"Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану және мұнай операцияларын жүргізу мәселелері жөнінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 24 желтоқсан N 1352

      Қазақстан Республикасының Үкiметі қаулы етеді:
      "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану және мұнай операцияларын жүргiзу мәселелерi жөнiнде өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламентi Мәжiлiсiнiң қарауына енгiзiлсiн.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасының заңы
Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану және мұнай операцияларын жүргiзу мәселелерi жөнiндегі Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық кесiмдеріне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мынадай заңнамалық кесiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1. Қазақстан Республикасы Президентiнің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заң күшi бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Ведомостары, 1996 ж., N 2, 182-бап; 1999 ж., N 11, 357-бап, N 21, 787-бап):
      1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңы";
      2) Кiрiспе алынып тасталсын;
      3) барлық мәтін бойынша:
      "Жарлыққа", "Жарлықпен", "Жарлықтағы", "Жарлық" деген сөздер сәйкесінше "Заңға", "Заңмен", "Заңдағы", "Заң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "(уәкілеттi мемлекеттік орган)", "(Блок)", "(Блоктар)", "(Блоктарға)", "(Блокқа)" деген сөздер алынып тасталсын;
      "инвестициялық бағдарламалар конкурсы", "инвестициялық бағдарламалар конкурсында", "инвестициялық бағдарламалар конкурсын" деген сөздер тиiсiнше "конкурсы", "конкурсында", "конкурсын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 1-бап:
      мынадай мазмұндағы 1-2) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-2) Жұмыстардың жылдық бағдарламасы - Жер қойнауын пайдаланушының ол күнтізбекті жылда жоспарлайтын жұмыстар көлемi мен қаржылық шығындардың егжей-тегжейлі белгiлеуiн қамтитын күнтізбекті жылға арналған iс-қимылдарының жоспары";
      2) тармақшадағы "Пайдалы қазбалардың болуы бойынша" деген сөздер "іздестiру және iздестiру-бағалау жұмыстарын жүргiзу жолымен Пайдалы қазбалардың бар-жоқтығына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-2) тармақшада "Өндiруге, Құрылысқа" деген сөздерден кейiн "және (немесе) пайдалануға" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақшада "Өндiру-" деген сөзден кейiн "бастапқы өңдеу бойынша технологиялық операциялар" деген сөздермен толықтырылсын";
      3-1) тармақшадағы "жер қойнауын пайдалану" деген сөздер "жерді пайдалану" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-2) тармақшасында:
      "коммерциялық мақсаттарда" деген сөздер алынып тасталсын;
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) Құзыретті орган - Контрактілер жасаумен және орындаумен байланысты туындайтын құқықтарды жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн және Қазақстан Республикасының атынан iс-қимыл жасайтын мемлекеттiк орган";
      6) тармақшада "Құрылысқа" деген сөздерден кейiн "(немесе) пайдалануға" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшасымен толықтырылсын:
      "7-1) Тарату қоры - Қазақстан Республикасында Жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргiзудiң салдарларын жою үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына және Контрактiлердiң ережелерiне сәйкес Жер қойнауын пайдаланушы құратын қор";
      мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "15-1) Жер қойнауын қорғау - барлауды жүргiзу кезінде жер қойнауының pecурстаpы туралы шынайы ақпарат алуға және оларды өндіру кезінде пайдалы қазбаларды неғұрлым толық алуға, айнала ортаға зиянды әсерiн азайтуға бағытталған iс-шаралар жүйесi";
      17) тармақшада:
      "Құрылысқа және" деген сөздерден кейiн "(немесе)" сөзiмен толықтырылсын;
      "байланысты емес" деген сөздерден кейiн "Барлаумен және (немесе)" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 18-2), 18-3), 18-4)-тармақшалармен толықтырылсын:
      18-2) Қатты пайдалы қазбаларды бастапқы қайта өңдеу (байыту) - өндiруге тiкелей енетін және орында жинауды, үгітуді немесе, ұсақтауды жiктеудi (сорттауды), брикеттеуді, агломерлеуді және физикалы-химиялық тәсiлдермен байытуды (қатты пайдалы қазбалардың минералдық нысандарын, олардың агрегаттық-фазалық жай-күйiн, кристалдық-химиялық құрылымы айтарлықтай өзгертпестен) қамтитын кен орындарын өнеркәсiптік игерудің соңғы сатысы болып табылатын тау-кендік өнеркәсiптiк түрi;
      18-3) iздестiру жұмыстары - перспективалы участоктар мен пайдалы қазбалардың кендiк нышандарын табу және шеңберлеу, болжамды pecурстарын бағалау және оларға алдын ала геологиялық-экономикалық баға беру мен геологиялық iздестiру жұмыстарын негiздеу мақсатында геологиялық барлау жұмыстарының сатысы болып табылатын жұмыстар;
      18-4) Iздестiру-баға беру жұмыстары - ашылған объектiнiң жалпы ресурсын анықтау, олардың өнеркәсiптiк мәнiне баға беру және орындылығын техникалық-экономикалық негiздеу, оны әзiрлеуге тарту қажеттілігі мақсатында геологиялық барлау жұмыстарының сатысы болып табылатын жұмыстар;
      19) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "19. Пайдалы қазба - табиғи күйiнде немесе бастапқы өңдеуден кейiн материалдық өндiрiсте қолдануға жарамды жер қойнауында және минералдық шикiзатта қатты, сұйық немесе газ күйінде кездесетiн табиғи минералдық құрылым (соның iшiнде жерасты сулары мен шипалы балшық) 20) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "20) Кен орындарын әзiрлеудiң оң тәжірибесі - Барлау мен Өндiру кезiңде қолданылатын Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде ұтымды, қауiпсiз, экономикалық және қажетті деп саналатын жалпы қабылданған оң халықаралық тәжiрибе";
      23) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "23) Жұмыс бағдарламасы - Жер қойнауын пайдаланушының осы Заңның 41-5-бабының 5-тармағына сәйкес конкурстық ұсыныстар шарттарын қоса алғанда, Контракт күшінің толық мерзiмiне қабылдаған мiндеттемелерiнің көлемi;";
      мынадай мазмұндағы 23-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "23-1) Жер қойнауын Пайдалы қазбаларды ұтымды және кешендi пайдалану - Кен орнын пайдалану процесінде жер қойнауының табиғи қорларын барынша тиімді пайдалануға мүмкiндiк беретiн әдiстер мен технологияларды пайдалану";
      25) тармақшада:
      "Құрылыс және" деген сөздерден кейiн "(немесе)" деген сөзбен толықтырылсын;
      "Құрылысқа және" деген сөздерден кейiн "(немесе)" деген сөзбен толықтырылсын;
      26) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "26) техногендiк минералдық түзілiмдер - құрамында пайдалы компоненттер бар, кен өндiру және кен байыту өндiрiстерінің қалдықтары болып табылатын, жағалауларда, эфелдерде террикондарда, жинағыш-тоғандарда, тасқын суларда және өзге де нысандарда болатын минералдық түзiлiмдердің, тау жыныстарының жинақталуы.";
      мынадай мазмұндағы 26-1) тармақшасымен толықтырылсын:
      "26-1) техногендiк су - жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды өткiзу кезінде технологиялық процестерді жүргiзу үшiн аластатылуы қажет су. Жер қойнауын пайдаланушы техногендiк суды өз қалауы бойынша заңнама талаптарына сәйкес жұмсауға құқылы";
      27) тармақшада "жер қойнауын пайдалануға берудiң" деген сөздер "Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзудiң" деген сөэдермен ауыстырылсын;
      27-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "27-1) Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi ұлттық компания - Қазақстан Pеcпубликасының занңамасымен белгiленген шарттарда жер қойнауын пайдаланудың белгiлi бір салаларында қызметтi жүзеге асыру үшін құрылған оның жарғылық капиталына мемлекеттің жүз проценттік қатысуы бар заңды тұлға (бұдан әрі - Ұлттық компания)";
      мынадай мазмұндағы 27-2) тармақшамен толықтырылсын:
      "27-2) экологиялық қауiпсiздiк - қоршаған ортаға антропогендiк және табиғи әсер етулер нәтижесiнде туындаған қатерлерден тұлғалардың, қоғамның өмiрлiк маңызды мүдделерi мен құқықтарының қорғалушылық жағдайы";
      5) 5-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес Жер қойнауы және оның құрамындағы пайдалы қазбалар мемлекет меншiгi болып табылады":
      3-тармақта:
      "түзiлiмдер" деген сөзден кейiн "және техногендік сулар" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай редакциядағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Техногендік минералдық түзiлiмдердің әзiрленiмiне қорлардың мемлекеттiк сараптамасы өткiзілгеннен және Контракт жасалғаннан кейiн жол берiледі";
      5-тармақта:
      "түзiлімдер" деген сөзден кейiн "және техногендiк сулар" деген сөздермен толықтырылсын;
      "түзiлімдермен" деген сөзден кейiн "техногендік сулармен" деген сөздермен толықтырылсын;
      6) 6-баптың 1-тармағында:
      1) тармақшадағы "инвестициялық" деген сөздiң алдынан "жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақшадағы "бойынша" деген сөзден кейiнгi "бағдарламалар" деген сөз алынып тасталсын;
      7) 7-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) конкурсқа ұсынылуға жататын, оның iшiнде Ұлттық компанияның үлестiк қатысуымен Жер қойнауы учаскелерiнiң тiзбесiн, сондай-ақ тiкелей келiссөздер негiзiнде Ұлттық компания ұсынатын Жер қойнауы учаскелерiнiң тiзбесiн бекiтеді";
      8) 8-бапта:
      1-тармақта:
      3) тармақшадағы "келiсудi" деген сөз "сараптауды" деген сөзбен ауыстырылсын;
      4) тармақшада:
      "Өндiрудi" деген сөз "Барлауды, Өндiрудi немесе бiрлескен Барлауды және Өндiрудi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) тармақша мынадай мазмұндағы сөйлемдермен толықтырылсын:
      "Контрактiлердің шарттарын орындауды сақтаудың мониторингi мен бақылау құрылымын, мазмұнын және жүзеге асыру тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.";
      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) Өндiру жөнiндегi операцияларды жүргiзуге Кен орындарының қорларына мемлекеттiк сараптамадан кейiн және өнеркәсiптiк санаттардың қорлары бар екендігi расталғаннан кейiн ғана конкурс өткiзілсiн және Контактiлер жасалсын";
      мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      "3) бiрлескен Барлау және Өндiру жөнiндегi операцияларды жүргізуге көмiрсутегi шикiзатын қоспағанда, өнеркәсiптiк емес санаттардың бекiтілген қорлары бар болған кезде конкурс өткiзілсiн және Контрактiлер жасалсын";
      9) 9-баптың 5) тармақшасында "Өндiруге арналған Контракт" деген сөз "Барлауға, Өндiруге және бiрлескен Барлауға және Өндiруге арналған Контрактілер" деген сөздермен ауыстырылсын;
      10) 10-бапта:
      1-тармақ:
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) бiрiккен Барлау және Өндiру";
      4) тармақшадағы "Құрылысқа және" деген сөздерден кейiн "(немесе)" деген сөзбен толықтырылсын;
      11) 11-баптың 3-тармағында "жep қойнауын пайдаланушылар" деген сөздер "Жер қойнауын пайдаланушылар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) 11-1-бапта:
      баптың атауындағы "жер қойнауларымен" деген сөздер "Жер қойнауларымен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтағы "Жер қойнауларын пайдалану" деген сөздер "Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргiзу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақ "Жер қойнауларын пайдалану" деген сөздер "Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      13) 11-2-бапта:
      1-тармақта:
      "Сервитут" деген сөзден кейiн "Жер қойнауларының учаскесiне арналған" деген сөздермен толықтырылсын;
      "алып келеді" деген сөздер "алып келуі мүмкiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай редакциядағы 2-1 және 2-2-тармақтармен толықтырылсын:
      "2-1. Сервитут алуға мүдделі тұлға (Сервитут алуға үміткер) Сервитутты алу қажеттігі кезiнде Сервитут белгіленуі тиiс жер қойнауының учаскесіне Жер қойнауын пайдаланушымен Сервитут белгiлеу мүмкiндігі туралы келiсiмге қол жеткізуге және Сервитутты белгілеу туралы шарт жасауға мiндеттi.
      2-2. Сервитут алуға үміткер мен Жер қойнауын пайдаланушы арасында Сервитут белгiлеу мүмкiндiгі туралы келiсiмге немесе Сервитутты белгілеу шартының ережелерiне қол жеткiзілмеген болса, мүдделі тұлға сотқа жүгінуге құқылы";
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Сервитутты беру Құзыретті органның шешiмi негiзiнде Геологиялық немесе Тау-кендiк бөлінісін ресiмдеу жолымен жүзеге асырылады";
      мынадай редакциядағы 3-1, 3-2, 3-3 және 3-4-тармақтармен толықтырылсын:
      "3-1. Сервитут Құзыретті органда тiркеуге жатады.
      3-2. Жер қойнауының учаскесiне арналған Сервитутты белгiлеу кезiнде, егер Сервитуттың ережелерi туралы шартта немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе Сервитуттың құқық иегерi Жер қойнауын пайдаланушының Сервитутпен байланысты шығындарын өтеуге мiндеттi.
      3-3. Сервитуттың epeжелepi туралы шартта Сервитуттың құқық иегері Жер қойнауын пайдаланушыға төлейтiн төлем көзделуі мүмкін.
      3-4. Сервитут мерзiмi өткеннен кейiн не ол берілген негiздер тоқтатылған кезде тоқтатылады";
      4-тармақ мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Жер қойнауының учаскесiне қатысты Сервитутпен жүктелген жер қойнауын пайдалану құқығы мен жер қойнауын пайдалану құқығы әмбебап құқықтық мұрагерлiк тәртібiнде басқа тұлғаға тапсырылған жағдайда Сервитут сақталады";
      14) 13-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Барлау, Өндіру немесе бiрлескен Барлау және Өндіру жөніндегi операцияларды жүргiзуге арналған Контракт конкурс өткізудің нәтижелерi негiзiнде жасалады.
      Конкурссыз тура келiссөздер негiзінде мынадай Контрактілер жасалады:
      1) Барлауға арналған Контрактiнiң негiзiнде Коммерциялық табуға байланысты Өндiруге арналған жер қойнауын пайдалануға арналған құқықты алуға ерекше құқығы бар тұлғамен Өндіру жөніндегi операцияларды жүргiзуге арналған;
      2) Барлаумен және/немесе өндірумен байланысты емес Жер асты құрылыстарын салу және/немесе пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған;
      3) Ұлттық компаниямен Барлауды, Өндiрудi жүргiзуге арналған".
      2-тармақта:
      "Өндіруді" деген сөз "Барлауды, Өндiрудi немесе бiрлесiп Барлауды және Өндіруді" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "негiзiнде" деген сөз "жолымен" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "коммерциялық мақсаттарда" деген сөз алынып тасталсын;
      2-1-тармақта "қорларымен" деген сөзден кейiн "жекелеген түрлер бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақта:
      "мемлекеттiк органның әкiмшiлiк актiсiнiң негiзiнде" деген сөздер "мемлекеттiк органмен Жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерделеу жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған шартты жасасу жолымен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік сатып алулар туралы" деген сөз алынып тасталсын;
      4-1-тармақтың бiрiншi сөйлемiндегi "Жер қойнауын пайдаланушыларға" деген сөздер "тұлғаларға" деген сөзбен ауыстырылсын, екiншi сөйлемiндегі "жер қойнауын пайдаланушылар" деген сөздер "тұлғалар" деген сөзбен ауыстырылсын, үшiншi сөйлемiндегi "Жер қойнауын пайдаланушыларды" деген сөздер "тұлғаларды" деген сөзбен ауыстырылсын;
      15) мынадай мазмұндағы 13-1-баппен толықтырылсын:
      "13-1-бап. Геологиялық және Тау-кендік бөлудi беру тәртібi
      1. Жер қойнауын пайдалану құқығының иегерi Барлауға, Өндiруге, бiрлескен Барлау мен Өндiруге, сондай-ақ Барлаумен және (немесе) Өндiрумен байланысты емес Жер асты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға арналған Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi тиiстi Операцияларды тек Геологиялық және Тау-кендiк бөлуге сәйкес белгiленген Жер қойнауы учаскесінде жүргiзуге құқылы.
      2. Өндiруге арналған Жер қойнауын пайдалану құқығының иегерi Барлау жөніндегі операцияларды Тау-кендiк бөлумен белгіленген Жер қойнауы учаскесінің шектерiнде жүргізуге құқылы. Қорлардың өсуi және оларды мемлекеттік сараптама бекiткен жағдайда тараптардың жазбаша келiсiмiмен Контрактiге белгiленген заңнамалық тәртіппен тиiсті өзгерiстер енгiзілуі тиiс.
      3. Геологиялық бөлуi Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттік орган конкурс жеңімпазына немесе затқа көзделген жағдайларды конкурссыз, Жер қойнауын пайдалану құқығы ұсынылатын тұлғаға береді.
      4. Геологиялық бөлудi Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөніндегi мемлекеттiк орган конкурс жеңімпазына немесе Осы Заңмен көзделген жағдайларда конкурссыз, Жер қойнауын пайдалану құқығы ұсынылатын тұлғаға көрсетілген тұлға Тау-кендік бөлу жобасын ұсынған күннен бастап 45 күннен кешiктiрмей береді";
      16) 14-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдалану құқығын ақылы не тегiн негiзде басқа тұлғаға (еншілес ұйымнан басқа) кез келген берулерi құрылатын заңды тұлғаның жарғылық қорына жарна pетінде беруiн қоса алғанда, сондай-ақ Жер қойнауын пайдалану құқығын кепiлге беруi, Жер қойнауын пайдалану құқығын Жер қойнауын пайдаланушының банкроты кезiнде конкурстық өндiрiсi процесінде не Жер қойнауын пайдаланушылардың - мемлекеттік кәсiпорындарды жекешелендіру процесiнде сатылатын мүліктік кешенi құрамында бepуді қоспағанда, Құзыретті органның рұқсатымен жүзеге асырылады";
      мынадай мазмұндағы 1-1, 1-2-тармақтармен толықтырылсын:
      "1-1. Жер қойнауын пайдалану құқығына кепілге берілген несие тек Контрактiмен көзделінген жер қойнауын пайдалану мақсаттарына ғана пайдаланылуы тиіс.
      1-2. Жер қойнауын пайдалану құқығының кепілімен қамтамасыз етiлген мiндеттемелерді орындамауы немесе тиiсiнше орындамауы кезiнде кепілге салынған мүлiктi өндірiп алуға айналдыру кепiл туралы заңнамамен белгіленген тәртіппен жүргiзiледі.";
      4-тармақтағы "Өндіруге" деген сөз "Барлауға, Өндiруге және бiрлескен Барлау мен Өндiруге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      9-тармақта "жер учаскесiнiң" деген сөзден кейiн "Тау-кен және (немесе) Геологиялық бөлінісін" деген сөздермен толықтырылсын;
      9-2-тармақтың бiрiншi сөйлемi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жер қойнауын пайдалану құқығын беру Контрактiге тиiстi өзгерiстер немесе толықтырулар енгiзiлген және олардың тiркелген сәтінен бастап орындалған болып есептеледі";
      17) 15-бап алынып тасталсын;
      18) 18-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "18-бап. Жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерделеуге арналған жер қойнауын пайдалану құқығын жүзеге асырудың ерекшеліктері
      1. Жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерделеуi осы Заңның 13-бабының 3-тармағына сәйкес Жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерделеуге жер қойнауын пайдалану құқығы берiлген заңды және жеке тұлғалар жүргiзе алады.
      2. Жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерделеу жөнiндегi жұмыстар республикалық бюджеттен немесе заңнамамен тыйым салынбаған басқа да көздерден қаржыландырыла алады. Акцияларының бақылау пакеті мемлекетке тиесiлi мемлекеттiк органдардың, мемлекеттік кәсіпорындардың және акционерлiк қоғамдардың, сондай-ақ олармен бiрiккен заңды тұлғалардың билiгiндегi ақшалардың есебiнен Жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерделеу жөнiндегi операцияларды қаржыландыру кезiнде шарт жасасу Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасына сәйкес жүргiзiледi";
      19) 20-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Көмiрсутектік шикiзатты бастапқы өңдеу Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операция болып табылмайды.
      Мынадай мазмұндағы 1-1, 1-2-тармақтарымен толықтырылсын:
      "1-1 Пайдалы қазбаларды бастапқы қайта өңдеу (байыту) Өндiрудiң технологиялық операциясы болып табылады;
      1-2 Пайдалы қазбаларды бастапқы қайта өңдеудің (байытудың) технологиялық режимi осы саладағы ғылым мен техниканың ең жаңа жетістіктерін пайдалануды, пайдалы компонеттердің ең аз технологиялық шығындарын, еңбектiң қауiпсiз шарттарын және айнала ортаны қорғауды көздеуі тиiс.
      Бастапқы өңдеуді жүзеге асырушы Жер қойнауын пайдаланушы мыналарды қамтамасыз етуге мiндеттi:
      1) оның құрамындағы пайдалы компонеттердiң тиiмдi (экономикалық тиімді) алынуын қамтамасыз етушi минералдық шикiзатты бастапқы өңдеудiң технологиялық жүйесiн қатаң сақтау; бастапқы қайта өңдеу (байыту) сатысында пайдалы компонеттердiң бөлiнуiн және олардың пайдалы қазбалардан бөлiнiп алыну дәрежесiн есепке алу және бақылау;
      2) Минералдық шикiзаттың технологиялық ерекшелiгi мен құрамын одан әрi зерделеу, пайдалы қазбаларды бастапқы қайта өңдеудiң (байытудың) технологиялық жүйесiн жетілдіру мақсатында тәжiрибелiк технологиялық сынақтарды жүргiзу;
      3) бастапқы өңдеудiң өнiмдерi мен қалдықтарын (қалдықтар, ақпа сулар және басқалар) неғұрлым толық пайдалану; өндiрiстiң уақытша пайдаланылмайтын құрамында пайдалы компонеттер бар өнiмдерi мен құқықтарын айнала ортаны қорғау туралы заңнамалардың талаптарын сақтаумен қоймалау, есебiн жүргiзу және сақтау";
      20) 4-1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4-1. Жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған конкурс";
      21) 41-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "41-1-бап. Барлауды, өндіруді және бiрлескен барлау мен өндіруді жүргiзуге арналған құқықты беру тәртібi
      1. Құзыреттi орган Барлауға, Өндіруге немесе бiрлескен Барлау мен Өндіруге жер қойнауын пайдалану құқығын алуға арналған ашық және жабық конкурсқа шығарылатын Жеp қойнауы учаскелерiнiң тiзбесi бойынша, сондай-ақ конкурс шарты Ұлттық компанияның үлестiк қатысуы болып табылатын Жер қойнауы учаскелерiнің тiзбесi бойынша конкурс өткiзеді.
      2. Жер қойнауын пайдалану құқығын алуға арналған конкурсты осы 3аңның нормаларына сәйкес Құзыретті орган жүргiзедi. Конкурсты жүргiзу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгілейдi";
      22) 41-2-бапта:
      2-тармақта:
      3)-тармақшада "және сипаттау" деген сөздер алынып тасталсын;
      екiншi бөлiмде "кен орнын ашқаны үшiн төлемді" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 3-5-тармақтармен толықтырылсын:
      "3. Өтінiм беру мерзiмi бiр айдан кем болмауы тиiс.
      4. Конкурс шарттарын жариялау күнiмен немесе жабық конкурстың әлеуетті қатысушыларын хабардар ету күнiмен және конкурсты өткiзу күнi (қорытындыны шығарар алдында) арасындағы мерзiм үш айдан кем болмауы тиiс.
      5. Жер қойнауын пайдалану құқығын алуға арналған конкурсқа тілек бiлдiрушi тұлғалар Құзыреттi органдағы конкурсқа шығарылған жер қойнауының сипаттамасымен танысуға құқылы";
      23) 41-4-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Өтінім беруші алған ақпаратты үшiншi тұлғаларға жария етуге немесе беруге құқығы жоқ";
      24) 41-5-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Өтiнiм берушi конкурс шарттарымен белгіленген мерзiмде Барлауға, Өндiруге немесе бiрлесiп Барлау мен Өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығын алуға арналған конкурстық ұсынысты жасайды".
      2-тармақта:
      2)-4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргізу жөнiндегi міндеттемелер мен ниеттер, жұмыс бағдарламасы мен олардың жүзеге асырылуына кететiн шығындарды қосқанда, сондай-ақ басталу мерзiмi мен жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу қарқыны;
      3) қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтау, жұмыстарды қауiпсiз жүргізу жөнiндегi мiндеттемелер мен ниеттер, Контракт аумағының жерлерiн ұқсату және қалпына келтiру туралы шарттарды қоса алғанда;
      4) барлауды жеке және (немесе) қарызға алынған қаражат есебiнен қаржыландыру мiндеттемелерi мен ниеттерi, сондай-ақ бюджетке алғашқы төлемдерi көлемдерi";
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "4-1) аймақтың әлеуметтiк-экономикалық дамуына және инфрақұрылымның дамуына қатысу жөнiндегі міндеттемелер мен ниеттер";
      мынадай мазмұндағы 5-1)-тармақшамен толықтырылсын:
      "5-1) өтінім беруші ұсынған өзге де шарттар мен мiндеттер";
      6) тармақша алынып тасталсын;
      3-тармақта 4) тармақшада "болжанған ақшалай түсiмдер" деген сөздер "бастапқы, сондай-ақ бюджетке кейiнгi төлемдердiң болжанған көлемi туралы шарттар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Осы баптың 2-тармағына сәйкес конкурсқа қатысу барысында өтінiм берушi ұсынған міндеттемелер мен ниеттер Барлау жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған Жұмыс бағдарламасына енгiзiледі, ал осы баптың 2 және 3-тармақтарына сәйкес ұсынылған міндеттемелер мен ниеттер тиiсiнше Өндіру жөніндегi операцияларды жүргiзуге арналған Жұмыс бағдарламасына немесе бiрлескен Барлау және Өндіру жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған Жұмыс бағдарламасына енгізiледі";
      25) 41-7-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "41-7-бап. Конкурс қорытындыларын шығару
      1. Конкурстық комиссия конкурс жеңімпазын конкурстық ұсыныстар берген өтінім берушiлер қатарынан анықтайды. Конкурстық комиссияның құрамын Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
      2. Конкурс жеңімпазы конкурстық ұсыныстарды қарау негiзiнде анықталады.
      3. Қорытындыларды шығару мерзiмi конкурс шарттарымен анықталады, бiрақ екi айдан аспауы тиiс. Конкурстың қорытындысын шығару мерзiмi Конкурстық комиссияның шешiмiмен ұзартылуы мүмкiн.
      4. Бiр конкурстық ұсыныс түскен жағдайда Құзыреттi орган осы объект бойынша конкурс өткiзу туралы қайтадан хабар береді. Жаңа өтiнiм берушiлер болмаған жағдайда, конкурстық комиссия жалғыз өтінiм берушi болған кезде конкурсты өтті деп тани алады.
      5. Конкурстық комиссияның конкурс жеңімпазын анықтау немесе конкурсты өткен жоқ деп тану жөніндегi шешiмi хаттамамен ресімделеді.
      6. Конкурс нәтижелерi ресми баспа бетiнде жариялануы тиiс.
      7. Жер қойнауы учаскесiнде жұмыстарды жүзеге асыруға арналған конкурс жеңімпазы Құзыретті органмен жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзуге Контракт жасайды. Жер қойнауын пайдалану құқығы Контракт жасалған және ол тiркелген сәттен бастап қана берiлген және пайда болған болып есептеледi.
      8. Конкурс жеңiмпазы жер қойнауын пайдалану жөніндегi операцияларды жүргiзуге бiр жылдан артық мерзiмге Контракт жасамаған жағдайда, конкурстық комиссия өтiнiм берушіні жер қойнауын пайдалану құқығын алуға арналған конкурс жеңiмпазы деп тану туралы бұрын қабылданған шешiмдi жоққа шығаруға құқылы.";
      26) 41-8-бап алынып тасталсын;
      27) 5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "5-тарау. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған Контрактiлер";
      28) 42-бапта:
      1-тармақ мынадай редакциядағы екiншi бөлiммен толықтырылсын:
      "Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған Контрактiлер концессияның, өнiмдердi бөлу бөлiмiнiң, мердiгерлiктiң, қайта қызметтер көрсетудiң (сервистiк Контракт) шарттарымен жасалады";
      2-1, 2-2 және 2-3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2-1. Контрактiнің шарттары тараптардың өзара келiсiмiмен анықталады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуi тиiс.
      2-2. Контрактiнiң шарттары конкурстық ұсыныс шарттарымен салыстырғанда Қазақстан Республикасына қатыстылығы жөнiнен анағұрлым тиімсiз болуы мүмкiн емес. Бұл ретте салық салу ережелерi салық заңнамаларына сәйкес белгiленеді.
      2-3. Жұмыс бағдарламасы Контрактiге мiндетті қосымша болып табылады";
      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Бiрлескен Барлау мен Өндiру жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған Контрактiнi жасасу кезiнде Тараптармен тек қана Барлау жөнiндегi операцияларды жүргiзумен байланысты шарттаp келiсілуі мүмкiн. Өндiру жөнiндегi операцияларды жүргiзумен байланысты Контрактінiң шарттарын келiсу Коммерциялық табылым жағдайында жүргiзіледi";
      29) 43-бапта:
      1-тармақта:
      "мерзiммен" деген сөзден кейiнгi "алтыға" деген сөз "алтыға дейiн" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "және тиiстi жұмыс бағдарламаларымен" деген сөздер "Жұмыс бағдарламасымен және Жұмыстардың жылдық бағдарламаларымен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "12 ай" деген сөздер "3 ай" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Өндiруге арналған Контрактiнiң мерзiмi, егер Мердiгер мерзiмдi ұзарту туралы Контрактiнiң қолданылу мерзiмi бiткенге дейiн 12-айдан кешiкпей өтiнсе, ұзартылуы мүмкiн";
      3-тармақта "1-тармақпен" деген сөздер "1 және 2-тармақтармен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      30) 43-1-бапта:
      4-тармақтағы "осы Жарлықтың 41-8-бабына сәйкес" деген сөздер алынып тасталсын.
      1-3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Жер қойнауын пайдаланушы Контракт жобасын Конкурстық комиссия Конкурс жеңімпазы туралы шешiм қабылдаған сәттен бастап төрт ай iшiнде ұсынады. Құзыреттi орган Контракт шарттарын Жер қойнауын пайдаланушымен келiссөздер жолымен келiседi.
      2. Тараптармен келiсiлген Контракт жобасы осы баптың 1-тармағына сәйкес оған қол қойылғанға дейiн бiр ай мерзiм iшiнде мынадай міндетті сараптамаларға тартылады: заңдылық, экологиялық, экономикалық, салық, денсаулық сақтау және санитария, жер қойнауын  қорғау, тау-кендік қадағалау мәселелерi бойынша. Сараптамалық қорытындыларды тиiстi мемлекеттік органдар өздерінің құзыретi шегiнде Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiне сәйкес бередi. Қажеттi сараптама жүргiзiлгеннен кейiн Құзыреттi орган және Жер қойнауын пайдаланушы Контрактiнің түпкіліктi шарттарын келiседi.
      3. Контракт Құзыреттi органның тiркеуiне жатады. Контракт, егер де Контрактiнің күшiне енуінiң өзге де неғұрлым кешiктiрiлген мерзiмдерi Контрактіде айтылмаса, тiркелген сәттен бастап күшiне енеді".
      4-1-тармақтың бiріншi сөйлемiндегі "үшiн" деген сөзден кейiн "Жер қойнауын пайдаланушы өтiнiш жасаған күннен бастап отыз күн iшiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      32) 45-1-бапта:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      "45-1-бап. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегі операцияларды тоқтату";
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегі Құзыретті орган мен мемлекеттік орган Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияны мынадай жағдайларда алты айға дейiнгі мерзiмге тоқтатуға құқылы:
      1) Жер қойнауын пайдаланушы Контракті мен Жұмыстардың жылдық бағдарламаларының шарттарын бұзған жағдайда;
      2) Жер қойнауын пайдаланушы қоршаған орта мен жер қойнауын қорғау, жұмысты қауiпсiз жүргізу бөлігiнде заңнама талаптарын жүйелі түрде бұзған жағдайда";
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды тоқтату туралы шешiм шыққанға дейiн Құзыреттi орган Жер қойнауын пайдаланушыны анықталған кемшіліктер туралы жазбаша хабардар етуге және соңғысының бұл кемшiлiктерді тудырған себептер туралы түсiнiктемесiн алуы мiндеттi. Құзыретті орган жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды, егер де ереже бұзушылыққа жол берген себептер жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды тоқтатпайынша мүмкін болмаса, сондай-ақ Жер қойнауын пайдаланушыдан бұзушылықтар туралы хабарланған сәттен бастап бiр айдың iшінде ереже бұзушылықтың себептерi туралы түсінік алмаған жағдайда тоқтатуға құқылы";
      33) 45-2-бап мынадай мазмұндағы 3 және 4-тармақтармен толықтырылсын:
      "3. Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерiмен және Контрактiде көзделген негiздер мен тәртіптер бойынша ғана Контракт шарттарын тоқтата немесе өзгерте алады.
      4. Тараптар Контрактiнiң күшi тоқтаған немесе оның шарттары өзгертілген сәтте орындалмай қалған ағымдағы міндеттемелерді орындаудан босатылмайды.
      5. Контрактiнiң тоқтатылуы Жер қойнауын пайдаланушыны Контрактілік аумақты, халықтың денсаулығы мен өмiрiне және қоршаған ортаға қауіпсіздіктi қамтамасыз ететiн Контрактi жасар алдындағы жай-күйге дейiнгi қалпына келтiру жөнiндегi міндеттемелерiн орындаудан босатпайды";
      34) 46-бап алынып тасталсын;
      35) 47-баптың 2) тармақшасындағы "Пайдалы қазбаларды" деген сөздер "Жер қойнауының ресурстарын" деген сөзбен ауыстырылсын";
      36) 48-бапта:
      2-тармақта:
      6) тармақшадағы "ластануды" деген сөзден кейiн "үстiңгілерiн және" деген сөздермен толықтырылсын";
      мынадай мазмұндағы 11) және 12) тармақшалармен толықтырылсын:
      "11) ластайтын заттарды атмосфералық ауаға лақтырудың алдын алу;
      12) кен орындарын тарату (консервациялау) жобалары бойынша белгіленген тәртіппен бекiтiлген қоршаған ортаға келтiрiлген зиянның салдарларын жою";
      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Тарату қорын құру және пайдалану ережесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгілейдi. Тарату қорына аударымдардың көлемi мен тәртiбi Контрактiмен белгіленедi. Тарату қорының қаражаттарын пайдалану жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттік органмен келiсу бойынша Құзыреттi органның рұқсатымен жүзеге асырылады.";
      37) 49-баптың 1-тармағында:
      1) тармақшадағы "жер қойнауын пайдалануға" деген сөздер "Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргізу үшін" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшада "алу" деген сөздiң алдынан "жер қойнауынан" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) тармақшада "Өңдеу" деген сөз "бастапқы өңдеу" деген сөзбен ауыстырылсын;
      37) мынадай мазмұндағы 49-1-баппен толықтырылсын:
      "49-1-бап. Жер қойнауын қорғау саласында талаптарды бұзушылық үшiн жауапкершілік
      1. Жер қойнауын қорғау саласында талаптарды бұзған тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес жауапкершiлiкте болады.
      2. Жер қойнауын қорғау саласында талаптарды бұзудың нәтижесiнде зиян келтiрген тұлғалар егер де зиян тежеусiз күштiң нәтижесінде болғандығын дәлелдей алмаса, онда нақты келтiрiлген зиянның көлемiнде оның орнын толтыруға мiндеттi.
      3. Жер қойнауын қорғау саласында талаптарды бұзудың нәтижесiнде келтірілген зиянның көлемiн жер қойнауын пайдалану және қорғау жөніндегi мемлекеттiк орган және Жер қойнауын пайдаланушы белгілейдi не болмаса Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес соттың шешiмiмен белгіленеді.
      4. Жер қойнауын қорғау саласында талаптарды бұзудың нәтижесiнде келтірілген зиянды анықтау тәртiбін Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi";
      39) 51-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Жер қойнауын қорғауды мемлекеттiк бақылаудың мiндеттерi:
      1) жер қойнауын пайдалану және қорғау саласына жататын лицензиялық-контрактілік шарттардың сақталуын бақылау;
      2) жер қойнауын пайдалану және қорғаудың мемлекеттiк мониторингі;
      3) жер қойнауын қорғау жөнiндегi оның iшiнде Өндiру жөнiндегi, операцияларды жасау кезінде Жер қойнауын iлгерi кеткен геологиялық зерделеудiң толықтығын қамтамасыз ету бойынша, жобалық шешiмдерге сәйкестігінiң, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану объектiлерiн консервациялау мен тарату кезiнде барлық жер қойнауын пайдаланушылардың заңнамалық актілермен белгiленген талаптарды орындауын бақылау;
      4) пайдалы қазбалардың аршылатын және жер қойнауында қалдырылатын қорларының есебi мен олардың өндіру кезiндегi шығынының шынайылығын бақылау;
      5) жер қойнауының ластанудан, су тасқынынан, өрттен және кен орны мен қоршаған ортаның бұзылуына әкелiп соғатын техногендік процесттерден сақталуын бақылау;
      6) жер қойнауын қорғау жөніндегi негiзделген талаптарды басқа мемлекеттiк органдармен және ғылыми-зерттеу ұйымдарымен бiрлесе отырып әзiрлеу;
      2. Мемлекеттiк органның жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегі өкілеттiктерi:
      1) заңнама актiлерінің талаптарын бұзушылықты жою туралы ақыл-кеңес бере отырып, жер қойнауын пайдалану және қорғау мәселелерi бойынша жер қойнауын пайдалану объектiлерiн зерттеудi жүргiзудi;
      2) атқарушы органдар мен жер қойнауын пайдаланушылардың жер қойнауын қорғау туралы заңнамалық актiлердiң талаптарын сақтауын бақылауды жүзеге асыруды;
      3) жер қойнауын пайдалану мен қорғау туралы заңнамалық актiлердiң талаптарын бұзған жер қойнауын пайдаланушыларға әкiмшiлiк шаралар қолдану, сондай-ақ кінәлілердi заңнамалық актiлермен белгіленген тәртіппен қылмыстық жауапкершілiкке тарту үшiн материалдарды құқық қорғау органдарына берудi;
      4) белгіленген тәртіппен және жер қойнауын пайдалану мен қорғау туралы заңнамалық актiлерде көздемеген жағдайларда жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операциялардың жүргiзілуiмен байланысты жұмыстарды тоқтата тұру және тыйым салуды;
      5) орталық атқарушы органдарға және басқа да мемлекеттiк органдарға жеp қойнауын пайдалану мен қорғауды мемлекеттiк бақылау органдарының құзырына кiретiн мәселелер бойынша ұсыныстар енгiзудi көздейдi";
      40) 52-1-баптың 2-тармағында "жер қойнауын қорғау үшiн мемлекеттік бақылаудың уәкілеттi органы" деген сөздер "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      41) 53-баптың 2-тармағында "уәкілеттi" деген сөз "мемлекеттiк" деген сөзбен ауыстырылсын;
      42) 54-бап мынадай редакциядағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
      "6-1. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операциялардың ықпал ету аймағында халықтың өмiрi мен денсаулығына қауiп туған жағдайда Жер қойнауын пайдаланушы жұмысты тоқтатуға мiндеттi және тұрғындар үшiн қауiпсiз жағдай жасамайынша және туындаған қауiптi жоймайынша жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияны жандандыруға құқығы жоқ.
Қауiптiң алдын алу үшiн өзге шараларды қолдану мүмкiн болу кезде Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операциялардың қауiптi ықпал ету аймағынан тұрғындар көшiрiлгеннен кейін ғана қайта бастауға құқылы.
      43) 57-баптың 1-тармағында "ұтымды" деген сөзден кейiн "және" деген сөзбен толықтырылсын;
      44) 59-баптың 1-тармағында "шаруашылық" деген сөз алынып тасталсын;
      45) 61-баптың 1-тармағында 1) тармақшада "уәкілетті" деген сөз "мемлекеттiк" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "Жер қойнауын ұтымды пайдалану, қоршаған ортаны қорғау мақсатында" деген сөздер алынып тасталсын;
      46) 63-баптың 1-тармағында:
      1)-тармақшада "әлемдік тәжірибеде қабылданған стандарттарда" деген сөздер "халықаралық тәжiрибеде қабылданған стандарттарда" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) тармақшада "қызметкерлер мен халықты" деген сөздерден кейiн "және қоршаған ортаны қорғаудың" деген сөздермен толықтырылсын;
      9) тармақша мынадай мазмұндағы сөздермен толықтырылсын:
      "Шетел мамандары мен жұмысшыларын тарту деңгейiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгілейдi";
      мынадай редакциядағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын Контракт бойынша тартылған персоналды дайындау және қайта дайындау бойынша қаржыландыруды жүзеге асыру; Қаржы қаражаттарының көлемi Контрактiмен белгіленеді";
      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "10) Құзыреттi органға Жұмыс бағдарламасын iске асыру туралы ақпарат ұсыну;";
      13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "13) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Контрактiмен белгiленген салықтар мен өзге де мiндетті төлемдердi уақытылы төлеуге";
      мынадай мазмұндағы 17) және 18) тармақшалармен толықтырылсын:
      "17) өз қызметiнiң экологиялық салдарларын болжау;
      18) экологиялық сақтандыру туралы заңнамаға сәйкес қоршаған ортаға келтiрiлген зиянның орнын толтыру үшін азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру және қоршаған ортаны қалпына келтiру жөнiндегi жауапкершiлiк.";
      47) 64-бапта:
      1, 2 және 3-тармақтар алынып тасталсын;
      3-1-тармақта:
      "жобамен немесе" сөздерi "Контрактiмен және" сөздерiмен ауыстырылсын;
      3-5-тармақта:
      "Жер қойнауын пайдаланушының жұмыстары мен олардың орындалуы жөнiндегi есептерiнің, кен орнының қорларын сынақпен пайдалану жөніндегі жобаларды қосқанда, бекiтiлген жылдық бағдарламаларының көшiрмелерi" деген сөздер "Жылдық жұмыс бағдарламаларын келiсу хаттамаларының көшiрмелерi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "және есеп берулердi" деген сөздер алынып тасталсын;
      3-6-тармақ алынып тасталсын;
      48) мынадай мазмұндағы 64-1-тармақпен толықтырылсын:
      "64-1-тармақ. Коммерциялық табылым
      1. Барлауға арналған Контрактінiң негiзiнде Барлау жүргізген және Коммерциялық табылым жасаған Жер қойнауын пайдаланушының тiкелей келiссөздер жүргізу негізiнде Өндіруге құқық алуына айрықша құқығы бар.
      2. Жер қойнауын пайдаланушы Барлау нәтижесінде Кен орнын (Кен орындарын) тапқан жағдайда бұл туралы Құзыреттi органды хабардар етуге, Кен орнына баға беруге және ол Коммерциялық табылым болып табыла ма, жоқ па сол туралы қорытынды жасауға мiндетті. Табылым туралы хабардар ету мерзiмi, бағалау, Коммерциялық табылымның бар екендiгі туралы шешiм қабылдауды талқылау рәсiмi Контрактіде айқындалады.
      3. Коммерциялық табылым кезiнде Жер қойнауын пайдаланушыға Контрактінiң шарттарына сәйкес шығындарды толық немесе iшiнара орнын толтыру құқығы берiледi. Бұл pеттe негiзсiз ұлғайтылған сипаттағы немесе Кен орындарын ашудың Оң тәжiрибесiнен келiсiлмеген немесе Жер қойнауын пайдаланушының жұмыстарды жүргізу, Жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау қауiпсіздiгі саласында мемлекет белгілеген ережелер мен нормаларды бұзумен байланысты келтiрiлген немесе олардың Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе Контрактiмен жүктелген өзге де мiндеттердi бұзумен байланысты шығындардың орнын толтыруға жол берiлмейдi.
      Егер Барлау нәтижесiнде Коммерциялық табылым табылмаса, Жер қойнауын пайдаланушының салынған қаржылардың орнын толтыруға құқығы жоқ.
      49) 66-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "66-бап. Жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдалану жөнiндегі операцияларды тоқтату немесе тоқтата тұру кезiндегі мiндеттері".
      1-тармақта:
      бiрiншi сөйлемдегі "өндiрiстiк объектілерi" деген сөздерден кейiн "мен жер учаскелерi" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операция тоқтатылған кезде Жер қойнауын пайдаланушылар қызметiнiң салдарлары жойылуы тиiс";
      2-тармақта "Құрылыс және" деген сөздерден кейiн "(немесе)" деген сөзбен толықтырылсын;
      50) 67-бапта:
      1-тармақтағы "шетелдiк немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттiк емес жер қойнауын пайдаланушысының үлесiнен" деген сөздерi "Жер қойнауын пайдаланушының" деген сөздерiмен ауыстырылсын;
      2-тармақ алынып тасталсын;
      51) 69-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Жер қойнауын Мемлекеттiк геологиялық зерделеу жөнiндегi операцияларды жүргiзу барысында қаржыландыру көздерiнен тәуелсiз алынған ақпарат мемлекеттiң меншігі болып табылады және жүргiзiлген жұмыстардың аяқталуы бойынша Жер қойнауын пайдаланушының құзыреттi органға беруіне жатады";
      4-тармақта:
      "уәкілді" деген сөз "мемлекеттiк" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "өкiлеттi" деген сөз "мемлекеттік" деген сөзбен ауыстырылсын;
      екiншi сөйлемде "өкiлеттi" деген сөз "мемлекеттiк" деген сөзбен ауыстырылсын;
      52) 70-баптың бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Құзыретті орган Жер қойнауын пайдаланушының Контракт шарттарын, оның iшiнде Жұмыс бағдарламасын орындауына бақылау жүргізудi жүзеге асырады. Жер қойнауын пайдаланушы Контракт шарттарын бұзған жағдайда Құзыретті орган жазбаша түрде мұндай ереже бұзушылықты қажеттілігін көрсете алады.";
      53) мынадай мазмұндағы 70-1-баппен толықтырылсын:
      "70-1. Жер қойнауын пайдаланушыны өзге де мемлекеттiк органдар тарапынан бақылау
      1. Жер қойнауын пайдаланушының қызметiн тексерудi, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру құқығын тек Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiмен арнайы құқық берiлген мемлекеттік органдар ғана пайдаланады.
      2. Мемлекеттiк инспекцияларды және өзге де мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарын тексеру олардың құзыретiне сәйкес жүзеге асырылады";
      54) мынадай мазмұндағы 71-1 және 71-2-баптармен толықтырылсын:
      "71-1-бап. Осы Заңды бұзғаны үшін жауапкершілiк
      Осы және Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманы бұзу Қазақстан Республикасының заңнамалық актiсiмен белгiленген жауапкершiлiкке әкеп соғады.
      71-2-бап. Дауларды шешу
      1. Контрактінi жасауға, орындауға және тоқтатуға байланысты даулар мүмкiндiгінше келiссөздер жүргiзумен не Контрактiде бұрын келісілген дауларды шешу рәсімдерiне сәйкес шешiледі.
      2. Егер мұндай даулар осы баптың 1-тармағының ережелерiне сәйкес шешiлмейтiн болса, онда тараптардың кез келгенi дауларды шешу үшiн:
      1) осындай дауларды қарауға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілеттендiрiлген Қазақстан Республикасының сот органдарына;
      2) инвестициялар туралы заңнамалық төрелiк органдарға бере алады";
      55) 73-баптың 3-тармағында "Барлауға және/немесе Өндiруге лицензиялар берiледi" деген сөздер "Жер қойнауын пайдалану құқығы ұсынылады" деген сөздермен ауыстырылсын;
      56) мынадай мазмұндағы 74-1-тармақпен толықтырылсын:
      "74-1-бап. Лицензиялық органның функциялары
      Жер қойнауын пайдалануға арналған бұрын берiлген және қолданыстағы лицензияларға қатысты Лицензиялық органның функциялары (Қазақстан Республикасының Үкiметі) Құзыретті органға жүктеледі.
      2. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мұнай туралы" 1995 жылғы 28 маусымдағы N 2350 заң күшi бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 11, 76-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 1997 ж., N 11, 150-құжат; 1999 ж., N 21, 787-құжат):
      1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мұнай туралы" Қазақстан Республикасының Заңы";
      2) кiрiспе алынып тасталсын;
      3) бүкiл мәтiн бойынша:
      "Жарлықта, "Жарлықпен", "Жарлығын", "Жарлық" деген сөздер тиiсiнше "Заңда", "Заңмен", "Заңын", "Заң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "(уәкiлеттi мемлекеттік орган)" деген сөздер алынып тасталсын;
      "Қазақстан Республикасы Президентiнң 1996 жылғы 27 қаңтардағы заң күшi бар Жарлығымен", "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 27 қаңтардағы заң күшi бар Жарлығының" деген сөздер тиiсiнше "Қазақстан Республикасының Заңымен", "Қазақстан Республикасының Заңының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "1-бап. Негізгi терминдер мен түсiнiктер.
      Осы Заңда:
      1) Жағалау сызығы - су қоймасының ең көп мөлшерде көтерiлуi (судың толығуы) нәтижесiнде пайда болған жағалау сызығы. Жағалау сызығының нақты орналасу орнын белгілеудiң тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкіметi айқындайды.
      2) "Блок" - мұнай операцияларын жүргізу үшiн Жер қойнауын пайдаланушыға арналған және Блок ретiнде Блоктар картасында арнайы дайындалған жер қойнауының учаскесiн бiлдiредi.
      3) "Iшкi су қоймалары" - көлдердi, жасанды су қоймаларын және басқа да жоғарғы су ресурстарын бiлдiредi.
      4) "Өндiру" - Мұнайды жоғарыға шығарумен байланысты кез келген операцияны бiлдiредi және оның iшiнде мыналарды қамтиды:
      жер астындағы және жер үстiндегі өнеркәсіптiк жабдықтар мен құрылғыларды caту мен пайдалануды, оның iшiнде Мұнайды өндiру орнынан жер қойнауын пайдаланушының труба құбырынан Магистральды труба құбырына және (немесе) көлiктiң басқа түрiне аудару орнына дейiн тасымалдау үшін;
      Мұнайды жоғарыға шығаруды, пайдалану ұңғымаларында жұмыс процесін ұйымдастыруды және ұстап тұруды;
      Мұнайды өңдеудi және механикалық қоспалар мен қабаттағы судан тазалауды;
      Мұнайдан ілеспе құрамдарды алу, сондай-ақ Табиғи газды ұқсатуды;
      5) "Теңiздi ластау" - теңiз аясына материалдардың, заттардың, энергияның, шудың, тербелiстің келiп түсуі, сондай-ақ адамдардың денсаулығына, теңіздің биологиялық ресурстарына және теңiз экожүйесiне зиян келтiретiн не зиян келтiруге қабiлет, не теңізде не оның жағалауында заңды қызметтi жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғаларға кедергiлер жасайтын немесе зиян келтiретiн не шығын келтiруге қабілеттi сәулелер мен өрiстердiң алуан үлгiлерiнiң пайда болуы.
      6) "Құзыретті орган" - Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн және Контракт жасаумен және орындаумен байланысты жұмыстардың жүзеге асырылуында Қазақстан Республикасының атынан әрекет ететiн мемлекеттiк opганды білдіреді;
      7) "Контракт" - Мұнай операцияларын жүргізуге арналған Мердігер мен Құзыретті орган арасындағы шартты бiлдiредi.
      8) "Контрактiлiк аумақ" - Мердігер Контрактiге сәйкес келетiн Мұнай операцияларын жүргiзуге құқылы Геологиялық және (немесе) тау-кендік бөлумен айқындалатын аумақты білдiредi;
      9) "Коммерциялық табу" - Контракт аумағындағы әзiрлеу үшін өнімді бiр немесе бiрнеше Кен орындарын білдіреді;
      10) "Магистралды труба құбыры" - Мұнайды жер қойнауын пайдаланушының құбыр өткiзгішінен көлiктiң басқа түріне аудару, қайта өңдеу немесе тұтыну орнына дейiн тасымалдау үшiн арналған желiлiк бөлiктен және онымен iргелескен жер үстілiк объектiлерден, коммуникациялардан, телебасқару мен байланыстан тұратын инженерлік құрылманы білдiреді. Магистралды труба құбырына жинақтамалы коллектор режимiнде жұмыс істейтін труба құбыры жатпайды;
      11) "Кен орны" - кез келген тұрпаттағы геологиялық резервуарда табиғи көмiрсутектердің бiр немесе бiрнеше шоғырларын бiлдіреді;
      12) "Теңiз" - судың үстіңгі қабаты мен қалыңдығын, сондай-ақ Каспий және Арал теңiздерiнiң Қазақстандық бөлігінде Каспий және Арал теңіздерiнің түбiн білдіреді;
      13) "Теңіздiк ғылыми зерттеулер" - Теңiзде Мұнай операцияларын жүргiзу салдарын зерделеумен байланысты ғылыми зерттеу жұмыстарын білдіреді;
      14) "Теңiздік қорғау аймақтары" немесе "қауiпсiздiк аймақтары" - адамдардың, теңіздің биологиялық ресурстарын, қоршаған ортаның қауiпсiздiгiн, сондай-ақ кеме қатынасын, балық аулауды және Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасына сәйкес Теңiзде жүзеге асырылатын басқа да заңды қызметтi қамтамасыз ету мақсатында Теңіз құрылыстарының айналасында белгіленетiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiмен анықталатын аймақтар;
      15) "Теңiздiк құрылыстар" - жасанды аралдарды, бөгеттердi, қондырғыларды, жылжымайтын және жүзетiн жабдықтарды қоса алғанда, теңiзде мұнай операцияларын жүргізуге арналған кез келген жасанды құрылыстар;
      16) "Теңiзде қоршаған ортаны қорғау жөнiндегі ең жақсы тәжiрибе" - Теңiзде Мұнай операцияларын жүргізудің Теңіздi ластаудың ең төменгі деңгейiн туғызатын немесе Теңiздi ластауды толығымен болдырмайтын жалпыға бiрдей қабылданған халықаралық тәжiрибенi бiлдiреді;
      17) "Мұнай операцияларын жүргiзу жөніндегі ұлттық компания (ұлттық компания)" - осы Заңмен белгіленген шарттарда мұнай операцияларын жүзеге асыру үшiн құрылған мемлекеттің оның жарғылық капиталына жүз пайыздық қатысуы бар заңды тұлға;
      18) "Мұнай газ құбырлары" - Мұнай тасымалдауға арналған труба құбырлары, оның ішінде Магистралдық труба құбырлары, жинақтамалы коллектор режимінде жұмыс iстейтiн труба құбырлары, сондай-ақ труба құбырларының жүйесi немесе оның жекелеген бөлiктерi арқылы тасымалданатын заттарды тазарту, айыру және сұйылту жөнiндегі жабдықтар мен тетiктер, бақылау және оқшаулау жүйесi, электр механикалық қорғаныс жүйелерi мен осындай труба құбырларына қызмет көрсетуге арналған өзге де жабдықтар;
      19) "Мұнай" - Шикi мұнайды, газ конденсатын және Табиғи газды, сондай-ақ Шикi мұнайды, Табиғи газды тазалағаннан кейiн және жанатын сланецтердi немесе смолалы құмдарды өңдегеннен кейiн алынған көмiрсутегiн бiлдiредi;
      20) "Мұнай операциялары" - құрғақта, өзенде, көлде және басқа да iшкi су қоймаларында жүргізiлетiн жер асты қоймалары мен Мұнай резервуарларын Барлау, Өндiру, Құрылысын салу және (немесе) пайдалану жөнiндегі жұмыстарды, сондай-ақ Теңiздегі Мұнай операцияларын білдiредi;
      21) "Теңiздегі Мұнай операциялары" - Теңізде жүзуге айырылатын Мұнай газ құбырларын Барлау, Өндiру, сондай-ақ Құрылысын салу және (немесе) пайдалану;
      22) "Оператор" - Mердігердің атынан Келiсiм-шарт бойынша жер қойнауын пайдалану жөнiндегі операцияларды басқаруды жүзеге асыратын тұлға; оператордың функциялары мен жауапкершiліктi онымен Mepдігердің арасындағы шартта белгiленедi;
      23) "Мердiгер" - Құзыретті органмен Мұнай операцияларын жүргізуге Мердiгердiң атынан Келiсiм-шарт жасаушы жеке немесе заңды тұлға;
      24) "Кен орындарын ашудың оң тәжiрибесi - Мұнай операцияларын жүргізу кезiнде ұтымды, қауiпсiз, тиiмдi және қажетті болып саналатын жалпыға бiрдей халықаралық тәжiрибенi бiлдiредi;
      25) "Мұнайдағы iлеспе компоненттер" - Мұнай мен кен орындарының қабатты су құрамындағы технологиялық алуды талап ететiн пайдалы қазбалар мен әртүрлi қосылыстарды бiлдiредi;
      26) "Сақтық аймағы" - Қазақстан Республикасының аумағында құрғаққа қарай теңiз жағалаулық сызығынан 5 километрге созылып жатқан аймақ;
      27) "Шекара маңындағы кен орны" - Қазақстан Республикасы аумағының немесе сол сияқты бiр бөлiгi басқа аралас немесе қарама қарсы жатқан мемлекеттiң аумағына орналасқан немесе заңдық хұкiмiндегi аумаққа орналасқан Теңiздiң шегінде орналасқан кен орны;
      28) "Жағалаулық мемлекеттер" - Каспий және Арал теңiздерi (көлдерi) алабына iргелес және қарсы жатқан мемлекеттердi білдiредi;
      29) "Табиғи газ" - майлы газ, құрғақ газ, iлеспе газды, майлы газдан сығындылау немесе айырудан кейiн қалатын сұйық көмiрсутектерiн қоса алғанда, қалыпты атмосфералық температура мен қысым кезiнде газ тәрiздi фазада болатын көмiрсутектерiн және сұйық және газ тәрiздi көмiрсутектерiмен бiрге алынған көмiрсутегi емес газды бiлдiредi;
      30) "Барлау" - Мұнай iздеу мен Барлаумен байланысты кез келген операцияларды бiлдiредi, әрi оларға:
      геологиялық-геофизикалық зерттеулер;
      құрылымдық бұрғылау;
      іздеу және барлау ұңғымаларын бұрғылау, сондай-ақ Барлаудағы Кен орнын сынамалы пайдалану кiредi;
      31) "Мұнай газ құбырларын салу және (немесе) пайдалану" - құрғақта, өзендерде, көлдерде, теңізде және басқада iшкi су қоймаларында Мұнай газ құбырларын салу, төсеу және пайдалану мақсатында жүргiзiлетiн кез келген жұмыстар (операциялар);
      32) "Мұнайдың жерасты қоймалары мен резервуарларын салу және (немесе) пайдалану" - жерасты мұнай және газ қоймалары мен резервуарларын салумен және (немесе) пайдаланумен байланысты кез келген жұмыстар;
      33) "Шикi мұнай" - табиғи сығындылау қолымен табиғи газдан пайда болған дистиллят және конденсат атауымен таныс сұйық көмiрсутектерін қоса алғанда, қалыпты атмосфералық температура мен қысым кезінде жер қойнауынан сұйық күйде алынатын үлес салмағынан тәуелсiз кез келген көмiрсутектерiн білдіреді;
      34) Табиғи газды ұқсату - табиғи және мұнай газын технологиялық қажеттілiктер үшiн пайдалану және (немесе) оны тауар өнiмiне дейiн дайындау үшiн Кен орнында қолөнершiлiкпен жинауды қамтамасыз етуді бiлдіреді.
      5) 2-бапта:
      4-тармақта "Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын" деген сөздер "Республикасы бекiткен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) 4-бапта:
      бiрiншi абзацындағы "Лицензиялық органда" деген сөздер "Құзыреттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "инвестициялық бағдарламалар (тендерi)" сөздерi алынып тасталсын;
      7) 5-бапта:
      мынадай мазмұндағы 6-1)-6-5)-тармақшалармен толықтырылсын:
      "6-1) мұнайдың экспорты мен импортын, оның iшiнде мұнайдың импорты мен экспортына акциздер ставкасын, кедендiк, қорғаныштық, антидемпингтік және өтемақылық баждарды, квоталарды бекіту (өзгерту) жолымен реттейдi;
      6-2) көлiктің әртүрлерiмен мұнайды тасымалдауға арналған сандық шектеулердi (квоталарды) белгілейді;
      6-3) мұнайды өндiру мен айналысының бiрыңғай деректер базасын енгізу тәртiбiн белгілейдi;
      6-4) мұнай операцияларын жүзеге асырушы тұлғалардың деректер базасына мұнай өндiру және (немесе) айналымының көлемi туралы мәлiметтер беру нысанын, мазмұнын, тәртiбiн және мерзiмiн белгiлейдi;
      6-5) мұнай өндiру, caқтау және айналымының технологиялық процесiне қауіпсiздiк шараларының сақталуына бақылау жүйесiн ұйымдастырады.";
      9-1) тармақша алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 10) және 11)-тармақшалармен толықтырылсын:
      "10) инвестициялық бағдарламалар конкурсына, оның iшiнде Ұлттық компанияның үлестік қатысуымен, қойылуға жататын Блоктардың тізбесiн, сондай-ақ Ұлттық компаниялар тiкелей келіссөздер негізiнде ұсынатын Блоктардың тiзбесiн бекiтедi;
      11) мұнай операцияларын жүргiзу кезінде тауарлар алудың, жұмыстар мен қызмет көрсетудiң ережелерiн бекiтедi;
      8) 6-бапта:
      1-тармақта:
      2) тармақшасында "тәуелсiз сарапшылардың" деген сөздер "сарапшылардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшасымен толықтырылсын:
      "1-1) конкурс ұйымдастыру және өткiзу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Заңымен көзделген жағдайларда тiкелей келiссөздер негізiнде мұнай операцияларын жүргізуге құқық бepу.";
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) Контрактіге қол қою және оны тiркеу";
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшасымен толықтырылсын:
      "3-1. Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiмен бекiтiлген өкiлеттіктерге сәйкес Контрактілерде Қазақстан Республикасын бiлдiредi.";
      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшасымен толықтырылсын;
      "6-1) конкурсқа, оның iшiнде Ұлттық компанияның үлестік қатысуымен қойылуға жататын Блоктардың тiзбесi, сондай-ақ Ұлттық компаниялар тiкелей келiссөздер негізiнде ұсынатын Блоктардың тiзбесi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар әзiрлеу";
      7-1)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "барлауға, өндіруге және бiрлесіп барлау мен өндіруге жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған конкурсты дайындауды және ұйымдастыруды жүзеге асырады;";
      7-3)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7-3) жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органмен бiрлесе отырып мұнай операцияларын жүргiзуге арналған контрактiлер шарттарының сақталуы мониторинг пен бақылауды, ал ұлттық компаниямен мұнай операторларын жүргiзуге арналған контрактiлер шарттарының сақталуына мониторингті жүзеге асырады. "Контрактiлердің шарттарын орындауды сақтаудың мониторингi мен бақылау құрылымын, мазмұнын және жүзеге асыру тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.";
      мынадай мазмұндағы 7-4)-тармақшасымен толықтырылсын:
      "7-4) кен орынын әзiрлеу жобасына cәйкес мұнайды өндiру мен айналысын мемлекеттік реттеуді жүзеге асырады";
      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) тек кен орындарының қорына мемлекеттiк сараптау жүргiзілгеннен кейiн өнеркәсіптік санаттар қорларының бары расталғаннан кейiн Өндіруге арналған конкурс өткiзу және Контрактiлер жасау";
      9) 7-баптың 2)-тармақшасында "қатысады" деген сөз "қатысуға құқылы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      10) 7-1-бабында:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тәртіппен және Контрактiде бекiтiлген өкiлеттіктер шегiнде Ұлттық компанияның үлестiк қатысуын көздейтiн Мердiгерлермен Контрактіде мемлекет мүддесiн білдіру";
      мынадай редакциядағы 2-1), 2-2) және 2-3)-тармақшаларымен толықтырылсын:
      "2-1) Қазақстан Республикасының Үкiметiнiң шешiмi бойынша Контрактiлерде үлестiк қатысу жолымен конкурс жеңімпаздарымен бiрлесiп мұнай операцияларын жүргiзу;
      2-2) өз бетiмен мұнай операцияларын жүзеге асыруға арналған Блоктарда мұнай операцияларын жүргiзу;
      2-3) мұнайгаз саласында бiрыңғай мемлекеттiк саясатты іске асыруға қатысуы;
      "4) заңнамамен белгiленген тәртіппен мұнайгаз операцияларын жүзеге асыру жөнiндегi Қазақстан Республикасының халықаралық және iшкi жобаларына қатысу";
      мынадай мазмұндағы 5), 6) және 7)-тармақшалармен толықтырылсын:
      5) заңнамамен белгiленген тәртiппен көмiрсутегiн тасымалдау жөнiндегi Қазақстан Республикасының халықаралық және iшкi жобаларына қатысу;
      6) Контрактілердiң орындалу барысы туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жылсайынғы есептерiн дайындауға қатысу;
      7) көмiрсутегiн барлау, әзірлеу, өндiру, өңдеу, сату, тасымалдау, мұнайгаз құбырлары мен мұнайгазөнеркәсібі инфрақұрылымын жобалау, салу, пайдалану мәселелері жөнiндегi корпоративтiк басқаруды және мониторингiсiн жүзеге асыру;
      11) мынадай мазмұндағы 7-2-баппен толықтырылсын:
      "7-2-бап. Yлестiк қатысу жолымен Ұлттық компанияның мұнай операцияларын жүргiзуі.
      1. Ұлттық компанияның Контрактiге үлестiк қатысу жолымен конкурс жеңімпаздарымен бiрлесе отырып мұнай операцияларын жүргiзуі кезiнде Ұлттық компания Жер қойнауын пайдалану құқықтарына бiрлескен иегерi ретінде көрiнедi. Мұндай жер қойнауын пайдаланушылардың өзара құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ Құзыретті органға қатысты құқықтары мен міндеттері Контрактiде анықталады.
      2. Ұлттық компания "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Жер қойнауын пайдалану-құқығын еншiлес Ұйымға беруге құқылы".
      12) 8-2-бабында:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Жерасты қоймалары мен мұнай резервуарларын Барлау, Өндiру, бiрлескен Барлау, Құрылысын салу және (немесе) пайдалану жөнiндегi Мұнай операцияларын жүргiзуге арналған құқық "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Заңмен белгіленген тәртіппен беріледi";
      2-тармақ алынып тасталсын;
      3-тармақта "Теңізде" деген сөз алынып тасталсын;
      4-тармақта "теңiзде" деген сөз алынып тасталсын;
      13) 25-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған Контрактiлер концессия, өнімді бөлу, мердiгерлiк, қайтарылатын қызмет көрсету (сервистік Контракт) шарттарының негiзiнде жасалады.  Контрактiнi жасау, орындау, өзгерту немесе тоқтату тәртібi осы Заңға және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне сәйкес жүргiзіледi".
      14) 26-бапта:
      1-тармақта:
      "мерзiммен" деген сөзден кейiн "алты айға" деген сөздер "алты айға дейiн" сөздерiмен ауыстырылсын;
      "Барлауға Контракт" деген сөздер "Барлау жөнiндегi операцияларды жүргізуге арналған Контракт" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "тиістi жұмыс бағдарламаларымен" деген сөздер "жұмыc бағдарламасымен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Барлау бойынша операция жүргiзуге арналған Контрактiнiң мерзiмi, егер Мердiгер Контрактінiң мерзiмi аяқталғанға дейiн үш айдан кешiктiрмей Құзыреттi органға өтiнiш бiлдiрсе, ұзартылуы мүмкін.";
      2-тармақта:
      бiрiншi сөйлемдегi "Өндіруге арналған Контракт" деген сөздер "Өндiру жөнiндегі операцияларды жүргiзуге арналған Контракт" деген сөздермен ауыстырылсын";
      екiншi сөйлемдегі "Өндiруге арналған Контрактiнi" деген сөздер "Өндiру жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған Контрактiнi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-сөйлемдегi "Бiрлескен Барлау мен Өндіруге арналған Контракт" деген сөздер "Бiрлескен Барлау мен Өндiру операцияларын жүргiзуге арналған Контракт" деген сөздермен ауыстырылсын";
      3-тармақта:
      бiрiншi сөйлемде бiрлескен "Барлау мен Өндiруге арналған Контракт" сөздерi "бiрлескен Барлау мен Өндiру жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған Контракт" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "1-тармақпен" деген сөздер "1 және 2-тармақтармен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақтың екiншi сөйлемi мынадай мазмұнда жазылсын:
      "Контракт шарттарының конкурстық ұсыныстың шарттарымен салыстырғанда Қазақстан Республикасына қатысты пайдасының aз болуы мүмкiн емес".
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Контрактінің шарттары тараптардың өзара келiсiмiмен анықталады".
      7-тармақ алынып тасталсын;
      15) 27-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "27-бап. Контрактінi жасау, өзгерту мен тоқтату және мұнай операцияларын тоқтата тұру
      Контрактiнi жасау, өзгерту мен тоқтату және мұнай операцияларын тоқтата тұруға жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамамен белгiленген ереже қолданылады.";
      16) 28-1 және 29-баптар алынып тасталсын;
      17) 30-бапта:
      2-тармақтағы "жұмыс бағдарламаларымен" деген сөздер Контрактiлермен" деген сөзбен ауыстырылсын;
      3- және 4 -тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Мердiгер Барлау мен Өндiрудi жүргізу кезiнде кен орындарын әзiрлеудiң оң практикасын басшылыққа алуға мiндеттi.
      4. Барлауды жүзеге асырушы Мердiгер кен орындарын, сынақтық пайдалануды жүргізуге, егер ол Контрактiде көзделсе, құқылы";
      18) 30-1-бапта:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      "30-1-бап. Жұмыс бағдарламасы және Жұмыстардың жылдық бағдарламасы
      1- және 2-тармақтар алынып тасталсын;
      5-тармақта "Мердiгер ұсынған жұмыстар және есеп берулердің бекітiлген жылдық бағдарламасының көшiрмелерi" деген сөздер "жұмыстардың жылдық бағдарламасын келiсу хаттамаларының көшiрмелерi" деген сөздермен ауыстырылсын, "және есеп берулер" деген сөздер алынып тасталсын;
      19) 30-5-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Мұнайгаз кен орындарын ілеспе және (немесе) табиғи газды ұқсатусыз өнеркәсiптік әзiрлеуге тыйым салынады";
      мынадай мазмұндағы 1-1 және 1-2-тармақтармен толықтырылсын:
      "1-1. Iлеспе және (немесе) табиғи газды авариялық жағдайды және адамдардың денсаулығы мен қоршаған ортаға төнетiн қауіпті қоспағанда, факелдерде және басқа тәсілмен жағуға тыйым салынады";
      1-2. Ұңғымаларды сынау және Кен орындарын сынамалы пайдалану кезiнде жер қойнауын пайдалану мен қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органның рұқсатымен айрықша жағдайларда ілеспе және (немесе) табиғи  газды жалпы мерзiмi үш жылдан аспайтындай мерзiммен жағуға жол берiледі".
      2-тармақта "1-тармақпен" деген сөздер "1-2-тармақпен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3 және 4-тармақтар алынып тасталсын;
      20) 30-9-бабының 4-тармағындағы "алдын алу шаралары" деген сөздер "ластаудың алдын алу шаралары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      21) 31-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Контрактілік аумақты өзгерту Контрактiге, оның ішінде Геологиялық және (немесе) Таукендік бөлуге тиiстi өзгерiстер енгізу жолымен жүзеге асырылады.";
      4-тармақта:
      "бiрыңғай ең төмен, Барлау жүргiзу қажет болған" деген сөздер алынып тасталсын;
      5-тармақтағы "ең төмен, міндеттi" деген сөздер "жұмыс" деген сөздермен ауыстырылсын;
      22) 36-1-бабында:
      7-тармақта:
      "мемлекеттiк органның" деген сөздерден кейін "көлiк және коммуникациялар саласында" деген сөздермен толықтырылсын;
      "4 айдан кешiктiрмей" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:
      9. Теңiздiң жер қойнауында мемлекеттiк геологиялық зерттеу үшiн жұмыстарды және (немесе) қызмет көрсетулердi орындауды жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларға осы баппен көзделген нормалар қолданылады";
      23) 36-2-бапта:
      3-тармақта:
      "арнаулы бағдарлама" деген сөздер "арнаулы бағдарламамен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақ мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Материалдарға, заттарға, олардың санына және қол жеткiзiлiмдiгiне нормативтер мен талаптарды мемлекеттiк органдар белгiлейдi";
      24) 36-3-бапта:
      2-баптың 2-тармағында "қорғауға" деген сөз "күзетке" деген сөзбен ауыстырылсын;
      25) 36-6-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Теңізде мұнай операцияларын жүргiзу кезінде қалдықтарды тастауға және көмуге тыйым салынады.";
      26) 41-бапта:
      1)-тармақшадағы "әлемдiк өнеркәсiпте" деген сөздер "халықаралық тәжiрибеде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын қазақстандық кадрларға артықшылықтар беруге; қаржыландыру көлемi Контрактiмен белгiленеді";
      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "Құзыреттi органға Жұмыс бағдарламасын iске асыру туралы ақпарат беру";
      27) 47-бап және оның тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "47-бап. Мемлекеттік экологиялық сараптама
      Белгіленген қызметтiң айналадағы ортаға әсер етуіне мiндеттi түрде баға бере отырып, (АОӘБ) нұсқаулық негiзiнде орындалған Мұнай операцияларының экологиялық-экономикалық негіздемесiне мемлекеттік экологиялық сараптаудың оң қорытындысы теңізде мұнай операцияларын жүргiзуге арналған Контракт қол қою үшiн қажеттi экологиялық негiздеме болып табылады.";
      28) 53-баптың 1-тармағында:
      "немесе халықаралық ұйымға" деген сөздер алынып тасталсын;
      "оның iшiнде акциялардың бақылау пакетiн бөлектеу жолымен" деген сөздер алынып тасталсын;
      "Лицензиялық және Құзырлы органдардың" деген сөздер "Құзырлы органдардың" деген сөзбен ауыстырылсын;
      29) 53-1 баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылатын Мұнай операцияларын жүргiзу жөнiндегi қатынастарға, сондай-ақ теңіздегi Мұнай операцияларына тек қана Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады.";
      30) 58-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "58-бап. Дауларды шешу
      1. Контрактінi орындаумен және тоқтатумен байланысты даулар мүмкiндігінше келiссөздер жүргiзу жолымен, немесе Контрактiде бұрын келiсiлген дауларды шешу рәсiмдерiне сәйкес шешiледі.
      2. Егер мұндай даулар осы баптың 1-тармағының ережелерiне сәйкес шешілуі мүмкін болмаса, онда тараптардың кез келгенi дауды шешу үшiн:
      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай дауларды қарауға уәкiлеттендiрілген Қазақстан Республикасының сот органдарына;
      2) инвестициялар туралы заңнамалық актiлерге сәйкес халықаралық арбитраждық органдарға тапсыра алады.
      3. Контрактiден туындамайтын жер қойнауын қорғау саласындағы дауларды қоса алғанда, осы баптың 1-тармағымен көзделмеген өзге де дауларды, сондай-ақ Жер қойнауын пайдаланушының заңды тұлғалармен және Қазақстан Республикасының азаматтарымен дауларды, егер тараптардың келiсiмiнде өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының уәкiлеттi сот органдары шешеді".

      2-бап. Осы Заңды қолдануға енгiзу тәртiбi
      Осы Заң жарияланған күнінен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Pecпубликасының
      Президенті

О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и проведения нефтяных операций в Республике Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2002 года N 1352

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      Внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и проведения нефтяных операций в Республике Казахстан".

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

                                                     Проект

Закон Республики Казахстан
О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
недропользования и проведения нефтяных операций
в Республике Казахстан

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 27 января 1996 г. N 2828 "О недрах и недропользовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 182; 1999 г., N 11, ст. 357; N 21, ст. 787):
      1) заголовок изложить в следующей редакции: "Закон Республики Казахстан "О недрах и недропользовании";
      2) преамбулу исключить;
      3) по всему тексту:
      слова "Указе", "Указом", "Указа", "Указ" заменить соответственно словами "Законе", "Законом", "Закона", "Закон";
      слова "(уполномоченный государственный орган)", "(Блок)", "(Блоков)", "(Блокам)" и "(Блоку)" исключить;
      слова "конкурс инвестиционных программ", "в конкурсе инвестиционных программ", "конкурса инвестиционных программ" заменить соответственно словами "конкурс", "в конкурсе", "конкурса";
      4) в статье 1:
      дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:
      "1-2) Годовая программа работ - план действий Недропользователя на календарный год, включающий детальное определение планируемых им в календарном году объемов работ и финансовых затрат";
      в подпункте 2) слова "по наличию Полезных ископаемых" заменить словами "на наличие Полезных ископаемых путем проведения поисковых и поисково-оценочных работ";
      в подпункте 2-2) после слов "Добычу, Строительство" дополнить словами "и (или) эксплуатацию";
      в подпункте 3) после слов "государственной собственности, включая" дополнить словами "технологические операции по первичной переработке";
      в подпункте 3-1) слово "недропользования" заменить словом "землепользования";
      в подпункте 3-2) слова "в коммерческих целях" исключить;
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      "5) Компетентный орган - государственный орган, определяемый Правительством Республики Казахстан и действующий от имени Республики Казахстан в осуществлении прав, связанных с заключением и исполнением Контрактов;";
      в подпункте 6) после слова "Строительства" дополнить словами "и (или) эксплуатации";
      дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      "7-1) Ликвидационный фонд - фонд, образуемый Недропользователем в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Контракта для устранения последствий проведения Операций по недропользованию в Республике Казахстан;";
      дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:
      "15-1) Охрана недр - система мероприятий, направленных для получения достоверной информации о ресурсах недр при проведении разведки и наиболее полного извлечения полезных ископаемых при их добыче, снижения вредного влияния на окружающую среду;";
      в подпункте 17):
      после слов "Строительству и" дополнить словом "(или)";
      после слов "не связанные с" дополнить словами "Разведкой и (или)";
      дополнить подпунктами 18-2), 18-3) и 18-4) следующего содержания:
      "18-2) Первичная переработка (обогащение) твердых полезных ископаемых - вид горнопромышленной деятельности, непосредственно входящий в добычу и являющийся завершающей стадией промышленного освоения месторождений, который включает сбор на месте, дробление или измельчение, классификацию (сортировку), брикетирование, агломерацию и обогащение физико-химическими методами (без существенного изменения минеральных форм твердых полезных ископаемых, их агрегатно-фазового состояния, кристаллохимической структуры);
      18-3) Поисковые работы - работы являющиеся стадией геологоразведочных работ с целью выявления и оконтуривания перспективных участков и рудопроявлений полезных ископаемых, оценки прогнозных ресурсов и их предварительной геолого-экономической оценки и обоснования дальнейших геологоразведочных работ;
      18-4) Поисково-оценочные работы - работы являющиеся стадией геологоразведочных работ с целью определения общих ресурсов выявленного объекта, оценки их промышленного значения и технико-экономического обоснования целесообразности и необходимости вовлечения его в разработку;";
      подпункт 19) изложить в следующей редакции:
      "19) Полезное ископаемое - содержащееся в недрах и минеральном сырье природное минеральное образование в твердом, жидком или газообразном состоянии (в том числе подземные воды и лечебные грязи), пригодное для использования в материальном производстве и потребления в естественном состоянии или после первичной переработки;";
      подпункт 20) изложить в следующей редакции:
      "20) Положительная практика разработки Месторождений - общепринятая международная практика, применяемая при проведении Операций по недропользованию, которая является рациональной, безопасной, необходимой и экономически эффективной;";
      подпункт 23) изложить в следующей редакции:
      "23) Рабочая программа - объем обязательств, принятых на себя Недропользователем на срок действия Контракта в целом, включая условия конкурсных предложений в соответствии с пунктом 5 статьи 41-5 настоящего Закона;";
      дополнить подпунктом 23-1) следующего содержания:
      "23-1) Рациональное и комплексное использование полезных ископаемых - применение в процессе эксплуатации Месторождения методов и технологий, позволяющих с максимальной эффективностью использовать природные ресурсы недр;";
      в подпункте 25):
      после слов "Строительство и" дополнить словом "(или)";
      после слов "строительству и" дополнить словом "(или)";
      подпункт 26) изложить в следующей редакции:
      "26) техногенные минеральные образования - скопление минеральных образований, горных масс, жидкостей и смесей, содержащее полезные компоненты и являющиеся отходами горнодобывающих и обогатительных производств Недропользователей, находящиеся в отвалах, эфелях, терриконах, прудах-накопителях, разливах и иных формах;";
      дополнить подпунктом 26-1) следующего содержания:
      "26-1) техногенная вода - вода, удаление которой необходимо для ведения технологических процессов при проведении операций по недропользованию. Недропользователь вправе распоряжаться техногенной водой по своему усмотрению в соответствии с требованиями законодательства;";
      в подпункте 27) слова "предоставления в недропользование" заменить словами "проведения Операций по недропользованию";
      подпункт 27-1) изложить в следующей редакции:
      "27-1) Национальная компания по недропользованию - юридическое лицо со стопроцентным участием государства в его уставном капитале, созданное для осуществления деятельности в определенных сферах недропользования на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан (далее - Национальная компания);";
      дополнить подпунктом 27-2) следующего содержания:
      "27-2) экологическая безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов и прав личности, общества и государства от угроз, возникающих в результате антропогенных и иных воздействий на окружающую среду.";
      5) в статье 5:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. В соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Недра и содержащиеся в них Полезные ископаемые являются государственной собственностью.";
      в пункте 3:
      после слова "образования" дополнить словами "и техногенные воды";
      дополнить предложением следующего содержания:
      "Разработка Техногенных минеральных образований допускается после проведения государственной экспертизы запасов и заключения Контракта.";
      в пункте 5:
      после слова "образования" дополнить словами "и техногенные воды";
      после слова "образованиями" дополнить словами "техногенными водами";
      6) в пункте 1 статьи 6:
      в подпункте 1) после слова "конкурса" дополнить словами "на предоставление права недропользования";
      в подпункте 2) после слова "конкурса" слово "программ" исключить;
      7) подпункт 7) статьи 7 изложить в следующей редакции:
      "7) утверждает перечень Участков недр, подлежащих выставлению на конкурс, в том числе с долевым участием Национальной компании, а также перечень Участков недр, предоставляемых Национальной компании на основе прямых переговоров;";
      8) в статье 8:
      в пункте 1:
      в подпункте 3) слово "согласования" заменить словом "экспертизы";
      в подпункте 4) слово "Добычу" заменить словами "Разведку, Добычу или совмещенную Разведку и Добычу";
      подпункт 5) дополнить предложением следующего содержания:
      "Структура, содержание и порядок осуществления мониторинга и контроля за соблюдением выполнения условий Контрактов устанавливается Правительством Республики Казахстан.";
      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "2) проводить конкурс и заключать Контракты на проведение операций по Добыче только после государственной экспертизы запасов Месторождений и подтверждения наличия запасов промышленных категорий;";
      дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      "3) проводить конкурс и заключать Контракты на проведение операций по совмещенной Разведке и Добыче при наличии утвержденных запасов непромышленных категорий полезных ископаемых.";
      9) в подпункте 5) статьи 9 слова "Контракт на Добычу" заменить словами "Контракты на Разведку, Добычу и на совмещенную Разведку и Добычу";
      10) в пункте 1 статьи 10:
      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      "3-1) совмещенная Разведка и Добыча;";
      в подпункте 4) после слов "Строительство и" дополнить словом "(или)";
      11) в пункте 3 статьи 11 слово "недропользователи" заменить словом "Недропользователи";
      12) в статье 11-1:
      в заголовке слово "недрами" заменить словом "Недрами";
      в пункте 2 слова "Пользование недрами" заменить словами "Проведение Операций по недропользованию";
      в пункте 3 слова "Пользование недрами" заменить словами "Проведение Операций по недропользованию";
      13) в статье 11-2:
      в пункте 1:
      после слова "Сервитут" дополнить словами "на Участок недр";
      слово "приводит" заменить словами "может привести";
      дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:
      "2-1. Для получения Сервитута лицо, заинтересованное в получении Сервитута (претендент на получение Сервитута), обязан достигнуть соглашение о возможности установления Сервитута с Недропользователем, на участок недр которого должен быть установлен Сервитут, и заключить договор об установлении Сервитута.
      2-2. При не достижении соглашения между претендентом на получение Сервитута и Недропользователем о возможности установления Сервитута или условиях договора об установлении Сервитута заинтересованное лицо вправе обратиться в суд.";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Предоставление Сервитута осуществляется на основании решения Компетентного органа путем оформления Геологического или Горного отвода.";
      дополнить пунктами 3-1, 3-2, 3-3 и 3-4 следующего содержания:
      "3-1. Сервитут подлежит регистрации в Компетентном органе.
      3-2. При установлении Сервитута на Участок недр правообладатель Сервитута обязан возместить Недропользователю убытки, связанные с Сервитутом, если иное не предусмотрено договором об условиях Сервитута или законодательными актами Республики Казахстан.
      3-3. Договором об условиях Сервитута может быть предусмотрена плата за Сервитут, уплачиваемая правообладателем Сервитута Недропользователю.
      3-4. Сервитут прекращается по истечении срока либо при прекращении оснований, по которым он был предоставлен.";
      пункт 4 дополнить предложением следующего содержания:
      "Сервитут сохраняется в случае передачи права недропользования и перехода права недропользования в порядке универсального правопреемства в отношении Участка недр, обремененного Сервитутом, к другому лицу";
      14) статью 13:
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Контракт на проведение операций по Разведке, Добыче или совмещенной Разведке и Добыче заключается на основе результатов проведения конкурса.
      Без проведения конкурса на основе прямых переговоров заключаются Контракты:
      1) на проведение операций по Добыче с лицом, имеющим исключительное право на получение права недропользования на Добычу в связи с Коммерческим обнаружением на основании Контракта на Разведку;
      2) на проведение операций по Строительству и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с Разведкой и/или Добычей;
      3) на проведение Разведки и Добычи с Национальной компанией.";
      в пункте 2:
      слово "Добычу" заменить словами "Разведку, Добычу и совмещенную Разведку и Добычу";
      слова "на основе" заменить словом "путем";
      слова "в коммерческих целях" исключить;
      в пункте 2-1 после слова "запасами" дополнить словами "по отдельным видам";
      в пункте 3:
      слова "на основе административного акта государственного органа" заменить словами "путем заключения договора на проведение операций по Государственному геологическому изучению недр с государственным органом";
      слова "в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках" исключить;
      в пункте 4-1 в первом предложении слово "Недропользователям" заменить словом "лицам", во втором предложении слово "недропользователи" заменить словом "лица" и в третьем предложении слово "Недропользователей" заменить словом "лиц";
      15) дополнить статьей 13-1 следующего содержания:
      "Статья 13-1. Порядок выдачи Геологического и Горного отвода
      1. Обладатель Права недропользования на Разведку, Добычу, совмещенную Разведку и Добычу, а также на Строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с Разведкой и (или) Добычей, вправе проводить соответствующие Операции по недропользованию только в пределах Участка недр, определенного соответственно Геологическим или Горным отводом.
      2. Обладатель Права недропользования на Добычу вправе проводить операции по Разведке в пределах Участка недр, определенного Горным отводом. В случае прироста запасов и их подтверждения государственной экспертизой в Контракт письменным соглашением сторон должны быть внесены соответствующие изменения в установленном законодательством порядке.
      3. Геологический отвод выдается Государственным органом по использованию и охране недр победителю конкурса или лицу, которому предоставляется право Недропользования без проведения конкурса в случаях, предусмотренных настоящим Законом.
      4. Горный отвод выдается государственным органом по использованию и охране недр победителю конкурса или лицу, которому предоставляется право Недропользования без проведения конкурса в случаях, предусмотренных настоящим Законом, не позднее 45 дней со дня предоставления указанным лицом проекта Горного отвода.";
      16) в статье 14:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Любая передача Права недропользования Недропользователем другому лицу (кроме дочерней организации) на платной либо бесплатной основе, включая передачу в качестве взноса в уставный капитал создаваемого юридического лица, передачу Права недропользования в составе продаваемого имущественного комплекса в процессе конкурсного производства при банкротстве Недропользователя либо в процессе приватизации Недропользователей - государственных предприятий, а также передачу права недропользования в залог, осуществляется с разрешения Компетентного органа.";
      дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:
      "1-1. Полученный под залог права недропользования кредит должен быть использован только на цели недропользования, предусмотренные Контрактом.
      1-2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства, обеспеченного залогом Права недропользования, обращение взыскания на заложенное имущество производится в порядке, определенном законодательством о залоге.";
      в пункте 4 слова "на Добычу" заменить словами "на Разведку, Добычу и совмещенную Разведку и Добычу";
      в пункте 5 слова "а также в нарушение пункта 2 статьи 15" исключить;
      в пункте 9 после слов "земельного участка" дополнить словами "Горного и (или) Геологического отвода";
      первое предложение пункта 9-2 изложить в следующей редакции:
      "Передача Права недропользования считается совершенной с момента регистрации соответствующих изменений или дополнений в Контракт.";
      17) статью 15 исключить;
      18) статью 18 изложить в следующей редакции:
      "Статья 18. Особенности осуществления права недропользования на государственное геологическое изучение недр
      1. Государственное геологическое изучение недр может проводиться юридическими и физическими лицами, которым предоставлено право Недропользования на Государственное геологическое изучение недр в соответствии с пунктом 3 статьи 13 настоящего Закона.
      2. Работы по осуществлению операций по Государственному геологическому изучению недр могут финансироваться из республиканского бюджета или иных не запрещенных законодательством источников. При финансировании операций по Государственному геологическому изучению недр за счет имеющихся в распоряжении государственных органов, государственных учреждений, государственных предприятий и акционерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также аффилиированных с ними юридических лиц денег, заключение договора производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.";
      19) в статье 20:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Переработка углеводородного сырья не относится к Операциям по недропользованию.";
      дополнить пунктами 1-1, 1-2 следующего содержания:
      "1-1. Первичная переработка (обогащение) полезных ископаемых является технологической операцией Добычи;
      1-2. Технологический режим первичной переработки (обогащения) полезных ископаемых должен предусматривать использование новейших достижений науки и техники в данной области, минимальные технологические потери полезных компонентов, безопасные условия труда и охрану окружающей среды.
      Недропользователь, осуществляющий первичную переработку (обогащение), обязан обеспечить:
      "недропользователи" заменить словом "лица" и в третьем предложении слово "Недропользователей" заменить словом "лиц";
      1) строгое соблюдение технологических систем первичной переработки (обогащение) полезных ископаемых, обеспечивающих рациональное (экономически эффективное) извлечение содержащихся в нем полезных компонентов; учет и контроль распределения полезных компонентов на стадиях первичной переработки (обогащения) и степени их извлечения из полезных ископаемых;
      2) дальнейшее изучение технологических свойств и состава Минерального сырья, проведение опытных технологических испытаний с целью совершенствования технологических систем первичной переработки (обогащения) полезных ископаемых;
      3) наиболее полное использование продуктов и отходов первичной переработки (хвосты, сточные воды и другие); складирование, учет и сохранение временно не используемых продуктов и отходов производства, содержащих полезные компоненты с соблюдением требований законодательства об охране окружающей среды.";
      20) заголовок главы 4-1 изложить в следующей редакции:
      "Глава 4-1. Конкурс на предоставление права недропользования";
      21) статью 41-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 41-1. Порядок предоставления права на проведение разведки, добычи и совмещенной разведки и добычи
      1. Компетентный орган проводит конкурс по перечню Участков недр, выставляемых на открытый и закрытый конкурс на получение права недропользования на Разведку, Добычу или совмещенную Разведку и Добычу, а также перечню Участков недр, условием конкурса которых является долевое участие Национальной компании.
      2. Конкурс на получение права недропользования проводится Компетентным органом в соответствии с нормами настоящего Закона. Порядок проведения конкурса определяется Правительством Республики Казахстан.";
      22) в статье 41-2:
      в пункте 2:
      в подпункте 3) слова "и описание" исключить;
      в части второй слова "платежа за открытие месторождения" исключить;
      дополнить пунктами 3-5 следующего содержания:
      "3. Срок для подачи заявок не может быть менее одного месяца.
      4. Срок между датой опубликования условий открытого конкурса или датой извещения потенциальных участников закрытого конкурса и датой проведения (началом подведения итогов) конкурса не может составлять менее трех месяцев.
      5. Лица, желающие принять участие в Конкурсе на получение права недропользования, вправе ознакомиться с описанием Участков недр, выставленных на Конкурс, в Компетентном органе.";
      23) пункт 2 статьи 41-4 дополнить предложением следующего содержания:
      "Заявитель не имеет права разглашать или передавать полученную информацию третьим лицам.";
      24) в статье 41-5:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Заявитель в сроки, установленные условиями конкурса, составляет конкурсное предложение на получение Права недропользования на Разведку, Добычу или совмещенную Разведку и Добычу.";
      в пункте 2:
      подпункты 2)-4) изложить в следующей редакции:
      "2) обязательства и намерения по проведению операций по недропользованию, включая программу работ и затраты на их осуществление, а также сроки начала и интенсивность проведения операций по недропользованию;
      3) обязательства и намерения по соблюдению требований охраны окружающей среды, безопасному ведению работ, включая условия о рекультивации и восстановлению земель Контрактной территории;
      4) обязательства и намерения финансирования проведения разведки за счет собственных и (или) заемных средств, а также размеры начальных платежей в бюджет;";
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      "4-1) обязательства и намерения по участию в социально-экономическом развитии региона и развитии инфраструктуры;";
      дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      "5-1) иные предложенные заявителем условия и обязательства;";
      подпункт 6) исключить;
      в подпункте 4) пункта 3 слова "предполагаемые денежные поступления" заменить словами "условия о предполагаемых размерах начальных, а также последующих платежей в бюджет";
      дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      "5. Обязательства и намерения, предложенные заявителем в ходе участия в конкурсе согласно пункту 2 настоящей статьи, включаются в Рабочую программу на проведение операций по Разведке, а обязательства и намерения, предложенные согласно пунктам 2 и 3 настоящей статьи, соответственно включаются в Рабочую программу на проведение операций по Добыче или Рабочую программу на проведение операций по совмещенной Разведке и Добыче.";
      25) статью 41-7 изложить в следующей редакции:
      "Статья 41-7. Подведение итогов конкурса
      1. Конкурсная комиссия определяет Победителя конкурса из числа заявителей, представивших конкурсные предложения. Состав Конкурсной комиссии утверждается Правительством Республики Казахстан.
      2. Победитель конкурса определяется на основе рассмотрения конкурсных предложений.
      3. Срок подведения итогов устанавливается условиями конкурса, но не может превышать двух месяцев. Срок подведения итогов конкурса  может быть продлен по решению Конкурсной комиссии.
      4. В случае поступления одного конкурсного предложения Компетентный орган повторно извещает о проведении конкурса по данному объекту. В случае отсутствия новых заявителей, конкурсная комиссия может признать конкурс состоявшимся при наличии единственного заявителя.
      5. Решение Конкурсной комиссии по определению победителя конкурса или признании конкурса несостоявшимся оформляется Протоколом.
      6. Результаты конкурса должны быть опубликованы в официальном печатном издании.
      7. Победителем Конкурса для осуществления работ на Участке недр заключается Контракт на проведение Операций по недропользованию с Компетентным органом. Право недропользования считается предоставленным и возникшим только с момента регистрации Контракта.
      8. В случае не заключения победителем Конкурса Контракта на проведение Операций по недропользованию в срок более одного года, Конкурсная комиссия вправе отменить ранее принятое решение о признании заявителя на получение права недропользования победителем Конкурса.";
      26) статью 41-8 исключить;
      27) заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:
      "Глава 5. Контракты на проведение Операций по недропользованию";
      28) в статье 42:
      пункт 1 дополнить частью второй в следующей редакции:
      "Контракты на проведение операций по недропользованию заключаются на условиях концессии, раздела продукции, подряда, возмездного оказания услуг (сервисного Контракта). Порядок заключения, исполнения, изменения или прекращения Контракта производится в соответствии с настоящим Законом и Гражданским Кодексом Республики Казахстан.";
      пункты 2-1, 2-2 и 2-3 изложить в следующей редакции:
      "2-1. Условия Контракта определяются по взаимному согласию сторон и должны соответствовать законодательству Республики Казахстан.
      2-2. Условия Контракта не могут быть менее выгодными по отношению к Республике Казахстан в сравнении с условиями конкурсного предложения. При этом условия налогообложения устанавливаются в соответствии с налоговым законодательством.
      2-3. Рабочая программа является обязательным приложением к Контракту.";
      дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. При заключении Контракта на проведение операций по совмещенной Разведке и Добыче сторонами могут быть согласованы только условия, связанные с проведением операций по Разведке. Согласование условий Контракта, связанных с проведением операций по Добыче, производится в случае Коммерческого обнаружения.";
      29) в статье 43:
      в пункте 1:
      после слова "сроком" слова "на шесть" заменить словами "до шести";
      слова "и соответствующими программами работ" заменить словами "Рабочей программой и Годовыми программами работ";
      слова "12 месяцев" заменить словами "3 месяцев";
      пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
      "Срок Контракта на Добычу может быть продлен, если Подрядчик обратился за продлением срока не позднее 12 месяцев до окончания срока действия Контракта.";
      в пункте 3 слова "пунктом 1" заменить словами "пунктами 1 и 2";
      30) в пункте 4 статьи 43-1 слова "в соответствии со статьей 41-8 настоящего Указа" исключить;
      31) в статье 44:
      пункты 1-3 изложить в следующей редакции:
      "1. Проект Контракта представляется Недропользователем в течение четырех месяцев с момента принятия Конкурсной комиссией решения о победителе Конкурса. Компетентный орган согласовывает условия Контракта с Недропользователем путем переговоров.
      2. Проект Контракта, согласованный сторонами в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, до его подписания подлежит в месячный срок следующим обязательным экспертизам: правовой, экологической, экономической и налоговой, по вопросам здравоохранения и санитарии, охраны недр, горного надзора. Экспертные заключения предоставляются соответствующими государственными органами в пределах своей компетенции в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. После проведения необходимых экспертиз Компетентный орган и Недропользователь согласовывают окончательные условия Контракта.
      3. Контракт подлежит регистрации Компетентным органом. Контракт вступает в силу с момента его регистрации, если иные, более поздние сроки вступления Контракта в силу не оговорены Контрактом.";
      в первом предложении пункта 4-1 после слова "органами" дополнить словами "в течение тридцати дней со дня обращения Недропользователя.";
      32) в статье 45-1:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 45-1. Приостановление проведения операций по недропользованию";
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Компетентный орган и государственный орган по использованию и охране недр вправе приостановить Операции по недропользованию на срок до шести месяцев в случаях:
      1) нарушения Недропользователем условий Контракта и Годовой программы работ;
      2) систематического нарушения Недропользователем требований законодательства в части охраны недр и окружающей среды, безопасного ведения работ.";
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. До вынесения решения о приостановлении Операций по недропользованию Компетентный орган обязан уведомить в письменной форме Недропользователя о выявленных нарушениях и получить письменные разъяснения последнего о причинах, вызвавших эти нарушения. Компетентный орган вправе приостановить операции по недропользованию в случае, если устранение причин, повлекших нарушения, невозможно без приостановления операций по недропользованию, а также при неполучении разъяснений Недропользователя о причинах нарушений в течение одного месяца с момента уведомления о выявленных нарушениях.";
      33) статью 45-2 дополнить пунктами 3-5 следующего содержания:
      "3. Стороны могут прекратить действие или изменить условия Контракта только по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательными актами Республики Казахстан и Контрактом.
      4. Стороны не освобождаются от исполнения текущих обязательств, которые остались не исполненными к моменту прекращения действия Контракта или изменения его условий.
      5. Прекращение Контракта не освобождает Недропользователя от исполнения обязательств по восстановлению Контрактной территории до состояния, обеспечивающего безопасность здоровью и жизни населения и окружающей среды, и до состояния, предшествовавшего заключению Контракта.";
      34) статью 46 исключить;
      35) в подпункте 2) статьи 47 слова "Полезных ископаемых" заменить словами "ресурсов Недр";
      36) в статье 48:
      в пункте 2:
      в подпункте 6) после слова "загрязнения" дополнить словами "поверхностных и";
      дополнить подпунктами 11) и 12) следующего содержания:
      "11) предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
      12) ликвидация последствий нанесенного ущерба окружающей среде по проекту ликвидации (консервации) месторождения, утвержденному в установленном порядке.";
      дополнить статью пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Правила создания и использования Ликвидационного фонда устанавливаются Правительством Республики Казахстан. Размер и порядок отчислений в Ликвидационный фонд устанавливаются Контрактом. Использование средств Ликвидационного фонда осуществляется с разрешения Компетентного органа по согласованию с государственным органом по использованию и охране недр.";
      37) в пункте 1 статьи 49:
      в подпункте 1) слова "в недропользование" заменить словами "для проведения Операций по недропользованию";
      в подпункте 3) после слова "извлечения" дополнить словами "из недр";
      в подпункте 4) слово "Переработки" заменить словами "первичной переработки";
      38) дополнить статьей 49-1 следующего содержания:
      "Статья 49-1. Ответственность за нарушение требований в области охраны недр
      1. Лица, нарушившие требования в области охраны недр, несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
      2. Лица, причинившие вред вследствие нарушения требований в области охраны недр, обязаны возместить причиненный вред в размере реального ущерба, если только не докажут, что вред возник вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
      3. Размер ущерба, причиненного вследствие нарушения требований в области охраны недр, определяется государственным органом по использованию и охране недр и Недропользователем либо по решению суда в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
      4. Порядок определения размера ущерба, причиненного вследствие нарушения требований в области охраны недр, определяется Правительством Республики Казахстан.";
      39) статью 51 изложить в следующей редакции:
      "Статья 51. Государственный контроль за охраной недр
      1. Задачами государственного контроля за охраной недр являются:
      1) контроль за соблюдением лицензионно-контрактных условий, относящихся к области использования и охраны недр;
      2) государственный мониторинг по охране и использованию недр;
      3) контроль за соблюдением всеми недропользователями установленных законодательными актами требований по охране недр, в том числе по обеспечению полноты опережающего геологического изучения Недр, при совершении операций по Добыче, соответствие проектных решений, а также при консервации и ликвидации объектов недропользования;
      4) контроль за достоверностью учета извлекаемых и оставляемых в недрах запасов полезных ископаемых и их потерь при добыче;
      5) контроль за сохранностью недр от загрязнения, обводнения, пожаров и техногенных процессов, приводящих к порче месторождения и окружающей среды;
      6) разработка совместно с другими государственными органами и научно-исследовательскими организациями обоснованных требований по охране недр.
      2. Полномочия государственного органа по использованию и охране Недр предусматривают:
      1) проведение обследований объектов недропользования по вопросам пользования и охраны недр с выдачей предписаний об устранении нарушений требований законодательных актов;
      2) осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами и недропользователями требований законодательных актов об охране недр;
      3) применение к недропользователям, нарушающим требования законодательных актов об использовании и охране недр, меры административного взыскания, а также передача материалов в правоохранительные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности в порядке, установленном законодательными актами;
      4) в установленном порядке и в случаях, предусмотренных законодательными актами об использовании и охране недр, приостановление и запрещение работ, связанных с проведением операций по недропользованию;
      5) внесение в центральные исполнительные органы и иные государственные органы предложений по вопросам, входящим в компетенцию органов государственного контроля за использованием и охраной недр.";
      40) в пункте 2 статьи 52-1 слова "уполномоченный орган государственного контроля за охраной недр" заменить словами "государственный орган по использованию и охране недр";
      41) в пункте 2 статьи 53 слово "уполномоченных" заменить словом "государственных";
      42) статью 54 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
      "6-1. При возникновении угрозы жизни и здоровью населения в зоне влияния Операций по недропользованию Недропользователь обязан приостановить работы и не вправе возобновлять операции по Недропользованию без создания безопасных для населения условий и предотвращения возникшей угрозы. При невозможности принятия иных мер для предотвращения угрозы Недропользователь вправе возобновить операции по недропользованию только после переселения населения из опасных зон влияния Операций по недропользованию.";
      43) в пункте 1 статьи 57 после слова "рационального" дополнить словом "и";
      44) в пункте 1 статьи 59 слово "хозяйственных" исключить;
      45) в пункте 1 статьи 61:
      слово "уполномоченным" заменить словом "государственным";
      слова "в целях рационального использования Недр, охране окружающей среды" исключить;
      46) в пункте 1 статьи 63:
      в подпункте 1) слова "стандартах, принятых в мировой практике" заменить словами "стандартах, принятых в международной практике";
      в подпункте 5) после слов "персонала и населения" дополнить словами "и охрану окружающей среды";
      подпункт 9) дополнить предложением следующего содержания:
      "Уровень и порядок привлечения иностранных специалистов и рабочих определяется Правительством Республики Казахстан;";
      дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
      "9-1) осуществлять финансирование по подготовке и переподготовке привлеченного по Контракту персонала, являющихся гражданами Республики Казахстан; объем финансирования определяется Контрактом.";
      подпункт 10) изложить в следующей редакции:
      "10) предоставлять Компетентному органу информацию о реализации Рабочей программы;";
      подпункт 13) изложить в следующей редакции:
      "13) своевременно уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет, установленные законодательством Республики Казахстан и Контрактом;";
      дополнить подпунктами 17) и 18) следующего содержания:
      "17) прогнозировать экологические последствия своей деятельности;
      18) страховать гражданско-правовую ответственность за возмещение ущерба окружающей среде и ответственность по восстановлению окружающей среды в соответствии с законодательством об экологическом страховании.";
      47) в статье 64:
      пункты 1, 2 и 3 исключить:
      в пункте 3-1 слова "проектом или" заменить словами "Контрактом и";
      в пункте 3-5:
      слова "копии утвержденных Годовых программ работ и отчетов Недропользователя по их выполнению, включая проекты по пробной эксплуатации запасов месторождения" заменить словами "копии протоколов согласования Годовых программ работ";
      слова "и отчетов" исключить;
      пункт 3-6 исключить;
      48) дополнить статьей 64-1 следующего содержания:
      "Статья 64-1. Коммерческое обнаружение
      1. Недропользователь, проводивший Разведку на основе Контракта на Разведку и сделавший коммерческое обнаружение, имеет исключительное право на получение Права на Добычу на основе прямых переговоров.
      2. При обнаружении Месторождения (Месторождений) в результате Разведки Недропользователь обязан уведомить об этом Компетентный орган, сделать оценку Месторождения и подготовить заключение, является ли оно Коммерческим обнаружением. Сроки уведомления об обнаружении, оценка, процедура обсуждения принятия решения о наличии Коммерческого обнаружения определяются Контрактом.
      3. При коммерческом обнаружении Недропользователю предоставляется право на полное или частичное возмещение затрат в соответствии с условиями Контракта. При этом не допускается возмещение расходов, носящих необоснованно завышенный характер или не согласующихся с Положительной практикой разработки Месторождений или понесенных Недропользователем в связи с нарушением правил и норм, установленных государством в области безопасности проведения работ, охраны Недр и окружающей среды, либо в связи с нарушением им иных обязанностей, возлагаемых законодательством Республики Казахстан или Контрактом.
      4. Если в результате Разведки не найдено Коммерческое обнаружение, Недропользователь не имеет права на возмещение вложенных средств.";
      49) в статье 66:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 66. Обязанности Недропользователя при прекращении или приостановлении проведения Операций по недропользованию";
      в пункте 1:
      в первом предложении после слова "Недропользователя" дополнить словами "и земельные участки";
      дополнить предложением следующего содержания:
      "При прекращении Операций по недропользованию должны быть ликвидированы последствия деятельности Недропользователей.";
      в пункте 2 после слов "Строительства и" дополнить словом "(или)";
      50) в статье 67:
      в пункте 1 слова "из доли иностранного недропользователя или негосударственного недропользователя Республики Казахстан" заменить словом "Недропользователя";
      пункт 2 исключить;
      51) в статье 69:
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Вне зависимости от источников финансирования информация, полученная в ходе проведения операций по Государственному геологическому изучению недр, является государственной собственностью и подлежит передаче Недропользователем Компетентному органу по окончании проведения работ.";
      в пункте 4:
      слово "уполномоченному" заменить словом "государственному";
      слово "уполномоченным" заменить словом "государственным";
      во втором предложении слово "уполномоченному" заменить словом "государственному";
      52) абзац первый статьи 70 изложить в следующей редакции:
      "Компетентный орган осуществляет контроль за соблюдением Недропользователем условий Контракта, в том числе Рабочей программы. В случае нарушения Недропользователем условий Контракта Компетентный орган письменным уведомлением может указать на необходимость устранения такого нарушения.";
      53) дополнить статьей 70-1 следующего содержания:
      "70-1. Контроль за Недропользователем со стороны иных государственных органов
      1. Правом осуществления проверки, контроля и надзора за деятельностью Недропользователя пользуются лишь те государственные органы, которым это право специально предоставлено законодательными актами Республики Казахстан.
      2. Проверки государственных инспекций и иных органов государственного контроля и надзора осуществляются в соответствии с их компетенцией.";
      54) дополнить статьями 71-1 и 71-2 следующего содержания:
      "Статья 71-1. Ответственность за нарушение настоящего Закона
      Нарушение настоящего Закона о недропользовании влечет ответственность, установленную законодательными актами Республики Казахстан.
      Статья 71-2. Разрешение споров
      1. Споры, связанные с исполнением и прекращением Контракта, решаются по возможности путем переговоров, либо в соответствии с ранее согласованными в Контракте процедурами разрешения споров.
      2. Если такие споры не могут быть разрешены в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи, то любая из сторон может передать спор для разрешения:
      1) в судебные органы Республики Казахстан, уполномоченные в соответствии с законодательством Республики Казахстан рассматривать подобные споры;
      2) в международные арбитражные органы в соответствии с законодательными актами об инвестициях.";
      55) в пункте 3 статьи 73 слова "Лицензия на Разведку и/или Добычу выдается" заменить словами "Право недропользования предоставляется";
      56) дополнить статьей 74-1 следующего содержания:
      "Статья 74-1. Функции Лицензионного органа
      Функции Лицензионного органа (Правительства Республики Казахстан) в отношении ранее выданных и действующих лицензий на недропользование возлагаются на Компетентный орган".
      2. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 28 июня 1995 г. N 2350 "О нефти" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 11, ст. 76; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 11, ст. 150; 1999 г., N 21, ст. 787):
      1) заголовок изложить в следующей редакции:
      "Закон Республики Казахстан "О нефти";
      2) преамбулу исключить;
      3) по всему тексту:
      слова "Указе", "Указом", "Указа", "Указ" заменить соответственно словами "Законе", "Законом", "Закона", "Закон";
      слова "(уполномоченный государственный орган)" исключить;
      слова "Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, от 27 января 1996 года", "Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 27 января 1996 года" заменить соответственно словами "Законом Республики Казахстан", "Закона Республики Казахстан";
      4) статью 1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 1. Основные понятия и термины
      В настоящем Законе:
      1) "Береговая линия" - линия берега водоема, образующаяся в результате максимального прилива (полной воды). Порядок определения фактического местоположения береговой линии определяется Правительством Республики Казахстан;
      2) "Блок" - означает Участок недр, предназначенный для предоставления Недропользователю для проведения нефтяных операций и обозначенный как Блок на специально подготовленной карте Блоков;
      3) "Внутренние водоемы" - означает озера, искусственные водохранилища и другие поверхностные водные ресурсы;
      4) "Добыча" - означает любые операции, которые связаны с извлечением Нефти на поверхность и включают в том числе:
      строительство и эксплуатацию подземного и наземного промышленного оборудования и сооружений, в том числе от трубопровода недропользователя для транспортировки Нефти от места добычи до места перевалки в Магистральный трубопровод и (или) на другой вид транспорта;
      извлечение Нефти на поверхность, организацию и поддержание рабочего процесса в эксплуатационных скважинах;
      обработку и очистку Нефти от механических примесей и пластовой воды;
      извлечение Попутных компонентов из Нефти, а также утилизация Природного газа;
      5) "Загрязнение моря" - поступление в морскую среду материалов, веществ, энергии, шума, вибраций, а также образование различных типов излучений и полей, приводящих либо способных нанести вред здоровью людей, биологическим ресурсам моря и морской экосистеме либо создающих помехи или приносящих либо способных принести ущерб или убытки физическим или юридическим лицам, осуществляющим законную деятельность в море либо на его побережье;
      6) "Компетентный орган" - означает государственный орган, определяемый Правительством Республики Казахстан и действующий от имени Республики Казахстан в осуществлении прав, связанных с заключением и исполнением Контрактов;
      7) "Контракт" - означает договор между Подрядчиком и Компетентным органом на проведение Нефтяных операций;
      8) "Контрактная территория" - означает территорию, определяемую Геологическим и (или) Горным отводом, на которой Подрядчик вправе проводить Нефтяные операции, соответствующие Контракту;
      9) "Коммерческое обнаружение" - означает обнаружение на Контрактной территории одного или нескольких Месторождений, рентабельных для разработки;
      10) "Магистральный трубопровод" - означает инженерное сооружение, состоящие из линейной части и сопряженных с ним наземных объектов, коммуникаций, телеуправления и связи, предназначенное для транспортировки Нефти от трубопровода недропользователя до мест перевалки на другой вид транспорта, переработки или потребления. К Магистральному трубопроводу не относится трубопровод, работающий в режиме сборного коллектора;
      11) "Месторождение" - означает одно или несколько естественных скоплений углеводородов в геологическом резервуаре любого типа;
      12) "Море" - означает поверхность и толщу воды, а также дно Каспийского и Аральского морей в пределах Казахстанской части Каспийского и Аральского морей;
      13) "Морские научные исследования" - означает научно-исследовательские работы, связанные с изучением последствий проведения Нефтяных операций на море;
      14) "Морские охранные зоны" или "зоны безопасности" - зоны, определяемые актами Правительства Республики Казахстан, устанавливаемые вокруг Морских сооружений с целью обеспечения безопасности людей, биологических ресурсов моря, окружающей среды, а также судоходства, рыболовства и другой правомерной деятельности,  осуществляемой в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан на Море;
      15) "Морские сооружения" - любые искусственно созданные сооружения, находящиеся в море, включая искусственные острова, дамбы, установки, неподвижное и плавучее оборудование для проведения нефтяных операций на море;
      16) "Наилучшая практика по охране окружающей среды на море" - означает общепринятую международную практику проведения Нефтяных операций на море, создающая максимально низкий уровень Загрязнения моря либо полностью исключающая Загрязнение моря;
      17) "Национальная компания по проведению нефтяных операций (Национальная компания)" - юридическое лицо со стопроцентным участием государства в его уставном капитале, созданное для осуществления нефтяных операций на условиях, установленных настоящим Законом;
      18) "Нефтегазопроводы" - трубопроводы, предназначенные для транспортировки Нефти, в том числе Магистральные трубопроводы, трубопроводы, работающие в режиме сборного коллектора, а также оборудование и механизмы по очистке, сепарации и сжижению веществ, транспортируемых через систему трубопроводов либо ее отдельных частей, системы контроля и изоляции, системы электрохимической защиты и иное оборудование, предназначенное для обслуживания таких трубопроводов;
      19) "Нефть" - означает Сырую нефть, газовый конденсат и Природный газ, а также углеводороды, полученные после очистки Сырой нефти, Природного газа и обработки горючих сланцев или смолистых песков;
      20) "Нефтяные операции" - означает работы по Разведке, Добыче, Строительству и (или) эксплуатации подземных хранилищ и резервуаров Нефти, проводимые на суше, в пределах рек, озер и иных внутренних водоемов, а также Нефтяные операции на Море;
      21) "Нефтяные операции на Море" - Разведка, Добыча, осуществляемые на Море;
      22) "Оператор" - лицо, осуществляющее от имени Подрядчика по Контракту управление операциями по недропользованию; функции и ответственность оператора определяются в договоре между ним и Подрядчиком;
      23) "Подрядчик" - физическое или юридическое лицо, заключившее с Компетентным органом Контракт на проведение Нефтяных операций;
      24) "Положительная практика разработки Месторождений" - означает общепринятую мировую практику проведения Нефтяных операций, которая является рациональной, безопасной, эффективной и необходимой при проведении Нефтяных операций;
      25) "Попутные компоненты в Нефти" - означают полезные ископаемые и различного рода соединения, содержащиеся в Нефти и пластовых водах, технологически требующие их извлечения;
      26) "Предохранительная зона" - зона, простирающаяся от Береговой линии моря на 5 километров в сторону суши на территории Республики Казахстан;
      27) "Приграничное месторождение" - Месторождение, расположенное в пределах территории Республики Казахстан или Моря, часть которого также расположена на территории, находящейся на территории либо в юрисдикции другого смежного или противолежащего государства;
      28) "Прибрежные государства" - означает прилегающие и противолежащие государства бассейна Каспийского и Аральского морей (озер);
      29) "Природный газ" - означает углеводороды, которые находятся в газообразной фазе при нормальных атмосферных температуре и давлении, включая жирный газ, сухой газ, попутный газ, остающийся после экстракции или сепарации жидких углеводородов от жирного газа, и неуглеводородный газ, добытый вместе с жидкими или газообразными углеводородами;
      30) "Разведка" - означает любые операции, которые связаны с поиском и Разведкой Нефти, и включают:
      геолого-геофизические исследования;
      структурное бурение;
      бурение поисковых и разведочных скважин, а также пробная эксплуатация Месторождения, находящегося в Разведке;
      31) "Строительство и (или) эксплуатация Нефтегазопроводов" - любые работы (операции), проводимые с целью строительства, прокладки и эксплуатации Нефтегазопроводов на суше, реках, озерах, на море и иных внутренних водоемах;
      32) "Строительство и (или) эксплуатация подземных хранилищ и резервуаров Нефти" - любые работы, связанные со строительством и (или) эксплуатацией подземных нефтяных и газовых хранилищ и резервуаров;
      33) "Сырая нефть" - означает любые углеводороды вне зависимости от их удельного веса, извлекаемые из недр в жидком состоянии при нормальных атмосферных температуре и давлении, включая жидкие углеводороды, известные под названием дистиллята или конденсата, образованные из Природного газа путем естественной конденсации;
      34) "Утилизация Природного газа" - обеспечение на Месторождении промыслового сбора природного и нефтяного газа с целью его использования для технологических нужд и (или) его подготовки до товарного продукта";
      5) в пункте 4 статьи 2 слова "участником  которого является Республика" заменить словами "ратифицированным Республикой";
      6) в статье 4:
      в абзаце первом слова "Лицензионном органе" заменить словами "Компетентном органе";
      в подпункте 1) слова "(тендера) инвестиционных программ" исключить;
      7) в статье 5:
      дополнить подпунктами 6-1)-6-5) следующего содержания:
      "6-1) регулирует экспорт и импорт нефти, в том числе путем утверждения (изменения) ставок акцизов, таможенных, защитных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, квот на импорт и экспорт нефти;
      6-2) устанавливает количественные ограничения (квоты) на транспортировку нефти различными видами транспорта;
      6-3) определяет порядок ведения единой базы данных добычи и оборота нефти;
      6-4) определяет форму, содержание, порядок и сроки предоставления сведений об объеме добычи и (или) оборота нефти в базу данных лицами, осуществляющими нефтяные операции;
      6-5) организует систему контроля над соблюдением требований безопасности к технологическому процессу добычи, хранения и оборота нефти.";
      подпункт 9-1) исключить;
      дополнить подпунктами 10) и 11) следующего содержания:
      "10) утверждает перечень Блоков, подлежащих выставлению на конкурс, в том числе с долевым участием Национальной компании, а также перечень Блоков, предоставляемых Национальной компании на основе прямых переговоров;
      11) устанавливает правила приобретения товаров, работ и услуг при проведении нефтяных операций.";
      8) в статье 6:
      в пункте 1:
      в подпункте 2) слова "независимой экспертизы" заменить словом "экспертизы";
      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      "1-1) организация и проведение конкурса, а также предоставление права на проведение нефтяных операций на основе прямых переговоров в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании";
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) подписание Контракта и его регистрация;";
      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      "3-1) представление Республики Казахстан в Контрактах в соответствии с полномочиями, закрепленными законодательными актами Республики Казахстан;";
      дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:
      "6-1) подготовка предложений в Правительство Республики Казахстан по перечню Блоков, выставляемых на конкурс, в том числе с долевым участием Национальной компании, а также перечня Блоков, предоставляемых Национальной компании на основе прямых переговоров;";
      в подпункте 7-1) слова "инвестиционных программ и проводит переговоры" исключить;
      подпункт 7-3) изложить в следующей редакции:
      "7-3) совместно с государственным органом по использованию и охране недр осуществляет мониторинг и контроль за соблюдением условий контрактов на проведение нефтяных операций, а с национальной компанией только мониторинг за соблюдением условий контрактов на проведение нефтяных операций. Структура, содержание и порядок осуществления мониторинга и контроля за соблюдением выполнения условий Контрактов устанавливается Правительством Республики Казахстан;";
      дополнить подпунктом 7-4) следующего содержания:
      "7-4) осуществляет государственное регулирование добычи и оборота нефти в соответствии с проектом разработки месторождения.";
      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "2) проводить конкурс и заключать Контракты на Добычу только после государственной экспертизы запасов Месторождений и подтверждения наличия запасов промышленных категорий.";
      9) в подпункте 2) статьи 7 слово "участвуют" заменить словами "вправе участвовать";
      10) в статье 7-1:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "2) представление государственных интересов в Контрактах с Подрядчиками, предусматривающих долевое участие в них Национальной компании, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, и в пределах полномочий, закрепленных в Контрактах;";
      дополнить подпунктами 2-1), 2-2) и 2-3) следующего содержания:
      "2-1) проведение нефтяных операций совместно с победителями конкурса путем долевого участия в Контрактах по решению Правительства Республики Казахстан;
      2-2) проведение нефтяных операций на Блоках, предоставленных для самостоятельного осуществления нефтяных операций;
      2-3) участие в реализации единой государственной политики в нефтегазовой отрасли;";
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      "4) участие в установленном законодательством порядке в международных и внутренних проектах Республики Казахстан по осуществлению нефтегазовых операций.";
      дополнить подпунктами 5), 6) и 7) следующего содержания:
      "5) участие в установленном законодательством порядке в международных и внутренних проектах Республики Казахстан по транспортировке углеводородного сырья;
      6) участие в подготовке ежегодных отчетов Правительству Республики Казахстан о ходе выполнения контрактов;
      7) осуществление корпоративного управления и мониторинга по вопросам разведки, разработки, добычи, обработки, реализации, транспортировки углеводородов, проектирования, строительства, эксплуатации нефтегазопроводов и нефтегазопромысловой инфраструктуры.";
      11) дополнить статьей 7-2 следующего содержания:
      "Статья 7-2. Проведение нефтяных операций Национальной компанией путем долевого участия
      1. При проведении Национальной компанией нефтяных операций совместно с победителями конкурса путем долевого участия в Контрактах Национальная компания выступает в качестве совместного обладателя Права недропользования. Взаимные права и обязанности таких Недропользователей, а также права и обязанности по отношению к Компетентному органу определяются в Контракте.
      2. Национальная компания вправе передать Право недропользования дочерней организации в соответствии с Законом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".";
      12) в статье 8-2:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Право на проведение нефтяных операций по Разведке, Добыче, совмещенной Разведке и Добыче, Строительству и (или) эксплуатации подземных хранилищ и резервуаров Нефти предоставляется в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".";
      пункт 2 исключить;
      в пункте 3 слова "на Море" исключить;
      в пункте 4 слова "на море" исключить;
      13) пункт 1 статьи 25 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Контракты на проведение операций по недропользованию заключаются на условиях концессии, раздела продукции, подряда, возмездного оказания услуг (сервисного Контракта). Порядок заключения, исполнения, изменения или прекращения Контракта производится в соответствии с настоящим Законом и Гражданским кодексом Республики Казахстан.";
      14) в статье 26:
      в пункте 1:
      после слова "сроком" слова "на шесть" заменить словами "до шести";
      слова "Контракт на Разведку заменить словами Контракт на проведение операций по Разведке";
      слова "соответствующими программами работ" заменить словами "Рабочей программой";
      дополнить предложением следующего содержания:
      "Срок Контракта на проведение операций по Разведке может быть продлен, если Подрядчик обратился в Компетентный орган не позднее трех месяцев до окончания срока действия Контракта.";
      в пункте 2:
      в первом предложении слова "Контракт на Добычу" заменить словами "Контракт на проведение операций по Добыче";
      во втором предложении слова "Контракта на Добычу" заменить словами "Контракта на проведение операций по Добыче";
      в пункте 3:
      в первом предложении слова "Контракт на совмещенную Разведку и Добычу" заменить словами "Контракт на проведение операций по совмещенной Разведке и Добыче";
      слова "пунктом 1" заменить словами "пунктами 1 и 2";
      второе предложение пункта 5 изложить в следующей редакции:
      "Условия Контракта не могут быть менее выгодными по отношению к Республике Казахстан в сравнении с условиями конкурсного предложения.";
      пункт 6 изложить в следующей редакции:
      "6. Условия Контракта определяются по взаимному согласию сторон.";
      пункт 7 исключить;
      15) статью 27 изложить в следующей редакции:
      "Статья 27. Заключение, изменение и прекращение Контракта и приостановление нефтяных операций
      К заключению, изменению и прекращению Контракта и приостановлению нефтяных операций применяются правила, установленные законодательством о недрах и недропользовании";
      16) статьи 28-1 и 29 исключить;
      17) в статье 30:
      в пункте 2 слова "программами работ" заменить словом "Контрактами";
      пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
      "3. Подрядчик обязан руководствоваться положительной практикой разработки месторождений при проведении Разведки и Добычи.
      4. Подрядчик, осуществляющий Разведку, имеет право на проведение пробной эксплуатации месторождений, если она предусмотрена Контрактом.";
      18) в статье 30-1:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 30-1. Рабочая программа и Годовая программа работ";
      пункты 1 и 2 исключить;
      в пункте 5 слова "копии утвержденных годовых программ работ и отчетов, представленных Подрядчиком" заменить словами "копии протоколов согласования годовых программ работ", слова "и отчетов" исключить;
      19) в статье 30-5:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Промышленная разработка нефтегазовых месторождений без утилизации попутного и (или) природного газа запрещается.";
      дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:
      "1-1. Сжигание попутного и (или) природного газа в факелах запрещается, за исключением случаев аварийной ситуации и угрозы здоровью людей и окружающей среде.
      1-2. В исключительных случаях допускается с разрешения государственного органа по использованию и охране недр и по согласованию с государственным органом по охране окружающей среды сжигание попутного и (или) природного газа при испытании скважин и пробной эксплуатации Месторождений с общим сроком, не превышающим трех лет.";
      в пункте 2 слова "с пунктом 1" заменить словами "с пунктом 1-2";
      пункты 3 и 4 исключить;
      20) в пункте 4 статьи 30-9 слова "предварительные меры" заменить словами "меры предупреждения загрязнения";
      21) в статье 31:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Изменение контрактной территории осуществляется путем внесения соответствующих изменений в Контракт, в том числе в Геологический и (или) Горный отвод.";
      в пункте 4 слова "минимальная, при необходимости проведения Разведки" исключить;
      в пункте 5 слова "минимальной, обязательной" заменить словом "Рабочей";
      22) в статье 36-1:
      в пункте 7:
      слова "не позднее 4 месяцев" исключить;
      дополнить пунктом 9 следующего содержания:
      "9. К физическим и юридическим лицам, осуществляющим выполнение работ и (или) предоставление услуг для Государственного геологического изучения недр на Море, применяются нормы, установленные настоящей статьей";
      23) в статье 36-2:
      в пункте 3 слова "специальной программы" заменить словами "специальной программой";
      пункт 5 дополнить предложением следующего содержания:
      "Нормативы и требования к материалам, веществам, их количеству и досягаемости устанавливаются государственными органами в соответствии с их компетенцией.";
      24) в пункте 2 статьи 36-3 слово "защите" заменить словом "охране";
      25) пункт 1 статьи 36-6 изложить в следующей редакции:
      "1. При проведении нефтяных операций на море сброс и захоронение отходов в море запрещается.";
      26) в статье 41:
      в подпункте 1) слова "мировой промышленности" заменить словами "международной практике";
      в подпункте 8) после слова "кадрам" дополнить словами "осуществлять финансирование по подготовке и переподготовке привлеченного по Контракту персонала, являющихся гражданами Республики Казахстан; объем финансирования определяется Контрактом";
      подпункт 9) изложить в следующей редакции:
      "9) предоставлять компетентному органу информацию о реализации Рабочей программы";
      27) статью 47 изложить в следующей редакции:
      "Статья 47. Государственная экологическая экспертиза
      Необходимым экологическим основанием для заключения Контракта на проведение нефтяных операций на море является положительное заключение государственной экологической экспертизы на эколого-экономическое обоснование Нефтяных операций, выполненное на вариантной основе с обязательной оценкой воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС).";
      28) в пункте 1 статьи 53:
      слова "или международной организации" исключить;
      слова "в том числе путем отчуждения контрольного пакета акций," исключить;
      слова "лицензионного и компетентного органов" заменить словами "Компетентного органа";
      29) в пункте 1 статьи 53-1 слово "исключительное" заменить словом "исключительно";
      30) статью 58 изложить в следующей редакции:
      "Статья 58. Разрешение споров
      1. Споры, связанные с исполнением и прекращением Контракта, решаются по возможности путем переговоров, либо в соответствии с ранее согласованными в Контракте процедурами разрешения споров.
      2. Если такие споры не могут быть разрешены в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи, то любая из сторон может передать спор для разрешения:
      1) в судебные органы Республики Казахстан, уполномоченные в соответствии с законодательством Республики Казахстан рассматривать подобные споры;
      2) в международные арбитражные органы в соответствии с законодательными актами об инвестициях.
      3. Иные споры, не предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, включая споры в области охраны недр, не вытекающие из Контракта, а также споры Недропользователя с юридическими лицами и гражданами Республики Казахстан, разрешаются уполномоченными судебными органами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено соглашением сторон.".
      Статья 2. Порядок введения в действие настоящего Закона.
      Настоящий Закон вводится в действие со дня опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан