Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "Биологиялық зерттеулер орталығы" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорнының кейбiр мәселелерi туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 21 наурыздағы N 195 Қаулысы

      Республикада биологиялық бейiндi зерттеулердi ұйымдастыруды жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

         1. Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "Биологиялық зерттеулер орталығы" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорны (бұдан әрi - Орталық) оған Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "Микробиология және вирусология институты", "Жалпы генетика және цитология институты", Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары бiлiм министрлiгiнiң "Қазақстан Республикасы Биотехнология жөнiндегi ұлттық орталығының Биологиялық бақылау, сертификаттау және клиника алдындағы зерттеулер орталық зертханасы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындарын қосу жолымен қайта ұйымдастырылсын.

      2. Орталық қызметiнiң негiзгi мәнi ғылым саласындағы өндiрiстiк-шаруашылық қызметтi жүзеге асыру болып белгiленсiн.

      3. Орталыққа қосымшаға сәйкес еншiлес мемлекеттiк кәсiпорындарды құруға рұқсат берiлсiн.

      4. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:

      1) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен;

      2) "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1111  қаулысында  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 40, 522-құжат):

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң қарауындағы ұйымдардың тiзбесiнде:
      "1. Республикалық мемлекеттiк кәсiпорындар" деген бөлiмде реттiк нөмiрлерi 58, 59-жолдар алынып тасталсын.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.

      5. Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi заңнамада белгiленген тәртiппен осы қаулыны iске асыру жөнiнде қажеттi шаралар қабылдасын.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң     
2006 жылғы 21 наурыздағы
N 195 қаулысына  
қосымша      

  Қайта ұйымдастырылған Қазақстан Республикасы Бiлiм және
ғылым министрлiгiнiң "Биологиялық зерттеулер орталығы"
шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк
кәсiпорнының құруына рұқсат етiлген еншiлес мемлекеттiк
кәсiпорындардың тiзбесi

      1. "Микробиология және вирусология институты" еншiлес мемлекеттiк кәсiпорны, Алматы қаласы.
      2. "Жалпы генетика және цитология институты" еншiлес мемлекеттiк кәсiпорны, Алматы қаласы.
      3. "Биологиялық бақылау, сертификаттау және клиника алдындағы зерттеулер орталық зертханасы" еншiлес мемлекеттiк кәсiпорны, Алматы қаласы.
      4. "Алтай ботаникалық бағы" еншiлес мемлекеттiк кәсiпорны, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қаласы.
      5. "Маңғыстау экспериментальдық ботаникалық бағы" еншiлес мемлекеттiк кәсiпорны, Ақтау қаласы.
      6. "Зоология институты" еншiлес мемлекеттiк кәсiпорны, Алматы қаласы.
      7. "Адам және жануарлар физиологиясы институты" еншiлес мемлекеттiк кәсiпорны, Алматы қаласы.
      8. "М.А.Айтхожин атындағы Молекулярлық биология және биохимия институты" еншiлес мемлекеттiк кәсiпорны, Алматы қаласы.
      9. "Ботаника және фитоинтродукция институты" еншiлес мемлекеттiк кәсiпорны, Алматы қаласы.

О некоторых вопросах Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Центр биологических исследований" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2006 года N 195

      В целях совершенствования организации исследований биологического профиля в республике Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Реорганизовать Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр биологических исследований" Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Центр), путем присоединения к нему республиканских государственных казенных предприятий "Институт микробиологии и вирусологии", "Институт общей генетики и цитологии" Министерства образования и науки Республики Казахстан, "Центральная лаборатория биоконтроля, сертификации и предклинических испытаний Национального центра по биотехнологии Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

      2. Определить основным предметом деятельности Центра осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области науки.

      3. Разрешить Центру создание дочерних государственных предприятий согласно приложению.

      4. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

      1) утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796;

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года N 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 40, ст. 522):

      в Перечне организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в разделе "1. Республиканские государственные предприятия" строки, порядковые номера 58, 59, исключить.

      Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.

      5. Министерству образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 21 марта 2006 года N 195

      Перечень

      дочерних государственных предприятий,

      разрешенных к созданию реорганизованным Республиканским

      государственным предприятием на праве хозяйственного

      ведения "Центр биологических исследований"

      Министерства образования и науки Республики Казахстан

      1. Дочернее государственное предприятие "Институт микробиологии и вирусологии", город Алматы.

      2. Дочернее государственное предприятие "Институт общей генетики и цитологии", город Алматы.

      3. Дочернее государственное предприятие "Центральная лаборатория биоконтроля, сертификации и предклинических испытаний", город Алматы.

      4. Дочернее государственное предприятие "Алтайский ботанический сад", город Риддер, Восточно-Казахстанская область.

      5. Дочернее государственное предприятие "Мангышлакский экспериментальный ботанический сад", город Актау.

      6. Дочернее государственное предприятие "Институт зоологии", город Алматы.

      7. Дочернее государственное предприятие "Институт физиологии человека и животных", город Алматы.

      8. Дочернее государственное предприятие "Институт молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина", город Алматы.

      9. Дочернее государственное предприятие "Институт ботаники и фитоинтродукции", город Алматы.