Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы" республикалық мемлекеттiк мекемесiн қайта ұйымдастыру туралы" 2003 жылғы 31 наурыздағы N 1051 Жарлығын iске асыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 27 маусымдағы N 623 қаулысы

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы" республикалық мемлекеттiк мекемесiн қайта ұйымдастыру туралы" 2003 жылғы 31 наурыздағы N 1051 Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi белгiленген тәртiппен "Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы" республикалық мемлекеттiк мекемесiн қайта ұйымдастыруды жүргiзсiн.

      2. Қоса берiліп отырған Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар бекiтiлсiн.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 27 маусымдағы 
N 623 қаулысымен    
бекітілген        

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.

      2. "Республиканың мал шаруашылығын дамытудың жекелеген мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 9 шiлдедегi N 1089  қаулысына :
      6-тармақтың бiрiншi абзацында "Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық аграрлық зерттеулер орталығымен және" деген сөздер алынып тасталсын.

      3. "Мемлекеттiк ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қорынан қаражат төлеудiң тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 15 сәуiрдегi N 342  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1998 ж., N 12, 93-құжат):
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Мемлекеттiк ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қорынан қаражат төлеудiң тәртiбiнде:
      "Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсiрудiң озық технологияларын өндiрiске қолдануда ауыл шаруашылығы өндiрушiлерiн қолдау" деген IIІ бөлiмде:
      3) тармақшаның екiншi абзацында "Ауылшарминiнiң ауыл шаруашылығы өндiрiсiн дамыту департаментi Ұлттық академиялық аграрлық зерттеулер орталығымен бiрлесiп" деген сөздер "Ауылшарминi" деген сөзбен ауыстырылсын.

      4. <*>
       Ескерту. 4-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.28. N 1111  қаулысымен .
 

        5. <*>
       Ескерту. 5-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2004.06.01. N 604   қаулысымен .

      6. "Қазақстан Республикасында бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағын әзiрлеу, жүргiзу және материалдарын өңдеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 2 маусымдағы N 830  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 25, 290-құжат):
      6-тармақта "Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi Аграрлық зерттеулердiң ұлттық академиялық орталығы және оның институттары 2004 жылғы 1 маусымға дейiн Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгiмен келiсiм бойынша" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi 2004 жылғы 1 маусымға дейiн" деген сөздермен ауыстырылсын.

      7. "Қазақстан Республикасының машина жасау кешенiн дамытудың 2000-2003 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 5 қыркүйектегi N 1347  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 38-39, 450-құжат):
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының машина жасау кешенiн дамытудың 2000-2003 жылдарға арналған бағдарламасында:
      "Бағдарламаның тиiмдiлiгi" деген 6-бөлiмде:
      он алтыншы абзацта "Ұлттық аграрлық зерттеулер академиялық орталығының" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын.

      8. <*>
       Ескерту. 8-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2003.11.27. N 1191   қаулысымен .

О реализации Указа Президента Республики Казахстан от 31 марта 2003 года N 1051 "О реорганизации республиканского государственного учреждения "Национальная академия наук Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2003 года N 623

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 31 марта 2003 года N 1051 "О реорганизации республиканского государственного учреждения "Национальная академия наук Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Министерству образования и науки Республики Казахстан провести в установленном порядке реорганизацию республиканского государственного учреждения "Национальная академия наук Республики Казахстан".

      2. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 27 июня 2003 года N 623

Изменения и дополнения, которые вносятся
в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.

      2. В постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 1997 года N 1089 "Об отдельных вопросах развития животноводства республики":
      в абзаце первом пункта 6 слова "Национальным академическим центром аграрных исследований Республики Казахстан и" исключить.

      3. В постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 1998 года N 342 "Об утверждении Порядка выплат средств из Государственного фонда финансовой поддержки сельского хозяйства" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., N 12, ст. 93):
      в Порядке выплат средств из Государственного фонда финансовой поддержки сельского хозяйства, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе III. "Поддержка сельхозтоваропроизводителей в развитии семеноводства и применении в производстве прогрессивных технологий возделывания сельхозкультур":
      в абзаце втором подпункта 3) слова "Департамент развития сельскохозяйственного производства Минсельхоза совместно с Национальным академическим центром аграрных исследований" заменить словом "Минсельхоз".

      4. (Пункт 4 утратил силу - постановлением Правительства РК от 28 октября 2004 г. N 1111 )
 

      5. (Пункт 5 утратил силу - постановлением Правительства РК от 1 июня 2004 г. N 604 )

      6. В постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 830 "О подготовке, проведении и обработке материалов первой национальной сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 25, ст. 290):
      в пункте 6 слова "Национальному академическому центру аграрных исследований Министерства образования и науки Республики Казахстан и его институтам до 1 июня 2004 года по согласованию с Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан" заменить словами "Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан до 1 июня 2004 года".

      7. В постановление Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2000 года N 1347 "Об утверждении Программы развития машиностроительного комплекса Республики Казахстан на 2000-2003 годы" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 38-39, ст. 450):
      в Программе развития машиностроительного комплекса Республики Казахстан на 2000-2003 годы, утвержденной указанным постановлением:
      в разделе 6. "Эффективность Программы":
      в абзаце шестнадцатом слова "Национального академического центра аграрных исследований" заменить словами "Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан".

      8. (Пункт 8 утратил силу - постановлением Правительства РК от 27 ноября 2003 г. N 1191 )