"Ақдала" тәжірибе шаруашылығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мемлекеттік қатысу үлесін республикалық меншіктен Оңтүстік Қазақстан облысының коммуналдық меншігіне беру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 29 наурыздағы N 301 Қаулысы

      "Мемлекеттік мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екінші түріне беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 22 қаңтардағы N 81  қаулысына  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Ақдала" тәжірибе шаруашылығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі - серіктестік) мемлекеттік қатысу үлесі заңнамада белгіленген тәртіппен республикалық меншіктен Оңтүстік Қазақстан облысының коммуналдық меншігіне берілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетімен және Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігімен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен серіктестікті қабылдау-беру жөніндегі қажетті ұйымдастыру іс-шараларын жүзеге асырсын.

      3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай толықтыру мен өзгерістер енгізілсін:
      1) "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі N 405  қаулысында  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 13, 124-құжат):
      акцияларының мемлекеттік пакеттері мен үлестері коммуналдық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:
      "Оңтүстік Қазақстан облысы" деген бөлімде:

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 1078-8-жолмен толықтырылсын:
      "1078-8. "Ақдала" тәжірибе шаруашылығы" ЖШС";
      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен үлестері республикалық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:
      "Оңтүстік Қазақстан облысы" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 299-жол алынып тасталсын;

      2) "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы N 659  қаулысында :
      көрсетілген қаулыға қосымшада:
      "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне" деген бөлімде:
      реттік нөмірі 205-21-жол алынып тасталсын;

      3) "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің кейбір мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 6 сәуірдегі N 310  қаулысында  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 14, 168-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің қарамағындағы ұйымдардың тізбесінде:
      "Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер" деген 4-бөлімде:
      реттік нөмірі 93-жол алынып тасталсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О передаче государственной доли участия товарищества с ограниченной ответственностью "Акдалинское опытное хозяйство" из республиканской собственности в коммунальную собственность Южно-Казахстанской области

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 марта 2008 года N 301

      В соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 22 января 2003 года N 81 "Об утверждении Правил передачи государственного имущества из одного вида государственной собственности в другой" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Передать в установленном законодательством порядке из республиканской собственности государственную долю участия товарищества с ограниченной ответственностью "Акдалинское опытное хозяйство" в коммунальную собственность Южно-Казахстанской области (далее - товарищество).

      2. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и акиматом Южно-Казахстанской области в установленном законодательством порядке осуществить необходимые организационные мероприятия по приему-передаче товарищества.

      3. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующее дополнение и изменения:

      1) в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года N 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 13, ст. 124):

      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к коммунальной собственности:

      раздел "Южно-Казахстанская область":

      дополнить строкой, порядковый номер 1078-8, следующего содержания:

      "1078-8.             ТОО "Акдалинское опытное хозяйство";

      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:

      в разделе "Южно-Казахстанская область":

      строку, порядковый номер 299, исключить;

      2) в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":

      в приложении к указанному постановлению:

      в разделе "Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан":

      строку, порядковый номер 205-21, исключить;

      3) в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года N 310 "Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 14, ст. 168):

      в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в разделе 4. "Товарищества с ограниченной ответственностью":

      строку, порядковый номер 93, исключить.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов