"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне үкіметтік емес ұйымдардың қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 маусымдағы № 493 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне үкіметтік емес ұйымдардың қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                      К. Мәсімов

Жоба

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
үкіметтік емес ұйымдардың қызметі мәселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы» 2005 жылғы 12 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 6, 8-құжат; 2011 ж., № 21, 171-құжат; 2012 ж., № 5, 35-құжат; 2013 ж., № 5-6, 30-құжат; 2014 ж., № 3, 21-құжат):
      1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдар үшін гранттар және сыйлықақылар туралы»;
      2) кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы Заң Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру, үкіметтік емес ұйымдарға гранттар мен сыйлықақылар беру процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді.»;
      3) 1-бапта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс - бюджет қаражаты есебінен қамтамасыз етілген, мемлекеттік органдар үкіметтік емес ұйымдарға беретін әлеуметтік саладағы міндеттерді шешуге бағытталған әлеуметтік бағдарламаларды, әлеуметтік жобаларды іске асыру нысаны;»;
      3-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3-2) үкіметтік емес ұйымдар саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган) — мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, сыйлықақыларды беру, гранттарды бөлу, олардың іске асырылуы мен мониторингі саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;»;
      5-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5-1) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың, гранттардың іске асырылу мониторингі — мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың, гранттардың іске асырылуы туралы ақпаратты жинау, өңдеу және талдау;»;
      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «6-1) уәкілетті орган жанындағы Үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау жөніндегі үйлестіру кеңесі (бұдан әрі - Үйлестіру кеңесі) - мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдардың өзара іс-қимылын қамтамасыз ету бойынша жұмысты үйлестіру үшін уәкілетті орган құратын консультациялық-кеңесші орган;»;
      мынадай мазмұндағы 8-1), 8-2), 8-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      «8-1) үкіметтік емес ұйымдар үшін грант (бұдан әрі - грант) — азаматтық бастамаларды қолдау, әлеуметтік саланы дамытудың өзекті мәселелерін шешуге азаматтық қоғам институттарының әлеуетін тарту мақсатында үкіметтік емес ұйымдарды гранттық қаржыландыру саласындағы оператор үкіметтік емес ұйымдарға беретін қаражат;
      8-2) үкіметтік емес ұйымдар үшін сыйлықақы (бұдан әрі - сыйлықақы) - республикалық, салалық және өңірлік деңгейлердегі әлеуметтік міндеттерді шешуге қосқан үлесі үшін үкіметтік емес ұйымдарға берілетін бюджет қаражаты;
      8-3) үкіметтік емес ұйымдарды гранттық қаржыландыру саласындағы оператор (бұдан әрі - оператор) - үкіметтік емес ұйымдарға гранттарды беру және олардың іске асырылуына мониторингті жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасы Үкіметі айқындайтын акционерлік қоғам нысанындағы коммерциялық емес ұйым;»;
      4) 2-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-бап. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдар үшін гранттар және сыйлықақылар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы»;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдар үшін гранттар және сыйлықақылар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан, сондай-ақ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңынан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.»;
      5) 3-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3-бап. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдар үшін гранттар және сыйлықақылар беру процесін құқықтық реттеу қағидаттары»;
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдар үшін гранттар және сыйлықақылар беру процесін құқықтық реттеу:»;
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдар үшін гранттар және сыйлықақылар беру процесінің жариялылығы мен ашықтығы қағидаттарына негізделеді.»;
      6) 4-баптың 2) тармақшасы алып тасталсын;
      7) 4-1-бап:
      мынадай мазмұндағы 2-1), 2-2) және 2-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      «2-1) үкіметтік емес ұйымдарға гранттар беру және олардың іске асырылуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларын бекітеді;
      2-2) үкіметтік емес ұйымдар үшін сыйлықақылар тағайындауды жүзеге асырады және оларды тағайындау тәртібін бекітеді;
      2-3) Үйлестіру кеңесін құрады, оның ережесін және құрамын бекітеді;»;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың іске асырылу мониторингін жүзеге асырады және оны жүргізу тәртібін бекітеді;»;
      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «7-1) оператордың өз қызметінің нәтижелері туралы есептерін қарайды және оның нысанын бекітеді;»;
      8) 5-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5-бап. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру, гранттар беру және сыйлықақылар тағайындау салалары»;
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру, гранттар беру және сыйлықақылар тағайындау мынадай бағыттар:»;
      13-3) және 14) тармақшалар алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 2-тармақпен толықтырылсын:
      «2. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс қатыгездікпен қараудың салдарынан әлеуметтік бейімсіздікке және әлеуметтік депривацияға әкеп соқтырған өмірлік қиын жағдайда жүрген адамға (отбасыға) көмек көрсету мақсатында және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де әлеуметтік маңызы бар бағыттар бойынша жүзеге асырылады.»;
      9) мынадай мазмұндағы 6-1, 6-2 және 6-3-баптармен толықтырылсын:
      «6-1-бап. Гранттар
      1. Гранттар бюджет қаражаты есебінен берілетін мемлекеттік гранттарға және ерікті негізде бюджеттен тыс көздерден, оның ішінде халықаралық, шетелдік ұйымдар беретін мемлекеттік емес гранттарға бөлінеді.
      2. Гранттар конкурстық іріктеу негізінде тарату процесін, дәрменсіз (банкрот) деп танылған, мүлкіне тыйым салынған және (немесе) экономикалық қызметі тоқтатыла тұрған үкіметтік емес ұйымдарды қоспағанда, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың өнім берушілер тізіліміне енгізілген Қазақстан Республикасының үкіметтік емес ұйымдарына беріледі.
      3. Қазақстан Республикасы аумағында үкіметтік емес ұйымдар әзірлеген әлеуметтік бағдарламаларды, әлеуметтік жобаларды іске асыруға гранттарды уәкілетті орган белгілеген тәртіппен үкіметтік емес ұйымдарға оператор береді.
      4. Мемлекеттік грантты алған үкіметтік емес ұйымдар алынған қаражаттың он пайыздан аспайтын бөлігін материалдық-техникалық қамтамасыз етуге пайдалана алады.
      5. Қазақстан Республикасының өзге де заңдарымен реттелетін мемлекеттік емес заңды, жеке тұлғалар, сондай-ақ шетелдік және халықаралық ұйымдар белгілі мақсаттарға (міндеттерге) қол жеткізу үшін мүлкін өтеусіз негізде Қазақстан Республикасының үкіметтік емес ұйымдарына беру процесінде туындайтын қатынастарға осы бап қолданылмайды.
      6-2-бап. Оператор
      1. Оператор мынадай функцияларды:
      1) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, азаматтық бастамаларды қолдау, әлеуметтік саланы дамытудың өзекті мәселелерін шешуге азаматтық қоғам институттарының әлеуетін тарту мақсатында мемлекеттік және мемлекеттік емес гранттарды беруді;
      2) Үкіметтік емес ұйымдарға гранттар беру және гранттардың іске асырылуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларына сәйкес гранттардың іске асырылу мониторингін жүзеге асыруды және уәкілетті органға гранттарды беру тетіктерін жетілдіру бойынша ұсынымдарды енгізуді;
      3) гранттардың іске асырылуы туралы ақпаратты оператордың ресми интернет-ресурсында орналастыруды;
      4) өз қызметінің нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті әзірлеуді және оны уәкілетті органға ұсынуды жүзеге асырады.
      2. Оператор қоғамдық бақылауды дамыту мақсатында гранттардың іске асырылу мониторингі үшін сарапшыларды тартуға құқылы.
      6-3-бап. Сыйлықақылар
      1. Қазақстан Республикасының үкіметтік емес ұйымдарына сыйлықақыларды Үйлестіру кеңесінің шешімі негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі тағайындайды. Үкіметтік емес ұйымдарды сыйлықақы алуға ұсыну туралы өтінімдерді үкіметтік емес ұйымдар және мемлекеттік органдар жыл сайын 1 қыркүйекке дейін уәкілетті органға береді.
      Үкіметтік емес ұйымдар үшін сыйлықақылар тағайындау қағидаларын уәкілетті орган белгілейді.
      2. Сыйлықақыны алу үшін Қазақстан Республикасы аумағында тіркелген үкіметтік емес ұйымдар ұсынылады.
      Сыйлықақыны алуға сол бір ғана үкіметтік емес ұйымдарды қатарынан үш жыл ішінде қайта ұсынуға жол берілмейді. Сол бір ғана үкіметтік емес ұйым сыйлықақыны алуға бір номинациядан артық номинация бойынша ұсыныла алмайды.
      3. Сыйлықақының ең төменгі мөлшері Қазақстан Республикасының республикалық бюджет туралы заңында тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 2000 еселенген мөлшерін құрайды.
      4. Сыйлықақылар бір немесе бір мезгілде бірнеше үміткерге берілуі мүмкін, мұндай жағдайда оның ақшалай бөлігі олардың арасында тең бөлінеді.».
      2. «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 1, 8-құжат; № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; 2004 ж., № 5, 30-құжат; № 10, 56-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2006 ж., № 8, 45-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 9, 67-құжат; № 17, 141-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат; № 17, 136-құжат; № 23, 179-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 8, 64-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 11, 63, 67-құжаттар; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат):
      12-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Қор жыл сайын республикалық ресми мерзімді баспасөз басылымдарында өз мүлкін пайдалануы туралы есепті жариялауға міндетті.».
      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности неправительственных организаций"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 493

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности неправительственных организаций».

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Проект

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам деятельности
неправительственных организаций

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года «О государственном социальном заказе» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 6, ст. 8; 2011 г., № 21, ст. 171; 2012 г., № 5, ст. 35; 2013 г., № 5-6, ст. 30; 2014 г., № 3, ст. 21):
      1) заголовок изложить в следующей редакции:
      «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан»;
      2) преамбулу изложить в следующей редакции:
      «Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе реализации государственного социального заказа, предоставления грантов и премий неправительственным организациям в Республике Казахстан.»;
      3) в статье 1:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) государственный социальный заказ — форма реализации социальных программ, социальных проектов, направленных на решение задач в социальной сфере, обеспеченная за счет бюджетных средств, предоставляемых государственными органами неправительственным организациям;»;
      подпункт 3-2) изложить в следующей редакции:
      «3-2) уполномоченный орган в сфере неправительственных организаций (далее - уполномоченный орган) — государственный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области государственного социального заказа, предоставления премий, выделения грантов, их реализации и мониторинга;»;
      подпункт 5-1) изложить в следующей редакции:
      «5-1) мониторинг реализации государственного социального заказа, грантов - сбор, обработка и анализ информации о реализации государственного социального заказа, грантов;»;
      дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:
      «6-1) Координационный совет по взаимодействию с неправительственными организациями при уполномоченном органе (далее - Координационный совет) - консультативно-совещательный орган, создаваемый уполномоченным органом для координации работы по обеспечению взаимодействия государственных органов и неправительственных организаций;»;
      дополнить подпунктами 8-1), 8-2), 8-3) следующего содержания:
      «8-1) грант для неправительственных организаций (далее - грант) - средства, предоставляемые неправительственным организациям оператором в сфере грантового финансирования неправительственных организаций, в целях поддержки гражданских инициатив, привлечения потенциала институтов гражданского общества к решению актуальных вопросов развития социальной сферы;
      8-2) премия для неправительственных организаций (далее - премия) - бюджетные средства, предоставляемые неправительственным организациям за внесенный вклад в решение социальных задач республиканского, отраслевого и регионального уровней;
      8-3) оператор в сфере грантового финансирования неправительственных организаций (далее - оператор) - некоммерческая организация в форме акционерного общества, определяемая Правительством Республики Казахстан для предоставления грантов неправительственным организациям и осуществления мониторинга за их реализацией;»;
      4) в статье 2:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о
                 государственном социальном заказе, грантах и премиях
                 для неправительственных организаций в
                 Республике Казахстан»;
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Законодательство Республики Казахстан о государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона, а также Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.»;
      5) в статье 3:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Статья 3. Принципы правового регулирования процесса
                 государственного социального заказа, предоставления
                 грантов и премий для неправительственных организаций
                 в Республике Казахстан»;
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      «Правовое регулирование процесса государственного социального заказа, предоставления грантов и премий для неправительственных организаций в Республике Казахстан основывается на принципах:»;
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      «5) гласности и открытости процесса государственного социального заказа, предоставления грантов и премий для неправительственных организаций в Республике Казахстан.»;
      6) подпункт 2) статьи 4 исключить;
      7) статью 4-1:
      дополнить подпунктами 2-1), 2-2) и 2-3) следующего содержания:
      «2-1) утверждает правила предоставления грантов неправительственным организациям и осуществления мониторинга за их реализацией;
      2-2) осуществляет присуждение премий для неправительственных организаций и утверждает порядок их присуждения;
      2-3) создает Координационный совет, утверждает его положение и состав;»;
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      «3) осуществляет мониторинг реализации государственного социального заказа и утверждает порядок его проведения;»;
      дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      «7-1) рассматривает отчеты оператора о результатах его деятельности и утверждает его форму;»;
      8) в статье 5:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Статья 5. Сферы реализации государственного социального
                 заказа, предоставления грантов и присуждения
                 премий»;
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      «1. Реализация государственного социального заказа, предоставление грантов и присуждение премий осуществляются по следующим направлениям:»;
      подпункты 13-3) и 14) исключить;
      дополнить пунктом 2 следующего содержания:
      «2. Государственный социальный заказ осуществляется также в целях оказания помощи лицу (семье), находящемуся в трудной жизненной ситуации вследствие жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации, и по иным социально значимым направлениям, не противоречащим законодательству Республики Казахстан.»;
      9) дополнить статьями 6-1, 6-2 и 6-3 следующего содержания:
      «Статья 6-1. Г ранты
      1. Гранты делятся на государственные, предоставляемые за счет бюджетных средств, и негосударственные, предоставляемые из внебюджетных источников на добровольной основе, в том числе и международными, иностранными организациями.
      2. Гранты предоставляются на основе конкурсного отбора неправительственным организациям Республики Казахстан, включенным в реестр поставщиков государственного социального заказа, за исключением неправительственных организаций, находящихся в процессе ликвидации, признанных несостоятельными (банкротами), на имущество которых наложен арест и (или) экономическая деятельность которых приостановлена.
      3. Гранты неправительственным организациям на территории Республики Казахстан предоставляются на реализацию социальных программ, социальных проектов, разработанных неправительственными организациями, оператором, в порядке, установленном уполномоченным органом.
      4. Неправительственные организации, получившие государственный грант, могут использовать на материально-техническое обеспечение часть полученных средств, но не более десяти процентов.
      5. Действие настоящей статьи Закона не распространяется на отношения, возникающие в процессе предоставления имущества на безвозмездной основе для достижения определенных целей (задач) неправительственным организациям Республики Казахстан негосударственными юридическими лицами, физическими лицами, а также иностранными и международными организациями, которые регулируются иными законами Республики Казахстан.
      Статья 6-2. Оператор
      1. Оператор осуществляет следующие функции:
      1) предоставление государственных и негосударственных грантов в целях поддержки гражданских инициатив, привлечения потенциала институтов гражданского общества к решению актуальных вопросов развития социальной сферы, за исключением случаев, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан;
      2) осуществление мониторинга реализации грантов в соответствии с Правилами предоставления грантов неправительственным организациям и осуществления мониторинга за реализацией грантов и внесение предложений по совершенствованию механизмов предоставления грантов в уполномоченный орган;
      3) размещение информации о реализации грантов на официальном интернет-ресурсе оператора;
      4) подготовка ежегодного отчета о результатах своей деятельности и представление его в уполномоченный орган.
      2. Оператор вправе привлекать экспертов для мониторинга реализации грантов в целях развития общественного контроля.
      Статья 6-3. Премии
      1. Премии неправительственным организациям Республики Казахстан присуждаются Правительством Республики Казахстан на основании решения Координационного совета. Заявки о выдвижении неправительственных организаций на соискание премии подаются неправительственными организациями и государственными органами в уполномоченный орган ежегодно до 1 сентября.
      Правила присуждения премий для неправительственных организаций устанавливаются уполномоченным органом.
      2. На соискание премии выдвигаются неправительственные организации, зарегистрированные на территории Республики Казахстан.
      Не допускается повторное выдвижение на соискание премии одних и тех же неправительственных организаций в течение трех лет подряд. Одна и та же неправительственная организация не может выдвигаться на соискание премии более чем по одной номинации.
      3. Минимальный размер премии составляет 2000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленный законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
      4. Премии могут присуждаться одному или одновременно нескольким соискателям, в этом случае ее денежная часть делится поровну между ними.».

      2. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 1, ст. 8; № 24, ст. 338; 2003 г., № 11, ст. 56; 2004 г., № 5, ст. 30; № 10, ст. 56; 2005 г., № 13, ст. 53; 2006 г., № 8, ст. 45; № 15, ст. 95; 2007 г., № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 17, ст. 141; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; 2011 г., № 2, ст. 21; № 5, ст. 43; № 17, ст. 136; № 23, ст. 179; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 13; № 8, ст. 64; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № Ю-11, ст. 56; № 15, ст. 81; 2014 г., № И, ст. 63, 67; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143):
      пункт 7 статьи 12 изложить в следующей редакции:
      «7. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в официальных республиканских периодических печатных изданиях.».
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан