Орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдардың, орталық мемлекеттік органдардың ведомстволары басшыларының, сондай-ақ мәслихаттардың, әкімдіктердің, әкімдердің, тексеру комиссияларының нормативтік құқықтық актілерін ресми жариялау жүзеге асырылатын интернет-ресурсты айқындау туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 қазандағы № 1124 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 11 сәуірдегі № 192 қаулысымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі)

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 11.04.2017 № 192 қаулысымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2016 N 904 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының (бұдан әрі – Республикалық құқықтық ақпарат орталығы) "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесі мемлекеттік құпиялар және өзге де заңмен қорғалатын құпия қамтылған нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ "Қызметтік пайдалану үшін", "Баспасөзде жариялаусыз", "Баспасөзге арналмаған" деген белгілері бар нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда, Қазақстан Республикасы министрлерінің және орталық мемлекеттік органдардың өзге де басшыларының, орталық мемлекеттік органдардың ведомстволары басшыларының нормативтік құқықтық бұйрықтарын, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және өзге де орталық мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық қаулыларын, мәслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдерін, әкімдіктердің нормативтік құқықтық қаулыларын, әкімдердің нормативтік құқықтық шешімдерін, тексеру комиссияларын нормативтік құқықтық қаулыларын ресми жариялау жүзеге асырылатын интернет-ресурс ретінде айқындалсын.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2016 N 904 қаулысымен.

      2. Мемлекеттік органдар:

      1) "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялау үшін жіберілетін графикалық форматтағы қазақ және орыс тілдеріндегі нормативтік құқықтық актілер көшірмелерінің қол қойылған түпнұсқаларға толық сәйкестігін;

      2) Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде тіркелген:

      Қазақстан Республикасы министрлерінің және орталық мемлекеттік органдардың өзге де басшыларының, орталық мемлекеттік органдардың ведомстволары басшыларының нормативтік құқықтық бұйрықтарының, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және өзге де орталық мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық қаулыларының көшірмелерін – Республикалық құқықтық ақпарат орталығына;

      мәслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдерінің, сондай-ақ әкімдіктердің нормативтік құқықтық қаулыларының, әкімдердің нормативтік құқықтық шешімдерінің, тексеру комиссияларының нормативтік құқықтық қаулыларының көшірмелерін Республикалық құқықтық ақпарат орталығының тиісті аумақтық бөлімшелеріне "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялау үшін жіберуді;

      3) нормативтік құқықтық актінің бір тілдегі электрондық көшірмелерінің бір электрондық файлда қалыптастырылуын қамтамасыз етсін.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 30.12.2014 № 1401 (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 29.12.2016 N 904 қаулыларымен.

       3. Республикалық құқықтық ақпарат орталығы:

      1) жариялану күні мен ақпараттық-құқықтық жүйенің атауын көрсете отырып, графикалық форматта қазақ және орыс тілдерінде келіп түсетін "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабы 2-тармағының 6), 7), 8), 9) тармақшаларында көрсетілген мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерін бес жұмыс күні ішінде ресми жариялауды;

      2) есепті айдан кейінгі айдың 10-ы күніне дейінгі мерзімде өткен айда ресми жарияланған:

      Қазақстан Республикасы министрлерінің және орталық мемлекеттік органдардың өзге де басшыларының, орталық мемлекеттік органдардың ведомстволары басшыларының нормативтік құқықтық бұйрықтарының, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және өзге де орталық мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық қаулыларының тізбесін – Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне;

      мәслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдерінің, сондай-ақ әкімдіктердің нормативтік құқықтық қаулыларының, әкімдердің нормативтік құқықтық шешімдерінің, тексеру комиссияларының нормативтік құқықтық қаулыларының тізбесін Республикалық құқықтық ақпарат орталығының тиісті аумақтық бөлімшелеріне беруді;

      3) жарияланған негізгі нормативтiк құқықтық актiге ақпаратта оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген нормативтік құқықтық актілер, сондай-ақ осы нормативтік құқықтық актінің қолданысын тоқтата тұру, күші жойылды деп тану туралы мәліметтердің көрсетілуін;

      4) графикалық форматта орналастырылатын нормативтік құқықтық актілердің мәтіндерін және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесін рұқсатсыз араласудан қорғауды қамтамасыз етсін.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 30.12.2014 № 1401 (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 28.01.2016 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) ; 29.12.2016 N 904 қаулыларымен.

      4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 06.10.2016 № 568 қаулысымен.
      2) Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 06.10.2016 № 568 қаулысымен.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 06.10.2016 № 568 қаулысымен.

      5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі С. Ахметов

Об определении интернет-ресурса, осуществляющего официальное опубликование нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов, руководителей ведомств центральных государственных органов, а также маслихатов, акиматов, акимов, ревизионных комиссий

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2013 года № 1124. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2017 года № 192

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 11.04.2017 № 192 (вводится в действие с 01.01.2017 и подлежит официальному опубликованию).
      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2016 № 904.

       Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Определить информационно-правовую систему "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" (далее – Республиканский центр правовой информации) в качестве интернет-ресурса, осуществляющего официальное опубликование нормативных правовых приказов министров Республики Казахстан и иных руководителей центральных государственных органов, руководителей ведомств центральных государственных органов, нормативных правовых постановлений Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и иных центральных государственных органов, нормативных правовых решений маслихатов, нормативных правовых постановлений акиматов, нормативных правовых решений акимов, нормативных правовых постановлений ревизионных комиссий, за исключением нормативных правовых актов, содержащих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, а также нормативных правовых актов, имеющих пометки "Для служебного пользования", "Без опубликования в печати", "Не для печати".

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2016 № 904.

       2. Государственным органам обеспечить:

      1) полное соответствие с подписанными подлинниками копий нормативных правовых актов на казахском и русском языках в графическом формате, направляемых для официального опубликования в информационно-правовой системе "Әділет";

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан, направление на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" копий зарегистрированных:

      нормативных правовых приказов министров Республики Казахстан и иных руководителей центральных государственных органов, руководителей ведомств центральных государственных органов, нормативных правовых постановлений Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и иных центральных государственных органов в Республиканский центр правовой информации;

      нормативных правовых решений маслихатов, а также нормативных правовых постановлений акиматов, нормативных правовых решений акимов, нормативных правовых постановлений ревизионных комиссий в соответствующие территориальные подразделения Республиканского центра правовой информации;

      3) формирование электронной копии нормативного правового акта на одном языке в один электронный файл.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 30.12.2014 № 1401 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 29.12.2016 № 904.

       3. Республиканскому центру правовой информации обеспечить:

      1) в течение пяти рабочих дней официальное опубликование поступающих на казахском и русском языках в графическом формате нормативных правовых актов государственных органов, указанных в подпунктах 6), 7), 8), 9) пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан "О правовых актах", с указанием даты опубликования и наименования информационно-правовой системы;

      2) ежемесячное представление в срок до 10 числа, следующего за отчетным месяцем, перечня официально опубликованных за прошедший месяц:

      нормативных правовых приказов министров Республики Казахстан и иных руководителей центральных государственных органов, руководителей ведомств центральных государственных органов, нормативных правовых постановлений Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и иных центральных государственных органов в Министерство юстиции Республики Казахстан;

      нормативных правовых решений маслихатов, а также нормативных правовых постановлений акиматов, нормативных правовых решений акимов, нормативных правовых постановлений ревизионных комиссий в соответствующие территориальные подразделения Республиканского центра правовой информации;

      3) отражение в информации к опубликованному основному нормативному правовому акту сведений о нормативных правовых актах, которыми вносились изменения и (или) дополнения в него, а также приостановлении действия, признании утратившим силу данного нормативного правового акта;

      4) защиту от несанкционированного вмешательства размещаемых текстов нормативных правовых актов в графическом формате и информационно-правовой системы "Әділет".

      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 30.12.2014 № 1401 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 28.01.2016 № 35 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 29.12.2016 № 904.

       4. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

      1) утратил силу постановлением Правительства РК от 06.10.2016 № 568;
      2) утратил силу постановлением Правительства РК от 06.10.2016 № 568.
      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 06.10.2016 № 568.

       5. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

Премьер-МинистрРеспублики Казахстан


С. Ахметов