"2020 жылға дейінгі даму перспективасымен Қазақстан Республикасында атом саласын дамытудың 2011 – 2014 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 29 маусымдағы № 728 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 13 наурыздағы № 236 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 6 қарашадағы № 714 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 06.11.2017 № 714 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "2020 жылға дейінгі даму перспективасымен Қазақстан Республикасында атом саласын дамытудың 2011 – 2014 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 29 маусымдағы № 728 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген 2020 жылға дейінгі даму перспективасымен Қазақстан Республикасында атом саласын дамытудың 2011 – 2014 жылдарға арналған бағдарламасында:

      "1. Бағдарламаның паспорты" деген бөлімде:

      "Қаржыландыру көздері мен көлемі" деген кіші бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қаржыландыру көздері мен көлемі

      Бағдарламаны қаржыландыру кәсіпорындардың меншікті қаражаты, тікелей шетелдік инвестициялар есебінен және республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде жүзеге асырылады.

      Республикалық бюджеттен көзделген қаржыландыру көлемі, оның ішінде жылдар бойынша:

      1-кезең 2011 – 2014 жылдар – 12 745,3 млн. теңгені, оның ішінде:

      2011 жыл – 4 226,7 млн. теңгені;

      2012 жыл – 1 298,6 млн. теңгені;

      2013 жыл – 1 906,7 млн.теңгені;

      2014 жыл – 5 313,3 млн. теңгені құрайды;

      2-кезең 2015 – 2020 жылдар – бұл кезеңге қаржыландыру көлемі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті қаржы жылдарына арналған республикалық бюджетті бекіту кезінде нақтыланатын болады.

      Бюджеттен тыс қаражаттан қаржыландыру көлемі 696 931,9 млн. теңгені құрайды;"

      "3. Ағымдағы жағдайды талдау" деген бөлімде:

      "3.3. Қазақстан Республикасының атом саласын дамытудың алғышарттары, негізгі проблемалары мен бағыттары" деген кіші бөлімде:

      жетінші бөлімнің төртінші, бесінші және алтыншы абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы" (бұдан әрі – "ҚР ҰЯО" РМК") және "Ядролық физика институты" республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – "ЯФИ" РМК) ұсынған атом энергетикасын дамыту және оны қауіпсіз пайдалану жағдайларын қамтамасыз ету бағыттары бойынша әлемдік деңгейдегі міндеттерді шешуге, ядролық физика, ядролық реакторлардың физикасы мен техникасы саласында зерттеулер жүргізуге қабілетті зерттеу реакторларын қоса алғанда, эксперименттік базалық қондырғылары бар атом ғылымының болуы;

      атом өнеркәсібінде, сол сияқты атом ғылымында БН-350 энергетикалық реакторын пайдалануға қатысқан және ИВГ.1М, ИГР, ВВР-К зерттеу реакторларын пайдалануға қатысып жүрген мамандарды қоса алғанда, жоғары білікті мамандардың кадрлық әлеуетінің болуы;

      "ЯФИ" РМК мен "Ядролық технологиялар паркі" АҚ ұсынған медициналық радиофармпрепараттар, радиоизотоптар алу, материалдарды және т.б. трансмутациялау, зарарсыздандыру үшін ядролық технологияларды әзірлеу және енгізу саласындағы айтарлықтай негіздер;";

      "3.4. Атом өнеркәсібінің қазіргі жағдайы" деген кіші бөлімде:

      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "2009 жылы Қазақстан уран өндіру бойынша әлемде бірінші орынға шықты. 2009 жылы табиғи уран өндіру 14020 тоннаны құрады. 2010 жылы уран өндіру көлемі 17803 тоннаны құрады.";

      "3.6. Атом саласындағы ғылым" деген кіші бөлімде:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Атом саласының орнықты дамуы ұзақ мерзімді келешекте ғылыми ұйымдардың тиімді жұмыс істеуімен қамтамасыз етіледі. Атом ғылымы мен техникасы саласындағы негізгі қызмет бүгінгі таңда Қазақстанда "ҚР ҰЯО" РМК (Атом энергиясы институты, Радиациялық қауіпсіздік және экология институты), "ЯФИ" РМК, "Геофизикалық зерттеулер институты" РМК, "Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом компаниясы" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК) (Жоғары технологиялар институты, Қазақстандық ядролық университет, Волковгеология), "Ядролық технологиялар қауіпсіздігі" ғылыми-техникалық орталығы (бұдан әрі – "ЯТҚ" ҒТО) сияқты ұйымдарда шоғырланған. Бұл ұйымдар қазіргі заманғы ядролық-физикалық технологияларды энергетикада, өнеркәсіпте, медицинада, ауыл шаруашылығында тиімді дамыту және енгізу үшін негіз болып табылады және атом энергетикасын, ядролық физиканы, қатты дененің радиациялық физикасын, радиациялық материалтануды, ядролық реакторлар физикасы мен техникасын, ядролық және радиациялық технологияларды дамыту және олардың қауіпсіздігі саласындағы, ЯОЦ, радиоэкологияның, сейсмикалық оқиғаларды бақылау технологияларының перспективті өнеркәсіптік технологияларын құру саласындағы зерттеулерді қамтамасыз етеді. Ғылыми ұйымдар орындайтын жұмыстардың бір бөлігін шетелдік ұйымдар келісімшарттар бойынша жүзеге асырады, бұл олардың мамандарының жоғары біліктілігін растайды және сақтап қалуға мүмкіндік береді.";

      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Алайда, "ҚР ҰЯО" РМК мен "ЯФИ" РМК ядролық зерттеулер реакторлары ұзақ уақыттан бері пайдаланылып келеді және олардың жүйелері зерттеулердің қазіргі заманғы міндеттері бойынша жаңғыртуды қажет етеді. Бағдарлама атом саласының ғылыми және эксперименталды базасын жетілдіруді, атом энергетикасы мен атом өнеркәсібін дамытуды қолдау үшін зерттеулер жүргізуді көздейді.";

      "3.11. Қазақстан Республикасының Атом саласындағы қолданыстағы мемлекеттік саясатты талдау" деген кіші бөлімде:

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      Қазақстан Республикасының "Атом энергиясын пайдалану туралы", "Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы", "Лицензиялау туралы", "Экспорттық бақылау туралы" заңдары қабылданды.";

      бесінші бөліктің бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Пайдаланылған отынмен жұмыс істеу қауіпсіздігі туралы және радиоактивті қалдықтармен айналысу қауіпсіздігі туралы біріккен конвенция;";

      "4. Бағдарламаның мақсаты, міндеттері, нысаналы индикаторлары және іске асыру нәтижелерінің көрсеткіштері" деген бөлімде:

      "Санды және сапалы өлшемді мәндер ретінде әрбір міндет бойынша белгіленетін нәтижелерінің көрсеткіштері" деген кіші бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

Нысаналы индикаторлар және санды және сапалы өлшемді мәндер ретінде әрбір міндет бойынша белгіленетін нәтижелерінің көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Ақпарат көзі

Күтілетін нәтижелер

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Нысаналы индикаторлар

Уран өндіру көлемін ұлғайту

тонн

ВС

19 449

21 240

22 320

23 469

Әлемдік нарық конъюнктурасын ескере отырып және Қазақстан Республикасының құзыретті органымен келісу кезінде жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша

ИЖТМ

"Қазатомөнер-кәсіп" ҰАК" АҚ (келісім бойынша)

Ядролық отын циклының жаңа өндірістерін құру

саны

ВС11
1

ИЖТМ "Қазатомөнер-кәсіп" ҰАК" АҚ

(келісім бойынша)

Атом энергетикасының инфрақұрылымын дамыту (объектілер салу негіздемесі)

саны

ВС
1

1


ИЖТМ

Атом ғылымының инфрақұрылымын дамыту

саны

ВС


1


1


2

ИЖТМ БҒМ

Халықтың денсаулығын қорғау

саны

ВС

1

1

ИЖТМ

ДСМ

1-міндет. Атом өнеркәсібін дамыту

Нәтижелер көрсеткіштері

Уран өндіру көлемі

тонна

ВС

19449

212240

22320

23469

Әлемдік нарық конъюнктурасын ескере отырып және Қазақстан Республикасының құзыретті органымен келісу кезінде жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша


Уран гексафторидін шығару("Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ-ның жылына 6000 тонна уран өндіру үлесімен)

тонна

ВС


12000

12000

12000

12000

12000

ИЖТМ "Қазатомөнеркәсіп"ҰАК" АҚ (келісім бойынша)

РФ аумағында изотоптар бөлу бойынша жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарда уранды байыту

млн. ЕРР

ВС0,3

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

ИЖТМ "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ

(келісім бойынша)

"Үлбі металлургия зауыты" АҚ-тажылу бөлетін құрастырмалар шығару

тонна

ВС


400

ИЖТМ "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ (келісім бойынша)

2-міндет. Атом энергетикасын дамыту

Нәтижелер көрсеткіштері

АЭС салу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімін негіздеу және даярлау. Оң шешім қабылданған жағдайда АЭС салу және пайдалануға беру

саны

ВС

1


ИЖТМ "Қазатомөнеркәсіп"ҰАК" АҚ (келісім бойынша)

"Байкал-1" зерттеу реакторлары кешенінде РАҚ және ИСК қайта өңдейтін және ұзақ уақыт сақтайтын республикалық орталық

саны

ВС
1ИЖТМ

Атом саласының кәсіби кадрлармен қамтамасыз етілуі

Мамандар саны

ВС100

100

100

100

100

100

100

100

ИЖТМ

3-міндет. Атом саласындағы атом ғылымын дамыту

Нәтижелер көрсеткіштері

ВВР-К, ИВГ.1М, ИГР ядролық зерттеу реакторларының жаңғыртылған кешені

саны

ВС
1


2

ИЖТМ

Курчатов қаласындағы қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторы

саны

ВС


1

ИЖТМ

4-міндет. Халықтың денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау

Нәтижелер көрсеткіштері

Республикалық кешенді дозиметрия орталығы

саны

ВС
1ИЖТМ

Ядролық медицина және биофизика орталығы

саны

ВС

1


ИЖТМ

ДСМ


      "5. Бағдарламаны іске асыру кезеңдері" деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын;

      "5. Бағдарламаны іске асыру кезеңдері

      Осы Бағдарламаны іске асыру он жылдық кезеңге есептелген және іс-шараларды екі кезеңде іске асыруды көздейді:

      Бірінші кезеңде (2010 – 2014 жылдар), негізінен, іс-шараларды іске асыру жөніндегі жобалар мен жоспарларды әзірлеуге байланысты дайындық жұмыстары орындалады.

      Екінші кезеңде (2015 – 2020 жылдар) Бағдарламаның нысаналы индикаторларына қол жеткізу жөніндегі іс-шаралар жүзеге асырылады.

      Әрбір кезең шеңберінде Бағдарламаның міндеттеріне сәйкес іс-шаралар орындалады.

1-міндет. Атом өнеркәсібін дамыту

      "Ядролық отын циклының тігінен интеграцияланған компаниясын құру" іс-шарасының шеңберінде "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ базасында ядролық-отын циклының тігінен интеграцияланған компаниясын құру көзделген. Ядролық-отын циклының тігінен интеграцияланған компаниясы қызметінің нәтижесінде:

      1) Қазақстан аумағында жаңа кен орындарын іздеу, барлау жөніндегі іс-шаралар кешенін іске асыру (2011 – 2020 ж.ж.);

      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдеріне сәйкес қалыптасып жатқан нарық конъюнктурасын, әлемдік атом энергетикасының қажеттілігін, жер қойнауын пайдалануға арналған қолданыстағы келісімшарттарды және елімізде ядролық отынның стратегиялық қорының сақталуын қамтамасыз етуді ескере отырып, бірінші кезекте ұлттық атом энергетикасының ұзақ мерзімді және алыс перспективаларының қалыптасуы мен дамуы үшін табиғи уран өндірісі (2012 – 2020 ж.ж.);

      3) "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ-ның жылына 6000 тонна уран болатын үлесімен жылына өндірістік қуаты 12000 тонна уран гексафториді болатын уранды конверсиялау бойынша өндірісті ұйымдастыру (2016 ж.);

      4) байыту қуаттарынан үлес алуды немесе 2.5 млн. ЕРР уранды байыту бойынша кепілді көрсетілетін қызметтерді алуды көздейтін, қазақстандық уранды байыту бойынша жобаларды дамыту шеңберінде уран изотоптарын бөлу технологиясында көшбасшы елдердің уран изотоптарын бөлу жөніндегі өндіріске енгізу (2013 ж.);

      5) "Үлбі металлургия зауыты" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – "ҮМЗ" АҚ) ядролық отын циклының (бұдан әрі – ЯОЦ) перспективалық өнеркәсіптік технологияларды енгізу, жаңа өндірістерді ұйымдастыру, оның ішінде ядролық техника материалдарын, отынның перспективалық түрлері үшін отын таблеткаларын өндіру (2016 ж.);

      6) "ҮМЗ" АҚ-та "AREVA" француз компаниясымен бірлесіп, негізінен Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің нарықтарына және Қазақстан Республикасы атом энергетикасының отын қажеттілігін қамтамасыз етуге арналған жылына қуаты 400 тонна уран болатын отын құрастырмаларын өндіру жобасын іске асыру (2020 ж.) жүзеге асырылатын болады.

      2010 жылы "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ сатып алатын негізгі бөлігі күкірт қышқылы болып табылатын тауарлардың қазақстандық қамту үлесі 62 %-ды құрады, 2011 жылға және алдағы жылдарға арналған жоспарларда осы көрсеткіш 62 %-ды құрайды, жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі және кадрлардағы қазақстандық қамтудың қалған көрсеткіштері 2-қосымшада көрсетілген.

      "Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының АЭС үшін атом реакторлары мен жабдықтар өндіруге кезең-кезеңмен қатысуы" іс-шарасының шеңберінде мыналар:

      1) жылу бөлу элементтерін және жылу бөлу құрастырмаларын жасап шығаруға арналған жиынтықтаушылар жобалауды және өндіруді ұйымдастыру (2016 ж.);

      2) Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының атом электр станциясы құрылысына қатысуына қажетті материалдар мен бұйымдар өндірістерін ұйымдастыру (2020 ж.) көзделген.

2-міндет. Атом энергетикасын дамыту

      "Атом энергия блоктарының параметрлерін орналастыру және таңдау схемасының негіздемесі. Қазақстан аумағында АЭС салу" іс-шарасының шеңберінде мыналар көзделеді:

      1) Қазақстан Республикасында АЭС салуды негіздеу үшін техникалық-экономикалық зерттеулерді орындау, Қазақстан Республикасының аумағында АЭС орналастыру схемасын негіздеу және бекіту, құрылысқа болжанатын орындар үшін реактор типін және энергия блоктың бірлік қуатын, Қазақстан Республикасында іске асыруға арналған АЭС кандидаттық жобаларды, Қазақстан Республикасының шетелдік компаниялармен атом саласындағы жобаларды іске асыруға қатысу перспективаларын айқындау (2014 ж.);

      2) болжанып отырған құрылыс алаңдарында АЭС салу жөнінде шешім қабылдау (2014 ж.);

      3) бірінші АЭС жобасын негіздеу және әзірлеу (2015 ж.);

      4) Қазақстан Республикасының Үкіметі оң шешім қабылдаған жағдайда бірінші АЭС салу және пайдалануға беру (2020 жылға қарай).

      Атом энергетикасы объектілерінің ядролық, радиациялық және өнеркәсіптік қауіпсіздігі халықаралық қауіпсіздік нормаларына сәйкес келетін реакторлық қондырғылар мен технологиялардың неғұрлым қауіпсіз түрлерін таңдап алумен кепілдендірілген.

      Қазақстан Республикасында АЭС және атом саласының басқа да объектілерінің жобаларын әзірлеуді және сараптауды ұйымдастыру мамандандырылған жобалау-конструкторлық бюролар құруды көздейді. Атом энергетикасы үшін жоғары дәлдікті және жоғары технологиялық жабдықтар әзірлеуді, АЭС ғимараттары мен құрылыстарын жобалауды ұйымдастыру елеулі зияткерлік, материалдық және адам ресурстарын тартуды талап етеді. Жобалау-конструкторлық бюроны қазіргі уақытта ядролық салада жобалау-конструкторлық жұмыстарды орындайтын жұмыс істеп жатқан құрылымдар базасында құру жоспарлануда. Қазіргі уақытта "ҚР ҰЯО" РМК-да атом саласында жобалық-конструкторлық жұмыстарды орындайтын жобалық-конструкторлық бөлім бар, оның базасында осындай мамандандырылған бюролардың бірі ұйымдастырылуы мүмкін.

      "Қазақстан Республикасында АЭС және атом саласының басқа да объектілерін әзірлеуді және жобалауды ұйымдастыру" іс-шарасы шеңберінде мамандандырылған жобалау-конструкторлық бюро құру көзделеді (2016 ж.).

      Атом саласын толық көлемде дамыту үшін атом инфрақұрылымы дамыған елдердің ұйымдарымен бірлесіп, АЭС энергия блоктарын құрастыру, жобалау және салу үшін инжинирингтік компаниялар құру қажет.

      "Атом саласында бірыңғай мемлекеттік саясат жүргізуге арналған техникалық регламенттер мен нормативтік-құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу" іс-шарасы шеңберінде құқықтық және техникалық реттеуге арналған нормативтік және техникалық құжаттама жобаларын әзірлеу болжанады (2014 ж.).

      Атом энергиясын пайдалану объектілеріне арналған жобалау құжаттамасы құрастыру, салу, реконструкциялау, пайдалану, пайдаланудан шығару кезіндегі, сондай-ақ авария жағдайындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік шараларының негіздемесін қамтуы тиіс.

      Атом энергетикасы объектілерінің қауіпсіздік жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін кәсіпорындардың қызметіне тұрақты бақылауды қолдау және ядролық және радиоактивті материалдар мен технологияларды есепке алу және бақылау жүйелерін жетілдіру қажет.

      Төтенше жағдайлардың алдын алу, атом саласының құрылып жатқан және жұмыс істеп тұрған объектілерінің ядролық, радиациялық және өнеркәсіптік қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының орындалуын бақылауды өз құзыреті шегінде тиісті бақылау органдары, оның ішінде Төтенше жағдайлар, Индустрия және жаңа технологиялар, Денсаулық сақтау, Қоршаған ортаны қорғау министрліктері жүзеге асыруы тиіс.

      Атом саласының қолданыстағы объектілерінің қауіпсіздігін негіздеу және АЭС энергия блоктарының құрылыс алаңдарын таңдау бойынша жұмыстарды жүзеге асыру кезінде АЭС құрылысы болжанатын алаңдардың геологиялық-геофизикалық және сейсмикалық мониторингі, сондай-ақ атом саласының қолданыстағы және басқа да объектілерінің мониторингі қажет. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын орындау үшін ядролық сынақтардың мониторингі үшін құрылған "Геофизикалық зерттеулер институты" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының (бұдан әрі – "ГЗИ" РМК) қолда бар станциялары Қазақстанның негізгі периметрі бойынша орналасқан және сол арқылы алыстағы шетелдік сынақ полигондарындағы сейсмикалық оқиғаларды тіркеуге бағытталған. Ел ішіндегі сейсмикалық оқиғаларды тіркеуді жақсарту қажет (біртектілігі, дәлдігі, энергетикалық өкілеттілігі бойынша), ол үшін "ГЗИ" РМК станцияларының желісін Орталық Қазақстандағы сейсмикалық топтармен толықтыру қажет (Жезқазған қаласы ауданында және "Бурабай" топтамасының бірегей үлкен базалық жүйесі ауданында). Жинақтау және өңдеу орталығының жинаған бірегей сейсмологиялық деректерін сақтау қажеттілігі туралы мәселені ерекше атап өткен жөн. Орталық "ГЗИ" РМК-ның құрылымдық бөлімшесі болып табылады және Алматы қаласында орналасқан. Ірі қала Алматыны қоса алғанда, Оңтүстік Қазақстан өңірлеріне тән жағымсыз сейсмикалық ахуалды ескере отырып, "ГЗИ" РМК-ның негізгі бөлімшелері орналасқан Курчатов қаласында қайталаушыдеректер орталығын құру қажеттілігі бар. Бақылау желілерін кеңейту және жаңғырту және қайталаушы Сейсмологиялық деректерді жинау және өңдеу орталығын құру жөніндегі ұсыныстарды Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев сейсмикалық қауіпсіздік мәселелері талқыланған 2005 жылғы 7 қарашада Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Сейсмология институтындағы жұмыс кездесуінде қолдады.

      "Атом саласы объектілерінің ядролық, радиациялық және өнеркәсіптік қауіпсіздігін қамтамасыз ету" іс-шарасы шеңберінде мынадай жобаларды іске асыру көзделуде (6-қосымша):

      1) атом саласы кәсіпорындары мен басқа да өнеркәсіп салаларының радиоактивті қалдықтарын (бұдан әрі – РАҚ) және иондаушы сәуле шығару көздерін (бұдан әрі – ИСК) сақтау және қайта өңдеу жөніндегі бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру, оның ішінде "ҚР ҰЯО" РМК "Байкал-1" зерттеу реакторлары кешенінде 2006 жылы орындалған атом саласы кәсіпорындарының және өнеркәсіптің басқа да салаларының РАҚ және ИСК қайта өңдеу және ұзақ мерзімді сақтау пункті мен радиациялық қорғау камерасын құру жобасының ТЭН-і базасында құрылған РАҚ пен ИСК қайта өңдеу ұзақ және сақтау бойынша республикалық орталықтың жобасы іске асырылады.Орталықтың қайта өңделген РАҚ мөлшері бойынша өндірістік қуаты жылына 1500 тоннаны, сақтауға қабылданатын өңделген ИСК мөлшері бойынша жылына 5000 дананы құрайды. Орталық құрамындағы РАҚ сақтау орнының сыйымдылығы 9000 тоннаны, жиынтықты белсенділігі 8,4·1013Бк құрайды. ИСК сақтау қоймаларының сыйымдылығы шамамен 2,2·1016 Бк құрайды;

      2) "Байкал-1", ИГР, ВВР-К ядролық зерттеу реакторларының, үдеткіш кешендердің, сейсмикалық және инфрадыбыстық станциялардың ядролық, радиациялық және өнеркәсіптік қауіпсіздігін қамтамасыз ету (2011 – 2020 ж.ж.);

      3) атом саласының объектілерінде төтенше жағдайлар мен өнеркәсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын мамандандырылған инспекция құру мәселелерін пысықтау (2014 ж.);

      4) Чкалов, Зеренді, Восточное шығару пункттері бар Бурабай үлкен базалық сейсмикалық тобын жаңғырту (2016 ж.);

      5) атом саласы объектілеріндегі экологиялық, радиациялық, өнеркәсіптік, геологиялық-геофизикалық және сейсмикалық жағдайдың тұрақты мониторингі (2011 – 2020 ж.ж.).

      Атом саласының стратегиялық объектілерін физикалық қорғау мемлекеттік ауқымда шешілетін ұйымдық-құқықтық және ғылыми-техникалық міндеттердің күрделі кешенінен тұрады. Бірыңғай тәсілдерді әзірлеу, бірыңғай нормативтік және әдістемелік базаны құру, атом саласының стратегиялық объектілерін күзету және физикалық қорғау жүйелерін қазіргі заманғы техникалық жарақтандыру маңызды болып табылады.

      "Атом саласының стратегиялық объектілерін физикалық қорғау және күзетуді қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру" іс-шарасы шеңберінде мыналар көзделеді:

      1) "ҚР ҰЯО" РМК, "ЯФИ" РМК ядролық объектілерін қоса алғанда, атом саласының стратегиялық объектілерін физикалық қорғау жүйелерін кешенді жаңғыртуды жүргізу (2014 – 2020 ж.ж.);

      2) "ҚР ҰЯО" РМК, "ЯФИ" РМК ядролық объектілерін қоса алғанда, атом саласының стратегиялық объектілерін физикалық қорғау жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету (2014 – 2020 ж.ж.).

      Шапшаң нейтрондағы 350 (бұдан әрі – БН-350) реакторын пайдаланудан қауіпсіз шығаруды қамтамасыз ету БН-350 реакторының ПЯО, радиоактивті және басқа да техногенді қалдықтарды тасымалдау және ұзақ мерзімді сақтауға орналастыру, БН-350 реакторының ғимараттарын, құрылыстарын және инженерлік жүйелерін консервациялауға және ұзақ мерзімді сақтау режиміне ауыстыру бойынша жұмыстарды орындауды көздейді.

      "БН-350 реакторын пайдаланудан қауіпсіз шығаруды қамтамасыз ету" іс-шарасы шеңберінде мыналар көзделеді:

      1) "Байкал-1" зерттеу реакторлары кешенінің дайындалған алаңында БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отыны бар 60 контейнерді ұзақ мерзімді сақтауды қамтамасыз ету;

      2) радиоактивті және басқа да техногендік қалдықтарды қайта өңдеу және сақтауға орналастыру (2011 – 2020 ж.ж.);

      3) БН-350 реакторының ғимаратын, құрылыстарын және инженерлік жүйелерін консервациялау және ұзақ мерзімді сақтау режиміне көшіру (2020 ж.).

      Осы Бағдарлама шеңберінде атом энергиясы мен ядролық технологияларды бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту және нығайту жөніндегі, ядролық қаруды таратпау режимін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар көзделген.

      "Атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту" іс-шарасы шеңберінде мыналар көзделеді:

      1) атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы Қазақстан Республикасының шетелдік мемлекеттермен халықаралық шарттарын дайындау және жасасу;

      2) Қазақстан Республикасының халықаралық бағдарламалар мен жобаларға қатысуы;

      3) ядролық сынақтар мониторингі, оның ішінде:

      4) халықаралық шарттар мен келісімдерді қолдау үшін ядролық мониторингтің қазақстандық жүйесі инфрақұрылымының жұмыс істеуін қамтамасыз ету (2011 – 2020 ж.ж.);

      5) "Курчатов-Крест" сейсмикалық тобының жүйесін жаңғырту (2013 ж.);

      6) Курчатов қаласында сейсмикалық мониторинг жүйесіне арналған қайталаушы деректер орталығын құру (2014 – 2017 ж.ж.).

      Атом саласын дамыту жоспарларын іске асыру үшін мамандарды, инженерлік және техникалық персоналды даярлау және қайта даярлау жүйесін жетілдіру қажет. Бірқатар отандық жоғары оқу орындарында "5В060500 "Ядролық физика" мамандығы бойынша, сондай-ақ "5В072300 "Техникалық физика" мамандығы бойынша инженерлер даярлау жүргізілуде. Дегенмен елімізде, сол сияқты шет елдерде жетекші оқу орындары мен ғылыми орталықтар базасында атом саласы үшін мамандар даярлау жүйесін жетілдіру қажет.

      "Атом саласын білікті кәсіби кадрлармен қамтамасыз ету" іс-шарасы шеңберінде мынадай ұсыныстар енгізу көзделеді:

      1) персоналды атом саласындағы регламенттелетін қызмет түрлері бойынша, оның ішінде АЭС пайдаланушы персоналын кәсіби даярлаудың, қайта даярлаудың және аттестаттаудың тренажерлік орталығын құру бойынша қайта даярлау және кәсіби аттестаттау жүйесін қалыптастыру бойынша;

      2) "5В060500 "Ядролық физика" және "5В072300 "Техникалық физика" мамандықтары шеңберінде таңдау құрауыштары есебінен мынадай элективті пәндерді көздеу керек:

      геология, уран және сирек кездесетін металдарды іздеу және барлау;

      уранның және трансурандық элементтердің геохимиясы;

      уран және сирек кездесетін элементтердің химиялық технологиясы;

      уран байыту және изотоптарды бөлу;

      фтор және оның қосындыларының химиясы мен технологиясы;

      жер қойнауын геофизикалық зерттеу әдістері мен геотехнологиясы;

      уран және трансурандық элементтердің металлургиялық процестері;

      сирек кездесетін және жерде сирек кездесетін элементтердің металлургиялық процестері;

      супер балқымалар және функционалдық материалдарды өндіру технологиясы;

      ядролық отынды өндіру және қайта өңдеу технологиясы;

      ядролық технологиялар;

      зарядталған бөлшектер шоғырларының физикасы және үдеткіш техника;

      атом және термоядролық энергетика және реактор жасау технологиялары;

      РАҚ қайта өңдеу және кәдеге жарату технологиясы;

      техногендік және табиғи суларды тазалау материалдары мен технологиялары;

      атом энергетикасы мен өнеркәсібі объектілерін жобалау, құрастыру және салу жөніндегі мамандар, АЭС инженерлік-техникалық персоналын даярлау бойынша.

      Атом саласын дамыту жоспарларын іске асыру үшін атом саласын дамытудың әлеуметтік мәселелерін шешу қажет.

      "Атом саласын дамытудың әлеуметтік мәселелері" іс-шарасы шеңберінде ғылыми және жобалау ұйымдарының қызметкерлері үшін тұрғын үй қорын құру жөнінде ұсыныстар енгізілетін және Курчатов қаласы мен Алатау кентін (Алматы қаласы) қоса алғанда, олар орналасатын жерлерде әлеуметтік инфрақұрылымдарды дамыту жөніндегі іс-шаралар іске асырылатын болады (2014 ж.).

3-міндет. Атом ғылымын дамыту

      "Іргелі және қолданбалы зерттеулер үшін атом саласының эксперименттік базасын жетілдіру" іс-шарасының шеңберінде мынадай жобаларды іске асыру көзделуде (6-қосымша):

      1) ВВР-К, ИВГ.1М, ИГР ядролық зерттеу реакторлары кешенін жаңғырту (2014 – 2020 ж.ж.), оның нәтижесінде инновациялықжобалардың, энергетикалық ректорлардың отын тораптарын сынау үшін реакторлық кешендердің эксперименттік мүмкіндіктері кеңейтіледі, атом энергиясын қолданатын объектілерді сенімді және қауіпсіз пайдалану қамтамасыз етіледі.

      2) Қурчатов қаласында Қазақстандық термоядролық материалтану (бұдан әрі – ҚТМ) реакторын құру, оны нақты іске қосуды және пайдалануға беруді жүргізу (2016 ж.), ҚТМ эксперименттік кешенін қалыпты пайдалануды қамтамасыз ету үшін токамак технологиялық жүйелеріне инженерлік-техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру;

      3) У-150 үдеткіш кешенін реконструкциялаудың инвестициялық жобасын әзірлеу (2014 – 2015 ж.ж).

      "Атом саласындағы ғылыми зерттеулер" іс-шарасы шеңберінде мынадай зерттеулер жүргізіледі (7-қосымша):

      1) Қазақстанда атом энергетикасын дамыту жөніндегі жұмыстарды ғылыми-техникалық қолдау бойынша зерттеулер кешенін жүргізу (2011 – 2020 ж.ж.);

      2) ҚТМ-ны құру мен пайдалануды ғылыми-техникалық қолдауды жүзеге асыру, ҚТМ плазмасын диагностикалау жүйесін құру, ҚТМ токамагы плазмасын іске қосу және омды қыздыру режимдері туралы эксперименттік деректер алу, имитациялық стенділер мен әдістемелер, сұйық литий негізінде ҚТМ-мен ықпалдасқан дивертордың модельдерін жасау (2011 – 2020 ж.ж.)

      3) ДЦ-60 ауыр иондар үдеткіші негізінде физика, химия, биология және озық технологиялар саласындағы кешенді ғылыми зерттеулерді орындау, ауыр иондардың атом ядроларымен және затпен іс-қимыл жасауы бойынша деректер алу, тректік мембраналар негізінде өнеркәсіптік технологиялар жасау (2011 – 2020 ж.ж.).

      Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында кәсіптік және тұрмыстық қызмет барысында радиацияның жоғары дозаларына шалдыққан адамдардың үлкен санаты бар. Бұл санатқа ядролық отын циклы кәсіпорындарының, көмір, мұнай-газ, тау-кен өндіру өнеркәсібі, медициналық мекемелер мен ғылыми-зерттеу бөлімшелерінің персоналы, сондай-ақ радонқауіпті аумақтарда және радиациялық қауіпті объектілерге (бұрын ядролық сынақтар жүргізілген аумақтар, уран, көмір және мұнай өндіру аудандары, отын-энергетикалық циклы кәсіпорындары және басқа да техногенді қызмет орындары) жақын тұратын жергілікті халық жатады.

      Радиацияның әсер ету деңгейінің негізі сипаттамасы жиынтық дозалық жүктеме болып табылады. Қазіргі уақытта Қазақстанда атом саласы мен экономиканың басқа да салалары кәсіпорындарының персоналы үшін (яғни, елдің әрбір тұрғыны үшін) дозаны, әсіресе ішкі сәулелену дозаларын есепке алудың және бақылаудың мемлекеттік жүйесі бар, бұл жүйені кеңейту және бүкіл халыққа қолдану қажет. Сондай-ақ оларды дұрыс айқындаудың материалдық және әдістемелік базасын жақсарту қажет. Баға берудің қолда бар әдістері радиацияның белгілі бір көзден шығуы және белгілі бір әсер ету тетіктері үшін ғана әзірленген. Халықтың сәулеленуінің жиынтық дозасының 80 %-ға жуығын құрайтын радонның дозалық жүктемесін эксперименттік айқындау әдістері жоқ.

      Дамыған елдердің көбінде (Германия, Бельгия және т.б.) халықтың дозаларын міндетті түрде бақылау және есепке алу жүйесі қабылданған. АҚШ-та, Канадада атом өнеркәсібі кәсіпорындарында ішкі сәулеленуді бақылау жүргізіледі. ТМД елдерінің ішінде Белоруссияда халықтың дозалық жүктемесінің республикалық кадастры құрылған және жүргізіледі.

      Алдағы уақытта күтіліп отырған сәулеленудің жоғары дозаларына шалдығатын персоналдың айтарлықтай ұлғаюын ескере отырып, осы Бағдарламаның басым бағыттарының бірі персонал мен халыққа түсетін дозалық жүктемені есепке алудың мемлекеттік жүйесін құру болуға тиіс.

      Семей ядролық сынақ полигоны (бұдан әрі – ССП) Қазақ КСР Президентінің 1991 жылғы 29 тамыздағы № 409 Жарлығымен жабылды. Полигон 18500 км2 алаңды алып жатыр, 1949 жылдан 1962 жылға дейін мұнда тротил баламасында жалпы энергия шығару қуаты 17,7 Мт болған 116 атмосфералық және 340 жерасты ядролық жарылыс жүргізілген. Жер бетінде жүргізілген 30 жарылыс ССП аумағын ғана емес, сонымен қатар оған іргелес аумақтардың да негізгі радиоактивті ластануына негіз болады. "2010 – 2014 жылдарға арналған "Жасыл даму" салалық бағдарламасында көзделген бұрынғы ССП проблемаларын түбегейлі шешу мәселесі осы бағдарламада қарастырылмайды.

      КСРО-да ядролық жарылыстарды бейбіт мақсатта пайдалану бойынша практикалық жұмыстың басталуы 1962 жылы қабылданған "Халық шаруашылығы үшін ядролық жарылыстар" № 7 мақсатты бағдарламасына байланысты. 1965 – 1988 жылдар аралығындағы кезеңде бұрынғы КСРО аумағында бейбіт мақсаттағы 124 ядролық жарылыс, оның ішінде Қазақстан Республикасының 7 облысының аумағында 39 жерасты ядролық жарылыс жүзеге асырылған. Ядролық жарылыстар жүргізілген жерлердің радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қалпына келтіру және жерлерді шаруашылық айналымға беру осы Бағдарламаның маңызды іс-шарасы болып табылады.

      АЭС персоналының жұмыс жағдайлары қосымша радиациялық әсермен сипатталады. Осыған байланысты, саланы перспективалық дамыту үшін халықты, қоршаған ортаны және шаруашылық жүргізуші объектілерді төтенше жағдайлардан және олардың салдарларынан қорғау, әлеуметтік қорғалу, атом саласының персоналына арнайы медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін іс-шаралар кешенін жүргізу, сондай-ақ АЭС персоналы мен жоғары радиация аймағында тұратын халыққа ұжымдық дозалық жүктемені төмендетуге бағытталған практикалық жұмыстар жүргізу міндетті шарт болып табылады.

4-міндет. Халықтың денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау

      "Әртүрлі үлгідегі радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ластанған аумақтарды оңалту және оларды шаруашылық айналымға тарту" іс-шарасы шеңберінде мынадай жұмыстар орындалуда (7-қосымша):

      1) радиоактивті заттармен ластанған аумақтар мен объектілерді зерттеу мен түгендеуді жүзеге асыру, олардың жағымсыз әсерін төмендету жөніндегі шаралар жүйесін әзірлеу және жүзеге асыру (2014 – 2020 ж.ж.);

      2) техногендік қызмет орындарындағы радиациялық қауіпті жағдайларды оқшаулау және жою жөнінде табиғат қорғау іс-шараларын жүргізу, оның ішінде бұрынғы Ертіс химия-металлургия зауытының аумағындағы радиоактивті қалдықтарды көму пункттеріндегі және оған іргелес аумақтардағы радиациялық-қауіпті жағдайды жою жөніндегі жұмыстарды аяқтау (2011 – 2020 ж.ж.);

      3) бұрынғы ядролық сынаулар жүргізілген орындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жерлерді шаруашылық айналымға беруді жүзеге асыру (2011 – 2020 ж.ж.).

      "Атом энергетикасын дамытуға байланысты халықтың денсаулығын қорғау" іс-шарасы шеңберінде мынадай міндеттерді іске асыру болжануда (8-қосымша):

      1) Республикалық кешенді дозиметрия орталығын құру (2014 – 2018 ж.ж.), орталық негізінде ішкі сәулелену мөлшерінің жылына 10000 дейінгі кешенді өлшемін жүргізу; табиғи альфа-сәулелену радионуклидтері есебінен сәулеленудің ішкі мөлшерінің жылына 10000 дейінгі кешенді өлшемін жүргізу; гамма-сәулелену радионуклидтері есебінен сәулеленудің ішкі мөлшерінің жылына 5000 дейінгі кешенді өлшемін жүргізу; 3000 дейінгі ішкі сәулеленудің жылына жиналған мөлшерін ретроспективті бағалау; сәулелену дозасын биодозиметрия әдістерін пайдалану арқылы жылына 1000 дейін анықтау жоспарлануда;

      2) халықтың және персоналдың дозасын есепке алу мен бақылаудың мемлекеттік жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету (2017 – 2020 ж.ж.);

      3) Ядролық медицина және биофизика орталығын құру (емдеу бөлімінсіз – 2015 ж.).

      Халықтың дозалық жүктемесін мемлекеттік есепке алу жүйесінің негізгі буыны сәулеленудің жеке дозаларын тіркеу, есепке алу және анықтау проблемаларына ғылымды көп қажетсінетін жаңа тәсілдер қолданылатын Республикалық кешенді дозиметрия орталығы болуы тиіс.

      Ядролық медицина және биофизика орталығын құру отандық денсаулық сақтау жүйесіне радионуклидтік диагностика мен терапияның заманауи әдістерін енгізуге, бұл әдістерді дамыту және білікті медицина кадрларын даярлау үшін ғылыми-техникалық база құруға, жоғары технологиялық импортты алмастыратын радиофармпрепараттар өндірісін ұйымдастыруға және күрделі диагностикалық аппаратураның сервистік қызмет көрсетуіне, жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді.";

      "6. Қажетті ресурстар" деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Қажетті ресурстар

      Бағдарламаны қаржыландыру кәсіпорындардың меншікті қаражаты, тікелей шетелдік инвестициялар есебінен және республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде жүзеге асырылады.

      Республикалық бюджеттен көзделген қаржыландыру көлемі, оның ішінде жылдар бойынша:

      1-кезең 2011 – 2014 жылдар – 12 745,3 млн. теңгені, оның ішінде:

      2011 жыл – 4 226,7 млн. теңгені;

      2012 жыл – 1 298,6 млн. теңгені;

      2013 жыл – 1 906,7 млн.теңгені;

      2014 жыл – 5 313,3 млн. теңгені құрайды;

      2-кезең 2015 – 2020 жылдар – бұл кезеңге арналған қаржыландыру көлемі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті қаржы жылдарына арналған республикалық бюджетті бекіту кезінде нақтыланатын болады.

      Бюджеттен тыс қаражаттан қаржыландыру көлемі 696 931, 9 млн. теңгені құрайды.";

      Осы Бағдарламаны іске асыру ауқымды және өте күрделі міндет болып табылады, оны шешу үшін атом саласының да, ел экономикасының басқа салаларының да жетекші компаниялары, кәсіпорындары тартылатын болады. Жұмыс істеп тұрған атом саласын басқару берілген схемаға сәйкес жүзеге асырылады (1-сурет).      ";

      "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК мынадай жеті негізгі қызмет бағытын: геологиялық барлау, уран өндіру; ядролық отын циклының өнімін өндіру; реактор жасау, атом электр станциялары; түсті металлургия және конструкциялық материалдар өндіру; энергетика; ғылым; әлеуметтік қамтамасыз ету және кадрлар даярлауды басқаратын холдинг болып табылады. Бүгінгі күні "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК-та 25000-нан астам адам жұмыс істейді.

      Атом саласын ұзақ мерзімді келешекте орнықты дамыту Қазақстан Республикасының ғылыми ұйымдарының тиімді жұмыс істеуімен қамтамасыз етіледі. Атом ғылымы мен техникасы саласындағы негізгі қызмет бүгінгі күні республиканың "ҚР ҰЯО" РМК, "ЯФИ" РМК, "ГЗИ" РМК, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК (Жоғары технологиялар институты, Қазақстандық ядролық университет, Волковгеология) сияқты ұйымдарында шоғырланған.

      2013 жылғы жағдай бойынша "ҚР ҰЯО" РМК, "ЯФИ" РМК, "ГЗИ" РМК-да 2500-ден астам адам жұмыс істейді.

      7, 8, 9-бөлімдер алынып тасталсын;

      Бағдарламаға 6-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген Бағдарлама осы қаулыға 2 және 3-қосымшаларға сәйкес 7 және 8-қосымшалармен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

С. Ахметов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2014 жылғы 13 наурыздағы
№ 236 қаулысына
1-қосымша
2020 жылға дейінгі даму

      перспективасымен Қазақстан

  Республикасында атом саласын
дамытудың 2011 – 2014 жылдарға
арналған бағдарламасына
6-қосымша

Бағдарлама шеңберінде іске асырылатын негізгі инвестициялық жобалар

Р/с №

Атауы

Іс-шаралар

Мақсаты

Жобаның ҚЭН және/немесе ТЭН болуы, қай сатыда (әзірлеу, пысықтау, бекітілген)

Ұсынылған өңірлік орналасу

Жобаны іске асырудың басталуы

Жобаны іске асырудың аяқталуы

Жауапты орындаушы

Қаржыландыру көлемі,

млн. теңге.

Қаржыландыру көздері

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ жылына 6000 тонна уран өндіру үлесі бар жылына қуаты 12000 тонна уран гексафторидін конверсиялау жөніндегі өндіріс ұйымдастыру

ТЭН, ЖСҚ, салу

ЯОЦ-ға жетіспейтін элементке қатысу

ТЭН әзірлеу

ШҚО, "Үлбі металлургия зауыты"

2011

2020

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ (келісім бойынша)

Жобаның ТЭН-ін өткізгеннен кейін анықтала-тын болады

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ қаражаты

2

Қуаты 400 тонна ядролық отын болатын жылу бөлгіш құрастырмалар шығаратын зауыт құру

ТЭН, ЖСҚ,

салу

Қосылған құны жоғары өнімдер шығаратын өндірістер құру

ТЭН әзірлеу

ШҚО, "Үлбі металлургия зауыты"

2011

2020

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ (келісім бойынша)

Зауыт салу жөнінде шешім қабылдағаннан кейін айқындалатын болады

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ қаражаты

3

ҚР-ның 2,5 млн. ЕРР уран байыту бойынша кепілдендірілген қызмет алуы үшін изотоптар бөлу жөніндегі қолданыстағы кәсіпорынға қатысуы

ТЭН

ЯОЦ-ға жетіспейтін элементке қатысу

ТЭН әзірлеу

РФ аумағы

2011

2013

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ (келісім бойынша)

13620,29

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ қаражаты

4

"Байкал-1" зерттеу реактор-лары кешенінде РАҚ пен ИСК қайта өңдеу және ұзақ сақтау жөніндегі республикалық орталық құру

ЖСҚ,

салу

РАҚ пен ИСК қайта өңдеу және ұзақ сақтау инфрақұрылымын құру

Бекітіл-ген ТЭН

ШҚО, Курчатов қ, КИР "Байкал-1"

2014

2018

"ҚР ҰЯО" РМК (келісім бойынша)

7 498, 67

Бюджет

5

Чкалов, Зеренді, Восточное шығару пункттері бар Бурабай үлкен базалы сейсмикалық тобын жаңғырту

салу

Бурабай үлкен базалы сейсмикалық тобын көшіру

Бекітілген ТЭН, ЖСҚ

Ақмола облысы, Бурабай

2010

2016

"ГЗИ" РМК (келісім бойынша)

2032,47

Бюджет

6

ВВР-К, ИВГ.1М, ИГР ядролық зерттеу реакторлары кешенін жаңғырту

ЖСҚ, салу

Қауіпсіздікті арттыру, эксперименттік мүмкіндіктерді кеңейту

Бекітілген ТЭН

ШҚО, Курчатов қ.

2014

2020

"ҚР ҰЯО" РМК, "ЯФИ" РМК (келісім бойынша)

11 952,8

Бюджет

7

Қазақстандық ҚТМ токамак термоядролық материалтану реакторын құру

салу

Конструкциялық кандидат материалдардың және энергетикалық термоядролық реактордың жекелеген түйіндерінің пайдаланғандағыға жақын жағдайдағы құбылысын зерттеуге арналған құрал жасау

Бекітілген ТЭН, ЖСҚ

ШҚО, Курчатов қ.

2003

2016

"ҚР ҰЯО" РМК (келісім бойынша)

7 773,86

Бюджет

8

У-150 үдеткіш кешенін реконструкциялау

ТЭН, ЖСҚ,

Ядролық физика және радиоизотоптар өндіру технологиясы саласындағы ғылыми зерттеулерді дамыту үшін үдеткіш кешеннің инфрақұрылымын пайдалану

-

Алматы қ.

2014

2015

"ЯФИ" РМК (келісім бойынша)

415

Бюджет

9

Республикалық кешенді дозиметрия орталығын құру

ТЭН, ЖСҚ,

салу

Сәулеленудің жеке дозаларын тіркеу, есепке алу және верификациялау кешенін құру

ТЭН-ді пысықтау

ШҚО, Курчатов қ.

2012

2018

"ҚР ҰЯО" РМК (келісім бойынша)

2666,4

Бюджет

10

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

салу

Радиохимия және радиофармацевтика саласында өндірістік қызметті, сондай-ақ ядролық медицина саласында емдеу диагностикалық және әдістемелік қызметті жүзеге асыруға арналған ғылыми-технологиялық кешен құру

Бекітілген ТЭН, ЖСҚ

Алматы қ.

2009

2015

"ЯФИ" РМК (келісім бойынша)

9 493,1

Бюджет

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2014 жылғы 13 наурыздағы
№ 236 қаулысына
2-қосымша
2020 жылға дейінгі даму

      перспективасымен Қазақстан

  Республикасында атом саласын
дамытудың 2011 – 2014 жылдарға
арналған бағдарламасына
7-қосымша

2020 жылға дейінгі даму перспективасымен Қазақстан Республикасында атом саласын дамытудың 2011 – 2014 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

Іс-шаралар

Аяқталу нысаны

Жауапты орындаушылар

Орындалу мерзімі

Болжанатын шығыстар, млн. тг

Қаржыландыру көздері

Бюджеттік бағдарламаның № (егер болса)

2011

2012

2013

2014

2015-2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Атом өнеркәсібін дамыту


Ядролық отын циклының тік ықпалдасқан компаниясын құру

1

Қазақстандағы уранның шикізат базасын кеңейту мақсатында іздеу және барлау жұмыстары кешенін жүргізу

ҚР Үкіметіне

ақпарат

ИЖТМ,"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ (келісім бойынша)

жыл сайын

25 желтоқсанға, 2011-2020

Жобалау құжаттамасына сәйкес жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарға сәйкес

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ қаражаты


2

Табиғи уран өндірісін дамыту

ҚР Үкіметіне

ақпарат

ИЖТМ, "Қазатом-өнеркәсіп" ҰАК" АҚ (келісім бойынша)

жыл сайын

25 желтоқсанға, 2011-2020

77 848

77 579

67 657

68 404

386 602

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ қаражаты


3

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ жылына 6000 тонна уран өндіру үлесі бар жылына 12000 тонна гексафторид болатын уранды конверсиялау жөніндегі өндірісті ұйымдастыру

ҚР Үкіметіне

ақпарат

ИЖТМ, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ

(келісім бойынша)

жыл сайын

25 желтоқсанға, 2011 – 2016Жобаның ТЭН-ін өткізгеннен кейін айқындалатын болады

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ қаражаты


4

ҚР-ның 2,5 млн. ЕРР уран байыту бойынша кепілдендірілген қызмет алу үшін изотоптар бөлу жөніндегі қолданыстағы кәсіпорынға қатысуы

ҚР Үкіметіне

ақпарат

ИЖТМ, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ (келісім бойынша)

жыл сайын

25 желтоқсанға, 2011-2020

123,397

101,895

13 395,6"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ қаражаты


5

Батыс дизайнындағы АЭС ракторларына арналған, сондай-ақ Қазақстандағы атом энергетикасының қажеттіліктерін қамтамасыз етуге қажетті жылу бөлгіш құрастырмалар (бұдан әрі –ЖБҚ) өндіру жөніндегі бірлескен кәсіпорындар құру

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ

(келісім бойынша)

жыл сайын

25 желтоқсанға, 2011-2020Зауыт салу жөнінде шешім қабылдағаннан кейін айқындалатын болады


"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ қаражатыҚазақстан Республикасы кәсіпорындарының атом реакторлары мен атом саласына арналған жабдықтарды өндіруге кезең-кезеңмен қатысуы


Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының АЭС салуға қатысуы үшін жағдайлар жасау

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ

жыл сайын

25 желтоқсанға, 2011-2020

Талап етілмейді2 Атом энергетикасын дамыту


Атом энергия блоктарының параметрлерін орналастыру және таңдау схемасын негіздеу. Қазақстан аумағында АЭС салу

1

ИНПРО (МАГАТЭ) әдіснамасын пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының ядролық-энергетикалық жүйесіне бағалау жүргізуге жұмыстарды қаржыландыру мәселесін пысықтау

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ

2014-2016

Талап етілмейді2

Реактор қондырғысын орналастыратын орын мен қуатын таңдау бойынша жұмыстарды қаржыландыру мәселесін пысықтау

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ

2014 жылғы 25 желтоқсан

Техникалық тапсырма бекітілгеннен кейін айқындалатын болады3

Үкіметтің АЭС салу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру үшін басқарушы компания құру туралы шешімін дайындау

ҚР Үкіметі қаулысының жобасы

ИЖТМ

2014 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді
Қазақстан Республикасында АЭС және атом саласының басқа да объектілерін әзірлеуді және жобалауды ұйымдастыру

1

АЭС және атом саласының басқа да объектілерін әзірлеуге және жобалауға арналған мамандандырылған жобалау-конструкторлық ұйымдарын құру бойынша ұсыныстар енгізу

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ

(келісім бойынша)

2015 жылғы 25 желтоқсан

Талап етілмейді2

Бірінші атом электр станциясының жобасын әзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ

2015 жылғы 25 желтоқсан

Талап етілмейді
Атом саласында бірыңғай мемлекеттік саясат жүргізуге арналған нормативтік-құқықтық құжаттардың жобаларын әзірлеу

1

Атом саласында бірыңғай мемлекеттік саясат жүргізуге арналған нормативтік құжаттардың жобаларын әзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ

ТЖМ ДСМ

2014 жылғы 25 желтоқсан

Талап етілмейді
Атом саласы объектілерінің ядролық, радиациялық және өнеркәсіптік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

1

РАҚ және ИСК қайта өңдеу және ұзақ сақтау жөніндегі Республикалық орталық құруды одан әрі қаржыландыру мәселесін пысықтау

ҚР Үкіметіне

ақпарат

ИЖТМ

2014-2015

Талап етілмейді2

Атом саласы объектілерінің ядролық, радиациялық және өнеркәсіптік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ

жыл сайын

25 желтоқсанға, 2011-2020

568,8

379,4

379,4

1852,1

Тиісті жылдарға бекітілген республикалық бюджет шеңберінде

РБ қаражаты

038

3

Атом саласының объектілерінде төтенше жағдайлар мен өнеркәсіп қауіпсіздігі үшін мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын мамандандырылған инспекция құру мәселесін пысықтау.

ҚР Үкіметіне ақпарат

ТЖМ

2014 жылғы

25 желтоқсан

Талап етілмейді4

Атом энергетикасы объектілерінің геологиялық-геофизикалық және сейсмикалық қауіпсіздігінің мониторинг жүйелерін құруды және дамытуды қаржыландыру мәселесін пысықтау

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ

2015-2017

Талап етілмейді5

Чкалов, Зеренді, Восточное шығару пункттері бар Бурабай үлкен базалы сейсмикалық тобын жаңғырту жобасын іске асыру

ҚР Үкіметіне

ақпарат

ИЖТМ

2016 жылғы

25 желтоқсан

1214,9

78,3

-

902,0

Тиісті жылдарға бекітілген республикалық бюджет шеңберінде

РБ қаражаты

049


Атом саласының стратегиялық объектілерін физикалық қорғауды және күзетуді қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру

1

Атом саласының стратегиялық объектілерін физикалық қорғау және күзету жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ

жыл сайын

25 желтоқсанға, 2014-2020
46,0

Тиісті жылдарға бекітілген республикалық бюджет шеңберінде

РБ қаражаты

038

2

Атом саласының стратегиялық объектілерін физикалық қорғау және күзету жүйесін кешенді жаңғырту

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ

2014-2015
5,0

Тиісті жылдарға бекітілген республикалық бюджет шеңберінде

РБ қаражаты

038


БН-350 реакторын пайдаланудан қауіпсіз шығаруды қамтамасыз ету

1

БН-350 реакторын пайдаланудан қауіпсіз шығаруды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешенін жүзеге асыру мәселесін пысықтау

ҚР Үкіметіне

ақпарат

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ" (келісім бойынша)

2014-2020

Іс-шараны қаржыландыру схемасын бекіткеннен кейін айқындалатын болады2

БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын қауіпсіздік және физикалық қорғау талаптарын орындай отырып, ұзақ уақыт сақтауды қамтамасыз ету

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ

жыл сайын

25 желтоқсанға, 2014-2020

60,5

42,0

42,0

42,0

Тиісті жылдарға бекітілген республикалық бюджет шеңберінде

РБ қаражаты

034


Атом энергиясын бейбіт пайдалану саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту

1

Қазақстан Республикасының атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы халықаралық шарттарын дайындау және жасасу

Халықаралық шарттар

ИЖТМ

жыл сайын

25 желтоқсанға, 2011 – 2017

Талап етілмейді
Ядролық сынақтар мониторингі, оның ішінде1)

- Халықаралық шарттар мен келісімдерді қолдау үшін қазақстандық ядролық мониторинг жүйесі инфрақұрылымының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

- "Курчатов-Крест" сейсмикалық топтастыру жүйесін жаңғырту"

ҚР Үкіметіне

ақпарат

ИЖТМ

жыл сайын

25 желтоқсанға, 2011-2020

125,3

63,9

88,6

63,7

Тиісті жылдарға бекітілген республикалық бюджет шеңберінде

РБ қаражаты

044

2)

Курчатов қаласында Сейсмикалық мониторинг жүйесіне арналған деректер қайталаушы орталығын құру

ҚР Үкіметіне

ақпарат

ИЖТМ

жыл сайын

25 желтоқсанға, 2014- 20179,49

Тиісті жылдарға бекітілген республикалық бюджет шеңберінде

РБ қаражаты

044


Атом саласын кәсіби білікті кадрлармен қамтамасыз ету


Кәсіби білікті кадрлармен қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар енгізу

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ, БҒМ, ДСМ

2015 жылғы 25 желтоқсан

Талап етілмейді
Атом саласын дамытудың әлеуметтік мәселелері
Ғылыми және жобалау ұйымдарының қызметкерлері үшін тұрғын үй қорын құру бойынша және Курчатов қаласын, Алатау кентін (Алматы қ.) қоса алғанда, олардың орналасқан жерлерінде әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту жөніндегі іс-шараларды іске асыру бойынша ұсыныстар енгізу

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ

2014 жылғы

25 желтоқсан

Талап етілмейді
3. Атом саласындағы ғылымды дамыту

Іргелі және қолданбалы зерттеулер үшін атом саласының эксперименттік базасын жетілдіру

1

ВВР-К, ИВГ.1М, ИГР ядролық зерттеу реакторлары кешенін жаңғыртуды қаржыландыру мәселесін пысықтау

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ

2014-2015

Талап етілмейді2

ВВР-К реакторын төмен байытылған уранды отынға конверсиялау

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ

жыл сайын

25 желтоқсанға, 2011 – 2013

776

4020

58

-

367

АҚШ инвестициялары


3

Курчатов қаласында Қазақстандық КТМ токамак термоядролық материалтану реакторын құру

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ

2016 жылғы 25 желтоқсан

Сомасы бекітілген ЖСҚ сәйкес нақтыланатын болады

РБ қаражаты


4

У-150 үдеткіш кешенін реконструкциялаудың инвестициялық жобасын әзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ

2014-2015

Талап етілмейді
Атом саласындағы ғылыми зерттеулер

1

"Қазақстанда атом энергетикасын дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасын іске асыру

ҒЗЖ туралы есептер

ИЖТМ

жыл сайын

25 желтоқсанға, 2011-2020

713

395,9

441,5

441,5

Тиісті жылдарға бекітілген республикалық бюджет шеңберінде

РБ қаражаты

006

2

Қазақстандық термоядролық токамак КТМ материалтану реакторын құру мен пайдалануды ғылыми-техникалық қолдау

ҒЗЖ туралы есептер

ИЖТМ

жыл сайын

25 желтоқсанға, 2011-2020

99

87,8

93,9

93,9

Тиісті жылдарға бекітілген республикалық бюджет шеңберінде

РБ қаражаты

006

3

ДЦ-60 ауыр иондар үдеткіші негізінде физика, химия, биология және озық технологиялар саласындағы кешенді ғылыми зерттеулер

ҒЗЖ туралы есептер

ИЖТМ

жыл сайын

25 желтоқсанға 2011-2020

53,0

54,0

57,7

57,7

Тиісті жылдарға бекітілген республикалық бюджет шеңберінде

РБ қаражаты

006

4

Қазақстан Республикасында радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы зерттеулерді қаржыландыру мәселесін пысықтау

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ

2014-2015

Талап етілмейді5

Экономиканы индустриялық-инновациялық дамыту үшін ядролық-физикалық әдістер мен технологияларды дамыту бойынша ғылыми-технологиялық бағдарламаны әзірлеу

ҒЗЖ туралы есептер

ИЖТМ

2015-2017

Талап етілмейді6

Қазақстанның аумағында ядролық объектілердің орналасу аудандарында жер сілкінісінің фокальды тетіктерінің параметрлері негізінде жер қыртысының сейсмотектоникалық өзгеру жағдайларын анықтау жөнінде ұсыныстар енгізу

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ

жыл сайын, 2015-2017

Талап етілмейді7

Қазақстандық ядролық сынақтардың инфрадыбыстық мониторингі станцияларының жазбаларын ретроспективті талдау негізінде инфрадыбыс сигналдары параметрлерінің көп жылдық өзгеруінің заңдылығын анықтау бойынша ұсыныстар енгізу

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ

жыл сайын,

2015 -2016

Талап етілмейді4. Халықтың денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау


Әртүрлі үлгідегі радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, зақымданған аумақтарды оңалту және оларды шаруашылық айналымға тарту

1

Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонына іргелес аумақтарда радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ, ҚОСРМ

жыл сайын

25 желтоқсанға, 2014-2020
156,4

Тиісті жылдарға бекітілген республикалық бюджет шеңберінде

РБ қаражаты

038

2

Техногенді қызмет орындарындағы радиациялық қауіпті оқиғаларды оқшаулау және жою бойынша табиғатты қорғау іс-шараларын орындау

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ,

ҚОСРМ

жыл сайын

25 желтоқсанға, 2011-2020

60

-

38,3

40,4

Тиісті жылдарға бекітілген республикалық бюджет шеңберінде

РБ қаражаты

034

3

Бұрынғы ядролық сынаулар өткізу орындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ,

ҚОСРМ,

ТЖМ

жыл сайын

25 желтоқсанға, 2011-2020

332,3

197,3

219

618,3

Тиісті жылдарға бекітілген республикалық бюджет шеңберінде

РБ қаражаты

038


Атом энергетикасының дамуына байланысты халықтың денсаулығын қорғау

1

Республикалық кешенді дозиметрия орталығын құру жобасын қаржыландыру мәселесін пысықтау

ҚР Үкіметіне ақпарат

ИЖТМ,

ҚОСРМ

2014-2015

Талап етілмейді2

Халық пен қызметкерлердің дозаларын мемлекеттік есепке алу және бақылау жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар енгізу

ҚР Үкіметіне

ақпарат

ИЖТМ

2016 жылғы

25 желтоқсан

Талап етілмейді3

Алатау кентінде Ядролық медицина және биофизика орталығын (емдеу бөлімінсіз) құру

ҚР Үкіметіне

ақпарат

ИЖТМ

2015 жылғы

25 желтоқсан

1 000,0

-

546,2

984,7

Тиісті жылдарға бекітілген республикалық бюджет шеңберінде

РБ қаражаты

047


      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ИЖТМ – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа

      технологиялар министрлігі

      ТЖМ – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар

      министрлігі

      ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

      ҚОСРМ – Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су

      ресурстары министрлігі

      "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ – "Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом

      компаниясы" акционерлік қоғамы

      ТЭН – техникалық-экономикалық негіздеме

      ЖСҚ – жобалау-сметалық құжаттама

      ҚТМ – қазақстандық термоядролық материалтану реакторы

      РАҚ - радиоактивті қалдықтар

      ИСК – иондаушы сәулелер көздері

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2014 жылғы 13 наурыздағы
№ 236 қаулысына
3-қосымша
2020 жылға дейінгі даму

      перспективасымен Қазақстан

  Республикасында атом саласын
дамытудың 2011 – 2014 жылдарға
арналған бағдарламасына
8-қосымша

"2020 жылға дейінгі даму перспективасымен Қазақстан Республикасында атом саласын дамытудың 2011 – 2014 жылдарға арналған" салалық бағдарлама туралы қысқаша ақпарат

      1.


2020 жылға дейінгі даму перспективасымен Қазақстан Республикасында 2011 – 2014 жылдарға арналған атом саласын дамыту

Ведомствоаралық өзара іс-қимыл

1.


2.

Салалық бағдарламаны әзірлеуге және іске асыруға жауапты мемлекеттік орган

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі


Салалық бағдарламаны іске асыруға жауапты

Жетекшілік ететін вице-министр

Бірлесіп орындаушы ұйымдар мен ведомстволар тізімі

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі,

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі,

Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі,

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі,

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Атом энергиясы комитеті,

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ – "Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом компаниясы" акционерлік қоғамы.


      2.

Негізгі міндеттер тізбесі

1.

Атом өнеркәсібін дамыту

2.

Атом энергетикасын дамыту

3.

Атом саласындағы ғылымды дамыту

4.

Халықтың денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау


      3.

Мақсат

Нысаналы индикаторлар

1.

Елді жедел индустриялық-инновациялық дамытуды қамтамасыз ету үшін атом өнеркәсібін дамыту және атом энергетикасын құру

Әлемдік нарық конъюнктурасын ескере отырып және Қазақстан Республикасының құзыретті органымен келісу кезінде жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша уран өндіру көлемдерін арттыру

Ядролық отын циклының жаңа өндірістерін құру;

Атом энергетикасы инфрақұрылымын дамыту;

Атом ғылымы инфрақұрылымын дамыту;

Атом энергетикасын дамытуға байланысты халықтың денсаулығын қорғау.


      4.

Негізгі іс-шаралар (міндеттер топтары бойынша)

Міндеттерді орындау нәтижелерінің көрсеткіштері

1.

Атом өнеркәсібін дамыту


1.1

Табиғи уран өндіруді дамыту

Әлемдік нарық конъюнктурасын ескере отырып және Қазақстан Республикасының құзыретті органымен келісу кезінде жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша табиғи уран өндіру көлемі

1.2

"ҮМЗ" АҚ-дағы технологиялар трансферті мен шетелдік активтерге қатысу арқылы уран конверсиялау өндірісін ұйымдастыру

"Қазатомөнеркәсіп ҰАК" АҚ жылына 6000 тонна уран өндіру үлесімен жылына 12000 тонна уран гексафторидін шығару (2016 ж).

1.3

РФ аумағындағы бөлгіш өндіріске қатысу

РФ аумағындағы жұмыс істеп тұрған изотоптар бөлетін кәсіпорында уран байыту бойынша көрсетілетін қызметтер алу 2,5 млн. ЕРР (2013 ж.)

1.4

Батыс дизайнындағы АЭС реакторлары үшін, сондай-ақ Қазақстандағы атом энергетикасының қажеттіліктерін қамтамасыз етуге арналған жылу бөлгіш құрастырмалар (бұдан әрі – ЖБҚ) өндіретін бірлескен кәсіпорындар құру

"Үлбі металлургия зауыты" АҚ-да қуаты 400 тонна уран жылу бөлгіш құрастырмаларын шығару (2020 ж.)

2.

Атом энергетикасын дамыту


2.3

Бірінші АЭС салу бойынша ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметі шешім қабылдаған жағдайда АЭС салу және пайдалануға беру (2020 жылға қарай)

2.4

АЭС және атом саласының басқа да объектілерін әзірлеуге және жобалауға арналған мамандандырылған жобалық-конструкторлық ұйымдар (ЖКҰ) құру бойынша ұсыныстар енгізу

"ҚР ҰЯО" РМК негізінде ЖКҰ (2015 ж.)

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ негізінде ЖКҰ (2015 ж.)

2.5

"Байкал-1" зерттеу реакторлары кешенінде РАҚ және ИСК қайта өңдеу және ұзақ сақтау жөніндегі республикалық орталық құру

РАҚ және ИСК қайта өңдеу және ұзақ сақтау жөніндегі республикалық орталық құру жобасын әзірлеу және іске асыру (2014-2018 ж.ж.)

Орталықтың өңделетін РАҚ көлемі бойынша өндірістік қуаты - жылына 1500 тонна

2.6

Атом саласын кәсіби кадрлармен қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар енгізу

Атом саласын кәсіби кадрлармен қамтамасыз ету (2014 ж.)

3.

Атом саласындағы ғылымды дамыту


3.1

ВВР-К, ИВГ.1М, ИГР ядролық зерттеу реакторлары кешенін жаңғырту

ВВР-К, ИВГ.1М, ИГР ядролық зерттеу реакторлары кешенін жаңғырту (2014-2020 ж.ж.)

3.2

Курчатов қаласында Қазақстандық ҚТМ токамак термоядролық материалтану реакторын құру

Курчатов қаласында Қазақстандық ҚТМ токамак термоядролық материалтану реакторын құру (2016 ж.)

3.3

У-150М үдеткіш кешенін реконструкциялаудың инвестициялық жобасын әзірлеу

У-150М үдеткіш кешенін реконструкциялаудың инвестициялық жобасын әзірлеу (2014-2015 ж.ж.)

4.

Халықтың денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау


4.1

Республикалық кешенді дозиметрия орталығын құру

Республикалық кешенді дозиметрия орталығын құру (2014-2018 ж.ж.)

4.2

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру (2015 ж.)


О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 728 "Об утверждении Программы развития атомной отрасли в Республике Казахстан на 2011 - 2014 годы с перспективой развития до 2020 года"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2014 года № 236. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2017 года № 714

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 06.11.2017 № 714.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 728 "Об утверждении Программы развития атомной отрасли в Республике Казахстан на 2011 – 2014 годы с перспективой развития до 2020 года" следующие изменения и дополнения:

      в Программе развития атомной отрасли в Республике Казахстан на 2011 – 2014 годы с перспективой развития до 2020 года, утвержденной указанным постановлением:

      в разделе "1. Паспорт Программы":

      подраздел "Источники и объемы финансирования" изложить в следующей редакции:

      "Источники и объемы финансирования:

      Финансирование Программы осуществляется за счет собственных средств предприятий, прямых иностранных инвестиций и в пределах средств, предусматриваемых в республиканском бюджете.

      Объем финансирования предусмотренный из республиканского бюджета, в том числе по годам составляет:

      1 этап 2011 – 2014 годы – 12 745,3 млн. тенге, из них:

      2011 год – 4 226,7 млн. тенге;

      2012 год – 1 298,6 млн. тенге;

      2013 год – 1 906,7 млн. тенге;

      2014 год – 5 313, 3 млн. тенге;

      2 этап 2015 – 2020 годы – объемы финансирования на данный период будут уточняться при утверждении республиканского бюджета на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Объем финансирования из внебюджетных средств составляет 696 931,9 млн. тенге.";

      в разделе "3. Анализ текущей ситуации":

      в подразделе "3.3. Предпосылки, основные проблемы и направления развития атомной отрасли Республики Казахстан":

      абзацы четвертый, пятый и шестой части седьмой изложить в следующей редакции:

      "наличие атомной науки, представленной республиканским государственным предприятием "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" (далее – РГП "НЯЦ РК") и республиканским государственным предприятием "Институт ядерной физики" (далее – РГП "ИЯФ") с базовыми экспериментальными установками, включая исследовательские реакторы, способной решать задачи мирового уровня по направлениям развития атомной энергетики и обеспечения условий ее безопасного применения, выполнять исследования в области ядерной физики, физики и техники ядерных реакторов;

      наличие кадрового потенциала высококвалифицированных специалистов, как в атомной промышленности, так и в атомной науке, включая специалистов, принимавших участие в эксплуатации энергетического реактора БН-350 и принимающих участие в эксплуатации исследовательских реакторов ИВГ.1М, ИГР и ВВР-К;

      существенный задел в области разработки и внедрения ядерных технологий для получения медицинских радиофармпрепаратов, радиоизотопов, трансмутации, стерилизации материалов и других, представленных РГП "ИЯФ" и АО "Парк ядерных технологий";

      в подразделе "3.4. Текущее состояние атомной промышленности":

      часть четвертую изложить в следующей редакции:

      "В 2009 году Казахстан вышел на первое место по добыче урана в мире. Добыча природного урана за 2009 год составила 14020 тонн. Объем добычи урана за 2010 год составил 17803 тонны.";

      в подразделе "3.6. Наука в атомной сфере":

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "Устойчивое развитие атомной отрасли в долговременной перспективе обеспечивается эффективным функционированием научных организаций. Основная деятельность в области атомной науки и техники в Казахстане сосредоточена сегодня в таких организациях, как РГП "НЯЦ РК" (Институт атомной энергии, Институт радиационной безопасности и экологии), РГП "ИЯФ", РГП "Институт геофизических исследований", акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром" (далее – НАК "Казатомпром") (Институт высоких технологий, Казахстанский ядерный университет, Волковгеология), Научно-технический центр "Безопасность ядерных технологий" (далее – НТЦ "БЯТ"). Эти организации являются основой для эффективного развития и внедрения современных ядерно-физических технологий в энергетике, промышленности, медицине, сельском хозяйстве и обеспечивают исследования в области развития и безопасности атомной энергетики, ядерной физики, радиационной физики твердого тела, радиационного материаловедения, физики и техники ядерных реакторов, ядерных и радиационных технологий, в области создания перспективных промышленных технологий ядерно-топливного цикла, радиоэкологии, технологий контроля за сейсмическими событиями. Часть работ, выполняемых научными организациями, осуществляется по контрактам с зарубежными организациями, что подтверждает и позволяет сохранить высокую квалификацию их специалистов.";

      часть четвертую изложить в следующей редакции:

      "Однако исследовательские ядерные реакторы РГП "НЯЦ РК" и РГП "ИЯФ" эксплуатируются длительное время и их системы нуждаются в модернизации под современные задачи исследований. Программой предусматривается совершенствование научной и экспериментальной базы атомной отрасли, проведение исследований в поддержку развития атомной энергетики и атомной промышленности.";

      в подразделе "3.11. Анализ действующей государственной политики в атомной отрасли":

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Приняты законы Республики Казахстан "Об использовании атомной энергии", "О радиационной безопасности населения", "О лицензировании", "Об экспортном контроле"";

      абзац пятый части пятой изложить в следующей редакции:

      "Объединенная Конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами;";

      в разделе "4. Цель, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы":

      подраздел "Показатели результатов, устанавливаемые по каждой задаче, как количественно и качественно измеримые значения" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели результатов, устанавливаемые по
каждой задаче, как количественно и качественно измеримые
значенияЕд. изм.

Источник информации

Ожидаемые результаты

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ответственные исполнители

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Целевые индикаторы

Увеличение объема добычи урана

тонн

ВС

19 449

21 240

22 320

23 469

По контрактам на недропользование с учетом конъюнктуры мирового рынка и при согласовании с компетентным органом Республики Казахстан

МИНТ

АО НАК Казатомпром (по согласованию)

Создание новых производств ядерно-топливного цикла

кол-во

ВС11
1

МИНТ

АО НАК Казатомпром (по согласованию)

Развитие инфраструктуры атомной энергетики (обоснование строительства объектов)

кол-во

ВС
1

1


МИНТ

Развитие инфраструктуры атомной науки


ВС


1


1


2

МИНТ

МОН

Защита здоровья населения

кол-во

ВС

11МИНТ

МЗ


Задача 1. Развитие атомной промышленности

Показатели результатов

Объем добычи урана

тонн

ВС

19449

21240

22320

23469

По контрактам на недропользование с учетом конъюнктуры мирового рынка и при согласовании с компетентным органом Республики Казахстан

МИНТ

АО НАК Казатомпром (по согласованию)

Выпуск гексафторида урана (с долей АО "НАК "Казатомпром" в 6000 тонн урана в год)

тонн

ВС


12000

12000

12000

12000

12000

МИНТ

АО НАК Казатомпром (по согласованию)

Обогащение урана на действующем предприятии по разделению изотопов на территории РФ

млн. ЕРР

ВС0,3

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

МИНТ

АО НАК Казатомпром (по согласованию)

Выпуск на АО "Ульбинский металлургический завод" тепловыделяющих сборок

тонн

ВС


400

МИНТ

АО НАК Казатомпром (по согласованию)


Задача 2. Развитие атомной энергетики

Показатели результатов

Обоснование и подготовка решения Правительства Республики Казахстан о строительстве АЭС.

Строительство и ввод в эксплуатацию АЭС в случае принятия положительного решения

Кол-во

ВС

1


МИНТ,

АО "НАК "Казатомпром" (по согласованию)

Республиканский центр по переработке и длительному РАО и ИИИ на комплексе исследовательских реакторов "Байкал-1"

кол-во

ВС
1МИНТ

Обеспеченность атомной отрасли профессиональными кадрами

Кол-во

специалистов

ВС100

100

100

100

100

100

100

100

МИНТ


Задача 3. Развитие атомной науки в атомной сфере

Показатели результатов

Модернизированный комплекс исследовательских ядерных реакторов ВВР-К, ИВГ.1М, ИГР

кол-во

ВС
1


2

МИНТ

Казахстанский термоядерный материаловедческий реактора Токамак в г. Курчатов

кол-во

ВС


1

МИНТ


Задача 4. Охрана здоровья населения и окружающей среды

Показатели результатов

Республиканский центр комплексной дозиметрии

кол-во

ВС
1МИНТ

Центр ядерной медицины и биофизики

кол-во

ВС

1


МИНТ

МЗ


      раздел "5. Этапы реализации Программы" изложить в следующей редакции:

      "5. Этапы реализации Программы

      Реализация настоящей Программы рассчитана на десятилетний период и предполагает реализацию мероприятий в два этапа:

      На первом этапе (2011 – 2014 годы), выполняются подготовительные работы, в основном, связанные с разработкой проектов и планов по реализации мероприятий.

      На втором этапе с (2015 – 2020 годы) осуществляется реализация мероприятий по достижению целевых индикаторов Программы.

      В рамках каждого этапа выполняются мероприятия в соответствии с задачами Программы

      Задача 1. Развитие атомной промышленности

      В рамках мероприятия "Создание вертикально-интегрированной компании ядерного топливного цикла" предусматривается построение вертикально-интегрированной компании ядерно-топливного цикла на базе АО НАК "Казатомпром". В результате деятельности вертикально-интегрированной компании ядерно-топливного цикла будет осуществляться:

      1) реализация комплекса мероприятий по поиску, разведке новых месторождений на территории Казахстана (2011 – 2020 гг.);

      2) в соответствии с решениями Правительства Республики Казахстан добыча природного урана с учетом складывающейся конъюнктуры рынка, потребностей мировой атомной энергетики, действующих контрактов на недропользование и обеспечения сохранения в стране стратегического запаса ядерного топлива в первую очередь для становления и развития национальной атомной энергетики в долгосрочной и отдаленной перспективе (2012 – 2020 гг.);

      3) организация производства по конверсии урана производственной мощностью 12000 тонн гексафторида урана в год, с долей НАК "Казатомпром" в 6000 тонн урана в год (2016 г.);

      4) вхождение в производства по разделению изотопов урана стран-лидеров в технологии разделения изотопов урана в рамках развития проектов по обогащению казахстанского урана, предусматривающее получение доли в обогатительных мощностях или гарантированных услуг по обогащению урана в 2.5 млн. ЕРР (2013 г.);

      5) внедрение перспективных промышленных технологии ядерно-топливного цикла (далее – ЯТЦ) в акционерном обществе "Ульбинский металлургический завод" (далее – АО "УМЗ"), организация новых производств, в том числе производство материалов ядерной техники, топливных таблеток для перспективных видов топлива (2016 г.);

      6) реализация на АО "УМЗ" совместно с французской компанией "AREVA" проекта создания производства топливных сборок мощностью 400 тонн урана в год, предназначенных в основном для рынков стран Юго-Восточной Азии и обеспечения потребностей в топливе атомной энергетики Республики Казахстан (2020 г.).

      В 2010 году доля казахстанского содержания в закупаемых АО "НАК Казатомпром" товарах, основной частью которых является серная кислота, составляла 62 %, в планах на 2011 год и на последующие годы этот показатель составит 62 %, остальные показатели казахстанского содержания в работах, услугах и кадрах представлены в приложении 2 Программы.

      В рамках мероприятия "Поэтапное участие предприятий Республики Казахстан в производстве атомных реакторов и оборудования для АЭС" предусматривается:

      1) организация проектирования и производств комплектующих для изготовления тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих сборок (2016 г.);

      2) организация производств необходимых материалов и изделий для участия предприятий Республики Казахстан в строительстве атомных энергетических станций (далее – АЭС) (2020 г.).

      Задача 2. Развитие атомной энергетики

      В рамках мероприятия "Обоснование схемы размещения и выбора параметров атомных энергоблоков. Строительство АЭС на территории Казахстана" предусматриваются:

      1) выполнение технико-экономических исследований в обоснование строительства АЭС в Республике Казахстан, обоснование и утверждение схемы размещения АЭС на территории Республики Казахстан, определение типа реактора и единичной мощности энергоблока для предполагаемых мест строительства, кандидатных проектов АЭС для реализации в Республики Казахстан, перспектив участия Республики Казахстан в реализации проектов в атомной сфере с иностранными компаниями (2014 г.);

      2) принятие решения по строительству АЭС на площадках предполагаемого строительства (2014 г.);

      3) обоснование и разработка проекта первой АЭС (2015 г.);

      4) строительство и ввод в эксплуатацию первой АЭС (к 2020 г.), в случае принятия положительного решения Правительством Республики Казахстан.

      Ядерная, радиационная и промышленная безопасность объектов атомной энергетики гарантирована выбором наиболее безопасных типов реакторных установок и технологий, соответствующих международным нормам безопасности.

      Организация разработки и экспертизы проектов АЭС и других объектов атомной отрасли в Республике Казахстан" предусматривает создание специализированных проектно-конструкторских бюро. Организация разработки высокоточного и высокотехнологичного оборудования для атомной энергетики, проектирования зданий и сооружений АЭС потребует привлечения значительных интеллектуальных, материальных и человеческих ресурсов. Проектно-конструкторские бюро планируется создавать на базе действующих структур, выполняющих в настоящее время проектно-конструкторские работы в ядерной области. В настоящее время в РГП "НЯЦ РК" существует проектно-конструкторский отдел, выполняющий проектно-конструкторские работы в атомной сфере, на базе которого может быть организовано одно из таких специализированных бюро.

      В рамках мероприятия "Организация разработки и проектирования АЭС и других объектов атомной отрасли в Республике Казахстан" предполагается создание специализированных проектно-конструкторских бюро (2016 г.).

      Для полноформатного развития атомной отрасли необходимо создание совместно с организациями стран с развитой атомной инфраструктурой инжиниринговых компаний для конструирования, проектирования и строительства энергоблоков АЭС.

      В рамках мероприятия "Разработка проектов технических регламентов и нормативно-правовых актов для проведения единой государственной политики в атомной отрасли" предполагается разработка проектов нормативной и технической документации для правового и технического регулирования (2014 г.).

      Проектная документация на объекты использования атомной энергии должна содержать обоснование мер промышленной безопасности при конструировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации, выводе из эксплуатации, а также в случае аварии.

      Для обеспечения функционирования систем безопасности объектов атомной энергетики необходимо поддерживать постоянный контроль деятельности предприятий и совершенствовать системы учета и контроля ядерных и радиоактивных материалов и технологий.

      Контроль за выполнением законодательства Республики Казахстан в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения ядерной, радиационной и промышленной безопасности создаваемых и действующих объектов атомной отрасли должен осуществляться соответствующими контролирующими органами в пределах своей компетенции, в том числе министерствами по чрезвычайным ситуациям, индустрии и новых технологий, здравоохранения, охраны окружающей среды.

      При осуществлении работ в обоснование безопасности существующих объектов атомной отрасли и по выбору площадок строительства энергоблоков АЭС необходим геолого-геофизический и сейсмический мониторинг предполагаемых площадок строительства АЭС, а также мониторинг действующих и других объектов атомной отрасли. Имеющиеся станции Республиканского государственного предприятия "Институт геофизических исследований" (далее – РГП "ИГИ"), созданные для мониторинга ядерных испытаний во исполнение международных договоров Республики Казахстан, расположены в основном по периметру Казахстана и, тем самым, нацелены на регистрацию сейсмических событий на удаленных зарубежных испытательных полигонах. Необходимо улучшить регистрацию сейсмических событий внутри страны (по однородности, точности, энергетической представительности), для чего требуется дополнить сеть станций РГП ИГИ сейсмическими группами в Центральном Казахстане (в районе города Жезказган и в районе уникальной большебазовой системы группирования "Боровое"). Особо следует отметить вопрос о необходимости сохранения уникальных сейсмологических данных, накопленных Центром сбора и обработки. Центр сбора и обработки данных является структурным подразделением РГП ИГИ и расположен в городе Алматы. Учитывая неблагополучную сейсмическую обстановку, характерную для регионов Южного Казахстана, включая мегаполис Алматы, существует необходимость создания дублирующего центра данных в г. Курчатове, где располагаются основные подразделения РГП ИГИ. Предложения по расширению и модернизации наблюдательных сетей и по созданию дублирующего Центра сбора и обработки сейсмологических данных поддержано Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым 7 ноября 2005 г. на рабочей встрече в Институте сейсмологии Министерства образования и науки Республики Казахстан, где были обсуждены вопросы сейсмической безопасности.

      В рамках мероприятия "Обеспечение ядерной, радиационной и промышленной безопасности объектов атомной отрасли" предусматривается реализация проектов согласно приложению 6 Программы:

      1) разработка и реализация программы по хранению и переработке радиоактивных отходов (далее – РАО) и источников ионизирующего излучения (далее – ИИИ) предприятий атомной отрасли и других отраслей промышленности, в том числе на комплексе исследовательских реакторов "Байкал-1" РГП "НЯЦ РК" будет реализован проект Республиканского центра по переработке и длительному хранению РАО и ИИИ, созданный на базе выполненного в 2006 году ТЭО проекта создания радиационно-защитной камеры и пункта по переработке и длительному хранению РАО и ИИИ предприятий атомной отрасли и других отраслей промышленности. Производственная мощность центра по количеству перерабатываемых РАО составит 1500 тонн в год, по количеству принимаемых на хранение отработавших ИИИ – 5000 шт. в год. Емкость хранилища РАО в составе центра составит 9000 тонн, суммарной активностью 8,4·1013 Бк. Емкость хранилищ ИИИ составит порядка 2,2·1016 Бк.;

      2) обеспечение ядерной, радиационной и промышленной безопасности комплексов исследовательских ядерных реакторов "Байкал-1", ИГР, ВВР-К, ускорительных комплексов, сейсмических и инфразвуковых станций (2011 - 2020 гг.);

      3) проработка вопроса по созданию специализированной инспекции, осуществляющей государственный контроль на объектах атомной отрасли за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью (2014 г.);

      4) модернизация большебазовой сейсмической группы Боровое с выносными пунктами Чкалово, Зеренда, Восточное (2016 г.);

      5) постоянный мониторинг экологической, радиационной, промышленной, геолого-геофизической и сейсмической обстановки на объектах атомной отрасли (2011 – 2020 гг.).

      Физическая защита стратегических объектов атомной отрасли является сложным комплексом организационно-правовых и научно-технических задач, решаемых в государственных масштабах. Важной является проблема выработки единых подходов, создание единой нормативной и методической базы, современного технического оснащения систем физической защиты и охраны стратегических объектов атомной отрасли.

      В рамках мероприятия "Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению физической защиты и охраны стратегических объектов атомной отрасли" предусматривается:

      1) проведение комплексной модернизации систем физической защиты стратегических объектов атомной отрасли, включая ядерные объекты РГП "НЯЦ РК", РГП ИЯФ (2014 – 2020 гг.);

      2) обеспечение функционирования систем физической защиты стратегических объектов атомной отрасли, включая ядерные объекты РГП "НЯЦ РК", РГП ИЯФ (2014 – 2020 гг.).

      Обеспечение безопасного вывода из эксплуатации реактора на быстрых нейтронах 350 (далее – БН-350) предусматривает выполнение работ по перевозке и размещению на долговременное хранение ОЯТ реактора БН-350, радиоактивных и других техногенных отходов, консервации и переводу в режим долговременного хранения зданий, сооружений и инженерных систем реактора БН-350.

      В рамках мероприятия "Обеспечение безопасного вывода из эксплуатации реактора БН-350" предусматривается:

      1) обеспечение долговременного хранения на подготовленной площадке комплекса исследовательских реакторов "Байкал-1" 60 контейнеров с отработанным ядерным топливом реактора БН-350;

      2) переработка и размещение на хранение радиоактивных и других техногенных отходов (2011 – 2020 гг.);

      3) консервация и перевод в режим долговременного хранения здания, сооружения и инженерные системы реактора БН350 (2020 г.).

      В рамках настоящей Программы предусмотрены мероприятия по развитию и укреплению международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии и ядерных технологий, по обеспечению режима нераспространения ядерного оружия.

      В рамках мероприятия "Развитие международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии" предусмотрены:

      1) подготовка и заключение международных договоров Республики Казахстан с иностранными государствами в области мирного использования атомной энергии;

      2) участие Республики Казахстан в международных программах и проектах;

      3) мониторинг ядерных испытаний, в том числе:

      4) обеспечение функционирования инфраструктуры казахстанской системы ядерного мониторинга в поддержку международных договоров и соглашений (2011 – 2020 гг.);

      5) модернизация системы сейсмического группирования "Курчатов-Крест" (2013 г.);

      6) создание дублирующего центра данных в Курчатове для системы сейсмического мониторинга (2014 – 2017 гг.).

      Для реализации планов развития атомной отрасли необходимо совершенствовать систему подготовки и переподготовки специалистов, инженерного и технического персонала. В ряде отечественных вузов ведется подготовка инженеров по специальности "5В060500 "Ядерная физика", а также по специальности "5В072300 "Техническая физика". Тем не менее, необходимо совершенствовать систему подготовки специалистов для атомной отрасли, на базе ведущих учебных заведений и научных центров, как в нашей стране, так и за рубежом.

      В рамках мероприятия "Обеспечение атомной отрасли квалифицированными профессиональными кадрами" предусматривается внесение предложений:

      1) по формированию системы переподготовки и профессиональной аттестации персонала по регламентируемым видам деятельности в атомной отрасли, в том числе по созданию тренажерного центра профессиональной подготовки, переподготовки и аттестации эксплуатационного персонала АЭС;

      2) в рамках специальностей "5В060500 "Ядерная физика" и "5В072300 Техническая физика" предусмотреть следующие элективные дисциплины за счет компонента по выбору:

      геология, поиск и разведка урана и редких металлов;

      геохимия урана и трансурановых элементов;

      химическая технология урана и редких элементов;

      обогащение урана и разделение изотопов;

      химия и технология фтора и его соединений;

      геотехнология и методы геофизических исследований недр;

      металлургические процессы урана и трансурановых элементов;

      металлургические процессы редких и редкоземельных элементов;

      технологии производства суперсплавов и функциональных материалов;

      технологии производства и переработки ядерного топлива;

      ядерные технологии;

      физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника;

      атомная и термоядерная энергетика и технологии реакторостроения;

      технологии переработки и утилизации РАО;

      материалы и технологии очистки техногенных и природных вод;

      по подготовке специалистов по проектированию, конструированию и строительству объектов атомной энергетики и промышленности, инженерно-технического персонала АЭС.

      Для реализации планов развития атомной отрасли необходимо решение социальных вопросов развития атомной отрасли.

      В рамках мероприятия "Социальные вопросы развития атомной отрасли" будут внесены предложения по созданию жилого фонда для персонала научных и проектных организаций и реализованы мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в местах их размещения, включая г. Курчатов и пос. Алатау (г. Алматы) (2014 г.).

      Задача 3. Развитие атомной науки

      В рамках мероприятия "Совершенствование экспериментальной базы атомной отрасли для фундаментальных и прикладных исследований" предусматривается реализация следующих проектов представленных в приложении 6 Программы:

      1) модернизация комплексов исследовательских ядерных реакторов ВВР-К, ИВГ.1М, ИГР (2014-2020 гг.), в результате которой будет расширена экспериментальная возможность реакторных комплексов для испытаний топливных узлов энергетических реакторов инновационных проектов, обеспечена надежная и безопасная эксплуатация объектов использования атомной энергии;

      2) создание в г. Курчатове Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора (далее – КТМ), проведение его физического пуска и ввода в эксплуатацию (2016 г.), организация инженерно-технического обслуживания технологических систем токамака для обеспечения нормальной эксплуатации экспериментального комплекса КТМ;

      3) разработка инвестиционного проекта реконструкции ускорительного комплекса У-150 (2014-2015).

      В рамках мероприятия "Научные исследования в атомной сфере" проводятся исследования согласно приложению 7 Программы:

      1) проведение комплекса исследований по научно-технической поддержке работ по развитию атомной энергетики в Казахстане (2011 - 2020 гг.);

      2) осуществление научно-технической поддержки создания и эксплуатации КТМ, создание системы диагностики плазмы КТМ, получение экспериментальных данных о режимах запуска и омического нагрева плазмы токамака КТМ, создание имитационных стендов и методики, модели дивертора на основе жидкого лития, интегрированная с КТМ (2011 – 2020 гг.);

      3) выполнение комплексных научных исследований в области физики, химии, биологии и передовых технологий на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ60, получение данных по взаимодействию тяжелых ионов с атомными ядрами и веществом, создание промышленных технологий на основе трековых мембран (2011 – 2020 гг.).

      В настоящее время в Республике Казахстан существует большая категория людей, которая в процессе профессиональной и бытовой деятельности, подвержена воздействию повышенных доз радиации. К этой категории относится персонал предприятий ядерного топливного цикла, угольной, нефтегазовой, горнодобывающей промышленностей, медицинских учреждений и научно-исследовательских подразделений, а также местное население, проживающее как на радоноопасных территориях, так и вблизи радиационно-опасных объектов (территории мест проведения в прошлом ядерных испытаний, районы добычи урана, угля и нефти, предприятия топливно-энергетического цикла и другие места техногенной деятельности).

      Ключевой характеристикой степени влияния радиации является суммарная дозовая нагрузка. В настоящее время в Казахстане существует государственная система учета и контроля доз для персонала предприятий атомной отрасли и других отраслей экономики, которую необходимо расширить и применить для всего населения (т.е. для каждого жителя страны), особенно контроль доз внутреннего облучения. Также необходимо улучшить материальную и методическую базу их достоверного определения. Существующие методы оценки, как правило, разработаны только для определенных механизмов воздействия радиации и от определенных источников. Отсутствуют методы экспериментального определения дозовой нагрузки от радона, составляющей для населения около 80 % от суммарной дозы облучения.

      В большинстве развитых стран (Германия, Бельгия и др.) принята система обязательного контроля и учета доз населения. В США, Канаде проводится контроль внутреннего облучения на предприятиях атомной промышленности. Из стран СНГ в Белоруссии создан и ведется республиканский кадастр дозовых нагрузок на население.

      Учитывая ожидаемое существенное увеличение персонала, подвергающегося повышенным дозам облучения, одним из приоритетных направлений данной Программы должно стать создание государственной системы учета дозовых нагрузок на персонал и население.

      Семипалатинский испытательный ядерный полигон (далее – СИП) был закрыт 29 августа 1991 года Указом Президента Казахской ССР № 409. Полигон занимает площадь 18500 км2, с 1949 по 1962 годы здесь было осуществлено 116 атмосферных и 340 подземных ядерных взрывов с общим энерговыделением 17,7 Мт тротилового эквивалента. Проведение 30 наземных взрывов обусловило основное радиоактивное загрязнение не только территории СИП, но и прилегающих к нему регионов. Кардинальное решение проблем бывшего СИП предусмотрено отраслевой программой "Жасыл даму" на 2010 – 2014 годы" в настоящей программе не рассматривается.

      В СССР начало практической работы по использованию ядерных взрывов в мирных целях связано с целевой Программой № 7 "Ядерные взрывы для народного хозяйства", принятой в 1962 году. За период 1965 – 1988 годов на территории бывшего СССР было осуществлено 124 ядерных взрыва в мирных целях, в том числе 39 подземных ядерных взрывов на территории 7 областей Республики Казахстана. Обеспечение радиационной безопасности мест проведения ядерных испытаний, восстановление окружающей среды и передача земель в хозяйственный оборот является важным мероприятием настоящей Программы.

      Условия работы персонала АЭС характеризуются дополнительным радиационным воздействием. В связи с этим обязательным условием для перспективного развития отрасли является проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих защиту населения, окружающей среды и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций и их последствий, социальную защищенность, специальное медицинское обслуживание персонала атомной отрасли, а также проведение практических работ, направленных на снижение коллективной дозовой нагрузки, на персонал АЭС и население, проживающее в зоне повышенной радиации.

      Задача 4. Охрана здоровья населения и окружающей среды

      В рамках мероприятия "Обеспечение безопасности радиационно-опасных объектов различного типа, реабилитация зараженных территорий и вовлечение их в хозяйственный оборот" выполняются работы согласно приложению 7 Программы:

      1) осуществление исследований и инвентаризация территорий и объектов с радиоактивным загрязнением, разработка и осуществление системы мер по снижению их негативного влияния (2014 – 2020 гг.);

      2) проведение природоохранных мероприятий по локализации и устранению радиационно-опасных ситуаций в местах техногенной деятельности, в том числе завершение работ по ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего Иртышского химико-металлургического завода пунктах захоронения радиоактивных отходов и прилегающей к ним территориях (2011 – 2020 гг.);

      3) обеспечение безопасности бывших мест проведения ядерных испытаний, осуществление передачи земель в хозяйственный оборот (2011 – 2020 гг.).

      В рамках мероприятия "Защита здоровья населения в связи с развитием атомной энергетики" предполагается реализовать следующие задачи представленные в приложении 8 Программы:

      1) создание Республиканского центра комплексной дозиметрии (2014 – 2018 гг.), на базе центра планируется проводить до 10000 комплексных измерений доз внутреннего облучения в год; до 10000 измерений внутренней дозы облучения за счет естественных альфа-излучающих радионуклидов в год; до 5000 измерений внутренней дозы облучения за счет гамма-излучающих радионуклидов в год; до 3000 ретроспективных оценок накопленной дозы внешнего облучения в год; до 1000 определений дозы облучения с использованием методов биодозиметрии в год;

      2) обеспечение функционирования Государственной системы учета и контроля доз населения и персонала (2017 – 2020 гг.);

      3) создание Центра ядерной медицины и биофизики (без лечебной части – 2015 г.).

      Ключевым звеном государственной системы учета дозовых нагрузок на население должен стать Республиканский центр комплексной дозиметрии, в котором будут применены новые наукоемкие подходы к проблемам регистрации, учета и верификации индивидуальных доз облучения.

      Создание Центра ядерной медицины и биофизики позволит внедрить в систему отечественного здравоохранения современные методы радионуклидной диагностики и терапии, создать научно-техническую базу для развития этих методов и подготовки квалифицированных медицинских кадров, организовать высокотехнологичное импортозамещающее производство радиофармпрепаратов и сервисное обслуживание сложной диагностической аппаратуры, создать новые рабочие места.";

      раздел "6. Необходимые ресурсы" изложить в следующей редакции:

      "6. Необходимые ресурсы

      Финансирование Программы осуществляется за счет собственных средств предприятий, прямых иностранных инвестиций и в пределах средств, предусматриваемых в республиканском бюджете.

      Объем финансирования, предусмотренный из республиканского бюджета, в том числе по годам составляет:

      1 этап 2011 – 2014 годы – 12 745,3 млн. тенге, из них:

      2011 год – 4 226,7 млн. тенге;

      2012 год – 1 298,6 млн. тенге;

      2013 год – 1 906,7 млн. тенге;

      2014 год – 5 313, 3 млн. тенге;

      2 этап 2015 – 2020 годы – объемы финансирования на данный период будут уточняться при утверждении республиканского бюджета на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Объем финансирования из внебюджетных средств составляет 696 931,9 млн. тенге.";

      Реализация настоящей Программы представляет собой масштабную и очень сложную задачу, для решения которой будут привлечены ведущие компании, предприятия, как атомной отрасли, так и других отраслей экономики страны. Управление существующей атомной отраслью осуществляется в соответствии с представленной схемой (Рис.1).      ";

      НАК "Казатомпром" представляет собой холдинг по управлению семью основными направлениями деятельности: геологоразведка, добыча урана; производство продукции ядерного топливного цикла; реакторостроение, атомные электростанции; цветная металлургия и производство конструкционных материалов; энергетика; наука; социальное обеспечение и подготовка кадров. На сегодняшний день в НАК "Казатомпром" работает свыше 25000 человек.

      Устойчивое развитие атомной отрасли в долговременной перспективе обеспечивается эффективным функционированием научных организаций Республики Казахстан. Основная деятельность в области атомной науки и техники сосредоточена сегодня в таких организациях Республики, как РГП "НЯЦ РК", РГП "ИЯФ", РГП "ИГИ", НАК "Казатомпром" (Институт высоких технологий, Казахстанский ядерный университет, Волковгеология).

      По состоянию на 2013 год в РГП "НЯЦ РК", РГП "ИЯФ", РГП "ИГИ" работает свыше 2500 человек.

      разделы 7, 8, 9 исключить;

      приложение 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      дополнить указанную Программу приложениями 7 и 8 согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

С. Ахметов


  Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 13 марта 2014 года № 236
Приложение 6
к Программе развития атомной
отрасли в Республике Казахстан
на 2011 - 2014 годы
с перспективой развития до 2020 года

Основные инвестиционные проекты, реализуемые в рамках Программы


Наименование

Мероприятия

Цель

Наличие ФЭО и/или ТЭО проекта на какой стадии (разработка, доработка, утверждено)

Рекомендуемое региональное размещение

Начало реализации проекта

Окончание реализации проекта

Ответственный исполнитель

Объем финансирования млн. тенге.

Источники финансирования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Организация производства по конверсии урана мощностью 12000 тонн гексафторида урана в год с долей АО "НАК "Казатомпром" в 6000 тонн урана в год

ТЭО, ПСД,

строительство

Участие в недостающем элементе ЯТЦ

Разработка ТЭО

ВКО, "Ульбинский металлургический завод"

2011

2020

АО "НАК "Казатомпром" (по согласованию)

Будет определен после проведения ТЭО проекта

Средства

АО "НАК "Казатомпром"

2

Создание завода по выпуску тепловыделяющих сборок, мощностью 400 тонн ядерного топлива

ТЭО, ПСД,

строительство

Создание производства изделий с высокой добавленной

стоимостью

Разработка ТЭО

ВКО, "Ульбинский металлургический завод"

2011

2020

АО "НАК "Казатомпром" (по согласованию)

Будут определены после принятия решения по строительству завода

Средства АО "НАК "Казатомпром"

3

Участие РК в действующем предприятии по разделению изотопов, для получения гарантированных услуг по обогащению урана в 2,5 млн. ЕРР

ТЭО

Участие в недостающем элементе ЯТЦ

Разработка ТЭО

Территория РФ

2011

2013

АО "НАК "Казатомпром" (по согласованию)

13620,292

Средства АО "НАК "Казатомпром"

4

Создание республиканского центра по переработке и длительному хранению РАО и ИИИ на комплексе исследовательских реакторов "Байкал-1"

ПСД,

строительство

Создание инфраструктуры по переработке и длительному хранению РАО и ИИИ

Утвержденное ТЭО

ВКО, г. Курчатов, КИР "Байкал-1"

2014

2018

РГП "НЯЦ РК" (по согласованию)

7 498, 67

Бюджет

5

Модернизация большебазовой сейсмической группы Боровое с выносными пунктами Чкалово, Зеренда, Восточное

строительство

Передислокация

большебазовой сейсмической группы Боровое

Утвержденные ТЭО, ПСД

Акмолинская обл., Боровое

2010

2016

РГП ИГИ (по согласованию)

2032,47

Бюджет

6

Модернизация комплексов исследовательских ядерных реакторов ВВР-К, ИВГ.1М, ИГР

ПСД,

строительство

Повышение безопасности, расширение экспериментальных возможностей

Утвержденное ТЭО

ВКО, г. Курчатов

2014

2020

РГП "НЯЦ РК", РГП ИЯФ (по согласованию)

11 952,8

Бюджет

7

Создание Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора токамака КТМ

строительство

Создание инструмента для исследований поведения кандидатных конструкционных материалов и отдельных узлов энергетического термоядерного реактора в условиях, близких к эксплуатационным

Утвержденные ТЭО, ПСД

ВКО, г. Курчатов

2003

2016

РГП "НЯЦ РК" (по согласованию)

7 773,86

Бюджет

8

Реконструкция ускорительного комплекса У-150

ТЭО, ПСД

Использование инфраструктуры ускорительного комплекса для развития научных исследований в области ядерной физики и технологий производства радиоизотопов

-

г. Алматы

2014

2015

РГП ИЯФ (по согласованию)

415

Бюджет

9

Создание республиканского центра комплексной дозиметрии

ТЭО, ПСД,

строительство

Создание комплекса регистрации, учета и верификации индивидуальных доз облучения

Доработка ТЭО

ВКО, г. Курчатов

2012

2018

РГП "НЯЦ РК" (по согласованию)

2666,4

Бюджет

10

Создание центра ядерной медицины и биофизики

строительство

Создание научно-технологического комплекса для осуществления производственной деятельности в области радиохимии и радиофармацевтики, а также лечебно-диагностической и методической деятельности в области ядерной медицины

Утвержденные ТЭО, ПСД

г. Алматы

2009

2015

РГП ИЯФ (по согласованию)

9 493,1

Бюджет

  Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 13 марта 2014 года № 236
Приложение 7
к Программе развития атомной
отрасли в Республике Казахстан
на 2011 - 2014 годы
с перспективой развития до 2020 года

План мероприятий
по реализации программы "Развитие атомной отрасли в
Республике Казахстан
на 2011 – 2014 года с перспективой развития до 2020 года"

Мероприятия

Форма завершения

Ответственные

исполнители

Срок исполнения

Предполагаемые

расходы, млн. тг

Источники финансирования

№ бюджетной программы
2011

2012

2013

2014

2015-20201

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 Развитие атомной промышленности


Создание вертикально-интегрированной компании ядерного топливного цикла

1

Проведение комплекса поисковых и разведочных работ с целью расширения сырьевой базы урана в Казахстане

Информация в Правительство РК

МИНТ, АО НАК "Казатомпром" (по согласованию)

ежегодно к 25 декабря 2011 – 2020

Согласно контрактам на недропользование в соответствии с проектной документацией

Средства АО НАК "Казатомпром"


2

Развитие добычи природного урана

Информация в Правительство РК

МИНТ, АО НАК "Казатомпром" (по согласованию)

ежегодно к 25 декабря 2011 – 2020

77 848

77 579

67 657

68 404

386 602

Средства АО НАК "Казатомпром"


3

Организация производства по конверсии урана мощностью 12000 тонн гексафторида урана в год c долей АО "НАК "Казатомпром в 6000 тонн урана в год"

Информация в Правительство РК

МИНТ, АО НАК "Казатомпром" (по согласованию)

ежегодно к 25 декабря 2011 – 2016Будут определены после проведения ТЭО проекта

Средства АО НАК "Казатомпром"


4

Участие РК в действующем предприятии по разделению изотопов, для получения гарантированных услуг по обогащению урана в 2,5 млн. ЕРР

Информация в Правительство РК

МИНТ, АО НАК "Казатомпром" (по согласованию)

ежегодно к 25 декабря 2011 – 2020

123,397

101,895

13 395,6

Средства АО НАК "Казатомпром"


5

Создание совместных предприятий по производству тепловыделяющих сборок (далее ТВС) для реакторов АЭС западного дизайна, а также для обеспечения потребностей атомной энергетики в Казахстане

Информация в Правительство РК

МИНТ, АО НАК "Казатомпром" (по согласованию)

ежегодно к 25 декабря 2011 – 2020Будут определены после принятия решения по строительству завода


Средства АО НАК "Казатомпром"
Поэтапное участие предприятий РК в производстве атомных реакторов и оборудования для атомной отрасли


Создание условий для участия предприятий Республики Казахстан в строительстве АЭС

Информация в Правительство РК

МИНТ

ежегодно к 25 декабря 2011 – 2020

Не требуется
2 Развитие атомной энергетики


Обоснование схемы размещения и выбора параметров атомных энергоблоков.

Строительство АЭС на территории Казахстана

1

Проработка вопроса по финансированию работ на проведение оценки ядерно-энергетической системы Республики Казахстан с использованием методологии ИНПРО (МАГАТЭ)

Информация в Правительство РК

МИНТ

2014-2016

Не требуется

2

Проработка вопроса по финансированию работ по выбору места размещения и мощности реакторной установки

Информация в Правительство РК

МИНТ

25 декабря 2014 года

будут определены после утверждения технического задания3

Подготовка решения Правительства о создании управляющей компании для организации работ по строительству АЭС

Проект Постановления Правительства РК

МИНТ

1 квартал 2014 года

Не требуется

Организация разработки и проектирования АЭС и других объектов атомной отрасли в Республике Казахстан

1

Внесение предложений по созданию специализированных проектно-конструкторских организаций для разработки и проектирования АЭС и других объектов атомной отрасли

Информация в Правительство РК

МИНТ, АО "НАК Казатомпром" (по согласованию)

25 декабря 2015 года

Не требуется2

Внесение предложений по разработке проекта первой атомной электростанции

Информация в Правительство РК

МИНТ

25 декабря 2015 года

Не требуется

Разработка проектов нормативно-правовых документов для проведения единой государственной политики в атомной отрасли


Внесение предложений по разработке проектов нормативных документов для проведения единой государственной политики в атомной отрасли

Информация в Правительство РК

МИНТ

МЧС

МЗ

25 декабря 2014 года

Не требуется

Обеспечение ядерной, радиационной и промышленной безопасности объектов атомной отрасли

1

Проработка вопроса по дальнейшему финансированию создания Республиканского центра по переработке и длительному хранению РАО и ИИИ

Информация в Правительство РК

МИНТ

2014-2015

Не требуется2

Обеспечение ядерной, радиационной и промышленной безопасности объектов атомной отрасли

Информация в Правительство РК

МИНТ

ежегодно к 25 декабря

2011 – 2020

568,8

379,4

379,4

1852,1

В рамках республиканского бюджета утвержденного на соответствующие годы

Средства РБ

038

3

Проработка вопроса по созданию специализированной инспекции, осуществляющей государственный контроль на объектах атомной отрасли за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью

Информация в Правительство РК

МЧС

25 декабря 2014 года

Не требуется

4

Проработка вопроса по финансированию создания и развития систем мониторинга геолого-геофизической и сейсмической безопасности объектов атомной энергетики

Информация в Правительство РК

МИНТ

2015-2017

Не требуется

5

Реализация проекта модернизации большебазовой сейсмической группы Боровое с выносными пунктами Чкалово, Зеренда, Восточное

Информация в Правительство РК

МИНТ

25 декабря 2016

1214,9

78,3

-

902,0

В рамках республиканского бюджета утвержденного на соответствующие годы

Средства РБ

049Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению физической защиты и охраны стратегических объектов атомной отрасли


1

Обеспечение функционирования систем физической защиты стратегических объектов атомной отрасли

Информация в Правительство РК

МИНТ

ежегодно к 25 декабря 2014-202046,0

В рамках республиканского бюджета утвержденного на соответствующие годы

Средства РБ

038

2

Модернизация систем физической защиты и охраны стратегических объектов атомной отрасли

Информация в Правительство РК

МИНТ

2014 -2015 г5,0

В рамках республиканского бюджета утвержденного на соответствующие годы

Средства РБ

038Обеспечение безопасного вывода из эксплуатации реактора БН-350

1

Проработка вопроса по осуществлению комплекса мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации реактора БН-350

Информация в Правительство РК

АО "НАК "Казатомпром" (по согласованию)

2014-

2020

Будут определены после утверждения схемы финансирования мероприятий2

Обеспечение долговременного хранения отработавшего ядерного топлива реактора БН-350 с выполнением требований безопасности и физической защиты

Информация в Правительство РК

МИНТ

ежегодно к 25 декабря 2014-2020

60,5

42,0

42,0

42,0

В рамках республиканского бюджета утвержденного на соответствующие годы

Средства РБ

034Развитие международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии

1

Подготовка и заключение международных договоров Республики Казахстан в области мирного использования атомной энергии

Международные договора

МИНТ

ежегодно к 25 декабря 2011 – 2017

Не требуется2

Мониторинг ядерных испытаний, в том числе1)

обеспечение функционирования инфраструктуры казахстанской системы ядерного мониторинга в поддержку международных договоров и соглашений;

модернизация системы сейсмического группирования "Курчатов-Крест"

Информация в Правительство РК

МИНТ

ежегодно к

25 декабря 2011 – 2020 гг.

125,3

63,9

88,6

63,7

В рамках республиканского бюджета утвержденного на соответствующие годы

Средства РБ

044

2)

Создание дублирующего центра данных в Курчатове для системы сейсмического мониторинга

Информация в Правительство РК

МИНТ

ежегодно к

25 декабря 2014- 20179,49

В рамках республиканского бюджета утвержденного на соответствующие годы

Средства РБ

044


Обеспечение атомной отрасли квалифицированными профессиональными кадрами


Внесение предложений по обеспечению профессиональными кадрами

Информация в Правительство РК

МИНТ, МОН,

МЗ

25 декабря 2015 года

Не требуетсяСоциальные вопросы развития атомной отрасли


Внесение предложений по созданию жилого фонда для персонала научных и проектных организаций и реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры в местах их размещения, включая г. Курчатов, пос. Алатау

(г. Алматы).

Информация в Правительство РК

МИНТ

25 декабря 2014 года

Не требуется


3 Развитие науки в атомной сфере


Совершенствование экспериментальной базы атомной отрасли для фундаментальных и прикладных исследований

1

Проработка вопроса по финансированию модернизации комплекса исследовательских ядерных реакторов ВВР-К, ИВГ.1М, ИГР

Информация в Правительство РК

МИНТ

2014-2015 г.

Не требуется
2

Конверсия реактора ВВР-К на топливо с низкообогащенным ураном

Информация в Правительство РК

МИНТ

ежегодно к 25 декабря 2011 – 2013 гг.

776

4020

58

-

367

Инвестиции США


3

Создание Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора Токамака КТМ в г. Курчатов

Информация в Правительство РК

МИНТ

25 декабря 2016 г.

суммы будут уточнены в соответствии с утвержденным ПСД

Средства РБ


4

Внесение предложений по разработке инвестиционного проекта реконструкции ускорительного комплекса У-150

Информация в Правительство РК

МИНТ

2014-2015

Не требуется

Научные исследования в атомной сфере

1

Реализация научно-технической программы "Развитие атомной энергетики в Казахстане"

Отчеты о НИР

МИНТ

ежегодно к 25 декабря 2011 – 2020

713

395,9

441,5

441,5

В рамках республиканского бюджета утвержденного на соответствующие годы

Средства РБ

006

2

Научно-техническая поддержка создания и эксплуатации казахстанского термоядерного материаловедческого реактора токамака КТМ

Отчеты о НИР

МИНТ

ежегодно к 25 декабря 2011 – 2020

99

87,8

93,9

93,9

В рамках республиканского бюджета утвержденного на соответствующие годы

Средства РБ

006

3

Комплексные научные исследования в области физики, химии, биологии и передовых технологий на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60

Отчеты о НИР

МИНТ

ежегодно к 25 декабря 2011 – 2020

53,0

54,0

57,7

57,7

В рамках республиканского

бюджета утвержденного на соответствующие годы

Средства РБ

006

4

Проработка вопроса по финансированию исследований в области обращения с радиоактивными отходами в Республике Казахстан

Информация в Правительство РК

МИНТ

2014-2015

Не требуется

5

Разработка научно-технологической программы развития ядерно-физических методов и технологий для индустриально-

инновационного развития экономики

Отчеты о НИР

МИНТ

2015-

2017 г.

Не требуется

6

Внесение предложений по определению условий сейсмотектонического деформирования земной коры на основе параметров фокальных механизмов землетрясений в районах расположения ядерных объектов на территории Казахстана

Информация в Правительство РК

МИНТ

ежегодно 2015-2017

Не требуется

7

Внесение предложений по выявлению закономерностей многолетних вариаций параметров инфразвуковых сигналов на основе ретроспективного анализа записей казахстанских станций инфразвукового мониторинга ядерных испытаний

Информация в Правительство РК

МИНТ

ежегодно

2015 -2016

Не требуется
4 Охрана здоровья населения и окружающей среды


Обеспечение безопасности радиационно-опасных объектов различного типа, реабилитация зараженных территорий и вовлечение их в хозяйственный оборот

1

Обеспечение радиационной безопасности на территориях, прилегающих к бывшему Семипалатинскому испытательному полигону

Информация в Правительство РК

МИНТ, МОСВР

ежегодно к 25 декабря 2014-2020156,4

В рамках республиканского бюджета утвержденного на соответствующие годы

Средства РБ

038

2

Выполнение природоохранных мероприятий по локализации и устранению радиационно-опасных ситуаций в местах техногенной деятельности

Информация в Правительство РК

МИНТ,

МОСВР

ежегодно к 25 декабря 2011 – 2020

60,0

-

38,3

40,4

В рамках республиканского бюджета утвержденного на соответствующие годы

Средства РБ

034

3

Обеспечение безопасности бывших мест проведения ядерных испытаний

Информация в Правительство РК

МИНТ,

МОСВР, МЧС

ежегодно к 25 декабря

2011 – 2020

332,3

197,3

219

618,3

В рамках республиканского бюджета утвержденного на соответствующие годы

Средства РБ

038Охрана здоровья населения в связи с развитием атомной энергетики

1

Проработка вопроса по финансированию проекта создания Республиканского центра комплексной дозиметрии

Информация в Правительство РК

МИНТ, МОСВР

2014-2015

Не требуется2

Внесение предложений по обеспечению функционирования Государственной системы учета и контроля доз населения и персонала

Информация в Правительство РК

МИНТ

к 25 декабря 2016 г.

Не требуется3

Создание Центра ядерной медицины и биофизики в п. Алатау (без лечебной части)

Информация в Правительство РК

МИНТ

25 декабря

2015 года

1000,0

-

546,2

984,7

В рамках республиканского бюджета утвержденного на соответствующие годы

Средства РБ

047


      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МОСВР – Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан

      АО "НАК "Казатомпром" – акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"

      ТЭО – технико-экономическое обоснование

      ПСД – проектно-сметная документация

      КТМ – казахстанский термоядерный материаловедческий реактор

      РАО – радиоактивные отходы

      ИИИ – источники ионизирующего излучения

  Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 13 марта 2014 года № 236
Приложение 8
к Программе развития атомной
отрасли в Республике Казахстан
на 2011 - 2014 годы
с перспективой развития до 2020 года

Краткая информация
об отраслевой программе "Развитие атомной отрасли в Республике
Казахстан на 2011 – 2014 годы с перспективой развития до 2020
года"

      1.

Развитие атомной отрасли в Республике Казахстан на 2011 – 2014 годы с перспективой развития до 2020 года

Межведомственное взаимодействие

1.2.

Государственный орган, ответственный за разработку и реализацию отраслевой программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Ответственный за реализацию отраслевой программы

Курирующий вице-министр

Список организаций и ведомств – соисполнителей

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан,

Министерство здравоохранения Республики Казахстан,

Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан,

Комитет по атомной энергии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан,

АО "НАК Казатомпром" – акционерное общество Национальная атомная компания Казатомпром


      2.

Перечень ключевых задач

1.

Развитие атомной промышленности

2.

Развитие атомной энергетики

3.

Развитие науки в атомной сфере

4.

Охрана здоровья населения и окружающей среды


      3.

Цель

Целевые индикаторы

1.

Развитие атомной промышленности и создание атомной энергетики для обеспечения ускоренного индустриально-инновационного развития страны

Увеличение объема добычи урана по контрактам на недропользование с учетом конъюнктуры мирового рынка и при согласовании с компетентным органом Республики Казахстан.

Создание новых производств ядерного топливного цикла;

Развитие инфраструктуры атомной энергетики;

Развитие инфраструктуры атомной науки;

Защита здоровья населения в связи с развитием атомной энергетики.


      4.

Ключевые мероприятия

(по группам задач)

Показатели результатов выполнения

задач

1.

Развитие атомной промышленности.


1.1

Развитие добычи природного урана

Объем добычи природного по контрактам на недропользование с учетом конъюнктуры мирового рынка и при согласовании с компетентным органом Республики Казахстан

1.2

Организация производства по конверсии урана через участие в зарубежных активах и трансферте технологий на АО "УМЗ"

Выпуск гексафторида урана 12000 тонн в год, с долей АО НАК Казатомпром в 6000 тонн урана в год (2016 г.);

1.3

Участие в разделительном производстве на территории РФ

Получение услуг по обогащению урана в действующем предприятии по разделению изотопов на территории РФ 2,5 млн. ЕРР, (2013 г.).

1.4

Создание совместных предприятий по производству тепловыделяющих сборок (далее ТВС) для реакторов АЭС западного дизайна, а также для обеспечения потребностей атомной энергетики в Казахстане

Выпуск на АО "Ульбинский металлургический завод" тепловыделяющих сборок мощностью 400 тонн урана (2020 г.);

2.

Развитие атомной энергетики


2.3

Внесение предложений по строительству первой АЭС

Строительство и ввод в эксплуатацию АЭС (к 2020 г.) в случае принятия решения Правительством Республики Казахстан

2.4

Внесение предложений по созданию специализированных проектно-конструкторских организаций (ПКО) для разработки и проектирования АЭС и других объектов атомной отрасли

ПКО на базе РГП НЯЦ РК (2015 г.)

ПКО на базе АО НАК Казатомпром (2015 г.)

2.5

Создание Республиканского центра по переработке и длительному хранению РАО и ИИИ на комплексе исследовательских реакторов "Байкал-1"

Разработка и реализация проекта создания Республиканского центра по переработке и длительному хранению РАО и ИИИ (2014-2018 гг.)

Производственная мощность центра

по количеству перерабатываемых РАО - 1500 тонн/год

2.6

Внесение предложений по обеспечению атомной отрасли профессиональными кадрами

Обеспечение атомной отрасли профессиональными кадрами (2014 г.)

3.

Развитие науки в атомной сфере


3.1

Модернизация комплекса исследовательских ядерных реакторов ВВР-К, ИВГ.1М, ИГР

Модернизация комплекса исследовательских ядерных реакторов ВВР-К, ИВГ.1М, ИГР (2014-2020 гг.)

3.2

Создание Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора токамака КТМ в г. Курчатов.

Создание Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора Токамак КТМ в г. Курчатов (2016 г.)

3.3

Разработка инвестиционного проекта реконструкции ускорительного комплекса У-150М

Разработка инвестиционного проекта реконструкции ускорительного комплекса У-150М (2014-2015 г.)

4.

Охрана здоровья населения и окружающей среды


4.1

Создание Республиканского центра комплексной дозиметрии

Создание Республиканского центра комплексной дозиметрии (2014-2018 гг.)

4.2

Создание Центра ядерной медицины и биофизики

Создание Центра ядерной медицины и биофизики (2015 г.)