Байланыс формасы

Мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен есепке алу қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 26 қарашадағы № 1497 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 30 қаңтардағы № 43 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 30.01.2016 № 43 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      РҚАО-ның ескертпесі.

      ҚР мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша 2014 жылғы 29 қыркүйектегі № 239-V ҚРЗ Заңына сәйкес ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 7 қазандағы № 18-02/898 бұйрығын қараңыз.

      2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Орман кодексінің 78-бабының 3-1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен есепке алу қағидалары бекітілсін.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2012 жылғы 26 қарашадағы
№ 1497 қаулысымен  
бекітілген      

Мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен есепке алу қағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен есепке алу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Орман кодексінің 78-бабының 3-1-тармағына сәйкес әзірленген және мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен есепке алу тәртібін айқындайды.
      2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) артықшылығы бар ағаш – дәл сондай орман өсiру жағдайларында өзiмен қатар өсiп тұрған, өзiмен бiр жастағы және фенологиялық нысандағы айналасындағы ағаштардан бiр немесе бiрнеше шаруашылық жағынан құндылық белгiлері мен қасиеттерi бойынша айтарлықтай асып түсетiн ағаш;
      2) артықшылығы бар ағаштар клондарының мұрағаттары – артықшылығы бар ағаштардың гендік қорын сақтау және тұқым қуалау қасиеттерін зерттеу мақсатында олардың вегетативтік тұқымдарын пайдалану арқылы өсірілген екпелер;
      3) вегетациялық кезең – өсімдіктердің өсу мен өрістеуі (вегетация) мүмкін болатын жылдың кезеңі;
      4) географиялық дақылдар - жаңа жағдайларда сынақтан өткiзу мақсатымен бiрнеше экотиптердiң (климатиптердiң) неғұрлым тән популяцияларының тұқымдық ұрығынан арнаулы әдiстемелер бойынша өсiрiлетiн тәжiрибелiк дақылдар;
      5) климатип – белгілі бір климаттық жағдайлардың әсерімен қалыптасқан экотип;
      6) клон – вегетативтік көбейту жолымен бір бастапқы дарақтан немесе апомиктикалық тұқымнан алынған және бірдей генотипі бар барлық ұрпақтардың (рамет) жиынтығы;
      7) орманның генетикалық резерваты – өсiмдiктер түрiне, түр тармағы популяциясының генетикалық-селекциялық тұрғыдан құнды бөлiгi бар орман учаскесi;
      8) орман тұқымы плантациясы (бұдан әрі – ОТП) – берілген тұқым қуалаушылық қасиеттерi және себу сапасы бар сорттық, элиталық немесе бұдан тұқымдарын жүйелі жоғары түрде (ұзақ уақыт бойы) алуға арналған артықшылығы бар ағаштардың тұқымды немесе вегетативтік ұрпағы болып табылатын өсімдіктердің арнаулы генетикалық схема бойынша отырғызылып, қолдан өсірілген екпесі;
      9) орман шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi орган (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) – орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсiру саласында басқару, бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттiк орган;
      10) сынақ дақылдары – генетикалық бағалау мақсатында арнайы әдістемемен артықшылығы бар ағаштарының, артықшылығы бар екпелердің, бірінші реттік орман тұқымы плантациялардың және тұрақты орман тұқым учаскелерінің тұқымдық ұрпағынан құрылған орман дақылдары.

2. Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді аттестаттау
тәртібі

      3. Мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді аттестаттауды осы салада мамандандырылған ұйымдар (бұдан әрі – мамандандырылған ұйымдар) жүзеге асырады.
      4. Мамандандырылған ұйымның бірінші басшысының бұйрығымен мынадай құрамда аттестаттау комиссиясы (бұдан әрі – Комиссия) құрылады:
      1) мамандандырылған ұйымның бірінші басшысының орынбасары (комиссия төрағасы);
      2) мамандандырылған ұйымның мамандары;
      3) уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің өкілі;
      4) аумағында селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілер анықталған мемлекеттік орман иеленушінің өкілі.
      5. Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді аттестаттау:
      1) анықталған және құрылған селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілердің аттестаттауға дайындығына қарай кез келген уақытта вегетациялық кезең ішінде;
      2) осы Қағидалардың 1 және 2-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді алдын ала есепке алу және іріктеу бойынша материалдар болған жағдайда жүзеге асырылады.
      6. Комиссия селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді анықтаған ұйым өкілдерінің және мемлекеттік орман иеленуші өкілдерінің қатысуымен тексеру орнына барып тексеріп, олардың нысаналы мақсатына сәйкес келуін айқындайды. Тексеруді өткізу мерзімі бір селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектіге 3 жұмыс күн есебінен белгіленеді.
      7. Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді тексеру нәтижелері бойынша Комиссияның қорытындысы осы Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мемлекеттік орман қоры аумағындағы селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді аттестаттау нәтижелері туралы актісінде (бұдан әрі – акт) көрсетіледі. Акт тексеру аяқталғаннан кейін бірден жасалады және оған қол қойылады.
      Комиссияның оң қорытындысы болған жағдайда Комиссия актіге қол қойғаннан кейін күнтізбелік 3 күн өткен соң селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілер аттестатталған болып есептеледі.
      8. Анықталған және құрылған селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілер өздерінің нысаналы мақсатына сәйкес келмеген жағдайда Комиссия теріс қорытынды береді.
      9. Аттестатталған селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерге актіге қол қойылғаннан кейін 5 жұмыс күн ішінде Комиссия осы Қағидалардың 4567-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша паспорттарды толтырады. Паспорттарға орамдық желіге немесе басқа тұрақты бағдарларға байланыстырылған селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілердің орналасуының сызбалық жоспарлары қоса беріледі.
      10. Аттестатталған селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерге паспорттар алты данада: біріншісі – мемлекеттік орман иеленуші; екіншісі – мемлекеттік орман иеленуші қарауында болатын мемлекеттік орган; үшіншісі – уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі, төртіншісі – мамандандырылған ұйым, бесіншісі – уәкілетті орган және алтыншысы – селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді анықтаған ұйым үшін жасалады.
      11. Аттестатталған селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілер:
      1) жергілікті жерде арнайы белгілерімен шектеледі, оларға осы Қағидалардың 8-қосымшасында көрсетілген орман шаруашылығы таңбалары басылады;
      2) осы Қағидалардың 910111213-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша тізілімдерге енгізіледі. Жиынтық ведомості мамандандырылған ұйым толтырады және жүргізеді.

3. Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді есепке алу
тәртібі

      12. Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді есепке алу, олардың жай-күйіне және нысаналы пайдаланылу дәрежесіне талдау жасау үшін мамандандырылған ұйым уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерінің және мемлекеттік орман иеленушілердің өкілдерімен бірлесіп жыл сайын оларды тексеріп отырады.
      13. Вегетациялық кезеңде көзбен шолу жолымен тексеру барлық аттестатталған селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерде жүргізіледі.
      14. Тексеру көлемі объектінің алаңына байланысты болады және осы Қағидалардың 14-қосымшасына сәйкес айқындалады.
      15. Әрбір селекциялық-генетикалық мақсаттағы объект бойынша оның қаз-қалпында ресімделуінің (шекаралық белгілердің және оларда жазбалардың болуы), оның жай-күйінің (ағаштарды зиянкестердің бүлдіру және ауруға шалдығу, механикалық зақымдар белгілерінің болуы, ұшарбаста кеуіп бара жатқан бұтақтардың сипаты және болуы, екінші қабаттың өсуі, ағаш астында өсімдіктердің өсуі), нысаналы пайдаланылуының сапасы (бүрлер, жемістер, тұқымдар, қалемшелер дайындау), сондай-ақ паспорттағы немесе жиынтық ведомостағы жазбалардың нақты деректерге сәйкестігі айқындалады.
      16. Мамандандырылған ұйым тексеру материалдарын талдайды, селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілердің бар-жоғы және олардың жай-күйі туралы осы Қағидалардың 15 және 16-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша уәкілетті орган мен олардың аумақтық бөлімшелеріне ағымдағы жылғы 15 желтоқсанға дейін жыл сайын ақпарат беріп отырады және оларды одан әрі пайдалану, қорғауды жақсарту, қаз-қалпында ресімдеу, қайта жаңарту (қалпына келтіру) немесе есептен шығару бойынша ұсыныстар енгізеді.
      17. Уәкілетті орган күнтізбелік 30 күн ішінде селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілердің бар-жоғы және олардың жай-күйі туралы ақпаратты қарайды және оларды қарағаннан кейін күнтізбелік 10 күн ішінде олардың жай-күйін одан әрі жақсарту, пайдалану немесе есептен шығару жөніндегі шаралар туралы уәкілетті органның бұйрық нысанындағы шешімін қабылдайды.
      18. Уәкілетті органның шешімі негізінде мамандандырылған ұйым күнтізбелік 30 күн ішінде селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілердің жиынтық ведомостарына, паспорттарына өзгерістер енгізеді және күнтізбелік 10 күнде орман орналастыру жұмыстарын жүргізу кезінде пайдалану үшін оларды мемлекеттік орман орналастыру ұйымына жеткізеді.

Мемлекеттік орман қоры        
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына       
1-қосымша              

Нысан

Артықшылығы бар ағашты алдын ала іріктеу карточкасы № _____

1. Облысы ___________________________________________________________
2. Әкімшілік ауданы _________________________________________________
3. Мемлекеттік орман иеленуші _______________________________________
4. Орманшылық _______________________________________________________
5. Орам № ___________________________________________________________
6. Телім № __________________________________________________________
Артықшылығы бар ағаштың орамда және телімде орналасуы туралы мәлімет
(орналасу схемасы, географиялық координаталары)

Ағаш табылған телімдегі екпелердің қысқаша сипаттамасы

7. Құрамы ________________ 8. Бонитет класы _________________________
9. Орман типі (орман өсу жағдайлары) ________________________________
10. Орташа жасы _____________________ жыл
11. Орташа толымдылығы ______________
12. Басты тұқым бойынша орташа биіктік _________________________ метр
13. Басты тұқым бойынша орташа диаметр _________________________ метр
14. Бөктердің тіктігі, экспозициясы _________________________________
15. Теңіз деңгейінен биіктігі __________________________________ метр
16. Санитариялық және орман патологиялық жағдайы ____________________

Іріктелген ағаштың негізгі таксациялық көрсеткіштері

17. Ағаш жасы ___________________________________________________ жыл
18. Ағаш діңінің диаметрі (ұшар басы) _____________________ сантиметр
19. Диаметрдің орташасынан асу % ____________________________________
20. Биіктігі ___________________________________________________ метр
21. Биіктіктің орташа биіктен артуы % _______________________________
22. Нысаналы мақсаты бойынша іріктеп алынатын ағашты сипаттайтын
көрсеткіштер (шайыр шығымдылығы, тұқым шашуының молдығы, тұқым
сапасы, сүрек құрылымы) _____________________________________________
Карточканы толтырған (лауазымы, тегi, қолы) _________________________
20__ жылғы «___» _____________

Ескертпе: телім екпесінің сипаттамасы орман орналастыру материалдарынан алынады.

Мемлекеттік орман қоры        
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына       
2-қосымша               

Нысан

Артықшылығы бар ағаштардың сынақ дақылдарын (географиялық,
экологиялық дақылдарды)
есепке алу карточкасы № _____________________
                          (керегі сызылады)

Тұқым _______________________________________________________________
1. Облысы ___________________________________________________________
2. Мемлекеттік орман иеленушісі ________ орманшылық _________________
орам _________________ телім ________________________________________
3. Учаске алқабы, га ________________________________________________
4. Өсу орнының жағдайлар типі _______________________________________
5. Отырғызу жылы ____________________________________________________
6. Сыналатын тұқымдастар мен клондар саны (экотиптер, сорттар) ______
7. Ағаштардың орналасуы (арақашықтығы, м) ___________________________
8. Қайталану саны ___________________________________________________
9. Өсімдіктер мен ұрпағының саны (дан-дейін), дана __________________
10. Бақылаудың бар-жоғы және оның сипаты ____________________________
11. Дақылдардың жай-күйі ____________________________________________
12. Объектінің отырғызу мақсатына сәйкестігі туралы және одан әрі
пайдалану режимі туралы комиссияның қорытындысы _____________________
13. Таралым-сорттарына, будан-сорттарына, клон-сорттарына
кандидаттарды бөлу жөніндегі ұсыныстар (тұқымдастар, клондар,
экотиптер сорттарының атаулары мен нөмірлері) _______________________
14. Объектіні күтіп ұстау және жай-күйін жақсарту жөнінде ұсынылатын
іс-шаралар __________________________________________________________

Артықшылығы бар ағаштардың сынақ дақылдары учаскесіндегі
(географиялық, экологиялық дақылдар және сорт сынау
учаскесінде) ағаштарды қайта есептеу ведомосы
(керегі сызылады)

Артықшылығы бар ағаштың № __ (артықшылығы бар ағаштардың тізілімі бойынша), сорттың атауы, шығу тегі

Қайталану

Ағаштар саны, дана

Сақталуы, %

Ағаштардың жай-күйі

1

2

3

4

5


1.
2.
3.

Тұқымдастығы, сорты, шығу тегі бойынша жиыны:

Учаске бойынша барлығы:
Бақылау

1.
2.
3.

Бақылау бойынша жиыны:
Карточканы толтырған (лауазымы, тегi, қолы) _________________________

20__ жылғы «___» _____________

Мемлекеттік орман қоры        
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына       
3-қосымша               

Нысан

____________________________ мемлекеттік орман қоры аумағындағы
(мемлекеттік орман иеленушінің)                                     
селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді
аттестаттау нәтижелері туралы
актісі

____________________________________________________ бұйрығына сәйкес
         (мамандандырылған ұйымның атауы)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________ құрамындағы
аттестаттау комиссиясы (комисcия мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты,
лауазымы) селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді тексерді.
      Тексеру нәтижесінде мыналар анықталды: ________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілердің нысаналы
мақсаттарын ескере отырып, олар аттестатталатын, жарамсыз деп
танылатын, есептен шығарылатын себептер жазылады. Бұл ретте әрбір
айда әрбір селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектінің көлемі
немесе олардың саны (ағаштар үшін), түр атауы, орманшылығы, орамы,
телімі көрсетіледі.
      Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілердің жай-күйін
жақсарту немесе оны қайта жаңарту мақсатында белгілі бір орман
шаруашылығы және өзге де іс-шараларды жүргізу қажет болған жағдайда
олардың тізбесін келтіреді.
      Комиссия анықталған және құрылған селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді ____________________________________________.
                            (аттестаттайды немесе қабылдамайды)

Аттестатталған селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілер

Р/с №

Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілердің атауы

Объектілердің саны

1

2

3
Комиссия мүшелерінің қолы:            (тегі, қолы)
                                      (тегі, қолы)
                                      (тегі, қолы)
                                      (тегі, қолы)
                                      (тегі, қолы)

Мемлекеттік орман қоры        
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына       
4-қосымша              

Нысан

Қазақстан Республикасы
Облысы ______________________________________________________________
Мемлекеттік орман иеленушісі ________________________________________
Түрлік атауы ________________________________________________________

Артықшылығы бар ағаштың № _____ (тізілім бойынша)
паспорты

1. Ағаштың орналасқан орны:
Орманшылық __________________________________________________________
Орам № ___________________ Телім № __________________________________
Мемлекеттік орман иеленушісі бойынша ағаш нөмірі ____________________
Табиғи тұрғысында ағаш қалай белгіленген ____________________________
Телімдегі артықшылығы бар ағаштың орналасуы (схемасы қоса беріледі)
2. Телімдегі екпелердің таксациялық сипаттамасы (қабат бойынша, ағаш
қайда өсірілген)

Құрамы

Класс жасы/жыл

Орташа

Бонитет классы

Толымдылығы

Қоры м3/га

Екпелердің селекциялық санаты

Морфологиялық немесе фенологиялық басым нысаны

Биіктігі (Н), метр

Диаметр (D), сантиметр

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Шығу тегі (табиғи - тұқымдық, өскіндік немесе дақылдық) _____________
_____________________________________________________________________
Орман түрі __________________________________________________________
Орманның өсу жағдайларының түрі _____________________________________
Өскіні ______________________________________________________________
Орман астары ________________________________________________________
Жамылғысы ___________________________________________________________
Топырақ және топырақ құрайтын жыныс _________________________________
Рельеф ______________________________________________________________
Көлбеулігі, бөктерінің экспозициясы _________________________________
Теңіз деңгейінен биіктігі ___________________________________________
Екпенің санитариялық жай-күйі _______________________________________
3. Артықшылығы бар ағаштың сипаттамасы:
Шығу тегі ___________________________________________________________
Фенологиялық, морфологиялық нысаны __________________________________
Жасы, жыл ___________________________________________________________
Биіктігі, метр ______________________________________________________
Дің диаметрі, сантиметр _____________________________________________
Дің көлемі, шаршы метр ______________________________________________
Өсу және даму классы (көз мөлшермен) ________________________________
Ұшар басының орташа диаметрі, метр __________________________________
Ұшар басының нысаны (конус тәрізді, сопақ цилиндр-тәрізді) және оның
симметриялылығы _____________________________________________________
Ұшар басының ұзындығы, метр ___________, діңнен биіктік (Н)% ________
Бұтақтардың қалыңдығы (қалың, орташа, жұқа)__________________________
Діңнің бұтаққа дейінгі ұзындығы, метр ____, діңнен биіктік (Н) % ____
Өлі бұтақтардың өсуі (жақсы, орташа) ________________________________
Дің нысаны (түзу, толық сүректі) ____________________________________
Биіктік өсімі көз мөлшерлік бағамен (жақсы, орташа) _________________
Дің және емен бойындағы сулы бұталардың дамуы (күшті, орташа, әлсіз)
_____________________________________________________________________
Қабық сипаттамасы (бояуы, сызаттануы және т.б.) _____________________
Ағаштың санитариялық жай-күйі, гүлдену және тұқымдану туралы
мәліметтер __________________________________________________________
Артықшылығы бар ағаштың екпелердің орташа көрсеткішімен
салыстырғандағы артықшылық көрсеткіштері:
биіктігі бойынша ______________ %, диаметрі бойынша _______________ %
Артықшылығы бар ағаштың мақсаты бойынша сипаттайтын көрсеткіштері
(іріктелген ағаштың және екпенің шайыр өнімділігі, мол тұқым беруі,
тұқым сапасы, сүрек текстурасы)
_____________________________________________________________________
10 метр радиустағы қоршаған ағаштардың қысқаша сипаттамасы (тұқым,
ағаштардың селекциялық санаты, ағаш сапасы), шаруашылық өкімдер _____
_____________________________________________________________________

Мына құрамдағы комиссия ағашты іріктеп, артықшылығы бар ағаштар
санатына қосты: _____________________ ұйым, тегі, қолы
                _____________________ ұйым, тегі, қолы
                _____________________ ұйым, тегі, қолы
                _____________________ ұйым, тегі, қолы
                _____________________ ұйым, тегі, қолы

      Паспорт _______ данада толтырылды

      20__ жылғы «___» ________________

4. Артықшылығы бар ағаштарды күтіп-баптау

Күні

Жүргізген іс-шаралардың атаулары

Жазбаны толтырған (қызметі, тегі, қолы)

1

2

3
5. Артықшылығы бар ағаштарды бақылау

Бақылау жылы

Өнімнің кезең бойынша бағаланауы, бақылау балы/күні

Бүрдің, (жемістің), тұқымның нақты өнімі, килограмм

Тұқым сапасы

Ағаштың зақымдануы (метеорологиялық, механикалық, фито-патологиялық)

Жазбаны толтырған (қызметі, тегі, қолы)

жаппай гүлденуі

жаппай түйін шығару

пісіп-жетілуінің басталуы

1

2

3

4

5

6

7

8

6. Тұқымдар мен қалемшелерді пайдалану

Материал түрі (тұқымдар қалемшелер)

Тұқымдар мен қалемшелердің жиналған немесе дайындалған күні

Тұқымдар (грамм) мен қалемшелердің (дана) саны

Сақтау жағдайлары мен мерзімі

Тұқымдар мен қалемшелердің қайда жіберілгені (облыс, орман шаруашылығы)

Қандай мақсат үшін

1

2

3

4

5

67. Артықшылығы бар ағаш ұрпағының қасиеттерін зерттеу нәтижелері ____
_____________________________________________________________________
Күні _____________ Қызметі, қолы ____________________________________
8. Элитаға ауыстыру (ірітеу) туралы қорытынды _______________________
_____________________________________________________________________
Күні _____________ Қызметі, қолы ____________________________________

      Ескертпелер:
      1. 4-8-бөлімдер бойынша жазбаларды мемлекеттік орман иеленуші толтырады;
      2. 7 және 8-бөлімдерде жазбалар артықшылығы бар ағаштардың қасиеттерін ұрпағы бойынша тексеріп алғаннан кейін ғылыми-зерттеу ұйымдарының зерттеу деректерінің негізінде толтырылады.

      Комиссия мүшелері:
                        _________________________________
                              (ұйым, тегі, қолы)
                        _________________________________
                              (ұйым, тегі, қолы)
                        _________________________________
                              (ұйым, тегі, қолы)
                        _________________________________
                              (ұйым, тегі, қолы)
                        _________________________________
                              (ұйым, тегі, қолы)

      20__ жылғы «___» _____________

Мемлекеттік орман қоры        
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына       
5-қосымша               

Нысан

Қазақстан Республикасы
Облысы ______________________________________________________________
Мемлекеттік орман иеленушісі ________________________________________
Ағаш тұқымының түрлік атауы (түр тармағы, экотип, нысаны) ___________

Клондар мұрағатының паспорты

Отырғызу жылы ________________ учаске № _____________________________
учаске алқабы ____________ га, клондар саны _________________________
1. Орналасқан жері:
Орманшылық __________________________________________________________
Орам № ____________________ Телім № _________________________________
Отырғызу тәсілі _____________________________________________________
Орман өсіру жағдайларының түрі ______________________________________
Орамдағы мұрағат байланымының схемасы (қоса беріледі)
Клондардың орналасу схемасы паспортқа қоса беріліп отыр.
2. Мұрағаттағы артықшылығы бар ағаштардың сипаттамасы

Р/с №

Тізілім бойынша ағаш нөмірі

Ағаштың шығу тегі (облысы, мемлекеттік орман иеленуші)

Егу саны

Ағаштың таксациялық және орман шаруашылығы ерекшеліктері (паспорт бойынша)

жасы

биіктігі (Н), метр

диаметр (D), сантиметр

бұтақтан тазартылуы

селекцияланатын белгісі

аттестаттаған жылы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

103. Шаруашылық және селекциялық іс-шаралар ведомосы

Р/с №

Жүргізілген күні

Клон нөмірі

Іс-шаралар атауы

Ескертпе

топырақ күтімі

мақсатты будандастыру (серіктестер)

бүр дайындау

қалемшелер дайындау

тұқымдар мен қалемшелер қайда пайдаланылды

1

2

3

4

5

6

7

8

9


4. Клондарды ғылыми тұрғыдан бақылау журналы

Клон нөмірі

Бақылау уақыты (жыл, ай)

Өсімдіктер саны

Орташа

Фенологиялық кезең (күні)

Ағаштың будандасу типі

Тұқымдануы, дана, грамм

Биіктігі (Н), метр

Диаметр (D), сантиметр

биіктіктеп өсе бастауы

гүлдене бастауы

биіктіктеп өсудің аяқталуы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      кестенің жалғасы

Тұқым сипаттамасы

Бүршік (жеміс) сипаттамасы

Салыстырманы шайыр өнімділігі

1000 тұқымның массасы, грамм

толық дәнділігі, %

зертханадағы шығымдылығы, %

тұқымның түсі

тұқым қанаттарының түсі

ұзындығы, ені, сантиметр

апофиз нысаны (жоғарғы бетінің сипаты)

түсі

11

12

13

14

15

16

17

18

19


      Ескертпе:
      1. Бақылаудағы будандастыру жұмыстарын арнайы әдістемені пайдалана отырып та орындайды, ал оларды жүргізу барысын тиісті құжаттамада көрсетеді.
      2. Ғылыми бақылау журналына енгізілетін көрсеткіштерді айқындау клондар мұрағаттарын құрудың ғылыми ұсыныстарына сәйкес жүргізіледі.

      Комиссия мүшелері: ____________________________________________
                                     (ұйым, тегі, қолы)
                         ____________________________________________
                                     (ұйым, тегі, қолы)
                         ____________________________________________
                                     (ұйым, тегі, қолы)
                         ____________________________________________
                                     (ұйым, тегі, қолы)
                         ____________________________________________
                                     (ұйым, тегі, қолы)

      20__ жылғы «___» _____________

Мемлекеттік орман қоры        
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына        
6-қосымша               

Нысан

Қазақстан Республикасы
Облысы ______________________________________________________________
Мемлекеттік орман иеленушісі ________________________________________
Ағаш тұқымының түрлік атауы (түр тармағы, экотип, нысаны) ___________

Географиялық (таралымдық-экологиялық) дақылдардың паспорты

Отырғызылған жылы _________________ Учаске алқабы ________________ га
1. Орналасқан орны:
Орманшылық __________________________________________________________
Орам № ________________ Телім № _____________________________________
Географиялық координаттары __________________________________________
2. Дақылдар туралы жалпы мәліметтер:
Сыналатын шығу түрлерінің саны (климат типтері, эдафотиптері) _______
Тәжірибенің қайталану саны __________________________________________
Тәжірибе жүргізуші (бастамашысы, кураторы, тікелей орындаушылар)
_____________________________________________________________________
Учаскенің топырақтық және топографиялық картасының бар-жоғы, олардың сақталу орны ________________________________________________________
Тәжірибенің жалпы бағасы (маңызы жойылған немесе күзету мен бақылауды
талап етеді) ________________________________________________________
3. Физикалық-географиялық сипаттамасы:
Физикалық -географиялық аймағы, кіші аймағы _________________________
Орман тұқым ауданы, кіші ауданы _____________________________________
Теңіз деңгейінен биіктігі ___________________________________________
Орманның өсу жағдайының түрі ________________________________________
Орман түрі __________________________________________________________
Алқап санаты (кеспеағаш, егістік, алаңқай, өртең) және оның
біркелкілігінің дәрежесі ____________________________________________
Макро және микро бедері _____________________________________________
Экспозиция ______ Еңістігі ________ Жерасты суларының деңгейі _______
Топырақ, аналық тұқымдығы ___________________________________________
Климат көрсеткіштері (дақылдардан _____________ км қашықтықта және
теңіз деңгейінен ___________________ метр биіктікте орналасқан
метеостанцияның мәліметтері бойынша):
а) орташа жылдық температура ________________________________________
б) жылдық жауын-шашын ___ миллиметр, вегетациялық кезеңде __ милиметр
в) температурасы 50С жоғары __________, 100С жоғары ________ болған
күндердің саны
г) 50С жоғары ______, 100С жоғары _______ температуралардың қосындысы
Аудандағы зерттелетін тұқымның өсу жағдайларының бірдейлігі
_____________________________________________________________________
Орман шаруашылығындағы ________ және облыстағы ___________ тұқымның
орташа бонитеті
_____________________________________________________________________
4. Дақылдар өсіру технологиясы:
Топырақты дайындау әдісі (тұтас, ішінара) ___________________________
Дақылдарды өсіру тәсілі (себу, отырғызу, механикаландырылған, қолмен) _____________________________________________________________________
Отырғызу материалының жасы __________________________________________
Алу әдісі (қатарлы, аттамалы-қатарлы, ұялы) _________________________
Ілеспелі тұқымдар және орын алмастыру схемалары _____________________
Блокта көшет отырғызу (себу) орындарын орналастыру және саны ________
Блоктардың көлемі және оларды орналастыру сипаты ____________________
Толықтырулар (жылы, жасы) ___________________________________________
Блоктар арасындағы шекараларды қаз-қалпында белгілеу ________________
5. Алқаптың контуры, оның орам жүйесі мен басқа да тұрақты
бағдарларға байланымы, қайталымдар мен блоктардың орналасу схемасы,
фотосхемасы (қоса беріліп отыр)
6. Аналық екпелер туралы мәліметтер

Тәжірибе схемасы бойынша пайда болу №

Облысы, мемлекеттік орман иеленушісі (координаттары)

Теңіз деңгейінен биіктігі, м

Орман типі

Жасы, жыл

Бонитет класы

Орташа

Екпенің сапалық классы мен селекциялық санаты

Тұқым жинау түрі (таралым, жеке ағаштар, орман алаңқайы және т.б.)

Массасы 1000 тұқым, г.

Биіктігі (Н), метр

Диаметр (D), сантиметр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
7. Дақылдардың өсуі туралы соңғы мәліметтер

тәжірибе схемасы бойынша пайда болу №

Фенологиялық түрлері және басқалары

Сақталған ағаштардың саны блок/га (қайталанулар бойынша жеке)

Бастапқы саннан сақталып қалғаны, %

Жойылу себептері

Орташа

Қанағаттанарлық діңі бар ағаштардың саны, %

Шаршы метр/га қоры

Аурулар мен зиянкестерге және жағымсыз факторларға төзімділігі

Биіктігі (Н), метр

Диаметр (D), сантиметр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Өлшеу күні _____________
8. Дақылдардың орман шаруашылық іс-шаралары:
8.1 Агротехникалық күтім

Жүргізу жылы

Іс-шаралар атауы

Күтім жасау технологиясы

Күтім жасау саны

1

2

3

4

8.2 Орман өсіру күтімі

Жүргізу жылы

Күтім атауы және қағидаттары (қураған ағаштарды, ілеспе тұқымдыларды, табиғи қоспаларды, сапасы төмен ағаштарды кесу)

Кесілген бөліктің сипаттамасы

Кесілген ағаш қоры

тұқым

Орташа биіктігі, метр

Орташа диаметрі, сантиметр

Дің сапасы

Шаршы метр/га

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9. Дақылдарды қорғау және ресімдеу:
Қоршау (қоршау қажеттілігі және түрі) _______________________________
Өртке қарсы іс-шаралар ______________________________________________
Блоктарды, қайталанатын жерлерді таңбалау, аншлагтар ________________
Басқалары (үзілімдерді тазалау, соқпақтарды, орман қабырғасын алыстату) ___________________________________________________________
10. Географиялық (таралымдық-экологиялық) дақылдарды зерттеу
материалдарын қамтитын әдебиет көздері, есептері:

Р/с

Автор

Зерттеу жылы

Библиографиялық мәліметтер

Аннотациялар (не зерттелді)

1

2

3

4

5


Комиссия мүшелері: __________________________________________________
                                 (ұйым, тегі, қолы)
                   __________________________________________________
                                 (ұйым, тегі, қолы)
                   __________________________________________________
                                 (ұйым, тегі, қолы)
                   __________________________________________________
                                 (ұйым, тегі, қолы)
                   __________________________________________________
                                 (ұйым, тегі, қолы)

      20__ жылғы «___» _____________

Мемлекеттік орман қоры       
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына       
7-қосымша               

Нысан

Қазақстан Республикасы
Облысы ______________________________________________________________
Мемлекеттік орман иеленушісі ________________________________________
Ағаш тұқымының түр атауы (қосымша түр, экотип, нысан)

Сынақ дақылдарының паспорты

Отырғызылған жылы _________________ учаске № ________________________
Учаске алқабы, га ___________________________________________________
Сыналатын артықшылығы бар ағаштардың саны ___________________________
1. Орналасқан жері:
Орманшылық __________________________________________________________
Орам № ____________ Телім № _________________________________________
Орамдағы сынақ екпелері учаскесінің орналасуы (схемасы қоса беріліп
отыр)
Тәжірибелік, бақылау, аралық қайталанулар мен бөлінген орындардың
орналасуы (схемасы қоса беріліп отыр)
2. Учаскенің орман өсу және топырақ-гидрогеологиялық сипаттамасы:
Орналасу орны _______________________________________________________
Орман түрі және бонитет классы ______________________________________
Топырақ түрі, механикалық құрамы ____________________________________
Негізгі қоректену элементтерінің құрамы және рН тұз
Қарашірік ___________ % К2О ____________ миллиграмм/100 грамм топырақ
рН(тұз) ___________________ Р2О5 ____________________ мг/100г топырақ
Суда еритін тұздардың тығыз қалдығы _______________________________ %
Топырақтың қоректену элементтерімен қамтамасыз етілу дәрежесі және
топырақ ерітіндісінің реакциясы _____________________________________
_____________________________________________________________________
Жерасты суларының тереңдігі ____________________________________ метр
Топырақтың орман өсіруге жарамдылығы және құнарлылығының деңгейі
туралы қорытынды ____________________________________________________
3. Сынақ екпелерін отырғызу тәсілі: артықшылығы бар ағаштардың
тұқымынан өсірілген өскіндерді (көшеттерді) отырғызу (өсімдік жасын
көрсету); себу арқылы (емен, жаңғақ) ________________________________
Учаскені дайындау агротехникасы және топырақты өңдеу ________________
Отырғызу (себу) схемасы: қатардағы және қатар араларындағы
арақашықтық, 1 га шаққанда отырғызу орнының саны ____________________
4. Тәжірибе мақсатына түпкілікті қол жеткізу үшін сынақтар ұзақтығы
(дақылдар жасы көрсетілсін) _________________________________________
5. Орман өсу жағдайларының түрі _____________________________________
6. Бастапқы материалдың сипаттамасы
6.1. Артықшылығы бар ағаштар

Р/с №

Артықшылығы бар ағаштың тізілім бойынша нөмірі

Ағаштың шығу тегі (облысы, мемлекеттік орман иеленуші, ОТП, клон мұрағаттары)

Қайталанулар саны

Отырғызу кезіндегі барлық қайталану өсімдіктерінің саны

Ағаштың таксациялық және орман өсірушілік ерекшеліктері (паспорт бойынша)

жасы

Биіктігі (Н), метр

Диаметр (D), сантиметр

бұтақтардан тазартылуы

селекцияландыру белгісі

аттестталған жылы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
6.2. Тұқым материалы

Р/с №

Артықшылығы бар ағаштың тізілім бойынша нөмірі

Бүрлер сипаттамасы

Тұқым

Көрсеткіштердің алынған жылы

Орташа диаметрі, миллиметр

Орташа ұзындығы, миллиметр

нысан коэффициенті

Апофиза тегі

түсі

Массасы, 1000 дана, грамм

Тұқым түсі

Тұқым қанаттарының түсі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
6.3. Өскіндер, өркендер

Р/с №

Есепке алу уақыты

Артықшылығы бар ағаштың тізілім бойынша нөмірі

Тұқым жарнағының орташа саны

Өнгіштігі %

Өскіндердің сақталуы, %

Орындаушы (лауазымы, тегі, қолы)

1

2

3

4

5

6

7
6.4. Қалемшелер, көшеттер

Р/с №

Есепке алу уақыты

Артықшылығы бар ағаштың тізілім бойынша нөмірі

Орташа биіктігі, см

Фитоинфекцияға төзімділігі, %

Сақталуы %

Орындаушы (лауазым, тегі, қолы)

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

7. Сынақ дақылдарына күтім жасау іс-шаралары

Жылы

Күні

Іс-шаралардың атаулары және қысқаша сипаттамасы (топырақты күтіп баптау, күтім жасау мақсатында кесу, зиянкестермен және аурулармен күресу)

Қарқындылығы, %

Жазбаны толтырған (лауазымы, тегі, қолы)

1

2

3

4

5


8. Сынақ нәтижелері
Дақыл _________________________ жыл

Бөлінген орынның қайталанудың нөмірі

Есепті жүргізу уақыты

Артықшылығы бар ағаштың тізілім бойынша нөмірі

Орташа биіктігі, сантиметр

Орташа диаметрі, сантиметр

Сақталуы, %

Шайыр өнімділігі миллиметр/тәулік

Экстремалдық әсерлерге төзімділігі

Сүректің сапасы

Дің сапасы

Орындаушы (лауазымы, тегі, қолы)

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12
Комиссия мүшелері: __________________________________________________
                                 (ұйым, тегі, қолы)
                   __________________________________________________
                                 (ұйым, тегі, қолы)
                   __________________________________________________
                                 (ұйым, тегі, қолы)
                   __________________________________________________
                                 (ұйым, тегі, қолы)
                   __________________________________________________
                                 (ұйым, тегі, қолы)

      20__ жылғы «___» _____________

Мемлекеттік орман қоры        
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына        
8-қосымша               

Нысан

Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді жергілікті
жерде шектейтін орман шаруашылығы белгілері

Объектілер

Жазбалар шифрлары

Белгілер

1. Клондар мұрағаттары

21-16
КАР - 97
2,5

Орам нөмірі – телім нөмірі
Атауы – отырғызу жылы
Алқабы, га

2. Генетикалық орман резерваты

53-12
ОГР – 04
105,5

Орам нөмірі – телім нөмірі
Атауы – отырғызу жылы
Алқабы, га

3. Географиялық (таралымдық-экологиялық) дақылдар

81-25
ГЕ – 95
3,7

Орам нөмірі – телім нөмірі
Атауы – отырғызу жылы
Алқабы, га

4. Сынақ дақылдары

31-27
СЕ – 99
3,7

Орам нөмірі-телім нөмірі
Атауы - отырғызу жылы
Алқабы, га

      Ескертпе:
      1. Бағану алқаптарды шектейтін сызықтардың қиылысына (бұрыштарда) орнатылады. Бағанның жазуы бар беттері учаске жаққа, ал қырлары учаскенің ортасына бағытталады.
      2. Жазбалар трафарет бойынша және 56-8480 ОСТ-қа сәйкес жазылуы тиіс.
      3. Артықшылығы бар ағаштар 1,3 метр биіктікте ағаш діңіне ақ майлы бояумен ені кемінде 10 сантиметр жолақ тартылып, қос нөмірі (ақ түстің үстінен қара бояумен): алымында - тізілім бойынша ағаштың нөмірі, бөлімінде - ағаштың мемлекеттік орман иеленушісі бойынша нөмірі жазылып белгіленеді.

Мемлекеттік орман қоры        
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына        
9-қосымша               

Нысан

______________________________ бойынша
(облысы)       
артықшылығы бар ағаштардың тізілімі ___________________________
                                       (ағаш тұқымының түрлік атауы)

Тізілім бойынша ағаштың реттік нөмірі

Ағаштың орналасу орны

мемлекеттік орман иеленуші бойынша ағаш нөмірі

Ағаштың негізгі таксациялық сипаттамасы

ескертпе (селекциялық белгісі)

жасы, жыл

екпелердің орташа көрсеткішінен биіктігі, метр/%

екпелердің орташа көрсеткішінен диаметрі, сантиметр/%

бұтақсыз бөлігі, дің биіктігінен метр/%

мемлекеттік орман иеленушісі, орманшылық

орам нөмірі

телім нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Мемлекеттік орман қоры       
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына       
10-қосымша             

Нысан

Генетикалық орман резерваттарының тізілімі
_____________________________
(облысы)

тізілім бойынша №

Ағаш тұқымы

Алаңы, га

Орман тұқым ауданы (кіші ауданы)

Орналасу орны

Аттестаттау күні

Ескертпе

мемлекеттік орман иеленушісі орманшылық

орам, телім №

1

2

3

4

5

6

7

8

Кітап жүргізуге жауапты адам:

Р/с №

Тегі, аты, әкесінің аты

Лауазымы

Жауапты адамның кітапты толтыру уақыты

Қолы

басталуы

аяқталуы


1

2

3

4

5

6Мемлекеттік орман қоры       
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына       
11-қосымша              

Нысан

Артықшылығы бар ағаштар клондары мұрағаттарының тізілімі
______________________________
(облысы)

тізілім бойынша №

Ағаш тұқымы

Алаңы, га

Орман тұқым ауданы (кіші ауданы)

Орналасу орны

Аттестаттау күні

Ескертпе

мемлекеттік орман иеленушісі орманшылық

орам, телім №

1

2

3

4

5

6

7

8

Кітап жүргізуге жауапты адам:

Р/с №

Тегі, аты, әкесінің аты

Лауазымы

Жауапты адамның кітапты толтыру уақыты

Қолы

басталуы

аяқталуы


1

2

3

4

5

6Мемлекеттік орман қоры       
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына       
12-қосымша              

Нысан

Географиялық дақылдардың тізілімі
______________________________
(облысы)

тізілім бойынша №

Ағаш тұқымы

Алаңы, га

Орман тұқым ауданы (кіші ауданы)

Орналасу орны

Аттестаттау күні

Ескертпе

мемлекеттік орман иеленушісі орманшылық

орам, телім №

1

2

3

4

5

6

7

8

Кітап жүргізуге жауапты адам:

Р/с №

Тегі, аты, әкесінің аты

Лауазымы

Жауапты адамның кітапты толтыру уақыты

Қолы

басталуы

аяқталуы


1

2

3

4

5

6Мемлекеттік орман қоры       
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына       
13-қосымша             

Нысан

Сынақ дақылдарының тізілімі
______________________________
(облысы)

тізілім бойынша №

Ағаш тұқымы

Алаңы, га

Орман тұқым ауданы (кіші ауданы)

Орналасу орны

Аттестаттау күні

Ескертпе

мемлекеттік орман иеленушісі орманшылық

орам, телім №

1

2

3

4

5

6

7

8

Кітап жүргізуге жауапты адам:

Р/с №

Тегі, аты, әкесінің аты

Лауазымы

Жауапты адамның кітапты толтыру уақыты

Қолы

басталуы

аяқталуы


1

2

3

4

5

6Мемлекеттік орман қоры        
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына        
14-қосымша               

Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілердің тексеру
көлемдерін айқындау

Р/с №

Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілер орналасқан алқап

Тексеруге жататын алқап

1

2

3

1.

6 га дейін

Барлық аумақ

2.

6-дан 50 га дейін

Жалпы аумақтан 20 %

3.

50-ден 100 га дейін

Жалпы аумақтан 15 %

4.

100 га және одан көп

Жалпы аумақтан 5 %

      Ескертпе: егер объект алқабында орман өрті болса, оның бүкіл алқабы тексерілуге жатады.

Мемлекеттік орман қоры        
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына       
15-қосымша              

Нысан

20__ жылғы жағдай бойынша _______________________ облысында
селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілердің бар-жоғы және
олардың жай-күйі

Р/с №

Мемлекеттік орман иеленуші, объектінің атауы

Өткен түгендеудің деректері га/дана

20__ жылы деректері га/дана

Тұқым атауы

Объектінің орналасу орны

Ескертпе (қалған объектілерге ұсынылған іс-шаралар), объектілерді есептен шығару және оларды нысаналы мақсаты бойынша пайдалану себептері

орманшылық

орам

телім

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

2.

3.


Облыс бойынша жиыны:

оның ішінде:

тұқымдар бойынша:
1.

шырша
2.

қарағай
3.

Сексеуіл, бұдан әрі тұқымдар бойынша

Мамандандырылған ұйымның басшысы ____________________________________
                                   (тегі, аты, әкесінің аты, қолы)
М.О.

Мемлекеттік орман қоры       
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына       
16-қосымша             

Нысан

20__ жылғы түгендеудің қорытындылары бойынша Қазақстан
Республикасындағы селекциялық-генетикалық мақсаттағы
объектілердің жиынтық ведомосы

Тұқым

Артықшылығы бар ағаштар, дана

Генетикалық орман резерваттары, га

Географиялық дақылдар, га

Артықшылығы бар ағаштар клондарының мұрағаттары, га

Таралымдардың сынақ дақылдары, га

Артықшылығы бар ағаштардың сынақ дақылдары, га

Будандардың сынақ дақылдары, га

Басқа объектілер, га

1

2

3

4

5

6

7

8

9

облысы

Барлығы

оның ішінде:

шырша

қарағай

Сексеуіл, бұдан әрі тұқымдар бойынша

бұдан әрі барлық облыстар бойынша

Республика бойынша барлығы

оның ішінде:

шырша

қарағай

Сексеуіл, бұдан әрі тұқымдар бойынша

Мамандандырылған ұйымның басшысы ____________________________________
                                   (тегі, аты, әкесінің аты, қолы)
М.О.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады