Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 қарашадағы № 1232 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 13 мамырдағы № 414 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 қыркүйектегі № 995 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.09.2014 № 995 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 қарашадағы № 1232 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 46, 582-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі туралы ережеде:
      8-тармақтың екінші абзацындағы «47» деген сандар «32/1» деген сандармен ауыстырылсын;
      14-тармақта:
      1) тармақшадағы «әлеуметтік саясатты» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ гендерлік теңдік саясатын» деген сөздермен толықтырылсын;
      15) тармақша алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 95) тармақшамен толықтырылсын:
      «95) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды орындайды.»;
      15-тармақта:
      5) тармақшадағы «Қазақстан Республикасының аумағы бойынша шетел мемлекетінің тасымалдаушыларының жүріп өтуіне» деген сөздер «Қазақстан Республикасы аумағынан шетел мемлекетінің тасымалдаушыларының шығуына» деген сөздермен ауыстырылсын;
      7), 8), 41) тармақшалар алынып тасталсын;
      62) тармақшада:
      «жүзу құқығына» деген сөздер «жүзу құқығын беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «құқығына рұқсаттар беру» деген сөздер «туралы шешім қабылдау» деген сөздермен ауыстырылсын;
      86) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «86) автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, жөндеу және ұстау кезінде, жобалау саласында қабылданған нормалар мен стандарттардың, талап етілетін сапаның сақталуын қамтамасыз ету;»;
      93) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «93) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық автомобиль тасымалдарын ұйымдастыру кезінде рұқсаттық жүйе талаптарының орындалуын бақылауды жүзеге асыру;»;
      95) тармақша алынып тасталсын;
      96) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «96) көліктік бақылау посттарында, жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарында, қалалар шекарасы шегіндегі немесе басқа елді мекендер пункттеріндегі автомобиль жолдарында Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік құралдарының жүріп өтуін бақылауды жүзеге асыру;»;
      100) тармақшадағы «мемлекеттік» деген сөз алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 159) тармақшамен толықтырылсын:
      «159) теңгерімінде жалпы пайдаланымдағы республикалық автомобиль жолдары бар мемлекеттік ұйымдарды басқару.»;
      2) көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Көліктік бақылау комитетінің аумақтық органдары - мемлекеттік мекемелерінің тізбесінде:
      3-тармақтың мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгермейді.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                К. Мәсімов

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2004 года № 1232

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2010 года № 414. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 995

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2014 № 995.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2004 года № 1232 "Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 46, ст. 582) следующие изменения и дополнения:
      1) в Положении о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      в абзаце втором пункта 8 цифры "47" заменить цифрами "32/1";
      в пункте 14:
      подпункт 1) дополнить словами ", а также политику гендерного равенства";
      подпункт 15) исключить;
      дополнить подпунктом 95) следующего содержания:
      "95) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";
      в пункте 15:
      в подпункте 5) слова "проезд по территории Республики Казахстан" заменить словами "выезд с территории Республики Казахстан";
      подпункты 7), 8), 41) исключить;
      в подпункте 62):
      слова "выдаче разрешения на право" заменить словами "принятию решения о предоставлении права";
      слова "временный перевод" заменить словами "временном переводе";
      в подпункте 86):
      слова "осуществлению контроля за соблюдением" заменить словами "обеспечению соблюдения";
      слово "обеспечения" исключить;
      подпункт 93) изложить в следующей редакции:
      "93) осуществлению контроля за исполнением требований разрешительной системы при организации международных автомобильных перевозок на территории Республики Казахстан в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;";
      подпункт 95) исключить;
      подпункт 96) изложить в следующей редакции:
      "96) осуществлению контроля за проездом автотранспортных средств по территории Республики Казахстан на постах транспортного контроля, автомобильных дорогах общего пользования, автомобильных дорогах в пределах границ городов или иных населенных пунктов;";
      в подпункте 100) слово "государственного" исключить;
      дополнить подпунктом 159) следующего содержания:
      "159) управлению государственными организациями, на балансе которых имеются республиканские автомобильные дороги общего пользования.";
      2) в перечне государственных учреждений - территориальных органов Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      в пункте 3 после слова "Алматинской" дополнить словом "области", вносится дополнение на русском языке, на государственном языке текст не изменяется.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов