"Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану және мұнай операцияларын жүргiзу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2006 жылғы 30 қыркүйектегі N 949 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану және мұнай операцияларын жүргiзу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламентi Мәжiлiсiнiң қарауына енгізілсiн.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Жоба

  Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне
Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану және
мұнай операцияларын жүргiзу мәселелерi бойынша
өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мынадай заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1. "Мұнай туралы" 1995 жылғы 28 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 11, 76-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 11, 150-құжат; 1999 ж., N 21, 787-құжат; 2003 ж., N 6, 34-құжат; N 11, 56-құжат; 2004 ж., N 22, 131-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 16, 70-құжат; 2006 жылғы 19 шiлдеде "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 21 шiлдеде "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне экономиканың мемлекеттiк секторын басқаруды жетiлдiру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 7 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңы);
      1) 1-баптың 13) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "13) теңiз ғылыми зерттеулерi - теңiзде мұнай операцияларын жүргiзуге және олардың салдарларын зерделеуге байланысты ғылыми-зерттеу жұмыстары";
      2) 35-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қазақстан Республикасының мердiгерден әлемдiк нарық бағасынан аспайтын баға бойынша мұнай сатып алуға бiрiншi кезекте құқығы бар. Сатып алынатын мұнайдың шектi көлемi, баға белгiлеу тәртiбi мен төлем түрi мердiгермен жасалатын жеке келiсiмде көрсетiледi.";
      2-тармақ алынып тасталсын.
      2. "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 182-құжат; 1999 ж., N 11, 357-құжат; N 21, 787-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; 2004 ж., N 22, 131-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 16, 70-құжат; 2006 ж. N 3, 22-құжат; 2006 жылғы 19 шiлдеде "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 21 шiлдеде "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне экономиканың мемлекеттiк секторын басқаруды жетiлдiру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 7 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 1-баптың 15) тармақшасының бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "15) қазақстандық мазмұн - жыл сайынғы көлемнiң проценттiк мазмұны:";
      2) 7-баптың 6), 12) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      "6) жер қойнауын пайдалану құқығын беру тәртiбiн белгiлейдi;
      12) жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде немесе келiсiм-шартпен байланысты iлеспе қызмет үшiн пайдаланылуы мүмкiн, Қазақстан Республикасында өндiрiлетiн тауарлардың, жұмыстардың және көрсетiлетiн қызметтердiң тiзiлiмiн жүргiзу тәртiбiн бекiтедi;";
      3) 8-1-баптың 4) тармақшасында "жер қойнауын пайдалану" деген сөздерден кейiн "осы Заңның 13-бабының 1-5-тармағында көзделген жағдайларда тәулiгiне 2000 және одан да көп текше метр көлемiнде жерасты өндiрiстiк-техникалық суларды барлауға және өндiруге," деген сөздермен толықтырылсын;
      4) 8-3-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Сауда және индустриялық саясатты мемлекеттiк реттеу саласындағы уәкiлеттi орган:
      1) жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде немесе келiсiм-шартпен байланысты iлеспе қызмет үшiн пайдаланылуы мүмкiн, Қазақстан Республикасында өндiрiлетiн тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң тiзiлiмiн қалыптастырады және жүргiзедi;
      2) жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде немесе келiсiм-шартпен байланысты iлеспе қызмет үшiн пайдаланылуы мүмкiн, облыс аумағында өндiрiлетiн тауарлар, жұмыстар мен қызметтер жөнiндегi деректердiң тiзiлiмiн қалыптастыру бойынша облыстық атқарушы органдардың қызметiне әдiстемелiк басшылықты жүзеге асырады;
      3) жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде немесе келiсiм-шартпен байланысты iлеспе қызмет үшiн пайдаланылатын тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге қатысты қазақстандық мазмұнды есептеу әдiстемесiн құзыреттi органмен келiсу бойынша әзiрлейдi және бекiтедi;
      4) жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi сатып алуға қатысты қазақстандық мазмұн бөлiгiндегi келiсiм-шарт мiндеттемелерiн орындаудың мониторингiн жүзеге асыруға қатысады;
      5) Қазақстан Республикасында дамытылатын басым жоғары технологиялық өндiрiстердiң тiзбесiн құзыреттi органмен келiсiм бойынша бекiтедi;
      6) жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алынған тауарлары, жұмыстары мен көрсетiлетiн қызметтерi туралы есептiң және алдағы жылға арналған тауарларды, жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтердi сатып алудың жылдық бағдарламасының нысандарын бекiтедi;
      7) жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу үшiн жер қойнауын пайдаланушылардан және (немесе) жер қойнауын пайдаланушылар тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi сатып алуды жүзеге асыруға өкiлеттiк берген тұлғалардан жүргiзiлетiн және жүргiзiлген тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi сатып алулар туралы ақпаратты сұратуға құқылы.";
      5) 9-баптың 3-3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3-3) жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде немесе келiсiм-шартпен байланысты iлеспе қызмет үшiн пайдаланылуы мүмкiн, Қазақстан Республикасында өндiрiлетiн тауарлардың, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердiң тiзiлiмiне енгiзiлуге жататын, облыс аумағында өндiрiлетiн тауарлар, жұмыстар және көрсетiлетiн қызметтер жөнiндегi деректердiң тiзiлiмiн қалыптастыруды жүзеге асырады;";
      6) 13-бапта:
      1-тармақ "құқығын беру" деген сөздерден кейiн "осы баптың 1-5-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      1-4-тармақта: 
      "2000 текше метрден аз" деген сөздер "50-ден 2000 текше метрге дейiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "арнаулы уәкiлеттi орган" деген сөздер "cу қорын пайдалану және қорғау саласындағы уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "барлау және (немесе)" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 1-5) тармақпен толықтырылсын:
      "1-5. Мердiгерге пайдалы қазбаны өндiрудiң технологиялық сызбасына сәйкес қойнауқатқа тарту үшiн тәулiгiне 2000 және одан да көп текше метр көлемдегi өндiрiстiк-техникалық жерасты суларын барлау және өндiру құқығын беру Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен жер қойнауын зерттеу және пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органның рұқсат беруi жолымен жүзеге асырылады.";
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Өз қажетi үшiн кең таралған пайдалы қазбаларды және тәулiгiне 50 текше метрден аспайтын көлемде жерасты суларын өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығын беру астында кең таралған пайдалы қазбалар мен жерасты сулары бар жер учаскесiн жеке меншiкке немесе жер пайдалануға берумен бiр мезгiлде жүргiзiледi. Жер учаскесiн уақытша пайдалануға берген кезде өз қажетi үшiн кең таралған пайдалы қазбаларды және тәулiгiне 50 текше метрден аспайтын көлемдегi жерасты суларын пайдалану шарттары уақытша жер пайдалану туралы шартта көрсетiлуi мүмкiн.";
      7) 41-1-баптың 3-тармағының yшiншi абзацында "мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға сәйкес болған жағдайда" деген сөздер алынып тасталсын;
      8) 41-2-бапта:
      2-тармақ мынадай мазмұндағы бөлiкпен толықтырылсын:
      "Жер қойнауын пайдалану құқығын беруге конкурс өткiзу туралы хабарлама Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында таралатын мерзiмдi баспа басылымдарында жарияланады.";
      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Конкурсқа қатысу жарнасы және геологиялық ақпарат пакетiнiң құны қайтаруға жатпайды.";
      9) 41-3-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) өтiнiш берушi заңды тұлғаның басшылары мен қатысушылары (акционерлерi) туралы мәлiметтер, олардың жарғылық капиталдағы үлестерiнiң (дауыс беретiн акциялары жалпы санының) мөлшерiн көрсетумен;";
      10) 41-5-баптың 2-тармағында:
      4-3) тармақшада "мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға сәйкес келетiн" деген сөздер алынып тасталсын; 
      5) тармақша алынып тасталсын;
      11) 41-6-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) егер өтiнiш берушiге жер қойнауын пайдалану құқығын беру елдiң ұлттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi талаптардың сақталмауына әкеп соқтырса, оның iшiнде келiсiм-шарт шеңберiндегi құқықтар шоғырланған және (немесе) жер қойнауын пайдалану саласындағы операцияларды жүргiзуге арналған құқықтар шоғырланған жағдайда.";
      12) 41-7-бапта:
      1-тармақта:
      3) және 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) жазылым бонусының мөлшерi;
      4) инвестициялардың мөлшерi, жобаны қаржыландырудың мерзiмдерi мен шарттары;";
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "4-1) өңiрдiң әлеуметтiк дамуына қатысуы;";
      7) тармақшада "мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға сәйкес келетiн" деген сөздер алынып тасталсын;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Бiр ғана конкурстық өтiнiм не бiр конкурстық ұсыныс түскен жағдайда осы объект бойынша конкурс өткiзiлмеген болып танылады. Конкурс өткiзiлмеген болып танылған кезде құзыреттi орган қайталама конкурсты белгiлеуi мүмкiн. Қайталама конкурсқа конкурстық ұсыныс берген бiр ғана қатысушы қатысқан жағдайда, мұндай қатысушы конкурс жеңiмпазы болып танылуы мүмкiн.";
      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
      "5-1. Қандай да бiр объект бойынша конкурстық ұсыныстар мазмұнының салыстырмалы теңдiгi кезiнде конкурстық комиссия конкурстық ұсыныстары неғұрлым жақсы болып танылған конкурсқа қатысушылар енгiзiлетiн "қысқа" тiзiм жасайды. Жеңiмпазды анықтау мақсатында конкурстық комиссия "қысқа" тiзiмге енгiзiлген конкурсқа қатысушылар өздерiнiң конкурстық ұсыныстарын жақсартуға құқылы мерзiмдi белгiлейдi. Конкурстық ұсыныстарды жақсарту үшiн белгiленген мерзiм аяқталғаннан кейiн конкурстық комиссия "қысқа" тiзiмге енгiзiлген конкурсқа қатысушылардың арасынан жеңiмпазды анықтайды.";
      9-тармақта:
      "келiсiм-шартты" деген сөз "келiсiм-шарт жобасын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "он екi" деген сөздер "жетi" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      13) 42-бапта:
      2-3-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Жұмыс бағдарламасын жер қойнауын зерттеу және пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсу келiсiм-шартты сараптамадан өткiзумен бiр мезгiлде жүзеге асырылады.";
      2-4-тармақ алынып тасталсын;
      14) 44-баптың 5-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Үшiншi тұлғалардың меншiгiндегi немесе пайдалануындағы жер учаскелерiн беру Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес оларды алғаннан кейiн жүзеге асырылады.";
      15) 63-баптың 1-тармағында:
      7) тармақшада ", олар мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға сәйкес келген жағдайда," деген сөздер алынып тасталсын;
      13-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "13-1) жыл сайын, жылдық жұмыс бағдарламасы келiсiлген күннен бастап отыз күнтiзбелiк күннен кешiктiрмей сауда және индустриялық саясатты мемлекеттiк реттеу саласындағы уәкiлеттi орган бекiткен нысан бойынша алдағы жылға тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi сатып алудың жылдық бағдарламасын сауда және индустриялық саясатты мемлекеттік реттеу саласындағы уәкiлеттi органға тапсыруға;";
      мынадай мазмұндағы 13-2) тармақшамен толықтырылсын:
      "13-2) тоқсан сайын, есептi кезеңнен кейiнгі айдың 15-күнiнен кешiктiрмей сауда және индустриялық саясатты мемлекеттiк реттеу саласындағы уәкiлеттi орган бекiткен нысан бойынша сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтер бойынша сауда және индустриялық саясатты мемлекеттiк реттеу саласындағы уәкiлеттi органға есеп беруге;";
      16) 63-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "63-1-бап. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу
      1. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу мынадай тәсiлдердiң бiрiмен жүзеге асырылады:
      1) ашық немесе жабық конкурс;
      2) бiр көзден;
      3) баға ұсыныстарын сұрату.
      Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу тәртiбi, сондай-ақ баға ұсыныстарын сұрату жолымен сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердiң ең көп мөлшерлерiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
      2. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi сатып алудың негiзгi тәсiлi конкурс болып табылады. Ашық және жабық конкурстар екi сатылы рәсiмдердi пайдалана отырып жүргiзiлуi мүмкiн.
      3. Тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi бiр көзден сатып алуға мынадай жағдайларда:
      1) сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтер тек табиғи монополия субъектiсi болып табылатын әлеуеттi жеткiзушiде болса ғана, немесе қандай да бiр нақты әлеуеттi жеткiзушi осы тауарларға жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтерге қатысты ерекше құқықтарға ие болса;
      2) сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтер тек белгiлi бiр тауар нарығында басым (монополиялық) жағдайға ие, оның осы нарықтағы үлесi жүз процентке тең нарық субъектiсiнде болса ғана, немесе балама жоқ болса;
      3) сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтер тек мемлекеттiк монополияның субъектiсi болып табылатын әлеуеттi жеткiзушiде болса ғана;
      4) дүлей апаттар (жер сiлкiнiстерi, селдер, көшкiндер, тасқын сулар және басқалар), табиғи өрт, эпидемиялар мен эпизоотиялар, ауыл шаруашылығы өсiмдiктерi мен ормандардың аурудан және зиянкестерден бүлiнуi тудырған төтенше жағдайларды, сондай-ақ өнеркәсiп, көлiк және басқа авариялар тудырған төтенше жағдайларды жариялау салдарынан осы тауарларға, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтерге шұғыл қажеттiлiк туса;
      5) қандай да бiр жеткiзушiден тауарларды, жабдықты, технологияны, жұмыстарды немесе көрсетiлетiн қызметтердi сатып алған жер қойнауын пайдаланушыда өзiнде бар тауарларды, жабдықты, технологияны, жұмыстарды немесе көрсетiлетiн қызметтердi бiрегейлендiру, стандарттау немесе үйлесiмдiлiгiн қамтамасыз ету мақсатында тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi тағы да сол жеткiзушiден сатып алу қажеттiгi туса;
      6) конкурс өткен жоқ деп танылса;
      7) конкурстың қорытындыларын шығаруға дейiнгi кезеңде күн сайын және (немесе) апта сайын тұтынатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу қажеттiгi болса ғана рұқсат берiледi.
      4. Жер қойнауын пайдаланушылар, сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушылар жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу үшiн тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi сатып алуды жүзеге асыруға уәкiлеттiк берген тұлғалар Қазақстан Республикасының аумағында конкурстар өткiзуге мiндетті.";
      17) 63-2-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Мердiгер жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде осы Заңның талаптарына сәйкес тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi қазақстандық өндiрушiлерден сатып алуға мiндеттi.";
      18) 70-2-бап мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Құзыретті орган, қажет болған жағдайда, тексерулердi жүргiзу кезiнде консультациялар алу, арнайы бiлiм мен дағдыларды талап ететін мәселелердi зерттеу үшiн консультанттарды (тәуелсiз сарапшыларды) тартуға құқылы.".

       2-бап.  Өтпелi және қорытынды ережелер
      1. Осы Заң алғаш рет ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.
      2. Тәулiгiне 2000 және одан да көп текше метрден астам алу лимитiмен шаруашылық-ауыз су және өндiрiстік-техникалық мақсаттағы жерасты суларын өндiрудi жүзеге асыратын су пайдаланушылар су қорын пайдалану және қорғау саласындағы уәкілетті орган бұрын берген рұқсаттардың негізiнде осы Заң қолданысқа енгiзiлген күнiнен бастап үш жыл iшiнде тікелей келіссөздер негiзiнде шаруашылық-ауыз су және өндiрiстiк-техникалық жерасты суларын өндiруге Құжатты органмен келісім-шарт жасаса алады.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi

О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и проведения нефтяных операций в Республике Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2006 года N 949

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и проведения нефтяных операций в Республике Казахстан".

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Проект      

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и
проведения нефтяных операций в Республике Казахстан

     

 Статья 1 . Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В  Закон  Республики Казахстан от 28 июня 1995 г. "О нефти" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 11, ст. 76; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 11, ст. 150; 1999 г., N 21, ст. 787; 2003 г., N 6, ст. 34; N 11, ст. 56; 2004 г., N 22, ст. 131; N 23, ст. 142; 2005 г., N 16, ст. 70;  Закон  Республики Казахстан от 7 июля 2006 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования управления государственным сектором экономики" опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 19 июля 2006 г. и "Казахстанская правда" 21 июля 2006 г.):
      1) подпункт 13) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      "13) морские научные исследования - научно-исследовательские работы, связанные с проведением нефтяных операций на море и изучением их последствий;";
      2) в статье 35:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Республика Казахстан имеет первоочередное право на приобретение нефти у подрядчика по ценам, не превышающим цены мирового рынка. Предельный объем приобретаемой нефти, порядок определения цен и вид оплаты оговаривается отдельным соглашением с подрядчиком.";
      пункт 2 исключить.

      2.  В Закон  Республики Казахстан от 27 января 1996 г. "О недрах и недропользовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 182; 1999 г., N 11, ст. 357; N 21. ст. 787; 2003 г., N 11, ст. 56; 2004 г., N 22, ст. 131; N 23, ст. 142; 2005 г., N 16, ст. 70; 2006 г., N 3, ст. 22;  Закон  Республики Казахстан от 7 июля 2006 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования управления государственным сектором экономики" опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 19 июля 2006 г. и "Казахстанская правда" 21 июля 2006 г.):
      1) абзац первый подпункта 15) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      "15) казахстанское содержание - процентное содержание ежегодных объемов:";
      2) подпункты 6), 12) статьи 7 изложить в следующей редакции:
      "6) определяет порядок предоставления права недропользования;
      12) утверждает порядок ведения реестра производимых в Республике Казахстан товаров, работ и услуг, которые могут быть использованы при проведении операций по недропользованию или для сопутствующей деятельности, связанной с контрактом;";
      3) подпункт 4) статьи 8-1 после слова "недропользования" дополнить словами "на разведку и добычу подземных производственно-технических вод в объемах от 2000 и более метров кубических в сутки в случаях, предусмотренных пунктом 1-5 статьи 13 настоящего Закона,";
      4) пункт 1 статьи 8-3 изложить в следующей редакции:
      "1. Уполномоченный орган в области государственного регулирования торговой и индустриальной политики:
      1) формирует и ведет реестр производимых в Республике Казахстан товаров, работ и услуг, которые могут быть использованы при проведении операций по недропользованию или для сопутствующей деятельности, связанной с контрактом;
      2) осуществляет методическое руководство деятельностью областных исполнительных органов по формированию регистра данных по производимым на территории области товарам, работам, услугам, которые могут быть использованы при проведении операций по недропользованию или для сопутствующей деятельности, связанной с контрактом;
      3) разрабатывает и утверждает по согласованию с компетентным органом методику расчета казахстанского содержания в отношении товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию или сопутствующей деятельности, связанной с контрактом;
      4) принимает участие в осуществлении мониторинга исполнения контрактных обязательств недропользователями в части казахстанского содержания в отношении приобретения товаров, работ и услуг;
      5) утверждает по согласованию с компетентным органом перечень приоритетных высокотехнологичных производств, развиваемых в Республике Казахстан;
      6) утверждает формы отчета недропользователей о приобретенных товарах, работах и услугах и годовой программы закупа товаров, работ и услуг на предстоящий год;
      7) вправе запрашивать у недропользователей и (или) лиц, уполномоченных недропользователями осуществлять закуп товаров, работ и услуг для проведения операций по недропользованию, информацию о производимых и произведенных закупках товаров, работ и услуг.";
      5) подпункт 3-3) статьи 9 изложить в следующей редакции:
      "3-3) осуществляют формирование регистра данных по производимым на территории области товарам, работам и услугам, подлежащим включению в реестр производимых в Республике Казахстан товаров, работ и услуг, которые могут быть использованы при проведении операций по недропользованию или для сопутствующей деятельности, связанной с контрактом;";
      6) в статье 13:
      пункт 1 дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1-5 настоящей статьи";
      в пункте 1-4:
      слово "менее" заменить словами "от 50 до";
      слова "специальным уполномоченным органом" заменить словами "уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда";
      слова "разведки и (или)" исключить;
      дополнить пунктом 1-5 следующего содержания:
      "1-5. Предоставление подрядчику права на разведку и добычу производственно-технических подземных вод в объемах 2000 и более метров кубических в сутки для их закачки в пласт в соответствии с технологической схемой добычи полезного ископаемого производится путем выдачи уполномоченным органом по изучению и использованию недр разрешения в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.";
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. Предоставление права недропользования на добычу общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд и подземных вод в объемах, не превышающих 50 кубических метров в сутки, производится одновременно с предоставлением земельного участка, под которым находятся общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, в частную собственность или землепользование. При предоставлении земельного участка во временное землепользование условия пользования общераспространенными полезными ископаемыми для собственных нужд и подземными водами в объемах, не превышающих 50 кубических метров в сутки, могут быть оговорены договором о временном землепользовании.";
      7) в абзаце третьем пункта 3 статьи 41-1 слова "при условии их соответствия государственным и (или) международным стандартам" исключить;
      8) в статье 41-2:
      пункт 2 дополнить частью следующего содержания:
      "Извещение о проведение конкурса на предоставление права недропользования публикуется в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан;
      дополнить пунктом 6 следующего содержания:
      "6. Взнос за участие в конкурсе и стоимость пакета геологической информации возврату не подлежат.";
      9) подпункт 2) статьи 41-3 изложить в следующей редакции:
      "2) сведения о руководителях и участниках (акционерах) заявителя - юридического лица, с указанием размера их доли в уставном капитале (от общего количества голосующих акций);";
      10) в пункте 2 статьи 41-5:
      в подпункте 4-3) слова "и соответствующих государственным и (или) международным стандартам" исключить;
      подпункт 5) исключить;
      11) часть первую статьи 41-6 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) если предоставление заявителю права недропользования повлечет за собой несоблюдение требований по обеспечению национальной безопасности страны, в том числе в случае концентрации прав в рамках контракта и (или) концентрации прав на проведение операций в области недропользования.";
      12) в статье 41-7:
      в пункте 1:
      подпункт 3) и 4) изложить в следующей редакции:
      "3) размера подписного бонуса;
      4) размера инвестиций, сроков и условий финансирования проекта;";
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      "4-1) участие в социальном развитии региона;";
      в подпункте 7) слова "и соответствующих государственным и (или) международным стандартам" исключить;
      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      "5. В случае поступления только одной конкурсной заявки либо одного конкурсного предложения конкурс по данному объекту признается несостоявшимся. При признании конкурса несостоявшимся компетентным органом может быть назначен повторный конкурс. При участии в повторном конкурсе только одного участника, подавшего конкурсное предложение, такой участник может быть признан победителем конкурса.";
      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
      "5-1. При относительном равенстве содержания конкурсных предложений по какому либо объекту, конкурсная комиссия составляет "короткий" список, в который включаются участники конкурса, чьи конкурсные предложения признаны наилучшими. В целях определения победителя конкурсная комиссия устанавливает срок, в течение которого участники конкурса, включенные в "короткий" список, вправе улучшить свои конкурсные предложения. По истечении установленного срока для улучшения конкурсных предложений, конкурсная комиссия определяет победителя из числа участников конкурса, включенных в "короткий" список.";
      в пункте 9:
      после слов "непредставления победителем конкурса" дополнить словом "проекта";
      слово "двенадцати" заменить словом "семи";
      13) в статье 42:
      пункт 2-3 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Согласование рабочей программы с уполномоченным органом по изучению и использованию недр осуществляется одновременно с проведением экспертизы контракта.";
      пункт 2-4 исключить;
      14) пункт 5 статьи 44 дополнить предложением вторым следующего содержания:
      "Предоставление земельных участков, находящихся в собственности или землепользовании третьих лиц, осуществляется после их изъятия в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.";
      15) в пункте 1 статьи 63:
      в подпункте 7) слова ", при условии их соответствия государственным и (или) международным стандартам" исключить;
      подпункт 13-1) изложить в следующей редакции:
      "13-1) ежегодно, не позднее тридцати календарных дней со дня согласования годовой рабочей программы, представлять в уполномоченный орган в области государственного регулирования торговой и индустриальной политики годовую программу закупа товаров, работ и услуг на предстоящий год по форме утвержденной уполномоченным органом в области государственного регулирования торговой и индустриальной политики;";
      дополнить подпунктом 13-2) следующего содержания:
      "13-2) ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в уполномоченный орган в области государственного регулирования торговой и индустриальной политики отчет по приобретенным товарам, работам и услугам по форме, утвержденной уполномоченным органом в области государственного регулирования торговой и индустриальной политики;";
      16) статью 63 -1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 63-1. Приобретение товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию
      1. Приобретение товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию осуществляется одним из следующих способов:
      1) открытый или закрытый конкурс;
      2) из одного источника;
      3) запрос ценовых предложений.
      Порядок приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию, а также максимальные размеры товаров, работ и услуг, приобретаемых способом запроса ценовых предложений, определяются Правительством Республики Казахстан.
      2. Основным способом приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию является конкурс. Открытые и закрытые конкурсы могут проводиться с использованием двухэтапных процедур.
      3. Приобретение товаров, работ и услуг из одного источника допускается в случаях, когда:
      1) приобретаемые товары, работы и услуги имеются в наличии только у потенциального поставщика, являющегося субъектом естественной монополии, или какой-либо конкретный потенциальный поставщик обладает исключительными правами в отношении данных товаров, работ и услуг;
      2) приобретаемые товары, работы и услуги имеются в наличии только у субъекта рынка, занимающего доминирующее (монопольное) положение на определенном товарном рынке, доля которого на таком рынке равна ста процентам, или при отсутствии альтернативы;
      3) приобретаемые товары, работы и услуги имеются в наличии только у потенциального поставщика, являющегося субъектом государственной монополии;
      4) вследствие объявления чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями (землетрясения, сели, лавины, наводнения и другие), природными пожарами, эпидемиями и эпизоотиями, поражениями сельскохозяйственных растений и лесов болезнями и вредителями, а также чрезвычайных ситуаций, вызванных промышленными, транспортными и другими авариями, возникает срочная потребность в данных товарах, работах и услугах;
      5) у недропользователя, закупившего товары, оборудование, технологию, работы или услуги у какого-либо поставщика, возникает необходимость приобрести товары, работы и услуги у того же поставщика в целях унификации, стандартизации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией, работами или услугами;
      6) конкурс признан несостоявшимся;
      7) имеется необходимость в приобретении товаров, работ и услуг ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов конкурса.
      4. Недропользователи, а также лица, уполномоченные недропользователями осуществлять закуп товаров, работ и услуг для проведения операций по недропользованию, обязаны проводить конкурсы на территории Республики Казахстан.";
      17) пункт 1 статьи 63-2 изложить в следующей редакции:
      "1. При проведении операций по недропользованию подрядчик в соответствии с требованиями настоящего Закона обязан приобретать товары, работы и услуги у казахстанских производителей.";
      18) статью 70-2 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Компетентный орган, в случае необходимости, при проведении проверок вправе привлекать для получения консультаций, исследования вопросов, требующих специальных знаний и навыков консультантов (независимых экспертов).".

       Статья 2 . Переходные и заключительные положения
      1. Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
      2. Водопользователи, осуществляющие добычу подземных вод хозяйственно-питьевого и производственно-технического назначения с лимитами изъятия 2000 и более метров кубических в сутки, на основании разрешений, ранее выданных уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда, в течение трех лет с даты введения в действия настоящего Закона могут заключить с Компетентным органом контракт на добычу подземных вод хозяйственно-питьевого и производственно-технического назначения на основе прямых переговоров.

       Президент
      Республики Казахстан