"Елді мекендерде сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 121 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 қарашадағы № 1326 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Елді мекендерде сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 121 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 7, 69-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Елді мекендерде сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыру ережесінде:
      2-тармақта:
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) жергілікті атқарушы орган - республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары;»;
      мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      «4) маңдайша - сауда (жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету) субъектісінің эмблемасын, тауарлық белгілерін, брендтерін қоса алғанда, осындай субъекті тауарларды сататын, қызметтер көрсететін және жұмыстар орындайтын жерлердегі жылжымайтын объектілерде орналастырылатын оның атауы мен қызмет түрі туралы ақпарат.»;
      4 және 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызметтер көрсету саласының кәсіпорындары орналастыратын мынадай жарнама объектілері:
      1) маңдайша;
      2) жайма сөрелер мен терезелерді безендіру;
      3) жұмыс режимі туралы ақпарат;
      4) үй-жайлардың ішкі безендірілуі сыртқы (көрнекі) жарнама объектілеріне жатпайды.»;
      «16. Жергілікті атқарушы орган өтінішті алғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыруға рұқсат береді не негізді түрде бас тарта отырып, жазбаша жауап қайтарады.».
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 121 "Об утверждении Правил размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1326. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 апреля 2019 года № 213.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.04.2019 № 213 (вводится в действие с 11.04.2019).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 121 "Об утверждении Правил размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 7, ст. 69) следующие изменения и дополнение:

      в Правилах размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах, утвержденных указанным постановлением:

      в пункте 2:

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) местный исполнительный орган - местный исполнительный орган города республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения;";

      дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) вывеска - информация о наименовании и роде деятельности субъекта торговли (выполнения работ и оказания услуг), включая его эмблемы, товарные знаки, бренды, размещаемая на недвижимых объектах в местах реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ таким субъектом.";

      пункты 4 и 16 изложить в следующей редакции:

      "4. К объектам наружной (визуальной) рекламы не относятся следующие объекты рекламы, размещаемые предприятиями торговли, общественного питания, сферы бытовых услуг:

      1) вывеска;

      2) оформление витрин и окон;

      3) информация о режиме работы;

      4) внутреннее оформление помещений.";

      "16. Местный исполнительный орган в течение пяти рабочих дней после получения заявления выдает разрешение на размещение объектов наружной (визуальной) рекламы либо письменный ответ с обоснованным отказом.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов