Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Қытай Халық Республикасы Yкiметінің арасындағы трансшекаралық өзендердi пайдалану және қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы келiсiмді бекiту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 10 қыркүйектегі N 989 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
      1. 2001 жылғы 12 қыркүйекте Астана қаласында жасалған Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қытай Халық Республикасы Үкiметiнің арасындағы трансшекаралық өзендердi пайдалану және қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы келiсiм бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

  Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қытай Халық
Республикасы Үкіметінің арасындағы трансшекаралық өзендердi
пайдалану және қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы
КЕЛIСIМ   <*>

       * 2002 жылғы 1 қазанда күшiне ендi.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қытай Халық Республикасының Үкiметi (бұдан әрi Тараптар деп аталатын),
      екi мемлекет арасындағы достық және тату көршiлiк қатынасты одан әрi дамыту мен нығайту мақсатында;
      екi мемлекеттің трансшекаралық өзендерiнің су ресурстарын пайдалану және қорғау саласындағы ынтымақтастықты жүзеге асыра отырып; 
      халықаралық құқықтың жалпы жұрт қабылдаған қағидаттары мен нормаларын басшылыққа ала отырып, тәуелсiздiк, егемендік пен аумақтық тұтастық, бiр-бiрінің iшкi iстерiне араласпау, теңдiк пен өзара тиiмділiк және бейбiт қатар өмiр сүру қағидаттарын өзара құрметтеу негiзінде, өзара түсiнiстік, өзара ымыраға келу мен достық консультациялар рухында; 
      екі мемлекет арасындағы трансшекаралық өзендердiң су ресурстарын пайдалану және қорғау саласындағы мәселелердi әдiлеттi әрi ұтымды түрде шеше отырып;
      осы Келiсiмдi жасасуды ұйғарды және төмендегiлер туралы келiстi:

  1-бап

      Осы Келiсiмдегi "трансшекаралық өзендер" түсiнiгi Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасының арасындағы мемлекеттiк шекара сызығын кесiп өтетiн, немесе мемлекеттiк шекара сызығы бойынша орналасқан барлық өзендер мен арналарды білдiредi.

  2-бап

      Трансшекаралық өзендердi пайдалану және қорғауда Тараптар әділеттiк пен ұтымдылық қағидаттарын ұстанатын болады, сондай-ақ шынайылық, тату көршілік пен достық тұрғысынан тығыз ынтымақтасады.

  3-бап

      Тараптар су тасқыны апаттары мен қолдан iстелген авариялардың алдын алу немесе олардың бiр Тараптар мемлекетiне нұқсан келтiретiн ықтимал елеулi зардаптарын жеңiлдету жөнiнде алдын ала тиiстi шаралар қолданып, күш-жігер жұмсайтын болады.

  4-бап

      Өзара мүдделерді есепке ала отырып, Тараптардың бiрде-бiрi екiншi Тараптың трансшекаралық өзендерi су ресурстарын тиімдi пайдалануына және қорғауына шек қоймайды.

  5-бап

      Тараптар ынтымақтастықты мынадай салаларда жүзеге асыра алады:
      - су мөлшерi мен сапасын бақылау және өлшеу постыларының орналасу жерлерiн келiсу және белгiлеу;
      - бақылаудың, өлшеудiң, талдау мен бағалаудың бiрыңғай әдістерiн зерттеу;
      - Тараптар келiскен постылардағы гидрогеологиялық бақылау мен өлшеулердiң мәлiметтерiне талдау жүргiзу және оларды жиынтықтау;
      - су тасқындары, мұзданулар және басқа да табиғи апаттар әсерлерiнің алдын алу, немесе жеңілдету жөнінде мүмкiн болатын бiрлескен зерттеулердi жүргiзу;
      - трансшекаралық өзендер сулылығының және суының сапасының келешектегi өзгеру үрдістерін зерттеу;
      - қажет болған жағдайда, трансшекаралық өзендердi пайдалану және қорғау саласында бiрлескен зерттеулер жүргiзу мен тәжiрибе алмасу.

  6-бап

      Тараптар мәлiметтер мен ақпараттар алмасудың уақытын, саны мен мазмұнын келiседi және белгiлейдi. Тараптардың бiрi осы Келiсiмнiң 7-бабына қайшы келмейтiн және келiсiлген алмасудың тақырыбы болып табылмайтын төтенше маңызды гидрогеологиялық ақпаратты беру туралы екiншi Тараптан талап еткен жағдайда, соңғысы мүмкiндiк болған жағдайда және белгiлi бiр шарттармен аталған талапты қанағаттандыруы тиiс. 
      Тараптар жоғарыда аталған алмасатын, немесе берiлетiн ақпаратқа қатысты құпиялылық сақтауға және оны Тараптар арасында өзгеше Келiсiм болған жағдайды есептемегенде, үшiншi Тарапқа бермеуге мiндеттенедi.

  7-бап

      Осы Келiсiмнiң кез келген ережелерi Тараптардың бiрiнің оның мемлекеттiк қорғанысы мен қауiпсiздiгiне қатысты төтенше маңызды ақпараттар немесе мәлiметтердi екiншi Тарапқа беру қандай да болсын түрде негiз қызметiн атқара алмайды.

  8-бап

      Тараптар оның қызметi және осы Келiсiмдi iске асыру бойынша тиiстi мәселелердi шешу туралы Ереженi әзiрлеу үшiн жауапты трансшекаралық өзендерді пайдалану және қорғау жөнiндегi Қазақстан-Қытай Бiрлескен комиссиясын (бұдан әрi - Бiрлескен комиссия деп аталады) құрады. 
      Бiрлескен комиссия әрбiр Тарап тағайындайтын бiр өкiл мен оның екi орынбасарынан тұрады. 

  9-бап

      Осы Келiсiмнiң орындалуының мәселелерi, сондай-ақ трансшекаралық өзендердi пайдалану және қорғауға байланысты мәселелер талқыланатын Бiрлескен комиссияның мәжiлiсi жылына бiр рет, алма-кезек Тараптар мемлекеттерiнiң аумақтарында өткiзілiп тұрады. Мәжiлiстер қабылдаушы Тараптың өкiлi арқылы шақырылады және оның төрелiк етуімен өткiзiледі. Тараптардың өкілдерi сарапшылардың жәрдемiне жүгiнуi және оларды Бiрлескен комиссияның мәжiлiсiне тартуы мүмкiн.
      Қажет болған жағдайда, Тараптардың бiрi Бiрлескен комиссияның кезектен тыс мәжілiсiн өткізудi ұсынуы мүмкiн.
      Әрбiр мәжілiстiң қорытындысы бойынша әрқайсысы орыс және қытай тiлдерiнде екi данада Хаттама жасалады.

  10-бап

      Бiрлескен комиссия мәжiлiсiн өткiзуге жауапты Тарап тұрғын жай мен көлiк құралдарын ұсынады. Тараптардың әрқайсысы тамақтану мен тұру жөнiндегi шығыстарды жеке өздерi көтередi. Мәжiлiстердi өткiзуге қатысы жоқ өзге де шығыстар Тараптар арасындағы келiсiм жолымен шешiледi.

  11-бап

      Осы Келiсiм өздерi қатысушылары болып табылатын басқа да халықаралық шарттардан туындайтын Тараптардың құқықтары мен мiндеттемелерiн қозғамайды.

  12-бап

      Осы Келiсiмнің ережелерiн түсiндiруде және қолдануда қандай да бiр келiспеушiлiктер туындаған жағдайда, Тараптар оларды консультациялар арқылы шешетiн болады.

  13-бап

      Тараптардың өзара келiсуі бойынша осы Келiсiмге өзгерiстер мен толықтырулар енгiзілуi мүмкiн, олар осы Келiсiмнiң ажырамас бөлiктерi болып табылатын жеке Хаттамалармен ресiмделедi.

  14-бап

      Осы Келiсiм 8 жыл мерзiмге жасалады және оның күшiне енуі үшiн қажеттi мемлекетiшiлiк рәсiмдердi Тараптардың орындағандығы туралы соңғы жазбаша хабарлама алынған күннен бастап күшiне енедi. 
      Егер Тараптардың бiрi осы Келiсiмнiң қолданыс мерзiмi аяқталардан 6 ай бұрын оның қолданысын тоқтату ниетi туралы екiншi Тарапқа жазбаша нысанда хабарламаса, онда осы Келiсiм келесi төрт жылға өздiгiнен ұзартылады және оның күшiн тоқтату дәйектiлiк тәртiбiмен жүзеге асырылады.

      Астана қаласында 2001 жылғы 12 қыркүйекте әрқайсысы қазақ, қытай және орыс тiлдерiнде екі данада жасалды және де барлық мәтiндердiң күшi бiрдей.
      Осы Келiсiмнің ережелерiн түсiндiруде келiспеушiліктер туындаған жағдайда Тараптар орыс және қытай тілдеріндегi мәтiндердi басшылыққа алатын болады.

       Қазақстан Республикасының         Қытай Халық Республикасының
           Үкiметi үшiн                         Үкiметi үшiн

      

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады