Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң кейбiр республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 қыркүйектегі N 929 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінiң "Қазақ мемлекеттік ғылыми-техникалық ақпарат ғылыми-зерттеу институты" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорны және оның еншілес мемлекеттік кәсіпорындары және "Республикалық ғылыми-техникалық кiтапхана" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсiпорны қосу және қайта құру жолымен Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрi - Кәсiпорын) болып қайта ұйымдастырылсын.
       Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.08.18.  N 785 қаулысымен.

      1-1. Кәсіпорынға осы қаулыға қосымшаға сәйкес еншілес мемлекеттік кәсіпорындар құруға рұқсат берілсін.
       Ескерту. 1-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің  2006.08.18.  N 785 қаулысымен.

      2. Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi Кәсiпорынды мемлекеттік басқару органы болып белгіленсін.

      3. Кәсiпорын қызметiнің негiзгi мәнi ғылым саласындағы өндiрiстік-шаруашылық қызметті жүзеге асыру болып белгіленсiн.

      4. Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігі заңнамада белгiленген тәртіппен:
      1) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлiк және жекешелендiру комитетіне Кәсiпорынның жарғысын бекiтуге ұсынсын;
      2) Кәсiпорынды әдiлет органдарында мемлекеттiк тiркеудi қамтамасыз етсiн;
      3) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      5. Қазақстан Республикасы Үкiметінiң кейбiр шешімдерiне мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:

      1) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен;

      2) "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгінің мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 28 қазандағы 1111  қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы 2004 ж., N 40, 522-құжат):
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінiң қарауындағы ұйымдардың тiзбесiнде:
      "1. Республикалық мемлекеттік кәсіпорындар" деген бөлiмде:
      реттік нөмiрi 72-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "72. Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы";
      реттік нөмiрi 73-жол алынып тасталсын;

      3) "Қазақстан Республикасында жүргiзiлетін, басталған, жалғастырылып жатқан және аяқталған мемлекеттік құпиялардан тұратын мәлiметтерi бар ғылыми-зерттеу, тәжiрибе-конструкторлық және жобалау-технологиялық жұмыстарды мемлекеттік тіркеудің тәртібін бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1998 жылғы 11 наурыздағы N 198  қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1998 ж., N 8, 51-құжат):
      3-тармақтағы "Республикалық мемлекеттік ғылыми мекеме - Салааралық ақпарат ғылыми-техникалық орталығында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулымен бекiтілген Қазақстан Республикасында басталған, жалғастырылып жатқан және аяқталған мемлекеттiк құпиялардан тұратын мәлiметтерi бар ғылыми-зерттеу, тәжiрибе-конструкторлық және жобалау-технологиялық жұмыстарды мемлекеттік тiркеудiң тәртiбiнде:
      мәтiн бойынша "САҒТО" деген аббревиатура "ҚР ҰҒТАО" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;
      3-тармақтағы "Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсiпорынға  - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгінің Салааралық ақпарат ғылыми-техникалық орталығына (бұдан әрi - САҒТО)" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы" (бұдан әрi - ҚР ҰҒТАО) шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына" деген сөздермен ауыстырылсын.
      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзіледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 20 қыркүйектегі 
N 929 қаулысына      
қосымша          

       Ескерту. Қаулы қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің  2006.08.18.  N 785 қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат
орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны құратын еншілес мемлекеттік
кәсіпорындардың тізбесі

      1. "Ақмола ғылыми-техникалық ақпарат         Астана қаласы
      орталығы" еншілес мемлекеттік кәсіпорны

      2. "Республикалық ғылыми-техникалық          Алматы қаласы
      кітапхана" еншілес мемлекеттік кәсіпорны
      және оның филиалдары

О реорганизации некоторых республиканских государственных предприятий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2005 года N 929

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Реорганизовать Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский государственный научно-исследовательский институт научно-технической информации" и его дочерние государственные предприятия и Республиканское государственное казенное предприятие "Республиканская научно-техническая библиотека" Министерства образования и науки Республики Казахстан путем слияния и преобразования в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр научно-технической информации Республики Казахстан" Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Предприятие).  <*>
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 18.08.2006 N  785 .
       1-1. Разрешить предприятию создать дочерние государственные предприятия согласно приложению к настоящему постановлению. 
      Сноска. Постановление дополнено пунктом 1-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 18.08.2006 N  785 .

      2. Определить органом государственного управления Предприятием Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      3. Основным предметом деятельности Предприятия определить осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области науки.

      4. Министерству образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:
      1) представить на утверждение в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан устав Предприятия;
      2) обеспечить государственную регистрацию Предприятия в органах юстиции;
      3) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

      5. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

      1) утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796;

      2) в  постановлении Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года N 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 40, ст. 522):
      в Перечне организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе "1. Республиканские государственные предприятия":
      строку, порядковый номер 72, изложить в следующей редакции: 
      "72. Национальный центр научно-технической информации Республики Казахстан";
      строку, порядковый номер 73, исключить;

      3) в  постановлении Правительства Республики Казахстан от 11 марта 1998 года N 198 "Об утверждении Порядка государственной регистрации начинающихся, продолжающихся и законченных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-технологических работ, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, проводимых в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., N 8, ст. 51):
      в пункте 3 слова "Республиканское государственное научное учреждение - Научно-технический центр межотраслевой информации" заменить словами "Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр научно-технической информации Республики Казахстан" Министерства образования и науки Республики Казахстан";
      в Порядке государственной регистрации начинающихся, продолжающихся и законченных закрытых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-технологических работ, проводимых в Республике Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      по тексту аббревиатуру "НТЦМИ" заменить аббревиатурой "НЦНТИ РК";
      в пункте 3 слова "Республиканское государственное казенное предприятие - Научно-технический центр межотраслевой информации (далее - НТЦМИ)" заменить словами "Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр научно-технической информации Республики Казахстан" (далее - НЦНТИ РК)".

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

          Приложение           
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан       
от 20 сентября 2005 года N 929 

      Сноска. Постановление дополнено приложением в соответствии с постановлением Правительства РК от 18.08.2006 N  785 .

   Перечень
дочерних государственных предприятий,
создаваемых Республиканским государственным
предприятием на праве хозяйственного ведения
"Национальный центр научно-технической информации
Республики Казахстан" Министерства образования и
науки Республики Казахстан

      1. Дочернее государственное предприятие      город Астана
      "Акмолинский центр научно-технической
      информации"

      2. Дочернее государственное предприятие      город Алматы
      "Республиканская научно-техническая
      библиотека" и его филиалы