Ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу қағидасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 15 шілдедегі № 806 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 16 қарашадағы № 769 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 16.11.2018 № 769 (алғашқы жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 қарашадағы Заңының 5-бабының6) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу қағидасы бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 15 шілдедегі
№ 806 қаулысымен
бекітілген

Ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу қағидасы

      1. Осы Ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу қағидасы (бұдан әрі - Қағида) "Биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 қарашадағы Заңының 5-бабының6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      2. Қағида заңды және жеке тұлғалардың (бұдан әрі - өнім берушілердің) биоотынды (биоэтанолды қоспағанда) өткізу (босату), қайтару, тасымалдау бойынша операцияларды жүргізу кезінде ілеспе жүкқұжаттарды (бұдан әрі - ІЖҚ) ресімдеу тәртібін белгілейді.

      3. Биоотынды (импортталатын биоотынды тасымалдауды қоспағанда) өткізу (босату), қайтару, тасымалдау бойынша әрбір операцияны жүргізу кезінде өнім берушілер міндетті түрде осы Қағидаға қосымшаға сәйкес нысан бойынша ІЖҚ ресімдейді.

      4. ІЖҚ-ні өнім беруші ақпараттық жүйе (бұдан әрі - Бағдарлама) арқылы электронды түрде мемлекеттік немесе орыс тілінде ресімдейді.

      5. ІЖҚ-да мынадай деректер көрсетіледі:

      1) ІЖҚ нөмірі (Бағдарламада автоматты түрде беріледі);

      2) ресімдеу күні (Бағдарламада автоматты түрде қойылады);

      3) операция коды (Бағдарламаның анықтамалығынан таңдалады);

      4) өнім берушінің салық төлеушінің тіркеу нөмірі (бұдан әрі - СТН) (жеке сәйкестендіру нөміріне (бұдан әрі - ЖСН) және бизнес сәйкестендіру нөміріне (бұдан әрі - БСН) толық көшкенге дейін міндетті деректеме);

      5) өнім берушінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН) және бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - БСН) (ЖСН мен БСН-ге толық көшкенге дейін міндетті емес деректеме);

      6) биоотын берушінің атауы, оның заңды мекенжайы және тиеп-жөнелту мекенжайы;

      7) ІЖҚ-ын электрондық түрде тапсыратын өнім берушінің салық органының коды (Бағдарламаның көрсетілген тізімінен тандалады);

      8) өнім берушінің түрі (Бағдарламаның көрсетілген тізімінен таңдалады);

      9) алушының СТН-ы;

      10) алушының ЖСН/БСН-ы;

      11) биоотын алушының атауы, оның заңды мекенжайы және тиеп-жөнелту мекенжайы;

      12) ІЖҚ электрондық түрде тапсырылатын алушының салық органының коды (Бағдарламаның көрсетілген тізімінен таңдалады);

      13) шарттың нөмірі, күні;

      14) көлік түрі: автомобиль; темір жол; әуе; теңіз немесе ішкі су; құбыр жолдары (көлік түрі таңдалады):

      тасымалдаушы туралы мәліметтерде биоотынды тасымалдауды жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға туралы деректер көрсетіледі (өнім беруші енгізеді);

      автомобиль көлігімен тасымалдау кезінде көлік құралы туралы мәліметтерде көлік құралының маркасы, мемлекеттік нөмірі, (өнім беруші енгізеді);

      экспедитор, жүргізуші туралы мәліметтер (өнім беруші енгізеді);

      15) өткізілетін (тиеп-жөнелтілетін) биоотынның жалпы мөлшері (тоннада көрсетіледі);

      16) биоотын маркасы;

      17) жеке сәйкестендіру нөмірі - коды (бұдан әрі - ЖСН-коды) (Бағдарламаның ЖСН-кодтарының анықтамалығынан таңдалады);

      18) ыдыстың сыйымдылығы (тоннада);

      19) ыдыстың саны (данада);

      20) биоотынның мөлшерінің жиыны (тоннада);

      21) өнімнің құны (теңгеде);

      22) биоотын қайтарылған кезде тиісті бағанда өткізу кезінде өнім беруші берген ІЖҚ нөмірі толтырылады (биоотын қайратылған жағдайда ғана толтырылады);

      "Жүргізуші" бағаны тек қағаз жеткізгіште толтырылады.

      6. ІЖҚ уәкілетті органнын, серверіне жіберілгеннен кейін кағаз жеткізгіште екі данада басып шығарылады, болған кезде басшы, бухгалтер кол қояды, сондай-ақ өнім берушінің мөрімен куәландырылады (болған жағдайда жеке кәсіпкерлер үшін). ІЖҚ бір данасы биоотынды берушіде калады, екінші данасы көлік құралы арқылы алушыға беріледі.

      7. Биоотын алушылар ІЖҚ-да көрсетілген деректерге сәйкес оны алғанын электронды түрде растайды не биоотынды алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде алушының мөрімен куәландырылған ІЖҚ көшірмесін тапсырады. Биоотынның экспорты кезінде Бағдарламада алушылардың ІЖҚ-ға сәйкес биоотынды алғанын растауы талап етілмейді, алушының деректерін өнім беруші енгізеді.

      8. Биоотынның импорты кезінде алушы ІЖҚ-ны ресімдемейді.

      9. Осы Қағиданың 5-тармағында белгіленген қате және (немесе) дұрыс емес деректер көрсетіле отырып, ресімделген ІЖҚ-ны осындай ІЖҚ ресімделген күнінен бастап бір жұмыс күні ішінде өнім беруші жоюы тиіс.

      10. Осы Қағиданың 9-тармағында көрсетілген мерзім еткеннен кейін ІЖҚ-нің жойылуын Бағдарлама автоматты түрде жауып тастайды.

      11. ІЖҚ есебі Бағдарламаның ІЖҚ тізілімінде жүргізіледі.

      12. Қағаз жеткізгіштегі ІЖҚ өнім берушілер мен алушыларда бес жыл бойы сақталады.

      13. Өнім беруші (алушы) заңды тұлға қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылған тұлға үшін ІЖҚ-ны сақтау міндеттемесі оның құқықтық мирасқорына (мирасқорларына) жүктеледі.

  Ілеспе жүкқұжаттарды
ресімдеу кағидасына
қосымша

      Нысан

ілеспе жүкқұжат

Ресімделген күні: ___________________

__________________________________

Жеткізушінің СТН-і ___________________________

Жеткізушінің ЖСН/БСН-і*___________

Жеткізушінің атауы, заңды мекен-жайы және тиеп-жөнелту мекен

жайы_________________________

__________________________________

Өнім берушінің салық органының коды: ________

Өнім берушінің түрі ______________

Операция коды ________________________

__________________________________

Алушының СТН-і____________________

Алушының ЖСН/БСН-і*_______________

Алушының атауы, заңды мекен жайы және тиеп-жөнелту мекен жайы__________


__________________________________

Алушының салық органының коды:____

Шарттың (шартқа қосымшаның) нөмірі _________ Шарттың күні 2011 ж."__" ______

____________________________________________________________________

Көлік түрі:

Авто

ТЖ

Әуе

Теңіз немесе ішкі су

Тасымалдаушы туралы мәлімет_________________________________________

Көлік құралы туралы мәлімет_________________________________________

Экспедитор туралы мәлімет___________________________________________

____________________________________________________________________

Өткізілетін(тиеп-жөнелтетін) биоотынның мөлшері. Барлығы: _______

(тонна)

Марка

ЖСН-коды

Ыдыстың

сыйымдылығы

(тоннада)

Ыдыстың

саны

Барлығы

тонна саны

Өнімнің

құны

(теңге)

Жеткізуші жазып

берген ІЖҚ нөмірі

(биоотын қайтарылған

жағдайда)


Барлығы: _____ жол

_____________________________________________________________________________________

Басшының Т.А.Ә: __________________________ ___________________

қолы

М.О.

Бухгалтердің Т.А.Ә.: ______________________ __________________

қолы

Тасымалдаушы: ________________________________ _______________

 (Т.А.Ә., жеке куәлігінің немесе паспортының қолы

сериясы, нөмірі мен күні)


      - 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап толтырылады

Об утверждении Правил оформления сопроводительных накладных

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2011 года № 806. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2018 года № 769 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 16.11.2018 № 769 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 6) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года "О государственном регулировании производства и оборота биотоплива" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила оформления сопроводительных накладных.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

     
      Премьер-Министр
Республики Казахстан
К. Масимов

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 июля 2011 года № 806

Правила
оформления сопроводительных накладных

      1. Настоящие Правила оформления сопроводительных накладных разработаны в соответствии с подпунктом 6) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года "О государственном регулировании производства и оборота биотоплива".

      2. Правила устанавливают порядок оформления сопроводительных накладных (далее - СН) при проведении операций по реализации (отпуску), возврату, транспортировке биотоплива (за исключением биоэтанола) юридическими и физическими лицами (далее - поставщиками).

      3. При проведении каждой операции по реализации (отпуску), возврату, транспортировке биотоплива (за исключением транспортировки импортируемого биотоплива) поставщики в обязательном порядке оформляют СН по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

      4. СН оформляются поставщиком в электронном виде посредством информационной системы (далее - Программа) на государственном или русском языках.

      5. В СН указываются следующие данные:

      1) номер СН (присваивается автоматически Программой);

      2) дата оформления (проставляется автоматически Программой);

      3) код операции (выбирается из справочника Программы);

      4) регистрационный номер налогоплательщика (далее - РНН) поставщика (до перехода на индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) и бизнес идентификационный номер (далее - БИН) обязательный реквизит);

      5) индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН), бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) поставщика (до перехода на ИИН и БИН необязательный реквизит);

      6) наименование поставщика биотоплива, его юридический адрес и адрес отгрузки;

      7) код налогового органа поставщика, в который сдается СН в электронном виде (выбирается из отображаемого списка Программы);

      8) тип поставщика (выбирается из отображаемого списка Программы);

      9) РНН получателя;

      10) ИИН/БИН получателя;

      11) наименование получателя биотоплива, его юридический адрес и адрес отгрузки;

      12) код налогового органа получателя, в который сдается СН в электронном виде (выбирается из отображаемого списка Программы);

      13) номер, дата договора;

      14) вид транспорта: автомобильный; железнодорожный; воздушный; морской или внутренний водный; трубопроводом (выбирается вид транспорта):

      в сведениях о перевозчике указываются данные, о физическом или юридическом лице, осуществляющем перевозку биотоплива (вводятся поставщиком);

      в сведениях о транспортном средстве указывается марка, государственный номер транспортного средства, при перевозке автомобильным транспортом (вводятся поставщиком);

      сведения об экспедиторе, водителя (вводятся поставщиком);

      15) общее количество реализуемого (отгружаемого) биотоплива (указывается в тоннах);

      16) марка биотоплива;

      17) персональный идентификационный номер - код (далее - ПИН-код) (выбирается из справочника ПИН-кодов Программы);

      18) емкость тары (в тоннах);

      19) количество тары (в штуках);

      20) итого количество биотоплива (в тоннах);

      21) стоимость продукции (в тенге);

      22) при возврате биотоплива в соответствующей графе заполняется номер СН, присвоенной при реализации поставщиком (заполняется только в случае возврата биотоплива).

      Графа "Водитель" заполняется только на бумажном носителе.

      6. СН после отправки на сервер уполномоченного органа распечатываются в двух экземплярах на бумажном носителе, подписываются руководителем, бухгалтером при наличии, а также заверяются печатью поставщика (для индивидуальных предпринимателей в случае наличия). Один экземпляр СН остается у поставщика биотоплива, второй экземпляр передается через транспортное средство получателю.

      7. Получатели биотоплива подтверждают его получение в соответствии с данными, указанными в СН в электронном виде, либо представляют копию СН заверенную печатью получателя в течение пяти рабочих дней со дня получения биотоплива. При экспорте биотоплива, подтверждение получения биотоплива согласно СН получателями в Программе не требуется, данные получателя вносятся поставщиком.

      8. При импорте биотоплива СН получателем не оформляется.

      9. СН, оформленные с указанием ошибочных и (или) недостоверных данных, установленных пунктом 5 настоящих Правил, подлежат аннулированию Поставщиком в течение одного рабочего дня с даты оформления такой СН.

      10. По истечении срока, указанного в пункте 9 настоящих Правил, аннулирование СН автоматически блокируется Программой.

      11. Учет СН ведется в реестре СН Программы.

      12. СН на бумажном носителе у поставщиков и получателей хранятся в течение пяти лет.

      13. При реорганизации поставщика (получателя) - юридического лица обязательство по хранению СН за реорганизованное лицо возлагается на его правопреемника (правопреемников).

  Приложение
к Правилам оформления
сопроводительных накладных

Форма

Сопроводительная накладная №

Дата оформления: ___________________

__________________________________________

РНН поставщика ___________________________

ИИН/БИН поставщика* ______________________

Наименование поставщика, юридический адрес

и адрес отгрузки _________________________

_________________________________________

Код налогового органа поставщика: ________

Тип поставщика ______________

Код операции ________________________

__________________________________________

РНН получателя _________________________

ИИН/БИН получателя *_____________________

Наименование получателя, юридический адрес

и адрес поставки _________________________

__________________________________________

Код налогового органа получателя: _______

Номер договора (приложения к договору) _________ Дата договора "__" ______ 2011 г.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Вид транспорта:

  Авто

 ЖД

Воздушный

Морской или внутренний водный

Сведения о перевозчике ___________________________________________________________

Сведения о транспортном средстве __________________________________________________

Сведения об экспедиторе __________________________________________________________

Количество реализуемого (отгружаемого) биотоплива. Всего: _______ (тонн)

Марка

Пин-код

Емкость

тары

(в тоннах)

Количество

тары

Итого

количество

тонн

Стоимость

продукции

(в тенге)

Номер СН, выписанной

поставщиком (в случае

возврата биотоплива)


Всего: _____ строк

Ф.И.О. руководителя: ______________________________ ___________________

подпись

Ф.И.О. бухгалтера: ________________________________ ____________________ МП:

подпись

Водитель: _____________________________________________________ _______________

( Ф.И.О., серия, номер и дата удостоверения личности или паспорта) подпись- заполняется с 1 января 2012 года