Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 6 маусымдағы N 534 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 8 қазандағы N 1038 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
      1. "2003 жылы Құзыреттi орган инвестициялық бағдарламалардың ашық конкурсына шығаруы тиiс Қазақстан Республикасының көмiрсутегi шикiзаты, қатты пайдалы қазбалар және емдiк балшықтар бойынша жер қойнауы учаскелерiнiң (блоктарының) тiзбелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 6 маусымдағы N 534 қаулысына  мынадай толықтырулар енгiзілсін:
      1) атауындағы "қатты пайдалы қазбалар" деген сөздерден кейін ", жерасты сулары" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) 1-тармақтағы "қатты пайдалы қазбалар;" деген жолдан кейiн мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      "жерасты сулары;";
      3) қоса берiлiп отырған 2003 жылы Құзыреттi орган инвестициялық бағдарламалардың ашық конкурсына шығаруы тиiс Қазақстан Республикасының жерасты сулары бойынша жер қойнауы учаскелерiнің (блоктарының) тiзбесiмен толықтырылсын;
      4) көрсетiлген қаулымен бекiтiлген 2003 жылы Құзыреттi орган инвестициялық бағдарламалардың ашық конкурсына шығаруы тиiс Қазақстан Республикасының көмiрсутегi шикiзаты бойынша жер қойнауы учаскелерiнің (блоктарының) тiзбесiнде:
      реттiк нөмiрi 25-жолдың 5-бағаны мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Блоктардың алаңынан бұрыштық нүктелерiнiң координаттары мынадай: 1) 46 о 00 / 00 //  c.e. 66 0 07 / 10 //  ш.б.; 2) 45 0 59 / 00 //  c.e. 66 0 36 / 06 //  ш.б.; 3) 45 0 41 / 12 // с.е. 66 0 15 / 30 //  ш.б.; 4) 45 0 47 / 00 //  c.e. 66 0 12 /  55 //  ш.б.; 5) 45 0 53 / 10 //  c.e. 66 0 10 / 00 //  ш.б.; аумағы 642,9 шаршы км және зерттеу тереңдігі палеозой фундаментiне дейiнгі Еспе алаңы алынып тасталады.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң     
2003 жылғы 8 қазандағы
N 1038 қаулысымен  
бекiтiлген     

2003 жылы Құзыреттi орган инвестициялық бағдарламалардың
ашық конкурсына шығаруы тиiс Қазақстан Республикасының
жерасты сулары бойынша жер қойнауы учаскелерiнiң
(блоктарының) тiзбесi

___________________________________________________________________
Р/с |  Пайдалы    |   Кен орны  |     Орналасқан жерi     |Жер
N   |  қазбаның   |   (алаңы,   |_________________________|қойнауын
    |  түрі       |   блоктар)  | Облысы |Координаттары   |пайдалану
    |             |             |        |                |операция.
    |             |             |        |                |сының
    |             |             |        |                |түрі
___________________________________________________________________
 1        2              3            4            5         6
___________________________________________________________________
1    Жерасты       Ыстық-Түрген  Алматы     Орталық        өндіру
     сулары        кен                      координаттары:
                   орнындағы                43 0 29 /  с.е.
                   N 630                    77 0 24 /  ш.б.
                   ұңғыма
                   учаскесі
2    Жерасты       Талғар        Алматы     Орталық        өндіру
     сулары        кен                      координаттары:
                   орнындағы                43 0 24 /  с.е.
                   N 3                      77 0 06 /  ш.б.
                   ұңғыма
                   учаскесі
3    Жерасты       Алакөл        Алматы     Орталық        өндіру
     сулары        кен                      координаттары:
                   орнындағы                46 0 10 /  с.е.
                   N 1                      81 0 05 /  ш.б.
                   ұңғыма
                   учаскесі
4    Жерасты       "Майбалық"    Ақмола     Орталық        өндіру
     сулары        бромды                   координаттары:
                   минералды                53 0 06 /  с.е.
                   сулардың                 70 0 10 /  ш.б.
                   кен орны
5    Жерасты       "Кеңесту-1"   Ақтөбе     Орталық        барлау
     сулары        минералды                координаттары: және
                   жерасты                  50 0 21 /  с.е.    өндіру
                   суларының                57 0 22 /  ш.б.
                   кен орны
6    Жерасты       "Кеңесту-2"   Ақтөбе     Орталық        барлау
     сулары        минералды                координаттары: және
                   жерасты                  50 0 21 /  с.е.     өндіру
                   суларының                57 0 22 /  ш.б.
                   кен орны
7    Жерасты       Шалқар        Ақтөбе     Орталық        барлау
     сулары        қаласының                координаттары: және
                   ауданындағы              47 0 49 / 53 //  с.е. өндіру
                   N 1  және                59 0 32 / 43 //  ш.б.
                   N 2
                   ұңғымалардың
                   учаскелері
8    Жерасты       Оңтүстік Ембі Атырау     Орталық        барлау
     сулары        артезиан                 координаттары: және
                   бассейніндегі            46 0 40 /  с.е.    өндіру
                   Бәлі учаскесі            54 0 50 /  ш.б.
9    Жерасты       Оңтүстік Ембі Атырау     Орталық        барлау
     сулары        артезиан                 координаттары: және
                   бассейніндегі            46 0 30 /  с.е.    өндіру
                   Тұғарақжан               54 0 45 /  ш.б.
                   учаскесі
10   Жерасты       Талды Арасан  Шығыс      Орталық        өндіру
     сулары        минералды     Қазақстан  координаттары:
                   суларының                47 0 33 /  с.е.
                   кен орны                 84 0 26 /  ш.б.
11   Жерасты       Қарқаралы     Қарағанды  Орталық        барлау
     сулары        ауданындағы              координаттары: және
                   "Бұғылы"                 49 0 30 / 24 с.е.   өндіру
                   ұңғымасының              75 0 27 / 01 ш.б.
                   учаскесі
12   Жерасты       Құйын кен     Қарағанды  Орталық        өндіру
     сулары        орны                     координаттары:
                                            47 0 38 /  с.е.
                                            70 0 47 /  ш.б.
13   Жерасты       "Алға"        Павлодар   Орталық        барлау
     сулары        жауапкер.                координаттары: және
                   шілігі                   52 0 18 / 21 // с.е.  өндіру
                   шектеулі                 76 0 55 / 57 //  ш.б.
                   серіктес.                52 0 18 / 23 // с.е.
                   тігінің                  76 0 55 / 57 //  ш.б.
                   аумағындағы              52 0 18 / 23 // с.е.
                   ұңғыма                   76 0 56 / 01 //  ш.б.
                   учаскесі                 52 0 18 / 21 // с.е.
                                            76 0 56 / 01 //  ш.б.
14   Жерасты       Жалаңашдала   Оңтүстік   Орталық        барлау
     сулары        артезиан      Қазақстан  координаттары: және
                   бассейнінің              40 0 56 /  с.е.     өндіру
                   N 8-Р                    68 0 25 /  ш.б.
                   ұңғыма
                   учаскесі
15   Жерасты       Арыс          Оңтүстік   Орталық        барлау
     сулары        артезиан      Қазақстан  координаттары: және
                   бассейнінің              42 0 43 /  с.е.     өндіру
                   N 11-А                   68 0 59 /  ш.б.
                   ұңғыма
                   учаскесі
___________________________________________________________________

О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2003 года N 534

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2003 года N 1038

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление  Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2003 года N 534 "Об утверждении Перечней участков недр (блоков) Республики Казахстан по углеводородному сырью, твердым полезным ископаемым и лечебным грязям, подлежащих выставлению Компетентным органом на открытый конкурс инвестиционных программ в 2003 году" следующие дополнения:
      1) в названии после слов "твердым полезным ископаемым" дополнить словами ", подземным водам";
      2) в пункте 1 после строки "твердым полезным ископаемым;" дополнить строкой следующего содержания:
      "подземным водам;";
      3) дополнить прилагаемым Перечнем участков недр (блоков) Республики Казахстан по подземным водам, подлежащих выставлению на открытый конкурс инвестиционных программ Компетентным органом в 2003 году;
      4) в Перечне участков недр (блоков) Республики Казахстан по углеводородному сырью, подлежащих выставлению на открытый конкурс инвестиционных программ Компетентным органом в 2003 году, утвержденном указанным постановлением:
      графу 5, строки, порядковый номер 25, дополнить предложением следующего содержания:
      "Из площади блоков исключается площадь Еспе с координатами угловых точек:
1) 46 о 00 / 00 //  с.ш. 66 о 07 / 10 // в.д.; 2) 45 о 59 / 00 //  с.ш. 66 о 36 / 06 //  в.д.; 3) 45 о 41 / 12 //  с.ш.
66 о 15 / 30 //  в.д.; 4) 45 о 47 / 00 // с.ш. 66 о 12 / 55 //  в.д.; 5) 45 о 53 / 10 //  с.ш. 66 о 10 / 00 //  в.д.; площадью 642,9 кв. км и глубиной отработки до палеозойского фундамента.".

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан


Утвержден                   
постановлением Правительства          
Республики Казахстан              
от 8 октября 2003 года N 1038         

Перечень участков недр (блоков) Республики Казахстан
по подземным водам, подлежащих выставлению на открытый конкурс инвестиционных программ Компетентным органом
в 2003 году

____________________________________________________________________
 N ! Вид   !Месторождение!        Местонахождение      !Вид
п/п!полезн.!(площадь),   !-----------------------------!операций на
   !ископа-!блоки)       ! Область !  Координаты       !недропользо-
   !емого  !             !         !                   !вание
--------------------------------------------------------------------
 1 !    2  !      3      !    4    !        5          !     6
--------------------------------------------------------------------
 1  Под-     Участок       Алма-     Координаты центра:  добыча
    земные   скважины      атинская  43 о 29' с.ш.
    воды     N 630                   77 о 24' в.д.
             Иссык-
             Тургенского
             месторождения

 2  Под-     Участок       Алма-     Координаты центра:  добыча
    земные   скважины N 3  атинская  43 о 24' с.ш.
    воды     Талгарского             77 о 06' в.д.
             месторождения

 3  Под-     Участок       Алма-     Координаты центра:  добыча
    земные   скважины N 1  атинская  46 о 10' с.ш.
    воды     Алакольского            81 о 05' в.д.
             месторождения

 4  Под-     Месторождение Акмо-     Координаты центра:  добыча
    земные   бромных       линская   53 о 24' с.ш.
    воды     минеральных             77 о 06' в.д.
             вод "Майбалык"

 5  Под-     Месторождение Актюбин-  Координаты центра:  разведка
    земные   минеральных   ская      50 о 21' с.ш.         и добыча
    воды     подземных вод           57 о 22' в.д.
             "Кенесту-1"

 6  Под-     Месторождение Актюбин-  Координаты центра:  разведка
    земные   минеральных   ская      50 о 21' с.ш.         и добыча
    воды     подземных вод           57 о 22' в.д.
             "Кенесту-2"
 
 7  Под-     Участок       Актюбин-  Координаты центра:  разведка
    земные   скважин N 1   ская      47 о 49'53'' с.ш.      и добыча
    воды     и N 2 в районе          59 о 32'43'' в.д.
             г. Шалкар
 
 8  Под-     Участок Бали  Атырау-   Координаты центра:  разведка
    земные   Южно-         ская      46 о 40' с.ш.         и добыча
    воды     Эмбинского              54 о 50' в.д.
             артезианского
             бассейна
 
 9  Под-     Участок       Атырау-   Координаты центра:  разведка
    земные   Тугаракчан    ская      46 о 30' с.ш.         и добыча
    воды     Южно-                   54 о 45' в.д.
             Эмбинский
             артезианский
             бассейн
 
10  Под-     Месторождение Восточно- Координаты центра:  добыча
    земные   минеральных   Казах-    47 о 33' с.ш.
    воды     вод Талды-    станская  84 о 26' в.д.
             Арасан
 
11  Под-     Участок       Караган-  Координаты центра:  разведка
    земные   скважины      динская   49 о 30'24'' с.ш.      и добыча
    воды     "Бугылы" в              75 о 27'01'' в.д.
             Каркара-
             линском
             районе
 
12  Под-     Куинское      Караган-  Координаты центра:  добыча
    земные   место-        динская   47 о 38' с.ш.
    воды     рождение                70 о 47' в.д.
            
13  Под-     Участок       Павлодар- 52 о 18'21'' с.ш.      разведка
    земные   скважины на   ская      76 о 55'57'' в.д.      и добыча
    воды     территории              52 о 18'23'' с.ш.
             товарищества            76 о 55'57'' в.д.
             с ограничен-            52 о 18'23'' с.ш.
             ной ответ-              76 о 56'01'' в.д.
             ственностью             52 о 18'21'' с.ш.
             "Алга"                 76 о 56'01'' в.д.
 
14  Под-     Участок       Южно-     Координаты центра:  разведка
    земные   скважины      Казах-    40 о 56' с.ш.         и добыча
    воды     N 8-Р         станская  68 о 25' в.д.
             Голодно-
             степского
             артезианского
             бассейна
     
15  Под-     Участок       Южно-     Координаты центра:  разведка
    земные   скважины      Казах-    42 о 43' с.ш.          и добыча
    воды     N 11-А        станская  68 о 59' в.д.
             Арысский
             артезианского
             бассейна
___________________________________________________________________