"Биоотын өндіретін зауыттарды салуға рұқсат беру қағидасын бекіту туралы"

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 наурыздағы № 202 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2012 жылғы 21 қарашадағы № 1474 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкiметiнiң 2012.11.21 № 1474 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      «Биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 қарашадағы Заңының 5-бабының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Биоотын өндіретін зауыттарды салуға рұқсат беру қағидасы бекітілсін.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрінің                        К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 1 наурыздағы
№ 202 қаулысымен  
бекітілген    

Биоотын өндіретін зауыттарды салуға рұқсат беру қағидасы

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Қағида «Биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 қарашадағы Заңының 5-бабының 2) тармақшасына сәйкес әзірленген және биоотын өндіретін зауыттарды салуға рұқсат беру тәртібін белгілейді.
      2. Биоотын өндірісі саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган) осы Қағидаға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша биоотын өндіретін зауыттар салуға рұқсат (бұдан әрі — рұқсат) береді.

2. Рұқсат беру тәртібі

      3. Рұқсатты ресімдеу үшін заңды тұлға уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) рұқсат беру туралы өтініш (осы қағидаға 2-қосымшада келтірілген мәліметтерді көрсете отырып еркін нысанда беріледі);
      2) салыстырып тексеру үшін құжаттардың түпнұсқасын міндетті түрде ұсынған кезде тіркеу құжаттарының көшірмесі;
      3) «Биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 қарашадағы Заңының 8-бабының 2-тармағында көзделген мәліметтерді қамтитын биоотын өндіретін зауытты салуға арналған техникалық-экономикалық негіздеме;
      4) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган немесе жергілікті атқарушы орган жүргізген биоотын өндіретін зауытты салуға мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы.
      4. Құжаттар пошта арқылы жіберіледі не уәкілетті органның құжаттамалық қамтамасыз ету қызметі арқылы қолма-қол ұсынылады.
      5. Рұқсат беру үшін уәкілетті органға ұсынылған барлық құжаттар өтінішті қабылдаған тұлғаның кіріс нөмірін, күнін, аты-жөні мен тегін көрсете отырып, көшірмесі өтініш берушіге жіберілетін тізімдеме бойынша қабылданады.
      6. Уәкілетті орган зауыт салуға арналған техникалық-экономикалық негіздеменің салалық сараптамасын оның ұсынылған күнінен бастап отыз жұмыс күні ішінде өткізеді.
      7. Техникалық-экономикалық негіздеменің салалық сараптамасы өткізілгеннен кейін уәкілетті орган үш күнтізбелік күн ішінде рұқсатты береді не рұқсатты беруден дәлелді бас тартуды жазбаша түрде береді.
      8. Рұқсат беруден бас тарту негіздері мыналар болып табылады:
      1) тиісті емес тұлғаның рұқсат беру туралы өтініші;
      2) осы Қағидаға сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбау немесе құжаттардың толық емес пакетін ұсыну;
      3) мемлекеттік экологиялық сараптаманың теріс қорытындысы;
      4) техникалық-экономикалық негіздеменің салалық сараптамасының теріс қорытындысы;
      5) егер салуға жоспарланған биоотын өндіретін зауыттың өндірістік қуаты жұмыс істеп тұрған биоотын өндіретін зауыттардың өндірістік қуаттары жиынтығында Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған биоотын өндірісі бойынша өндірістік қуаттардың шекті көлемінен артық болса.
      9. Қайта берілген кезде өтініш осы Қағидада белгіленген тәртіппен жалпы негіздерде қаралады.

3. Рұқсатты қайта ресімдеу және телнұсқа беру

      10. Рұқсат жоғалған, бүлінген кезде биоотын өндіруші рұқсаттың телнұсқасын алады.
      Рұқсаттың жоғалған, бүлінген бланкілері биоотын өндіруші уәкілетті органға жазбаша өтініш (рұқсаттың жоғалу, бүліну фактісін растайтын құжаттарды қоса бере отырып) берген күнінен бастап жарамсыз деп есептеледі.
      Уәкілетті орган өтініш берілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жаңа нөмір бере отырып және жоғарғы оң жақ бұрышында «Телнұсқа» деген жазуы бар рұқсаттың телнұсқасын беруді жүзеге асырады.
      11. Рұқсаттың телнұсқасы тегін беріледі.
      12. Бірігу, қосылу, бөліну, бөлу немесе қайта құру, атауын өзгерту нысанында заңды тұлға қайта ұйымдастырылған жағдайда, заңды тұлға отыз күнтізбелік күн ішінде көрсетілген мәліметтерді растайтын тиісті құжаттарды қоса бере отырып, рұқсатты қайта ресімдеу туралы өтініш береді.
      13. Уәкілетті орган биоотын өндіруші тиісті жазбаша өтініш берген күннен бастап он жұмыс күні ішінде рұқсатты қайта ресімдейді.

Биоотын өндіретін  
зауыттарды салуға рұқсат
беру қағидасына   
1-қосымша      

Биоотын өндіретін зауыт салуға
№ РҰҚСАТ

_______________________________________________________________
(шикізат түрі, шикізатты қайта өңдеу тоннадағы/айдағы қуаттылығы)
____________________________________________________________өндіретін
                     (биоотын түрі)
_________________________________________________________________үшін
                  (зауыттың орналасқан жері)
____________________________________________________________берілген.
                           (кімге)

20__ жылғы «___»__________

Биоотын өндірісі бойынша
уәкілетті орган басшысы                ____________________ аты-жөні,
                                                 (қолы)

      М.О.

Биоотын өндіретін  
зауыттарды салуға рұқсат
беру қағидасына   
2-қосымша     

Биоотын өндіретін зауыттар салуға рұқсат беру өтінішінде көрсетілетін мәліметтер

      Биоотын өндіретін зауыттар салуға рұқсат беру туралы өтініште мынадай мәліметтер көрсетіледі:
      1) заңды тұлғаның атауы мен деректемелері;
      2) координаттары көрсетілген биоотын өндіретін зауыттардың орналасқан жерінің ахуалдық схемасы;
      3) шығаруға болжанатын биоотын түрі (түрлері);
      4) зауыттың атауы, негізгі сипаттамалары;
      5) шикізатты қайта өңдеу жөніндегі болжамды қуаттылық, тонна/айына;
      6) өнім бірлігіне арналған шикізаттың меншікті шығыны;
      7) құрылыстың болжамды басталу және аяқталу мерзімі;
      8) шикізат базасының теңгерімдік схемасы және шикізатты, оның ішінде ішкі нарықта шикізаттың ең төменгі деңгейі кезінде тұтыну есебі;
      9) өндірістік қызметтің сипаттамасы (шығарылатын өнім көлемі, шығарылатын өнім түрлері, жұмысшылар саны);
      10) биоотын өндіретін зауыт салуға бұрын берілген деректер (нөмірі, берілген күні, кім берді), егер мұндай өтініш берушіде бар болса;
      11) биоотын өндірісінің көлемдері туралы ақпаратты автоматты түрде беруді қамтамасыз ететін биоотын өндірісі процесінің, биоотын өндірісі бойынша құрал-жабдықтардың, есептеуді бақылау құралдарының технологиялық сипаттамасы;
      12) шикізатты ұтымды пайдалануды қамтамасыз ететін іс-шаралар.

Об утверждении Правил выдачи разрешений на строительство заводов по производству биотоплива

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 202. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2012 года № 1474

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 21.11.2012 № 1474 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 2) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года "О государственном регулировании производства и оборота биотоплива" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешений на строительство заводов по производству биотоплива.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены       
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 1 марта 2011 года № 202

Правила
выдачи разрешений на строительство заводов по производству
биотоплива

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с подпунктом 2) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года "О государственном регулировании производства и оборота биотоплива" и определяют порядок выдачи разрешений на строительство заводов по производству биотоплива.
      2. Уполномоченный орган в области производства биотоплива (далее - уполномоченный орган) выдает разрешение на строительство заводов по производству биотоплива (далее - разрешение) по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

2. Порядок выдачи разрешения

      3. Для оформления разрешения юридическое лицо представляет в уполномоченный орган следующие документы:
      1) заявление о выдаче разрешения (подается в произвольной форме с указанием сведений, приведенных в приложении 2 к настоящим Правилам);
      2) копии регистрационных документов при обязательном предоставлении оригинала документов для сверки;
      3) технико-экономическое обоснование на строительство завода по производству биотоплива, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года "О государственном регулировании производства и оборота биотоплива";
      4) положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство завода по производству биотоплива, проведенной уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды или местным исполнительным органом.
      4. Документы направляются по почте, либо представляются нарочно через службу документационного обеспечения уполномоченного органа.
      5. Все документы, представленные уполномоченному органу для выдачи разрешения, принимаются по описи, копия которой направляется заявителю с указанием входящего номера, даты, фамилии и инициалов лица, принявшего заявление.
      6. Уполномоченный орган проводит отраслевую экспертизу технико-экономического обоснования на строительство завода в течение тридцати рабочих дней с даты его представления.
      7. После проведения отраслевой экспертизы технико-экономического обоснования уполномоченный орган в течение трех календарных дней выдает разрешение, либо дает в письменном виде мотивированный отказ в выдаче разрешения.
      8. Основаниями отказа в выдаче разрешения являются:
      1) обращение о выдаче разрешения ненадлежащего лица;
      2) непредставление документов или представление неполного пакета документов, требуемых в соответствии с настоящими Правилами;
      3) отрицательное заключение государственной экологической экспертизы;
      4) отрицательное заключение отраслевой экспертизы технико-экономического обоснования;
      5) если производственная мощность планируемого к строительству завода по производству биотоплива в совокупности с производственными мощностями действующих заводов по производству биотоплива превышает предельные объемы производственных мощностей по производству биотоплива, определенные Правительством Республики Казахстан.
      9. При повторном обращении заявление рассматривается на общих основаниях в порядке, установленном настоящими Правилами.

3. Переоформление и выдача дубликата разрешения

      10. При утере, порче разрешения производитель биотоплива получает дубликат разрешения.
      Утерянные, испорченные бланки разрешения считаются недействительными со дня подачи производителем биотоплива письменного заявления (с приложением документов, подтверждающих факт утери, порчи разрешения) в уполномоченный орган.
      Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления производит выдачу дубликатов разрешения с присвоением нового номера и надписью "Дубликат" в правом верхнем углу.
      11. Дубликат разрешения выдается бесплатно.
      12. В случае реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования, изменения наименования, юридическое лицо в течение тридцати календарных дней подает заявление о переоформлении разрешения с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения.
      13. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня подачи производителем биотоплива соответствующего письменного заявления переоформляет разрешение.

Приложение 1     
к Правилам выдачи разрешений
на строительство    
заводов по производству 
биотоплива      

Форма

РАЗРЕШЕНИЕ №
на строительство
завода по производству биотоплива

Выдано
_____________________________________________________________________
                               (кому)
для (на)
_____________________________________________________________________
                     (месторасположение завода)
по производству
_____________________________________________________________________
                          (вид биотоплива)
_____________________________________________________________________
         (вид сырья, мощность по переработке сырья тонн/месяц)

"___" ___________ 20__ года

  Руководитель уполномоченного            ___________________ Ф.И.О.
    органа по производству
          биотоплива                               (подпись)

М.П

Приложение 2      
к Правилам выдачи разрешений
на строительство    
заводов по производству 
биотоплива       

Сведения, указываемые в заявлении
на выдачу разрешений на строительство
заводов по производству биотоплива

      В заявлении о выдачи разрешений на строительство заводов по производству биотоплива указываются следующие сведения:
      1) наименование и реквизиты юридического лица;
      2) ситуационная схема места расположения завода по производству биотоплива, с указанием координат;
      3) вид (виды) предполагаемого к выпуску биотоплива;
      4) наименование завода, основные характеристики;
      5) предполагаемая мощность по переработке сырья тонн/месяц;
      6) удельный расход сырья на единицу продукции;
      7) предполагаемые сроки начала и окончания строительства;
      8) балансовая схема сырьевой базы и расчеты потребления сырья, в том числе при минимальном уровне сырья на внутреннем рынке;
      9) характеристика производственной деятельности (объем выпускаемой продукции, виды выпускаемой продукции, численность работников);
      10) данные о ранее выданном разрешении на строительство завода по производству биотоплива (номер, дата выдачи, кем выдано), если таковые имеются у заявителя;
      11) характеристика технологического процесса производства биотоплива, оборудования по производству биотоплива, контрольных приборов учета, обеспечивающих автоматизированную передачу информации об объемах производства биотоплива;
      12) мероприятия, обеспечивающие рациональное использование сырья.