"KAZNEX INVEST" экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттігі" акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 24 қарашадағы № 1240 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті:
      1) Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Өнеркәсіп комитетіне «KAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттігі» акционерлік қоғамы акцияларының мемлекеттік пакетінің елу пайызын иелену және пайдалану құқығын;
      2) Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Инвестиция комитетіне «KAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттігі» акционерлік қоғамы акцияларының мемлекеттік пакетінің елу пайызын иелену және пайдалану құқығын берсін.
      2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) «Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:
      көрсетілген қаулының қосымшасында:
      «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне» деген бөлімдегі реттік нөмірі 237-33-жол алынып тасталсын;
      «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Өнеркәсіп комитетіне» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 291-2-жолмен толықтырылсын:
      «291-2. «KAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттігі» акционерлік қоғамы»;
      мынадай мазмұндағы «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Инвестиция комитетіне» деген бөліммен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Инвестиция комитетіне
      292-3. «KAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттігі» акционерлік қоғамы»;
      2) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.09.2014 № 995 қаулысымен;
      3) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.19 № 340 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.03.19 № 340 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 19.09.2014 № 995 қаулыларымен.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2010 жылғы 24 қарашадағы
№ 1240 қаулысына 
қосымша       

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2004 жылғы 26 қарашадағы
№ 1237 қаулысымен
бекітілген   

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар
министрлігі Инвестиция комитетінің қарамағындағы
ұйымдардың тізбесі

      «KAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттігі» акционерлік қоғамы

О некоторых вопросах акционерного общества "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2010 года № 1240

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан передать:
      1) Комитету промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан права владения и пользования пятьюдесятью процентами государственного пакета акций акционерного общества "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST";
      2) Комитету по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан права владения и пользования пятьюдесятью процентами государственного пакета акций акционерного общества "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST".
      2. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:
      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":
      в приложении к указанному постановлению:
      в разделе "Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан" строку, порядковый номер 237-33, исключить;
      раздел "Комитету промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан" дополнить строкой, порядковый номер 291-2, следующего содержания:
      "291-2. Акционерное общество "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST";
      дополнить разделом "Комитету по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан" следующего содержания:
      "Комитету по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
      292-3. "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST";
      2) утратил силу постановлением Правительства РК от 19.09.2014 № 995;
      3) утратил силу постановлением Правительства РК от 19.03.2012 № 340 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 24 ноября 2010 года № 1240

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 26 ноября 2004 года № 1237

Перечень
организаций, находящихся в ведении Комитета по инвестициям
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      Акционерное общество "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST"