"Қазпочта" акционерлiк қоғамын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 3 ақпандағы N 98 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647  қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берiлiп отырған "Қазпочта" акционерлiк қоғамын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған жоспары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2005 жылғы 3 ақпандағы 
N 98 қаулысымен    
бекітілген      

  "Қазпочта" акционерлiк қоғамын дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған жоспары

  1. "Қазпочта" акционерлiк қоғамын дамытудың
жай-күйi мен перспективалары

  1.1. Кiрiспе

      Осы "Қазпочта" акционерлік қоғамын (бұдан әрі - Қоғам) дамыту жоспары "Почта туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 ақпандағы  Заңына , "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi  Заңына , "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы  Заңына , "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы  Заңына және Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 20 қазандағы N 1077  қаулысымен бекiтілген Қазақстан Республикасының почта-жинақ жүйесiн дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес әзiрлендi.
      Осы "Қазпочта" акционерлiк қоғамын (бұдан әрi - Қоғам) дамыту жоспарында 2005-2007 жылдарға арналған мақсаттар мен мiндеттер айқындалған, қызметiнiң қол жеткiзген нәтижелерiне сүйене отырып, оларға жету жолдары жоспарланған, сондай-ақ Қоғам дамуының перспективалары белгiленген.
      Қоғамның миссиясы Қазақстанның барлық аумағында жоғары сапалы деңгейде почта-жинақ қызмет көрсетулерiне еркiн қол жетiмдiктi қамтамасыз етуден тұрады.
      "Республикалық мемлекеттік почта байланысы кәсiпорнын және оның еншiлес мемлекеттiк кәсiпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 20 желтоқсандағы N 1940   қаулысына сәйкес 903,66 млн. теңге сомасындағы жалпы капиталмен тiркелген, мемлекет 100% қатысатын "Қазпочта" ашық акционерлік қоғамы құрылды. Акционерлеу қызметтiң пайдаланымдық және жоспарлау-экономикалық салаларында дербестiгiн кеңейтудi, өңiрлiк желiлердi дамыту және жаңғырту үшiн инвестициялар тартуды қамтамасыз еттi.
      Қоғамның құрылтайшысы болып Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетi тұлғасындағы Қазақстан Республикасының Үкiметi табылады. "Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 22 шiлдедегі N 724  қаулысымен Қоғам акцияларының мемлекеттiк пакетiне иелiк ету және пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттігіне берілді. Қоғамның бастапқыда құрылған жарғылық капиталы ғимараттар мен құрылыстар түрiнде қалыптасқан. Қиын қаржылық жағдайда қаржының болмауы Қазақстанның почта саласының тұрақтану процесі мен почта-жинақ жүйесiнiң қалыптасуын қиындатты. Қалыптасқан жағдайдан шығу үшiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен республика бюджетiнен Қоғамның жарғылық капиталын арттыру үшiн 2002 жылы 643,1 млн. теңге және 2004 жылы - 400 млн. теңге сомасында қаражат бөлiнген болатын. Бұл материалдық-техникалық базаны жетiлдiрудiң және ауылдық жерлерде инфрақұрылымды дамытудың жаңа кезеңiн бастауға мүмкiндiк бердi.
      Қазiргі уақытта Қоғамда 1-шi деңгейi облыстық филиалдарды тiкелей басқаруды, почтаның жұмысын республикалық деңгейде ұйымдастыру мен үйлестірудi жүзеге асыратын және почтаны халықаралық деңгейде бiлдiретiн орталық аппараттан тұратын үш деңгейлi (1-схема) басқару жүйесi жұмыс істейді.
      2-ші деңгейге 14 облыстық филиал, "Алматы почтамты" Алматы филиалы, "Астана почтамты" Астана филиалы, "Республикалық арнайы байланыс қызметi" (бұдан әрi - РАБҚ) филиалы, "Алматы почта тасымалдау бөлiмшесi" филиалы, "Астана қ. почта тасымалдау бөлiмшесi" "Почтажабдықтау" филиалы.
      3-ші деңгейдi облыстық филиалдарға бағынатын және қалалар, аудандар аумақтарында почта жөнелтiмдерiнiң барлық түрлерiн қабылдауды, өңдеудi, тасымалдауды және табыс етудi қамтамасыз ететін почта байланысының 20 қалалық торабы (бұдан әрi - ҚПБТ) мен почта байланысының 155 аудандық тораптары (бұдан әрi - АПБТ) құрайды. Облыстық филиалдар, ҚПБТ және АПБТ 613 қалалық (бұдан әрi - ҚПББ) және 2756 селолық почта байланысы бөлiмшелерiнiң (бұдан әрi - АПББ), сондай-ақ почта байланысы пункттерiнiң (бұдан әрi - СПБП қызметiн басқаруды, үйлестiрудi және бақылауды жүзеге асырады.

1-схема    

"Қазпочта" АҚ басқару құрылымы
(қағаз мәтініне қараңыз)

      Орталық аппараттың құрылымы қызметтерiнiң функционалды бағыттылығы ескерiлген бөлiмшелерден құрылған және де жетi департамент, сегiз басқарма, екi бөлiм мен екi қызметтен тұрады (2-схема). Орталық аппарат құрылымы табыстылық орталығы (өндiрiс қызметiн үйлестiрушi бөлiмше) мен қолдау орталығынан (басқарушы және қызмет көрсетушi бөлiмше) тұрады.
      Қоғам қызметiнiң мамандануын ескере отырып, табыстылық орталығына мынадай қызмет түрлерiн үйлестiрушi бөлiмшелер жатқызылған: почта байланысы және филателия қызметтерiн көрсету; почтаны тасымалдауды ұйымдастыру; қаржылық және агенттiк қызметтердi көрсету.

2-схема    

Қоғамның Орталық аппаратының құрылымы
(қағаз мәтініне қараңыз)

      Қолдау орталығы мемлекеттiк бағалы қағаздар рыногындағы қызмет, олардың өтiмділігiн бақылау және актив пен пассивтi басқару; ақпараттық жүйенiң қызметiн бақылау, бағдарламалық өнiмдi әзiрлеу және енгiзу; бюджеттiк жоспарлау және оның орындалуын бақылау, еңбек мәселелерi, стратегиялық жоспарлау және маркетинг; Қоғамның қаржы есептiлігі мен есептілік саясатын қалыптастыру; құқықтық және құжаттық қамтамасыз ету; өңiрлiк бөлiмшелердiң субкорреспонденттiк есебiн жүргiзу; халықаралық почта айырбасы үшiн өзара есеп айырысуды жүргiзу; почта қауiпсiздiгін қамтамасыз ету; шетел почта әкiмшiлiктерi және ұйымдарымен ынтымақтастық; қаржы-шаруашылық қызметiнiң аудиты.
      Қоғамның басқару жүйесi басқару субъектiлерiнiң төменгі буыны жоғарғы буынына бағынушылығына негiзделген иерархиялық жүйе болып саналады. Басқарудың жоғарғы органы дамытудың басымдықтары мен стратегиялық бағыттарын белгiлеу негiзiнде жалпы Қоғамды басқаруды қамтамасыз етедi. Басқару ықпалы экономикалық даму мiндеттерiн ең тиiмдi жолмен жүзеге асыру бойынша барлық басқарылатын iшкi жүйе қызметiн үйлестiруге бағытталған, тиiстi шешiмдер түрiнде тұжырымдалады.
      Қоғам мемлекеттiк органдардың тарапынан басқару объектiсi бола тұра өз құрамына кiретiн филиалдар, құрылымдық бiрлiктер мен бөлiмшелерге қатысты басқару мiндеттерiн жүзеге асырады. Осы деңгейде мiндеттердi нақтылау жүзеге асырылады, сондай-ақ компанияның объектiлерiн, процестерi мен ресурстарын басқарудың жедел-өндiрiстiк жүйесi қалыптастырылады. Филиалдардың заңды тұлға ретiнде құқықтары жоқ, бiрақ оларға өз өндiрiстiк мiндеттерiн орындау үшiн жеке балансында және Қоғам балансында есептелген мүлiктер үлесiне берiлген.
      Сонымен компания қызметiнiң ерекше әлеуметтiк маңыздылығын ескере отырып, таңдалған басқару моделi қажеттi шұғыл-шаруашылық дербестiгiн қамтамасыз етедi, оның аясын кеңейту өндiрiс қызметiнiң тиiмдiлігін көтеруге, көрсетiлетiн қызмет спектрiн арттыруға және олардың сапасын жақсартуға мүмкiндiк туғызады.

  1.2. Рынокты талдау

      Почта рыногын дамытудың болашағын қамтамасыз ететiн ең басты ерекшелiгi почта байланысы объектiлерiнiң кеңiнен тармақталған желілерiнiң және тарифтерiнiң төмен болуының арқасында почта байланысы қызметiнiң қолжетiмдігі болып табылады. Бiрақ, байланыстың баламалы түрлерiн дамыту және почта жөнелтiмдерiн өңдеу және жеткiзудiң жоғары шапшаңдығын қамтамасыз ететiн коммерциялық ұйымдардың дамуы жаңа және дәстүрлi емес қызмет түрлерiн дамыту жаңа жабдықтар мен технологиялар негiзiнде оларды ұсыну сапасын жақсарту жөнiндегi мiндеттердi шұғыл шешудi талап етедi.
      Қазақстанның курьерлiк қызмет көрсету рыногында 30-дан астам компания, соның iшiнде мынадай халықаралық iрi компаниялар "DHL", "FedEx", "TNT", "UPS", "OCS", "Роnу Express", сондай-ақ Қазақстанның жекелеген облыс орталықтарында қызмет көрсететiн бiрқатар отандық компаниялар бар. Аталған компаниялар өз қызметтерiн Қазақстанда 7-8 жыл көлемiнде жүзеге асырып жүр және Ұлттық почта операторына салмақты бәсекенi құрайды. Курьерлiк қызметтер рыногында "DHL" басым үлеске ие, қалған үлес басқа операторларға тиедi. Рыноктағы Қоғамның үлесi 15% құрайды.
      Бүгін баспа өнiмдерiн тарату бойынша қызмет көрсетулер рыногында Қоғаммен қатар басқа мынадай "Аргументы и факты" ЖШС БК, "Евразия пресс" ЖШС, "Эврика-пресс" ЖАҚ, "Дауыс" БТММ АҚ, "Бико" ЖШС, "Бурда-Алатау пресс" ЖАҚ сияқты баламалы құрылымдар, сондай-ақ жекелеген облыс орталықтарында қызмет көрсететiн басқа да компаниялар жұмыс iстеуде. Облыстық газеттердiң редакцияларында Қоғамның облыстық филиалдарына бәсекелестiк тудыратын, жергілiктi газеттердi таратып қана қоймай, республикалық және ресейлiк басылымдарды да тарататын бөлiмшелер құрылған. Егер бұрындары баламалы құрылымдар қабылдайтын жазылымдар Қоғамның филиалдары арқылы жеткiзiлсе, бүгінде осындай басылымдарды жеткiзетiн жекеменшік қызметтер құрылуда. Бұл ретте Қоғам басылымдар мен жазылымдарды тарату бойынша қызмет көрсету рыногының ең iрi субъектiсi болып қала бередi: оның үлесiне республика аумағында таралатын мерзiмдi баспа басылымдар таралымының 85% тиедi.
      Ақша аударымдар рыногында рыноктың негiзгі қатысушылары болып Western Union, MoneyGram, Contact (АКБ "Русслаабанк" - Ресей Федерациясы) және Анелик ("Банк Анелик" ЖШБ - Армения) табылады. Қазақстандық қатысушылар арасында мынадай екiншi деңгейдегi банктер бөлiнiп шығуда: "ЦентрКредит Банкі" АҚ "Қазақстан Халық Банкi" АҚ, "Каспийский Банкi" АҚ және басқалар. Рынокта Қоғамның еншiсi болмашы және 1%-дан төмен.
      2000 жылға дейiн әлеуметтiк төлемдер рыногында Халықтық жинақ банкі басым үлеске ие болып келдi. Қазiргi уақытта оның үлесi 51%-ды құрайды, ал Қоғамдiкi - 41%. Республиканың ауылдық елдi мекендерiнде төлемдердің 100% Қоғам жүргiзедi.
      Осылайша, Қазақстанның почта-жинақ қызмет көрсету рыногы тек қана қала деңгейiнде ғана жоғары бәсекелестiкпен сипатталады. Селолық жерлерде Қоғам почта және қаржы қызмет көрсетулер рыногының жалғыз қатысушысы болып табылады.
      Қоғамның клиенттері:
      халық;
      мемлекеттік органдар;
      бюджеттік ұйымдар;
      коммерциялық құрылымдар;
      шетел өкілдіктері, елшіліктер мен Қазақстан аумағындағы жеке шетел тұлғалары.

  1.3. 2002-2004 жылдың өндірiстiк-қаржылық қызметiн талдау

      2003 жылы Қоғаммен қабылданған жазба хат-хабарлар саны 16,2 млн. құрады, бұл 2002 жылғы деңгейден 7,4% асты, алдыңғы жылғы деңгейдi сақтап, жеткiзiлген сәлемдемелер саны 1,2 млн. сәлемдеменi немесе 3,8%, мерзiмдi басылымдар - 129,5 млн. бiрлiк немесе 38,4% құрады. 2004 жылы Қоғам мерзiмдi басылымдардың почта алмасуын төмендетудi, сондай-ақ 2002-2003 жылдары жазбаша хат-хабарлар, зейнетақы мен жәрдемақыларды төлеу және почталық ақша аударымдары бойынша ақылы алмасудың өсу тенденциясын сақтауды жоспарлауда.
      2004 жылы шығыс ақылы айналым көлемiнiң 2,9% өсуi күтілуде, оның iшiнде: жазбаша хат-хабарлардың көлемдерiн 2003 жылдың деңгейiнде 29,6% көбейту күтiлуде; сәлемдемелердiң көлемi - 8,3%; мерзiмдi басылымдардың көлемi - 0,8%; жедел почта қызметтерi - 3,1%; зейнетақы төлеу көлемi - 2,6%; сонымен қатар ақша аударымдарының көлемi - 2,6%. (1 кесте)

                                                            1-кесте

                 Шығыс ақылы айналымының серпiнi

P/c
N

Атауы

2002
жылғы
есеп

2003
жылғы
есеп

2004
жылғы
бағалау

2003 жылға
шаққанда
2004 жылы %

1

Шығыс ақылы айналымының
саны (млн.бiрлiк), оның
iшiнде:

129,04

167,50

173,93

103,84

2

жазбаша хат-хабарлар

15,10

16,20

21,0

129,63

3

сәлемдемелер

1,20

1,20

1,30

108,33

4

мерзiмдi басылымдар

93,60

129,5

130,50

100,77

5

жедел почта қызмет
көрсетулерi

0,24

0,32

0,33

103,12

6

зейнетақы мен
жәрдемақылар төлеу

18,20

19,50

20,00

102,56

7

ақша аударымдары

0,70

0,78

0,80

102,56

      Ақылы алмасудың жалпы көлемiнде ең үлкен үлес салмағын жазылу және мерзiмдi басылымдарды сатуға шығару алады, ол - 75,0% құрайды, зейнетақы мен жәрдемақыларды төлеу үлесi - 12,1%, жазбаша хат-хабарлар - 11,5% құрайды.
      2003 жылы аудандық мәндегi қалалар мен селолық өңiрлерде зейнетақы, жәрдемақыларды және атаулы әлеуметтiк көмектi дербес төлеу бойынша іс-шараларды жүзеге асыру жалғастырылды.
      2003 жылы 19,5 млн.теңгенiң зейнетақысы мен жәрдемақылары және жалпы сомасы 93,6 млрд. теңгенiң атаулы әлеуметтiк көмегi таратылды, бұл 2002 жылдың нақты орындалуымен салыстырғанда 40,1% жоғары. Қалыптасқан үрдiс Қоғамның осы бағытта өз қызметiн жандандыру жөнiндегі тапсырмаларды iске асыруда оң нәтижелерге қол жеткiзiп отырғандығын сипаттайды. 2004 жылдан бастап Қоғамға аудан орталықтарында және селолық жерлерде зейнетақыларды және жәрдемақыларды тарату жөнiндегi функцияларды кезең-кезеңмен өткiзiп беру жоспарланып отыр. Осылайша, 2004 жылы 20,0 млн. бiрлiк мөлшерiндегi 117,4 млрд. теңге сомасында зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу күтілуде.
      2003 жылы қабылданған почталық ақша аударымдары 0,78 млн. бiрлiктi құрады, бұл 2002 жылдың деңгейiнен 11,4%-ға асып 4,8 млрд. теңгенi құрады. 2004 жылы қабылданған почталық ақша аударымдарының мөлшерiн почталық ақша аударымдары сомасын 2,1 % өсiру арқылы 0,8 млн. бiрлiкке жеткiзу жоспарлануда.
      2003 жылы 2002 жылмен салыстырғанда қаржылық операциялардың көлемi ұлғайды: көлденең ұйымдарға төленген жалақы - 30,4%, яғни 25,96 млрд. теңгенi құрады; қабылдап алынған коммуналдық төлемдер - 4,5 есе; қабылдап алынған почталық ақша аударымдары - 11,4% құрады.
      2003 жылы заңды тұлғалардың 1340 жаңа шоттары ашылды және шоттардың жалпы саны 2555 бiрлiктi құрады. Қолданған шаралар Қоғамға саны көбейген клиенттерге аумақтық шеңберде және сапа көтеру шеңберiнде кеңейтілген қаржылық қызметтер кешенiн ұсынуға мүмкiндiк бердi.
      2004 жылдың 1 қаңтарына дейiнгi жағдайына Қоғамның депозиттiк базасы 2002 жылмен салыстырғанда 83,2%-ға өстi және 1381,0 млн. теңгенi құрады.
      Тиiмдi жұмыс iстейтiн отандық почта-жинақ жүйесiн қалыптастыруға бағытталған қызметтi жандандыру нәтижесiнде, компанияның қаржылық жағдайы тұрақталды. (2 кесте)

                                                          2-кесте

           2002-2004 жылдарға қаржылық-өндiрiстiк
              қызметтiң негiзгi көрсеткiштерi

                                                      (млн.теңге)

P/c
N

Баптың атауы

2002 ж.
есеп

2003 ж.
есеп

2004 ж.
бағалау

2003 ж.
жылға шақ-
қанда 2004
жылы %

1

Кiрiстер, барлығы
соның iшiнде:

4109,4

5003,4

6614,0

132,2


негiзгі қызметтен
түскен табыстар

3915,7

4856,5

6078,5

125,2


негiзгi емес қызмет-
тен түскен табыстар

193,7

146,9

535,5

364,5

2

Шығындар, барлығы
соның iшiнде:

3980,5

4851,7

6445,0

132,8


көрсетiлген қызмет-
тің өзiндiк құны

2507,1

3141,7

4150,9

132,1


кезеңнiң шығындары

1389,3

1571,1

2009,4

127,9


негiзгi емес қызмет-
тен келген шығындар

68,5

111,1

227,5

205,0


корпоративтiк табыс
салығы

15,6

26,5

57,2

215,8


төтенше жағдайлардан
келген шығындар


1,33

Таза табыс (шығын)

128,9

151,7

169,0

111,4

      2003 жылғы қаржы-шаруашылық қызметтiң нәтижелерi бойынша Қоғамның жиынтық табысы 2002 жылдың нақты көрсеткiштерiмен салыстырғанда 21,8% ұлғайып, 5003,4 млн. теңгенi құрады. 2003 жылы жиынтық шығындар 2002 жылдың деңгейiнен 21,9% асып, 4851,7 теңгенi құрады.
      Қоғамның 2003 жылға жоспарлаған таза пайда деңгейi 129,1 млн. теңгенi құрады. Қаржылық-өндiрiстiк қызметтiң қорытындысы бойынша 151,7 млн. теңге құраған Қоғамның таза пайдасы 20 млн. теңгеге түзетілген, бұл қаржылық есептердiң халықаралық стандарттарға көшуiне байланысты уақыттық айырмашылықтардың салықтық тиiмдiлiгiн бейнелеуден пайда болды және бiр реттiк сипатта болады. Осыған байланысты таза пайданың нақты деңгейi 131,6 млн. теңгенi құрады. Осылайша, 2005-2007 жылдары қаржылық-өндiрiстiк қызметтiң нәтижесiнде алынған Қоғамның таза пайдасының өсу үрдiсi, 5-7% сақталады.
      2004 жылы жиынтық кiрiс 2003 жылдың деңгейiмен салыстырғанда 32,3%-ға өсiп, 1610,6 млн. теңгенi құрап, жиынтық шығындар деңгейi 32,8% немесе 1593,3 теңгеге ұлғаяды деп күтiлуде.
      Табыс құрылымындағы почта қызметтерін көрсетуден түсетiн ең үлкен үлес салмағы жазбаша хат-хабарларды жеткiзуден - 32%, мерзiмдiк басылымдарды жеткiзуден - 26%, сәлемдемелердi жеткiзуден - 14%, арнайы байланыс қызмет көрсетулерiнен - 14% құрайды. EMS-жөнелтiмдерден 8%, өзге почта қызмет көрсетулерiнен - 6% табыс түседi.
      2003 жылы өткен жылғы деңгеймен салыстырғанда табыс жазбаша хат-хабарлар есебiнен 19,3%; мерзiмдiк басылымдар есебiнен - 11,4%; сәлемдемелер есебiнен - 20,8%; арнайы байланыс қызметтерiнен - 21,5%; EMS-жөнелтiмдерi есебiнен - 35% өстi (3-кесте).

                                                        3-кесте

    Почта қызметтерi табыстарының динамикасы, млн. теңге

P/c
N

Атауы

2002
жыл

2003
жыл

2002 жылға
шаққанда
2003 жылы %

1

Жазбаша хат-хабарлар

817,4

975,1

119,3

2

Мерзiмдi басылымдар

716,9

798,6

111,4

3

Сәлемдемелер

363,8

438,2

120,5

4

Арнайы байланыс
қызметтерi

361,9

439,6

121,5

5

EMS-жөнелтімдері

176,6

238,4

135,0


Басқа да почталық
қызмет көрсетулер

100,9

166,8

165,3

      Қаржы қызметтерiн ұсынудан түскен табыстар құрылымы келесі түрде берілген: заңды тұлғаларға ақша төлеуден түскен табыстардың үлесi - 49,3%, ақша аударымдарынан 19,7%, коммуналдық және басқа да төлемдерден - 10,3%, басқа қызмет көрсетулерден - 20,7%.

  1.4. "Қазпочта" акционерлiк қоғам өткiзетiн,
оның iшiнде: Қазақстан Республикасы Президентiнiң
"Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық
дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы"
2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығымен бекiтiлген
Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық
дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясына
(бұдан әрi - Стратегия), мемлекеттiк және салалық
бағдарламаларға сәйкес өткiзiлетiн iс-шаралар

      Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың анықтаушы ролiн ескере отырып почта-жинақ қызметтерiнiң бәсекелестiкке қабілеттігiн арттыру және қарқынды дамуын қамтамасыз ету үшiн, Қоғаммен келесi шаралар өткiзiлген болатын:

  1.4.1 Ақпараттық технологиялар

      Қазiргi кезде республиканың барлық аудандық және қалалық почталық байланыс тораптары компьютерлiк техникамен жарақталды, жерсерiктiк терминалдар негiзiнде почта байланысын жаңғырту жобасының "соңғы милiн" ұйымдастыру бойынша шаралар толық көлемде өткiзiлдi. 2003 жылы Қоғаммен Dialaw@у IP жерүстi жерсерiктiк станциясын Қоғамның 196 бөлiмшелерiнде қондыру және ұшыру бойынша шаралар аяқталды; электронды почтаға арналған жоғары жылдамдықтағы арна жұмыс iстейдi; Қоғамның бiрыңғай корпоративтiк ақпараттық желiсi салынды.
      2003 жылдың қаңтарында Қоғамның корпоративтiк ақпараттық жүйесiн (КАЖ) кезең-кезеңмен енгiзу басталды. Интернет арналары арқылы банктiк қызметтер бөлiктерiнде бағдарламалық қамтамасыз етудi пайдалануға барлық лицензиялар алынды. 2003 жылдың iшiнде банктiк қызмет бойынша 4 модуль енгiзiлдi: есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету, клиенттер және шоттар, хабарламаларды жеткiзу және төлем жүйесi.
      Қосалқы және бас бухгалтерия модульдерiнiң өзара интегралданған конвертерлерi сынақтан өткiзiлдi, фронт-кеңсе және бэк-кеңсе бөлiктерiндегі шоттардың жоспарына синхрондау жүргiзiлдi.

  1.4.2 Телекоммуникациялар

      Қоғам қысқа тарату мерзiмi мен ақпараттық қорғаудың жоғары дәрежесiмен интегралдық қызметтер көрсетуге мүмкiндiк беретiн автоматты ақпараттық-технологиялық желiсiн құрды.
      2002 жылы 9 облыстық филиалдарда байланыс қызметтерiне, сонымен қатар қалааралық сөйлесулерге шығынның қысқаруына мүмкiндiк берген шағын АТС қатарға қосылды. 2003 жылы шағын АТС паркi кеңейтiп және Қоғамның облыстық филиалдарына бөлiндi. Жалпы Қоғам бойынша өнеркәсiптiк режимде 17 шағын АТС жұмыс iстейдi.

  1.4.3 Бағдарламалық қамтамасыз ету

      "Аманат-почта" бағдарламалық кешенiнде Халықаралық Почта Байланысы жолдары арқылы IFS халықаралық аударымдар жүйесiмен интерфейсi бар "Халықаралық аударымдар" бағдарламалық модулi, сонымен қатар "Жазылу" және "Жеделдетiлген аударымдар" модульдерi енгізiлдi. Қабылданған және өңделген төлемдер (орындаушылар үшiн сервистi жақсарту) статистикасын қалыптастыру мақсатында файлдардан көлiктiк файлдарды өңдеу бойынша бағдарламалық қамтамасыз ету жасалынып бiттi.
      ҚР Ұлттық Банкiнiң жарғысына сәйкес және MT102 форматында сомаларды қосумен зейнетақыларды төлеуге дайындық шеңберiнде "Операциялық күн" бағдарлама версиясы жаңартылды.
      Облыстық филиалдардың барлығында ҚР аумағы бойынша iшкi және халықаралық EMS-жөнелтiмдерiнiң өтуiне тексеру жүргізу жүйесi пайдалануға берiлдi. Бағдарлама ақпараттың кiрiс және шығыс жөнелтiмдерi бойынша мiндеттi түрде тiркелуiн қамтамасыз етедi. Мәлiметтердi Қоғамның сайтынан көруге болады және оған барлық клиенттердiң қолы жетiмдi. Қазiргі уақытта халықаралық тiркелетiн жөнелтiмдер бойынша ұқсас жүйенi енгiзуге дайындық жүрiп жатыр.
      Бұдан өзге, жобалық-сметалық құжаттаманы жасауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету енгiзiлдi. 2003 жылы "SWIFT-файлдарын қабылдау", "Зейнетақы қорларына аударымдарды есепке алу" автоматтандырылған жүйелерiн бағдарламалық қамтамасыз ету сатып алынды, қазiргi уақытта оларды Қоғамның бөлiмшелерiне енгiзу жүргiзiлуде.
      Қоғамның компьютерлiк желiсiн вирустардың кiруiнен қорғау мақсатында вирустардың деректер базасын күнделiктi жаңартуды жүзеге асыратын жаңа вирусқа қарсы бағдарлама сатылып алынды және орнатылды.

  1.5. 2005 жылды бөлек көрсете отырып, 2005-2007
жылдарға "Қазпочта" акционерлiк қоғамның даму жоспары

  1.5.1. Мақсаттары мен мiндеттерi

      2000-2003 жылдар кезеңiнде Қазақстанда почта-жинақ жүйесiнiң қалыптасу процесiнде Қоғамның барлық бөлiмшелерiнде почталық, қаржылық және агенттiк қызметтердi көрсету жөнiндегi қызмет ұйымдастырылды. Қоғамның қарқынды дамуын қамтамасыз ету үшiн почта-жинақ қызметтерi рыногында осы Жоспарда жақын болашаққа негiзгi мақсат пен мiндеттер анықталды.
      Қоғамның алдағы үш жылға қойған мақсаты болып жоғары сапалы деңгейде ұсынылатын, почта-жинақ қызметтерiне еркiн қолжетiмдiлiктi қамтамасыз ету мүмкiндiгi бар, аймақтық инфрақұрылымды дамыту табылады.
      Алға қойған мақсаттарға жету үшiн мынадай мiндеттердi орындау қажет:
      Қоғамның материалдық-техникалық базасын жаңғырту және жаңаша технологияларды енгізу;
      почта-жинақ қызметтерiн көрсету сапасын көтеру;
      көрсетілетiн қызмет спектрiн кеңейту және жаңаша банктiк өнiмдер мен Интернет-бағдарлы қызметтердi енгiзу үшiн технологиялық базаны құру;
      почта-жинақ қызметтерiн дамыту үшiн қаржы механизмдерiн қалыптастыру;
      жаңаша басқару технологияларын енгiзу.
      Осыған байланысты 2005 жылы негiзгi мақсат Қоғамның материалдық-техникалық базасының почта-жинақ қызметтерiнiң сапасын жақсарту және бәсекелестік қабiлеттiгiн арттыру үшiн негiз ретiнде жаңғыртуға бағытталды.
      Осыған байланысты мынадай мiндеттердi шешу жоспарланды:
      Қалалық, аудандық және ауылдық деңгейлерде аймақтық желiлердi  дамыту;
      Корпоративтiк ақпараттық жүйенi құру негiзiнде жаңаша басқару технологияларын енгiзу;
      Нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру, жаңа қызмет түрлерiн ұсыну арқылы Қоғамның қызметiн реттейтiн әдiстемелiк базаны қалыптастыру;
      Шетелдiк ұйымдармен және почталық әкiмшiлiктермен халықаралық бiрлестiк саласында Қоғаммен келесi бағыттар айқындалды:
      бiрыңғай почта аумағын сақтау және дамыту, сала қызметкерлерiн оқыту үшiн Әлемдiк почта ұйымының органдарымен, аймақтық почта ұйымдарымен, шетелдiк почта әкiмшілiктерiмен ынтымақтастықты дамыту;
      Қазақстан Республикасы мен шетел мемлекеттерi арасында почта жөнелтiлiмдерiн әуе және жерүстi көлiгiмен жөнелтудiң бақылау мерзiмдерiн жасау және енгiзу;
      Қоғамның Дүниежүзiлiк почта одағының Халықаралық бюросымен өткiзiлетiн, почта жөнелтiмдерiнiң нақты өту мерзiмдерiнiң тексерулерiне қатысу.

  1.5.2 Алға қойған мiндеттерге жету жолдарын таңдау

      Жаңғыртуды жүзеге асыру және материалдық-техникалық базаны жаңарту, жаңаша басқару технологияларын енгiзу үшiн 2005-2007 жылдарда Қоғамға ұсынылған Ислам Даму Банкiнiң қарыз қаражаттарын игеру, сонымен қатар республикалық бюджет қаражатының есебiнен көбейген, Қоғамның жарғылық капиталы мен таза табысының қаражатынан құралған жеке қаражатын бағыттау жоспарланып отыр.
      Осыған байланысты 2005-2007 жылдары Қоғаммен жабдықтар сатып алу, жаңаша ақпараттық және өндiрiстiк технологияларды енгiзу, коммуникация құралдарын жетiлдiру бойынша жұмыс жүргiзілетiн болады.
      Қазiргi технологиялар мен жабдықтарды қолдану қызмет көрсетулерiн ұсыну сапасын көтеруге және оның спектрiн кеңейтуге мүмкiндiк бередi. Келесi iс-шаралардың артықшылығы анықталды: почта байланысын пайдаланудың сапалық көрсеткiштерiн бағалау нормативтерiн және почта жөнелтiмдерiнiң бақылау мерзiмдерiн оларды қысқарту мақсатында қайта қарау, өңiрлiк желiлер мен магистральдық маршруттарды оңтайландыру.
      Алған қойған мақсаттарға жетiстiкпен жету үшiн жақын болашақта көрсетiлетiн қызметтер спектрiнiң кеңейуіне, олардың жаңа түрлерiн енгiзуге, сонымен қатар:
      тапсырыстар бойынша сәлемдемелiк сауда жүйесiнiң шеңберiнде сервистік қызметтердi ұсына отырып "Почтамен-Тауарлар" каталогтары арқылы, сонымен қатар Интернет арқылы почталық сауданы ұйымдастыру және дамыту;
      халықтың тұрғын үй құрылыс жиындарын тарту жөнiндегі агенттiк қызметтердi дамыту;
      трансфер-агенттiк қызметтер ұсыну;
      шарттарды бекiтуге салымшыларды тарту және зейнетақы жиындары туралы хабарламаларды жеткiзу бойынша зейнетақы қорларына агенттiк қызметтер көрсету спектрiн кеңейту;
      шарттарды бекiту бойынша сақтандыру ұйымдарына агенттiк қызметтердi дамытуға үлкен көңiл бөлiнетiн болады.
      2005 жылы Интернетке ұжымдық қолжетiмдi пункттер ұйымдастыру жолымен интернет-қызметтердi дамытуға ерекше назар аударылатын болады. Бұл интернет-дүкеннiң және филателистiк өнiмнiң арнайы бөлшек сауда пункттерiнiң ашылуы арқылы филателия қызметтерiнiң дамуына әсерiн тигізедi.
      EMS Kazpost курьерлiк қызметiнiң жұмысындағы басым бағыт EMS қабылдау пункттерiнiң кеңейуi және халықаралық почта саласында әлемнiң iрi почта әкiмшiлiктерiмен ынтымақтастық болады.

  1.5.3 "Қазпочта" акционерлiк қоғам жоспарлаған
Стратегияны, мемлекеттік және салалық бағдарламаларды
жүзеге асыру жөнiндегi іс-шаралар

      Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуына жәрдемдесу үшiн Қоғаммен 2005-2007 жылдарда бiрыңғай ақпараттық кеңiстiкке қол жеткiзудi қамтамасыз ететiн және технологиялық дамудың базалық платформасы ретiнде қызмет ететiн технологиялық процестердi жаңғырту және автоматтандыру процесiн жалғастыру жоспарланып отыр. Негізгi iс-шаралар ретiнде мыналар анықталды:
      корпоративтiк ақпараттық жүйенi енгiзудi аяқтау;
      Қоғамның аймақтық желiсiн компьютерлендiру;
      Қоғамның материалдық-техникалық базасын жаңғыртуды жүзеге асыру және жаңаша технологияларды енгiзу;
      жоғары технологиялық қызметтердi енгiзу үшiн техникалық және әдiстемелiк негiздер құру.
      Селолық аумақтарды дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын жетiстiкпен iске асыру мақсатында Қоғаммен жаңаша жабдықтарды енгiзу және өндiрiстiк технологияларды жаңарту жоспарланып отыр, бұл қала мен ауыл арасындағы әлеуметтi маңызды қызметтерге қол жеткiзудi қамтамасыз ету деңгейi бойынша айырмашылықты қысқартуға мүмкiндiк бередi.
      Банктiк қызметтердiң, әсiресе селолық жерлерде тұратын халыққа еркiн қол жеткiзуiн қамтамасыз ету мақсатында, Қоғам қаржылық қызметтердiң барлық спектрiн, несиелеудi қоса отырып жүзеге асыруға кеңейтiлген банктік лицензия алу үшiн жұмыс жүргізетiн болады. Сонымен қатар салымдық өнiмдердi несиелiк және сақтандырумен қосу арқылы депозиттiк қызмет ассортиментiн кеңейту жоспарланып отыр. Сондай-ақ, банктiк ресурстар мен қызметтерге, сонымен қатар билiк органдарымен әртүрлi деңгейлерде құрылатын, халықты шағын несиелеу қорларына және шағын бизнес субъектілерiне қосу арқылы агенттiк қызметтер саласында Қоғамның қызметiн белсендiру жоспарлануда.
      Ұлттық банк аралық төлем карточкалар жүйесiн дамытудың мемлекеттiк Бағдарламасы шеңберiнде Қоғам микропроцессорлық карточкаларды шығаруды жүзеге асыруды және олардың базасында есеп айырысудың бiрыңғай қолма-қол ақшасыз бөлшек төлем жүйесiн құруды жоспарлап отыр. Бұл жалақы, зейнетақы және әлеуметтiк жәрдемақыларды төлеу механизмiн жетiлдiруге, коммуналдық төлемдердi жинау, көлiк және байланыс қызметтерiн төлеу процесiн оңтайландыруға; қолма-қол ақшаның эмиссиясына шығындардың қысқаруына әкелетiн бюджеттiк (салықтық, кедендiк) және басқа да мiндеттi жиындарды қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асыруға жол ашады.
      "Электронды үкiмет" құру жөнiндегi мемлекеттiк жобаны iске асыру үшiн жаңаша телекоммуникациялық және ақпараттық технологияларды енгiзу жолымен Қоғамның аймақтық желiсiн жетiлдiру жоспарланып отыр.
      Ұлттық бағалы қағаздар рыногының техникалық инфрақұрылымын дамыту және оларды халыққа таратуға көмектесу үшiн Қоғамның аймақтық желiсiнiң базасында трансфер-агенттiк қызметтi дамыту бойынша шаралар өткiзiледi. Бұл сұлба тұрғындардың ақша қаражаттарын нақты субъектілер мен дамыту бағдарламаларын қаржыландыруға тартуға мүмкiндiк бередi. Клиенттердi тарту мен бекiтуге, ұзақ мерзiмдi өзара тиiмдi ынтымақтастық жүйесiнiң құрылуына алдыңғы қатарлы ақпараттық технологияларды қолдану, клиенттiң қаржысын сенiмдi басқару, қаржы рыноктарында жеке операцияларды қолдау бағдарламаларын дамытуға ықпалын тигiзедi. Қоғамның бөлiмшелерiнiң кең желiсi негiзiнде Қазақстанның қалалары мен аудандарында бағалы қағаздар рыногында әрекет ететiн әртүрлi қаржы институттары және олардың клиенттерi арасында құжаттарды қабылдап-тапсыруды жүзеге асыратын пункттер, сондай-ақ жеке тұлғаларға бағалы қағаздармен жекеменшiк құқықтарын тапсыру мәмiлесiн жүзеге асыруға мүмкiндiк беретiн сату-сатып алу пункттерi ашылатын болады.
      Интернет-бағытты қызметтердi дамыту шеңберiнде филателистiк өнiмдi тарату жобалары, "Интернет-жазылу" және алдағы уақыттарда Интернет арқылы тауарларды каталогтар бойынша сату жобасы енгiзiлетiн болады. "Қазақтелеком" АҚ-пен бiрлесiп жасалған село тұрғындарының Интернет-қызметтерiне қол жеткiзуiн ұсыну жобасының болашағы зор.
      Жоспарланып отырған шаралар почта-жинақ қызметтерiнiң бәсекелестiкке қабiлеттiгiн арттырады және Қоғамның әрi қарай тиiмдi және тұрақты дамуын қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.

  1.5.4 Почта-жинақ жүйесi қызметтерiнiң даму серпiнi
(натуралды және ақшалай түрдегi жұмыстар, қызметтер)

      2005-2007 жылдары почталық қызмет саласында мына нәтижелерге жету жоспарланып отыр: шығыс жазбаша хат-хабардың көлемiн 24,0 млн. бiрлiкке дейiн көбейтудi немесе 2003 жылдың деңгейiне қатысты 48,1%-ға жоғары, мерзiмдi басылымдарды жеткiзу көлемi 133,0 млн. бiрлiкке дейiн немесе 2003 жылдың деңгейінен 2,7% көтерудi қамтамасыз ету және 2005-2007 жылдары сәлемдемелер қабылдау деңгейiн 1,4 млн. бiрлiк шегiнде немесе 2003 жылмен салыстырғанда 16,7% арттыруды қамтамасыз ету жоспарланып отыр. 2007 жылы қабылданған жеделдетiлген почта жөнелтiлiмдерiнiң санын 350 мың бiрлiкке немесе 2003 жылғы деңгейге қарағанда 7,7% арттыру жоспарланды.
      Қаржылық және агенттiк қызметтер саласында 2007 жылы келесi көрсеткiштерге жету жоспарлануда: 2007 жылы почталық ақша аударымдарының санын 2003 жылмен салыстырғанда 15,4%-ға өсуiн қамтамасыз ете отырып 0,9 млн. бiрлiкке жеткiзу, 2007 жылы зейнетақы мен жәрдемақы төлеу санын 28,0 млн. бiрлiкке дейiнгi деңгейге немесе 2003 жылмен салыстырғанда 43,6%-ға көбейту. Коммуналдық төлемдердi қабылдауды 2007 жылы 2003 жылмен салыстырғанда 20,3%-ға, жалақы төлеуді сәйкесiнше, 77,2%-ға, салықтық төлемдерді - 38,9%-ға, ақша мен құндылықтарды инкассациялауды - 17,7% көтеру жоспарлануда.

                                                           4-кесте

            Көрсетiлетiн негізгi қызметтер бойынша
    көрсеткiштердiң 2005-2007 жылдарға арналған болжамы

Р/с
N

Көрсеткiштiң
атауы

Өлшем
бір-
лігі

2003
жылғы
есеп

2004
жылғы
бағалау

2005
жылғы
болжам

2006
жылғы
болжам

1

2

3

4

5

6

7

1

Почталық қызмет түрлері:

1.1

жазбаша хат-хабарлар

млн.
дана

16,20

21,0

23,0

23,5

1.2

сәлемдемелер

млн.
дана

1,20

1,30

1,30

1,40

1.3

мерзiмдi басылымдар

млн.
дана

129,5

130,5

131,0

132,0

1.4

жедел почта қызметi

мың
дана

325,00

330,00

350,00

360,00

2

Қаржылық қызмет және қаржылық көрсетулер, агенттік
қызмет көрсетулер:

2.1

Еңбекақы төлеу

млрд. теңге

25,96

39,00

43,00

48,00

2.2

Зейнетақы және
жәрдемақы төлеу:


2.2.1

саны

млн
бірл.

19,50

20,00

21,00

24,00

2.2.2

сомасы

млрд.
теңге

93,10

117,40

129,00

142,00

2.3

Коммуналды, салық
және басқа да
төлемдер

млрд.
теңге

11,30

29,00

35,00

42,00

2.4

Депозиттер:


2.4.1

саны

мың
бiрл.

1378,90

1517,00

1669,00

1835,00

2.4.2

сомасы

млн.
теңге

1381,00

1500,00

1800,00

2160,00

2.5

Почталық ақша
аударымдары:


2.5.1

саны

млн.
бірл.

0,78

0,80

0,83

0,85

2.5.2

сомасы

млрд.
теңге

4,80

4,90

5,30

5,80

2.6

Құндылықтар мен ақ-
шаны инкассациялау

млрд.
теңге

184,70

193,90

203,00

211,50

кестенің жалғасы

Р/с
N

2007
жылғы
болжам

2003 жылға
шаққанда
2007 ж. %

1

8

9

1


1.1

24,0

148,1

1.2

1,40

116,67

1.3

133,0

102,7

1.4

370,00

113,85

2


2.1

53,00

204,16

2.22.2.1

28,00

143,59

2.2.2

156,00

167,56

2.3

50,00

442,48

2.42.4.1

2019,00

146,42

2.4.2

2592,00

187,69

2.52.5.1

0,90

115,38

2.5.2

6,30

131,25

2.6

217,40

117,70

       Белгiленген өндiрiстiк бағдарлама 5-кестеде көрсетiлген қаржылық көрсеткiштерге қол жеткiзуге мүмкiндiк туғызады.

                                                         5-кесте

                Қаржылық көрсеткiштердiң болжамы

                                                     (млн. теңге)

Р/с
N

Көрсеткiштiң
атауы

2003
жылғы
есеп

2004
жылғы
баға-
лау

2005
жылғы
болжам

2006
жылғы
болжам

2007
жылғы
болжам

2003
жылға
шақ-
қанда
2007 ж. %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Табыс

5003,4

6614,0

7625,5

8462,2

9194,1

183,7

2

Шығын оның iшiнде

4851,7

6445,0

7452,6

8287,9

9018,4

185,9

2.1

өндiрiстiк
өзiндiк құн

3141,8

4150,9

5183,3

5660,4

6108,5

194,4

3

Салық салынатын
табыс

179,4

226,2

238,0

247,8

255,6

142,5

4

Корпоративтiк
табыс салығы
бойынша шығындар

26,5

57,2

65,7

73,6

79,9

301,5

5

Таза табыс (шығын)

151,7

169,0

172,3

174,2

175,7

115,8

      Кiрiстiң өсуiн тұтынушылар тарапынан почта-жинақ қызметтерiне сұранымды өсiру, сондай-ақ әлеуметтiк маңызды қызметтер бойынша тарифтiк ставкаларды (комиссиялық сыйақыны) олардың қолжетiмдiлiгін сақтай отырып нақты шығындар деңгейiне дейiн теңестiрудi көздейтiн оңтайлы баға құру стратегиясын қалыптастыру арқылы қамтамасыз ету жоспарланып отыр.
      2005-2007 жылдарға Қоғамның шығындарын қалыптастыру кезiнде жыл сайынғы қызметкерлердiң жалақы мөлшерiн өcipу, сондай-ақ инвестициялар тарту нәтижесiнде амортизациялық аударымдарды және негiзгi құралдарға қызмет көрсетулерге шығындарды өсiру, ғимараттарға күрделi жөндеу жұмыстарын жүргiзу жоспарланып отыр.
      2005 жылы негiзгі қызметтен сомасы 7041,9 млн. теңгеге, ал негізгі емес қызметтен сомасы 583,0 млн. теңгеге табыс алу күтiлуде. Бұл ретте өндiрiстік шығындар (көрсетiлген қызметтiң өзiндiк құны) 5183,3 млн. теңгенi құрайды, оның iшiнде:
      материалдар - 497,1 млн. теңге;
      қызметкерлерге еңбекақы төлеу (өндiрiстiк персонал) - 2930,5 млн. теңге;
      еңбекақы төлеуден түскен аударымдар - 385,8 млн. теңге;
      үстеме шығындар - 887,8 млн. теңге;
      басқа шығындар - 482,1 млн. теңге.
      Кезең шығындары - 2040,1 млн. теңге.
      Негiзгi емес қызметпен байланысты шығындар - 163,5 млн.теңге.

Күрделі салымдар

      Қоғам күрделі салымдарды мынадай мақсаттарға жұмсауды жоспарлап отыр:

                                                          6-кесте

        2005-2007 жылдарға күрделі салымдардың жоспары

                                                     (млрд. теңге)

P/c
N

Пайдалану бағыттары

Барлығы

оның iшiнде жылдар бойынша

2005

2006

2007

1

ҚР почта байланысын
жаңғырту және почта-жинақ
жүйесiн қалыптастыру

1,21

1,14

0,07


2

Инфрақұрылымды дамыту
ауылдық жерлерде
қалаларда

3,87
1,83
2,04

1,06
0,73
0,33

1,71
1,10
0,61

1,10
 
  1,10

3

Магистральды тасымалдау
жүйесiн жетілдiру

1,02

0,05

0,06

0,91

4

Почта-жинақ қызмет
көрсетулерін дамыту

0,88

0,33

0,20

0,35

5

Iстен шыққан негiзгi
құралдарды қалпына келтiру

0,62

0,38

0,09

0,15

6

Жиыны:

7,60

2,96

2,13

2,51

      Қоғамның ең аз қажетті инфрақұрылымын қайта жаңғырту үшін:
      объектілерге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу және кассалық тораптарды техникалық нығайту;
      автокөлік парктерін және почта вагондарын жаңарту, почта байланысының жылжымалы бөлімшелерін сатып алу;
      компьютерлік жабдықтар мен бағдарламалық қамсыздандыруды сатып алу;
      кассалық техникалар мен банк жабдықтарын сатып алу;
      өрттік-күзету және дабыл сигналдау, видеобақылау, ақпараттарды бағдарламалық, аппараттық қорғау құралдарын және басқа да арнайы құрал-жабдықтарды сатып алу және орнату.

Өзiндiк құнның құрылымы

      Көрсетiлген қызметтiң өзiндiк құн (7 кесте) құрылымында үлкен үлестi 2005 жылы тiкелей өндiрiстiк шығындар (шамамен 74%) құрайды. Өндiрiстiк үстеме шығындар 17% жоғары, негізгі қызмет көрсетулер бойынша басқа да қызметтер - 9%.

                                                           7-кесте

         Көрсетiлген қызметтiң өзiндiк құнының құрылымы

                                                      (млн. теңге)

Р/с
N

Баптардың атауы

2003
жыл

2004
жыл

2005
жыл

2006
жыл

2007
жыл

1

Көрсетiлген қызметтiң
өзiндiк құны
Барлығы: оның iшiнде:

3141,8

4150,9

5183,3

5660,4

6108,5

1.1

тiкелей шығындар

2032,7

2794,3

3813,4

4227,7

4623,8

1.2

үстеме шығындар

652,3

845,0

887,8

941,0

988,1

1.3

негiзгі қызметтер
бойынша басқа да
шығындар

456,8

511,6

482,1

491,7

496,6

Қоршаған ортаны қорғау және еңбектiң қауiпсiздiк
техникасын сақтау жөнiндегi iс-шаралар

      Қоғам жүргiзiп отырған қоршаған ортаны қорғауға бағытталған саясат мынадай iс-шараларды жүзеге асыруды қарастырады: технологиялық құрал-жабдықтарды жаңарту, техникалық жағынан оңдалған көлiк құралдарын пайдалану, сүзбелер мен катализаторлар орнату. Пайдаланымдағы технологиялардың, жабдықтардың және автокөлiк құралдарының қоршаған ортаға жағымсыз әсерiн азайту бекiтiлген экологиялық стандарттарды сақтауға мүмкiндiк бередi.
      Қоғам дұрыс және қауiпсiз еңбек жағдайларынан тұратын қауiпсiздiк пен еңбектi қорғауды ұйымдастыратын механизмдi құруға, апаттар мен жарақаттардан уақытылы сақтандыруға, сонымен қатар мамандарды еңбек қорғау ережелерi мен нормаларына үйретуге, өндiрiсте еңбекке жарамдылықты жоғалтқан жағдайда келтiрiлген залалды өтеуге ерекше назар аударады. 
      2005-2007 жылдары Қоғамның жұмысшы персоналы мен өндiрiстiк объектілерінің кешендi қауiпсiздігін қамтамасыз ету мақсатында арнайы киiмдермен және автоматты түрде өрт сөндiру, бейнебақылау жүйесін қоса алғанда қауіпсіздіктің техникалық құралдарымен жабдықтау жоспарланып отыр.
      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнiң (Ұлттық Банк Басқармасының 1995 жылғы 17 тамыздағы N 94 қаулысымен бекiтілген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк мекемелерiнiң және екiншi деңгейлі банктердің ғимараттарында касса тораптарын жобалауға және орнатуға байланысты техникалық талаптар туралы Нұсқау) және Қазақстан Республикасының Iшкi Iстер министрлiгiнiң (1994 жылғы 28 маусымдағы N 7 Күзетiлетiн объектілердi техникалық нығайту және сигнализация орнату жөнiндегі бiрыңғай талаптар) нұсқауларына сәйкес Қоғамның касса тораптарын техникалық нығайтылуын қамтамасыз ету жөнiнде негiзгi бағыттар анықталған. 2001-2003 жылдары 411 объектi техника қауiпсiздiгi мен өрт қауiпсiздiгi құралдарымен жабдықталды, 2005-2006 жылдары қосымша 725 объектiнi жабдықтау жоспарланып отыр.

  1.5.5 Бағалық және тарифтiк саясат және оның негіздемесі

      Қоғам тарифтерiн мемлекет белгiлейтiн әлеуметтiк маңызды қызметтер көрсетедi және оларды селолық елдi мекендерде ұсынғанда көбiнесе шығынға отырып жатады, өйткенi көрсетiлетiн қызметтердiң көпшiлiк түрi қалалық және селолық жерлерде көрсетiлген қызметтiң өзiндiк құнының айырмашылығын ескермей төмендетілген ставкалармен белгiленген қолданыстағы тарифтер, не шын мәнiсiндегi өзiндiк құннан төмен белгiленген.
      Почта операторлары, әсіресе, почталық байланыс қызметiн селолық аймақта атқаратындар үшiн тең бәсекелiк жағдай жасау мақсатында баға қалыптасуының оптимальды стратегиясының құрылымы қажет.
      Осыған байланысты почталық қызмет көрсету аясында қызмет көрсету түрлері бойынша шығындардың бөлектеп есептеуiн енгiзу қарастырылады. Бұл қызмет көрсетудiң өзiндiк құнының iс жүзiндегі деңгейiн анықтауға, ағымдағы шығындарды өтеу мен табысқа қол жеткiзу үшiн кiрiстердi қалыптастыруға мүмкiндiк бередi.
      Қызмет көрсетулер түрi бойынша шығындарды бөлектеп есептеу әдiстемесiн енгiзу мақсаты болып:
      шаруашылық қызметiн тиiмдi жүргiзу, тарифтердiң ары қарай есеп-қисабы және басқармалық шешiмдер қабылдау үшiн қызмет көрсетулердiң нақты өзiндiк құнын есептеу;
      бiр қызмет көрсетулердi екiншi қызмет көрсетулер есебiнен көлденең қаржыландыру мүмкiндiгiн жою;
      реттеу мақсаттарында шығындарды тiркеудiң айқын жүйесi.
      Бұл әдiстеме қызмет көрсетулердi техникалық және сапа нормаларын сақтай отырып, ең аз көлемдi шығындармен жүзеге асыруға, барлық операциялық шығындар мен технологиялық құрал-жабдықтарды тиiмдi пайдаланумен байланысты шығындарды жабуға мүмкiндiк бередi.
      Бөлектеп есептеу принциптерiн енгізу үшiн Қоғамның бөлiмшелерi қызметi түрлерiне шығынның қалыптасу көздерiн дәл шектеудi қамтамасыз ететiн функционалды-факторлық өлшемдер бойынша сыныптама жүргізiледi. Бұл өлшем жұмыс орындарының және почта қызмет көрсетулерi тобы бойынша өндiрiс учаскелерiн, технологиялық операциялардың спецификасын және почта қызмет көрсетулерiн құжаттамалық ресiмдеудi оқшауландыруға негiзделедi.
      Қажеттi тиiмдiлiк нормаларын қамтамасыз ету үшiн коммерциялық маржа мен өзiндiк құн есебiн анықтау әдiстемесiн дайындау жүзеге асырылатын болады. Әдiстеме Қоғам ұсынатын, қызмет көрсетулерден түскен табыстар мен шығындар көлемiнiң қатыстылық талдауына бағытталған.
      Тарифтiк саясатты қалыптастыруға сыртқы факторлардың ықпал етуiнiң маңызы зор. Почта қызметiнiң технологиясы почта жөнелтiлiмдерiн темiржол көлiгiмен тасымалдау үшiн табиғи монополия субъектiсi болып табылатын ұлттық тасымалдаушы қызметiн пайдалануға байланысты және тасымалдау тарифтерi монополияға қарсы ведомствомен реттеледi, Iс жүзiнде қалыптасқан тәжiрибе ұлттық тасымалдаушы тарифтерiнiң көтерiлуi бiр мезгiлде Ұлттық почта операторы үшiн монополияға қарсы ведомствомен белгiленетiн, жалпы қолжетерлiк почталық қызмет тарифтерiнiң көтерiлетiнділігін және оның қаржылық жағдайын нашарлатуға әкелетiндігін көрсеттi.
      Соған байланысты почта жөнелтiлiмдерiн темiржол көлiгiмен тасымалдауға байланысты Қоғам қызметiнiң тиiмдiлігі үшiн вагондардың жүрiс тарифтерi мен жалпы қолжетерлiк почталық байланыс қызметiнiң тарифтерiн бiр мезгілде реттеу қажет.
      Осылайша, 2005-2007 жылдары Қоғамның қызметi макро- және микроэкономикалық индикаторлардың ықпалын ескере отырып экономикалық негізделген әдiстер базасында икемдi тарифтiк реттеу механизмiн енгізуге бағытталатын болады.

  1.5.6 Әлеуметтік саланы дамыту

      Қоғаммен әлеуметтiк сфераны дамыту үшiн Қоғам қызметкерлерi мен зейнеткерлерiне материалдық көмек көрсету жөнiндегi жұмыс жалғастырылатын болады. Сондай-ақ Қоғамның еңбек ардагерлерiне, Ұлы отан соғысы мүгедектерiне ақша төлемдерi және тегін жазылым түрiнде қайырымдылық және демеушiлiк көмек көрсетiлетiн болады. Қоғам қызметкерлерiне арналған мерекелiк және спорттық iс-шаралар өткiзу үшiн ақшалай қаражаттар бөлiнедi. Сонымен қатар қызметкерлердiң балаларына емделуге және демалуға қажет жолдама ақысын төлеу қарастырылуда.

  1.5.7. Кадрлық саясат

      Қоғам бөлiмдерiнде көрсетілетiн почталық, сондай-ақ қаржылық қызмет көрсетулердi қоса алғанда қызмет көрсетулер шеңберiнiң кеңейуiн ескере отырып, белгiлi деңгейде компьютерлiк сауаттылықты және автоматты басқару жүйесi мен мәлiметтер өңдеудi меңгерген бiлiктi персоналды тартуды қажет етедi. Сонымен қатар, Қоғам қызметкерлерiнiң бәсекелестiкке шыдамсыз төлем деңгейi кадрлардың кетуiне алып келедi. Осы себептен 2005 жылдан бастап, Қоғаммен басты артықшылығы ретiнде Қоғам қызметкерлерiнiң жалақысын көтеру үшiн еңбек төлемi қорын кеңейту белгілендi. Бұдан өзге, Қоғам материалды емес ынталандырудың әртүрлi әдiстерiн қолдану мәселесiне үлкен көңіл бөлiп отыр.
      Мамандарды бекiту үшін және қызметкерлердiң мотивациясын күшейту үшiн әлеуметтiк әрiптестік бағдарламасы жасалатын болады. Компанияның кадрлық саясаты еңбек өнiмдiлiгiн арттыратын, жұмыскерлердiң және олардың отбасыларының әл-ауқатының өсуiне жағдай жасайтын өндiрiстiк және әлеуметтiк жағдайлар жасауға бағытталған.

  1.5.8 Қаржылық нәтижелер және бюджетпен
қарым-қатынасы, оның iшiнде болжанатын түсiмдер

      2004 жылы 128,3 млн. теңге сомасында 2003 жылдың қорытындылары бойынша таза табыс қаражатынан құралған резервтi қаржы құралды, оның көлемiн Қоғамның жарғылық капиталының сомасынан 5 % шегiнде бекiту жоспарланып отыр. 2004 жылдан бастап жарғылық капитал арттырылатын болады, таза табыс ең алдымен қажеттi резервтiк капиталды қалыптастыруға, екiншiден, 2007 жылы 50 млн. теңге сомасында мемлекеттiк акция пакетiне дивидендтер төлей бастауға, үшiншіден, iстен шыққан негiзгi құралдарды қалпына келтiру және компанияны өркендету үшiн қорларды қалыптастыруға бағытталады.
      2005-2007 жылдар бойында Қоғам республикалық және жергілiкті бюджетке 4382,7 млн. теңгенiң сомасын құюды жоспарлап отыр (8-кесте).

                                                          8-кесте

  Қоғам мен оның қызметкерлерiнiң салық төлемдерiнiң сомасы

                                                   (млн теңге)

P/c
N

Көрсеткiштің атауы

2003
жыл

2004
жыл

2005
жыл

2006
жыл

2007
жыл

1

2

3

4

5

6

7

1

Қоғамның салық
төлемдері, барлығы
оның ішінде

860,0

1065,9

1363,7

1701,6

2098,9

1.1

қосымша құн салығы

259,7

260,0

290,0

320,0

350,0

1.2

әлеуметтiк салық

406,6

550,7

740,0

960,0

1220,0

1.3

заңды тұлғаларға салы-
натын корпоративтiк
табыс салығы

26,5

57,2

65,7

73,6

79,9

1.4

жер салығы

5,8

10,7

15,0

20,0

25,0

1.5

көлiк құралдарына
салынатын салық

6,5

10,2

17,0

23,0

28,0

1.6

мүлiкке салынатын
салық

25,8

30,1

40,0

50,0

60,0

1.7

өзге салықтар

8,1

9,0

15,0

20,0

25,0

1.8

Қызметкерлердiң жеке
табыс салығы

121

138

181

235

311

  2. "Қазпочта" акционерлiк қоғамды дамытудың
инвестициялық жоспары

  2.1. Инвестициялық саясат және оның негіздемесі

      Қоғамның инвестициялық саясатын қалыптастыру мен жүргiзуде  негізгі артықшылықтар ретінде:
      Инвестициялар тарту және оларды пайдалану тиімділігін арттыру;
      өндірістік технологиялар мен жабдықтарды кешенді жаңартуды жүргізуді қамтамасыз ету;
      Компанияның инвестициялық тартымдылығын жасау.
      1991-2000 жылдары почта саласының дамуына инвестициялық ресурстардың шектеулілігі материалдық-техникалық базаның жаңаруын жүзеге асыруға мүмкіндік бермеді. 2004 жылдың 1 қаңтары жағдайында көлiк паркiнiң тозуы 46%, машина мен құрал-жабдықтар - 38%, ғимараттар мен құрылыстар - 25% құрады. Бұдан өзге, почта бөлiмдерi қолданған технологиялардың басым бөлiгі 1970 жылдардан сақталып қалған. Моральды және физикалық жағынан тозығы жеткен құрал-жабдықтарды, сондай-ақ бәсекелестiкке төзiмсiз технологияларды пайдалану ұсынылған қызмет көрсетулер сапасына әсерiн тигізбей қойған жоқ.
      Осы себептен Қоғамның инвестициялық саясаты сыртқы инвестицияларды тарту және Қоғам қызметiн өркендету үшін меншiктi қаржыландыру көздерiн құруға бағытталып отыр.

  2.2. Инвестициялық бағдарлама

      Жоспарланған кезеңде Қоғамның Инвестициялық бағдарламасы мына инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға бағытталған:
      "Қазақстан Республикасының почта байланысын жаңғырту және почта-жинақ жүйесiн қалыптастыру", "Селолық жерлерде почта-жинақ жүйесiн дамыту", "Қалаларда инфрақұрылымды дамыту", "Магистральды тасымалдау жүйесiн жетілдiру" және "Почта-жинақ қызмет көрсетулерiн дамыту" және "Негiзгi келiп түсетiн қаржыны қалпына келтiру" жалпы сомасы 7757,0 млн. теңге көлемiнде. Жобаны жүзеге асыру үшiн мынадай қаржы көздерi арқылы қаржыландыру жоспарланып отыр (9-кесте):
      2005-2006 жылдары 161,4 млн. теңге сомасында Қоғамның облигациялық қарызы;
      2004 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдігiмен 1195,2 млн. теңге сомасындағы тартылған сыртқы үкіметтік емес қарызды (Ислам Даму Банкiнiң несиесi) (әрi қарай - ИДБ) игеру;
      2005-2007 жылдары жарғылық капиталды ұлғайтуға жалпы сомасы 5778,4 млн. теңге республикалық бюджеттiң қаржысы, оның iшiнде сомасы 1835,7 млн. теңгеге "Селолық аумақтарды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 10 шiлдедегi N 1149  Жарлығын iске асыру шеңберiнде;
      Несиелеу резидент-банкі 305,5 млн. теңге сомасын құрайды. 2005-2007 жылдарға арналған Қоғамның меншiктi қаржысы жалпы сомасы 316,5 млн. теңге.

                                                        9-кесте

           2005-2007 жылдардағы қаржыландыру көздерi

                                                    (млн. теңге)

P/c
N

Iске асыру
мерзiмi

Қаржыландыру көздерi

Тартылған
сома

1

2005-2006 жж.

Қоғамның облигациялық қарызы

161,4

2

2005 жыл

ИДБ несиесi

1195,2

3

2005 жыл

Акцияларды кейiннен
эмиссиялауға шығару

1444,7

4

2005 ж.

Несиелеу резидент-банкi

305,5

5

2005-2007 жж.

меншiктi қаржысы

316,5

6

2006 жыл

Акцияларды кейiннен
эмиссиялауға шығару

1971,7

7

2007 жыл

Акцияларды кейiннен
эмиссиялауға шығару

2362,0Жиыны:

7757,0

      "Қазақстан Республикасының почта байланысын жетiлдiру және почта-жинақ жүйесiн қалыптастыру" жөнiндегi iс-шаралар
      Мақсаты: қазiргi ақпараттық, почта және банк технологияларының негiзiнде почта байланысын жаңғырту және компьютерлендiру.
      Жалпы құны 1890,6 млн. теңгені құрайды, оның ішiнде 534,0 млн. теңге 2004 жылы игерiлдi, 1356,6 млн. теңгенi 2005-2006 жылдары игеру жоспарланып отыр. Қалалық және аудандық деңгейде елiмiздiң почта желiлерi үшiн Қазақстан почта байланысын жаңғыртуды жүзеге асыру болжамдалып отыр.
      Почта байланысының автоматтандырылған ақпараттық жүйесiнiң құрылымы бөлiмшелердiң негiзгi үш деңгейiн қамтуға тиiс:
      республикалық (Қоғамның орталық аппараты);
      облыстық (филиалдары: Астана, Алматы почтамты, Алматы почта тасымалдау бөлiмшесi, Астана почта тасымалдау бөлiмшесi, Республикалық арнайы байланыс қызметі);
      бастапқы (аудандық және қалалық почта байланысы тораптары, байланыс бөлiмшелерi).
      Қаржыландыру көздерi ретiнде Ислам Даму Банкiнiң (ИДБ) және "Қазпочта" АҚ-ның облигациялық қарыздары белгiленiп отыр. Iс-шараларды жүзеге асыру кезеңі - 2005-2006 жылдар, яғни бұл кезеңде Ислам Даму Банкiнiң қарызы (2005 жыл) және Қоғамның облигациялық қарызы (2005-2006 жылдары) игерiледi деп болжамдалып отыр.
      ИДБ қарыз сомасы 9 млн. АҚШ долларын (немесе 1195,2 млн. теңге, 1 АҚШ долларының бағамы бойынша = 132,8 теңге) құрайды, оның 1045,7 млн. теңгесi құрал-жабдықтар сатып алуға, ал қалған бөлiгi 149,5 млн. теңге ҚP почта саласын жетiлдiру жобасы бойынша ҚР Үкiметi мен ИДБ уәкiлетті лауазымды тұлғалары арасында жасалған өзара түсiнiстiк Меморандумына сәйкес жобаны дайындау және қадағалау, бастапқы жобалық семинар, қаржылық аудит және болжанбаған шығындар бойынша консультация алуға жұмсалатын болады.
      ИДБ қарызын былай жұмсау жоспарланып отыр:
      почта құрал-жабдықтарын сатып алу - 96,5 млн. теңге;
      есеп айырысу кассаларына және айырбас пункттеріне құрал-жабдықтар сатып алу - 48,9 млн. теңге;
      компьютер құрал-жабдықтарын сатып алу - 526,5 млн. теңге;
      банк құрал-жабдықтарын сатып алу - 86,9 млн. теңге;
      көлiк құрал-жабдықтарын сатып алу - 272,8 млн. теңге;
      инкассация қызметi үшiн жабдықтар сатып алу - 14,1 млн. теңге.
      ИДБ несиесін тарту шарттары: сыйақы ставкасы жылына 6 %, қайтару мерзiмi - 15 жыл, негiзгі қарызды қайтарудың жеңiлдетiлген мерзiмi - 3 жыл.
      2005 жылғы 1 қаңтар жағдайы бойынша консультациялық қызметке ИДБ қаражатының 25,2 мың AҚШ доллары (немесе 3,3 млн. теңге) игерiлдi.
      2003-2004 жылдары облигациялық қарыз есебінен жалпы сомасы 534,0 млн. теңгеге мынадай іс-шаралар жүргiзiлдi:
      компьютерлiк және шетқұрылғы жабдықтары сатып алынды - 54,0 млн. теңге;
      корпоративтік ақпараттық желi құру үшiн бағдарламалық қамсыздандыру сатып алынды - 415,3 млн. теңге;
      почталық және банк құрал-жабдықтары сатып алынды - 10,5 млн. теңге;
      почта қауiпсiздiгi қызметi жасақталды - 18,4 млн.теңге;
      көлiк және өзге құрал-жабдықтар мен қызметтер - 35,8 млн.теңге - сатып алынды.
      "2004-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының селолық өңiрлерiн дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру шеңберiнде селолық жерлерде почта-жинақ жүйесiн дамыту" жөнiндегi iс-шаралар
      Мақсаты: iскерлiк белсендiлiктiң өсуiне және селолық жерлерде шағын және орта бизнестi өркендетуге әсерiн тигiзетiн почта-жинақ қызмет көрсетулерiнiң қолжетiмдiлiгiн және түрлерiн кеңейту;
      Қаржыландыру көзi ретiнде Қоғамның жарғылық капиталын 1835,7 млн. теңгеге ұлғайту республикалық бюджет қаражаты есебінен жоспарланып отыр, оның iшiнде:
      2005 жылы - 735,9 млн. теңге;
      2006 жылы - 1099,8 млн. теңге.
      Жүзеге асырылатын өңір - почта байланысының әлеуеттi селолық бөлiмдерi.
      Инвестициялау бағыты:
      почта құрал-жабдықтарын сатып алу - 37,7 млн. теңге;
      көлiк құралдарын және жабдықтар сатып алу - 1089,2 млн. теңге;
      ғимараттар мен құрылыстарды күрделi жөндеуден өткiзу және техникалық берiктiгiн тексеру - 495,7 млн. теңге;
      селолық жерлерде ғимараттар сатып алу - 30,0 млн. теңге;
      бөлiмшелердi жиһазбен жабдықтау - 183,1 млн. теңге.
      "Қалалық жерлерде инфрақұрылымды дамыту" жөніндегi iс-шаралар
      Мақсаты: почта-жинақ жүйесiнiң қызмет көрсету сапасын жақсарту.
      2005-2007 жылдары қаржыландыру көзi ретiнде 2041,1 млн. теңге сомасында. Қоғамның жарғылық капиталын көбейтуге республикалық бюджеттiң қаражаттарын тарту жоспарланып отыр, оның iшiнде 329,7 млн. теңге - 2005 жылы, 613,9 млн. теңге - 2006 жылы, 1097,5 млн. теңге - 2007 жылы игерiлетiн болады.
      Жүзеге асырылатын өңiр - қалалық жер.
      Инвестициялау бағыты:
      ғимараттар мен құрылыстарды күрделi жөндеуден өткiзу және техникалық берiктiгiн тексеру - 1648,2 млн. теңге;
      қауiпсiздiктiң техникалық құралдарын сатып алу және орнату - 217,9 млн. теңге;
      бөлiмшелердi өндiрiстiк және кеңсе жиһаздарымен жабдықтау - 175,0 млн. теңге.
      "Магистральды тасымалдау жүйесiн жетiлдiру" жөнiндегi iс-шаралар
      Мақсаты: почта тасымалдау жүйесiн өркендету және мерзімін қысқарту.
      Жалпы құны 1019,5 млн. теңгені құрайды, оның 47,5 млн. теңгесiн - 2005 жылы, 56,1 млн. теңгесiн - 2006 жылы, 915,9 млн. теңгесiн - 2007 жылы игеру жоспарланып отыр. Қаржыландыру көзi ретiнде республикалық бюджеттен Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту үшiн қаражат тарту жоспарланып отыр.
      Жүзеге асырылатын өңiр - қалалық және аудандық деңгей.
      Инвестициялау бағыты:
      почта вагондарына күрделi-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу - 63,0 млн. теңге;
      почта жөнелтiмдерiн, қолма-қол ақша және құнды заттар тасымалдауға арналған көлiк құралдарын сатып алу - 956,5 млн. теңге.
      "Почта-жинақ қызмет көрсетулерін өркендету" жөніндегi iс-шаралар
      Мақсаты: Жаңа қызмет түрлерiн және технологияларды енгізу.
      Қаржыландыру көзi - 882,0 млн. теңге сомасында Қоғамның жарғылық капиталын көбейтуге республикалық бюджеттiң қаражаттарын тарту, оның iшiнде 331,6 млн. теңге - 2005 жылы, 201,8 млн. теңге - 2006 жылы, 348,6 млн. теңге - 2007 жылы игерiлетiн болады.
      Жүзеге асырылатын өңiр - қалалық аудандық және селолық деңгей.
      Инвестициялау бағыты:
      компьютер техникасын және бағдарламалық қамсыздандыру сатып алу - 220,1 млн. теңге;
      есептеу орталығын құру - 98,2 млн. теңге;
      кассалық және банктік құрал-жабдықтар сатып алу - 563,7 млн. теңге.
      "Iстен шыққан негiзгi құралдарды қалпына келтiру" жөнiндегі iс-шаралар
      Мақсаты: компанияға ең қажеттi инфрақұрылымды құру.
      Қаржыландыру көзi - 2005 жылы сомасы 305,5 млн. теңге банк-резиденттiң несиесi, сондай-ақ сомасы 316,5 млн. теңге Қоғамның меншiктi қаражаттары, оның iшiнде 2005 жылы 76,5 млн. теңге, 2006 жылы - 94,7 млн. теңге, 2007 жылы - 145,3 млн. теңге.
      Жүзеге асырылатын өңiр - қалалық, аудандық және селолық деңгей.
      Инвестициялау бағыты:
      ғимараттарға және почта вагондарына күрделi жөндеу жұмыстарын жүргiзу - 243,6 млн. теңге;
      компьютер техникасын сатып алу - 122,9 млн. теңге;
      кассалық құрал-жабдықтар сатып алу - 75,9 млн. теңге;
      почталық құрал-жабдықтар сатып алу - 29,8 млн. теңге;
      көлiк құралдарын сатып алу - 149,8 млн. теңге.
      Негiзгi капиталға инвестиция жұмсау үшін сырттан қаржы ресурстарын тартуға байланысты, сонымен қатар халық депозиттерiнiң өсуiн және клиенттерге есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету аясын кеңейтудi ескере отырып, 2005-2007 жылдары несие берешегi көбейтілетiн болады.
      Осылайша, негiзгi капиталға инвестиция ретiнде қарыздар тарту нәтижесiнде несиелiк берешектің көбеюi 2005 жылы жалпы көлемi 1195,2 млн. теңгенi құрайды. Несиелiк берешектiң деңгейi мемлекеттік кепiлдiкпен Ислам Даму Банкiнiң үкiметтiк емес қарызын тарту нәтижесiнде 2004 жылмен салыстырғанда 22,7%-ға артады;
      Несиелiк берешектiң кемуi Ислам Даму Банкiнiң шарттарына сәйкес негiзгi қарызды төлеу жөнiндегi жеңiлдетiлген мерзiмнiң аяқталуы бойынша 2008 жылдан, сондай-ақ, облигацияларды өтеу есебiнен басталады.

  3. "Қазпочта" акционерлiк қоғам дамуының
aсa маңызды көрсеткiштерiн болжау

      Қоғам дамуының негiзгi көрсеткiштерiнiң болжамы 1, 2, 3, 4, 5 және 6 нысандарында берiлген.

                                         Қазақстан Республикасы
                                               Үкіметінің
                                         2005 жылғы 3 ақпандағы
                                        N 98 қаулысымен бекітілген
                                          "Қазпочта" акционерлiк
                                        қоғамын дамытудың 2005-2007
                                        жылдарға арналған жоспарына
                                                    қосымша

          "Қазпочта" акционерлiк қоғамын дамытудың
           2005-2007 жылдарға арналған аса маңызды
                   көрсеткiштерiнiң болжамы

                                                          1-нысан

P/c
N

Көрсеткiштер

Өлшем
бір-
лігі

2003 ж.
есеп

2004 ж.
бағалау

2004
ж.-дың

2005 ж.
болжам

А

Б

1

2

3

4

5

1.

Көрсетiлетiн
қызметтер
көлемi-
барлығы:

мың
теңге

5003406,00

6614035,40

132,19

762496,10

1.1.

оның ішiнде
түрлерi
бойынша:жазбаша
хат-хабарлар

млн.
дана

16,20

21,00

129,63

23,00


сәлемдемелер

"

1,20

1,30

108,33

1,30


мерзiмдiк
басылымдар

"

129,50

130,50

100,77

131,00


ақшалай
аударымдар

"

0,78

0,80

102,56

0,83


зейнетақылар
мен жәрдема-
қыларды төлеу

"

19,50

20,00

102,56

21,00


жедел почта
қызмет
көрсетулерi

"

0,32

0,33

103,10

0,35

2.

Экспорт
барлығы:

саны/
құны

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

оның iшiнде,
ТМД елдерiне

"

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

алыс шетелге

"

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

өнiм түрлерi
бойынша:

"

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Импорт
барлығы

"

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

оның iшiнде,
ТМД елдерiне

"

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

алыс шетелге

"

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

өнiм түрлерi
бойынша:

"

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Қаржыланды-
рудың барлық
көздерiнiң
есебiнен не-
гiзгi капи-
талға инвес-
тициялар -
барлығы:

мың
теңге

1100174,37

705209,90

64,10

3112352,00

4.1

қарыз қаража-
ты есебiнен

"

1100174,37

705209,90

64,10

3035874,00

4.1.1

оның iшiнде,
мемлекеттiк
бюджет
қаражаты

"

0,00

400000,50


1444709,00

4.2

өз қаражаты
есебiнен

"

0,00

0,00


76478,00

5.

Кiрiстер,
барлығы

"

5003406,00

6614035,40

132,19

7624960,10

6.

Шығыстар,
барлығы

"

4851746,00

6445035,40

132,84

7452613,50

7.

Негiзгi қыз-
меттен табыс

"

4856517,00

6078464,40

125,16

7041935,10

8.

Көрсетiлетiн
қызметтердiң
өзiндiк
құны:

"

3141767,00

4150937,60

132,12

5183271,00


оның ішiнде:

"


материалдар

"

276336,00

412152,00

149,15

497137,00


қызметкер-
лердiң (өн-
дiрiстiк
персоналдың)
еңбек ақысын
төлеу

"

1512116,00

2069698,00

136,87

2930510,00


қызметкер-
лердiң
(өндiрiстiк
персоналдың)
еңбек ақысы-
ның төлеуден
түсетiн
аударымдар

"

273820,00

326842,10

119,36

385801,40


өндiрiстiк
ақау

"

0,00

0,00

0,00

0,00


құжаттамалық
шығыстар

"

652264,00

845047,30

129,56

887762,60


өзге де
шығыстар

"

427231,00

497198,20

116,38

482060,00

9.

Жиынтық табыс

"

1714750,00

1927526,80

112,41

1858664,10

10.

Кезең
шығыстары,
барлығы

"

1571132,00

2009383,80

127,89

2040145,40

10.1

жалпы және
әкiмшiлiк
шығыстары

"

1429147,00

1805993,80

126,37

1801105,40

10.2

дайын өнiмдi
(тауарлар-
дың, жұмыс-
тардың, қызмет көр-
сетулердiң)
өткiзу
шығыстары

"

52458,00

50000,00

95,31

60000,00

10.3

сыйақы түр-
iндегi табыс

"

89527,00

153390,00

171,33

179040,00

11.

Салық салын-
ғанға дейiнгi табыс

"

178132,00

226245,00

127,01

238043,70

12.

Корпорация-
лық табыс салығы

"

26472,00

57245,00

216,25

65697,10

13.

Таза табыс
(залал)

"

151660,00

169000,00

111,43

172346,60

14.

Дивидендтер,
барлығы

"

0,00

0,00


0,00

14.1

оның iшiнде,
акциялардың
мемлекеттiк
пакетiне

"

0,00

0,00


0,00

15.

Таза
табыстан
аударымдар
нормативтерi

%

0,00

0,00


0,00

16.

Қызметтiң
рентабель-
ділігі

"

3,13

2,62


2,31

17.

Материалдық
емес актив-
тер мен не-
гiзгi құрал-
дардың тозу-
ына шығыстар

мың
теңге

292861,00

363492,00

124,12

449600,00

18.

Компания
қызметкерле-
рiнiң саны,
барлығы*

адам

12287,00

13720,00

111,66

13620,00

18.1

Орталық
аппарат қыз-
меткерлерi-
нiң саны

"

285,00

312,00

109,47

312,00

19.

Жалақы қоры**

теңге

2226258,00

3200000,00

143,74

3862066,00

20.

Компания бо-
йынша тұтас-
тай алғанда
орташа айлық
жалақы*

теңге

14068,00

19436,00

138,16

22500,00

20.1

оның iшiнде,
орталық ап-
парат қыз-
меткерлерi

"

67385,00

83625,00

124,10

86970,00

21.

Көрсетілетiн
қызметтердiң
бiрлiгiне
тарифтер
(бағалар)

бiр-
лiк
үшін
теңге


почтаның жай
карточкасын
салып жіберу

"

16,00

100,00

16,32

16,65


массасы 20
г.жай хатты
салып жiберу

"

25,00

25,00

100,00

25,50


массасы
50 г: жай
бандерольдi
салып жіберу

"

27,00

27,00

100,00

28,09

21.1

Алдыңғы ке-
зеңмен са-
лыстырғанда
тарифтердiң
(бағалардың)
өзгеруi

%


почтаның жай
карточкасын
салып жіберу

"

6,70

0,00


2,00


массасы 20
г.жай хатты
салып жiберу

"

8,70

0,00


2,00


массасы
50 г: жай
бандерольдi
салып жіберу

"

8,00

0,00


2,00

22.

Кредиторлық
берешек

мың
теңге

5769867,00

6933444,32

120,17

9447533,48

23.

Дебиторлық
берешек

402923,00

543816,10

134,97

711115,49

кестенің жалғасы

P/c
N

Көрсеткiштер

2006 ж.
болжам

2007 ж.
болжам

2007
ж.-дың

2007
ж.-дың
2004

А

Б

6

7

8

9

1.

Көрсетiлетiн
қызметтер
көлемi-
барлығы:

8462180,70

9194125,41

183,76

139,01

1.1.

оның ішiнде
түрлерi
бойынша:


жазбаша
хат-хабарлар

23,50

24,00

148,15

114,29


сәлемдемелер

1,40

1,40

116,67

107,69


мерзiмдiк
басылымдар

132,00

133,00

102,70

101,92


ақшалай
аударымдар

0,85

0,90

115,38

112,50


зейнетақылар
мен жәрдема-
қыларды төлеу

24,00

28,00

143,59

140,00


жедел почта
қызмет
көрсетулерi

0,36

0,37

113,89

112,12

2.

Экспорт
барлығы:

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

оның iшiнде,
ТМД елдерiне

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

алыс шетелге

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

өнiм түрлерi
бойынша:

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Импорт
барлығы

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

оның iшiнде,
ТМД елдерiне

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

алыс шетелге

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

өнiм түрлерi
бойынша:

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Қаржыланды-
рудың барлық
көздерiнiң
есебiнен не-
гiзгi капи-
талға инвес-
тициялар -
барлығы:

2137336,90

2507421,60

227,91

355,56

4.1

қарыз қаража-
ты есебiнен

2042595,90

2362049,60

214,70

334,94

4.1.1

оның iшiнде,
мемлекеттiк
бюджет
қаражаты

1971678,40

2362049,60


590,51

4.2

өз қаражаты
есебiнен

94741,00

145372,005.

Кiрiстер,
барлығы

8462180,70

9194125,41

183,76

139,01

6.

Шығыстар,
барлығы

8287947,60

9018429,21

185,88

139,93

7.

Негiзгi қыз-
меттен табыс

7887830,70

8613525,41

177,36

141,71

8.

Көрсетiлетiн
қызметтердiң
өзiндiк құны:

5660390,92

6108528,65

194,43

147,16


оның ішiнде:


материалдар

531936,59

558533,42

202,12

135,52


қызметкер-
лердiң (өн-
дiрiстiк
персоналдың)
еңбек ақысын
төлеу

3282171,20

3610388,32

238,76

174,44


қызметкер-
лердiң
(өндiрiстiк
персоналдың)
еңбек ақысы-
ның төлеуден
түсетiн
аударымдар

433553,57

454908,93

166,13

139,18


өндiрiстiк
ақау

0,00

0,00
құжаттамалық
шығыстар

941028,36

988079,77

151,48

116,93


өзге де
шығыстар

491701,20

496618,21

116,24

99,88

9.

Жиынтық табыс

2227439,78

2504996,76

146,09

129,96

10.

Кезең
шығыстары,
барлығы

2425470,48

2698708,86

171,77

134,31

10.1

жалпы және
әкiмшiлiк
шығыстары

2161326,48

2420685,66

169,38

134,04

10.2

дайын өнiмдi
(тауарлардың,
жұмыстардың,
қызмет көр-
сетулердiң)
өткiзу
шығыстары

67200,00

71232,00

135,79

142,46

10.3

сыйақы түр-
iндегi табыс

196944,00

206791,20

230,98

134,81

11.

Салық салын-
ғанға де-
йiнгi табыс

247819,30

255587,90

143,48

112,97

12.

Корпорациялық
табыс салығы

73586,20

79891,70

301,80

139,56

13.

Таза табыс
(залал)

174233,10

175696,20

115,85

103,96

14.

Дивидендтер,
барлығы

0,00

50000,0014.1

оның iшiнде,
акциялардың
мемлекеттiк
пакетiне

0,00

50000,0015.

Таза
табыстан
аударымдар
нормативтерi

0,00

0,0016.

Қызметтiң
рентабель-
ділігі

2,10

1,9517.

Материалдық
емес актив-
тер мен не-
гiзгi құрал-
дардың тозу-
ына шығыстар

531773,58

614989,95

209,99

169,19

18.

Компания
қызметкерле-
рiнiң саны,
барлығы*

13200,00

13300,00

108,24

96,94

18.1

Орталық
аппарат қыз-
меткерлерi-
нiң саны

312,00

312,00

109,47

100,00

19.

Жалақы қоры**

4595858,54

5055444,39

227,08

157,98

20.

Компания бо-
йынша тұтас-
тай алғанда
орташа айлық
жалақы*

26000,00

27900,00

198,32

143,55

20.1

оның iшiнде,
орталық ап-
парат қыз-
меткерлерi

91318,50

95884,43

142,29

114,66

21.

Көрсетілетiн
қызметтердiң
бiрлiгiне
тарифтер
(бағалар)


почтаның жай
карточкасын
салып жіберу

16,65

16,98

106,12

106,12


массасы 20
г.жай хатты
салып жiберу

26,01

26,53

106,12

106,12


массасы
50 г: жай
бандерольдi
салып жіберу

28,09

28,65

106,12

106,12

21.1

Алдыңғы ке-
зеңмен са-
лыстырғанда
тарифтердiң
(бағалардың)
өзгеруi


почтаның жай
карточкасын
салып жіберу

2,00

2,00
массасы 20
г.жай хатты
салып жiберу

2,00

2,00
массасы
50 г: жай
бандерольдi
салып жіберу

2,00

2,0022.

Кредиторлық
берешек

10532171,51

11892556,47

206,11

171,52

23.

Дебиторлық
берешек

888978,84

1110565,73

275,63

204,22

      * - құрылым оңтайландырылған жағдайда нақты қызметкерлер саны
мен орташа айлық көлемi өзгерiлуi мүмкiн
      ** - жоспарланған табыстардың деңгейi арттырылған жағдайда
персоналдың жұмысақы қоры көбейтiлетiн болады

          "Қазпочта" акционерлiк қоғамының 2005 жылға
            арналған кiрiстер мен шығыстар болжамы

                                                        2-нысан

                                                        мың теңге

Р/с
N

Көрсеткiштер
атауы

2003 ж.
есеп

2004 ж.
бағалау

2005 ж.
(болжам)

1 тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4

1

Негiзгi қызмет-
тен алынған
табыс

4856517,00

6078464,40

1683022,49

3372382,72

2

Көрсетiлетiн
қызметтердiң
өзiндiк құны

3141767,00

4150937,60

1264718,12

2517514,72

3

Жиынтық табыс
(1 жол-2 жол)

1714750,00

1927526,80

418304,36

854867,99

4

Кезең шығыс-
тары, оның
iшiнде

1571132,00

2009383,80

493386,04

988209,72

4.1

жалпы және
әкiмшiлiк
шығыстар

1429147,00

1805993,80

431118,36

864879,52

4.2

дайын өнiмдi
(тауарларды,
қызмет көрсету-
лердi) өткiзу
шығыстары

52458,00

50000,00

18900,00

32940,00

4.3

сыйақы түрiн-
дегi шығыстар

89527,00

53390,00

43367,68

90390,20

5

Негiзгi қыз-
меттен алынған
табыс (залал)
(3 жол-4 жол)

143618,00

-81857,00

-75081,67

-133341,73

6

Негiзгi емес
қызметтен
алынған табыс
(залал)

35772,00

308102,00

95316,08

204854,06

7

Салық салуға
дейiнгi бар-
лық қызметтен
алынған табыс
(залал) (5 жол
+(-) 6 жол)

179390,00

226245,00

20234,41

71512,33

8

Корпорациялық
табыс салығы

26472,00

57245,00

16424,28

35193,94

9

Салық салудан
кейiнгi барлық
қызметтен
алынған табыс
(залал) (7 жол
- 8 жол)

152918,00

169000,00

3810,13

36318,39

10

Төтенше жағ-
дайлардан және
операцияларды
тоқтатудан
алынған
табыстар

-1258,00

0,00

0,00

0,00

11

Таза табыс
(залал) (9 жол
+(-) 10 жол)

151660,00

169000,00

3810,13

36318,39

кестенің жалғасы

Р/с
N

2005 ж.
(болжам)

2004 ж.-дың
2003 ж-ға
% есебінде

2005 ж.-дың
2004 ж-ға
% есебінде

9 ай

жыл

А

5

6

7

8

1

5140612,62

7041935,10

125,16

115,85

2

3798300,99

5183271,00

132,12

124,87

3

1342311,63

1858664,10

112,41

96,43

4

1499211,90

2040145,40

127,89

101,93

4.1

1317099,58

1801105,40

126,37

99,73

4.2

46440,00

60000,00

95,31

120,00

4.3

135672,32

179040,00

171,33

116,72

5

-156900,26

-181481,30


221,71

6

308938,21

419525,00

861,29

136,16

7

152037,95

238043,70

126,12

105,22

8

52084,66

65697,10

216,25

114,76

9

99953,28

172346,60

110,52

101,98

10

0,00

0,0011

99953,28

172346,60

111,43

101,98

         "Қазпочта" акционерлiк қоғамының 2005 жылы
             ақша ағымдары қозғалысының болжамы

                                                       3-нысан

                                                         мың теңге

Р/с
N

Көрсеткiштер
атауы

2003 ж.
есеп

2004 ж.
бағалау

2005 ж.
(болжам)

1 тоқсан

1.

Операциялық қыз-
меттен ақша
қозғалысы
1.1

Ақшаның түсуi:

271149164,00

397597625,42

94928208,94

1.1.1

табыс

4791554,00

6078464,40

1418245,73

1.1.2

алынған аванстар

7976284,00

8391050,77

2446452,81

1.1.3

сыйақы

41835,00

48110,25

3098,30

1.1.4

дивидендтер

0,00

0,00

0,00

1.1.5

роялти

0,00

0,00

0,00

1.1.6

өзге де түсiмдер

258339491,00

383080000,00

91060412,10

1.2

Ақшаның кетуi:

270006623,00

396387483,98

94409101,08

1.2.1

жеткiзушiлер мен
мердiгерлердiң
шоттары бойынша

1800896,00

1935963,20

499081,63

1.2.2

берiлген аванстар

5920668,00

6145653,38

706811,60

1.2.3

жалақы бойынша

1425532,00

3200000,00

710620,14

1.2.4

жинақтаушы зей-
нетақы қорларына

223201,00

304000,00

71062,01

1.2.5

мiндеттi әлеу-
меттiк сақтандыру
қорына

0,00

0,00

10659,30

1.2.6

салықтар бойынша

1394958,00

905749,00

182189,42

1.2.7

сыйақылар төлеу

13268,00

153390,00

39567,84

1.2.8

өзге де төлемдер

259228100,00

383742728,40

92189109,13

1.3

Операциялық қызмет
нәтижесiнде
ақшаның көбеюi
(+)/азаюы (-)

1142541,00

1210141,43

519107,86

2.

Инвестициялық
қызметтен ақша
қозғалысы
2.1

Ақшаның түсуi:

1421,00

1705,20

137,27

2.1.1

материалдық емес
активтердiң
кетуiнен табыс

0,00

0,00

0,00

2.1.2

негiзгi құрал-
дардың кетуiнен
табыс

1421,00

1705,20

137,27

2.1.3

басқа да ұзақ мер-
зiмдi активтердiң
кетуiнен табыс

0,00

0,00

0,00

2.1.4

қаржы инвестиция-
ларының кетуiнен
табыс

0,00

0,00

0,00

2.1.5

басқа заңды тұл-
ғаларға берілген
заемдарды алудан
табыс

0,00

0,00

0,00

2.1.6

өзге де түсiмдер

0,00

0,00

0,00

2.2

Ақшаның кетуi:

880714,00

705209,90

256567,14

2.2.1

сатып алу

268635,00

93535,00

348,03

2.2.2

негiзгi құралдарды
сатып алу

612079,00

611674,90

256219,12

2.2.3

басқа да ұзақ мер-
зiмдi активтердi
сатып алу

0,00

0,00

0,00

2.2.4

қаржы инвестиция-
ларын сатып алу

0,00

0,00

0,00

2.2.5

басқа да заңды
тұлғаларға
қарыздар беру

0,00

0,00

0,00

2.2.6

өзге де төлемдер

0,00

0,00

0,00

2.3

Инвестициялық
қызмет нәтижесiнде
ақшаның көбеюi
(+)/азаюы (-)

-879293,00

-703504,70

-256429,88

3.

Қаржы қызметiнен
ақша қаражатының
қозғалысы
3.1

Ақшаның түсуi:

5076244,00

524636,10

322704,00

3.1.1

акциялар мен басқа
да бағалы қағаз-
дарды шығарудан

1385814,00

400000,50

0,00

3.1.2

банк қарыздарын
алу

3690430,00

124635,60

322704,00

3.1.3

өзге де түсiмдер

0,00

0,00

0,00

3.2

Ақшаның кетуi:

5406377,00

1031143,20

61868,59

3.2.1

банк қарыздарын
өтеу

3687805,00

0,00

0,00

3.2.2

өз акцияларын
сатып алу

0,00

0,00

0,00

3.2.3

дивидендтерді
төлеу

0,00

0,00

0,00

3.2.4

өзге де төлемдер

1718572,00

1031143,20

61868,59

3.3

Қаржы қызметінiң
нәтижесінде
ақшаның көбеюi
(+)/ азаюы (-)

-330133,00

-506507,10

260835,41


БАРЛЫҒЫ: Ақшаның
ұлғаюы (+)/
азаюы (-)

-66885,00

129,63

523513,39


Кезең басына ақша

521837,00

454952,00

455081,63


Кезең соңына ақша

454952,00

455081,63

978595,02

кестенің жалғасы

Р/с
N

2005 ж. (болжам)

2004
ж.-дың
2003
ж-ға %
есе-
бінде

2005
ж.-дың
2004
ж-ға %
есе-
бінде

1 жарты
жылдық

9 ай

жыл

1.


1.1

240320854,23

357550353,32

437253909,94

146,63

109,97

1.1.1

3647018,19

5946914,19

7041935,10

126,86

115,85

1.1.2

59626806,76

18685989,00

8768648,05

105,20

104,50

1.1.3

4940,68

20930,12

55326,79

115,00

115,00

1.1.4

0,00

0,00

0,001.1.5

0,00

0,00

0,001.1.6

177042088,60

332896520,00

421388000,00

148,29

110,00

1.2

240131296,23

354985963,08

436170769,54

146,81

110,04

1.2.1

2318499,65

1463902,00

2123751,63

107,50

109,70

1.2.2

55011279,85

14848377,94

6668033,92

103,80

108,50

1.2.3

1772302,09

2741912,38

3862066,00

224,48

120,69

1.2.4

177230,21

274191,24

386206,60

136,20

127,04

1.2.5

26584,53

41128,69

57930,991.2.6

798057,43

857190,11

1168630,00

64,93

129,02

1.2.7

77237,86

124602,89

179040,00

1156,09

116,72

1.2.8

179950104,61

334634657,85

421725110,40

148,03

109,90

1.3

189558,00

2564390,24

1083140,40

105,92

89,51

2.


2.1

1372,69

1509,95

1960,98

120,00

115,00

2.1.1

0,00

0,00

0,002.1.2

1372,69

1509,95

1960,98

120,00

115,00

2.1.3

0,00

0,00

0,002.1.4

0,00

0,00

0,002.1.5

0,00

0,00

0,002.1.6

0,00

0,00

0,002.2

880118,98

2820153,14

2962887,70

80,07

420,14

2.2.1

54524,04

71548,30

116008,60

34,82

124,03

2.2.2

825594,94

2748604,83

2846879,10

99,93

465,42

2.2.3

0,00

0,00

0,002.2.4

0,00

0,00

0,002.2.5

0,00

0,00

0,002.2.6

0,00

0,00

0,002.3

-878746,30

-2818643,18

-2960926,72

80,01

420,88

3.


3.1

2281349,00

2460629,00

2639909,00

10,34

503,19

3.1.1

1444709,00

1444709,00

1444709,00

28,86

361,18

3.1.2

836640,00

1015920,00

1195200,00

3,38

958,96

3.1.3

0,00

0,00

0,003.2

309342,96

482575,02

669955,92

19,07

64,97

3.2.1

0,00

0,00

51270,003.2.2

0,00

0,00

0,003.2.3

0,00

0,00

0,003.2.4

309342,96

482575,02

618685,92

60,00

60,00

3.3

1972006,04

1978053,98

1969953,08


-388,93


1282817,75

1723801,03

92166,76


71097,67


455081,63

455081,63

455081,63

87,18

100,03


1737899,38

2178882,67

547248,39

100,03

120,25

               "Қазпочта" акционерлiк қоғамының
             2005 жылға арналған шығыстар болжамы

                                                        4-нысан
                                                       мың теңге

Р/с
N

Көрсеткiштер
атауы

2003 ж.
есеп

2004 ж.
бағалау

2005 ж.
(болжам)

1 тоқсан


Барлығы
 

1571132,00

2009383,80

493386,04

1

Жалпы және әкiмші-
лiк шығыстары,
барлығы

1429147,00

1805993,80

431118,36

1.1

Материалдар

14470,00

13094,70

3521,73

1.2

Қызметкерлердiң
еңбегiне ақы төлеу

567183,00

732917,10

192866,01

1.3

Еңбекақыдан
аударымдар

105985,00

101229,00

24396,12

1.4

Негiзгi құралдар
мен материалдық
емес активтердiң
тозуы

127711,00

163944,00

36115,00

1.5

Негiзгi құралдар
мен материалдық
емес активтерге
қызмет көрсету
және жөндеу

8545,00

6270,00

1392,93

1.6

Коммуналдық шығыстар

20673,00

21850,00

9735,44

1.7

Іссапар шығыстары,
барлығы

34112,00

35035,00

10565,74

1.7.1

белгiленген норма
шеңберiнде

34112,00

35035,00

10565,74

1.7.2

нормадан тыс

0,00

0,00

0,00

1.8

Өкiлдiк шығыстар

1099,00

1724,00

500,00

1.9

Қызметкерлердiң
бiлiктiлiгiн
арттыруға шығыстар

4001,00

2668,00

3862,19

1.10

Директорлар
кеңесiн ұстауға
шығыстар

0,00

0,00

0,00

1.11

Салықтар бойынша
шығыстар

236945,00

240251,00

87680,00

1.12

Кеңсе және
баспахана жұмыстары

8043,00

8794,00

2629,00

1.13

Байланыс қызметi

73441,00

73191,00

13301,87

1.14

Күзет шығыстары

1177,00

519,00

205,00

1.15

Консультациялық
(аудиторлық) және
ақпараттық қызмет
көрсетулер

33884,00

34311,00

20707,23

1.16

Банктiк қызмет
көрсетулер

36597,00

75032,00

6368,74

1.17

Сақтандыруға шығыстар

0,00

1000,00

1000,00

1.18

Сот шығасысы

4734,00

456,00

0,00

1.19

Шарт ережелерін
бұзғаны үшін айып-
пұлдар, өсiмдер
және тұрақсыздық
айыптары

3152,00

2251,00

0,00

1.20

Табыстарды жасыр-
ғаны (кемiткенi)
үшін айыппұлдар
мен өсімдер

4012,00

335,00

0,00

1.21

Талан-таражы за-
лалдары, норматив-
тен тыс ысыраптар,
бүлiну, ТМҚ
жетiспеушілiктерi

2365,00

3120,00

0,00

1.22

Жалға алу бойынша
шығыстар

5437,00

4643,00

1069,20

1.23

Әлеуметтік салаға
шығыстар

216,00

241,00

0,00

1.24

Күмәндi талаптар
бойынша резервтер
құру жөнiндегi
шығыстар

59369,00

208364,00

2760,00

1.25

Мерекелiк мәдени-
бұқаралық және
спорттық іс-шара-
ларды өткiзуге

14307,00

14819,00

6572,93

1.26

Қайырымдылық
көмегi

3235,00

4095,00

580,00

1.27

Өзге де шығыстар

58454,00

55840,00

5289,23

2

Дайын өнімді (та-
уарларды, жұмыс-
тарды, қызмет
көрсетулердi)
өткізу бойынша
шығыстар, барлығы

52458,00

50000,00

18900,00

2.1

Материалдар

418,00

0,00

0,00

2.2

Қызметкерлердің
еңбекақысы

16243,00

0,00

0,00

2.3

Еңбекақыдан
аударымдар

3113,00

0,00

0,00

2.4

Негiзгi құралдар
мен материалдық
емес активтердің
тозуы

149,00

0,00

0,00

2.5

Негiзгi құралдар
мен материалдық
емес активтердi
жөндеу және
қызмет көрсету

17,00

0,00

0,00

2.6

Коммуналдық
шығыстар

0,00

0,00

0,00

2.7

Іссапар шығыстары,
барлығы

30,00

0,00

0,00

2.7.1

белгіленген
норма шеңберінде

30,00

0,00

0,00

2.7.2

нормадан тыс

0,00

0,00

0,00

2.8

Тиеу, тасымалдау
және сақтау бойынша

114,00

0,00

0,00

2.9

Жарнамаға және
маркетингке шығыстар

31213,00

50000,00

18900,00

2.10

Жалға алу бойынша шығыстар

429,00

0,00

0,00

2.11

Әлеуметтік
салаға шығыстар

0,00

0,00

0,00

2.12

Өзге де шығыстар

732,00

0,00

0,00

3

Сыйақы түрiндегi
шығыстар, барлығы

89527,00

153390,00

43367,68

3.1

Банктердiң заем-
дары негiзiндегi
сыйақы (процент-
тер) бойынша
шығыстар

85094,00

147978,00

42117,68

3.2

Жеткізушілердiң
заемдары негi-
зiнде сыйақы
(проценттер)
бойынша шығыстар

0,00

0,00

0,00

3.3

Жалға алу негі-
зiнде сыйақы
(проценттер) бойынша шығыстар

0,00

0,00

0,00

3.4

Өзге де шығыстар*

4433,00

5412,00

1250,00

кестенің жалғасы

Р/с
N

2005 ж. (болжам)

2004
ж.-дың
2003
ж-ға %
есебінде

2005
ж.-дың
2004
ж-ға %
есебінде

1 жарты
жылдық

9 ай

жыл

А

4

5

6

7

8

Бар-
лығы 

988209,72

1499211,90

2040145,40

127,89

101,53

1

864879,52

1317099,58

1801105,40

126,37

99,73

1.1

7130,77

10856,24

14552,60

90,50

111,13

1.2

390829,80

618530,64

849630,00

129,22

115,92

1.3

49808,75

77254,38

101650,50

95,51

100,42

1.4

73470,00

113150,00

155000,00

128,37

94,54

1.5

3276,70

5173,74

6633,00

73,38

105,79

1.6

15373,27

19645,24

29061,00

105,69

133,00

1.7

21905,70

35613,84

45542,00

102,71

129,99

1.7.1

21905,70

35613,84

45542,00

102,71

129,99

1.7.2

0,00

0,00

0,001.8

1000,00

1500,00

2000,00

156,87

116,01

1.9

6259,08

8753,01

9704,00

66,68

363,72

1.10

0,00

0,00

0,001.11

188800,00

245440,00

320000,00

101,40

133,19

1.12

5412,00

8283,00

11000,00

109,34

125,09

1.13

26933,54

40949,97

54966,40

99,66

75,10

1.14

410,00

615,00

820,00

44,10

158,00

1.15

26792,05

34622,12

47169,10

101,26

137,48

1.16

12679,05

43237,31

58428,80

205,02

77,87

1.17

1000,00

1000,00

1000,00


100,00

1.18

0,00

0,00

0,00

9,63

0,00

1.19

0,00

0,00

0,001.20

0,00

0,00

0,001.21

0,00

0,00

0,001.22

2321,55

3578,85

4950,00

85,40

106,61

1.23

3000,00

6000,00

6000,00

111,57

2489,63

1.24

5700,00

8460,00

20000,00

350,96

9,60

1.25

6888,43

10744,54

17527,80

103,58

118,28

1.26

4460,00

5040,00

8430,00

126,58

205,86

1.27

11428,84

18651,70

37040,20

95,53

66,33

2

32940,00

46440,00

60000,00

95,31

120,00

2.1

0,00

0,00

0,002.2

0,00

0,00

0,002.3

0,00

0,00

0,002.4

0,00

0,00

0,002.5

0,00

0,00

0,002.6

0,00

0,00

0,002.7

0,00

0,00

0,002.7.1

0,00

0,00

0,002.7.2

0,00

0,00

0,002.8

0,00

0,00

0,002.9

32940,00

46440,00

60000,00

160,19

120,00

2.10

0,00

0,00

0,00

0,00


2.11

0,00

0,00

0,002.12

0,00

0,00

0,00

0,00


3

90390,20

135672,32

179040,00

171,33

116,72

3.1

87890,20

131922,32

174040,00

173,90

117,61

3.2

0,00

0,00

0,003.3

0,00

0,00

0,003.4

2500,00

3750,00

5000,00

122,08

92,39

* - жиынтық шығыстардан 10% - асып кеткен кезiнде негiздеу қажет

               "Қазпочта" акционерлік қоғамының
        2005-2007 жылдары жүзеге асыруға жоспарланған
                инвестициялық жобалар тізбесi

                                                           5-нысан

Р/с
N

Жоба атауы

Іске асыру
кезеңі

Жалпы
құны, мың

Қаржыландыру
көзі

1

Қазақстан Республика-
сының почта байланысын
жетiлдiру және почта-
жинақ жүйесiн

2005 жыл

1195,2

Ислам Даму
Банкi

2003-2006
жылдар

695,4

Облигациялық
қарыз

2

Почта-жинақ жүйесiн
ақпараттандыру

2003-2004
жылдар

717,6

Облигациялық
қарыз

2003-2004
жылдар

153,8

Резидент-
банктің
несиесі

3

Селолық жерлерде
почта-жинақ жүйесiн
дамыту

2004-2006
жылдар

2235,7

Республика-
лық бюджет

4

Қалалық жерлерде
инфрақұрылымды дамыту

2005-2006
жылдар

2041,1

Республика-
лық бюджет

5

Магистральды тасымал-
дау жүйесін жетілдіру

2005-2006
жылдар

1019,5

Республика-
лық бюджет

6

Почта-жинақ
қызметтерін дамыту

2005 жыл

882,1

Республика-
лық бюджет

7

Істен шыққан негізгі
құралдарды қалпына
келтіру

2005-2007
жылдар

316,5

меншікті
қаражаттар

2005 жыл

305,5

резидент-
банктің
несиесі

ЖИЫНЫ


9562,4


   кестенің жалғасы

Р/с
N

жылдар бойынша қаржыландыру:

01.01.05 ж.
игерілді

2005 жыл
(болжам)

2006 жыл
(болжам)

2007 жыл
(болжам)

01.01.08 ж.
қалдық

1


1195,20
534,0

90,50

70,902

717,6

153,8

3

400,0

735,90

1099,804


329,70

613,90

1097,50


5


47,50

56,10

915,90


6


331,60

201,80

348,70


7


76,50

94,70

145,30305,50

1805,4

3112,40

2137,20

2507,40


            "Қазпочта" акционерлiк қоғамының 2005-2007
      жылдарға арналған болжамды теңгерiмi (мың теңге)

                                                         6-нысан
(кезең соңына)

Р/с
N

Көрсеткіштер

2003ж.
есеп

2004ж.
бағалау

2005ж.
(болжам)

2006ж.
(болжам)

2007ж.
(болжам)

1

2

3

4

5

6

7


АКТИВТЕР,
барлығы

7850509

9639481

13763333

16978182

20872913

1.

Ұзақ мерзiмдi
активтер,
барлығы

3115739

3577196

6044448

7630794

9428732

1.1

Материалдық емес
активтер

280632

374167

490176

561093

561093

1.2

Материалдық емес
активтердiң
амортизациялау

21554

33675

49508

56670

86936

1.3

Материалдық емес
активтердiң ба-
ланстық (қалыс)
құны

259078

340492

440668

504423

474157

1.4

Негiзгi құралдар

4212484

4824159

7669077

9733143

12237740

1.5

Негiзгi құрал-
дардың тозуы

1358422

1590833

2069521

2612136

3290139

1.6

Негiзгi құрал-
дардың баланстық
(қалыс) құны

2854062

3233326

5599556

7121007

8947601

1.7

Инвестициялар

0

0

0

0

0

1.8

Ұзақ мерзiмдi
дебиторлық
берешек

2599

3379

4223

5364

6973

2

Ағымдағы актив-
тер, барлығы

4734770

6062284

7718886

9347388

11444181

2.1

Тауар-мате-
риалдық қоры

388629

544081

734509

881411

1189904

2.2

Қысқа мерзiмдi
дебиторлық
берешек

400324

540437

706892

883615

1103593

2.3

Қысқа мерзiмдi
қаржы инвести-
циялары

3490865

4363581

5454477

6545372

7854446

2.4

Ақша

454952

614185

823008

1036990

1296238


МІНДЕТТЕМЕЛЕР
және МЕНШІКТІ
КАПИТАЛ, барлығы

7850509

9639481

13763333

16978182

20872913

3.

Меншiктi
капитал, барлығы

2080642

2706037

4315799

6446011

8980356

3.1

Жарғылық капитал

1812123

2212124

3656833

5628511

7990561

3.2

Төленбеген
капитал (-)

0

0

0

0

0

3.3

Алынған капитал
(-)

0

0

0

0

0

3.4

Қосымша төленген
капитал

0

0

0

0

0

3.5

Қосымша төлен-
беген капитал

140199

196593

189300

173600

170200

3.6

Резервтiк
капитал

3500

128320

182842

281426

399528

3.7

Бөлiнбеген табыс
(өтелмеген
шығын)

124820

169000

286825

362474

420068

4.

Ұзақ мерзiмдi
мiндеттемелер,
барлығы

1525833

1521188

2715203

2705093

2700947

4.1

Ұзақ мерзiмдi
қарыздар, оның
ішiнде:

1457804

1466765

2662413

2662861

2664205


банктердiң
қарыздары1195200

1195200

1195200


банктен тыс
мекемелердiң
қарыздарыөзгелер

1457804

1466765

1467213

1467661

1469005

4.2

Мерзiмiнен қал-
дырылған кoрпо-
ративтiк табыс
салығы

68029

54423

52791

42232

36742

5.

Ағымдағы мiндет-
темелер, барлығы

4244034

5412256

6732330

7827078

9191609

5.1

Қысқа мерзiмдi
қарыздар және
овердрафт

1480468

1867452

2335499

2617729

3023477

5.2

Ұзақ мерзiмдi
қарыздардың
ағымдағы бөлiгi

0

0

0

0

0

5.3

Қысқа мерзiмдi
кредиторлық
берешек

1477184

1920339

2304407

2696156

3127541

5.4

Бюджетпен есеп
айырысу

7096

10502

15228

20558

23641

5.5

Бiрлесiп бақы-
лайтын заңды
тұлғаларға және
еншілес (тәуелдi) ұйым-
дарға креди-
торлық берешек

0

0

0

0

0

5.6

Өзге кредиторлық
берешек және
есептеу

1279286

1613963

2077196

2492635

3016950

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады