Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтыру енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 3 тамыздағы № 1021 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 10 тамыздағы № 624 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 10.08.2015 № 624 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтыру бекiтiлсiн.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi                           К. Мәсiмов

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң     
2012 жылғы 3 тамыздағы
№ 1021 қаулысымен 
бекiтiлген     

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтыру

      1. «Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тіркелімін және депозитарийді жүргізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 қарашадағы № 1124 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 44, 517-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тіркелімін және депозитарийді жүргізу ережесінде:
      40-тармақтың бірінші бөлігіндегі «он бес» деген сөздер «жеті» деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 41-1-тармақпен толықтырылсын:
      «41-1. Депозитке беру объектілеріне депозитарлық нөмірлер берілгеннен кейін уәкілетті орган бес жұмыс күні ішінде депозитке беру объектісінің ақпараттық жүйелер, бағдарламалық өнімдер, бағдарламалық кодтар және нормативтік-техникалық құжаттама депозитарийінде тіркелгені туралы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша анықтама береді.».
      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 18.09.2013 № 983 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).
      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 24.02.2014 № 136 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 24.02.2014 № 136 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2012 года № 1021. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2015 года № 624

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 10.08.2015 № 624 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнение, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 3 августа 2012 года № 1021

Изменения и дополнение, которые вносятся в некоторые
решения Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2007 года № 1124 «Об утверждении Правил ведения государственного регистра электронных информационных ресурсов и информационных систем и депозитария» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 44, ст. 517):
      в Правилах ведения государственного регистра электронных информационных ресурсов и информационных систем и депозитария, утвержденных указанным постановлением:
      в части первой пункта 40 слово «пятнадцати» заменить словом «семи»;
      дополнить пунктом 41-1 следующего содержания:
      «41-1. Уполномоченная организация после присвоения объектам депонирования депозитарных номеров в течение пяти рабочих дней выдает справку о регистрации объекта депонирования информационных систем, программных продуктов, программных кодов и нормативно-технической документации в депозитарии по форме, утвержденной уполномоченным органом.».
      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 18.09.2013 № 983 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).
      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 24.02.2014 № 136 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 24.02.2014 № 136 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 3 августа 2012 года № 1021

      Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правительства РК от 24.02.2014 № 136 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 2       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 3 августа 2012 года № 1021

      Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правительства РК от 24.02.2014 № 136 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).