Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне толықтырулар мен өзгерістер енгізу және күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 10 желтоқсандағы N 2071 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:

      1) Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 25.12.2015 № 1063 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2) "Сәйкестікті растау рәсімдері" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 4 ақпандағы N 90 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., N 4, 48-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Сәйкестікті растау рәсімдері" техникалық регламентінде:

      Техникалық регламентке 1-қосымшада:

      "Сертификаттау схемаларын қолдану" деген бөлімнің 8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Егер ұсынылған құжаттар бойынша өнім қауіпсіздігін анықтау мүмкін болса, 9-схеманы жеке қажеттілік үшін өнімнің шағын көлемді партиясын, өндірісті немесе, өндірістік және өзге объектілерді жарақтандыруға арналған нысаналы мақсатпен сатып алынатын бірлі-жарым бұйымды (бұйымдар жиынтығын) сертификаттаған жағдайда импортталатын өнімдер үшін қолдану ұсынылады.";

      3) Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 30.01.2017 № 29 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулының 1-тармағының алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткен соң қолданысқа енгізілетін 3) тармақшасын қоспағанда, осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 10 желтоқсандағы
N 2071 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Тауарлардың заттаңбаларына (этикеткаларына) мемлекеттік және орыс тілдерінде ақпарат енгізу жөніндегі талаптар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 31 тамыздағы N 1274 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 43, 395-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 31 тамыздағы N 1274 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 11 қаңтардағы N 44 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., N 1, 15-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 31 тамыздағы N 1274 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 24 қаңтардағы N 121 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., N 3, 45-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 31 тамыздағы N 1274 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 19 тамыздағы N 760 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., N 35, 372-құжат).

О внесении дополнений и изменений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2009 года № 2071

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие дополнения и изменения:

      1) утратил силу постановлением Правительства РК от 25.12.2015 № 1063 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования);

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90 "Об утверждении технического регламента "Процедуры подтверждения соответствия" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 4, ст. 48):

      в Техническом регламенте "Процедуры подтверждения соответствия", утвержденном указанным постановлением:

      в приложении 1 к Техническому регламенту:

      пункт 8 раздела "Применение схем сертификации" изложить в следующей редакции:

      "8. Схему 9 рекомендуется применять для импортируемой продукции в случае сертификации партии продукции небольшого объема для собственных нужд, производства или единичного изделия (комплекта изделий), приобретаемого целевым назначением для оснащения производственных и иных объектов, если по представленным документам можно судить о безопасности продукции.";

      3) утратил силу постановлением Правительства РК от 30.01.2017 № 29 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 25.12.2015 № 1063 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 30.01.2017 № 29 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

       2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования, за исключением подпункта 3) пункта 1 настоящего постановления, который вводится в действие по истечении шести месяцев со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 10 декабря 2009 года № 2071

Перечень утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 1999 года № 1274 "О требованиях по нанесению информации на государственном и русском языках на товарных ярлыках (этикетках) товаров" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 43, ст. 395).

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2000 года № 44 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 1999 года № 1274" (САПП Республики Казахстан от 31 августа 2000 г., № 1, ст. 15).

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2000 года № 121 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 1999 г., № 1274" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 3, ст. 45).

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2008 года № 760 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 1999 г., № 1274" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 35, ст. 372).