Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 5 желтоқсандағы N 1809 және 2003 жылғы 7 наурыздағы N 226 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 желтоқсандағы N 1414 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 14 қазандағы N 1527 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 7 наурыздағы N 226  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 10, 113-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1-тармақта:
      1) тармақшаның күші жойылды деп танылсын;
      2) тармақшадағы "Автомобиль жолдары және инфрақұрылымдық кешен құрылысы комитетінің" деген сөздер "Көлік инфрақұрылымын дамыту комитетінің" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. "Жол саласының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 14 қазандағы N 1527  қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 42, 49-құжат) 3-тармағының 2) тармақшасының және 4-1-тармағының қолданылуы 2004 жылғы 24 қарашадан бастап қайта қалпына келтірілсін.

      3. "Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарын жіктеу ережесі мен шарттарын және республикалық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 4 желтоқсандағы N 1809  қаулысының  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 54, 536-құжат) 4-тармағының күші жойылды деп танылсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі     

О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2000 года N 1809 и от 7 марта 2003 года N 226

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2004 года N 1414

       Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Внести в постановление  Правительства Республики Казахстан от 7 марта 2003 года
N 226 "О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2000 года N 1527" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 10, ст. 113) следующие изменения:
      в пункте 1:
      подпункт 1) признать утратившим силу;
      в подпункте 2) слова "Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса" заменить словами "Комитета развития транспортной инфраструктуры".

      2. Возобновить действие подпункта 2) пункта 3 и пункта 4-1 постановления  Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2000 года N 1527 "О некоторых вопросах дорожной отрасли" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 42, ст. 49) с 24 ноября 2004 года.

      3. Признать утратившим силу пункт 4 постановления  Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2000 года N 1809 "Об утверждении правил и условий классификации автомобильных дорог и перечня автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 54, ст. 536).

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Исполняющий обязанности
      Премьер-Министра
      Республики Казахстан