Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің жобасы туралы (жаңа редакция)

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 қазандағы 1155 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің жобасы (жаңа редакция) Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                               С. Ахметов

Жоба

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
КОДЕКСІ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Мазмұны

1-бөлiм. Жалпы ережелер
1-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнама
1-бап. Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасы
2-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтың негiзi
3-бап. Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылық туралы заңнамасының кеңiстiк жағынан қолданылуы
4-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылық туралы заңнаманың уақыт жағынан қолданылуы
5-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңның керi күшi
2-тарау Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнаманың міндеттері мен қағидаттары
6-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнаманың мiндеттерi
7-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнама қағидаттарының маңызы
8-бап. Заңдылық
9-бап. Заң және сот алдындағы теңдiк
10-бап. Кiнәсiздiк презумпциясы
11-бап. Кiнә қағидаты
12-бап. Қайтадан әкiмшiлiк жауаптылыққа тартуға жол берiлмеушiлiк
13-бап. Ізгілік қағидаты
14-бап. Жеке басқа қол сұқпаушылық
15-бап. Жеке бастың ар-ожданы мен қадiр-қасиетiн, адамның іскерлік беделін құрметтеу
16-бап. Жеке өмiрге қол сұқпаушылық
17-бап. Меншiкке қол сұқпаушылық
18-бап. Соттың (судьяның) және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті органның (лауазымды адамның) тәуелсiздiгi
19-бап. Куә айғақтарын беру мiндетiнен босату
20-бап. Бiлiктi заң көмегiн алуға құқықтарды қамтамасыз ету
21-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудiң жариялылығы
22-бап. Iс жүргiзу барысында қауiпсiздiктi қамтамасыз ету
23-бап. Iс жүргiзу шешiмдерiне дау айту және іс жүргiзу әрекеттерiне шағым жасау еркіндігі
24-бап. Адамның құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерiн сот арқылы қорғау
2-бөлiм.Әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жауаптылық
Жалпы бөлім
3-тарау. Әкімшілік құқық бұзушылық
25-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық
26-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты қасақана жасау
27-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты абайсызда жасау
4-тарау. Әкiмшiлiк жауаптылық
28-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықта болуға тиiс тұлғалар
29-бап. Ақыл-естiң дұрыс еместігі
30-бап. Лауазымды адамдардың әкiмшiлiк жауаптылығы
31-бап. Құқық бұзушылықты арнайы техникалық құралдар тiркеген кездегi әкiмшiлiк жауаптылықтың ерекшелiктерi
32-бап. Әскери қызметшілер мен әскери жиындарда жүрген әскери міндеттілердің әкiмшiлiк жауаптылығы
33-бап. Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, дара кәсіпкерлердің және заңды тұлғалардың әкiмшiлiк жауаптылығы
34-бап.Шетелдiктердiң, шетелдiк заңды тұлғалардың және азаматтығы жоқ адамдардың әкiмшiлiк жауаптылығы
5-тарау. Әкiмшiлiк жауаптылықты болдырмайтын мән-жайлар
35-бап. Қол сұғушылық жасаған адамды ұстау
36 -бап. Аса қажеттiлiк
37-бап. Күштеп немесе санаға әсер етіп мәжбүрлеу
38-бап. Бұйрықты немесе өкiмдi орындау
6-тарау. Әкiмшiлiк жаза және әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шаралары
39-бап. Әкiмшiлiк жаза ұғымы және мақсаттары
40-бап. Әкiмшiлiк жазалардың түрлерi
41-бап. Негiзгi және қосымша әкiмшiлiк жазалау шаралары
42-бап. Ескерту жасау
43-бап. Әкiмшiлiк айыппұл
44-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау құралы не нысанасы болған затты, сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлiктi тәркiлеу
45-бап. Арнаулы құқықтан айыру
46-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiктен) айыру не белгiлi бiр қызмет түрiне не белгiлi бiр iс- әрекеттер жасауға оның қолданылуын тоқтата тұру, оның iшiнде тiзiлiмнен алып тастау
47-бап. Қызметті немесе оның жекелеген түрлерiн тоқтата тұру не оған тыйым салу
48-бап. Шетелдiктердi немесе азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлік жолмен шығарып жіберу
49-бап. Әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шаралары
50-бап. Жол жүрiсi қағидаларын бiлуiн тексеру
51-бап. Құқық бұзушының мінез-құлқына ерекше талаптар белгілеу
7-тарау. Әкімшілік жаза қолдану
52-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жаза қолданудың жалпы қағидалары
53-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты жеңiлдететiн мән-жайлар
54-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар
55-бап. Бiрнеше әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған кезде әкiмшiлiк жазалар қолдану
56-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан келтiрiлген зиянды өтеу
57-бап. Әкiмшiлiк жаза мерзiмдерiн есептеу
58-бап. Адамның әкiмшiлiк жазаға ұшырады деп есептелетiн мерзiмі
8-тарау. Әкiмшiлiк жауаптылықтан және әкiмшiлiк жазадан босату
59-бап. Құқық бұзушылық елеусiз болған жағдайда әкiмшiлiк жауаптылықтан босату
60-бап. Мерзiмнiң өтуiне байланысты әкiмшiлiк жауаптылықтан босату
61-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтан және әкiмшiлiк жазадан рақымшылық жасау актiсi негiзiнде босату
62-бап.Тараптардың бiтiмгершiлiкке келуiне байланысты әкiмшiлiк жауаптылықтан босату
9-тарау. Кәмелетке толмағандардың әкiмшiлiк жауаптылығы
63-бап. Кәмелетке толмағандардың әкiмшiлiк жауаптылығы
64-бап. Кәмелетке толмағандарға әкiмшiлiк жазалар қолданудың ерекшелiктерi
65-бап. Кәмелетке толмаған адамға әкiмшiлiк жаза қолдану
66-бап. Кәмелетке толмағандарды әкiмшiлiк жауаптылықтан және әкiмшiлiк жазадан босату
67-бап. Тәрбиелiк ықпал ету шаралары
68-бап. Тәрбиелiк ықпал ету шараларының мазмұны
69-бап. Мерзiм өтуі
70-бап. Кәмелетке толмаған адам әкiмшiлiк жазаға ұшырады деп есептелетiн мерзiм
Ерекше бөлім
10-тарау. Жеке адамның құқықтарына қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық
71-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға кедергi келтiру
72-бап. Тiл туралы заңнамасын бұзғаны үшiн жауаптылық
73-бап. Еркiн жүрiп-тұру және тұрғылықты жер таңдау құқығын шектеу
74-бап. Жеке тұлғаға ақпарат беруден бас тарту
75-бап. Медицина қызметкерiнiң еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақты немесе анықтаманы беру қағидаларын бұзуы
76-бап. Медицина қызметкерiнiң рецепттер жазу және дәрiлiк заттарды өткiзу қағидаларын бұзуы
77-бап. Мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы заңнамасын бұзу
78-бап. Қазақстан Республикасының арнаулы әлеуметтiк қызметтер туралы заңнамасын бұзу
79-бап. Медиацияға қатысушылардың медиацияны жүргiзу барысында белгiлi болған мәлiметтердi жария етуi
80-бап. Адамды еңбек шартын жасамастан жұмысқа жіберу
81-бап. Еңбекке ақы төлеу талаптарын бұзу
82-бап. Еңбек демалысын бермеу
83-бап. Жұмыс уақытының нормасын заңсыз асыру
84-бап. Еңбек саласындағы кемсітушілікке жол беру
85-бап. Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасын бұзу
86-бап. Қазақстан Республикасының мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы заңнамасын бұзу
87-бап. Еңбек қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету және еңбектi қорғау қағидаларын бұзу
88-бап. Заңнаманың еңбек жағдайлары бойынша өндіріс объектілеріне аттестаттау жүргізу жөніндегі талаптарын бұзу
89-бап. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тексеруді қамтамасыз етпеу
90-бап. Өндірістегі жазатайым оқиға фактісін жасыру
91-бап. Заңнаманың ұжымдық шарт, келiсiм жасасу жөнiндегi талаптарын бұзу
92-бап. Халықты жұмыспен қамту туралы заңнаманы бұзу
93-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасын бұзу
94-бап. Жеке немесе заңды тұлғаның берген шағымын оған зиянды болатындай етiп бағыттау
11-тарау. Сайлау құқықтарына (республикалық референдумға қатысу құқығына) қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық
95-бап. Лауазымды адамдардың сайлау комиссиясына (республикалық референдум комиссиясына) қажеттi мәлiметтер мен материалдарды табыс етпеуi немесе комиссияның шешiмдерiн орындамауы
96-бап. Сайлау алдындағы үгiтке тыйым салынған кезеңде оны жүргiзу
97-бап. Сайлау алдындағы үгiт жүргiзу құқығына кедергi келтiру
98-бап. Кандидаттар, саяси партиялар туралы көрінеу жалған мәліметтер тарату
99-бап. Сайлау комиссиясы (республикалық референдум комиссиясы) мүшесiнiң құқықтарын бұзу
100-бап. Азаматтардың сайлаушылар тiзiмiмен танысу құқығын бұзу
101-бап. Сайлаушылар (республикалық референдумға қатысуға құқығы бар азаматтар) тізімін жасау үшін сайлаушылар туралы жалған мәліметтер ұсыну
102-бап. Тең сайлау құқығы туралы талапты бұзу
103-бап. Шетелдiктердiң, азаматтығы жоқ адамдардың, шетелдiк заңды тұлғалардың және халықаралық ұйымдардың кандидаттарды, партиялық тiзiмдерiн ұсынған саяси партияларды ұсынуға және сайлауға, сайлауда белгiлi бiр нәтижеге қол жеткiзуге кедергi болатын және (немесе) ықпал ететiн қызметтi жүзеге асыруы
104-бап. Азаматтарға басқа адамдар үшiн дауыс беруге мүмкiндiк жасау мақсатында сайлау бюллетеньдерiн (дауыс беруге арналған бюллетеньдердi) беру
105-бап. Жұмыс берушiнiң сайлауға (республикалық референдумға) қатысу үшiн демалыс беруден бас тартуы
106-бап. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сайлау алдындағы үгiт жүргiзу шарттарын бұзу
107-бап. Бүркеншiк үгiт материалдарын әзiрлеу немесе тарату
108-бап. Үгіт материалдарын қасақана жою, бүлдіру
109-бап. Сайлауды (республикалық референдумды) әзiрлеу мен өткiзуге қаражат жұмсау туралы есептердi бермеу немесе жарияламау
110-бап. Сайлау қорларынан бөлек, сайлау науқанын қаржыландыру немесе оған өзге де материалдық көмек көрсету
111-бап. Сайланбалы мемлекеттiк қызметке кандидаттың не саяси партияның шет мемлекеттерден, ұйымдардан, азаматтардан және азаматтығы жоқ адамдардан қайырмалдықтар алуы
112-бап. Жеке және заңды тұлғалардың кандидаттарға, саяси партияларға олардың жазбаша келiсiмiнсiз қызмет көрсетуi
113-бап. Дауыс беру қорытындылары туралы немесе сайлау(республикалық референдум) нәтижелерi туралы мәлiметтердi табыс етпеу не жарияламау
114-бап. Сайлауға байланысты қоғамдық пiкiрге сұрау жүргiзу шарттарын бұзу
115-бап. Дауыстарды санау басталғаннан кейін сайлаушылар (таңдаушылар) тізіміне өзгерістер енгізу
116-бап. Сайлауалдындағы үгіт жүргізудің талаптарын бұзу
117-бап. Кандидаттарға сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар беру шарттарын бұзу
118-бап. Үгіт материалдарын орналастыру
119-бап. Сайлау алдында үгіт жүргізуге республикалық бюджеттен бөлінген қаражатты жұмсау тәртібін бұзу
120-бап. Кандидаттардың, саяси партиялардың сенім білдірген адамдарының, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің және бақылаушылардың сайлауда заңды қызметін жүргізуіне кедергі келтіру
12-тарау. Кәмелетке толмағандардың құқығына қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық
121-бап. Кәмелетке толмаған адамды әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауға тарту
122-бап. Жергілікті атқарушы органдардың лауазымды адамдарының және (немесе) баланың заңды өкілдерінің тұрғын үйге мұқтаж жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке қою жөніндегі міндеттерді орындамауы
123-бап. Жергілікті атқарушы органдардың лауазымды адамдарының және (немесе) баланың заңды өкілдерінің жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың тұрғын үйін сақтау жөніндегі міндеттерді орындамауы
124-бап. Кәмелетке толмағандардың түнгi уақытта ойын-сауық мекемелерiнде болуына жол беру
125-бап. Он сегiз жасқа толмаған адамдарға темекiнi және темекi бұйымдарын сату және олардың сатуы
126-бап. Кәмелетке толмағандарға эротикалық мазмұндағы заттар мен материалдарды сату
127-бап. Асырап алуға, қорғаншылыққа (қамқоршылыққа), жеке тұлғалардың отбасына тәрбиелеуге берудi қажет ететiн кәмелетке толмағандар туралы мәлiметтердi табыс ету тәртiбi мен мерзiмдерiн бұзу
13-тарау. Меншікке қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық
128-бап. Жерге мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
129-бап. Жер учаскесіне құқық беру кезінде және жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту кезінде жер заңнамасын бұзу
130-бап. Арнаулы белгiлердi жою
131-бап. Жер қойнауына мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
132-бап. Кен орны учаскелерiн iрiктеп өңдеу
133-бап. Суға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
134-бап. Орманға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
135-бап. Жануарлар мен өсiмдiктер дүниесiне мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
136-бап. Энергияны немесе суды заңсыз қосу, пайдалану
137-бап. Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы заңнаманы бұзу
138-бап. Егістіктердің немесе екпелердің үстімен жүріп өту
139-бап. Егістіктерді, маяларды таптау, егістік жерлерде жиналған ауыл шаруашылығы дақылдарын бүлдіру немесе жойып жіберу, екпелерді зақымдау
140-бап. Мемлекеттiк заттай гранттарды қайтару мерзiмдерiн бұзу
141-бап. Меншiк нысанына қарамастан, террористiк тұрғыдан осал объект басшысының өзiне сенiп тапсырылған объектiнiң терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету және қауiпсiздiгiнiң тиiстi деңгейiн сақтау жөнiндегi мiндеттердi орындамауы және (немесе) тиiсiнше орындамауы
14-тарау. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық 
142-бап. Шикiзатты, азық-түлiк және өнеркәсiп тауарларын Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерге әкету немесе жiберу қағидаларын бұзу
143-бап. Шикiзатты, азық-түлiк және өнеркәсiп тауарларын Қазақстан Республикасының шегiнен тысқары жiберу үшiн қабылдау қағидаларын бұзу
144-бап. Заңсыз кәсiпкерлiк
145-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасында кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға тыйым салу белгiленген адамның осындай қызметпен айналысуы
146-бап. Заңсыз банктік қызмет
147-бап. Мәдениет саласындағы заңнаманың талаптарын бұзу
148-бап. Көрiнеу жалған жарнама
149-бап. Бөтен тауар таңбасын, қызмет көрсету таңбасын, тауар шығарылған жердің атауын немесе фирмалық атауды заңсыз пайдалану
150-бап. Кредиторлық берешектi өтеуден жалтару
151-бап. Монополистік қызмет
152-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк монополия туралы заңнамасын бұзу
153-бап. Нарық субъектiлерiнiң экономикалық шоғырлану кезiндегі заңсыз iс-әрекеттерi
154-бап. Монополияға қарсы органның нұсқамаларын орындамау. Ақпарат беру жөнiндегi мiндеттемелердi бұзу және үй-жай мен аумаққа кiруге кедергi жасау
155-бап. Мемлекеттiк, жергілікті атқарушы органдардың бәсекеге қарсы iс-әрекетi, жосықсыз бәсеке
156-бап. Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамасын бұзу
157-бап. Электр энергиясын өткізу (сату) тәртібін бұзу
158-бап. Реттелетін нарық субъектілерінің міндеттерді бұзуы
159-бап. Реттелетін нарық субъектісінің баға белгілеу тәртібін сақтамауы
160-бап. Энергия өндіруші ұйымның инвестициялық бағдарламаны орындамауы
161-бап. Қазақстан Республикасының биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы заңнамасын бұзу
162-бап. Қазақстан Республикасының газ және газбен жабдықтау туралы заңнамасының талаптарын бұзу
163-бап. Бағаларына мемлекеттік реттеу белгіленген мұнай өнімдерін, тауарлық және сұйытылған мұнай газын өткізудің шекті бағаларын асырып жіберу
164-бап. Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңнамасын бұзу
165-бап. Лауазымды адамдардың кәсiпкерлiк қызметке заңсыз араласуы
166-бап. Кәсіпқой спорт жарыстарының және коммерциялық ойын-сауық конкурстарының қатысушылары мен ұйымдастырушыларын сатып алу
167-бап. Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне тексеру жүргізу тәртібін бұзу
168-бап. Банкроттық кезiндегi құқыққа қайшы іс-әрекеттер
169-бап. Конкурстық, оңалтушы басқарушылардың, сырттай байқау әкімшісінің Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасын бұзуы
170-бап. Көпшiлiк сауда-саттықтар, аукциондар мен конкурстар өткiзудiң белгiленген тәртiбiн бұзу
171-бап. Әдейi банкрот болу
172-бап. Жалған банкроттық
173-бап. Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасын бұзу
174-бап. Коммерциялық құпияны, банк құпиясын, кредиттік бюроның кредиттік тарих дерекқорынан алынған кредиттік есептердің мәліметтерін немесе ақпаратты сақтау мiндетiн бұзу
175-бап. Сақтандыру немесе зейнетақы жинақтарының құпиясын немесе микрокредит беру құпиясын сақтау мiндетiн бұзу
176-бап. Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы заңнамасын бұзу
177-бап. Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпаратты ұсынбау немесе уақтылы ұсынбау
178-бап. Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi мен мерзімдерін бұзу
15-тарау. Сауда және қаржы саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық 
179-бап. Тұтынушыларды алдау
180-бап. Арнайы техникалық құралдар сату тәртiбiн бұзу
181-бап. Қазақстан Республикасының сауда қызметiн реттеу саласындағы заңнамасын бұзу
182-бап. Төлем карточкаларын пайдалана отырып, төлемдердi қабылдаудан бас тарту
183-бап. Дара кәсіпкерде немесе заңды тұлғада төлем карточкаларын пайдалана отырып, төлемдерді жүзеге асыруға арналған жабдықтың (қондырғының) болмауы
184-бап. Тауарлармен немесе өзге де заттармен заңсыз сауда жасау
185-бап. Темекi бұйымының маркасын пайдалану
186-бап. Заңнаманың темекі және темекі бұйымдары туралы ақпарат жөніндегі талаптарын бұзу
187-бап. Қазақстан Республикасы заңнамасының темекі және темекі бұйымдарын сату жөніндегі, сондай-ақ темекі бұйымдарын имитациялайтын тауарларды өндіру, сату және тарату жөніндегі талаптарын бұзу
188-бап. Қазақстан Республикасы заңнамасының алкоголь өнімін өткізу жөніндегі талаптарын бұзу
189-бап. Тауарлардың сауда желілеріне немесе ірі сауда объектілеріне жетуін шектеу
190-бап. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағаларының мөлшерден асуы
191-бап. Тауарларды құжаттарсыз сату
192-бап. Белгiленбеген орындарда сауда жасау
193-бап. Байланысты гранттар қаражатының түсiмдерiн қоспағанда, бюджетке төленетiн салықтық емес төлемдердi және негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерді толық және уақтылы төлемеу
194-бап. Ұлттық валюта банкноттары мен монеталарын қабылдаудан бас тарту
195-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасын бұзу
196-бап. Қазақстан Республикасының кредиттiк бюролар және кредиттiк тарихты қалыптастыру туралы заңнамасының талаптарын бұзу
197-бап. Тіркеу куәлігінде көзделген жағдайларда валюталық шартты (түпнұсқаны немесе оның көшірмесін) ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерiн және аударымдарын жүргiзу
198-бап. Қазақстан Республикасының микроқаржы ұйымдары туралы заңнамасының талаптарын бұзу
199-бап. Қаржы ұйымдарының және өзге де тұлғалардың қаржы және өзге есептілікті беру мерзiмдерiн бұзу
200-бап. Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарын бұзу
201-бап. Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
202-бап. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру тәртібін бұзу
203-бап. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бюджеттік инвестициялар нәтижелеріне қол жеткізбеуі
204-бап. Валюталық бақылау агенттерінің есептемені беру тәртібін және мерзімдерін бұзуы
205-бап. Уәкілетті банктердің сұраныс пен ұсыныс көздерінің, сондай-ақ ішкі валюта нарығында шетел валютасын пайдалану бағыттарының мониторингін жүзеге асыру мақсаттары үшін есептеме беру тәртібін және мерзімдерін бұзуы
206-бап. Әкімшілік шығыстар бойынша заттай нормаларды асырып жіберу
207-бап. Клиенттерге банк қызметін көрсетуге байланысты талаптарды бұзу
208-бап. Қазақстан Республикасының аумағында достық, қола және қаржы вексельдерiн шығару
209-бап. Электрондық ақшаны шығару, пайдалану және өтеу талаптарын бұзу
210-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жазбаша келісімін алмастан қаржы ұйымы акцияларының он немесе одан көп пайызын тікелей немесе жанама заңсыз түрде сатып алуға байланысты бұзушылықтар
211-бап. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін немесе акцияларын банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, банк холдингтерінің, сақтандыру холдингтерінің заңсыз сатып алуына байланысты бұзушылықтар
212-бап. Зейнетақы активтерiн мақсатсыз пайдалану
213-бап. Банктердi, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын таратуға байланысты талаптарды бұзу
214-бап. Қабылданған және (немесе) шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктелген мiндеттердi орындамау,уақтылы орындамау
215-бап. Қазақстан Республикасының сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңнамасында белгiленген талаптарды бұзу
216-бап. Сақтандыру органдарының сақтандыру шарттарын жасасумен және орындаумен байланысты талаптарды бұзуы
217-бап. Қазақстан Республикасының мiндеттi сақтандыру туралы заңнамасын бұзу
218-бап. Қаржы ұйымдарының, банк және сақтандыру холдингтерiнiң, Сақтандыру төлемдерiне кепiлдiк беру қорының басшы қызметкерлерiн келiсудiң Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген мерзiмдерiн бұзу
219-бап. Қаржы ұйымдарының филиалдары мен өкiлдiктерiнiң ашылғаны және олардың қызметiнiң тоқтатылғаны туралы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкiлеттi органды уақтылы хабардар етпеу, сондай-ақ қаржы ұйымдарының филиалдарын, өкiлдiктерiн ашу кезiнде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау
220-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып кредит, қарыз алу не оларды пайдалану
221-бап. Республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсiмдердi уақтылы, толық есепке жатқызбау
222-бап. Бюджеттiк есепке алуды жүргiзу, есептiлiктi жасау мен табыс ету қағидаларын бұзу
223-бап. Бюджеттiк кредиттердi, мемлекеттiк кепiлдiктер мен мемлекет кепiлгерлiктерiн беру шарттары мен рәсiмдерiн бұзу
224-бап. Шығындарды өтеу қағидаларын бұзу
225-бап. Жеке тұлғалардың және лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасын бұзуы
226-бап. Заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасын бұзуы
227-бап. Бухгалтерлiк ақпараттың құпиясын жария ету
228-бап. Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасында белгiленген аккредиттеу қағидаларын бұзу
229-бап. Инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық нормативтердi және (немесе) өзге де сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi орындамауы
230-бап. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлау туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша есептер, сондай-ақ ұлттық және шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына ықпал ететін мән-жайлардың пайда болуын растайтын ақпарат пен құжаттарды ұсыну тәртібін бұзу
231-бап. Валюта операциялары туралы хабарлау туралы куәлікті немесе валюта операцияларын жасауға тіркеу куәлігін алу үшін құжаттарды беру мерзімін бұзу
232-бап. Аудитордың Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасының бұзылу фактiсiн аудит жүргiзуге тапсырыс берушiлерден жасыруы
233-бап. Аудитордың және аудиторлық ұйымның дәйексіз аудиторлық есепті жасауы
234-бап. Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасын бұзу
235-бап. Аудитордың жеке мөрiн пайдалануға және сақтауға байланысты бұзушылықтар
236-бап. Аудиттелетін субъектінің аудиторлық ұйымға уақтылы емес, дәйексіз немесе толық емес ақпарат беруі
237-бап. Мiндеттi аудит өткiзуден жалтару
238-бап. Ұлттық және шетел валютасын репатриациялау талабын орындамау
239-бап. Валюта заңнамасын бұза отырып, валюталық операцияларды жүргізу
240-бап. Арнайы валюта режимін бұзу
241-бап. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану
242-бап. Бағалы қағаздар нарығындағы қызметтiң жосықсыз жарнамасы
243-бап. Бағалы қағаздар нарығы субъектісінің және өзге адамдардың есептемені, ақпаратты, мәліметтерді беру жөніндегі талаптарды бұзуы
244-бап. Бағалы қағаздарды ұстаушылар құқықтарының бұзылуы
245-бап. Бағалы қағаздармен және (немесе) туынды қаржы құралдарымен мәмiлелер жасасу тәртібін, сондай-ақ мәмілелер жасасу шарттарын бұзу
246-бап. Бағалы қағаздар бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында мәмiлелер жасасу
247-бап. Бағалы қағаздармен мәмiлелердi тiркеу, олар бойынша құқықтарды есепке алу және растау тәртiбiн бұзу
248-бап. Эмитенттiң эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың және (немесе) орналастырудың шарттары мен тәртiбiн бұзуы
249-бап. Бағалы қағаздар нарығына кәсiби қатысушының және бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушының олардың қызметiне қойылатын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарды бұзуы
250-бап. Бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты ашу бойынша міндетті бұзуы
251-бап. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының және инвестициялық портфельді басқарушының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнаманы бұзуы
252-бап. «Инвестициялық қорлар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын бұзу
253-бап. Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген төлемдер жүргiзу бойынша шектеулердi бұзу
254-бап. Мемлекеттiк мекеменiң және оралымды басқару құқығындағы мемлекеттiк кәсiпорынның (қазыналық кәсiпорынның) лауазымды адамдарының мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ақшалай мiндеттемелердi қабылдау жөнiндегi заңсыз іс-әрекеттерi
255-бап. Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасын бұзу
16-тарау. Салық салу саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық
256-бап. Салық органында тіркеу есебiне қою мерзiмiнiң бұзылуы
257-бап. Арнаулы салық режимiн қолданған кезде қызметтi заңсыз жүзеге асыру
258-бап. Салық органының салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру туралы шешімінің қолданысы кезеңінде қызметті жүзеге асыру
259-бап. Салық есептiлiгiн, сондай-ақ шартты банк салымына байланысты құжаттарды табыс етпеу
260-бап. Мәмілелер мониторингі бойынша есептілікті, сондай-ақ трансферттік баға белгілеу кезінде бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды табыс етпеу
261-бап. Келеңсіз себептермен мемлекеттік қызметтен босатылған адамдардың, сол сияқты аталған адамдардың жұбайының (зайыбының) қаржылық бақылау шараларын бұзуы
262-бап. Салық салу объектiлерiн жасыру
263-бап. Есепке алу құжаттамаларының болмауы және салық есебін жүргізуді бұзу
264-бап. Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң есебіне жатқызылған (есептелген) сомасын төлеуден жалтару
265-бап. Салықтың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң сомасын кемiтiп көрсету
266-бап. Салық агентiнiң салықтарды ұстап қалу және (немесе) аудару жөнiндегi мiндеттердi орындамауы
267-бап. Жалған шот-фактура жазып беру
268-бап. Биоотынды, этил спирті мен алкоголь өнімін қоспағанда, мұнай өнімдері мен акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін өндіру және олардың айналымын мемлекеттік реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
269-бап. Қазақстан Республикасының этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру және (немесе) олардың айналымы саласындағы заңнамасын бұзу
270-бап. Акцизделетін тауарларды акциздік таңбалармен және (немесе) есепке алу-бақылау таңбаларымен таңбалау тәртібі мен қағидаларын бұзу
271-бап. Кассалық-бақылау машиналарын қолдану тәртiбiн бұзу
272-бап. Банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың салық заңнамасында белгiленген мiндеттердi орындамауы
273-бап. Банк операциялары туралы көрiнеу жалған мәлiметтер табыс ету
274-бап. Кеден одағында тауарлардың экспорты мен импорты, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезінде салық төлеушілердің Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген міндеттерді орындамауы, сондай-ақ тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды орындамауы
275-бап. Салық қызметi органдары мен олардың лауазымды адамдарының заңды талаптарын орындамау
17-тарау. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық
276-бап. Электр желілерінде қуат коэффициентінің нормативтік мәндерін сақтамау және энергия тұтыну нормативтерінен асып түсу
277-бап. Энергетика ресурстарын, суды өндіру және беру кезінде олардың тікелей жоғалуын болдырмау жөніндегі міндеттерді орындамау
278-бап. Энергетикалық ресурстарды есепке алудың тиісті аспаптарымен және жылу тұтынуды реттеудің автоматтандырылған жүйелерімен жарақтандырылмаған энергетикалық ресурстарды тұтынатын жаңа объектілерді пайдалануға қабылдау
279-бап. Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілерінің энергетикалық ресурстардың және судың тұтыну көлемін өнімнің, үйлердің, құрылыстар мен ғимараттардың алаңы бірлігіне энергия аудиті қорытындылары бойынша белгіленген шамаға дейін міндетті түрде жыл сайын төмендету туралы талапты бұзуы
280-бап. Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілерінің міндетті энергия аудитінен өтуден жалтаруы не оны жүргізуге кедергі келтіруі
281-бап. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы өнімді өндіру, сату және пайдалану бойынша шектеулерді бұзу
282-бап. Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілерінің энергия менеджменті жүйесін жасау, енгізу және жұмысын ұйымдастыру жөніндегі міндетті орындамауы
283-бап. Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы заңнамасында белгіленген энергия аудитін жүргізу тәртібін, энергия үнемдеу және энергия тиімділігі сараптамасын жүргізу тәртібін сақтамау
18-тарау. Өнеркәсіп, жылу, электр және атом энергиясын пайдалану саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық 
284-бап. Жарылғыш материалдарды, радиоактивтi және өзге де экологиялық жағынан қауiптi заттарды пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптарын бұзу
285-бап. Жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу жөнiндегi талаптарды бұзу
286-бап. Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамасын аттестатталған ұйымдардың бұзуы
287-бап. Электр станциялары мен желілерін техникалық пайдаланудың, электр станциялары мен жылу желілерінің жылу-механикалық жабдықтарын пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасының, тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдаланудың бекітілген қағидаларын бұзу, сондай-ақ энергия тұтынудың белгіленген режимдерін бұзу
288-бап. Дайын болу паспортын алу мерзімін бұзу
289-бап. Электр желiлерiн бүлдiру
290-бап. Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасын бұзу
291-бап. Жылу желiлерiн бүлдiру
292-бап. Электр мен жылу желiлерi жолдарының, газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің күзет аймақтарында жұмыстар жүргiзу
293-бап. Газ пайдалану жөніндегі талаптарды, газбен жабдықтау жүйелері объектілерін пайдаланудың қауіпсіздігін бұзу
294-бап. Резервтiк отын шаруашылығының дайындығын қамтамасыз етуге шаралар қолданбау
295-бап. Мұнай-газ құбырлары мен олардың жабдықтарын зақымдау
296-бап. Құрылыс және жөндеу жұмыстарын жүргiзу кезiнде аумақтарды бүлдiру
19-тарау. Ғарыш қызметі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық
297-бап. Қазақстан Республикасының ғарыш қызметі саласындағы заңнамасын бұзу
298-бап. Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ ғарыш кеңістігінде ғарыш жүйелерін жасау және оны пайдалану (қолдану) қағидаларын бұзу
20-тарау. Сәулет-құрылыс қызметі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық 
299-бап. Сәулет-құрылыс қызметi саласында заңнама мен мемлекеттiк нормативтердiң талаптарын бұза отырып, жобалау алдындағы, iздестiру, жобалау, құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау, құрылыс материалдарын, бөлшектерi мен құрастырмаларын шығару мен қолдану
300-бап. Құрылыс-монтаждау және жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу кезiнде бекiтiлген құрылыс нормаларының және жобалау құжаттарының талаптарын бұзу
301-бап. Белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау құжаттамасынсыз объектiлердi тұрғызу және реконструкциялау кезiнде құрылыс, құрылыс-монтаждау, жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу
302-бап. Объектiлердi тұрғызу және реконструкциялау, құрылыс материалдарын, бұйымдар мен құрастырмалар дайындау бойынша құрылыс-монтаждау, жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу кезiнде нормативтiк құжаттарда көзделген атқарушы техникалық құжаттамаларды ресiмдеу қағидаларын бұзу
303-бап. Объектілерді және олардың кешендерін жобалау (жобалау- сметалық) құжаттамасынсыз не белгiленген тәртiппен сараптамадан өткiзiлмеген жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасы бойынша салу (реконструкциялау, қалпына келтіру, кеңейту, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделi жөндеу)
304-бап. Сараптамалық жұмыстарды және инжинирингтiк қызметтер көрсетудi жүзеге асырған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
305-бап. Объектiлер мен кешендердi пайдалануға берудiң белгiленген тәртiбiн бұзу
306-бап. Заңсыз құрылыс
307-бап. Қазақстан Республикасының тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заңнамалық актісінің талаптарын бұзу
308-бап. Құрылысты техникалық және авторлық қадағалаумен қатар жүргізбей жүзеге асыру
309-бап. Үй-жайларды заңсыз қайта жабдықтау және қайта жоспарлау
310-бап. Белгiленген тәртiппен пайдалануға енгiзiлмеген объектiлер мен кешендердi пайдалану
21-тарау. Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық
311-бап. Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi санитариялық- эпидемиологиялық және экологиялық талаптарды бұзу
312-бап. Өндiрiстiк экологиялық бақылауды жүргiзу талаптарын бұзу
313-бап.Экологиялық рұқсатта көрсетілген табиғат пайдалану шарттарын орындамау
314-бап. Ластаушы заттардың өндiрiстiк нормадан тыс тасталуы мен шығарылуы, қалдықтарды орналастыру туралы хабарламау
315-бап. Қоршаған ортаға экологиялық рұқсатта белгiленген эмиссиялар нормативтерiнiң асып кетуi не экологиялық рұқсаттың болмауы
316-бап. Парниктік газдар шығарындыларына квотаның белгіленген көлемінен асып түсу
317-бап. Аккредиттелген тәуелсіз ұйымдардың парниктік газдарды түгендеу, верификация және валидация (детерминация) туралы дәйексіз деректерді ұсынуы
318-бап. Атмосфераға шығарылған қалдықтарды тазалауға және сарқынды суларды ағызуға арналған жабдықтарды пайдалану қағидаларын бұзу, сондай-ақ жабдықтарды пайдаланбау
319-бап. Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы мiндеттi түрде өткiзу туралы заңнама талаптарын орындамау
320-бап. Шығарындыларындағы ластаушы заттар нормативтерден асып кететiн көлiк және басқа да жылжымалы құралдарды шығару
321-бап. Шығарындыларында ластаушы заттар нормативтен асып кететiн автомотокөлiктер мен басқа да жылжымалы құралдарды пайдалану
322-бап. Атмосфералық ауаны қорғау жөнiндегi заңнаманы бұзу
323-бап. Өндiрiстiк және тұрмыстық қалдықтарды жинау мен жағу кезiнде атмосфералық ауаны қорғау және өрт қауiпсiздiгi жөнiндегi талаптарды сақтамау
324-бап. Жердi бүлдiру
325-бап. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi тиiмсiз пайдалану немесе пайдаланбау
326-бап. Жер учаскелері меншік иелерінің және жер пайдаланушылардың жер учаскелерін пайдалану жөніндегі міндеттерін орындамауы
327-бап. Уақытша иеленген жерді мақсатына орай одан әрі пайдалану үшін жарамды күйге келтіру жөніндегі міндеттерді орындамау
328-бап. Тұрғын үй салу үшiн жер учаскелерi, арнайы жер қоры бар екендiгi туралы ақпаратты жасыру
329-бап. Жердi мемлекеттiк тiркеу, есепке алу және бағалау мәлiметтерiн бұрмалау
330-бап. Қазақстан Республикасының геодезия және картография саласындағы заңнамасын бұзу
331-бап. Өндiрiс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс iстеу, сарқынды суды ағызып жiберу талаптарын бұзу
332-бап. Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану жөніндегі қағидаларды бұзу
333-бап. Көмірсутек шикізатын қоспағанда, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған жобалық құжаттар көрсеткіштерін сақтамау
334-бап. Жер қойнауын пайдалану және минералды шикiзатты қайта өңдеу кезiнде экологиялық нормалар мен қағидаларды бұзу
335-бап. Пайдалы қазбалар қорларына мемлекеттік сараптама жүргізбей өндіру жөніндегі жұмыстарды жүргізу
336-бап. Минералды шикiзатты өндiру мен қайта өңдеудi есепке алу жөнiндегi бастапқы және мемлекеттiк есептілікті бұрмалау
337-бап Негізгі және солармен бірге тереңде жатқан пайдалы қазбалар мен ілеспе құрам бөліктердің, оның ішінде кен орнын қазу кезінде минералдық шикізаттың қайта өңделген өнімдері мен өндіріс қалдықтарының алынатын және жер қойнауында жойылатын қорларының дәйекті есебін қамтамасыз етпеу
338-бап. Өндiрiс пен тұтыну қалдықтарын есепке алу, кәдеге жарату және залалсыздандыру қағидаларын бұзу
339-бап. Кен қазбалары мен бұрғылау ұңғымаларын олардың сақталуын және халықтың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiндей күйге келтiру талаптарын бұзу 340-бап. Жер қойнауын пайдалану объектiлерiн тарату мен консервациялау жөнiндегi талаптарды бұзу
341-бап. Жер қойнауын қорғауды мемлекеттiк бақылау органдарына минералды шикiзатты пайдалану туралы ақпарат беруден бас тарту немесе жалтару
342-бап. Лауазымды адамдардың жер қойнауы және минералды шикiзатты қайта өңдеу туралы заңдардың бұзылуына әкеп соғатын нұсқаулар немесе рұқсаттар беруi
343-бап. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар жүргiзу қағидаларын бұзу
344-бап. Табиғат пайдалану жөнiндегi заңсыз мәмiлелердi тiркеу
345-бап. Су ресурстарын қорғау қағидаларын бұзу
346-бап. Су шаруашылығы құрылыстарын, құрылғыларын және сумен жабдықтаудың өртке қарсы жүйелерiн зақымдау, оларды пайдалану қағидаларын бұзу
347-бап. Су қорғау аймақтарында және су объектілері белдеулерінде заңсыз құрылыс салу
348-бап. Судың бастапқы есебiн жүргiзу және оны пайдалану қағидаларын бұзу
349-бап. Су ресурстарын есепке алу мен есептілік деректерiн бұрмалау
350-бап. Су ресурстарын реттеуге кедергi жасау
351-бап. Ортақ су пайдалану қағидаларын бұзу
352-бап. Белгіленген су сервитуттарын бұзу
353-бап. Заңсыз тамырымен шабу, құрылыстар тұрғызу, сүректi қайта өңдеу, орман қоры жерлерінде қоймалар тұрғызу
354-бап. Орманда өрт қауiпсiздiгi талаптары мен санитариялық қағидаларды бұзу
355-бап. Кесiлетiн орман қорын пайдаланудың, сүректер дайындау мен әкетудiң, шайыр мен ағаш шырындарын, екiншi дәрежелi орман материалдарын алудың белгiленген тәртiбiн бұзу
356-бап. Орман қорының және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың уақытша алынып отырған учаскелерiн қайтару мерзiмдерiн бұзу
357-бап. Шабындықтар мен жайылымдық жерлердi бүлдiру, сондай-ақ орман қоры жерлерiнде заңсыз шөп шабу және мал жаю, дәрiлiк өсiмдiктердi және техникалық шикiзатты жинау
358-бап. Ағашы кесiлген жерлерге және орманды қалпына келтiру мен орман өсiруге арналған орман қорының басқа да санаттағы жерлерiне ағаш отырғызудың тәртiбi мен мерзiмдерiн бұзу
359-бап. Орман фаунасын жою немесе зақымдау, сондай-ақ орманды қалдықтармен, химиялық заттармен бүлдiру, ластау және орман қоры жерiне өзге де залал келтiру
360-бап. Орманды пайдалануды рұқсат құжаттарында көзделген мақсаттарға немесе талаптарға сәйкес келмейтiн ретпен жүзеге асыру
361-бап. Орманның жай-күйiне және оны ұдайы молықтыруға зиянды ықпал етуге әкеп соғатын объектiлердi салу және пайдалану
362-бап. Ағаш кесетiн жерлердi бөлiп берудің және бағасын шығарудың белгiленген тәртiбiн бұзу
363-бап. Сүректi есептiк ағаш кесуден артық мөлшерде дайындауға жол беру
364-бап. Пестицидтерді (улы химикаттарды) және басқа да препараттарды заңсыз тасымалдау, сақтау және қолдану
365-бап. Өсiмдiктер өсетiн жерлер мен жануарлардың тiршiлiк ортасын Қорғау қағидаларын, зоологиялық коллекцияларды жасау, сақтау, есепке алу және пайдалану қағидаларын бұзу, сол сияқты жануарларды заңсыз қоныс аударту, жерсiндiру, керi жерсiндiру мен шағылыстыру
366-бап. Елдi мекендердi, кәсiпорындарды және басқа да объектiлердi орналастыру, жобалау мен салу, өндiрiс процестерiн жүзеге асыру және көлiк құралдарын пайдалану, өсiмдiк қорғау құралдарын, минералдық тыңайтқыштарды және басқа да препараттарды қолдану кезiнде өсiмдiктер мен жануарларды қорғау іс-шараларын бұзу
367-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жекелеген түрлерiнде жеке тұлғалардың болу тәртiбiн бұзу
368-бап. Селекциялық-гендiк мақсаттағы объектiлердi зақымдау немесе жою
369-бап. Жануарлар дүниесiн пайдалану талаптары мен аң аулау қағидаларын бұзу
370-бап. Балық аулау және балық ресурстарын және басқа да су жануарларын қорғау қағидаларын бұзу
371-бап. Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын қорғау, өсімін ұдайы молықтыру және пайдалану саласындағы заңнама талаптарын бұзу
372-бап. Аңшылық шаруашылығын жүргізу қағидаларын бұзу
373-бап. Жасыл желектердi күтiп-ұстау мен қорғау қағидаларын бұзу  374-бап. Ағаш кесілген жерлерді ағаш қалдықтарынан уақтылы тазартпау, соқпақтар мен ағаш кесілген жерлерге іргелес аумақтарды ластау
375-бап. Ағаш кесілген жерлерді өңдеу тәртібі мен мерзімдерін бұзу
376-бап. Жабайы жануарлар мен өсімдіктердің түрлерін, олардың бөліктерін немесе туындыларын заңсыз иемденіп алу, өткізу, алып өту, әкелу, әкету, сақтау (ұстау).
377-бап. Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат беру және берілген рұқсатты пайдалану тәртібін бұзу
378-бап. Берiлген лицензияның шарттарын заңсыз өзгерту, сол сияқты теңiзде мұнай операцияларын жүргiзудiң бекiтiлген тәртiбiн бұзу
379-бап. Теңізде кеме қатынасына, балық аулауға кедергі жасайтын және зиян келтіретін мұнай операцияларын теңізде жүзеге асыру
380-бап. Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңында теңiз ғылыми зерттеулерiн жүргiзу қағидаларын бұзу
381-бап. Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңында қалдықтар мен басқа да материалдарды көму қағидаларын, сондай-ақ консервациялау және демонтаждау қағидаларын бұзу
382-бап. Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңын қорғау органдары лауазымды адамдарының заңды талаптарын орындамау
383-бап. Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңындағы, аумақтық суларындағы (теңізіндегі)және ішкі суларындағы минералдық және биологиялық ресурстарды заңсыз беру
384-бап. Экологиялық аудит туралы заңнаманы бұзу
385-бап. Бекіре тұқымдас балықтардың таңбалау тәртібін бұзып таңбаланған уылдырығын не таңбаланбаған уылдырығын өткізу
386-бап. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындайтын және қызмет көрсететін жеке және заңды тұлғалардың дәйексіз деректерді ұсынуы
22-тарау. Өсімдіктерді қорғау және өсімдіктер карантині, астық нарығы мен астықты сақтау, мақта саласы, тұқым шаруашылығы және мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау мен қадағалау және асыл тұқымды мал шаруашылығы, сондай-ақ азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру және пайдалану саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар
387-бап. Қазақстан Республикасының өсімдіктер карантині саласындағы заңнамасын бұзу
388-бап. Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасын бұзу
389-бап. Тұқым шаруашылығы саласындағы кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру және қызмет көрсету кезiндегi бұзушылық
390-бап. Қазақстан Республикасының өсімдіктерді қорғау саласындағы заңнамасын бұзу
391-бап. Қазақстан Республикасының мақта саласын дамыту туралы заңнамасын бұзу
392-бап. Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру және пайдалану кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу
393-бап. Ветеринария туралы заңнаманы бұзу
394-бап. Қазақстан Республикасының асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы заңнамасын бұзу
395-бап. Иттердi және мысықтарды ұстау қағидаларын бұзу
23-тарау. Білім беру саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық 
396-бап. Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасын бұзу
397-бап. Білім беру ұйымдарының тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары талаптарын бұзуы
24-тарау. Қоғамдық қауіпсіздікке және халықтың денсаулығына қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық
398-бап. Өрт қауiпсiздiгi талаптарын бұзу немесе орындамау
399-бап. Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі саласындағы заңнамасын қатерлерге тәуелсіз бағалау жүргізу кезінде бұзу
400-бап. Өрт қауiпсiздiгi талаптарына сай келмейтiн өнiмдердi шығару және өткiзу
401-бап. Су айдындарында қауiпсiздiк қағидаларын бұзу немесе орындамау
402-бап. Атом энергиясын пайдалану кезiнде радиациялық қауiпсiздiк талаптарын бұзу
403-бап. Ядролық қаруды таратпау режимiнiң талаптарын бұзу
404-бап. Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасын бұзу
405-бап. Өнімнің жекелеген түрлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы заңнаманы бұзу
406-бап. Тауардың шығарылуы туралы сертификатты және Кеден одағының тауары немесе шетел тауары нысандарының қорытындысын беру тәртібін бұзу
407-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасына, сондай-ақ олар бейнеленген материалдық объектілерге қойылатын ұлттық стандарттарды бұзу
408-бап. Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасын бұзу
409-бап. Жабайы өскен сораны жоюға шара қолданбау
410-бап. Құрамында есiрткi бар өсiмдiктер өсетiн егiстiктi күзетудi қамтамасыз етуге шаралар қолданбау
411-бап. Есірткіні, психотроптық заттарды және прекурсорларды өткізудің және медициналық емес тұрғыдан тұтынудың жолын кесуге шаралар қолданбау
412-бап. Есiрткi құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды насихаттау және заңсыз жарнамалау
413-бап. Заңсыз медициналық және (немесе) фармацевтикалық қызмет
414-бап. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы заңнаманың талаптарын, сондай-ақ гигиеналық нормативтердi бұзу
415-бап. Фармацевтикалық қызмет қағидаларын бұзу және дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және медициналық техниканың айналысы саласы
416-бап. Есірткі құралдары, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы саласындағы объектілер мен үй-жайлардың техникалық нығайтылу талаптарын бұзу
417-бап. Денсаулық сақтау саласындағы дәйексіз жарнама
418-бап. Қорғаныш тапшылығы вирусы инфекциясын жұқтырғандармен, ЖҚТБ-мен, соз ауруларымен, туберкулезбен ауыратындармен қатынаста болып жүрген, сондай-ақ дәрiгердiң тағайындауынсыз есiрткi құралдарын немесе психотроптық заттарды пайдаланушы адамдардың медициналық тексеруден және емделуден жалтаруы
419-бап. Айналасындағыларға қауiп төндiретiн аурулармен ауыратын адамдардың емделуден жалтаруы
420-бап. Айналасындағыларға қауiп төндiретiн аурулармен ауыратын адамдардың жұқтыру көзiн және өздерiмен қатынаста болған адамдарды жасыруы
421-бап. Медициналық, фармацевтикалық қызметпен айналысуға рұқсат беру құжаттарын алу кезiнде көрiнеу жалған мәлiметтер мен ақпараттар ұсыну
422-бап. Денсаулық сақтау субъектілерінің уәкілетті органдарды хабардар ету жөніндегі міндетті бұзуы
25-тарау. Қоғамдық тәртiпке және имандылыққа қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
423-бап. Кәмелетке толмағандар жасаған бұзақылық
424-бап. Елдi мекендерде атыс қаруынан ату, пиротехникалық қондырғыларды жару
425-бап. Тыныштықты бұзу
426-бап. Арнайы қызметтердi көрiнеу жалған шақыру
427-бап. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы көрінеу жалған ақпарат беру
428-бап. Алкогольдік ішімдіктерді iшу немесе қоғамдық орындарға мас күйiнде келу
429-бап. Жекелеген қоғамдық орындарда темекi шегуге тыйым салуды бұзу
430-бап. Кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде болуы
431-бап. Заңды өкiлдерi еріп жүрмеген кәмелетке толмағандардың тұрғын жайдан тыс жерлерде болуы
432-бап. Құмар ойындар
433-бап. Қазақстан Республикасының ойын бизнесі туралы заңнамасын бұзу
434-бап. Эротикалық мазмұндағы өнiмдердi жарнамалау
435-бап. Тарих және мәдениет ескерткiштерiн қорғау мен пайдалану қағидаларын бұзу
436-бап. Кәмелетке толмағандардың вандализмі
437-бап. Қоғамдық орындарда азаматтарға тиісу
438-бап. Көрінеу жезөкшелікпен айналысу немесе жеңгетайлық үшін үй-жайлар ұсыну
26-тарау. Баспасөз және ақпарат саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
439-бап. Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамасын бұзу
440-бап. Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасын бұзу
441-бап. Бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмдерiн, сол сияқты өзге де өнiмдердi Қазақстан Республикасының аумағында даярлау, сақтау, әкелу, тасымалдау, тарату
442-бап. Мерзiмдi баспа басылымдарының мiндеттi тегiн даналарын берудiң, теле- және радиохабарлар материалдарын тiркеудiң, сақтаудың тәртiбiн бұзу
443-бап. Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңнамасын бұзу
444-бап. Шығарылым деректерiн жариялау тәртiбiн бұзу
27-тарау. Басқарудың белгiленген тәртiбiне қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
445-бап. Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актілер туралы заңнамасын бұзу
446-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын пайдалану, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Гимнін пайдалану және орындау тәртiбiн бұзу
447-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердiң мәтiндерiн кейiннен ресми жариялау тәртiбiн бұзу
448-бап. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру мерзімін бұзу
449-бап. Қорғау нұсқамасын бұзу
450-бап. Мемлекеттік инспекциялар мен мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының лауазымды адамдарына өздерінің қызметтік міндеттерін орындауына кедергі келтіру, қаулыларды, нұсқамаларды және өзге де талаптарды орындамау
451-бап. Тиiстi тiркеусiз немесе лицензиясыз, арнайы рұқсатсыз, бiлiктiлiк аттестатынсыз (куәлiгінсiз), басқа да рұқсатсыз, хабарламасыз кәсіпкерлік немесе өзге қызметпен айналысу, сондай-ақ iс-әрекеттердi (операцияларды) жүзеге асыру
452-бап. Лицензиялау нормаларын бұзу
453-бап. Кәсiпкерлiк қызметпен айналысуға лицензия, арнайы рұқсат, бiлiктiлiк аттестатын (куәлiгiн) беру тәртiбi мен мерзiмiн бұзу
454-бап. Заңды тұлғаларды, олардың филиалдары мен өкiлдiктерiн мемлекеттiк тiркеу туралы заңнаманы бұзу
455-бап. Лицензиарға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайтармау
456-бап. Қазақстан Республикасының сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы заңнамасын бұзу
457-бап. Күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметке қойылатын талаптарды бұзу
458-бап. Күзет қызметі саласындағы заңнаманы бұзу
459-бап. Жергiлiктi атқарушы органдар мен өзге де уәкiлеттi мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгiленген мiндеттердi орындамауы
460-бап. Заң актiлерiнде көзделген жағдайларда жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне түскен мүлiктi есепке алу мен одан әрi пайдалану қағидаларын бұзу
461-бап. Салық құпиясын құрайтын мәлiметтердi жария ету
462-бап. Мемлекет уәкiлеттiк берген органдардың (ұйымдардың) салықты және басқа да мiндеттi төлемдердi бюджетке өндiрiп алмай, сондай-ақ мұндай төлемдi растайтын құжаттар алмай тұрып, белгiлi бiр iс-әрекеттердi жүзеге асыруы
463-бап. Салық есебiне тұрудан бас тарту немесе салық есебiне тұру мерзiмiн бұзу
464-бап. Төтенше жағдай режимiн бұзу
465-бап. Терроризмге қарсы операциялар жүргізу аймағында құқықтық режимнің бұзылуы
466-бап. Төтенше жағдай кезiнде құқық тәртiбiн бұзуға итермелейтiн iс-әрекеттер
467-бап. Құқық бұзушылық жасауға итермелеген себептер мен жағдайларды жою жөнiнде қолданылған шаралар туралы хабарламау
468-бап. Тіркелген азаматтық, қызметтік қаруды және оған патрондарды сатып алу, сақтау, есепке алу, пайдалану немесе тасымалдау қағидасын бұзу
469-бап. Азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылған бұйымдарды сақтау, есепке алу, пайдалану, тасымалдау, жою, әкелу, әкету тәртібін бұзу
470-бап. Азаматтық, қызметтiк қаруды, оған патрондарды сатып алу, сақтау, пайдалану немесе тасымалдау қағидаларын бұзу
471-бап. Газ қаруын заңсыз қолдану
472-бап. Азаматтық және қызметтiк қаруды тiркеу (қайта тiркеу) тәртібін не оны есепке қою тәртібін бұзу
473-бап. Азаматтық қаруды, оған патрондарды сату үшiн өткiзуден жалтару
474-бап. Қоғамдық бiрлестiктер туралы заңнаманы бұзу
475-бап. Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңнаманы бұзу
476-бап. Азаматтық хал актiлерiн жазу қағидаларын бұзу
477-бап. Қазақстан Республикасында тiркеусiз не жеке басты куәландыратын құжаттарсыз тұру
478-бап. Тұрғын жай меншік иесiнiң немесе қарамағында тұрғын жайлар, ғимараттар және (немесе) үй-жайлар бар басқа да адамдардың оларда нақты тұрмайтын жеке тұлғаларды тіркеуге жол беруі
479-бап. Төлқұжаттарды, жеке куәліктерді заңсыз алып қою немесе оларды кепілге қабылдау
480-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарды алған кезде не Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат алу үшін немесе Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау не Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіру туралы өтініш берген кезде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына көрiнеу жалған мәлiметтер беру
481-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заңнаманы бұзу
482-бап. Алғашқы статистикалық деректерді ұсыну тәртібін бұзу
483-бап. Құқықтық статистика мен арнайы есеп деректерiн табыс етуден бас тарту, табыс етпеу, уақтылы табыс етпеу, жасыру, қосып жазу және басқа да бұрмалаушылықтар
484-бап. Әкімшілік деректерді ұсыну тәртібін бұзу
485-бап. Мемлекеттік статистикалық байқаулар жүргiзуден бас тарту
486-бап. Лауазымды адамның алғашқы статистикалық деректерді, статистикалық ақпаратты және (немесе) деректер базаларын жоғалтуы, сатуы, беруі немесе өзге де заңсыз жария етуі
487-бап. Алғашқы статистикалық деректерді бекітілмеген статистикалық нысан бойынша жинау
488-бап. Әкімшілік деректерді келісілмеген нысан бойынша жинау
489-бап. Мемлекеттік құпияларды сақтау және таратылуы шектеулі қызметтік ақпаратпен жұмыс саласындағы белгіленген талаптарды бұзу
490-бап. Қалалар мен елдi мекендердiң аумақтарын көрiктендiру қағидаларын бұзу, сондай-ақ қалалар мен елді мекендер инфрақұрылымы объектілерін бұзу, жасыл екпелерін жою және бүлдіру
491-бап. Күзетiлетiн объектiлерге заңсыз ену
492-бап. Ұлттық алдын алу тетігіне қатысушылардың қызметіне кедергі жасау
493-бап. Өздерінің өкілеттіктерін орындау кезінде белгілі болған мәліметтерді ұлттық алдын алу тетігі қатысушыларының жария етуі
28-тарау. Қазақстан Республикасы мемлекеттiк шекарасы режимiнiң белгiленген тәртiбiне және Қазақстан Республикасының аумағында болу тәртiбiне қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
494-бап. Шекара аймағында шекара режимiн және жекелеген жерлерде болу тәртiбiн бұзу
495-бап. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған аймақ пен аудан аумағында белгіленген шектеулерді бұзу
496-бап. Қазақстан Республикасының аумақтық суларының (теңізінің) және ішкі суларының режимдерін бұзу
497-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзу бекеттерiнде режимдi бұзу
498-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы режимiн бұзу
499-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы заңсыз алып өту
500-бап. Әскери қызметшінің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын күзету жөніндегі өзінің міндеттерін орындаумен байланысты заңды өкімге немесе талапқа бағынбауы
501-бап. Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның көші-қон заңнамасын бұзуы
502-бап. Шетелдiктерді және азаматтығы жоқ адамдарды қабылдайтын
503-бап. Шетелдік жұмыс күшін тарту қағидаларын бұзу
504-бап. Қазақстан Республикасының азаматтарын шетелде еңбекке орналастыру жөнiндегi заңсыз қызмет
29-тарау. Кеден ісі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар
505-бап. Кеден бақылауы аймағының режимiн бұзу
506-бап. Кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыру тәртібін бұзу
507-бап. Кедендік тасымалдаушының қызметті жүзеге асыру тәртібін бұзуы
508-бап. Тауарлар мен көлік құралдарының келгені туралы кеден органына хабарламау
509-бап. Тауарлар мен көлік құралдарының кету тәртібін бұзу
510-бап. Авария немесе еңсерілмейтін күштер жағдайында шаралар қолданбау
511-бап. Тауарларды және көлiк құралдарын жеткiзу орнына бермеу
512-бап. Тауарларды, көлiк құралдарын және олардың құжаттарын Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатынсыз беру, жоғалту немесе Қазақстан Республикасының кеден органына жеткiзбеу
513-бап. Көлiк құралын тоқтатпау
514-бап. Көлiк құралын Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатынсыз жөнелту
515-бап. Тауарларды кедендiк рәсiмдеуге орналастыруға байланысты кедендiк операцияларды жасау және тауарларды кедендiк тазалау тәртiбiн бұзу
516-бап. Кедендiк тазалау аяқталмаған тауарлармен заңсыз операциялар жүргiзу, жай-күйiн өзгерту, пайдалану және (немесе) билiк ету
517-бап. Кеден органының рұқсатынсыз, кедендік бақылауда тұрған тауарларымен жүк және өзге де операциялар жүргізу
518-бап. Ұқсастыру құралдарын жою, алып тастау, өзгерту не ауыстыру
519-бап. Тауарларды кедендік декларациялау тәртiбiн бұзу
520-бап. Кеден өкiлiнiң кеден iсi саласындағы қызметтi жүзеге асыру тәртiбiн бұзуы
521-бап. Уәкiлеттi экономикалық оператордың кеден iсi саласындағы қызметтi жүзеге асыру тәртiбiн бұзуы
522-бап. Кеден декларациясын, құжаттар мен мәлiметтердi беру мерзiмдерiн бұзу
523-бап. Қазақстан Республикасының кеден органына есептiлiктi бермеу не дұрыс емес есептілікті ұсыну және есеп жүргiзу тәртiбiн сақтамау
524-бап. Тауарларды сақтауға орналастыру тәртiбiн,оларды сақтау және олармен операциялар жүргiзу тәртiбiн бұзу
525-бап. Тауарларды уақытша сақтау мерзiмдерiн бұзу
526-бап. Тауарларды қайта өңдеу тәртiбiн бұзу және қайта өңдеу өнiмдерiн ауыстыру
527-бап. Кедендік рәсімді белгіленген мерзімдерде аяқтамау
528-бап. Белгiлi бiр кедендiк рәсімге орналастырылған тауарлармен және көлiк құралдарымен заңсыз операциялар жасау, жай-күйiн өзгерту, пайдалану және (немесе) билiк ету
529-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткiзген кезде тыйым салулар мен шектеулерді қолдану тәртiбiн сақтамау
530-бап. Жеке тұлғалардың Кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгіленген жеке пайдалануға арналған тауарларды өткiзу тәртібін бұза отырып кеден одағының кедендік шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарын өткізуі
531-бап. Тауарларды халықаралық почта жөнелтілімдерінде өткізу тәртібін бұзу
532-бап. Кеден бақылауына соқпай кеден одағының кедендік шекарасы арқылы тауарларды және көлiк құралдарын өткiзу
533-бап. Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткiзiлетiн тауарларды кедендiк бақылаудан жасыру
534-бап. Құжаттарды немесе ұқсастыру құралдарын алдап пайдаланып, кеден одағының кедендік шекарасы арқылы тауарларды және көлiк құралдарын өткiзу
535-бап. Тауарларды, шетел валютасын, қолма-қол ақшалай қаражатты, жол жүру түбіртектерін не құжаттандырылған бағалы қағаздарды кедендік декларацияламау немесе жалған декларациялау
536-бап. Кеден қағидаларын бұза отырып, кеден одағының кеден аумағына әкелiнген тауарларды және көлiк құралдарын тасымалдау, сақтау, иемденiп алу, пайдалану немесе билiк ету
537-бап. Пайдаланылуы және (немесе) билiк етілу шектелген тауарларды, сондай-ақ шартты түрде шығарылған тауарлар мен көлiк құралдарын пайдаланудың және (немесе) оларға билiк етудің тәртiбiн бұзу
538-бап. Төленген кедендiк төлемдер мен салықтар тиiстi негiздерсiз қайтаруға, төлемдер мен өзге де өтемдер алуға не оларды қайтармауға бағытталған iс-әрекеттер
539-бап. Кедендік төлемдерді және салықтарды төлеу мерзімдерін бұзу
540-бап. Қазақстан Республикасы кеден органының кедендік төлемдердің, салықтар мен өсімпұлдардың тиесілі сомаларын белгіленген мерзімдерде төлеу туралы талаптарын орындамау
541-бап. Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы кеден органдарының шешiмдерiн орындамауы
542-бап. Қазақстан Республикасы кеден органдарының талаптарын орындамау
30-тарау. Көліктегі, жол шаруашылығындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар
543-бап. Темiр жол көлiгiнде қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн қағидаларын бұзу
544-бап. Темiржол көлiгi құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу
545-бап. Теміржол жылжымалы құрамын мемлекеттік тіркеусіз немесе қайта тіркеусіз пайдалану
546-бап. Ортақ пайдаланыстағы көлiк құралдарын және олардың iшкi жабдықтарын бүлдiру
547-бап. Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану тәртібін бұзу
548-бап. Ұшу қауіпсіздігі қағидаларын бұзу
549-бап. Кәсіптік даярлықтан өтпеген не тиісті біліктілігі жоқ авиация персоналын жұмысқа жіберу, сондай-ақ мас күйдегі адамды әуе кемесін басқаруға жіберу
550-бап. Әуе кемесіндегі мінез-құлық қағидаларын бұзу
551-бап. Тасымалдаушының кінәсінен рейсті ұшырмай тастаған немесе кідіріс болған немесе әуе кемесінің кеш келуі салдарынан рейсті ұшырмай тастаған, кідіріс болған, тасымалдау маршруты өзгертілген кезде тасымалдаушының жолаушылар алдында қызмет көрсету бойынша міндеттерін орындамауы не тиісінше орындамауы
552-бап. Авиациялық оқиғаны немесе инцидентті қасақана жасыру
553-бап. Әуе кемелерін пайдаланудың қауіпсіздік қағидаларын бұзу
554-бап. Авиациялық қауіпсіздік талаптарын бұзу
555-бап. Жолаушыларды, багажды және жүктерді тасымалдау қағидаларын бұзу
556-бап. Жолаушыларды, багажды немесе жүктерді автомобильмен тасымалдауды жүзеге асыру кезінде жүргізушілердің еңбек және демалыс режимінің бұзылуы
557-бап. Жолаушыларды, багаждарды немесе жүктерді автомобильмен халықаралық тасымалдауды рұқсаттарсыз немесе арнайы рұқсаттарсыз жүзеге асыру
558-бап. Жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты емес халықаралық тасымалдауды жүзеге асыру кезiнде автокөлiк құралдарын жүргiзушiлерде жолаушылар тiзiмiнiң болмауы
559-бап. Қазақстан Республикасының аумағында автомобиль тасымалын шет мемлекетте тіркелген автокөлік құралдарымен жүзеге асыру
560-бап. Республика ішілік қатынаста жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты емес тасымалдауды жүзеге асырған кезде автокөлік құралдары жүргiзушiлерінде тасымалдау шартының болмауы
561-бап. Теңіз көлігінде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаларын бұзу
562-бап. Теңіз көлігіндегі сигнал беру және байланыс құрылғылары мен қондырғыларын бүлдіру
563-бап. Теңіз және өзен көлігі кемелерінде, сондай-ақ шағын кемелерде жолаушылар қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаларын бұзу
564-бап. Кеменi жүзуге шығару қағидаларын бұзу немесе тиiстi дипломы (куәлiгi, куәландыру қағазы) жоқ адамдарды кеме басқаруға жiберу
565-бап. Кемелердi пайдалану қағидаларын бұзу, сондай-ақ басқару құқығы жоқ адамның кеменi басқаруы
566-бап. Кеменiң жүзу, жүк тиеу және жүк түсiру қағидаларын бұзуы
567-бап. Кемелердi iшкi су жолдарында пайдалану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету қағидаларын бұзу
568-бап. Өзен порттары мен айлақтарында жүктердi тиеу, түсiру және  қоймада ұстау қағидаларын бұзу
569-бап. Шағын кемелер тұруға арналған базаларды (құрылыстарды) пайдалану қағидаларын бұзу
570-бап. Көлiкте өрт қауiпсiздiгi қағидаларын бұзу
571-бап. Көлiк құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу
572-бап. Көлiк құралын жүргiзу кезiнде жүргiзушiнiң телефонды не радиостанцияны пайдалануы
573-бап. Көлiк құралдары жүргiзушiлерiнiң қозғалыстың белгiленген жылдамдығын арттырып жiберуi
574-бап. Көлiк құралдары жүргiзушiлерінің маршруттық көлiк құралдарын тоқтатудың, тұрғын аймақтарда жүрудiң, жолаушылар мен жүктердi тасымалдаудың қағидаларын сақтамауы және жол жүрiсiнiң қағидаларын басқа да өрескел бұзуы
575-бап. Жол қиылыстарынан өту қағидаларын бұзу немесе жолдың жүру бөлiгiн кесiп өту
576-бап. Маневр жасау қағидаларын бұзу
577-бап. Көлiк құралын жолдың жүру бөлiгiнде орналастыру, қарама-қарсы жүрiп өту немесе басып озу қағидаларын бұзу
578-бап. Көлiк құралдарын тоқтату немесе оларды қою  қағидаларын бұзу
579-бап. Арнайы жарық және дыбыс сигналдары iске қосылған жедел және арнайы қызметтер көлiк құралының жүруiне басымдық бермеу
580-бап. Бағдаршамның тыйым салатын сигналына немесе реттеушiнiң тыйым салатын қимылына қарамай өтiп кету
581-бап. Жүргiншiлерге немесе жол жүрiсiнiң өзге де қатысушыларының жүруiне басымдық бермеу
582-бап. Жол белгiлерiмен немесе жолдың жүру бөлiгiндегi таңбалармен көрсетiлген талаптарды сақтамау
583-бап. Көлiк құралдары жүргiзушiлерінің жүргiзiп үйренудi өткiзу, сыртқы жарық түсiру аспаптарын және (немесе) дыбыс сигналдарын пайдалану, авариялық сигнал берудi қолдану қағидаларын бұзуы
584-бап. Көлiк құралына арнайы жарық және (немесе) дыбыс сигналдарын беруге арналған құрылғыларды орнату қағидаларын бұзу не жедел және арнайы қызметтер автомобильдерiнiң арнайы түстi-графикалық схемаларын заңсыз жазу
585-бап. Жол жүрiсiне қатысушының жол жүрiсi қағидаларын авариялық ахуал туғызуға әкеп соғатындай дәрежеде бұзуы
586-бап. Темiржол өткелдерiнен өту қағидаларын бұзу
587-бап. Жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты тасымалдауды көрсетiлген тасымалдау маршруттарына қызмет көрсету құқығын растайтын тиiстi куәлiксiз жүзеге асыру
588-бап. Көлiк құралдары жүргiзушiлерінiң жол қозғалысы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң белгiленген қағидаларын адамдардың денсаулығына зиян келтiретіндей, көлiк құралдарын немесе өзге де мүлiктi зақымдауға әкелетіндей дәрежеде бұзуы
589-бап. Жол-көлiк оқиғасы болған жерден кетiп қалу
590-бап. Құжаттары жоқ және жүргізу құқығы жоқ адамның көлiк құралдарын жүргізуі
591-бап. Iшкi iстер (полиция), көлiктiк бақылау органдары қызметкерiнiң Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы автокөлiк құралдарын өткiзу пункттерiнде және Қазақстан Республикасының аумағындағы көлiктiк бақылау бекеттерiнде көлiк құралын тоқтату туралы талаптарын орындамау, алкогольден, есiрткiден және(немесе) уытқұмарлықтан мас күйiн куәландырудан өтуден жалтару
592-бап. Көлiк құралдарының қозғалысына кедергi жасау
593-бап. Жаяу жүргiншiлердiң және жол қозғалысына өзге де қатысушылардың қозғалыс қағидаларын бұзуы
594-бап. Қазақстан Республикасының механикалық көлiк құралдарын және олардың тiркемелерiн мiндеттi техникалық қарап-тексеруді жүзеге асыру саласындағы заңнамасын бұзу
595-бап. Техникалық ақаулары бар көлiк құралдарын пайдалануға шығару және пайдаланудың өзге де қағидаларын бұзу
596-бап. Көлік құралдарын жүргізу құқығы жоқ не одан айрылған, сол сияқты тиiстi санаты жоқ жүргiзушiнi көлiк құралын жүргізуге жiберу
597-бап. Жол қозғалысына қатысушыларға қойылатын өзге де талаптарды бұзу
598-бап. Көлiкпен қауiптi заттарды немесе бұйымдарды тасымалдау қағидаларын бұзу
599-бап. Қалалық және қала маңындағы қоғамдық көлiктi пайдалану қағидаларын бұзу
600-бап. Жолаушыларды билетсiз алып жүру
601-бап. Темiр жол көлiгiнде жол жүру құжаттарын (билеттердi) сату, олардың қолданылу мерзiмiн ұзарту және билет кассаларының жұмысын ұйымдастыру қағидалары бұзу
602-бап. Темiр жол, теңiз, өзен және автомобиль көлiгiнде жүктердiң сақталуын қамтамасыз ету қағидаларын бұзу
603-бап. Әуе көлiгiнде жүктердiң сақталуын қамтамасыз ету жөнiндегi қағидаларды бұзу
604-бап. Тракторларды, басқа да өздiгiнен жүретiн машиналар мен жабдықтарды пайдалану қағидаларын бұзу
605-бап. Ақылы автомобиль жолдарымен (жол учаскелерімен) жүріп өткені үшін ақыны уақтылы төлемеу
606-бап. Көлiк құралдарын жүргiзушi жеке тұлғалардың пайдалану және жол жүрiсi қағидаларын үнемi бұзуы
607-бап. Жолдарды, темiр жол өткелдерiн және басқа жол құрылыстарын бүлдiру
608-бап. Жолдарды, темiр жол өткелдерiн және басқа жол құрылыстарын күтiп-ұстау қағидаларын бұзу
609-бап. Жерасты коммуникацияларының қарау құдықтарын күтiп-ұстау қағидаларын жол қозғалысы қауiпсiздiгiне қатер төндiретiндей дәрежеде бұзу
610-бап. Автомобиль жолдарына бөлiнген белдеудi қорғау мен пайдалану қағидаларын бұзу
611-бап. Жер пайдаланушылардың автомобиль жолдарын және жол құрылғыларын пайдалану мен қорғау қағидаларын бұзуы
612-бап. Магистральдық құбырларды қорғау қағидаларын бұзу
31-тарау. Ақпараттындыру және байланыс саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар
613-бап. Электр байланыс желiлерiне қосылатын құрылғыларды (жабдықтарды) заңсыз қосу
614-бап. Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасын бұзу
615-бап. Сәйкестiгi мiндеттi растауға жататын, бiрақ одан өтпеген байланыс құралдарын пайдалану.
616-бап. Ақпараттық ресурстарды қорғау құралдарын пайдалану жөнiндегi талаптарды бұзу
617-бап. Қазақстан Республикасының электрондық құжаттар және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңдарын бұзу
618-бап. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңдарын бұзу
32-тарау. Әскери міндеттілік, әскери қызмет пен қорғаныс саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар
619-бап. Бастапқы әскери есепке алынуға не шақыру учаскелерiне тiркелуге тиiс азаматтардың тiзiмдерiн жергiлiктi әскери басқару органына бермеу немесе уақтылы бермеу
620-бап. Азаматтардың, лауазымды адамдардың және заңды тұлғалардың азаматтық қорғаныс жөнiндегi мiндеттердi орындамауы
621-бап. Жергiлiктi әскери басқару органының шақыруы туралы азаматтарға хабарламау
622-бап. Әскери есепте тұрған немесе тұруға мiндеттi тұрғылықты азаматтар құрамындағы өзгерiстер туралы мәлiметтердi уақтылы бермеу
623-бап. Әскери мiндеттiлер, шақырылушылар мен азаматтар туралы мәлiметтердi хабарламау
624-бап. Азаматтардың әскери есепке алу жөнiндегi мiндеттерді орындамауы
625-бап. Медициналық тексеруден немесе жиындардан жалтару
626-бап. Әскери есепке алу құжаттарын қасақана бүлдiру немесе жоғалту
627-бап. Әскери қызметке даярлықтан жалтару
628-бап. Азаматтарды мерзімді әскери қызметке және келісім шарт бойынша заңсыз шақыру, оларды шақыруды заңсыз кейiнге қалдыру
629-бап. Әскери қызметшiнi қорлау
33-тарау. Мемлекеттiк билiк институттарына қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
630-бап. Сотқа құрметтемеушілік білдіру
631-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша iс қарауға қатысушылардың жауаптылығы
632-бап. Алқабидiң мiндеттерiн атқару үшiн сотқа келмеу
633-бап. Алқабилерге үміткерлердің тiзiмдерiн жасау үшiн ақпаратты табыс етпеу
634-бап. Алқабилердiң міндеттерді орындамауы, сондай-ақ сот талқылауында iстi қарауға байланысты шектеулердi сақтамауы
635-бап. Куәнiң айғақ беруден бас тартуы немесе жалтаруы
636-бап. Куәнiң, жәбiрленушiнiң көрiнеу жалған айғақтары, сарапшының көрiнеу жалған қорытындысы немесе қате аударма жасау
637-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша дәлелдемелердi бұрмалау
638-бап. Лауазымды адамның сараптама жүргiзу туралы қаулыны немесе тапсырманы не маманды шақыру туралы талапты орындаудан бас тартуы немесе келмеуі
639-бап. Айыпталушының (күдіктінің) келетiндiгi туралы жеке кепiлгерлiктi бұзу
640-бап. Кәмелетке толмаған айыпталушының (күдіктінің) келуiн қамтамасыз ету туралы мiндеттеменi бұзу
641-бап. Соттың жеке ұйғарымы, қаулысы, прокурордың, тергеушiнiң немесе анықтаушының ұсынысы бойынша шара қолданбау
642-бап. Прокурорға, тергеушiге және анықтау органына, сот орындаушысына, сот приставына келуден жалтару
643-бап. Прокурорға хабарламау немесе дер кезiнде хабарламау
644-бап. Прокурордың, тергеушiнiң, анықтаушының, сот приставының, сот орындаушысының заңды қызметiне кедергi жасау
645-бап. Сот актiлерiн әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдардың (лауазымды адамдардың), қаулыларын орындамау
646-бап. Сот орындаушысының, сот приставының қаулысын және өзге де заңды талабын орындамау
647-бап. Жеке тұлғалар мен ұйымдардың сот орындаушысына мәліметтерді беру жөніндегі міндеттерін орындамауы
648-бап. Лауазымды адамның атқару құжатын жоғалтқандығы үшiн жауаптылығы
649-бап. Сот орындаушысына, сот приставына соттар мен басқа да органдардың қаулыларын орындауда кедергi жасау
650-бап. Мемлекеттiк наградаларды заңсыз тағып жүру
651-бап. Айырым белгiлерi және (немесе) нышандары бар нысанды әскери киiмдi, сондай-ақ нысанды киiм мен арнаулы киiм-кешектi заңсыз киiп жүру (пайдалану)
34-тарау. Әкiмшiлiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық
652-бап. Жеке тұлғалардың заңсыз материалдық сыйақы беруi
653-бап. Мемлекеттiк функцияларды атқаруға уәкiлеттi адамның не оған теңестiрiлген адамның заңсыз материалдық сыйақы алуы
654-бап. Заңды тұлғалардың заңсыз материалдық сыйақы беруi
655-бап. Мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының заңсыз кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруы және заңсыз кiрiстер алуы
656-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөнiндегi мемлекеттiк органдар басшыларының шара қолданбауы
657-бап. Бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдарды жұмысқа қабылдау
3-бөлiм. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті органдар
35-тарау. Негізгі ережелер
658-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдар (лауазымды адамдар)
659-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдар (лауазымды адамдар) құзыретiнiң ара жiгiн ажырату
36-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердiң қайда қарауға жататындығы, лауазымды адамдардың iстердi қарау және әкiмшiлiк жазаларды қолдану жөнiндегi құзыретi
660-бап. Cоттар
661-бап. Iшкi iстер органдары (полиция)
662-бап. Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары
663-бап. Жер қойнауын зерттеу және пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi орган
664-бап. Мұнай және газ саласындағы уәкілетті орган
665-бап. Сот актілерін орындау жөніндегі уәкілетті орган
666-бап. Мемлекеттiк энергетикалық қадағалау және бақылау органдары
667-бап. Көлiк және коммуникациялар саласындағы уәкiлеттi орган
668-бап.Ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi орган
669-бап. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырушы органдар
670-бап. Әдiлет органдары
671-бап. Заңды тұлғаларды, азаматтық хал актiлерiн мемлекеттiк тiркеу, бағалау қызметiн реттеу саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган
672-бап. Көшi-қон жөнiндегi органдар
673-бап. Өнеркәсiп қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi орган
674-бап. Азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті орган
675-бап. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлетті орган
676-бап. Кеден органдары
677-бап. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң органдары
678-бап. Денсаулық сақтау органдары
679-бап. Діни қызмет саласындағы уәкілетті орган
680-бап. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң, Iшкi iстер министрлiгiнiң және Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң, Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң санитариялық қадағалауды жүзеге асыратын медициналық қызметтерi
681-бап. Ветеринария саласындағы уәкiлеттi орган
682-бап. Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi орган
683-бап. Өсiмдiктер карантинi жөнiндегi уәкiлеттi орган
684-бап. Тұқым шаруашылығы, мақта саласын дамыту және астық нарығын реттеу саласындағы уәкiлеттi орган
685-бап. Өсiмдiктердi қорғау саласындағы уәкiлеттi орган
686-бап. Су қорын пайдалану және қорғау саласындағы уәкiлеттi органдар
687-бап. Орман, балық және аңшылық шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi органдар
688-бап. Жердi пайдалану мен қорғауға мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органдар
689-бап. Инвестициялар жөнiндегi уәкiлеттi орган
690-бап. Геодезия және картография саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын органдар
691-бап. Монополияға қарсы орган
692-бап. Табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетiн нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын уәкiлеттi орган
693-бап. Техникалық реттеу және өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласында мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органдар
694-бап. Ауылшаруашылық техникасын тiркеу жөнiндегi уәкiлеттi орган
695-бап. Өсiмдiк шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган
696-бап. Объектiлердi салу сапасына мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауын және қадағалауын жүзеге асыратын органдар
697-бап. Мемлекеттiк статистика саласындағы уәкiлеттi орган
698-бап. Салық қызметi органдары
699-бап. Қаржы полициясы органдары
700-бап. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң органдары
701-бап. Iшкi бақылау жөнiндегi уәкiлеттi орган
702-бап. Банкроттық саласында мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын уәкiлеттi орган
703-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің органдары
704-бап. Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi орган
705-бап. Қаржылық қызмет көрсетуді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті орган
706-бап. Қазақстан Республикасының халықты әлеуметтiк қорғау органдары
707-бап. Қазақстан Республикасы ұлттық қауiпсiздiк органдары
708-бап. Әскери полиция органдары
709-бап. Акцизделетiн өнiм өндiрудi және олардың айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi органдар
710-бап. Жергiлiктi атқарушы органдар
711-бап. Бiлiм беру саласындағы уәкiлеттi орган
712-бап. Туристiк қызмет саласындағы уәкiлеттi орган
713-бап. Ойын бизнесi саласындағы уәкiлеттi орган
714-бап. Сауда қызметiн реттеу саласындағы уәкiлеттi орган
715-бап. Биоотын өндiрiсi саласындағы уәкiлеттi орган
716-бап. Биоотын айналымы саласындағы уәкiлеттi орган
4-бөлiм. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзу
37-тарау. Негiзгi ережелер
717-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс жүргізу тәртібін айқындайтын заңнама
718-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша іс жүргiзудiң мiндеттерi
719-бап. Iс жүргiзу тiлi
720-бап. Мерзiмдi есептеу
721-бап. Өтiнiш жасау
722-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша іс жүргiзудi болдырмайтын мән-жайлар
723-бап. Әкiмшiлiк жауаптылыққа тартпауға мүмкiндiк беретiн мән-жайлар
724-бап. Хабардар ету (хабарлау)
38-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзуге қатысушылар, олардың құқықтары мен мiндеттерi
725-бап. Өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзiлiп жатқан адам
726-бап. Жәбiрленушi
727-бап. Жеке адамның заңды өкiлдерi
728-бап. Заңды тұлғаның өкiлдерi
729-бап. Қорғаушы
730-бап. Қорғаушының мiндеттi түрде қатысуы
731-бап. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның еңбегiне ақы төлеу
732-бап. Қорғаушыдан бас тарту
733-бап. Қорғаушының өкiлеттiгi
734-бап. Жәбiрленушiнiң өкiлi
735-бап. Куә
736-бап. Куәгер
737-бап. Маман
738-бап. Сарапшы
739-бап. Аудармашы
740-бап. Прокурор
741-бап. Прокурордың әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзудің заңдылығын қамтамасыз ету жөнiндегi өкiлеттiгi
742-бап. Iс жүргiзу мiндеттерiн орындамағаны үшiн жауаптылық
743-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзуге қатысу мүмкiндiгiн болдырмайтын мән-жайлар
744-бап. Iс жүргiзуге қатысуына жол берiлмейтiн адамдарды қатыстырудан бас тарту
745-бап. Жәбiрленушi, куә, сарапшы, маман, аудармашы немесе куәгер шығындарының орнын толтыру
39-тарау. Дәлелдемелер және дәлелдеу
746-бап. Дәлелдемелер
747-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша дәлелденуге тиiс мән-жайлар
748-бап. Өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша іс жүргiзiлiп жатқан адамның түсiнiктемелері, жәбiрленушiнiң және куәнiң айғақтары
749-бап. Дәлелдеу мiндетi және дәлелдемелерді табыс ету
750-бап. Дәлелдеуден босатудың негiздерi
751-бап. Дәлелдемелермен қамтамасыз ету
752-бап. Дәлелдемелермен қамтамасыз ету туралы өтініш
753-бап. Сараптама тағайындау және жүргiзу
754-бап. Сарапшы мен маманның қорытындысы және айғақтары
755-бап. Yлгiлердi алу
756-бап. Дәрiгердiң немесе басқа маманның, сондай-ақ сарапшының үлгiлердi алуы
757-бап. Үлгiлердi алу кезiнде жеке адамның құқықтарын қорғау
758-бап. Заттай дәлелдемелер
759-бап. Ғылыми-техникалық құралдар
760-бап. Құжаттар
761-бап. Қосымша мәлiметтер талап ету
762-бап. Дәлелдеу
763-бап. Дәлелдемелерді жинау
764-бап. Дәлелдемелерді тексеру
765-бап. Дәлелдемелердi бағалау
40-тарау. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шараларын қолдану
766-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша іс жүргiзудi қамтамасыз ету шаралары
767-бап. Жеткiзу
768-бап. Әкімшілік ұстау
769-бап. Әкiмшiлiк ұстаудың тәртiбi
770-бап. Әкiмшiлiк ұстау мерзiмдерi
771-бап. Алып келу
772-бап. Жүрiп-тұру еркiндiгiн алдын ала шектеу
773-бап. Жеке тексеріп қарау және жеке адамның заттарын тексеріп қарау
774-бап. Көлiк құралдарын, шағын көлемдi кемелердi тексеру
775-бап. Тексеру
776-бап. Тексеру жүргiзудiң жалпы қағидалары
777-бап. Жеке адамның заттары мен құжаттарын алып қою
778-бап. Көлiк құралын, шағын көлемдi кеменi жүргiзуден шеттету және мас күйiн куәландыру
779-бап. Көлiк құралын, шағын көлемдi кеменi ұстау, жеткiзу және пайдалануға тыйым салу
780-бап. Заңды тұлғаға тиесiлi аумақтарды, үй-жайларды, тауарларды, өзге де мүлiктi, сондай-ақ тиiстi құжаттарды тексеру
781-бап. Заңды тұлғаға тиесiлi құжаттар мен мүлiктi алып қою
782-бап. Заңды тұлғаға тиесiлi тауарларға, көлiк құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу
783-бап. Қызметті немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру не оларға тыйым салу
41-тарау. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғау
784-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғаудың дәлелдерi мен негiздемесi
785-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама
786-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасауға құқығы бар лауазымды адамдар
787-бап. Прокурордың әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша іс жүргізуді қозғауы
788-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасау мерзiмдерi
789-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасалмайтын жағдайлар
790-бап. Хаттаманы (прокурордың қаулысын) iстi қарау үшiн жiберу
791-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзудi iстi қарауға бергенге дейiн қысқарту
42-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша қысқартылған іс жүргізу
792-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша қысқартылған іс жүргізудің негіздері
793-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша қысқартылған іс жүргізудің тәртібі
43-тарау. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау
794-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарайтын орын
795-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға әзiрлеу
796-бап. Судьяның, лауазымды адамның әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарау мүмкiндiгiн болдырмайтын мән-жайлар
797-бап. Судьяның, лауазымды адамның өздiгiнен бас тартуы және олардан бас тарту
798-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауға әзiрлеу кезiнде судья, орган(лауазымды адам) қабылдайтын шешiм
799-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарау мерзiмдерi
800-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарау тәртiбi
801-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарау кезiнде анықтауға жататын мән-жайлар
802-бап. Сот отырысының хаттамасы
803-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарау нәтижелерi бойынша шешiмдердiң түрлерi
804-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөнiндегi қаулы
805-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөнiндегi қаулыны хабарлау және қаулының көшiрмесiн тапсыру
806-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша ұйғарым
807-бап. Жаңылыс жазуларды, жаңсақ жазылымдарды және арифметикалық қателерді түзету
808-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою туралы ұсыныс
44-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізуді жүзеге асыратын органның (лауазымды адамның) іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану
809-бап. Шағым беру тәртібі
810-бап. Шағым беру мерзімі
811-бап. Шағымды қарау тәртібі
45-тарау.Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер жөніндегі заңды күшіне енбеген қаулыларды қайта қарау
812-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөніндегі қаулыға шағым беру, наразылық келтiру құқығы
813-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөніндегі қаулыға шағым беру, наразылық білдіру тәртiбi
814-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөніндегі қаулыға шағым беру, наразылық білдіру мерзiмi
815-бап. Шағымның (наразылықтың) мазмұны
816-бап. Шағым берiлуiне немесе наразылық білдіруiне байланысты қаулының орындалуын тоқтата тұру
817-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөніндегі қаулыға шағымды, наразылықты қарау мерзiмдерi
818-бап. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жөніндегі қаулыға шағымды, наразылықты жоғары тұрған сот судьясының, жоғары тұрған орган басшысының немесе оның орынбасарының жеке-дара қарауы
819-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөніндегі қаулыға шағымды, наразылықты қарау үшін әзiрлеу
820-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөніндегі қаулыға шағымды, наразылықты қарау
821-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөніндегі қаулыға шағым, наразылық бойынша шешiм
822-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөніндегі қаулының күшiн жою немесе оны өзгерту негiздерi
823-бап. Судьяның, органның (лауазымды адамның)әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөніндегі қаулыда баяндалған iстiң нақты мән-жайлары туралы тұжырымдарының шағымды, наразылықты қарау кезiнде зерттелген дәлелдемелерге сәйкес келмеуi
824-бап. Әкiмшiлiк жауаптылық туралы заңды дұрыс қолданбау
825-бап. Осы Кодекстiң iс жүргiзу нормаларының елеулі түрде бұзылуы
826-бап. Қаулымен қолданылған әкiмшiлiк жазаның жасалған құқық бұзушылық сипатына, кiнәлiнiң жеке басына немесе заңды тұлғаның мүлiктiк қаржы жағдайына сәйкес келмеуi
827-бап. Іс бойынша іс жүргiзудi қысқарту туралы қаулының күшiн жою немесе оны өзгерту
828-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөніндегі қаулыға шағым, наразылық жөнiндегi ұйғарымды жария ету
46-тарау.Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер жөніндегі заңды күшіне енген қаулыларды және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелері жөніндегі ұйғарымдарды қайта қарау
829-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер жөніндегі заңды күшiне енген қаулыларды және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелерi жөнiндегi ұйғарымдарды қайта қараудың ерекше тәртiбi
830-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша қаулыларды және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелерi жөнiндегi ұйғарымдарды қайта қарауға құқылы соттар
831-бап. Істерді сұратып алудың және заңды күшіне енген сот актілеріне наразылық білдіру туралы өтінішхаттарды қараудың тәртібі мен себептері
832-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер жөніндегі қаулыларға және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелерi жөнiндегi ұйғарымдарға наразылық білдіру, шағым беру
833-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулының орындалуын тоқтата тұру
834-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер жөніндегі заңды күшiне енген қаулыларды Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотында қадағалау тәртібімен қайта қарау
47-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер жөніндегі заңды күшiне енген қаулыларды және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелері жөніндегі ұйғарымдарды жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қарау
835-бап. Қайта қарау негіздері
836-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер жөніндегі қаулыларды және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелері жөніндегі ұйғарымдарды жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қарайтын соттар, уәкілетті органдар (лауазымды адамдар)
837-бап. Арыз беру
838-бап. Арыздың нысаны мен мазмұны
839-бап. Соттың, органның (лауазымды адамның) іс жүргізуіне арыз қабылдау
840-бап. Қаулыны немесе ұйғарымды жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қарау туралы арызды қайтару
841-бап. Арыз беру мерзімін есептеу
842-бап Арызды қарау
843-бап. Соттың, уәкілетті органның (лауазымды адамның) істі қайта қарау туралы ұйғарымы
48-тарау. Ақтау. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға уәкілетті органның (лауазымды адамның) заңсыз іс-әрекеттері мен келтірілген зиянды өтеу
844-бап. Әкiмшiлiк жауапқа тартылған адамның кiнәсiздiгiн тану жолымен ақтау
845-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауға уәкілетті органның (лауазымды адамның) заңсыз әрекеттерi нәтижесiнде келтiрiлген зиянның өтелуіне құқығы бар адамдар
846-бап. Өтелуге жататын зиян
847-бап. Зиянның өтелуіне құқығын тану
848-бап. Мүлiктiк зиянды өтеу
849-бап. Моральдық зиянның зардаптарын жою
850-бап. Талаптар қою мерзiмдерi
851-бап. Заңды тұлғаларға келтірілген зиянды өтеу
852-бап. Құқықтарды қуынымдық тәртiппен қалпына келтiру
49-тарау. Әкімшілік жауаптылықтан артықшылықтары мен иммунитеттері бар адамдардың істері бойынша іс жүргізу ерекшеліктері
853-бап. Қазақстан Республикасы Парламентiнің депутатына қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзу талаптары мен тәртібі
854-бап. Қазақстан Республикасының Президенттiгіне кандидаттың, Қазақстан Республикасы Парламентiнің депутаттығына кандидаттың әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзу талаптары мен тәртібі
855-бап. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнің Төрағасына немесе оның мүшесiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзу талаптары мен тәртібі
856-бап. Судьяға қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзу талаптары мен тәртібі
857-бап. Қазақстан Республикасы Бас Прокурорына қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзу талаптары мен тәртібі
858-бап. Судьяның Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутатына, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң Төрағасына немесе мүшелерiне, судьяға, Қазақстан Республикасының Бас прокурорына қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауы
859-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтан дипломатиялық иммунитеттері бар адамдар
860-бап. Дипломатиялық иммунитетті пайдаланатын адамдарды тексеру, әкiмшiлiк ұстау және күштеп әкелу
861-бап. Айғақтар беруден дипломатиялық иммунитет
862-бап. Үй-жайлардың және құжаттардың дипломатиялық иммунитеті
50-тарау. Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізуді жүзеге асыратын органдардың шет мемлекеттердің әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша құзыретті мекемелерімен және лауазымды адамдарымен өзара іс-қимылы
863-бап. Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша құқықтық көмек көрсетудің жалпы талаптары
864-бап. Ақпаратты және құжаттарды беру туралы сұрау салуларды және жекелеген процессуалдық іс-әрекеттерді жүргізу туралы тапсырмаларды жіберу
865-бап. Ақпаратты және құжаттарды беру туралы сұрау салуларды және жекелеген процессуалдық іс-әрекеттерді жүргізу туралы тапсырмаларды орындау тәртібі
5-бөлiм. Әкімшілік жаза қолдану туралы қаулылардың орындалуы
51-тарау. Негізгі ережелер
866-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулының заңды күшiне енуi
867-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулының мiндеттiлiгi
868-бап. Қаулыны орындауға жолдау
869-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындау
870-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындауға байланысты мәселелердi шешу
871-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулының орындалуын кейiнге қалдыру және мерзімін ұзарту
872-бап. Әкiмшiлiк жазаны орындаудан босату
873-бап. Әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыны орындау мерзімінің өтуі
874-бап. Әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыны орындау жөніндегі іс жүргізудің аяқталуы
52-тарау. Әкімшілік жазаның жекелеген түрлерін орындау тәртібі
875-бап. Ескерту жасау туралы қаулының орындалуы
876-бап. Айыппұл салу туралы қаулыны өз еркімен орындау
877-бап. Жеке тұлғаға, дара кәсіпкерге, жеке нотариусқа, жеке сот орындаушысына және адвокатқа айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындату
878-бап. Заңды тұлғаға айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындату
879-бап. Айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындатуға жіберудің тәртібі
880-бап. Әкімшілік жазалардың жекелеген түрлерін орындау тәртібі
881-бап. Айыппұл салу туралы қаулының орындалуы жөніндегі iс жүргiзудiң аяқталуы
882-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаудың құралы не нысанасы болған затты, сол сияқты әкімшілік құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлікті тәркілеу туралы қаулының орындалуы
883-бап. Арнайы құқықтан айыру туралы қаулыны орындайтын органдар
884-бап. Арнайы құқықтан айыру туралы қаулыны орындау тәртiбi
885-бап. Аң аулау құқығынан айыру туралы қаулыны орындау тәртiбi
886-бап. Радиоэлектрондық құралдарды немесе жоғары жиiлiктегi құрылғыларды пайдалану құқығынан айыру туралы қаулыны орындау тәртiбi
887-бап. Қаруды алып жүру және сақтау құқығынан айыру туралы қаулыны орындау тәртiбi
888-бап. Лицензиядан, арнайы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не олардың белгiлi бiр қызмет түрiне қолданылуын тоқтата тұру туралы қаулыны орындау
889-бап. Лицензиядан, арнайы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не олардың белгiлi бiр қызмет түрiне қолданылуын тоқтата тұру туралы қаулыны орындайтын органдар
890-бап. Лицензиядан, арнайы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не олардың белгiлi бiр қызмет түрiне қолданылуын тоқтата тұру туралы қаулыны орындау тәртiбi
891-бап. Лицензиядан, арнайы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не олардың белгiлi бiр қызмет түрiне қолданылуын тоқтата тұру мерзiмдерiн есептеу
892-бап. Қызметтi тоқтата тұру не оған тыйым салу туралы қаулыны орындау
893-бап. Қызметiн тоқтата тұру не оған тыйым салу туралы қаулыны орындау тәртiбi
894-бап. Қаулының мүлiктiк залалды өтеу бөлiгiнде орындалуы
895-бап. Қазақстан Республикасынан шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарды әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберу туралы қаулыны орындау
896-бап. Қазақстан Республикасынан шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарды әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберу туралы қаулыны жүзеге асыратын органдар
897-бап. Жол жүрiсi қағидаларын бiлудi тексеру туралы қаулыны орындау
898-бап. Қаулыны медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану бөлiгiнде орындау тәртiбi
53-тарау. Қорытынды ережелер
899-бап. Осы Кодексті қолдану тәртібі
900-бап. Осы Кодексті қолданысқа енгізу тәртібі

1-бөлім. Жалпы ережелер 1-тарау. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама

      1-бап. Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық
             туралы заңнамасы
      1. Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасы осы Кодекстен тұрады.
      2. Осы Кодекс Қазақстан Республикасының Конституциясына, халықаралық құқықтың жалпы жұрт таныған қағидаттары мен нормаларына негiзделедi.
      3. Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттар осы Кодекс алдында басымдыққа ие болады және халықаралық шартты қолдану үшiн заң шығару қажет болатын реттердi қоспағанда, тiкелей қолданылады. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделгеннен өзгеше қағидалар белгiленген болса, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

      2-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтың негiзi
      Осы Кодекстiң Ерекше бөлiмiнде көзделген құқық бұзушылық құрамының барлық белгiлерi бар әрекет жасау әкiмшiлiк жауаптылықтың негiзi болып табылады.

      3-бап. Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн
             жауаптылық туралы заңнамасының кеңiстiк жағынан
             қолданылуы
      1. Қазақстан Республикасының аумағында әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адам осы Кодекс бойынша жауаптылыққа тартылуға тиiс.
      2. Қазақстан Республикасының аумағында басталған немесе жалғасқан, не аяқталған әрекет Қазақстан Республикасының аумағында жасалған әкiмшiлiк құқық бұзушылық болып танылады. Осы Кодекстiң күшi Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңында және айрықша экономикалық аймағында жасалған әкiмшiлiк құқық бұзушылыққа да қолданылады.
      3. Қазақстан Республикасының портына тiркелген және Қазақстан Республикасының шегiнен тыс ашық суда немесе әуе кеңiстiгiнде жүрген кемеде әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адам, егер Қазақстан Республикасының халықаралық шартымен өзгеше көзделмесе, осы Кодекс бойынша әкiмшiлiк жауаптылықта болуға тиiс. Тұрған жерiне қарамастан, Қазақстан Республикасының әскери кемесiнде немесе әскери әуе кемесiнде әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адам да осы Кодекс бойынша әкiмшiлiк жауаптылықта болады.
      4. Шет мемлекеттердiң дипломатиялық өкiлдерi және қорғанышты пайдаланатын өзге де шетел азаматтары Қазақстан Республикасының аумағында құқық бұзушылық жасаған жағдайда осы адамдардың әкiмшiлiк жауаптылығы туралы мәселе халықаралық құқық нормаларына сәйкес шешiледi.

      4-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылық туралы
             заңнаманың уақыт жағынан қолданылуы
      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адам осы құқық бұзушылық жасалған уақытта қолданылған заңнаманың негiзiнде жауаптылықта болуға тиiс.
      2. Осы Кодекстiң ерекше бөлiмiнде көзделген әрекеттiң жүзеге асырылған уақыты, салдардың туындаған уақытына қарамастан, әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған уақыт болып танылады.

      5-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңның керi күшi
      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты жеңілдететін немесе жоятын не әкімшілік құқық бұзушылықты жасаған адамның жағдайын өзге түрде жақсартатын заңның керi күшi болады, яғни осы заң қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған және әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы заңды күшіне енбеген құқық бұзушылыққа қолданылады.
      2. Заңның әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты белгiлейтiн немесе күшейтетiн немесе құқық бұзушылық жасаған адамның жағдайын өзге түрде нашарлататын керi күшi болмайды.

2-тарау. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнаманың
міндеттері мен қағидаттары

      6-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнаманың мiндеттерi
      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнаманың мiндеттерi - адамның және азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн, халықтың денсаулығын, санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығын, қоршаған ортаны, қоғамдық имандылықты, меншiктi, қоғамдық тәртiп пен қауiпсiздiктi, мемлекеттiк билiктi және мемлекеттік басқаруды жүзеге асырудың белгiленген тәртiбiн, ұйымдардың заңмен қорғалатын құқықтары мен мүдделерiн әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан қорғау, сондай-ақ олардың жасалуының алдын алу.
      2. Осы мiндеттi жүзеге асыру үшiн әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар әкiмшiлiк жауаптылықтың негiздерi мен қағидаттарын белгiлейдi, қандай әрекеттердiң әкiмшiлiк құқық бұзушылық болып табылатынын және олардың жасалғаны үшiн қолданылатын жазалардың түрлерiн, сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адамға қай мемлекеттiк органның (лауазымды адамның) қандай әкiмшiлiк жаза және қандай тәртiппен қолдануы мүмкiн екенiн айқындайды.

      7-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнама қағидаттарының
             маңызы
      Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнама қағидаттарының маңызы мынада: оларды бұзу, оның сипаты мен мәнiне қарай, iс бойынша жүргiзiлген iстi жарамсыз деп тануға, осындай iс жүргiзудiң барысында шығарылған шешiмдердiң күшiн жоюға не бұл орайда жиналған материалдардың дәлелдiк күшi жоқ деп тануға әкеп соғады.

      8-бап. Заңдылық
      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық, әкімшілік жаза шаралары, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шаралары және әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шаралары осы Кодексте ғана айқындалады. Ешкімді де осы Кодексте белгіленгеннен өзге негіздеулермен және тәртіппен әкімшілік жазаға, әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шараларына немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шараларына ұшыратуға болмайды.
      2. Соттардың Конституцияда бекітілген адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына қысымшылық жасайтын заңдар мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлердi қолдануға құқығы жоқ. Егер сот қолданылуға тиісті заң немесе өзге де нормативтiк құқықтық акт Конституцияда бекітілген адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына қысымшылық жасайды деп байқаса, ол iс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұруға және осы актiнi конституциялық емес деп тану туралы ұсыныспен Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесіне жүгiнуге мiндеттi. Сот Конституциялық Кеңестiң шешiмiн алған соң iс бойынша iс жүргiзу қайта басталады.
      Соттардың және әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға уәкілетті органдардың (лауазымды адамдардың) конституциялық емес деп танылған заңға немесе өзге де нормативтік құқықтық актіге негізделген шешімдері орындалуға жатпайды.
      3. Соттың, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдардың (лауазымды адамдардың) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi жүргiзу кезiнде заңды бұзуына жол берiлмейдi және заңда белгiленген жауаптылыққа, қабылданған актiлердiң жарамсыз деп танылуына және олардың күшiнiң жойылуына әкеп соғады.

      9-бап.Заң және сот алдындағы теңдiк
      Барлығы әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша іс жүргізу барысында заң және сот алдында тең. Ешкімді де шығу тегі, әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк жағдайы, жынысы, нәсiлi, ұлты, тілі, дiнге көзқарасы, сенiмi, тұратын жерi себебі бойынша немесе кез келген өзге де мән-жайлар бойынша қандай да кемсітушілікке ұшыратуға болмайды.

      10-бап. Кiнәсiздiк презумпциясы
      1. Өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғалған адам өз кiнәсi осы Кодексте көзделген тәртiппен дәлелденбейiнше және өз өкiлеттiгi шегiнде iстi қараған судьяның, органның (лауазымды адамның) заңды күшiне енген қаулысымен белгiленбейiнше, кiнәсiз деп есептеледi.
      2. Ешкiм де өзiнiң кiнәсiздiгiн дәлелдеуге мiндеттi емес.
      3. Кiнәлiлiкке келтiрiлген кез келген күдiктер өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғалған адамның пайдасына түсiндiрiледi. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдарды қолдану кезiнде туындайтын күдiктер де оның пайдасына шешiлуге тиiс.

      11-бап. Кiнә қағидаты
      1. Адам тек кiнәсi анықталған құқық бұзушылықтары үшiн ғана әкiмшiлiк жауаптылықта болуға тиiс. Адамның кiнәсiздiктен келтiрген зияны үшiн объективтi кiнә тағуға, яғни әкiмшiлiк жауаптылыққа тартуға жол берiлмейдi.
      2. Жеке кәсіпкерлік субъектісінің кінәсі жеке тұлғаның немесе заңды тұлғаны басқару функцияларын жүзеге асыратын органның немесе ұйымдастыру-билiк ету немесе әкiмшiлiк-шаруашылық функцияларды орындайтын дара кәсіпкер мен заңды тұлға қызметкерінің кінәсін анықтау арқылы айқындалады.

      12-бап. Қайтадан әкiмшiлiк жауаптылыққа тартуға жол
              берiлмеушiлiк
      Бiр құқық бұзушылық үшiн ешкiмдi де екi рет әкімшілік жауаптылыққа тартуға болмайды.

      13-бап. Iзгiлiк қағидаты
      Құқық бұзушылық жасаған адамға қолданылатын әкiмшiлiк жаза тән азабын шектіруді немесе адамның қадiр-қасиетiн қорлауды мақсат ете алмайды.

      14-бап. Жеке басқа қол сұқпаушылық
      1. Ешкiмдi де осы Кодексте белгiленгеннен өзге негiздермен және тәртiппен әкiмшiлiк ұстауға, iшкi iстер органына (полицияға) немесе басқа мемлекеттiк органдарға алып келуге, жеткiзуге, жеке басын және жеке адамның заттарын тексеруге немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы iс бойынша іс жүргізуді қамтамасыз етудің өзге де шараларына ұшыратуға болмайды.
      2. Әрбiр ұсталған, iшкi iстер органына (полицияға) немесе басқа мемлекеттiк органға алып келiнген, жеткiзiлген адамға ұстаудың, алып келудiң, жеткiзудiң негiздерi, сондай-ақ оған тағылып отырған әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың заңдық сипаты дереу хабарланады.
      3. Мемлекеттiк орган (лауазымды адам) заңсыз алып келiнген, жеткiзiлген немесе ұсталған адамды дереу босатуға мiндеттi.
      4. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iске қатысушылардың ешқайсысын азаптау, зорлық-зомбылық, қатыгездiк немесе адамның қадiр-қасиетiн қорлайтын әрекетке ұшыратуға болмайды.
      5. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзу процесiнде адамның не оның өкiлiнiң еркiне қарсы жеке басқа қол сұқпаушылықты бұзатын iс-әрекеттер жасау тек осы Кодексте тiкелей көзделген жағдайларда және тәртiппен ғана мүмкiн болады.
      6. Әкімшілік ұстауға ұшыраған адамды ұстау оның өмiрi мен денсаулығына қатер төнуiн болдырмайтын жағдайда жүзеге асырылуға тиiс.

      15-бап. Жеке бастың ар-ожданы мен қадiр-қасиетiн, адамның
             іскерлік беделін құрметтеу
      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзу кезiнде iске қатысушы адамның ар-ожданын қорлайтын немесе қадiр-қасиетiн, іскерлік беделін кемiтетiн, шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтерді таратуға тыйым салынады, адамның жеке өмiрi туралы мәлiметтердi, сол сияқты ол құпия сақтауды қажет деп есептейтiн жеке және іскерлік сипаттағы мәлiметтердi осы Кодексте көзделмеген мақсаттар үшiн жинауға, пайдалануға және таратуға жол берiлмейдi
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзу барысында соттың, басқа да мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардың заңсыз iс-әрекеттерiмен адамға келтiрiлген моральдық зиян заңда белгiленген тәртiппен өтелуге тиiс.

      16-бап. Жеке өмiрге қол сұқпаушылық
      Жеке өмiр, жеке бастың, отбасының, коммерциялық және заңмен қорғалатын құпия заңның қорғауында болады. Әркiмнiң жеке салымдар мен жинақ ақша, хат жазысу, телефонмен сөйлесу, почтамен, телеграф арқылы және өзге хабарламалар алысу құпиясына құқығы бар. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзу барысында осы құқықтарды шектеуге тек заңмен тiкелей белгiленген жағдайларда және тәртiппен жол берiледi

      17-бап. Меншiкке қол сұқпаушылық
      1. Меншiкке заңмен кепiлдiк берiледi. Ешкiмдi де сот шешiмiнсiз өз мүлкiнен айыруға болмайды.
      2. Мүлiк пен құжаттарды алып қою; көлiк құралын, шағын кеменi басқарудан шеттету; көлiк құралын, шағын кеменi ұстау; көлiк құралдарын, шағын кемелердi тексеру; аумақтарды, үй-жайларды, көлiк құралдарын, тауарларды, өзге де мүлiктi, сондай-ақ тиiстi құжаттарды тексерiп қарау және әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзуді қамтамасыз етудің өзге де шаралары тек осы Кодексте көзделген жағдайларда және тәртiппен жүргiзiлуi мүмкiн.

      18-бап. Соттың (судьяның) және әкімшілік құқық бұзушылық туралы
              істерді қарауға уәкілетті органның (лауазымды адамның)
              тәуелсiздiгi
      Соттар (судьялар) және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті органдар (лауазымды адамдар) оларды өздерiне бөгде ықпал болмайтын жағдайларда шешедi. Соттың (судьяның) және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті органның (лауазымды адамның) қызметiне қандай да болмасын араласушылыққа жол берiлмейдi және ол заң бойынша жауаптылыққа әкеп соғады.

      19-бап. Куә айғақтарын беру мiндетiнен босату
      1. Ешкiм өзiне-өзi, жұбайына (зайыбына) және заңмен белгiленген шектегi жақын туыстарына қарсы айғақ беруге мiндеттi емес.
      2. Дiни қызметшiлер өздерiне сенiп сырын ашқандарға қарсы куәгер болуға мiндеттi емес.
      3. Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген жағдайларда аталған адамдар айғақ беруден бас тартуға құқылы және олар бұл үшiн қандай да болмасын жауаптылыққа тартылуы мүмкiн емес.

      20-бап. Бiлiктi заң көмегiн алуға құқықтарды қамтамасыз ету
      1. Әркiмнiң әкiмшiлiк iс жүргiзу барысында осы Кодекстің ережелеріне сәйкес бiлiктi заң көмегiн алуға құқығы бар.
      2. Заңмен көзделген жағдайларда заң көмегi тегiн көрсетiледi.

      21-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудiң
              жариялылығы
      1. Сот, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдар (лауазымды адамдар) осы iстердi жүргiзудi ашық түрде жүзеге асырады.
      2. Заңға сәйкес мемлекеттiк құпиялар болып табылатын мәлiметтерi бар iстерге қатысты, сондай-ақ соттың, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органның (лауазымды адамның) бала асырап алудың құпиясын қамтамасыз ету, жеке бастың, отбасылық, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны, жеке тұлғалар өмiрiнiң интимдiк жақтары туралы мәлiметтердi сақтау қажеттiлiгiне не ашық қарауға кедергi келтiретiн өзге де мән-жайларға сiлтеме жасаған iске қатысушы адамның өтiнiшiн қанағаттандыру кезiнде iс жүргiзу жабық түрде жүзеге асырылады.
      3. Жеке тұлғалардың жеке хат жазысуы мен жеке телеграф хабарламалары тек осы хат жазысу мен телеграф хабарламаларын өзара алмасқан адамдардың келiсiмiмен ғана ашық iс жүргiзу барысында жария етiлуi мүмкiн. Керi жағдайда осы адамдардың жеке хат жазысуы мен жеке телеграф хабарламалары жабық iс жүргiзу тәртiбiнде жария етiледi және зерттеледi. Аталған қағидалар жеке сипаттағы мәлiметтерi бар фото- және киноқұжаттарды, дыбыстық және бейнежазбаларды, электрондық жеткізгіштердегі ақпаратты зерттеу кезiнде де қолданылады.
      4. Iске қатысушы адамдар мен ашық iс жүргiзуге қатысып отыратын жеке тұлғалар iс жүргiзiлiп жатқан үй-жайдағы өздерi иеленген орыннан iс жүргiзудiң барысын жазбаша түрде немесе дыбыс жазбаны пайдалана отырып жазып алуға құқылы. Iс жүргiзу барысында кино- және фотосуретке түсiруге, бейнежазбаға, ретрансляцияға, электрондық жеткізгіштерге жазуға соттың, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органның (лауазымды адамның) рұқсаты бойынша, iске қатысушы адамдардың пiкiрлерi ескерiле отырып жол берiледi. Бұл iс-әрекеттер iстiң қалыпты жүруiне кедергi жасамауға тиiс және оларға уақыт жағынан шектеу қойылуы мүмкiн.

      22-бап. Iс жүргiзу барысында қауiпсiздiктi қамтамасыз ету
      Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзу соттың, әкiмшiлiк құқық бұзушылықты қарауға уәкiлеттi органның (лауазымды адамның) қалыпты жұмысын және iс жүргiзуге қатысушылардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн жағдайда өтедi. Қауiпсiздiктi қамтамасыз ету мақсатында судья, лауазымды адам iс жүргiзу кезiнде қатысып отыруға тiлек бiлдiрген адамдардың жеке бастарын куәландыратын құжаттарын тексерудi, өздерiн тексерiп қарауды және олар әкелген заттарды тексерiп қарауды қоса алғанда, оларды тексеру жөнiнде өкiм бере алады.

      23-бап. Iс жүргiзу шешiмдерiне дау айту және іс жүргiзу әрекеттерiне шағым жасау еркіндігі
      1. Соттың, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер жөніндегі хаттамаларды жасауға уәкiлеттi органның (лауазымды адамның) iс-әрекеттерiне шағымдануға болады, ал соттың, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстерді қарауға уәкілетті органның (лауазымды адамның) шешімдеріне осы Кодексте белгiленген тәртiппен дау айтуға болады.
      2. Iске қатысушы адамның әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша қаулыларды осы Кодексте белгiленген тәртiппен қайта қаратуға құқығы бар.
      3. Шағымды шағым берген адамға зиян келетiндей етiп немесе шағым өз мүддесiне орай берiлген адамға зиян келетiндей етiп қарауға жол берiлмейдi.

      24-бап. Адамның құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерiн сот арқылы қорғау
      1. Әркiмнiң өз құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғауға құқығы бар. Мүдделi адам құқықтары, бостандықтары немесе заңмен қорғалатын мүдделерi бұзылғанда немесе дауға түскенде, оны қорғау үшiн заңда белгiленген тәртiппен сотқа жүгiнуге құқылы.
      2. Прокурор өзiне жүктелген мiндеттердi жүзеге асыру мақсатында және жеке тұлғалардың, ұйымдардың құқықтарын, қоғамдық және мемлекеттiк мүдделердi қорғау үшiн сотқа талап қойып (арыз жазып) жүгiнуге құқылы.
      3. Ешкiмге ол үшiн заңмен көзделген соттылығы оның келiсiмiнсiз өзгертiлуге тиiс емес.

2-бөлiм. Әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жауаптылық Жалпы бөлім 3-тарау. Әкімшілік құқық бұзушылық

      25-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      1. Жеке немесе заңды тұлғаның осы Кодекс бойынша әкiмшiлiк жауаптылық белгіленген құқыққа қарсы, кiнәлi (қасақана немесе абайсызда жасалған) әрекетi (іс-әрекеті не әрекетсiздiгi) әкiмшiлiк құқық бұзушылық деп танылады.
      2. Осы Кодекстiң ерекше бөлiмiнiң баптарында көзделген құқық бұзушылықтар үшiн, егер бұл құқық бұзушылықтар өзiнiң сипаты бойынша қолданылып жүрген заңдарға сәйкес қылмыстық жауаптылыққа әкеп соқпаса, әкiмшiлiк жауаптылық туындайды.

      26-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты қасақана жасау
      Егер әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адам өзiнiң iс-әрекетiнiң (әрекетсiздiгiнiң) құқыққа қарсы сипатын сезiнсе, оның зиянды салдарын алдын ала бiлсе және осы салдардың туындауын қаласа немесе оған саналы түрде жол берсе не оларға немқұрайлы қараса, әкiмшiлiк құқық бұзушылық қасақана жасалған деп танылады.

      27-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты абайсызда жасау
      Егер әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адам өзiнiң iс-әрекетiнiң (әрекетсiздiгiнiң) зиянды салдарының туындау мүмкiндiгiн алдын ала бiлсе, бiрақ жеткiлiктi негiзсiз оның алдын алуға болады деп ұшқары ойласа, не тиiстi назар салған және ескерген жағдайда оның алдын алуға болса да осындай салдардың туындау мүмкiндiгiн алдын ала бiлмесе, әкiмшiлiк құқық бұзушылық абайсызда жасалды деп танылады.

4-тарау. Әкiмшiлiк жауаптылық

      28-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықта болуға тиiс тұлғалар
      Әкiмшiлiк жауаптылықта болуға тиiс тұлғалар:
      1) ақыл-есi дұрыс, әкімшілік құқық бұзушылық аяқталған немесе оның жолын кескен кезде он алты жасқа жеткен жеке адам;
      2) заңды тұлға.

      29-бап. Ақыл-естiң дұрыс еместігі
      Осы Кодексте көзделген құқыққа қарсы әрекет жасаған кезде ақыл-есi дұрыс емес жағдайда болған, яғни өзiнiң iс-әрекетiнiң (әрекетсiздiгiнiң) нақты сипаты мен қауiптiлiгiн түсiне алмаған немесе созылмалы психикалық сырқатының, уақытша психикасы бұзылуының, ақыл-ес кемдiгiнiң немесе психиканың өзге де сырқатты жай-күйiнiң салдарынан ақыл-есi кем жағдайда болған жеке адам әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылмайды.

      30-бап. Лауазымды адамдардың әкiмшiлiк жауаптылығы
      Лауазымды адам қызметтiк мiндеттерiн орындамауына немесе тиiсiнше орындамауына байланысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған жағдайда әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылады. Мұндай мән-жайлар болмаған кезде әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың жасалуына кiнәлi лауазымды адам жалпы негiздерде жауаптылықта болуға тиiс.
      Ескерту. Осы Кодексте тұрақты, уақытша немесе арнаулы өкiлеттiк бойынша билiк өкiлiнiң функцияларын жүзеге асыратын немесе әкімшілік құқық бұзушылық жасалған кезде жүзеге асырған не әкімшілік құқық бұзушылық жасалған кезде мемлекеттiк мекемелерде, квазимемлекеттік сектордың субъектілерінде, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарында ұйымдық-өкімдік немесе әкiмшiлiк-шаруашылық функцияларын орындайтын немесе орындаған адамдар лауазымды адамдар деп танылады.

      31-бап. Құқық бұзушылықты арнайы техникалық құралдар тiркеген
              кездегi әкiмшiлiк жауаптылықтың ерекшелiктерi
      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық сертификатталған арнайы бақылау-өлшеу техникалық құралдарымен және аспаптарымен тiркелген жағдайда, жол жүрiсi саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар үшiн әкiмшiлiк жауаптылыққа көлiк құралдарының меншiк иелерi (иелерi) тартылады.
      2.Егер көлiк құралының меншiк иесiнiң (иесiнiң) хабарламасы немесе өтiнiшi бойынша тексеру барысында құқық бұзушылық тiркелген кезде көлiк құралы иелiгiнде болған адам анықталса не басқа адамдардың құқыққа қарсы әрекеттерiнiң салдарынан көлiк құралы оның иелiгiнен шыққан болса, осы көлiк құралының қатысуымен жасалған құқық бұзушылық үшiн ол әкiмшiлiк жауаптылықтан босатылады.
      Ескерту.
      Осы Кодекстiң баптарында көлiк құралын меншiк құқығымен иеленетiн жеке тұлғалар, сондай-ақ жеке және заңды тұлғаларға тиесiлi көлiк құралдары уақытша иелену мен пайдалануға берiлген жеке тұлғалар көлiк құралдарының иелерi болып танылады.
      Осы Кодекстiң баптарында сертификатталған арнайы бақылау-өлшеу техникалық құралдары мен аспаптары деп құқық бұзушылықтарды бақылау мен тiркеудiң метрологиялық салыстырып тексеруден өткен техникалық құралдары мен аспаптарын, құқық бұзушылықтың жасалу фактiсi мен уақытын, көлiк құралының түрiн, маркасын, мемлекеттiк тiркеу нөмiрiнiң белгiсiн, сондай-ақ жүрiсiнiң жылдамдығы мен бағытын тiркейтiн фото-, бейне аппаратураны түсiну қажет.

      32-бап. Әскери қызметшілер мен әскери жиындарда жүрген әскери
              міндеттілердің әкiмшiлiк жауаптылығы
      1. Әскери қызметшiлер мен әскери жиында жүрген әскери мiндеттiлер, осы Кодекстiң 629 және 656-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн тәртiптiк жарғылар бойынша жауаптылықта болады.
      2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы режимiн, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы және кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы өткiзу бекеттерiндегi режимдi, Қазақстан Республикасының халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы заңнамасын, өрт қауiпсiздiгiнiң талаптарын, жолда жүру ережелерiн, қызмет орындарынан тыс кеден ережелерiн, Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептiлiк туралы заңнамасын, Қазақстан Республикасының бюджет және салық заңнамасын, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасын, аң аулау, балық аулау ережелерiн, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен қорғаудың басқа да ережелерi мен нормаларын бұзғаны үшiн жалпы негiздер бойынша әкiмшiлiк жауаптылықта болады. Аталған адамдарға - атыс және суық қаруды алып жүру мен сақтау құқығынан айыру түрiнде әкiмшiлiк жаза қолдануға болмайды.

      33-бап. Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының,
              адвокаттардың, дара кәсіпкерлердің және заңды
              тұлғалардың әкiмшiлiк жауаптылығы
      1. Осы бөлiмнiң ерекше бөлiмiнде көзделген жағдайларда жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн әкiмшiлiк жауаптылықта болуға тиiс.
      2. Егер осы бөлiмнiң ерекше бөлiмiнде көзделген әрекеттi заңды тұлғаны басқару функциясын жүзеге асыратын орган, адам, ұйымдық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды орындайтын дара кәсіпкер және заңды тұлға жасаса, рұқсат берсе, мақұлдаса, дара кәсіпкер мен заңды тұлға әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн әкiмшiлiк жауаптылықта болуға тиiс.
      3. Дербес салық төлеушi болып табылатын және салық салу саласында әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған заңды тұлғаның құрылымдық бөлiмшелерi заңды тұлғалар ретiнде әкiмшiлiк жауаптылықта болады.
      4. Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды әкімшілік жауапқа тарту осы баптың екінші бөлігінде аталған жеке тұлғаны осы әкімшілік құқық бұзушылық үшін жауаптылықтан босатады.

      34-бап. Шетелдiктердiң, шетелдiк заңды тұлғалардың және азаматтығы жоқ адамдардың әкiмшiлiк жауаптылығы
      1. Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының континенттік қайраңында әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған шетелдiктер, шетелдiк заңды тұлғалар және азаматтығы жоқ адамдар жалпы негiздерде әкiмшiлiк жауаптылықта болуға тиiс.
      2. Шетелдiк және халықаралық коммерциялық емес үкiметтiк емес бiрлестiктердiң құрылымдық бөлiмшелерi (филиалдары мен өкiлдiктерi) Қазақстан Республикасының қоғамдық бiрлестiктер туралы заңнамасын бұзғаны үшiн заңды тұлғалар ретiнде әкiмшiлiк жауапқа тартылады.
      3. Шет мемлекеттердiң дипломатиялық өкiлдерi және иммунитетті пайдаланатын өзге де шетелдiктер Қазақстан Республикасының аумағында жасаған әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн әкiмшiлiк жауаптылық туралы мәселе халықаралық құқық нормаларына сәйкес шешiледi.

5-тарау. Әкiмшiлiк жауаптылықты болдырмайтын мән-жайлар

      35-бап. Қол сұғушылық жасаған адамды ұстау
      1. Құқыққа қарсы қол сұғушылық жасаған адамды ұстау кезiнде, бұл адамды мемлекеттiк органдарға жеткiзу және оның жаңа қол сұғушылықтар жасауын болдырмау үшiн, егер мұндай адамды басқаша құралдармен ұстау мүмкiн болмаса және бұл ретте осы үшiн қажеттi шараларды асыра қолдануға жол берiлмесе, осы Кодексте көзделген әрекеттi жасау әкiмшiлiк құқық бұзушылық болып табылмайды.
      2. Адамға қажеттiлiктен асып, шектен тыс, жағдайға орай туындамаған айқын зиян келтiрген кезде, олардың ұсталған адам жасаған қол сұғушылықтың сипаты мен қауiп дәрежесiне және ұстаудың мән-жайына көрiнеу сәйкес келмеуi қол сұғушылық жасаған адамды ұстау үшiн қажеттi шараларды асыра қолданушылық деп танылады. Мұндай асыра қолдану тек қасақана зиян келтiру жағдайларында ғана әкiмшiлiк жауаптылыққа әкеп соғады.
      3. Қол сұғушылықты жасаған адамды ұстау құқығына оған арнаулы уәкiлеттiгi бар адамдармен қатар жәбiрленушiлер мен басқа жеке тұлғалар да ие болады.
      36-бап. Аса қажеттiлiк
      1. Аса қажеттiлiк жағдайында, яғни осы адамның немесе өзге де адамдардың өмiрiне, денсаулығына, құқықтары мен заңды мүдделерiне, қоғамның немесе мемлекеттiң мүдделерiне тiкелей қатер төндiретiн қауiптi жою үшiн осы Кодекспен қорғалатын мүдделерге зиян келтiру, егер бұл қауiптi өзге құралдармен жою мүмкiн болмаса және бұл орайда аса қажеттiлiк шегiнен асуға жол берiлмесе, әкiмшiлiк құқық бұзушылық болып табылмайды.
      2. Қатер төндiрген қауiптiң сипаты мен дәрежесiне және қауiп жойылған, құқық қорғау мүдделерiне тең немесе зиянды болдырмаудан айтарлықтай көбiрек зиян келтiрген, жағдайға анық сәйкес келмейтiн зиян келтiру аса қажеттiлiк шегiнен асып кету деп танылады. Мұндай асып кету тек қасақана зиян келтiрген жағдайда ғана жауаптылыққа әкеп соғады.

      37-бап. Күштеп немесе санаға әсер етiп мәжбүрлеу
      1. Егер мәжбүрлеу салдарынан адам өз iс-әрекеттерiн (әрекетсiздiгiн) игере алмаса, күштеп немесе санаға әсер етiп мәжбүрлеу нәтижесiнде осы Кодексте көзделген әрекеттi жасау әкiмшiлiк құқық бұзушылық болып табылмайды.
      2. Санаға әсер етiп мәжбүрлеу нәтижесiнде, сондай-ақ күштеп мәжбүрлеу нәтижесiнде, адам соның салдарынан өз iс-әрекеттерiн игеру мүмкiндiгiн сақтаса, осы Кодекспен қорғалатын мүдделерге зиян келтiрiлгендiгi үшiн әкiмшiлiк жауаптылық туралы мәселе осы Кодекстiң 36-бабының ережелерi ескерiле отырып шешiледi.

      38-бап. Бұйрықты немесе өкiмдi орындау
      1. Өзi үшiн мiндеттi бұйрықты немесе өкiмдi орындау үшiн әрекет еткен адамның осы Кодексте көзделген әрекеттi жасауы әкiмшiлiк құқық бұзушылық болып табылмайды. Осындай әрекеттiң жасалуына заңсыз бұйрық немесе өкiм берген адам әкiмшiлiк жауаптылықта болады.
      2. Көрiнеу заңсыз бұйрықты немесе өкiмдi орындау орайында қасақана әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адам жалпы негiздерде әкiмшiлiк жауаптылықта болады. Көрiнеу заңсыз бұйрықты немесе өкiмдi орындамау әкiмшiлiк жауаптылықты болғызбайды.

6-тарау. Әкiмшiлiк жаза және әкiмшiлiк-құқықтық ықпал
ету шаралары

      39-бап. Әкiмшiлiк жаза ұғымы және мақсаттары
      1. Әкiмшiлiк жаза, осыған заңмен уәкiлеттiк берiлген судья, органдар (лауазымды адамдар) әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн қолданатын мемлекеттiк мәжбүрлеу шарасы болып табылады және бұл осындай құқық бұзушылық жасаған адамның осы Кодексте көзделген құқықтары мен бостандықтарынан айыруға немесе оларды шектеуге саяды.
      2. Әкiмшiлiк жаза құқық бұзушылықты жасаған адамды заңнама талаптарын сақтау және құқық тәртiбiн құрметтеу рухында тәрбиелеу, сондай-ақ құқық бұзушының өзiнiң де, сол сияқты басқа адамдардың да жаңа құқық бұзушылық жасауының алдын алу мақсатында қолданылады.
      3. Әкiмшiлiк жаза әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адамға тән азабын тарттыруды немесе оның адамгершiлiк қадiр-қасиетiн қорлауды, сондай-ақ заңды тұлғаның iскерлiк беделiне зиян тигiзудi мақсат тұтпайды.
      4. Әкiмшiлiк жаза мүлiктiк залалдың орнын толтыру құралы болып табылмайды. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан келтiрiлген зиянның орны осы Кодекстiң 56-бабында көзделген тәртiппен толтырылады.

      40-бап. Әкiмшiлiк жазалардың түрлерi
      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн мынадай әкiмшiлiк жазалар қолданылуы мүмкiн:
      1) ескерту жасау;
      2) әкiмшiлiк айыппұл салу;
      3) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты жасау құралы не нысанасы болған затты, сол сияқты әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлiктi тәркiлеу;
      4) арнаулы құқықтан айыру;
      5) лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiктен) айыру немесе қызметтiң белгiлi бiр түрiне не белгiлi бiр iс-әрекеттер жасауға оның қолданылуын тоқтата тұру, оның iшiнде тiзiлiмнен алып тастау;
      6) жеке кәсiпкердiң қызметiн тоқтата тұру немесе оған тыйым салу;
      7) шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу;
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн заңды тұлғаларға осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң 1)-5) тармақшаларында аталған әкiмшiлiк жазалар, сондай-ақ заңды тұлғаның қызметiн немесе қызметiнiң жекелеген түрлерiн тоқтата тұру немесе оған тыйым салу қолданылуы мүмкiн.

      41-бап. Негiзгi және қосымша әкiмшiлiк жазалау шаралары
      1. Ескерту жасау, әкiмшiлiк айыппұл салу негiзгi әкiмшiлiк жазалар ретiнде ғана қолданылуы мүмкiн.
      2. Арнаулы құқықтан айыру, лицензиядан (арнайы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiктен) айыру немесе оның қолданылуын тоқтата тұру, қызметтi немесе оның жекелеген түрлерiн тоқтата тұру немесе оған тыйым салу, сондай-ақ шетелдіктерді немесе азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге әкiмшiлiк жолмен кетiру негiзгi, сол сияқты қосымша әкiмшiлiк жазалар ретiнде қолданылуы мүмкiн.
      3. Тәркілеу қосымша әкімшілік жаза ретінде ғана қолданылуы мүмкін.

      42-бап. Ескерту жасау
      Ескерту жасау әкiмшiлiк жаза қолдануға уәкiлеттi органның (лауазымды адамның) жасалған құқық бұзушылыққа ресми түрде терiс баға беруiнен және жеке немесе заңды тұлғаны құқыққа қарсы мiнез-құлыққа жол беруге болмайтындығы туралы сақтандырудан тұрады. Ескерту жазбаша түрде жасалады.

      43-бап. Әкiмшiлiк айыппұл
      1. Әкiмшiлiк айыппұл (бұдан әрi – айыппұл) – осы бөлiмнiң ерекше бөлiмiнiң баптарында көзделген жағдайларда және шекте, әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн салынатын, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасау кезiнде қолданылып жүрген заңға сәйкес белгiленетiн айлық есептiк көрсеткiштiң белгiлi бiр мөлшерiне сай келетiн көлемде ақша өндiрiп алу.
      Осы бөлiмнiң ерекше бөлiмiнiң баптарында көзделген жағдайларда айыппұл мөлшерi:
      2) қоршаған ортаға келтiрiлген зиян сомасының;
      2) орындалмаған немесе тиiсiнше орындалмаған салық мiндеттемесi сомасының;
      3) төленбеген (аударылмаған), уақтылы және (немесе) толық төленбеген (аударылмаған) әлеуметтiк аударымдар сомасының;
      4) аударылмаған, уақтылы және (немесе) толық есептелмеген, ұсталмаған (есепке жазылмаған) және (немесе) төленбеген (аударылмаған) мiндеттi зейнетақы жарналары сомасының;
      5) заңсыз кәсiпкерлiк нәтижесiнде алынған акцизделетiн тауарлар құны сомасының;
      6) Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептiлiк туралы заңнамасының талаптарына сәйкес есепке алынбаған не тиiстi түрде есепке алынбаған соманың
      7) Қазақстан Республикасының қаржы заңнамасын бұза отырып жасалған (жүргiзiлген) мәмiле (операция) сомасының;
      8) монополистiк қызметтi жүзеге асыру нәтижесінде немесе Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы, табиғи монополиялар және реттелетiн нарықтар туралы заңнамасын, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарының қызметiн реттейтiн Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу нәтижесiнде алынған табыс (түсiм) сомасының;
      9) құқық бұзушылық жасалған, бiрақ бiр жылдан аспайтын кезең үшiн бекiтiлген нормативтерден тыс пайдаланылған энергетикалық ресурстар құнының;
      10) есепке жатқызылмаған ұлттық және шетел валютасы сомасының пайызымен көрсетiледi.
      Егер осы бөлiмнiң ерекше бөлiмiнiң көзделген баптарында айыппұл мөлшерi Қазақстан Республикасының қаржы заңнамасының нормаларын бұза отырып жүргiзiлген операция сомасының пайызымен көрсетiлсе және мұндай операция шетел валютасымен жүргiзiлсе, айыппұл сомасын теңгемен қайта есептеу әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасалған кезде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген ресми бағам бойынша жүзеге асырылады.
      2. Жеке тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшері бес жүз елу айлық есептiк көрсеткiштен аспауға тиіс.
      Лауазымды адамға, жекеше нотариусқа, жеке сот орындаушысына, адвокатқа, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға салынатын айыппұлдың мөлшерi жеті жүз елу айлық есептiк көрсеткiштен аспауға тиіс.
      Орта кәсiпкерлiк субъектiлеріне салынатын айыппұлдың мөлшерiн бір мың айлық есептiк көрсеткiштен асыруға болмайды.
      Iрi кәсiпкерлiк субъектiлеріне салынатын айыппұлдың мөлшерiн екi мың айлық есептiк көрсеткiштен асыруға болмайды.
      3. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацына сәйкес есептелген айыппұл осы бапта көрсетiлген айыппұлдардың белгiленген мөлшерiнен асатын немесе одан кем мөлшерде белгiленуi мүмкiн.
      4. Айыппұл заңнамада белгiленген тәртiппен мемлекеттiк бюджет кiрiсiне өндiрiп алынады.

      44-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау құралы не нысанасы болған затты, сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлiктi тәркiлеу
      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау құралы не нысанасы болған затты, сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлiктi тәркiлеу оларды заңнамада белгiленген тәртiппен мемлекет меншiгiне мәжбүрлеп өтеусiз өндiрiп алудан тұрады.
      Меншiк иесiне қайтарып беруге жататын не айналымнан алынған затты әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адамның заңсыз иелiгiнен алып қою тәркiлеу болып табылмайды. Айналымнан алынған зат мемлекет меншiгiне өндiрiп алынуға немесе жойылуға тиiс.
      2. Егер осы Кодекстiң ерекше бөлiгiнде өзгеше көзделмесе, тәртiп бұзушының меншiгi болып табылатын зат қана тәркiленуге жатады.
      3. Аңшылық қаруды, оның оқ-дәрiлерiн және басқа да рұқсат етiлген аң аулау және балық аулау құралдарын тәркiлеудi аң аулау (балық аулау) өмiр сүруiнiң негiзгi заңды көзi болып табылатын адамдарға қолдануға болмайды.
      4. Тәркiлеудi судья қолданады және ол осы бөлiмнiң ерекше бөлiмiнiң тиiстi бабында әкiмшiлiк жаза ретiнде көзделген жағдайларда тағайындалуы мүмкiн.

      45-бап. Арнаулы құқықтан айыру
      1. Нақты адамға берілген арнаулы құқықтан айыруды судья қолданады.
      2. Арнаулы құқықтан айыру мерзiмi бiр айдан кем болмауға және екi жылдан аспауға тиiс.
      3. Көлiк құралдарын жүргiзу құқығынан айыру мерзiмi алты айдан кем болмауға және екi жылдан аспауға тиіс.
      4. Масаң күйдi куәландырудан белгiленген тәртiппен өтуден жалтару, сондай-ақ аталған адамдардың белгiленген ережелердi бұза отырып, өздерi қатысушысы болған жол-көлiк оқиғалары болған жерден кетiп қалу жағдайларын қоспағанда, көлiк құралдарын жүргiзу құқығынан айыруды бұл құралдарды мүгедектiгiне байланысты пайдаланатын адамдарға қолдануға болмайды.
      5. Аң аулау, балық аулау құқығынан, аң аулау қаруларын, оның оқ-дәрiлерiн және балық аулау құралдарын сақтау мен алып жүру құқығынан айыруды, осы құқықты пайдалану тәртiбiн үнемi бұзушылықты қоспағанда, аң аулау (балық аулау) өмiр сүруiнiң негiзгi заңды көзi болып табылатын адамдарға қолдануға болмайды.

      46-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан
              (куәлiктен) айыру не белгiлi бiр қызмет түрiне не
              белгiлi бiр iс-әрекеттер жасауға оның қолданылуын
              тоқтата тұру, оның iшiнде тiзiлiмнен алып тастау
      1. Белгiлi бiр қызмет түрiне не белгiлi бiр iс-әрекеттер жасауға лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiктен) айыруды судья қызметтi жүзеге асыру лицензияда, арнаулы рұқсатта, бiлiктiлiк аттестатында (куәлiкте) көзделген белгiлi бiр iс-әрекеттердi жасау кезiндегi әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн қолданады.
      2. Белгiлi бiр қызмет түрiне не белгiлi бiр iс-әрекеттер жасауға лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiктен) уақытша айыру алты айға дейiнгi мерзiмге белгiленедi.
      3. Кредиттiк бюро лицензиясынан айыруды қоспағанда, қаржы саласындағы қызметтi және қаржы ресурстарын шоғырландырумен байланысты қызметтi жүзеге асыруға куәлікті тоқтата тұруды, лицензияны тоқтата тұруды не одан айыруды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген негiздер бойынша және тәртiппен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады.
      4. Тiзiлiмнен алып тастауды Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгiленген негiздер бойынша және тәртiппен кеден iсi саласындағы уәкiлеттi орган және Қазақстан Республикасының жол жүрiсi қауiпсiздiгi саласындағы заңнамасында белгiленген негiздер бойынша және тәртiппен көлiк және коммуникация саласындағы уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
      5. Микроқаржы ұйымдарының тiзiлiмiнен алып тастауды Қазақстан Республикасының микроқаржы ұйымдары туралы заңнамасында белгiленген негiздер бойынша және тәртiппен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi жүзеге асырады.

      47-бап. Қызметті немесе оның жекелеген түрлерiн тоқтата тұру не
              оған тыйым салу
      1. Қызметтің немесе оның жекелеген түрлерiн тоқтата тұру немесе оған тыйым салу әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органның (лауазымды адамның) өтiнiшi бойынша сот тәртiбiмен ғана жүргiзiледi.
      2. Қызметтi немесе оның жекелеген түрлерiн тоқтата тұру немесе оған тыйым салу туралы талап қою өтiнiшi Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген тәртiппен және негiздерде сотқа жiберiледi. Өтiнiштi сот жеті күн мерзiмде қарайды.
      3. Қызметтi немесе оның жекелеген түрлерiн тоқтата тұру түрiндегi әкiмшiлiк жазалау шарасы бұзушылықты жою үшiн сот белгiлеген мерзiмде қажеттi iс-әрекеттер (iс-шаралар) жүргiзу арқылы оны жоюға болатын жағдайларда қолданылады.
      4. Қызметтi немесе оның жекелеген түрлерiн тоқтата тұруға немесе оған тыйым салуға осы Кодекстің 783-бабында көзделген жағдайларда сот шешiмiнсiз жол берiледi.
      5. Жеке меншiк тауарларын сақтау қоймасы иесiнiң қызметiн тоқтата тұруды Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгiленген негiздер бойынша және тәртiппен кеден iсi саласындағы уәкiлеттi орган жүзеге асырады.

      48-бап. Шетелдiктердi немесе азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан
              Республикасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен шығарып жіберу
      1. Шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен шығарып жіберуді судья осы Кодекстiң ерекше бөлiмiнде көзделген тәртiп пен негiздер бойынша әкiмшiлiк жазалау шарасы ретiнде қолданады.
      Осы баптың ережелерi шетелдiктердi немесе азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасының азаматтық iс жүргiзу заңнамасында көзделген тәртiппен жүзеге асырылатын шығарып жiберу жағдайында қолданылмайды.
      2. Егер әкiмшiлiк iс жүргiзу барысында Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен шығарып жіберу түрiндегi әкiмшiлiк жазалау шарасы қолданылуы мүмкiн адам, өзiне қатысты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiне сәйкес ауыр немесе аса ауыр қылмыс болып танылатын әрекет жасалғаны туралы хабарласа, онда осы адамға қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарау Қазақстан Республикасы Қылмыстық iс жүргiзу кодексiнiң 185-бабында белгiленген тәртiппен хабарлама немесе өтiнiш бойынша шешiм қабылданғанға дейiн кейiнге қалдырылады.

      49-бап. Әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шаралары
      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адамға әкiмшiлiк жаза қолданумен қатар осы адамның жаңадан құқық бұзушылық жасауының алдын алу мақсатында әкiмшiлiк-құқықтық ықпал етудiң мынадай шаралары қолданылуы мүмкiн:
      1) жол жүрiсi ережелерiн бiлуiн тексеру;
      2) құқық бұзушының мiнез-құлқына ерекше талаптар белгiлеу.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң 1) тармақшасында аталған әкiмшiлiк құқықтық ықпал ету шарасы әкiмшiлiк жаза тағайындаумен қатар, сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адамды осы Кодекстiң 59-бабында көзделген негiздер бойынша әкiмшiлiк жауаптылықтан босату кезiнде соның орнына да қолданылуы мүмкiн.

      50-бап. Жол жүрiсi қағидаларын бiлуiн тексеру
      Осы Кодекстiң 571 (оныншы бөлiгiнде), 572 (екiншi бөлiгiнде), 573 (төртiншi бөлiгiнде), 574 (төртiншi бөлiгiнде), 575 (үшiншi бөлiгiнде), 576 (төртiншi бөлiгiнде), 577 (төртiншi бөлiгiнде), 578 (төртiншi бөлiгiнде), 579 (үшiншi бөлiгiнде), 580 (екiншi бөлiгiнде), 581 (екiншi бөлiгiнде), 582 (екiншi бөлiгiнде), 583 (екiншi бөлiгiнде)-баптарында көзделген құқық бұзушылықтарды жасаған көлiк құралдарының жүргiзушiлерi жол жүрiсi ережелерiн бiлуiн тексеру үшiн емтихан тапсыруға жiберiледi.
      Жол жүрiсi ережелерiн бiлуiн тексеруге жiберу туралы қаулыны осы Кодекстiң аталған баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдар (лауазымды адамдар) шығарады.

      51-бап. Құқық бұзушының мiнез-құлқына ерекше талаптар белгiлеу
      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша iс жүргiзуге қатысушылардың және (немесе) iшкi iстер органдарының өтiнiшi бойынша сот әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарау кезiнде адамның мiнез-құлқына осы Кодекстiң 121, 424, 449-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн үш айдан бiр жылға дейiнгi мерзiмге:
      1) жәбiрленушiнi iздестiруге, iзiне түсуге, оған баруға, онымен ауызша, телефон арқылы сөйлесуге және өзге де тәсiлдермен байланыс жасауға;
      2) атыс қаруын және қарудың басқа да түрлерiн сатып алуға, сақтауға, алып жүруге және пайдалануға толық көлемде немесе жартылай тыйым салуды көздейтiн ерекше талаптар белгiлеуi мүмкiн.
      2. Құқық бұзушының мiнез-құлқына қойылатын ерекше талаптардың қолданылу мерзiмi iшiнде профилактикалық әңгiмелесу өткiзу үшiн оған айына бiр реттен төрт ретке дейiн iшкi iстер органдарына келу мiндеттерi жүктелуi мүмкiн.
      Профилактикалық әңгіме «Құқық бұзушылық профилактикасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен жүргізіледі.

7-тарау. Әкiмшiлiк жаза қолдану

      52-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жаза қолданудың жалпы
              қағидалары
      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жаза осы әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн осы бөлiмнiң Ерекше бөлiмiнiң бабында көзделген шекте, осы Кодекстiң ережелерiне дәл сәйкестiкте қолданылады.
      2. Әкiмшiлiк жаза әдiл, құқық бұзушылықтың сипатына, оның жасалу мән-жайларына, құқық бұзушының жеке басына сай келетiн болуға тиiс.
      3. Жеке адамға әкiмшiлiк жаза қолдану кезiнде жасалған әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың сипаты, кiнәлiнiң жеке басы, соның iшiнде оның құқық бұзушылық жасағанға дейiнгi және одан кейiнгi мiнез-құлқы, мүлiктiк жағдайы, жауаптылықты жеңiлдететiн және ауырлататын мән-жайлар ескерiледi.
      4. Заңды тұлғаға әкiмшiлiк жаза қолданған кезде әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың сипаты, мүлiктiк жағдайы, жауаптылықты жеңiлдететiн және ауырлататын мән-жайлар ескерiледi.
      5. Әкiмшiлiк жаза қолдану адамды орындалмағаны үшiн аталған жаза қолданылған мiндеттердi атқарудан, жол берiлген бұзушылықты жоюдан және залалды өтеуден босатпайды.
      6. Бiр әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн бiр негiзгi не негiзгi және қосымша әкiмшiлiк жазалардың қолданылуы мүмкiн.

      53-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты
              жеңiлдететiн мән-жайлар
      1. Мыналар әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты жеңiлдететiн мән-жайлар болып танылады:
      1) кiнәлi адамның өкiнуi;
      2) әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адамның құқық бұзушылықтың зиянды зардаптарын болғызбауы, залалды өз еркiмен өтеуi немесе келтiрiлген зиянды жоюы;
      3) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты қатты жан толқынысының әсерiмен не жеке басының немесе отбасының ауыр жағдайлары салдарынан жасау;
      4) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты кәмелетке толмаған адамның жасауы;
      5) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты жүктi әйелдiң немесе асырауында он төрт жасқа дейiнгi баласы бар әйелдiң жасауы;
      6) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты күштеумен немесе психикалық мәжбүрлеу нәтижесiнде жасау;
      7) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты қажеттi қорғанудың заңдылығы шарттарын бұзу, құқыққа қарсы қол сұғушылық жасаған адамды ұстау, бұйрықты немесе өкiмдi орындау кезiнде жасау;
      8) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты алғаш рет абайсызда жасау.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарайтын сот,судья, орган (лауазымды адам) осы баптың бiрiншi бөлiгiнде аталмаған мән-жайларды да жеңiлдететiн мән-жайлар деп тануы мүмкiн.

      54-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты ауырлататын
              мән-жайлар
      Мыналар әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар деп танылады:
      1) құқыққа қарсы мiнез-құлықты, прокурордың заңды түсiндiргенiне және (немесе) оны тоқтату туралы оған уәкiлеттi адамдардың талап етуiне қарамастан оны жалғастыра беру;
      2) бұрын жасаған әкiмшiлiк құқық бұзушылығы үшiн әкiмшiлiк жазалауға ұшыратылған, ол бойынша осы Кодекстiң 58-бабында көзделген мерзiмi бiтпеген адамның бiртектi әкiмшiлiк құқық бұзушылықты бiр жыл iшiнде қайталап жасауы;
      3) кәмелетке толмаған адамды әкiмшiлiк құқық бұзушылыққа тарту;
      4) кiнәлi адамның бiле тұра ауыр психикалық аурумен ауыратын адамдарды, не әкiмшiлiк жауаптылығы туындайтын жасқа жетпеген адамдарды әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауға тартуы;
      5) ұлттық, нәсiлдiк және дiни жек көрушiлiк немесе жауласушылық себебi бойынша, басқа адамдардың заңды әрекетi үшiн кек алу, сондай-ақ басқа құқық бұзушылықты жасыру немесе оның жасалуын жеңiлдету мақсатында әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау;
      6) адамға немесе оның жақындарына қатысты белгiлi бiр адамның өзiнiң қызметтiк, кәсiптiк немесе қоғамдық борышын орындауына байланысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауы;
      7) кiнәлi адамның бiле тұра жүктi әйелдерге қатысты, сондай-ақ жас балаға, басқа да қорғансыз немесе дәрменсiз адамға не кiнәлiге тәуелдi адамға қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауы;
      8) адамдар тобының әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауы;
      9) табиғи апат жағдайында немесе басқа да төтенше жағдайлар кезiнде әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау;
      10) маскүнемдiк, нашақорлық немесе уытқұмарлық масаю күйiнде әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау.
      Әкiмшiлiк жаза қолданатын сот, судья, орган (лауазымды адам) әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың сипатына қарай оны жауаптылықты ауырлататын мән-жай деп танымауы мүмкiн.

      55-бап. Бiрнеше әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған кезде
              әкiмшiлiк жазалар қолдану
      1. Бiр адам екi немесе одан да көп әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған кезде әрбiр құқық бұзушылық үшiн жеке-жеке әкiмшiлiк жаза қолданылады.
      2. Егер адам бiрнеше әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасап, ол iстердi бiр судья, орган (лауазымды адам) қараса, бұл адамға белгiлi бiр түрдегi жазалар қолданылған жағдайда, жазаның түпкiлiктi мөлшерiн жазаның осы түрi үшiн осы Кодексте белгiленген үш еселенген ең жоғарғы шегiнен асыруға болмайды.
      3. Егер әкімшілік айыппұлдары заңнамалық актілерде белгіленген салықтық міндеттеменің орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған сомасының пайызымен көрсетілсе, бұларды бірнеше әкімшілік құқық бұзушылық жасаған үшін қолданған кезде айыппұл әрбір құқық бұзушылық үшін жеке-жеке салынады.
      56-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан келтiрiлген зиянды өтеу
      1.Судья мүлiктiк зиян келтiрген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарай келiп, егер зиянның мөлшерi туралы дау болмаса, әкiмшiлiк жаза қолдану туралы мәселенi шешумен бiр мезгiлде осындай зиянды өндiрiп алады.
      Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан келтiрiлген мүлiктiк зиянның мөлшерi туралы даулар азаматтық сот iсiн жүргiзу тәртiбiмен қаралады.
      2. Өзге уәкiлеттi органдар (лауазымды адамдар) қарайтын әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша мүлiктiк зиянды өтеу, кiнәлi адам оны өз еркiмен өтеуден бас тартқан жағдайда, азаматтық сот iсiн жүргiзу тәртiбiмен жүргiзiледi.
      3. Iскерлiк беделдi қорғау немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан келтiрiлген моральдық зиянды өтеу туралы талаптар Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде көзделген негiздемелер бойынша азаматтық сот iсiн жүргiзу тәртiбiмен қаралады.

      57-бап. Әкiмшiлiк жаза мерзiмдерiн есептеу
      Жеке адамға немесе заңды тұлғаға берiлген арнаулы құқықтан айыру, сондай-ақ лицензиядан (арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiктен) айыру немесе оның қолданылуын қызметтiң белгiлi бiр түрiне не белгiлi бiр iс-әрекеттердi жасауға тоқтата тұру мерзiмi - жылдармен, айлармен немесе күнтiзбелiк күндермен есептеледi.

      58-бап. Адамның әкiмшiлiк жазаға ұшырады деп есептелетiн
              мерзiмі
      Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн әкiмшiлiк жаза қолданылған адам әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен  бастап бiр жылдың iшiнде осы жазаға ұшырады деп есептеледi.

8-тарау. Әкiмшiлiк жауаптылықтан және әкiмшiлiк жазадан босату

      59-бап. Құқық бұзушылық елеусiз болған жағдайда әкiмшiлiк
              жауаптылықтан босату
      Әкiмшiлiк құқық бұзушылықпен келтiрiлген зиян елеусiз болған жағдайда судья, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауға уәкiлеттi орган (лауазымды адам) әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адамды, ауызша ескерту жасаумен шектелiп, әкiмшiлiк жауаптылықтан босата алады.
      Ескертулер.
      Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың елеусiздiгi – бұл басқа мән-жайлармен қатар осы бөлiмнiң ерекше бөлiмiнiң баптарында көзделген санкцияның әкiмшiлiк құқық бұзушылықпен келтiрiлген зиян мөлшерiнен асып кететiндiгi ескерiлетiн жағдайлар.
      Мүлiктiк емес сипаттағы зиян келтiрген құқық бұзушылық жасағаны үшiн тұлғаны көрсетiлген негiздер бойынша жауаптылықтан босату туралы мәселенi шешкен кезде қол сұғу объектiсiн, құқық бұзушылықты жасаудың нақты мән-жайларын негiзге алу керек.

      60-бап. Мерзiмнiң өтуiне байланысты әкiмшiлiк жауаптылықтан
              босату
      1. Осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, адам әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған күннен бастап екi ай өткеннен кейiн, ал қоршаған ортаны қорғау саласында әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн - оны жасаған күннен бастап бiр жыл өткеннен кейiн, әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуға тиiс емес.
      2. Жеке тұлға әкiмшiлiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық, сондай-ақ салық салу саласында, кеден ісі аясында Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы, мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы, энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру туралы, мемлекеттік құпиялар туралы, табиғи монополиялар мен реттелетін нарық және монополияға қарсы заңнамасы саласында құқық бұзушылық жасағаны үшiн оны жасаған күннен бастап бiр жыл өткеннен кейiн әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуға тиiс емес, ал заңды тұлға (оның iшiнде дара кәсiпкер) әкiмшiлiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн, сондай-ақ Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру туралы заңнамасы саласында құқық бұзушылық жасағаны үшiн оны жасаған күннен бастап үш жыл өткеннен кейiн, ал салық салу саласында, кеден ісі аясында Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы, мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы заңнамалары, табиғи монополиялар мен монополияға қарсы заңнамасы саласында құқық бұзушылық жасағаны үшiн оны жасаған күннен бастап бес жыл өткеннен кейiн әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуға тиiс емес.
      3. Созылып кеткен әкiмшiлiк құқық бұзушылық кезiнде, сондай-ақ бюджеттiк қатынастар саласында қоғамның және мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiне қол сұғылатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған кезде әкiмшiлiк құқық бұзушылық анықталған күннен бастап екi ай өткен соң әкiмшiлiк жауаптылыққа тартуға жатпайды.
      Қаржы саласында әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған кезде адам әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған күннен бастап бес жылдан кешiктiрiлмей әкiмшiлiк жауаптылыққа тартуға жатады, бiрақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық анықталған күннен бастап екi ай өткен соң әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылмайды.
      4. Осы баптың бiрiншi және үшiншi бөлiктерiнiң ережелерi әкiмшiлiк құқық бұзушылық қылмыстың жасалуына септiгiн тигiзген және бұл туралы қылмыстық iстi тергеу немесе сотта қарау барысында мәлiм болған жағдайларға қолданылмайды. Сот Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу кодексiнiң 387-бабының бiрiншi бөлiгiнде көзделген тәртiппен мұндай құқық бұзушылыққа кiнәлi адамға, егер әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған кезден бастап бiр жылдан аспайтын уақыт өткен болса, әкiмшiлiк жаза қолдануға құқылы.
      5. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн әкiмшiлiк жаза қолдану мерзiмiнiң барысы сараптама тағайындалған, сондай-ақ iстi сот инстанцияларына немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi мемлекеттiк органның лауазымды адамына жiберген кезден бастап тоқтатыла тұрады.
      Бұл мерзiмдердi есептеу сараптама қорытындысын алған кезден қайтадан басталады.
      6. Құқық бұзушының iс-әрекетiнде әкiмшiлiк құқық бұзушылық белгiлерi болған кезде қылмыстық iс қозғаудан бас тартылған не қылмыстық iс қысқартылған жағдайда адам қылмыстық iс қозғаудан бас тартылған не оны қысқарту туралы шешiм келіп түскен күннен бастап үш айдан кешiктiрiлмей әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуы мүмкiн.
      7. Егер осы баптың бiрiншi және үшiншi бөлiктерiнде аталған мерзiмдер аяқталғанға дейiн адам жаңадан әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаса, әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жаза қолдану мерзiмiнiң өтуiне үзiлiс жасалады. Мұндай жағдайларда мерзiмдi есептеу жаңа әкiмшiлiк құқық бұзушылық анықталған кезден басталады.
      8. Судьяның немесе уәкiлеттi органның әкiмшiлiк iс жүргiзудi тоқтату туралы қаулысы осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген мерзiмге қарамастан, ол заңды күшiне енген күнiнен бастап бiр жыл iшiнде прокурордың наразылығы бойынша қайта қаралуы мүмкiн. Ескерту. Осы бөлiмнiң ерекше бөлiмiнiң бабында көзделген белгiлi бiр әрекеттiң бiрыңғай құрамының үздiксiз жүзеге асырылуымен сипатталатын және оны анықтаған кезде аяқталмаған құқық бұзушылық созылып кеткен құқық бұзушылық деп танылады.

      61-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтан және әкiмшiлiк жазадан
              рақымшылық жасау актiсi негiзiнде босату
      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адам әкiмшiлiк жауаптылықтан немесе қолданылған әкiмшiлiк жазадан рақымшылық жасау актiсi негiзiнде, егер ол әкiмшiлiк жаза қолдануды жоятын болса, босатылуы мүмкiн.
      2. Рақымшылық жасау туралы актiнi Қазақстан Республикасының Парламентi жекелей анықталмаған адамдар тобына қатысты шығарады.

      62-бап. Тараптардың бiтiмгершiлiкке келуiне байланысты
              әкiмшiлiк жауаптылықтан босату
      1. Осы Кодекстiң 174, 175, 207, 216 (екінші бөлігінде) көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер жәбiрленушiнiң өтiнiшi бойынша ғана қозғалады және ол әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адаммен бiтiмгершiлiкке келгеннен кейiн қысқартылуға жатады.
      2. Бiтiмгершiлiкке келу жәбiрленушi мен әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адам қол қойған жазбаша келiсiм негiзiнде жүзеге асырылады.

9-тарау. Кәмелетке толмағандардың әкiмшiлiк жауаптылығы

      63-бап. Кәмелетке толмағандардың әкiмшiлiк жауаптылығы
      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған кезде он алты жасқа толған, бiрақ он сегiз жасқа толмаған адамдар осы тараудың күшi қолданылатын кәмелетке толмағандар деп танылады.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған кәмелетке толмағандарға тәрбиелiк ықпал етудiң мәжбүрлеу шаралары қолданыла отырып, әкiмшiлiк жаза тағайындалуы мүмкiн.

      64-бап.Кәмелетке толмағандарға әкiмшiлiк жазалар қолданудың
             ерекшелiктерi
      1. Кәмелетке толмаған адамға салынатын әкiмшiлiк айыппұлдың мөлшерi осы Кодекстiң ерекше бөлiмiнiң бабында көзделген айыппұл мөлшерiне қарамастан, он айлық есептiк көрсеткiштен аспауға тиiс.
      Кәмелетке толмаған адамның айыппұл төлеуге жеткiлiктi мүлкi болмаған жағдайда, айыппұл ата-анасына немесе олардың орнындағы адамдарға салынады.
      2. Арнаулы құқықтан айыру кәмелетке толмағандарға бiр жылдан аспайтын мерзiмге қолданылуы мүмкiн.
      3. Әкiмшiлiк жазалардың басқа да түрлерi, сондай-ақ осы Кодекстiң 40 және 49-баптарында аталған әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шаралары кәмелетке толмағандарға жалпы негiздерде қолданылады.

      65-бап. Кәмелетке толмаған адамға әкiмшiлiк жаза қолдану
      1. Осы Кодекстiң 53 және 54-баптарында көзделген мән-жайлардан басқа, кәмелетке толмаған адамға әкiмшiлiк жаза қолданған кезде оның өмiр сүру және тәрбиелену жағдайлары, психикалық даму деңгейi, жеке басының өзге де ерекшелiктерi, сондай-ақ оған жасы үлкен адамдардың әсер етуi ескерiледi.
      2. Кәмелетке толмаған жас жеңiлдететiн және ауырлататын басқа да мән-жайлармен жиынтықта жеңiлдететiн мән-жай ретiнде ескерiледi.

      66-бап. Кәмелетке толмағандарды әкiмшiлiк жауаптылықтан және
              әкiмшiлiк жазадан босату
      Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты бiрiншi рет жасаған кәмелетке толмаған адамды сот, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауға уәкiлеттi орган (лауазымды адам) оған заңнамада көзделген тәрбиелiк ықпал ету шараларын қолдана отырып, әкiмшiлiк жауаптылықтан немесе тағайындалған әкiмшiлiк жазаны орындаудан босатуы мүмкiн.

      67-бап. Тәрбиелiк ықпал ету шаралары
      1. Кәмелетке толмаған адамға тәрбиелiк ықпал етудiң мынадай шаралары тағайындалуы мүмкiн:
      1) заңды түсiндiру;
      2) ата-аналарының немесе олардың орнындағы адамдардың не мамандандырылған мемлекеттiк органның қадағалауына беру;
      3) келтiрiлген зиянды жөнге келтіру мiндетiн жүктеу;
      4) бос уақытын шектеу және кәмелетке толмаған адамның мiнез-құлқына ерекше талаптар белгiлеу.
      2. Кәмелетке толмаған адамға бiр мезгiлде тәрбиелiк ықпал етудiң бiрнеше шаралары тағайындалуы мүмкiн.
      3. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң 4) тармақшасында көзделген тәрбиелiк ықпал ету шараларын қолдану мерзiмi үш айға дейiнгi уақытқа белгiленедi.
      4. Кәмелетке толмаған адам осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң 4) тармақшасында көзделген тәрбиелiк ықпалы бар мәжбүрлеу шараларын жүйелi түрде орындамаған жағдайда, мамандандырылған мемлекеттiк орган, егер осы Кодекстiң 873-бабының бірінші бөлігінде белгiленген мерзiмнің өтуі бітпеген болса, бұл шараның күшiн жою және кәмелетке толмаған баланы әкiмшiлiк жауаптылыққа тарту мәселесiн шешу үшiн материалдарды сотқа ұсынады.

      68-бап. Тәрбиелiк ықпал ету шараларының мазмұны
      1. Заңды түсiндiру кәмелетке толмаған адамға оның әрекетiмен келтiрiлген зиянды және құқық бұзушылықтарды қайталап жасаудың осы Кодексте көзделген заңдық салдарын түсiндiруден тұрады.
      2. Қадағалауға беру ата-аналарға немесе олардың орнындағы адамдарға, не мамандандырылған мемлекеттiк органға кәмелетке толмаған адамға тәрбиелiк ықпал ету және оның мiнез-құлқына бақылау жасау жөнiндегi мiндеттердi жүктеуден тұрады.
      3. Келтiрiлген зиянды жөнге келтiру мiндетi кәмелетке толмаған адамның мүлiктiк жағдайы мен тиiстi еңбек дағдыларының болуы ескерiле отырып жүктеледi.
      4. Бос уақытын шектеу және кәмелетке толмаған адамның мiнез-құлқына ерекше талаптар белгiлеу белгiлi бiр орындарға баруға, бос уақытын өткiзудiң белгiлi бiр нысандарын, оның iшiнде көлiк құралдарын пайдалануға, тәулiктiң белгiлi бiр уақытынан кейiн үйден тыс жерлерде болуға, кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау жөнiндегi комиссияның рұқсатынсыз басқа жерлерге кетуге тыйым салуды көздеуi мүмкiн. Кәмелетке толмаған адамға қатысты құқық бұзушының мiнез-құлқына осы Кодекстiң 51-бабында көзделген ерекше талаптар белгiленуi, сондай-ақ, оқуды аяқтау не кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау жөнiндегi комиссияның көмегiмен жұмысқа тұру талабы қойылуы мүмкiн. Бұл тiзбе осымен шектелмейдi.

      69-бап.Мерзiм өтуі
      Кәмелетке толмағандарды әкiмшiлiк жауаптылықтан немесе әкiмшiлiк жазаны орындаудан босату кезiнде осы Кодекстiң 60-бабында көзделген мерзiм өтуінің жартысы қысқартылады.

      70-бап Кәмелетке толмаған адам әкiмшiлiк жазаға ұшырады деп
             есептелетiн мерзiм
      Өзiне әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн әкiмшiлiк жаза қолданылған кәмелетке толмаған адам осындай жазаға әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап алты айдың iшiнде ұшырады деп есептеледi.

Ерекше бөлiм 10-тарау. Жеке адамның құқықтарына қол сұғатын әкiмшiлiк
құқық бұзушылық

      71-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға кедергi
              келтiру
      Лауазымды адамның Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын адамның Қазақстан азаматтығын алуына кедергi келтiретiн заңсыз iс-әрекеттер жасауы не әрекетсіздігі -
      отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      72-бап. Тiл туралы заңнамасын бұзғаны үшiн жауаптылық
      1. Лауазымды адамның тiлдi бiлмейтіндігінің желеуiмен жеке және заңды тұлғалардың құжаттарын, өтiнiштерiн қабылдаудан бас тартуы, сондай-ақ оларды мәнi бойынша қарамауы –
      он бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Деректемелер мен көрнекi ақпаратты орналастыру жөнiндегi талаптарды бұзу –
      ескерту жасауға әкеп соғады.
      3. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет –
      лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Жеке тұлғалардың тiлді таңдау құқықтарын шектеу, тiлге байланысты себептер бойынша кемсiту –
      лауазымды адамдарға жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      73-бап. Еркiн жүрiп-тұру және тұрғылықты жер таңдау құқығын
              шектеу
      Жеке тұлғалардың еркiн жүрiп-тұру және тұрғылықты жер таңдау (Қазақстан Республикасының Үкiметi шек қоюы мүмкiн шекаралық өңiрлердi, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарының арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған аймақтарды және Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарының арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған аудандарды және жекелеген жерлердi қоспағанда) құқығын шектейтiн лауазымды адамдардың iс-әрекетi не әрекетсiздiгi, егер бұл әрекетте (әрекетсіздікте) жазаланатын қылмыс белгілері болмаса, –
      он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      74-бап. Жеке тұлғаға ақпарат беруден бас тарту
      1. Белгiленген тәртiппен жиналған, жеке тұлғаның құқықтары мен бостандықтарына тiкелей қатысты құжаттарды, материалдарды беруден заңсыз бас тарту не жеке тұлғаға толық емес немесе көрiнеу жалған ақпарат беру, сол сияқты жалпы жұрт қол жеткiзетiн ақпаратты шектеулi қол жеткiзiлетiн ақпаратқа заңсыз түрде жатқызу –
      лауазымды адамдарға он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген лауазымды адам жасаған әрекеттер, егер бұл әрекеттер жеке тұлғалардың құқықтары мен мүдделеріне зиян келтірсе, –
      жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      75-бап. Медицина қызметкерiнiң еңбекке уақытша жарамсыздық
              туралы парақты немесе анықтаманы беру қағидаларын
              бұзуы
      1. Медицина қызметкерiнiң еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақты немесе анықтаманы беру тәртiбiн бұзуы, егер бұл әрекетте (әрекетсіздікте) қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      жеке тұлғаларға он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол әрекет –
      маман сертификатынан айыра отырып, жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      76-бап. Медицина қызметкерiнiң рецепттер жазу және дәрiлiк
              заттарды өткiзу қағидаларын бұзуы
      1. Медицина қызметкерiнiң рецепттер жазу және дәрiлiк заттарды өткiзу қағидаларын бұзуы –
      жеке тұлғаларға – бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, лауазымды адамдарға он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол әрекет –
      жеке тұлғаларға - маман сертификатынан айыра отырып, он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, лауазымды адамдарға жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      77-бап. Мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы заңнамасын бұзу
      1. Қазақстан Республикасының мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы заңнамасын:
      мүгедектердің әлеуметтік және көліктік инфрақұрылым объектілеріне қол жеткізуін қамтамасыз етпеу;
      мүгедектердің мәдени ойын-сауық іс-шараларына қол жеткізуін қамтамасыз етпеу;
      жұмыс берушінің кінәсінен алған еңбек жарақатының және (немесе) кәсіби аурудың мүгедектерін еңбекпен қамту және кәсіби оңалту саласындағы міндеттерін жұмыс берушінің сақтамауы түрінде бұзу –
      лауазымды адамдарға – қырық, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсіздік) –
      лауазымды адамдарға – алпыс, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – бір жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне алты жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      78-бап. Қазақстан Республикасының арнаулы әлеуметтiк қызметтер
              туралы заңнамасын бұзу
      1. Қазақстан Республикасының арнаулы әлеуметтiк қызметтер туралы заңнамасын:
      арнаулы әлеуметтiк қызметтер көрсетудегi қажеттiлiкке бағалау жүргiзудiң және оны айқындаудың, арнаулы әлеуметтiк қызметтердiң кепiлдiк берiлген көлемiн көрсету туралы шешiм шығарудың белгiленген мерзiмдерiн бұзу;
      арнаулы әлеуметтiк қызметтердiң кепiлдiк берiлген көлемiн көрсету туралы шешiмдi орындамау түрiнде бұзу –
      лауазымды адамдарға – жиырма, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – отыз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне алпыс айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер, -
      лауазымды адамдарға - отыз, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне сексен айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      79-бап. Медиацияға қатысушылардың медиацияны жүргiзу барысында
              белгiлi болған мәлiметтердi жария етуi
      Медиацияға қатысушылардың медиацияны жүргiзу барысында белгiлi болған мәлiметтердi осы ақпаратты берген тараптың рұқсатынсыз жария етуi, егер бұл iс-әрекетте қылмыстық жазаланатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      80-бап. Адамды еңбек шартын жасамастан жұмысқа жіберу
      1. Жұмыс берушінің адамды еңбек шартын жасамастан жұмысқа жіберуі –
      лауазымды адамдарға - жиырма, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - алпыс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер, -
      лауазымды адамдарға - қырық, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - сексен, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, кәмелетке толмағандарға қатысты жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік) –
      лауазымды адамдарға - елу, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жетпіс, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың 3-бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік) –
      лауазымды адамдарға, лицензиясының қолданысы тоқтатыла тұрып, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      81-бап. Еңбекке ақы төлеу талаптарын бұзу
      1. Жұмыс берушінің еңбекақыны толық көлемінде және еңбек заңнамасында белгіленген мерзімдерде төлемеуі, сол сияқты жұмыс берушінің кінәсінен төлемді кешіктірген кезең үшін өсімақының есептелмеуі және төленбеуі –
      лауазымды адамдарға – жиырма, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – алпыс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер –
      лауазымды адамдарға - қырық, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – алпыс, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – сексен, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Заңнаманың үстеме жұмысқа, мереке күндері мен демалыс күндеріндегі жұмысқа ақы төлеу, сондай-ақ еңбек заңнамасында белгіленген түнгі уақыттағы жұмысқа ақы төлеу жөніндегі талаптарын бұзу –
      лауазымды адамдарға – жиырма, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – алпыс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер –
      лауазымды адамдарға – қырық, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – алпыс, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – сексен, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      82-бап. Еңбек демалысын бермеу
      Жұмыс берушінің еңбек демалысын қатарынан екі жыл бойы бермеуі –
      лауазымды адамдарға - жиырма, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – алпыс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      83-бап. Жұмыс уақытының нормасын заңсыз асыру
      1. Жұмыс берушінің жұмыс уақытының және күнделікті жұмыстың (жұмыс ауысымының) қалыпты және қысқартылған ұзақтығын заңсыз асыруы –
      ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер –
      лауазымды адамдарға – қырық, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – алпыс, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – сексен, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      84-бап. Еңбек саласындағы кемсітушілікке жол беру
      1. Жұмыс берушінің еңбек саласында қызметкердің теңдей еңбегі үшін теңдей ақы алуға құқығын бұзу түріндегі кемсітушілікке жол беруі –
      лауазымды адамдарға - жиырма, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - алпыс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер –
      лауазымды адамдарға - қырық, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – алпыс, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - сексен, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органның, еңбек делдалдығын көрсететін жеке және заңды тұлғаның, сондай-ақ жұмыс берушінің жұмысқа қабылдау үшін бос жұмыс орындары туралы еңбек саласындағы кемсітушілік сипаттағы талаптарды қамтитын ақпаратты орналастыруы –
      жеке тұлғаларға он бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – отыз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың бесінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет –
      жеке тұлғаларға – отыз, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      85-бап. Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру
              туралы заңнамасын бұзу
      1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында белгiленген міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналарының есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар (ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар) жасасу тәртiбiн, зейнетақы төлемдерiн, аударымдарды және алып қоюларды жүзеге асыру мерзiмдерiн бұзуы –
      заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорларының Зейнетақы төлеу жөнiндегi орталыққа мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналарының есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа қосылған салымшылар туралы мәлiметтердi табыс етпеуi, уақтылы табыс етпеуi, сол сияқты аталған туралы дәйексіз мәлiметтердi табыс етуi –
      заңды тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың екінші бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер –
      заңды тұлғаларға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Зейнетақы төлеу жөнiндегi орталықтың лауазымды адамдарының Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында көзделген зейнетақыны толық мөлшерде және белгiленген мерзiмдерде төлеу жөнiндегi мiндеттерiн орындамауы -
      жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасын бұза отырып мәмілелер мен операцияларды жүзеге асыруы –
      заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Жеке тұлғаның, дара кәсiпкердiң, жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, заңды тұлғаның:
      салық органына мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары бойынша пайдасына берешек өндiрiп алынатын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының тiзiмдерiн табыс етпеуi;
      салық органдарына мiндеттi зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіби зейнетақы жарналарының есептелген, ұсталған (есепке жазылған) және аударылған сомалары жөнiнде Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында белгiленген мерзімдерде табыс етпеуі;
      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiпке сәйкес әрбiр қызметкер бойынша есептелген, ұсталған (есептеп қосылған) және аударылған мiндеттi зейнетақы жарналарын бастапқы есепке алуды жүргiзбеуi;
      есептелген, ұсталған (есептеп қосылған) және аударылған мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары туралы мәлiметтердi салымшыларға Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында белгiленген мерзiмдерде табыс етпеуi;
      жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіби зейнетақы жарналарын аудармауы, уақтылы және (немесе) толық есептемеуi, ұстамауы (есепке жазбауы) және (немесе) төлемеуi (аудармауы);
      Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында көзделген жағдайларда салық органдарының өкiмi бойынша касса жөнiндегi барлық шығыс операцияларын тоқтатпауы -
      ескерту жасауға әкеп соғады.
      7. Осы баптың алтыншы бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер –
      жеке тұлғаларға мiндеттi зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіби зейнетақы жарналарының аударылмаған, уақтылы және (немесе) толық есептелмеген, ұсталмаған (есепке жазылмаған) және (немесе) төленбеген (аударылмаған) сомасының – он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне елу пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      8. Банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың:
      Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында көзделген жағдайларда салық органдарының өкiмi бойынша агенттердiң–заңды тұлғалардың немесе дара кәсiпкерлердiң, жеке нотариустардың, жеке сот орындаушыларының және адвокаттардың банк шоттары бойынша барлық шығыс операцияларын тоқтатпауы;
      мiндеттi зейнетақы жарналарын,міндетті кәсіби зейнетақы жарналарын, өсiмпұл сомаларын Зейнетақы төлеу орталығына аудару кезiнде банктiң немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымның кiнәсiнен аудармау (есептемеу), уақтылы аудармау (банктiк шоттардан ақшаны есептен шығару бойынша операциялар жасалған күннен кеш немесе қолма-қол ақшаны банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымға енгiзген кейінгі күні) не төлем құжатының деректемелерiн толтыру кезiнде қателер жiберу;
      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен салық органдарының мiндеттi зейнетақы жарналары мен өсiмпұл сомаларын өндiрiп алуы жөнiндегi инкассалық өкiмдерiн орындамауы түрiнде жасаған Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында көзделген мiндеттердi орындамауы –
      Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында белгiленген мiндеттердi орындамау кезеңiнде агенттердiң банк шоттары бойынша жасалған шығыс операциялары сомасының бес проценті мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      9. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күнгi шындыққа сәйкес келмейтiн жарнаманы хабарлауы немесе жариялауы –
      заңды тұлғаларға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      10. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық декларациясының Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында көзделген оның мазмұнына қойылатын талаптарға сәйкес келмеуi –
      заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      11. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе)оның аффилирленген тұлғаларының мәліметтерді немесе өзге де сұралатын ақпаратты бермеуі, сол сияқты бірнеше рет уақтылы (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі рет және одан да көп рет) бермеуі –
      жеке тұлғаларға – жүз, заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      12. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының дәйексіз, сол сияқты толық емес есептілікті, мәліметтерді немесе өзге де сұратылатын ақпаратты беруі –
      жеке тұлғаларға – жүз, заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Осы баптың алтыншы және жетiншi бөлiктерiнiң мақсаттары үшiн тұлға, егер аударылмаған, уақтылы және (немесе) толық есептелмеген, ұсталмаған (есепке жазылмаған) және (немесе) төленбеген (аударылмаған) мiндеттi зейнетақы жарналарының сомасы әкiмшiлiк құқық бұзушылық анықталған күнi қолданыста болатын заңға сәйкес белгiленетiн бiр айлық есептiк көрсеткiштен аз болса, әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуға жатпайды.

      86-бап. Қазақстан Республикасының мiндеттi әлеуметтiк
              сақтандыру туралы заңнамасын бұзу
      1. Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қоры мен Зейнетақы төлеу жөнiндегi орталықтың Қазақстан Республикасының мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы заңнамасында белгiленген мерзiмдерде әлеуметтiк төлемдердi төлемеуi–
      лауазымды адамдарға жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Әлеуметтік аударымдарды төлеушілердің:
      әлеуметтiк аударымдар жүргiзiлетiн мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiне қатысушылардың тiзiмiн салық органына ұсынбауы;
      әлеуметтiк аударымдарды төлемеуi (аудармауы), уақтылы және (немесе) толық төлемеуi (аудармауы);
      Қазақстан Республикасының мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы заңнамасында көзделген жағдайларда салық органдарының өкiмi бойынша касса жөнiндегi барлық шығыс операцияларын тоқтатпауы түрiнде жасаған Қазақстан Республикасының мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы заңнамасында көзделген мiндеттердi орындамауы не тиiсiнше орындамауы–
      ескерту жасауға әкеп соғады.
      3. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер –
      жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – төленбеген (аударылмаған), уақтылы және (немесе) толық төленбеген (аударылмаған) әлеуметтiк аударымдар сомасының отыз пайызы мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елу пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың:
      Қазақстан Республикасының мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы заңнамасында көзделген жағдайларда салық органдарының өкiмi бойынша әлеуметтік аударымдарды төлеушiнің банк шоттары бойынша барлық шығыс операцияларын тоқтатпауы;
      әлеуметтiк аударымдар мен өсiмпұл сомаларын Зейнетақы төлеу орталығына аудару кезiнде банктiң немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымның кiнәсiнен аудармау (есептемеу), уақтылы аудармау (банктiк шоттардан ақшаны есептен шығару бойынша операциялар жасалған күннен кеш немесе қолма-қол ақшаны банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымға енгiзген кейінгі күні) не төлем құжатының деректемелерiн толтыру кезiнде қателер жiберу;
      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен әлеуметтiк аударымдар мен өсiмпұлдардың сомаларын өндiрiп алу жөнiндегi салық органдарының инкассалық өкiмдерiн орындамауы түрiнде жасаған Қазақстан Республикасының мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы заңнамасында белгiленген мiндеттердi орындамауы–
      Қазақстан Республикасының мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы заңнамасында белгiленген мiндеттердi орындамау кезеңiнде төлеушiлердiң банк шоттары бойынша жасалған шығыс операциялары сомасының бес пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Осы баптың екiншi және үшінші бөлiктерiнiң мақсаттары үшiн тұлға, егер төленбеген (аударылмаған), уақтылы және (немесе) толық төленбеген (аударылмаған) әлеуметтiк аударымдар сомасы әкiмшiлiк құқық бұзушылық анықталған күнi қолданыста болатын заңға сәйкес белгiленетiн бiр айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнен аспайтын болса, әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуға жатпайды.

      87-бап. Еңбек қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету және еңбектi қорғау
              қағидаларын бұзу
      1. Өндірістік ұйымдарда еңбек заңнамасына сәйкес еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметінің (маманының) болмауы –
      ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Жұмыс берушінің қызметкерлерді еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес міндетті және кезеңдік медицицналық тексерулерден және ауысым алды медициналық куәландырудан өткізу жөніндегі талаптарды бұзуы –
      ескерту жасауға әкеп соғады.
      3. Қызметкерлерді еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес емдеу-профилактикалық тамақтанумен, жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен қамтамасыз етпеу –
      ескерту жасауға әкеп соғады.
      4. Жұмыс берушінің Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту мен даярлауды, басшылар мен мамандардың білімін тексеруді жүргізу бойынша талаптарын орындамауы –
      ескерту жасауға әкеп соғады.
      5. Осы баптың бiрiншi, екінші, үшінші, төртінші бөлiктерінде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – қырық,орта кәсіпкерлік субъектілеріне – алпыс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Жұмыс берушінің Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі құжаттармен нұсқаулық (кіріспе нұсақамадан басқа) жүргізу жөніндегі талаптарын орындамауы және осы құжаттардың болмауы–
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7.Осы баптың алтыншы бөлiгінде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – алпыс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      88-бап. Заңнаманың еңбек жағдайлары бойынша өндіріс
              объектілеріне аттестаттау жүргізу жөніндегі талаптарын
              бұзу
      1. Жұмыс берушінің өндіріс объектілерін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген еңбек жағдайларының жай-күйі бойынша аттестаттау жүргізу жөніндегі талаптарын бұзуы –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жетпіс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      89-бап. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тексеруді қамтамасыз
              етпеу
      1. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тексеруді еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес қамтамасыз етпеу, -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      90-бап. Өндірістегі жазатайым оқиға фактісін жасыру
      1. Өндірістегі жазатайым оқиға фактісін жасыру –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бір жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – екі жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      91-бап. Заңнаманың ұжымдық шарт, келiсiм жасасу жөнiндегi
              талаптарын бұзу
      1. Ұжымдық шартты, келiсiмдi жасасу, өзгерту немесе толықтыру жөнiндегi келiссөздерге қатысудан жалтару немесе аталған келiссөздердi жүргiзу мерзiмдерiн бұзу, тиiстi комиссияның жұмысын тараптар белгiлеген мерзiмде қамтамасыз етпеу –
      келiссөздер жүргiзуге уәкiлеттi адамдарға үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Ұжымдық шарт, келiсiм жасасудан негiзсiз бас тарту –
      ұжымдық шарт, келiсiм жасасуға уәкiлеттi адамдарға үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Ұжымдық шартты, келiсiмдi орындамау немесе бұзу –
      ұжымдық шарт, келiсiм бойынша мiндеттемелердiң орындалмауына кiнәлi адамдарға үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Ұжымдық келiссөздер жүргiзуге және ұжымдық шарттардың, келiсiмдердiң орындалуын бақылауды жүзеге асыруға қажеттi ақпарат бермеу –
      ақпараттың берiлмеуiне кiнәлi адамдарға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту: Мемлекеттік еңбек инспекцияарының органдары осы бапта көзделген әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайды.

      92-бап. Халықты жұмыспен қамту туралы заңнаманы бұзу
      1. Жұмыс берушінің халықты жұмыспен қамту туралы заңнаманы:
      уәкілетті органға жұмыс берушінің – заңды тұлғаның таратылуына не жұмыс берушінің - жеке тұлғаның қызметінің тоқтатылуына байланысты қызметкерлер санының немесе штаттың қысқаратыны туралы ақпарат бермеуі;
      уәкілетті органға бос жұмыс орындары (бос лауазымдар) туралы мәліметтерді бермеуі, уақтылы бермеуі;
      жұмысқа қабылдау немесе жұмысқа қабылдаудан бас тарту туралы хабараламаны бермеуі, уақтылы бермеуі;
      мүгедектерге, бас бостандығына айыру орындарынан босаған адамдарға және интернаттық ұйымдардың кәмелетке толмаған түлектеріне арналған жұмыс орындарының белгіленген квотасын орындамау;
      уәкілетті органға кәсіби даярлықтан, қайта даярлықтан және өндірісішілік оқытудан өткен адамдардың саны туралы алынған мамандық мен біліктіліктерді көрсете отырып мәліметтер бермеу түрінде бұзуы, -
      он айлық есептiк көрсеткiшi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер (әрекетсiздiк)–
      жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Жұмыспен қамтудың жеке агентінің еңбек делдалдылығы бойынша қызмет көрсетулерді алуға жүгінген адамдармен шарт жасаспауы–
      он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Еңбек делдалдығымен айналысатын жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың, сондай-ақ шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат алған немесе еңбекке орналасуға рұқсат алған шетелдік қызметкерлер жұмыс істейтін жұмыс берушілердің бастапқы статистикалық деректерді бермеуі –
      он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      93-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы
              заңнамасын бұзу
      1. Бос әкімшілік мемлекеттік лауазымына орналасуға конкурстық іріктеу рәсімін бұзу –
      лауазымды адамдарға он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Адамдарды әкімшілік мемлекеттік лауазымынан заңсыз босату -
      лауазымды адамдарға он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      94-бап. Жеке немесе заңды тұлғаның берген шағымын оған зиянды
              болатындай етiп бағыттау
      Негiздi шағым берген немесе мүддесiне орай шағым берiлген жеке немесе заңды тұлғаға сол шағымды оған зиянды болатындай етiп бағыттау, -
      лауазымды адамдарға он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

11-тарау. Сайлау құқықтарына (республикалық референдумға
қатысу құқығына)қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық

      95-бап. Лауазымды адамдардың сайлау комиссиясына (республикалық референдум комиссиясына) қажеттi мәлiметтер мен материалдарды табыс етпеуi немесе комиссияның шешiмдерiн орындамауы
      Лауазымды адамдардың сайлау комиссиясына (республикалық референдум комиссиясына) кандидаттың заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығының болуы немесе болмауы туралы; заңда белгіленген тәртіппен сот таныған сыбайлас жемқорлық қылмыс және құқық бұзушылық жасауға кінәлі екендігі туралы; кандидаттың азаматтығы туралы; кандидаттың немесе зайыбының (жұбайының) декларацияланған табыстары мен мүлкі туралы мәліметтердің дұрыстығы туралы; әрбір сайлау учаскесі бойынша сайлаушылардың тізімі туралы мәліметтерді табыс етпеуі немесе комиссияның өз құзыреті шегінде қабылдаған шешімін олардың орындамауы –
      жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      96-бап. Сайлау алдындағы үгiтке тыйым салынған кезеңде оны
              жүргiзу
      Сайлауға (республикалық референдумға) байланысты кандидат,саяси партия ұсынған партиялық тізім тіркелгенге дейін, сайлау күні (республикалық референдум өткізу күні) не оның алдындағы күні үгіт жүргізу –
      жеке тұлғаларға – он бес, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма бес, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне отыз бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      97-бап. Сайлау алдындағы үгiт жүргiзу құқығына кедергi келтiру
      Президенттiкке, депутаттыққа немесе өзге де сайланбалы қызметтерге кандидаттарға, олардың сенiм бiлдiрген адамдарына, саяси партияларға олардың сайлау алдындағы үгiт жүргiзу құқығын iске асыру процесiнде кедергi келтiру -
      жеке тұлғаларға – он бес, лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне отыз бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      98-бап. Кандидаттар, саяси партиялар туралы көрінеу жалған
              мәліметтер тарату
      Кандидаттар, саяси партиялар туралы көрінеу жалған мәліметтер тарату немесе сайлаудың нәтижесіне ықпал ету мақсатында олардың абыройы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін өзге де іс-әрекеттер жасау -
      жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      99-бап. Сайлау комиссиясы (республикалық референдум комиссиясы)
              мүшесiнiң құқықтарын бұзу
      Сайлау комиссиясы (республикалық референдум комиссиясы) мүшесiнiң сайлау комиссиясының отырыстарында сөз сөйлеу; тиісті сайлау комиссиясының құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ұсыныстар енгізу және олар бойынша дауыс беру; өзі есепте тұрған сайлау комиссиясының құжаттарымен және материалдарымен танысу, олардың расталған көшірмелерін алу; төмен тұрған сайлау комиссиясының қызметін тексеруді жүзеге асыру құқықтарын бұзу –
      отыз бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      100-бап. Азаматтардың сайлаушылар тiзiмiмен танысу құқығын бұзу
      Сайлау комиссиясы (республикалық референдум комиссиясы) мүшесiнiң азаматтардың сайлаушылар тiзiмiмен (таңдаушылардың республикалық референдумға қатысу құқығы бар адамдар тiзiмiмен) танысу құқығын бұзуы не сайлау комиссиясына өтінішті келіп түскен күні қарамауы, не сайлаушылар тiзiмiне (таңдаушылар, республикалық референдумға қатысуға құқығы бар адамдар тiзiмiне) түзетулер енгiзу туралы өтiнiштi қабылдамау себептерiн баяндай отырып азаматқа жазбаша түрде шешімнің көшірмесін беруден бас тартуы, не сайлаушылар тiзiмiн (таңдаушылар, республикалық референдумға қатысуға құқығы бар адамдар тiзiмiн) түзету туралы сот шешiмiн жедел тәртіппен орындамауы–
      жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      101-бап. Сайлаушылар (республикалық референдумға қатысуға
               құқығы бар азаматтар) тізімін жасау үшін сайлаушылар
               туралы жалған мәліметтер ұсыну
      1. Лауазымды адамдардың жергiлiктi атқарушы органдарға сайлаушылардың (республикалық референдумға қатысуға құқығы бар азаматтардың) тізімін жасау үшін сайлаушылар туралы жалған мәліметтер ұсынуы –
      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Жергiлiктi атқарушы органдар лауазымды адамдарының тиiстi сайлау комиссиясына сайлаушылардың (республикалық референдумға қатысуға құқығы бар азаматтардың) анық емес тізімін беруі –
      отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      102-бап. Тең сайлау құқығы туралы талапты бұзу
      Тең сайлау құқығы туралы талаптарды екi рет не одан да көп немесе басқа сайлаушы үшiн дауыс беру арқылы бұзу -
      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      103-бап. Шетелдiктердiң, азаматтығы жоқ адамдардың, шетелдiк
               заңды тұлғалардың және халықаралық ұйымдардың
               кандидаттарды, партиялық тiзiмдерiн ұсынған саяси
               партияларды ұсынуға және сайлауға, сайлауда белгiлi
               бiр нәтижеге қол жеткiзуге кедергi болатын және
               (немесе) ықпал ететiн қызметтi жүзеге асыруы
      Шетелдiктердiң, азаматтығы жоқ адамдардың, шетелдiк заңды тұлғалардың және халықаралық ұйымдардың кандидаттарды, партиялық тiзiмдерiн ұсынған саяси партияларды ұсынуға және сайлауға, сайлауда белгiлi бiр нәтижеге қол жеткiзуге кедергi болатын және (немесе) ықпал ететiн қызметтi жүзеге асыруы –
      жеке тұлғаларға – Қазақстан Pecпубликасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберу арқылы немесе онсыз, отыз, заңды тұлғаларға бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      104-бап. Азаматтарға басқа адамдар үшiн дауыс беруге мүмкiндiк
               жасау мақсатында сайлау бюллетеньдерiн (дауыс беруге
               арналған бюллетеньдердi) беру
      Азаматтарға басқа адамдар үшiн дауыс беруге мүмкiндiк жасау мақсатында сайлау бюллетеньдерiн (дауыс беруге арналған бюллетеньдердi) сайлау комиссиясы (республикалық референдум комиссиясы) мүшесiнiң беруi –
      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      105-бап. Жұмыс берушiнiң сайлауға (республикалық референдумға)
               қатысу үшiн демалыс беруден бас тартуы
      Жұмыс берушiнiң депутаттыққа немесе өзге де сайланбалы қызметке тiркелген кандидатқа не сайлау комиссиясының мүшесiне мемлекеттiк билік, басқару органдарына және жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарына сайлауды (республикалық референдумды) әзiрлеу мен өткiзуге қатысу үшiн заң актiлерiнде көзделген демалысты беруден бас тартуы –
      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      106-бап. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сайлау алдындағы
               үгiт жүргiзу шарттарын бұзу
      1. Бұқаралық ақпарат құралдарының сайлау алдындағы іс-шаралардың мақсаттарын, міндеттері мен нәтижелерін бұрмалап көрсететін кандидаттардың, саяси партиялардың сайлау науқанының ақпаратын, сондай-ақ солармен байланысты оқиғалар мен фактілерді объективті емес тұрғыдан жариялауы –
      жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға – отыз, заңды тұлғаларға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Кандидаттың немесе саяси партияның ар-намысына, қадiр-қасиетiне немесе iскерлiк беделiне нұқсан келтiретiн материалдарды және өзге де ақпараттарды бұқаралық ақпарат құралдарының жариялауы, сондай-ақ аталған тұлғаларға ар-намысын, қадiр-қасиетiн немесе iскерлiк беделiн қорғау үшін ақпаратты теріске шығарып тегін жариялауға мүмкіндік беруден бас тарту –
      жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға – отыз, заңды тұлғаларға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Кандидаттардың теледидарда және радиода сөйлеген сөздерін үзу және соған сөз сөйлеп болғаннан кейін сол бойда түсіндірме жасау, сондай-ақ баспа бетінде жарияланған материалдарға сол нөмірде түсіндірме беру, -
      жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға – отыз, заңды тұлғаларға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Бұқаралық ақпарат құралдарының барлық кандидаттар мен партиялық тізімдерді ұсыну, оларды сайлау комиссияларында тіркеу жөніндегі іс-шаралар туралы ақпаратты тарату, баспа беттерінде бірдей көлем, эфирде бірдей уақыт беру туралы талаптарды бұзуы –
      жеке тұлғаларға – жиырма айлық есептiк көрсеткiш, лауазымды адамдарға – айлық есептiк көрсеткiштің жиырмадан отызға дейінгі, заңды тұлғаларға отыздан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Сайлауға қатысушы кандидаттардың, саяси партиялардың үгіт-насихат материалдарын бұқаралық ақпарат құралдарының сайлаудың белгіленгені (жарияланғаны) туралы шешім ресми жарияланғаннан кейін оныншы күннен кешіктермей жарияламауы және жарыққа шығармауы, сондай-ақ эфирдің және баспа беті көлемі ақысының мөлшері, шарттары және тәртібі туралы мәліметті сайлау комиссиясына бермеуі –
      лауазымды адамдарға – отыз, заңды тұлғаларға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Бұқаралық ақпарат құралдарының кандидаттардың, партиялық тізімді ұсынған саяси партиялардың біріне эфир уақытын, баспа бетін беруден бас тартуы, егер басқа кандидатқа, партиялық тізімін ұсынған саяси партияға осы бұқаралық ақпарат құралдарының эфир уақытын, баспа бетін беруге келіскен жағдайда, –
      лауазымды адамдарға – отыз, заңды тұлғаларға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Кандидаттар мен партиялық тізімін ұсынған саяси партиялар бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйлеу кезектілігін жазбаша өтініштердің келіп түсуі не егер өтініш бір мезгілде түскен жағдайда жеребе тәртібін бұзуы –
      лауазымды адамдарға – отыз, заңды тұлғаларға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      8. Кандидаттарға және партиялық тізімін ұсынған саяси партияларға эфир уақытын, бұқаралық баспасөз құралдарында баспа бетінің көлемін беру туралы шартта сол немесе өзге кандидатқа және партиялық тізімін ұсынған саяси партияға артықшылық беру, -
      лауазымды адамдарға – отыз, заңды тұлғаларға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      107-бап. Бүркеншiк үгiт материалдарын әзiрлеу немесе тарату
      Мемлекеттiк билік органдарына және жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарына сайлауды (республикалық референдумды) әзiрлеу мен өткiзу кезеңiнде, басып шығарған ұйымдар, шығарылған жерi, таралымы, тапсырыс берген тұлғалар және қандай қаражаттан төленгені туралы ақпараты жоқ үгiттiк баспасөз және электрондық материалдарды әзiрлеу немесе тарату, сондай-ақ үгіттік баспа материалдарын Қазақстан Республикасының аумағынан тыс тыс жерлерде әзірлеу, бүркеншік үгіт материалдарын тарату –
      жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      108 бап. Үгіт материалдарын қасақана жою, бүлдіру
      Депутаттыққа немесе өзге де сайланбалы қызметке кандидаттың меншік иесінің немесе өзге де иеленушінің келісімімен үйлерге, ғимараттарға және өзге де объектілерге ілінген үгіт материалдарын қасақана жою, бүлдіру –
      он бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      109-бап. Сайлауды (республикалық референдумды) әзiрлеу мен
               өткiзуге қаражат жұмсау туралы есептердi бермеу немесе
               жарияламау
      Депутаттыққа немесе өзге де сайланбалы қызметке кандидаттың,сайланған адамның, не саяси партияның сайлау қорларына түскен түсiмдердiң (қайырмалдықтардың) мөлшерi туралы және сайлау қорларын құру көздерi туралы мәлiметтердi, сондай-ақ сайлау қорының қаражатын пайдалану туралы есептi бермеуi –
      депутаттыққа немесе өзге де сайланбалы қызметке кандидатқа, сайланған адамға – он бес, заңды тұлғаларға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      110-бап. Сайлау қорларынан бөлек, сайлау науқанын қаржыландыру
               немесе оған өзге де материалдық көмек көрсету
      Кандидаттарға, партиялық тiзiмдер ұсынған саяси партияларға олардың сайлау қорларынан бөлек қаржылық немесе өзге де материалдық көмек көрсету –
      жеке тұлғаларға – жиырма бес, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      111-бап. Сайланбалы мемлекеттiк қызметке кандидаттың не саяси
               партияның шет мемлекеттерден, ұйымдардан, азаматтардан
               және азаматтығы жоқ адамдардан қайырмалдықтар алуы
      Депутаттыққа немесе өзге де сайланбалы мемлекеттiк қызметке кандидаттың не саяси партияның шет мемлекеттен, халықаралық ұйымнан немесе халықаралық қоғамдық бiрлестiктен, шет елдердiң мемлекеттiк органдарынан, шетелдiктерден және басқа мемлекеттiң заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғалардан, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдардан кез келген нысанда қайырмалдықтар алуы –
      қайырмалдыққа берілген заттар тәркілене отырып, депутаттыққа немесе өзге де сайланбалы мемлекеттiк қызметке кандидатқа – елу, заңды тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      112-бап. Жеке және заңды тұлғалардың кандидаттарға, саяси
               партияларға олардың жазбаша келiсiмiнсiз қызмет
               көрсетуi
      Жеке және заңды тұлғалардың кандидаттарға, саяси партияларға олардың сайлау алдындағы қызметiне байланысты олардың жазбаша келiсiмiнсiз қызмет көрсетуi –
      жеке тұлғаларға – жиырма, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      113-бап. Дауыс беру қорытындылары туралы немесе
               сайлау (республикалық референдум) нәтижелерi туралы
               мәлiметтердi табыс етпеу не жарияламау
      1. Учаскелiк сайлау комиссиясы төрағасының кандидаттың сенiм бiлдiрген адамына, бұқаралық ақпарат құралдарының өкiлiне, байқаушыға Республиканың заңнамасына сәйкес берілуге мiндеттi дауыс беру қорытындылары туралы мәлiметтердi табыс етпеуi –
      он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, округтiк сайлау комиссиясының төрағасы жасаған әрекет, сондай-ақ оның сайлау (республикалық референдум) нәтижелерi туралы мәлiметтердi сайлау заңнамасында (республикалық референдум туралы заңнамада) белгiленген жариялау мерзiмдерiн бұзуы не толық жарияламауы –
      жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы жасаған әрекет, сондай-ақ оның сайлауда (республикалық референдумда) дауыс беру қорытындылары туралы мәлiметтердi сайлау заңнамасында (республикалық референдум туралы заңнамада) белгiленген жариялау мерзiмдерiн бұзуы не толық жарияламауы –
      он бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың бiрiншi және үшiншi бөлiктерiнде көзделген, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының Төрағасы жасаған әрекеттер –
      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      114-бап. Сайлауға байланысты қоғамдық пiкiрге сұрау жүргiзу
               шарттарын бұзу
      1. Бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамдық пiкiрді сұрау нәтижелерiн, сайлау нәтижелерi болжамдарын, сайлауға байланысты өзге де зерттеулердi жариялау тәртiбiн бұзу, атап айтқанда, сұрауды жүргізген ұйымды, сұрауға тапсырыс берген және оның ақысын төлеген тұлғаларды, сұрау жүргізілген уақытты, ақпарат жинау әдісін, сұрақтардың нақты ресімдемесін, сұралғандардың санын және сұрау салу нәтижелерінің олқылықтарын көрсетпеу –
      жеке тұлғаларға – он бес, заңды тұлғаларға отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Бұқаралық ақпарат құралдарында қоғамдық пiкiрді сұрау нәтижелерiн, сайлау нәтижелерi болжамдарын, сайлауға байланысты өзге де зерттеулердi дауыс беруге дейін қалған бес күннің ішінде жариялау, сондай-ақ сайлау күнi дауыс беруге арналған үй-жайда немесе дауыс беруге арналған пунктте қоғамдық пiкiрге сұрау салу iсiн жүргiзу –
      жеке тұлғаларға он, заңды тұлғаларға жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      115-бап. Дауыстарды санау басталғаннан кейін сайлаушылар
               (таңдаушылар) тізіміне өзгерістер енгізу
      Дауыстарды санау басталғаннан кейін сайлаушылар тізіміне өзгерістер енгізу –
      жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      116-бап. Сайлау алдындағы үгіт жүргізудің талаптарын бұзу
      1. Мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін өзі басқару органдарының, сондай-ақ лауазымды адамдардың қызмет міндеттерін атқару кезінде, Қарулы Күштердің әскери қызметшілерінің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың, ұлттық қауіпсіздік органдары, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, судьялардың, сайлау комиссиясы мүшелерінің діни бірлестіктердің сайлау алдындағы үгіт жүргізуі, сондай-ақ аталған тұлғалардың сайлау алдындағы кез келген үгіт материалдарын таратуы –
      жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға – отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Сайлаушыларға тауарларды, бағалы қағаздарды тегін немесе жеңілдікті бағамен беру, сондай-ақ лотереялар, қайырымдылық акцияларын жүргізу, ақша төлеу не осындайларды беремін деп уәде беру арқылы сайлау алдындағы үгіт жүргізу –
      жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Журналистердің, бұқаралық ақпарат құралдарының лауазымды адамдарының, тіркелген кандидаттардың не олардың сенім білдірген адамдарының бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сайлауды жазып, көрсетуге қатысуы –
      жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      117-бап. Кандидаттарға сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар
               беру шарттарын бұзу
      Жергілікті атқарушы органдардың және өзін өзі басқару органдарының лауазымды адамдарының, кандидаттардың, партиялық тізімін ұсынған саяси партиялардың біріне сайлаушылармен кездесу үшін үй-жай беруден, егер басқа кандидатқа және партиялық тізімін ұсынған саяси партияға келісім берілген ретте, бас тарту, –
      отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      118-бап.Үгіт материалдарын орналастыру
      Үгіт материалдарын тарихи, мәдени немесе сәулеттік құны бар ескерткіштерде, обелискілерде, ғимараттар мен құрылыстарда, сондай-ақ дауыс беретін үй-жайларда орналастыру – жиырма бес айлық есептiк
      көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      119-бап. Сайлау алдында үгіт жүргізуге республикалық бюджеттен
               бөлінген қаражатты жұмсау тәртібін бұзу
      Депутаттыққа немесе өзге сайланбалы қызметке кандидаттың сайлау алдында үгіт жүргізуге республикалық бюджеттен бөлінген қаражатты мақсатсыз жұмсауы –
      бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады

      120-бап. Кандидаттардың, саяси партиялардың сенім білдірген
               адамдарының, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің
               және бақылаушылардың сайлауда заңды қызметін
               жүргізуіне кедергі келтіру
      1. Кандидаттардың, саяси партиялардың сенім білдірген өкілдерінің, саяси партиялар бақылаушылырының, Қазақстан Республикасының өзге де қоғамдық бірлестіктерінің, коммерциялық емес ұйымдарының, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сайлау комиссияларының отырыстарына қатысуға не сайлау учаскесінде дауыс беру күні ол ашылғаннан бастап дауыстарды санау кезінде дауыс берудің нәтижелері белгілі болғанға дейін сайлау учаскесінде, дауыс беру пунктінде болуға, не дауыс беру барысын, дауыстарды санау және дауыстардың қорытындысын рәсімдеуді қадағалауға, не электронды сайлау жүйесінің жабдығын ашу және орнату кезінде, сондай-ақ, мұндай құқық заңда көзделген жағдайда, оның жұмысын тексеруге қатысу құқығына кедергі келтіру –
      отыз бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Кандидаттардың, саяси партиялардың, саяси партиялар бақылаушыларын, Қазақстан Республикасының өзге де қоғамдық бірлестіктерінің, коммерциялық емес ұйымдарының дауыс беруді дауыс берілетін үй-жайдан тыс жерде ұйымдастыру үшін сайлау комиссиясының мүшелеріне еріп жүру не дауыс берілетін үй-жайдан тыс жерде дауыс беруді жүргізуге қатысу, не фото-, аудио-және бейне жазбаларды жүзеге асыруына не дауыс берудің қорытыныдылары туралы хаттамаларды жоғары тұрған сайлау комиссияларына беру рәсімін бақылау құқығына кедергі келтіру, не дауыс беруге, соның ішінде үй-жайдан тыс жерлерде дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны туралы ақпаратты алуда бас тарту, не тиісті сайлау комиссиясының және (немесе) оның мүшелерінің шешімдеріне, әрекеттеріне, мұндай құқық заңда көзделген жағдайда, шағым жасауға кедергі келтіру –
      отыз бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Кандидаттардың, саяси партиялардың сенім білдірген адамдарының, мұндай құқық заңда көзделген жағдайда, дауыстарды қайта санауына бас тартылса –
      отыз бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Шетелдік мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар бақылаушыларының, шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сайлау процесінің барлық кезеңіне қатысу не сайлау комиссияларынан сайлау науқанының барысы туралы ақпарат алу не дауыс беру және дауыстарды санау кезінде сайлау учаскелеріне кіру, не сайлау процесіне қатысушылармен кездесу, не жария өтініштер беру, не дауыс берудің қорытындылары туралы хаттамаларды жоғары тұрған сайлау комиссияларына беру рәсімін бақылау құқығына кедергі келтіру, егер бұл заңда көзделген болса –
      отыз бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

12-тарау. Кәмелетке толмағандардың құқығына қол сұғатын
әкiмшiлiк құқық бұзушылық

      121-бап. Кәмелетке толмаған адамды әкiмшiлiк құқық бұзушылық
               жасауға тарту
      Кәмелетке толмаған адамды әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауға тарту –
      жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      122-бап. Жергілікті атқарушы органдардың лауазымды адамдарының
               және (немесе) баланың заңды өкілдерінің тұрғын үйге
               мұқтаж жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз
               қалған балаларды есепке қою жөніндегі міндеттерді
               орындамауы
      1. Жергілікті атқарушы органдардың лауазымды адамдарының және (немесе) баланың заңды өкілдерінің тұрғын үйге мұқтаж жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке қою жөніндегі міндеттерді орындамауы, сол сияқты белгіленген мерзімді бұза отырып есепке қою –
      жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер –
      екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      123-бап. Жергілікті атқарушы органдардың лауазымды адамдарының
               және (немесе) баланың заңды өкілдерінің жетім
               балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған
               балалардың тұрғын үйін сақтау жөніндегі міндеттерді
               орындамауы
      1. Жергілікті атқарушы органдардың лауазымды адамдарының және (немесе) баланың заңды өкілдерінің жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың тұрғын үйін сақтау жөніндегі міндеттерді орындамауы –
      төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет –
      бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      124-бап. Кәмелетке толмағандардың түнгi уақытта ойын-сауық
               мекемелерiнде болуына жол беру
      1. Кәмелетке толмағандардың заңды өкiлдерiнiң ертiп жүруiнсiз түнгi уақытта (сағат 22-ден таңғы 6-ға дейiн) ойын-сауық мекемелерiнде болуына жол беру –
      жеке тұлғаларға – бес, шағын кәсіпкерлік субъектілері мен коммерциялық емес ұйымдарға – он бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма бес, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер, -
      қызметтің немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұрып, жеке тұлғаларға – он, шағын кәсіпкерлік субъектілері мен коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады

      125-бап. Он сегiз жасқа толмаған адамдарға темекiнi және темекi
               бұйымдарын сату және олардың сатуы
      1. Он сегiз жасқа толмаған адамдарға темекiнi және темекi бұйымдарын сату және олардың сатуы –
      жеке тұлғаларға – бес, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – он, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – он бес, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне қырық бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет –
      қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата отырып, жеке тұлғаларға – он, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне тоқсан айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      126-бап. Кәмелетке толмағандарға эротикалық мазмұндағы заттар
               мен материалдарды сату
      1. Кәмелетке толмағандарға эротикалық мазмұндағы баспа басылымдарын, кино немесе бейнематериалдарды, сурет-бейнелердi немесе өзге де заттарды не материалдарды сату –
      эротикалық мазмұндағы заттары мен материалдарын тәркiлей отырып, жеке адамдарға – он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет –
      эротикалық мазмұндағы заттары мен материалдарын тәркiлей отырып, жеке адамдарға – жиырма, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма бес,орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      127-бап. Асырап алуға, қорғаншылыққа (қамқоршылыққа), жеке
               тұлғалардың отбасына тәрбиелеуге берудi қажет ететiн
               кәмелетке толмағандар туралы мәлiметтердi табыс ету
               тәртiбi мен мерзiмдерiн бұзу
      Қарауында ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар бар ұйымдар басшыларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының атқарушы органдары лауазымды адамдарының:
      1) асырап алуға, қорғаншылыққа (қамқоршылыққа), жеке тұлғалардың отбасына тәрбиелеуге берудi қажет ететiн кәмелетке толмағандар туралы мәлiметтердi табыс ету мерзiмдерiн бұзуы;
      2) бала туралы көрiнеу жалған мәлiметтердi табыс ету, ата-анасының қамқорынсыз қалған балалардың өңірлік және орталық есебіне қою үшін ата-анасының қамқорынсыз қалған баланы асырап алуға отбасына беру мүмкіндігін көрсететін мәліметтерді жасыру;
      3) ата-анасының қамқорынсыз қалған балалардың өңірлік және орталықтандырылған есебінде тұрған балалардың бар екені туралы мәліметтерді және олар туралы деректерді жекелеген азаматтарға мекемелер мен қоғамдық ұйымдарға заңсыз жария ету;
      4) жетім балалар мен ата-анасының қамқорынсыз қалған балалардың өңірлік және орталықтандырылған есебін жүргізу тәртібін бұзу түрінде бұзушылық жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

13-тарау. Меншiкке қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық

      128-бап. Жерге мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
      Мемлекеттiк жер учаскелерiн заңсыз иелену немесе айырбастау не жерге мемлекеттiк меншiк құқығын тiкелей немесе жанама нысанда бұзатын басқа да мәмiлелер жасау, сондай-ақ уақытша иеленген мемлекеттiк жердi уақтылы қайтармау–
      жеке тұлғаларға – жетпіс бес, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне - жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жеті жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      129-бап. Жер учаскесіне құқық беру кезінде және жер
               учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту кезінде жер
               заңнамасын бұзу
      1. Жер учаскесіне құқық беру кезінде және жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту кезінде жер заңнамасын:
      1) жер учаскелерін аукциондық және конкурстық тәсілмен беру жер учаскесіне немесе жер учаскесін жалға алу құқығына қолданылмайтын жағдайларды қоспағанда, мемлекет меншігіндегі және сауда-саттық (аукциондар мен конкурстар) жүргізбей жер пайдалануға берілмеген жер учаскелерін немесе жалға беру құқығын беру;
      2) жеке және заңды тұлғалардың жер учаскесіне тиісінше құқық беру туралы өтінішхатын (өтінішін) қараудың белгіленген мерзімдерін бұзу;
      3) жергілікті атқарушы органның жер учаскесін жер комиссиясының оң қорытындысынсыз және (немесе) жерге орналастыру жобасын бекітпестен жер учаскесіне құқық беру туралы шешім қабылдауы;
      4) жергілікті атқарушы органның жер учаскесіне құқық беруден бас тартуы туралы шешім қабылдау мерзімін бұзуы;
      5) жергілікті атқарушы органның жер учаскесіне құқық беру туралы шешім қабылдау мерзімін бұзуы;
      6) жергілікті атқарушы органның жеке меншікте болуы мүмкін жер учаскесіне жеке меншік құқығын беру туралы шешім қабылдауы;
      7) жергілікті атқарушы органның заңнамалық актілерде көзделмеген жағдайларда жер учаскесін мемлекет мұқтажына беру үшін мәжбүрлеп иеліктен айыру туралы шешім қабылдауы;
      8) жергілікті атқарушы органның жер учаскелерін жер заңнамасында көзделген нормадан артық көлемде тегін жеке меншікке беру туралы шешім қабылдауы; сондай-ақ қайталап тегін беруі;
      9) жергілікті атқарушы органның уақытша ақысыз жер пайдалану құқығын жер заңнамасында көзделмеген мақсаттарда немесе мерзімде беру туралы шешім қабылдауы;
      10) жергілікті атқарушы органның ауыл шаруашылығына арналған жерді шетелдік адамдардың және азаматтығы адамдардың жеке меншігіне беру туралы шешім қабылдауы;
      11) жергілікті атқарушы органның өзінің құзырына кірмейтін жер учаскелеріне құқық беру туралы шешім қабылдауы;
      12) жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту туралы өтінішті қарау мерзімін бұзу;
      13) жер учаскесіне сәйкестендірілген құжаттарды әзірлеу және беру мерзімдерін бұзу;
      14) жерге орналастыру жобасын қарау және бекіту мерзімдерін бұзу;
      15) жерді сатып алу-сату немесе уақытша ақылы (өтеусіз) пайдалану шартын жасасу мерзімдерін бұзу түрінде бұзушылық, егер бұл әрекетте қылмыстық жазалау белгілері болмаса –
      лауазымды адамдарға он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет, -
      лауазымды адамдарға жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      130-бап. Арнаулы белгiлердi жою
      1. Жер учаскелерi шекараларының межелiк белгiлерiн жою –
      жеке тұлғаларға – үш, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Жер асты суларын байқаушы және режимдiк ұңғыларды, су объектiлерiндегi байқаушы режимдiк тұстамаларды, су қорғау немесе су шаруашылығы белгiлерiн, орман қорындағы орман орналастыру немесе орман шаруашылығы белгiлерiн, маркшейдерлiк, геодезиялық және нивелирлiк пункттер мен белгiлердi жою немесе бүлдiру, -
      жеке тұлғаларға – бес, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – отыз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады

      131-бап. Жер қойнауына мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
      1. Жер қойнауын заңсыз пайдалану, жер асты суларын қоспағанда, жер қойнауына мемлекеттiк меншiк құқығын тiкелей немесе жасырын нысанда бұзатын мәмiлелер жасау –
      жеке тұлғаларға – елу, лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлік, әкімшілік құқық бұзушылықты жасау құралдары мен заттары тәркiлене отырып, жеке тұлғаларға – жүз, лауазымды адамдар мен шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жеті жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      132-бап. Кен орны учаскелерiн iрiктеп өңдеу
      1. Кен орны учаскелерiн пайдалы қазбалардың қалған қорлары сапасының нашарлауына, олардың жобадан тыс және нормативтен тыс негiзсiз ысырабына әкеп соғатын iрiктеп өңдеу –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бір мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Кен орны учаскелерiн өңдеу жөнiндегi жобалық шешiмдердi қоршаған ортаға зиян келтiруге әкеп соғатын сақтамау –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне - жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бір мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      133-бап. Суға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
      1. Су объектiлерiн заңсыз басып алу, соның ішінде ағынды және басқа да суды ағызу, заңсыз су пайдалану, су пайдалану құқығын басқа бiреуге беру, сондай-ақ суға мемлекеттiк меншiк құқығын тiкелей немесе жасырын нысанда бұзатын басқа да мәмiлелер жасау –
      жеке тұлғаларға – отыз, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – алпыс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Лимиттердi бұзып су алу, рұқсат берілген көлемнен асыру, гидротехникалық жұмыстарды заңсыз жүргiзу, су объектiлерiнен алынған немесе бөлiнген жер асты және жер үстi суларын тиімсіз, мақсатсыз пайдалану –
      жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      134-бап. Орманға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
      Орман қоры учаскелерiн орманға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзатын сатып алу-сату, сыйға тарту, кепiлге салу, заңсыз иелену және айырбастау, сондай-ақ орман пайдалануды жүзеге асыру құқығын басқа бiреуге заңсыз беру –
      жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға – жиырма бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жетпіс, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      135-бап. Жануарлар мен өсiмдiктер дүниесiне мемлекеттiк меншiк
               құқығын бұзу
      1. Жануарлар дүниесi объектiлерiн пайдалану құқығын басқа бiреуге заңсыз беру, сондай-ақ жануарлар дүниесiне мемлекеттiк меншiк құқығын тiкелей немесе жасырын нысанда бұзатын басқа да мәмiлелер жасау, сол сияқты пайдалануға рұқсат алу талап етiлетiн қорықтар мен ерекше қорғалатын басқа да табиғи аумақтардағы жануарлар дүниесi объектiлерiн заңсыз пайдалану –
      жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға – жиырма бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жетпіс, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Өсiмдiктер дүниесi объектiлерiн пайдалану құқығын басқа бiреуге заңсыз беру, сондай-ақ өсiмдiктер дүниесiне мемлекеттiк меншiк құқығын тiкелей немесе жасырын нысанда бұзатын басқа да мәмiлелер жасау, сол сияқты пайдалануға рұқсат алу талап етiлетiн өсiмдiктер дүниесi объектiлерiн заңсыз пайдалану –
      жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға – жиырма, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      136-бап. Энергияны немесе суды заңсыз қосу, пайдалану
      1. Электр және (немесе) жылу энергиясын заңсыз қосу, пайдалану –
      жеке тұлғаларға – елу, лауазымды адамдарға – жүз, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Су құбырлары желiлерiнен суды заңсыз қосу, пайдалану, сол сияқты кәрiздiк желiлерге заңсыз қосу –
      жеке тұлғаларға – отыз, лауазымды адамдарға – алпыс, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      137-бап. Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану
               саласындағы заңнаманы бұзу
      Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы заңнаманы:
      тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау және күтіп-ұстау қағидаларын бұзу;
      тарихи және мәдени ескерткіштерді күтіп-ұстаудың қорғау міндеттемелерінде жазылған шарттарын бұзу;
      жаңа тарихи және мәдени ескерткіштер құрылысы талаптарын бұзу;
      тарихи және мәдени ескерткіштерді заңсыз ауыстыру және өзгерту:
      аумақтарды игеру кезiнде жер учаскелерi бөлiп берiлгенге дейiн тарихи, ғылыми, көркемдік және өзге де мәдени құндылығы бар объектiлердi анықтау жөнiнде зерттеу жұмыстарын жүргiзбеу;
      тарихи-мәдени объектілердің болуына қатер төндіруі мүмкін жұмыстарды жүргізу түрінде бұзу –
      жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - бір жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      138-бап. Егістіктердің немесе екпелердің үстімен жүріп өту
      Механикалық көлікпен, көлік-арба көлігімен егістіктердің немесе екпелердің үстімен жүріп өту –
      бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      139-бап. Егістіктерді, маяларды таптау, егістік жерлерде
               жиналған ауыл шаруашылығы дақылдарын
               бүлдіру немесе жойып жіберу, екпелерді зақымдау
      1. Ұйымдық-құқықтық нысандарына қарамастан, ауыл шаруашылығы ұйымдарының, шаруа және фермер қожалықтарының, мал немесе құс жеке қосалқы шаруашылықтарының егістіктердің, маяларын таптау, егістік жерлерде жиналған ауыл шаруашылығы дақылдарын бүлдіру не жойып жіберу не екпелерін зақымдауы –
      жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет –
      жеке тұлғаларға – қырық, лауазымды адамдарға жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      140-бап. Мемлекеттiк заттай гранттарды қайтару мерзiмдерiн
               бұзу
      Мемлекеттiк заттай гранттардың инвестициялар туралы заңнамада белгiленген қайтару мерзiмдерiн бұзу –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – төрт жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      141-бап. Меншiк нысанына қарамастан, террористiк тұрғыдан осал
               объект басшысының өзiне сенiп тапсырылған объектiнiң
               терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету және
               қауiпсiздiгiнiң тиiстi деңгейiн сақтау жөнiндегi
               мiндеттердi орындамауы және (немесе) тиiсiнше
               орындамауы
      1. Меншiк нысанына қарамастан, террористiк тұрғыдан осал объект басшысының өзiне сенiп тапсырылған объектiнiң терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету және қауiпсiздiгiнiң тиiстi деңгейiн сақтау жөнiндегi мiндеттердi орындамауы және (немесе) тиiсiнше орындамауы–
      он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсiздiк) –
      отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

14-тарау. Кәсiпкерлiк қызмет саласындағы әкiмшiлiк құқық
бұзушылық

      142-бап. Шикiзатты, азық-түлiк және өнеркәсiп тауарларын
               Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерге әкету
               немесе жiберу қағидаларын бұзу
      1.Шикiзатты, азық-түлiк және өнеркәсiп тауарларын Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерге әкету немесе жiберу қағидаларын бұзу –
      жеке тұлғаларға – бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне - отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер –
      жеке тұлғаларға – он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне - қырық, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне алпыс айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      143-бап. Шикiзатты, азық-түлiк және өнеркәсiп тауарларын
               Қазақстан Республикасының шегiнен тысқары жiберу үшiн
               қабылдау қағидаларын бұзу
      Пошта ұйымдарының, темiржол, автомобиль, өзен, теңiз және әуе көлiктерi қызметкерлерінің шикiзаттарды, азық-түлiк және өнеркәсiп тауарларын Қазақстан Республикасынан жөнелту үшiн қабылдау қағидаларын бұзуы, -
      он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      144-бап. Заңсыз кәсiпкерлiк
      Кәсiпкерлiк қызметтiң тыйым салынған түрлерiмен айналысу, егер бұл әрекеттер азаматқа, ұйымға немесе мемлекетке iрi залал келтiрсе не iрi мөлшерде табыс алумен немесе акцизделетiн тауарларды едәуiр мөлшерде өндiрумен, сақтаумен, тасымалдаумен не өткiзумен ұштасқан болса, егер бұл әрекетте қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгiлерi болмаса –
      келтiрiлген зиян сомасының, алынған табыс сомасының және заңсыз кәсiпкерлiк нәтижесiнде алынған акцизделетiн тауарлар құнының жеке тұлғаларға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қырық, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне елу пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескертулер.
      1. Осы Кодекстiң 144 және 146-баптарында азаматқа бiр мың айлық есептiк көрсеткiштен аспайтын сомада келтiрiлген залал, не ұйымға немесе мемлекетке он мың айлық есептiк көрсеткiштен аспайтын сомада келтiрiлген залал iрi залал деп танылады.
      2. Осы Кодекстiң 144 және 146-баптарында сомасы он мың айлық есептiк көрсеткiштен аспайтын табыс iрi мөлшердегi табыс деп танылады.
      3. Осы бапта құны бiр мың айлық есептiк көрсеткiштен аспайтын тауарлар саны едәуiр мөлшер деп танылады.

      145-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасында кәсiпкерлiк
               қызметтi жүзеге асыруға тыйым салу белгiленген адамның
               осындай қызметпен айналысуы
      Қазақстан Республикасының заңнамасында кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға тыйым салу белгiленген адамның осындай қызметпен айналысуы -
      әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау заттары және (немесе) құралдары және (немесе) құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған табыстары (дивидендтерi), ақшасы, бағалы қағаздары тәркiлене отырып, жеке тұлғаларға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      146-бап. Заңсыз банктік қызмет
      Банктiк қызметтi (банктiк операцияларды) тiркеусіз немесе рұқсат (лицензия) алу мiндеттi болған жағдайларда мұндай арнаулы рұқсатсыз (лицензиясыз) немесе лицензиялау шарттарын бұзып жүзеге асыру, азаматқа, ұйымға немесе мемлекетке iрi залал келтiрсе не iрi мөлшерде табыс табумен ұштасса, егер бұл iс-әрекетте қылмыстық жазаланатын әрекет белгiлерi болмаса -
      жеке тұлғаларға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне келтірілген залал сомасының, заңсыз қызмет нәтижесінде алынған табыс сомасының - отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қырық, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне елу пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      147-бап. Мәдениет саласындағы заңнаманың талаптарын бұзу
      1. Мәдениет саласындағы заңнаманың талаптарын бұзу:
      Қазақстан Республикасының аумағында фильмге арналған прокат куәлігінсіз фильмдерді жалға алу және көпшiлiкке көрсету;
      белгiленген тәртіппен фильмді көрерменнің жасына қарай шектеу (индекс) туралы көрермендерді хабардар етпеу;
      «Е-18» және «НА» индекстері бар фильмдерді жалға алу және көпшiлiкке көрсету кезінде белгіленген уақытты сақтамау;
      мәдени құндылықтарды уақытша әкету тәртібін және шарттарын сақтамау;
      ұлттық кітапханаларға басылымның міндетті тегін __ данасын бермеу;
      жеке тұлғаларға - он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер –
      жеке тұлғаларға - жиырма, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қырық, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      148-бап. Көрiнеу жалған жарнама
      Жарнама берушiнiң жарнамада тауарларға, жұмыстарға немесе көрсетілетін қызметтерге, сондай-ақ оларды өндiрушiлерге, орындаушыларға немесе сатушыларға қатысты көрiнеу жалған ақпаратты пайдалануы пайдакүнемдiк ниетпен жасалса және iрi залал келтiрсе –
      жеке тұлғаларға - жүз, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бес жүз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Осы бапта айлық есептік көрсеткіштен жүз есе асатын сомаға жеке тұлғаларға келтірілген залал не айлық есептік көрсеткіштен бес жүз есе асатын сомаға ұйымға немесе мемлекетке келтірілген залал ірі нұқсан ретінде танылады.

      149-бап. Бөтен тауар таңбасын, қызмет көрсету таңбасын, тауар
               шығарылған жердің атауын немесе фирмалық атауды заңсыз
               пайдалану
      1. Бөтен тауар таңбасын, қызмет көрсету таңбасын немесе тауар шығарылған жердің атауын немесе біртектес тауарларға немесе көрсетілетін қызметтерге арналған, олармен ұқсас белгілерді заңсыз пайдалану, сондай-ақ бөтен фирмалық атауды заңсыз пайдалану, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жазаланатын әрекет белгілері болмаса -
      тауар таңбасының, қызмет көрсету таңбасының, тауар шығарылған жер атауының немесе біртектес тауарларға немесе көрсетілетін қызметтерге арналған, олармен ұқсас белгілердің заңсыз бейнесін қамтитын тауарлар тәркілене отырып, жеке тұлғаларға - отыз, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне - қырық, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне - елу, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескертулер:
      1. Осы бапта көрсетілген құқық бұзушылықтарды жасағаны үшін тәркілеу тауар таңбасынан, қызмет көрсету таңбасынан, тауар шығарылған жер атауынан немесе фирмалық атауынан, оның орамасынан, бланкілерден немесе басқа да құжаттамадан тауар таңбасының немесе тауар шығарылған жер атауының дайындалған бейнесін, заңсыз пайдаланылатын тауар таңбасын немесе тауар шығарылған жердің атауын, сондай-ақ олармен айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгіні жою мүмкін болмаған жағдайда жүргізіледі.
      2. Осы баптың бірінші және екінші бөліктеріне сәйкес тәркіленген тауарлар, құқық иеленушінің өтініші бойынша оған берілген жағдайларды қоспағанда, осы Кодекстің 777-бабында көзделген тәртіппен жойылуға жатады.

      150-бап. Кредиторлық берешектi өтеуден жалтару
      Тиiстi сот актiсi заңды күшiне енгеннен кейiн ірi мөлшердегi кредиторлық берешектi өтеуден жалтару –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – алпыс бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Азаматтың бес жүз айлық есептiк көрсеткiштен асатын сомадағы, ал ұйымның екi мың бес жүз айлық есептiк көрсеткiштен асатын сомадағы берешегi iрi мөлшердегi кредиторлық берешек деп танылады.

      151-бап. Монополистік қызмет
      1. Нарық субъектiлерiнiң «Бәсекелестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында тыйым салынған бәсекелестiкке қарсы келiсiмдерi, егер бұл iс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса -
      «Бәсекелестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында тыйым салынған монополистiк қызметтi бiр жылдан аспайтын мерзiмде жүзеге асыру нәтижесiнде алынған монополиялық табысы тәркiленiп, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға «Бәсекелестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында тыйым салынған монополистiк қызметтi жүзеге асыру нәтижесiнде алынған табысының (түсiмiнiң) бес пайызы мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Нарық субъектiлерiнiң «Бәсекелестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында тыйым салынған бәсекелестiкке қарсы келiсiлген iс-әрекеттерi, егер бұл iс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса -
      «Бәсекелестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында тыйым салынған монополистiк қызметтi бiр жылдан аспайтын мерзiмде жүзеге асыру нәтижесiнде алынған монополиялық табысы тәркiленiп, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға «Бәсекелестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында тыйым салынған монополистiк қызметтi жүзеге асыру нәтижесiнде алынған табысының (түсiмiнiң) бес пайызы мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Нарық субъектiлерiнiң «Бәсекелестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында тыйым салынған өзiнiң үстем немесе монополиялық жағдайын терiс пайдалануы, егер бұл iс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса-
      «Бәсекелестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында тыйым салынған монополистiк қызметтi бiр жылдан аспайтын мерзiмде жүзеге асыру нәтижесiнде алынған монополиялық табысы тәркiленiп, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға «Бәсекелестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында тыйым салынған монополистiк қызметтi жүзеге асыру нәтижесiнде алынған табысының (түсiмiнiң) бес пайызы мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың бiрiншi, екiншi және үшiншi бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер -
      «Бәсекелестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында тыйым салынған монополистiк қызметтi бiр жылдан аспайтын мерзiмде жүзеге асыру нәтижесiнде алынған монополиялық табысы тәркiленiп, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға «Бәсекелестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында тыйым салынған монополистiк қызметтi жүзеге асыру нәтижесiнде алынған табысының (түсiмiнiң) он пайызы мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Жеке және (немесе) заңды тұлғалардың нарық субъектiлерiнiң экономикалық қызметiн «Бәсекелестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында тыйым салынған нарық субъектiлерiнiң бәсекелестiкке қарсы келiсiмдерiнiң кез келген нысанына әкеп соқтыра алатындай, әкеп соқтыратын немесе әкеп соқтырған үйлестiруi -
      жеке тұлғаларға – екі жүз, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – үш жүз елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бес жүз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Осы баптың бесiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет -
      жеке тұлғаларға – үш жүз, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – үш жүз елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жеті жүз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір мың бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту.
      Судья бәсекелестiкке қарсы келiсiм немесе бәсекелестiкке қарсы келiсiлген iс-әрекеттер түрiндегi әкiмшiлiк құқық бұзушылықты жасаған нарық субъектiсiн мынадай шарттарды жиынтықты сақтаған:
      1) нарық субъектiсi монополияға қарсы органға бәсекелестiкке қарсы келiсiмдер немесе бәсекелестікке қарсы келiсiлген iс-әрекеттер туралы мәлiмдеген кезде монополияға қарсы орган басқа көздерден осы бәсекелестiкке қарсы келiсiмдер немесе бәсекелестікке қарсы келiсiлген iс-әрекеттер туралы ақпарат алмаған;
      2) нарық субъектiсi бәсекелестiкке қарсы келiсiмдерге немесе бәсекелестікке қарсы келiсiлген iс-әрекеттерге өзiнiң қатысуын тоқтату жөнiнде жедел шаралар қолданатын;
      3) нарық субъектiсi мәлiмдеген кезден бастап бүкiл тергеу бойында бәсекелестiкке қарсы келiсiмдер немесе бәсекелестікке қарсы келiсiлген iс-әрекеттер фактiлерi туралы толық ақпаратты хабарлайтын;
      4) нарық субъектiсiнiң бәсекелестiкке қарсы келiсiмдер немесе бәсекелестікке қарсы келiсiлген iс-әрекеттердi жасау салдарынан тұтынушыларға келтiрiлген залалды ерiктi түрде өтейтін кезде монополиялық табысын тәркiлеуден босатуы мүмкiн.

      152-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк монополия туралы
               заңнамасын бұзу
      1. Мемлекеттiк монополия субъектiсiнiң Қазақстан Республикасының мемлекеттiк монополия туралы заңнамасында белгiленген шектеулердi сақтамауы -
      үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Мемлекеттiк монополия саласына жатқызылған қызметті уәкілетті емес адамның жүзеге асыруы-
      әкімшілік құқық бұзушылық заттары және (немесе) құралдары тәркілене отырып немесе онсыз, жеке адамдарға – жүз, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне - екі жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      153-бап. Нарық субъектiлерiнiң экономикалық шоғырлану кезiндегі
               заңсыз iс-әрекеттерi
      1. Егер монополияға қарсы орган келісімінің болуы қажет болған жағдайда, нарық субъектiлерiнің мұндай келісімді алмай-ақ экономикалық шоғырлануы, экономикалық шоғырлануға қатысушы нарық субъектiлерiнiң экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы шешiмге негiз болған талаптар мен мiндеттемелердi орындамауы -
      жеке тұлғаларға – жүз, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – екі жүз елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – төрт жүз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Егер жасалған экономикалық шоғырлану туралы хабарламаның болуы қажет болған жағдайда, монополияға қарсы органға мұндай хабарламаны ұсынбау немесе уақтылы ұсынбау -
      жеке тұлғаларға – жүз, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – екі жүз елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – төрт жүз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      154-бап. Монополияға қарсы органның нұсқамаларын орындамау.
               Ақпарат беру жөнiндегi мiндеттемелердi бұзу және
               үй-жай мен аумаққа кiруге кедергi жасау
      Нұсқаманы орындамау немесе оны толық көлемде орындамау, монополияға қарсы органға белгiленген мерзiмде ақпарат бермеу не толық емес көлемде беру, монополияға қарсы органға дұрыс емес және (немесе) жалған ақпарат беру, монополияға қарсы органның тергеу жүргiзетiн лауазымды адамдарының үй-жай мен аумаққа кiруiне кедергi жасау -
      жеке тұлғаларға – жүз, лауазымды адамдарға,шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – екі жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – төрт жүз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      155-бап. Мемлекеттiк, жергілікті атқарушы органдардың бәсекеге
               қарсы iс-әрекетi, жосықсыз бәсеке
      1. Мемлекеттiк, жергілікті атқарушы органдардың бәсекеге қарсы iс-әрекетi -
      лауазымды адамдарға төрт жүзайлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Жосықсыз бәсеке -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір мың бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – төрт жүз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      156-бап. Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар және
               реттелетін нарықтар туралы заңнамасын бұзу
      1. Табиғи монополия субъектісінің табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органға белгіленген нысандардағы ақпаратты, есепті, хабарламаны табыс етпеуі, сол сияқты белгіленген нысандардағы ақпаратты, есепті, хабарламаны белгіленген мерзімдерін бұза отырып табыс етуі -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған нақ сол іс-әрекеттер (әрекетсіздік) -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз елу, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір мың бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Табиғи монополиялар саласына жатқызылған қызметті жүзеге асыратын адамдардың уәкілетті органға табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамада белгіленген тәртіппен осы қызметті жүзеге асыру басталған күннен бастап 15 күн ішінде Табиғи монополиялар субъектiлерiнің мемлекеттік тізіліміне енгізу туралы өтінішті және құжаттарды (ақпараттарды) табыс етпеуі -
      әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған табыс (түсім) сомасының бір жүз пайызы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органға ақпаратты, есепті, хабарламаны табыс ету міндетін қоспағанда, табиғи монополия субъектісінің шектеулерді сақтамауы, сол сияқты табиғи монополия субъектісінің Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамасында белгіленген міндеттерді орындамауы немесе тиісінше орындамауы -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – төрт жүз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, табыс (түсім) алуға әкеп соққан іс-әрекеттер (әрекетсіздік) -
      заңды тұлғаларға әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған табыстың (түсімнің) он пайызы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған табыс (түсім) деп табиғи монополия субъектісі алған табыс (түсім) пен табиғи монополия субъектісі Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтаған кезде алуға тиіс табыс (түсім) арасындағы айырма түсініледі.

      157-бап. Электр энергиясын өткізу (сату) тәртібін бұзу
      1. Спот-сауда-саттықта (өздері өндіретін электр энергиясы көлемінің он пайызынан аспайтын), теңгерімдеуші нарықта және экспортқа өткізу (сату) жағдайларын қоспағанда, энергия өндіруші ұйымның электр энергиясының тиісінше шекті, жеке, есептік тарифінен асатын тариф бойынша электр энергиясын өткізуі (сатуы) -
      заңды тұлғаларға әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған табыстың (түсімнің) он пайызы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Электр энергиясын экспорттаған жағдайды қоспағанда, энергия өндіруші ұйымның көтерме және (немесе) бөлшек сауда нарығының субъектілері болып табылмайтын жеке және заңды тұлғаларға электр энергиясын өткізуі (сатуы) -
      заңды тұлғаларға әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған табыс (түсім) сомасының жүз пайызы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Энергия өндіруші ұйымның энергия өндіруші басқа ұйымнан электр энергиясын заңсыз алуы (сатып алуы) -
      орта немесе ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған (сатып алынған) электр энергиясы үшін ақы төлеу сомасының жүз пайызы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Энергиямен жабдықтаушы ұйымның энергиямен жабдықтаушы басқа ұйымға электр энергиясын заңсыз өткізуі (сатуы), сол сияқты энергиямен жабдықтаушы басқа ұйымнан оны заңсыз алуы (сатып алуы) -
      заңды тұлғаларға әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау нәтижесiнде өткізілген (сатылған), сол сияқты алынған (сатып алынған) электр энергиясы үшін ақы төлеу сомасының жүз пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескертулер. Әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған табыс (түсім) деп мыналар түсініледі:
      осы баптың бірінші бөлігі бойынша: осы бапта көзделген жағдайларды қоспағанда, энергия өндіруші ұйымның алған табысы (түсімі) мен электр энергиясының тиісінше шекті, есептік, жеке тарифі бойынша есептелген табыс (түсім) арасындағы айырма;
осы баптың екінші, үшінші және төртінші бөліктері бойынша: Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңнамасында белгіленген электр энергиясын өткізуге (сатуға) тыйым салуды бұзу нәтижесінде алынған барлық табыс (түсім).
      Табыс (түсім) құрамына өткізілген (сатылған), бірақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасалған күнге ақысы төленбеген электр энергиясының құнын да енгізу керек.

      158-бап. Реттелетін нарық субъектілерінің міндеттерді бұзуы
      1. Реттелетін нарық субъектісінің баға деңгейін растайтын негіздемелік материалдарды қоса бере отырып босату бағалары туралы ақпаратты, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес қаржылық есептілікті, сондай-ақ монополиялы өндірілетін (өткізілетін) тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) өндіру (өткізу) көлемдері, табыстылық деңгейі мен босату бағалары туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамасында белгіленген мерзімде табыс етпеуі, сол сияқты табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін нарықтағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органға дұрыс емес және (немесе) толық емес ақпаратты табыс етуі -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - төрт жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне екі мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Реттелетін нарық субъектілерінің шекті бағаларда ескерілген инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды) орындамауы -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, орта кәсіпкерлік субъектілеріне, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды) іске асыруға пайдаланылмаған соманың он пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Реттелетін нарық субъектілерінің алынған және шекті бағаларда ескерілген инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды) іске асыруға пайдаланылмаған табысты (түсімді) тұтынушыларға не тұтынушылардың толық тізбесін белгілеу мүмкін болмаған жағдайда, баға белгілеу тәртібіне сәйкес алдағы кезеңге шекті бағаның деңгейін төмендету арқылы қайтару жөніндегі міндеттерді орындамауы -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – алпыс бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - сексен, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған табыс (түсім) сомасының жүз пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Реттелетін нарық субъектілерінің шекті бағаны негізсіз көтеру нәтижесінде алынған табысты (түсімді) тұтынушыларға не тұтынушылардың толық тізбесін белгілеу мүмкін болмаған жағдайда, баға белгілеу тәртібіне сәйкес алдағы кезеңге шекті бағаның деңгейін төмендету арқылы қайтару жөніндегі міндеттерді орындамауы -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – алпыс бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - сексен, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған табыс (түсім) сомасының жүз пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Реттелетін нарық субъектісінің бағалардың алдағы көтерілетіні туралы хабарламаны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органға ұсынбай тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағасын көтеруі және оларды өткізуі, сол сияқты табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті орган айқындаған баға деңгейіне дейін Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен қолданыстағы немесе жобаланған бағаны түсірмеуі -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, орта кәсіпкерлік субъектілеріне, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған табыстың (түсімнің) он проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескертулер.
      Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау нәтижесiнде алынған табыс (түсiм) деп мыналар:
      осы баптың үшінші бөлігі бойынша: реттелетін нарық субъектісінің инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды) іске асыру үшін шекті бағаны қолдану есебінен алған табысы (түсімі) мен инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды) іске асыруға пайдаланылған табыстың (түсімнің) арасындағы айырма;
      осы баптың төртінші бөлігі бойынша: реттелетін нарық субъектісінің алған табысы (түсімі) мен шекті баға деңгейін негізге ала отырып қалыптастырылған табыстың (түсімнің) арасындағы айырма;
      осы баптың екiншi бөлiгi бойынша: реттелетiн нарық субъектiсiнiң алған табысы (түсiмi) мен бағаны көтергенге дейiн қолданыста болған баға бойынша не табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетiн нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын уәкiлеттi орган деңгейiн айқындаған баға бойынша есептелген табыстың (түсiмнің) арасындағы айырма түсiнiледi.
      Табыстың (түсiмнің) құрамына сатылған, бiрақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасалған күнге ақысы төленбеген тауардың (жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң) құнын да енгiзу қажет.

      159-бап. Реттелетін нарық субъектісінің баға белгілеу тәртібін
               сақтамауы
      Реттелетін нарық субъектісінің Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген баға белгілеу тәртібін сақтамауы -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – төрт жүз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      160-бап. Энергия өндіруші ұйымның инвестициялық бағдарламаны
               орындамауы
      Энергия өндіруші ұйымның табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті орган енгізген инвестициялық бағдарламаны орындау туралы нұсқаманы орындамауы -
      тұтынушылардан алынған және инвестициялық бағдарламаны іске асыру мақсатында пайдаланылмаған сомалардың он пайызы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      161-бап. Қазақстан Республикасының биоотын өндірісін және
               айналымын мемлекеттік реттеу туралы заңнамасын бұзу
      1. Биоотын өндірушілердің кейіннен биоотын етіп қайта өңдеу үшін тамақ шикізатын сатып алуға арналған квоталар нормаларын асырып жіберуі –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз қырық, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір мың бес жүз жетпіс айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      асырып жіберілген квота мөлшерінде тамақ шикізатынан өндірілген өнім тәркілене отырып және биоотынды өндіру жөніндегі қызметпен айналысу әрекеті алты айға дейінгі мерзімге тоқтатыла тұрып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз тоқсан,ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бір мың сегіз жүз жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Биоотынды өндіру кезінде 1 және 2-сыныпты бидайды тамақ шикізаты ретінде пайдалану –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жеті жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Құрамы техникалық регламенттермен белгіленген құрамға сәйкес келмейтін биоотынды сату –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жеті жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Денатуратталмаған биоэтанолды, оны биоотын өндіру зауытына немесе биоотынның басқа түріне қайта өңдеу үшін мұнай өңдеу зауытына жеткізу жағдайларын қоспағанда, айналымға шығару –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жеті жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Белгілі бір биоотын өндіру зауытында екі және одан да көп биоотын өндірушілердің биоотын өндіруді жүзеге асыруы –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жеті жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Биоотын өндірушілердің биоотынды өндіріс паспортынсыз, биоотын өндірісінің көлемін есепке алуды бақылау аспаптарынсыз не олардың бұзылып тұрған уақытында өндіруі –
      осы кезеңде өндірілген өнім тәркілене отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз он, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жеті жүз отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      8. Биоотын өндірушілердің генетикалық жағынан түрлендірілген көз (объекті) болып табылатын немесе генетикалық жағынан түрлендірілген көздерді (объектілерді) қамтитын тамақ шикізатын олардың қауіпсіздігін ғылыми тұрғыдан негізделген растаусыз және мемлекеттік тіркеуден өткізусіз қабылдауы –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне тоғыз жүз қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      9. Биоотын өндірушілердің биоотынды ілеспе жүкқұжаттарын ресімдемей сатуы –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз отыз бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жеті жүз он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      10. Биоотын өндірушілердің, тиісті құжаттары бар кезде биоотынды экспорттауын қоспағанда, биоотын өндіруді жүзеге асырмайтын және (немесе) мұнай өнімдерін компаундирлеуге лицензиясы жоқ тұлғаларға биоотынды сатуы –
      биоотынның сатылған партиясына тең көлемін тәркілей отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне тоғыз жүз тоқсан айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      11. Биоотын өндірушілердің, тиісті құжаттары бар кезде биоотынды экспорттауды қоспағанда, өндірілген биоотынды биоотын нарығының қатысушылары болып табылмайтын тұлғаларға оны сақтау үшін беруі –
      биоотынның сатылған партиясына тең көлемін тәркілей отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз он, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне алты жүз алпыс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      12. Тиісті құжаттары бар кезде биоотынды экспорттауды қоспағанда, биоотын нарығының қатысушылары болып табылмайтын және (немесе) мұнай өнімдерін компаундирлеуге лицензиясы жоқ тұлғалардың биоотынды сақтауы –
      биоотынның сатылған партиясына тең көлемін тәркілей отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз отыз бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне екі жүз алпыс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      13. Осы баптың жетінші, сегізінші, тоғызыншы, оныншы, он бірінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      биоотынның тиісті көлемін тәркілей отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – төрт жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бір мың үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      14. Осы баптың он екінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне төрт жүз отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      162-бап. Қазақстан Республикасының газ және газбен жабдықтау
               туралы заңнамасының талаптарын бұзу
      1. Газбен жабдықтау жүйелері субъектісінің тауарлық, сұйытылған мұнай газын және (немесе) сұйытылған табиғи газды өндіру, тасымалдау (тасу), сақтау және өткізу жөніндегі мәліметтерді табыс етпеуі, сол сияқты мәліметтерді белгіленген мерзімдерді бұза отырып табыс етуі –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Қазақстан Республикасының газ және газбен жабдықтау туралы заңнамасында белгіленген газбен жабдықтау жүйелері объектілерін пайдалану жөніндегі шектеулерді сақтамау –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Қазақстан Республикасының газ және газбен жабдықтау туралы заңнамасында белгіленген тауарлық және (немесе) сұйытылған мұнай газын есепке алу және (немесе) өткізу тәртібін бұзу –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жетпіс бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жеті жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Шикі және (немесе) тауарлық газды сатып алуға мемлекеттің артықшылықты құқығын жер қойнауын пайдаланушының бұзуы –
      заңды тұлғаларға бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Тауарлық газбен жабдықтаудың бірыңғай жүйесі объектілерін, тауарлық газбен жабдықтаудың бірыңғай жүйесі объектілеріне ортақ меншік құқығындағы үлестерін және (немесе) тауарлық газбен жабдықтаудың бірыңғай жүйесі объектілерінің меншік иелері – заңды тұлғалар акцияларының пакеттерін (қатысу үлестерін) сатып алуға мемлекеттің басым құқығын газбен жабдықтау жүйелері объектісі меншік иесінің бұзуы –
      заңды тұлғаларға бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Тауарлық газбен жабдықтаудың бірыңғай жүйесі объектілерін пайдаланудың белгіленген технологиялық режимдерін тауарлық газбен жабдықтаудың бірыңғай жүйесі субъектілерінің сақтамауы –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бір мың бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, кіріс (түсім) алуға әкеп соққан іс-әрекет –
      аккредиттеу туралы куәлiктiң қолданысын тоқтата тұрып не одан айырып, заңды тұлғаларға әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған кірістің (түсімнің) отыз пайызы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      8. Газ желісі ұйымдарын аккредиттеу қағидаларын бұзу –
      аккредиттеу туралы куәліктің қолданысын тоқтата тұрып, - iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      9. Өтініш берушінің аккредиттеу туралы куәлікті алған кезде көрінеу анық емес ақпарат беруі, сол сияқты осы баптың жетінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), сондай-ақ аккредиттеу туралы куәліктің қолданысын тоқтата тұру туралы мерзім өткен соң әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соқтырған аккредиттеу қағидаларын бұзушылықтарды жоймау – аккредиттеу туралы куәліктен айыра отырып, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне - бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескертпе. Әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған кіріс (түсім) деп әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлға алған кіріс (түсім) пен осы тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтаған кезде алуға тиіс болған кіріс (түсім) арасындағы айырма түсініледі.

      163-бап. Бағаларына мемлекеттік реттеу белгіленген мұнай
               өнімдерін, тауарлық және сұйытылған мұнай газын
               өткізудің шекті бағаларын асырып жіберу
      1. Мұнай өнімдерін бөлшек саудада өткізушілердің Қазақстан Республикасының мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндіру және айналымын мемлекеттік реттеу туралы заңнамасына сәйкес белгіленген мұнай өнімдерін бөлшек саудада өткізудің шекті бағасынан асырып жіберуі -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Тауарлық және сұйытылған мұнай газын көтерме саудада өткізуді жүзеге асырушы тұлғалардың газ және газбен жабдықтау туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген көтерме саудада өткізудің шекті бағасын асырып жіберуі –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне екі мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      аккредиттеу туралы куәлiктiң қолданысын тоқтата тұрып не одан айырып, заңды тұлғаларға әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған кірістің (түсімнің) жүз пайызы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескертпе. Әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған кіріс (түсім) деп әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлға алған кіріс (түсім) пен Қазақстан Республикасының заңнамасы сақталған кезде осы тұлға алуға тиіс болған кіріс (түсім) арасындағы айырма түсініледі.

      164-бап. Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы
               заңнамасын бұзу
      1. Энергия өндіруші ұйымның Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңнамасында көзделген инвестициялардың көлемі мен бағыттары не инвестициялық міндеттемелердің орындалуы туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жарияламауы, уақтылы, дұрыс немесе толық жарияламауы -
      орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Энергия өндіруші ұйымның Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңнамасында көзделген электр энергиясын өндіру мен өткізу шығындары бойынша және электр энергиясын өндіру мен өткізу көлемі бойынша есепті ұсынбауы, уақтылы, дұрыс немесе толық ұсынбауы -
      орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – төрт жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Энергия өндіруші ұйымның мемлекеттік органдар сұратқан, Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңнамасында көзделген өз өкілеттіктерін жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты ұсынбауы, уақтылы, дұрыс немесе толық ұсынбауы -
      орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – төрт жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, энергия өндіруші ұйымның келісімде айқындалған инвестициялық міндеттемелерді орындамауы -
      орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бес, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне келісімде көзделген инвестициялық міндеттемелерді іске асыруға пайдаланылмаған соманың он пайызы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Энергиямен жабдықтаушы ұйымның тұтынушыларға электр энергиясын беруді заңсыз шектеуі және (немесе) ажыратуы -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жетпіс бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Энергиямен жабдықтаушы ұйымның тұтынушымен энергиямен жабдықтаудың жеке шартын жасасудан бас тартуы -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жетпіс бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      165-бап. Лауазымды адамдардың кәсiпкерлiк қызметке заңсыз
               араласуы
      Қадағалау және бақылау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттiк органдардың, сондай-ақ жергiлiктi атқарушы органдардың лауазымды адамдарының дара кәсiпкерлердiң, заңды тұлғалардың қызметiне заңсыз араласуы, олардың кәсiпкерлiк қызметiне кедергi келтiретiн заңсыз актiлер шығару және заңсыз тапсырмалар беру арқылы араласуы -
      жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      166-бап. Кәсіпқой спорт жарыстарының және коммерциялық
               ойын-сауық конкурстарының қатысушылары мен
               ұйымдастырушыларын сатып алу
      1. Спортшыларды, спорт судьяларын, жаттықтырушыларды, команда басшыларын және кәсіпқой спорт жарыстарының басқа да қатысушыларын немесе ұйымдастырушыларын, сол сияқты коммерциялық ойын-сауық конкурстарының ұйымдастырушыларын немесе жюри мүшелерін осы жарыстардың немесе конкурстардың нәтижелеріне ықпал ету мақсатында сатып алу –
      екі жүзайлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Спортшылардың өздеріне жарыс нәтижелеріне ықпал ету мақсатында берілген ақшаны, бағалы қағаздарды немесе өзге де мүлікті заңсыз алуы, сол сияқты спортшылардың дәл сол мақсаттарда өздеріне ұсынылған мүліктік сипаттағы қызметтерді заңсыз пайдалануы –
      төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Спорт судьяларының, жаттықтырушылардың, команда басшыларының және кәсіпқой спорт жарыстарының басқа да қатысушыларының немесе ұйымдастырушыларының, сол сияқты коммерциялық ойын-сауық конкурстары ұйымдастырушыларының немесе жюри мүшелерінің осы баптың үшінші бөлігінде көрсетілген мақсаттарда ақшаны, бағалы қағаздарды немесе өзге де мүлікті заңсыз алуы, мүліктік сипаттағы қызметтерді заңсыз пайдалануы –
      төрт жүзайлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      167-бап. Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне тексеру жүргізу
               тәртібін бұзу
      1. Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне тексеру жүргізу тәртібін бұзу, оның ішінде:
      1) тексеру жүргізу негіздерінің болмауы;
      2) тексеруді тағайындау туралы актінің болмауы;
      3) тексеру жүргізу туралы хабарлау мерзімдерін сақтамау;
      4) егер Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында белгіленген талаптар мемлекеттік органның құзыретіне жатпаса, осындай талаптардың орындалуын тексеру;
      5) егер олар тексеру объектілері болып табылмаса немесе тексеру нысанасына жатпаса, құжаттарды, ақпаратты,өнім үлгілерін, қоршаған орта объектілерін және өндірістік орта объектілерін зерттеу сынамаларын ұсынуды талап ету;
      6) өнім үлгілеріне, қоршаған орта объектілерін және өндірістік орта объектілерін зерттеу сынамаларына зерттеу, сынау, өлшеу жүргізу үшін көрсетілген үлгілердің, сынамалардың белгіленген нысан бойынша және (немесе) ұлттық стандарттарда, үлгілерді, сынамаларды іріктеп алу қағидаларында және олардың зерттеу, сынау, өлшеу әдістерінде, техникалық регламенттерде немесе олар қолданысқа енетін күнге дейін қолданыста болатын өзге де нормативтік техникалық құжаттарда, зерттеу, сынау, өлшеу қағидаларында және әдістерінде белгіленген нормадан асатын санда іріктеп алынуы туралы хаттамаларды ресімдемей, оларды іріктеп алу;
      7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, тексеру жүргізу нәтижесінде алынған және коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария ету және (немесе) тарату;
      8) тексеру жүргізудің белгіленген мерзімдерінен асып кету;
      9) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабының 7-тармағы 2), 4), 6), 7) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, белгілі бір мәселе бойынша, белгілі бір кезеңде бұрын тексеру жүргізілген жеке немесе заңды тұлғаға қатысты көрінеу қайта тексеру жүргізу;
      10) мемлекеттік бақылау мақсатында шығынды сипаттағы іс-шараларды жеке кәсіпкерлік субъектілерінің есебінен жүргізу;
      11) жоспарлы тексеруді тағайындау кезінде алдыңғы тексеруге қатысты уақыт аралығын бұзу;
      12) тексерілетін субъектіге тексеру актісін ұсынбау -
      лауазымды адамға жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші тармағында көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер -
      лауазымды адамға жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      168-бап. Банкроттық кезiндегi құқыққа қайшы іс-әрекеттер
      1. Мүлiктi және мүлiктiк мiндеттемелердi, мүлiк, оның көлемi, мүлiктiң тұрған орны туралы мәлiметтердi не мүлiк туралы өзге де ақпаратты жасыру, мүлiктi өзге иелiкке беру, мүлiктi иелiктен шығару немесе жою, сол сияқты экономикалық қызметтi көрсететiн бухгалтерлiк және өзге де есептiк құжаттарды жасыру, жою, бұрмалау, егер бұл iс-әрекеттер төлем қабілетсіздігіне әкеп соққан банкроттық кезiнде немесе банкрот болатынын алдын ала бiлген кезде жасалса және қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бес жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Өзiнiң iс жүзiндегi дәрменсiздiгiн (банкроттығын) бiлетiн борышкер ұйымның лауазымды адамының, меншiк иесiнiң немесе дара кәсіпкердің, сондай-ақ конкурстық іс жүргізу немесе оңалту рәсімі кезінде дәрменсіз борышкердің мүлкі мен істерін басқару функциялары берілген тұлғаның басқа кредит берушiлерге залал келтiретiнiн бiле тұра жекелеген кредит берушiлердiң мүлiктiк талаптарын заңға қайшы қанағаттандыруы, сол сияқты кредит берушiнiң өзiне дәрменсiз борышкердiң өзге кредит берушiлерге залал келтiре отырып артықшылық жасауын қабылдауы, егер мұндай iс-әрекеттер iрi залал келтiрмесе -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – алты жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне екі мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      169-бап. Конкурстық, оңалтушы басқарушылардың, сырттай байқау
               әкімшісінің Қазақстан Республикасының банкроттық
               туралы заңнамасын бұзуы
      Конкурстық басқарушының Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасын:
      1) кредиторлар комитетінің құрамын уақтылы қалыптастырмауы;
      2) борышкер алдында берешегі бар адамдарға осы берешекті өтеу туралы талап қоймауы;
      3) әдейі және (немесе) жалған банкроттық белгілері анықталған жағдайларда, құқық қорғау органдарына ақпаратты хабарламауы;
      4) Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасында көрсетілген мән-жайлар кезінде борышкер жасасқан жарамсыз мәмілелер анықталған жағдайларда, оларды жарамсыз деп тану туралы не сот тәртібімен мүлікті қайтару туралы талаптар қоймауы;
      5) Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес мәлімделген кредиторлардың талаптарын уақтылы қарамауы;
      6) кредиторлардың талаптарын қанағаттандырудың белгіленген тәртібін бұза отырып, олармен есеп айырысулар жүргізуі;
      7) сауда-саттық жүргізу туралы ақпараттық хабарды жариялау тәртібін бұзуы;
      8) борышкердің мүлкін (активтерін) сату жоспарын бұза отырып, борышкердің мүлкін сатуы;
      9) кредиторлар комитетімен жасалған келісімдердің талаптарын орындамауы;
      10) әкімшілік шығыстар сметасында көзделген ақшаны артық жұмсауы не мақсатсыз пайдалануы түрінде бұзуы -
      жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Оңалтушы басқарушының Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасын:
      1) Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасында көрсетілген мән-жайлар кезінде борышкер жасасқан жарамсыз мәмілелер анықталған жағдайларда, оларды жарамсыз деп тану туралы не сот тәртібімен мүлікті қайтару туралы талаптар қоймауы;
      2) Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес мәлімделген кредиторлардың талаптарын уақтылы қарамауы;
      3) кредиторлардың талаптарын қанағаттандырудың белгіленген тәртібін бұза отырып, олармен есеп айырысулар жүргізуі;
      4) дәрменсіз борышкерді оңалту жоспарын орындамауы;
      5) егер борышкердің оңалту рәсімін енгізгеннен кейін туындаған ақшалай міндеттемелерінің жалпы сомасы оңалту рәсімін енгізген кездегі кредиторлық берешектің жалпы сомасының жиырма пайызынан асса, борышкердің ақшалай жаңа міндеттемелерін тудыратын мәмілелерді, кредиторлар комитетінің келісімінсіз жасауы;
      6) кредиторлар комитетімен жасалған келісімдердің талаптарын орындамауы;
      7) әкімшілік шығыстар сметасында көзделген ақшаны артық жұмсауы не мақсатсыз пайдалануы түрінде бұзуы -
      жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Сырттай байқау әкімшісінің Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасын:
      1) борышкердің негізгі құрал-жабдықтарды иеліктен айыру, мүлікті кепілге немесе жалға беру бойынша мәмілелер, сондай-ақ олардың орындалуы борышкерге залал келтіруге әкеп соғатын, нарықтық бағадан айтарлықтай төмен бағамен не жеткіліксіз негіздер бойынша басқа да мәмілелер жасауына қатысты іс-әрекеттерін кредиторлар комитетімен келіспеуі, қайта ұйымдастыру жүргізуі;
      2) сырттай байқау рәсімінде әдейі және (немесе) жалған банкроттық белгілері анықталған жағдайларда, құқық қорғау органдарына хабарламауы не борышкерге оның қаржылық жағдайын нашарлатқан мүлікті иеліктен айыру жөніндегі мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы талап қоймауы түрінде бұзуы -
      жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың бірінші, екінші және үшінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік) -
      жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      170-бап. Көпшiлiк сауда-саттықтар, аукциондар мен конкурстар
               өткiзудiң белгiленген тәртiбiн бұзу
      Мүлiк иесiне, сауда-саттықтарды немесе аукциондарды ұйымдастырушыға, сатып алушыға немесе өзге де шаруашылық жүргiзушi субъектiге iрi залал келтiріп, көпшiлiк сауда-саттықтар, аукциондар немесе конкурстар өткiзудің белгіленген тәртiбiн бұзу –
      айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден үш жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Осы бапта айлық есептік көрсеткіштен жүз есе асатын сомаға жеке тұлғаға келтірілген залал не айлық есептік көрсеткіштен бес жүз есе асатын сомаға ұйымға немесе мемлекетке келтірілген залал ірі залал деп танылады.

      171-бап. Әдейi банкрот болу
      Әдейі банкрот болу яғни коммерциялық ұйым басшысының немесе меншік иесінің, сол сияқты дара кәсіпкердің өз мүдделерін немесе өзге адамдардың мүдделерін көздей отырып жасаған төлем қабілетсіздігін қасақана жасауы немесе ұлғайтуы, егер бұл әрекетте қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бес жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне сегіз жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      172-бап. Жалған банкроттық
      Жалған банкроттық яғни коммерциялық ұйым басшысының немесе меншiк иесiнiң, сол сияқты жеке кәсiпкердiң кредит берушiге тиесiлi төлемдердi кейiнге қалдыруды немесе ұзартуды немесе борыштардан шегерiм жасатқызу үшiн кредит берушiлердi адастыру мақсатында өзiнiң дәрменсiздiгi туралы көрiнеу жалған хабарлауы, сол сияқты борыштарын төлемеуi, егер бұл әрекетте қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – төрт жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жеті жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      173-бап. Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы
               заңнамасын бұзу
      1. Бағалаушының мүлікті бағалау туралы бұрыс есеп жасауы, сол сияқты Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасында тыйым салынған жағдайларда мүлікті бағалауды жүзеге асыруы –
      бағалау қызметін жүзеге асыру құқығына берілген лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – алпыс, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жүз жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер -
      бағалау қызметін жүзеге асыру құқығына берілген лицензиядан айыра отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – сексен, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – тоқсан, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жүз сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      174-бап. Коммерциялық құпияны, банк құпиясын, кредиттік бюроның
               кредиттік тарих дерекқорынан алынған кредиттік
               есептердің мәліметтерін немесе ақпаратты сақтау
               мiндетiн бұзу
      Коммерциялық құпия, банк құпиясы, кредиттік бюроның кредиттік тарих дерекқорынан алынған кредиттік есептердің мәліметтері немесе ақпарат бар мәлiметтердi сақтау мiндеттерiн, ол кәсiптiк немесе қызметтiк мiндетiне байланысты өзiне мәлiм болған адамның олардың иелерiнiң келiсiмiнсiз бұзуы, егер осы iс-әрекетте қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса –
      елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескертулер.
      1. Меншiк иесiне немесе заңнама актiлерiне сәйкес осындай мәлiметтердi алу құқығы бар адамдарға олардың заңды талабы бойынша коммерциялық құпия, банк құпиясы не кредиттік бюроның кредиттік тарих дерекқорынан алынған кредиттік есептердің мәліметтері немесе ақпарат бар мәлiметтердi берген жағдайда тұлға жауапты болмайды.
      2. Осы бапта көзделген әрекеттi жасағаны үшiн әкiмшiлiк жауаптылыққа тарту, залал келтiрiлген ұйымның, меншiк иесiнiң немесе жеке кәсiпкердiң арызы бойынша жүзеге асырылады.

      175-бап. Сақтандыру немесе зейнетақы жинақтарының құпиясын
               немесе микрокредит беру құпиясын сақтау мiндетiн бұзу
      Сақтандыру немесе зейнетақы жинақтарының құпиясы немесе микрокредит беру құпиясы бар мәлiметтердi сақтау мiндетiн, олар өзiнiң кәсiби немесе қызметтiк мiндетiне байланысты белгiлi болған адамның олардың иесiнiң келiсiмiнсiз бұзуы -
      елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      176-бап. Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы
               заңнамасын бұзу
      1. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың туристерге саяхаттың ерекшеліктері, туристік қызметтер ұсыну қағидаларында көрсетілген саяхат жасау кезінде оларға тап болуы мүмкін қауіптер туралы мәлімет ұсынбауы, уақтылы немесе толық ұсынбауы не туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған алдын алу шараларын жүзеге асырмауы -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – он жеті, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - жиырма бес, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың туристік қызмет көрсетуге жазбаша шарт жасаспай туристік қызметтерді көрсетуі -
      лицензиясының қолданысы тоқтатыла отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – он жеті, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - жиырма бес, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік) -
      лицензиясынан айыра отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың мүдделі мемлекеттік органдарға және туристің отбасына саяхат кезінде туристердің төтенше жағдайға ұшырағаны туралы ақпарат ұсынбауы немесе уақтылы ұсынбауы -
      лицензиясының қолданысы тоқтатыла отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Осы баптың төртінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік) -
      лицензиясынан айыра отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жетпіс бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      177-бап. Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы
               ақпаратты ұсынбау немесе уақтылы ұсынбау
      Егер оны ұсыну заңда көзделген жағдайда, сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпаратты ұсынбау немесе уақтылы ұсынбау -
      заңды тұлғаларға бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      178-бап. Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi
               мен мерзімдерін бұзу
      1. Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы заңнамасында белгіленген жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі мен мерзімдерін ірі кәсіпкерлік субъектісінің бұзуы -
      заңды тұлғаларға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың біріншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол iс-әрекеттер (әрекетсіздік) –
      заңды тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

15-тарау. Сауда және қаржы саласындағы әкімшілік
құқық бұзушылық

      179-бап.Тұтынушыларды алдау
      1. Сауда қызметін және қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын дара кәсіпкерлердің немесе ұйымдардың кем өлшеуі, таразыдан жеуі, кем есептеуі, тауардың (көрсетілетін қызметтердің) тұтыну қасиеттеріне немесе сапасына қатысты жаңылыстыруы немесе тұтынушыларды өзгедей алдауы –
      жеке тұлғаларға – үш, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - он, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      белгілі бір қызмет түріне берілетін лицензиядан айырып және үш жылға дейінгі мерзімге қызметін тоқтата тұрып немесе оған тыйым салып, жеке тұлғаларға – отыз, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жетпіс бес, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, елеулі залал келтіруге әкеп соққан іс-әрекеттер –
      белгілі бір қызмет түріне берілетін лицензиядан айырып не үш жылға дейінгі мерзімге қызметін тоқтата тұрып немесе оған тыйым салып, жеке тұлғаларға – отыз, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жетпіс бес, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, ірі залал келтіруге әкеп соққан іс-әрекеттер –
      белгілі бір қызмет түріне берілетін лицензиядан айырып не үш жылға дейінгі мерзімге қызметін тоқтата тұрып немесе оған тыйым салып, жеке тұлғаларға – елу, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жетпіс бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Осы бапқа қатысты бір айлық есептік көрсеткіштен асатын сомадағы залал – елеулі мөлшердегі залал деп, кемінде үш айлық есептік көрсеткіш сомасындағы залал ірі мөлшердегі залал деп танылады.

      180-бап. Арнайы техникалық құралдар сату тәртiбiн бұзу
      Арнайы жедел-iздестiру iс-шараларын жүргiзуге арналған арнайы техникалық құралдарды, жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыруға уәкiлеттi мемлекеттiк органдардан басқа, тиiстi рұқсаты жоқ адамдарға сатуы -
      қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      181-бап. Қазақстан Республикасының сауда қызметiн реттеу
               саласындағы заңнамасын бұзу
      1. Сатып алушының өтiнiшi бойынша тауар, оның шығарылған жерi, дайындаушылары, тұтыну қасиеттерi, кепiлдiк берiлген мiндеттемелер және талап қою тәртiбi туралы қажеттi ақпарат бермеу -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - екi, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – алты, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – он, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Тауарлардың қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін куәландыратын ресми құжатты құқыққа қайшы пайдалану -
      тауарлары тәркiлене отырып не онсыз, жеке тұлғаларға -жетi, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – елу бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бірінші және екінші бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер (әрекетсiздiк) -
      тауарлары тәркілене отырып не онсыз, жеке тұлғаларға – он, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – алпыс бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      182-бап. Төлем карточкаларын пайдалана отырып, төлемдердi
               қабылдаудан бас тарту
      1. Қазақстан Республикасының аумағында сауда қызметін жүзеге асыру (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету) кезiнде төлемдерді қабылдауға мiндеттi дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның оларды төлем карточкаларын пайдалана отырып, қабылдаудан бас тартуы -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – алпыс, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      183-бап. Дара кәсіпкерде немесе заңды тұлғада төлем
               карточкаларын пайдалана отырып, төлемдерді жүзеге
               асыруға арналған жабдықтың (қондырғының) болмауы
      1. Қазақстан Республикасының аумағында сауда қызметін жүзеге асыру (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету) кезiнде төлем карточкаларын пайдалана отырып, төлемдерді қабылдауға мiндеттi дара кәсіпкерде немесе заңды тұлғада оларды төлем карточкаларын пайдалана отырып, жүзеге асыруға арналған жабдықтың (қондырғының) болмауы -
      ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – алпыс, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      184-бап. Тауарлармен немесе өзге де заттармен заңсыз сауда
               жасау
      Еркiн сауда жасауға заңдармен тыйым салынған немесе шектелген тауарлармен және өзге де заттармен заңсыз сауда жасау -
      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      185-бап. Темекi бұйымының маркасын пайдалану
      1. Темекi бұйымдарының өздерiн немесе темекi бұйымы сатылатын немесе тасымалданатын кез келген қорапты, қаптаманы қоспағанда, өзiнде темекi бұйымының маркасы бар кез келген тауарларды қасақана тарату, көрмеге қою, сату -
      жеке тұлғаларға – он,шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер -
      жеке тұлғаларға – он бес, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      186-бап. Заңнаманың темекі және темекі бұйымдары туралы ақпарат
               жөніндегі талаптарын бұзу
      1. Заңнаманың темекі және темекі бұйымдары туралы ақпарат жөніндегі талаптарын бұзу -
      жеке тұлғаларға – он, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет -
      жеке тұлғаларға – он бес, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      187-бап. Қазақстан Республикасы заңнамасының темекі және темекі
               бұйымдарын сату жөніндегі, сондай-ақ темекі бұйымдарын
               имитациялайтын тауарларды өндіру, сату және тарату
               жөніндегі талаптарын бұзу
      1. Осы Кодекстің 121-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы заңнамасының темекі және темекі бұйымдарын сату жөніндегі талаптарын бұзу -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - бес, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне алпыс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер -
      жеке тұлғаларға - он, қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата тұрып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне тоқсан айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Темекі бұйымдарын имитациялайтын тауарларды өндіру, сату, тарату -
      жеке тұлғаларға - үш, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - сегіз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер -
      жеке тұлғаларға - бес, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – он, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - он бес, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      188-бап. Қазақстан Республикасы заңнамасының алкоголь өнімін
               өткізу жөніндегі талаптарын бұзу
      1. Жиырма бір жасқа дейінгі адамдарға алкоголь өнімін өткізу - жеке тұлғаларға - бес, тиісті қызмет түріне арналған лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне алпыс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер -
      жеке тұлғаларға - он, тиісті қызмет түріне арналған лицензиядан айыра отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне тоқсан айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Алкоголь өнімін (сауда үйлерінде, мейрамханаларда, барларда және дәмханаларда өткізуді қоспағанда):
      жұмыс күндері сағат 23-тен таңғы 8-ге дейін,
      демалыс, мереке күндері сағат 24-тен таңғы 8-ге дейін өткізу -
      жеке тұлғаларға - бес, тиісті қызмет түріне арналған лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне алпыс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер -
      жеке тұлғаларға - он, тиісті қызмет түріне арналған лицензиядан айыра отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне тоқсан айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      189-бап. Тауарлардың сауда желілеріне немесе ірі сауда
               объектілеріне жетуін шектеу
      1. Сауда желісін немесе ірі сауда объектілерін ұйымдастыру арқылы тауарлар сату жөніндегі қызметті жүзеге асырушы сауда қызметі субъектілерінің тауарларды беру туралы шарт жасасудан негізсіз бас тартуы не көрінеу кемсітушілік сипаттағы шарт жасасудан көрінетін және:
      1) сауда қызметі субъектісіне осындай қызметті жүзеге асыратын басқа да сауда қызметі субъектілерімен, сондай-ақ осындай немесе өзге де талаптар бойынша басқа да сауда қызметі субъектілерімен тауарлар беру шарттарын жасасуға тыйым салу туралы;
      2) тауарлар беруді жүзеге асырушы сауда қызметі субъектісінен осындай қызметті жүзеге асыратын басқа да сауда қызметі субъектілерімен жасасқан шарттары туралы мәліметтер беруін талап ету туралы шарттармен тауарлардың сауда желілеріне немесе ірі сауда объектілеріне жетуін шектеуі –
      жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      190-бап. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат
               етілген шекті бөлшек сауда бағаларының мөлшерден асуы
      1. Сауда қызметін реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сауда қызметі субъектілерінің әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағаларын мөлшерден асыруы –
      жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      191-бап. Тауарларды құжаттарсыз сату
      1. Осы Кодекстің 404, 405-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, дара кәсіпкерлердің және сауда қызметiн жүзеге асыратын ұйымдардың тауарларды шығарылған елi туралы, дайындаушысы, жеткiзушiсi немесе сатушысы туралы не тауар (көрсетілетін қызмет) туралы мемлекеттiк тiлде және орыс тiлiнде анық және жеткiлiктi ақпараты бар құжаттарсыз сатуы -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – тоқсан, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      192-бап. Белгiленбеген орындарда сауда жасау
      Жергiлiктi атқарушы орган белгiлеген жерлерден тыс орындарда сауда жасау -
      ескерту жасауға немесе бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      193-бап. Байланысты гранттар қаражатының түсiмдерiн қоспағанда,
               бюджетке төленетiн салықтық емес төлемдердi және
               негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерді толық
               және уақтылы төлемеу
      Байланысты гранттар қаражатының түсiмдерiн қоспағанда, бюджетке төленетiн салықтық емес төлемдердi және негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерді толық және уақтылы төлемеу -
      жеке тұлғаларға – жеті, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жүз жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне алты жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      194-бап. Ұлттық валюта банкноттары мен монеталарын қабылдаудан
               бас тарту
      1. Қазақстан Республикасы аумағында айналымда жүрген, осы бапқа Ескертуде көрсетілген жағдайлардан басқа, төлемнің заңды құралы болып табылатын ұлттық валюта банкноттары мен монеталарын көрсетулi құны бойынша қабылдаудан бас тарту -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы аумағында айналымда жүрген және осы бапқа Ескертуде көрсетілген жағдайлардан басқа, төлемдердің барлық түрлері бойынша қабылдауға жататын ұлттық валюта банкноттары мен монеталарын қабылдаудан, ұсақтаудан және айырбастаудан бас тартуы -
      елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Қазақстан Республикасының ұлттық валюта банкноттары мен монеталары мынадай жағдайларда:
      1) егер қолдан жасаудың (жалғанның) анық белгілері болса;
      2) техникалық талаптардан ауытқудың анық белгілері бар бүлінген банкноттар мен монеталар (пішімінің сәйкес болмауы, тесік болуы, нөмірінің сәйкес болмауы, түзетілген жері, бояуларды араластырып қолдану, нақышын араластырып қолдану және (немесе) бейнесі көмескі және басқалары);
      3) ақша айналымынан алынған, сондай-ақ өтелген банкноттар мен кедір-бұдырланған монеталар;
      4) «ОБРАЗЕЦ», «SPECIMEN»,«ҮЛГІ» деген жазуы бар банкноттар төлемнің заңды құралы болып табылмайды.

      195-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы
               заңнамасын бұзу
      1. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң жекелеген әлеуеттi өнiм берушiлерге тиесiлiгiн айқындайтын сипаттамаларды көрсету арқылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасының конкурстық не аукциондық құжаттамаға, сондай-ақ орналастырылатын ақпаратта баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде қойылатын талаптарды бұзу -
      лауазымды адамдарға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Конкурстық не аукциондық құжаттаманы алған тұлғаларды тiркеу журналына өздерi туралы мәлiметтер енгiзiлген тұлғаларға конкурстық не аукциондық құжаттамаға енгiзiлген өзгерiстердiң және (немесе) толықтырулардың мәтiнiн уақтылы жiбермеу, сол сияқты нақтыланған конкурстық не аукциондық құжаттаманы уақтылы жарияламау -
      лауазымды адамдарға отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген жағдайларда мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асырудан бас тарту -
      лауазымды адамдарға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Конкурсқа қатысуға өтiнiмдерi бар конверттердi конкурстық құжаттамада көрсетiлген мерзiмiн, уақыты мен орнын бұза отырып ашу, сондай-ақ аталған өзгерiстердi конкурстық құжаттамаға енгiзбей, конкурсқа қатысуға өтiнiмдерi бар конверттердi ашу күнiн, уақытын және орнын өзгерту -
      лауазымды адамдарға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Сауал салуды жiберу, сол сияқты конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтiнiмдi жеткiлiксiз құжаттармен толықтыруға, конкурсқа қатысуға өтiнiмде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, тиiсiнше ресiмделмеген құжаттарды сәйкес келтiруге байланысты iс-әрекеттер -
      лауазымды адамдарға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Әлеуеттi өнiм берушiлерге және (немесе) олар тартатын қосалқы мердiгерлерге (бiрлесiп орындаушыларға) конкурстық құжаттамада Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасымен көзделмеген бiлiктiлiк талаптарын белгiлеу -
      лауазымды адамдарға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсынысына әсер ететiн критерийлердi конкурстық құжаттамаға енгiзбеу бөлiгiнде Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасының талаптарын бұзу -
      лауазымды адамдарға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      8. Конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсынысына әсер ететiн критерийлердiң салыстырмалы мәнiн баға ұсыныстарына қолданбау бөлiгiнде Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасының талаптарын бұзу -
      лауазымды адамдарға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      9. Әлеуеттi өнiм берушiнi және (немесе) ол тартатын қосалқы мердiгерлердi (бiрлесiп орындаушыларды) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген негiздер бойынша бiлiктiлiк талаптарына және (немесе) конкурстық құжаттаманың талаптарына сай емес деп негiзсiз тану -
      лауазымды адамдарға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      10. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде бiртектi тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірнеше түрлерін олардың біртекті түрлеріне қарай және (немесе) оларды жеткізу (орындау, көрсету) орнына қарай лоттарға бөлмеу –
      лауазымды адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      11. Конкурстық не аукциондық комиссияның заңсыз шешiм қабылдауына негiз болған сараптама комиссиясының көрiнеу жалған сараптамалық қорытынды шығаруы не сарапшының көрiнеу жалған сараптамалық қорытынды жасауы -
      елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      12. Мынадай:
      1) өнiм берушiлер өздерiмен жасалған мемлекеттiк сатып алу туралы шарттар бойынша өз мiндеттемелерiн орындамаған не тиiсiнше орындамаған;
      2) жеңiмпаздар деп айқындалған әлеуеттi өнiм берушiлер мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған жағдайларда, тапсырыс берушiнiң әлеуеттi өнiм берушiлердi, өнiм берушiлердi мемлекеттiк сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы қуыныммен сотқа жүгінуден жалтаруы -
      лауазымды адамдарға отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      13. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген жағдайларда, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасының өнiм берушiнi таңдауды және онымен мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасуды регламенттейтiн нормаларын қолданбай мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру -
      лауазымды адамдарға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      14. Осы баптың бiрiншi, төртiншi, жетінші, сегізінші және тоғызыншы бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет (әрекетсiздiк) -
      лауазымды адамдарға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      15. Осы баптың екiншi және он біріншi бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет (әрекетсiздiк) -
      лауазымды адамдарға алпыс айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      16. Осы баптың оныншы бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет -
      жеке тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      17. Осы баптың үшiншi, бесiншi, алтыншы және он екінші бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет (әрекетсiздiк) -
      лауазымды адамдарға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту.
      Осы бапта лауазымды адамдар деп:
      бiрiншi бөлiкте – мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің бiрiншi басшыларын немесе олардың мiндеттерiн атқаратын, мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру мен өткiзу рәсiмдерiн жүзеге асыруға жауапты тұлғаларды және (немесе) конкурстық не аукциондық құжаттаманы әзiрлеуге тiкелей қатысатын тұлғаларды;
      екінші бөлікте - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің бірінші басшыларын немесе олардың міндеттерін атқарушыларды, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу рәсімдерін жүзеге асыруға жауапты адамдарды;
      үшінші бөлікте - тапсырыс берушінің бірінші басшысын немесе оның міндетін атқарушы адамды;
      төртінші және бесінші бөліктерде - конкурстық комиссияның төрағасын және оның орынбасарын, сондай-ақ конкурстық комиссияның мүшелері мен хатшысын;
      алтыншы бөлiкте – тапсырыс берушінің бірінші басшысын;және (немесе) оның міндетін атқарушы адамды;
      жетінші бөлiкте – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының бірінші басшыларын;
      сегізінші бөлiкте – конкурстық комиссияның төрағасын және оның орынбасарын, сондай-ақ конкурстық комиссияның мүшелерін;
      сегізінші және тоғызыншы бөліктерде – тапсырыс берушінің басшысын және (немесе) оның міндетін атқарушы адамды;
      тоғызыншы бөлікте – конкурстық комиссияның төрағасын және оның орынбасарын, сондай-ақ конкурстық комиссияның мүшелерін түсіну керек;
      тоғызыншы бөлікте – конкурстық комиссия төрағасын және оның орынбасарын, сондай-ақ конкурстық комиссия мүшелерін;
      оныншы бөлікте - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының бірінші басшыларын.

      196-бап. Қазақстан Республикасының кредиттiк бюролар және
               кредиттiк тарихты қалыптастыру туралы заңнамасының
               талаптарын бұзу
      1. Кредиттiк бюроның Қазақстан Республикасының кредиттiк бюролар және кредиттiк тарихты қалыптастыру туралы заңнамасын бұзуы -
      заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Кредиттiк тарих субъектiсi туралы терiс ақпаратты қамтитын кредиттiк тарих субъектiсi және (немесе) кредиттiк есеп туралы терiс ақпарат ұсыну жағдайларын қоспағанда, ақпарат берушiнiң кредиттiк тарихты қалыптастыру үшiн кредиттiк тарих субъектiсi туралы мәліметтер ақпаратын кредиттiк бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттiк бюроны қоспағанда) беруi және (немесе) кредиттiк есептi алушының ақпарат субъектiсiнiң келiсiмiнсiз кредиттiк есептi ұсыну туралы сұрау салуды беруi, сондай-ақ оны дұрыс ресiмдемеу –
      жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға – елу, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз елу, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Ақпарат берушiнiң кредиттiк тарих субъектiсiнен алған мәліметтер ақпаратын бұрмалауы –
      жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға – елу, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз елу, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Мәліметтер деп электрондық және қағаз жеткізгіштерде кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесінің қатысушылары беретін, қажет кезінде электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландыратын кредиттік тарих субъектілеріне қатысты мәліметтер түсініледі.

      197-бап. Тіркеу куәлігінде көзделген жағдайларда валюталық
               шартты (түпнұсқаны немесе оның көшірмесін)
               ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша
               төлемдерiн және аударымдарын жүргiзу
      1. Уәкiлеттi банктердiң тіркеу куәлігінде көзделген жағдайларда валюталық шартты (түпнұсқа немесе оның көшірмесін) ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерiн және аударымдарын жүргiзуi –
      ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет –
      елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Егер валюталық шарт экспортпен немесе импортпен байланысты болса және келісімшарттың есептік нөмірін алуды талап етсе, валюталық шарттың түпнұсқасы немесе келісімшарттың есептік нөмірі алынғаны туралы белгісі бар оның көшірмесі беріледі.

      198-бап. Қазақстан Республикасының микроқаржы ұйымдары туралы
               заңнамасының талаптарын бұзу
      1. Микроқаржы ұйымдарының «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделмеген қызмет түрлерiн жүзеге асыруы -
      жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Микроқаржы ұйымының жарияланған күнi шындыққа сәйкес келмейтiн жарнаманы бұқаралық ақпарат құралдарында таратуы немесе орналастыруы, егер бұл iс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса -
      жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Микроқаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне Қазақстан Республикасының микроқаржы ұйымдары туралы заңнамасында талап етiлетiн ақпаратты бермеуi, сол сияқты бiрнеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы бермеуi не микроқаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне Қазақстан Республикасының микроқаржы ұйымдары туралы заңнамасына сәйкес берiлуi талап етiлетiн мәлiметтердi қамтымайтын ақпаратты беруi не анық емес ақпаратты беруi –
      екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Микроқаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi  белгiлеген пруденциялық нормативтердi және (немесе) басқа да сақталуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi бiрнеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) бұзуы –
      үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Микроқаржы ұйымдарының клиенттермен жасаған микрокредит беру туралы шарттарында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен есептелген сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесінің мөлшерін көрсетпеу, сол сияқты микроқаржы ұйымының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің нормативтік құқықтық актісінде айқындалған сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесінің шекті мөлшерінен асып түсуі -
      заңды тұлғаларға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Микроқаржы ұйымдарының клиенттердiң төлем құжаттарын жоғалтуы –
      заңды тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      199-бап. Қаржы ұйымдарының және өзге де тұлғалардың қаржы және
               өзге есептілікті беру мерзiмдерiн бұзу
      1. Қаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес берiлуi талап етiлетiн қаржы және өзге есептілікті белгіленген мерзімде бiрнеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) бермеуi -
      заңды тұлғаларға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Микроқаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес берiлуi талап етiлетiн қаржы және өзге есептілікті белгіленген мерзімде бiрнеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) бермеуi -
      заңды тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Банк холдингтерiнiң, сақтандыру холдингтерiнiң Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес берiлуi талап етiлетiн қаржы және өзге есептілікті белгіленген мерзімде бiрнеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) бермеуi-
      заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      200-бап. Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарын
               бұзу
      1. Банктердiң, банк құрылтайшыларының (акционерлерінің) және (немесе) оның үлестес тұлғаларының, сондай-ақ банк холдингтерiнiң және банктің ірі қатысушысы, банк холдингi белгiлерiне сәйкес келетiн тұлғалардың, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың мәлiметтердi немесе өзге де сұратылатын ақпаратты бермеуi,сол сияқты бiрнеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) уақтылы бермеуi -
      жеке тұлғаларға – елу,заңды тұлғаларға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Банктердiң, банк құрылтайшыларының (акционерлерінің) және (немесе) оның үлестес тұлғаларының, сондай-ақ банк холдингтерiнiң және банктің ірі қатысушысы, банк холдингi белгiлерiне сәйкес келетiн тұлғалардың, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың анық емес, сол сияқты толық емес есептілікті, мәліметтерді немесе өзге де сұратылатын ақпаратты беруi –
      жеке тұлғаларға – елу,заңды тұлғаларға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бiрiншi, екінші бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер (әрекетсiздiк) –
      заңды тұлғаларға алты жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгiлеген пруденциялық нормативтердi және (немесе) өзге де сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi бірнеше рет (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан да көп) бұзуы –
      заңды тұлғаларға үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Банктердiң Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген ең төменгi резервтiк талаптардың нормативтерiн бірнеше рет (қатарынан күнтізбелік үш ай ішінде екі және одан да көп) бұзуы –
      заңды тұлғаларға үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Банктердiң, банк холдингтерінің, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес тыйым салынған не Қазақстан Республикасының банк заңнамасын бұза отырып, сол сияқты олардың құқық қабiлеттiлiгi шегiнен тыс операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруы –
      заңды тұлғаларға мәмiле сомасының оннан бiр пайызы, бірақ айлық есептік көрсеткіштің екі жүзден кем емес және бір мыңнан аспайтын мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Осы баптың алтыншы бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет –
      заңды тұлғаларға мәмiле сомасының бiр пайызы, бiрақ айлық есептiк көрсеткiштiң төрт жүзден кем емес және екi мыңнан аспайтын мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      8. Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың ондағы көрсеткiштердiң не Қазақстан Республикасының банк заңнамасында айқындалған пруденциялық нормативтердiң және (немесе) сақталуға мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердiң орындалуы туралы мәлiметтердiң бұрмалануына әкеп соққан есептілікті жасауы –
      заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      9. Осы баптың сегізінші бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет –
      заңды тұлғаларға алты жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      10. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың клиенттермен жасалатын шарттарда анық, жылдық, тиімді, салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қарыз және салымдар (банкаралықты қоспағанда) бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы –
      заңды тұлғаларға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      11. Банктің бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күнге шындыққа сәйкес келмейтiн жарнаманы хабарлауы немесе жариялауы –
      екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      12. Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде айқындалған жылдық сыйақының тиімді мөлшерлемесінің шекті мөлшерінен асып түсуі -
      заңды тұлғаларға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      13. Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың банктік қарыз шарттары бойынша, оның ішінде жеке тұлғалармен жасасылған ипотекалық қарыз шарттары бойынша есептеу тәртібін,сыйақының құбылмалы мөлшерлемесінің қолданылу шарттарын бұзуы –
      заңды тұлғаларға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      201-бап. Заңсыз жолмен алынған кірістерді
               заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді
               қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан
               Республикасының заңнамасын бұзу
      1. Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы -
      жеке тұлғаларға – жүз, лауазымды адамдарға, жеке нотариустар мен адвокаттарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жүз алпыс, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылау ережелерін және оны қамтамасыз ету бағдарламасын әзірлеу, қабылдау және (немесе) орындау жөніндегі міндеттерін орындамауы -
      жеке тұлғаларға – жүз, лауазымды адамдарға, жеке нотариустар мен адвокаттарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жүз жетпіс, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне тоғыз жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Қаржы мониторингі субъектілері лауазымды адамдарының қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға берілген ақпарат туралы өз клиенттері мен өзге де тұлғаларды хабардар етуі -
      жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың бірінші - үшінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік) -
      жеке тұлғаларға – жүз елу, лауазымды адамдарға, жеке нотариустар мен адвокаттарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – екі жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бір мың екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Осы баптың бірінші - үшінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде үш және одан да көп мәрте жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік) -
      жеке тұлғаларға – екі жүзайлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, алты айға дейінгі мерзімге белгілі бір қызмет түріне лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып немесе біліктілік аттестатынан (куәлігінен) уақытша айыра отырып не олардан айырып немесе заңды тұлғаның қызметін алты айға дейінгі мерзімге тоқтата тұрып, лауазымды адамдарға, жеке нотариустар мен адвокаттарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – алты жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бір мың, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне екі мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      202-бап. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін
               қалыптастыру тәртібін бұзу
      1. Қаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру тәртібін бұзуы, егер қаржы ұйымы анықталған бұзушылықтарды қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде жоймайтын болса -
      заңды тұлғаларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Банк конгломераты бас ұйымының немесе сақтандыру тобының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленген, шоғырландырылған негізде тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптарды бұзуы, егер банк конгломератының немесе сақтандыру тобының бас ұйымы анықталған бұзушылықтарды қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде жоймайтын болса -
      заңды тұлғаларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      203-бап. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бюджеттік
               инвестициялар нәтижелеріне қол жеткізбеуі
      1. Еншілес, тәуелді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың қаржылық-экономикалық негіздемеде көзделген, жарғылық капиталдарына мемлекеттің қатысуы арқылы салынатын бюджеттік инвестициялардың нәтижелеріне қол жеткізбеуі –
      бірінші басшыларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет қатысушысы немесе акционері болып табылатын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, акционерлік қоғамдардың қаржылық-экономикалық негіздемеде көзделген, жарғылық капиталдарына мемлекеттің қатысуы арқылы салынатын бюджеттік инвестициялардың нәтижелеріне қол жеткізбеуі –
      бірінші басшыларға үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      204-бап. Валюталық бақылау агенттерінің есептемені беру
               тәртібін және мерзімдерін бұзуы
      1. Валюталық бақылау агенттерінің клиенттердің операциялары бойынша есептемені уақтылы бермеуі –
      заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет –
      орта кәсіпкерлік субъектілеріне – он бес, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Валюталық бақылау агенттерінің клиенттердің операциялары бойынша анық емес есептеме беруі –
      заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет –
      орта кәсіпкерлік субъектілеріне – он бес, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Валюталық бақылау агенттерінің клиенттердің операциялары бойынша есептеме бермеуі –
      орта кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      205-бап. Уәкілетті банктердің сұраныс пен ұсыныс көздерінің,
               сондай-ақ ішкі валюта нарығында шетел валютасын
               пайдалану бағыттарының мониторингін жүзеге асыру
               мақсаттары үшін есептеме беру тәртібін және
               мерзімдерін бұзуы
      1. Уәкілетті банктердің сұраныс пен ұсыныс көздерінің, сондай-ақ ішкі валюта нарығында шетел валютасын пайдалану бағыттарының мониторингін жүзеге асыру мақсаттары үшін есептемені уақтылы бермеуі –
      заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет –
      заңды тұлғаларға қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Уәкілетті банктердің сұраныс пен ұсыныс көздерінің, сондай-ақ ішкі валюта нарығында шетел валютасын пайдалану бағыттарының мониторингін жүзеге асыру мақсаттары үшін анық емес есептеме беруі –
      заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет –
      заңды тұлғаларға қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Уәкілетті банктердің сұраныс пен ұсыныс көздерінің, сондай-ақ ішкі валюта нарығында шетел валютасын пайдалану бағыттарының мониторингін жүзеге асыру мақсаттары үшін есептемені бермеуі –
      заңды тұлғаларға сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      206-бап. Әкімшілік шығыстар бойынша заттай нормаларды асырып
               жіберу
      Мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің нормативтік құқықтық актілерде белгіленген әкімшілік шығыстар бойынша заттай нормаларды асырып жіберуі –
      бірінші басшыларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      207-бап. Клиенттерге банк қызметін көрсетуге байланысты
               талаптарды бұзу
      1. Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың уақтылы акцепт жүргізбеуі немесе акцептеуден бас тартуы («Ақша төлемі мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 38-бабында және Қазақстан Республикасының Салық кодексінде көзделген жағдайларды қоспағанда, нұсқауды алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктіріп), ақша төлемі немесе аударымы жөнiндегi нұсқауларды (алынған нұсқауды акцептеу күнінен кейінгі операциялық күннен кешіктіріп не нұсқауды, егер осындай нұсқаудың талаптарымен оны орындау мерзімі белгіленсе, орындау мерзімінен кешіктіріп) уақтылы орындамауы –
      заңды тұлғаларға ақша төлемі немесе аударымы жөнiндегi нұсқау сомасының бес пайызы, бірақ екі жүз айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың нұсқауда қойылғаннан ерекшеленетін бенефициардың пайдасына немесе нұсқауда қойылғаннан ерекшеленетін сомаға жасалған ақша төлемі немесе аударымы жөніндегі нұсқауды орындауы –
      заңды тұлғаларға ақша төлемі немесе аударымы жөнiндегi нұсқаулар сомасының бес пайызы, бірақ екі жүз айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың клиенттердің төлем құжаттарын жоғалтуы -
      заңды тұлғаларға әрбір төлем құжаты үшін жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың:
      1) жөнелтуші ақша аударымын жүзеге асыру үшін қажетті ақша сомасын қамтамасыз еткен кезде;
      2) егер төлем құжатында қолдан жасау белгілері болмаса;
      3) егер жөнелтуші ақша аударымы туралы нұсқауды жасау және ұсыну тәртібіне қойылатын талаптарды және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) шарттың талаптарында белгіленген өзге де талаптарды сақтаса;
      4) егер нұсқауды акцептеуден бас тарту «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларға қатысты болмаса, ақша төлемі немесе аударымы жөніндегі нұсқауды акцептеуден негізсіз бас тартуы –
      заңды тұлғаларға ақша төлемі немесе аударымы жөніндегі нұсқау сомасының бес пайызы, бірақ екі жүз айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың клиенттің банк шотынан Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген ақша алу кезектілігін бұзуы –
      заңды тұлғаларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың:
      1) банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның келесі банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға бенефициардың пайдасына ақша аударымы туралы акцептелген нұсқауды бермеуі;
      2) егер алушы банк (ақша аударымы не төлемі туралы нұсқау жолданған банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым) бенефициардың банкі (жіберушімен шарт талаптарына және (немесе) жіберушінің нұсқауына сәйкес бенефициардың пайдасына түсетін ақшаны қабылдауға және (немесе) нұсқауда не жіберушімен шартта көзделген өзге де іс-әрекеттерді орындауға тиіс банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым) болып табылса, ақша аударымын аяқтамау;
      3) қолма-қол ақша төлеу туралы нұсқауды ұсынған жіберушіге қолма-қол ақшаны бермеу түрінде жасалған ақша төлемі немесе аударымы жөніндегі нұсқауларды орындамауы –
      заңды тұлғаларға ақша төлемі немесе аударымы жөнiндегi нұсқау сомасының бес пайызы, бірақ екі жүз айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту.
      Осы баптың талаптары жауаптылығы осы Кодекстің 85-бабының сегізінші бөлігінде, 86-бабының төртінші бөлігінде, 272-бабында көзделген іс-әрекеттерге (әрекетсіздікке) қолданылмайды.

      208-бап. Қазақстан Республикасының аумағында достық, қола және
               қаржы вексельдерiн шығару
      Қазақстан Республикасының аумағында достық, қола және қаржы вексельдерiн шығару -
      жеке тұлғаларға – қырық, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екi жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      209-бап. Электрондық ақшаны шығару, пайдалану және өтеу
               талаптарын бұзу
      1. Эмитенттің өзі қабылдаған міндеттемелердің сомасына сәйкес келмейтін сомаға электрондық ақша шығаруы -
      үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған сондай іс-әрекеттер -
      алты жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Эмитенттің электрондық ақша иесін сәйкестендірмей, жүз айлық есептік көрсеткіштен асатын сомаға электрондық ақша шығаруы, сондай-ақ бір операцияның ең жоғарғы сомасы бойынша белгіленген шектеулерден асатын сомаға операциялар жасаған кезде эмитенттің электрондық ақша жүйесіндегі электрондық ақшаны пайдалануға жол беруі -
      екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған сондай іс- әрекеттер -
      бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Азаматтық-құқықтық мәмілелер бойынша ақы төлеу кезінде дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның жеке тұлғалардан алған электрондық ақшасын эмитенттің өтемеуі, уақтылы және толық өтемеуі -
      жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Осы баптың бесiншi бөлiгiнде көзделген әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған сондай іс- әрекеттер -
      екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      210-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жазбаша
               келісімін алмастан қаржы ұйымы акцияларының он немесе
               одан көп пайызын тікелей немесе жанама заңсыз түрде
               сатып алуға байланысты бұзушылықтар
      Тұлғаның қаржы ұйымының орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алған акциялары шегеріле отырып) он немесе одан көп мөлшердегі пайызын тікелей немесе жанама сатып алуы, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жазбаша келісімінсіз қаржы ұйымының орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алған акциялары шегеріле отырып) он немесе одан көп мөлшердегі пайызын бақылауға немесе қаржы ұйымы қабылдайтын шешімдерге ықпал ету мүмкіндігіне ие болуы -
      жеке тұлғаларға – екі жүз, заңды тұлғаларға бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту.
      Осы бапта банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, инвестициялық портфельді басқарушыны қаржы ұйымдары деп түсінген жөн.

      211-бап. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін
               немесе акцияларын банктердің, сақтандыру (қайта
               сақтандыру) ұйымдарының, банк холдингтерінің,
               сақтандыру холдингтерінің заңсыз сатып алуына
               байланысты бұзушылықтар
      1. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген әрекеттерді қоспағанда, банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін немесе акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің талаптарын бұзып сатып алуы –
      заңды тұлғаларға екі мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың үшінші бөлiгiнде көзделген әрекеттердi қоспағанда, банк холдингтерінің, сақтандыру холдингтерінің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін немесе акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің талаптарын бұзып сатып алуы –
      заңды тұлғаларға екі мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алдын ала рұқсатынсыз еншiлес ұйымды құруы не сатып алуы –
      заңды тұлғаларға екі мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      212-бап. Зейнетақы активтерiн мақсатсыз пайдалану
      1. Инвестициялық портфельді басқарушының, сондай-ақ инвестициялық комитет мүшелерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген инвестициялау шарттары мен тәртібін бұзуы –
      жеке тұлғаға – төрт жүз, заңды тұлғаға сегiз жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Кастодиан-банктің ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерiнiң нысаналы орналастырылуын бақылауды жүзеге асырмауы –
      лауазымды адамдарға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Осы баптың екінші бөлігінің мақсаты үшін кастодиан-банк деп екінші деңгейдегі банк түсініледі.

      213-бап. Банктердi, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын
               таратуға байланысты талаптарды бұзу
      1. Тарату комиссиясы төрағасының не бөлiмшесi басшысының тарату комиссиясының қызметiне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi органның тексеру жүргiзуiнен жалтаруы не оны жүргiзуге кедергi келтiруi –
      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Тарату комиссиясы төрағасының, бөлімшесі басшысының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасында, Қазақстан Республикасының сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңнамасында белгіленген, анық емес есептілікті және ақпаратты бірнеше рет (қатарынан күнтізбелік алты ай ішінде екі және одан да көп рет) беруі, Қазақстан Республикасының банк заңнамасында, Қазақстан Республикасының сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңнамасында белгіленген есептілікті және қосымша ақпаратты уақтылы бермеуі, бермеуі –
      елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      214-бап. Қабылданған және (немесе) шектеулi ықпал ету шараларын
               қолдану арқылы жүктелген мiндеттердi орындамау,уақтылы
               орындамау
      1. Банктердiң, Қазақстанның Даму Банкiнiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың өздерi қабылдаған және (немесе) өздерiне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауы,уақтылы орындамауы –
      орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының, бағалы қағаздар нарығы субъектісінің, арнайы қаржы компаниясының, исламдық арнайы қаржы компаниясының, инвестициялық қордың өздері қабылдаған және (немесе) өздеріне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шектеулі ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген міндеттерді орындамауы, уақтылы орындамауы –
      заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Банктердiң, банктердiң iрi қатысушыларының, банк холдингтерiнiң, банк конгломератының құрамына кiретiн ұйымдардың, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың өздерi қабылдаған және (немесе) өздерiне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi орган шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауы,уақтылы орындамауы –
      жеке тұлғаларға – елу, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне төрт жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет (әрекетсiздiк) –
      жеке тұлғаларға – жүз, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз алпыс, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – алты жүз жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне тоғыз жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерiнiң, сақтандыру холдингiнiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы iрi қатысушыларының, сақтандыру тобына кiретiн заңды тұлғалардың, актуарийдiң өздерi қабылдаған және (немесе) өздерiне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi орган шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауы, уақтылы орындамауы –
      жеке тұлғаларға – елу, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне– жүз жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз тоқсан, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, инвестициялық портфельді басқарушының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушыларының,инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының белгілеріне сәйкес келетін жеке немесе заңды тұлғалардың, бағалы қағаздар нарығы субъектісінің өздері қабылдаған және (немесе) өздеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган шектеулі ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген міндеттерді орындамауы,уақтылы орындамауы –
      жеке тұлғаларға – елу,шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне– жүз жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз тоқсан, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың өздерi қабылдаған және (немесе) өздерiне көрсетілетін қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқығын қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауы, уақтылы орындамауы –
      заңды тұлғаларға төрт жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      8. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерiнiң өздерi қабылдаған және (немесе) өздерiне көрсетілетін қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқығын қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауы, уақтылы орындамауы –
      заңды тұлғаларға екі жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      9. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының, инвестициялық портфельді басқарушының,бағалы қағаздар нарығы субъектiсiнiң өздерi қабылдаған және (немесе) өздерiне көрсетілетін қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқығын қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауы, уақтылы орындамауы –
      заңды тұлғаларға төрт жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      10. Микроқаржы ұйымдарының өздерi қабылдаған және (немесе) өздерiне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi немесе көрсетілетін қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқығын қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауы, уақтылы орындамауы –
      екі жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      11. Банктi, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, жинақтаушы зейнетақы қорын тарату комиссиясы төрағасының Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтарды жою туралы жазбаша нұсқаманы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөнiндегi уәкілетті органның белгiлеген мерзiмде орындамауы –
      қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      215-бап. Қазақстан Республикасының сақтандыру iсi және
               сақтандыру қызметi туралы заңнамасында белгiленген
               талаптарды бұзу
      1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерiнiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру холдингінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қатысушыларының (акционерлерінің) және (немесе) үлестес тұлғаларының, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысының (сақтандыру холдингінің) белгілеріне сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты бермеуі, сол сияқты бірнеше рет (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан көп рет) уақтылы бермеуі –
      жеке тұлғаларға – елу,заңды тұлғаларға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерiнiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру холдингінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қатысушыларының (акционерлерінің) және (немесе) үлестес тұлғаларының, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысының (сақтандыру холдингінің) белгілеріне сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың анық емес, сол сияқты толық емес есептемені, мәлiметтердi немесе өзге де сұратылатын ақпаратты беруi –
      жеке тұлғаларға – елу,заңды тұлғаларға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Өзара сақтандыру қоғамының өсімдік саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік органға «Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес есептемені не уәкілетті орган сұратқан өзге де ақпаратты уақтылы бермеуі, бермеуі не анық емес есептемені беруі –
      елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бiрлескен қызмет туралы шартты тіркеу үшін қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкiлеттi органға оны бермеуі не уақтылы бермеуі –
      төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру тобының бас ұйымының Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген пруденциялық нормативтердi және (немесе) өзге де сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi бірнеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екі ай iшiнде екi және одан да көп рет) бұзуы –
      бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің, сақтандыру брокерiнiң, сақтандыру агентiнiң мәмiлелер мен операцияларды Қазақстан Республикасының сақтандыру ісі және сақтандыру қызметi туралы заңнамасын бұза отырып жүзеге асыруы –
      мәмiле сомасының оннан бiр пайызы не операциялар бойынша алынған табыс сомасының жүз пайызы, бірақ айлық есептік көрсеткіштің елуден кем емес және екі мыңнан аспайтын мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Өзара сақтандыру қоғамының мәмiлелер мен операцияларды Қазақстан Республикасының өзара сақтандыру туралы заңнамасын бұза отырып жүзеге асыруы –
      екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      8. Актуарийдiң өз қызметiн Қазақстан Республикасының сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңнамасын бұза отырып жүзеге асыруы –
      елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      9. Сақтандыру ұйымының сақтанушыларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен өзiнiң тұрақты жұмыс iстейтiн органының, оқшауландырылған бөлiмшесiнiң орналасқан жерiнiң өзгергенi немесе атауының өзгергенi туралы уақтылы хабардар етпеуi –
      елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      10. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының Қазақстан Республикасының сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңнамасында белгiленген сақтандыру қызметiн жүзеге асыру құқығын тиiсiнше құжаттандыру, оған арналған құжаттарды сақтау, лицензиялардың көшiрмелерiн орналастыру жөнiндегi талаптарды бұзуы, сондай-ақ сақтандыру ұйымының, сақтандыру брокерiнiң және сақтандыру агентiнiң Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген сақтандыру құжаттамасы бланкiлерiн есепке алу және сақтау, қолма-қол ақшамен жұмыс iстеу қағидаларын бұзуы –
      елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      11. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру брокерiнiң жарияланған күнге шындыққа сәйкес келмейтiн жарнаманы бұқаралық ақпарат құралдарында хабарлауы немесе жариялауы –
      екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      12. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының есептiлiктегi көрсеткiштердiң не пруденциялық нормативтердi және (немесе) сақталуға мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердi сақтау туралы мәлiметтердiң бұрмалануына әкеп соққан есептiлiктi жасауы –
      заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      13. Сақтандыру брокерiнiң сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының төлем қабiлетсiздiгiнiң өзiне белгiлi болған фактiлерi туралы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi органға хабарламауы –
      жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      14. Актуарийдiң өзi анықтаған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының Қазақстан Республикасының сақтандыру резервтерiн қалыптастыру жөнiндегi заңнамасының талаптарын сақтамау фактiлерi туралы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi органға хабарламауы –
      елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      15. Сақтандыру төлемдерiне кепiлдiк беру қорына мiндеттi немесе төтенше жарналарды төлемеу, уақтылы төлемеу не толық көлемде төлемеу –
      заңды тұлғаларға екi жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      16. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржы есептiлiгiн және өзге де мәлiметтердi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау мiндеттiлiгi туралы талаптарды бұзуы –
      жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      216-бап. Сақтандыру органдарының сақтандыру шарттарын жасасумен
               және орындаумен байланысты талаптарды бұзуы
      1. Сақтандыру төлемдерiн жүзеге асырмау, сол сияқты дер кезiнде жүзеге асырмау немесе сақтандыру туралы жасалған шарттың өзге де талаптарын дұрыс орындамау -
      заңды тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Сақтандыру шартын орындау үшiн клиент табыс еткен құжаттарды жоғалту -
      заңды тұлғаларға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      217-бап. Қазақстан Республикасының мiндеттi сақтандыру туралы
               заңнамасын бұзу
      1. Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген мiндеттi сақтандыру шартын жасасудан сақтандыру ұйымының жалтаруы -
      заңды тұлғаға бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Мiндеттi сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамалық актiсiне сәйкес мiндеттi сақтандыру шартын жасасуға мiндеттi тұлғаның мiндеттi сақтандыру шартын жасасудан жалтаруы -
      жеке тұлғаларға - жиырма, лауазымды адамдарға, жеке нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – екі жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – төрт жүз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бір мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының астанада, республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалаларда филиалдарының және (немесе) сақтандыру агенттерiнiң болуы, сақтандыру бойынша дерекқорына қатысу шартын жасасуы, сақтандыру бойынша дерекқорына ақпарат беру, сақтандыру шарттарын жасасу жөніндегі сақтандыру агентіне төленетін комиссиялық сыйақы мөлшерінен асыру жөнiндегi талаптарды орындамауынан немесе тиiсiнше орындамауынан көрiнген Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнiң талаптарын бұзуы –
      заңды тұлғаға үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мiндеттi сақтандыру шартын:
      1) сақтандыру сомаларының мөлшерлерiн Қазақстан Республикасының мiндеттi сақтандыру түрлерi туралы заңдарында айқындалғаннан өзге мөлшерде белгiлеуден;
      2) сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерлерiн Қазақстан Республикасының мiндеттi сақтандыру түрлерi туралы заңдарында айқындалғаннан өзге мөлшерде белгiлеуден, сол сияқты сақтандыру сыйлықақысын есептеу кезiнде коэффициенттердi дұрыс емес (негiзсiз) қолданудан;
      3) сақтандыруға жатпайтын объектiлердi мiндеттi сақтандыру түрлерi бойынша сақтандырудан көрiнетiн Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтiн талаптармен жасасуы –
      заңды тұлғаларға мәмiле сомасының оннан бiр пайызы не операциялар бойынша алынған табыс сомасының жүз пайызы не операциялар бойынша алынған сақтандыру сыйлықақылары сомасының жүз пайызы мөлшерiнде, бiрақ айлық есептiк көрсеткiштiң екi жүзден кем емес және екi мыңнан аспайтын мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      218-бап. Қаржы ұйымдарының, банк және сақтандыру
               холдингтерiнiң, Сақтандыру төлемдерiне кепiлдiк беру
               қорының басшы қызметкерлерiн келiсудiң Қазақстан
               Республикасының заңнамасында белгiленген мерзiмдерiн
               бұзу
      1. Қаржы ұйымының, банк және сақтандыру холдингiнiң, Сақтандыру төлемдерiне кепiлдiк беру қорының басшы қызметкерiн келiсудiң мерзiмдерiн қаржы ұйымының, банктiң және сақтандыру холдингiнiң, Сақтандыру төлемдерiне кепiлдiк беру қорының бұзуы –
      заңды тұлғаларға тоқсан айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет –
      заңды тұлғаларға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      219-бап. Қаржы ұйымдарының филиалдары мен өкiлдiктерiнiң
               ашылғаны және олардың қызметiнiң тоқтатылғаны туралы
               қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен
               қадағалау жөніндегі уәкiлеттi органды уақтылы хабардар
               етпеу, сондай-ақ қаржы ұйымдарының филиалдарын,
               өкiлдiктерiн ашу кезiнде Қазақстан Республикасы
               заңнамасының талаптарын сақтамау
      Қаржы ұйымдарының филиалдары мен өкiлдiктерiнiң ашылғаны және олардың қызметiнiң тоқтатылғаны туралы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкiлеттi органды уақтылы хабардар етпеу, сондай-ақ қаржы ұйымдарының филиалдарын, өкiлдiктерiн ашу кезiнде Қазақстан Республикасының банк заңнамасының, Қазақстан Республикасының сақтандыру ісі мен сақтандыру қызметi туралы заңнамасының талаптарын сақтамау –
      заңды тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      220-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза
               отырып кредит, қарыз алу не оларды пайдалану
      1. Жеке кәсiпкердiң немесе ұйымның банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымға жеке кәсiпкердiң немесе ұйымның шаруашылық жағдайы, қаржылық жай-күйi немесе кепiлге салатын мүлкi туралы немесе кредит, кредит берудiң жеңiлдетiлген шарттарын алу үшiн елеулi маңызы бар өзге де мән-жайлар туралы көрiнеу жалған мәлiметтер табыс етуi арқылы кредит не кредит берудiң жеңiлдетiлген шарттарын алуы, сол сияқты кредит берудi доғаруға, жеңiлдiктердi алып тастауға не бөлiнген кредит мөлшерлерiн шектеуге алып келуi мүмкiн мән-жайлардың пайда болуы туралы ақпаратты банкке немесе өзге де кредит берушiге хабарламауы, егер бұл әрекеттер iрi залал келтiрмесе, - елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Бюджеттік кредитті нысаналы мақсаты бойынша пайдаланбау, егер бұл әрекет жеке тұлғаға, ұйымға немесе мемлекетке iрi залал келтiрмесе, -
      жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Мемлекет кепілдік берген қарыздардың және мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздың қаражатын қарыз талаптарында көзделмеген және кепілгерлік шартында көзделмеген мақсаттарға, сондай-ақ мемлекеттік органдарға кредит беруге пайдалану –
      мемлекеттік кепілдігі бар қарыз бойынша қарыз алушы тиісті заңды тұлғаның бірінші басшыларына, олардың орынбасарларына не оларды алмастыратын, тиісті бұйрықтармен міндеттерді атқару жүктелген адамдарға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      221-бап. Республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсiмдердi
               уақтылы, толық есепке жатқызбау
      1. Республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсетiн қаражатты уақтылы, толық есепке жатқызбау, -
      лауазымды адамдарға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Бюджет қаражатын алушылардың тиiстi банктердегi немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттарына аударылатын қаражатты уақтылы, толық есепке жатқызбау, -
      лауазымды адамдарға жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      222-бап. Бюджеттiк есепке алуды жүргiзу, есептiлiктi жасау мен
               табыс ету қағидаларын бұзу
      Бюджеттiк есепке алуды жүргiзу, есептiлiктi жасау мен табыс ету қағидаларын бұзу, -
      лауазымды адамдарға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      223-бап. Бюджеттiк кредиттердi, мемлекеттiк кепiлдiктер мен
               мемлекет кепiлгерлiктерiн беру шарттары мен рәсiмдерiн
               бұзу
      Бюджеттiк кредиттердi, мемлекеттiк кепiлдiктер мен мемлекет кепiлгерлiктерiн беру шарттары мен рәсiмдерiн бұзу, -
      лауазымды адамдарға төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      224-бап. Шығындарды өтеу қағидаларын бұзу
      1. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң тегiн медициналық көмектiң кепiлдiк берілген көлемiн көрсету жөнiндегi шығындарды өтеу қағидаларын бұзуы, -
      лауазымды адамдарға жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол әрекет, -
      лауазымды адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      225-бап. Жеке тұлғалардың және лауазымды адамдардың Қазақстан
               Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық
               есептiлiк туралы заңнамасын бұзуы
      1. Жеке тұлғалардың және лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасында көзделген мiндеттердi:
      1) iрi залал келтiрмей, бухгалтерлiк есеп жүргiзуден жалтару;
      2) бұрмаланған қаржылық есептiлiк жасау, бухгалтерлiк есепте көрсетiлуге жататын деректердi жасыру, сол сияқты iрi залал келтiрмей, бухгалтерлiк құжаттаманы жою;
      3) жария ұйымның бас бухгалтерi лауазымына кәсiби бухгалтердiң сертификаты жоқ адамды тағайындау түрiнде орындамауы және (немесе) тиiсiнше орындамауы, -
      жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет, -
      екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      226-бап. Заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк
               есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасын бұзуы
      1. Заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасын:
      1) бухгалтерлiк есеп жүргiзуден жалтару, егер бұл iс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса;
      2) құрылтай құжаттарына сәйкес ұйымдардың құрылтайшыларына (қатысушыларына), тiркелу орны бойынша мемлекеттiк статистика саласындағы уәкілетті органның, мемлекеттiк бақылау және қадағалау органдарының өз құзыреттерiне сәйкес, қаржылық есептілік депозитарийіне көрiнеу дәйексіз қаржылық есептiлiктi табыс ету, қаржылық есептiлiктi табыс етуден бас тарту, белгiленген мерзiмдi бұза отырып табыс ету не оны дәлелді себепсіз табыс етпеу;
      3) бұрмаланған қаржылық есептiлiк жасау, бухгалтерлiк есепте көрсетiлуге жататын деректердi жасыру, сол сияқты бухгалтерлiк құжаттаманы жою;
      4) қаржылық есептілікке жария мүдделі ұйымның кәсіби бухгалтер болып табылмайтын бас бухгалтерінің қол қоюы түрінде жасалған бұзушылық –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне - екі жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне - бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет, -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - екі жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне - төрт жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне - мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының, инвестициялық қорлардың және Қазақстанның Даму Банкінің операцияларды бухгалтерлік есепте олардың нәтижелерін тиісті түрде көрсетпей жүргізуі –
      заңды тұлғаларға есепке алынбаған соманың жиырма пайызы, бірақ айлық есептік көрсеткіштің жүзден кем емес және төрт мыңнан аспайтын мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының, инвестициялық қорлардың және Қазақстанның Даму Банкінің қаржылық есептілікті бұрмалауға әкеп соққан, бухгалтерлiк есепті Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген талаптарды және бухгалтерлік есеп әдістерін (қағидаттарын) бұза отырып жүргізуі –
      заңды тұлғаларға тиісінше есепке алынбаған соманың бес пайызына дейінгі, бірақ айлық есептік көрсеткіштің жүзден кем емес және төрт мыңнан аспайтын мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      227-бап. Бухгалтерлiк ақпараттың құпиясын жария ету
      Коммерциялық құпия болып табылатын бухгалтерлiк ақпаратты оған рұқсаты бар адамдардың iрi зиян келтiрмей, жария етуi –
      айлық есептiк көрсеткiштiң жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      228-бап. Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен
               қаржылық есептiлiк туралы заңнамасында белгiленген
               аккредиттеу қағидаларын бұзу
      1. Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасында белгiленген аккредиттеу қағидаларын бұзу, -
      заңды тұлғаға ескерту жасауға немесе екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы бапта көзделген әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет, -
      заңды тұлғаға үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      229-бап. Инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық
               нормативтердi және (немесе) өзге де сақталуға мiндеттi
               нормалар мен лимиттердi орындамауы
      1. Инвестициялық портфельді басқарушының есептіліктегі көрсеткіштерді не пруденциялық нормативтерді және (немесе) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында айқындалған өзге де сақталуға міндетті нормалар мен лимиттерді орындау туралы мәліметтерді бұрмалауға әкеп соққан есептілікті жасауы –
      заңды тұлғаларға үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Инвестициялық портфельді басқарушының Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгiлеген пруденциялық нормативтердi және (немесе) өзге де сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi бiрнеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екі ай iшiнде екi және одан да көп) орындамауы –
      заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      230-бап. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлау туралы
               куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша
               есептер, сондай-ақ ұлттық және шетел валютасын
               репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына ықпал
               ететін мән-жайлардың пайда болуын растайтын ақпарат
               пен құжаттарды ұсыну тәртібін бұзу
      1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлау туралы куәліктер немесе валюталық мониторинг бойынша дәйексіз есептілікті беру –
      жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет –
      жеке тұлғаларға – бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне, Қазақстан Республикасының аумағында бір жылдан аса әрекет етіп жүрген резидент емес заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктеріне – қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлау туралы куәліктер немесе валюталық мониторинг бойынша есептілікті уақтылы ұсынбау -
      жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет –
      жеке тұлғаларға – бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне, Қазақстан Республикасының аумағында бір жылдан аса әрекет етіп жүрген резидент емес заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктеріне – қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Ресімделген тіркеу куәліктері, хабарлау туралы куәліктер немесе валюталық мониторинг бойынша есептілікті ұсынбау, –
      жеке тұлғаларға – қырық, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жетпіс, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне, Қазақстан Республикасының аумағында бір жылдан аса әрекет етіп жүрген резидент емес заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктеріне – жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Ұлттық және шетел валютасын репатриациялау мерзіміне және шарттарына әсер ететін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпаратты және құжаттарды уақтылы бермеу, -
      ескерту жасауға әкеп соғады.
      7. Осы баптың алтыншы бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      8. Ұлттық және шетел валютасын репатриациялау мерзіміне және шарттарына әсер ететін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпаратты және құжаттарды бермеу –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жетпіс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      231-бап. Валюта операциялары туралы хабарлау туралы куәлікті
               немесе валюта операцияларын жасауға тіркеу куәлігін
               алу үшін құжаттарды беру мерзімін бұзу
      1. Жеке және заңды тұлғалардың валюталық операциялар туралы хабарлау туралы куәлікті немесе валюталық операциялар жасауға тіркеу куәлігін алу үшін құжаттарды беру мерзімін бұзуы, -
      жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -
      жеке тұлғаларға - елу, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - сексен, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      232-бап. Аудитордың Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп
               пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасының бұзылу
               фактiсiн аудит жүргiзуге тапсырыс берушiлерден
               жасыруы
      Аудитордың тексеру жүргiзу кезiнде анықталған Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасының бұзылу фактiсiн аудит жүргiзуге тапсырыс берушiден жасыруы, -
      «аудитор» бiлiктiлiк куәлiгiнен айыра отырып, жетпіс бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      233-бап. Аудитордың және аудиторлық ұйымның дәйексіз аудиторлық
               есепті жасауы
      1. Осы Кодекстің 233-бабында көзделген жағдайды қоспағанда, аудитордың және аудиторлық ұйымның дәйексіз аудиторлық есепті жасауы -
      аудиторларға - сексен, аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензияның қолданысын тоқтата отырып не онсыз, аудиторлық ұйымға – жүз сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Аудитордың және аудиторлық ұйымның көрінеу дәйексіз аудиторлық есепті жасауы –
      біліктілік куәлігінен айыра отырып, аудиторларға - жүз он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензияның қолданысын тоқтата отырып, аудиторлық ұйымдарға – екі жүз жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, аудитор әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасаған іс-әрекет –
      біліктілік куәлігінен айыра отырып, жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, аудиторлық ұйым әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасаған іс-әрекеттер –
      аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензиядан айыра отырып екі жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      234-бап. Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы
               заңнамасын бұзу
      1. Аудиторлық ұйымның Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасында көзделмеген қызмет түрлерін жүзеге асыруы -
      жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Аудитті «Аудиторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңында тыйым салынған жағдайларда жүргізу –
      лицензияның қолданысын тоқтата отырып, заңды тұлғаларға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Аудит жүргізілуі міндетті қаржы ұйымдарына аудит жүргізу нәтижесінде анықталған Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін заңнамасын бұзушылықтар туралы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға хабарламау және аудиттелетін осы ұйымдарды хабардар етпеу –
      заңды тұлғаларға жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдардың Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес берілуі талап етілетін ақпаратты тиісті уәкілетті органдарға уақтылы табыс етпеуі немесе табыс етпеуі, сол сияқты дәйексіз мәліметтерді беруі –
      жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындар, сондай-ақ мемлекет қатысатын заңды тұлғалар болып табылатын аудиттелетін субъектілердің мемлекеттік қаржылық бақылау органдарына осы ұйымдарға аудит жүргізу нәтижесінде анықталған бюджет қаражатын, кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекет активтерін, мемлекет кепілдік берген қарыздарды пайдалану кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар туралы хабарламауы –
      бірінші басшыларға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Аудиторлық ұйымдардың уәкілетті органға біліктілік талаптарға сәйкес есептілікті және (немесе) уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша өзінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру жөніндегі ақпаратты уақтылы бермеуі немесе бермеуі –
      заңды тұлғаларға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Аудиторлық ұйымдардың қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi органға аудиторлық есептi бермеуі –
      аудиторлық қызметтi жүзеге асыруға лицензияның қолданысын тоқтата отырып не онсыз, заңды тұлғаларға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      235-бап. Аудитордың жеке мөрiн пайдалануға және сақтауға
               байланысты бұзушылықтар
      Аудитордың Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасында белгiленген жеке мөрдi тиiсiнше сақтау және пайдалану жөнiндегi талаптарды бұзуы, -
      жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      236-бап. Аудиттелетін субъектінің аудиторлық ұйымға уақтылы
               емес, дәйексіз немесе толық емес ақпарат беруі
      Аудиттелетін субъектінің аудиторлық ұйымға аудит жүргізу барысында дәйексіз аудиторлық есеп жасауға әкеп соғатын уақтылы емес, дәйексіз немесе толық емес ақпарат беруі –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма бес, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      237-бап. Мiндеттi аудит өткiзуден жалтару
      Мiндеттi аудит өткiзуден жалтару не оны жүргiзуге кедергi келтiру, -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      238-бап. Ұлттық және шетел валютасын репатриациялау талабын
               орындамау
      Уәкiлеттi банктердегi банк шоттарына:
      тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) экспортынан түсетін ұлттық және шетел валютасындағы түсiмдердi;
      резиденттiң тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) импорты үшін резидент еместiң пайдасына аударған ұлттық және шетел валютасын, резидент еместiң тауарларды жеткізу (жұмыстарды жүзеге асыру, қызметтер көрсету) бойынша мiндеттемелердi орындамауына немесе толық орындамауына байланысты қайтарылуға жататын ұлттық және шетел валютасын есепке жатқызбау түрiнде жасалған ұлттық және шетел валютасын репатриациялау талабын орындамау –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, орта кәсіпкерлік субъектілеріне, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне, коммерциялық емес ұйымдарға есепке жатқызылмаған ұлттық және шетел валютасы сомасының жиырма пайызы, бірақ екі мың айлық есептiк көрсеткіштен аспайтын мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту.
      Осы бапта көзделген құқық бұзушылықты жасағаны үшін жауаптылық репатриациялау мерзімі өткеннен кейін есепке жатқызылмаған ұлттық және шетел валютасының сомасы елу мың АҚШ долларына балама сомадан асып кеткен және егер осы іс-әрекеттерде (әрекетсіздікте) қылмыстық жазаланатын әрекет белгілері болмаған жағдайларда туындайды.
      Дара кәсіпкер болып табылмайтын жеке тұлғалар осы бапта көзделген жауаптылықта болмайды.

      239-бап. Валюта заңнамасын бұза отырып, валюталық операцияларды
               жүргізу
      1. Шетел валютасын уәкілетті банктер мен олардың айырбастау пункттері, сондай-ақ уәкілетті ұйымдардың айырбастау пункттері арқылы емес айырбастау операцияларын жүргізу, резиденттер арасында тыйым салынған валюта операцияларын жүргізу, төлемдер мен аударымдарды уәкілетті банктердегі шоттар арқылы емес жүргізу, егер мұндай талап валюта заңнамасында белгіленсе, -
      жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -
      жеке тұлғаларға – белгіленген тәртіпті бұза отырып жүргізілген операция сомасының елу, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – алпыс, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне - жүз пайызы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Уәкілетті банктер мен уәкілетті ұйымдардың айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша шетел валютасын сатып алу бағамының теңгеге сату бағамынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ауытқу шегін сақтамауы, -
      орта кәсіпкерлік субъектілеріне - екі жүз, ipi кәсіпкерлік субъектілеріне - бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      240-бап. Арнайы валюта режимін бұзу
      Арнайы валюта режимін:
      1) валюталық операцияны жүргізуге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің арнайы рұқсатын алу талабын орындамау;
      2) резиденттер алған шетел валютасын міндетті түрде сату талабын орындамау;
      3) шетел банктеріндегі шоттарды пайдалану;
      4) валюталық операцияларды жүргізу тәртібіне қойылатын талаптарды орындамау;
      5) Қазақстан Республикасының Президенті енгізген өзге де уақытша валюталық шектеулерді сақтамау бөлігінде бұзу, -
      жеке және заңды тұлғаларға арнайы валюта режимін бұза отырып жүргізген операция сомасының жүз пайызы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      241-бап. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану
      1. Инсайдерлердің бағалы қағаздармен және (немесе) туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалану, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға заңсыз беру, үшінші тұлғаларға бағалы қағаздармен және (немесе) туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу туралы инсайдерлік ақпаратқа негізделген ұсынымдарды немесе ұсыныстарды беру жөніндегі іс-әрекеті, сондай-ақ эмитенттерге инсайдерлер деп танылған заңды тұлғалардың осы эмитенттерге қатысты ақпаратты беруі жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындамауы, егер осы іc-әрекеттер ірі залал келтірмеген болса, -
      жеке тұлғаға – екі жүз, лауазымды адамға – төрт жүз, заңды тұлғаға алты жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Эмитенттердің эмитент туралы және ол шығарған (берген) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) туралы инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және пайдалануды бақылауды жүзеге асыру бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды бұзуы –
      заңды тұлғаларға алты жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      242-бап. Бағалы қағаздар нарығындағы қызметтiң жосықсыз
               жарнамасы
      Бағалы қағаздар нарығы субъектiлерiне жарнаманы жариялау кезiнде дәйексіз мәлiметтер табыс ету және тарату арқылы жасалған бағалы қағаздар нарығындағы қызметтiң жосықсыз жарнамасы,-
      жеке және заңды тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      243-бап. Бағалы қағаздар нарығы субъектісінің және өзге
               адамдардың есептемені, ақпаратты, мәліметтерді беру
               жөніндегі талаптарды бұзуы
      1. Бағалы қағаздар нарығы субъектісінің, сондай-ақ оның қатысушыларының (акционерлерінің) және (немесе) аффилиирленген тұлғаларының есептілікті, мәліметтерді және (немесе) өзге де сұратылатын ақпаратты бермеуі, сол сияқты бірнеше рет (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан көп рет) уақтылы бермеуі –
      жеке тұлғаларға – елу, заңды тұлғаларға – екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Бағалы қағаздар нарығы субъектісінің, сондай-ақ оның қатысушыларының (акционерлерінің) және (немесе) аффилиирленген тұлғаларының дәйексіз, сол сияқты толық емес есептілікті, мәліметтерді және (немесе) өзге де сұратылатын ақпаратты, оның ішінде бағалы қағаздар нарығы субъектісінің қызметін тексеру барысында беруі, -
      жеке тұлғаларға – елу, заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Бағалы қағаздар нарығы субъектiсiнiң көрiнеу жалған мәліметтерді ұсынуы, егер бұл әрекеттің қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса, –
      заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту.
      Осы баптың бірінші бөлігіндегі есептілік деп ұсынылуы эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу, эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу, эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру және (немесе) өтеу қорытындысы туралы есепті бекіту, облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметі туралы және облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамау не тиісінше орындамау туралы хабарлау, акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғаларының тізімін ұсыну; тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптарды бағалау және бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыларды ішкі бақылау мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттар мен есептілік түсініледі.

      244-бап. Бағалы қағаздарды ұстаушылар құқықтарының бұзылуы
      1. Акционерлердің акционерлiк қоғам iстерiн басқару құқықтарының, табыс бөлiгiн бөлу (дивидендтер төлеу) тәртiбiнің, бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу, қоғамның қызметi туралы ақпарат алу құқықтарының бұзылуы, сондай-ақ акционерлердiң жалпы жиналысын шақыру мен өткiзудiң Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiбiн бұзу -
      заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Облигациялар бойынша сыйақылар төлеудің және (немесе) оларды өтеудің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiбi мен шарттарын бұзу –
      заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Бағалы қағаздар эмитентінің өзі орналастырған бағалы қағаздарды сатып алудың Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы бағалы қағаздарды шығару проспектісінде белгіленген тәртібі мен шарттарын бұзуы, сондай-ақ өзі орналастырған бағалы қағаздарды сатып алуды Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы бағалы қағаздарды шығару проспектісінде белгіленген жағдайларда жүзеге асырмауы –
      заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      245-бап. Бағалы қағаздармен және (немесе) туынды қаржы
               құралдарымен мәмiлелер жасасу тәртібін, сондай-ақ
               мәмілелер жасасу шарттарын бұзу
      Бағалы қағаздармен және (немесе) туынды қаржы құралдарымен мәмiлелер жасасудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiбiн, сондай-ақ мәмілелер жасасудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шарттарын бұзу –
      жеке тұлғаларға – екі жүз, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлеріне – үш жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлеріне – төрт жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бес жүз айлық есептік көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      246-бап. Бағалы қағаздар бағаларымен айла-шарғы жасау
               мақсатында мәмiлелер жасасу
      Бағалы қағаздар бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында бағалы қағаздар нарығы субъектiлерiнің мәмiлелер жасасуы, -
      жеке тұлғаларға – екі жүз, шағын кәсiпкерлiк субъектiлеріне – үш жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлеріне – төрт жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бес жүз айлық есептік көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      247-бап. Бағалы қағаздармен мәмiлелердi тiркеу, олар бойынша
               құқықтарды есепке алу және растау тәртiбiн бұзу
      1. Бағалы қағаздар нарығы кәсiби қатысушысының бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдерi жүйесiн немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесiн жүргiзу тәртiбiн бұзуы, сол сияқты бағалы қағаздар бойынша құқықтарды растау тәртiбiн бұзуы, егер бұл әрекеттің қылмыстық жазаланатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Бағалы қағаздар нарығы кәсiби қатысушысының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген номиналды ұстау жүйесiн құрайтын құжаттар мен мәліметтерді бағалы қағаздар нарығының басқа кәсiби қатысушысына беру тәртібі мен шарттарын бұзуы –
      заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      248-бап. Эмитенттiң эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың және
               (немесе) орналастырудың шарттары мен тәртiбiн бұзуы /
      1. Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың және (немесе) орналастырудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген шарттары мен тәртiбiн, оның ішінде қаржы ұйымы болып табылмайтын эмитенттің, осы баптың екінші бөлігінде көзделген іс-әрекеттерді қоспағанда, облигациялар шығару проспектісінде белгіленген облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдалану шарттары мен тәртібін бұзуы -
      лауазымды адамдарға – үш жүз, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – төрт жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бес жүз айлық есептік көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Эмитенттің бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастырудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген шарттары мен тәртiбiн бұзуы –
      заңды тұлғаларға эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған ақша сомасының елу пайызы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      249-бап. Бағалы қағаздар нарығына кәсiби қатысушының және
               бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушының
               олардың қызметiне қойылатын Қазақстан Республикасының
               заңнамасында белгiленген талаптарды бұзуы
      Бағалы қағаздар нарығына кәсiби қатысушының және бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушының олардың қызметiне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарды бірнеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екі ай iшiнде екi және одан да көп рет) бұзуы –
      үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      250-бап. Бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты ашу бойынша
               міндетті бұзуы
      Бағалы қағаздар нарығы субъектісінің Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) қор биржасының ішкі қағидаларында айқындалған тәртібі мен шарттарында ақпаратты ашу бойынша міндетін орындамауы, сондай-ақ өз қызметі туралы толық емес немесе дәйексіз ақпаратты ұсынуы –
      жеке тұлғаларға – елу, заңды тұлғаларға – жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      251-бап. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті
               жинақтаушы зейнетақы қорларының және инвестициялық
               портфельді басқарушының бағалы қағаздар нарығы туралы
               заңнаманы бұзуы
      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорларының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының салымшылардың (алушылардың) дербес шоттарындағы зейнетақы жинақтарын есепке алу тәртiбiн бұзуы, сондай-ақ инвестициялық портфельді басқарушының кастодиан-банктермен және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорларымен, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларымен өзара қарым-қатынастардың бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамада белгiленген тәртiбiн iрi залал келтiрмей бұзуы, -
      заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті зейнетақы жинақтаушы қорының Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасын бұза отырып, мәмілелер мен операцияларды жүзеге асыруы, -
      заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      252-бап. «Инвестициялық қорлар туралы» Қазақстан Республикасы
               Заңының талаптарын бұзу
      1. Инвестициялық қордың компаниясын басқаратын акционерлiк инвестициялық қордың өзiнiң қызметi, инвестициялық қордың таза активтерiнiң құрамы мен құнын сипаттайтын көрсеткiштер туралы ақпараттың мазмұнына қойылатын «Инвестициялық қорлар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын, сондай-ақ оны жариялау және тарату тәртiбiн бұзуы –
      заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Инвестициялық қордың компаниясын басқаратын акционерлiк инвестициялық қордың дәл емес, толық емес немесе жаңылыстыратын ақпаратты таратуы немесе жариялауы –
      заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      253-бап. Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде
               белгiленген төлемдер жүргiзу бойынша шектеулердi бұзу
      Заңды тұлғалардың азаматтық-құқықтық мәмiле бойынша басқа заңды тұлғаның пайдасына бір мың айлық есептiк көрсеткiштен астам сомада қолма-қол тәртiпте төлемдi жүзеге асыруы, -
      төлемдi жүзеге асырушы заңды тұлғаға төлем сомасының бес пайызы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      254-бап. Мемлекеттiк мекеменiң және оралымды басқару
               құқығындағы мемлекеттiк кәсiпорынның (қазыналық
               кәсiпорынның) лауазымды адамдарының мемлекеттiк бюджет
               қаражаты есебiнен ақшалай мiндеттемелердi қабылдау
               жөнiндегi заңсыз іс-әрекеттерi
      1. Мемлекеттiк мекеменiң немесе оралымды басқару құқығындағы мемлекеттiк кәсiпорынның (қазыналық кәсiпорынның) лауазымды адамдарының мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ақшалай мiндеттемелердi азаматтық-құқықтық мәмiлелердi заңнамада белгiленген тiркеусiз және (немесе) уәкiлеттi орган бекiткен сметалар сомасынан тыс қабылдау жөнiндегi, мемлекеттiк мекеменiң немесе оралымды басқару құқығындағы мемлекеттiк кәсiпорынның (қазыналық кәсiпорынның) мiндеттемелерi бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе тиiстi жергiлiктi атқарушы органның жауаптылығына әкеп соққан заңсыз әрекеттерi, -
      елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      255-бап. Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы
               заңнамасын бұзу
      1. Тауар биржасы қызметкерлерінің биржалық мәмілелерге қатысуы -
      жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Тауар биржасының сауда қызметін және биржалық сауданы ұйымдастырумен тікелей байланысты емес өзге де қызметті жүзеге асыруы –
      бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген тауарларды тауар биржаларынан тыс өткізу –
      жеке тұлғаларға - жетпіс, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Биржалық брокерлердің және (немесе) биржалық дилерлердің әрбір клиент бойынша жеке жасалатын биржалық мәмілелердің есебін жүргізу және осы мәмілелер туралы мәліметтерді мәміле жасалған күннен бастап бес жыл ішінде сақтау жөніндегі талаптарды сақтамауы –
      сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

16-тарау. Салық салу саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

      256-бап. Салық органында тіркеу есебiне қою мерзiмiнiң бұзылуы
      1. Салық органында тiркелу есебiне қою туралы, дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың тіркелу есебі туралы, жекелеген қызмет түрлері бойынша тіркелу есебі туралы салықтық өтініш берудiң Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген мерзiмдерiн бұзу –
      ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет –
      жеке тұлғаларға – сегiз, жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жетпіс айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Салық төлеушiнiң қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы салық өтінішін берудiң Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген мерзiмiн бұзуы, -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне есепке қойылмаған кезең үшiн салық салынатын айналым сомасының – он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – он бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады

      257-бап. Арнаулы салық режимiн қолданған кезде қызметтi заңсыз
               жүзеге асыру
      1. Арнаулы салық режимiн қолдану Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде осы режим үшiн көзделген шарттарды бұза отырып жүзеге асыру, -
      ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Дара кәсiпкердiң патент құнының есеп-қисап не салық есептілігін ұсынуды тоқтата тұру (ұзарту, қайта жаңарту) туралы салық өтінішін беру мерзiмiн бұзуы –
      ескерту жасауға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет –
      он бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      258-бап. Салық органының салық есептілігін табыс етуді тоқтата
               тұру туралы шешімінің қолданысы кезеңінде қызметті
               жүзеге асыру
      1. Салық органының салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру туралы шешімінің қолданысы кезеңінде тұлғалардың қызметті жүзеге асыруы –
      ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет –
      жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – қырық, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қырық бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      259-бап. Салық есептiлiгiн, сондай-ақ шартты банк салымына
               байланысты құжаттарды табыс етпеу
      1. Салық төлеушінің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген мерзімде салық органына салық есептілігін табыс етпеуі –
      ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Осы баптың үшінші бөлігінде көрсетілген әрекетті қоспағанда, осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет –
      жеке тұлғаларға – он бес, жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қырық бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Мониторинг бойынша есептілікті Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген мерзімде табыс етпеуді білдіретін, осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет –
      мониторинг жүргізілуге жататын ірі салық төлеушілерге - бес жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Салық агентінің шартты банк салымы туралы шартты табыс салығын шартты банк салымы арқылы төлеген жағдайда салық органына табыс етпеуі не уақтылы табыс етпеуі –
      жеке нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде Қазақстан Республикасындағы қызметін тұрақты мекеме, филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаларға - жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде Қазақстан Республикасындағы қызметін тұрақты мекеме, филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаларға – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде Қазақстан Республикасындағы қызметін тұрақты мекеме, филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаларға – елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Салық төлеушінің салық органына жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген, Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес салық салынуға жататын резидент емес заңды тұлға пайдасының немесе пайдасының бір бөлігінің сомасын айқындау үшін қажетті құжаттарды табыс етпеуі, -
      жеке тұлғаларға – жүз, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне - жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне - бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      260-бап. Мәмілелер мониторингі бойынша есептілікті, сондай-ақ
               трансферттік баға белгілеу кезінде бақылауды жүзеге
               асыру үшін қажетті құжаттарды табыс етпеу
      1. Салық төлеушінің Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасында белгіленген мерзімде салық органына мәмілелер мониторингі бойынша есептілікті табыс етпеуі, сондай-ақ салық төлеушiнiң трансферттік баға белгілеу кезінде бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды (оның iшiнде электрондық түрдегi) уәкiлеттi орган белгiлеген мерзiмде табыс етпеуi не оны табыс етуден бас тартуы –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне үш жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Мәмілелер мониторингі бойынша есептіліктің деректері мен тексеру барысында алынған деректер арасында тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 2 000 еселенген мөлшерінен асатын алшақтықтарды анықтау –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік) –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жүз жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне - жеті жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      261-бап. Келеңсіз себептермен мемлекеттік қызметтен босатылған
               адамдардың, сол сияқты аталған адамдардың жұбайының
               (зайыбының) қаржылық бақылау шараларын бұзуы
      1. Келеңсіз себептермен мемлекеттік қызметтен босатылған адамдардың мемлекеттік қызметтен босатылғаннан кейін үш жыл бойы жыл сайын, сол сияқты аталған адамдардың жұбайының (зайыбының) кірістер, мүлік туралы декларацияларды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнамада көзделген басқа да мәліметтерді бермеуі, уақтылы бермеуі немесе толық емес, дәйексіз декларацияларды беруі, -
      жеке тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жылдың ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -
      жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Тұлға қосымша салық есептілігін және (немесе) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес хабарлама бойынша қосымша салық есептілігін табыс ету арқылы бұзушылықты жойған жағдайда, осы бапта көзделген әкімшілік жауапқа тартылуға жатпайды.

      262-бап. Салық салу объектiлерiн жасыру
      1. Салық төлеушiнiң салық салу объектiлерiн жасыруы, -
      жеке тұлғаларға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға, орта кәсіпкерлік субъектілеріне, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жасырылған салық салу объектiсi бойынша төленуге жататын салық және басқа да мiндеттi төлемдер сомасының жүз елу пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік),-
      жеке тұлғаларға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға, орта кәсіпкерлік субъектілеріне, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жасырылған салық салу объектiсi бойынша төленуге жататын салық және басқа да мiндеттi төлемдер сомасының екі жүз пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Осы баптың бірінші бөлігінің мақсаттары үшін салық төлеушінің кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына импортталған тауарларды есепке қабылдамауы да салық салу объектiлерiн жасыру деп түсініледі.

      263-бап. Есепке алу құжаттамаларының болмауы және салық есебін
               жүргізуді бұзу
      1. Салық төлеушіде есепке алу құжаттамасының болмауы және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген есепке алу құжаттамасын жасау және сақтау жөніндегі талаптардың орындалмауы, -
      ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жетпіс бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлген қызметтердi) есепке алу және сату жөнiндегi операциялардың есепке алу құжаттамасында көрсетiлмеуi, -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – есепке алынбаған тауарлар (жұмыстар, көрсетiлген қызметтер) құнының үш, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бес, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне - он пайызы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту.
      Салық төлеушіде есепке алу құжаттамасының болмауы деп бухгалтерлік құжаттаманың және (немесе) салық нысандарының, салықтық есепке алу саясаты құжаттарының, салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді айқындау үшін, сондай-ақ салық міндеттемелерін есептеу үшін негіз болып табылатын өзге де құжаттардың болмауы түсініледі.

      264-бап. Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi
               төлемдердiң есебіне жатқызылған (есептелген) сомасын
               төлеуден жалтару
      Касса бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы салық органы өкімінің қолданысы кезеңінде берешек болған жағдайда, салық төлеушiнiң үшiншi тұлғалармен өзара есеп айырысуды жүзеге асыруы арқылы салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң есебіне жатқызылған (есептелген) сомасын төлеуден жалтаруы, егер бұл әрекетте қылмыстық жаза қолданатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      жеке тұлғаларға – жүргізілген есеп айырысу сомасының он бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - он бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – елу пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      265-бап. Салықтың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi
               төлемдердiң сомасын кемiтiп көрсету/
      1. Салықтың және басқа да міндетті төлемдердің сомасын декларацияда, есепте, тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініште кемітіп көрсету, егер осы iс-әрекетте қылмыстық жазаланатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      жеке тұлғаларға - салықтың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң есептелген сомасының он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне - елу пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Салық төлеушiнiң ағымдағы төлемдер сомасын есепте кемітіп көрсетуi, егер осы iс-әрекетте қылмыстық жазаланатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - ағымдағы төлемдердiң кемiтiп көрсетiлген сомасының отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне - елу пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Салық кезеңi үшiн iс жүзiнде есептелген корпоративтік табыс салығы сомасының салық кезеңi iшiнде есептелген аванстық төлемдер сомасынан жиырма пайыз мөлшерінде асып түсуi, егер осы iс-әрекетте қылмыстық жазаланатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      ic жүзiндегi салықтың асып түскен сомасының қырық пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Бюджетпен патент негiзiнде есеп айырысуды жүргiзетiн ауыл шаруашылығы өнiмiн өндiрушi заңды тұлғаның патент құнының есебiне кiретiн салық сомасын кемiтiп көрсетуi, егер осы iс-әрекетте қылмыстық жазаланатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      патент құнының есебi кезiнде азайтылмай, кемiтiп көрсетiлген салық сомасының отыз пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескертулер.
      1. Осы баптың бірінші бөлігінің мақсаттары үшін қосылған құн салығының есепке жазылған сомасы бойынша әкімшілік жаза сомасын айқындау кезінде салық кезеңі үшін қосылған құн салығын төлеудің белгіленген мерзімі күніне салық төлеушінің жеке шоты бойынша қосылған құн салығының артық төленген сомасы есепке алынады.
      Бір салық кезеңінен артық кезеңге салықтық тексеру болған жағдайда, әрбір келесі салық кезеңі үшін төлемнің белгіленген мерзімі күніне жеке шот бойынша артық төленген сома осы салықтық тексеруге енгізілген алдыңғы салық кезеңдері үшін қосылған құн салығының есепке жазылған және (немесе) азайтылған сомасын есепке ала отырып айқындалады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінің мақсаттары үшін, егер тұлға тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініште жанама салықтардың сомаларын төмендеткені үшін әкімшілік жауаптылыққа тартылуға тиіс болған жағдайда, мұндай тұлға импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларацияда жанама салықтардың көрсетілген сомаларын төмендеткені үшін бөлек әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды.
      3. Осы баптың үшінші бөлігіндегі мақсаттар үшін, салық кезеңі ішінде Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес ұсынылуға жататын корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдердің есептерін ұсынбаған жағдайда да, тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылмауы тиіс. Бұл ретте, аванстық төлемдердің есептелген сомасы нөлге теңестіріледі.
      4. Осы баптың үшінші бөлігінің мақсаты үшін асып түсуді айқындау кезінде Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 335-бабының 3-тармағына және (немесе) 338-бабының 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес пайдалы қазбаларды өндіру салығына жүргізілген түзетуге байланысты түзілген асып түсу есепке алынбайды.

      266-бап. Салық агентiнiң салықтарды ұстап қалу және
               (немесе) аудару жөнiндегi мiндеттердi орындамауы
      1. Салық агентінің ұстап қалуға және (немесе) бюджетке аударуға жататын салық сомаларын Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мерзімде ұстап қалмауы немесе толық ұстап қалмауы -
      жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – салық және басқа да мiндеттi төлемдердiң ұсталмаған сомасының жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне - елу пайызы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Салық агентінің бюджетке аударуға жататын ұстап қалған салық сомаларын Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мерзімде аудармауы немесе толық аудармауы –
      жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – он, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Адам салық агенті өз бетінше анықтаған және қосымша салық есептілігінде көрсетілген салықтардың ұсталған (ұсталуға тиіс) сомалары бойынша, оларды салық органына қосымша салық есептілігін табыс еткен күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей бюджетке аударған жағдайда осы бапта көзделген әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды.

      267-бап. Жалған шот-фактура жазып беру
      Салық төлеушiнiң жалған шот-фактура жазып беруi, -
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне - шот-фактураға енгiзiлген қосылған құн салығы сомасының отыз бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екi жүз пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінде тұрмаған салық төлеушi, сол сияқты жұмыстар орындауды, қызметтер көрсетудi, тауарлар жөнелтудi нақты жүргiзбеген тұлға жазған және қосылған құн салығы сомасын қамтитын шот-фактура жалған шот-фактура деп танылады.

      268-бап. Биоотынды, этил спирті мен алкоголь өнімін қоспағанда,
               мұнай өнімдері мен акцизделетін тауарлардың жекелеген
               түрлерін өндіру және олардың айналымын мемлекеттік
               реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының
               заңнамасын бұзу
      1. Биоотынды, этил спирті мен алкоголь өнімін қоспағанда, ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу, акцизделетін тауарларды декларациялау қағидаларын бұзу, сол сияқты биоотынды, этил спирті мен алкоголь өнімін қоспағанда, ілеспе жүкқұжаттарды, сондай-ақ акцизделетін тауарлардың өндірілуі мен айналымы бойынша декларацияларды табыс етпеу не уақтылы табыс етпеу -
      жеке тұлғаларға – жиырма, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – қырық бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне - жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      жеке тұлғаларға – елу, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жетпіс бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне - екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Қазақстан Республикасының темекі бұйымдарының өндірілуі мен айналымын мемлекеттік реттеу саласындағы заңнамасын:
      уәкілетті органға темекі бұйымдарының өндірілуі мен оның айналымы саласындағы мәліметтерді беруден бас тарту немесе дәйексіз ақпарат беру, сол сияқты өндіріс паспортына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы ақпаратты жазбаша түрде күнтізбелік отыз күн ішінде бермеу;
      темекі бұйымдарын лицензияда көрсетілген мекенжайдан басқа орында, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін жабдықтарда өндіру;
      лицензия берілген күннен бастап бір жыл ішінде темекі бұйымдарын өндіру бойынша қызметті жүзеге асырмау түрінде бұзу –
      тиісті қызмет түріне арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұрып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне - жеті жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      тиісті қызмет түріне арналған лицензиядан айыра отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне - тоғыз жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Биоотынды, этил спирті мен алкоголь өнімін қоспағанда, мұнай
      өнімдері мен акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін өндіру және олардың айналымы шарттарын:
      этилдендiрiлген бензиннiң және (немесе) кондициялық емес мұнай өнiмдерiн айналымы, сондай-ақ оларды жеке және (немесе) заңды тұлғалардың одан әрі өңдемей сақтауы;
      өндірушілерді қоспағанда, тұлғалардың мұнай өнімдерін мұнай өнімдері базаларынан, автожанармай құю станцияларынан тыс орындарда өткізуі;
      мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерінің ілеспе жүкқұжаттарынсыз айналымы;
      есепке алу бақылау аспаптарына салынған пломбаларды алып тастау;
      темекі бұйымдарының Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген ең төменгі бағалардан төмен бағаларда айналымда болуы (экспорттан басқа);
      мұнай өнiмдерiн жылжымалы үлгiдегi жанармай құю станцияларынан дала жұмыстарындағы ауыл шаруашылығы техникасы шоғырланған орындардағы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерден тыс орындарда өткізу;
      құрамында металл қосындылары бар (дизель отыны үшін статикаға қарсы қосындылардан басқа, темір, марганец, қорғасын және басқалары) мұнай өнімдерін жеке және (немесе) заңды тұлғалардың айналымға салуы;
      мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін мұнай өнімдерін өндірушілердің есепке алатын бақылау аспаптарынсыз (ЕБА) не ЕБА-дан өткізбей өндіруі, жөнелтуі және (немесе) сатуы;
      мұнай өнімдерін кейіннен сату және (немесе) сақтау мақсатында мұнай базаларының, резервуардың меншік иелерінің бір уақытта екі және одан да көп жеке (немесе) заңды тұлғаларға жалға беруі;
      мұнай өнімдерін өндірушілерден және мұнай жеткізушілерден сатып алатын мұнай өнімдерін көтерме саудамен жеткізушілердің мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізбейтіндерге немесе түпкі емес тұтынушыларға өткізуі;
      әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың тікелей нысанасы болған мұнай өнімдері және (немесе) құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған табыстарын тәркілей отырып, жеке тұлғаларға – жүз елу, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – сегіз жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Осы баптың бесінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың тікелей нысанасы болған мұнай өнімдері және (немесе) құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған табыстарын тәркілей отырып, жеке тұлғаларға – екі жүз, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – төрт жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      269-бап. Қазақстан Республикасының этил спирті мен алкоголь
               өнімін өндіру және (немесе) олардың айналымы
               саласындағы заңнамасын бұзу
      1. Этил спиртін және (немесе) алкоголь өнімін декларациялау қағидаларын, этил спирті және (немесе) алкоголь өніміне ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу қағидаларын бұзу, сол сияқты этил спиртін және (немесе) алкоголь өнімін өндіру және олардың айналымы бойынша декларацияларды, сондай-ақ этил спиртіне және (немесе) алкоголь өніміне ілеспе жүкқұжаттарды табыс етпеу не уақтылы табыс етпеу, -
      жеке тұлғаларға – жиырма, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -
      жеке тұлғаларға – елу, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жетпіс, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Этил спиртінің және (немесе) алкоголь өнімінің айналымы қағидаларын:
      1) алкоголь өнімін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленбеген орындарда сақтау және өткізу;
      2) лицензияда көрсетілмеген мекенжай бойынша этил спиртінің және (немесе) алкоголь өнімінің айналымы (экспорттан басқа);
      3) алкоголь өнімін аралас полимер ыдыстармен, оның ішінде полиэтиленмен қапталған картон ораммен және картон қорабына салынған фольгаланған полиэтилен пакетімен өткізу, сол сияқты тұрқы бұзылған ыдыспен, анық сынған белгiлерi бар, тығыны бүлінген шөлмектермен бөлшек саудада өткізу;
      4) алкоголь өнімін (шарап материалдарынан, сырадан және күштілігі он екі пайызға жетпейтін градусы төмен ликер-арақ өнімдерінен басқа) қаңылтыр ыдыспен, заттаңбасы жоқ шөлмектермен және пластикалық ыдыстармен сату;
      5) алкоголь өнімінің Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген ең төменгі бағадан төмен бағамен айналымда болуы (экспорттан басқа);
      6) екі және одан да көп лицензиаттың бір мекенжай бойынша, сол бір стационарлық үй-жайларда, этил спиртін (оның ішінде мұнай өнімдеріне қоспа ретіндегі денатуратталған этил спиртін (этанолды) және (немесе) алкоголь өнімін сақтауы және өткізуі;
      7) шыққан жері белгісіз, сәйкестік сертификаты (және белгісі) жоқ, жарамдылық мерзімі өткен, сондай-ақ ілеспе жүкқұжаттарынсыз этил спиртін және (немесе) алкоголь өнімін сақтау, өткізу және (немесе) тасымалдау түрінде бұзу –
      жеке тұлғаларға - құқық бұзушылықтың тікелей нысанасы болған акцизделетін тауарларға акциз ставкасының бес жүз пайызы мөлшерінде, алкоголь өнімін кейіннен жойып, құқық бұзушылық жасаудың тікелей нысанасы болған акцизделетін тауарлар және (немесе) құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған табыстарын тәркілей отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – алты жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      жеке тұлғаларға - құқық бұзушылықтың тікелей нысанасы болған акцизделетін тауарларға акциз ставкасының сегіз жүз пайызы мөлшерінде, алкоголь өнімін кейіннен жойып, құқық бұзушылық жасаудың тікелей нысанасы болған акцизделетін тауарлар және (немесе) құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған табыстарын тәркілей отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – сегіз жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Этил спиртін және (немесе) алкоголь өнімін өндіру қағидаларын:
      1) уәкілетті органға этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру және олардың айналымы саласындағы мәліметтерді беруден бас тарту немесе дәйексіз ақпарат беру, сол сияқты өндіріс паспортына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы ақпаратты жазбаша түрде күнтізбелік отыз күн ішінде бермеу;
      2) этил спиртін спирт өлшеуіш аппараттарымен жабдықтамай не өндіру көлемдері туралы ақпаратты уәкілетті органға автоматты түрде беруді жүзеге асырмайтын спирт өлшеуіш аппараттарымен өндіру;
      3) этил спиртін ақаулы, сол сияқты есептегі нормативтен тыс ауытқулары бар спирт өлшеуіш аппараттарымен өндіру;
      4) спирт өлшеуіш аппараттарын және фланецтік қосындыларды пломбасыз пайдалану немесе уәкілетті органдар салған пломбаларды этил спиртін өндіру кезінде алып тастау;
      5) ауыз су қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмеген кезде алкоголь өнімін (шарап материалынан басқа) суды кондициялауға арналған жабдықпен жарақтандырмай өндіру;
      6) алкоголь өнімін (қос тотықты көміртекпен қаныққан және шарап материалынан басқа) есепке алатын бақылаушы аспаптармен жабдықтамай не өндіру көлемдері туралы ақпаратты уәкілетті органға автоматты түрде беруді жүзеге асырмайтын есепке алатын бақылаушы аспаптармен өндіру;
      7) алкоголь өнімін (қос тотықты көміртекпен қаныққан және шарап материалынан басқа) ақаулы, сол сияқты есептегі нормативтен тыс ауытқулары бар есепке алатын бақылаушы аспаптармен өндіру;
      8) есепке алатын бақылаушы аспаптарын (қос тотықты көміртекпен қаныққан және шарап материалынан басқа) және фланецтік қосындыларды пломбасыз пайдалану немесе уәкілетті органдар салған пломбаларды алкоголь өнімін өндіру кезінде алып тастау;
      9) екі және одан да көп лицензиаттың сол бір мекенжай бойынша, бір стационарлық үй-жайларда, сол бір жабдықта этил спиртін (оның ішінде мұнай өнімдеріне қоспа ретіндегі денатуратталған этил спиртін (этанолды) және (немесе) алкоголь өнімін өндіру және сақтау түрінде бұзу –
      тиісті қызмет түріне арналған лицензияның қолданысын тоқтата отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз отыз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне - жеті жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Осы баптың бесінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      тиісті қызмет түріне арналған лицензиядан айыра отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне - тоғыз жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Этил спиртін және (немесе) алкоголь өнімін өндірудің және олардың айналымының шарттарын:
      1) осындай қызмет бойынша лицензия қолданысы тоқтатыла тұрған кезеңде қызметті жүзеге асыру;
      2) тағамдық емес шикізаттан өндірілген этил спиртінен, сол сияқты денатуратталған этил спиртінен (этанолдан) алкоголь өнімін өндіру түрінде бұзу –
      тиісті қызмет түріне арналған лицензиядан айыруға әкеп соғады.
      8. Балалар мекемелерiнде, білім беру ұйымдарында және оларға жүз метр радиуста іргелес жатқан аумақтарда алкоголь өнімін өткізу –
      тиісті қызмет түріне арналған лицензиядан айыруға әкеп соғады.

      270-бап. Акцизделетін тауарларды акциздік таңбалармен және
               (немесе) есепке алу-бақылау таңбаларымен таңбалау
               тәртібі мен қағидаларын бұзу
      1. Өндірушінің немесе импорттаушының акциздік таңбалармен және (немесе) есепке алу-бақылау таңбаларымен таңбалауға жататын акцизделетін тауарларды таңбалау қағидаларын бұзуы -
      тиісті қызмет түріне арналған лицензияның қолданысын тоқтата отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне - бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Акциздік және (немесе) есепке алу-бақылау таңбаларымен таңбалануға жататын акцизделетін тауарларды акциздік және (немесе) есепке алу-бақылау таңбаларсыз, сол сияқты белгіленбеген үлгідегі және (немесе) сәйкестендіруге келмейтін таңбалармен сақтау, өткізу және (немесе) тасымалдау түріндегі айналымы –
      жеке тұлғаларға құқық бұзушылықтың тікелей нысанасы болған акцизделетін тауарларға акциз ставкасының бес жүз пайызы мөлшерінде, құқық бұзушылықтың тікелей нысанасы болған акцизделетін тауарлары және (немесе) құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған табыстарын тәркілей отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      271-бап. Кассалық-бақылау машиналарын қолдану тәртiбiн бұзу
      1. Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақша арқылы сауда операцияларын жүргізгенде, жұмыстар орындағанда, қызметтер көрсеткенде ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде кассалық-бақылау машиналарын қолданбау, сондай-ақ ақаулы немесе пайдаланылу орны бойынша салық органында есепте тұрмаған кассалық-бақылау машиналарын қолдану, —
      ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер (әрекетсіздік), -
      жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Кассалық-бақылау машинасының чегін немесе тауарлық чекті бермеу не кассалық-бақылау машинасының чегін немесе тауарлық чекті тауарға немесе қызметке төленген сомадан артық немесе кем сомаға беру, -
      жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Кассалық-бақылау машинасының тіркеу деректеріне өзгерістер енгізу, қолма-қол ақша есебі кітабын немесе тауарлық чек кітабын ауыстыру (қалпына келтіру) үшін, сондай-ақ салық органының пломбасын бұзбай жөндеу мүмкін емес кассалық-бақылау машинасының техникалық ақауы кезінде салық өтінішін беру мерзімін бұзу, -
      жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Кассалық-бақылау машинасының бақылау чегінде мына деректемелердің бірін немесе бірнешеуін:
      1) салық төлеушінің атауы;
      2) сәйкестендіру нөмірі;
      3) кассалық-бақылау машинасының зауыттық нөмірі;
      4) кассалық-бақылау машинасының салық органындағы тіркеу нөмірі;
      5) чектің реттік нөмірі;
      6) тауарды сатып алу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету күні мен уақытын;
      7) тауардың, жұмыстың, қызметтің бағасын және (немесе) сатып алу сомасын;
      8) фискалдық белгіні көрсетпеу не компьютерлік жүйелердің бақылау чегінде (банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар қолданатын компьютерлік жүйелерді қоспағанда) осы бөліктің 1)-7) тармақшаларында көрсетілген бір немесе бірнеше деректемелерді көрсетпеу, -
      жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Кассалық-бақылау машинасын пайдалану кезінде қолма-қол ақшаны есепке алу кітабын толтырмау не ауысымдық есеп көрсеткіштерінің тиісті күнге қолма-қол ақша есебі кітабының деректерімен сәйкес келмеуі не қате енгізілген соманы жою немесе сатылған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін қолма-қол ақшаны қайтару операцияларын кассалық-бақылау машинасында жүзеге асыру кезінде қолма-қол ақша есебі кітабында жазбау, -
      жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Кассаның ағымдағы жай-күйі туралы есеп көрсеткіштерінің салықтық тексеру барысында анықталған, қолма-қол ақшаны есепке алу кітабында көрсетілген тауарларды сатуға, жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге байланысты емес қолма-қол ақшаны қабылдау және беру сомасы ескеріле отырып, фискалдық есепті алған сәтте кассадағы қолма-қол ақшаның сомасына сәйкес келмеуі, -
      жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      8. Ауысымдық есепті, қолма-қол ақшаның есебі кітабын, тауарлық чекті, кассалық-бақылау машинасын тіркеу карточкасын, жою немесе қайтару чегін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген жою немесе қайтару операциясы жүргізілген бақылау чегін сақтау мерзімін бұзу, -
      жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      9. Қате енгізілген соманы жою немесе сатылған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін қолма-қол ақшаны қайтару операцияларын сатылған тауарларға, орындалған жұмыстарға, көрсетілген қызметтерге бақылау чегінің түпнұсқасынсыз кассалық-бақылау машинасында жүргізу, -
      жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      10. Салық органының пломбасының бүтіндігін бұзбай жою мүмкін емес кассалық-бақылау машинасының техникалық ақауы жойылғаннан кейін пломба орнату үшін кассалық-бақылау машинасын салық органына табыс ету мерзімін бұзу, -
      жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      272-бап. Банктердiң және банк операцияларының жекелеген
               түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың салық заңнамасында
               белгiленген мiндеттердi орындамауы
      1. Банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың салық заңдарында белгiленген мiндеттердi:
      1) салық органдарының салық төлеушiге - заңды тұлғаға, резидент еместі қоса алғанда, оның құрылымдық бөлімшелеріне, дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғаға, шетелдікке немесе азаматтығы жоқ адамға хабарламалардың кепілді жеткізілімін қамтамасыз ететін ақпараттық-коммуникациялық желі бойынша жіберу арқылы банк шотын ашқаны туралы ол ашылғаннан кейінгі күннен бір жұмыс күнінен кешіктірмей не хабарламаны қағаз жеткізгіште жіберген кезде – үш жұмыс күні ішінде хабарламау;
      2) клиенттердің төлем құжаттарындағы (вексельді және банктің қолма-қол ақша қабылдауы және беруі жүргізілетін төлем құжаттарын қоспағанда) сәйкестендіру нөмірінсіз банк шоттары бойынша операциялар жүргiзу;
      3) салық төлеушiнің салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу тапсырмасын, салықты, басқа да міндетті төлемдерді, өсiмақылар мен айыппұлдар өндіріп алу туралы салық органының инкассолық өкімдерін салық төлеушінің не салық органының нұсқауын алған күннен кейінгі бір операциялық күннен кешіктірмей, бірінші кезекте орындамауы;
      4) дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, заңды тұлға, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі, қызметін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғаның банк шоттарында (корреспонденттікті қоспағанда) сондай өкімде көрсетілген салық берешегі сомасының шегінде шығыс операцияларын салық органдарының өкімі бойынша тоқтатпау;
      5) есептік тоқсан ішінде шартты банк салымында орналастырылған ақшаның қозғалысы туралы есепті ақшаның осындай қозғалысы бар болған кезде уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша салық органына Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мерзім ішінде табыс етпеуі,
      6) өз клиентіне оның осы банкте ашқан банк шотына салық қызметі органдары салық төлеушінің банк шоттары бойынша инкассолық өкімдері немесе шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдері қойылған болса, жаңа банк шотын ашу;
      7) әрекетсіз салық төлеушіге банк шотын ашу, -
      банктің Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген міндеттерді орындамаған кезеңі ішінде салық төлеушiлердiң банк шоттары бойынша жасалған шығыс операциялары сомасының бес пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың шартты банк салымы туралы шарттар бойынша орналастырылған салықтар төлемдерінiң сомасын аудармауы немесе уақтылы аудармауы, -
      шартты банк салымында орналастырылған, аударылмаған немесе уақтылы аударылмаған салық төлемі сомасының елу пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың салық заңнамасында белгіленген міндеттерді:
      салық органдарының салық төлеушi заңды тұлғаға, резидент еместі қоса алғанда, оның құрылымдық бөлімшелеріне, дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғаға, шетелдікке немесе азаматтығы жоқ адамға хабарламалардың кепілдік берілген жеткізілімін қамтамасыз ететін ақпараттық-коммуникациялық желі бойынша жіберу арқылы банк шотын жабу туралы ол ашылғаннан кейінгі күннен бір жұмыс күнінен кешіктірмей не хабарламаны қағаз жеткізгіште жіберген кезде - үш жұмыс күні ішінде хабарламау;
      салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу, әлеуметтік аударымдарды, міндетті зейнетақы жарналарын аудару төлем құжаттарын дұрыс көрсетілмеген сәйкестендіру нөмірімен қабылдау;
      көлік құралына салықты төлеу төлем құжаттарын көлік құралының дұрыс көрсетілмеген сәйкестендіру нөмірімен қабылдау;
      уәкілетті органның дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғаға немесе заңды тұлғаға берiлген кредит (қарыз) бойынша сыйақы түріндегі кірісті мойындауды тоқтату кезінде сыйақы есептеуді тоқтата тұруы туралы есептiк салық кезеңiнен кейiнгi жылдың 31 наурызынан кешiктiрмей хабардар етпеуі;
      салық сомасын және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, міндетті зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдарды аудармау (есептемеу), уақытында аудармау (есептемеу) не банкке немесе бюджет жүйесінің кассалық орындауын жүзеге асыратын басқа ұйымға салық сомасын және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, өсімақыларды, айыппұлдарды аудару кезінде банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның кінәсінен төлем құжатындағы деректемелерді толтыру кезінде қателік жіберу;
      дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат ретінде тіркеу есебінде тұрған тексерілетін жеке тұлғаның немесе заңды тұлғаның ақшасының болуын және банк шоттары бойынша жасалатын операцияларын тексеруге салық қызметі органдарының лауазымды адамын жібермеу;
      дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлға немесе заңды тұлға болып табылатын қарыз алушының берiлген кредиттер (қарыздар) бойынша мiндеттемелерiн есептен шығарған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде міндеттемелерді есептен шығарудан қарыз алушы салық төлеушіде кіріс пайда болғаны туралы салық органын хабардар етпеуі;
      салық қызметі органының сұрау салуын алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы мен қозғалысы туралы мәліметтерді табыс етпеу, -
      отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      273-бап. Банк операциялары туралы көрiнеу жалған мәлiметтер
               табыс ету
      Банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың заңды немесе жеке тұлғалардың банк шоттары бойынша операциялар туралы көрiнеу жалған мәлiметтер табыс етуi, сол сияқты осы банктiң iс жүзiндегi қаржылық жай-күйiмен көрiнеу қамтамасыз етiлмеген кепілгерліктер, кепiлдiктер және өзге де мiндеттемелер беруi, егер бұл iс-әрекеттер жеке немесе заңды тұлғаға не мемлекетке iрi залал келтiрмесе, -
      елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту.
      Құқық бұзушылық жасалған кездегi екі мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнен асатын сома - жеке тұлғаға келтiрiлген, жиырма мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнен асатын сома заңды тұлғаға келтiрiлген залалдың iрi мөлшерi деп танылады.

      274-бап. Кеден одағында тауарлардың экспорты мен импорты,
               жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезінде салық
               төлеушілердің Қазақстан Республикасының салық
               заңнамасында белгіленген міндеттерді орындамауы,
               сондай-ақ тұлғалардың Қазақстан Республикасының
               заңнамасында белгіленген талаптарды орындамауы
      1. Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мерзімде жанама салықтарды төлемеу, толық төлемеу не уақытында төлемеу, -
      жеке тұлғаларға орындалмаған салық міндеттемесі сомасынан жиырма пайызы, бірақ кемінде он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, жекеше нотариустарға, адвокаттарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – орындалмаған салық міндеттемесі сомасынан отыз пайызы, бірақ кемінде жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектілеріне орындалмаған салық міндеттемесі сомасынан қырық пайызы, бірақ кемінде отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне - орындалмаған салық міндеттемесі сомасынан елу пайызы, бірақ кемінде екі жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Салық төлеушінің салық органына Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген қайта өңдеу өнімдерін әкелу (әкету) туралы міндеттемелерді табыс етпеуі және оларды орындамауы –
      жеке тұлғаларға – елу, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екi жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Салық органдарын мынадай жағдайларда:
      әкелінген тауарлардың қасиеттері мен сипаттарын өзгертпей кейіннен Қазақстан Республикасының аумағынан әкетілетін тауарларды Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына уақытша әкелу кезінде;
      әкетілген тауарлардың қасиеттері мен сипаттарын өзгертпей кейіннен Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін тауарларды Қазақстан Республикасының аумағынан Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағына уақытша әкету кезінде хабардар етпеу не уақтылы хабардар етпеу –
      жеке тұлғаларға – елу, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екi жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Қазақстан Республикасының аумағынан кеден одағына мүше мемлекеттің аумағына әкетілген, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағына кеден одағына мүше мемлекеттің аумағынан әкелінген алыс-беріс шикізатын Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген өңдеу мерзімдерін бұзу –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – есептелген салық сомасынан он бес пайыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу пайыз мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Көрме-жәрмеңкелік сауданы ұйымдастырушының осындай сауданы өткізу туралы хабардар етпеуі не уақтылы хабардар етпеуі –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Ұйымдастырушының көрме-жәрмеңкелiк сауданы ұйымдастыру тәртібін бұзуы –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз жиырма бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кеден одағына мүше мемлекеттің аумағынан әкелінген акцизделетін тауарларды алған күні туралы хабарлама табыс етуге міндетті тұлғалардың орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша салық органдарына осындай хабарламаны табыс етпеуі –
      жеке тұлғаларға – жүз, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Осы баптың бірінші бөлігінің мақсаты үшін, егер тұлға кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына импортталған тауарларды есепке қабылдамағаны үшін осы Кодекстің 259-бабында көзделген әкімшілік жауапқа тартылуы тиіс болған жағдайда, осы тұлға осы баптың бірінші бөлігінде көзделген әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды.

      275-бап. Салық қызметi органдары мен олардың лауазымды
               адамдарының заңды талаптарын орындамау
      1. Салық төлеушiнiң салық қызметi органдары мен олардың лауазымды адамдарының заңды талаптарын орындамауы, -
      сегiз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер (әрекетсіздік), -
      он бec айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Салық төлеушi кәсiпкерлiк қызмет үшiн пайдаланатын аумаққа немесе үй-жайға (тұрғын үй-жайдан басқа) салық тексеруiн жүргiзушi салық қызметi органы лауазымды адамының келiп кiруiне заңсыз кедергi келтiру, -
      қырық бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер (әрекетсіздік), -
      алпыс айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

17-тарау. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру
саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

      276-бап. Электр желілерінде қуат коэффициентінің нормативтік мәндерін сақтамау және энергия тұтыну нормативтерінен асып түсу
      1. Электр желілерінде қуат коэффициентінің нормативтік мәндерін сақтамау, –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Энергия тұтыну нормативтерінен асып түсу, –
      құқық бұзушылық болған, бірақ бір жылдан аспайтын кезеңде бекітілген нормативтерден тыс пайдаланылған энергетикалық ресурстар құнынан шағын кәсіпкерлік субъектілеріне - үш, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне - бес, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – он бес пайыз мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет, –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет, –
      құқық бұзушылық болған, бірақ бір жылдан аспайтын кезеңде бекітілген нормативтерден тыс пайдаланылған энергетикалық ресурстар құнынан шағын кәсіпкерлік субъектілеріне - бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне - он, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз пайыз мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту.
      Энергетикалық ресурстардың құны құқық бұзушылық анықталған сәттегі нарықтық баға негізінде айқындалады.

      277-бап. Энергетика ресурстарын, суды өндіру және беру кезінде олардың тікелей жоғалуын болдырмау жөніндегі міндеттерді орындамау
      1. Жабдықтың, арматураның ақаулығына, құбырларды жылу оқшаулауынсыз пайдалануға немесе энергия тұтынатын жабдықтың жұмыс режимін сақтамауға байланысты энергетика ресурстарын, суды өндіру және беру кезінде олардың тікелей жоғалуын болдырмау жөніндегі міндеттерді орындамау, -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет, –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қырық, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      278-бап. Энергетикалық ресурстарды есепке алудың тиісті
               аспаптарымен және жылу тұтынуды реттеудің
               автоматтандырылған жүйелерімен жарақтандырылмаған
               энергетикалық ресурстарды тұтынатын жаңа объектілерді
               пайдалануға қабылдау
      1. Энергетикалық ресурстарды есепке алудың тиісті аспаптарымен және жылу тұтынуды реттеудің автоматтандырылған жүйелерімен жарақтандырылмаған энергетикалық ресурстарды тұтынатын жаңа объектілерді пайдалануға қабылдау, –
      лауазымды адамдарға – жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет, –
      лауазымды адамдарға – елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту.
      1. Осы бапта лауазымды адамдар деп объектіні пайдалануға беру туралы актіге қол қойған адамдарды түсіну керек.
      2. Лауазымды адамдар жылу тұтынуды реттеудің автоматтандырылған жүйелерімен жарақтандырылмаған және жылу энергиясын сағатына орта есеппен 50 кВт-тан аз тұтынатын (жылу энергиясы, жылыту, желдету, кондиционерлеу және ыстық сумен қамтамасыз ету шығыстарын қоса алғанда) жаңа объектілерді пайдалануға беру жағдайларында осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген құқық бұзушылықтар үшін жауапты болмайды.

      279-бап. Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілерінің
               энергетикалық ресурстардың және судың тұтыну көлемін
               өнімнің, үйлердің, құрылыстар мен ғимараттардың алаңы
               бірлігіне энергия аудиті қорытындылары бойынша
               белгіленген шамаға дейін міндетті түрде жыл сайын
               төмендету туралы талапты бұзуы
      1. Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілерінің энергия аудитінен өткеннен кейін бес жылдың ішінде энергетикалық ресурстардың және судың тұтыну көлемін өнімнің, үйлердің, құрылыстар мен ғимараттардың алаңы бірлігіне энергия аудиті қорытындылары бойынша белгіленген шамаға дейін міндетті түрде жыл сайын төмендету туралы талапты бұзуы, –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер, –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қырық, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      280-бап. Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілерінің
               міндетті энергия аудитінен өтуден жалтаруы не оны
               жүргізуге кедергі келтіруі
      1. Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілерінің міндетті энергия аудитінен өтуден жалтаруы не оны жүргізуге кедергі келтіруі, –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет, –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      281-бап. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру
               саласындағы өнімді өндіру, сату және пайдалану бойынша
               шектеулерді бұзу
      1. Жарық беру мақсатында ауыспалы ток тізбектерінде пайдаланылуы мүмкін қуаты 25 Вт және одан да жоғары электр қыздыру шамдарын өндіру және сату, –
      жарық беру мақсатында ауыспалы ток тізбектерінде пайдаланылуы мүмкін қуаты 25 Вт және одан да жоғары электр қыздыру шамдарын тәркілей отырып, жеке тұлғаларға – он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қырық, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Кеден одағының техникалық регламентіне сәйкес техникалық құжаттамасында және заттаңбаларында энергия тиімділігінің сыныбы мен сипаттамалары туралы ақпарат қамтылмаған энергия тұтынатын құрылғыларды өндіру және (немесе) өткізу, -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – алты, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет, -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – алты, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он екі, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      282-бап. Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілерінің
               энергия менеджменті жүйесін жасау, енгізу және жұмысын
               ұйымдастыру жөніндегі міндетті орындамауы
      1. Энергетикалық ресурстарды жылына мың бес жүз және одан көп тонна шартты отын көлемінде тұтынатын Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілерінің энергия менеджменті бойынша халықаралық стандарттың талаптарына сәйкес энергия менеджменті жүйесін жасау, енгізу және жұмысын ұйымдастыру жөніндегі міндеттерді орындамауы, –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – он, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет, –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      283-бап. Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу және энергия
               тиімділігін арттыру туралы заңнамасында белгіленген
               энергия аудитін жүргізу тәртібін, энергия үнемдеу және
               энергия тиімділігі сараптамасын жүргізу тәртібін
               сақтамау
      1. Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы заңнамасында белгіленген энергия аудитін жүргізу тәртібін, энергия үнемдеу және энергия тиімділігі сараптамасын жүргізу тәртібін сақтамау, –
      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – он, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет, -
      аккредиттеу туралы куәлігінің қолданысын тоқтата отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

18-тарау. Өнеркәсіп, жылу, электр және атом энергиясын
пайдалану саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

      284-бап. Жарылғыш материалдарды, радиоактивтi және өзге де экологиялық жағынан қауiптi заттарды пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптарын бұзу
      1. Осы Кодекстің 405-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, жарылғыш материалдарды, пиротехникалық заттарды, радиоактивтi, бактериологиялық, химиялық және қадағалау органдарының бақылауындағы өнеркәсiп салалары мен объектiлердегi өзге де экологиялық қауiптi заттар мен қалдықтарды өндiру, сақтау, көму, жою, пайдалану, кәдеге асыру, тасымалдау немесе өзгедей айналысу талаптарын бұзу, егер осы әрекеттің қылмыстық жазаланатын белгілері болмаса, -
      жеке тұлғаларға - он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне - жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы Кодекстің 405-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, арнаулы ядролық емес материалдарды және ядролық қызметке қатысы бар қосарлы мақсаттағы бұйымдарды өндiрудiң, сақтаудың, көмудiң, пайдаланудың, кәдеге асырудың, тасымалдаудың немесе өзге де айналысудың белгiленген қағидаларын бұзу, -
      жеке тұлғаларға - жиырма, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне - алпыс, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне - екi жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      285-бап. Жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу жөнiндегi талаптарды бұзу
      Өнеркәсiп, тау-кен және құрылыс жұмыстары салаларында не төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi органдардың және басқа да мемлекеттiк қадағалау органының бақылауындағы объектiлерде жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу жөнiнде белгiленген талаптарды бұзу, -
      жеке тұлғаларға - он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Салу, реконструкциялау, жаңғырту, қауіпті өндірістік объектілерді жою жобаларын әзірлеу кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұзу, -
      жеке тұлғаларға - жиырма, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне - қырық бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жетпіс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Қауіпті өндірістік объектілердегі авария, тосын оқиға фактілерін жасыру, -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайта жасалған әрекет, -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - екі жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      286-бап. Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік
               саласындағы заңнамасын аттестатталған ұйымдардың бұзуы
      1. Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамасын аттестатталған ұйымдардың:
      1) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жүргізілген сараптама нәтижелері бойынша сараптама объектісінің сәйкестігі (сәйкессіздігі) туралы толық емес және (немесе) дәйексіз ақпараты бар сараптық қорытындыны беру;
      2) өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейтін өнеркәсіптік қауіпсіздік декларацияларын әзірлеу;
      3) қауіпті өндірістік объектілерде сапасыз авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу түріндегі бұзу, -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне - он, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін қайта жасалған әрекет, -
      аттестаттан айыра отырып, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне - жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қырық, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      287-бап. Электр станциялары мен желілерін техникалық
               пайдаланудың, электр станциялары мен жылу желілерінің
               жылу-механикалық жабдықтарын пайдалану кезінде
               қауіпсіздік техникасының, тұтынушылардың электр
               қондырғыларын техникалық пайдаланудың бекітілген
               қағидаларын бұзу, сондай-ақ энергия тұтынудың
               белгіленген режимдерін бұзу
      Авария, қоршаған ортаның ластануы, өрт қатерін тудыратын немесе қызмет көрсетушi персоналдың өмiрiне қауiптi жай-күйге әкеп соқтыратын электр станциялары мен желілерін техникалық пайдаланудың, электр станциялары мен жылу желілерінің жылу-механикалық жабдықтарын пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасының, тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдаланудың бекітілген қағидаларын бұзу, сондай-ақ басқа да энергия тұтынушыларды шектеуге және (немесе) одан ажыратуға әкеп соқтырған энергия тұтынудың белгiленген режимдерiн бұзу, -
      жеке тұлғаларға – он бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      288-бап. Дайын болу паспортын алу мерзімін бұзу
      1. Энергия өндіруші, энергия беруші ұйымдардың күзгі-қысқы жағдайларда жұмыс істеуі үшін дайын болу паспортын алу мерзімін бұзуы, -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет, -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      289-бап. Электр желiлерiн бүлдiру
      1. Кернеуі 1000 вольтқа дейінгі электр желiлерiн (әуе электр беру желiлерiн, жерасты және суасты кәбіл желiлерiн, трансформаторлық және өзгертушi қосалқы станцияларды, бөлiп таратқыш құрылғылар мен ауыстырып қосқыш пункттерді) бүлдiру -
      жеке тұлғаларға – сегіз, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне - елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Кернеуі 1000 вольттан асатын электр желiлерiн (әуе электр беру желiлерiн, жерасты және суасты кәбіл желiлерiн, трансформаторлық және өзгертушi қосалқы станцияларды, бөлiп таратқыш құрылғылар мен ауыстырып қосқыш пункттерді) бүлдiру -
      жеке тұлғаларға – он бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне - жетпіс бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, тұтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз етуде iркілiс туғызған және залал келтiрген, сол сияқты бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет -
      жеке тұлғаларға – он бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жетпіс бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне - жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген, тұтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз етуде iркілiс туғызған және залал келтiрген, сол сияқты бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -
      жеке тұлғаларға – отыз, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – тоқсан, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      290-бап. Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия
               көздерін пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасын
               бұзу
      1. Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасында белгіленген тиісті білікті энергия өндіруші ұйымдар өндіретін электр энергиясын сатып алу міндетін орындамау және (немесе) тиісінше орындамау, -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – мың бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілерін электр немесе жылу желілеріне қосудың ең жақын нүктесін анықтаудың және оларды қосудың тәртібі мен мерзімін бұзу түрінде жасалған Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасын бұзу, -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – мың бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік шара қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер, -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      291-бап. Жылу желiлерiн бүлдiру
      Жылу желiлерiн (құбырлар мен олардың конструкцияларын, арналарды, жылу камераларын, сорап станцияларын) бүлдiру, егер бұл әрекет адамдардың денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтiрудiң нақты қатерiне соқтырмаса, -
      жеке тұлғаларға – он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      292-бап. Электр мен жылу желiлерi жолдарының, газбен жабдықтау
               жүйелері объектілерінің күзет аймақтарында жұмыстар
               жүргiзу
      Қарамағында электр немесе жылу желiлерi не газбен жабдықтау жүйелерінің объектілері бар ұйымдардың келiсiмiнсiз, электр мен жылу желiлерi жолдарының, газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің күзет аймақтарында құрылыс, монтаждау, жер қазу, тиеу-түсiру жұмыстарын, ұңғымалар мен шурфтардың құрылысына байланысты iздестiру жұмыстарын жүргiзу, алаңдарды, автомобиль көлiгi тұрақтарын жайластыру, базарларды орналастыру, материалдарды қоймаға жинау, қоршаулар мен дуалдар соғу, күйдiргiш коррозиялы заттар мен жанар-жағармай материалдарын шығарып тастау мен төгу, –
      жеке тұлғаларға – он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      293-бап. Газ пайдалану жөніндегі талаптарды, газбен жабдықтау
               жүйелері объектілерін пайдаланудың қауіпсіздігін бұзу
      1. Тұтынушылардың Қазақстан Республикасының газ және газбен жабдықтау туралы заңнамасында белгіленген тұрмыстық және коммуналдық-тұрмыстық газ тұтыну жүйелерін және газ жабдықтарын пайдалану қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды бұзуы, –
      жеке тұлғаларға – жеті, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекеттер, –
      жеке тұлғаларға – он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Газ тұтыну жүйесіне тауарлық немесе сұйытылған мұнай газын беруді өз бетінше қайта қосу –
      жеке тұлғаларға – он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Тұтынушылардың Қазақстан Республикасының газ және газбен жабдықтау туралы заңнамасында белгіленген тұрмыстық және коммуналдық-тұрмыстық газ тұтыну жүйелерін және газ жабдықтарын пайдалануды қоспағанда, газбен жабдықтау жүйелері объектілерін пайдалану қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды бұзуы, –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Осы баптың төртiншi бөлiгiнде көзделген әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекеттер, –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      294-бап. Резервтiк отын шаруашылығының дайындығын қамтамасыз
               етуге шаралар қолданбау
      Өнеркәсіптік және (немесе) коммуналдық-тұрмыстық тұтынушылар үшiн көзделген резервтiк отын шаруашылығының жұмысқа дайындығын қамтамасыз ету шараларын қолданбау немесе өнеркәсіптік және (немесе) коммуналдық-тұрмыстық тұтынушылардың газ тұтыну жүйелерін резервке қойылған отын түрлерiмен жұмыс iстеуге дайын болмауы, -
      ескерту жасауға немесе жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      295-бап. Мұнай-газ құбырлары мен олардың жабдықтарын зақымдау
      1. Мұнай-газ құбырлары мен олардың жабдықтарын зақымдау немесе аспаптарды заңсыз орнату, ауыстыру, желіге қосу, сондай-ақ оларды пайдалану қағидаларын аварияға себеп болуы мүмкін өзге де бұзушылықтар, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жазаланатын әрекет белгілері болмаса -
      жеке тұлғаларға - он бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қырық, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер, -
      жеке тұлғаларға - жиырма бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қырық бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      296-бап. Құрылыс және жөндеу жұмыстарын жүргiзу кезiнде
               аумақтарды бүлдiру
      Тиiстi рұқсатсыз аулаларды, көшелер мен алаңдарды қазу, оларға құрылыс материалдарын үйiп тастау, қазылған жердi, сондай-ақ құрылыс алаңдарын құрылыс пен жөндеу аяқталғаннан кейiн тәртiпке келтiруге шаралар қолданбау, -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне - жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

19-тарау. Ғарыш қызметі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

      297-бап. Қазақстан Республикасының ғарыш қызметі саласындағы
               заңнамасын бұзу
      1. Қазақстан Республикасының ғарыш қызметі саласындағы заңнамасын:
      1) ғарыш қызметі саласындағы салалық сараптаманың оң қорытындысы жоқ ғарыш қызметі саласындағы жобаны іске асыру;
      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің ғарыш объектісін ұшыру туралы оң шешімінсіз ғарыш объектісін Қазақстан Республикасының аумағынан ұшыру, сондай-ақ оны ғарыш қызметіне қазақстандық қатысушы жүзеге асырған жағдайда, одан тыс жерде ұшыру;
      3) ғарыш объектісін мемлекеттік тіркеуден жалтару,
      4) адамдардың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндіру;
      5) қоршаған ортаға жағымсыз әсер ету үшін ғарыш техникасы және (немесе) аспан денелерін пайдалану;
      6) ғарыш кеңістігін ластау бойынша халықаралық нормалар мен стандарттарды бұзу түрінде жасалған бұзу, –
      ғарыш кеңістігін пайдалану аясындағы қызметті жүзеге асыру құқығына арналған лицензияның қолданысын алты айға тоқтата отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - елу, лауазымды адамдарға – жүз, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз жетпіс бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік) –
      лицензиядан айыруға әкеп соғады.

      298-бап. Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ ғарыш
               кеңістігінде ғарыш жүйелерін жасау және оны пайдалану
               (қолдану)қағидаларын бұзу
      Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ ғарыш кеңістігінде пайдаланушы персоналға, халыққа, ғарыш жүйесіне, түйіндес объектілерге, қоршаған ортаға және жер айналасы кеңістігіне нәтижелері өндірістік қызметтің қауіпті және зиянды факторларының ықтимал шекті мәнін асыруға әкеп соққан ғарыш жүйесін пайдалануда байқалған ғарыш жүйелерін жасау және оны пайдалану (қолдану),
      ғарыш кеңістігін пайдалану аясындағы қызметті жүзеге асыру құқығына арналған лицензияның қолданысын алты айға тоқтата отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - отыз, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соққан бұзушылықтарды ғарыш кеңістігін пайдалану аясындағы қызметті жүзеге асыру құқығына арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру мерзімі аяқталғаннан кейін жоймау -
      лицензиядан айыруға әкеп соғады.

20-тарау. Сәулет-құрылыс саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

      299-бап. Сәулет-құрылыс қызметi саласында заңнама мен мемлекеттiк нормативтердiң талаптарын бұза отырып, жобалау алдындағы, iздестiру, жобалау, құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау, құрылыс материалдарын, бөлшектерi мен құрастырмаларын шығару мен қолдану
      1. Сәулет-құрылыс қызметi саласында заңнама талаптарын бұза отырып, жобалау алдындағы, iздестiру, жобалау, құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау, құрылыс материалдарын, бөлшектерi мен құрастырмаларын шығару, қолдану, -
      лауазымды адамдарға – қырық, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      қызметтiң тиiстi түрiне берiлген лицензиядан айыра отырып, лауазымды адамдарға – жетпіс, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – төрт жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – тоғыз жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      300-бап. Құрылыс-монтаждау және жөндеу-қалпына келтiру
               жұмыстарын жүргiзу кезiнде бекiтiлген құрылыс
               нормаларының және жобалау құжаттарының талаптарын
               бұзу
      1. Құрылыс-монтаждау және жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу кезiнде ғимараттардың, құрылыстардың, олардың бөлiктерiнiң немесе жекелеген құрастырмалы элементтерiнiң пайдаланылу сапасын нашарлатуға, берiктiгiн, орнықтылығын төмендетуге әкеп соқтыратын бекiтiлген құрылыс нормаларының және жобалау құжаттарының талаптарын бұзу, -
      лицензияның қолданысын тоқтата отырып, лауазымды адамдарға – жиырма, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Ғимараттардың айлық есептiк көрсеткiштiң, құрылыстардың, олардың бөлiктерiнiң немесе жекелеген құрастырмалы элементтерiнiң берiктiгiн, орнықтылығын жоғалтуға әкеп соқтыратын осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көрсетiлген iс-әрекеттердi жасау, -
      қызметтiң тиiстi түрiне берiлген лицензиядан айыра отырып, лауазымды адамдарға – жиырма бес, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – төрт жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – сегіз жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      301-бап. Белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау
               құжаттамасынсыз объектiлердi тұрғызу және
               реконструкциялау кезiнде құрылыс, құрылыс-монтаждау,
               жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу
      1. Белгiленген тәртiпте бекiтiлген жобалау құжаттамасынсыз объектiлердi тұрғызу және реконструкциялау кезiнде құрылыс, құрылыс-монтаждау, жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу, -
      жүргiзiлiп жатқан жұмыстарды тоқтата тұрып, лауазымды адамдарға – жиырма, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет, -
      лицензиядан айыра отырып және жүргiзiлiп жатқан жұмыстарды тоқтата тұрып, лауазымды адамдарға – жиырма, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – төрт жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – алты жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      302-бап. Объектiлердi тұрғызу және реконструкциялау, құрылыс
               материалдарын, бұйымдар мен құрастырмалар дайындау
               бойынша құрылыс-монтаждау, жөндеу-қалпына келтiру
               жұмыстарын жүргiзу кезiнде нормативтiк құжаттарда
               көзделген атқарушы техникалық құжаттамаларды ресiмдеу
               қағидаларын бұзу
      Объектiлердi тұрғызу және реконструкциялау, құрылыс материалдарын, бұйымдар мен құрастырмалар дайындау бойынша құрылыс-монтаждау, жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу кезiнде нормативтiк құжаттарда көзделген атқарушы техникалық құжаттамаларды ресiмдеу қағидаларын бұзу, -
      ескерту жасауға немесе лауазымды адамдарға – он, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      303-бап. Объектілерді және олардың кешендерін жобалау (жобалау-
               сметалық) құжаттамасынсыз не белгiленген тәртiппен
               сараптамадан өткiзiлмеген жобалау (жобалау-сметалық)
               құжаттамасы бойынша салу (реконструкциялау, қалпына
               келтіру, кеңейту, техникалық қайта жарақтандыру,
               жаңғырту, күрделi жөндеу)
      1. Объектілерді және олардың кешендерін сараптама жүргізу талап етілетін, жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасынсыз не белгiленген тәртiппен сараптамадан өткiзiлмеген жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасы бойынша салу (реконструкциялау, қалпына келтіру, кеңейту, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделi жөндеу) –
      жеке тұлғаларға – алпыс, лауазымды адамдарға – сексен, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз тоқсан, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет, сол сияқты осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соққан бұзушылықты жоймау –
      жұмыстарды тоқтата тұрып, жеке тұлғаларға – сексен, лауазымды адамдарға – жүз, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жүз елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      304-бап. Сараптамалық жұмыстарды және инжинирингтiк қызметтер
               көрсетудi жүзеге асырған кезде Қазақстан
               Республикасының заңнамасын бұзу
      1. Авторлық қадағалаудың орындалған (орындалатын) құрылыс-монтаждау жұмыстарының бекітілген жобалық шешімдерге сәйкес келмеуіне жол беруі –
      жеке тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Тұрғызылып жатқан не тұрғызылған объектілердің орнықтылығын, сенімділігі мен беріктігін қамтамасыз етпейтін жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасына немесе жобалау үшін қажетті бастапқы рұқсат беру құжаттарынсыз сараптаманың (сараптамалық бағалаудың) оң қорытындысын беру –
      жеке тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Техникалық қадағалаудың орындалған жұмыстардың сапасын, мерзімін, қабылдануын және объектінің пайдалануға берілуін қоса алғанда, жобаны іске асыру сатысында бұзушылықтарға жол беруі –
      жеке тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың бірінші, екінші және үшінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік) –
      сараптамалық жұмыстарды және инжинирингтік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру құқығына берілген сарапшы аттестатынан айыра отырып, жеке тұлғаларға екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      305-бап. Объектiлер мен кешендердi пайдалануға берудiң
               белгiленген тәртiбiн бұзу
      Сәулет-құрылыс қызметi саласындағы мемлекеттiк нормативтер талаптарын бұза отырып, объектiлер мен кешендердi пайдалануға берудiң белгiленген тәртiбiн бұзу -
      жеке тұлғаларға, лауазымды адамдарға - он бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      306-бап. Заңсыз құрылыс
      Өндiрiстiк, тұрғын, шаруашылық, гидротехникалық (су шаруашылығы) немесе тұрмыстық объектiлердi жерге тиісті құқықсыз заңсыз салу –
      қызметін немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұрып, жеке тұлғаларға - он бес, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне - елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      307-бап. Қазақстан Республикасының тұрғын үй құрылысына үлестік
               қатысу туралы заңнамалық актісінің талаптарын бұзу
      1. Құрылыс салушының, жобалау компаниясының Қазақстан Республикасының тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заңнамалық актісінің құрылыс салушы, жобалау компаниясы туралы және құрылыс объектісі туралы ақпараттың мазмұнына қоятын талаптарын, сондай-ақ оны тарату тәртібін бұзуы не құрылыс салушының, жобалау компаниясының дәл емес, толық емес немесе жаңылыстыратын ақпаратты таратуы –
      заңды тұлғаларға үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органына құрылыс салушының, жобалау компаниясының Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген мәліметтер мен есептілікті табыс етпеуі не олардың дәйексіз мәліметтер мен есептілікті табыс етуі –
      заңды тұлғаларға үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, құрылыс салушы әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасаған іс-әрекеттер (әрекетсіздік) –
      заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, жобалау компаниясы әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасаған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), сол сияқты осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жауапқа тартуға әкеп соққан бұзушылықтарды жоймау –
      үлескерлердің ақшасын тарту есебінен тұрғын жайлар құрылысын ұйымдастыру жөніндегі қызметке лицензияның қолданылуын үш айға дейінгі мерзімге тоқтата тұруға әкеп соғады.

      308-бап. Құрылысты техникалық және авторлық қадағалаумен қатар
               жүргізбей жүзеге асыру
      Құрылысты техникалық және авторлық қадағалауларды қатар жүргізбей жүзеге асыру –
      жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға – сексен, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жүз,орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне– жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      309-бап. Үй-жайларды заңсыз қайта жабдықтау және қайта
               жоспарлау
      1. Бар ғимараттардағы үй-жайларды және тұрғын емес үй-жайларды сәулет-құрылыс жобасынсыз және сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдардың құрылымдық бөлімшелерінің тиісті шешімінсіз заңсыз қайта жабдықтау және қайта жоспарлау, -
      жеке тұлғаларға - он, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Ғимарат берiктiгiнiң және орнықтылығының толық жойылуына (қирауына) әкеп соққан немесе әкеп соғуы мүмкiн нақ сол iс-әрекеттер, -
      жеке тұлғаларға - жиырма бес, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - алпыс, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескертулер.
      1. Ғимараттар, құрылғылар, құрылыстар, олардың бөлiктерi немесе жекелеген құрастырма элементтерi берiктiгiнiң, орнықтылығының, сенiмдiлiгiнiң кемiп кетуiне және жойылуына, тұрғызылатын объектiлердi пайдалану сапасының нашарлауына, қоршаған ортаға керi әсер етуiне әкеп соғатын аумақтағы қала құрылысын салу кезiнде аумақты игеру, объектiлердi және кешендердi жобалау, салу, реконструкциялау, қалпына келтiру, жаңғырту, күрделi жөндеу және абаттандыру кезiндегі техникалық регламенттерді қоспағанда, құрылыс нормалары мен қағидаларының мiндеттi талаптарының сақталмауы, сондай-ақ объектiлер құрылысының және оларды пайдалануға қабылдаудың белгiленген ұйымдастыру-құқықтық тәртiбiн бұзатын iс-әрекеттер құрылыс саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық деп түсініледі.
      2. Материалдың, құрастырманың, бұйымдарының, олардың түйiскен тораптарының ғимараттың және құрылыстың негiз болатын топырақ қабатының бүлiнбей төтеп беру қабiлетi, ауыртпалық пен әсердің есептік мәні берiктiк деп түсініледі.
      3. Ғимараттың, құрылыстың есептiк – әсерлер ету мен ауыртпалық түсуіне орай орнықты тепе-теңдiк күйiн сақтауы орнықтылық деп түсініледі.
      4. Ғимараттың, құрылыстың, оның инженерлiк жүйелерiнiң, салмақ түсетін және қоршау құрастырмаларының нормаланатын көрсеткiштер мәндерiмен айқындалған мiндеттердi атқару қабiлетi сенiмдiлiк деп түсініледі.
      5. Ғимараттар мен құрылыстар салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, техникалық қайта жарақтандыруға, күрделi жөндеуге және жұмыстардың басқа да түрлерiне арналған жобалау алдындағы (құрылысқа инвестиция негiздемелерi, техникалық-экономикалық негiздемелер) және жобалау құжаттары (жоба, жұмыстық жоба және жобалардың басқа да түрлерi) бойынша жүргiзiлетiн жұмыстар жобалау жұмыстары деп түсініледі.

      310-бап. Белгiленген тәртiппен пайдалануға енгiзiлмеген
               объектiлер мен кешендердi пайдалану
      Құрылысы аяқталған, бiрақ белгiленген тәртiппен пайдалануға енгiзiлмеген объектiлердi, кешендердi немесе олардың жекелеген бөлiктерiн пайдалану (тұру, қызмет көрсету, кiрiс алу мақсатында өнiм өндiру) -
      жеке тұлғаларға - он, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

21-тарау. Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды
пайдалану Саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

      311-бап. Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi санитариялық- эпидемиологиялық және экологиялық талаптарды бұзу
      1. Осы баптың 405-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, қоршаған ортаны қорғау жөнiндегі санитариялық-эпидемиологиялық және экологиялық талаптарды, сондай-ақ гигиеналық нормативтердi бұзу -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - он, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне - жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне қоршаған ортаға келтiрген зиян сомасы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Лауазымды адамдардың қоршаған ортаны қорғау жөнiндегі санитариялық-эпидемиологиялық және экологиялық талаптардың белгіленген нормаларын арттыруға немесе төмендетуге нұсқау немесе рұқсат беруi -
      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      312-бап. Өндiрiстiк экологиялық бақылауды жүргiзу талаптарын
               бұзу
      Өндiрiстiк экологиялық бақылауды жүргiзу талаптарын бұзу -
      жеке тұлғаларға - жиырма бес, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне - алпыс, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      313-бап. Экологиялық рұқсатта көрсетілген табиғат пайдалану
               шарттарын орындамау
      1. Экологиялық рұқсатта көрсетілген табиғат пайдалану шарттарын орындамау -
      лауазымды адамдарға - он бес, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне - отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер -
      лауазымды адамдарға - отыз, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне - алпыс, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Халықтың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігіне қатер төндірумен қоршаған ортаға аса ірі нұқсан келтірумен ұштасқан, осы баптың бірінші бөлігінде жасалған іс-әрекеттер -
      экологиялық рұқсат етілген әрекеті тоқтатыла тұрып не онсыз лауазымды адамдарға – отыз, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне алпыс, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Жеке және заңды тұлғалардың экологиялық рұқсат етілген әрекетін тоқтата тұру жөніндегі бұзушылықты белгіленген мерзімде жоймау –
      экологиялық рұқсаттан айыруға әкеп соғады.
      Ескерту: Егер табиғат пайдаланушыға экологиялық рұқсат бірнеше өндірістік объектілерге берілген жағдайда, экологиялық рұқсаттың қолданылуы табиғат пайдаланушының табиғат пайдалану шарттарын орындамауға жол берген объектісі бойынша жойылады.

      314-бап. Ластаушы заттардың өндiрiстiк нормадан тыс тасталуы
               мен шығарылуы, қалдықтарды орналастыру туралы
               хабарламау
      Қоршаған ортаны қорғауды және табиғат қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық заңдарының орындалуын мемлекеттiк бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын органдарға ластаушы заттардың өндiрiстiк нормадан тыс тасталуы мен шығарылуы, қалдықтарды орналастыру және қоршаған ортаға басқа да зиянды апаттық әсерi туралы хабарламау немесе бұрмаланған ақпарат беру -
      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      315-бап. Қоршаған ортаға экологиялық рұқсатта белгiленген
               эмиссиялар нормативтерiнiң асып кетуi не экологиялық
               рұқсаттың болмауы
      Қоршаған ортаға жобалау құжаттамасынсыз және (немесе) экологиялық рұқсатта белгiленген эмиссиялар нормативтерiнiң асып кетуi не экологиялық рұқсаттың болмауы, егер бұл iс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      жеке тұлғаларға - он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне эмиссиялар көлемiн асырып жiбергенi үшiн қоршаған ортаға эмиссиялар үшiн төлем мөлшерлемесінің бiр мың процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      316-бап. Парниктік газдар шығарындыларына квотаның белгіленген
               көлемінен асып түсу
      Парниктік газдар шығарындыларына квотаның белгіленген көлемінен асып кету -
      заңды тұлғаларға басқа табиғат пайдаланушылардан сатып алынған квоталардың бірліктерімен және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жобаларды іске асыру нәтижесінде алынған көміртегі бірліктерімен өтелмеген, квотаның белгіленген көлемінен асатын әрбір бірлігі үшін он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      317-бап. Аккредиттелген тәуелсіз ұйымдардың парниктік газдарды
               түгендеу, верификация және валидация (детерминация)
               туралы дәйексіз деректерді ұсынуы
      Аккредиттелген тәуелсіз ұйымдардың парниктік газдарды түгендеу, верификация және валидация (детерминация) туралы дәйексіз деректерді ұсынуы -
      аккредиттеу туралы куәліктің қолданысы тоқтатыла тұрып,шағын кәсіпкерлік субъектілеріне- жүз елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      318-бап. Атмосфераға шығарылған қалдықтарды тазалауға және
               сарқынды суларды ағызуға арналған жабдықтарды
               пайдалану қағидаларын бұзу, сондай-ақ жабдықтарды
               пайдаланбау
      Атмосфераға шығарылған қалдықтарды тазалауға және сарқынды суларды ағызуға арналған жабдықтарды пайдалану қағидаларын бұзу, сондай-ақ жабдықтарды пайдаланбау, -
      жеке тұлғаларға - он,шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдарға – қырық, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жетпіс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      319-бап. Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы мiндеттi түрде
               өткiзу туралы заңнама талаптарын орындамау
      Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы мiндеттi түрде өткiзу туралы заңнама талаптарын немесе мемлекеттiк экологиялық сараптаманың қорытындысында көрсетілген талаптарды орындамау, сол сияқты мемлекеттiк экологиялық сараптамадан өткiзiлмеген жобалар мен бағдарламаларды қаржыландыру -
      жеке тұлғаларға - он, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      320-бап. Шығарындыларындағы ластаушы заттар нормативтерден асып
               кететiн көлiк және басқа да жылжымалы құралдарды
               шығару
      1. Шығарындыларындағы ластаушы заттар, сондай-ақ олардың жұмыс iстеуi кезiнде шығатын шудың деңгейi белгiленген нормативтерден асып кететiн автомобильдердi, ұшақтарды, кемелердi және басқа да жылжымалы құралдарды және қондырғыларды пайдалануға шығару -
      лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қырық, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет,
      қызметiн тоқтата тұрып немесе оған тыйым салып не онсыз лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – қырық, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – сексен, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      321-бап. Шығарындыларында ластаушы заттар нормативтен асып
               кететiн автомотокөлiктер мен басқа да жылжымалы
               құралдарды пайдалану
      1. Шығарындыларында ластаушы заттар, сондай-ақ жұмыс iстеуi кезiнде шығаратын шудың деңгейi белгiленген нормативтерден асатын автомотокөлiктердi және басқа да жылжымалы құралдар мен қондырғыларды жеке тұлғалардың пайдалануы -
      жеке тұлғаларға ескерту жасауға немесе екi айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер -
      жеке тұлғаларға бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      322-бап. Атмосфералық ауаны қорғау жөнiндегi заңнаманы бұзу
      1. Атмосфералық ауаны қорғау жөнiндегi талаптарға сәйкес келмейтiн жаңа және реконструкцияланған кәсiпорындарды, құрылыстарды және басқа да объектiлердi пайдалануға қабылдау -
      отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Атмосфералық ауаны қорғау жөнiндегi талаптарға сәйкес келмейтiн жаңа және реконструкцияланған кәсiпорындарды, құрылыстарды және басқа да объектiлердi пайдалану -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – алпыс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      323-бап. Өндiрiстiк және тұрмыстық қалдықтарды жинау мен жағу
               кезiнде атмосфералық ауаны қорғау және өрт
               қауiпсiздiгi жөнiндегi талаптарды сақтамау
      Өндiрiстiк және тұрмыстық қалдықтарды жинау қағидаларын бұзу, аталған қалдықтарды жағу кезiнде атмосфералық ауаны қорғау және өрт қауiпсiздiгi жөнiндегi талаптарды сақтамау -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - үш, лауазымды адамдарға - жиырма, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - қырық, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жетпіс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      324-бап. Жердi бүлдiру
      1. Сату немесе оны басқа адамдарға беру мақсатымен топырақтың құнарлы қабатын жою немесе заңсыз алу, бұлай алу топырақтың құнарлы қабатының бiржола жоғалуын болдырмау үшiн қажет болған жағдайларды қоспағанда -
      жеке тұлғаларға - он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне қоршаған ортаға келтiрiлген зиян сомасы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Сақтау, пайдалану немесе тасымалдау кезiнде улы химикаттармен, тыңайтқыштармен, өсiмдiктердiң өсуiн күшейткіштермен және өзге де қауiптi химиялық, биологиялық және радиоактивтi заттармен жұмыс iстеу қағидаларын бұзу салдарынан шаруашылық немесе өзге де қызметтiң зиянды өнiмдерiмен жердi улау, ластау немесе өзге де бүлдiру, сол сияқты, бiрақ адамның денсаулығына немесе қоршаған ортаға зиян тигiзуге әкеп соқпаған, бактериялық-паразиттiк немесе ерекше зиянды организмдермен ластау, -
      жеке тұлғаларға - он бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қырық, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      325-бап. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi тиiмсiз пайдалану
               немесе пайдаланбау
      Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi тиiмсiз пайдалану немесе пайдаланбау -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - қырық, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жетпіс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      326-бап. Жер учаскелері меншік иелерінің және жер
               пайдаланушылардың жер учаскелерін пайдалану жөніндегі
               міндеттерін орындамауы
      1. Жер учаскелері меншік иелерінің және жер пайдаланушылардың:
      1) жерді нысаналы мақсатында пайдаланбау;
      2) жер қатынастары саласындағы заңнамалық актілерде көзделген жерлерді қорғау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырмау;
      3) уақытша иеленген жерді мақсатына орай одан әрі пайдалану үшін жарамды күйге келтіру жөніндегі міндеттерді орындамау түрінде жер учаскелерін пайдалану жөніндегі міндеттерді орындамауы -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - бес, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – он, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет (әрекетсіздік) -
      жеке тұлғаларға - он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне алпыс айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      327-бап. Уақытша иеленген жерді мақсатына орай одан әрі
               пайдалану үшін жарамды күйге келтіру жөніндегі
               міндеттерді орындамау
      Уақытша иеленген жерді мақсатына орай одан әрі пайдалану үшін жарамды күйге келтіру жөніндегі міндеттерді орындамау -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      328-бап. Тұрғын үй салу үшiн жер учаскелерi, арнайы жер қоры
               бар екендiгi туралы ақпаратты жасыру
      Жеке тұрғын үй салу үшiн жер учаскелерi, арнайы жер қоры бар екендiгi туралы ақпаратты жасыру, оны бұрмалау, жер учаскелерiн бөлуден негiзсiз бас тарту -
      жергiлiктi атқарушы органдардың лауазымды адамдарына он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      329-бап. Жердi мемлекеттiк тiркеу, есепке алу және бағалау
               мәлiметтерiн бұрмалау
      Жердi мемлекеттiк тiркеу, есепке алу және бағалау мәлiметтерiн қасақана бұрмалау -
      лауазымды адамдарға жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      330-бап. Қазақстан Республикасының геодезия және картография
               саласындағы заңнамасын бұзу
      1. Геодезиялық және картографиялық жұмыстарды:
      геодезиялық және (немесе) картографиялық жұмыстарды орындауға мүмкіндік беретін, меншік немесе жалға алынған салыстырып тексерілген аспаптар, жабдықтар және құрал-саймандар жиынтығы не зауыттық нөмірі көрсетілген салыстырып тексерілген аспаптар, жабдықтар және құрал-саймандар жиынтығы бар ұйыммен жасалған қызмет көрсетуге арналған шарт;
      штатында геодезия және (немесе) картография саласында жоғары немесе орта білімнен кейінгі білімі бар маман болмаған кезде жүзеге асыру –
      жеке тұлғаларға - жиырма, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – алпыс, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет –
      жеке тұлғаларға - елу, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      331-бап. Өндiрiс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс iстеу,
               сарқынды суды ағызып жiберу талаптарын бұзу
      Өндiрiс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс iстеу, сондай-ақ сарқынды суды ағызып жiберу талаптарын бұзу -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға -он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне қоршаған ортаға келтiрiлген зиян сомасы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      332-бап. Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану жөніндегі
               қағидаларды бұзу
      Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану жөніндегі қағидаларды бұзу -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      333-бап. Көмірсутек шикізатын қоспағанда, жер қойнауын
               пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған
               жобалық құжаттар көрсеткіштерін сақтамау
      Көмірсутек шикізатын қоспағанда, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған жобалық шешімдерді сақтамау –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне - отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      334-бап. Жер қойнауын пайдалану және минералды шикiзатты қайта
               өңдеу кезiнде экологиялық нормалар мен қағидаларды
               бұзу
      Жер қойнауын пайдалану және минералды шикiзатты қайта өңдеу кезiнде экологиялық нормалар мен қағидаларды бұзу, егер бұл әрекет елеулi залал келтiруге әкеп соқпаса -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - он бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне қоршаған ортаға келтiрiлген зиян сомасы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      335-бап. Пайдалы қазбалар қорларына мемлекеттік сараптама
               жүргізбей өндіру жөніндегі жұмыстарды жүргізу
      Пайдалы қазбалар қорларына мемлекеттік сараптама жүргізбей өндіру жөніндегі жұмыстарды жүргізу -
      жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      336-бап. Минералды шикiзатты өндiру мен қайта өңдеудi есепке
               алу жөнiндегi бастапқы және мемлекеттiк есептілікті
               бұрмалау
      Минералды шикiзатты өндiру мен қайта өңдеудi есепке алу жөнiндегi бастапқы және мемлекеттiк есептілікті бұрмалау -
      жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      337-бап. Негізгі және солармен бірге тереңде жатқан пайдалы
               қазбалар мен ілеспе құрам бөліктердің, оның ішінде кен
               орнын қазу кезінде минералдық шикізаттың қайта
               өңделген өнімдері мен өндіріс қалдықтарының алынатын
               және жер қойнауында жойылатын қорларының дәйекті
               есебін қамтамасыз етпеу
      1. Негізгі және солармен бірге тереңде жатқан пайдалы қазбалар мен ілеспе құрам бөліктердің, оның ішінде кен орнын қазу кезінде минералдық шикізаттың қайта өңделген өнімдері мен өндіріс қалдықтарының алынатын және жер қойнауында жойылатын қорларының дәйекті есебін қамтамасыз етпеу –
      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      338-бап. Өндiрiс пен тұтыну қалдықтарын есепке алу, кәдеге
               жарату және залалсыздандыру қағидаларын бұзу
      Өндiрiс пен тұтыну қалдықтарын есепке алу, кәдеге жарату және залалсыздандыру қағидаларын бұзу -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне - он, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      339-бап. Кен қазбалары мен бұрғылау ұңғымаларын олардың
               сақталуын және халықтың қауiпсiздiгiн қамтамасыз
               ететiндей күйге келтiру талаптарын бұзу
      Маркшейдерлiк құжаттаманы жоғалту, таратылған немесе консервацияланған кен қазбалары мен бұрғылау ұңғыларын халықтың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiндей күйге келтiру жөнiндегi талаптарды, сондай-ақ консервациялау кезінде кен қазбалары мен бұрғылау ұңғымаларын сақтау жөнiндегi талаптарды бұзу -
      лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне - жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      340-бап. Жер қойнауын пайдалану объектiлерiн тарату мен
               консервациялау жөнiндегi талаптарды бұзу
      Жер қойнауын пайдалану объектiлерiн тарату мен консервациялау жөнiндегi талаптарды бұзу, -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      341-бап. Жер қойнауын қорғауды мемлекеттiк бақылау органдарына
               минералды шикiзатты пайдалану туралы ақпарат беруден
               бас тарту немесе жалтару
      Жер қойнауын қорғауды мемлекеттiк бақылау органдарына жер қойнауын пайдаланудың, өндiрiлген және қайта өңделген минералды шикiзаттың жай-күйi туралы уақтылы, толық және дәйекті ақпарат беруден бас тарту немесе жалтару -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне - алты, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      342-бап. Лауазымды адамдардың жер қойнауы және минералды
               шикiзатты қайта өңдеу туралы заңдардың бұзылуына әкеп
               соғатын нұсқаулар немесе рұқсаттар беруi
      Лауазымды адамдардың жер қойнауы және минералды шикiзатты қайта өңдеу туралы заңнаманың бұзылуына әкеп соғатын нұсқаулар немесе рұқсаттар беруi -
      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      343-бап. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар жүргiзу
               қағидаларын бұзу
      1) Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар жүргiзу қағидаларын, сондай-ақ жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарттардың талаптарын бұзу, -
      2) шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдарға - алпыс бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарттардың қоршаған ортаны қорғау мәселелерi жөнiндегi экологиялық талаптары мен шарттарын орындамау -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - алпыс бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      344-бап. Табиғат пайдалану жөнiндегi заңсыз мәмiлелердi тiркеу
      Табиғат пайдалану жөнiндегi көрiнеу заңсыз мәмiлелердi тiркеу, табиғи ресурстарды мемлекеттiк есепке алу мен мемлекеттiк жер кадастрларының деректерiн бұрмалау, сол сияқты табиғи ресурстарды пайдаланғаны, қоршаған ортаны ластағаны, табиғи ресурстарды қорғағаны және молықтырғаны үшiн төлемдi қасақана төмендету, егер бұл әрекеттердi лауазымды адам өзiнiң қызмет бабын пайдалана отырып, пайдакүнемдік немесе өзге де жеке мүддесi үшiн жасаса, –
      бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға алуға әкеп соғады.

      345-бап. Су ресурстарын қорғау қағидаларын бұзу
      1. Судың ластануын және қоқымдануын немесе оның зиянды әсерiн болдырмайтын құрылыстар мен құрылғыларсыз кәсiпорындарды, коммуналдық және басқа да объектiлердi iске қосу, -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Суды ластанудан, қоқымдануын және сарқылудан қорғауды, сондай-ақ су режимi жай-күйiнiң жақсаруын қамтамасыз ететiн гидротехникалық, технологиялық, орман-мелиорациялық, санитариялық және басқа да iс-шараларды жүргiзбеу -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - жиырма бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жетпіс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      346-бап. Су шаруашылығы құрылыстарын, құрылғыларын және сумен
               жабдықтаудың өртке қарсы жүйелерiн зақымдау, оларды
               пайдалану қағидаларын бұзу
      1. Су шаруашылығы құрылыстары мен құрылғыларын, суды тұтыну мен ағызуды есепке алуға арналған өлшем құралдарын, сондай-ақ сумен жабдықтаудың өртке қарсы жүйелерiн зақымдау, -
      жеке тұлғаларға - он, лауазымды адамдарға жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Су шаруашылығы құрылыстары мен құрылғыларын пайдалану қағидаларын бұзу -
      лауазымды адамдарға жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      347-бап. Су қорғау аймақтарында және су объектілері
               белдеулерінде заңсыз құрылыс салу
      1. Ғимараттарды, құрылыстарды және басқа да объектiлердi су қорғау аймақтарында және белдеулерінде заңсыз салу, сондай-ақ өзеннің табиғи арнасын заңсыз өзгерту –
      жеке тұлғаларға - жиырма, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – қырық бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жетпіс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Су ұңғымасын заңсыз бұрғылау және жер асты суларының су жинау құрылыстарын салу -
      жеке тұлғаларға - он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – қырық, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      348-бап. Судың бастапқы есебiн жүргiзу және оны пайдалану
               қағидаларын бұзу
      Судың бастапқы есебiн жүргiзу және оны пайдалану қағидаларын бұзу -
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдарға – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      349-бап. Су ресурстарын есепке алу мен есептілік деректерiн
               бұрмалау
      Су кадастрын есепке алу мен есептілік деректерiн, су ресурстарын кешендi пайдалану мен қорғау схемаларын бұрмалау, сондай-ақ оларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде табыс етпеу -
      лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      350-бап. Су ресурстарын реттеуге кедергi жасау
      Су ресурстарын кешендi пайдалану, экология және су бөлу мүдделерiне орай оларды реттеуге кедергi жасау, -
      жеке тұлғаларға - он, лауазымды адамдарға жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      351-бап. Ортақ су пайдалану қағидаларын бұзу
      1. Ортақ су пайдалану қағидаларын: тыйым салынған жерлерде шомылу, ауыз су және тұрмыстық қажеттіліктерге су алу, мал суару, шағын кемелерде және басқа да жүзетін құралдарда жүзу;
      жеке және заңды тұлғалардың ортақ су пайдаланудағы су объектілеріне халықтың кіруін қоршаулар, күзет бекеттерін, тыйым салатын белгілер орнату жолымен шектеуі түрінде бұзу -
      жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      жеке тұлғаларға – екі, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне алпыс айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      352-бап. Белгіленген су сервитуттарын бұзу
      1. Белгіленген су сервитуттарын бұзу –
      жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      жеке тұлғаларға – екі, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне алпыс айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      353-бап. Заңсыз тамырымен шабу, құрылыстар тұрғызу, сүректi
               қайта өңдеу, орман қоры жерлерінде қоймалар тұрғызу
      Заңсыз тамырымен шабу, құрылыстар тұрғызу, сүректi қайта өңдеу, орман қоры жерлерінде қоймалар салу -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға – бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      354-бап. Орманда өрт қауiпсiздiгi талаптары мен санитариялық
               қағидаларды бұзу
      1. Орманда өрт қауiпсiздiгi талаптары мен санитариялық қағидаларды бұзу-
      жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз елу айлық есептік мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Өрттiң шығуына, адамның денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтiруге әкеп соққан нақ сол әрекеттер, егер осы іс-әрекеттер ірі залал келтірмеген болса, -
      жеке тұлғаларға – жиырма бес, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қырық бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жетпіс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған iс-әрекеттер -
      жеке тұлғаларға – жүз, лауазымда адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – төрт жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір мың бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      355-бап. Кесiлетiн орман қорын пайдаланудың, сүректер дайындау
               мен әкетудiң, шайыр мен ағаш шырындарын, екiншi
               дәрежелi орман материалдарын алудың белгiленген
               тәртiбiн бұзу
      1. Кесiлетiн орман қорын пайдаланудың, сүректер дайындау мен әкетудiң, шайыр мен ағаш шырындарын, екiншi дәрежелi орман материалдарын алудың белгiленген тәртiбiн бұзу -
      жеке тұлғаларға – он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол iс-әрекеттер -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - жиырма, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – қырық бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жетпіс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      356-бап. Орман қорының және ерекше қорғалатын табиғи
               аумақтардың уақытша алынып отырған учаскелерiн қайтару
               мерзiмдерiн бұзу
      1. Мемлекеттiк орман қорының уақытша иеленiп отырған учаскелерiн қайтару мерзiмдерiн бұзу немесе оларды арналған мақсатта пайдалану үшiн жарамды күйге келтiру жөнiндегi мiндеттердi орындамау -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - үш, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол iс-әрекеттер -
      жеке тұлғаларға - он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      357-бап. Шабындықтар мен жайылымдық жерлердi бүлдiру, сондай-ақ
               орман қоры жерлерiнде заңсыз шөп шабу және мал жаю,
               дәрiлiк өсiмдiктердi және техникалық шикiзатты жинау
      1. Орман қоры жерлерiнде шабындықтар мен жайылымдық жерлердi бүлдiру, -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға екi айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Орманда және орман қоры жерлерiнде заңсыз шөп шабу және мал жаю -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға үш айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Дәрiлiк өсiмдiктердi және техникалық шикiзатты бұған тыйым салынған немесе орман билетi бойынша ғана жiберiлетiн учаскелерде заңсыз жинау -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға – үш айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың бiрiншi - үшiншi бөлiктерiнде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған iс-әрекеттер, -
      жеке тұлғаларға жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      358-бап. Ағашы кесiлген жерлерге және орманды қалпына келтiру
               мен орман өсiруге арналған орман қорының басқа да
               санаттағы жерлерiне ағаш отырғызудың тәртiбi мен
               мерзiмдерiн бұзу
      Ағашы кесiлген жерлерге және орманды қалпына келтiру мен орман өсiруге арналған орман қорының басқа да санаттағы жерлерiне ағаш отырғызудың тәртiбi мен мерзiмдерiн бұзу -
      ескерту жасауға немесе лауазымды адамдарға он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      359-бап. Орман фаунасын жою немесе зақымдау, сондай-ақ орманды
               қалдықтармен, химиялық заттармен бүлдiру, ластау және
               орман қоры жерiне өзге де залал келтiру
      1. Орман фаунасын жою немесе зақымдау -
      жеке тұлғаларға - бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Ормандардың қурап қалуына немесе ауруға шалдығуына не ластануына ұшырататын сарқынды сулармен, химиялық заттармен, өнеркәсiптiк және тұрмыстық төгiндiлермен, қалдықтармен және тастандылармен орманды бүлдiру -
      жеке тұлғаларға - бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – отыз бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жетпіс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Орман қоры жерiндегi орман құрғату жыраларын, дренаж жүйелерi мен жолдарды жою немесе бүлдiру -
      жеке тұлғаларға бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың бiрiншi - үшiншi бөлiктерiнде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған iс-әрекеттер, -
      жеке тұлғаларға - он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – елу бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      360-бап. Орманды пайдалануды рұқсат құжаттарында көзделген
               мақсаттарға немесе талаптарға сәйкес келмейтiн ретпен
               жүзеге асыру
      1. Орманды пайдалануды рұқсат құжаттарында көзделген мақсаттарға немесе талаптарға сәйкес келмейтiн ретпен жүзеге асыру -
      жеке тұлғаларға - үш, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол iс-әрекеттер -
      жеке тұлғаларға - он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      361-бап. Орманның жай-күйiне және оны ұдайы молықтыруға зиянды
               ықпал етуге әкеп соғатын объектiлердi салу және
               пайдалану
      1. Орманның жай-күйiне және оны ұдайы молықтыруға зиянды ықпал етуге әкеп соғатын объектiлердi салу және пайдалану -
      жеке тұлғаларға - бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүзайлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол iс-әрекеттер -
      жеке тұлғаларға - жиырма, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      362-бап. Ағаш кесетiн жерлердi бөлiп берудің және бағасын
               шығарудың белгiленген тәртiбiн бұзу
      Ағаш кесетiн жерлердi бөлiп берудің және бағасын шығарудың белгiленген тәртiбiн бұзу -
      ескерту жасауға немесе лауазымды адамдарға он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      363-бап. Сүректi есептiк ағаш кесуден артық мөлшерде дайындауға
               жол беру
      Сүректi есептiк ағаш кесуден артық мөлшерде дайындауға жол беру –
      лауазымды адамдарға үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      364-бап. Пестицидтерді (улы химикаттарды) және басқа да
               препараттарды заңсыз тасымалдау, сақтау және қолдану
      1. Осы Кодекстің 415-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, пестицидтерді (улы химикаттарды) және қоршаған ортаны ластауға не жануарлар дүниесiне залал келтiруге әкеп соқтырған немесе соқтыруы мүмкiн басқа да препараттарды заңсыз тасымалдау, сақтау және қолдану -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол iс-әрекеттер -
      жеке тұлғаларға - он бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      365-бап. Өсiмдiктер өсетiн жерлер мен жануарлардың тiршiлiк
               ортасын Қорғау қағидаларын, зоологиялық коллекцияларды
               жасау, сақтау, есепке алу және пайдалану қағидаларын
               бұзу, сол сияқты жануарларды заңсыз қоныс аударту,
               жерсiндiру, керi жерсiндiру мен шағылыстыру
      1. Өсiмдiктер өсетiн жерлер мен жануарлардың тiршiлiк ортасын қорғау қағидаларын, жануарлардың өсiп-өну жағдайларын, орын ауыстыру жолдары мен шоғырланатын орындарын, зоологиялық және ботаникалық коллекцияларды жасау, сақтау, есепке алу мен пайдалану қағидаларын бұзу, сол сияқты жануарларды заңсыз қоныс аударту, жерсiндiру, керi жерсiндiру мен шағылыстыру -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - сегіз, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он төрт, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – алпыс айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол iс-әрекеттер -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - он бес, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      366-бап. Елдi мекендердi, кәсiпорындарды және басқа да
               объектiлердi орналастыру, жобалау мен салу, өндiрiс
               процестерiн жүзеге асыру және көлiк құралдарын
               пайдалану, өсiмдiк қорғау құралдарын, минералдық
               тыңайтқыштарды және басқа да препараттарды қолдану
               кезiнде өсiмдiктер мен жануарларды қорғау іс-шараларын
               бұзу
      Осы Кодекстің 415-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, елді мекендерді, кәсiпорындарды және басқа да объектiлердi орналастыру, жобалау мен салу, өндiрiс процестерiн жүзеге асыру және көлiк құралдарын пайдалану, өсiмдiк қорғау құралдарын, минералдық тыңайтқыштарды және басқа да препараттарды қолдану кезiнде өсiмдiктер мен жануарларды қорғау іс-шараларын бұзу -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - сегіз, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он төрт, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жетпіс айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      367-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жекелеген
               түрлерiнде жеке тұлғалардың болу тәртiбiн бұзу
      Жеке тұлғалардың мемлекеттiк табиғи қорықтардың, мемлекеттiк ұлттық табиғи саябақтардың, мемлекеттiк табиғи резерваттардың, мемлекеттiк табиғи саябақтардың аумақтарына арнайы рұқсатсыз және бару үшiн белгiленген орындардан тыс жерлерде болуы -
      ескерту жасауға немесе екi айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      368-бап. Селекциялық-гендiк мақсаттағы объектiлердi зақымдау
               немесе жою
      Селекциялық-гендiк мақсаттағы объектiлердi: артықшылығы бар ағаштарды, артықшылығы бар ағаштардың мұрағаттық клондарын, географиялық дақылдарды, популяциялар мен будандардың сынақ дақылдарын, орман тұқымдық плантациялардағы ағаштар мен бұталарды, тұрақты орман тұқымдық учаскелердегі ағаштар мен бұталарды, артықшылығы бар екпелердегі ағаштар мен бұталарды зақымдау немесе жою -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жетпіс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      369-бап. Жануарлар дүниесiн пайдалану талаптары мен аң аулау
               қағидаларын бұзу
      Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ,жануарлар дүниесiн пайдалану талаптарын және (немесе) аң аулау қағидаларын бұзу -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiн