Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінiң мәселелерi

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1111 Қаулысы.

      Қазақстан Республикасы Президентінiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару жүйесін одан әрі жетiлдiру жөніндегі шаралар туралы" 2004 жылғы 29 қыркүйектегi N 1449 Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берiлiп отырған:

      1) Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігі туралы ереже;

      2) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 № 236 қаулысымен;

      2-1) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 № 236 қаулысымен;

      3) Қазақстан Республикасы Үкiметінiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар бекiтiлсiн.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.07.07 № 778; 13.03.2013 N 236 қаулыларымен.

      2. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.22 N 984 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      3. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінiң Жоғары аттестаттау комитетi Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінiң Бiлiм және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетiне, оған министрлiктiң бақылау-қадағалау және реттеу функцияларын бере отырып, қайта құру жолымен;

      2) Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлігінiң Аэроғарыш комитетi Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгiнiң Аэроғарыш комитетi болып қайта құру жолымен қайта ұйымдастырылсын.

      4. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.22 № 984 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      5. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.22 № 984 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      6. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      7. Осы қаулы Қазақстан Республикасының "Стандарттау туралы" және "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өлшем бірлігін қамтамасыз ету және стандарттау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 5 қазандағы заңдарына сәйкес 2019 жылғы 11 сәуірде қолданысқа енгізілетін Ереженің 16-тармағындағы орталық аппарат функцияларының 147), 148), 149), 150), 151) және 152) тармақшаларын қоспағанда, қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 19.03.2019 № 131 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1111 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі туралы ереже

      Ескерту. Ереже жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 № 236 қаулысымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      Ескерту. 1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 872 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі білім, ғылым және балалардың құқықтарын қорғау салаларында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 872 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мынадай ведомстволары бар:

      1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті;

      2) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті;

      3) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитеті;

      4) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.09.2004 № 1001 қаулысымен.

      5) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім беру комитеті.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 22.09.2004 № 1001; 23.10.2019 № 789 қаулысымен.

      3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 872 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

      5. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      6. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің, егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілетті берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

      7. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі басшының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

      8. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

      9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Есіл өзенінің сол жағалауы, Мәңгілік Ел көшесі, № 8 үй.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 10.02.2017 № 49 қаулысымен.

      10. Мемлекеттік органның толық атауы – "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі" мемлекеттік мекемесі.

      11. Осы Ереже Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құрылтай құжаты болып табылады.

      12. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен (шығыстар сметасынан) жүзеге асырылады.

      13. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне кәсіпкерлік субъектілерімен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

      Егер Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

      Ескерту. 13-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 872 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2-тарау. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 872 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      14. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің миссиясы:

      ұлттың зияткерлік әлеуетін дамыту, бәсекеге қабілеттілікті және орнықты әлеуметтік-экономикалық өсуді қамтамасыз ететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру.

      15. Міндеттері:

      1) білім, ғылым және ғылыми-техникалық қызмет саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру;

      2) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 18.10.2016 № 594 қаулысымен;

      3) білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау;

      4) ғылыми зерттеулер ұйымдастыруды жетілдіру және олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру;

      5) балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету.

      Ескерту. 15-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 18.10.2016 № 594 қаулысымен.

      16. Функциялары:

      орталық аппараттың функциялары:

      1) білім беру саласында азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын сақтауды қамтамасыз ету;

      1-1) білім беру саласында жергілікті атқарушы органдарды үйлестіруді және оларға әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асыру;

      2) білім беру сапасын басқаруды жүзеге асыру, білім беру ұйымдары ұсынатын білім беру қызметтерінің сапасын әдістемелік және әдіснамалық қамтамасыз ету;

      2-1) білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын әзірлеу және бекіту;

      2-2) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін жалпы білім беру пәндері циклінің үлгілік оқу бағдарламаларын әзірлеу және бекіту;

      3) мемлекеттік жастар саясатын іске асыру;

      4) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 18.10.2016 № 594 қаулысымен;

      5) ғылым саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру, арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамытуды қамтамасыз ету;

      5-1) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 18.10.2016 № 594 қаулысымен;

      5-2) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 18.10.2016 № 594 қаулысымен;

      5-3) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 18.10.2016 № 594 қаулысымен;

      5-4) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 18.10.2016 № 594 қаулысымен;

      5-5) білім беру мәселелері бойынша жастар ұйымдарымен өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асыру;

      5-6) білім беру мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды және іске асыруды жүзеге асыру;

      5-7) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 18.10.2016 № 594 қаулысымен;

      6) баланың негізгі құқықтарын іске асыру жөніндегі әртүрлі бағдарламаларды әзірлеу;

      6-1) баланың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

      7) білім беру, сондай-ақ ғылыми қызмет саласында шетелдік әріптестермен келіссөздер жүргізу және өз құзыреті шегінде халықаралық шарттар (келісімдер) мен бағдарламаларға қол қою; білім беру ұйымдары жүзеге асыратын халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру қағидаларын белгілеу және осы жұмысты үйлестіру;

      8) аккредиттеу органдарына, оның ішінде шетелдік аккредиттеу органдарына қойылатын талаптарды және оларды танудың тәртібін белгілеу және танылған аккредиттеу органдарының, аккредиттелген білім беру ұйымдары мен білім беру бағдарламаларының тізілімін қалыптастыру;

      9) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейлерін, сондай-ақ медициналық және фармацевтикалық оқу орындарының үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын қоспағанда, білім беру деңгейлерінің үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларын әзірлеу және бекіту;

      9-1) бас бостандығынан айыруға сотталғандардың бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім алуын ұйымдастыру қағидаларын қылмыстық-атқару қызметі саласындағы уәкілетті органмен келісу;

      9-2) "Өзін-өзі тану" адамгершілік-рухани білім беру бағдарламасын бекіту;

      10) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.05.2016 № 288 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      11) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 18.10.2016 № 594 қаулысымен;

      12) білім беру саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру, салааралық үйлестіруді жүзеге асыру, білім беру және ғылым саласындағы халықаралық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру;

      13) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 872 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      14) білім беруді дамытудың жай-күйі туралы жыл сайынғы ұлттық баяндаманы әзірлеу және жариялау арқылы қоғам мен мемлекетті білім беру жүйесінің жай-күйі және оның қызметінің тиімділігі туралы нақты ақпаратпен қамтамасыз ету;

      14-1) білім беруді басқару жүйесінің білім беру мониторингін және оны ақпараттық қамтамасыз етуді жүзеге асыру, білім берудің бірыңғай ақпараттық жүйесін ұйымдастыру және оның жұмыс істеу ережелерін бекіту;

      14-2) білім беру бағдарламалары бойынша жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына білім алушыларды қабылдау қорытындылары бойынша мониторинг жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      15) балалар музыка мектептерінің, балалар көркемөнер мектептерінің және балалар өнер мектептерінің үлгілік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламаларын бекіту;

      16) бастауыш, негiзгi орта, жалпы орта бiлiмнің жалпы бiлiм беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту;

      16-1) тиісті үлгілердегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      16-2) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын әзірлеу;

      17) мүдделі орталық атқарушы органдармен, жұмыс берушілермен және басқа да әлеуметтік әріптестермен өзара іс-қимыл жасай отырып, кәсіптер мен мамандықтардың тізбелерін қалыптастыру және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің сыныптауышын бекіту;

      17-1) мүдделі орталық атқарушы органдармен, жұмыс берушілермен және басқа да әлеуметтік әріптестермен өзара іс-қимыл жасай отырып, кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышын әзірлеу және бекіту;

      18) меншік нысандарына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, білім беру ұйымдарында оқу жылының басталу және аяқталу мерзімдерін айқындау;

      19) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 23.10.2019 № 789 қаулысымен.

      20) мектепке дейiнгi, орта, техникалық және кәсiптiк, орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымдарын, сондай-ақ арнайы білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекiту;

      20-1) техникалық және кәсiптiк, орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын әзiрлеудi ұйымдастыру;

      21) мектепке дейінгі ұйымдар, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім беру қызметтерін көрсетудің үлгілік шартының, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік практиканы өткізуге арналған үлгілік шарттың және дуальды оқыту туралы үлгілік шарттың нысандарын әзірлеу және бекіту;

      22) оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысқа басшылықты жүзеге асыру және оны жүргізуді үйлестіру, мәдениет саласындағы білім беру ұйымдарын қоспағанда, білім беру ұйымдарында оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын, оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту және қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      23) Қазақстан Республикасының жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының даярлық бөлімдерінің қызметін ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      24) оқулықтарды, оқу-әдiстемелiк кешендер мен оқу-әдiстемелiк құралдарды әзiрлеу, оларға сараптама, сынақ өткізу және мониторинг жүргізу, оларды басып шығару жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру қағидаларын бекiту және осы жұмысты ұйымдастыру;

      25) жыл сайын республикалық және жергілікті бюджеттер бекітілгенге дейін оқулықтардың, оқу-әдiстемелiк кешендердiң, оқу құралдарының және басқа да қосымша әдебиеттiң, оның ішінде электрондық жеткізгіштердегі тiзбесiн бекіту;

      25-1) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 23.10.2019 № 789 қаулысымен.
      26) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 23.10.2019 № 789 қаулысымен.

      27) жаратылыстану-математика циклы пәндері бойынша Президенттік олимпиаданы, жалпы білім беру пәндері бойынша республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарын, орындаушылардың республикалық конкурстары мен кәсіби шеберлік конкурстарын ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту;

      28) жалпы білім беру пәндері бойынша республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың), орындаушылар конкурстарының, кәсіби шеберлік конкурстарының және спорттық жарыстардың тізбесін бекіту;

      29) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, ведомстволық бағынысы бiлiм беру ұйымдарының жарғыларын бекiту;

      30) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының педагог жұмыскерлері мен оларға теңестірілген адамдарын қоспағанда, педагог жұмыскерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту;

      31) мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру қағидаларын бекіту;

      31-1) мемлекеттік техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру қағидаларын әзірлеу;

      32) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 872 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      33) педагог қызметкерлерді аттестаттау қағидаларын бекіту;

      34) педагог кадрларды қайта даярлау мен олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;

      35) салалық көтермелеу жүйесін әзірлеу және бекіту;

      36) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 872 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      37) шетелге, оның ішінде академиялық оралымдылық шеңберінде оқытуға жіберу тәртібін әзірлеу, бекіту және белгілеу;

      38) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 872 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      39) еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар кадрларды даярлауға, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының даярлық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      39-1) мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған шығыстарды қаржыландыру нормативтерін және оларды жоспарлау әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      39-2) техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi және жоғары бiлiмнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарда мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алушылар үшін өтемақылар төлеу арқылы қысқы және жазғы каникул кезеңінде қалааралық теміржол және автомобиль (таксиден басқа) көлігінде жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      39-3) студенттерді, магистранттар мен докторанттарды жатақханалардағы орындармен қамтамасыз етуге мемлекеттік тапсырысты орналастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      40) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын бөлуді бекіту;

      40-1) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыру және бөлу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      40-2) студенттерді, магистранттар мен докторанттарды жатақханалардағы орындармен қамтамасыз етуге мемлекеттік тапсырысты бекіту және орналастыру;

      40-3) студенттерді, магистранттар мен докторанттарды жатақханалардағы орындармен қамтамасыз етуге мемлекеттік тапсырыстың мөлшерін айқындау әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      41) орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      42) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 872 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      43) бiлiм туралы мемлекеттiк үлгiдегi құжаттардың бланкiлерiне тапсырыс берудi ұйымдастыру, оларды сақтау, есепке алу мен беру және олармен негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және техникалық және кәсіптік, орта бiлiмнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарын, ведомстволық бағынысты бiлiм беру ұйымдарын қамтамасыз ету жөнiндегi қағидаларды әзiрлеу және бекiту, олардың пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру;

      44) білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептілік құжаттарының нысандарын бекіту, білім туралы құжаттарды ресімдеуге қойылатын талаптарды айқындау, білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама нысанын бекіту;

      44-1) бастауыш білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін әрбір пән бойынша бірыңғай базалық оқулықты бекіту;

      45) жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      46) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын қоспағанда, білім алушыларды білім беру ұйымдарының типтері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      47) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      48) білім беру жүйесін басқару органдарын ақпараттық қамтамасыз етуді жүзеге асыру;

      49) бірыңғай ақпараттық білім беру жүйесін ұйымдастыру және оның жұмыс істеу қағидаларын әзірлеуді ұйымдастыру және бекіту;

      50) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 18.10.2016 № 594 қаулысымен;

      50-1) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 18.10.2016 № 594 қаулысымен;

      50-2) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 18.10.2016 № 594 қаулысымен;

      50-3) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 18.10.2016 № 594 қаулысымен;

      50-4) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 18.10.2016 № 594 қаулысымен;

      51) арнаулы білім беру ұйымдарының үлгілері мен түрлерінің тізбесін белгілеу, арнаулы білім алуға мұқтаж адамдар үшін білім беру ұйымдарында қажетті орын санын айқындау;

      52) мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық және оқу-әдістемелік жарақтандырылуы мен қамтамасыз етілуіне қойылатын ең төменгі міндетті талаптарды белгілеу;

      53) барлық білім беру ұйымдары үшін арнаулы білім беру шарттарының бірыңғай қағидаттары мен нормативтерін айқындау;

      54) мүмкіндігі шектеулі балалар оқитын арнаулы сыныптардың (топтардың) шекті толымдылығын айқындау;

      55) білім алушыларды аттестаттау әдістемесін айқындау;

      56) балалар құқықтарын қорғау саласындағы уәкілетті органдардың халықаралық ынтымақтастық ісіндегі қызметін үйлестіру;

      56-1) біліктілікті арттырудың ваучерлік-модульдік жүйесінің әдістемесін бекіту;

      57) ұлттық бірыңғай тестілеуді және кешенді тестілеуді өткізу және оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      58) білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау тәртібін белгілеу;

      59) мүшелерін сайлау тәртібін қоса алғанда, ғылыми ұйымның консультативтік-кеңесші органы туралы үлгі ережені бекіту;

      60) диссертациялық кеңес туралы үлгілік ережені бекіту;

      60-1) дәрежелер беру тәртібін бекіту;

      61) ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру тәртібін бекіту;

      61-1) білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту;

      61-2) орта білім беру ұйымдарында сынып жетекшілігі туралы ережені бекіту;

      61-3) орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды бекіту;

      61-4) ауа райы қолайсыз метео жағдайларда орта білім беру ұйымдарында, сондай-ақ техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында сабақтарды тоқтату қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      61-5) сыныптауышқа сәйкес техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім үшін оқыту мерзімдері және білім беру деңгейлері бойынша кәсіптер мен мамандықтардың тізбесін әзірлеу және бекіту, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің сыныптауышын бекіту;

      61-6) мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының оқулықтарға және оқу-әдістемелік кешендерге қажеттілігін болжау әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      61-7) мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту;

      61-8) мемлекеттік білім беру ұйымдарының кітапханалар қорын қалыптастыру, пайдалану және сақтау жөніндегі қағидаларды бекіту;

      61-9) білім беру ұйымдарын бағалау өлшем шарттарын әзірлеу және бекіту;

      61-10) білім алушылардың білімін бағалау өлшемшарттарын бекіту;

      61-11) жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарына (ғылыми жарыстарға) қатысушылар құрамын қалыптастыру қағидаларын бекіту;

      61-12) педагогикалық әдеп қағидаларын бекіту;

      61-13) ғылыми қызметтің нәтижелерін жариялау үшін ұсынылатын басылымдар тізбесіне қосу үшін ғылыми басылымдарға қойылатын талаптарды әзірлеу және бекіту;

      61-14) педагог кадрлардың біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын бекіту;

      61-15) педагог кадрлардың біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын бекіту;

      61-16) экстернат нысанында оқыту қағидаларын бекіту;

      61-17) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде кәсіпорындарды (ұйымдарды) айқындау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      61-18) дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын мүдделі мемлекеттік органдармен келісім бойынша әзірлеу және бекіту;

      61-19) білім беру ұйымдарының жатақханаларындағы орындарды бөлу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      61-20) мектепке дейінгі жастағы және мектеп жасындағы балаларды орта білім алғанға дейін есепке алуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту;

      61-21) экстернат нысанында оқытуға жол берілмейтін жоғары білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының тізбесін бекіту;

      61-22) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының даму бағдарламасының құрылымын және оны әзірлеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      61-23) стипендиялық бағдарламаларға қатысу үшін үміткерлерді іріктеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      61-24) жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру іске асырылатын білім беру ұйымдарының типтері мен түрлерінің тізбесін бекіту;

      61-25) мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған орта білім беру ұйымдарын шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын ұйымдық-құқықтық нысанына қайта ұйымдастыру үшін өлшемшарттарды бекіту;

      61-26) республикалық орта білім беру ұйымдарындағы мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту;

      61-27) сырттай және кешкі оқу нысандарында білім алуға жол берілмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің тізбесін бекіту;

      61-28) формальды емес білім беретін, танылған ұйымдардың тізбесіне енгізілген ұйымдар беретін формальды емес білім арқылы ересектер алған оқу нәтижелерін тану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      61-29) формальды емес білім беретін ұйымдарды тану қағидаларын әзірлеп, бекіту және формальды емес білім беретін, танылған ұйымдардың тізбесін қалыптастыру;

      62) ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу;

      63) баланың құқықтарын қорғау саласындағы басқа мүдделі уәкілетті органдардың қызметін үйлестіру және бағыттау;

      63-1) баланың құқықтарын қорғау саласында жергілікті атқарушы органдарды үйлестіруді және оларға әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асыру;

      64) ведомстволық бағынысты ұйымдарды бюджет қаражаты есебінен белгіленген тәртіппен қаржыландыруды жүзеге асыру;

      65) техникалық және кәсіптік білім алу үшін жоғары техникалық мектептерге оқуға қабылдау шарттарын айқындау;

      66) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына оқуға түскен адамдармен жасалатын үлгілік шартты бекіту;

      67) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген білім алушыларды қорытынды аттестаттау ерекшеліктерін айқындау;

      68) мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжаттарды толтыруға қойылатын талаптарды айқындау;

      69) білім беру ұйымдары түрлерінің номенклатурасын және олардың қызметінің, оның ішінде шағын жинақты мектептер қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту;

      69-1) мемлекеттік білім беру тапсырысына байланысты көрсетілетін қызметтер тізбесін қалыптастыру және бекіту;

      70) білім беру ұйымының ғылыми кеңесін сайлау тәртібін және алқалы басқарудың өзге де нысандарын қоса алғанда, жұмысты ұйымдастырудың үлгілік қағидаларын бекіту;

      71) ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет саласында мемлекеттік саясаттың жүргізілуін үйлестіруді жүзеге асыру;

      72) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.09.2014 № 1001 қаулысымен;

      73) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 18.10.2016 № 594 қаулысымен;

      73-1) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 18.10.2016 № 594 қаулысымен;

      74) балалар ауылындағы отбасында балаларды күтіп-бағуды және тәрбиелеуді жүзеге асыратын тәрбиеші ананы конкурстық іріктеу тәртібін айқындау;

      75) балалар ауылының әкімшілігі туралы ережені бекіту;

      76) тәрбиеші аналардың біліктілік санаттарын әзірлеу және белгілеу;

      77) балаларды балалар ауылындағы отбасына беру туралы үлгілік шартты бекіту;

      78) балалар ауылының, балалар үйлерінің, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернаттардың және тәрбиеленушінің (түлегінің) арасында жасалған Жасөспірімдер үйінде күтіп-бағу туралы үлгілік шартты бекіту;

      79) азаматтардың денсаулығын сақтау, әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті органдармен бірлесіп, мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытудың техникалық құралдарына қойылатын нормативтік талаптарды әзірлеу және бекіту;

      80) басқа мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау бағдарламаларын ғылыми сүйемелдеуді ұйымдастыру;

      81) Қазақстан Республикасындағы балалардың жағдайы туралы жыл сайынғы мемлекеттік баяндаманы Қазақстан Республикасының Президентіне ұсыну және оны ресми басылымда жариялау;

      82) мүгедектерді оқытуды жүзеге асыратын арнаулы білім беру ұйымдарының білім беру қызметін регламенттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін әзірлеу және бекіту;

      83) психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялар беру қызметін ұйымдастыру қағидаларын бекіту;

      84) кәмелетке толмағандардың заңға мойынұсынушылық мінез-құлқын қалыптастыруға, олардың бойына адамгершілік пен салауатты өмір салты негіздерін дарытуға бағытталған бағдарламалар мен әдістемелерді әзірлеу және оны білім беру ұйымдарының жұмыс практикасына енгізу;

      85) арнаулы білім беру ұйымдары туралы ережені бекіту;

      86) ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдары туралы ережені бекіту;

      87) білім беру саласында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын әзірлеу және бекіту;

      87-1) әлеуметтік қызметкерлерге қойылатын біліктілік талаптары мен оларды аттестаттау тәртібін әзірлеу және халықты әлеуметтік қорғау және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша бекіту;

      88) халықты әлеуметтік қорғау және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органдар әзірлеген арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын, әлеуметтік қызметкерлерге қойылатын біліктілік талаптары мен оларды аттестаттау тәртібін келісуді жүзеге асыру;

      89) әлеуметтік қызметкерлер мамандықтарының тізбесін, оларды даярлау мен біліктілігін арттыру стандарттарын бекіту;

      90) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету бойынша мониторинг жүргізуді қамтамасыз ету;

      91) халықтың арнаулы әлеуметтік қызметтерге қажеттіліктеріне талдау жүргізуді қамтамасыз ету;

      92) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін субъектілерді ғылыми және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметті үйлестіруді жүзеге асыру;

      93) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету саласындағы білім беру ұйымдарының қызметін үйлестіруді жүзеге асыру;

      94) жеке және заңды тұлғалармен, халықты әлеуметтік қорғау және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органмен және басқа да мемлекеттік органдармен арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасауды жүзеге асыру;

      95) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің, сондай-ақ кредиттік оқыту технологиясын ескере отырып, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру қағидаларын әзірлеуді ұйымдастыру және бекіту;

      96) біліктілікті қашықтықтан арттыруды қамтамасыз ету қағидаларын бекіту;

      97) педагогтердің біліктілік деңгейін растау қағидаларын бекіту;

      98) қағидаларын денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган әзірлейтін және бекітетін денсаулық сақтау саласындағы, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды нысаналы даярлауды қоспағанда, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында философия (РһD) докторларын нысаналы даярлау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      99) мемлекеттік жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының ректорларын тағайындау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      100) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 872 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      101) білім беру ұйымдарында эксперимент режимінде іске асырылатын білім беру бағдарламаларын әзірлеу, сынақтан өткізу және енгізу қағидаларын бекіту;

      102) "Болашақ" халықаралық стипендиясы бойынша шығыс нормаларын, оқуға және тағылымдамадан өтуге арналған үлгілік шарттарды бекіту;

      103) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 27.02.2015 № 101 қаулысымен;

      104) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміндегі мәліметтерді алу;

      105) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 27.02.2015 № 101 қаулысымен;

      105-1) лицензиарларды, лицензия беруді келісуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу және оларды рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу;

      105-2) лицензияланатын қызмет түрлеріне қойылатын біліктілік талаптары мен оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, оларды рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу және бекіту;

      106) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің, сондай-ақ кредиттік оқыту технологиясын ескере отырып, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру әдістемесін әзірлеуді ұйымдастыру және бекіту;

      107) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің республикалық оқу-әдістемелік кеңесін және кадрларды даярлау бағыттары бойынша оқу-әдістемелік бірлестіктер құру және олардың қызметтері туралы ережені бекіту;

      107-1) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің республикалық оқу-әдістемелік кеңесін, бейіндер бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бірлестіктерін құру және олардың қызметі туралы ережелерді бекіту;

      108) білім беру саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру;

      109) ғылым саласындағы нысаналы және халықаралық бағдарламаларды қалыптастыру;

      110) Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      111) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидаларын әзірлеу, сондай-ақ оларды аккредиттеуден өткізу;

      112) мемлекеттік статистикалық есептілік негізінде халықты әлеуметтік қорғау органдарымен бірлесіп, мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдаудың республикалық, жергілікті бағдарламаларының мониторингін жүргізу;

      113) өз құзыреті шегінде мемлекеттік ғылыми ұйымдар басшыларын қызметке тағайындау және қызметтен босату;

      114) білім беру сапасын сырттай бағалау әдісімен білім беру мониторингін жүргізу;

      115) жалпы білім беру пәндері бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жарыстарға қатысу үшін Қазақстан Республикасының құрама командасын қалыптастыру тәртібін айқындау;

      116) қорғаншылық, қамқоршылық мәселелері бойынша мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін үйлестіруді және өзара іс-қимыл жасауын ұйымдастыруды жүзеге асыру;

      117) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды орталықтандырылған есепке қою үшін қажетті құжаттар тізбесін бекіту;

      118) асырап алынған балаларды консулдық есепке қою туралы есептер мен ақпаратты есепке алу қағидаларын бекіту;

      119) заңнамада белгіленген тәртіппен жергілікті атқарушы органдардың білім басқармасының органдарына, білім беру ұйымдарына, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған денсаулық сақтау және халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарына, девиантты мінез-құлықты балаларға арналған және ерекше режимде ұстайтын арнаулы білім беру ұйымдарына, балалардың білім алу, тамақтануын, тасымалын, демалысын, сауықтырылуы мен бос уақытын ұйымдастыру құқықтарын қамтамасыз ету жөніндегі білім беру ұйымдарына бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізудің жартыжылдық тізімін бекіту;

      120) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 23.10.2019 № 789 қаулысымен.

      121) ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялауға ұсынылған ғылыми басылымдар тізбесін бекіту;

      122) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 23.10.2019 № 789 қаулысымен.

      123) балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      124) тармақша ҚР 10.01.2006 № 116-V Заңы қолданысқа енгізілген күннен бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Үкіметінің 22.09.2014 N 1001 қаулысының 2-т. қараңыз.

      124) білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандарттарын әзірлеу тәртібін айқындау;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      125) тармақша ҚР 10.01.2006 № 116-V Заңы қолданысқа енгізілген күннен бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Үкіметінің 22.09.2014 N 1001 қаулысының 2-т. қараңыз.

      125) мемлекеттік үлгідегі білім беру туралы құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру тәртібін айқындау;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      126) тармақша ҚР 10.01.2006 № 116-V Заңы қолданысқа енгізілген күннен бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Үкіметінің 22.09.2014 N 1001 қаулысының 2-т. қараңыз.

      126) білім беруді мониторингтеуді жүзеге асыру тәртібін белгілеу;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      127) тармақша ҚР 10.01.2006 № 116-V Заңы қолданысқа енгізілген күннен бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Үкіметінің 22.09.2014 N 1001 қаулысының 2-т. қараңыз.

      127) мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды және олардың орындалуы жөніндегі есептерді мемлекеттік есепке алу қағидаларын бекіту;

      127-1) ғылыми, ғылыми-техникалық жобаларды, бағдарламаларды және олардың орындалуы жөніндегі есептерді мемлекеттік есепке алуды ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      128) тармақша ҚР 10.01.2006 № 116-V Заңы қолданысқа енгізілген күннен бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Үкіметінің 22.09.2014 N 1001 қаулысының 2-т. қараңыз.

      128) мемлекеттік-жекешелік әріптестік негізінде ғылыми зерттеулерді және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу тәртібін бекіту;

      129) орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етумен байланысты тауарларды сатып алу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      129-1) орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді, тауарларды, сондай-ақ мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етумен байланысты тауарларды жосықсыз берушілердің тізбесін қалыптастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      130) тармақша ҚР 10.01.2006 № 116-V Заңы қолданысқа енгізілген күннен бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Үкіметінің 22.09.2014 N 1001 қаулысының 2-т. қараңыз.

      130) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттерін әзірлеу және бекіту;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      131) тармақша ҚР 10.01.2006 № 116-V Заңы қолданысқа енгізілген күннен бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Үкіметінің 22.09.2014 N 1001 қаулысының 2-т. қараңыз.

      131) мемлекеттік қызмет көрсету;

      132) мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органдармен келісу бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің стратегиялық жоспарын бекіту;

      133) "Алтын белгі" белгісі туралы ережені бекіту;

      134) "Жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы" және "Үздік педагог" атақтарын беру қағидаларын бекіту;

      135) "Орта бiлiм беретін үздiк ұйым", "Техникалық және кәсіптік, орта бiлiмнен кейінгі білім беретін үздiк ұйым" гранттарының мөлшерін және оларды беру тәртiбiн белгiлей отырып, осы гранттарды беруге арналған конкурстарды өткiзу қағидаларын бекiту;

      136) білім беру жинақтау салымы туралы үлгілік шартты әзірлеу және бекіту;

      137) қатысушы банк пен оператор арасындағы немесе оператор мен білім беру ұйымы арасындағы Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі саласындағы ынтымақтастық туралы үлгілік келісімді бекiту;

      138) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын балаларды асырап алуға беру туралы рұқсат беру мүмкіндігі туралы қорытынды беретін комиссия қызметінің қағидаларын және құрамын бекiту;

      139) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап алуға ниет білдірген адамдарды есепке алу қағидаларын бекiту;

      140) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.08.2016 № 507 қаулысымен.

      141) бала асырап алу жөніндегі агенттіктерді аккредиттеу қағидаларын бекiту;

      142) жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке алуды ұйымдастыру және олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидаларын бекiту;

      143) патронаттық тәрбие туралы ережені бекiту;

      143-1) асырап алынған баланың өмір сүру, оқу, тәрбие жағдайлары туралы және денсаулығының жай-күйі туралы есепті ұсыну қағидалары мен мерзімдерін, нысанын бекіту;

      143-2) жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың және балаларды өз отбасыларына тәрбиелеуге қабылдауға ниет білдірген адамдардың республикалық деректер банкін қалыптастыру және пайдалану қағидаларын бекіту;

      143-3) Баланы қабылдайтын отбасылар туралы ережені бекіту;

      143-4) қабылдаушы ата-аналарға берілген жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды күтіп-бағуды қаржыландыру қағидаларын және мөлшерін бекіту;

      143-5) Бала қонақтайтын отбасылар туралы ережені бекіту;

      143-6) баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін сатып алу қағидаларын бекiту;

      144) орталық және жергілікті атқарушы органдардың білім және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметін үйлестіруді жүзеге асыру;

      145) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің өкілеттіктеріне жататын мәселелер бойынша орталық және жергілікті атқарушы органдардың қызметін бақылау функцияларын жүзеге асыру;

      146) бірыңғай ұлттық тестілеуді ұйымдастыру және өткізу;

      147) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ұлттық, мемлекетаралық стандарттарды, ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын, стандарттау жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу, өзгерістер енгізу, қайта қарау және күшін жою туралы ұсыныстарды дайындауды және уәкілетті органға енгізуді жүзеге асырады;

      148) уәкілетті органмен келісу бойынша ұлттық стандарттарды және ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын әзірлеуді жүзеге асырады;

      149) стандарттау жөніндегі құжаттар мен ұлттық стандарттау жоспарының жобаларын қарайды;

      150) стандарттау жөніндегі техникалық комитеттерді құру жөнінде ұсыныстар дайындауды жүзеге асырады;

      151) стандарттау жөніндегі техникалық комитеттердің және стандарттау жөніндегі ұлттық органның, стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымдардың жұмысына қатысады;

      152) өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысады;

      153) мемлекеттік орта білім беру ұйымдарына бекітілген дене шынықтыру-сауықтыру және спорт құрылысжайларын мүліктік жалдауға (жалға) беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді.

      154) техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлауды, қысқа мерзімді кәсіптік оқытуды, "Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін") жобасы бойынша кадрлар даярлауды, еңбек ресурстары мен қысқартылатын жұмыскерлерді қайта даярлауды ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту;

      Ведомстволардың функциялары:

      1) заңды тұлғаларға мыналарды:

      бастауыш білім;

      негізгі орта білім;

      жалпы орта білім;

      біліктіліктер бойынша, әскери, арнаулы оқу орындары үшін мамандықтардың топтары бойынша техникалық және кәсіптік білім;

      біліктіліктер бойынша, әскери, арнаулы оқу орындары үшін мамандықтардың топтары бойынша орта білімнен кейінгі білім;

      кадрларды даярлау бағыттары бойынша жоғары білім;

      кадрларды даярлау бағыттары бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім;

      діни білім беру үшін бiлiм беру қызметiмен айналысуға арналған лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру;

      1-1) мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бойынша қызметті жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдауды жүзеге асырады;

      1-2) мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бойынша рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу;

      1-3) білім беру ұйымын Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бойынша қызметті жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламалардың тізілімінен алып тастайды;

      1-4) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қызметін хабарлама жасау тәртібінде жүзеге асыратын білім беру ұйымының қызметін тоқтата тұрады;

      1-5) мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қоспағанда, рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізеді;

      1-6) рұқсат беру рәсімдерін және лицензиялауды рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы оның жұмыс істеу қағидаларына сәйкес электрондық түрде жүзеге асырады;

      1-7) өтініш берушінің Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында белгіленген талаптарды сақтауын тексереді;

      2) ведомстволық бағыныстылығына қарамастан:

      мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын;

      мамандандырылған білімнің мамандандырылған жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын;

      арнайы білімнің арнайы оқу бағдарламаларын;

      әскери, арнаулы оқу орындарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асырып жатқан білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауды жүргізу;

      3) меншік нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, білім беру ұйымдарында Қазақстан Республикасы заңнамасының және білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілердің, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының орындалуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      4) бақылау және тексеру іс-шараларының нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексіне сәйкес білім беру саласындағы уәкілетті органның құзыретіне жатқызылған баптар бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау, әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік жазалар қолдану, істерді қозғау және оларды сот органдарына беру, сот процестеріне қатысу;

      5) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 26.10.2018 № 684 қаулысымен.
      6) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 26.10.2018 № 684 қаулысымен.

      7) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеуден өткізу;

      8) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі бекіткен нормативтік құқықтық актілерді мерзiмдi баспасөз басылымдарында ресми жариялауды қамтамасыз ету;

      9) аумақтық органдардың қызметін үйлестіру және бақылау;

      10) Комитет қызметінің бағыттары бойынша аумақтық органдарға әдістемелік көмек көрсету;

      11) білім туралы құжаттарды (түпнұсқаларды) апостильдеу рәсімін жүзеге асыру;

      12) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 26.10.2018 № 684 қаулысымен.
      13) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 13.06.2019 № 399 қаулысымен.
      14) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 10.02.2017 № 49 қаулысымен;

      15) оқу жетістіктерін сырттай бағалауды ұйымдастыру және өткізу;

      16) білім беру сапасын сырттай бағалау әдісімен білім беру мониторингін жүргізу;

      17) диссертациялық кеңес туралы үлгілік ережені әзірлеу;

      18) философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беру;

      19) қауымдастырылған профессор (доцент), профессор ғылыми атақтарын беру;

      20) мемлекеттің атынан белгіленген мемлекеттік үлгідегі ғылым кандидаты және докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дипломдарын, доцент, қауымдастырылған профессор (доцент), профессор аттестаттарын беру;

      21) PhD докторлық диссертацияларын қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестер құру және олардың қызметін ұйымдастыру, диссертациялық кеңестер төрағаларын бекіту;

      22) философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін және қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атақтарын беруге арналған аттестаттау істерін сараптау жөніндегі сараптамалық кеңестер құру және олардың қызметін ұйымдастыру;

      23) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету процесін автоматтандыруды және оңтайландыруды қамтамасыз ету;

      24) елдің әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси даму мақсаттары мен басымдықтарын ескере отырып, ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөніндегі ұсыныстар әзірлеу;

      25) мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің ғылыми, ғылыми-техникалық жобалары мен бағдарламаларын үйлестіру;

      26) Қазақстан Республикасындағы іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің басым бағыттарын әзірлеу;

      27) Жоғары ғылыми-техникалық комиссияның қызметін ұйымдастыру;

      28) ғылым мен техника саласындағы Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сыйлығын, ғылым саласындағы атаулы сыйлықтар мен мемлекеттiк ғылыми стипендияларды тағайындау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;

      29) қалыптасу, орындалу мен аяқталу кезеңдерінде мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің ғылыми, ғылыми-техникалық жобалары мен бағдарламаларын әзірлеуді ұйымдастыру;

      30) мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және өткізу қағидаларын әзірлеу;

      31) ұлттық ғылыми кеңестердiң тiзбесі мен құрамы бойынша ұсыныстар енгiзу, сондай-ақ олардың қызметiн үйлестiру;

      32) ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламалар шеңберінде жүзеге асырылатын салалық уәкілетті органдардың жұмысын үйлестіру;

      33) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті базалық, гранттық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру тәртібін әзірлеу;

      34) мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негізінде ғылыми зерттеулер мен тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды өткізуді ұйымдастыру;

      35) мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламалардың және олардың орындалуы жөніндегі есептердің мемлекеттік есепке алынуын бақылауды жүзеге асыру;

      36) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 26.10.2018 № 684 қаулысымен.

      37) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген ғылыми және ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламалар бойынша міндеттемелерді іске асыру;

      38) ғылым және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;

      39) ғылым саласындағы салааралық үйлестіруді жүзеге асыру;

      40) ғылыми ұйымдарды құру, қайта ұйымдастыру және тарату туралы ұсыныстар енгiзу;

      41) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу;

      42) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ведомстволық бағынысты ұйымдардағы бюджеттік және қаржылық тәртіпті бақылауды қамтамасыз ету;

      42-1) жастар ұйымдарымен ғылым мәселелері бойынша өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      43) өз құзыреті шеңберінде мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, мемлекеттік қызметтер көрсету тізіліміне өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстар әзірлеу, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын ішкі бақылауды жүргізу;

      44) балалар өмірі көрсеткіштерінің мемлекеттік ең төменгі әлеуметтік стандарттарын, нормалары мен нормативтерін белгілеу жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу;

      45) баланың құқықтарын қорғау, балалардың қадағалаусыз және қараусыз қалуына қарсы іс-қимыл жасау, әлеуметтік жетімдіктің алдын алу мен оның профилактикасы саласында мүдделі мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру;

      46) аумақтық органдардың қызметін үйлестіру және бақылау;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      46) тармақша ҚР 10.01.2006 N 116-V Заңы қолданысқа енгізілген күннен бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Үкіметінің 22.09.2014 N 1001 қаулысының 2-т. қараңыз.

      46) адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қозғайтын нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда, ведомствоның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша және министрліктің актілерінде оларды бекіту жөнінде тікелей құзыреті болған кезде нормативтік құқықтық актілерді бекіту;

      46-3) балалардың құқықтарын қорғау мен заңды мүдделерін сақтау саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді;

      47) бала асырап алу, қорғаншылық, қамқоршылық, патронат, баланы қабылдайтын және бала қонақтайтын отбасылардың мәселелері бойынша облыстық, Астана, Алматы қалалары білім басқармаларының қызметін үйлестіру және бақылау;

      47-1) бала асырап алу жөніндегі агенттіктерді аккредиттеуден өткізу;

      47-2) бала асырап алу жөніндегі агенттік өкілдігін аккредиттеу немесе аккредиттеуден бас тарту туралы шешімді, аккредиттеу мерзімін ұзарту (ұзартудан бас тарту), бала асырап алу жөніндегі филиалдың және (немесе) өкілдіктің қызмет етуін тоқтата тұру, қызмет етуін қайтадан қолданысқа енгізу және тоқтату туралы дәлелді шешімдерін беру;

      47-3) жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың және балаларды өз отбасыларына тәрбиелеуге қабылдауға ниет білдірген адамдардың республикалық деректер банкін қалыптастыру мен пайдалану бойынша аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органдарының қызметін үйлестіру;

      48) өз құзыреті шегінде арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

      49) білім беру ұйымдарында балаларды тамақтандыруды, балаларды мектепке тасымалдауды, олардың қадағалаусыз қалуының және құқық бұзушылықтың алдын алуды ұйымдастыру бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының орындалуын бақылауды жүзеге асыру;

      50) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарының қызметін бақылауды жүзеге асыру;

      50-1) баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін сатып алу бойынша қызметін үйлестіру;

      50-2) девиантты мінез-құлықты балаларға арналған және ерекше режимде ұстайтын арнайы білім беру ұйымдарының қызметін бақылауды жүзеге асыру;

      51) баланың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған бала құқықтары туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

      52) білім беру ұйымдарында балаларды тамақтандыруды ұйымдастырудың, балаларды мектепке жеткізудің мониторингі мен талдауын жүзеге асыру;

      53) балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мәселелері бойынша хаттар мен өтініштерді қарау;

      54) балалар өмірі сапасының құқықтық және әлеуметтік кепілдіктерін қамтамасыз ету;

      55) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.09.2013 № 958 қаулысымен;

      56) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 26.10.2018 № 684 қаулысымен.

      57) Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Кәмелетке толмағандардың ісі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырыстарын ұйымдастыру және өткізу;

      58) халықаралық ынтымақтастық ісінде балалардың құқықтарын қорғау саласындағы қызметті үйлестіру;

      59) адамгершілік-рухани дамытуға бағытталған үкіметтік емес ұйымдардың қызметі мен балалардың әлеуметтік бастамаларын үйлестіру және қолдау;

      60) білім және ғылым саласында жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көрсету тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстар әзірлеу;

      61) білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызметтер көрсетуді халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетуге ауыстыру жөніндегі ұсыныстар әзірлеу;

      62) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.09.2014 N 1001 қаулысымен;

      63) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.09.2014 N 1001 қаулысымен;

      64) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.09.2014 N 1001 қаулысымен;

      65) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.09.2014 N 1001 қаулысымен;

      66) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.09.2014 N 1001 қаулысымен;

      67) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 26.10.2018 № 684 қаулысымен.

      68) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру мен іске асыруды жүзеге асыру;

      69) мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыратын үкіметтік емес ұйымдарға ақпараттық, консультативтік, әдістемелік қолдау көрсету;

      70) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.09.2014 N 1001 қаулысымен;

      71) (PhD) философия докторы, бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесін алу үшін қорғалған диссертацияларды мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз ету;

      72) балалар өмірі көрсеткіштерінің ең төменгі әлеуметтік стандарттарын, нормалары мен нормативтерін жақсарту жағына қарай жыл сайын қайта қарауды қамтамасыз ету;

      73) Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасының анықталған бұзушылықтарын ұйғарымда белгіленген мерзімде жою туралы орындалуы міндетті жазбаша ұйғарымдар беру;

      74) білімі және (немесе) біліктілігі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттар бланкілерінің пайдаланылуын бақылауды жүргізу;

      75) шетелдіктерге асырап алуға берілген балаларды бақылауды жүзеге асыру;

      76) өз құзыреті шегінде арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

      76-1) ведомствоның өкілеттіктеріне жататын мәселелер бойынша орталық және жергілікті атқарушы органдардың қызметін бақылау функцияларын жүзеге асыру;

      76-2) балалар музыка мектептерінің, балалар көркемөнер мектептерінің және балалар өнер мектептерінің үлгілік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламаларын әзірлеу;

      76-3) мектепке дейiнгi, орта бiлiм беру ұйымдарын, сондай-ақ арнайы білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын әзірлеуді ұйымдастыру;

      76-4) оқулықтарды, оқу-әдiстемелiк кешендер мен оқу-әдiстемелiк құралдарды әзiрлеу, оларға сараптама, сынақ өткізу және мониторинг жүргізу, оларды басып шығару жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және осы жұмысты ұйымдастыру;

      76-5) жаратылыстану-математика циклы пәндері бойынша президенттік олимпиаданы, жалпы білім беру пәндері бойынша республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарын, орындаушылардың республикалық конкурстары мен кәсіби шеберлік конкурстарын ұйымдастыру және өткізу қағидаларын әзірлеу;

      76-6) жалпы білім беру пәндері бойынша республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың), орындаушылар конкурстарының, кәсіби шеберлік конкурстарының және спорттық жарыстардың тізбесін қалыптастыру;

      76-7) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының педагог жұмыскерлері мен оларға теңестірілген адамдарды қоспағанда, педагог жұмыскерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын әзірлеу;

      76-8) бастауыш білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін әрбір пән бойынша бірыңғай базалық оқулықты айқындау;

      76-9) білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептілік құжаттарының нысандарын әзірлеу;

      76-10) орта білім беру ұйымдарында сынып жетекшілігі туралы ережені әзірлеу;

      76-11) орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды әзірлеу;

      76-12) мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу;

      76-13) мемлекеттік білім беру ұйымдарының кітапханалар қорын қалыптастыру, пайдалану және сақтау жөніндегі қағидаларды әзірлеу;

      76-14) білім алушылардың білімін бағалау өлшемшарттарын әзірлеу;

      76-15) жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарына (ғылыми жарыстарға) қатысушылар құрамын қалыптастыру қағидаларын әзірлеу;

      76-16) педагогикалық әдеп қағидаларын әзірлеу;

      76-17) педагог кадрлардың біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және өткізу қағидаларын әзірлеу;

      76-18) экстернат нысанында оқыту қағидаларын әзірлеу;

      76-19) бастауыш, негiзгi орта, жалпы орта бiлiмнің жалпы бiлiм беретін оқу бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын әзірлеу;

      76-20) меншік нысандарына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, орта білім беру ұйымдарында оқу жылының басталу және аяқталу мерзімдерін айқындау бойынша жұмыстар жүргізу;

      76-21) орта білім беретін республикалық ұйымдарды, сондай-ақ халықаралық келісімдерге сәйкес шетелдік мектептерде оқитын отандастарды оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету;

      76-22) мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету бойынша жұмысты үйлестіру;

      76-23) республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шаралар өткізуді ұйымдастыру;

      76-24) мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру қағидаларын әзірлеу;

      76-25) мектепке дейінгі жастағы және мектеп жасындағы балаларды орта білім алғанға дейін есепке алуды ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу;

      76-26) мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған орта білім беру ұйымдарын шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын ұйымдық-құқықтық нысанына қайта ұйымдастыру үшін өлшемшарттарды әзірлеу;

      76-27) біліктілікті қашықтықтан арттыруды қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеуді ұйымдастыру;

      76-28) білім беру ұйымдарына әдіснамалық көмек көрсету;

      76-29) педагогтердің біліктілік деңгейін растау қағидаларын әзірлеу;

      76-30) білім беру ұйымдарында эксперимент режимінде іске асырылатын білім беру бағдарламаларын әзірлеу, сынақтан өткізу және енгізу қағидаларын әзірлеу;

      76-31) біліктілікті арттырудың ваучерлік-модульдік жүйесінің әдістемесін әзірлеуді ұйымдастыру;

      77) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

      Ескерту. 16-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 14.09.2013 № 958; 08.11.2013 N 1171; 22.09.2004 № 1001 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз); 27.02.2015 № 101; 09.06.2015 № 425; 12.05.2016 № 288 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 31.08.2016 № 507 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз); 18.10.2016 № 594; 10.02.2017 № 49; 26.10.2018 № 684; 24.12.2018 № 872 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.03.2019 № 131 (11.04.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.06.2019 № 399; 03.09.2019 № 653 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 23.10.2019 № 789 қаулыларымен.

      17. Құқықтары мен міндеттері:

      1) заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды адамдарынан қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату және алу;

      2) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша қолданыстағы заңнаманы қолдану жөніндегі түсіндірмелер мен түсініктемелер беру;

      3) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды жүзеге асыру;

      4) Еңбек кодексінде және мемлекеттік қызмет туралы заңнамада көзделген жағдайда және тәртіпте қызметкерлерді көтермелеу, оларға тәртіптік жазалар қолдану, қызметкерлерді материалдық жауапкершілікке тарту;

      5) құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мен халықаралық шарттарының жобаларын әзірлеуге қатысу;

      6) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құзыретіне жататын қызмет саласындағы халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысу;

      7) ведомстволардың аумақтық бөлімшелеріне орындалуы міндетті нұсқаулар беру;

      8) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау, олар бойынша хаттамалар жасау және әкімшілік жазалар қолдану;

      9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында сотқа жүгіну, талап-арыз беру;

      10) қолданыстағы заңнамалық актілерде көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыру;

      11) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін, арыздары мен шағымдарын қарау;

      12) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен, сондай-ақ мемлекеттік органдармен келісу бойынша олармен бірлескен актілер негізінде басқа мемлекеттік органдармен, халықаралық ұйымдармен, сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушылармен өзара іс-қимыл жасау;

      13) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге міндеттерді жүзеге асыру.

3-тарау. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қызметін ұйымдастыру

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 872 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      18. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне басшылықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

      19. Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң бiрiншi басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 872 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      20. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

      21. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бірінші басшысының өкілеттігі:

      1) өз орынбасарларының міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;

      2) еңбек қатынастары мәселелері өзінің құзыретіне жатқызылған Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қызметкерлерін заңнамаға сәйкес қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

      3) заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қызметкерлеріне тәртіптік жазалар мен көтермелеу шараларын қолданады;

      4) бұйрықтарға қол қояды;

      5) барлық мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдарда Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігін білдіреді;

      6) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің жұмыс регламентін бекітеді;

      7) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге бағытталған шараларды қабылдайды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды қабылдамағаны үшін дербес жауапты болады;

      8) оның құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

      22. Бірінші басшы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес айқындайды.

      23. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын жауапты хатшы басқарады.

4-тарау. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мүлкi

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 872 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      24. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мүлкi оған меншік иесі берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      25. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне бекiтiлген мүлiк республикалық меншiкке жатады.

      26. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі өзiне бекiтiлген мүлiктi және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлiнген қаражат есебiнен сатып алынған мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсiлмен иелік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігін қайта ұйымдастыру және тарату

      Ескерту. 5-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 872 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      27. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қарамағындағы ұйымдардың тiзбесi

      Ескерту. Тізбе жаңа редакция - ҚР Үкіметінің 27.02.2015 № 101 қаулысымен; өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 27.04.2015 N 358; 12.05.2016 № 288 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.07.2016 № 433; 26.12.2016 № 851; 10.02.2017 № 49; 22.08.2017 № 497; 20.10.2017 № 657; 29.12.2017 № 916 (қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 13.03.2018 № 119; 04.04.2018 № 161; 19.10.2018 № 649; 16.11.2018 № 754; 14.02.2019 № 64; 03.05.2019 № 241; 30.05.2019 № 354; 11.10.2019 № 752; 28.10.2019 № 890; 01.11.2019 № 823; 26.12.2019 № 979 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Тізбеге өзгеріс енгізілмеген - ҚР Үкіметінің 14.04.2015 № 226 қаулысымен.

      1. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      2. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      3. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.05.2016 № 288 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      5. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 10.02.2017 № 49 қаулысымен.

      6. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      7. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      8. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      9. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.07.2016 № 433 қаулысымен.

      10. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      11. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      12. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      13. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      14. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 10.02.2017 № 49 қаулысымен.

      15. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      16. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      17. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      18. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      19. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      20. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      21. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      22. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      23. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      24. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      25. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      26. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      27. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      28. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      29. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 22.08.2017 № 497 қаулысымен.

      30. "Дарын" республикалық ғылыми-практикалық орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      31.Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 04.04.2018 № 161 қаулысымен

      32. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 26.12.2016 № 851 қаулысымен.

      33. "Балдәурен" республикалық оқу-сауықтыру орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      34. "Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      35. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 01.11.2019 № 823 қаулысымен.

      36. "Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      37. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 01.11.2019 № 823 қаулысымен.

      38. "Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      39. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 01.11.2019 № 823 қаулысымен.

      40. "Машина жасау саласына арналған техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кадрларын даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық кәсіптік орталық" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      41. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      42. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 19.10.2018 № 649 қаулысымен.

      43. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      44. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 752 қаулысымен.

      45. "Халықаралық бағдарламалар орталығы" акционерлік қоғамы.

      46. "Қаржы орталығы" акционерлік қоғамы.

      47. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.05.2016 № 288 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      48. "Talap" комерциялық емес акционерлік қоғамы.

      49. "Ақпараттық-талдау орталығы" акционерлік қоғамы.

      50. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 10.02.2017 № 49 қаулысымен.

      51. "Өрлеу" біліктілікті арттыру ұлттық орталығы" акционерлік қоғамы.

      52. "Республикалық техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың және біліктілікті берудің ғылыми-әдістемелік орталығы" акционерлік қоғамы.

      53. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 30.05.2019 № 354 қаулысымен.

      54. "Республикалық физика-математика мектебі" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      55. "Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      55. "Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      56. "Бөбек" ұлттық ғылыми-практикалық, білім беру және сауықтыру орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі".

      57. "Ұлттық тестілеу орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;

      58. "Оқулық" республикалық ғылыми-практикалық орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      59. "Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      60. "Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      60. "Қаржы академиясы" акционерлік қоғамы.

      61. "Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетi" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      62. "Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      63. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетi" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      64. "Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      65. "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      66. "Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      67. "М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      68. "Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетi" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      69. "Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      70. "Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      71. "Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      72. "Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      73. "Торайғыров университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      74. "Қарағанды индустриялық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      75. "А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      76. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетi" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      77. "Қарағанды техникалық университетi" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      78. "М. Әуезов атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      79. "Рудный индустриялық институты" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      80. "Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      81. "Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      82. "Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      83. "Д. Серiкбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетi" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      84. "Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім жәнеғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің қарамағындағы аумақтық органдардың – мемлекеттік мекемелердің тізбесі

      Ескерту. Тізбе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 23.10.2019 № 789 қаулысымен.

      1. Ақмола облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      2. Ақтөбе облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      3. Алматы облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      4. Атырау облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      5. Шығыс Қазақстан облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      6. Жамбыл облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      7. Батыс Қазақстан облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      8. Қарағанды облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      9. Қостанай облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      10. Қызылорда облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      11. Маңғыстау облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      12. Павлодар облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      13. Солтүстік Қазақстан облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      14. Түркістан облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      15. Нұр-Сұлтан қаласының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      16. Алматы қаласының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      17. Шымкент қаласының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің тiзбесi

      Ескерту. Тақырып жаңа редакция - ҚР Үкіметінің 27.02.2015 № 101 қаулысымен.
      Ескерту. Тізбеге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1440; 27.02.2015 № 101; 27.04.2015 N 358; 26.09.2015 N 789 қаулыларымен.

      1. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1440 қаулысымен.

      2. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1440 қаулысымен.

      3. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1440 қаулысымен.

      4. "Түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми-практикалық орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      5. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 26.09.2015 N 789 қаулысымен.

      6. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 26.09.2015 N 789 қаулысымен.

      7. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 26.09.2015 N 789 қаулысымен.

      8. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1440 қаулысымен.

      9. "Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетiн тереңдете оқытатын орта мектеп-интернаты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      10. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 27.04.2015 N 358 қаулысымен.

      11. "Республикалық ғылыми-педагогикалық кiтапхана" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      12. "Көру қабілеті бұзылған балаларға арналған Қарағанды республикалық арнайы мектеп-интернаты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      13. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1440 қаулысымен.

      14. "Мектепке дейінгі балалық шақ" республикалық орталығы республикалық мемлекеттік мекемесі.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің қарамағындағы ұйымдардың тiзбесi

      Ескерту. Тізбе жаңа редакция - ҚР Үкіметінің 27.02.2015 № 101 қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 10.04.2015 № 221; 24.11.2015 № 939; 12.05.2016 № 288 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.11.2016 № 675; 10.10.2019 № 748; 11.10.2019 № 753; 10.12.2019 № 914; 20.12.2019 № 951 қаулыларымен.

      1. "Математика және математикалық модельдеу институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      2. "Ұлттық биотехнология орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      3. "Экономика институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      4. "А. Байтұрсынов атындағы Тiл бiлiмi институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      5. "М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      6. "Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      7. "Философия, саясаттану және дінтану институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      8. "Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      9. "Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      10. "Ғылым ордасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      11. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 10.12.2019 № 914 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      12. "Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми-зерттеу институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      13. "Өсімдіктердің биологиясы және биотехнологиясы институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      14. "Микробиология және вирусология институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      15. "Жалпы генетика және цитология институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      16. "Биологиялық бақылау, сертификаттау және клиника алдындағы зерттеулер орталық зертханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      17. "Алтай ботаникалық бағы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      18. "Маңғыстау эксперименталдық ботаникалық бағы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      19. "Зоология институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      20. "Адам және жануарлар физиологиясы институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      21. "М.А. Айтхожин атындағы Молекулярлық биология және биохимия институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      22. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 20.12.2019 № 951 қаулысымен.

      23. "Микроорганизмдердің республикалық коллекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      24. "Академик Ө.А. Жолдасбеков атындағы Механика және машинатану институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      25. "Ақпараттық және есептеуіш технологиялар институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      26. "Жану проблемалары институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      27. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 10.04.2015 № 221 қаулысымен.

      28. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 24.11.2015 № 939 қаулысымен.

      29. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.05.2016 № 288 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      30. "Ғылым қоры" акционерлік қоғамы.

      31. "Есік мемлекеттік дендрологиялық саябағы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      32. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 07.11.2016 № 675 қаулысымен.

      33. "Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы" акционерлік қоғамы

      34. "География және су қауіпсіздігі институты" акционерлік қоғамы.

      35. "Сейсмология институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

      36. "Сейсмологиялық тәжірибе-әдістемелік экспедициясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым
комитетінің қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің тiзбесi

      1. "Академик Қ.И. Сәтбаевтың мемориалдық мұражайы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      2. "Мемлекет тарихы институты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің қарамағындағы ұйымдардың тiзбесi

      Ескерту. Тізбемен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.02.2015 № 101; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 07.11.2016 № 675; 10.02.2017 № 49 қаулыларымен.
      1. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 10.02.2017 № 49 қаулысымен.
      2. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 10.02.2017 № 49 қаулысымен.

      3. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 07.11.2016 № 675 қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1111 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң
қарауындағы ұйымдардың тiзбесi

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 236 қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 28 қазандағы
№ 1111 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитетінің аумақтық органдары -
мемлекеттік мекемелерінің тізбесі

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 236 қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1111 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешімдерiне
енгізiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.06.07 № 753 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      2. "Инфракос" республикалық мемлекеттік кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 8 қаңтардағы N 27 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1996 ж., N 2, 9-құжат):

      3-тармақтағы "Энергетика және минералдық ресурстар" деген сөздер "Бiлiм және ғылым" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.

      4. "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 20 қарашадағы N 1756 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 51, 506-құжат):

      3-тармақтағы алтыншы абзац алынып тасталсын:

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлігі туралы ережеде:

      1-тармақтың екiншi абзацындағы "Аэроғарыш комитетi" деген сөздер алынып тасталсын;

      10-тармақтағы 9) тармақша алынып тасталсын;

      11-тармақтағы 13-3) және 13-4) тармақшалары алынып тасталсын.

      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007.12.29 N 1395 (ресми жарияланғаннан кейін жиырма бір күн мерзім өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1111 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң
Бiлiм және ғылым саласындағы қадағалау және
аттестаттау комитетi туралы
ЕРЕЖЕ

      Ескерту. Ереже мен құрылымы алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.22 N 984 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1111 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң
Аэроғарыш комитетi туралы
ЕРЕЖЕ

      Ескерту. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 29.05.2007 N 438 Қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1111 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігі
Аэроғарыш комитетiнiң құрылымы

      Ескерту. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 29.05.2007 N 438 Қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1111 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
Аэроғарыш комитетiнiң қарауындағы ұйымдардың тiзбесi

      Ескерту. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 29.05.2007 N 438 Қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1111 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң күшi
жойылған кейбiр шешiмдерiнiң тiзбесi

      1. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1754 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 51, 504-құжат), 5-тармақтан басқасы.

      2. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 2 желтоқсандағы N 1824 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 53, 522-құжат) 1-тармағының 3) тармақшасы.

      3. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "Бiлiм беру мен тестiлеудiң мемлекеттік стандарттарының ұлттық орталығы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 1999 жылғы 3 желтоқсандағы N 1850 қаулысы 5-тармағының 2) тармақшасы.

      4. "Жоғары аттестациялық комиссия" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы N 2001 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 58, 571-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасында бiлiм мен ғылымды интеграциялау жөніндегі кейбiр шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2000 жылғы 14 ақпандағы N 236 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 7, 86-құжат) 5-тармағының 2) тармақшасы.

      6. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1754 қаулысына өзгерiс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2000 жылғы 16 наурыздағы N 407 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 15, 155-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметтiң 2000 жылғы 19 сәуiрдегi N 604 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 20, 222-құжат) 4-тармағының 2) тармақшасы.

      8. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесi орталығы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 19 мамырдағы N 766 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 22, 267-құжат) 7-тармағының 2) тармақшасы.

      9. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінiң "Ботаника және фитоинтродукция институты" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 5 шiлдедегi N 1018 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 28, 336-құжат) 3-тармағының 2) тармақшасы.

      10. "Тағам институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2000 жылғы 10 шілдедегi N 1043 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 28, 347-құжат) 3-тармағының 2) тармақшасы.

      11. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгiнiң "Қаржы орталығы" мемлекеттік мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2000 жылғы 12 қазандағы N 1523 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 42, 488-құжат) 5-тармағының 1) тармақшасы.

      12. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгiнiң "Балдәурен" республикалық балаларды сауықтыру лагерi" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2000 жылғы 7 қарашадағы N 1679 қаулысы (Қазақстан Pecпубликасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 46, 549-құжат) 6-тармағының 2) тармақшасы.

      13. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгінiң жекелеген білім беру ұйымдарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2000 жылғы 29 қарашадағы N 1782 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 51, 583-құжат) 4-тармағының 2) тармақшасы.

      14. "Қазақстан Pecпубликасы Білім және ғылым министрлiгiнің Жоғары аттестациялық комиссиясын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 17 қаңтардағы N 61 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 1-2, 16-құжат) 5-тармағының 2) тармақшасы.

      15. "Ғылым" ғылыми-баспа орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 20 қаңтардағы N 88 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 1-2, 23-құжат) бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметінің кейбiр шешiмдерiне енгiзілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      16. "Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1754 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 20 қаңтардағы N 90 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 3, 27-құжат).

      17. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң жекелеген республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындарын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2001 жылғы 31 қаңтардағы N 163 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 4-5, 52-құжат) 3-тармағының 2) тармақшасы.

      18. "Кейбiр ұйымдарды Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінiң қарамағына беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2001 жылғы 5 ақпандағы N 186 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 6, 61-құжат) бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      19. "Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлігі Жоғары аттестациялық комитетінiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 20 ақпандағы N 257 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 7, 78-құжат).

      20. "Қазақстан Республикасы Білiм және ғылым министрлiгiнiң" Т.Рысқұлов атындағы Қазақ мемлекеттік басқару академиясы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 2 сәуiрдегi N 434 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 13, 149-құжат) бекітiлген Қазақстан Республикасы Үкiметінің кейбiр шешiмдерiне енгiзілетiн өзгерістер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      21. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінiң "Жер қойнауын кешендi игеру проблемалары институты" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 6 сәуiрдегi N 458 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 13, 160-құжат) бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      22. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "Органикалық синтез және көмiр химиясы институты" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 7 сәуiрдегi N 470 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 14, 167-құжат) бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      23. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "Қазақ мемлекеттiк спорт және туризм академиясы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2001 жылғы 19 сәуiрдегі N 526 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 14, 185-құжат) бекiтілген Қазақстан Республикасы Үкiметінің кейбiр шешiмдерiне енгiзілетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      24. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінiң "Қазақ мемлекеттiк сәулет-құрылыс академиясы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 26 сәуiрдегi N 559 қаулысымен бекiтiлген (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 14, 185-құжат) Қазақстан Республикасы Үкiметiнің кейбiр шешiмдерiне енгiзілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      25. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Қ.И.Сәтбаев атындағы Геологиялық ғылымдар институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 10 мамырдағы N 615 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 16, 217-құжат) 3-тармағының 2) тармақшасы.

      26. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгінің "Қарағанды металлургия институты" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң 2001 жылғы 11 мамырдағы N 623 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 18, 223-құжат) бекiтілген Қазақстан Республикасы Үкiметінің кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      27. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгiнiң "Адамның үйлесiмдi даму институты" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 23 мамырдағы N 692 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 19, 236-құжат) 5-тармағының 2) тармақшасы.

      28. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгiнiң "С.Сейфуллин атындағы Ақмола аграрлық университетi" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 15 маусымдағы N 821 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 22, 280-құжат) бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнің кейбiр шешiмдеріне енгізілетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      29. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлiк және коммуникациялар академиясы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 18 маусымдағы N 833 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 23, 287-құжат) бекiтілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнің кейбiр шешiмдерiне енгізілетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      30. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университетi" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 20 маусымдағы N 842 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 23, 289-құжат) бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметінiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетін өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      31. "Жекелеген мемлекеттiк жоғары оқу орындарын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 29 маусымдағы N 892 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 24-25, 236-құжат) 3-тармағының 2) тармақшасы.

      32. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 12 шілдедегі N 951 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 26, 326-құжат) 1-тармағының 2) тармақшасы.

      33. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1754 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 23 шiлдедегi N 990 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 27, 342-құжат).

      34. "Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 20 ақпандағы N 257 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2001 жылғы 25 шiлдедегі N 1007 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 28, 352-құжат).

      35. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінiң "Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 9 тамыздағы N 1043 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 29, 370-құжат) бекiтілген Қазақстан Республикасы Yкiметiнің кейбiр шешiмдеріне енгiзілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      36. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "Абылай хан атындағы Қазақ мемлекеттiк халықаралық қатынастар және әлем тiлдерi университеті" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 23 тамыздағы N 1099 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 30, 390-құжат) бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбiр шешiмдерiне енгізiлетін өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      37. "Жекелеген жоғары оқу орындарын қайта атау және акционерлiк қоғамдар етіп қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 11 қазандағы N 1313 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 35, 459-құжат) бекiтілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 2-тармағы.

      38. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінің "Қазақ мемлекеттік заң академиясы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2001 жылғы 24 қазандағы N 1358 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 36-37, 474-құжат) бекiтілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнің кейбiр шешiмдерiне енгiзілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      39. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау ісі жөнiндегi агенттігінiң "Республикалық кәсiби аурулар клиникасы", "Кәсiби патология клиникасы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсіпорындарын және "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Физиология және еңбек гигиенасы институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 29 қазандағы N 1370 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 36-37, 479-құжат) 5-тармағының 2) тармақшасы.

      40. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбiр білім беру ұйымдарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 11 желтоқсандағы N 1619 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 47, 551-құжат) 4-тармағының 2) тармақшасы.

      41. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгiнiң жекелеген білім беру ұйымдарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2002 жылғы 17 мамырдағы N 533 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 14, 146-құжат) 4-тармағының 2) тармақшасы.

      42. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "12 жылдық білім беру проблемалары республикалық ғылыми-практикалық орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 27 шiлдедегі N 839 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 25, 263-құжат) 5-тармағының 2) тармақшасы.

      43. "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2002 жылғы 12 қыркүйектегі N 995 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 30, 329-құжат).

      44. "Қазақстан Республикасы Үкiметінің кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 28 қазандағы N 1148 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 37, 386-құжат) бекiтілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 3-тармағы.

      45. "Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі" Батыс Қазақстан мемлекеттік университетi" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 5 қарашадағы N 1172 қаулысы 4-тармағының 2) тармақшасы.

      46. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1754 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2003 жылғы 21 ақпандағы N 186 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 9, 94-құжат).

      47. "Степногор қаласында биотехнологиялық өндiрiстi дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2003 жылғы 20 наурыздағы N 277 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 12, 135-құжат) бекiтілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      48. "Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесiн қайта ұйымдастыру туралы" 2003 жылғы 31 наурыздағы N 1051 Жарлығын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 27 маусымдағы N 623 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 27, 259-құжат) бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметінiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      49. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгiнiң кейбiр республикалық мемлекеттік мекемелерiн қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 1 тамыздағы N 774 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 31, 312-құжат) 3-тармағы.

      50. "Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетi" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 26 қыркүйектегі N 979 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 39, 398-құжат) бекiтілген Қазақстан Республикасы Үкiметінің кейбiр шешiмдерiне енгізiлетін өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      51. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу және күшi жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 27 қарашадағы N 1191 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 45, 491-құжат) бекiтілген Қазақстан Республикасы Үкiметінiң кейбiр шешімдеріне енгiзілетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 1-тармағы.

      52. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 25 маусымдағы N 790 және 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1754 қаулыларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 29 қарашадағы N 1214 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 45, 498-құжат) 1-тармағының 2) тармақшасы.

      53. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "Балдәурен" республикалық балаларды сауықтыру лагерi" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсіпорнын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 30 қаңтардағы N 112 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 4, 62-құжат) 3-тармағының 2) тармақшасы.

      54. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң жекелеген республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 3 ақпандағы N 128 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 5, 72-құжат) 5-тармағының 2) тармақшасы.

      55. "Даму проблемалары бар балалар мен жасөспiрiмдердi әлеуметтік бейімдеу мен кәсiби еңбекпен оңалтудың республикалық ғылыми-практикалық орталығы" мемлекеттік мекемесiн қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 25 ақпандағы N 222 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 10, 120-құжат) 3-тармағының 1) тармақшасы.

      56. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгінің кейбiр республикалық мемлекеттiк кәсіпорындарының мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 5 наурыздағы N 280 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 12, 153-құжат) 6-тармағының 2) тармақшасы.

      57. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнің "Республикалық оқушылар сарайы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсіпорнын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 28 сәуiрдегі N 481 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 19, 247-құжат) 3-тармағының 2) тармақшасы.

      58. "Инфекцияға қарсы жаңа препараттарды жасаудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 24 маусымдағы N 703 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 26, 334-құжат) 8-тармағының 3) тармақшасы.

      59. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгінің "С.Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік агротехникалық университетi" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 3 тамыздағы N 829 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 29, 386-құжат) бекiтілген Қазақстан Республикасы Үкiметінің кейбiр шешiмдерiне енгізілетiн толықтырулар мен өзгерiстердiң 4-тармағы.

      60. "Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi "Салааралық ақпарат ғылыми-техникалық орталығы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсіпорнының кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 921 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 32, 436-құжат) бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнің кейбiр шешiмдерiне енгізілетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      61. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінiң "Бөбек" республикалық оқу-сауықтыру орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 30 қыркүйектегi N 1005 қаулысы 3-тармағының 3) тармақшасы.

      62. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінiң "А. Жұбанов атындағы республикалық қазақ орта музыка мектеп-интернаты" мемлекеттік мекемесiн қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 7 қазандағы N 1041 қаулысы 3-тармағының 1) тармақшасы.

Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2004 года N 1449 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) Положение о Министерстве образования и науки Республики Казахстан;

      2) исключен постановлением Правительства РК от 13.03.2013 № 236 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию);
      2-1) исключен постановлением Правительства РК от 13.03.2013 № 236 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию);

      3) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 07.07.2011 № 778; от 13.03.2013 № 236 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию).
      2. Исключен постановлением Правительства РК от 22.10.2007 N 984 (вводятся в действие по истечении 30 календарных дней со дня подписания настоящего постановления).

      3. Реорганизовать:

      1) Высший аттестационный комитет Министерства образования и науки Республики Казахстан путем преобразования в Комитет по надзору и аттестации в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан с передачей ему контрольно-надзорных и регулирующих функций министерства;

      2) Аэрокосмический комитет Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан путем преобразования в Аэрокосмический комитет Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      4. (исключен постановлением Правительства РК от 22 октября 2007 г. N 984 (вводятся в действие по истечении 30 календарных дней со дня подписания настоящего постановления):
      1) <*>
      2) (исключен постановлением Правительства РК от 29 мая 2007 года N 438)
      3) (исключен постановлением Правительства РК от 29 мая 2007 года N 438)
      5. (исключен постановлением Правительства РК от 22 октября 2007 г. N 984 (вводятся в действие по истечении 30 календарных дней со дня подписания настоящего постановления).

      6. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению.

      7. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением подпунктов 147), 148), 149), 150), 151) и 152) функций центрального аппарата пункта 16 Положения, которые вводятся в действие с 11 апреля 2019 года в соответствии с законами Республики Казахстан от 5 октября 2018 года "О стандартизации" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации".

      Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правительства РК от 19.03.2019 № 131.

     
      Премьер-Министр
Республики Казахстан

  Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1111

Положение
о Министерстве образования и науки Республики Казахстан

      Сноска. Положение в редакции постановления Правительства РК от 13.03.2013 № 236 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию).

Глава 1. Общие положения

      Сноска. Заголовок главы 1 в редакции постановления Правительства РК от 24.12.2018 № 872 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Министерство образования и науки Республики Казахстан является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах образования, науки и защиты прав детей.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 24.12.2018 № 872 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Министерство образования и науки Республики Казахстан имеет ведомства:

      1) Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан;

      2) Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан;

      3) Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан;

      4) исключен постановлением Правительства РК от 22.09.2014 № 1001 (порядок введения в действие см. п. 2);

      5) Комитет дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 22.09.2014 № 1001 (порядок введения в действие см. п. 2); от 23.10.2019 № 789.

      3. Министерство образования и науки Республики Казахстан осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 24.12.2018 № 872 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Министерство образования и науки Республики Казахстан является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

      5. Министерство образования и науки Республики Казахстан вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

      6. Министерство образования и науки Республики Казахстан имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.

      7. Министерство образования и науки Республики Казахстан по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Министерства образования и науки Республики Казахстан и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

      8. Структура и лимит штатной численности Министерства образования и науки Республики Казахстан утверждаются в соответствии с действующим законодательством.

      9. Местонахождение юридического лица: 010000, город Астана, Левый берег реки Ишим, улица Мәнгілік Ел, дом № 8.

      Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правительства РК от 10.02.2017 № 49.

      10. Полное наименование государственного органа - государственное учреждение "Министерство образования и науки Республики Казахстан".

      11. Настоящее Положение является учредительным документом Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      12. Финансирование деятельности Министерства образования и науки Республики Казахстан осуществляется из республиканского бюджета (сметы расходов).

      13. Министерству образования и науки Республики Казахстан запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      Если Министерству образования и науки Республики Казахстан законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 24.12.2018 № 872 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности Министерства образования и науки Республики Казахстан

      Сноска. Заголовок главы 2 в редакции постановления Правительства РК от 24.12.2018 № 872 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14. Миссия Министерства образования и науки Республики Казахстан:

      развитие интеллектуального потенциала нации, формирование и реализация государственной политики в области образования и науки, обеспечивающей конкурентоспособность и устойчивый социально-экономический рост.

      15. Задачи:

      1) формирование единой государственной политики в области образования, научной и научно-технической деятельности;

      2) исключен постановлением Правительства РК от 18.10.2016 № 594;

      3) создание необходимых условий для получения образования;

      4) совершенствование организации научных исследований и повышение их конкурентоспособности;

      5) обеспечение охраны прав и законных интересов детей.

      Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 18.10.2016 № 594.

      16. Функции:

      функции центрального аппарата:

      1) обеспечение соблюдения конституционных прав и свобод граждан в области образования;

      1-1) осуществление координации и методического руководства местных исполнительных органов в области образования;

      2) осуществление управления качеством образования, методическое и методологическое обеспечение качества предоставляемых организациями образования образовательных услуг;

      2-1) разработка и утверждение государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования;

      2-2) разработка и утверждение типовых учебных программ цикла общеобразовательных дисциплин для организаций высшего и (или) послевузовского образования;

      3) реализация государственной молодежной политики;

      4) исключен постановлением Правительства РК от 18.10.2016 № 594;

      5) осуществление международного сотрудничества в сфере науки, обеспечение развития международного сотрудничества в сфере предоставления специальных социальных услуг;

      5-1) исключен постановлением Правительства РК от 18.10.2016 № 594;

      5-2) исключен постановлением Правительства РК от 18.10.2016 № 594;

      5-3) исключен постановлением Правительства РК от 18.10.2016 № 594;

      5-4) исключен постановлением Правительства РК от 18.10.2016 № 594;

      5-5) осуществление взаимодействия и сотрудничества с молодежными организациями по вопросам образования;

      5-6) осуществление формирования и реализации государственного социального заказа по вопросам образования;

      5-7) исключен постановлением Правительства РК от 18.10.2016 № 594;

      6) разработка различных программ по реализации основных прав ребенка;

      6-1) реализация государственной политики в области защиты прав ребенка;

      7) проведение переговоров с иностранными партнерами и подписание в пределах своей компетенции международных договоров (соглашений) и программ в области образования, а также научной деятельности; установление правил организации международного сотрудничества, осуществляемого организациями образования, и координация этой работы;

      8) установление требований и порядка признания аккредитационных органов, в том числе зарубежных, и формирование реестров признанных аккредитационных органов, аккредитованных организаций образования и образовательных программ;

      9) разработка и утверждение типовых учебных планов и типовых учебных программ уровней образования, за исключением уровней высшего и послевузовского образования, а также типовых учебных программ и типовых учебных планов медицинских и фармацевтических учебных заведений;

      9-1) согласование с уполномоченным органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности правил организации получения начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального образования осужденными к лишению свободы;

      9-2) утверждение программы нравственно-духовного образования "Самопознание";

      10) исключен постановлением Правительства РК от 12.05.2016 № 288 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      11) исключен постановлением Правительства РК от 18.10.2016 № 594;

      12) реализация единой государственной политики в области образования, осуществление межотраслевой координации, разработка и реализация международных программ в области образования и науки;

      13) исключен постановлением Правительства РК от 24.12.2018 № 872 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      14) обеспечение объективной информацией общество и государство о состоянии системы образования и эффективности ее деятельности путем подготовки и опубликования ежегодного национального доклада о состоянии развития образования;

      14-1) осуществление образовательного мониторинга и информационного обеспечения системы управления образованием, утверждение правил организации и функционирования единой информационной системы образования;

      14-2) разработка и утверждение правил проведения мониторинга по итогам приема обучающихся в организации высшего и (или) послевузовского образования по образовательным программам;

      15) утверждение типовых учебных планов и образовательных программ детских музыкальных школ, детских художественных школ и детских школ искусств;

      16) утверждение типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

      16-1) разработка и утверждение типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов;

      16-2) разработка типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

      17) формирование во взаимодействии с заинтересованными центральными исполнительными органами, работодателями и другими социальными партнерами перечней профессий и специальностей и утверждение классификатора специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования;

      17-1) разработка и утверждение классификатора направлений подготовки кадров во взаимодействии с заинтересованными центральными исполнительными органами, работодателями и другими социальными партнерами;

      18) определение сроков начала и завершения учебного года в организациях образования, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности;

      19) исключен постановлением Правительства РК от 23.10.2019 № 789;

      20) утверждение норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также специальных организаций образования;

      20-1) организация разработки норм оснащения оборудованием и мебелью организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

      21) разработка и утверждение форм типового договора оказания образовательных услуг для дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, типового договора на проведение профессиональной практики и типового договора о дуальном обучении для организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

      22) осуществление руководства и координация проведения учебно-методической и научно-методической работы, утверждение правил организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы в организациях образования, за исключением организаций образования в области культуры, правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, разработка и утверждение правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям;

      23) разработка и утверждение правил организации деятельности подготовительных отделений организаций высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан;

      24) утверждение правил организации работы по подготовке, экспертизе, апробации и проведению мониторинга, изданию учебников, учебно-методических комплексов и учебно-методических пособий и организация этой работы;

      25) ежегодное утверждение перечня учебников, учебно-методических комплексов, пособий и другой дополнительной литературы, в том числе на электронных носителях, до утверждения республиканского и местных бюджетов;

      25-1) исключен постановлением Правительства РК от 23.10.2019 № 789;
      26) исключен постановлением Правительства РК от 23.10.2019 № 789;

      27) утверждение правил организации и проведения президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам, республиканских конкурсов исполнителей и конкурсов профессионального мастерства;

      28) утверждение перечня республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований;

      29) утверждение уставов подведомственных организаций образования, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

      30) утверждение типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц, за исключением педагогических работников и приравненных к ним лиц организаций высшего и (или) послевузовского образования;

      31) утверждение правил конкурсного замещения руководителей государственных организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

      31-1) разработка правил конкурсного замещения руководителей государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

      32) исключен постановлением Правительства РК от 24.12.2018 № 872 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      33) утверждение правил аттестации педагогических работников;

      34) организация переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров;

      35) разработка и утверждение отраслевой системы поощрения;

      36) исключен постановлением Правительства РК от 24.12.2018 № 872 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      37) разработка, утверждение и установление порядка направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической мобильности;

      38) исключен постановлением Правительства РК от 24.12.2018 № 872 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      39) разработка и утверждение правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные отделения организаций высшего и (или) послевузовского образования, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование;

      39-1) разработка и утверждение нормативов финансирования расходов на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием по государственному образовательному заказу и методики их планирования;

      39-2) разработка и утверждение правил обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси);

      39-3) разработка и утверждение правил размещения государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях;

      40) утверждение распределения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием;

      40-1) разработка и утверждение правил формирования и распределения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием;

      40-2) утверждение и размещение государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях;

      40-3) разработка и утверждение методики определения размера государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях;

      41) разработка и утверждение типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

      42) исключен постановлением Правительства РК от 24.12.2018 № 872 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      43) разработка и утверждение правил по организации заказа, хранению, учету и выдаче бланков документов государственного образца об образовании и обеспечению ими организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы основного среднего, общего среднего образования и образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, подведомственных организаций образования, осуществление контроля за их использованием;

      44) утверждение форм документов строгой отчетности, используемых организациями образования в образовательной деятельности, определение требований к оформлению документов об образовании, утверждение формы справки, выдаваемой лицам, не завершившим образование;

      44-1) утверждение единого базового учебника по каждому предмету для организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального образования;

      45) разработка и утверждение правил выдачи разрешения на обучение в форме экстерната в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования;

      46) разработка и утверждение правил перевода и восстановления обучающихся по типам организаций образования, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования;

      47) разработка и утверждение правил предоставления академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования;

      48) осуществление информационного обеспечения органов управления системой образования;

      49) организация разработки и утверждение правил организации и функционирования единой информационной системы образования;

      50) исключен постановлением Правительства РК от 18.10.2016 № 594;

      50-1) исключен постановлением Правительства РК от 18.10.2016 № 594;

      50-2) исключен постановлением Правительства РК от 18.10.2016 № 594;

      50-3) исключен постановлением Правительства РК от 18.10.2016 № 594;

      50-4) исключен постановлением Правительства РК от 18.10.2016 № 594;

      51) установление перечня типов и видов специальных организаций образования, определение необходимого количества мест в организациях образования для лиц, нуждающихся в специальном образовании;

      52) установление обязательных минимальных требований к материально-техническому и учебно-методическому оснащению и обеспечению организаций образования, осуществляющих обучение детей с ограниченными возможностями;

      53) определение единых принципов и нормативов специальных образовательных условий для всех организаций образования;

      54) определение предельной наполняемости специальных классов (групп), где обучаются дети с ограниченными возможностями;

      55) определение методики аттестации обучающихся;

      56) координация деятельности уполномоченных органов в области защиты прав детей в деле международного сотрудничества;

      56-1) утверждение методики ваучерно-модульной системы повышения квалификации;

      57) разработка и утверждение правил проведения единого национального тестирования и комплексного тестирования и внешней оценки учебных достижений;

      58) установление порядка признания и нострификации документов об образовании;

      59) утверждение типового положения о консультативно-совещательном органе научной организации, включая порядок избрания его членов;

      60) утверждение типового положения о диссертационном совете;

      60-1) утверждение порядка присуждения степеней;

      61) утверждение порядка присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор);

      61-1) утверждение квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им;

      61-2) утверждение положения о классном руководстве в организациях среднего образования;

      61-3) утверждение требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования;

      61-4) разработка и утверждение правил отмены занятий в организациях среднего образования, а также в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, при неблагоприятных погодных метеоусловиях;

      61-5) разработка и утверждение перечня профессий и специальностей по срокам обучения и уровням образования для технического и профессионального, послесреднего образования в соответствии с классификатором, утверждение классификатора специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования;

      61-6) разработка и утверждение методики прогнозирования потребности организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного, начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального образования, в учебниках и учебно-методических комплексах;

      61-7) утверждение правил обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования;

      61-8) утверждение правил по формированию, использованию и сохранению фонда библиотек государственных организаций образования;

      61-9) разработка и утверждение критериев оценки организаций образования;

      61-10) утверждение критериев оценки знаний обучающихся;

      61-11) утверждение правил формирования состава участников международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам;

      61-12) утверждение правил педагогической этики;

      61-13) разработка и утверждение требований к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности;

      61-14) утверждение правил организации и проведения курсов повышения квалификации педагогических кадров;

      61-15) утверждение образовательных программ курсов повышения квалификации педагогических кадров;

      61-16) утверждение правил обучения в форме экстерната;

      61-17) разработка и утверждение правил организации и проведения профессиональной практики и правил определения предприятий (организаций) в качестве баз практики для организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

      61-18) разработка и утверждение правил организации дуального обучения по согласованию с заинтересованными государственными органами;

      61-19) разработка и утверждение правил распределения мест в общежитиях организаций образования;

      61-20) утверждение правил организации учета детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования;

      61-21) утверждение перечня направлений подготовки кадров с высшим образованием, обучение по которым в форме экстерната не допускается;

      61-22) разработка и утверждение структуры и правил разработки программы развития организации высшего и (или) послевузовского образования;

      61-23) разработка и утверждение правил отбора претендентов для участия в стипендиальных программах;

      61-24) утверждение перечня типов и видов организаций образования, в которых реализуется подушевое нормативное финансирование;

      61-25) утверждение критериев для реорганизации организаций среднего образования, созданных в организационно-правовой форме государственного учреждения, в организационно-правовую форму государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

      61-26) утверждение государственного образовательного заказа в республиканских организациях среднего образования;

      61-27) утверждение перечня специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования, получение которых в формах заочного и вечернего обучения не допускается;

      61-28) разработка и утверждение правил признания результатов обучения, полученных взрослыми через неформальное образование, предоставляемое организациями, внесенными в перечень признанных организаций, предоставляющих неформальное образование;

      61-29) разработка и утверждение правил признания организаций, предоставляющих неформальное образование, и формирование перечня признанных организаций, предоставляющих неформальное образование;

      62) разработка нормативных правовых актов в области научной и научно-технической деятельности;

      63) координация и направление деятельности других заинтересованных уполномоченных органов в области защиты прав ребенка;

      63-1) осуществление координации и методического руководства местных исполнительных органов в области защиты прав ребенка;

      64) осуществление в установленном порядке финансирования подведомственных организаций за счет бюджетных средств;

      65) определение условий приема на обучение в высшие технические школы для получения технического и профессионального образования;

      66) утверждение типового договора, заключаемого с лицами, поступившими на обучение, организацией технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

      67) определение особенностей итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы послевузовского образования;

      68) определение требований к заполнению документов об образовании государственного образца;

      69) утверждение номенклатуры видов организаций образования и типовых правил их деятельности, в том числе малокомплектных школ;

      69-1) формирование и утверждение перечня услуг, связанных с государственным образовательным заказом;

      70) утверждение типовых правил организации работы, включая порядок избрания ученого совета и иных форм коллегиального управления организацией образования;

      71) осуществление координации проведения государственной политики в области науки и научно-технической деятельности;

      72) исключен постановлением Правительства РК от 22.09.2014 № 1001 (порядок введения в действие см. п. 2);

      73) исключен постановлением Правительства РК от 18.10.2016 № 594;

      73-1) исключен постановлением Правительства РК от 18.10.2016 № 594;

      74) определение порядка конкурсного отбора матери-воспитателя, осуществляющей содержание и воспитание детей в семье детской деревни;

      75) утверждение положения об администрации детской деревни;

      76) разработка и установление квалификационных категорий матерей-воспитателей;

      77) утверждение типового договора о передаче детей в семью детской деревни;

      78) утверждение типового договора о содержании в Доме юношества, заключенного между детской деревней, детским домом и школой-интернатом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и воспитанником (выпускником);

      79) разработка совместно с уполномоченными органами в области охраны здоровья граждан, социальной защиты и утверждение нормативных требований на технические средства обучения детей с ограниченными возможностями;

      80) организация совместно с другими заинтересованными государственными органами научного сопровождения программ социальной и медико-педагогической коррекционной поддержки детей с ограниченными возможностями;

      81) представление Президенту Республики Казахстан ежегодного государственного доклада о положении детей в Республике Казахстан и опубликование его в официальном издании;

      82) разработка и утверждение нормативных правовых актов Республики Казахстан, регламентирующих образовательную деятельность специальных организаций образования, осуществляющих обучение инвалидов;

      83) утверждение правил организации деятельности психолого-медико-педагогических консультаций;

      84) разработка и внедрение в практику работы организаций образования программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, привитие им основ нравственности и здорового образа жизни;

      85) утверждение положения о специальных организациях образования;

      86) утверждение положения об организациях образования с особым режимом содержания;

      87) разработка и утверждение стандартов оказания специальных социальных услуг в области образования;

      87-1) разработка и по согласованию с уполномоченными органами в области здравоохранения и социальной защиты населения утверждение квалификационных требований к социальным работникам и порядка их аттестации;

      88) осуществление согласования стандартов оказания специальных социальных услуг, квалификационных требований к социальным работникам и порядка их аттестации, разработанных уполномоченными органами в области социальной защиты населения и здравоохранения;

      89) утверждение перечня специальностей социальных работников, стандартов их подготовки и повышения квалификации;

      90) обеспечение ведения мониторинга по предоставлению специальных социальных услуг;

      91) обеспечение проведения анализа потребностей населения в специальных социальных услугах;

      92) осуществление координации деятельности по научному и учебно-методическому обеспечению субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги;

      93) осуществление координации деятельности организаций образования в сфере предоставления специальных социальных услуг;

      94) осуществление взаимодействия с физическими и юридическими лицами, уполномоченным органом в области здравоохранения и социальной защиты населения и другими государственными органами по вопросам предоставления специальных социальных услуг;

      95) организация разработки и утверждение правил подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также высшего и послевузовского образования с учетом кредитной технологии обучения;

      96) утверждение правил обеспечения дистанционного повышения квалификации;

      97) утверждение правил подтверждения уровня квалификации педагогов;

      98) разработка и утверждение правил целевой подготовки докторов философии (PhD) в организациях высшего и (или) послевузовского образования, за исключением целевой подготовки кадров с послевузовским образованием в области здравоохранения, правила которой разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом в области здравоохранения;

      99) разработка и утверждение правил назначения ректоров государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования;

      100) исключен постановлением Правительства РК от 24.12.2018 № 872 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      101) утверждение правил разработки, апробации и внедрения образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях образования;

      102) утверждение норм расходов, типовых договоров на обучение и прохождение стажировки по международной стипендии "Болашак";

      103) исключен постановлением Правительства РК от 27.02.2015 № 101;

      104) получение сведений, содержащихся в национальных реестрах идентификационных номеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      105) исключен постановлением Правительства РК от 27.02.2015 № 101;

      105-1) разработка и согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации проектов нормативных правовых актов об определении лицензиаров, государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи лицензии;

      105-2) разработка, согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации и утверждение нормативных правовых актов об утверждении квалификационных требований к лицензируемым видам деятельности и перечня документов, подтверждающих соответствие им;

      106) организация разработки и утверждение методики подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также высшего и послевузовского образования с учетом кредитной технологии обучения;

      107) создание республиканского учебно-методического совета высшего и (или) послевузовского образования и учебно-методических объединений по направлениям подготовки кадров и утверждение положения об их деятельности;

      107-1) создание республиканского учебно-методического совета технического и профессионального, послесреднего образования, учебно-методических объединений технического и профессионального, послесреднего образования по профилям и утверждение положения об их деятельности;

      108) формирование единой государственной политики в области образования;

      109) формирование целевых и международных программ в области науки;

      110) разработка и утверждение Правил коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

      111) разработка правил аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности, а также проведение их аккредитации;

      112) проведение мониторинга республиканских, местных программ социальной и медико-педагогической коррекционной поддержки детей с ограниченными возможностями совместно с органами социальной защиты населения на основе государственной статистической отчетности;

      113) назначение на должность и освобождение от должности руководителей государственных научных организаций в пределах своей компетенции;

      114) проведение образовательного мониторинга методом внешней оценки качества образования;

      115) определяет порядок формирования сборных команд Республики Казахстан для участия в международных олимпиадах и научных соревнованиях по общеобразовательным предметам;

      116) осуществление координации деятельности и организации взаимодействия госорганов и организаций по вопросам опеки, попечительства;

      117) утверждение перечня документов, необходимых для постановки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на централизованный учет;

      118) утверждение правил учета отчетов и информации о постановке усыновленных детей на консульский учет;

      119) в установленном законодательством порядке утверждение полугодового списка проведения профилактического контроля с посещением органов управления образования местных исполнительных органов, организаций образования, организаций здравоохранения и социальной защиты населения для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, специальных организаций образования для детей с девиантным поведением и с особым режимом содержания, организаций образования по обеспечению прав детей на образование, организацию питания, подвоза, отдыха, оздоровления и досуга;

      120) исключен постановлением Правительства РК от 23.10.2019 № 789;

      121) утверждение перечня научных изданий, рекомендованных для публикации основных результатов научной деятельности;

      122) исключен постановлением Правительства РК от 23.10.2019 № 789;

      123) разработка нормативных правовых актов в области охраны прав и защиты законных интересов детей;

      124) исключен постановлением Правительства РК от 24.12.2018 № 872 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 125) вводится в действие со дня введения в действие Закона РК от 10.01.2006 N 116 в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.2014 № 1001 (порядок введения в действие см. п. 2).

      125) определение видов и форм документов об образовании государственного образца и порядок их выдачи;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 126) вводится в действие со дня введения в действие Закона РК от 10.01.2006 N 116 в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.2014 № 1001 (порядок введения в действие см. п. 2).

      126) установление порядка осуществления образовательного мониторинга;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 127) вводится в действие со дня введения в действие Закона РК от 10.01.2006 N 116 в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.2014 № 1001 (порядок введения в действие см. п. 2).

      127) утверждение правил государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению;

      127-1) разработка и утверждение правил организации и проведения государственного учета научных, научно-технических проектов, программ и отчетов по их выполнению;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 128) вводится в действие со дня введения в действие Закона РК от 10.01.2006 N 116 в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.2014 № 1001 (порядок введения в действие см. п. 2).

      128) утверждение порядка организации и проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ на основе государственно-частного партнерства;

      129) разработка и утверждение правил организации питания обучающихся в организациях среднего образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

      129-1) разработка и утверждение правил формирования перечня недобросовестных поставщиков услуг, товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего образования, а также товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 130) вводится в действие со дня введения в действие Закона РК от 10.01.2006 N 116 в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.2014 № 1001 (порядок введения в действие см. п. 2).

      130) разработка и утверждение стандартов и регламентов государственных услуг;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 131) вводится в действие со дня введения в действие Закона РК от 10.01.2006 N 116 в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.2014 № 1001 (порядок введения в действие см. п. 2).

      131) оказание государственных услуг.

      132) утверждение стратегического плана Министерства образования и науки Республики Казахстан по согласованию с центральными уполномоченными органами по государственному и бюджетному планированию;

      133) утверждение Положения о знаке "Алтын белгі";

      134) утверждение правил присвоения звания "Лучший преподаватель вуза" и "Лучший педагог";

      135) утверждение правил проведения конкурсов на присуждение грантов "Лучшая организация среднего образования", "Лучшая организация технического и профессионального, послесреднего образования" с установлением размеров грантов и порядка их присуждения;

      136) разработка и утверждение типового договора об образовательном накопительном вкладе;

      137) утверждение типового соглашения о сотрудничестве в сфере Государственной образовательной накопительной системы между банком-участником и оператором или оператором и организацией образования;

      138) утверждение правил деятельности и состава комиссии, выдающей заключение о возможности выдачи разрешения о передаче детей, являющихся гражданами Республики Казахстан, на усыновление;

      139) утверждение правил учета лиц, являющихся гражданами Республики Казахстан, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, желающих усыновить детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

      140) исключен постановлением Правительства РК от 31.08.2016 № 507;

      141) утверждение правил аккредитации агентств по усыновлению;

      142) утверждение правил организации учета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и подлежащих усыновлению, и доступа к информации о них;

      143) утверждение Положения о патронатном воспитании;

      143-1) утверждение правил и сроков предоставления, форма отчета об условиях жизни, обучения, воспитания и о состоянии здоровья усыновленного ребенка;

      143-2) утверждение правил формирования и использования республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи;

      143-3) утверждение Положения о приемных семьях;

      143-4) утверждение правил и размера финансирования содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных приемным родителям;

      143-5) утверждение Положения о гостевой семье;

      143-6) утверждение правил приобретения товаров и услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка;

      144) осуществление координации деятельности центральных и местных исполнительных органов по реализации государственной политики в сфере образования и науки;

      145) осуществление контрольных функций за деятельностью центральных и местных исполнительных органов по вопросам, относящимся к полномочиям Министерства образования и науки Республики Казахстан;

      146) организация и проведение единого национального тестирования;

      147) осуществляет подготовку и внесение предложений о разработке, внесении изменений, пересмотре и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации, рекомендаций по стандартизации в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      148) осуществляет разработку национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации по согласованию с уполномоченным органом в сфере стандартизации;

      149) рассматривает проекты документов по стандартизации и национальный план стандартизации;

      150) осуществляет подготовку предложений по созданию технических комитетов по стандартизации;

      151) участвует в работе технических комитетов по стандартизации и национального органа по стандартизации, международных организаций по стандартизации;

      152) участвует в реализации единой государственной политики в области обеспечения единства измерений;

      153) разрабатывает и утверждает правила предоставления в имущественный наем (аренду) физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, закрепленных за государственными организациями среднего образования;

      154) утверждение Правил организации и финансирования подготовки кадров с техническим и профессиональным образованием, краткосрочного профессионального обучения, по проекту "Мәңгілік ел жастары-индустрияға!" ("Серпін"), переподготовки трудовых ресурсов и сокращаемых работников".

      Функции ведомства:

      1) выдача юридическим лицам лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью на предоставление:

      начального образования;

      основного среднего образования;

      общего среднего образования;

      технического и профессионального образования по квалификациям, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;

      послесреднего образования по квалификациям, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;

      высшего образования по направлениям подготовки кадров;

      послевузовского образования по направлениям подготовки кадров;

      духовного образования;

      1-1) осуществляет прием уведомлений о начале или прекращении осуществления деятельности в сфере дошкольного воспитания и обучения;

      1-2) ведение государственного электронного реестра разрешений и уведомлений по дошкольному воспитанию и обучению;

      1-3) исключает организацию образования из реестра уведомлений о начале или прекращении осуществления деятельности по дошкольному воспитанию и обучению в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;

      1-4) приостанавливает деятельность организаций образования, осуществляющих деятельность в уведомительном порядке, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      1-5) ведет государственный электронный реестр разрешений и уведомлений, за исключением информации, содержащей государственные секреты и иную охраняемую законом тайну;

      1-6) осуществляет уведомительный порядок в электронном виде посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений согласно правилам ее функционирования;

      1-7) осуществляет проверку соблюдения заявителем требований, установленных законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан;

      2) проведение государственной аттестации организаций образования независимо от ведомственной подчиненности, реализующих:

      общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования;

      специализированные общеобразовательные учебные программы специализированного образования;

      специальные учебные программы специального образования;

      образовательные программы высшего и послевузовского образования в военных, специальных учебных заведениях;

      3) осуществление государственного контроля за исполнением законодательства Республики Казахстан и нормативных правовых актов в области образования, государственных общеобязательных стандартов образования в организациях образования, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности;

      4) по результатам контрольных и проверочных мероприятий составление протоколов об административных правонарушениях, наложение административных взысканий за административные правонарушения по статьям, отнесенным в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях к компетенции уполномоченного органа в области образования, возбуждение и передача их в судебные органы, участие в судебных процессах;

      5) исключен постановлением Правительства РК от 26.10.2018 № 684;
      6) исключен постановлением Правительства РК от 26.10.2018 № 684;

      7) проведение аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности;

      8) обеспечение официального опубликования нормативных правовых актов, утвержденных Министерством образования и науки Республики Казахстан в пределах своей компетенции, в периодических печатных изданиях;

      9) координация и контроль за деятельностью территориальных органов;

      10) оказание методической помощи территориальным органам по направлениям деятельности Комитета;

      11) осуществление процедуры апостилирования документов об образовании (оригиналов);

      12) исключен постановлением Правительства РК от 26.10.2018 № 684;
      13) исключен постановлением Правительства РК от 13.06.2019 № 399;
      14) исключен постановлением Правительства РК от 10.02.2017 № 49;

      15) организация и проведение внешней оценки учебных достижений;

      16) проведение образовательного мониторинга методом внешней оценки качества образования;

      17) разработка типового положения о диссертационном совете;

      18) присуждение степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю;

      19) присвоение ученых званий ассоциированного профессора (доцента), профессора;

      20) выдача от имени государства дипломов кандидата и доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю, аттестатов доцента, ассоциированного профессора (доцента), профессора установленного государственного образца;

      21) создание и организация деятельности диссертационных советов по защите докторских диссертаций PhD, утверждение председателей диссертационных советов;

      22) создание и организация деятельности экспертных советов по экспертизе аттестационных дел на присуждение степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю и ученых званий ассоциированного профессора (доцента);

      23) обеспечение автоматизации и оптимизации процесса оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации;

      24) разрабатывает предложения по формированию государственной политики в области науки и научно-технической деятельности с учетом целей и приоритетов социально-экономического, общественно-политического развития страны;

      25) координирует научные, научно-технические проекты и программы фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемые из государственного бюджета;

      26) разрабатывает приоритетные направления фундаментальных и прикладных научных исследований в Республике Казахстан;

      27) организует деятельность Высшей научно-технической комиссии;

      28) организует работу по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники, именных премий в области науки и государственных научных стипендий;

      29) организует разработку научных, научно-технических проектов и программ фундаментальных и прикладных научных исследований, реализуемых за счет государственного бюджета на стадиях формирования, исполнения и завершения;

      30) разрабатывает правила организации и проведения государственной научно-технической экспертизы;

      31) вносит предложения по перечню и составу национальных научных советов, а также координирует их деятельность;

      32) координирует работу отраслевых уполномоченных органов, осуществляемую в рамках научных, научно-технических проектов и программ;

      33) разрабатывает порядок базового, грантового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности;

      34) организует проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ на основе государственно-частного партнерства;

      35) осуществляет контроль за предоставлением на государственный учет научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению;

      36) исключен постановлением Правительства РК от 26.10.2018 № 684;

      37) реализует обязательства по научным и научно-техническим программам и проектам, предусмотренным международными договорами Республики Казахстан;

      38) осуществляет международное сотрудничество в сфере науки и научно-технической деятельности;

      39) осуществляет межотраслевую координацию в области науки;

      40) вносит предложения о создании, реорганизации и ликвидации научных организаций;

      41) разрабатывает нормативные правовые акты в области научной и (или) научно-технической деятельности;

      42) обеспечивает контроль бюджетной и финансовой дисциплины в подведомственных организациях в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      42-1) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам науки;

      43) разрабатывает в рамках своей компетенции нормативные правовые акты по оказанию государственных услуг, вносит предложения по внесению изменений и (или) дополнений в реестр государственных услуг, проводит внутренний контроль за качеством оказываемых государственных услуг;

      44) выработка предложений по установлению государственных минимальных социальных стандартов, норм и нормативов показателей жизни детей;

      45) осуществление взаимодействия с заинтересованными государственными органами в области защиты прав ребенка, противодействия детской безнадзорности и беспризорности, предупреждению и профилактике социального сиротства;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 46) вводится в действие со дня введения в действие Закона РК от 10.01.2006 N 116 в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.2014 № 1001 (порядок введения в действие см. п. 2).

      46) утверждение нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию ведомства, и при наличии прямой компетенции по их утверждению в актах министерства, за исключением нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина;

      46-3) разработка нормативных правовых актов в области охраны прав и защиты законных интересов детей;

      47) координация и контроль за деятельностью областных, городов Астаны, Алматы управлений образования по вопросам усыновления (удочерения), опеки, попечительства, патроната, приемной и гостевой семьи;

      47-1) проведение аккредитации агентств по усыновлению;

      47-2) выдача решений об аккредитации агентств по усыновлению или отказе в аккредитации, мотивированных решений о продлении (об отказе в продлении), приостановлении, возобновлении и прекращении деятельности филиала и (или) представительства агентства по усыновлению;

      47-3) координация деятельности органов, осуществляющих функции по опеке или попечительству, местных исполнительных органов районов, городов областного значения, областей, города республиканского значения, столицы по формированию и использованию республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи;

      48) осуществление контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о специальных социальных услугах в пределах своей компетенции;

      49) осуществление контроля за выполнением законодательства Республики Казахстан по организации питания детей в организациях образования, подвоза детей к школам, профилактики безнадзорности и правонарушений;

      50) осуществление контроля за деятельностью органов и организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

      50-1) координация деятельности организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, при приобретении товаров и услуг;

      50-2) осуществление контроля за деятельностью специальных организаций образования для детей с девиантным поведением и с особым режимом содержания;

      51) осуществление контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о правах ребенка, направленного на обеспечение прав и законных интересов ребенка;

      52) осуществление мониторинга и анализа организации питания детей в организациях образования, подвоза детей к школам;

      53) рассмотрение писем и обращений по вопросам защиты прав и законных интересов детей;

      54) обеспечение правовых и социальных гарантий качества жизни детей;

      55) исключен постановлением Правительства РК от 14.09.2013 № 958;
      56) исключен постановлением Правительства РК от 26.10.2018 № 684;

      57) организация и проведение заседаний Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Казахстан;

      58) координация деятельности в области защиты прав детей в деле международного сотрудничества;

      59) координация и поддержка деятельности неправительственных организаций и детских социальных инициатив, направленных на нравственно-духовное развитие;

      60) выработка предложений по внесению изменений и (или) дополнений в реестр государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам в сфере образования и науки;

      61) выработка предложений по переводу оказания государственных услуг в сфере образования и науки через центры обслуживания населения;

      62) исключен постановлением Правительства РК от 22.09.2014 № 1001 (порядок введения в действие см. п. 2);
      63) исключен постановлением Правительства РК от 22.09.2014 № 1001 (порядок введения в действие см. п. 2);
      64) исключен постановлением Правительства РК от 22.09.2014 № 1001 (порядок введения в действие см. п. 2);
      65) исключен постановлением Правительства РК от 22.09.2014 № 1001 (порядок введения в действие см. п. 2);
      66) исключен постановлением Правительства РК от 22.09.2014 № 1001 (порядок введения в действие см. п. 2);
      67) исключен постановлением Правительства РК от 26.10.2018 № 684;

      68) осуществление формирования и реализации государственного социального заказа в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

      69) оказание информационной консультативной, методической поддержки неправительственным организациям, осуществляющим государственный социальный заказ;

      70) исключен постановлением Правительства РК от 22.09.2014 № 1001 (порядок введения в действие см. п. 2);

      71) обеспечение государственной регистрации диссертаций, защищенных на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю;

      72) обеспечение ежегодного пересмотра в сторону улучшения минимальных социальных стандартов, норм и нормативов показателей жизни детей;

      73) выдача обязательных для исполнения письменных предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан в области образования в установленные в предписании сроки;

      74) проведение контроля за использованием бланков документов государственного образца об образовании и (или) квалификаций;

      75) осуществление контроля за детьми, переданными на усыновление иностранцам;

      76) реализация государственной политики в сфере предоставления специальных социальных услуг в пределах своей компетенции;

      76-1) осуществление контрольных функций за деятельностью центральных и местных исполнительных органов по вопросам, относящимся к полномочиям ведомства;

      76-2) разработка типовых учебных планов и образовательных программ детских музыкальных школ, детских художественных школ и детских школ искусств;

      76-3) организация разработки норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования;

      76-4) разработка правил организации работы по подготовке, экспертизе, апробации и проведению мониторинга, изданию учебников, учебно-методических комплексов и учебно-методических пособий и организация этой работы;

      76-5) разработка правил организации и проведения президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам, республиканских конкурсов исполнителей и конкурсов профессионального мастерства;

      76-6) формирование перечня республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований;

      76-7) разработка типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц, за исключением педагогических работников и приравненных к ним лиц организаций высшего и (или) послевузовского образования;

      76-8) определение единого базового учебника по каждому предмету для организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального образования;

      76-9) разработка формы документов строгой отчетности, используемых организациями образования в образовательной деятельности;

      76-10) разработка положения о классном руководстве в организациях среднего образования;

      76-11) разработка требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования;

      76-12) разработка правил обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования;

      76-13) разработка правил по формированию, использованию и сохранению фонда библиотек государственных организаций образования;

      76-14) разработка критериев оценки знаний обучающихся;

      76-15) разработка правил формирования состава участников международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам;

      76-16) разработка правил педагогической этики;

      76-17) разработка правил организации и проведения курсов повышения квалификации педагогических кадров;

      76-18) разработка правил обучения в форме экстерната;

      76-19) разработка типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования;

      76-20) проведение работы по определению сроков начала и завершения учебного года в организациях среднего образования, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности;

      76-21) обеспечение учебниками и учебно-методическими комплексами республиканских организаций среднего образования, а также соотечественников, обучающихся в зарубежных школах в соответствии с международными соглашениями;

      76-22) координация работы по обеспечению учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников организаций дошкольного, среднего образования;

      76-23) организация проведения внешкольных мероприятий республиканского значения;

      76-24) разработка правил конкурсного замещения руководителей государственных организаций среднего образования;

      76-25) разработка правил организации учета детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования;

      76-26) разработка критериев для реорганизации организаций среднего образования, созданных в организационно-правовой форме государственного учреждения, в организационно-правовую форму государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

      76-27) организация разработки правил обеспечения дистанционного повышения квалификации;

      76-28) оказание методологической поддержки организациям образования;

      76-29) разработка правил подтверждения уровня квалификации педагогов;

      76-30) разработка правил разработки, апробации и внедрения образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях образования;

      76-31) организация разработки методики ваучерно-модульной системы повышения квалификации;

      77) осуществление иных функции, предусмотренных законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 16 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 14.09.2013 № 958; от 08.11.2013 № 1171; от 22.09.2014 № 1001 (порядок введения в действие см. п. 2); от 27.02.2015 № 101; от 09.06.2015 № 425; от 12.05.2016 № 288 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 31.08.2016 № 507 (порядок введения в действие см. п. 2); от 18.10.2016 № 594; от 10.02.2017 № 49; от 26.10.2018 № 684; от 24.12.2018 № 872 (порядок введения в действие см. п. 3); от 19.03.2019 № 131; от 13.06.2019 № 399; от 03.09.2019 № 653 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 23.10.2019 № 789.

      17. Права и обязанности:

      1) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;

      2) давать разъяснения и комментарии по применению действующего законодательства по вопросам, входящим в компетенцию Министерства образования и науки Республики Казахстан;

      3) осуществлять повышение квалификации и переподготовки сотрудников Министерства образования и науки Республики Казахстан;

      4) поощрять работников, налагать дисциплинарные взыскания, привлекать работников к материальной ответственности в случаях и порядке, предусмотренных Трудовым кодексом и законодательством о государственной службе;

      5) участвовать в пределах компетенции в разработке проектов нормативных правовых актов и международных договоров Республики Казахстан;

      6) участвовать в деятельности международных организаций в сфере деятельности, отнесенной к компетенции Министерства образования и науки Республики Казахстан;

      7) давать обязательные для исполнения указания территориальным подразделениям ведомств;

      8) рассматривать дела об административных правонарушениях, составлять по ним протокола и налагать административные взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      9) обращаться в суд, предъявлять иски в целях защиты прав и интересов Министерства образования и науки Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      10) осуществлять иные права, предусмотренные действующими законодательными актами;

      11) рассматривать обращения, заявления и жалобы физических и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Министерства образования и науки Республики Казахстан, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      12) взаимодействовать с другими государственными органами, международными организациями, участниками внешнеэкономической и иной деятельности в порядке, определенном законодательными актами Республики Казахстан, а также на основании совместных актов соответствующих государственных органов по согласованию с ними;

      13) осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. Организация деятельности Министерства образования и науки Республики Казахстан

      Сноска. Заголовок главы 3 в редакции постановления Правительства РК от 24.12.2018 № 872 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      18. Руководство Министерства образования и науки Республики Казахстан осуществляется первым руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство образования и науки Республики Казахстан задач и осуществление им своих функций.

      19. Первый руководитель Министерства образования и науки Республики Казахстан назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 19 в редакции постановления Правительства РК от 24.12.2018 № 872 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      20. Первый руководитель Министерства образования и науки Республики Казахстан имеет заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      21. Полномочия первого руководителя Министерства образования и науки Республики Казахстан:

      1) определяет обязанности и полномочия своих заместителей;

      2) в соответствии с законодательством назначает на должности и освобождает от должностей работников Министерства образования и науки Республики Казахстан, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

      3) в установленном законодательством порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников Министерства образования и науки Республики Казахстан;

      4) подписывает приказы;

      5) представляет Министерство образования и науки Республики Казахстан во всех государственных органах и иных организациях;

      6) утверждает регламент работы Министерства образования и науки Республики Казахстан;

      7) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Министерстве образования и науки Республики Казахстан, и несет персональную ответственность за непринятие антикоррупционных мер;

      8) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции.

      Исполнение полномочий первого руководителя Министерства образования и науки Республики Казахстан в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим законодательством.

      22. Первый руководитель определяет полномочия своих заместителей в соответствии с действующим законодательством.

      23. Аппарат Министерства образования и науки Республики Казахстан возглавляется ответственным секретарем, назначаемым на должность и освобождаемым от должности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. Имущество Министерства образования и науки Республики Казахстан

      Сноска. Заголовок главы 4 в редакции постановления Правительства РК от 24.12.2018 № 872 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      24. Министерство образования и науки Республики Казахстан может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

      Имущество Министерства образования и науки Республики Казахстан формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      25. Имущество, закрепленное за Министерством образования и науки Республики Казахстан, относится к республиканской собственности.

      26. Министерство образования и науки Республики Казахстан не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Министерства образования и науки Республики Казахстан

      Сноска. Заголовок главы 5 в редакции постановления Правительства РК от 24.12.2018 № 872 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      27. Реорганизация и упразднение Министерства образования и науки Республики Казахстан осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении
Министерства образования и науки Республики Казахстан

      Сноска. Перечень в редакции постановления Правительства РК от 27.02.2015 № 101; с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 27.04.2015 № 358; от 12.05.2016 № 288(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.07.2016 № 433; от 26.12.2016 № 851; от 10.02.2017 № 49; от 22.08.2017 № 497; от 20.10.2017 № 657; от 17.11.2017 № 753; от 29.12.2017 № 916; от 13.03.2018 № 119; от 19.10.2018 № 649; от 16.11.2018 № 754; от 14.02.2019 № 64; от 03.05.2019 № 241; от 30.05.2019 № 354; от 11.10.2019 № 752; от 28.10.2019 № 890; от 01.11.2019 № 823; от 26.12.2019 № 979 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)..
      Примечание РЦПИ!
      В Перечень не внесены изменения постановлением Правительства РК от 14.04.2015 № 226.
      1. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      2. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      3. Исключена постановлением Правительства РК от 12.05.2016 № 288 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      4. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      5. Исключена постановлением Правительства РК от 10.02.2017 № 49.
      6. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      7. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      8. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      9. Исключена постановлением Правительства РК от 25.07.2016 № 433.
      10. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      11. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      12. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      13. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      14. Исключена постановлением Правительства РК от 10.02.2017 № 49.
      15. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      16. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      17. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      18. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      19. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      20. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      21. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      22. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      23. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      24. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      25. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      26. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      27. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      28. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      29. Исключена постановлением Правительства РК от 22.08.2017 № 497.

      30. Республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский научно-практический центр "Дарын".

      31. Республиканское государственное казенное предприятие "Национальный научно-практический центр физической культуры".

      32. Исключена постановлением Правительства РК от 26.12.2016 № 851.

      33. Республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен".

      34. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр Болонского процесса и академической мобильности".

      35. Исключена постановлением Правительства РК от 01.11.2019 № 823.

      36. Республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования".

      37. Исключена постановлением Правительства РК от 01.11.2019 № 823.

      38. Республиканское государственное казенное предприятие "Национальная академия образования имени И. Алтынсарина".

      39. Исключена постановлением Правительства РК от 01.11.2019 № 823.

      40. Республиканское государственное казенное предприятие "Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для машиностроительной отрасли".

      41. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      42. Исключена постановлением Правительства РК от 19.10.2018 № 649.
      43. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.
      44. Исключена постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 752.

      45. Акционерное общество "Центр международных программ".

      46. Акционерное общество "Финансовый центр".

      47. Исключена постановлением Правительства РК от 12.05.2016 № 288 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      48. Некоммерческое акционерное общество "Talap".

      49. Акционерное общество "Информационно-аналитический центр".

      50. Исключена постановлением Правительства РК от 10.02.2017 № 49.

      51. Акционерное общество "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу".

      52. Акционерное общество "Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации".

      53. Исключена постановлением Правительства РК от 30.05.2019 № 354.

      54. Некоммерческое акционерное общество "Республиканская физико-математическая школа".

      55. Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева".

      55. Некоммерческое акционерное общество "Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева".

      56. Товарищество с ограниченной ответственностью "Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр "Бобек".

      57. Республиканское государственное казенное предприятие "Национальный центр тестирования".

      58. Республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский научно-практический центр "Учебник".

      59. Некоммерческое акционерное общество "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет".

      60. Некоммерческое акционерное общество "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева".

      60. Акционерное общество "Финансовая академия".

      61. Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет имени аль-Фараби".

      62. Некоммерческое акционерное общество "Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина".

      63. Некоммерческое акционерное общество "Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова".

      64. Некоммерческое акционерное общество "Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова".

      65. Некоммерческое акционерное общество "Кызылординский университет имени Коркыт Ата".

      66. Некоммерческое акционерное общество "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева".

      67. Некоммерческое акционерное общество "Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати".

      68. Некоммерческое акционерное общество "Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова".

      69. Некоммерческое акционерное общество "Павлодарский педагогический университет".

      70. Некоммерческое акционерное общество "Западно–Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова".

      71. Некоммерческое акционерное общество "Атырауский университет имени Халела Досмухамедова".

      72. Некоммерческое акционерное общество "Университет имени Шакарима города Семей".".

      73. Некоммерческое акционерное общество "Торайгыров университет".

      74. Некоммерческое акционерное общество "Карагандинский индустриальный университет".

      75. Некоммерческое акционерное общество "Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова".

      76. Некоммерческое акционерное общество "Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова".

      77. Некоммерческое акционерное общество "Карагандинский технический университет".

      78. Некоммерческое акционерное общество "Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова".

      79. Некоммерческое акционерное общество "Рудненский индустриальный институт".

      80. Некоммерческое акционерное общество "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова".

      81. Некоммерческое акционерное общество "Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова".

      82. Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный женский педагогический университет".

      83. Некоммерческое акционерное общество "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева".

      84. Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный педагогический университет имени Абая".

Перечень государственных учреждений - территориальных органов, находящихся в ведении Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан

      Сноска. Перечень в редакции постановления Правительства РК от 23.10.2019 № 789.

      1. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области.

      2. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области.

      3. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Алматинской области.

      4. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области.

      5. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области.

      6. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области.

      7. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области.

      8. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области.

      9. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области.

      10. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Кызылординской области.

      11. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области.

      12. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Павлодарской области.

      13. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области.

      14. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области.

      15. Департамент по обеспечению качества в сфере образования города Нур-Султан.

      16. Департамент по обеспечению качества в сфере образования города Алматы.

      17. Департамент по обеспечению качества в сфере образования города Шымкент.

Перечень государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки Республики Казахстан

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 27.02.2015 № 101.
      Сноска. Перечень с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 31.12.2014 № 1440; от 27.02.2015 № 101; от 27.04.2015 № 358.
      1. Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1440.
      2. Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1440.
      3. Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1440.

      4. Республиканское государственное учреждение "Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики".

      5. Исключена постановлением Правительства РК от 26.09.2015 № 789.
      6. Исключена постановлением Правительства РК от 26.09.2015 № 789.
      7. Исключена постановлением Правительства РК от 26.09.2015 № 789.
      8. Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1440.

      9. Республиканское государственное учреждение "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей".

      10. Исключена постановлением Правительства РК от 27.04.2015 № 358.

      11. Республиканское государственное учреждение "Республиканская научно-педагогическая библиотека".

      12. Республиканское государственное учреждение "Карагандинская республиканская специальная школа-интернат для детей с нарушением зрения".

      13. Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2014 № 1440.

      14. Республиканское государственное учреждение "Республиканский центр "Дошкольное детство".

Перечень организаций, находящихся в ведении
Министерства образования и науки Республики Казахстан
Комитета науки

      Сноска. Перечень в редакции постановления Правительства РК от 27.02.2015 № 101; с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 10.04.2015 № 221; от 24.11.2015 № 939; от 12.05.2016 № 288 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 07.11.2016 № 675; от 04.04.2018 № 161; от 10.10.2019 № 748; от 11.10.2019 № 753; от 10.12.2019 № 914 (вводится в действие с 01.01.2020); от 20.12.2019 № 951.

      1. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт математики и математического моделирования".

      2. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр биотехнологии".

      3. Республиканское государственное казенное предприятие "Институт экономики".

      4. Республиканское государственное казенное предприятие "Институт языкознания имени А. Байтурсынова".

      5. Республиканское государственное казенное предприятие "Институт литературы и искусства имени М.О. Ауэзова".

      6. Республиканское государственное казенное предприятие "Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова".

      7. Республиканское государственное казенное предприятие "Институт философии, политологии и религиоведения".

      8. Республиканское государственное казенное предприятие "Институт археологии имени А.Х. Маргулана".

      9. Республиканское государственное казенное предприятие "Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова".

      10. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Ғылым ордасы".

      11. Исключен постановлением Правительства РК от 10.12.2019 № 914 (вводится в действие с 01.01.2020).

      12. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности".

      13. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт биологии и биотехнологии растений".

      14. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт микробиологии и вирусологии".

      15. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт общей генетики и цитологии".

      16. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная лаборатория биоконтроля, сертификации и предклинических испытаний".

      17. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алтайский ботанический сад".

      18. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Мангишлакский экспериментальный ботанический сад".

      19. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт зоологии".

      20. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт физиологии человека и животных".

      21. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина".

      22. Исключен постановлением Правительства РК от 20.12.2019 № 951.

      23. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская коллекция микроорганизмов".

      24. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт механики и машиноведения имени академика У.А. Джолдасбекова".

      25. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт информационных и вычислительных технологий".

      26. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт проблем горения".

      27. Исключена постановлением Правительства РК от 10.04.2015 № 221.
      28. Исключена постановлением Правительства РК от 24.11.2015 № 939.
      29. Исключен постановлением Правительства РК от 12.05.2016 № 288 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      30. Акционерное общество "Фонд науки".

      31. Исключена постановлением Правительства РК от 04.04.2018 № 161.

      32. Исключена постановлением Правительства РК от 07.11.2016 № 675.

      33. Акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы".

      34. Акционерное общество "Институт географии и водной безопасности".

      35. Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт сейсмологии".

      36. Товарищество с ограниченной ответственностью "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция".

Перечень
государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки Республики Казахстан
Комитета науки

      1. Республиканское государственное учреждение "Мемориальный музей академика К.И. Сатпаева".

      2. Республиканское государственное учреждение "Институт истории Государства".

Перечень организаций, находящихся в ведении
Комитета контроля в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан

      Сноска. Положение дополнено Перечнем в соответствии с постановлением Правительства РК от 27.02.2015 № 101; с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 07.11.2016 № 675; от 10.02.2017 № 49.
      1. Исключена постановлением Правительства РК от 10.02.2017 № 49.
      2. Исключена постановлением Правительства РК от 10.02.2017 № 49.

      3. Исключена постановлением Правительства РК от 07.11.2016 № 675.


Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1111

Перечень
организаций, находящихся в ведении Министерства
образования и науки Республики Казахстан

      Сноска. Перечень исключен постановлением Правительства РК от 13.03.2013 № 236 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию).


Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года № 1111

Перечень
государственных учреждений - территориальных органов Комитета
по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан

      Сноска. Перечень исключен постановлением Правительства РК от 13.03.2013 № 236 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию).


Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1111

Изменения и дополнения, которые вносятся
в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 07.06.2012 № 753 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 8 января 1996 года N 27 "Об образовании Республиканского государственного предприятия "Инфракос" (САПП Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 9):

      в пункте 3 слова "энергетики и минеральных ресурсов" заменить словами "образования и науки".

      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.

      4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 1999 года N 1756 "Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 51, ст. 506):

      1) абзац шестой пункта 3 исключить;

      2) в Положении о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в абзаце втором пункта 1 слова "Аэрокосмический комитет," исключить;

      подпункт 9) пункта 10 исключить;

      подпункты 13-3) и 13-4) пункта 11 исключить.

      5. (Утратил силу - постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года N 1395 (вводится в действие по истечении 21-дневного срока после официального опубликования).


Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1111

Положение
о Комитете по надзору и аттестации в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан

      Сноска. Положение исключено постановлением Правительства РК от 22 октября 2007 г. N 984 (вводятся в действие по истечении 30 календарных дней со дня подписания настоящего постановления).


Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1111 <*>

Структура
Комитета по надзору и аттестации в сфере образования
и науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан

      Сноска. Структура исключена постановлением Правительства РК от 22 октября 2007 г. N 984 (вводятся в действие по истечении 30 календарных дней со дня подписания настоящего постановления).


Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1111

Положение
об Аэрокосмическом комитете Министерства
образования и науки Республики Казахстан
(исключено постановлением Правительства РК от 29 мая 2007 года N 438 )


Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1111

Структура
Аэрокосмического комитета Министерства
образования и науки Республики Казахстан
(исключена постановлением Правительства РК от 29 мая 2007 года N 438 )


Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1111

Перечень организаций, находящихся в ведении
Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки
Республики Казахстан <*>
(исключен постановлением Правительства РК от 29 мая 2007 года N 438 )


Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от октября 2004 года N 1111

Перечень
утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 1999 года N 1754 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 51, ст. 504), за исключением пункта 5.

      2. Подпункт 3) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 1999 года N 1824 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 53, ст. 522).

      3. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 1999 года N 1850 "О создании Республиканского государственного казенного предприятия "Национальный центр государственных стандартов образования и тестирования" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 1999 года N 2001 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Высшая аттестационная комиссия" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 58, ст. 571).

      5. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2000 года N 236 "О некоторых мерах по интеграции образования и науки в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 7, ст. 86).

      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2000 года N 407 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 1999 года N 1754" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 15, ст. 156).

      7. Подпункт 2) пункта 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 19 апреля 2000 года N 604 "О реорганизации республиканских государственных казенных предприятий Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 20, ст. 222).

      8. Подпункт 2) пункта 7 постановления Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2000 года N 766 "О создании Республиканского государственного казенного предприятия "Национальный научно-практический центр физической культуры" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 23, ст. 267).

      9. Подпункт 2) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 5 июля 2000 года N 1018 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Институт ботаники и фитоинтродукции" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 28, ст. 336).

      10. Подпункт 2) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2000 года N 1043 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Институт питания" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 28, ст. 347).

      11. Подпункт 1) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2000 года N 1523 "О создании государственного учреждения "Финансовый центр" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 42, ст.488).

      12. Подпункт 2) пункта 6 постановления Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2000 года N 1679 "О создании Республиканского государственного казенного предприятия "Республиканский детский оздоровительный лагерь "Балдаурен" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 46, ст. 549).

      13. Подпункт 2) пункта 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2000 года N 1782 "О реорганизации отдельных организаций образования Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 51, ст. 583).

      14. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 17 января 2001 года N 61 "О реорганизации Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 1-2, ст. 16).

      15. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 января 2001 года N 88 "О Республиканском государственном предприятии "Научно-издательский центр "Гылым" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 1-2, ст. 23).

      16. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 января 2001 года N 90 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 1999 года N 1754" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 3, ст. 27).

      17. Подпункт 2) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 31 января 2001 года N 163 "О переименовании отдельных республиканских государственных казенных предприятий Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 4-5, ст. 52).

      18. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2001 года N 186 "О передаче некоторых организаций в ведение Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 6, ст. 61).

      19. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 февраля 2001 года N 257 "Вопросы Высшего аттестационного комитета Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 7, ст. 78).

      20. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2001 года N 434 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Казахская государственная академия управления имени Т. Рыскулова" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 13, ст. 149).

      21. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2001 года N 458 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Институт проблем комплексного освоения недр" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 13, ст. 160).

      22. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2001 года N 470 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Институт органического синтеза и углехимии" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 14, ст. 167).

      23. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 апреля 2001 года N 526 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Казахская государственная академия спорта и туризма" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 14, ст. 185).

      24. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2001 года N 559 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Казахская государственная архитектурно-строительная академия" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 14, ст. 185).

      25. Подпункт 2) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2001 года N 615 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Институт геологических наук имени К. И. Сатпаева" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 16, ст. 217).

      26. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2001 года N 623 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Карагандинский металлургический институт" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 18, ст. 223).

      27. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2001 года N 692 "О создании Республиканского государственного казенного предприятия "Институт гармоничного развития человека" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 19, ст. 236).

      28. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2001 года N 821 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 22, ст. 280).

      29. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2001 года N 833 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 23, ст. 287).

      30. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2001 года N 842 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Жезказганский университет имени О.А. Байконурова" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 23, ст. 289).

      31. Подпункт 2) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2001 года N 892 "О переименовании отдельных государственных высших учебных заведений" (СAПП Республики Казахстан, 2001 г., N 24-25, ст. 236).

      32. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2001 года N 951 "О внесении изменения и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 26, ст. 326).

      33. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2001 года N 990 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 1999 года N 1754" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 27, ст.342).

      34. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2001 года N 1007 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 февраля 2001 года N 257" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 28, ст. 352).

      35. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2001 года N 1043 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Алматинский государственный университет имени Абая" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 29, ст. 370).

      36. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2001 года N 1099 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 30, ст. 390).

      37. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2001 года N 1313 "О переименовании и преобразовании в акционерные общества отдельных высших учебных заведений" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 35, ст. 459).

      38. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2001 года N 1358 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Казахская государственная юридическая академия" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 36-37, ст. 474).

      39. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2001 года N 1370 "О реорганизации республиканских государственных казенных предприятий "Республиканская клиника профессиональных заболеваний", "Профпатологическая клиника" Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения и Республиканского государственного казенного предприятия "Институт физиологии и гигиены труда" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 36-37, ст. 479).

      40. Подпункт 2) пункта 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2001 года N 1619 "О реорганизации некоторых организаций образования Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 47, ст. 551).

      41. Подпункт 1) пункта 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2002 года N 533 "О реорганизации отдельных организаций Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 14, ст. 146).

      42. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2002 года N 839 "О создании республиканского государственного казенного предприятия "Республиканский научно-практический центр проблем 12-летнего образования" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 25, ст. 263).

      43. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2002 года N 995 "Некоторые вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 30, ст. 329).

      44. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2002 года N 1148 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 37, ст. 386).

      45. Подпункт 2) пункта 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2002 года N 1172 "О реорганизации республиканского государственного казенного предприятия "Западно-Казахстанский государственный университет" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      46. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2003 года N 186 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 1999 года N 1754" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 9, ст. 94).

      47. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2003 года N 277 "О развитии биотехнологического производства в городе Степногорске" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 12, ст. 135).

      48. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2003 года N 623 "О реализации Указа Президента Республики Казахстан от 31 марта 2003 года N 1051 "О реорганизации республиканского государственного учреждения "Национальная академия наук Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 27, ст. 259).

      49. Пункт 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2003 года N 774 "О переименовании некоторых республиканских государственных учреждений Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 31, ст. 312).

      50. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2003 года N 979 "О создании Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный педагогический университет имени Абая" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 39, ст. 398).

      51. Пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2003 года N 1191 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 45, ст. 491).

      52. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2003 года N 1214 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 25 июня 1996 года N 790 и от 19 ноября 1999 года N 1754" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 45, ст. 498).

      53. Подпункт 2) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 января 2004 года N 112 "О переименовании Республиканского государственного казенного предприятия Министерства образования и науки Республики Казахстан "Республиканский детский оздоровительный лагерь "Балдаурен" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 4, ст. 62).

      54. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2004 года N 128 "О реорганизации отдельных республиканских государственных казенных предприятий Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 5, ст. 72).

      55. Подпункт 1) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2004 года N 222 "О переименовании государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр социальной адаптации и профессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с проблемами в развитии" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 10, ст. 120).

      56. Подпункт 2) пункта 6 постановления Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2004 года N 280 "Вопросы некоторых республиканских государственных предприятий Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 12, ст. 153).

      57. Подпункт 2) пункт 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2004 года N 481 "О переименовании Республиканского государственного казенного предприятия "Республиканский дворец школьников" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 19, ст. 247).

      58. Подпункт 3) пункта 8 постановления Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2004 года N 703 "Некоторые вопросы разработки новых противоинфекционных препаратов" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 26, ст. 334).

      59. Пункт 4 дополнений и изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2004 года N 829 "О создании Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахский государственный агротехнический университет имени С. Сейфуллина" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 29, ст. 386).

      60. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2004 года N 921 "Некоторые вопросы республиканского государственного казенного предприятия "Научно-технический центр межотраслевой информации" Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 32, ст. 436).

      61. Подпункт 3) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2004 года N 1005 "О переименовании Республиканского государственного казенного предприятия "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Бобек" Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      62. Подпункт 1) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2004 года N 1041 "О переименовании государственного учреждения "Республиканская казахская средняя музыкальная школа-интернат имени А. Жубанова" Министерства образования и науки Республики Казахстан".