

Р/с! Лицензия (сериясы, !  Бұрынғы жер қойнауын  !    Жаңа жер қойнауын

N !  N, берілген күні) !       пайдаланушы      !       пайдаланушы

---------------------------------------------------------------------------

1   Сериясы АИ N 10453   "Қаратау" тау-химия            "Қазфосфат"

    (жерасты сулары)     комбинаты" жауапкершілігі     жауапкершілігі

    1999 жылғы 30.07.    шектеулі серіктестігі     шектеулі серіктестігі


2   Сериясы МГ N 907          "Алтын Бұлақ"              "Табиғат"

    (алтын, күміс,           жауапкершілігі            жауапкершілігі

    жанама пайдалы       шектеулі серіктестігі     шектеулі серіктестігі 

    қазбалар)

    1996 жылғы 27.09.      


3   Сериясы МГ N 636 Д        "Алтын Бұлақ"              "Табиғат"

    (алтын)                  жауапкершілігі            жауапкершілігі

    1997 жылғы 05.03.    шектеулі серіктестігі     шектеулі серіктестігі 


4   Сериясы ГКИ N 10254  "Құмкөл-ЛУКойл" жабық       "Торғай-Петролеум"

    (жерасты сулары)     үлгідегі акционерлік        жабық акционерлік

    1998 жылғы 15.06.          қоғамы                     қоғамы


5   Сериясы АИ N 10426        "Сайрам Сув"             "Сайрам Су"

    (жерасты сулары)          жауапкершілігі          жауапкершілігі

    1999 жылғы 24.05.     шектеулі серіктестігі    шектеулі серіктестігі


6   Сериясы МГ N 202 Д      "Семей Көмірлері"          "Семей-Көмір"

    (көмір)                  жауапкершілігі        ашық акционерлік қоғамы

    1996 жылғы 23.05.    шектеулі серіктестігі    


7   Сериясы ГКИ N 993      "Қазақойл" ұлттық          "Қазақойл Ақтөбе"

    (мұнай)                мұнай компаниясы            жауапкершілігі

    1998 жылғы 19.10.                              шектеулі серіктестігі


8   Сериясы ГКИ N 1009     "Қазақойл" ұлттық          "Қазақойл Ақтөбе"

    (мұнай)                мұнай компаниясы            жауапкершілігі

    1998 жылғы 19.10.                              шектеулі серіктестігі


9   Сериясы МГ N 295        "Мұнай" ғылыми-            "Мортук Мұнай"

    (мұнай)               өндірістік орталығы"         жауапкершілігі

    1995 жылғы 25.12.       ашық акционерлік         шектеулі серіктестігі

                                қоғамы

---------------------------------------------------------------------------


                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                         2001 жылғы 7 қарашадағы

                                             N 1415 қаулысына

                                                3-қосымша


              Қайтарып алынатын жер қойнауын пайдалану

              құқығына арналған лицензиялардың тізбесі

--------------------------------------------------------------------------

Р/с! Лицензия (сериясы,!  Жер қойнауын  !  Лицензияның атауы,  ! Ескерту 

N ! нөмірі, берілген  !  пайдаланушы   !жер қойнауын пайдалану!

   !        күні       !                !    объектілерінің    !

   !                   !                !    орналасқан жері   !

   !                   !                !  (лицензия берілген  !

   !                   !                !   сәттегі жай-күйі   !

   !                   !                !       бойынша)       !

---------------------------------------------------------------------------

1 !         2         !        3       !          4           !     5    

---------------------------------------------------------------------------

1   Сериясы МГ N 10022  "Келес" фирмасы  Оңтүстік Қазақстан об.  Құзыретті

    (жерасты сулары)                     лысының Келес ауданын.  органмен

    1997 жылғы 21.01.                    дағы Ташкент өңірінде.  келісім-

                                         гі артезиан бассейнін.  шарт

                                         ің N 11-ТС ұңғыма       жасалған

                                         учаскесінде минералды   жоқ

                                         жерасты суларын өндіру


2   Сериясы ГКИ N 10075 Қаскелең аудан.  Алматы облысының        Құзыретті

    (жерасты сулары)    дық Қазақстан    Қаскелең қаласындағы    органмен

    1997 жылғы 08.12.   Республикасының  Қаскелең кен орнының    келісім-

                        әскеріне, авиа.  N 1335 ұңғыма учаске.   шарт

                        циясына және     сінде минералды         жасалған

                        флотына ерікті   жерасты суларын өндіру  жоқ

                        жәрдемдесу      

                        қоғамы


3   Сериясы ГКИ N 10192 "Профилакторий"  Ақтөбе облысының        Құзыретті

    (жерасты сулары)    өндірістік       Ақтөбе ауданындағы      органмен

    1997 жылғы 08.12.   кооперативі      Белогорск кен орнының   келісім-

                                         N 3э ұңғыма учаскесінде шарт

                                         минералды жерасты       жасалған

                                         суларын өндіру          жоқ


4   Сериясы ГКИ N 10275 "Жартас"         Алматы облысының        Құзыретті

    (жерасты сулары)    жауапкершілігі   Оңтүстік Көпе кен       органмен

    1998 жылғы 15.06.   шектеулі         орнының NN 1322, 1325,  келісім-

                        серіктестігі     1326 ұңғымалар учаске.  шарт

                                         лерінде жерасты         жасалған

                                         суларын өндіру          жоқ


5   Сериясы ГКИ N 10292 "Арнайыжолмаш"   Алматы қаласындағы      Құзыретті

    (жерасты сулары)    акционерлік      Алматы кен орнының      органмен

    1998 жылғы 15.06.   қоғамы           N 959/1 ұңғыма          келісім-

                                         учаскесінде жерасты     шарт

                                         суларын өндіру          жасалған

                                                                 жоқ


6   Сериясы МГ N 1236     "Компас"       Қарағанды облысының     Құзыретті

    (барит)             жауапкершілігі   Қарқаралы ауданындағы   органмен

    1997 жылғы 10.02.   шектеулі         Үштөбе кен орнында      келісім-

                        серіктестігі     баритті барлау          шарт

                                                                 жасалған

                                                                 жоқ

---------------------------------------------------------------------------


Мамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Қасымбеков Б.А.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады