Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 25 тамыздағы N 817 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 23 шілдедегі N 619 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 тамыздағы № 964 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.08.25 № 964 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1.»"Заңға тәуелді нормативтік құқықтық кесімдерге мониторинг жүргізу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 25 тамыздағы N 817  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 33, 354-құжат) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Заңға тәуелді нормативтік құқықтық кесімдерге мониторинг жүргізу ережесінде:

      2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
      "Осы Ереже мемлекеттік құпияларды және (немесе) қызметтік ақпаратты қамтитын заңға тәуелді нормативтік құқықтық кесімдерге немесе олардың жекелеген бөліктеріне қолданылмайды.";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Заңға тәуелді кесімдерге мониторингті тиісті уәкілетті орган (оның ішінде іске асыруды уәкілетті орган жүзеге асыратын бұрын қабылданған кесімдер бойынша) әзірлеген және (немесе) қабылдаған заңға тәуелді кесімдерге қатысты уәкілетті органның құрылымдық бөлімшелері және (немесе) ведомстволары (бұдан әрі - бөлімшелер) тұрақты негізде жүргізеді.";

      7-тармақтың 1) тармақшасындағы»"олар әзірлеген және (немесе) қолданып жүрген" деген сөздер»"тиісті уәкілетті орган әзірлеген және (немесе) қабылдаған (оның ішінде іске асыруды уәкілетті орган жүзеге асыратын бұрын қабылданған кесімдер)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12-тармақтағы»"кесімдер" деген сөз»"кесімдердің жекелеген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "13. Уәкілетті органдарда тіркелімдерді заң қызметі жүргізеді.";

      15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "15. Тіркелімдер журналдарды білдіреді.";

      18-тармақ алынып тасталсын;

      21-тармақтың бірінші абзацындағы»"нысан бойынша" деген сөздерден кейін»"және осы Ереженің 7-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген мәліметтерді" деген сөздермен толықтырылсын;

      Заңға тәуелді нормативтік құқықтық кесімдерге мониторинг жүргізу ережесіне 2-қосымша осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                            Қазақстан Республикасы
                                                   Үкіметінің
                                            2007 жылғы»23   шілдедегі
                                                 N 619 қаулысына
                                                     қосымша

                                        Заңға тәуелді нормативтік
                                               құқықтық кесімдерге
                                        мониторинг жүргізу ережесіне
                                                   2-қосымша

                        1 нысан

     Мониторинг нәтижелері___________________________________
      (заңға тәуелді нормативтік құқықтық кесім түрінің атауы)
  _______________________________________________________________
                     (уәкілетті органның атауы)
                                     (сандық аппарат көрсетіледі)

Р/с
N

Мониторинг
нәтижелері

Нормативтік
құқықтық
кесімдердің
саны

1.

Қолданыстағы заңға
тәуелді нормативтік
құқықтық кесімдер


2.

Заңға  қайшы  келетін
ретінде қолданыстағы
заңнамаға сәйкес
келтіруді  талап ететін
заңға тәуелді
нормативтік құқықтық
кесімдер:1) өзгерістер мен
толықтырулар енгізу2) күші жойылды деп
тану3) қолданылуын тоқтату
(немесе жекелеген
нормамен)4) жою


3

Мыналарды  талап
ететін  құқық қолдану
практикасында  тиімсіз
іске асырылатын заңға
тәуелді нормативтік
құқықтық кесімдер;1) өзгерістер мен
толықтырулар енгізу2) күші жойылды деп
тану


4

Ескірген ретінде
қолданыстағы заңнамаға
сәйкес келтіруді  талап
ететін  заңға тәуелді
нормативтік құқықтық
кесімдер;1) өзгерістер мен
толықтырулар енгізу2) күші жойылды деп
тану


5

Заңға  қайшы  келетін
ретінде қолданыстағы
заңнамаға сәйкес
келтірілген заңға
тәуелді нормативтік
құқықтық кесімдер:1) өзгерістер мен
толықтырулар енгізілген2) күші жойылды деп
танылған3) қолданылуы
тоқтатылған (немесе
жекелеген нормамен)4) жойылған


6

Заңнамаға сәйкес
келтірілген құқық
қолдану практикасында
тиімсіз  іске
асырылатын заңға
тәуелді нормативтік
құқықтық кесімдер:1) өзгерістер мен
толықтырулар енгізілген2) күші жойылды деп
танылған3) қолданылуы
тоқтатылған (немесе
жекелеген нормамен)


7

Ескірген  ретінде
қолданыстағы заңнамаға
сәйкес келтірілген
заңға тәуелді
нормативтік құқықтық
кесімдер:1) өзгерістер мен
толықтырулар енгізілген2) күші жойылды деп
танылған


   Ескертпе:
1-жолда негізгі кесімдердің (өзгерістерді және/немесе толықтыруларды есептемей) саны көрсетіледі.

Уәкілетті органның басшысы ___________________________
                                    (Т.А.Ә)
200__ жылғы __________ _______________            _____________
                                                       (қолы)

                        N 2 нысан

  Заңнамаға қайшы келетін анықталған_____________________________
                                   (заңға тәуелді кесімнің түрі)
жөніндегі және олар бойынша _______________________________________
                                   (уәкілетті органның атауы)
       қабылданған немесе қабылдайтын шаралар туралы ақпарат
                                   (сипаттама ақпарат көрсетіледі)

Р/с
N

Заңға
тәуелді
норматив-
тік
құқықтық
кесімнің
түрі,
қабылдан-
ған күні,
тіркелген
нөмірі
және
атауы

Заңға
тәуелді
норматив-
тік
құқықтық
кесімдер-
дің
әділет
органда-
рында
мемлекет-
тік
тіркелген
күні және
нөмірі

Заңға
тәуелді
норматив-
тік
құқықтық
кесімге
сәйкес
келмей-
тін
кесімнің
бөлігі,
абзацы,
тармағы,
бабы,
түрі,
қабылдан-
ған күні,
тіркеу
нөмірі
және
атауы

Қабылданатын
шаралар

өзгерістер
мен
(немесе)
толықты-
рулар
енгізу
жөніндегі
кесім
жобасының
атауы,
келісу
сатысы

күші
жойылды
деп тану
жөніндегі
кесім
жобасының
атауы,
келісу
сатысы
 

1

2

3

4

5

6

кестенің жалғасы

Қабылданатын
шаралар

Қабылданған шаралар

қол-
даны-
луын
тоқ-
тата
тұру
жө-
нін-
дегі
кесім
жоба-
сының
атауы,
келісу
сатысы

жою
жөнінде-
гі
кесім
жобасы-
ның
атауы,
келісу
сатысы

өзге-
рістер
мен
(немесе)
толық-
тырулар
енгізу
жөнінде-
гі
кесімнің
түрі,
қабыл-
данған
күні,
тіркел-
ген
нөмірі
және
атауы

күші
жойылды
деп тану
жөніндегі
кесімнің
түрі,
қабылдан-
ған күні,
тіркелген
нөмірі
және атауы
 

қолданы-
луын тоқ-
тата тұру
жөніндегі
кесімнің
түрі,
қабылдан-
ған күні,
тіркелген
нөмірі
және атауы

жою
жөнінде-
гі
кесімнің
түрі,
қабылдан-
ған күні,
тіркелген
нөмірі
және атауы

7

8

9

10

11

12

                       N 3 нысан

________________________ іске асыру тиімділігін бағалау жөніндегі
(заңға тәуелді түрі)
және олар бойынша _______________________________ қабылданған
                   (уәкілетті органның атауы)
                      шаралар туралы ақпарат
                                    (сипаттама ақпарат көрсетіледі)

Р/с
N

Норма-
тивтік
құқықтық
кесімнің
түрі,
қабыл-
данған
күні,
тіркел-
ген
нөмірі
және
атауы

Норма-
тивтік
құқықтық
кесімнің
әділет
органда-
рында
мемлекет-
тік
тіркелген
күні
және
нөмірі

Заңға
тәуелді
құқықтық
кесімнің
құқық
қолдану
практика-
сында
тиімсіз
іске
асырылуы
туралы
бағалаудың
негізде-
месі
(іске
асырылады
немесе
жоқ)

Қабылданатын шаралар

өзгерістер
мен
(немесе)
толықты-
рулар
енгізу
жөніндегі
кесім
жобасының
атауы,
оны келісу
сатысы

күші
жойылды
деп тану
жөніндегі
кесім
жобасының
атауы,
оны
келісу
сатысы

1

2

3

4

5

6

кестенің жалғасы

Қабылданатын
шаралар

Қабылданған шаралар

қол-
даны-
луын
тоқ-
тата
тұру
жө-
нін-
дегі
кесім
жоба-
сының
атауы,
оны
келісу
сатысы

құқық
қолдану
практи-
касында
іске
асырыл-
майтын
заңға
тәуелді
норма-
тивтік
құқықтық
кесімді
қабыл-
дауға
арналған
құзырет-
ті
жоғары
тұрған
норма-
тивтік
құқықтық
кесім-
дерден
алып
тастау
жөнін-
дегі
кесім
жобасы-
ның
атауы,
оны
келісу
сатысы

өзгеріс-
тер мен
(немесе)
толықты-
рулар
енгізу
жөнінде-
гі
кесімнің
түрі,
қабыл-
данған
күні,
тіркел-
ген
нөмірі
және
атауы

күші
жойылды
деп тану
жөніндегі
кесімнің
түрі,
қабылдан-
ған күні,
тіркелген
нөмірі
және атауы

қолданы-
луын
тоқтата
тұру
жөніндегі
кесімнің
түрі,
қабылдан-
ған күні,
тіркелген
нөмірі
және
атауы

құқық
қолдану
практика-
сында іске
асырыл-
майтын
заңға
тәуелді
норматив-
тік
құқықтық
кесімді
қабылдау-
ға
арналған
құзыретті
жоғары
тұрған
норматив-
тік
құқықтық
кесімдер-
ден алып
тастау
жөніндегі
кесім
жобасының
түрі,
қабылдан-
ған күні,
атауы

7

8

9

10

11

12

Ескертпе:
осы нысанды толтырған кезде тек тиімсіз деп танылған және ол бойынша шаралар қабылданған анықталған нормативтік құқықтық кесім бойынша ақпарат енгізіледі
Уәкілетті органның басшысы __________________________________
                                       (Т.А.Ә.)
200_ жылғы "__"__________

                           N 4 нысан
  ескірген норманы қамтитын анықталған _________________________
                                   (заңға тәуелді кесімнің түрі)
жөніндегі және олар бойынша __________________________________
                                (уәкілетті органның атауы)
       қабылданған немесе қабылдайтын шаралар туралы ақпарат
                              (сипаттама ақпарат көрсетіледі)

Р/с
N

Заңға
тәуелді
норма-
тивтік
құқықтық
кесімнің
түрі,
қабыл-
данған
күні,
тіркел-
ген
нөмірі
және
атауы

Заңға
тәуелді
норматив-
тік
құқықтық
кесімдер-
дің
әділет
органда-
рында
мемлекет-
тік
тіркелген
күні және
нөмірі

Ескірген
норма бар
абзац,
тармақ

Қабылданатын шаралар

өзгерістер
мен
(немесе)
толықты-
рулар
енгізу
жөніндегі
кесім
жобасының
атауы,
оны
келісу
сатысы

күші
жойылды
деп тану
жөніндегі
кесім
жобасының
атауы,
оны
келісу
сатысы

1

2

3

4

5

6

кестенің жалғасы

Қабылданған шаралар

өзгерістер мен (немесе)
толықтырулар енгізу
жөніндегі кесімнің
түрі, қабылданған күні,
тіркелген нөмірі және
атауы, оны келісу
сатысы

күші жойылды деп тану
жөніндегі кесімнің
түрі, қабылданған күні,
тіркелген нөмірі және
атауы, оны келісу сатысы

7

8

Уәкілетті органның басшысы __________________________________
                                       (Т.А.Ә.)
200_жылғы "__"__________                     __________ қолы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады