Мұнай өндiрудiң және оның айналымының бiртұтас дерекқорын жүргiзу ережесiн бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 20 қазандағы N 1009 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 қарашадағы N 1183 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.11.10 N 1183 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      "Мұнай туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 маусымдағы Заңының  5-бабының 6-3) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI: Z100291 қараңыз 

      1. Қоса берiлiп отырған Мұнай өндiрудiң және оның айналымының бiртұтас дерекқорын жүргiзу ережесi бекiтілсiн.

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланғаннан кейiн он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2006 жылғы 20 қазандағы 
N 1009 қаулысымен   
бекiтiлген   

  Мұнай өндiрудiң және оның айналымының бiртұтас дерекқорын жүргiзу ережесi 1. Жалпы ережелер

      1. Мұнай өндiрудiң және оның айналымының бiртұтас дерекқорын жүргiзу ережесi (бұдан әрi - Ереже) "Мұнай туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 маусымдағы Заңының 5-бабының 6-3) тармақшасына сәйкес мұнай өндiру мен оның айналымын есепке алуды жүйелендiру мақсатында әзiрлендi және мердiгерлер, көлiк кәсiпорындары мен тұтынушылар ұсынатын тиiстi ақпарат негiзiнде мұнай өндiру мен оның айналымының бiртұтас дерекқорын жүргiзу тәртiбiн белгілейдi. Z100291 қараңыз

      2. Осы Ережеде мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      1) диспетчер - құзыреттi органның қарамағындағы және бiртұтас дерекқорды жүргiзудi жүзеге асыратын заңды тұлға;
      2) құзыретті орган - Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн және мұнай операцияларын жүргiзуге арналған келiсiм-шарттарды жасасуға және орындауға байланысты құқықтарды жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының атынан әрекет ететiн мемлекеттiк орган;
      3) мұнай - шикi мұнай, газ конденсаты және табиғи газ, сондай-ақ шикi мұнай, табиғи газ тазартылғаннан және жанғыш тақтатастарды немесе шайырлы құмдарды өңдегеннен кейiн алынған көмiрсутектер;
      4) мердiгер - құзыреттi органмен мұнай операцияларын жүргiзуге арналған келiсiм-шарт жасасқан жеке немесе заңды тұлға;
      5) сатып алушы - халықтың, өнеркәсiп пен жылу энергиясын өндiретiн кәсiпорындардың мұқтаждары үшiн газ сатып алатын жеке немесе заңды тұлға;
      6) жеткiзушi - газ ресурстарына иелiк ететiн, iшкi және сыртқы нарықтарға газ жеткiзудi қамтамасыз ететiн жеке немесе заңды тұлға;
      7) тұтынушы - өңделген өнiмдердi кейiннен сата отырып, мұнайды iшкi нарықта өңдеу үшiн қабылдайтын мұнай өңдеу зауыттары;
      8) бөгде ұйымдар - мұнайды өз шаруашылық мұқтаждарына пайдалану үшiн сатып алатын жеке немесе заңды тұлға;
      9) көлiк кәсiпорны - мұнай тасымалдауды жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға.

  2. Мұнай өндiрудiң және оның айналымының бiртұтас дерекқорын қалыптастыру мен жүйелендiру тәртiбi

      3. Мұнай өндiрудiң және оның айналымының бiртұтас дерекқорын мердiгерлер, көлiк кәсiпорындары мен тұтынушылар қағаз және электронды нұсқаларда ұсынатын ақпараттың негiзiнде диспетчер қалыптастырады.

      4. Мердiгерлер диспетчерге тәулiк сайын, есептiден кейiнгi тәулiктiң Астана уақытымен сағат 04-00-ге дейiн осы Ережеге 1, 2-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша ақпарат бередi.

      5. Мердiгерлер диспетчерге ай сайын, есептiден кейiнгi айдың сегiзiншi күнiне қарай осы Ережеге 3, 4-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша ақпарат бередi.

      6. Көлiк кәсiпорындары диспетчерге тәулiк сайын, есептiден кейiнгi тәулiктiң Астана уақытымен сағат 04-00-ге дейiн осы Ережеге 5, 6-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша ақпарат бередi.

      7. Көлiк кәсiпорындары диспетчерге ай сайын, есептiден кейiнгi айдың сегізiншi күнiне қарай осы Ережеге 7, 8-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша ақпарат бередi.

      8. Тұтынушылар диспетчерге тәулiк сайын, есептiден кейiнгi тәулiктiң Астана уақытымен сағат 04-00-гe дейiн осы Ережеге 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпарат бередi.

      9. Тұтынушылар диспетчерге ай сайын, есептiден кейiнгi айдың бесiншi күнiне қарай осы Ережеге 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпарат бередi.

      10. Диспетчер мұнай өндiру мен оның айналымы жөнiнде ұсынылған ақпаратты талдайды.

      11. Талдау қорытындылары бойынша диспетчер:
      1) мердiгерлер мен кен орындарын көрсетiп, облыстар бойынша бөле отырып, республика бойынша мұнай өндiру жөнiндегi;
      2) көлiк түрiн (магистральдық құбыржол, темiр жол, теңiз, автомобиль) көрсетiп, облыстар бойынша бөле отырып, республика бойынша мұнай айналымы жөнiндегi ұсынылған ақпаратты жүйелендiредi.

      12. Диспетчер жүйелендiрiлген ақпаратты құзыреттi органға:
      1) тәулiк сайын Астана уақытымен сағат 09.00-гe дейiн;
      2) ай сайын: алдын ала ақпаратты есептiден кейiнгi айдың бiрiншi күнiне қарай, түпкiлiктi ақпаратты есептiден кейiнгi айдың оныншы күнiне қарай;
      3) жылдық: алдын ала ақпаратты есептiден кейiнгi жылдың бiрiншi қаңтарына қарай, түпкілiктi ақпаратты есептiден кейiнгi жылдың қаңтар айының он төртiншi күнiне қарай ұсынады.

      13. Құзыреттi орган диспетчер ұсынған ақпаратқа талдау жүргiзедi және оны Қазақстан Республикасының Үкiметiне мынадай мерзiмде жiбередi:
      1) жарты жылдық ақпаратты тиiстi жылдың он бесiншi шiлдесiне қарай;
      2) жылдық ақпаратты: есептiден кейiнгi жылдың қаңтар айының он бесiншi күнiне қарай жiбередi.

Мұнай өндірудің және оның айналымының
біртұтас дерекқорын жүргізу ережесіне
1-қосымша          

Мұнай мен газ конденсатын өндіру жөніндегі тәулік 
сайынғы ақпарат

___________________________________
(мердігердің атауы)
 
  200 ___ жылғы "___" ____________________

Күні

Кен орнының атауы

Мұнай өндіру, т.

Тұтынушыларға, көлік кәсіпорындарына тапсырылған мұнайдың мөлшері, т.

Мұнай қалдығы, т.

Ұңғымалардың тоқтап тұруы

Шығындар, т.

Өз мұқтаждарына жұмсалған шығыстар, т.

Ескертпе

барлығы

оның ішінде газ конденсаты

тәуліктік

ай басынан бастап

тәуліктік

ай басынан бастап

тәуліктік

ай басынан бастап


              Жауапты орындаушы ___________________________ Т.А.Ә.

  Мұнай өндірудің және оның айналымының
біртұтас дерекқорын жүргізу ережесіне
2-қосымша            

Газ өндіру жөніндегі тәулік сайынғы ақпарат

___________________________________
(мердігердің атауы)
 
  200 ___ жылғы "___" ____________________

Күні

Кен орнының атауы

Барлығы, мың текше м.

оның ішінде табиғи газ, мың текше м.

айлық жоспар

тәуліктік

ай басынан бастап

тәуліктік

ай басынан бастап

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт


         Жауапты орындаушы ________________________ Т.А.Ә.

Мұнай өндірудің және оның айналымының 
біртұтас дерекқорын жүргізу ережесіне 
3-қосымша             

Мұнай мен газ конденсатының қозғалысы жөніндегі
ай сайынғы ақпарат
___________________________________
(мердігердің атауы)
 
         200 ___ жылғы "___" ____________________      

Р/с


бір ай ішінде

жыл басынан бері

1.

Ай басындағы мұнай қалдығы, т.2.

Мұнай өндіру, т. барлығы3.

соның ішінде газ конденсаты, т.4.

Бөгде ресурстар (сатып алынған), т.5.

барлығы (1-жол + 2-жол + 4-жол), т.6.

Өз мұқтаждарына жұмсалған шығыстар, т.7.

Шығындар, т.8.

Көлік кәсіпорнына, тұтынушыға тапсырылған мұнай, т. 9.

Жеткізілім, барлығы, т. (10-жол + 15-жол)10.

Ішкі нарық, барлығы, т. (11-жол + 12-жол + 13-жол + 14-жол)
соның ішінде:11.

т/ж, т.12.

магистральдық құбыржол, т.13.

автоцистерналар, т.14.

бөгде ұйымдарға сатылғаны, т.15.

Сыртқы нарық, барлығы, т. (16-жол + 17-жол + 18-жол)
соның ішінде:16.

т/ж, т.17.

магистральдық құбыржол, т.18.

теңіз порты, т.19.

Тасымалдау кезіндегі мұнай шығындары, т.20.

Роялти, т.21.

Ай соңындағы мұнай қалдығы, т.         Жауапты орындаушы _____________________ Т.А.Ә.

Мұнай өндірудің және оның айналымының
біртұтас дерекқорын жүргізу ережесіне
4-қосымша          

Газ қозғалысы жөніндегі ай сайынғы ақпарат

___________________________________
(мердігердің атауы)
 
  "___" ________________ 200 ___ ж.

Р/с 


ай ішінде

жыл басынан бері

жоспар

факт

жоспар

факт

1.

Газ өндіру, барлығы, мың текше м.


соның ішінде:

2.

табиғи газ, мың текше м.

3.

ілеспе газ, мың текше м.

4.

Бөгде ресурстар (сатып алынған), мың текше м.

5.

барлығы ай басында (1-жол + 4-жол), мың текше м.

6.

Өз мұқтаждарына жұмсалған шығыстар, барлығы мың текше м.

7.

соның ішінде газды кері айдау, мың текше м.

8.

Шығындар, мың текше м.

9.

Жағылғаны, мың текше м.

10.

Көлік кәсіпорнына тапсырылған газ, мың текше м. 

11.

Жеткізілім, барлығы, мың текше м. (13-жол + 15-жол)

12.

Ішкі нарық, барлығы, мың текше м.

13.

Сыртқы нарық, барлығы, мың текше м.

         Жауапты орындаушы ____________________ Т.А.Ә.

Мұнай өндірудің және оның айналымының
біртұтас дерекқорын жүргізу ережесіне
5-қосымша          

Мұнай мен газ конденсатын тасымалдау туралы тәулік
сайынғы ақпарат

___________________________________
(көлік кәсіпорнының атауы)
 
  200 ___ жылғы "___" ____________________

Тасымалдау түрі

Ішкі нарыққа тасымалданатын мұнайдың мөлшері, т

Сыртқы нарыққа тасымалданатын мұнайдың мөлшері, т. 

бағыты көрсетілген тұтынушы

тәуліктік

айлық жоспар

ай басынан бастап факт

бағыты

тәуліктік

айлық жоспар

ай басынан бастап факт

жоспар

факт

жоспар

факт


         кестенің жалғасы      

Импортталатын мұнайдың мөлшері, т. 

Ескертпе

бағыты

тәуліктік

айлық жоспар

ай басынан бастап факт

жоспар

нақты         Жауапты орындаушы _______________________ Т.А.Ә.

Мұнай өндірудің және оның айналымының 
біртұтас дерекқорын жүргізу ережесіне 
6-қосымша             

Газ тасымалдау туралы тәулік сайынғы ақпарат

___________________________________
(көлік кәсіпорнының атауы)
 
        200 ___ жылғы "___" ____________________      

Тасымалдау түрі

Ішкі нарыққа тасымалданатын газдың мөлшері, мың текше м.

Сыртқы нарыққа тасымалданатын газдың мөлшері, мың текше м.

бағыты көрсетілген сатып алушы

тәуліктік

ай басынан бастап факт

бағыты көрсетілген сатып алушы

тәуліктік

ай басынан бастап факт
 

жоспар

нақты

жоспар

факт
         кестенің жалғасы      

Импортталатын газдың мөлшері, мың текше м.

Ескертпе

бағыты көрсетілген жеткізуші

тәуліктік

ай басынан бастап факт

жоспар

нақты
         Жауапты орындаушы ______________________ Т.А.Ә.

Мұнай өндірудің және оның айналымының
біртұтас дерекқорын жүргізу ережесіне
7-қосымша             

Мұнай мен газ конденсатын тасымалдау туралы ай сайынғы ақпарат

___________________________________
(көлік кәсіпорнының атауы)
 
  200 ___ жылғы "___" ____________________      

Мердігер

Тасымалдау түрі

Айдың басындағы мұнай қалдығы, т.

Мұнайды қабылдау, т.

Ішкі нарыққа тасымалданатын мұнайдың мөлшері, т.

Сыртқы нарыққа тасымалданатын мұнайдың мөлшері, т.

бір ай ішінде

жыл басынан бері

бағыты көрсетілген тұтынушы

бір ай ішінде

жыл басынан бері

бағыты

бір ай ішінде

жыл басынан бері


      кестенің жалғасы

Импортталатын мұнайдың мөлшері, т. 

Тасымалдау кезіндегі шығындар, т.

Айдың соңындағы мұнай қалдығы,
т.

бағыты

бір ай ішінде 

жыл басынан бері 


         Жауапты орындаушы _______________________ Т.А.Ә.

       Мұнай өндірудің және оның айналымының
біртұтас дерекқорын жүргізу ережесіне
8-қосымша         

Газ тасымалдау туралы ай сайынғы ақпарат

___________________________________
(көлік кәсіпорнының атауы)
 
  200 ___ жылғы "___" ____________________       

Мердігер/ жеткізуші

Тасымалдау түрі

Газ қабылдау, мың текше м.

Сыртқы нарыққа тасымалданатын газдың мөлшері, мың текше м.

бір ай ішінде

жыл басынан бері

түпкі сатып алушысы көрсетілген облыстар бойынша

бір ай ішінде

жыл басынан бері

ж
о
с
п
а
р
 

ф
а
к
т

ж
о
с
п
а
р

ф
а
к
т

ж
о
с
п
а
р

ф
а
к
т

ж
о
с
п
а
р

факт
         кестенің жалғасы      

Сыртқы нарыққа тасымалданатын газдың мөлшері, мың текше м.

Халықаралық
транзит

бағыты

бір ай ішінде

жыл басынан бері

шығарылған елі көрсетілген бағыты

бір ай ішінде

жыл басынан бері

ж
о
с
п
а
р

ф
а
к
т

ж
о
с
п
а
р

ф
а
к
т

ж
о
с
п
а
р 

ф
а
к
т

ж
о
с
п
а
р

ф
а
к
т         Жауапты орындаушы _________________ Т.А.Ә.

Мұнай өндірудің және оның айналымының
біртұтас дерекқорын жүргізу ережесіне
9-қосымша         

Тұтынушының мұнай мен газ конденсатын қабылдау жөніндегі тәулік сайынғы ақпарат

___________________________________
(тұтынушының атауы)
 
  200 ___ жылғы "___" ____________________

Мұнайдың түсуі, барлығы, т.

Оның ішінде, т.

Айдың басындағы мұнайдың қалдығы, т.

т/ж

а/көлік
 

магистральдық құбыржол

бір тәулік ішінде

айдың басынан бері

бір тәулік ішінде

айдың басынан бері

бір тәулік ішінде

айдың басынан бері

бір тәулік ішінде

айдың басынан бері         кестенің жалғасы      

Қайта өңделген мұнайдың мөлшері, т.

Айдың соңындағы мұнайдың қалдығы, т.

Ескертпе

бір тәулік ішінде

айдың басынан бері

   Жауапты орындаушы _________________________ Т.А.Ә.  

Мұнай өндірудің және оның айналымының
біртұтас дерекқорын жүргізу ережесіне
10-қосымша            

Тұтынушының мұнай мен газ конденсатын қабылдауы жөніндегі ай сайынғы ақпарат

___________________________________
(тұтынушының атауы)
 
  200 ___ жылғы "___" ____________________

Мердігер

Мұнайдың түсуі, барлығы, т 

оның ішінде, т

т/ж

а/көлік

магистральдық құбыржол

бір ай ішінде

жыл басынан бері

бір ай ішінде

жыл басынан бері

бір ай ішінде

жыл басынан бері

бір ай ішінде

жыл басынан бері         кестенің жалғасы      

Айдың басындағы мұнайдың қалдығы, т.

Қайта өңделген мұнайдың мөлшері, т.

Айдың соңындағы мұнайдың қалдығы, т.

Ескертпе

бір ай ішінде

жыл басынан бері         Жауапты орындаушы ___________________ Т.А.Ә.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады