Қазақстан Республикасынан әкетілетін және оған әкелінетін мәдени құндылықтарға сараптама жүргізу ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 1 маусымдағы N 447 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2012 жылғы 21 қарашадағы № 1474 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкiметiнiң 2012.11.21 № 1474 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының  6-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасынан әкетілетін және оған әкелінетін мәдени құндылықтарға сараптама жүргізу ережесі бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2007 жылғы 1»маусымдағы
N 447 қаулысымен  
бекітілген  

  Қазақстан Республикасынан әкетілетін және оған әкелінетін мәдени құндылықтарға сараптама жүргізу ережесі 1. Жалпы ережелер

      1. Осы Қазақстан Республикасынан әкетілетін және оған әкелінетін мәдени құндылықтарға сараптама жүргізу ережесі (бұдан әрі - Ереже) "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы
15 желтоқсандағы Заңының 6-бабына сәйкес әзірленді және мәдени
құндылықтарды елден тыс жерлерге әкету кезінде, сондай-ақ оларды қайта әкелу кезінде оларға сараптама жүргізу тәртібін анықтайды.

      2. Сараптама мынадай мақсатта жүргізіледі:
      әкетуге мәлімделген заттардың мәдени құндылығын анықтау (бұдан әрі - алғашқы сараптама);
      уақытша әкетілгеннен кейін қайтарылған мәдени құндылықтардың түпнұсқалығы мен жай-күйін анықтау (бұдан әрі - қайталама сараптама).

      3. Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) уәкілетті орган - мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;
      2) сараптама комиссиясы - облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органы құратын мәдени құндылықтарды әкету және әкелу жөніндегі комиссия;
      3) өтініш беруші - әкетуге және әкелуге мәлімделген мәдени
құндылықтарды сараптауға ұсынатын жеке немесе заңды тұлға.

  2. Мәдени құндылықтарға сараптама жүргізу тәртібі

      4. Мәдени құндылықтарға алғашқы сараптама облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органы (бұдан әрі - жергілікті атқарушы орган) құратын сараптама комиссиясына өтініш беру негізінде жүргізіледі.

      5. Өтініште меншік иесі туралы (аты, тегі және әкесінің аты, туған күні, азаматтығы, тұратын және тіркелген орны, байланыс телефоны, заңды тұлғаның деректемелері), ұсынылған заттарға оның меншік құқығының туындау негізі туралы ақпарат, сондай-ақ олардың сипаттамасы қамтылуға тиіс. Мәдени құндылық ретінде қаралатын затты Қазақстан Республикасының аумағынан уақытша әкету кезінде, оны Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерге әкету мақсаты, тасымалдау шарттары және онда болу мерзімі көрсетіледі.
      Өтінішке заңды тұлғаның атынан бірінші басшы не оны алмастыратын тұлға қол қояды.

      6. Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:
      1) азаматтың жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нотариалды расталған көшірмесі;
      2) қабылдаушы тараптың мәдени құндылықтардың болу мақсаттары мен ережелері туралы шартының көшірмесі;
      3) әрбір мәдени құндылықтың немесе оны құрайтын бөліктердің мөлшері 10x15 сантиметр фотосуреті;
      4) мәдени құндылықтарға меншік құқығын растайтын құжаттар;
      5) уақытша әкету кезеңіне мәдени құндылықтардың сақталуы үшін белгілі бір тұлғаға жауапкершілік жүктеу туралы ұйым басшысының бұйрығы;
      6) сараптауға жататын мәдени құндылықтар ретінде қаралатын заттар.

      7. Өтінішті сараптама комиссиясының жұмыс органы нөмірленген және тігілген арнайы журналға тіркейді.
      Өтініш берушіге өтініш және оған құжаттар алынғаны туралы тіркеу нөмірі көрсетілген хабарлама беріледі.

      8. Сараптама жүргізу орнын сараптама комиссиясы белгілейді.

      9. Сараптама комиссиясы ұсынылған заттардың және құжаттардың сараптамасын өтініш тіркелген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

      10. Сараптама қорытындылары бойынша өтініш берушіге осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қорытынды беріледі.
      Қорытынды екі данада рәсімделеді, оның әрқайсысы сараптама комиссиясы төрағасының қолымен расталады және жергілікті атқарушы органның мөрімен бекітіледі.

      11. Қорытынды ұсынылған заттардың түпнұсқалығын, авторлығын,
атауын, жасалу орны мен уақытын, орындау техникасы мен материалын
анықтап, мөлшерін (салмағын), айыру ерекшеліктерін, сақталу жағдайын
тіркеп, сондай-ақ ұсынылған құжаттарды қарай отырып, оларды жан-жақты талдау негізінде шығарылады.

      12. Өтініш беруші Қазақстан Республикасының аумағынан әкетілген мәдени құндылықтарды Қазақстан Республикасының аумағына оларды қайта әкелген күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде қайтадан сараптамадан өткізуге ұсынады.
      Сараптама комиссиясы өтініш алынған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде әкелінген мәдени құндылықтарға қайтадан сараптама жүргізеді және осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қорытынды береді.

      13. Қайталама сараптаманың нәтижесінде мәдени құндылықтардың
сақталу жай-күйінде өзгерістер анықталған жағдайда сараптама комиссиясы зақымдалған мәдени құндылықтардың қалпына келтірілуін қамтамасыз етуге бағытталған шараларды анықтайды.

  3. Қорытынды ережелер

      14. Сараптама комиссиясы берілген қорытындылар мен қаралған
құжаттардың мерзімсіз сақталуын жүзеге асырады.

                                                        Ережеге
                                                       1-қосымша

                   Мәдени құндылықтарды әкету және
                әкелу   жөніндегі сараптама комиссиясы

      _____________________________________________________
        (жергілікті атқарушы органның (республикалық маңызы бар
                         қаланың, астананың)

                          Қорытынды
                            N ___

_________ қаласы                          200 __ж. "__" ___________

1. Өтініш беруші (аты-жөні немесе заңды тұлғаның атауы)_____________
2. Азаматтығы ______________________________________________________
               _______ жылғы»"__" _____________ берілген
               паспортының немесе жеке куәлігінің N ________________
заңды тұлғаның деректемелері ______________________________________
3. Өтініш берушінің кәсібі (жұмысы) ________________________________
4. Әкету (уақытша әкету) мақсаты ___________________________________
5. Сараптамаға ұсынылған (саны жазумен, орындалу техникасы, дайындалу материалы, мөлшері, салмағы, дайындалу уақыты және т.б. көрсетілген сипаттамасы) ___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Қорытынды: _________________________________________________________
____________________________________________________________________
                 (мәдени құндылығы бар/не жоқ)

Сараптама комиссиясының                Комиссия мүшелері
төрағасы
                                       ________________ (аты-жөні)
_______________(аты-жөні)              ________________ (аты-жөні)
                                       ________________ (аты-жөні)
М.О.

                                                         Ережеге
                                                        2-қосымша

        Мәдени құндылықтарды әкету және әкелу жөніндегі
                     сараптама комиссиясы

    ______________________________________________________
    (жергілікті атқарушы органның (республикалық маңызы бар
                     қаланың, астананың)

       Уақытша әкетілетін мәдени құндылықтарға қорытынды

_________ қаласы                          200 __ж. "__" ___________
 
  1. Өтініш беруші (аты-жөні немесе заңды тұлғаның атауы)_____________
 
  2. Азаматтығы ______________________________________________________
               _______ жылғы»"__" _____________ берілген
               паспортының немесе жеке куәлігінің N ________________
заңды тұлғаның деректемелері ______________________________________
3. Мәдени құндылықтарды уақытша әкету құқығына куәлік
N _____ 200 __ ж. "__" ________________
4. Сараптамаға ұсынылған (саны жазумен, орындалу техникасы,
дайындалу материалы, мөлшері, салмағы, дайындалу уақыты және т.б.
көрсетілген сипаттамасы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Бұрын әкетілген мәдени құндылықтарға түпнұсқалығының болуы_______
                                                        (сәйкестігі)
6. Сақталу жай-күйінің өзгерісі ____________________________________
________________________________________________________ (сипаттама)
Қорытынды: _________________________________________________________
                      (мәдени құндылығы бар/не жоқ)

Сараптама комиссиясының                Комиссия мүшелері
төрағасы
                                       ________________ (аты-жөні)  
_______________(аты-жөні)              ________________ (аты-жөні)
                                       ________________ (аты-жөні)
М.О.

Об утверждении Правил проведения экспертизы культурных ценностей, вывозимых и ввозимых в Республику Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2007 года № 447. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2012 года № 1474

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 21.11.2012 № 1474 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года "О культуре" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила проведения экспертизы культурных ценностей, вывозимых и ввозимых в Республику Казахстан.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены          
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
1 июня 2007 года N 447  

  Правила
проведения экспертизы культурных ценностей,
вывозимых и ввозимых в Республику Казахстан

  1. Общие положения

      1. Настоящие Правила проведения экспертизы культурных ценностей, вывозимых и ввозимых в Республику Казахстан (далее - Правила), разработаны в соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года "О культуре" и определяют порядок проведения экспертизы культурных ценностей при их вывозе за пределы страны, а также при их обратном ввозе.

      2. Экспертиза проводится с целью:
      определения культурной ценности предметов, заявленных к вывозу (далее - первичная экспертиза);
      определения подлинности и состояния культурных ценностей, возвращенных после временного вывоза (далее - повторная экспертиза).

      3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

      1) уполномоченный орган - центральный исполнительный орган, осуществляющий реализацию государственной политики в области культуры;

      2) экспертная комиссия - комиссия по вывозу и ввозу культурных ценностей, создаваемая местным исполнительным органом области (города республиканского значения, столицы);

      3) заявитель - физическое или юридическое лицо, представляющее на экспертизу культурные ценности, заявленные к вывозу и ввозу.

  2. Порядок проведения экспертизы культурных ценностей

      4. Первичная экспертиза культурных ценностей проводится на основании представления заявления в экспертную комиссию, создаваемую местным исполнительным органом области (города республиканского значения, столицы) (далее - местный исполнительный орган).

      5. Заявление должно содержать информацию о собственнике, (имя, фамилия и отчество, дата рождения, гражданство, место проживания и прописки, контактный телефон, реквизиты юридического лица), об основании возникновения у него права собственности на представленные предметы, а также их описание. При временном вывозе с территории Республики Казахстан предмета, рассматриваемого как культурная ценность, указываются цель вывоза, условия транспортировки и сроки его нахождения за пределами территории Республики Казахстан.
      Заявление от юридического лица подписывается первым руководителем, либо лицом его замещающим.

      6. К заявлению прилагаются:
      1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, или свидетельства о регистрации (перерегистрации) юридического лица, заверенная нотариально;
      2) копия договора принимающей стороны о целях и условиях нахождения культурных ценностей;
      3) фотография размером 10x15 сантиметров каждой культурной ценности или ее составляющих частей;
      4) документы, подтверждающие право собственности на культурные ценности;
      5) приказ руководителя организации о возложении ответственности на определенное лицо за сохранность культурных ценностей на период временного вывоза - для юридических лиц;
      6) предметы, рассматриваемые как культурные ценности, подлежащие экспертизе.

      7. Заявление регистрируется рабочим органом экспертной комиссии в специальном журнале, пронумерованном и прошитом.
      Заявителю выдается уведомление о получении заявления и материалов к нему с указанием его регистрационного номера.

      8. Место проведения экспертизы определяется экспертной комиссией.

      9. Экспертиза представленных предметов и документов экспертной комиссией осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления.

      10. По итогам экспертизы заявителю выдается заключение по форме согласно  приложению 1 к настоящим Правилам.
      Заключение оформляется в двух экземплярах, каждый из которых заверяется подписью председателя экспертной комиссии и скрепляется печатью местного исполнительного органа.

      11. Заключение выносится на основании всестороннего анализа представленных предметов с определением их подлинности, авторства, наименования, места и времени создания, материала и техники исполнения, с фиксацией размеров (веса), отличительных особенностей, состояния сохранности, а также рассмотрения представленных документов.

      12. Заявитель представляет культурные ценности, вывезенные с территории Республики Казахстан на повторную экспертизу в течение десяти календарных дней со дня их обратного ввоза на территорию Республики Казахстан.
      Экспертная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления проводит повторную экспертизу ввезенных культурных ценностей и выдает заключение по форме согласно  приложению 2 к настоящим Правилам.

      13. В случае выявления в результате повторной экспертизы изменения состояния сохранности культурных ценностей, экспертная комиссия определяет меры, направленные на обеспечение восстановления состояния поврежденных культурных ценностей.

  3. Заключительные положения

      14. Экспертная комиссия осуществляет бессрочное хранение выданных заключений и рассмотренных документов.

                                                     Приложение 1
                                                      к Правилам

   Экспертная комиссия по вывозу и ввозу культурных ценностей

    ___________________________________________________________
    (местного исполнительного органа (города республиканского
                              значения, столицы)

                                Заключение
                                   N __

Город _________                          "____" ________ 200_г.

1. Заявитель (Ф.И.О. или наименование юридического лица) ______
_______________________________________________________________
2. Гражданство ________________________________________________
               N паспорта или удостоверения личности __________
               выданного "___" __________ года
   реквизиты юридического лица ________________________________
3. Профессия (занятие) заявителя ______________________________
4. Цель вывоза (временного вывоза) ____________________________
5. Представлено на экспертизу (количество прописью, описание с
указанием техники исполнения, материала изготовления, размера,
веса, времени изготовления и т.д.)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Заключение: ___________________________________________________
_______________________________________________________________
         (имеет / либо не имеет культурную ценность)

Председатель                         Члены комиссии
экспертной комиссии                  ____________ (Ф.И.О.)
____________ (Ф.И.О.)                ____________ (Ф.И.О.)
                                     ____________ (Ф.И.О.)

М.П.

                                                     Приложение 2
                                                      к Правилам

   Экспертная комиссия по вывозу и ввозу культурных ценностей
______________________________________________________________
   (местного исполнительного органа (города республиканского
                        значения, столицы)

                            Заключение
         на временно вывозившиеся культурные ценности

Город _________                          "____" ________ 200_г.

1. Заявитель (Ф.И.О. или наименование юридического лица) ______
_______________________________________________________________
2. Гражданство ________________________________________________
               N паспорта или удостоверения личности __________
               выданного "___" __________ года
реквизиты юридического лица ___________________________________
3. Свидетельство на право временного вывоза культурных ценностей
N _____________ "_____" _____________200__г.

4. Представлено на экспертизу (количество прописью, описание с
указанием техники исполнения, материала изготовления, размера,
веса, времени изготовления и т.д.)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Наличие подлинности к ранее вывозимым культурным ценностям
________________________________________________ (соответствие)
6. Изменение состояния сохранности ____________________________
______________________________________________ (характеристика)
Заключение: ___________________________________________________
                (имеет / не имеет культурную ценность)

Председатель                         Члены комиссии
экспертной комиссии                  ____________ (Ф.И.О.)
____________ (Ф.И.О.)                ____________ (Ф.И.О.)
                                     ____________ (Ф.И.О.)

М.П.