Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы N 116 Қаулысы.

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.02.28 № 266 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 47-бабы 7-тармағын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидалары және олардың мөлшерлері бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.02.28 № 266 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 7 ақпандағы
N 116 қаулысымен
бекітілген

Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау,
төлеу қағидалары және олардың мөлшерлері

      Ескерту. Қағида жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.02.28 № 266 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидалары және олардың мөлшерлері (бұдан әрі – Қағидалар) "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңына сәйкес әзірленген және білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау мен төлеу тәртібін, сондай-ақ олардың мөлшерлерін айқындайды.

      2. Осы Қағидалар Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын стипендияларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі тағайындайтын мемлекеттік атаулы стипендияларды тағайындау және төлеу тәртібіне қолданылмайды.

      3. Мемлекеттік стипендия білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша күндізгі оқу нысанында оқитын студенттерге, интерндерге, магистранттарға, докторанттарға, резидентура тыңдаушыларына, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына тағайындалады және төленеді.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 16.10.2018 № 651 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2. Мемлекеттік стипендияларды тағайындау және төлеу тәртібі

      4. Мемлекеттік стипендия аралық аттестаттаудың (емтихан сессиясының) нәтижелері бойынша "өте жақсы", "жақсы" деген бағаға сәйкес бағалардың баламасын алған, мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстырылған студенттерге, интерндерге, магистранттарға тағайындалады.

      Мемлекеттік стипендия аралық аттестаттаудан (емтихан сессиясынан) және каникулдардан кейінгі келесі айдың бірінші күнінен бастап академиялық кезең, аралық аттестаттау мен каникул аяқталатын айды қоса алғанда, оның соңына дейін ай сайын төленеді. Бітіруші курстардың білім алушыларына мемлекеттік стипендия білім беру ұйымдарын бітіруіне байланысты оқудан шығарылған күніне дейін төленеді.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулысымен бекітілген Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасының бірінші бағытының шеңберінде білім алушыларға стипендия аралық аттестаттаудың (емтихан сессиясының) нәтижелеріне қарамастан төленеді.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 20.11.2019 № 859 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Бірінші академиялық кезеңге мемлекеттік стипендия мемлекеттік тапсырыс бойынша бірінші курсқа (бірінші оқу жылына) қабылданған барлық студенттерге, магистранттарға тағайындалады және 1 қыркүйектен бастап бірінші академиялық кезең аяқталғанға дейін ай сайын төленеді.

      Келесі академиялық кезеңдерде мемлекеттік стипендия студенттерге, интерндерге, магистранттарға осы Қағидалардың 4-тармағына сәйкес алдыңғы академиялық кезеңдегі аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) нәтижелері бойынша тағайындалады және төленеді.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 20.11.2019 № 859 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      6. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алатын көзі нашар көретін мүгедектер мен құлағы кеміс мүгедектерге, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған және азаматтардың қорғаншылығындағы (қамқорлығындағы) балаларға мемлекеттік стипендия емтихан сессиясының нәтижелері бойынша берешектері немесе білім алушыларды аралық аттестаттау нәтижелері бойынша қанағаттанғысыз бағасы жоқ болса төленеді.

      7. Жазғы аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) нәтижелері бойынша мемлекеттік стипендияға ұсынылған студенттерге, интерндерге, магистранттарға мемлекеттік стипендия жазғы каникул кезеңі үшін екі айға (шілде, тамыз) бірге төленеді.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 20.11.2019 № 859 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      8. Аралық аттестаттауды (емтихан сессиясын) академиялық күнтізбеде белгіленген мерзімде дәлелді себептер бойынша (сырқаттану, отбасы жағдайы, дүлей апаттар, академиялық немесе кредиттік ұтқырлық бойынша оқу) тапсыра алмаған студенттерге, интерндерге, магистранттарға, докторанттарға білім беру ұйымының басшылығы білім алушы растайтын құжаттарды тапсырғаннан кейін аралық аттестаттау (емтихан сессиясын) тапсырудың жеке мерзімдерін белгілейді.

      Тапсырылған аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) нәтижелері бойынша білім алушылардың осы санатына мемлекеттік стипендия осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен тағайындалады.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 20.11.2019 № 859 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. Кәсіптік практика, жазғы демалыс кезінде, сондай-ақ жалақы төленетін жұмыс орындарында және қызметтерде жұмыс істеген кезеңде студенттерге, интерндерге, магистранттарға мемлекеттік стипендия осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен төленеді.

      10. Бір оқу орнынан басқасына ауыстырылған студенттерге, интерндерге, магистранттарға мемлекеттік стипендия оқу жоспарларындағы айырмашылық жойылғаннан кейін осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен тағайындалады және төленеді.

      11. Докторанттарға, резидентура тыңдаушыларына және дайындық бөлімшелерінің тыңдаушыларына мемлекеттік стипендия оқытудың барлық мерзіміне тағайындалады және ай сайын осы Қағидалардың 4-тармағына сәйкес төленеді.

      12. Медициналық қорытындының (дәрiгерлiк-консультациялық комиссияның қорытындысы) негізінде берілген академиялық демалыстарды қоспағанда, студенттер, интерндер, магистранттар, резидентура тыңдаушылары, докторанттар академиялық демалыста болған кезеңде мемлекеттік стипендия төленбейді.

      Академиялық демалыстан оралған студенттерге, интерндерге, магистранттарға, резидентура тыңдаушыларына, докторанттарға мемлекеттік стипендия тағайындау және төлеу оқу жоспарларындағы академиялық айырма жойылғаннан кейін осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

       Сырқатына байланысты екінші оқу жылына қалдырылған студенттерге, интерндерге, магистранттарға, резидентура тыңдаушыларына, докторанттарға мемлекеттік стипендия олар оралған сәтінен бастап осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен оқу жоспары орындалған алдыңғы семестрдің қорытындысы бойынша тағайындалады және төленеді.

      Тиісті медициналық қорытындысы болса, мемлекеттік стипендия туберкулезбен ауыратын студенттерге, интерндерге, магистранттарға, резидентура тыңдаушыларына, докторанттарға алдыңғы семестрдің қорытындысына қарамастан еңбекке жарамсыздық кезеңі үшін тағайындалады және төленеді, бірақ еңбекке жарамсыздық басталған күннен бастап он айдан аспайды.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 20.11.2019 № 859 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      13. Жүктілігіне және босануына байланысты демалысы кезеңіне студенттерге, интерндерге, магистранттарға, резидентура тыңдаушыларына, докторанттарға мемлекеттік стипендия Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген барлық мерзім ішінде жүктілігіне және босануына байланысты демалысқа шығарғанға дейін белгіленген мөлшерде төленеді.

      Академиялық демалыс кезеңінде жүктілігіне және босануына байланысты уақытша еңбекке жарамсыздығы туралы анықтама ұсынған жағдайда, академиялық демалыс үзіліп, жүктілігі және босануына байланысты демалыс ресімделеді.

      Студенттер, интерндер, магистранттар, резидентура, докторанттар тыңдаушылары бала күтіміне байланысты ол үш жасқа толғанға дейін академиялық демалыста болған кезеңде мемлекеттік стипендия тағайындалмайды.

      Ескерту. 13-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.03.2014 № 276 қаулысымен (01.04.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

      14. Стипендиялар білім алушылар үлгерiмін бақылау жүктелген бөлiмше бастығының қызметтiк хаты (ұсынысы) негiзiнде білім беру ұйымы жетекшiсiнiң немесе уақытша оның мiндетiн атқарушының бұйрығымен тағайындалады.

      15. Жеке тұлғаларға стипендияларды төлеу осы Қағидалардың 16-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, ақша алушының таңдаған банкте ашылған ағымдағы шотына сомаларды аудару жолымен жүзеге асырылады.

      16. Төлем карточкасын жасау немесе екінші деңгейдегі банктерде ағымдағы шоттарды ашу кезеңінде, сондай-ақ ұйым орналасқан жерде екiншi деңгейдегi банктер, олардың пункттері және төлем карточкаларына қызмет көрсететін құрылғылар болмаған жағдайда стипендия төлеу ұйымның кассалары арқылы жүзеге асырылады.

      16-1. "Назарбаев Университеті" дербес білім беру ұйымының білім алушыларына стипендия тағайындау және төлеу тәртібі "Назарбаев Университеті", "Назарбаев Зияткерлік мектептері" және "Назарбаев Қоры" мәртебесі туралы" 2011 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

      Ескерту. 16-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 30.12.2015 № 1134 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3. Бiлiм беру ұйымдарында білім алушыларға төленетін мемлекеттiк стипендиялардың мөлшерi

      17. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыларға ай сайынғы мемлекеттік стипендияның мөлшері:

      1) жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқитын студенттерге – 26 186 (жиырма алты мың бір жүз сексен алты) теңге;

      2) интерндерге – 47 431 (қырық жеті мың төрт жүз отыз бір) теңге;

      3) магистранттарға – 66 913 (алпыс алты мың тоғыз жүз он үш) теңге;

      4) "Назарбаев Университеті" дербес білім беру ұйымында оқитын магистранттарға – 125 000 (бір жүз жиырма бес мың) теңге;

      5) докторанттарға – 102 498 (бір жүз екі мың төрт жүз тоқсан сегіз) теңге;

      6) резидентура тыңдаушыларына және денсаулық сақтау саласындағы магистранттарға – 76 951 (жетпіс алты мың тоғыз жүз елу бір) теңге;

      7) мемлекеттік органдардан оқуға жіберілген Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі академиясының магистранттарына соңғы жұмыс орны бойынша лауазымдық айлықақысының, бірақ мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алып жатқан магистранттар үшін белгіленген стипендиядан төмен емес деңгейде;

      8) техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмысшы біліктіліктері бойынша оқитын студенттерге – 21 787 (жиырма бір мың жеті жүз сексен жеті) теңге мөлшерінде белгіленеді.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 28.01.2020 № 12 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      18. Техникалық және кәсіптік (орта буын мамандарын даярлауды көздейтін), орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқитын студенттердің мемлекеттік стипендиясы жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары студенттерінің ай сайынғы мемлекеттік стипендиясы мөлшерінің 80 (сексен) пайызы деңгейінде белгіленеді.

      Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 28.01.2020 № 12 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      19. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына мемлекеттік стипендия мөлшері жоғары білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқитын студенттердің мемлекеттік стипендиясы мөлшерінің 85 (сексен бес) пайызы деңгейінде белгіленеді.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 16.10.2018 № 651 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      20. Көру және есту қабілеттері бойынша мүгедектердің, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған және қорғаншылықтағы (қамқорлықтағы) балалардың, сондай-ақ аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) нәтижелері бойынша тек "өте жақсы" деген бағалары бар студенттер мен магистранттардың ("Назарбаев Университеті" дербес білім беру ұйымында оқитын магистранттарды қоспағанда) ұлғайтылған мемлекеттік стипендия алуға құқығы бар.

      Мемлекеттік стипендияны ұлғайту мөлшері осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес белгіленеді.

      Ескерту. 20-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.03.2014 № 276 (01.04.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 20.11.2019 № 859 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      21. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес толықтай мемлекет қамтамасыз ететін студенттер мен магистранттарға мемлекеттік стипендия тиісінше студенттер мен магистранттардың мемлекеттік стипендиясы мөлшерінің 50 (елу) пайызы мөлшерінде белгіленеді.

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 20.11.2019 № 859 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      22. Медициналық қорытындының негізінде академиялық демалыста жүрген студенттерге, интерндерге, магистранттарға, докторанттарға, резидентура тыңдаушыларына академиялық демалыс кезінде мемлекеттік стипендия тиісінше докторанттардың, резидентура тыңдаушыларының, студенттердің, интерндердің, магистранттардың мемлекеттік стипендиясы мөлшерінің 50 (елу) (мүгедектерге – 75 (жетпіс бес) пайызы мөлшерінде белгіленеді.

      23. Мемлекеттік стипендиялар:

      1) шығарылу себебіне қарамастан, білім алушы білім беру ұйымынан шығарылған жағдайда;

      2) білім алушы қайтыс болған жағдайда;

      3) оқуды бітіргеннен кейін оқуды бітіргені туралы бұйрық шыққан күнінен бастап төленбейді.

      24. Осы Қағидалардың 23-тармағында белгіленген жағдайлар бойынша мемлекеттік стипендиялар төлеуді тоқтату білім беру ұйымдары басшыларының тиісті бұйрығын шығару арқылы жүзеге асырылады.

  Білім беру ұйымдарында білім
алушыларға мемлекеттік
стипендияларды тағайындау,
төлеу қағидаларына
қосымша

Мемлекеттік стипендияларды ұлғайту мөлшері

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 28.01.2020 № 12 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

№ р/с Стипендиаттар тізбесі Белгіленген мемлекеттік стипендия көлемінен пайызға шаққандағы ұлғайту мөлшері, %
1 2 3

1

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқитын көзі нашар көретін және құлағы кеміс мүгедектерге;

75

2

"Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерiне және соларға теңестiрiлген адамдарға берiлетiн жеңiлдiктер мен оларды әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша соғыс мүгедектеріне теңестірілген техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқитын студенттерге, магистранттарға және интерндерге;

50

3

Жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған және азаматтардың қамқорлығындағы (қорғаншылығындағы) балалар қатарындағы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқитын студенттерге, магистранттарға және интерндерге;

30

4

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқитын, емтихан сессиясының нәтижелері бойынша тек "өте жақсы" деген бағалары бар студенттерге, магистранттарға (мемлекеттік атаулы стипендия мен Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясын алатын студенттерден басқа).

15

     

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 7 ақпандағы
N 116 қаулысына
қосымша

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Білім беру ұйымдарында оқитындардың жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендияларды тағайындау мен төлеудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 54, 538-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 12 тамыздағы N 1254 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., N 36-37, 430-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 12 шілдедегі N 770 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 22, 234-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 21 мамырдағы N 473 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 21-22, 213-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 5 наурыздағы N 286 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 12, 157-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 5 қарашадағы N 1154 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 44, 553-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903 қаулысына толықтыру мен өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 13 мамырдағы N 453 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 21, 250-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903 қаулысына толықтыру мен өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 26 мамырдағы N 515 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 22, 271-құжат).

Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года N 116.

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 28.02.2012 № 266 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

      В целях реализации пункта 7 статьи 47 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 28.02.2012 № 266 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

      2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

     
      Премьер-Министр
Республики Казахстан

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 7 февраля 2008 года N 116

Правила
назначения, выплаты и размеры государственных стипендий
обучающимся в организациях образования

      Сноска. Правила в редакции постановления Правительства РК от 28.02.2012 № 266 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила назначения, выплаты и размеры государственных стипендий обучающимся в организациях образования (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" и определяют порядок назначения и выплаты, а также размеры государственных стипендий обучающимся в организациях образования.

      2. Настоящие Правила не распространяются на порядок назначения и выплаты стипендий, учреждаемых Президентом Республики Казахстан, а также государственных именных стипендий, учреждаемых Правительством Республики Казахстан.

      3. Государственная стипендия назначается и выплачивается студентам, интернам, магистрантам, докторантам, слушателям резидентуры, слушателям подготовительных отделений организаций высшего и (или) послевузовского образования, обучающимся в организациях образования по государственному образовательному заказу по очной форме обучения.

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 16.10.2018 № 651 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Порядок назначения и выплаты государственной стипендии

      4. Государственная стипендия назначается студентам, интернам, магистрантам, обучающимся по государственному образовательному заказу, а также переведенным на обучение по государственному образовательному заказу, получившим по результатам промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) эквивалент оценок, соответствующий оценкам "отлично", "хорошо".

      Государственная стипендия выплачивается ежемесячно с первого числа месяца, следующего за промежуточной аттестацией (экзаменационной сессией) и каникулами, включительно до конца месяца, в котором заканчиваются академический период, промежуточная аттестация и каникулы. Обучающимся выпускных курсов государственная стипендия выплачивается до даты отчисления в связи с окончанием организаций образования.

      Обучающимся в рамках первого направления Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек", утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года № 746, стипендия выплачивается независимо от результатов промежуточной аттестации (экзаменационной сессии).

      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правительства РК от 20.11.2019 № 859 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Государственная стипендия на первый академический период назначается всем студентам, магистрантам, зачисленным на первый курс (первый год обучения) по государственному образовательному заказу, и выплачивается с 1 сентября ежемесячно до завершения первого академического периода.

      В последующих академических периодах государственная стипендия назначается студентам, магистрантам и выплачивается по результатам промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) за предшествующий академический период в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.

      Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правительства РК от 20.11.2019 № 859 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. Инвалидам по зрению и инвалидам по слуху, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и находящиеся под опекой (попечительством), обучающимся по государственному образовательному заказу, государственная стипендия выплачивается при отсутствии академической задолженности по результатам экзаменационной сессии или неудовлетворительных оценок по результатам промежуточной аттестации обучающихся.

      7. Студентам, интернам, магистрантам, представленным на государственную стипендию по результатам летней промежуточной аттестации (экзаменационной сессии), государственная стипендия за период летних каникул выплачивается суммарно за два месяца (июль, август).

      Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правительства РК от 20.11.2019 № 859 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8. Студентам, интернам, магистрантам, докторантам, которые не сдали промежуточную аттестацию (экзаменационную сессию) в сроки, определенные академическим календарем, по уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия, обучение по академической или кредитной мобильности), руководством организации образования после представления обучающимся подтверждающих документов устанавливаются индивидуальные сроки сдачи промежуточной аттестации (экзаменационной сессии).

      По результатам сданной промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) данной категории обучающихся назначается государственная стипендия в порядке, установленном настоящими Правилами.

      Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правительства РК от 20.11.2019 № 859 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      9. В период профессиональной практики, летних каникул, а также в период работы на рабочих местах и в должностях с выплатой заработной платы студентам, интернам, магистрантам, государственная стипендия выплачивается в порядке, установленном настоящими Правилами.

      10. Студентам, интернам, магистрантам, переведенным из одного учебного заведения в другое, государственная стипендия назначается и выплачивается в порядке, установленном настоящими Правилами, после устранения разницы в учебных планах.

      11. Докторантам, слушателям резидентуры и слушателям подготовительных отделений государственная стипендия назначается на весь срок обучения и выплачивается в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил ежемесячно.

      12. В период нахождения студентов, интернов, магистрантов, слушателей резидентуры, докторантов в академическом отпуске государственная стипендия не выплачивается, за исключением академических отпусков, предоставленных на основании медицинского заключения (заключение врачебно-консультационной комиссии).

      Студентам, интернам, магистрантам, слушателям резидентуры, докторантам, возвратившимся из академического отпуска, назначение и выплата государственной стипендии осуществляются в порядке, установленном настоящими Правилами, после устранения академической разницы в учебных планах.

      Студентам, интернам, магистрантам, слушателям резидентуры, докторантам, оставленным на повторный год обучения по болезни с момента их возвращения, государственная стипендия назначается и выплачивается в порядке, установленном настоящими Правилами, по итогам предыдущего семестра, в котором выполнен учебный план.

      Студентам, интернам, магистрантам, слушателям резидентуры, докторантам, больным туберкулезом при наличии соответствующего медицинского заключения государственная стипендия назначается и выплачивается за период нетрудоспособности, но не более десяти месяцев со дня наступления нетрудоспособности независимо от итогов предыдущего семестра.

      Сноска. Пункт 12 в редакции постановления Правительства РК от 20.11.2019 № 859 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      13. Студентам, интернам, магистрантам, слушателям резидентуры, докторантам на период отпуска по беременности и родам, государственная стипендия выплачивается в размерах, установленных до ухода в отпуск по беременности и родам, в течение всего срока, установленного действующим законодательством Республики Казахстан.

      При представлении справки о временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами в период академического отпуска, академический отпуск прерывается и оформляется отпуск по беременности и родам.

      В период нахождения студентов, интернов, магистрантов, докторантов, слушателей резидентуры в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет государственная стипендия не назначается.

      Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 31.03.2014 № 276 (вводится в действие с 01.04.2014).

      14. Назначение стипендий производится приказом руководителя организации образования или лицом его замещающим, на основании служебной записки (представления) руководителя подразделения на которое возложен контроль успеваемости обучающихся.

      15. Выплаты стипендий физическим лицам осуществляются путем зачисления их сумм на текущий счет, открытый в банке по выбору получателя денег, за исключением случаев предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил.

      16. Выплаты стипендий осуществляются через кассу организации в период изготовления платежной карточки или открытия текущего счета в банках второго уровня, а также при отсутствии по месту расположения организации банка второго уровня, их пунктов и устройств по обслуживанию платежных карточек.

      16-1. Порядок назначения и выплаты стипендии обучающимся автономной организацией образования "Назарбаев Университет" определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 января 2011 года "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд".

      Сноска. Правила дополнены пунктом 16-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 30.12.2015 № 1134 (вводится в действие с 01.01.2016).

3. Размеры государственной стипендии
обучающимся в организациях образования

      17. Обучающимся по государственному образовательному заказу размер ежемесячной государственной стипендии устанавливается:

      1) студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, – 26186 (двадцать шесть тысяч сто восемьдесят шесть) тенге;

      2) интернам – 47431 (сорок семь тысяч четыреста тридцать один) тенге;

      3) магистрантам – 66913 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот тринадцать) тенге;

      4) магистрантам, обучающимся в автономной организации образования "Назарбаев Университет", – 125000 (сто двадцать пять тысяч) тенге;

      5) докторантам – 102498 (сто две тысячи четыреста девяносто восемь) тенге;

      6) слушателям резидентуры и магистрантам в области здравоохранения – 76951 (семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят один) тенге;

      7) магистрантам Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан, направленным на обучение из государственных органов, – на уровне должностного оклада по последнему месту работы, но не ниже размера стипендии, установленного для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу;

      8) cтудентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, – 21787 (двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят семь) тенге.

      Сноска. Пункт 17 в редакции постановления Правительства РК от 28.01.2020 № 12 (вводится в действие с 01.01.2020).

      18. Государственная стипендия студентов, обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования, устанавливается на уровне 80 (восемьдесят) процентов от размера ежемесячной государственной стипендии студентов организаций образования, реализующих образовательные программы высшего образования.

      Сноска. Пункт 18 в редакции постановления Правительства РК от 28.01.2020 № 12 (вводится в действие с 01.01.2020).

      19. Слушателям подготовительных отделений организаций высшего и (или) послевузовского образования размер государственной стипендии устанавливается на уровне 85 (восемьдесят пять) процентов от размера ежемесячной государственной стипендии студентов, обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования.

      Сноска. Пункт 19 в редакции постановления Правительства РК от 16.10.2018 № 651 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      20. Инвалиды по зрению и инвалиды по слуху, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся под опекой (попечительством), а также студенты и магистранты, имеющие по результатам промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) оценки только "отлично", имеют право на получение повышенной государственной стипендии, (за исключением магистрантов, обучающихся в автономной организации образования "Назарбаев Университет").

      Размеры повышения государственной стипендии устанавливаются согласно приложению к настоящим Правилам.

      Сноска. Пункт 20 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 31.03.2014 № 276 (вводится в действие с 01.04.2014); от 20.11.2019 № 859 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      21. Студентам и магистрантам, состоящим в соответствии с законодательством Республики Казахстан на полном государственном обеспечении, государственная стипендия устанавливается в размере 50 (пятьдесят) процентов от размера государственной стипендии соответственно студентов и магистрантов.

      Сноска. Пункт 21 в редакции постановления Правительства РК от 20.11.2019 № 859 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      22. Студентам, интернам, магистрантам, докторантам, слушателям резидентуры, находящимся в академическом отпуске на основании медицинского заключения, на время академического отпуска, государственная стипендия устанавливается в размере 50 (пятидесяти) процентов (инвалидам – 75 (семидесяти пяти) процентов соответственно от размера государственной стипендии докторантов, слушателей резидентуры, студентов, интернов, магистрантов.

      23. Выплата государственных стипендий прекращается:

      1) в случае отчисления (исключения) обучающегося из организации образования, независимо от причин отчисления (исключения);

      2) в случае смерти обучающегося;

      3) после завершения учебы со дня выхода приказа о выпуске.

      24. Прекращение выплаты государственных стипендий по случаям, определенным пунктом 23 настоящих Правил, осуществляется путем издания соответствующего приказа руководителя организации образования.

  Приложение
к Правилам назначения,
выплаты и размеров
государственных стипендий
обучающимся в организациях
образования

Размеры повышения государственных стипендий

      Сноска. Приложение в редакции постановления Правительства РК от 28.01.2020 № 12 (вводится в действие с 01.01.2020).

№ п/п

Перечень стипендиатов

Размеры повышения в процентах к установленному размеру государственной стипендии, %

1

2

3

1

Инвалидам по зрению и инвалидам по слуху, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования

75

2

Студентам, магистрантам и интернам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, приравненным в соответствии с Законом Республики Казахстан "О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним" по льготам и гарантиям к инвалидам войны

50

3

Студентам, магистрантам и интернам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) граждан

30

4

Студентам, магистрантам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, имеющим по результатам экзаменационной сессии (кроме студентов, получающих государственные именные стипендии и стипендии Президента Республики Казахстан) только оценки "отлично"

15

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 7 февраля 2008 года N 116

Перечень утративших силу
некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года N 1903 "Об утверждении Правил назначения и выплаты государственных стипендий отдельным категориям обучающихся в организациях образования" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 54, ст. 538).

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 августа 2000 года N 1254 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года N 1903" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 36-37, ст. 430).

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2002 года N 770 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года N 1903" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 22, ст. 234).

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2003 года N 473 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года N 1903" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 21-22, ст. 213).

      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2004 года N 286 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года N 1903" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 12, ст. 157).

      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2004 года N 1154 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года N 1903" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 44, ст. 553).

      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2005 года N 453 "О внесении дополнения и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года N 1903" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 21, ст. 250).

      8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2005 года N 515 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года N 1903" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 22, ст. 271).