1998 жылғы 1 қаңтарға дейін еңбек сіңірген жылдары үшін тағайындалған, мөлшері 2006 жылғы 1 маусымнан бастап арттырылмаған зейнетақы төлемдерін қайта есептеу қағидаларын бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 19 қарашадағы № 928 қаулысы

      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi

      Баспасөз релизі

      «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы»  2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы 73-бабының  13-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса берiлiп отырған 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін еңбек сіңірген жылдары үшін тағайындалған, мөлшері 2006 жылғы 1 маусымнан бастап арттырылмаған зейнетақы төлемдерін қайта есептеу қағидалары бекiтiлсiн.
      2. Осы қаулы 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиiс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                   К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2015 жылғы 19 қарашадағы
№ 928 қаулысымен   
бекітілген      

1998 жылғы 1 қаңтарға дейін еңбек сіңірген жылдары үшін тағайындалған, мөлшері 2006 жылғы 1 маусымнан бастап арттырылмаған зейнетақы төлемдерін қайта есептеу қағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін еңбек сіңірген жылдары үшін тағайындалған, мөлшері 2006 жылғы 1 маусымнан бастап арттырылмаған зейнетақы төлемдерін қайта есептеу қағидалары (бұдан әрi – Қағидалар) «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрi – Заң) 73-бабының 13-тармағына сәйкес әзірленді және 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін еңбек сіңірген жылдары үшін тағайындалған, мөлшері 2006 жылғы
1 маусымнан бастап арттырылмаған зейнетақы төлемдерін (бұдан әрi – зейнетақы төлемдері) қайта есептеу тәртiбiн айқындайды.
      2. Әскери прокуратура органдарын қоспағанда, прокуратура органдарында қызмет өткерген қызметкерлерге (бұдан әрi – қызметкерлер) 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін тағайындалған зейнетақы төлемдері қайта есептелуге жатады.
      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері зейнетақы төлемдерiн қайта есептеуді жүзеге асырады.
      4. Зейнетақы төлемдерiн қайта есептеу үшiн лауазым, сыныптық шен, еңбек сiңiрген жылдар, еңбек өтілі туралы мәліметтерді «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (бұдан әрі – Орталық) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы iсiндегі деректер бойынша толтырады және Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына 2016 жылғы 10 қаңтарға дейін жібереді.
      5. Қызметкерлердің 2005 жылғы 1 шiлдеге ұқсас немесе теңестiрiлген лауазымы бойынша лауазымдық айлықақысы және сыныптық шені үшін қосымша ақысы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырады және бес жұмыс күні ішінде Орталыққа ұсынады.

2. Зейнетақы төлемдерiнiң мөлшерiн қайта есептеу тәртібі

      6. Зейнетақы төлемдерiнiң мөлшерi 2006 жылғы 1 маусымнан бастап 2005 жылғы 1 шiлдедегі ақшалай қамтылымды еңбек сiңiрген жылдардың көрсеткiшiне көбейту арқылы есептеледі.
      7. 2005 жылғы 1 шiлдедегі ақшалай қамтылым қызметкердiң 2005 жылғы 1 шiлдеге ұқсас немесе теңестiрiлген лауазым бойынша лауазымдық айлықақысын және зейнетақы төлемдері тағайындалған күнге сәйкес келетін сыныптық шені бойынша 2005 жылғы 1 шiлдедегі сыныптық шені үшін қосымша ақысын қосу арқылы айқындалады.
      8. Еңбек сiңiрген жылдарының көрсеткiшi әскери қызметтегі, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтегі еңбек сіңірген жылдарына және осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес еңбек өтіліне байланысты пайызбен айқындалады.
      9. Зейнетақы төлемдерiнiң 2006 жылғы 1 маусымнан бастап қайта есептелген мөлшерi:
      1) зейнетақы ісінің деректері бойынша зейнетақы төлемдерiнің 2006 жылғы 1 маусымдағы мөлшерiнен төмен болмауға. Егер зейнетақы төлемдерінің  2006 жылғы 1 маусымнан бастап қайта есептелген мөлшерi зейнетақы ісінің деректері бойынша зейнетақы төлемдерiнің 2006 жылғы 1 маусымдағы мөлшерiнен төмен болса, онда зейнетақы ісінің деректері бойынша зейнетақы төлемдерiнің 2006 жылғы 1 маусымдағы мөлшерi сақталады;
      2) «2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген зейнетақының ең төмен мөлшерінен төмен болмауға;
      3) «2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгiленген жетпiс бес еселенген айлық есептiк көрсеткiштен жоғары болмауға тиіс.
      10. Зейнетақы төлемдерінің 2006 жылғы 1 маусымнан бастап қайта есептелген мөлшерi Қазақстан Республикасы Үкіметінің «2007 жылғы
1 қаңтардан бастап Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiнiң мөлшерiн арттыру туралы» 2006 жылғы
15 желтоқсандағы № 1212, «2008 жылғы 1 қаңтардан бастап Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру туралы» 2007 жылғы 19 желтоқсандағы № 1243, «2009 жылғы 1 қаңтардан бастап Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру туралы» 2008 жылғы 24 желтоқсандағы № 1245, «2010 жылғы 1 қаңтардан бастап Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру туралы» 2009 жылғы 25 желтоқсандағы № 2186, «2011 жылғы 1 қаңтардан бастап Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру туралы» 2010 жылғы 27 желтоқсандағы № 1415, «2012 жылғы 1 қаңтардан бастап Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру туралы» 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 1553, «2013 жылғы 1 қаңтардан бастап Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру туралы» 2012 жылғы 25 желтоқсандағы № 1676, «2014 жылғы 1 қаңтардан бастап уәкілетті ұйымнан төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру туралы» 2013 жылғы 26 желтоқсандағы № 1403, «Уәкілетті ұйымнан төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру туралы» 2014 жылғы 4 сәуірдегі № 321, «2015 жылғы 1 қаңтардан бастап уәкілетті ұйымнан төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру туралы» 2014 жылғы 12 желтоқсандағы № 1309 қаулыларына сәйкес жүргізілген индекстеуді ескере отырып арттырылады.
      11. Егер осы Қағидаларға сәйкес айқындалған зейнетақы төлемдерінің  2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қайта есептелген мөлшерi зейнетақы ісінің деректері бойынша 2016 жылғы 1 қаңтардан басталатын зейнетақы төлемдерiнің мөлшерiнен төмен болса, онда зейнетақы ісінің деректері бойынша 2016 жылғы 1 қаңтардан басталатын зейнетақы төлемдерiнің мөлшерi сақталады.
      12. Орталық Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасынан алған мәліметтердің негізінде бес жұмыс күні ішінде зейнетақы төлемінің мөлшерін қайта есептеу үшін қағаз және электрондық іс макетін қалыптастырады және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелеріне жібереді.
      13. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері бес жұмыс күні ішінде зейнетақы төлемдерінің мөлшерін қайта есептеу туралы шешім қабылдайды.

1998 жылғы             
1 қаңтарға дейін еңбек сіңірген жылдары
үшін тағайындалған, мөлшері     
2006 жылғы 1 маусымнан бастап     
арттырылмаған зейнетақы төлемдерін   
қайта есептеу қағидаларына       
1-қосымша              

Нысан

Прокуратура органдары қызметкерлерінің (әскери прокуратура органдарын қоспағанда) 2005 жылғы 1 шiлдедегі ұқсас немесе теңестiрiлген лауазымы бойынша лауазымдық айлықақы және сыныптық шені үшін қосымша ақы туралы мәліметтер

Р/с №

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Туған күнi

Зейнеткерлікке шыққан лауазымы

Зейнеткерлікке шыққан кездегі сыныптық шені

Еңбек сiңiрген жылдары

Еңбек өтілі

2005 жылғы 1 шiлдедегі ұқсас немесе теңестiрiлген лауазым бойынша лауазымдық айлықақы

Зейнетақы төлемі тағайындалған күнге сәйкес келетін сыныптық шені бойынша 2005 жылғы 1 шiлдеге сыныптық шені үшін қосымша ақы

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1998 жылғы             
1 қаңтарға дейін еңбек сіңірген жылдары
үшін тағайындалған, мөлшері     
2006 жылғы 1 маусымнан бастап     
арттырылмаған зейнетақы төлемдерін   
қайта есептеу қағидаларына       
2-қосымша               

Еңбек сiңiрген жылдарының көрсеткiштері 

Еңбек сiңiрген жылдарының көрсеткiшi, %

Еңбек сіңірген жылдары, жылдар

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 және одан көп

Еңбек өтілі, жылдар

0

50

50

50

50

50

50

52

54

56

58

60

62

64

65

1

50

50

50

50

50

51

53

55

57

59

61

63

65

65

2

50

50

50

50

51

52

54

56

58

60

62

64

65

65

3

50

50

50

51

52

53

55

57

59

61

63

65

65

65

4

50

50

51

52

53

54

56

58

60

62

64

65

65

65

5

50

51

52

53

54

55

57

59

61

63

65

65

65

65

6

51

52

53

54

55

56

58

60

62

64

65

65

65

65

7

52

53

54

55

56

57

59

61

63

65

65

65

65

65

8

53

54

55

56

57

58

60

62

64

65

65

65

65

65

9

54

55

56

57

58

59

61

63

65

65

65

65

65

65

10

55

56

57

58

59

60

62

64

65

65

65

65

65

65

11

56

57

58

59

60

61

63

65

65

65

65

65

65

65

12

57

58

59

60

61

62

64

65

65

65

65

65

65

65

13

58

59

60

61

62

63

65

65

65

65

65

65

65

65

14

59

60

61

62

63

64

65

65

65

65

65

65

65

65

15

60

61

62

63

64

65

65

65

65

65

65

65

65

65

16

61

62

63

64

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

17

62

63

64

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

18

63

64

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

19

64

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

20 және одан көп

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады