Мұнай операцияларын жүргiзу кезінде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 7 маусым N 612. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 28 қарашадағы N 1139 Қаулысымен.

      Ескерту.   Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 28 қарашадағы  N 1139  (алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiліп отырған Мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу ережесi бекітілсiн.

      2. Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алуды реттеу жөніндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган болып белгiленсiн. <*>
       Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.11.14. N 1204  қаулысымен.

       3. Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi тоғыз ай мерзiмде Қазақстан Республикасының Үкiметiне мұнай операцияларын қоспағанда, жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезінде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алуды реттеу жөнiнде ұсыныстар енгiзсiн. <*>
       Ескерту. 3-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.11.14. N 1204  қаулысымен.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшіне енедi.     

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнің        
2002 жылғы 7 маусымдағы 
N 612 қаулысымен     
бекiтiлген       

  Мұнай операцияларын жүргiзу кезінде тауарларды,
жұмыстар мен қызметтер көрсетуді сатып алу ережесi

  1-бөлiм. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже Қазақстан Республикасы Президентiнің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы заң күшi бар  Жарлығының  (бұдан әрi - Жер қойнауы туралы жарлық) 63-бабының 1-тармағының 7)-9) тармақшаларымен, Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мұнай туралы" 1995 жылғы 28 маусымдағы заң күшi бар  Жарлығының  (бұдан әрi - Мұнай туралы жарлық) 41-бабының 6)-8) тармақшаларымен көзделген Мердiгерлердің міндеттемелерiн iске асыру үшiн жағдай жасау мақсатында әзiрлеу және мұнай операцияларын жүргізу кезінде тауарларды, мыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу тәсілдерi мен шарттарын белгiлейдi.

      2. Осы Ереже Мұнай операцияларын жүргiзуге арналған келiсiм-шарт бойынша Мердiгердiң (бұдан әрi - Мердiгер, мердігерлер) Қазақстан Республикасының аумағында мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде оның тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетуді сатып алуы кезіндегi қызметiне қолданылады.
      Көрсетiлген Мердiгер тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алуға арналған өзiнің құқығын үшiншi тұлғаға берген жағдайларда, осы Ереже осындай үшiншi тұлғаның қызметiне ол Мердiгердiң пайдасына тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алуды жүзеге асырған кезде қолданылады.

      3. Осы Ережеде Жер қойнауы туралы жарлық пен Мұнай туралы жарлықта көзделген терминдер мен анықтамалар қолданылады.

      4. Осы Ереженің мақсаттары үшiн мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:
      1) "тапсырыс беруші" - Қазақстан Республикасының аумағында мұнай операцияларын жүргiзу кезінде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алушы Мердiгер;
      2) "сатушы" - Тапсырыс берушi осы Ережемен белгiленген тәртіппен одан тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетуi сатып алатын заңды немесе жеке тұлға;
      3) "уәкiлеттi мемлекеттiк орган" - мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу тәртiбiн реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн мемлекеттік орган;
      4) "тауарлар" - мұнай операцияларын жүргiзу үшiн қажеттi жабдық, дайын өнiм және өзге де материалдар;
      5) "жұмыстар" - Тапсырыс берушiнің тапсырмасы бойынша ақысына мұнай операцияларын жүргiзу үшiн қажеттi тауарлар жасау (өндiру), жабдықты монтаждау, ғимараттар салу жөнiндегi жұмыстар мен өзге де жұмыстарды орындау;
      6) "қызметтер көрсету" - Тапсырыс берушiнің тапсырмасы бойынша ақысына нәтижесінде тауарлар өндірілмейтiн не объектісi материалдық заттар болып табылмайтын, бiрақ мұнай операцияларын жүргiзу үшiн қажеттi белгiлі бiр iс-әрекет жасау немесе белгiлi бiр қызметтi жүзеге асыру;
      7) "конкурс" - Тапсырыс берушi белгiлi бiр немесе белгiсiз тұлғалар ортасына мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсету сатып алуға арналған сауда-саттыққа қатысуға ұсыныс жасайтын және оларға ұсынылған бастапқы шарттар негiзінде қатысушылардың iшiнен кiм ең жақсы шарт ережелерiн ұсынса, сонымен шарт жасасуға міндеттенетiн тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу тәсiлi;
      8) "Қазақстан Республикасының аумағында тiкелей тауар өндiру" қазақстандық кәсiпорынның мұнай операцияларын жүргізу үшiн қажеттi және оның Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлгендігін растайтын шыққан жерiнiң сертификаты (не оны беру кепiлдiгi) бар тауар өндiруi;
      9) "Қазақстан Республикасының аумағында тiкелей жұмыс өндiру" қазақстандық кәсiпорынның мұнай операцияларын жүргiзу үшiн қажеттi шетел шикiзатын, материалдарды, жабдықтарды сатып алуға жұмсалатын шығынның 50%-ынан аспайтын үлесiмен жұмыс орындауы, сондай-ақ жұмыстың жалпы құнының 30%-ынан аспайтын қосалқы орындаушылар ретінде шетелдік жұмыс күшiн және/немесе шетелдiк ұйымдарды тартуы; 
      10) "Қазақстан Республикасының аумағында тiкелей қызметтер көрсету өндіру" - қазақстандық кәсіпорынның мұнай операцияларын жүзеге асыру үшін қажеттi көрсетiлетiн қызметтерi жалпы құнының 30%-ынан аспайтын қосалқы орындаушылар ретінде шетелдiк мамандарды және/немесе шетелдiк ұйымдарды тартуға жұмсалатын шығынның үлесiмен қызметтер көрсетуi;
      11) "жабық конкурс" - конкурсқа қатысуға ұсыныс оған сәйкес белгiлi бiр тұлғалар ортасына арналған конкурстың түрi;
      12) "ашық конкурс" - конкурсқа қатысуға ұсыныс оған сәйкес белгілi емес тұлғалар ортасына арналған конкурстың түрi;
      13) "конкурсты ұйымдастырушы" - тапсырыс берушi немесе тапсырыс беруші тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алуға арналған құқықты бере алатын үшінші тұлға;
      14) "қазақстандық кәсіпорындар" - Қазақстан Республикасында құрылған заңды тұлғалар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының жеке кәсіпкерлерi мен жеке тұлғалары;
      15) "шетелдік ұйымдар" - "қазақстандық кәсіпорындар" деген анықтамаға жатпайтын заңды тұлғалар;
      16) "конкурс өткiзбей сатып алу" - мұнай операцияларын жүргiзу үшiн қажеттi тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi Тапсырыс берушiнің конкурс өткiзбей сатып алуы;
      17) "конкурсқа ықтимал қатысушы" - конкурс өткiзу туралы ақпарат жiберiлетiн заңды немесе жеке тұлға;
      18) "конкурсқа қатысушы" - конкурстық өтiнiм берген, ал конкурстың қамтамасыз етудi беру туралы шарты болған кезде конкурс өткiзу ережелерiне сәйкес қажеттi қамтамасыз етуді де берген конкурсқа ықтимал қатысушы;
      19) "конкурс жеңiмпазы" - конкурсты өткізу барысында конкурстық өтінімiн конкурстық комиссия үздік деп тапқан конкурсқа қатысушы;
      20) "конкурс нәтижелерi бойынша шарт" - Тапсырыс беруші конкурс жеңiмпазымен жасасатын шарт.

      5. Мұнай операцияларын жүргiзу кезінде Тапсырыс берушi Жер қойнауы туралы жарлықтың және Мұнай туралы жарлықтың талаптарына сәйкес олар стандарттар мен осы Ережеде белгiленген тәртiппен басқа да талаптарға сәйкес келген кезде қазақстандық кәсiпорындардан тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетуi сатып алуға міндеттi.

  2-бөлiм. Уәкiлеттi мемлекеттік органның құзыреті

      6. Уәкiлеттi мемлекеттiк орган:
      1) мұнай операцияларын жүргізу кезiнде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетуi сатып алу процесiнің мониторингiн жүзеге асырады;
      2) осы Ереженің негізiнде Тапсырыс берушiнiң өтiнiштерiн қарау және конкурс өткiзбей сатып алуға рұқсаттар беру тәртiбi туралы, Конкурс өткізу шарттарын бекiту тәртібi туралы, Конкурстық комиссияға уәкілеттi мемлекеттiк органның өкiлін тағайындау тәртiбi туралы және конкурс нәтижелерiн бекiту тәртiбi туралы нұсқаулық әзiрлейдi;
      3) мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алуға бақылауды жүзеге асырады;
      4) мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алуға конкурс өткiзу шарттарын бекiтеді;
      5) конкурс өткізу жөнiндегi конкурстық комиссияға уәкiлеттi мемлекеттiк органның өкiлiн тағайындайды;
      6) уәкiлеттi мемлекеттiк органның өкiлi ретiнде өзге де мемлекеттік органдардың қызметкерлерiн немесе меншiк нысанына қарамастан, қауымдастықтар (одақтардың) өкiлдерiн тартады, бiрақ бұл ретте ол өкiлге уәкiлеттi мемлекеттiк органның бақылау функцияларын жүзеге асыру жөнiндегi өкілеттiгін беруге құқылы емес;
      7) мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алуға арналған конкурстың өту нәтижелерiн бекiтеді;
      8) осы Ережемен көзделген жағдайларда Тапсырыс берушiлердiң конкурс өткiзбей сатып алуға рұқсат беру туралы өтiнішін қарайды, конкурс өткізбей сатып алуға рұқсат немесе рұқсатқа уәжделген бас тарту береді;
      9) мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу мәселелерiн реттейтiн нормативтiк құқықтық кесiмдердiң жобаларын әзiрлеудi жүзеге асырады, өз құзыретi шегiнде мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алуды жүргiзу жөніндегi әдіснамалық материалдарды әзiрлейдi және бекiтедi;
      10) мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу мәселелерi бойынша тапсырыс берушiлерге әдіснамалық және ұйымдастырушылық көмек көрсетеді.

  3-бөлім. Тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетуді
сатып алу жөнiндегi алдын ала рәсімдер

      7. Тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алғанға дейiн Тапсырыс берушi Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және құрылтай құжаттарының ережелерiне сәйкес тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу туралы шешiм қабылдайды.

      8. Тапсырыс берушiнің тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу туралы шешiмi мыналарды қамтуы тиiс:
      1) Тапсырыс берушi органының тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетуді сатып алу туралы шешiм қабылдауға құзыретiнің құрылтай құжаттарының ережелерiне және заңнама талаптарына сәйкестiгiн көрсетудi;
      2) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтер көрсетудiң номенклатурасы мен көлемдерiн, олардың қажеттi техникалық немесе өзге де сипаттамасын, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтер көрсетудің жүргiзiлетiн мұнай операцияларының сипаты мен мазмұнына сәйкестiгiне негіздемені;
      3) Тапсырыс берушiнің лауазымды тұлғаларын не Тапсырыс берушiнің тапсырмасы бойынша әрекет етуші, мұнай операцияларын жүргiзу кезінде тауарларды жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алуды ұйымдастыру мен өткiзуге жауапты үшiншi тұлғаларды анықтауды;
      4) мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу тәсiлiн;
      5) осы Ережеге сәйкес тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу үшін қажеттi өзге де мәлiметтерi.

      9. Тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетуді сатып алу конкурс өткiзбей сатып алу тәсілінің көмегiмен жүзеге асырылған жағдайларда, Тапсырыс берушi алдын ала рәсімнің шеңберінде уәкiлеттi мемлекеттiк органның алдында осы Ережемен көзделген тәртiппен рұқсат беру туралы өтініш жасайды.

  4-бөлiм. Мұнай операцияларын жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетуді сатып алу тәсілдерi
және оларды қолдану шарттары

      10. Мұнай операцияларын жүргiзу кезінде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу тәсілдерi мыналар болып табылады:
      1) конкурс;
      2) конкурс өткiзбей сатып алу.

      11. Мұнай операцияларын жүргiзу кезінде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алудың негiзгi тәсiлi конкурс болып табылады.

      12. Конкурс өткiзу кезінде міндеттi түрде конкурстық комиссияға уәкiлеттi мемлекеттiк органның өкiлiн енгiзу талап етіледi.

      13. Конкурс өтті деп тану үшін қатысушылардың ұсыныстарын Конкурсты ұйымдастырушы конкурс талаптарын қанағаттандырады деп таныған ретте, оған кемiнде екеуi қатысуы қажет.

      14. Конкурс Қазақстан Республикасының аумағында өтуi тиiс.

      15. Конкурс өткiзудiң негiзгi тiлi мемлекеттік тiл немесе орыс тiлi болып табылады.

      16. Барлық конкурстық құжаттама, конкурстық өтінiмдердi қоса алғанда, орыс тiлінде табыс етуi тиiс.

      17. Әртүрлi тілдерде жазылған конкурстық құжаттар (конкурстық өтінімдерді қоса алғанда) шарттарында қарама-қайшылықтар болған кезде, басымдылық орыс тiлiнде жазылған құжаттарға берiледі.

      18. Конкурс өткiзу кезінде конкурстың кез келген түрiн - жабық немесе ашық конкурсты пайдалануға, сондай-ақ Конкурсты өткiзудiң екi кезеңдi рәсiмдерiн пайдалануға жол берiледi.

      19. Конкурсты ұйымдастырушы мынадай жағдайларда екi кезеңдi рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс өткiзуге құқылы:
      1) тауарлардың, жұмыстардың немесе қызметтер көрсетудiң егжей-тегжейлi ерекшеліктерін толық тұжырымдау және олардың техникалық, және өзге де сипаттамаларын анықтау қиын болғанда және конкурстық ұйымдастырушыға ықтимал қатысушылардың конкурстық ұсыныстарын сұрау немесе олармен келiссөздер жүргiзу қажет болғанда;
      2) ғылыми зерттеулер, эксперименттер, iздестiрулер жүргiзу немесе талдамалар жасау қажет болғанда;
      3) бiр кезеңдi конкурс конкурс жеңiмпазын анықтауға жеткiзбегенде.

      20. Екi кезеңдi рәсімдер пайдаланылатын конкурс мынадай кезеңдердің жиынтығын білдіреді:
      1) ықтимал қатысушылардан конкурстық өтiнiмнің бағасын көрсетпей, тауарлардың, жұмыстардың, қызметтер көрсетудің техникалық, сапалық немесе өзге де сипаттамаларына қатысты ұсыныстарды сұрату, табыс еткен ұсыныстарға талдау жүргiзу және қажет болған кезде, ықтимал қатысушылармен келiссөздер жүргiзу;
      2) Конкурсты ұйымдастырушы алдын ала iрiктеген ұсыныстары тауарлардың, жұмыстардың, қызметтер көрсетудің берiлген техникалық, сапалық немесе өзге де сипаттамаларына сәйкес деп танылған конкурсқа ықтимал қатысушылардың бағасын көрсете отырып конкурстық өтiнімдерді енгiзуі.

      21. Конкурс өткiзбей сатып алу тәсiлiмен тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу үшiн осы Ережемен көзделген тәртiппен және шарттарда уәкілеттi мемлекеттiк органның рұқсатын алу қажет.

  5-бөлім. Конкурс өткізу шарттары

      22. Конкурс өткiзу үшiн Тапсырыс беруші уәкілеттi мемлекеттiк органда конкурс өткізу шарттарын бекiтуге мiндеттi.

      23. Конкурс өткiзу шарттарын бекiту үшiн Конкурсты ұйымдастырушы уәкiлетті мемлекеттiк органға конкурстың түрi, сондай-ақ конкурсты ұйымдастырушы дайындайтын конкурс өткiзу шарттары көрсетілуі тиiс тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу туралы шешімді табыс етуге мiндеттi.

      24. Конкурс өткiзу шарттары өзiне мыналарды қамтуы тиiс:
      1) конкурсқа ықтимал қатысушыларға жiберiлетiн конкурс өткiзу туралы ақпаратты;
      2) конкурстық құжаттаманың мазмұнын;
      3) Конкурстық комиссия туралы ереженi.

      25. Ұйымдастырушының шешiмi бойынша конкурс өткiзу шарты өзiне осы Ережемен көзделмеген, бiрақ сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтер көрсетудiң сипаты мен мазмұнына сәйкес келетiн өзге де ақпаратты қамтуы мүмкiн.

      26. Конкурс өткізу туралы ақпарат мыналарды қамтуы тиiс:
      1) Конкурсты ұйымдастырушының атауы мен орналасқан жерiн;
      2) конкурстың түрi көрсетiлуiн;
      3) сатып алу болжанып отырған тауарлардың, жұмыстар мен қызметтер көрсетудің көлемін, сапасын, номенклатурасын және тауарларды жеткiзу, жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету орнын;
      4) тауарларды жеткiзудің, жұмыстарды орындаудың және қызметтердi көрсетудің талап етiлетін мерзімдерін;
      5) конкурстық құжаттаманы алу орны мен тәсілдерін;
      6) конкурс өткiзу орны мен уақытын, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінiм беру орны мен мерзiмi;
      7) конкурсқа ықтимал қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын.

      27. Конкурсты ұйымдастырушының шешiмi бойынша конкурс өткiзу туралы ақпарат өзiне осы Ережемен көзделмеген, бiрақ сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтер көрсету сипаты мен мазмұнына сәйкес келетiн өзге де ақпаратты қамтуы мүмкiн.

      28. Бiлiктілік талаптары өзіне конкурсқа ықтимал қатысушының мынадай өлшемдерiн қамтуы тиiс:
      1) кәсiби құзыреттілігi мен тәжiрибесi, iскерлiк беделi;
      2) қаржылық, материалдық және кадрлық (еңбек) ресурстары;
      3) құқық қабілетiнің болуы.

      29. Конкурсты ұйымдастырушының шешiмi бойынша бiліктiлiк талаптары өзiне осы Ережемен көзделмеген, бiрақ сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтер көрсетудің сипаты мен мазмұнына сәйкес келетiн өзге де өлшемдердi қамтуы мүмкiн. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтер көрсетудің тиiстi сипатына және мазмұнына негізделмеген өлшемдердi бiлiктiлiк талаптарына енгiзуге жол берiлмейдi.

      30. Конкурстық құжаттама өзiне мыналарды қамтуы тиiс:
      1) конкурсқа қатысушының (ықтимал қатысушының) білiктілік мүмкіндiктерiн растайтын құжаттардың тiзбесi мен нысанын;
      2) техникалық ерекшелiктердi, жоспарларды, сызбалар мен эскиздердi, қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтер көрсетудің техникалық және сапалық сипаттамаларын; тауардың санын; орындауға жататын кез келген iлеспе қызметтер көрсетудi; жұмыстардың орындалатын немесе тауарлар мен қызметтер көрсетудің ұсынылатын орнын; тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың немесе қызметтер ұсынудың талап етiлетiн мерзімдерін;
      3) жеңiп шыққан конкурстық өтiнiмдi анықтаған кезде конкурстық комиссия ескеретiн өлшемдердің тiзбесін;
      4) егер тауарлардың, жұмыстар мен қызметтер көрсетудің баламалы сипаттамаларына жол берiлетін болса, баламалы конкурстық өтiнімдерді бағалау мен салыстыру тәсiлiн тиiстi нұсқауды және сипаттауды;
      5) шарттың ережелерiн немесе конкурстық құжаттамада жазылған басқа да талаптарды;
      6) негiзiнде конкурстық өтiнiмнің бағасы, оған баға тауарлардың, жұмыстар мен қызметтер көрсетудiң өздерінің құнынан бөлек, мысалы, тасымалдау мен сақтандыруға, кедендiк баждар мен салықтар төлеуге жұмсалатын кез-келген шығыстар сияқты басқа да элементтердi қамтуы тиiс пе деген нұсқауды қоса алғанда, есептелiнуi тиiс әдiстеменi;
      7) конкурсқа қатысушының (ықтимал қатысушының) конкурстық өтiнімдерін беруi соңғы мерзiмi аяқталғанға дейiн өзiнің конкурстық өтінiмiн өзгерту немесе қайтарып алу құқығына тиiстi нұсқауды;
      8) конкурстық өтінiмдердi берудің тәсiлін, орны мен соңғы мерзiмiн және олардың қолданылу мерзiмi;
      9) олардың көмегiмен конкурсқа қатысушылар конкурстық құжаттамаға байланысты түсiнiктеме сұрай алатын тәсілдерді және Тапсырыс берушiнің осы кезеңде конкурсқа қатысушылармен (ықтимал қатысушылармен) кездесулер өткiзуге ниетi туралы өтiнiштi;
      10) конкурстық өтiнiмдер бар конверттердi ашатын орынды, күндi және уақытты;
      11) конкурстық өтінiмдер бар конверттердi ашу және конкурстық өтінiмдердi қарау үшiн пайдаланылатын рәсiмдерді;
      12) конкурсқа дайындық пен оны өткiзуге жауапты лауазымды тұлғаға нұсқауды.

      31. Конкурсты ұйымдастырушы жекелеген жағдайларда ең жоғары бастапқы баға белгiлей алады.

      32. Конкурстық комиссия туралы ереже мыналарды қамтуы тиiс:
      1) конкурстық комиссияны ұйымдастыру мен оның қызметінің тәртiбiн;
      2) конкурстық комиссияның сандық құрамы туралы, конкурстық комиссияға уәкiлеттi мемлекеттiк органның өкілдерi болып табылатын мүшелерi тарту тәртiбi, олардың қызметiнің бейiнi туралы мәлiметтерін;
      3) конкурстық комиссия төрағасының, оның орынбасарының және конкурстық комиссия хатшысының кандидатурасы туралы мәлiметтердi;
      4) конкурстық комиссия мүшесi - уәкілеттi мемлекеттік орган өкілiнiң құқықтары мен міндеттерi туралы мәлiметтердi.

      33. Конкурстық комиссия туралы ережеде конкурстық комиссияға конкурс өткiзу ережелерiнiң шарттарын бекiту кезiнде соңынан тағайындалатын уәкiлеттi мемлекеттік органның өкiлiн тарту және конкурстық комиссияның осы мүшесiнiң құқықтары мен міндеттерi туралы шарт қамтуы тиiс.

      34. Конкурсты ұйымдастырушыда тиiстi бейіндегi мамандар болмаған кезде, сондай-ақ сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтер көрсетудiң сипаты мен мазмұнына негiзделген жағдайларда, Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық комиссияға оның мүшелерi немесе сарапшылары ретінде мемлекеттiк органдардың және өзге де ұйымдардың өкілдерін, соңғыларымен келiсiм бойынша тарта алады.

      35. Конкурс өткiзу шарттарын бекiтуге табыс етiлген қабылдауда осы Ережемен көзделген барлық құжаттың табыс етiлмеу себебi бойынша бас тартылуы мүмкiн.

      36. Уәкiлетті мемлекеттік орган құжаттарды қабылдаған күннен бастап 10 күннен аспайтын мерзiмде табыс етiлген конкурс өткiзу шарттарын бекiтуге не Конкурсты ұйымдастырушыға уәжделген бас тарту беруге міндеттi.

      37. Конкурс өткізу шарттарын бекiту кезiнде уәкiлеттi мемлекеттiк орган кандидатурасы конкурс өткiзу шарттарын бекiтумен бiр мезгілде Конкурсты ұйымдастырушыға жеткiзiлетiн өзiнің өкiлiн конкурстық комиссияға тағайындауға міндеттi.

      38. Конкурс өткiзу шарттарын бекiтуден бас тартқан жағдайда, уәкiлеттi мемлекеттiк орган Конкурсты ұйымдастырушыға тиiстi хабарлама жiберуге міндеттi.

      39. Конкурс өткiзу шарттарын бекiту конкурс өткiзудің әрбiр жағдайында жеке жүргiзiледi. Конкурсты ұйымдастырушының қалауы бойынша өткізiлетiн конкурс өткiзу шарттарын жалпы бекiтуге жол берiлмейдi.

      40. Уәкiлеттi мемлекеттiк орган мынадай жағдайларда конкурс өткiзу шарттарын бекiтуден бас тартуға міндеттi:
      1) бекiтуге табыс етiлген құжаттарда дұрыс емес мәлiметтер болғанда;
      2) конкурс өткiзу шарттарының жекелеген ережелерi немесе табыс етiлген құжаттар осы Ережемен көзделген талаптарға немесе Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық кесімдерiне сәйкес келмегенде.

      41. Конкурсты ұйымдастырушы уәкiлеттi мемлекеттiк органның конкурс өткiзу шарттарын бекiтуден бас тартуына сот тәртiбiмен шағымдануға, ал конкурс өткiзу шарттарын бекiтудi немесе одан бас тартуды белгiленген мерзімде алмаған не уәкiлеттi мемлекеттiк орган уәжделген бас тарту табыс етпеген жағдайда - конкурс өткiзу шарттарын бекiтудi сот тәртiбiмен талап етуге құқылы.

      42. Бекітiлген конкурс өткiзу шарттары, егер уәкiлеттi мемлекеттiк орган неғұрлым қысқа мерзiм белгiлемегенде ғана, алты ай iшінде қолданылады. Егер конкурсты өткiзу шарттарының қолданылу мерзiмi бекiтуде көрсетiлмесе, онда шарт бекiтiлген сәттен бастап алты ай iшiнде жарамды деп саналады. Қажет болған кезде Конкурсты ұйымдастырушының өтініші бойынша бекiтiлген конкурс өткiзу шарттарының қолданылу мерзiмi ұзартылуы, бiрақ алты айдан аспайтын мерзiмге ұзартылуы мүмкiн.

  6-бөлiм. Конкурс өткiзу тәртiбi

      43. Конкурс өткiзу шарттары бекiтiлгеннен кейiн Конкурсты ұйымдастырушы ықтимал қатысушыларды конкурс өткiзу туралы хабардар етедi.

      44. Конкурс өткiзу туралы ақпарат конкурсқа ықтимал қатысушыларға конкурстық өтiнімдердi қабылдау аяқталғанға дейiн 30 күннен кешiктiрмей жiберілуi тиiс.

      45. Конкурсқа ықтимал қатысушыларды ақпараттандыру тәсiлi өткiзiлетiн конкурс нысанына сәйкес болуы тиiс. Ашық конкурс өткiзу кезiнде конкурс өткiзу туралы ақпарат республикалық мерзiмді баспа басылымдарында жариялануға тиiс.

      46. Конкурс өткізу кезінде өткiзілетiн конкурс шарттарына, сондай-ақ жүргiзiлетiн мұнай операцияларына қойылатын стандарттар мен басқа да талаптарға сәйкес келетiн тауарлар өндiрушi, жұмыстар орындаушы және қызметтер көрсетушi қазақстандық кәсiпорындар конкурсқа қатысуға басым тәртiппен тартылуы тиiс.

      47. Өткiзілетiн конкурс шарттарына, сондай-ақ жүргiзiлетiн мұнай операцияларына қойылатын стандарттар мен басқа да талаптарға сәйкес келетiн Қазақстан Республикасының аумағында тауарлар өндiруші, жұмыстар орындаушы және қызметтер көрсетушi қазақстандық кәсiпорындар болған кезде, шетелдiк ұйымдардың арасында ғана конкурс өткізуге жол берiлмейді.

      48. Конкурстық комиссия Конкурстық комиссия туралы ереже бекiтiлген сәттен бастап және өткiзiлетiн конкурс нәтижелерi бойынша түпкiлiктi шешiм қабылданғанға дейiн әрекет етеді.

      49. Конкурстық комиссияның төрағасы оның жұмысына басшылық жасайды, комиссия отырыстарында төрағалық етедi, оның жұмысын жоспарлайды, оның шешімдерiн iске асыруға жалпы бақылауды жүзеге асырады және конкурстық комиссия жүзеге асыратын қызметке жауапкершiлiкте болады.

      50. Конкурстық комиссияның хатшысы тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алуды ұйымдастыруға және жүргiзуге жауапты Конкурсты ұйымдастырушының тиiстi бөлімшесінің орыс тiлiн бiлетiн маманы болып табылады. Конкурстық комиссия хатшысының конкурстық комиссия шешiмдер қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ. Конкурстық комиссияның хатшысы ықтимал қатысушыларға конкурстық құжаттаманы ұсынады, конкурсқа ықтимал қатысушыларды тiркеу журналын жүргiзеді, конкурсқа қатысушылардан конкурстық өтiнімдер бар конверттердi қабылдайды, конкурстық комиссия отырысының күн тәртiбi бойынша ұсыныстар, қажеттi құжаттар, материалдар дайындайды және оны өткiзгеннен кейiн отырыстың хаттамаларын ресiмдейдi.

      51. Техникалық сарапшылар конкурстық комиссияның жұмысына конкурсқа қатысушылар ұсынып отырған тауарлардың, жұмыстар мен қызметтер көрсетудiң конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкестiгi жөнінде сараптамалық қорытынды беру үшін тартылуы мүмкін. Техникалық сарапшылардың конкурстық комиссия шешiм қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ. Сараптамалық қорытынды жазбаша түрде ресiмделедi және конкурстық комиссия отырысының хаттамасына қоса берiледi.

      52. Конкурстық комиссияның жұмысын ұйымдастыру-техникалық қамтамасыз етудi тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алуды ұйымдастыруға және өткiзуге жауапты Конкурсты ұйымдастырушының тиiстi бөлiмшесi жүзеге асырады.

      53. Конкурсты ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтiнiм берген конкурсқа барлық ықтимал қатысушыларға конкурстық құжаттама беруге міндеттi.

      54. Конкурсқа қатысуға тiлек білдірген конкурсқа ықтимал қатысушы Конкурсты ұйымдастырушыға белгiленген мерзімдерде және желімделген конвертте конкурстық құжаттамаға сәйкес конкурстық өтінiмдi табыс етуі тиiс.

      55. Конкурсты ұйымдастырушы конкурсқа ықтимал қатысушылардың Конкурсты ұйымдастырушы белгілеген мерзімдер немесе табыс етілетiн конкурстық өтiнiмнің мазмұнына қойылатын талаптар бұзылып табыс етілген конкурстық өтiнiмiн қарамауға құқылы.

      56. Конкурсқа ықтимал қатысушы конкурстық құжаттама ережелерiне түсіндірме беру туралы, бiрақ конкурстық өтiнімдерді табыс етудің соңғы мерзiмi өткенге дейiн 10 күннен кешiктiрмей, сұрау салып жүгiнуге құқылы. Конкурсты ұйымдастырушы ықтимал қатысушының мұндай сауалына үш күн мерзімде жауап беру және сауал кімнен түскенін көрсетпестен, мұндай түсiндiрмені Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттама табыс еткен барлық ықтимал қатысушыға хабарлауы тиiс.

      57. Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық өтiнімдерін табыс етудің соңғы мерзiмi өткенге дейiн кез келген уақытта өзiнің жеке бастамасы бойынша не қандай да бiр ықтимал қатысушы тарапынан түсіндiрме туралы сауалға жауап ретінде конкурстық құжаттаманы толықтыру басып шығару жолымен өзгертуге құқылы. Толықтыру Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттама табыс еткен барлық ықтимал қатысушыға шұғыл түрде хабарланады және мұндай ықтимал қатысушылар үшін міндеттi күшiнде болады, бұл ретте конкурстық өтiнiм табыс ету мерзiмiн есептеу мұндай толықтырулардың соңғысы туралы ықтимал қатысушыларға хабарлаған күннен бастап жүргiзiледi.

      58. Конкурстық өтiнімдер конкурстық құжаттамада көрсетiлген мерзiм ішінде күшінде қалады.

      59. Конкурстық өтiнiмдер қолданылу мерзiмi өткенге дейiн Конкурсты ұйымдастырушы конкурстың қатысушыларынан (ықтимал қатысушылардан) осы мерзiмдi қосымша нақты уақыт кезеңiне ұзартуды өтiне алады. Қатысушы (ықтимал қатысушы) мұндай сауалды қабылдамайды және оның конкурстық өтiнiмiнің қолданылу мерзiмi ұзартылмаған қолданылу мерзiмi өткен соң аяқталады.

      60. Ықтимал қатысушы өзiнің конкурстық өтiнiмiн өзгерте немесе керi қайтарып ала алады. Мұндай өзгерту немесе керi қайтарып алу туралы хабарлама, егер оны конкурсты ұйымдастырушы конкурстық өтiнiмдерді табыс етудiң соңғы мерзiмi өткенге дейiн алса, жарамды болып табылады.

      61. Конкурстық комиссия конкурстық өтінімдерді ашуға конкурстық өтiнімдерi бар конверттерді ашу орны, күнi және уақыты туралы конкурстық құжаттаманың мазмұнына сәйкес кiрiседi.

      62. Конкурс өткiзу басталғанға дейiн конкурстық комиссия Конкурсты ұйымдастырушы дайындаған конкурстық құжаттамамен танысуы тиiс.

      63. Конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмдерi бар конверттердi ашады, бағалайды және оларды салыстырады әрi осы Ереже мен конкурстық құжаттаманың ережелерiне сәйкес және конкурстық өтiнімдер табыс еткен барлық келген конкурсқа қатысушылардың немесе олардың уәкiлеттi өкілдерiнің қатысуымен конкурстың қорытындысын шығарады.

      64. Конкурстық комиссия конверттердi ашу кезінде қатысушы тұлғаларға конкурсқа қатысушылардың атаулары мен орналасқан жерлерiн, олар ұсынған бағаны және конкурстық өтінiмнің басқа да негiзгi шарттарын хабарлайды, содан кейiн конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмдердi қарауға, бағалауға және салыстыруға кiрiседi.

      65. Конкурстық өтiнімдердi қарау, бағалау және салыстыру кезінде:
      1) конкурстық комиссия конкурстық өтiнімдердi қарауды, бағалауды және салыстыруды желдету үшiн конкурсқа қатысушылардан олардың Конкурстық өтінімдерiне байланысты түсiндiрмелер табыс етулерiн сұрай алады;
      2) формалды талаптарға жауап бермейтiн конкурстық өтiнiмдi осы талаптарға сәйкес келтiру үшiн ешқандай сауалдарға, ұсыныстарға немесе рұқсаттарға жол берiлмейдi.

      66. Конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмдi, егер онда елеулi өзгерте алмайтын немесе конкурстық құжаттамада баяндалған сипаттамалардан, шарттар мен өзге де талаптардан елеулi ауытқу болып табылмайтын болар-болмас ауытқулар болса немесе егер онда конкурстық өтiнiмнің мәнiне тиiспей түзетуге болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер кездессе, формалды талаптарға жауап берушi ретінде қарай алады. Кез келген мұндай ауытқулар мүмкіндігінше сандық көрiнiс табады және конкурстық өтiнімдердi бағалау және салыстыру кезінде ескерiледі.

      67. Конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмдi қабылдамайды, егер:
      1) осы конкурстық өтiнiмдi табыс еткен конкурсқа қатысушы бiліктілiк талаптарына сәйкес келмесе;
      2) осы конкурстық өтінiм осы Ереженiң 66-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, формалды талаптарға жауап бермесе.

      68. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысу үшiн қабылданған конкурстық өтінімдерді бағалайды және салыстырады әрi конкурстық құжаттамада көрсетiлген өлшемдердi ескере отырып, жеңiп шыққан конкурстық өтiнiмдi анықтайды.

      69. Конкурстық комиссия жеңіп шыққан конкурстық өтінiмдi анықтау кезінде мынадай өлшемдердi ескереді:
      1) конкурстық өтінiмнiң Тапсырыс берушi төлеуге жататын салық және бюджетке төленетін басқа да міндеттi төлемдер сомаларын есептемегендегі бағасы;
      2) тауарлармен байланысты пайдалануға, техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған шығыстар, тауарларды жеткiзiп беру, жұмыстарды аяқтау немесе қызметтер көрсетудi ұсыну мерзімдерi, тауарлардың функционалдық сипаттамалары, соның iшiнде тауардың сапа сертификатының немесе шыққан жерi сертификатының болуы, төлем шарттары және тауарларға, жұмыстар мен қызметтер көрсетуге кепілдiк беру шарттары;
      3) өзге де тең шарттарда осы Ереженiң 5-тармағына сәйкес тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi өндіруші қазақстандық кәсiпорындардың басымдығы, бұл ретте тауарлар өндірушi қазақстандық кәсіпорындардың басымдығы оның Қазақстан Республикасында өндiрілгендігін (не оның берiлу кепiлдігін) растайтын тауардың шыққан жерi сертификатын беру кезiнде ескерiледi, ал жұмыстар мен қызметтер көрсетудi өндірушi қазақстандық кәсiпорындардың басымдығы жұмыстар мен қызметтер көрсетудi қосалқы сатушы ретiндегi қазақстандық жұмыс күшiн, қазақстандық мамандарды және қазақстандық кәсiпорындарды тарту дәрежесiне байланысты ескерiледi.

      70. Шетелдік ұйымдардың конкурстық өтінімдерiнің басқа тең шарттарында үздік өтiнімдi анықтау кезінде конкурстық комиссия артықшылықты мынадай қатысушыларға беруі тиiс:
      1) өзінің жұмыстарын, тауарлары мен қызметтер көрсетуiн Қазақстан Республикасының аумағында өндiретін;
      2) республикаға жоғары технологиялық өндiрiстi тартатын;
      3) қазақстандық кәсiпорындардың тауарларын, жұмыстарын немесе қызметтер көрсетуiн пайдаланатын;
      4) шетелдiк тауарларды, жұмыстарды немесе қызметтер көрсетудi оның жарғылық капиталында қазақстандық кәсiпорынның кемінде 50% қатысуымен бiрлескен кәсiпорын құру жағдайында ұсынатын.

      71. Конкурстың мәнi консультациялық қызметтер көрсетудi тарту болып табылған жағдайда, iрiктеу өлшемдерi де мыналар болып табылады:
      1) консультациялық қызметтер көрсетудің сапалық сипаттамалары;
      2) мұндай қызметтер көрсету рыногындағы ықтимал сатушының жұмыс тәжiрибесi.

      72. Конкурстық комиссия, егер конкурстың шарттарымен мейлiнше ұзақ мерзiм белгiленбесе ғана, конкурстық өтiнімдер бар конверттердi ашқан күннен бастап 10 күннен аспайтын мерзімде конкурстық комиссияның шешiм қабылдауы жолымен конкурстың қорытындыларын шығарады.

      73. Конкурстың қорытындылары бойынша мынадай шешімдердің бiрi қабылдануы мүмкiн:
      1) конкурстық өтiнімдер табыс еткен қатысушылардың онда екеуден аз қатысуына байланысты не конкурстың шарттарын қанағаттандырған барлық конкурстық өтiнімдердi қабылдамауға байланысты конкурсты өткізiлмеді деп тану туралы;
      2) конкурстың жеңiмпазын хабарлау туралы.

      74. Конкурстың қорытындылары бойынша шешiм конкурстық комиссия қол қоятын осы Ереженің талаптарына сәйкес конкурстық комиссия отырысының хаттамасы түрінде ресімделедi. Конкурстың жеңiмпазын хабарлау туралы шешімде, сондай-ақ өткiзiлген конкурстың нәтижелерi бойынша шартқа қол қою үшiн мерзiм көрсетілуi тиiс.

      75. Конкурстық комиссияның шешiмi ашық дауыс берумен қабылданады және егер ол үшiн конкурстық комиссия мүшелерiнің жалпы санының басым көпшiлiгi дауыс берсе, қабылданды деп саналады. Дауыстар тең болған жағдайда, конкурстық комиссияның төрағасы дауыс берген шешiм қабылданды деп саналады.

      76. Конкурстық комиссия мүшелерінің ол айтылған жағдайда, жазбаша беру және конкурстық комиссия отырысының хаттамасына қоса тiркелуi тиiс айрықша пiкiрге құқығы бар.

      77. Жеңімпаз деп танылмаған конкурсқа қатысушыға конкурстық комиссия оның өтiнiшi қаралу кезінде жеңiмпаз болып танылмаған өлшемдерді қысқаша сипаттай отырып, конкурстың нәтижелерi туралы жазбаша түрде хабарлауы тиiс.

      78. Конкурстың қорытындылары туралы хаттама мыналарды қамтуы тиiс:
      1) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтер көрсетудің қысқаша сипаттамасы;
      2) конкурсқа қатысушылардың атаулары мен орналасқан жерлерi, сондай-ақ конкурс жеңімпазының атауы, орналасқан жерi және ол жеңімпаз деп танылған шарттар;
      3) конкурстық өтінімдердi табыс еткен конкурсқа қатысушылардың бiлiктiлiк деректерi туралы ақпарат немесе осындай деректердің жоқ болуы туралы ақпарат;
      4) әрбiр конкурстық өтiнімнің бағасы және басқа да негізгі шарттарының қысқаша мазмұны;
      5) конкурстық өтiнiмдердi бағалау өлшемдерiнiң қысқаша мазмұны және оларды салыстыру;
      6) барлық конкурстық өтiнімдердi қабылдамауға байланысты, егер конкурс нәтижесiнде жеңімпаз анықталмаса, тиiстi себептердi көрсету;
      7) конкурстық құжаттамаға, оларға жауаптарға түсiндiрме беру туралы сауалдардың қорытылған мазмұны.

      79. Конкурстық комиссияның шешімі мен конкурстың қорытындыларына барлық мүдделi тұлға заңнамада белгіленген тәртiппен шағым жасауы мүмкiн.

      80. Конкурстың қорытындылары туралы хаттама уәкілеттi мемлекеттiк органда конкурстың қорытындыларын шығару кезiнен бастап он күн мерзiмде бекiтуге жатады.

      81. Конкурстың қорытындылары туралы хаттаманы уәкiлеттi мемлекеттiк органда бекiткенге дейiн Конкурсты ұйымдастырушы конкурс жеңiмпазымен өткiзілген конкурс нәтижелерi бойынша шарт жасасуға құқылы емес.

      82. Уәкiлеттi мемлекеттік орган конкурстың қорытындылары туралы хаттаманы бекiтуге табыс еткен кезден бастап 10 күн мерзімде оны бекiтуге немесе оны бекiтуден уәжделген бас тарту беруге мiндетті.

      83. Уәкілеттi мемлекеттiк орган конкурстың қорытындылары туралы хаттаманы бекiтуден мына жағдайларда бас тартуға міндеттi:
      1) конкурстың қорытындылары туралы хаттама осы Ереженің талаптарына сәйкес келмеген кезде;
      2) оны өткiзу рәсiмiнде конкурс өткiзу ережелерi бұзылған кезде.

      84. Уәкiлеттi мемлекеттік орган конкурстың қорытындылары туралы хаттаманы бекітуден бас тартқан кезде конкурс өтпей қалды деп саналады.

      85. Конкурсты ұйымдастырушы уәкілетті мемлекеттік органның конкурстың қорытындылары туралы хаттаманы бекiтуден бас тартуына сот тәртiбiмен шағымдануға, ал конкурс қорытындылары туралы хаттаманы бекiтудi немесе одан бас тартуды белгiленген мерзiмде алмаған не уәкiлетті мемлекеттік орган уәжделген бас тарту табыс етпеген жағдайда, конкурс қорытындыларын бекiтудi сот тәртiбiмен талап етуге құқылы.

      86. Жеңiмпаз анықталған конкурс қорытындылары туралы хаттама бекiтiлген жағдайда, Конкурсты ұйымдастырушы конкурстың қорытындылары туралы хаттамада көзделген мерзімдерде өткізілген конкурстың нәтижелерi бойынша конкурс жеңiмпазымен шарт жасасуға міндетті.

      87. Егер конкурс жеңiмпазы өткiзiлген конкурс нәтижелерi бойынша конкурс қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес белгiленген мерзiмдерде шартқа қол қоймаған жағдайда, Конкурсты ұйымдастырушы конкурс қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес жеңiмпаздың ұсынысынан кейiн ұсынысы Ұйымдастырушы үшiн неғұрлым артық болып табылатын конкурсқа басқа қатысушымен шарт жасасуға құқылы.

      88. Тараптар ережелерiне сәйкес өткізiлген конкурс нәтижелерi бойынша конкурс жеңімпазы анықталған шартқа қандай да болсын өзгерiстер енгiзуге құқылы емес.

      89. Конкурс өтпей қалды деп танылған жағдайда, Конкурсты ұйымдастырушы мыналарға құқылы:
      1) конкурс өткiзу ережелерiн өзгертпей қайталама конкурс өткiзуге;
      2) конкурс өткiзу ережесiне өзгерiс енгiзе отырып, оның iшiнде конкурс өткізудiң екi кезеңдi рәсiмдерiн пайдаланып, конкурсты қолдану жолымен қайталама конкурс өткізуге;
      3) осы Ережеге сәйкес конкурс өткiзбей тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу тәсiлiн қолдануға.

  7-бөлiм. Конкурс өткізбей сатып алу тәртібі

      90. Конкурс өткiзбей сатып алу тәсiлi мынадай жағдайларда қолданылады:
      1) осы тауарлар, жұмыстар мен қызметтер көрсету қандай да болсын нақты қазақстандық немесе шетелдiк кәсiпорында болса немесе қандай да болсын нақты қазақстандық немесе шетелдiк кәсiпорын осы тауарларға, жұмыстар мен қызметтер көрсетуге қатысты ерекше құқықтарға ие болғанда;
      2) Тапсырыс берушi, тауарларды, жабдықты, технологияны немесе қызметтер көрсетудi қандай да бiр сатушыдан сатып ала отырып, сол сатушыдан бiрыңғайлау, стандарттау салдарынан және тұрғысынан немесе қолда бар тауарлармен, жабдықпен, технологиямен немесе қызметтер көрсетумен сәйкестiлiгін қамтамасыз ету қажеттiлiкке орай басқа да тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алуы тиiс;
      3) конкурс өтпей қалды деп танылғанда.

      91. Тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетуді конкурс өткізбей сатып алу үшiн конкурс өткiзбей сатып алу тәсiлiн қолдануға рұқсат алу қажет, ол үшiн Тапсырыс берушi уәкiлеттi мемлекеттiк органға рұқсат беру туралы өтiнiш білдіруі тиiс.

      92. Тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi конкурс өткізбей сатып алу тәсiлiн қолдануға рұқсат беру туралы өтiнiшке Тапсырыс берушi осы Ереженi 8-тармағында көзделген мәлiметтерден басқа, мыналарды қамтуы тиiс тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу туралы Тапсырыс берушінің шешiмiн қоса береді:
      1) конкурс өткiзудің мүмкiн еместiгi немесе орынсыздығы негiздемесiн, ал егер конкурс өткiзiлген болса - өтпей қалған конкурс қорытындылары туралы хаттаманы және қайталама конкурсты қолданудың мүмкiн еместiгi немесе орынсыздығы негiздемесін, оның iшінде конкурс өткізу ережелерінің өзгеруін қоса бере отырып, оны өтпей қалды деп танудың себептерi;
      2) конкурс өткiзбей сатып алуды қолданудың негiздемесiн растайтын өзге де құжаттарды.

      93. Уәкілеттi мемлекеттiк орган 10 күн мерзімде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi конкурс өткiзбей сатып алуға рұқсат беруге немесе Тапсырыс берушiге рұқсат беруден уәжделген бас тартуды табыс етуге міндеттi.

      94. Тапсырыс беруші уәкiлеттi мемлекеттiк органның Тапсырыс берушiнің конкурс өткізбей сатып алу тәсiлiн қолдануына рұқсат беруден бас тартуына сот тәртібiмен шағымдануға, ал белгiленген мерзімде рұқсат немесе рұқсат беруден бас тарту алмаған не уәкiлеттi мемлекеттiк орган уәжделген бас тарту бермеген жағдайда - Тапсырыс берушінің конкурс өткiзбей сатып алу тәсілін қолдануына рұқсатты сот тәртібiмен талап етуге құқылы.

  8-бөлiм. Қорытынды ережелер

      95. Мұнай операцияларын жүргiзу кезінде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу барысында осы Ереженi бұзған жағдайда, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтер көрсету кез келген өтінiм берушiсi Тапсырыс берушінің әрекетiне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының сот орындарына шағымдануға құқылы.

      96. Мұнай операцияларын жүргiзу кезінде тауарларды, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу процесiне қатысушылар осы Ереженің ережелерiн және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық кесiмдерiн бұзғаны үшiн Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерiне сәйкес жауапты болады.      

Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2002 года N 612. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2007 года N 1139

       Сноска. Постановление Правительства РК от 7 июня 2002 года N 612 утратило силу постановлением Правительства РК от 28 ноября 2007 года N  1139 .

      

      Правительство Республики Казахстан постановляет: 
      1. Утвердить прилагаемые Правила приобретения товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций. 
      2. Определить Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан уполномоченным государственным органом по регулированию приобретения товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций.  <*>

      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 14 ноября 2002 г.   N 1204  .
      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан в девятимесячный срок внести в Правительство Республики Казахстан предложения по регулированию приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию, за исключением нефтяных операций.  <*>

      Сноска. В пункт 3 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 14 ноября 2002 г.   N 1204  .
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

       Премьер-Министр 
      Республики Казахстан 

 

Утверждены            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 7 июня 2002 года N 612    

      

  Правила
приобретения товаров, работ и услуг
при проведении нефтяных операций 

      

  Раздел 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила разработаны в целях создания условий для реализации обязательств Подрядчиков, предусмотренных подпунктами 7)-9) пункта 1 статьи 63  Указа  Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 27 января 1996 года "О недрах и недропользовании" (далее - Указ о недрах), подпунктами 6)-8) статьи 41  Указа  Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 28 июня 1995 года "О нефти" (далее - Указ о нефти), и определяют способы и условия приобретения товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций. 
      2. Настоящие Правила распространяются на деятельность Подрядчика по Контракту на проведение нефтяных операций (далее - Подрядчик, подрядчики) при приобретении им товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций на территории Республики Казахстан. В случаях, когда указанный Подрядчик передает свое право на приобретение товаров, работ и услуг третьему лицу, настоящие Правила распространяются на деятельность такого третьего лица при осуществлении им приобретения товаров, работ и услуг в пользу Подрядчика. 
      3. В настоящих Правилах используются термины и определения, предусмотренные в Указе о недрах и Указе о нефти. 
      4. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения: 
      1) "заказчик" - Подрядчик, приобретающий товары, работы и услуги при проведении нефтяных операций на территории Республики Казахстан; 
      2) "продавец" - юридическое или физическое лицо, у которого Заказчик приобретает товары, работы и услуги в порядке, определенном настоящими Правилами; 
      3) "уполномоченный государственный орган" - государственный орган по регулированию порядка приобретения товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций, определяемый Правительством Республики Казахстан; 
      4) "товары" - оборудование, готовая продукция и иные материалы, необходимые для проведения нефтяных операций; 
      5) "работы" - выполнение по заданию Заказчика за плату работ по созданию (производству) товаров, монтажу оборудования, строительству сооружений и иных работ, необходимых для проведения нефтяных операций; 
      6) "услуги" - совершение по заданию Заказчика за плату определенных действий или осуществление определенной деятельности, в результате которых не производятся товары либо объектом которых не являются материальные предметы, но необходимые для проведения нефтяных операций; 
      7) "конкурс" - способ приобретения товаров, работ и услуг, при которых Заказчик делает предложение принять участие в торгах на приобретение товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций определенному или неопределенному кругу лиц и обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников, кто предложит лучшие условия договора; 
      8) "непосредственное производство товара на территории Республики Казахстан" - производство казахстанским предприятием товара, необходимого для проведения нефтяных операций и имеющего сертификат происхождения (либо гарантию его предоставления), подтверждающий его производство на территории Республики Казахстан; 
      9) "непосредственное производство работы на территории Республики Казахстан" - выполнение казахстанским предприятием работы, необходимой для проведения нефтяных операций, с долей затрат на приобретение иностранного сырья, материалов, оборудования не более 50%, а также привлечение иностранной рабочей силы и/или иностранных организаций, выступающих в качестве субисполнителей, не более 30% от общей стоимости работ; 
      10) "непосредственное производство услуги на территории Республики Казахстан" - оказание казахстанским предприятием услуги, необходимой для осуществления нефтяных операций, с долей затрат на привлечение иностранных специалистов и/или иностранных организаций, выступающих в качестве субисполнителей, не более 30% от общей стоимости оказываемых услуг; 
      11) "закрытый конкурс" - вид конкурса, в соответствии с которым предложение принять в нем участие адресуется определенному кругу лиц; 
      12) "открытый конкурс" - вид конкурса, в соответствии с которым предложение принять в нем участие адресуется неопределенному кругу лиц; 
      13) "организатор конкурса" - заказчик или третье лицо, которому заказчик может передать право на приобретение товаров, работ и услуг; 
      14) "казахстанские предприятия" - юридические лица, учрежденные в Республике Казахстан, а также индивидуальные предприниматели и физические лица Республики Казахстан; 
      15) "иностранные организации" - юридические лица, не подпадающие под определение "казахстанские предприятия"; 
      16) "закуп без проведения конкурса" - приобретение без проведения конкурса Заказчиком товаров, работ и услуг, необходимых для проведения нефтяных операций; 
      17) "потенциальный участник конкурса" - юридическое или физическое лицо, которому адресуется информация о проведении конкурса; 
      18) "участник конкурса" - потенциальный участник конкурса, подавший конкурсную заявку, а при условии конкурса о предоставлении обеспечения, также предоставивший необходимое обеспечение в соответствии с правилами проведения конкурса; 
      19) "победитель конкурса" - участник конкурса, чья конкурсная заявка была признана конкурсной комиссией лучшей в ходе проведения конкурса; 
      20) "договор по результатам конкурса" - договор, заключаемый Заказчиком с победителем конкурса. 
      5. При проведении нефтяных операций Заказчик в соответствии с требованиями Указа о недрах и Указа о нефти обязан приобретать товары, работы и услуги у казахстанских предприятий при соответствии их стандартам и другим требованиям в порядке, определяемом настоящими Правилами. 

  Раздел 2. Компетенция уполномоченного
государственного органа

      6. Уполномоченный государственный орган: 
      1) осуществляет мониторинг процесса приобретения товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций; 
      2) разрабатывает на основе настоящих Правил Инструкцию о порядке рассмотрения ходатайств Заказчика и выдачи разрешений на закуп без проведения конкурса, о порядке утверждения условий проведения конкурса, о порядке назначения представителя уполномоченного государственного органа в конкурсную комиссию и о порядке утверждения результатов конкурса; 
      3) осуществляет контроль за приобретением товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций; 
      4) утверждает условия проведения конкурса на приобретение товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций; 
      5) назначает представителя уполномоченного государственного органа в конкурсную комиссию по проведению конкурса; 
      6) привлекает в качестве представителя уполномоченного государственного органа сотрудников иных государственных органов или представителей ассоциаций (союзов) вне зависимости от формы собственности, но при этом он не вправе передавать представителю полномочия по осуществлению контрольных функций уполномоченного государственного органа; 
      7) утверждает результаты проведения конкурса на приобретение товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций; 
      8) в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, рассматривает ходатайства Заказчиков о выдаче разрешения на закуп без проведения конкурса, дает разрешение или мотивированный отказ в разрешении на закуп без проведения конкурса; 
      9) осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы приобретения товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций, разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции методологические материалы по проведению приобретения товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций; 
      10) оказывает методическую и организационную помощь заказчикам по вопросам приобретения товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций. 

  Раздел 3. Предварительные процедуры по
приобретению товаров, работ и услуг

      7. До приобретения товаров, работ и услуг Заказчик в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и положениями учредительных документов принимает решение о приобретении товаров, работ и услуг. 
      8. Решение Заказчика о приобретении товаров, работ и услуг должно содержать: 
      1) указание о соответствии компетенции органа Заказчика принимать решение о приобретении товаров, работ и услуг положениям учредительных документов и требованиям законодательства; 
      2) номенклатуру и объемы приобретаемых товаров, работ и услуг, необходимая их техническая или иная характеристика, обоснование соответствия приобретаемых товаров, работ и услуг характеру и содержанию проводимых нефтяных операций; 
      3) определение должностных лиц Заказчика либо действующих по поручению Заказчика третьих лиц, ответственных за организацию и проведение приобретения товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций; 
      4) способ приобретения товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций;
      5) иные сведения, необходимые для приобретения товаров, работ и услуг в соответствии с настоящими Правилами.
      9. В случаях, когда приобретение товаров, работ и услуг осуществляется при помощи способа закупа без проведения конкурса, Заказчик в рамках предварительной процедуры ходатайствует перед уполномоченным государственным органом о выдаче разрешения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

     

Раздел 4. Способы приобретения товаров,
работ и услуг при проведении нефтяных
операций и условия их применения

     

      10. Способами приобретения товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций являются:
      1) конкурс;
      2) закуп без проведения конкурса.
      11. Основным способом приобретения товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций является конкурс.
      12. При проведении конкурса в обязательном порядке требуется включение в конкурсную комиссию представителя уполномоченного государственного органа.
      13. Для признания конкурса состоявшимся необходимо участие в нем не менее двух участников при условии признания Организатором конкурса их предложений удовлетворяющими требованиям конкурса.
      14. Конкурс должен проводиться на территории Республики Казахстан.
      15. Основным языком проведения конкурса является государственный или 
русский язык.
      16. Вся конкурсная документация, включая конкурсные заявки, должна быть представлена на русском языке. 
      17. При противоречии условий конкурсных документов (включая конкурсные заявки), изложенных на разных языках, приоритет отдается документам, изложенным на русском языке. 
      18. При проведении конкурса допускается использование любых видов конкурса - закрытого или открытого конкурса, а также использование двухэтапных процедур проведения конкурса. 
      19. Организатор конкурса вправе проводить конкурс с использованием двухэтапных процедур в случаях, когда: 
      1) сложно сформулировать подробные спецификации товаров, работ или услуг и определить их технические и иные характеристики, и Организатору конкурса необходимо запросить конкурсные предложения потенциальных участников или провести с ними переговоры; 
      2) необходимо проведение научных исследований, экспериментов, изысканий или разработок; 
      3) одноэтапный конкурс не привел к определению победителя конкурса. 
      20. Конкурс с использованием двухэтапных процедур представляет собой совокупность следующих этапов: 
      1) запрос у потенциальных участников предложений, касающихся технических, качественных или иных характеристик товаров, работ, услуг без указания цены конкурсной заявки, проведение анализа представленных предложений и, при необходимости, проведение переговоров с потенциальными участниками; 
      2) внесение предварительно отобранными Организатором конкурса потенциальными участниками конкурса, предложения которых признаны соответствующими заданным техническим, качественным или иным характеристикам товаров, работ, услуг, конкурсных заявок с указанием цены. 
      21. Для приобретения товаров, работ и услуг способом закупа без проведения конкурса необходимо получение разрешения уполномоченного государственного органа в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами. 

  Раздел 5. Условия проведения конкурса

      22. Для проведения конкурса Заказчик обязан утвердить в уполномоченном государственном органе условия проведения конкурса. 
      23. Для утверждения условий проведения конкурса Организатор конкурса обязан представить в уполномоченный государственный орган решение о приобретении товаров, работ и услуг, которое должно указывать вид конкурса, а также условия проведения конкурса, подготавливаемые Организатором конкурса. 
      24. Условия проведения конкурса должны включать в себя: 
      1) информацию о проведении конкурса, которая будет адресована потенциальным участникам конкурса;
      2) содержание конкурсной документации;
      3) Положение о конкурсной комиссии.
      25. По решению Организатора условия проведения конкурса могут включать в себя и иную информацию, не предусмотренную настоящими Правилами, но соответствующую характеру и содержанию приобретаемых товаров, работ и услуг.
      26. Информация о проведении конкурса должна содержать:
      1) наименование и местонахождение Организатора конкурса;
      2) указание вида конкурса;
      3) объем, качество, номенклатуру предполагаемых к приобретению товаров, работ и услуг и место поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг;
      4) требуемые сроки поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг;
      5) место и способы получения конкурсной документации;
      6) место и время проведения конкурса, а также место и срок представления заявок на участие в конкурсе;
      7) квалификационные требования к потенциальным участникам конкурса.
      27. По решению Организатора конкурса информация о проведении конкурса может включать в себя и иную информацию, не предусмотренную настоящими Правилами, но соответствующую характеру и содержанию приобретаемых товаров, работ и услуг.
      28. Квалификационные требования должны содержать в себе следующие критерии потенциального участника конкурса:
      1) профессиональная компетенция и опыт, деловая репутация;
      2) финансовые, материальные и кадровые (трудовые) ресурсы;
      3) наличие правоспособности. 
      29. По решению Организатора конкурса квалификационные требования могут включать в себя и иные критерии, не предусмотренные настоящими Правилами, но соответствующие характеру и содержанию приобретаемых товаров, работ и услуг. Не допускается включение в квалификационные требования критериев, не обусловленных соответствующим характером и содержанием приобретаемых товаров, работ и услуг. 
      30. Конкурсная документация должна содержать в себе: 
      1) перечень и форму документов, подтверждающих квалификационные возможности участника (потенциального участника) конкурса; 
      2) технические и качественные характеристики приобретаемых товаров, работ и услуг, включая технические спецификации, планы, чертежи и эскизы; количество товара; любые сопутствующие услуги, подлежащие выполнению; место выполнения работ или предоставления товаров или услуг; требуемые сроки поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг; 
      3) перечень критериев, которые будут учитываться конкурсной комиссией при определении выигравшей конкурсной заявки; 
      4) соответствующее указание и описание способа оценки и сопоставления альтернативных конкурсных заявок, если допускаются альтернативные характеристики товаров, работ и услуг; 
      5) условия договора или другие требования, изложенные в конкурсной документации; 
      6) методику, на основе которой должна быть рассчитана цена конкурсной заявки, включая указание на то, должна ли цена содержать другие элементы помимо стоимости самих товаров, работ и услуг, например, любые применимые расходы на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин и налогов; 
      7) соответствующее указание на право участника (потенциального участника) конкурса изменять или отзывать свою конкурсную заявку до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок; 
      8) способ, место и окончательный срок представления конкурсных заявок и срок их действия; 
      9) способы, с помощью которых участники конкурса могут запрашивать разъяснения в связи с конкурсной документацией, и заявление о намерении Заказчика на этом этапе провести встречу с участниками (потенциальными участниками) конкурса; 
      10) место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками; 
      11) процедуры, используемые для вскрытия конвертов с конкурсными заявками и рассмотрения конкурсных заявок; 
      12) указание на должностное лицо, ответственное за подготовку и проведение конкурса. 
      31. Организатор конкурса в отдельных случаях может устанавливать максимальную стартовую цену. 
      32. Положение о конкурсной комиссии должно содержать: 
      1) порядок организации и деятельности конкурсной комиссии; 
      2) сведения о количественном составе конкурсной комиссии, о порядке привлечения в конкурсную комиссию членов, являющихся представителями уполномоченного государственного органа, их профиле деятельности; 
      3) сведения о кандидатуре Председателя конкурсной комиссии, его заместителя и секретаре конкурсной комиссии; 
      4) сведения о правах и обязанностях члена конкурсной комиссии - представителя уполномоченного государственного органа. 
      33. В Положении о конкурсной комиссии должно содержаться условие о привлечении в конкурсную комиссию представителя уполномоченного государственного органа, назначаемого последним при утверждении условий правил проведения конкурса, и правах и обязанностях данного члена конкурсной комиссии. 
      34. При отсутствии у Организатора конкурса специалистов соответствующего профиля, а также в случаях, обусловленных характером и содержанием приобретаемых товаров, работ и услуг, Организатор конкурса может привлечь в конкурсную комиссию в качестве ее членов или экспертов представителей государственных органов и иных организаций по согласованию с последними. 
      35. В приеме представленных на утверждение условий проведения конкурса может быть отказано по причине представления не всех документов, предусмотренных настоящими Правилами. 
      36. Уполномоченный государственный орган обязан в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия документов, утвердить представленные условия проведения конкурса либо дать Организатору конкурса мотивированный отказ. 
      37. При утверждении условий проведения конкурса уполномоченный государственный орган обязан назначить своего представителя в конкурсную комиссию, кандидатура которого доводится до Организатора конкурса одновременно с утверждением условий проведения конкурса. 
      38. В случае отказа в утверждении условий проведения конкурса уполномоченный государственный орган обязан направить Организатору конкурса соответствующее уведомление. 
      39. Утверждение условий проведения конкурса производится отдельно в каждом случае проведения конкурса. Не допускается общее утверждение условий проведения конкурса, проводимых по усмотрению Организатора конкурса. 
      40. Уполномоченный государственный орган обязан отказать в утверждении условий проведения конкурса в случаях: 
      1) наличия неверных сведений в представленных на утверждение документах; 
      2) несоответствия отдельных положений условий проведения конкурса или представленных документов требованиям, предусмотренным настоящими Правилами, или иным нормативным правовым актам Республики Казахстан. 
      41. Организатор конкурса вправе обжаловать в судебном порядке отказ уполномоченного государственного органа в утверждении условий проведения конкурса, а в случае неполучения в установленный срок утверждения или отказа в утверждении условий проведения конкурса либо непредставления уполномоченным государственным органом мотивированного отказа - требовать утверждения условий проведения конкурса в судебном порядке. 
      42. Утвержденные условия проведения конкурса действуют в течение шести месяцев, если только уполномоченным государственным органом не установлен более короткий срок. Если срок действия условий проведения конкурса в утверждении не указан, то считается, что условия действительны в течение шести месяцев с момента утверждения. При необходимости, по ходатайству Организатора конкурса, срок действия утвержденных условий проведения конкурса может быть продлен, но не более, чем на шесть месяцев. 

  Раздел 6. Порядок проведения конкурса

      43. После утверждения условий проведения конкурса Организатор конкурса информирует потенциальных участников о проведении конкурса. 
      44. Информация о проведении конкурса должна быть адресована потенциальным участникам конкурса не позднее, чем за 30 дней до окончания приема конкурсных заявок. 
      45. Способ информирования потенциальных участников конкурса должен соответствовать форме проводимого конкурса. При проведении открытого конкурса информация о проведении конкурса подлежит публикации в республиканских периодических печатных изданиях. 
      46. При проведении конкурса к участию в конкурсе в приоритетном порядке должны привлекаться казахстанские предприятия, производящие товары, выполняющие работы и оказывающие услуги, соответствующие условиям проводимого конкурса, а также стандартам и другим требованиям, предъявляемым к проводимым нефтяным операциям. 
      47. Не допускается проведение конкурса исключительно среди иностранных организаций при наличии казахстанских предприятий, производящих товары, выполняющих работы и оказывающих услуги на территории Республики Казахстан, соответствующие условиям проводимого конкурса, а также стандартам и другим требованиям, предъявляемым к проводимым нефтяным операциям. 
      48. Конкурсная комиссия действует с момента утверждения Положения о конкурсной комиссии и до принятия окончательного решения по результатам проводимого конкурса. 
      49. Председатель конкурсной комиссии руководит ее работой, председательствует на заседаниях комиссии, планирует ее работу, осуществляет общий контроль над реализацией ее решений и несет ответственность за деятельность, осуществляемую конкурсной комиссией. 
      50. Секретарем конкурсной комиссии является специалист соответствующего подразделения Организатора конкурса, ответственного за организацию и проведение приобретения товаров, работ и услуг, владеющий русским языком. Секретарь конкурсной комиссии не имеет права голоса при принятии конкурсной комиссией решений. Секретарь конкурсной комиссии предоставляет потенциальным участникам конкурсную документацию, ведет журнал регистрации потенциальных участников конкурса, принимает от участников конкурса конверты с конкурсными заявками, подготавливает предложения по повестке дня заседания конкурсной комиссии, необходимые документы, материалы и оформляет протоколы заседания после его проведения. 
      51. Технические эксперты могут привлекаться к работе конкурсной комиссии для дачи экспертного заключения по соответствию предлагаемых участниками конкурса товаров, работ и услуг требованиям конкурсной документации. Технические эксперты не имеют права голоса при принятии конкурсной комиссией решения. Экспертное заключение оформляется в письменном виде и прилагается к протоколу заседания конкурсной комиссии. 
      52. Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляет соответствующее подразделение Организатора конкурса, ответственное за организацию и проведение приобретения товаров, работ и услуг. 
      53. Организатор конкурса обязан предоставить конкурсную документацию всем потенциальным участникам конкурса, подавшим заявку на участие в конкурсе. 
      54. Потенциальный участник конкурса, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен представить Организатору конкурса в установленные сроки и в запечатанном конверте конкурсную заявку в соответствии с конкурсной документацией. 
      55. Организатор конкурса вправе не рассматривать конкурсную заявку потенциальных участников конкурса, представленную с нарушением сроков или требований, установленных Организатором конкурса к содержанию представляемой конкурсной заявки. 
      56. Потенциальный участник конкурса вправе обратиться с запросом о разъяснении положений конкурсной документации, но не позднее 10 дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок. Организатор конкурса должен в трехдневный срок ответить на такой запрос потенциального участника и без указания, от кого поступил запрос, сообщить такое разъяснение всем потенциальным участникам, которым Организатор конкурса предоставил конкурсную документацию. 
      57. Организатор конкурса вправе в любое время до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок по своей собственной инициативе либо в ответ на запрос о разъяснении со стороны какого-либо потенциального участника изменить конкурсную документацию путем издания дополнения. Дополнение незамедлительно сообщается всем потенциальным участникам, которым Организатор конкурса предоставил конкурсную документацию, и имеет обязательную силу для таких потенциальных участников, при этом исчисление срока предоставления конкурсной заявки производится с даты уведомления потенциальных участников о последнем из таких дополнений. 
      58. Конкурсные заявки остаются в силе в течение срока, указанного в конкурсной документации. 
      59. До истечения срока действия конкурсных заявок Организатор конкурса может просить участников (потенциальных участников) конкурса продлить этот срок на дополнительный конкретный период времени. Участник (потенциальный участник) может отклонить такой запрос, и срок действия его конкурсной заявки закончится по истечении непродленного срока действия. 
      60. Потенциальный участник может изменить или отозвать свою конкурсную заявку. Такое изменение или уведомление об отзыве является действительным, если оно получено Организатором конкурса до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок. 
      61. Конкурсная комиссия приступает к вскрытию конкурсных заявок в соответствии с содержанием конкурсной документации о месте, дате и времени вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
      62. До начала проведения конкурса конкурсная комиссия должна ознакомиться с конкурсной документацией, подготовленной Организатором конкурса. 
      63. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с конкурсными заявками, оценивает и сопоставляет их и подводит итоги конкурса в соответствии с настоящими Правилами и положениями конкурсной документации и в присутствии всех прибывших участников конкурса, представивших конкурсные заявки, или их уполномоченных представителей. 
      64. Конкурсная комиссия объявляет наименования и местонахождения участников конкурса, предложенные ими цены и другие основные условия конкурсной заявки лицам, присутствующим при вскрытии конвертов, после чего конкурсная комиссия приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению конкурсных заявок. 
      65. При рассмотрении, оценке и сопоставлении конкурсных заявок: 
      1) конкурсная комиссия может просить участников конкурса представить разъяснения в связи с их конкурсными заявками с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок; 
      2) не допускается никаких запросов, предложений или разрешений с тем, чтобы привести конкурсную заявку, не отвечающую формальным требованиям, в соответствие с этими требованиями. 
      66. Конкурсная комиссия может рассматривать конкурсную заявку как отвечающую формальным требованиям, если в ней присутствуют незначительные отклонения, которые существенно не изменяют или не являются существенным отступлением от характеристик, условий и прочих требований, изложенных в конкурсной документации, или если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа конкурсной заявки. Любые такие отклонения выражаются, по мере возможности, количественно и учитываются при оценке и сопоставлении конкурсных заявок. 
      67. Конкурсная комиссия отклоняет конкурсную заявку, если: 
      1) участник конкурса, предоставивший данную конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям; 
      2) данная конкурсная заявка не отвечает формальным требованиям, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 66 настоящих Правил. 
      68. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные заявки, которые были приняты для участия в конкурсе, и определяет выигравшую конкурсную заявку с учетом критериев, указанных в конкурсной документации. 
      69. Конкурсная комиссия при определении выигравшей конкурсной заявки учитывает следующие критерии: 
      1) цена конкурсной заявки без учета суммы причитающихся к выплате Заказчиком налогов и других обязательных платежей в бюджет; 
      2) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт, связанные с товарами, сроки поставки товаров, завершения работ или предоставления услуг, функциональные характеристики товаров, в том числе наличие сертификатов качества или сертификата происхождения товара, условия платежа и условия гарантий на товары, работы и услуги; 
      3) при прочих равных условиях приоритет казахстанских предприятий-производителей товаров, работ и услуг в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, при этом приоритет казахстанских предприятий-производителей товаров учитывается при предоставлении сертификата происхождения товара (либо гарантии его предоставления), подтверждающего его производство в Республике Казахстан, а приоритет казахстанских предприятий-производителей работ и услуг учитывается в зависимости от степени привлечения казахстанской рабочей силы, казахстанских специалистов и казахстанских предприятий, выступающих в качестве субпродавцов работ и услуг. 
      70. При прочих равных условиях конкурсных заявок иностранных организаций предпочтение при определении лучшей заявки должно отдаваться конкурсной комиссией тем участникам, которые: 
      1) производят свои работы, товары и услуги на территории Республики Казахстан; 
      2) привлекают в республику высокотехнологическое производство; 
      3) используют товары, работы или услуги казахстанских предприятий; 
      4) предлагают использовать иностранные товары, работы или услуги на условиях создания совместного предприятия с не менее чем 50% участием казахстанского предприятия в его уставном капитале. 
      71. В случае, когда предметом конкурса является привлечение консультационных услуг, критериями отбора также являются: 
      1) качественные характеристики консультационных услуг; 
      2) опыт работы потенциального продавца на рынке таких услуг. 
      72. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса путем принятия решения конкурсной комиссии в срок не более 10 дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками, если только более длительный срок не установлен условиями конкурса. 
      73. По итогам конкурса может быть принято одно из следующих решений: 
      1) о признании конкурса несостоявшимся в связи с участием в нем менее двух участников, представивших конкурсные заявки, либо в связи с отклонением всех конкурсных заявок, удовлетворявших условиям конкурса; 
      2) об объявлении победителя конкурса. 
      74. Решение по итогам конкурса оформляется в виде протокола заседания конкурсной комиссии в соответствии с требованиями настоящих Правил, подписываемого конкурсной комиссией. В решении об объявлении победителя конкурса также должен указываться срок для подписания договора по результатам проведенного конкурса. 
      75. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель конкурсной комиссии. 
      76. Члены конкурсной комиссии имеют право на особое мнение, которое, в случае его выражения, должно быть изложено в письменном виде и приложено к протоколу заседания конкурсной комиссии. 
      77. Участник конкурса, не признанный победителем, должен быть письменно извещен конкурсной комиссией о результатах конкурса с кратким описанием критериев, по которым его заявка при рассмотрении не была признана победившей. 
      78. Протокол об итогах конкурса должен содержать: 
      1) краткое описание приобретаемых товаров, работ и услуг; 
      2) наименования и местонахождения участников конкурса, а также наименование, местонахождение победителя конкурса и условия, на которых он признан победителем; 
      3) информация о квалификационных данных участников конкурса, представивших конкурсные заявки, или информация об отсутствии таких данных; 
      4) цена и краткое изложение других основных условий каждой конкурсной заявки; 
      5) краткое изложение критериев оценки и сопоставления конкурсных заявок; 
      6) указание соответствующих причин, если в результате конкурса не был определен победитель в связи c отклонением всех конкурсных заявок; 
      7) обобщенное изложение запросов о разъяснении конкурсной документации, ответов на них. 
      79. Решение конкурсной комиссии и итоги конкурса могут быть обжалованы в установленном законодательством порядке всеми заинтересованными лицами. 
      80. Протокол об итогах конкурса подлежит утверждению в уполномоченном государственном органе в десятидневный срок с момента подведения итогов конкурса. 
      81. До утверждения протокола об итогах конкурса в уполномоченном государственном органе Организатор конкурса не вправе заключать с победителем конкурса договор по результатам проведенного конкурса. 
      82. Уполномоченный государственный орган обязан в 10-дневный срок с момента представления на утверждение протокола об итогах конкурса утвердить его или дать мотивированный отказ в его утверждении. 
      83. Уполномоченный государственный орган обязан отказать в утверждении протокола об итогах конкурса: 
      1) при несоответствии протокола об итогах конкурса требованиям настоящих Правил; 
      2) при нарушении правил проведения конкурса в процедуре его проведения. 
      84. При отказе уполномоченного государственного органа в утверждении протокола об итогах конкурса конкурс считается несостоявшимся. 
      85. Организатор конкурса вправе обжаловать в судебном порядке отказ уполномоченного государственного органа в утверждении протокола об итогах конкурса, а в случае неполучения в установленный срок утверждения или отказа в утверждении протокола об итогах конкурса либо непредставления уполномоченным государственным органом мотивированного отказа - требовать утверждение итогов конкурса в судебном порядке. 
      86. В случае утверждения протокола об итогах конкурса, в котором определен победитель, Организатор конкурса обязан заключить с победителем конкурса договор по результатам проведенного конкурса в сроки, предусмотренные протоколом об итогах конкурса. 
      87. В случае, если победитель конкурса не подписывает договор по результатам проведенного конкурса в сроки, установленные в соответствии с протоколом об итогах конкурса, Организатор конкурса вправе заключить договор с другим участником конкурса, предложение которого является для Организатора наиболее предпочтительным после предложения победителя в соответствии с протоколом об итогах конкурса. 
      88. Стороны не вправе вносить в договор по результатам проведенного конкурса какие-либо изменения в условия, в соответствии с которыми был определен победитель конкурса. 
      89. В случае признания конкурса несостоявшимся Организатор конкурса вправе: 
      1) провести повторный конкурс без изменения правил проведения конкурса; 
      2) провести повторный конкурс с внесением изменений в правила проведения конкурса, в том числе и путем применения конкурса с использованием двухэтапных процедур проведения конкурса; 
      3) применить способ приобретения товаров, работ и услуг без проведения конкурса в соответствии с настоящими Правилами. 

  Раздел 7. Порядок закупа без проведения конкурса

      90. Способ закупа без проведения конкурса применяется в случаях, когда: 
      1) данные товары, работы и услуги имеются в наличии только у какого-то конкретного казахстанского или иностранного предприятия или какое-то конкретное казахстанское или иностранное предприятие обладает исключительными правами в отношении этих товаров, работ и услуг; 
      2) Заказчик, приобретя товары, оборудование, технологию или услуги у какого-либо продавца, должен приобрести у того же продавца другие товары, работы и услуги вследствие и по соображениям унификации, стандартизации или в виду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами; 
      3) конкурс признается несостоявшимся. 
      91. Для приобретения товаров, работ и услуг без проведения конкурса необходимо получение разрешения на применение способа закупа без проведения конкурса, для чего Заказчик должен обратиться с ходатайством в уполномоченный государственный орган о выдаче разрешения. 
      92. К ходатайству о выдаче разрешения на применение способа закупа товаров, работ и услуг без проведения конкурса Заказчик прилагает решение Заказчика о приобретении товаров, работ и услуг, которое помимо сведений, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, должно содержать: 
      1) обоснование невозможности или нецелесообразности проведения конкурса, а если конкурс проводился - причины признания его несостоявшимся с приложением протокола об итогах несостоявшегося конкурса и обоснованием невозможности или нецелесообразности применения повторного конкурса, в том числе и с изменением правил проведения конкурса; 
      2) иные документы, подтверждающие обоснования применения закупа без проведения конкурса. 
      93. Уполномоченный государственный орган в 10-дневный срок обязан дать разрешение на закуп товара, работ и услуг без проведения конкурса или представить Заказчику мотивированный отказ в выдаче разрешения. 
      94. Заказчик вправе обжаловать в судебном порядке отказ уполномоченного государственного органа в выдаче разрешения на применение Заказчиком способа закупа без проведения конкурса, а в случае неполучения в установленный срок разрешения или отказа в разрешении либо непредставления уполномоченным государственным органом мотивированного отказа - требовать выдачи разрешения на применение Заказчиком способа закупа без проведения конкурса в судебном порядке. 

  Раздел 8. Заключительные положения

      95. В случае нарушения настоящих Правил в ходе приобретения товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций любой потенциальный поставщик приобретаемых товаров, работ и услуг вправе обжаловать действия Заказчика в соответствии с законодательством Республики Казахстан в судебные органы Республики Казахстан.
      96. Участники процесса приобретения товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций за нарушение правил настоящих Правил и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.