Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Азаматтық авиация комитетінің "Қазаэрожоба" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 379 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Азаматтық авиация комитетінің «Қазаэрожоба» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын «ҚазАэроЖоба» ғылыми-зерттеу және жобалау-iздестіру институты» акционерлік қоғамына (бұдан әрі - қоғам) қайта құру жолымен қайта ұйымдастырылсын.
      2. Қоғам қызметінің негізгі мәні азаматтық авиация саласындағы ғылыми-зерттеу және сараптамалық жұмыстарды, азаматтық, мемлекеттік авиация және аэроғарыш саласы объектілерін салу саласындағы жобалау-іздестіру жұмыстарын орындау болып белгіленсін.
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігімен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) қоғам жарғысының бекітілуін;
      2) қоғамның Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін;
      3) қоғам мемлекеттік тіркелгеннен кейін бір ай мерзімде Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігіне иелік ету және пайдалану үшін акциялардың мемлекеттік пакетін беруді;
      4) осы қаулыдан туындайтын өзге де шаралардың қабылдануын қамтамасыз етсін.
      4. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2012 жылғы 30 наурыздағы
№ 379 қаулысымен   
бекітілген      

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      2. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат.):
      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен үлестері республикалық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:
      «Алматы қаласы» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 123-139-жолмен толықтырылсын:
      «123-139. «ҚазАэроЖоба» ҒЗЖІИ» АҚ».
      3. «Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:
      көрсетілген қаулымен бекітілген иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:
      «Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация министрлігіне» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 160-25-жолмен толықтырылсын:
      «160-25. «ҚазАэроЖоба» ҒЗЖІИ» АҚ».
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.09.2014 № 995 қаулысымен.
      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 683 қаулысымен.

О реорганизации Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казаэропроект" Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012 года № 379

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Реорганизовать Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэропроект» Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан путем преобразования в акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «КазАэроПроект» (далее - общество) со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
      2. Определить основным предметом деятельности общества выполнение научно-исследовательских и экспертных работ в области гражданской авиации, проектно-изыскательских работ в сфере строительства объектов гражданской, государственной авиации и аэрокосмической отрасли.
      3. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) утверждение устава общества;
      2) государственную регистрацию общества в органах юстиции Республики Казахстан;
      3) в месячный срок после государственной регистрации общества, передачу государственного пакета акций во владение и пользование Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
      4) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.
      4. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан  
от 30 марта 2012 года № 379

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые
решения
Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 «О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):
      в Перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
      раздел «г. Алматы» дополнить строкой, порядковый номер 123-139, следующего содержания:
      «123-139. АО «НИПИИ «КазАэроПроект».
      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 «О передаче прав по владению государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности»:
      в Перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам, утвержденном указанным постановлением:
      раздел «Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» дополнить строкой, порядковый номер 160-25, следующего содержания:
      «160-25. АО «НИПИИ «КазАэроПроект».
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.09.2014 № 995.
      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683.