Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 6 шілдедегі N 574 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 6 қыркүйектегі N 775 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2012 жылғы 21 қарашадағы № 1474 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкiметiнiң 2012.11.21 № 1474 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. "Жерге орналастыру, топография-геодезиялық және картографиялық жұмыстар жүргізу жөніндегі қызметті лицензиялау ережесін және оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 6 шілдедегі N 574  қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Жерге орналастыру, топография-геодезиялық және картографиялық жұмыстар жүргізу жөніндегі қызметті лицензиялау ережесінде:
      16-тармақтың үшінші абзацының екінші сөйлеміндегі "лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқаларын" деген сөздер "лицензияның телнұсқасын" деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июля 2007 года N 574

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 сентября 2007 года № 775. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2012 года № 1474

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 21.11.2012 № 1474 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Внести в  постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июля 2007 года N 574 "Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований к деятельности по производству землеустроительных, топографо-геодезических и картографических работ" следующее изменение:
      в  Правилах лицензирования деятельности по производству землеустроительных, топографо-геодезических и картографических работ, утвержденных указанным постановлением:
      в предложении втором абзаца третьего пункта 16, слова "дубликатов лицензии и (или) приложения к лицензии" заменить словами "дубликата лицензии".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

       Премьер-Министр
    Республики Казахстан