Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Құрылыс және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық істері комитетінің "Суарнажоба" Қазақ мемлекеттік ғылыми-зерттеу және жобалау-іздестіру институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 3 сәуірдегі N 317 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Құрылыс және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық істері комитетінің "Суарнажоба" Қазақ мемлекеттік ғылыми-зерттеу және жобалау-іздестіру институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Қазақ Суарнажоба" акционерлік қоғамына (бұдан әрі - қоғам) қайта құру жолымен қайта ұйымдастырылсын.

      2. Қоғам қызметінің негізгі мәні елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін сумен жабдықтау, кәріз және онымен байланысты гидротехникалық құрылыстар жүйелерін инженерлік жобалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру болып айқындалсын.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетімен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) қоғамның жарғысын бекітуді;

      2) қоғамның Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін;

      3) Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетіне қоғам акцияларының мемлекеттік пакетіне иелік ету және пайдалану құқығын беруді;

      4) осы қаулыны іске асыру бойынша өзге де шаралар қабылдауды қамтамасыз етсін.

      4. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2008 жылғы 3 сәуірдегі
N 317 қаулысымен  
бекітілген    

  Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.

      2. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі N 405  қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 13, 124-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Акцияларының мемлекеттік пакеттері мен үлестері коммуналдық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:
      "Алматы қаласы" деген бөлімде:

      "Достық Энерго" АҚ деген реттік нөмірі 292-55-жолдағы "292-55" деген цифрлар "123-107" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 123-122-жолмен толықтырылсын:
      "123-122. "Қазақ Суарнажоба" АҚ".

      3. "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы N 659  қаулысында :
      көрсетілген қаулыға қосымшада:

      "Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетіне" деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 264-3-жолмен толықтырылсын:
      "264-3. "Қазақ Суарнажоба" АҚ".

      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.09.2014 № 995 қаулысымен.

      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 683 қаулысымен.

      6. "Электр энергетикасы саласындағы берешекті өтеудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 8 тамыздағы N 680  қаулысында :

      6-тармақтың 2) тармақшасындағы "292-55" деген цифрлар "123-107" деген цифрлармен ауыстырылсын.

О реорганизации Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахский государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Водоканалпроект" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2008 года N 317

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Реорганизовать Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Водоканалпроект" Комитета по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан путем преобразования в акционерное общество "Казахский Водоканалпроект" (далее - общество) со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

      2. Определить основным предметом деятельности общества осуществление деятельности по проектированию для населенных пунктов и промышленных предприятий инженерных систем водоснабжения, канализации и связанных с ними гидротехнических сооружений.

      3. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) утверждение устава общества;

      2) государственную регистрацию общества в органах юстиции Республики Казахстан;

      3) передачу прав владения и пользования государственным пакетом акций общества Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

      4) принятие иных мер по реализации настоящего постановления.

      4. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                                      К. Масимов

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 3 апреля 2008 года N 317

  Изменения и дополнения, которые вносятся в
некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.

      2. В  постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года N 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 13, ст. 124):

      в  Перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:

      в разделе "г. Алматы":

      в строке, порядковый номер 292-55 АО "Достык Энерго" цифры "292-55" заменить цифрами "123-107";

      дополнить строкой, порядковый номер 123-122, следующего содержания:

      "123-122. АО "Казахский Водоканалпроект".

      3. В  постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":

      в приложении к указанному постановлению:

      раздел "Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан" дополнить строкой, порядковый номер 264-3, следующего содержания:

      "264-3. АО "Казахский Водоканалпроект".

      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.09.2014 № 995.

      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683.
      6. В  постановлении Правительства Республики Казахстан от 8 августа 2007 года N 680 "О некоторых вопросах погашения задолженности в электроэнергетической отрасли":

      в подпункте 2) пункта 6 цифры "292-55" заменить цифрами "123-107".