Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындарының кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 11 ақпандағы № 84 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғалымдар үйі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Орталық ғылыми кітапхана» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны оларды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына (бұдан әрі - кәсіпорын) біріктіру жолымен қайта ұйымдастырылсын.
      2. Құрылатын кәсіпорынға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «Ұлттық ғылыми кітапхана» еншілес мемлекеттік кәсіпорнын құруға рұқсат етілсін.
      3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті кәсіпорынды мемлекеттік басқару органы болып белгіленсін.
      4. Кәсіпорын қызметінің негізгі мәні ғылым және білім саласындағы өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асыру болып белгіленсін.
      5. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:
      1) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетіне кәсіпорынның жарғысын бекітуге енгізсін және оның әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;
      2) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
      6. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
      7. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2010 жылғы 11 ақпандағы
№ 84 қаулысымен      
бекітілген    

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      2. «Алматы қаласының аумағында орналасқан ұйымдар мен объектілерге қатысты мемлекеттік меншік түрлері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 9 қарашадағы № 1141 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., № 41, 371-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік республикалық меншікте қалатын ұйымдардың, сондай-ақ тұрғын емес қор объектілерінің тізбесінде:
      реттік нөмірі 263-жолда «Мекемелер мен ұйымдардың атауы» деген бағанда «Ғалымдар үйі» деген сөздер «Ғылым ордасы» деген сөздермен ауыстырылсын.
      3. «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 21 шілдедегі № 700 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 27, 290-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің қарамағындағы ұйымдардың тізбесінде:
      «Республикалық мемлекеттік кәсіпорындар» деген 1-бөлімде:
      реттік нөмірі 15-жол алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 15-1-жолмен толықтырылсын:
      «15-1. «Ғылым ордасы»;
      реттік нөмірі 16-жол алынып тасталсын.
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 683 қаулысымен.

О некоторых вопросах республиканских государственных казенных предприятий Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2010 года № 84

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие "Дом ученых" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан и республиканское государственное казенное предприятие "Центральная научная библиотека" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан путем их слияния в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Ғылым ордасы" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - предприятие).
      2. Разрешить создаваемому предприятию создать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке дочернее государственное предприятие "Центральная научная библиотека".
      3. Определить органом государственного управления предприятия Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.
      4. Основным предметом деятельности предприятия определить осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области науки и образования.
      5. Комитету науки Министерства образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:
      1) внести на утверждение в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан устав предприятия и обеспечить его государственную регистрацию в органах юстиции;
      2) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.
      6. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      7. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены       
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 11 февраля 2010 года № 84

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 1998 года № 1141 "О видах государственной собственности в отношении организаций и объектов, расположенных на территории города Алматы" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., № 41, ст. 371):
      в Перечне организаций, а также объектов государственного нежилого фонда, остающихся в государственной республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
      в строке, порядковый номер 263, в графе "Наименование организаций и объектов" слова "Дом ученых" заменить словами "Ғылым ордасы".
      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2006 года № 700 "Некоторые вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 27, ст. 290):
      в Перечне организаций, находящихся в ведении Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 1. "Республиканские государственные предприятия":
      строку, порядковый номер 15, исключить;
      дополнить строкой, порядковый номер 15-1, следующего содержания:
      "15-1. "Ғылым ордасы";
      строку, порядковый номер 16, исключить.
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683.