Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда өзге де жолмен жәрдемдесетін адамдарды көтермелеу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1131 қаулысы.

      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 24-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда өзге де жолмен жәрдемдесетін адамдарды көтермелеу қағидалары бекітілсін.

      2. "Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте өзге де жолмен жәрдемдескен адамдарды көтермелеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1077 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 67, 955-құжат) күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К.Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 1131 қаулысымен
бекітілген

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда өзге де жолмен жәрдемдесетін адамдарды көтермелеу қағидалары
1. Жалпы ережелер

      1. Осы Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда өзге де жолмен жәрдемдесетін адамдарды көтермелеу қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 24-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленген және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда өзге де жолмен жәрдемдесетін адамдарды көтермелеу тәртібін анықтайды.

      2. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда өзге де жолмен жәрдемдесетін адамдарға біржолғы ақшалай сыйақы түрінде жүзеге асырылатын көтермелеу белгіленеді.

      Біржолғы ақшалай сыйақы түріндегі көтермелеу мынадай мөлшерде белгіленеді:

      1) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы әкімшілік істер бойынша - 30 айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі - АЕК);

      2) онша ауыр емес сыбайлас жемқорлық қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша — 40 АЕК;

      3) ауырлығы орташа сыбайлас жемқорлық қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша — 50 АЕК;

      4) ауыр сыбайлас жемқорлық қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша - 70 АЕК;

      5) аса ауыр сыбайлас жемқорлық қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша - 100 АЕК.

      Осы Қағидалардың 9-тармағында көзделген жағдайларда, грамотамен марапаттау немесе алғыс жариялау түріндегі көтермелеулер белгіленуі мүмкін.

      3. Қөтермелеуді қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.

2. Көтермелеудің шарттары, негіздері және тәртібі

      4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда жәрдемдесу:

      1) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау фактісі туралы хабарлауды;

      2) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған іздеудегі адамның тұрған жері туралы ақпарат беруді;

      3) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу үшін кейіннен маңызы болған өзге де жәрдем беруді қамтиды.

      5. Көтермелеу адам берген ақпарат шындыққа сәйкес болса және айыпты адамға қатысты:

      1) әкімшілік жаза қолдану туралы сот қаулысы заңды күшіне енген;

      2) айыптау үкімі заңды күшіне енген;

      3) ақталмайтын негіздер бойынша істі қысқарту туралы қаулы шығарылған жағдайда ғана жүзеге асырылады.

      6. Адамды көтермелеу туралы материалдарды "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 19-бабының және 22-бабының 2-тармағында көрсетілген органдар (бұдан әрі - сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті жүзеге асыратын органдар) көтермелеуге құқығы пайда болған күннен бастап он бес жұмыс күн ішінде қалыптастырады және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметіне жібереді және мынадай:

      1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды жүзеге асыратын органның өтініші;

      2) ақпаратты есепке алу кітабында, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімінде тіркелген сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі жөніндегі адамның өтініші туралы арыздың, сондай-ақ ақпараттың көшірмесі немесе адамның сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты анықтауға, жолын кесуге, ашуға және тергеуге жәрдем бергенін растайтын өзге де құжаттар;

      3) әкімшілік құқық бұзушылық жасалғаны туралы хаттаманың немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғау туралы қаулының көшірмесі;

      4) заңды күшіне енген әкімшілік жаза қолдану туралы сот қаулысының көшірмесі;

      5) сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізу хаттамасының, заңды күшіне енген айыптау үкімінің не ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық істі қысқарту туралы қаулының көшірмесі қамтылуы тиіс.

      6) біржолғы ақшалай сыйақыны төлеу үшін адамның жеке басын куәландыратын құжаттың және жеке немесе өзге шоттың банктік деректемелерінің көшірмелері.

      7. Осы Қағидалардың 6-тармағында көзделген материалдар келіп түскеннен кейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің басшысы бес жұмыс күні ішінде адамға біржолғы ақшалай сыйақыны төлеу үшін негіз болып табылатын көтермелеу туралы бұйрықты шығарады.

      8. Біржолғы ақшалай сыйақыны төлеу көтермелеу туралы бұйрық шыққан күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде адамның жеке немесе өзге шотына аудару арқылы жүргізіледі.

      9. Біржолғы ақшалай сыйақыны төлеуден бас тартқан жағдайда, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда өзге де түрде жәрдемдесетін адам сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды жүзеге асыратын органға тиісті өтініш береді.

      Бұл ретте жедел-тергеу бөлімшелері сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысының алдында адамды грамотамен марапаттау немесе оған алғыс жариялау туралы өтініш жасауы мүмкін.

Об утверждении Правил поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1131.

      Вводится в действие с 1 января 2016 года.

      В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года "О противодействии коррупции" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции.

      2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1077 "Об утверждении Правил поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в борьбе с коррупцией" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 67, ст. 955).

      3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 30 декабря 2015 года № 1131

Правила
поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного
правонарушения или иным образом оказывающих содействие
в противодействии коррупции
1. Общие положения

      1. Настоящие Правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции (далее – Правила), разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года "О противодействии коррупции" и определяют порядок поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции.

      2. Для лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, устанавливаются поощрения, осуществляемые в форме единовременного денежного вознаграждения.

      Поощрение в виде единовременного денежного вознаграждения устанавливается в следующих размерах:

      1) по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 месячных расчетных показателей (далее – МРП);

      2) по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП;

      3) по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП;

      4) по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП;

      5) по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП.

      В случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящих Правил, могут устанавливаться поощрения в виде награждения грамотой или объявления благодарности.

      3. Финансирование поощрений производится за счет средств республиканского бюджета.

2. Условия, основания и порядок поощрения

      4. Содействие в противодействии коррупции включает следующее:

      1) сообщение о факте совершения коррупционного правонарушения;

      2) представление информации о местонахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное правонарушение;

      3) иное содействие, имевшее впоследствии значение для выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционного правонарушения.

      5. Поощрение осуществляется в случае, если информация, представленная лицом, соответствует действительности и в отношении виновного лица:

      1) вступило в законную силу постановление суда о наложении административного взыскания;

      2) вступил в законную силу обвинительный приговор;

      3) вынесено постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

      6. Материалы на поощрение формируются и направляются в антикоррупционную службу органами (далее – органы, осуществляющие противодействие коррупции), указанными в статье 19 и пункте 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года "О противодействии коррупции", в течение пятнадцати рабочих дней со дня возникновения права на поощрение и включают в себя:

      1) ходатайство органа, осуществляющего противодействие коррупции;

      2) копию заявления, зарегистрированного в книге учета информации, едином реестре досудебных расследований, а также информации об обращении лица по факту коррупционного правонарушения или иных документов, подтверждающих оказание лицом содействия в выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании коррупционного правонарушения;

      3) копию протокола о совершении административного правонарушения или постановления о возбуждении дел об административном правонарушении;

      4) копию постановления суда о наложении административного взыскания, вступившего в законную силу;

      5) копию протокола упрощенного досудебного производства, обвинительного приговора, вступившего в законную силу, либо постановления о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

      6) копию документа, удостоверяющего личность, и банковские реквизиты лицевого или иного счета лица для выплаты единовременного денежного вознаграждения.

      7. Руководитель антикоррупционной службы в течение пяти рабочих дней после поступления материалов, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, издает приказ о поощрении, являющийся основанием для выплаты лицу единовременного денежного вознаграждения.

      8. Выплата единовременного денежного вознаграждения производится в течение пятнадцати рабочих дней со дня издания приказа о поощрении путем перевода на лицевой либо иной счет лица.

      9. В случае отказа от единовременного денежного вознаграждения, лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказавшее содействие в противодействии коррупции, подает органу, осуществляющему противодействие коррупции, соответствующее заявление.

      При этом оперативно-следственные подразделения могут ходатайствовать перед руководителем антикоррупционной службы о награждении лица грамотой либо объявлении ему благодарности.