Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне есiрткi құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымын бақылау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 18 қыркүйектегі N 947 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар бекiтiлсiн.
      2. Есiрткi құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымын мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттiк органдар нормативтiк құқықтық кесiмдердi осы қаулыда көзделген талаптарға сәйкес келтiру жөнiнде шаралар қабылдасын.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң           
2003 жылғы 18 қыркүйектегі  
N 947 қаулысымен        
бекiтiлген          

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.07.14 N 674 (қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгізiледі) қаулысымен.
      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 12.12.2014 № 1315 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      3. "Қазақстан Республикасының есiрткi құралдары мен психотроптық заттарды қажетсiнуiнiң нормалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 7 қыркүйектегi N 1162 қаулысына:
      көрсетiлген қаулыға "Есiрткi құралдарына қажеттiлiктi есептеуде" 1-қосымшада:
      "Есептеуге жататын жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша қоймадағы қорда сақталуға тиiс мөлшерi" деген 4-бағанда:
      "Тебаин" деген жолда "кг" деген баған "1" деген санмен толықтырылсын;
      "Дримеперидин" деген жолда "кг" деген баған "5" деген санмен толықтырылсын;
      "Синтетикалық есiрткi құралдарын дайындау көлемiнiң жылдық есептеулерiнде":
      "1961 жылғы Конвенцияның II тiзiмiне енгiзiлген синтетикалық есiрткi құралдары" деген II бөлiмде:
      "Синтетикалық есiрткi құралдарын дайындайтын өнеркәсiптiк кәсiпорындар", " Әр өнеркәсiптiк кәсiпорында дайындалатын синтетикалық есiрткi заттарының мөлшерi (килограммен)" деген бағандар "Тримеперидин", "200" деген бағандармен және "Химфарм" ААҚ деген жолмен толықтырылсын;
      көрсетiлген қаулыға 2-қосымшада:
      IV тiзiмде:
      "Фенобарбитал" деген жолда "2215,670" деген сандар "19803,670" сандармен ауыстырылсын.

Түсі Қызыл                                          13-қосымша
"Транзит" микрошрифтiсiмен
бiрдей нөмiрлi 4 бланк                        1-лицензиатқа
                                              2-экспорттаушы ел
                                              3-импорттаушы ел
                                              4-кеден органы

ҚР ЕЛТАҢБАСЫ
Құрамында есiрткi құралдары бар өнiмдердi
Қазақстан Республикасы арқылы
ТРАНЗИТКЕ РҰҚСАТ

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 12.12.2014 № 1315 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Түсі Қызыл                                          14-қосымша
"Транзит" микрошрифтiсiмен
бiрдей нөмiрлi 4 бланк                        1-лицензиатқа
                                              2-экспорттаушы ел
                                              3-импорттаушы ел
                                              4-кеден органы

ҚР ЕЛТАҢБАСЫ
Құрамында есiрткi құралдары бар өнiмдердi
Қазақстан Республикасы арқылы
ТРАНЗИТКЕ РҰҚСАТ
N
PV сериясы

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 12.12.2014 № 1315 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Түсі Қызыл                                          15-қосымша
"Транзит" микрошрифтiсiмен
бiрдей нөмiрлi 4 бланк                        1-лицензиатқа
                                              2-экспорттаушы ел
                                              3-импорттаушы ел
                                              4-кеден органы

ҚР ЕЛТАҢБАСЫ
Құрамында есiрткi құралдары бар өнiмдердi Қазақстан Республикасы арқылы
ТРАНЗИТКЕ РҰҚСАТ
N
P сериясы

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 12.12.2014 № 1315 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

16-қосымша      

Құрамында есiрткi құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар өнiмдердi пайдаланудың нақты мақсаты туралы клиенттiң (соңғы жүк алушының) өтiнiшi

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 12.12.2014 № 1315 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

17-қосымша

Қазақстан Республикасы               
Әдiлет министрлiгiнiң                
Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне  
қарсы күрес жөнiндегi комитетi       

Өтiнiш

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 12.12.2014 № 1315 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

18-қосымша    

Қазақстан Республикасы             
Әдiлет министрлiгiнiң              
Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне
қарсы күрес жөнiндегi комитетi     

Құрамында есірткі құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар өнімдердің транзиті туралы есеп

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 12.12.2014 № 1315 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

19-қосымша    

Қазақстан Республикасы             
Әдiлет министрлiгiнiң              
Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне
қарсы күрес жөнiндегi комитетi     

Құрамында есірткі құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар өнімдердің транзиті туралы есеп

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 12.12.2014 № 1315 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан по вопросам контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2003 года N 947

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      2. Государственным органам, осуществляющим государственный контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, принять меры по приведению нормативных правовых актов в соответствие с требованиями, предусмотренными настоящим постановлением.
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены                    
постановлением Правительства          
Республики Казахстан              
от 18 сентября 2003 года N 947        

Изменения и дополнения,
которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1.  (Исключен постановлением Правительства РК от 14 июля 2006 года N  674 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 12.12.2014 № 1315 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 7 сентября 2001 года N 1162 "О нормах потребности Республики Казахстан в наркотических средствах и психотропных веществах":
      в приложении 1 к указанному постановлению:
      в "Исчислениях потребностей в наркотических средствах":
      в графе 4 "Количество, которое должно храниться в складских запасах по состоянию на 31 декабря того года, к которому относятся исчисления":
      в строке "Тебаин" графу "КГ" дополнить цифрой "1";
      в строке "Тримеперидин" графу "КГ" дополнить цифрой "5";
      в "Годовых исчислениях объема изготовления синтетических наркотических средств":
      раздела II "Синтетические наркотические средства, включенные в Список II Конвенции 1961 года":
      графы "Промышленные предприятия, которые будут изготовлять синтетические наркотические средства", "Количество синтетических наркотических веществ, которые будут изготовлены на каждом из промышленных предприятий (в килограммах)" дополнить графами и строкой следующего содержания "Тримеперидин", "200" и "ОАО "Химфарм";
      в приложении 2 к указанному постановлению:
      в списке IV:
      в строке "Фенобарбитал" цифру "2215,670" заменить цифрой "19803,670".
 

                                                          Приложение 13
 
  Цвет красный                                1 - лицензиату,   
4 бланка с одинаковым номером               2 - страна экспортер
с микрошрифтом "ТРАНЗИТ"                    3 - страна импортер
                                            4 - таможенный орган 

Герб РК
Разрешение на транзит
через Республику Казахстан продукции,
содержащей наркотические средства

      Сноска. Приложение 13 утратило силу постановлением Правительства РК от 12.12.2014 № 1315 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

                                                        Приложение 14
 
  Цвет красный                                1 - лицензиату,   
4 бланка с одинаковым номером               2 - страна экспортер
с микрошрифтом "ТРАНЗИТ"                    3 - страна импортер
                                            4 - таможенный орган 

Герб РК
Разрешение на транзит
через Республику Казахстан продукции,
содержащей психотропные вещества

      Сноска. Приложение 14 утратило силу постановлением Правительства РК от 12.12.2014 № 1315 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

                                                        Приложение 15
 
  Цвет красный                                1 - лицензиату,   
4 бланка с одинаковым номером               2 - страна экспортер
с микрошрифтом "ТРАНЗИТ"                    3 - страна импортер
                                            4 - таможенный орган 

Герб РК
Разрешение на транзит
через Республику Казахстан продукции,
содержащей прекурсоры

      Сноска. Приложение 15 утратило силу постановлением Правительства РК от 12.12.2014 № 1315 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

                                                        Приложение 16

Заявление клиента (конечного грузополучателя)о точной цели
использования продукции, содержащей наркотические средства,
психотропные вещества и прекурсоры

      Сноска. Приложение 16 утратило силу постановлением Правительства РК от 12.12.2014 № 1315 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

                                                        Приложение 17

                             Комитет по борьбе с наркоманией и
                             наркобизнесом Министерства юстиции
                             Республики Казахстан

Заявление

      Сноска. Приложение 17 утратило силу постановлением Правительства РК от 12.12.2014 № 1315 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

                                                         Приложение 18

                           Комитет по борьбе с наркоманией и
                           наркобизнесом Министерства юстиции
                           Республики Казахстан

Отчет
о транзите продукции, содержащей наркотические
средства, психотропные вещества и прекурсоры

      Сноска. Приложение 18 утратило силу постановлением Правительства РК от 12.12.2014 № 1315 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

                                                        Приложение 19

                           Комитет по борьбе с наркоманией и
                           наркобизнесом Министерства юстиции
                           Республики Казахстан

Отчет
о транзите продукции, содержащей наркотические
средства, психотропные вещества и прекурсоры

      Сноска. Приложение 19 утратило силу постановлением Правительства РК от 12.12.2014 № 1315 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).