"Ұлттық даму институттарының және индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға уәкілетті, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей не жанама түрде мемлекетке тиесілі өзге де заңды тұлғалардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 11 мамырдағы № 605 қаулысына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 11 шілдедегі № 718 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 30 шілдедегі № 450 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 30.07.2016 № 450 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Ұлттық даму институттарының және индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға уәкілетті, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей не жанама түрде мемлекетке тиесілі өзге де заңды тұлғалардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 11 мамырдағы № 605 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 49, 669-құжат) мынадай толықтыру енгізілсін:
      жоғарыда көрсетілген қаулымен бекітілген ұлттық даму институттарының және индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға уәкілетті, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей не жанама түрде мемлекетке тиесілі өзге де заңды тұлғалардың тізбесінде:
      6-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
      «EXPO-2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін дайындау және оны өткізу жөніндегі дирекция» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;».
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2012 года № 605 "Об утверждении перечня национальных институтов развития и иных юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо либо косвенно принадлежат государству, уполномоченных на реализацию мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июля 2013 года № 718. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2016 года № 450

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.07.2016 № 450 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2012 года № 605 «Об утверждении перечня национальных институтов развития и иных юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо либо косвенно принадлежат государству, уполномоченных на реализацию мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 49, ст. 669) следующее дополнение:
      в перечне национальных институтов развития и иных юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо либо косвенно принадлежат государству, уполномоченных на реализацию мер государственной поддержки
индустриально-инновационной деятельности, утвержденном вышеуказанным постановлением:
      пункт 6 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
      «товарищество с ограниченной ответственностью «Дирекция по подготовке и проведению Международной специализированной выставки EXPO-2017»;».
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов