Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі республикалық мемлекеттiк кәсіпорындарының кейбiр мәселелерi туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 22 қарашадағы N 1150 Қаулысы

      Қолданушылар назарына!
      Қолданысқа енгізілу тәртібін 7-тармақтан қараңыз.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң "Оңтүстiк-Батыс ауыл шаруашылығы ғылыми-өндiрiстік орталығы" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрi - кәсiпорын) оған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң "Мақтаарал ауыл шаруашылығы тәжiрибе станциясы" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын қосу жолымен қайта ұйымдастырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiне кәсіпорынның жарғылық капиталын ұлғайтуға 2006 жылға арналған республикалық бюджетте көзделген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл шығындарға арналған резервiнен 92800000 (тоқсан екi миллион сегiз жүз мың) теңге сомасында қаражат бөлiнсiн.

      3. Кәсiпорынның жарғылық капиталы 92800000 (тоқсан екi миллион сегiз жүз мың) теңгеге ұлғайтылсын.

      4. Кәсіпорынға заңнамада белгiленген тәртiппен "Мақта шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты" шаруашылық жүргiзу құқығындағы еншiлес мемлекеттік кәсіпорнын (бұдан әрi - еншілес кәсiпорын) осы қаулының 2 және 3-тармақтарында көзделген қаражат мөлшерiнде және есебiнен еншiлес кәсіпорынның жарғылық капиталын қалыптастыра отырып, құруға рұқсат берiлсiн.

      5. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi заңнамада белгiленген тәртiппен:
      1) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетiне кәсiпорынның жарғысын бекiтуге енгiзсiн;
      2) кәсiпорынды әдiлет органдарында мемлекеттiк тiркеудi қамтамасыз eтсін;
      3) осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

      6. Қазақстан Республикасы Үкiметінің кейбiр шешiмдерiне мынадай өзгерiстер енгізілсiн:

      1) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен;

      2) "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгінiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 6 сәуiрдегi N 310  қаулысында  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2005 ж., N 14, 168-құжат):
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң қарамағындағы ұйымдардың тiзбесiнде:
      "1. Республикалық мемлекеттiк кәсіпорындар" деген бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 19-жол алынып тасталсын.
      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.

      7. Осы қаулы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетiн 2-тармақты қоспағанда, қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзіледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О некоторых вопросах республиканских государственных предприятий Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 ноября 2005 года N 1150

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Реорганизовать Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Юго-Западный научно-производственный центр сельского хозяйства" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее - предприятие) путем присоединения к нему Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Махтааральская сельскохозяйственная опытная станция" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

      2. Выделить Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2006 год на неотложные затраты, средства в сумме 92800000 (девяносто два миллиона восемьсот тысяч) тенге для увеличения уставного капитала предприятия.

      3. Увеличить уставный капитал предприятия на 92800000 (девяносто два миллиона восемьсот тысяч) тенге.

      4. Разрешить предприятию создание дочернего государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт хлопководства" (далее - дочернее предприятие) в установленном законодательством порядке с формированием уставного капитала дочернего предприятия в размере и за счет средств, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего постановления.

      5. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:
      1) внести на утверждение в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан устав предприятия;
      2) обеспечить государственную регистрацию предприятия в органах юстиции;
      3) принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

      6. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

      1) утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796;

      2) в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года N 310 "Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 14, ст. 168):
      в Перечне организаций, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе "1. Республиканские государственные предприятия":
      строку, порядковый номер 19, исключить.

      7. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания, за исключением пункта 2, который вводится в действие с 1 января 2006 года.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан