Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйлерді жекешелендiру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 2 шілдедегі № 673 қаулысы.

      "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңы 10-1-бабының 6-1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйлерді жекешелендiру қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулыға 1, 2-қосымшаларға (қызмет бабында пайдалану үшін) сәйкес Қазақ КСР Министрлер Кабинетiнiң, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

С. Ахметов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 2 шілдедегі
№ 673 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйлерді жекешелендiру қағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйлерді жекешелендiру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуiрдегi Заңының 10-1-бабының 6-1) тармақшасына сәйкес әзірленді және мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйлерді жекешелендіру тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) мемлекеттік тұрғын үй қоры – мемлекетке меншік құқығында тиесілі және коммуналдық тұрғын үй қорына, мемлекеттік кәсіпорынның тұрғын үй қорына, сондай-ақ мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорына кіретін тұрғын үйлер;

      2) коммуналдық тұрғын үй қоры – тұрғын үйлерді пайдалануға беру жөніндегі арнайы мемлекеттік мекемеге бекітілген, жергілікті атқарушы органдардың қарауындағы тұрғын үйлер;

      3) мемлекеттік кәсіпорынның тұрғын үй қоры – мемлекеттік кәсіпорынның қарауындағы тұрғын үйлер;

      4) мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қоры – тұрғын үйлерді пайдалануға беру жөніндегі арнайы мемлекеттік мекемені қоспағанда, мемлекеттік мекемелердің қарауындағы тұрғын үйлер;

      5) тұрғынжай - тұрақты тұруға арналған және соған пайдаланылатын, белгіленген санитариялық-эпидемиологиялық, техникалық және басқа да міндетті талаптарға сай келетін жеке тұрғын үй бірлігі (дара тұрғын үй, пәтер, жатақханадағы бөлме);

      6) тұрғынжайды жекешелендіру - азаматтарға мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілген, өздері тұратын тұрғынжайларды немесе тұрғын үй- жайларды (пәтерлерді) меншігіне сатып алуы, ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады;

      7) қызметтік тұрғын үй – мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан берілетін және өздерінің еңбек қатынастарының сипатына байланысты міндеттерін орындауы кезеңінде, оның ішінде мемлекеттік қызметшілердің ротациясын жүзеге асырған кезде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасына сәйкес жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысатын Қазақстан Республикасының азаматтарын қоныстандыруға арналған айрықша құқықтық режимі бар тұрғын үй;

      8) қызметтік тұрғын жайға теңестірілген тұрғын жай – коммуналдық тұрғын үй қорынан мемлекеттік қызметшілерге, бюджеттік ұйымдардың қызметкерлеріне, әскери қызметшілерге, ғарышкерлікке кандидаттарға, ғарышкерлерге, арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлеріне және мемлекеттік сайланбалы қызмет атқаратын адамдарға немесе мемлекеттік кәсіпорынның тұрғын үй қорынан осы мемлекеттік кәсіпорынның қызметкерлеріне берілетін тұрғын жай;

      9) жатақхана – еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін адамдардың, оқу кезеңінде студенттер (курсанттар, аспиранттар) мен оқушылардың, сондай-ақ жатақхананың меншік иесімен немесе иесімен еңбек шарты бар басқа да адамдардың тұруы үшін арнайы салынған немесе қайта жабдықталған тұрғын ғимарат;

      10) тұрғын үйдің қалдық құны – тұрғын үйдің табиғи тозуын шегергендегі тұрғын үйдің бастапқы құны;

      11) өтініш беруші – осы Қағидаларға сәйкес мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді жекешелендіруге өтініш берген тұлға;

      12) тұрғын жайды жалдау (жалға алу) шарты – оған сәйкес жалдауға беруші (жалға беруші) жалдаушыға (жалға алушыға) тұрғын жайды не оның бір бөлігін тұрақты немесе уақытша иелену және пайдалану құқығын беретін шарт;

      13) жалдаушы (жалға алушы) – тұрғын жайды жалдау шартындағы тұрғын жайды немесе оның бір бөлігін тұрақты немесе уақытша иеленуге және пайдалануға алушы тарап;

      14) бюджеттік ұйымдар - мемлекеттік мекемелер және қазыналық кәсіпорындар;

      15) ведомстволық тұрғын үй қоры – мемлекеттік мекемелердің теңгерімінде тұрған, тұрғын үй комиссиясының шешімі бойынша ауысу тәртібімен лауазымға тағайындалатын мемлекеттік қызметшілерге лауазымдық міндеттерін орындау кезеңінде тұру үшін одан әрі жекешелендіру құқығынсыз беруге арналған қызметтік тұрғын үйлер.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 322 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.12.2015 № 1072 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      3. Мемлекеттік қызметшілер мен бюджеттік ұйымдардың, мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлері, ғарышкерлікке кандидаттар, ғарышкерлер, мемлекеттік сайланбалы қызмет атқаратын адамдар, егер олар мемлекеттік қызметте, мемлекеттік кәсіпорында немесе бюджеттік ұйымдарда (мемлекеттік сайланбалы қызметте болу мерзімін қоса алғанда) кемінде он жыл (жиынтығында) жұмыс істесе, сондай-ақ, егер еңбек қатынастары мынадай негіздер бойынша:

      1) ұйымның таратылуы, қызметкерлер санының немесе штатының қысқартылуы бойынша;

      2) одан әрi жұмыс iстеуге кедергi келтiретiн сырқатына байланысты;

      3) зейнеткерлікке шығуына байланысты тоқтатылса, жұмыс iстеген мерзiмiне қарамастан, өздерi тұратын қызметтiк тұрғын жайларға теңестiрiлген тұрғын жайларды қалдық құны бойынша жекешелендiре алады.

      Ғарыш қызметі саласында он бес жылдан астам жұмыс өтілі бар ғарышкерлікке кандидаттар, ғарышкерлер тұрғын жайды өтеусіз жекешелендіреді.

      Қызметтiк тұрғын жайға теңестiрiлген тұрғын үй берілген қызметкер қайтыс болған жағдайда, жекешелендіру құқығы қайтыс болған (қаза тапқан) адамның жұмыс iстеген мерзiмiне қарамастан, қайтыс болған (қаза тапқан) адамның отбасы мүшелеріне өтеді.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 322 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттiк мекемелердің қызметкерлері мен судьялар, егер олар мемлекеттiк қызметте, бюджеттiк ұйымдарда, мемлекеттік кәсіпорындарда немесе судья лауазымында (мемлекеттiк сайланбалы қызметте болу мерзiмiн қоса алғанда) кемiнде он жыл (жиынтығында) жұмыс iстесе, сондай-ақ, егер еңбек қатынастары мынадай негіздер бойынша:

      1) ұйымның таратылуы, қызметкерлер санының немесе штатының қысқартылуы бойынша;

      2) одан әрi жұмыс iстеуге кедергi келтiретiн сырқатына байланысты;

      3) зейнеткерлікке шығуына байланысты тоқтатылса, жұмыс iстеген мерзiмiне қарамастан, өздерi тұратын қызметтiк тұрғын үйлерді қалдық құны бойынша жекешелендiре алады.

      Қызметтiк тұрғын жай берілген қызметкер қайтыс болған жағдайда, жекешелендіру құқығы қайтыс болған (қаза тапқан) адамның жұмыс iстеген мерзiмiне қарамастан, қайтыс болған (қаза тапқан) адамның отбасы мүшелеріне өтеді.

      Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасына сәйкес жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысушы ретінде қызметтік тұрғын үйлер берілген Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандар, егер олар қызметтік тұрғын үйде кемінде бес жыл тұрған болса, өздері тұратын қызметтiк тұрғын үйлерді қалдық құны бойынша жекешелендiре алады.

      2013 жылғы 1 қаңтарға әскери қызметте күнтiзбемен есептегенде он және одан да көп жыл болған әскери қызметшiлер мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілген қызметтiк тұрғын жайды осы Қағидаларда көзделген шарттарда және тәртiппен (жабық және оқшауландырылған әскери қалашықтарда, шекара заставаларында және комендатураларда орналасқан тұрғын үйлердi қоспағанда) жекешелендiруге құқылы.

      2013 жылғы 1 қаңтарға әскери қызметте күнтiзбемен есептегенде он бес және одан да көп жыл болған әскери қызметшiлер күнтiзбемен есептегенде әскери қызметтiң жиырма жылы өткеннен кейiн қызметтiк тұрғын үйдi өтеусiз жекешелендiруге құқылы.

      Күнтізбелік есеппен еңбек сіңірген жылдары жиырма жыл және одан көп ішкі істер органдары қызметкерлерінің және теріс себептер бойынша қызметтен шығарылған қызметкерлерді қоспағанда, қызметтен шығарылған және күнтізбелік есеппен еңбек сіңірген жылдары жиырма жыл және одан көп қызметкерлердің, сондай-ақ күнтізбелік есеппен еңбек сіңірген жылдары он жыл және одан көп және асырауында мүгедек балалары бар қызметкерлердің мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілген, өздері тұратын тұрғын үйді өтеусіз жекешелендіріп алуға құқығы бар.

      Ішкі істер органдарында қызмет өткеру кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) ішкі істер органдары қызметкерінің отбасы мүшелерінің қаза тапқан (қайтыс болған) адамның еңбек сіңірген жылдарына қарамастан, мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілген тұрғын үйін өтеусіз жекешелендіріп алуға құқығы бар.

      Берілген қызметтік тұрғын үйді жекешелендіру құқығы болған ішкі істер органдарының зейнеткері қайтыс болған жағдайда, жекешелендіру құқығы қаза тапқан (қайтыс болған) адамның отбасы мүшелеріне өтеді.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 23.10.2014 № 1132 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.04.2015 № 322 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.12.2015 № 1072 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 31.03.2016 № 173 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.10.2018 № 637 қаулыларымен.

      5. Қызметін өткерген кезеңде сол елдi мекенде қызметтiк тұрғын үйге теңестiрiлген тұрғын үй берiлген әскери қызметшiлер, арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері әскери қызметтегі, арнаулы мемлекеттік органдарда қызметтегі он жыл әскери қызмет өтілінен кейiн, ал еңбек сiңiрген жылдары, науқастануы немесе штаттың қысқаруы бойынша қызметтен босаған кезде қызмет мерзiмiне қарамастан, оны (әскери қалашықтарда, шекара заставаларында және өзге де жабық объектiлерде орналасқан тұрғын үй-жайларды қоспағанда) жекешелендiруге құқылы.

      Мұндай тұрғын жайларды оның жабық және оқшауландырылған әскери қалашықтарда, шекара заставаларында орналасуының салдарынан жекешелендіру мүмкін болмаған жағдайларда, жекешелендіру құқығы басқа жерлерден сатып алу (салу) үшін тиісті тұрғын үйдің құнымен өтеледі.

      Күнтiзбемен есептегенде жиырма және одан да көп жыл еңбек сiңiрген әскери қызметшілер, арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері тұрғын үй-жайды өтеусіз жекешелендiруге құқылы.

      Қызметтiк тұрғын жайға теңестiрiлген тұрғын жай берілген әскери қызметші немесе арнаулы мемлекеттік органның қызметкері қайтыс болған жағдайда, жекешелендіру құқығы қайтыс болған (қаза тапқан) адамның жұмыс iстеген мерзiмiне қарамастан, қайтыс болған (қаза тапқан) адамның отбасы мүшелеріне өтеді.

      Осы тармақта көзделген жеңілдіктер бір рет қолданылады.

      Көрсетілген жеңілдіктер кемінде жиырма жыл қызмет атқарған, әскери атақтарға ие болу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға да қатысты қолданылады.

      6. Бірнеше жалдаушы тұратын тұрғын үйдi барлық жалдаушылардың және олардың кәмелетке толған отбасы мүшелерiнiң келiсiмiмен ғана жекешелендiруге болады. Бұл жағдайда тұрғын үй барлық жалдаушылардың ортақ үлестiк меншiгiне өтедi.

      7. Мыналар мемлекеттік тұрғын үй қорынан өздері тұратын тұрғын үйлерді меншігіне өтеусіз алады:

      1) Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушылары. Тұрғын үй берілген Ұлы Отан соғысының мүгедегі немесе қатысушысы қайтыс болған жағдайда, оны өтеусіз алу құқығы оның отбасы мүшелеріне өтеді;

      2) 1 және 2-топтағы мүгедектер;

      3) Чернобыль атом электр станциясындағы апаттың, басқа да радиациялық апаттар мен азаматтық немесе әскери мақсаттағы объектiлердегі авариялардың салдарларын жоюға қатысқан, сондай-ақ ядролық сынақтар мен оқу-жаттығуларға тікелей қатысқан адамдар;

      4) Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен Қазақстан Республикасының азаматтары;

      5) бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағын қорғау кезінде, әскери қызметтің өзге де міндеттерін басқа кезеңдерде орындау кезінде немесе майданда болуға байланысты ауруға шалдығу салдарынан, сондай-ақ Ауғанстанда немесе ұрыс қимылдары жүргiзiлген басқа да мемлекеттерде әскери қызметін өткеру кезiнде жаралану, контузия алу, мертiгу салдарынан мүгедек болған әскери қызметшілер;

      6) Арал маңындағы экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен Қазақстан Республикасының азаматтары;

      7) теріс себептер бойынша қызметтен шығарылған әскери қызметшілерді және қызметкерлерді қоспағанда, күнтізбелік есеппен жиырма және одан көп жыл еңбек сіңірген әскери қызметшілер, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдардың және ішкі істер органдарының қызметкерлері;

      7-1) "Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайды қоспағанда, арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткеру кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) арнаулы мемлекеттік орган қызметкерінің немесе әскери қызметшісінің отбасы мүшелері, бейбіт уақытта әскери қызмет міндетін атқару кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) әскери қызметшінің отбасы мүшелері, сондай-ақ қаза тапқан (қайтыс болған) адамның еңбек сіңірген жылдарына қарамастан, ішкі істер органдарында қызмет өткеру кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) ішкі істер органдары қызметкерінің отбасы мүшелері;

      8) ғарышкерлікке кандидаттар, ғарышкерлер. Тұрғын үй берілген ғарышкерлікке кандидат, ғарышкер қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда, оны өтеусіз алу құқығы қаза тапқан (қайтыс болған) адамның мұрагерлеріне ауысады;

      9) күнтізбелік есеппен еңбек сіңірген жылдары жиырма жыл және одан көп ішкі істер органдарының қызметкерлері және теріс себептер бойынша қызметтен шығарылған қызметкерлерді қоспағанда, қызметтен шығарылған және күнтізбелік есеппен еңбек сіңірген жылдары жиырма жыл және одан көп қызметкерлер, сондай-ақ күнтізбелік есеппен еңбек сіңірген жылдары он жыл және одан көп және асырауында мүгедек балалары бар қызметкерлер;

      10) ішкі істер органдарында қызмет өткеру кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) ішкі істер органдары қызметкерінің отбасы мүшелері;

      11) саяси қуғын-сүргіндер құрбандары, сондай-ақ "Жаппай саяси қуғын-сүргіндер құрбандарын ақтау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ақталған, мүгедектігі бар немесе зейнеткерлер болып табылатын саяси қуғын-сүргіндерден зардап шеккен адамдар;

      12) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 16.10.2018 № 637 қаулысымен.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 23.10.2014 № 1132 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.04.2015 № 322 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.10.2018 № 637 қаулыларымен.

      8. Коммуналдық тұрғын үй қорынан халықтың әлеуметтік осал топтарына берiлетiн тұрғын үйді жалдаушы қалдық құны бойынша жекешелендiре алады.

      9. Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан тұрғын үйдi жалдаушы кәмелетке толған отбасы мүшелерiнiң келiсiмiмен және кәмелетке толмағандардың құқықтарын ескере отырып, жекешелендiреді.

      10. Мыналар:

      1) олардың бірі сатып алуды жүзеге асыруға келіспеген жағдайда, жекелеген жалдау шарттарына сәйкес бірнеше жалдаушыға жалға берілетін;

      2) уақытша құрылыстардағы;

      3) белгіленген санитариялық-эпидемиологиялық және техникалық талаптарға сай келмейтін;

      4) одан әрі тұруға жарамсыз болуына байланысты тұрғын емес үй-жайлар етіп қайта жабдықталуға тиіс;

      5) әскери қалашықтардың, шекара заставаларының және өзге де жабық объектiлердің аумағында орналасқан;

      6) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда орналасқан;

      7) бұзылуға тиіс;

      8) жалғыз тұрғын үйі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен авариялық жағдайда деп танылған Қазақстан Республикасы азаматтарының пайдалануына коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген;

      8-1) ауысу тәртібімен лауазымға тағайындалған мемлекеттік қызметшілерге лауазымдық міндеттерін орындау кезеңіне ведомстволық тұрғын үй қорынан берілген;

      9) "Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, арнаулы мемлекеттік органдардың тұрғын үй қорынан қызметкерлерге 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген тұрғын үйлерді жекешелендіруге болмайды.

      Еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін адамдарға, оқу кезеңінде студенттерге (курсанттарға, аспиранттарға) және оқушыларға берілген төсектік үлгідегі, сондай-ақ бөлмелік үлгідегі тұрғын үй-жайлар да жекешелендіруге жатпайды.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 322 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) ; 26.12.2015 № 1072 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      11. Азаматтың тұрғынжайды жекешелендіру құқығын іске асырудан бас тартуы үшін негіз болып табылмайтын тұрғынжайды купондық тетік арқылы жекешелендіруді жүзеге асыруды қоспағанда, Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік тұрғын үй қорынан бір тұрғынжайды ғана жекешелендіруге құқылы.

      Негізгі жалдаушының отбасы мүшесінің бұрын жекешелендірілген тұрғынжайда елу пайыздан кем үлесінің болуы кейіннен оның мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғынжайды жекешелендіру құқығын іске асыруына кедергі болмайды.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 322 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      11-1. Егер Қазақстан Республикасының азаматтары:

      1) Қазақстан Республикасының аумағында меншік құқығында өзге тұрғынжайы болса, бұл ретте тұрғынжайда елу пайыздан кем үлесінің болуы есепке алынбайды;

      2) Қазақстан Республикасының аумағында ипотекалық тұрғын үй қарызы шарты бойынша міндеттемесі болса;

      3) жекешелендіруге өтініш берген кезге дейін соңғы бес жыл ішінде өздеріне меншік құқығында тиесілі болған тұрғынжайды иеліктен шығарса, олар мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілген тұрғынжайды жекешелендіре алмайды.

      Ескерту. 11-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 322 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді жекешелендіру
тәртібі

      12. Тұрғын үйді жекешелендіру туралы шешімді мыналар қабылдайды:

      1) коммуналдық тұрғын үй қорынан – жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй комиссиялары;

      2) мемлекеттік кәсіпорындардың тұрғын үй қорынан – мемлекеттік кәсіпорындардың тұрғын үй комиссиялары;

      3) мемлекеттік мекемелердің тұрғын үй қорынан – мемлекеттік мекемелердің тұрғын үй комиссиялары.

      Тұрғын үй комиссиялары туралы үлгі ережені тұрғын үй қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыратын уәкілетті орган бекітеді.

      13. Тұрғын үйді жекешелендіру осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес тұрғын үйді жекешелендіру туралы шартпен ресімделеді.

      14. Өтініш беруші жекешелендіру тәртібінде тұрғын үйді меншікке сатып алу үшін тұрғын үй комиссиясының қарауына мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) өздері тұратын үй-жайларын жекешелендіруге жалдаушының кәмелетке толған барлық отбасы мүшелерi қол қойған өтініш;

      2) өтініш беруші мен оның отбасы мүшелерінің жеке куәліктерінің не паспорттарының көшірмелері;

      3) некеге тұру (бұзу), отбасы мүшелерінің қайтыс болуы, балалардың тууы туралы (қажеттілігіне қарай) куәліктердің көшірмелері;

      4) жалдау (жалға алу) шартын не тұрғын үй ордерінің көшірмелері;

      5) аумақтық әділет органының анықтамасы (өтініш берушіде және онымен тұрақты тұратын отбасы мүшелерінде Қазақстан Республикасы бойынша меншік құқығында оларға тиесілі тұрғын үйдің жоқ немесе бар екендігі туралы);

      6) анықтама бюросының немесе ауылдық округ әкімінің тиісті елді мекенде тұратынын растайтын анықтамасы;

      7) өтініш берушінің отбасы мүшелері деп басқа адамдар танылған жағдайда алғашқысы оларды өтініш берушінің отбасы мүшелері деп тану туралы сот шешімін ұсынады;

      8) халықтың әлеуметтiк осал топтарына жататын азаматтар қосымша өтініш берушінің (отбасының) халықтың әлеуметтiк осал топтарына жататынын растайтын құжат;

      9) мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері, әскери қызметшілер, арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері, судьялар және мемлекеттік сайланбалы қызмет атқаратын адамдар жұмыс орнынан (қызметтен) анықтаманы не қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесін қосымша ұсынады. Ғарышкерлікке кандидаттар, ғарышкерлер Қазақстан Республикасының Үкіметі беретін мәртебесін растайтын құжаттарды ұсынады;

      10) тұрғын үйді жалдау шарты бойынша берешегі жоқтығын растайтын құжат;

      11) осы Қағидалардың 7-тармағына сәйкес жекешелендірген жағдайда – мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді жеке меншікке өтеусіз алуға құқығы бар азаматтардың санатына жататындығын растайтын құжат.

      Осы Қағидаларда көзделмеген қосымша құжаттарды талап етуге тыйым салынады.

      Ескерту. 14-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 322 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      15. Тұрғын үй комиссиялары өтініш беруші осы Қағидалардың 14-тармағында көрсетілген құжаттарды тапсырған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде тұрғын үйді жекешелендіру туралы шешім қабылдайды не жазбаша түрде дәлелді бас тарту туралы шешім шығарады.

      16. Тұрғын үй комиссиясы мынадай негіздер бойынша:

      1) өтініш беруші осы Қағидалардың 3, 4, 5, 6, 9 және 11-тармақтарында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген;

      2) өтініш беруші осы Қағидалардың 14-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынбаған жағдайда тұрғын үйді жекешелендіруден дәлелді бас тартуды шығарады.

      17. Осы Қағидалардың 16-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген негіздер бойынша тұрғын үйді жекешелендіруден бас тарту өтініш иесінің осы Қағидалардың 14-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсына отырып, тұрғын үй комиссиясына қайта өтініш беруіне кедергі болмайды.

      18. Тұрғын үй комиссиясы тұрғын үйді жекешелендіру туралы шешім шығарғаннан кейін тұрғын үйді беретін орган тұрғын үйдің қалдық құнын:

      1) мемлекеттiк мекемелер "Мемлекеттiк мекемелердегi бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк жүйесiн мемлекеттiк реттеудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 24 ақпандағы № 95 бұйрығына;

      2) мемлекеттiк кәсіпорындар Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес есептейді.

      19. Жекешелендіру туралы шешім шығарылғаннан кейін тұрғын үйді мемлекеттік кәсіпорындардың және мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік тұрғын үй қорынан коммуналдық меншікке беру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 маусымдағы № 616 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру қағидасына сәйкес шешім шығарылған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде жүзеге асырылады.

      Жекешелендіру туралы шешім шығарылғаннан кейін коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынның және коммуналдық мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан коммуналдық тұрғын үй қорына тұрғын үйді беру күнтізбелік отыз күн ішінде жүргізіледі.

      20. Тұрғын үйді беретін орган жекешелендіруге жататын тұрғын үйді коммуналдық тұрғын үй қорына ауыстыруды жүзеге асырған кезде бір мезгілде өтініш берушіге төленуі тиіс сома көрсетілген тұрғын үйдің құны туралы анықтама беріледі.

      21. Жекешелендіруге жататын тұрғын үй коммуналдық тұрғын үй қорына ауыстырылғаннан кейін жергілікті атқарушы орган мен өтініш беруші арасында күнтізбелік отыз күннің ішінде тұрғын үйді жекешелендіру туралы шарт жасалады.

      Ескерту. 21-тармақтың орыс тіліндегі мәтініне өзгерістер енгізілді, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді - ҚР Үкіметінің 23.10.2014 № 1132 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      22. Тұрғын үйді жекешелендіру туралы шарт жасалғаннан кейін, осы Қағидалардың 23-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, күнтізбелік отыз күн ішінде жергілікті бюджетке төленуі тиіс тұрғын үйдің құнын төлеу жүргізіледі.

      Тұрғын үйді меншікке өтеусіз алған кезде төлем жүргізілмейді.

      23. Тұрғын үйді жекешелендіретін азаматтар тұрғын үйдің құнын он жылға дейінгі мерзімге бөліп-бөліп төлей алады. Тұрғын үйдің құнын бөліп-бөліп төлеудің кестесі, шарттары және мерзімдері тұрғын үйді жекешелендіру туралы шартта көзделеді. Бұл ретте, тұрғын үйді жекешелендіретін азаматтар тұрғын үйді жекешелендіру туралы шартта белгіленген тұрғын үйдің құнынан кемінде отыз пайыз мөлшерінде бастапқы жарна енгізеді.

      Тұрғын үйді жекешелендіру туралы шарттың ажырамас қосымшасы болып табылатын тұрғын үйдің құнын төлеу кестесінде бөліп-бөліп төлеуді ескере отырып, төлемнің жалпы сомасы көрсетіледі.

      24. Бөліп төлеу жолымен тұрғын үйді жекешелендіру туралы шешімді белгіленген тәртіпте алғаннан кейін өтініш берушінің жұмыс орнының өзгеруі оның көрсетілген шешім бойынша тұрғын үйді жекешелендіру құқығын одан әрі іске асыруға әсер етпейді.

      25. Азаматтар тұрғын үйді жекешелендіру туралы шартта көзделген төлем кестесі бойынша тұрғын үйдің құнын алты ай қатарынан төлемеген жағдайда жергілікті атқарушы орган азаматтан алынған төлемнің сомасы тұрғын үй құнының жартысынан артық болған жағдайды қоспағанда, сотқа өтініш бергенге дейін күнтізбелік отыз күн бұрын хабарлама жолдай отырып, тұрғын үйді жекешелендіру туралы шартты сот тәртібінде бұзады.

      Тұрғын үй құнының жартысынан көбін төлеген өтініш беруші кесте бойынша алты айдың ішінде тұрғын үйдің құнын төлемеген жағдайда жергілікті атқарушы орган тұрғын үйді жекешелендіру туралы шартты бұзбай сот тәртібінде берешекті өндіріп алады.

      26. Өзінің бастамасы бойынша тұрғын үйді жекешелендіру туралы шартты бұзған кезде не алты ай қатарынан төлем кестесі бойынша тұрғын үйдің құнын төлемеген жағдайда, тұрғын үйдің құнын өтеу үшін енгізілген сома өтініш иесіне қайтарылады, одан тұрғын үйді жекешелендіру туралы шартты жасау мен оны бұзуға дейінгі уақыт аралығында мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемнің сомасы шегеріледі. Осы сома жеткіліксіз болған кезде өтініш иесі тұрғын үйді жекешелендіру туралы шартты жасау мен оны бұзуға дейінгі уақыт аралығында мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлем сомасындағы айырманы өтейді.

      27. Тұрғын үйді жекешелендіру шарты екі данада жасалады, оның біреуі жергілікті атқарушы органда сақталады, екінші өтініш берушіге беріледі.

  Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан тұрғын
үйлерді жекешелендiру қағидаларына
қосымша

Тұрғын үйді жекешелендіру туралы
№ ____ үлгі шарт

      ______________________________ 20__ ж. "___" ____________

      (әкімшілік-аумақтық бірліктің

      және елді мекеннің атауы)

      ____________________________________________________________________

      (жергілікті атқарушы органның атауы)

      бұдан әрі "Меншік иесінің өкілі" деп аталатын _______________________

      атынан ______________________________________________________________

      (Т.А.Ә.)

      және бұдан әрі "Сатып алушы" деп аталатын (бұдан әрі "Тараптар"

      аталатын) ____________________________________________________ азамат

      (Т.А.Ә.)

      төмендегілер туралы осы шартты жасасты.

      1. (Осы тармақ тұрғын үй өтеулі алынған жағдайда толтырылады).

      1) "Меншік иесінің өкілі" тұрғын үйге меншік құқығын береді, ал

      "Сатып алушы" және онымен бiрге тұрақты тұратын отбасы мүшелерi, оның

      ішінде уақытша болмаған адамдар _____________________________________

      _____________________________________________________________________

      (отбасы мүшелерінің Т.А.Ә.)

      мынадай мекенжай бойынша орналасқан _________________________________

      _____________________________________________________________________

      тұрғын үйдің құнын 20__ жылғы "___" ___________________ дейін төлейді

      (тұрғын үйдің құнын бөліп-бөліп төлеген жағдайда төлем осы шартқа

      қосымшаға сәйкес тұрғын үйдің құнын төлеу кестесі бойынша

      жүргізіледі) және ортақ бірлескен жеке меншікке тұрғын үйді сатып

      алады.

      2) Тұрғын үй мыналардан тұрады:

      жалпы алаңы ____ м2, оның ішінде тұрғын алаңы ___ м2, тұрғын

      емес алаңы ___ м2.

      3) Тұрғын үй меншікке сатып алынғанда "Сатып алушыға"

      кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіндегі үлес беріледі.

      4) Тұрғын үйдің құны __________________________________________

      (цифрлармен және жазумен)

      теңге сомасында деп белгіленді.

      5) "Сатып алушы" күнтізбелік отыз күн ішінде тұрғын үйдің

      құнына сомасындағы ______________________________ ақысын төлейді, бұл

      (цифралармен және жазумен)

      20__ жылғы "___" __________ № _____ құжатпен расталады не осы шартқа

      қосымшаға сәйкес Тұрғын үйдің құнын төлеу кестесі бойынша тұрғын

      үйдің құнын _____________ жылға дейінгі мерзімге бөліп-бөліп төлейді.

      6) Тұрғын үйге меншiк құқығы ол тіркеу органында тіркелген

      күнінен бастап пайда болады.

      Тұрғын үйге меншiк құқығының пайда болуы үшін негіз осы

      тармақтың 4) тармақшасында көрсетілген тұрғын үйдің құнын толық төлеу

      болып табылады.

      2. (Осы тармақ тұрғын үй өтеусіз берілген жағдайда

      толтырылады).

      1) "Меншік иесінің өкілі" тұрғын үйге меншік құқығын береді, ал

      "Сатып алушы" және онымен бiрге тұрақты тұратын барлық отбасы

      мүшелерi, оның ішінде уақытша болмаған адамдар ______________________

      _____________________________________________________________________

      (отбасы мүшелерінің Т.А.Ә.)

      мынадай мекенжай бойынша орналасқан _________________________________

      _____________________________________________________________________

      тұрғын үйді ортақ бірлескен жеке меншікке сатып алады.

      2) Тұрғын үй мыналардан тұрады:

      жалпы алаңы ____ м2, оның ішінде тұрғын алаңы ___ м2, тұрғын

      емес алаңы ___ м2.

      3) Тұрғын үй меншікке сатып алынғанда "Сатып алушыға"

      кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіндегі үлес беріледі.

      4) Тұрғын үйдің құны __________________________________________

      (цифрлармен және жазумен)

      теңге сомасында деп белгіленген.

      5) Тұрғын үйге меншiк құқығы ол тіркеу органында тіркелген

      күнінен бастап пайда болады.

      Осы шартқа Таптардың қол қоюы тұрғын үйге меншік құқығының

      пайда болуына негіз болып табылады.

      3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері:

      1. "Меншік иесінің өкілі":

      1) "Сатып алушыға" сотқа бергенге дейін күнтізбелік отыз күн

      бұрын хабарлама жібере отырып, азамат тұрғын үйдің құнын төлем

      кестесі бойынша төлемеген жағдайда осы шартты сот тәртібінде бұзуға;

      2) осы шарт бойынша төлемнің уақытында және толық аударылуына

      бақылауды жүзеге асыруға құқылы.

      2. "Сатып алушы":

      1) тұрғын үйдің толық құнын төлей отырып не тұрғын үйді өтеулі

      сатып алған кезде он жыл мерзімге дейін бөліп-бөліп төлеу арқылы

      жекешелендіруге;

      2) тұрғын үйді бөліп-бөліп өтеулі сатып алған кезде

      жекешелендірілетін тұрғын үйдің құнын мерзімінен бұрын өтеуге;

      3) тұрғын үйді жекешелендіру туралы шартты жасау мен оны бұзуға

      дейінгі уақыт аралығында мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді

      пайдаланғаны үшін меншік иесінің өкіліне төлемнің сомасын қайтара

      отырып, өзінің бастамасы бойынша осы шартты бұзуға құқылы.

      3. "Меншік иесінің өкілі":

      1) "Сатып алушыға" сотқа бергенге дейін күнтізбелік отыз күн

      бұрын сот тәртібінде осы шартты бұзу туралы хабарлама беруге;

      2) осы шарт бойынша, оның ішінде он жылға дейін бөліп-бөліп

      төлеу тәртібінде тұрғын үй құнының төлемін қабылдауға;

      3) тұрғын үйдің құнын бөліп-бөліп төлеуді көздейтін тұрғын үйді

      жекешелендіру туралы шартты бұзған кезде тұрғын үйді жекешелендіру

      туралы шартты жасау мен оны бұзуға дейінгі уақыт аралығында

      мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын

      үйдің құнын төлеу үшін төленген соманы шегере отырып, тұрғын үйді

      жекешелендіретін азаматтарға тұрғын үйдің құнын өтеу үшін енгізілген

      сомасын қайтаруға;

      4) тұрғын үйдің құнын толық төлеген кезде мемлекеттік тұрғын үй

      қорынан тұрып жатқан тұрғын үйді "Сатып алушының" меншігіне беруге

      (тұрғын үйді өтеулі сатып алған кезде);

      5) мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрып жатқан тұрғын үйді

      "Сатып алушының" меншігіне беруге (тұрғын үйді өтеусіз сатып алған

      кезде) міндетті.

      4. "Сатып алушы":

      1) тұрғын үйді өтеулі сатып алған кезде төлеуге;

      2) тұрғын үйді бөліп-бөліп төлеумен өтеусіз сатып алған кезде

      осы шартпен белгіленген тұрғын үйдің құнынан отыз пайыздан кем емес

      мөлшерде бастапқы жарна енгізуге, сондай-ақ осы шартқа қосымшаға

      сәйкес тұрғын үйдің құнын төлеу кестесі бойынша тұрғын үйдің құнын

      төлеуге;

      3) осы шарт бойынша өзінің құқықтары мен міндеттемелерін үшінші

      тұлғаларға бермеуге;

      5) "Меншік иесінің өкілі" сұрау салған кезде тұрғын үйдің құны

      төленгенін растайтын құжаттарды ұсынуға;

      6) тұрғын үйді өтеулі сатып алған кезде тұрғын үйдің құны толық

      төленгеннен кейін тұрғын үйді меншікке қабылдауға міндетті.

      4. Осы шарт бірдей заңды күші бар мемлекеттік және орыс

      тілдерінде "Сатып алушы", "Меншік иесінің өкілі" үшін екі данада

      жасалады және ол Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді.

      "Меншік иесінің өкілі" "Сатып алушы"

      ___________________________ ________________________

      ___________________________ ________________________

      (деректемелері), М.О. (деректемелері)

  Тұрғын үйді жекешелендіру
туралы шартқа
қосымша

Тұрғын үйдің құнын төлеу кестесі

      20__ жылғы

Төленетін сома

(теңгемен)

Төлеудің тиісті мерзімі

(күні, айы, жылы)

Төлеудің нақты мерзімі

(төлемді растайтын түбіртектің немесе құжаттың нөмірін көрсете отырып)

1


20 ж. " " қаңтар

20 ж. " " №

2


20 ж. " " ақпан

20 ж. " " №

3


20 ж. " " наурыз

20 ж. " " №

4


20 ж. " " сәуір

20 ж. " " №

5


20 ж. " " мамыр

20 ж. " " №

6


20 ж. " " маусым

20 ж. " " №

7


20 ж. " " шілде

20 ж. " " №

8


20 ж. " " тамыз

20 ж. " " №

9


20 ж. " " қыркүйек

20 ж. " " №

10


20 ж. " " қазан

20 ж. " " №

11


20 ж. " " қараша

20 ж. " " №

12


20 ж. " " желтоқсан

20 ж. " " №

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 2 шілдедегі
№ 673 қаулысына
1-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір
шешімдерінің тізбесі

      1. "Қазақ КСР мемлекеттік меншiкті жекешелендірудің купондық тетігі туралы ережені іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақ КСР Министрлер Кабинетiнiң 1991 жылғы 5 қарашадағы № 667 қаулысы.

      2. "Қазақстан Республикасында мемлекеттік тұрғын үй қорын жекешелендіру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1992 жылғы 24 қаңтардағы № 66 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1992 ж., № 3, 48-құжат).

      3. "Мемлекеттік тұрғын үй қорынан сатып алған тұрғын үйге азаматтардың меншік құқығын ресімдеу тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1992 жылғы 3 ақпандағы № 87 қаулысы.

      4. "Қазақстан Республикасында мемлекеттік тұрғын үй қорын жекешелендіру туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1992 жылғы 20 шілдедегі № 610 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1992 ж., № 29, 431-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 21 қазандағы № 1043 қаулысы.

      6. "Мемлекеттік тұрғын үй қорын жекешелендіру туралы ережеге толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 17 қарашадағы № 1143 қаулысы.

      7. "1992 жылғы 1 қаңтардан кейiн пайдалануға берiлген мемлекеттiк тұрғын үй қорын жекешелендiрудiң тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 3 қаңтардағы № 2 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1994 ж., № 1, 4-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1994 жылғы 3 қаңтардағы № 2 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 11 қаңтардағы № 31 қаулысы.

      9. "Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң (жалпы бөлiм) қабылдануына байланысты Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгертулер мен толықтырулар енгiзу, күшi жойылған деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 19 қаңтардағы № 71 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгiзiлетiн өзгертулер мен толықтырулардың 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1996 ж., № 6, 26-құжат).

      10. "Республикалық бюджет есебiнен ұсталатын және Астана қаласына қоныс аударған мемлекеттiк органның орталық аппараты қызметкерiнiң өзi тұрып жатқан қызметтiкке теңестiрiлген тұрғын үйдi сатып алу шартының нысанын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 24 маусымдағы № 592 қаулысы.

      11. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 24 маусымдағы № 592 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 4 тамыздағы № 738 қаулысы.

      12. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 24 маусымдағы № 592 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 27 тамыздағы № 810 қаулысы.

      13. "Қазақстан Республикасы Yкіметінің 1997 жылғы 24 шілдедегі № 1173 және 1998 жылғы 24 маусымдағы № 592 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 11 қарашадағы № 1148 қаулысының 2-тармағы.

      14. "Қазақстан Республикасы Yкіметінің 1998 жылғы 24 маусымдағы № 592 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 22 желтоқсандағы № 1317 қаулысы.

      15. "Астана қаласына қоныс аударған мемлекеттік органдардың орталық аппараты қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз етудің кейбір мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 22 желтоқсандағы № 1316 қаулысы.

      16. "Мемлекеттік тұрғын үй қорының жатақханаларындағы бөлмелік үлгідегі тұрғын үй-жайларды жекешелендіру мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 16 қазандағы № 1560 қаулысы.

      17. "Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 28 шілдедегі № 421 Жарлығын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 27 сәуірдегі № 567 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., № 15, 200-құжат).

      18. "Астана қаласында орталық мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелер қызметкерлері үшін тұрғын үй салуға үлестік қатысуға және сатып алуға бөлінетін қаражатты пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 9 наурыздағы № 294 қаулысының 2-тармағының 4) тармақшасы.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 2 шілдедегі
№ 673 қаулысына
2-қосымша

      Қызмет бабында пайдалану үшін

      РҚАО-ның ескертпесі!
      "Қызмет бабында пайдалану үшін" грифімен берілген 2-қосымша "Заң" деректер базасына енгізілмейді.

Об утверждении Правил приватизации жилищ из государственного жилищного фонда

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2013 года № 673.

      В соответствии с подпунктом 6-1) статьи 10-1 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила приватизации жилищ из государственного жилищного фонда.

      2. Признать утратившими силу некоторые решения Кабинета Министров Казахской ССР, Кабинета Министров Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан согласно приложениям 1, 2 (для служебного пользования) к настоящему постановлению.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

     
      Премьер-Министр
Республики Казахстан
С. АХМЕТОВ

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 июля 2013 года № 673

Правила
приватизации жилищ из государственного жилищного фонда
1. Общие положения

      1. Настоящие Правила приватизации жилищ из государственного жилищного фонда (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 6-1) статьи 10-1 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях" и определяют порядок приватизации жилищ из государственного жилищного фонда.

      2. В Правилах используются следующие основные понятия:

      1) государственный жилищный фонд – жилища, принадлежащие на праве собственности государству и входящие в коммунальный жилищный фонд, жилищный фонд государственного предприятия, а также жилищный фонд государственного учреждения;

      2) коммунальный жилищный фонд – жилища, находящиеся в ведении местных исполнительных органов, закрепленные за специальным государственным учреждением по предоставлению жилищ в пользование;

      3) жилищный фонд государственного предприятия – жилища, находящиеся в ведении государственного предприятия;

      4) жилищный фонд государственного учреждения – жилища, находящиеся в ведении государственных учреждений, за исключением специального государственного учреждения по предоставлению жилищ в пользование;

      5) жилище – отдельная жилая единица (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии), предназначенная и используемая для постоянного проживания, отвечающая установленным санитарно-эпидемиологическим, техническим и другим обязательным требованиям;

      6) приватизация жилища – приобретение гражданами в собственность занимаемых ими жилищ или жилых помещений (квартир) из государственного жилищного фонда, осуществляемое в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      7) служебное жилище - жилище с особым правовым режимом, предоставляемое из жилищного фонда государственного учреждения и предназначенное для заселения гражданами Республики Казахстан на период выполнения ими обязанностей, связанных с характером их трудовых отношений, в том числе при осуществлении ротации государственных служащих, а также участвующими в активных мерах содействия занятости в соответствии с законодательством Республики Казахстан о занятости населения;

      8) жилище, приравненное к служебному, – жилище, предоставляемое из коммунального жилищного фонда государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам, сотрудникам специальных государственных органов и лицам, занимающим государственные выборные должности, или из жилищного фонда государственного предприятия работникам данного государственного предприятия;

      9) общежитие – жилое здание, специально построенное или переоборудованное для проживания лиц, работающих по трудовому договору, студентов (курсантов, аспирантов) и учащихся в период учебы, а также других лиц, имеющих трудовой договор с собственником или владельцем общежития;

      10) остаточная стоимость жилища – первоначальная стоимость жилища за вычетом физического износа жилища;

      11) заявитель – лицо, подавшее заявление на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда согласно настоящим Правилам;

      12) договор найма (аренды) жилища – договор, в соответствии с которым наймодателем (арендодателем) предоставляется постоянное или временное право владения и пользования жилищем либо частью его нанимателю (арендатору);

      13) наниматель (арендатор) – сторона в договоре найма жилища, получающая в постоянное или временное владение и пользование жилище или его часть;

      14) бюджетные организации – государственные учреждения и казенные предприятия;

      15) ведомственный жилищный фонд - служебные жилища, находящиеся на балансе государственных учреждений, предназначенные для предоставления государственным служащим, назначаемым на должность в порядке ротации, по решению жилищной комиссии для проживания на период исполнения должностных обязанностей без права дальнейшей приватизации.

      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 25.04.2015 № 322 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2015 № 1072 (вводится в действие с 01.01.2016).

      3. Государственные служащие и работники бюджетных организаций, государственных предприятий, кандидаты в космонавты, космонавты, лица, занимающие государственные выборные должности, могут приватизировать занимаемые ими жилища, приравненные к служебным, по остаточной стоимости, если они проработали на государственной службе, государственном предприятии или бюджетных организациях (включая срок пребывания на государственной выборной должности) не менее десяти лет (в совокупности), а также независимо от срока работы, если трудовые отношения прекращены по следующим основаниям:

      1) ликвидация организации, сокращение численности или штата работников;

      2) в связи с болезнью, препятствующей дальнейшей работе;

      3) в связи с выходом на пенсию.

      Кандидаты в космонавты, космонавты, имеющие стаж работы в сфере космической деятельности более пятнадцати лет, приватизируют жилище безвозмездно.

      В случае смерти работника, которому было предоставлено жилище, приравненное к служебному, право приватизации переходит к членам семьи умершего (погибшего), независимо от срока работы умершего (погибшего).

      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 25.04.2015 № 322 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Работники государственных учреждений и судьи, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях", могут приватизировать занимаемые ими служебные жилища по остаточной стоимости, если они проработали на государственной службе, в бюджетных организациях, государственных предприятиях или в должности судьи (включая срок пребывания на государственной выборной должности) не менее десяти лет (в совокупности), а также независимо от срока работы, если трудовые отношения прекращены по следующим основаниям:

      1) ликвидация организации, сокращение численности или штата работников;

      2) в связи с болезнью, препятствующей дальнейшей работе;

      3) в связи с выходом на пенсию.

      В случае смерти работника, которому было предоставлено служебное жилище, право приватизации переходит к членам семьи умершего (погибшего), независимо от срока работы умершего (погибшего).

      Граждане Республики Казахстан и оралманы, которым служебные жилища были предоставлены как участвующим в активных мерах содействия занятости в соответствии с законодательством Республики Казахстан о занятости населения, могут приватизировать занимаемые ими служебные жилища по остаточной стоимости, если они прожили в служебном жилище не менее пяти лет.

      Военнослужащие, состоявшие на воинской службе десять лет и более в календарном исчислении на 1 января 2013 года, имеют право приватизировать служебное жилище из государственного жилищного фонда (за исключением жилищ, расположенных в закрытых и обособленных военных городках, на пограничных заставах и в комендатурах) на условиях и в порядке, предусмотренных настоящими Правилами.

      Военнослужащие, состоявшие на воинской службе пятнадцать лет и более в календарном исчислении на 1 января 2013 года, имеют право приватизировать служебное жилище безвозмездно после двадцати лет воинской службы в календарном исчислении.

      Сотрудники органов внутренних дел, имеющие выслугу двадцать и более лет в календарном исчислении, и сотрудники уволенные со службы и имеющие выслугу двадцать и более лет в календарном исчислении, за исключением уволенных по отрицательным мотивам, а также сотрудники, имеющие выслугу десять и более лет в календарном исчислении и содержащие на иждивении детей-инвалидов, имеют право безвозмездно приватизировать занимаемое жилище, предоставленное из государственного жилищного фонда.

      Члены семьи сотрудника органов внутренних дел, погибшего (умершего) при прохождении службы в органах внутренних дел, имеют право безвозмездно приватизировать предоставленное жилище из государственного жилищного фонда независимо от выслуги лет погибшего (умершего).

      В случае смерти пенсионера органов внутренних дел, имевшего право на приватизацию предоставленного служебного жилища, право приватизации переходит к членам семьи умершего (погибшего).

      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 23.10.2014 № 1132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.04.2015 № 322 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2015 № 1072 (вводится в действие с 01.01.2016); от 31.03.2016 № 173 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.10.2018 № 637.

      5. Военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, которым жилище, приравненное к служебному, было предоставлено на период прохождения службы в данном населенном пункте, вправе приватизировать его (за исключением жилых помещений, расположенных в военных городках, пограничных заставах и иных закрытых объектах) после десятилетнего стажа воинской службы, службы в специальных государственных органах, а при увольнении по выслуге лет, болезни или по сокращению штатов – независимо от срока службы.

      В случаях невозможности приватизации такого жилища вследствие его расположения в закрытых и обособленных военных городках, пограничных заставах, право приватизации компенсируется стоимостью соответствующего жилища для приобретения (строительства) в другой местности.

      Военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, имеющие выслугу двадцать и более лет в календарном исчислении, имеют право приватизировать жилое помещение безвозмездно.

      В случае смерти военнослужащего или сотрудника специального государственного органа, которым было предоставлено жилище, приравненное к служебному, право приватизации переходит к членам семьи умершего (погибшего), независимо от срока работы умершего (погибшего).

      Льготы, предусмотренные настоящим пунктом, применяются один раз.

      Указанные льготы распространяются также в отношении лиц, прослуживших не менее двадцати лет, права которых иметь воинские звания и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года.

      6. Жилище, в котором проживает несколько нанимателей, может быть приватизировано только с согласия всех нанимателей и их совершеннолетних членов семьи. В этом случае жилище поступает в общую долевую собственность всех нанимателей.

      7. Безвозмездно получают в собственность занимаемые ими жилища из государственного жилищного фонда:

      1) инвалиды и участники Великой Отечественной войны. В случае смерти инвалида или участника Великой Отечественной войны, которому было предоставлено жилище, право на его безвозмездное получение переходит к членам его семьи;

      2) инвалиды 1 и 2 группы;

      3) лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, а также участвовавшие непосредственно в ядерных испытаниях и учениях;

      4) граждане Республики Казахстан, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

      5) военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите бывшего Союза Советских Социалистических Республик, при исполнении иных обязанностей военной службы в другие периоды или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также при прохождении военной службы в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия;

      6) граждане Республики Казахстан, пострадавшие вследствие экологического бедствия в Приаралье;

      7) военнослужащие, а также сотрудники специальных государственных органов и органов внутренних дел, имеющие выслугу двадцать и более лет в календарном исчислении, за исключением военнослужащих и сотрудников, уволенных по отрицательным мотивам;

      7-1) члены семьи сотрудника или военнослужащего специального государственного органа, погибшего (умершего) при прохождении службы в специальных государственных органах, за исключением случая, предусмотренного Законом Республики Казахстан "О специальных государственных органах Республики Казахстан", члены семьи военнослужащего, погибшего (умершего) при исполнении обязанности воинской службы в мирное время, а также члены семьи сотрудника органов внутренних дел, погибшего (умершего) при прохождении службы в органах внутренних дел, независимо от выслуги лет погибшего (умершего);

      8) кандидаты в космонавты, космонавты. В случае гибели (смерти) кандидата в космонавты, космонавта, которому было предоставлено жилище, право на его безвозмездное получение переходит к наследникам погибшего (умершего);

      9) сотрудники органов внутренних дел, имеющие выслугу двадцать и более лет в календарном исчислении, и сотрудники уволенные со службы и имеющие выслугу двадцать и более лет в календарном исчислении, за исключением уволенных по отрицательным мотивам, а также сотрудники, имеющие выслугу десять и более лет в календарном исчислении и содержащие на иждивении детей-инвалидов;

      10) члены семьи сотрудника органов внутренних дел, погибшего (умершего) при прохождении службы в органах внутренних дел;

      11) жертвы политических репрессий, а также лица, пострадавшие от политических репрессий, реабилитированные в соответствии с Законом Республики Казахстан "О реабилитации жертв массовых политических репрессий", имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами.

      12) исключен постановлением Правительства РК от 16.10.2018 № 637.
      Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 23.10.2014 № 1132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.04.2015 № 322 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.10.2018 № 637.

      8. Предоставляемое социально уязвимым слоям населения жилище из коммунального жилищного фонда может быть приватизировано нанимателем по остаточной стоимости.

      9. Приватизация жилища нанимателем жилища из государственного жилищного фонда производится с согласия совершеннолетних членов семьи и с учетом прав несовершеннолетних.

      10. Не могут быть приватизированы жилища:

      1) сдаваемые внаем в соответствии с отдельными договорами найма нескольким нанимателям, в случае несогласия одного из них осуществить покупку;

      2) во временных строениях;

      3) не отвечающие установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям;

      4) подлежащие переоборудованию в нежилые помещения в силу непригодности их для дальнейшего проживания;

      5) находящиеся на территории военных городков, пограничных застав и иных закрытых объектов;

      6) находящиеся на особо охраняемых природных территориях;

      7) подлежащие сносу;

      8) предоставленные из коммунального жилищного фонда в пользование гражданам Республики Казахстан, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      8-1) предоставленные из ведомственного жилищного фонда назначенным на должность в порядке ротации государственным служащим на период исполнения ими должностных обязанностей;

      9) предоставленные с 1 января 2013 года из жилищного фонда специальных государственных органов сотрудникам, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О специальных государственных органах Республики Казахстан".

      Приватизации также не подлежат жилые помещения коечного типа, а также комнатного типа, предоставленные лицам, работающим по трудовому договору, студентам (курсантам, аспирантам) и учащимся на период учебы.

      Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 25.04.2015 № 322 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2015 № 1072 (вводится в действие с 01.01.2016).

      11. Граждане Республики Казахстан вправе приватизировать на территории Республики Казахстан только одно жилище из государственного жилищного фонда, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм, который не является основанием для отказа в реализации гражданином права на приватизацию жилища.

      Наличие менее пятидесяти процентов доли члена семьи основного нанимателя в приватизированном ранее жилище не препятствует в последующем реализации его права на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда.

      Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правительства РК от 25.04.2015 № 322 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      11-1. Граждане Республики Казахстан не могут приватизировать жилище из государственного жилищного фонда, если они:

      1) имеют иное жилище на праве собственности на территории Республики Казахстан, при этом наличие доли менее пятидесяти процентов в жилище не учитывается;

      2) имеют обязательство по договору ипотечного жилищного займа на территории Республики Казахстан;

      3) произвели отчуждение жилища, принадлежавшего им на праве собственности, в течение последних пяти лет до момента обращения на приватизацию.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 11-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 25.04.2015 № 322 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Порядок приватизации жилищ из
государственного жилищного фонда

      12. Решение вопроса о приватизации жилищ принимают:

      1) из коммунального жилищного фонда – жилищные комиссии местных исполнительных органов;

      2) из жилищного фонда государственных предприятий – жилищные комиссии государственных предприятий;

      3) из жилищного фонда государственных учреждений – жилищные комиссии государственных учреждений.

      Типовое положение о жилищных комиссиях утверждается уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в сфере жилищных отношений.

      13. Приватизация жилищ оформляется договором о приватизации жилища согласно приложению к настоящим Правилам.

      14. Для приобретения в собственность жилищ в порядке приватизации заявитель представляет на рассмотрение жилищной комиссии следующие документы:

      1) заявление на приватизацию занимаемого жилища, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя;

      2) копии удостоверений личности либо паспортов заявителя и членов его семьи;

      3) копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении детей (по мере необходимости);

      4) копии договора найма (аренды) либо ордера на жилище;

      5) справки территориального органа юстиции (о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности по Республике Казахстан);

      6) справку адресного бюро или акима сельского округа, подтверждающую проживание в соответствующем населенном пункте;

      7) в случаях признания других лиц членами семьи заявителя, последним представляется решение суда о признании их членами семьи заявителя;

      8) граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, дополнительно представляют документ, подтверждающий принадлежность заявителя (семьи) к социально уязвимым слоям населения;

      9) граждане, относящиеся к категории государственных служащих, работников бюджетных организаций, военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, судей и лиц, занимающих государственные выборные должности, дополнительно представляют справку с места работы (службы) либо копию документа, подтверждающего трудовую деятельность работника. Кандидаты в космонавты, космонавты представляют документ, подтверждающий их статус, который присваивается Правительством Республики Казахстан;

      10) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по договору найма жилища;

      11) в случае приватизации в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил – документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан, имеющих право на безвозмездное получение в собственность жилища из государственного жилищного фонда.

      Запрещается истребование дополнительных документов, не предусмотренных настоящими Правилами.

      Сноска. Пункт 14 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 25.04.2015 № 322 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      15. Жилищные комиссии в течение тридцати календарных дней со дня сдачи заявителем документов, указанных в пункте 14 настоящих Правил, принимают решение о приватизации жилища либо выносят мотивированный отказ в письменном виде.

      16. Мотивированный отказ в приватизации жилища жилищной комиссией выносится по следующим основаниям:

      1) в случае несоответствия заявителя требованиям, указанных в пунктах 3, 4, 5, 6 и 10 настоящих Правил;

      2) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 14 настоящих Правил.

      17. Отказ в приватизации жилища по основанию, указанному в подпункте 2) пункта 16 Правил, не препятствует повторному обращению заявителя в жилищную комиссию с представлением документов, указанных в пункте 14 настоящих Правил.

      18. После принятия решения жилищной комиссией о приватизации жилища органом, предоставляющим жилище, производится расчет остаточной стоимости жилища:

      1) государственными учреждениями согласно приказу министра финансов Республики Казахстан от 24 февраля 2011 года № 95 "О некоторых вопросах государственного регулирования системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственных учреждениях";

      2) государственными предприятиями в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

      19. После вынесения решения о приватизации передача жилища из жилищного фонда государственных предприятий и государственных учреждений в коммунальную собственность осуществляется в течение тридцати календарных дней со дня вынесения решения о передаче в соответствии с Правилами передачи государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года № 616.

      После вынесения решения о приватизации передача жилища из жилищного фонда коммунального государственного предприятия и коммунального государственного учреждения в коммунальный жилищный фонд производится в течение тридцати календарных дней.

      20. При осуществлении органом, предоставляющим жилище, перевода жилища, подлежащего приватизации, в коммунальный жилищный фонд единовременно заявителю представляется справка о стоимости жилища, где указывается сумма, подлежащая оплате.

      21. После перевода жилища, подлежащего приватизации, в коммунальный жилищный фонд в течение тридцати календарных дней между местным исполнительным органом и заявителем заключается договор о приватизации жилища.

      Сноска. Пункт 21 в редакции постановления Правительства РК от 23.10.2014 № 1132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      22. После заключения договора о приватизации жилища в течение тридцати календарных дней производится оплата стоимости жилища, подлежащей уплате в местный бюджет, за исключением случаев, указанных в пункте 23 настоящих Правил.

      При безвозмездном приобретении в собственность жилища оплата не производится.

      23. Граждане, приватизирующие жилище, могут производить оплату стоимости жилища в рассрочку сроком до десяти лет. График, условия и сроки оплаты стоимости жилища в рассрочку предусматриваются в договоре о приватизации жилища. При этом граждане, приватизирующие жилище, вносят первоначальный взнос в размере не менее тридцати процентов от стоимости жилища, установленной в договоре о приватизации жилища.

      Общая сумма платежа с учетом рассрочки указывается в графике оплаты стоимости жилища, являющемся неотъемлемым приложением к договору о приватизации жилища.

      24. Изменение места работы заявителя после получения в установленном порядке решения о приватизации жилища в рассрочку не влияет на дальнейшую реализацию его права приватизации жилища по указанному решению.

      25. В случае неуплаты гражданами стоимости жилища по графику, предусмотренному в договоре о приватизации жилища, в течение шести месяцев подряд, местный исполнительный орган расторгает договор о приватизации жилища в судебном порядке, направив уведомление за тридцать календарных дней до даты подачи заявления в суд, за исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от гражданина, превышает половину стоимости жилища.

      В случае неуплаты стоимости жилища по графику в течение шести месяцев подряд заявителем, оплатившим более половины стоимости жилища, местный исполнительный орган взыскивает задолженность в судебном порядке без расторжения договора о приватизации жилища.

      26. При расторжении договора о приватизации жилища по своей инициативе либо в случае неуплаты стоимости жилища по графику оплаты в течении шести месяцев подряд сумма, внесенная для погашения стоимости жилища, возвращается заявителю за вычетом суммы оплаты за пользование жилищем из государственного жилищного фонда за время между заключением договора о приватизации жилища и до его расторжения. При недостаточности данной суммы заявитель возмещает разницу суммы оплаты за пользование жилищем из государственного жилищного фонда за время между заключением договора о приватизации жилища и до его расторжения.

      27. Договор приватизации жилища составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в местном исполнительном органе, второй экземпляр выдается заявителю.

  Приложение
к Правилам приватизации
жилищ из государственного
жилищного фонда

Типовой договор о приватизации жилища № _______

      _____________________

      "__" ___________ 20__ год

      (наименование административно-

      территориальной единицы

      и населенного пункта)

      _______________________________________________________________

      (наименование местного исполнительного органа)

      _______________________________________________________________

      в лице _______________________________________________________,

      (Ф. И. О.)

      именуемого в дальнейшем "Представитель собственника" и гражданина ____

      ____________________________________________________________________,

      (Ф. И. О.)

      именуемого в дальнейшем "Приобретатель", (именуемые в дальнейшем

      "Стороны") заключили настоящий договор о нижеследующем:

      1. (Данный пункт заполняется при возмездном приобретении жилища).

      1) "Представитель собственника" передает право собственности на

      жилище, а "Приобретатель" и постоянно проживающие с ним члены семьи,

      в том числе временно отсутствующие __________________________________

      _____________________________________________________________________

      (Ф. И. О. членов семьи)

      оплачивают стоимость жилища до "__" ______________ 20__ года (в

      случае оплаты стоимости жилища в рассрочку оплата производится по

      графику оплаты стоимости жилища согласно приложению к настоящему

      договору) и приобретают в общую совместную собственность жилище,

      находящееся по адресу:

      _____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________;

      2) жилище состоит из:

      общая площадь _____________ м2, в том числе жилая ___________ м2,

      нежилая ____________ м2;

      3) с приобретением жилища в собственность к "Приобретателю"

      переходит доля в общем имуществе объекта кондоминиума;

      4) стоимость жилища установлена в сумме _________________ тенге;

      (цифрами и прописью)

      5) "Приобретатель" в течение тридцати календарных дней

      производит оплату стоимости жилища в сумме: _________________________

      (цифрами и прописью)

      тенге, что подтверждается документом _____________ (квитанция,

      счет-фактура и т. д.) от "__" ______________ 20__ года № ______ либо

      оплачивает стоимость жилища в рассрочку сроком на ____ лет по графику

      оплаты стоимости жилища согласно приложению к настоящему договору;

      6) право собственности на жилище возникает с момента его

      регистрации в регистрирующем органе.

      Основанием для возникновения права собственности на жилище

      является полная оплата стоимости жилища, указанной в подпункте 4)

      настоящего пункта.

      2. (Данный пункт заполняется при безвозмездной передаче

      жилища).

      1) "Представитель собственника" передает право собственности на

      жилище, а "Приобретатель" и постоянно проживающие с ним члены семьи,

      в том числе временно отсутствующие __________________________________

      (Ф. И. О. членов семьи)

      приобретают в общую совместную собственность жилище, находящееся по

      адресу: _____________________________________________________________

      ____________________________________________________________________;

      2) жилище состоит из:

      общая площадь ____________ м2, в том числе жилая __________ м2,

      нежилая ____________ м2;

      3) с приобретением жилища в собственность к "Приобретателю"

      переходит доля в общем имуществе объекта кондоминиума;

      4) стоимость жилища установлена в сумме ________________ тенге.

      (цифрами и прописью)

      5) право собственности на жилище возникает с момента его

      регистрации в регистрирующем органе.

      Основанием для возникновения права собственности на жилище является подписание сторонами настоящего Договора.

      3. Права и обязанности сторон.

      1. "Представитель собственника" вправе:

      1) расторгнуть настоящий договор в судебном порядке, в случае неуплаты гражданами стоимости жилища по графику оплаты, направив уведомление "Приобретателю" за тридцать календарных дней до даты подачи заявления в суд;

      2) осуществлять контроль за своевременностью и полнотой перечисления платы по настоящему договору.

      2. "Приобретатель" вправе:

      1) приватизировать жилище с полной оплатой стоимости жилища либо в рассрочку сроком до десяти лет при возмездном приобретении жилища;

      2) досрочно погасить стоимость приватизируемого жилища при возмездном приобретении жилища в рассрочку;

      3) расторгнуть настоящий договор по своей инициативе с возмещением представителю собственника суммы оплаты за пользование жилищем из государственного жилищного фонда за время между заключением договора о приватизации жилища и до его расторжения.

      3. "Представитель собственника" обязан:

      1) направить уведомление "Приобретателю" о расторжении настоящего договора в судебном порядке за тридцать календарных дней до даты подачи заявления в суд;

      2) принять оплату стоимости жилища по настоящему договору, в том числе в порядке рассрочки до десяти лет;

      3) при расторжении договора о приватизации жилища, предусматривающего оплату стоимости жилища в рассрочку, возвратить гражданам, приватизирующим жилище, сумму, внесенную для погашения стоимости жилища за вычетом суммы оплаты за пользование жилищем из государственного жилищного фонда за время между заключением договора о приватизации жилища и до его расторжения;

      4) передать в собственность "Приобретателя" занимаемое им жилище из государственного жилищного фонда при полной оплате стоимости жилища (при возмездном приобретении жилища);

      5) передать в собственность "Приобретателя" занимаемое им жилище из государственного жилищного фонда (при безвозмездном приобретении жилища).

      4. "Приобретатель" обязан:

      1) при возмездном приобретении жилища оплатить стоимость жилища в течение тридцати календарных дней;

      2) при возмездном приобретении жилища в рассрочку внести первоначальный взнос в размере не менее тридцати процентов от стоимости жилища, установленной настоящим договором, а также оплатить стоимость жилища по графику оплаты стоимости жилища согласно приложению к настоящему договору;

      3) не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам;

      4) при запросе "Представителя собственника" представить документы, подтверждающие оплату стоимости жилища;

      5) при безвозмездном приобретении жилища принять в собственность жилище;

      6) при возмездном приобретении жилища принять в собственность жилище после полной оплаты стоимости жилища.

      4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу для "Приобретателя", "Представителя собственника", и вступает в силу с момента подписания сторонами.

      "Представитель собственника" "Приобретатель"

      _____________________ _____________________

      _____________________ _____________________

      _____________________ _____________________

      _____________________ _____________________

      _____________________ _____________________

      (реквизиты), МП (реквизиты)

  Приложение
к договору о приватизации жилища

График оплаты стоимости жилища

      За 20__ год

п/п

Сумма оплаты

(в тенге)

Надлежащий срок оплаты

(число, месяц, год)

Фактический срок оплаты

(с указанием номера

квитанции либо документа,

подтверждающего оплату)

1


" " январь 20 г.

" " 20 г. №

2


" " февраль 20 г.

" " 20 г. №

3


" " март 20 г.

" " 20 г. №

4


" " апрель 20 г.

" " 20 г. №

5


" " май 20 г.

" " 20 г. №

6


" " июнь 20 г.

" " 20 г. №

7


" " июль 20 г.

" " 20 г. №

8


" " август 20 г.

" " 20 г. №

9


" " сентябрь 20 г.

" " 20 г. №

10


" " октябрь 20 г.

" " 20 г. №

11


" " ноябрь 20 г.

" " 20 г. №

12


" " декабрь 20 г.

" " 20 г. №

  Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 июля 2013 года № 673

Перечень
утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Кабинета Министров Казахской ССР от 5 ноября 1991 года № 667 "О мерах по реализации Положения о купонном механизме приватизации государственной собственности в Казахской ССР".

      2. Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 24 января 1992 года № 66 "Об утверждении Положения о приватизации государственного жилищного фонда в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1992 г., № 3, ст. 48).

      3. Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 3 февраля 1992 года № 87 "О порядке оформления права собственности граждан на приобретаемый государственный жилищный фонд".

      4. Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 20 июля 1992 года № 610 "О внесении изменений и дополнений в Положение о приватизации государственного жилищного фонда в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1992 г., № 29, ст. 431).

      5. Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 21 октября 1993 года № 1043 "О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".

      6. Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 ноября 1993 года № 1143 "О внесении дополнения в Положение о приватизации государственного жилищного фонда".

      7. Постановление Кабинета Министров Республики Казахстана от 3 января 1994 года № 2 "Об утверждении Положения о порядке приватизации государственного жилищного фонда, введенного в эксплуатацию после 1 января 1992 года" (САПП Республики Казахстан, 1994 г., № 1, ст. 4).

      8. Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 11 января 1995 года № 31 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 3 января 1994 года № 2".

      9. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 1996 года № 71 "О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан в связи с принятием Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть)" (САПП Республики Казахстан, 1996 г., № 6, ст. 26).

      10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июня 1998 года № 592 "Об утверждении формы Договора выкупа занимаемого жилища, приравненного к служебному, работниками центрального аппарата государственного органа, содержащегося за счет республиканского бюджета и передислоцированного в город Астану".

      11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 1998 года № 738 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июня 1998 года № 592".

      12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 1998 года № 810 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июня 1998 года № 592".

      13. Пункт 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 1998 года № 1148 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 24 июля 1997 года № 1173 и от 24 июня 1998 года № 592".

      14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года № 1317 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июня 1998 года № 592".

      15. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года № 1316 "Некоторые вопросы обеспечения жильем работников центральных аппаратов государственных органов, передислоцированных в город Астану".

      16. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 1999 года № 1560 "Вопросы приватизации жилых помещений комнатного типа в общежитиях государственного жилищного фонда".

      17. Пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2001 года № 567 "О реализации Указа Президента Республики Казахстан от 28 июля 2000 года № 421" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 15, ст. 200).

      18. Подпункт 4) пункта 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 9 марта 2004 года № 294 "Об использовании средств, выделяемых на долевое участие в строительстве и приобретение жилья для работников центральных государственных органов и государственных учреждений в городе Астане".

  Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 июля 2013 года № 673
Для служебного пользования

      Примечание РЦПИ!
      Приложение 2 с грифом "Для служебного пользования" в базу данных "Закон" не вводится.