Азаматтық және қызметтiк қарудың және оған оқтардың мемлекеттiк кадастрын бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 25 желтоқсан N 1367. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2003.12.23. N 1304 қаулысымен.

      "Жекелеген қару түрлерiнiң айналымын мемлекеттік бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 30 желтоқсандағы Заңына  сәйкес Қаэақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Азаматтық және қызметтiк қарудың және оған оқтардың мемлекеттiк кадастры бекітілсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасының
Индустрия және сауда министрлігі
Стандарттау, метрология және сертификаттау
жөніндегі комитет

Азаматтық және қызметтік қару
мен оның оқтарының
мемлекеттік кадастры

Ресми бөлімі

Астана
2002 ж.

Кiрiспе

      Азаматтық және қызметте қару мен оның оқтарының мемлекеттiк кадастры (бұдан әрi Кадастр) "Жекелеген қару түрлерiнiң айналымына мемлекеттiк бақылау жасау туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 30 желтоқсандағы 339-1 Заңына және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 3 тамыздағы N 1176 қаулысымен  бекiтiлген Азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарына мемлекеттiк кадастрды әзiрлеу, шығару және жүргiзу жөнiндегi нұсқаулыққа сәйкес әзiрлендi және жарыққа шығарылады.
      "Жекелеген қару түрлерiнiң айналымына мемлекеттiк бақылау жасау туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 30 желтоқсандағы 339-1 Заңының 8-бабына сәйкес кадастр Қазақстан Республикасы аумағында айналымы рұқсат етiлген азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондары туралы жүйеге түсiрiлген мәлiметтерi бар ресми жинақ болып табылады.
      Кадастрға азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондары туралы мәлiметтердi енгiзу оларды мiндеттi сертификаттау нәтижесiнiң негiзiнде iске асырылады.
      Мiндеттi түрде сертификаттауға Қазақстан Республикасы аумағында жасалатын, Қазақстан Республикасының аумағына әкелiнетiн және Қазақстан Республикасынан әкетiлетiн азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарының барлық моделi жатады.
      Сертификаттау нәтижелерiнiң негiзiнде сертификаттау жөнiндегi орган бұйымдарды қаруға немесе оқтарға жатқызу туралы шешiм қабылдайды және өтiнiш иесiне Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң Стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi комитетi (бұдан әрi - Мемстандарт) белгiлеген нысан бойынша сәйкестiк сертификатын бередi.
      Сәйкестiк сертификаты қару мен оның патрондарының Қазақстан Республикасының аумағындағы айналымы үшiн негiз болып табылады.
      Мемстандарт сертификатталған қарулар мен оқтар туралы сертификаттау жөнiндегi органмен ұсынылған ақпарат негiзiнде азаматтық және қызметтiк қару мен оның оқтарының үлгiлерiнiң тiзбесiн жасайды.
      Қарудың моделiн (патронның үлгiсiн) тiзбеге енгізуден бас тарту жағдайында және сәйкестiк сертификатының қолданылуын тоқтатудың қажеттiлiгi кезiнде Мемстандарт ол туралы Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгiне және сертификаттау жөнiндегi органға, шешiм қабылданғаннан кейiн, он күндiк мерзiмде жазбаша нысанда хабарлауға мiндеттi.
      Тiзбенi Мемстандарт тоқсан сайын Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгiмен бiрлесiп бекiтедi.
      Кадастрды Мемстандарт тiзбенiң негiзiнде қағаз және электронды жеткiзушiде әзiрлейдi және жарыққа шығарады. Кадастрға енгiзiлетiн өзгерiстердi Мемстандарт бекiтiлген тәртiппен жариялайды.
      Кадастр мынадай бөлiмдерден тұрады:
      1) отандық өндiрiстiң азаматтық қаруы мен оның патрондары;
      2) шетелдiк өндiрiстiң азаматтық қаруы мен оның патрондары;
      3) қызметтiк қару мен оның патрондары;
      4) қаруды өндiру кезiнде технологиялық мақсаттарда пайдалануға арналған сынақтық, үлгiлiк және басқа да патрондар.
      Осы басылымда нұсқаулықтың 3 тармағында қарастырылған "Тек экспорттау үшiн ғана жасалатын қару мен оның патрондары" бөлiмi жоқ, себебi Қазақстан Республикасында азаматтық және қызметтiк қарудың (патрон түрлерiнiң) берiлген түрi өндiрiлмейдi.
      Кадастрға қару мен патрондар туралы мынадай мәлiметтер енгiзiледi:
      1) отандық өндiрiс шығарған:
      қару мен пайдаланатын патрондар моделiнiң (патрондар үлгiсiнiң) атауы мен белгiленуi; қару мен патрондардың негiзгi техникалық көрсеткiштерi; әзiрлеушi мен жасап шығарушының атауы; ол бойынша қарулар (патрондар) жасалатын (сыналатын) нормативтiк құжаттың белгiленуi мен атауы; сынақ жүргiзген ұйым (зертхана); үлгiсiнiң түрлi-түстi фотосуретi;
      2) шетелдiк өндiрiс шығарған:
      қару мен пайдаланатын патрондар моделiнiң (патрондар үлгiсiнiң) атауы мен белгiленуi; қару мен патрондардың негiзгi техникалық көрсеткiштерi; қару мен патрондарды жасап шығарушы елдiң және фирманың атауы; түрлi-түстi фотосуретi; сертификаттық сынақ жүргiзген орган (зертхана) (eгep ол Қазақстан Республикасында жүргiзiлген болса);
      Шетелдік өндiрiстен шыққан қару мен патрондар туралы қосымша мәлiметтер ретiнде қарудың жасалу нұсқалары, таңбалануы, сатушы-фирма, техникалық сипаттамасы және басқалар енгiзiлуi мүмкiн.
      Берiлген басылым 2002 жылдың 31 тамызына дейiн сертификаттаудан өткен азаматтық және қызметтiк қарудың үлгiлерi мен оқтардың түрлерi туралы ақпараттан тұрады. Кадастр жыл сайын қайтадан басылып тұрады.
      Кадастрдың түпнұсқасы және бақылау даналары, оған енгiзiлген өзгерiстер мен толықтырулар, сондай-ақ қарудың модельдерiн (патрондардың үлгiлерiн) кадастрға енгiзу туралы құжаттар мемлекеттiк стандарт iстерiн сақтаудың ережелерiне сәйкес Мемстандартта сақталады.

      1. Отандық өндірістің азаматтық қаруы мен оның патрондары

      1.1 Аңшылық қару

      1.1.1 Аңшылық тегіс ұңғылы атыс қаруы

Азаматтық және қызметтік қару және оның
оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры

Тіркелу нөмірі: 1.1.1/001

МЦ 22 - 02
Аңшылық өзі оқталатын бір ұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1230х110х4,5
Салмағы, кг: 3,6

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/70 мм. калибрлі патрондар қолданылады.

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
Қазақстан Республикасы
"Орал" Металлист" зауыты" ЖШС

Ол бойынша қарулар жасалатын (сыналатын)
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
ТУ 7186-11807515948-94

Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Тіркелу нөмірі: 1.1.1/002

МЦ 22 - 03
Аңшылық өзі оқталатын бір ұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1230х110х4,5
Салмағы, кг: 3,6

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/70 мм. калибрлі патрондар қолданылады.

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
Қазақстан Республикасы
"Орал" Металлист" зауыты" ЖШС

Ол бойынша қарулар жасалатын (сыналатын)
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
ТУ 7186-11807515948-94
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
"Ұлттық сараптау және сертификаттауорталығы" ААҚ
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

      1.2 Патрондар

      1.2.1 Тегіс ұңғылы атыс қаруларына арналған патрондар

Азаматтық және қызметтік қару және оның
оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры

Тіркелу нөмірі: 1.2.1/001

АННА 12/76
Аңшылық бытыралы патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Патронның салмағы, г 44 - 48
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 36
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
Қазақстан Республикасы
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
ГОСТ 23569-79
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Тіркелу нөмірі: 1.2.1/002

АННА 12/76
Аңшылық бытырамен оқталған патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Патронның салмағы, г 57 - 60
Оқтын (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 30 - 36
Патронның ұзындығы, мм: 76

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
Қазақстан Республикасы
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
ГОСТ 23569-79
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Тіркелу нөмірі: 1.2.1/003

АННА 12/70
Аңшылық оқты патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Патронның салмағы, г 39 - 43
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 30 - 36
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
Қазақстан Республикасы
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
ГОСТ 23569-79

Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Тіркелу нөмірі: 1.2.1/004

Жартылай/MAGNUM АННА 12/70
Аңшылық бытыра оқ

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Патронның салмағы, г 54 - 57
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 40 - 42
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
Қазақстан Республикасы
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
ГОСТ 23569-79
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Тіркелу нөмірі: 1.2.1/005

АННА 12/70
Аңшылық қысқа қашықтыққа арналған патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Патронның салмағы, г 54 - 57
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: -
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
Қазақстан Республикасы
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
ГОСТ 23569-79
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Тіркелу нөмірі: 1.2.1/006

Жартылай/MAGNUM АННА 12/70
Аңшылық бытырамен оқталған патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Патронның салмағы, г 35 - 37
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: -
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
Қазақстан Республикасы
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
ГОСТ 23569-79
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Тіркелу нөмірі: 1.2.1/007

АННА 12/70
Аңшылық патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Патронның салмағы, г 32 - 37
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 24
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
Қазақстан Республикасы
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
ГОСТ 23569-79
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Тіркелу нөмірі: 1.2.1/008

АННА 16/70
Аңшылық оқты патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 16
Патронның салмағы, г 36 - 39
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 26 - 31
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
Қазақстан Республикасы
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
ГОСТ 23569-79
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Тіркелу нөмірі: 1.2.1/009

АННА 16/70
Аңшылық резеңке бытырамен оқталған патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 16
Патронның салмағы, г 13 - 15
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 3 - 4
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
Қазақстан Республикасы
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
ТУ 640 РК 30698423-ТОО-02-98
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Тіркелу нөмірі: 1.2.1/010

АННА 16/70
Аңшылық пластмасса бытырамен оқталған патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 16
Патронның салмағы, г 12 - 14
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 5 - 6
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
Қазақстан Республикасы
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
ТУ 640 РК 30698423-ТОО-02-98
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Тіркелу нөмірі: 1.2.1/011

АННА 20/70
Аңшылық оқты патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 20
Патронның салмағы, г 35 - 37
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 25 - 28
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
Қазақстан Республикасы
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
ГОСТ 23569-79
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Тіркелу нөмірі: 1.2.1/012

АННА 12/70
Аңшылық резеңке бытыралы патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 20
Патронның салмағы, г 11 - 13
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 2 - 3
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
Қазақстан Республикасы
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
ТУ 640 РК 30698423-ТОО-02-98
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Тіркелу нөмірі: 1.2.1/013

АННА 20/70
Аңшылық пластмасса бытырамен оқталған патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 20
Патронның салмағы, г 10 - 13
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 4 - 5
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
Қазақстан Республикасы
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
      ТУ 640 РК 30698423-ТОО-02-98
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

      2. Шетелдік өндірістің азаматтық қаруы мен оның патрондары

      2.1 Өзін өзі қорғауға арналған газды қару

      2.1.1 Пистолеттер мен револьверлер

Азаматтық және қызметтік қару және оның
оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры

Тіркелу нөмірі: 2.1.1/001

ИЖ-77-8
Газды пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 8
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 6
Габариттік көлемдер, мм: 195х130х38
Салмағы, кг: 0,75

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 8х20 мм калибрлі газды және
бос тапанша патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.

Тіркелу нөмірі: 2.1.1/002

ИЖ-79-8
Газды пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 8
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
Габариттік көлемдер, мм: 161х127х30
Салмағы, кг: 0,76

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 8х20 мм калибрлі газды және
бос тапанша патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.

Тіркелу нөмірі: 2.1.1/003

МЕ 38 СОМРАСТ
Газды револьвер

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 180х120х40
Салмағы, кг: 0,6

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды және
бос револьвер патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
CUNO MELCHER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған револьвер.

Тіркелу нөмірі: 2.1.1/004

МЕ 38 MAGNUM
Газды револьвер

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 210х120х40
Салмағы, кг: 0,54

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды және
бос револьвер патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
CUNO MELCHER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған револьвер.

Тіркелу нөмірі: 2.1.1/005

МЕ 9 PARA
Газды револьвер

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
Габариттік көлемдер, мм: 175х35х30
Салмағы, кг: 0,95

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
CUNO MELCHER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет. Соғу-түсіру тетігі екі әрекетті.

Тіркелу нөмірі: 2.1.1/006

VALTRO 85 COMBAT
Газды пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 11
Габариттік көлемдер, мм: 180х140х38
Салмағы, кг: 0,8

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
VALTRO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.

Тіркелу нөмірі: 2.1.1/007

МЕ 38 POCKET
Газды револьвер

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 6
Габариттік көлемдер, мм: 174х110х38
Салмағы, кг: 0,7

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды және
бос револьвер патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
CUNO MELCHER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған револьвер.

Тіркелу нөмірі: 2.1.1/008

RECK G-5
Газды пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 134х102х23
Салмағы, кг: 0,34

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
UMAREX

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.

Тіркелу нөмірі: 2.1.1/009

RECK COBRA
Газды револьвер

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 6
Габариттік көлемдер, мм: 170х115х50
Салмағы, кг: 0,61

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды және
бос револьвер патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
UMAREX

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған револьвер.

Тіркелу нөмірі: 2.1.1/010

RECK GOVERNMENT
Газды пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 9
Габариттік көлемдер, мм: 175х140х35
Салмағы, кг: 0,8

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
UMAREX

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.

Тіркелу нөмірі: 2.1.1/011

ROCHM RG 725
Газды пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 7
Габариттік көлемдер, мм: 175х130х30
Салмағы, кг: 0,8

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
ROCHM G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.

Тіркелу нөмірі: 2.1.1/012

ROCHM RG 91
Газды пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 7
Габариттік көлемдер, мм: 175х140х35
Салмағы, кг: 0,8

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
ROCHM G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.

Тіркелу нөмірі: 2.1.1/013

БАЙКАЛ
Газды пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
Габариттік көлемдер, мм: 161х127х30,5
Салмағы, кг: 0,73

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газдық
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
ROCHM G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.

Тіркелу нөмірі: 2.1.1/014

ROCHM RG 59
Газды револьвер

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 185х110х45
Салмағы, кг: 0,65

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
және бос револьвер патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
ROCHM G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған револьвер.

Тіркелу нөмірі: 2.1.1/015

ROCHM RG 89
Газды револьвер

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 6
Габариттік көлемдер, мм: 185х110х45
Салмағы, кг: 0,65

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
және бос револьвер патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
ROCHM G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған револьвер.

Тіркелу нөмірі: 2.1.1/016

ROCHM RG 88
Газды пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 7
Габариттік көлемдер, мм: 170х140х35
Салмағы, кг: 0,8

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
ROCHM G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.

      2.2 Спорттық қару

      2.2.1 Спорттық ойық ұңғылы атыс қаруы

Азаматтық және қызметтік қару және оның
оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры

Тіркелу нөмірі: 2.2.1/001

БАГИРА МР444
Спорттық-дайындық пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 15
Габариттік көлемдер, мм: 186х126х35
Салмағы, кг: 0,735

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Спорттық-дайындық атыстар үшін арналған пистолет.

Тіркелу нөмірі: 2.2.1/002

МР 446 ВИКИНГ
Спорттық-дайындық пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 17
Габариттік көлемдер, мм: 195х142х38
Салмағы, кг: 0,83

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Спорттық-дайындық атыстар үшін арналған пистолет. Екі жақты
тежегіш және екі жаққа бірдей қойыла алатын оқжатар ілмек
атысты оң қолмен де сол қолмен де жүргізуге септігін тигізеді.

Тіркелу нөмірі: 2.2.1/003

МЦМ (.22 Lr)
Шағын калибрлі стандартты пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 5,6
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 250х150х50
Салмағы, кг: 1,1

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 5,6х16 мм (.22 Lr) калибрлі
спорттық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
25 метр қашықтыққа спорттық-дайындық атыстар
үшін арналған пистолет. Тапанша шүріппе типті
соғу-түсіру тетігіне, реттелетін көздеуге ие.

Тіркелу нөмірі: 2.2.1/004

ИЖ 35 М
Спорттық өзі оқталатын стандартты пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 5,6
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 300х150х50
Салмағы, кг: 1,25

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 5,6х16 мм (.22 Lr) калибрлі
айнала от шашатын спорттық патрондар

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
25 метр қашықтыққа спорттық-дайындық атыстар
үшін арналған пистолет. Пистолет жіберуді және жіберу
ілмегін реттегіші бар шүріппе типтес соққы-жіберу
механизміне, реттелетін көздеуге ие.

      2.2.2 Спорттық пневматикалық қару

Азаматтық және қызметтік қару және оның
оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры

Тіркелу нөмірі: 2.2.2/001

DIANA 52 LUXSUS
Пневматикалық винтовка

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
10 м. дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.

Тіркелу нөмірі: 2.2.2/002

DIANA 48 В
Пневматикалық винтовка

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
10 м. дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.

Тіркелу нөмірі: 2.2.2/003

DIANA 38
Пневматикалық винтовка

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
10 м. дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.

Тіркелу нөмірі: 2.2.2/004

DIANA 34
Пневматикалық винтовка

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
10 м. дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.

Тіркелу нөмірі: 2.2.2/005

DIANA 34 В
Пневматикалық винтовка

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
10 м. дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.

Тіркелу нөмірі: 2.2.2/006

DIANA 46
Пневматикалық винтовка

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
10 м. дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.

Тіркелу нөмірі: 2.2.2/007

DIANA 46 COMPACT FO
Пневматикалық винтовка

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
10 м. дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.

Тіркелу нөмірі: 2.2.2/008

DIANA 46 COMPACT
Пневматикалық винтовка

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
10 м. дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.

Тіркелу нөмірі: 2.2.2/009

GAMO HUNTER 440
Пневматикалық винтовка

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Испания
GAMO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
10 м. дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.

Тіркелу нөмірі: 2.2.2/010

GAMO HUNTER 220
Пневматикалық винтовка

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х50
Салмағы, кг: 4,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Испания
GAMO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
10 м. дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.

Тіркелу нөмірі: 2.2.2/011

GAMO HUNTER CF 30
Пневматикалық винтовка

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
Габариттік көлемдер, мм: 1110х150х40
Салмағы, кг: 2,8

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Испания
GAMO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
10 м. дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.

Тіркелу нөмірі: 2.2.2/012

ИЖ-32 ВК
Стандартты пневматикалық винтовка

(суретте қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
Габариттік көлемдер, мм: 775х210х60
Салмағы, кг: 2,7

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 4,5 мм калибрлі
пневматикалық оқтар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
25 метр қашықтыққа спорттық-дайындық атыстар үшін,
нысананы ату үшін арналған компресс түрлі винтовка.
Халықаралық атыс Одағының ережелері бойынша жылжитын.

Тіркелу нөмірі: 2.2.2/013

ИЖ-38
Пневматикалық винтовка

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
Габариттік көлемдер, мм: 1050х205х40
Салмағы, кг: 2,8

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 4,5 мм калибрлі
пневматикалық оқтар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
25 метр қашықтыққа спорттық-дайындық атыстар
үшін арналған винтовка.

Тіркелу нөмірі: 2.2.2/014

ИЖ-53-М
Пневматикалық пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
Габариттік көлемдер, мм: 407х175х50
Салмағы, кг: 1,2

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Спорттық-дайындық атыстар үшін арналған пистолет. Түсіру тетігі түсіру ілмегінің жұмысты жүрісінің ұзындығын реттеушімен.

Тіркелу нөмірі: 2.2.2/015

ИЖ 61
Пневматикалық винтовка

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 815х200х60
Салмағы, кг: 2,7

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
25 метр қашықтыққа спорттық-дайындық атыстар үшін арналған
винтовка. Ұңғы арнасына оқты жеткізу айдауышпен іске асырылады.

Тіркелу нөмірі: 2.2.2/016

ИЖ-46-34
Пневматикалық пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
Габариттік көлемдер, мм: 420х200х50
Салмағы, кг: 1,3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Халықаралық атыс Одағының ережелері бойынша атыс жүргізу үшін
компрессор типті тапанша. Түсіру тетігі түсіру ілмегінің
орналасуы, түсірудің жүрісі және күші реттеледі. Микрометрлік
көздеу көздеуішті көлденең және тік реттеумен.

Тіркелу нөмірі: 2.2.2/017

МР 654 В
Газбаллонды көп оқталатын пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 13
Габариттік көлемдер, мм: 165х145х35
Салмағы, кг: 0,73

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 4,5 мм калибрлі болат
ауқымды оқтар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Атыс тәсілдеріне және Макаров тапаншасын ұстауға
үйрену үшін арналған пистолет.

Тіркелу нөмірі: 2.2.2/018

МР 654 К
Газбаллонды көп оқталатын пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 13
Габариттік көлемдер, мм: 165х145х35
Салмағы, кг: 0,73

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 4,5 мм калибрлі болат
ауқымды оқтар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Атыс тәсілдеріне және Макаров тапаншасын ұстауға
үйрену үшін арналған пистолет.

      2.3 Аңшылық қару

      2.3.1 Аңшылық ойық ұңғылы атыс қаруы

Азаматтық және қызметтік қару және оның
оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/001

ВЕПРЬ 308
Аңшылық өзі оқталатын карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 7
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х75
Салмағы, кг: 4,3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 7,62/51 мм (.308) калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Вятско-Полянский машина құрылысы заводы" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин. Карабин Калашников қол пулеметі негізінде әзірленген.
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/002

САЙГА (7,62х39)
Аңшылық өзі оқталатын карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1070х220х70
Салмағы, кг: 3,6

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 7,62/39 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск машина құрылысы заводы" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/003

САЙГА-308
Аңшылық өзі оқталатын карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
Габариттік көлемдер, мм: 1125х220х70
Салмағы, кг: 4,1

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 7,62/51 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск машина құрылысы заводы" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин. Карабин алынып-салынатын дүмбіге ие.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/004

ОП СКС
Аңшылық өзі оқталатын карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 10
Габариттік көлемдер, мм: 1040х200х70
Салмағы, кг: 3,6

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 7,62/39 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Тула қару заводы"

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин. Карабин Симонов карабині негізінде әзірленген.
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/005

BROWNING ACER ELITE (.30-06)
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1050х70х80
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 7,62/63 мм (.30-06) калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Бельгия
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/006

BROWNING ACER
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1050х70х80
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 7,62/39 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Бельгия
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/007

BROWNING BAR AFFUT STANDART (.30-06)
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1100х165х65
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 7,62/63 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Бельгия
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/008

BROWNING BAR BATTUE PASSION
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 3
Габариттік көлемдер, мм: 1100х165х65
Салмағы, кг: 3,7

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 7,62/63 мм (.30-06) калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Бельгия
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/009

BROWNING LR LIGHTING
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1100х180х55
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 7,62/63 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Бельгия
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/010

RUGER MINI 30K STAILNESS
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 950х160х65
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 7,62/39 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
АҚШ
STURM, RUGER & Co., Inc

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/011

MAUSER 96 (.308 WIN)
Аңшылық қосұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62 (.308 WIN)
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1070х160х80
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 7,62/51 мм (.308 WIN) калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
MAUSER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/012

BUSHMASTER XM 15 E2S (20")
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 5,56 (.223 REM)
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 10
Габариттік көлемдер, мм: 1000х220х60
Салмағы, кг: 4 - 4,2

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 5,56/45 мм (223 REM) калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
АҚШ
BUSHMASTER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/013

CZ 527 (.227 REM)
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 5,56 (.223 REM)
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1070х190х75
Салмағы, кг: 2,85

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 5,56/45 мм (223 REM) калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Чехия
CEZKA ZBROJOVKA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/014

CZ 452 STANDART (.22 LR)
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 5,6
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1083х185х55
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 5,6/16 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Чехия
CEZKA ZBROJOVKA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
Карабин 5 немесе 10 оққа жинақталуы мүмкін.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/015

CZ 527 FOX-STUTZEN
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 5,56/45 (.223 REM)
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1070х190х75
Салмағы, кг: 2,85

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 5,56/45 мм (223 REM) калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Чехия
CEZKA ZBROJOVKA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/016

CZ 452 LUX
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 5,6
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1083х185х55
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 5,56/45 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Чехия
CEZKA ZBROJOVKA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/017

CZ 550 LUXUS (.308 WIN)
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1135х180х60
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 7,62/51 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Чехия
CEZKA ZBROJOVKA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/018

CZ 550 FS (.308 WIN)
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1135х180х60
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 7,62/51 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Чехия
CEZKA ZBROJOVKA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/019

MARLIN 922 (.22 WIN MAGNUM)
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 5,6 (.22 WIN)
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1000х155х55
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 5,6/16 мм (.22 WIN) калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
АҚШ
THE MARLIN FAIRARMS CO.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/020

MARLIN 1894 CS (.357 MAG)
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: .357 MAG
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 9
Габариттік көлемдер, мм: 910х170х40
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 8,79х33 мм (.357 MAG) калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
АҚШ
THE MARLIN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/021

BROWNING BL 22
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 5,6
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 9
Габариттік көлемдер, мм: 930х170х30
Салмағы, кг: 2,25

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 5,6/16 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Бельгия
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
Шүріппе ашық орналасқан.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/022

REMINGTON 597 (.22 WIN)
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 5,6
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 970х180х60
Салмағы, кг: 2,7

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 5,6/16 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
АҚШ
REMINGTON

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/023

BLASER R-93 STD (.308 WIN)
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 3
Габариттік көлемдер, мм: 1020х170х45
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 7,62/51 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
BLASER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/024

SAUER 202S EUROPA (.30-06)
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1060х160х65
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 7,62/63 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
JP SAUER & SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/025

REMINGTON 552 (.22 Lr)
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 5,6 (.22 Lr)
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 9
Габариттік көлемдер, мм: 1010х160х45
Салмағы, кг: 3,0

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 5,6/16 мм (.22 Lr) калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
АҚШ
REMINGTON

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/026

MARLIN 444P
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: .444
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1030х180х4,5
Салмағы, кг: 3,4

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 10,77х56 мм (.444 Marlin) калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
АҚШ
THE MARLIN FAIRARMS CO.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/027

MARLIN 444 SS
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: .444
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1030х180х4,5
Салмағы, кг: 3,4

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 10,77х56 мм (.444 Marlin) калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
АҚШ
THE MARLIN FAIRARMS CO.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/028

REMINGTON 581 S (.22 Lr)
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 5,6 (.22 Lr)
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1080х160х60
Салмағы, кг: 2,7

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 5,6/16 мм (.22 Lr) калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
АҚШ
REMINGTON

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/029

REMINGTON (.308 Win)
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62 (.308 WIN)
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1060х140х70
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 7,62/51 мм (.308 WIN) калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
АҚШ
REMINGTON

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/030

MARLIN 25N
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 5,6 (.22 Lr)
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1040х150х70
Салмағы, кг: 2,7

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 5,6/16 мм (.22 Lr) калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
АҚШ
THE MARLIN FAIRARMS CO.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/031

MARLIN 39 AS
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 5,6 (.22 Lr)
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 14
Габариттік көлемдер, мм: 1030х170х45
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 5,6/16 мм (.22 Lr) калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
АҚШ
THE MARLIN FAIRARMS CO.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/032

BLASER ATASH
Аңшылық карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62 (.308 WIN)
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 3
Габариттік көлемдер, мм: 1020х120х40
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 7,62/51 мм (.308 WIN) калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
BLASER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/033

HECKLER END KOCH SLB 2000 (.30-06)
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1050х170х55
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 7,62/63 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
HECKLER END KOCH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.1/034

ИЖ-18-М-М
Бір ұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12 (16, 20, 32, .410)
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 1
Габариттік көлемдер, мм: 1165х229х60
Салмағы, кг: 2,6 - 2,8

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/70, 16/70, 20/76, 32/70, 410/76 мм
калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
Мылтық бір реттен оқталады.

      2.3.2 Аңшылық тегіс ұңғылы атыс қаруы

Азаматтық және қызметтік қару және оның
оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/001

FAIR LX 600 EAL DE LUXE
Аңшылық қосұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х44
Салмағы, кг: 2,6

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
FAIR MARCHENO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/002

FAIR LX 600 EAL DE LUXE
Аңшылық қосұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х44
Салмағы, кг: 2,8

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
FAIR MARCHENO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/003

FAIR LX 600 ULTRALIGHT
Аңшылық қосұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х40
Салмағы, кг: 2,8

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
FAIR MARCHENO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/004

FAIR LX 692
Аңшылық қосұңғылы мылтық

(суретте қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х40
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
FAIR MARCHENO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/005

FAIR LX 692 PREMIER EM
Аңшылық қосұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х40
Салмағы, кг: 3,1

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
FAIR MARCHENO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/006

MAUSER GOLD VARIO
Аңшылық қосұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 3
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х40
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Швейцария
MAUSER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/007

SAUER FRANCHI
Аңшылық қосұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
Габариттік көлемдер, мм: 1210х150х40
Салмағы, кг: 4

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
FRANCHI S.p.A

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/008

BROWNING B425 HUNTER
Аңшылық қосұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12x12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
Габариттік көлемдер, мм: 1210х190х40
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/70 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Бельгия
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
Жинаққа ұңғы томағасының үшеуі кіруі мүмкін.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/009

BROWNING B425 HUNTER CAMO
Аңшылық қосұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 20
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
Габариттік көлемдер, мм: 1100-1210х190х40
Салмағы, кг: 2,8 - 3,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Бельгия
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/010

BROWNING B425 SPORTER
Аңшылық қосұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
Габариттік көлемдер, мм: 1200х150х45
Салмағы, кг: 3,4

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Бельгия
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/011

BROWNING GOLD LUXE
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 20
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
Габариттік көлемдер, мм: 1250х190х60
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Бельгия
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
Жинаққа ұңғы томағалары кіруі мүмкін.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/012

BROWNING GOLD FUSION (28")
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
Габариттік көлемдер, мм: 1195 - 1295х188х47
Салмағы, кг: 3,3 - 3,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Бельгия
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
Жинаққа ұңғы томағалары кіруі мүмкін.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/013

BROWNING GOLD LUXE FUSION (28")
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х70
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Бельгия
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/014

BROWNING GOLD LUXE (30")
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х70
Салмағы, кг: 3,6

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Бельгия
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/015

BROWNING GOLD HUNTER (28")
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х70
Салмағы, кг: 3,6

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/89 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Бельгия
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/016

BERETTA AL 390 GOLD MALLARD
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х70
Салмағы, кг: 3,6

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/70 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
Жинаққа 5 ұңғы томағасы кіруі мүмкін.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/017

BROWNING GOLD CAMO (30")
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х70
Салмағы, кг: 3,7

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/89 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Бельгия
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/018

BROWNING GOLD LUXE (28")
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1230х170х70
Салмағы, кг: 2,8

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Бельгия
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/019

BROWNING SILVER HUNTER
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1250х160х60
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Бельгия
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/020

BENELLI M1 SUPER 90
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 7
Габариттік көлемдер, мм: 1300х195х50
Салмағы, кг: 2,9

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/021

BENELLI NOVA PUMP ACTION
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1250х270х50
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/022

BENELLI M3 SUPER 90 (26")
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1300х195х50
Салмағы, кг: 2,9

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/023

BENELLI RAFFAELLO 123 CB (28")
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1250х195х50
Салмағы, кг: 2,9

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
Жинаққа ауыстырылатын мұрындықтар кіреді.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/024

BENELLI MONTEFELTRO 20 (26")
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 20
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1250х180х55
Салмағы, кг: 2,7

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 20/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/025

BENELLI RAFFAELLO 121 (28")
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1300х195х50
Салмағы, кг: 2,9

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
Жинаққа ауыстырылатын мұрындықтар кіреді.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/026

BENELLI SUPER 90 (28")
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1300х195х50
Салмағы, кг: 2,9

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/027

BENELLI DUCA DI MONTEFELTRO S90
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1300х195х50
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/028

BENELLI RAFFAELLO S/LUSSO
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1250х195х50
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/029

BENELLI SUPER BLACK EAGLE CAMO
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1250х195х50
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/89 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/030

BENELLI COMBAT
Аңшылық көп оқталатын мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1250х195х50
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/031

WINCHESTER SUPER X2
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1250х140х60
Салмағы, кг: 3,9

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/89 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
АҚШ
WINCHESTER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/032

WINCHESTER SUPER X2
Аңшылық көп оқталатын мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 7
Габариттік көлемдер, мм: 1250х140х60
Салмағы, кг: 4

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
АҚШ
WINCHESTER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/033

VURSAN STOEGER 2000 GOLD
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1250х150х60
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Түркия
VURSAN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/034

VURSAN STOEGER 2000
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1250х150х60
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Түркия
VURSAN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/035

САЙГА 12
Аңшылық өзі оқталатын карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1100х167х65
Салмағы, кг: 3,4

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск машина құрылысы заводы" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/036

САЙГА 20 С
Аңшылық өзі оқталатын карабин

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 20
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1050х200х70
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
Оқ жатардағы таңбалауға сәйкес атыс жүргізу үшін
20/70 мм. немесе 20/76 мм. калибрлі аңшылық

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск машина құрылысы заводы" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
Карабин түрлі сиымдылықты оқ жатарлармен жинақталады,
дүмі жиналады (жиналған дүмімен ұзындығы - 810 мм).

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/037

BERETTA 1201
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1300х195х50
Салмағы, кг: 2,9

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/038

FRANCHI 612 VSXA RILITE (28")
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1210х150х60
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
FRANCHI S.p.A

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/039

GERMANICA STANDART
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1220х150х65
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
J.P.SAUER & SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/040

GERMANICA SUPER GOOSE
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1220х150х65
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
J.P.SAUER & SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/041

WINCHESTER 7632
Аңшылық қайта оқталатын құндақты мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 7
Габариттік көлемдер, мм: 990х160х60
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
АҚШ
WINCHESTER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/042

WINCHESTER 7655
Аңшылық қайта оқталатын құндақты мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 7
Габариттік көлемдер, мм: 990х160х60
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
АҚШ
WINCHESTER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/043

ТОЗ 194
Аңшылық бір ұңғылы көп оқталатын мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 7
Габариттік көлемдер, мм: 825х150х57
Салмағы, кг: 3,27

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/70 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Тула қару заводы"

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
Мылтықтың дүмі жиналады (қосылған дүмімен ұзындығы көрсетілген).

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/044

FRANCHI SPAS-12
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
Габариттік көлемдер, мм: 1050х180х80
Салмағы, кг: 4

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/70 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
FRANCHI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/045

ТОЗ 87-03 М
Аңшылық бір ұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1240х200х60
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/70 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Тула қару заводы"

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/046

ТОЗ 87-01
Аңшылық бір ұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1240х200х60
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/70 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Тула қару заводы"

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/047

ТОЗ 87-01 М
Аңшылық өзі оқталатын бір ұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1240х200х60
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/70 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Тула қару заводы"

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/048

БЕКАС 16 М АВТО
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1200х165х65
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Вятско-Полянский машина құрылысы заводы" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/049

WINCHESTER SUPER X САМО
Аңшылық мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
Габариттік көлемдер, мм: 1250х140х60
Салмағы, кг: 3,9

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
АҚШ
WINCHESTER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/050

ИЖ 27 СПОРТИНГ
Қосұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
Габариттік көлемдер, мм: 1180х210х55
Салмағы, кг: 3,4

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/70 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
Мылтық кері лақтыру тетігіне, автоматты тежегішке және
шүріппені тосып алушыға ие.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/051

ИЖ 27М, ИЖ-27ЕМ
Аңшылық қосұңғылы мылтықтар

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12 (20)
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
Габариттік көлемдер, мм: 1180х210х55
Салмағы, кг: 3,4

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/70 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтықтар.
Мылтықтар кері лақтыру тетігіне, автоматты тежегішке және
шүріппені тосып алушыға ие.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/052

ИЖ-27М-1С, ИЖ-27-ЕМ-1С
Қосұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12 х 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
Габариттік көлемдер, мм: 1180х210х55
Салмағы, кг: 3,4

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/70 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтықтар.
Мылтықтар кері лақтыру тетігіне, автоматты тежегішке және
шүріппені тосып алушыға ие.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/053

ИЖ-43, ИЖ-43Е, ИЖ-43-1С
Аңшылық қосұңғылы мылтықтар

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12 х 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
Габариттік көлемдер, мм: 1150х210х60
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/70 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтықтар.
Автоматты тежегіш ату қайыруларына соқпай шүріппені түсіру
мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 1С-бір түсіру ілмекті қару,
Е-шығару тетігінің болуы.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/054

ИЖ 43
Қосұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12 х 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
Габариттік көлемдер, мм: 1150х210х60
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/70 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
К-индексі шүріппені сыртқы қайырулардың болуын белгілейді.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/055

МР-131-К
Аңшылық бір ұңғылы оқжатарлы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 3
Габариттік көлемдер, мм: 1000х130х45
Салмағы, кг: 3,7

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/70 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.2/056

МР 153
Аңшылық бір ұңғылы өзі оқталатын мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
Габариттік көлемдер, мм: 1010х120х45
Салмағы, кг: 3,6

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/89 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

      2.3.3 Аңшылық аралас атыс қаруы

Азаматтық және қызметтік қару және оның
оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры

Тіркелу нөмірі: 2.3.3/001

MERKEL 96K (.308 WIN)
Аралас қос ұңғылы мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12 х 12 (немесе 12 х 7,62)
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
Габариттік көлемдер, мм: 1103х160х55
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 12/70 мм және 12/70мм, 12/70 мм
және 7,62/51 мм калибрлі аңшылық

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
MERKEL

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.

Тіркелу нөмірі: 2.3.3/002

ИЖ-94
Аңшылық аралас мылтық

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12 х 7,62 (12 х 12)
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
Габариттік көлемдер, мм: 1050х200х55
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін түрлеріне қарай 12/70;
7,62х39 және 7,62х54 R калибрлі аңшылық патрондар

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
Оптикалық көздеумен жабдықтау қарастырылған. Қару ұңғылары төмендегідей жинақтала алады: 12/70 және 7,62х39,
12/70 және 7,62х54R, 12/70 және 12/70.

      2.3.4 Аңшылық пневматикалық қару

Азаматтық және қызметтік қару және оның
оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры

Тіркелу нөмірі: 2.3.4/001

МР 512
Пневматикалық винтовка

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
Габариттік көлемдер, мм: 1050х213х40
Салмағы, кг: 2,4

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
4,5 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Винтовка бір рет оқталады. Кәсіпшілік және әуесқойлық
аңшылық үшін арналған винтовка.

Тіркелу нөмірі: 2.3.4/002

МР 513 М
Пневматикалық винтовка

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
Габариттік көлемдер, мм: 1130х210х70
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
4,5 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін арналған винтовка.
Түсіру тетігі шүріппе типті. Винтовка бір рет оқталады.

Тіркелу нөмірі: 2.3.4/003

МР 514 К
Шағын калибрлі пневматикалық винтовка

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8 - 10
Габариттік көлемдер, мм: 650х220х55
Салмағы, кг: 2,8

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 4,5 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Үлгі кездейсоқ атылып кетуден сақтайтын түсіру тетігінің
автоматты тежегішімен жабдықталған.

Тіркелу нөмірі: 2.3.4/004

МР 651 К
Модульді газбаллонды пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 4,5 (.177В)
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
Габариттік көлемдер, мм: 240х165х35
Салмағы, кг: 0,7

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 4,5 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Тапанша иесі сыртқы түрін өзгерте алатындай ауыстырылатын
дүмбімен және құндақпен сатылады.

      2.4 Патрондар

      2.4.1 Газды қаруға арналған патрондар

Азаматтық және қызметтік қару және оның
оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры

Тіркелу нөмірі: 2.4.1/001

АО НЗВА 9 мм Р.А.
Газды пистолет патроны

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Патронның салмағы, г: 4,32
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 4,32
Патронның ұзындығы, мм: 21,8
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Ресей
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура заводы" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
CS және капсаицин белсенді заттардың мазмұны. Капсаицин ащы бұрыштың ұнтағы түрінде болады. Өзін-өзі қорғау үшін газды пистолеттен атыс жүргізуге арналған патрон.

      2.4.2 Ойық ұңғылы атыс қару патроны

Азаматтық және қызметтік қару және оның
оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры

Тіркелу нөмірі: 2.4.2/001

308 WINCHESTER
Аңшылық патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: .308
Патронның салмағы, г: 2,4
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 9,7
Патронның ұзындығы, мм: 62
Оқсауыт ұзындығы, мм: 51

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Германия
RWS

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Патрон 7,62х51 калибріне сәйкес келеді.
Аңшылық ойық ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.

Тіркелу нөмірі: 2.4.2/002

30 - 06 SPRING
Аңшылық патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: .30
Патронның салмағы, г: 28,8
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 11,7
Патронның ұзындығы, мм: 83
Оқсауыт ұзындығы, мм: 63

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Чехия
Sellier&Bellot

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Оқ материалы - қорғасын, латунь. Оқ түрі - жартылай жабық,
экспансивті. Патрон 7,62х63 калибріне сәйкес.
Патронның оқсауыты-биметал. Аңшылық ойық ұңғылы қарудан
атыс жүргізуге арналған патрон.

Тіркелу нөмірі: 2.4.2/003

222 REMINGTON
Аңшылық патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: .222
Патронның салмағы, г: 12
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 4
Патронның ұзындығы, мм: 53
Оқсауыт ұзындығы, мм: 43

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Чехия
Sellier&Bellot

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Оқ материалы - қорғасын, биметалл. Оқ түрі - жартылай жабық,
экспансивті. Патрон 5,7 х 43 калибріне сәйкес. Аңшылық
ойық ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.

Тіркелу нөмірі: 2.4.2/004

Аңшылық жинақтылығы жоғары патрон
7,62х54R

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62
Патронның салмағы, г: 13,2
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 13,2
Патронның ұзындығы, мм: 75,6
Оқсауыт ұзындығы, мм: 53,5

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Ресей
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура заводы" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Оқ материалы - қорғасын, биметалл. Оқ түрі - жартылай жабық.
Оқсауыт биметалдан жасалған. Аңшылық ойық ұңғылы қарудан
атыс жүргізуге арналған патрон.

Тіркелу нөмірі: 2.4.2/005

CRTRIDGES 7,62/54R
Аңшылық патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 7,62
Патронның салмағы, г: 24,6
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 9
Патронның ұзындығы, мм: 68
Оқсауыт ұзындығы, мм: 51

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Ресей
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура заводы" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Оқ материалы - биметалл, қорғасын.
Аңшылық ойық ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.

      2.4.3 Тегіс ұңғылы атыс қару патроны

Азаматтық және қызметтік қару және оның
оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры

Тіркелу нөмірі: 2.4.3/001

GERMANICA 12/76
Аңшылық патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Патронның салмағы, г: 43
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 30 - 32
Патронның ұзындығы, мм: 70
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Германия
Germanica

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Бытыра материалы - қорғасын.
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.

Тіркелу нөмірі: 2.4.3/002

ROTTWEIL BRENNEKE 12/76
Оқты аңшылық патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Патронның салмағы, г: 52
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 32
Патронның ұзындығы, мм: 76
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Германия
Dynamit Nobel

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Бытыра материалы - қорғасын.
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.

Тіркелу нөмірі: 2.4.3/003

ROTTWEIL EXPRESS 12/67,5
Аңшылық бытыра патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Патронның салмағы, г: 46
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 32
Патронның ұзындығы, мм: 67,5
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Германия
Dynamit Nobel

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Бытыра материалы - қорғасын. Оқсауыт пластмассадан жасалған.
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.

Тіркелу нөмірі: 2.4.3/004

ROTTWEIL WAIDMANSHEIL 12/70
Аңшылық бытыралы патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Патронның салмағы, г: 50
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 27
Патронның ұзындығы, мм: 70
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Германия
Dynamit Nobel

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Бытыра материалы - қорғасын.
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.

Тіркелу нөмірі: 2.4.3/005

TREFFER 12/70
Аңшылық патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Патронның салмағы, г: 50
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 36
Патронның ұзындығы, мм: 70
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Германия
Treffer

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Бытыра материалы - қорғасын.
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.

Тіркелу нөмірі: 2.4.3/006

WINCHESTER 12/70
Аңшылық бытыра патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Патронның салмағы, г: 45
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 35
Патронның ұзындығы, мм: 70
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
АҚШ
Winchester

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Бытыра материалы - қорғасын. Оқсауыт пластмассадан жасалған.
Аңшылық ойық ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.

Тіркелу нөмірі: 2.4.3/007

16/70 Аңшылық пластмасса оқсауыт оқты патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 16
Патронның салмағы, г: 40
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 34
Патронның ұзындығы, мм: 70
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Ресей
Серго атындағы заводы

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Оқ материалы - қорғасын. Капсюль-тұтатқыш - "Жевело".
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.

Тіркелу нөмірі: 2.4.3/008

Аңшылық пластмасса оқсауыт оқты патрон
12/70

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Патронның салмағы, г: 33
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 30
Патронның ұзындығы, мм: 70
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Ресей
Серго атындағы заводы

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Бытыра материалы - қорғасын.
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.

Тіркелу нөмірі: 2.4.3/009

RECORD 12/70
Аңшылық бытыралы патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Патронның салмағы, г: 3
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 3
Патронның ұзындығы, мм: 70
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Ресей
"Краснозавод химиялық заводы" ФГУМ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Оқсауыт пластмассадан жасалған.
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.

Тіркелу нөмірі: 2.4.3/010

Аңшылық металл оқсауыт оқты патрон
410/76

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: .410
Патронның салмағы, г: 40
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 5 - 20
Патронның ұзындығы, мм: 76
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Ресей
"АЗОТ" фирмасы

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Бытыра материалы - қорғасын.
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.

Тіркелу нөмірі: 2.4.3/011

FIOCCHI 12/70
Аңшылық бытыралы патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Патронның салмағы, г: 45
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 32
Патронның ұзындығы, мм: 70
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Италия
FIOCCHI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Бытыра материалы - қорғасын. Оқсауыт пластмассадан жасалған.
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.

Тіркелу нөмірі: 2.4.3/012

FIOCCHI 12/70
Аңшылық бытырамен оқталған патрон

(суретте қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Патронның салмағы, г: 49
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 38,5
Патронның ұзындығы, мм: 70
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Италия
FIOCCHI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Бытыра материалы - қорғасын. Оқсауыт пластмассадан жасалған.
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.

      3. Қызметтік қару мен оның патрондары

      3.1 Қару

Азаматтық және қызметтік қару және оның
оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры

Тіркелу нөмірі: 3.1/001

SIG SAUER 2100
Қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 10
Габариттік көлемдер, мм: 215х130х35
Салмағы, кг: 0,93

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия, Швейцария
J.P. SAUER&SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
қолданылатын пистолет.

Тіркелу нөмірі: 3.1/002

BERETTA COUGAR 8000/8040
Қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 13
Габариттік көлемдер, мм: 183х140х40
Салмағы, кг: 0,7

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
қолданылатын пистолет.

Тіркелу нөмірі: 3.1/003

BERETTA
Қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 13
Габариттік көлемдер, мм: 170х125х35
Салмағы, кг: 0,65

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
қолданылатын пистолет.

Тіркелу нөмірі: 3.1/004

BERETTA COUGAR chrom
Қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 15
Габариттік көлемдер, мм: 183х140х40
Салмағы, кг: 0,7

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Италия
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
қолданылатын пистолет.

Тіркелу нөмірі: 3.1/005

WALTHER P38
Қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 18
Габариттік көлемдер, мм: 215х140х35
Салмағы, кг: 0,6

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
UMAREX

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
қолданылатын пистолет.

Тіркелу нөмірі: 3.1/006

SIG SAUER P226
Қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 15
Габариттік көлемдер, мм: 200х140х40
Салмағы, кг: 0,845

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия, Швейцария
J.P. SAUER&SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
қолданылатын пистолет.

Тіркелу нөмірі: 3.1/007

WALTHER P4
Қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
Габариттік көлемдер, мм: 215х140х35
Салмағы, кг: 0,6

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия
UMAREX

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
қолданылатын пистолет.

Тіркелу нөмірі: 3.1/008

МАКАРОВ
Қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
Габариттік көлемдер, мм: 160х130х35
Салмағы, кг: 0,5

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
қолданылатын пистолет.

Тіркелу нөмірі: 3.1/009

STAR
Қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 7
Габариттік көлемдер, мм: 170х130х35
Салмағы, кг: 0,85

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Испания
STAR BONIFACIO ECHEVERIA S.A.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
қолданылатын пистолет.

Тіркелу нөмірі: 3.1/010

GLOCK 26
Қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 10
Габариттік көлемдер, мм: 160х105х35
Салмағы, кг: 0,62

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Австралия
GLOCK GES.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
қолданылатын пистолет.

Тіркелу нөмірі: 3.1/011

SIG SAUER P239
Қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 10
Габариттік көлемдер, мм: 170х130х35
Салмағы, кг: 0,72

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия, Швейцария
J.P. SAUER&SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
қолданылатын пистолет.

Тіркелу нөмірі: 3.1/012

SIG SAUER SP2009 (PRO)
Қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 15
Габариттік көлемдер, мм: 190х140х35
Салмағы, кг: 0,6

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия, Швейцария
J.P. SAUER&SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
қолданылатын пистолет.

Тіркелу нөмірі: 3.1/013

SIG SAUER 230
Қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 15
Габариттік көлемдер, мм: 170х120х55
Салмағы, кг: 0,6

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия, Швейцария
J.P. SAUER&SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
қолданылатын пистолет.

Тіркелу нөмірі: 3.1/014

SIG SAUER P232
Қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
Габариттік көлемдер, мм: 170х125х35
Салмағы, кг: 0,7

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия, Швейцария
J.P. SAUER&SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
қолданылатын пистолет.

Тіркелу нөмірі: 3.1/015

SIG SAUER P228
Қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 20
Габариттік көлемдер, мм: 180х135х40
Салмағы, кг: 0,74

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Германия, Швейцария
J.P. SAUER&SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
қолданылатын пистолет.

Тіркелу нөмірі: 3.1/016

БАЙКАЛ
Қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
Габариттік көлемдер, мм: 161х127х30,5
Салмағы, кг: 0,73

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
қолданылатын пистолет.

Тіркелу нөмірі: 3.1/017

МР 443 ГРАЧ
Қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 17
Габариттік көлемдер, мм: 198х140х38
Салмағы, кг: 1

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
қолданылатын пистолет. Пистолет тежегіш-автоматты емес,
екі жақты бағыттағыш иінтіректі.

Тіркелу нөмірі: 3.1/018

МР 448 СКИФ
Өзі оқталатын қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 10
Габариттік көлемдер, мм: 165х127х32
Салмағы, кг: 0,64

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
қолданылатын пистолет.

Тіркелу нөмірі: 3.1/019

МР 451 К
Қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
Габариттік көлемдер, мм: 130х97х25
Салмағы, кг: 0,35

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 9х17К мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Түсіру ілмегі шүріппен қайырғанда ғана жылжиды,
тежегіш ұңғыны жабу иінтірегімен бірге.

Тіркелу нөмірі: 3.1/020

МР 441
Өзі оқталатын қызметтік пистолет

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 6,35
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
Габариттік көлемдер, мм: 155х120х37
Салмағы, кг: 0,48

Пайдаланылатын патрондар
Атыс жүргізу үшін 6,35/12 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
Ресей
"Ижевск механикалық заводы" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
қолданылатын пистолет.

      3.2 Патрондар

Азаматтық және қызметтік қару және оның
оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры

Тіркелу нөмірі: 3.2/001

MAKAROV 9 х 18
Пистолет патроны

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Патронның салмағы, г: 10,54
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 6,6
Патронның ұзындығы, мм: 25
Оқсауыт ұзындығы, мм: 18

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Ресей
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура заводы" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Оқ материалы - қорғасын, биметалл. Оқ түрі - жартылай жабық,
экспансивті. Қызметтік ойық ұңғылы қарудан атыс
жүргізуге арналған патрон.

Тіркелу нөмірі: 3.2/002

KURZ 9 х 17
Пистолет патроны

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Патронның салмағы, г: 9,4
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 6
Патронның ұзындығы, мм: 24,9
Оқсауыт ұзындығы, мм: 17

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Ресей
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура заводы" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Оқ материалы - қорғасын, биметалл. Оқ түрі - жартылай жабық. Оқсауыт биметалдан жасалған. Қызметтік ойық ұңғылы қарудан
атыс жүргізуге арналған патрон.

Тіркелу нөмірі: 3.2/003

LUGER 9 х 19
Пистолет патроны

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 9
Патронның салмағы, г: 10
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 8
Патронның ұзындығы, мм: 29
Оқсауыт ұзындығы, мм: 19

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Ресей
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура заводы" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Оқ материалы - қорғасын, биметалл. Оқ түрі - жартылай жабық. Оқсауыт биметалдан жасалған. Қызметтік ойық ұңғылы қарудан
атыс жүргізуге арналған патрон.

      4. Қару өндіру кезінде технологиялық мақсаттарда пайдалануға арналған сынақтық, үлгілік және басқа да патрондар

      4.1 Тегіс ұңғылы қару өндіру кезінде технологиялық мақсаттарда пайдалануға арналған сынақтық патрондар

Азаматтық және қызметтік қару және оның
оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры

Тіркелу нөмірі: 4.1/001

АННА 12/70
Пластмассалық гильзамен сыналатын патрон

(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

Негізгі техникалық көрсеткіштер
Калибр, мм: 12
Патронның салмағы, г: 53
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 41
Патронның ұзындығы, мм: 70
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеушы мен жасап шығарушының атауы
Қазақстан Республикасы
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
Патронниктің ұзындығы 70 мм кем емес тегісұңғылы қаруды өндіру
кезінде технологиялық мақсатта қолдану үшін арналған.
Ең жоғарғы қысымның орташа мәні 90 МПА.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады