Мәліметтерді таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа жатқызу және онымен жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1196 қаулысы.

      "Әкімшілік рәсімдер туралы" 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 13-бабының 4-тармағына сәйкес Қазақстан республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Мәліметтерді таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа жатқызу және онымен жұмыс істеу қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К.Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1196 қаулысымен
бекітілген

Мәліметтерді таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа жатқызу және онымен жұмыс істеу қағидалары
1. Жалпы ережелер

      1. Осы Мәліметтерді таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа жатқызу және онымен жұмыс істеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Әкімшілік рәсімдер туралы" 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және мәліметтерді таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа жатқызу және онымен түріне және/немесе ақпаратты жеткізгішке қарамастан жұмыс істеу тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидалар Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын қамтитын қызметтік ақпаратпен жұмыс істеу тәртібіне қолданылмайды.

      3. Таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа мемлекеттік органның жұмысына қатысты, оларды ашық жариялау шешім қабылдау кезінде мемлекеттік органның тәуелсіздігін қамтамасыз ету қажеттігіне байланысты әкімшілік рәсімдерді сақтау тәртібін бұзуы мүмкін таратылуы шектелген мәліметтер жатады.

      Ашық жариялау деп материалдарды ашық басылымдарда басып шығару (сонымен бірге, интернет-ресурсте орналастыру), оларды радио мен телевизия арқылы беру, ашық конференцияларда, жиналыстарда, симпозиумдарда жария ету, кинофильмдерде көрсету, музейлерге, көрмелерге қойып көрсету, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды көпшілік алдында қорғау, қолжазбаларды сақтауға беру ұғымы түсіндіріледі.

      4. Қызметтік ақпаратпен жұмыс істеу кезінде таратылуы шектелген ақпаратты қорғау жөніндегі қоса беріліп отырған мынадай арнайы талаптар белгіленеді (1-қосымша, қызмет бабында пайдалану үшін).

      5. Жұмысында таратылуы шектелген қызметтік ақпаратты пайдаланатын адамдар ақпаратты қорғау жөніндегі барлық талаптарды дәл және тиянақты орындауға, олар қызметтік міндеттерін орындау кезінде алған мәліметтерді сақтауға және жария етпеуге тиіс.

      6. Осы Қағидалардың талаптарын бұзғаны үшін таратылуы шектелген қызметтік ақпаратпен жұмыс істеуге рұқсаты бар лауазымды адамдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

2. Мәліметтерді таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа жатқызу тәртібі

      7. Таратылуы шектелген қызметтік ақпаратты қамтитын құжаттарға, істерге және басылымдарға "Қызмет бабында пайдалану үшін" деген белгі (бұдан әрі – "ҚБПҮ" деген белгі) қойылады.

      Мәліметтерді таратылуы шектелген ақпаратқа жатқызуды орындаушы немесе құжатқа қол қойған тұлға мемлекеттік органда әзірленген қызмет бабында пайдалану үшін мәліметтер тізбесінің (бұдан әрі – мәліметтер тізбесі) негізінде жүргізеді.

      Мәліметтер тізбесі (оған толықтырулар мен өзгерістер) мемлекеттік орган басшысының бұйрығымен бекітіледі.

      Мәліметтер тізбесін әзірлеу мынадай өлшемшарттар негізінде жүзеге асырылады:

      1) құпиялылық режимін ұйымдастыруға және қамтамасыз етуге, сондай-ақ оның сақталуын бақылауға қатысты, мемлекеттік құпияларды қамтымайтын мәліметтер;

      2) жария етілуі мемлекеттік органдардың жұмысына, оның ішінде қол жеткізу парольдерін қоса алғанда, электрондық ақпараттық ресурстарға рұқсатсыз қол жеткізу салдарынан ақпаратты жойылудан, бұғатталудан немесе өзгеруден қорғау процесіне тікелей әсер ететін мәліметтер;

      3) мемлекеттік органға заңды ақпаратты иеленуші құпиялылық шартымен берген мәліметтер;

      4) жариялануы немесе жария етілуі жеке және заңды тұлғалардың заңды құқықтары мен мүдделерін бұзатын мәліметтер;

      5) ашық жариялау мемлекеттік органның тәуелсіздігін қамтамасыз ету қажеттігіне байланысты әкімшілік рәсімдерді сақтау тәртібін бұзуы мүмкін шешім қалыптастыру процесінде жүзеге асырылатын ведомствоаралық және ведомствоішілік хат-хабар алмасу, шешім қалыптастыру процесінде жүргізілетін мемлекеттік органдардағы кеңестер туралы, оның ішінде "Ақпаратқа қол жеткізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабында көрсетілген мәселелер бойынша ақпаратты қамтитын мәліметтер;

      6) мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберінде жүргізілетін, түпкілікті шешімдер қабылданбаған тексерулер нәтижелері туралы мәліметтер;

      7) шет мемлекеттерден немесе халықаралық ұйымдардан келіп түскен, оларды ашу шарттары туралы өзара келісім қабылданбаған мәліметтер.

      8. Осы өлшемшарттар қолданыстағы және (немесе) жаңадан келіп түскен "ҚБПҮ" деген белгісі бар таратылуы шектелген мәліметтердің ведомстволық тізбелерінің күшін жоймайды, сондай-ақ мемлекеттік құпияларды қорғау, ақпараттандыру, ақпараттық қорғау мен ақпараттық қауіпсіздік салаларындағы нормативтік құқықтық актілерге, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен әзірленген мемлекеттік органдар мен ұйымдарда құпияландыруға жататын ведомстволық мәліметтер тізбелеріне қайшы келмесе, таратылуы шектелген өзге ақпаратты қамтитын мәліметтерді жатқызу құқығын шектемейді.

      9. Егер мәліметтер тізбесінде мәліметтер көзделмесе, бірақ орындаушының пікірі бойынша мемлекеттік органның мүддесіне нұқсан келтіру қауіпін төндіруі мүмкін болса, ол осы мәліметтер құзыретіне қатысты мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің басшысымен бірлесіп басшылықтың қарауына осы мәліметтерді қорғау және Тізбеге тиісті толықтырулар енгізу қажеттілігі туралы дәлел келтіре отырып ұсыныстар енгізеді.

3. "ҚБПҮ" деген белгісі бар қызметтік ақпаратпен жұмыс істеу тәртібі

      10. Үшінші тараптың құзыретті органына таратылуы шектелген, "Құпия" деген белгісі бар және оған қатысты "ҚБПҮ" деген белгісі алынған қызметтік ақпаратты осы Қағидалардың 46-тармағына сәйкес мемлекеттік орган басшысының рұқсатымен және осы Қағидалардың 26 және 26-1-тармақтарында көзделген талаптарды сақтай отырып жіберу жағдайларын қоспағанда, таратылуы шектелген қызметтік ақпаратты ашық байланыс түрлерінің техникалық арналары (жалпы пайдаланылатын телефон және факсимильді байланыс, радиобайланыс, спутниктік және ұялы (жылжымалы (мобильді) байланыс, интернет желісі) бойынша беруге жол берілмейді.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 10.09.2019 № 679 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      11. "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен басылымдарды қабылдауды және есепке алуды (тіркеуді) мемлекеттік органның құжаттамалық қызметі жүзеге асырады.

      12. Мемлекеттік органға келіп түскен "ҚБПҮ" деген белгісі бар барлық хат-хабар бастапқы өңдеуге, алдын ала қарап шығуға, тіркеуге және басшының қарауына беруге жатады. Лауазымдық нұсқаулықтарына сәйкес осындай құжаттармен жұмыс істеу тапсырылған құжаттамалық қызмет кызметкерлері көрсетілген хат-хабарды қабылдайды, ашып қарайды ("Жеке" деген құжаттардан өзге) және тексереді.

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар хат-хабар қағаз түрінде келіп түскен жағдайда, ол жабық конвертте (пакетте) болуы тиіс. Бұл ретте, ораманың тұтастығы, құжаттар мен басылымдардың парақтары мен даналарының саны, сондай-ақ ілеспе хатта көрсетілген қосымшаның бар болуы тексеріледі.

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар және басылымдар немесе олардың қосымшалары конверттерде (пакеттерде) болмаған (толық болмаған) жағдайда оларға үш данада еркін нысанда акт жасалады: оның бірі жөнелтушіге жіберіледі, екіншісі - құжаттамалық қызметте қалады, үшіншісі құжатты орындаушыға беріледі.

      Жөнелтушінің нақты мекенжайын, құжаттың жөнелтілген және алынған уақытын олар бойынша ғана анықтау мүмкін болған жағдайда, сондай-ақ қосымша хат-хабар алынған кезде конверттер (пакеттер) жоюға бөлуге жатпайды.

      Қателесіп келіп түскен "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен басылымдар жөнелтушіге қайтарылады.

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен басылымдар электронды жеткізгіште келіп түскен кезде зиян келтіретін бағдарламалардың болуы тұрғысынан тексеріледі.

      13. Жұмыстан тыс уақытта "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен басылымдарды мемлекеттік орган бойынша кезекші қабылдайды, ол осы құжаттарды құжаттамалық қызмет басшысына ашпай береді.

      Жұмыстан тыс уақытта "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен басылымдарды тұрақты кезекшілері жоқ мемлекеттік органдарға жеткізуге жол берілмейді.

      14. Барлық кіріс, шығыс және ішкі құжаттар, сондай-ақ "ҚБПҮ" деген белгісі бар басылымдар тіркеуге жатады. Құжаттар – парақтар саны бойынша, басылымдар (кітаптар, журналдар, брошюралар) – даналар саны бойынша есепке алынады.

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен басылымдарға тіркеу нөмірін берудің бір реттілігі есепке алуға қойылатын негізгі талап болып табылады. Келесі іс жүргізу жылына өтетін, іс жүргізілуі аяқталмаған немесе ұзақ мерзімде орындауды талап ететін, қайта тіркеуге жататын құжаттарға қолданылмайды.

      15. "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен басылымдарды есепке алу жалпы электрондық құжат айналымы жүйесінде құпия емес құжаттамадан бөлек, ал электрондық деректер базасы болмаған жағдайда – журналдық немесе есепке алу карточкасы бойынша жүргізіледі (2-қосымша). Таратылуы шектелген құжаттар мен басылымдардың көлемі үлкен болмаған жағдайда, есепке алуды құпия емес құжаттармен бірге (есепке алу журналының жеке бөлімінде) жүргізуге болады.

      Журналдардың парақтары нөмірленеді, тігіледі және соңғы бетінде нөмірленген парақтардың саны (цифрмен және жазбаша), қызметкер лауазымының атауы, оның қолы және қолдың толық жазылуы көрсетіліп мөрленеді.

      Журнал аяқталған соң соңғы парақта бастапқы және соңғы тіркелген құжаттың нөмірі, сондай-ақ литерлік және қалып қойған нөмірлердің саны көрсетіліп тіркелген құжаттардың саны (цифрмен және жазбаша) қосымша қойылады. Көрсетілген деректерден кейін қызметкер лауазымының атауы, оның қолы қойылады және қолы толық жазылады.

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен басылымдардың қозғалысы тиісті тіркеу-есепке алу нысандарында уақтылы көрсетілуге тиіс.

      16. Әрбір тіркелген құжатта, сондай-ақ "ҚБПҮ" деген белгісі бар басылымдарға ілеспе хатта "ҚБПҮ" деген аббревиатура қосылып тіркеу нөмірі қойылады.

      Тіркеу нөмірі істер номенклатурасы бойынша істің индексімен, корреспондент, орындаушылар, түскен күні және басқалар туралы ақпаратпен толықтыруға болатын реттік нөмірден тұрады.

      17. Тарату үшін алынған, таратылуы шектелген барлық тираж бір кіріс нөмірімен тіркеледі.

      Құжаттың (басылымның) қосымша көбейтілген даналары осы құжаттың (басылымның) нөмірімен есепке алынады, бұл туралы көбейтілген құжатта (басылымда) және тиісті тіркеу есепке алу нысандарында белгі қойылады. Қосымша көбейтілген даналарды нөмірлеу бұрын есепке алынған даналарының соңғы нөмірінен бастап жүргізіледі.

      18. Құжаттың бірінші бетінде оң жақ жоғарғы бұрышында "Қызмет бабында пайдалану үшін" деген белгі немесе "ҚБПҮ" деген аббревиатура жазылып, басылған дана саны көрсетіледі.

      Құжаттың және ілеспе хаттың әрбір данасының соңғы парағының кері бетінде жөнелтілген құжат даналарының қайда жіберілгені және оның жіберілуі (жіберу саны), құжатты орындаушының тегі көрсетіледі.

      19. Қол қойылған (бекітілген) "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар оларды есепке алуды жүзеге асыратын құжаттамалық қызмет қызметкеріне тіркеу үшін беріледі.

      20. "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен басылымдар туралы мәліметтерді қамтитын журналдық немесе брошюраланған карточкалық түрде жасалған реферативтік ақпараттық басылымдар да осындай белгімен шығарылады. Таратылуы шектелген қызметтік ақпаратты қамтымайтын, осы басылымдардан алынып тасталған реферативтік ақпараттық карточкалар мен парақтар құпия емес материалдар ретінде есепке алынады және сақталады.

      Карточкалар мен парақтарды алып тастау фактісі осы басылымдардың сыртқы бетінде құжаттамалық қызметтің екі қызметкерінің қолтаңбасымен расталады.

      21. "ҚБПҮ" деген белгісі бар басылымды басу аяқталғаннан кейін баспа нысандары жойылады, ал тиісті файлдар (компьютермен теру кезінде) алынып тасталады, бұл туралы еркін нысанда акт жасалады, оған тапсырыс беруші мемлекеттік орган және орындаушы баспахананың (басу-баспахана орталығының) өкілдері қол қояды.

      22. Тираждалған "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен басылымдарды таратуды құжаттамалық қызмет басшылары қол қойған тізімдердің (тізімдеме немесе жіберілу есебі) негізінде жөнелтілетін даналардың есепке алу нөмірлерін көрсете отырып жүзеге асырады.

      23. "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттарды, істер мен басылымдарды Қазақстан Республикасы шегіндегі басқа да ұйымдарға тарату, әдетте, фельдъегерлік байланыспен немесе курьерлер арқылы жіберіледі. "ҚБПҮ" деген белгісі бар жөнелтілетін құжаттар, істер мен басылымдар қалың қағаздан жасалған конвертке салынуға не оралуға тиіс. Жөнелтуге ашық "терезесі" бар конверттерді пайдалануға жол берілмейді.

      24. Орамада (конвертте) қабылдаушы мен жөнелтушінің мекенжайлары мен атаулары (ашық немесе шартты), "ҚБПҮ" деген белгісі қойылған құжаттардың нөмірлері көрсетіледі.

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен басылымдар салынған конверттерде (пакеттерде) басшылар мен қызметкерлердің тектері мен лауазымдарын, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелердің атауларын көрсетуге жол берілмейді.

      25. "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен басылымдарды Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғаларына беру таратылуы шектелген қызметтік ақпараттың құпиялылығын сақтау шартымен және беру кезінде немесе оларға ілеспе құжаттарда осы ақпаратты ашпау шартымен жүзеге асырылады.

      26. "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен басылымдарды әрбір жекелеген жағдайда осы мемлекеттік орган басшысының жазбаша рұқсаты бойынша ғана шетелдік заңды (жеке) тұлғаларға және олардың өкілдеріне беруге жол беріледі.

      Мұндай құжаттар алдын ала мемлекеттік орган құратын орталық сараптама комиссиясының отырысында қаралады, ол оны берудің орындылығы немесе егер беру сәтіне дейін ондағы мәліметтер өзінің бастапқы мәнін жоғалтқан болса, "ҚБПҮ" деген белгіні алу мүмкіндігі туралы қорытынды шығарады.

      Егер "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен басылымдарда басқа мемлекеттік органдардың құзыретіне қатысты мәліметтер болса, оларды шетелге беру тек осы мемлекеттік органдар басшыларының келісімімен ғана жүзеге асырылады.

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар басылымдарды кітап алмасу тәртібінде шетелге жіберуге жол берілмейді.

      Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 10.09.2019 № 679 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      26-1. Сыртқы сауда және сауда қызметі саласындағы уәкілетті органның не Еуразиялық экономикалық комиссияның тергеп-тексеруді жүргізуге жауапты ретінде айқындаған органының, не үшінші тараптың, не Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің құзыретті органының сұрау салулары бойынша мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде сыртқы сауда және сауда қызметі саласындағы уәкілетті орган арқылы Еуразиялық экономикалық комиссияның тергеп-тексеруді жүргізуге жауапты ретінде айқындаған органына, үшінші тараптың және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің құзыретті органдарына тергеп-тексеруді жүргізу мен сауда және өтемақы шараларын қолдану мақсаттары үшін қажетті, таратылуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын, "ҚБПҮ" деген белгісі бар мәліметтерді заңнамада белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ұсынады.

      Көрсетілген ақпаратты сыртқы сауда және сауда қызметі саласындағы уәкілетті органға "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттарды кейіннен қайта жіберу үшін жіберген кезде мемлекеттік органдар өзінің ілеспе хатында жіберілетін мәліметтерді Еуразиялық экономикалық комиссияға, үшінші тараптың немесе ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің құзыретті органдарына беруге басшының рұқсатының нөмірі мен күнін көрсетеді.

      Ескерту. Қағида 26-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Үкіметінің 10.09.2019 № 679 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      27. "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттарды орындау, өткізу тәртібі, оның орындалуын бақылау құпия емес құжаттармен жұмыс тәртібіне ұқсас.

      28. "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар орындалғаннан кейін іске жинақталады. Көрсетілген істердің тақырыбы құпия емес іс жүргізуші мемлекеттік органның істер номенклатурасына енгізіледі.

      Істер номенклатурасына "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттарға барлық тіркеу есепке алу нысандарының және бақылау-анықтамалық, тақырыптық және басқа картотекаларының тақырыптары енгізіледі.

      29. "ҚБПҮ" деген белгісі бар істер құжаттамалық қызмет бақылауымен мемлекеттік органның тиісті құрылымдық бөлімшелерінде жинақталады.

      30. Істерді жинақтау кезінде мынадай талаптарды сақтау қажет:

      1) іске тек орындалған және дұрыс ресімделген құжаттарды орналастыру;

      2) іске осы нақты мәселені шешуге қатысты барлық құжаттарды орналастыру;

      3) іске ауыспалы істерді қоспағанда, бір жылдың іс-қағаздарын жүргізу құжаттарын топтастыру;

      4) сақталу мерзімі тұрақты және уақытша құжаттарды істерге жеке жинақтау;

      5) тиісті істерге қағаз негізді құжаттар үшін жалпы негіздегі ерекше заңдық растауды талап ететін (елтаңбалық мөр, қол, бекіту және келісу белгілері) электронды жеткізгіштердегі құжаттардың басылып шығарылған нұсқаларын орналастыру;

      6) іске қайтаруға жататын құжаттарды, артық даналар мен шимай жазбаларды тікпеу;

      7) іс көлемін 180 парақтан асырмау;

      8) жоспарларды, есептерді, сметаларды жасалған, қол қойылған (бекітілген) күніне қарамастан, қай жылға жасалса, сол тиісті жыл ісіне жинақтау;

      9) құжаттарға қосымшалар, олардың бекітілген немесе жасалған күніне қарамастан, оларға қатысты құжаттарға қосылады, көлемі 180 парақтан асатын қосымшалар жеке томды құрайды, бұл туралы құжатта белгі қойылады.

      31. Іс қағаздарын жүргізу аяқталған істің мұқабасында мынадай деректемелер болуы тиіс:

      1) "ҚБПҮ" деген белгі;

      2) мемлекеттік органның ресми атауы;

      3) мемлекеттік орган орналасқан елді мекеннің атауы;

      4) мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің атауы;

      5) істің істер номенклатурасы бойынша индексі;

      6) іс тақырыбы;

      7) іс томының нөмірі;

      8) істің соңғы күндері (өкімдік құжаттар, хаттамалар, стенограммалар, хат алмасулар үшін), өкімдік құжаттар - хаттамалар, стенограммалар үшін бастапқы және соңғы құжаттың реттік нөмірі;

      9) істің сақталу мерзімі.

      32. "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттардың құндылығына сараптама жүргізу барысында сақталу мерзімдері тұрақты және уақытша (10 жылдан аса) істердің мұқабаларына қосымша мынадай деректемелер қойылады: мұрағат қорының нөмірі, іс тізімдемесінің жиынтық нөмірі, іс нөмірі және істегі парақтар саны. Істердің көрсетілген санаттары қатталады немесе төрт тесік арқылы тігіледі және құжаттардың ішкі тізімдемесімен (3-қосымша), істі куәландыру парағымен (4-қосымша) жабдықталады.

      Құжаттардың ішкі тізімдемесі істің басында, куәландыру парағы - соңында орналастырылады.

      33. "ҚБПҮ" деген белгісі бар, ірі форматты құжаттары бар (сызбалар, схемалар және т.с.с) істер қатты папкаларда немесе құтыларда (қораптарда) сақталады.

      34. "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттарды қызметтік қажеттігіне қарай істерге жеке немесе сол бір мәселе жөніндегі құпия емес басқа құжаттармен бірге қалыптастыруға жол беріледі. "ҚБПҮ" деген белгісі бар бір немесе одан көп құжаттарды іске енгізу кезінде, барлық іс таратылуы шектелген сипатқа ие болады.

      Мемлекеттік органда "ҚБПҮ" деген белгісі бар, сондай-ақ көрсетілген белгісі жоқ бірдей құжаттар мен істердің (бұйрықтар, жоспарлар, есептер, нұсқаулықтар және т.б.) үлкен көлемі жинақталған жағдайда, оларды іске жекелей қалыптастыруды көздеген орынды.

      35. Құжаттар құндылығына сараптама жүргізу кезінде іс қағаздарын жүргізу қызметі аяқтаған "ҚБПҮ" деген белгісі бар істерді мемлекеттік органның орталық сараптама комиссиясы парақтап қарайды.

      36. "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттармен, істермен және басылымдармен жұмысқа – құжаттамалық қызмет басшылары бекітетін тізімге сәйкес лауазымды тұлғалар, ал таратылуы шектелген құжаттармен жұмысқа мемлекеттік органдар басшыларының қарарларындағы нұсқауларға сәйкес адамдар жіберіледі.

      37. Мыналарға:

      1) таратылуы шектелген құжаттар мен басылымдардағы мәліметтерді халықаралық (жаһандық) деректер беру желілерінде, интернет желісінде орналастыруға;

      2) оларды жария сөз сөйлеуде немесе ашық баспасөзде, радио мен телевизия бағдарламаларында жариялауға;

      3) "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен басылымдарды ашық көрмелерде экспонат ретінде көрсетуге, оларды стендтерде, витриналарда немесе көпшілік көретін басқа орындарда көрсетуге жол берілмейді.

      Таратылуы шектелген, "Құпия" деген белгісі бар және оған қатысты "ҚБПҮ" деген белгісі алынған қызметтік ақпаратты осы Қағидалардың 46-тармағына сәйкес мемлекеттік орган басшысының рұқсатымен және осы Қағидалардың 26 және 26-1-тармақтарында көзделген талаптарды сақтай отырып, үшінші тараптың құзыретті органына жіберу жағдайлары қосылмайды.

      Ескерту. 37-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 10.09.2019 № 679 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      38. Басқа ұйымдардың қызметкерлері "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттармен және басылымдармен танысуға және жұмыс істеуге осы көрсетілген құжаттарға иелік ететін мемлекеттік орган басшысының рұқсатымен, орындалатын тапсырманың тақырыбын көрсете отырып, олар жұмыс істейтін ұйымдардың жазбаша сұрау салуы болған кезде ғана жіберіледі.

      39. "ҚБПҮ" деген белгісі бар істер мен басылымдар орындаушыларға (зерттеушілерге) берілетін істер мен басылымдарды есепке алу карточкасына қол қойғызу арқылы беріледі және қабылданады (5-қосымша).

      40. Осы мемлекеттік орган қызметкерінің "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен басылымдардан көшірмелер жасауы, сондай-ақ үзінді көшірмелер жасауы құжаттамалық қызмет басшысының жазбаша рұқсаты бойынша жүргізіледі.

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен басылымдардың көшірмелерін басқа ұйым үшін жасау оның жазбаша сұрау салуының негізінде, осы құжаттарды немесе басылымдарды дайындаған мемлекеттік орган басшысының рұқсаты бойынша жүргізіледі.

      Басқа ұйымдардан алынған "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен басылымдардан басқа ұйымдар үшін көшірмелер жасау тек алғашқысымен келісу арқылы жүргізіледі.

      41. "ҚБПҮ" деген белгісі бар басылымдар тек мемлекеттік органдар шығаратын қызметтік каталогтарға ғана енгізіледі.

      42. Көпшілік кітапханаларында "ҚБПҮ" деген белгісі бар басылымдарды азаматтарға беру осы азаматтар жұмыс істейтін мемлекеттік органдар басшыларының жұмыс тақырыбы көрсетілген жазбаша өтінішхаты бойынша ғана жүргізіледі. Алынған рұқсаттамалар қол қойылған күнінен бастап бір жыл бойы және мемлекеттік орган қызметкерінің қызметтік куәлігін көрсеткен жағдайда ғана қолданылады.

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен істерді алып қою істе құжаттардың расталған көшірмелері мен түпнұсқаларды алып қою хаттамасын міндетті түрде қалдыра отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

      43. Ведомстволық кітапханаларда "ҚБПҮ" деген белгісі бар басылымдар:

      1) осы мемлекеттік органның қызметкерлеріне – құжаттамалық қызмет басшысының рұқсатымен;

      2) басқа ұйымдардың қызметкерлеріне – осы ұйымдардың жазбаша өтінішхаты бойынша көрсетілген басылымдарды сақтайтын мемлекеттік орган басшысының рұқсатымен беріледі;

      44. "ҚБПҮ" деген белгісі бар басылымдар кітапханааралық абонемент бойынша (Қазақстан Республикасы шегінде) және осы Қағидалардың 42-тармағында айқындалған тәртіппен беріледі.

      45. Сақталу мерзімі тұрақты және уақытша "ҚБПҮ" деген белгісі бар істер осы белгіні алып тастау мүмкіндігі мақсатында мезгіл-мезгіл тексеріліп отырады. Қарау:

      1) "Ақпаратқа қол жеткізу туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес азаматтың жазбаша сұрау салуы бойынша ақпаратты ұсыну кезінде;

      2) құрылымдық бөлімшелердегі істерді мемлекеттік органның ведомстволық мұрағатына тапсыру кезінде;

      3) істерді ведомстволық мұрағатта сақтау процесінде;

      4) тұрақты сақталатын істерді тиісті мемлекеттік мұрағатқа тапсыруға дайындау кезінде ведомстволық мұрағатта сақтаудың 10 немесе 15 жыл өткеннен кейін;

      5) құжаттар мен істердің көшірмелерін шетелдік жеке (заңды) тұлғаларға беру кезінде жүзеге асырылады.

      46. "Ақпаратқа қол жеткізу туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабында көрсетілген мәліметтен "ҚБПҮ" деген белгіні алып тастау туралы мәселені шешу Қазақстан Республикасының мемлекеттік органының басшысына осы мәселені мемлекеттік органның сараптамалық комиссиясы қарастырғаннан кейін жүктеледі.

      Өзге жағдайларды "ҚБПҮ" деген белгіні алып тастау туралы мәселені шешу мемлекеттік органның орталық сараптау комиссиясына жүктеледі.

      47. "ҚБПҮ" деген белгіні алып тастау туралы мәселені шешу еркін нысандағы актімен ресімделеді. Акт екі данада әзірленеді және оны мемлекеттік органның басшысы бекітеді. Актіде "ҚБПҮ" деген белгі алынып тасталатын істердің тақырыптары көрсетіледі.

      Азаматтың жазбаша сұрау салуы бойынша ақпаратты "Ақпаратқа қол жеткізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын орындау тәртібінде ұсыну кезінде жасалған актінің бір данасы құжаттама қызметіне жолданады, екіншісі – аталған ақпарат сақталған мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесіне жіберіледі.

      Істерді құрылымдық бөлімшелерден мемлекеттік органның ведомстволық мұрағатына тапсыру кезінде жасалған актінің бір данасы құжаттама қызметіне, екіншісі – ведомстволық мұрағатқа жіберіледі.

      Ведомстволық мұрағатта істерді сақтау процесінде жасалған актінің екі данасы да оның іс қағаздарын жүргізу ісінде қалады.

      Тұрақты сақталатын істерді тиісті мемлекеттік мұрағатқа беруге дайындау кезінде жасалған актінің бір данасы мемлекеттік мұрағатқа жіберіледі, екіншісі — ведомстволық мұрағатта қалады.

      Шетелдік жеке (заңды) тұлғаларға құжаттар мен істерді беру кезінде жасалған актінің бір данасы құжаттамалық қызметке беріледі, екіншісі - ведомстволық мұрағатта қалады.

      48. Істер мұқабасындағы "ҚБПҮ" деген белгі оны алып тастауға негіз болған актінің күні мен нөмірі көрсетіле отырып, мөртабанмен немесе қолмен жазылған жазбамен өшіріледі.

      Ұқсас белгілер құрылымдық бөлімшелердің тиісті тізімдемелеріне немесе істердің жиынтық тізімдеме бөлімдеріне енгізіледі.

      49. "ҚБПҮ" деген белгісі болған істер тиісті мемлекеттік мұрағатқа тұрақты сақтауға көрсетілген белгі алынып тастағаннан кейін ғана беріледі және тұрақты сақталатын істердің құрама жиынтық тізімдемесінің бөлімінде тиісті белгілер қойылады.

      50. "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен істердің құндылығына сараптама жүргізу, оның нәтижелерін қарау және бекіту Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүргізіледі.

      51. Құрылымдық бөлімшелерден ведомстволық мұрағаттарға істерді беру кезінде "ҚБПҮ" деген белгісі бар істердің тақырыптары құрылымдық бөлімшенің тиісті істер тізімдемесіне басқа істердің тақырыптарымен қатар енгізіледі.

      52. Ведомстволық мұрағатта істерді сақтауға дайындау (ресімдеу, істердің мұқабасында қосымша деректемелерді қою, құрылымдық бөлімшелер тізімдемесін жасау, тізімдеме жасалған істердің қабылдап алу - беруді жүзеге асыру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

      53. "ҚБПҮ" деген белгісі бар жоюға іріктеліп алынған істер жеке актімен ресімделуі немесе жоюға іріктелген басқа да құпия емес істермен бірге жалпы актіге (6-қосымша) енгізілуі мүмкін. Бұл ретте актінің 2-бағанында "ҚБПҮ" деген белгісі бар істердің тақырыптарынан кейін "ҚБПҮ" деген белгі қойылады.

      54. "ҚБПҮ" деген белгісі бар жоюға іріктеліп алынған құжаттар, істер және басылымдар мәтінді оқу мүмкіндігін болдырмайтындай дәрежеде міндетті түрде ұсақталып жыртылады.

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттарды, істер мен басылымдарды мемлекеттік органның ведомстволық мұрағаты (ведомстволық кітапханасының) қызметкерлерінің қатысуымен өртеу арқылы жоюға жол беріледі.

      55. "ҚБПҮ" деген белгісі бар істерді жойғаннан кейін тіркеу есепке алу нысандарында "Жойылған. № акті.(күні)" деген белгі қойылады.

      56. "ҚБПҮ" деген белгісі бар бюллетеньдер, жаршылар реферативтік ақпараттық басылымдар, телефон және мекенжай анықтамалықтары, сондай-ақ құжаттардың дублеттік және көшірмелік даналары, стенографиялық жазбалар мен баспахана қалдықтары актісіз жойылады, бірақ орындаушының және оны есепке алу және сақтау үшін жауапты қызметкердің қолтаңбаларымен расталатын тіркеу есепке алу нысандарында белгі қойылады.

      57. Іс жүргізуі аяқталған "ҚБПҮ" деген белгісі бар істер ведомстволық мұрағатқа беруге дейін мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшелерінің қызметтік үй-жайларында сақталуға тиіс.

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар басылымдар, әдетте, ведомстволық кітапханада, ал ол болмаса – ведомстволық мұрағатта сақталады.

      Сақтау сенімді жабылатын және мөрленетін металдан жасалған шкафтарда немесе сейфтерде жүзеге асырылады. Бұл ретте, олардың физикалық сақталуын қамтамасыз ететін жағдай жасалуға тиіс.

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар басылымдарды кітапханалардың қосалқы қорларында сақтауға жол берілмейді.

      58. Жұмыс істеу үшін берілген "ҚБПҮ" деген белгісі бар істер мемлекеттік органның тиісті құрылымдық бөлімшесіне немесе ведомстволық мұрағатына қайтарылуға тиіс.

      59. "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттарды құжаттамалық қызмет басшысының рұқсатынсыз істерден алып қою немесе бір істен екінші іске ауыстыруға тиым салынады. Тіркеу есепке алу нысандарында, сондай-ақ істегі құжаттардың ішкі тізімдемелері жүргізілген барлық алып қоюлар немесе ауыстырулар туралы тиісті белгілер қойылады.

      Басқа қалаларға іссапарға жіберілген қызметкерлерге өздерімен бірге "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттарды алып жүруге тыйым салынады. Бұл құжаттар осы Қағидаларда көрсетілген тәртіпке сәйкес қызметкерлердің іссапарға баратын қаласындағы ұйымға алдын-ала жіберілуі тиіс.

      60. "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттарды, істер мен басылымдарды есепке алу және сақтауға жауапты қызметкерлер ауысқан кезде мемлекеттік орган бөлімшесінің басшысы бекітетін осы құжаттар мен істердің қабылдап алу-беру актісі жасалады (7-қосымша).

      61. "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттардың, істер мен басылымдардың барлығын тексеруді мемлекеттік орган басшысының бұйрығымен тағайындалатын комиссия кемінде жылына бір рет жүргізеді. Комиссияның құрамына оларды есепке алуды жүргізу және сақтау тапсырылған адамдар міндетті түрде кіреді.

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар, істер мен басылымдардың үлкен саны жинақталған ведомстволық кітапханалар мен мұрағаттарда құжаттардың болуы мен жай-күйін тексеру кемінде бес жылда бір рет жүргізілуі мүмкін. Тексеру нәтижелері актімен (8-қосымша) ресімделеді, оның бір данасы тиісті мемлекеттік мұрағатқа беріледі.

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттардың, істер мен басылымдардың болуы мен жай-күйін тексеру міндетті түрде:

      1) оларды басқа үй-жайларға (ғимаратқа) ауыстырғанға дейін және одан кейін;

      2) олардың орнын ауыстырудан (эвакуациялаудан) немесе бөтен адамдардың қоймаға және қызметтік үй-жайға кіруінен туындаған төтенше жағдайлардан кейін;

      3) құжаттамалық қызмет (ведомстволық мұрағат, ведомстволық кітапхана) басшысы ауысқан кезде;

      4) мемлекеттік орган қайта ұйымдастырылған (таратылған) кезде жүргізіледі.

      62. "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттарды, істер мен басылымдарды жоғалту не олардағы мәліметтердің жариялану фактілері туралы мемлекеттік органның басшысы және құжаттамалық қызметтің (ведомстволық мұрағат, ведомстволық кітапхана) басшысына, ұлттық қауіпсіздік органдары дереу хабардар етіледі.

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттарды, істер мен басылымдарды жоғалту фактісін қызметтік тексеру немесе онда қамтылған мәліметтерді жариялау фактілерін белгілеу үшін осы мемлекеттік орган басшысының өкімдік құжатымен комиссия тағайындалады.

      Тергеу нәтижелері туралы комиссияның қорытындысын осы комиссияны құрған басшы бекітеді.

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар жоғалған құжаттарға, істер мен басылымдарға акт жасалады және тиісті белгілер тіркеу, есепке алу нысандарына енгізіледі.

      Жоғалған тұрақты сақталатын істерге актілер, оларды мемлекеттік органның басшысы бекіткеннен кейін қор ісіне енгізу үшін ведомстволық мұрағатқа беріледі.

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар, таратылуы шектелген қызметтік ақпаратпен жұмыс істеу тәртібінің, осы ақпаратты жария етудің немесе жоғалтудың себебіне айналмаған және соған алып келмеген бұзылуы кінәлі адамдарды қолданыстағы заңнамаға сәйкес тәртіптік жауапкершілікке тарту үшін негіз болып табылуы мүмкін.

  Мәліметтерді таратылуы шектелген қызметтік
ақпаратқа жатқызу және онымен жұмыс істеу
қағидаларына 2-қосымша

"Қызмет бабында пайдалану үшін" деген белгісі бар құжаттар мен басылымдарды есепке алу журналы

Құжаттың келіп түскен күні мен индексі

Құжаттың күні мен индексі

Қайдан қабылданды және қайда жіберілді

Құжат түрі мен қысқаша мазмұны

Парақтар саны

Даналар саны мен нөмірлері

Кімге жіберілген немесе қарар

Бақылауға алынғаны туралы белгі

Күні және қолхат

Істің индексі (нөмірі), құжаттың жіберілген жері

Жою туралы белгі

Ескертпе

құжаттың

қосымшаның

Алу туралы

Қайтару туралы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


      Ескертпе:

      1. "Қызмет бабында пайдалану үшін" деген белгісі бар кіріс және шығыс құжаттар мен басылымдарға жеке журнал жүргізуге жол беріледі.

      2. Журнал бағандарын толтыру кезінде 2-қосымшаға ескертпені пайдалануға болады.

  А4 (210X2297) форматы
Мәліметтерді таратылуы шектелген
қызметтік ақпаратқа жатқызу және онымен
жұмыс істеу қағидаларына
3-қосымша

№___ "ҚБПҮ" деген белгісі бар істер құжаттарының ішкі тізімдемесі

Р/с

Құжаттың нөмірі

Құжаттың күні

Құжаттың тақырыбы

Іс парақтарының нөмірі

Ескертпе

1

2

3

4

5

6


      Жиыны _________________________________ құжат

      (санмен және жазумен)

      Ішкі тізімдеме парақтарының саны____________________________

      (санмен және жазумен)

      Іс құжаттарының ішкі тізімдемесін

      толтырған адамның Қолтаңбаның

      лауазымының атауы __________________ жазылуы

      (өз қолы)

      Күні А4 (210Х297) формат

  Мәліметтерді таратылуы шектелген
қызметтік ақпаратқа жатқызу және
онымен жұмыс істеу қағидаларына
4-қосымша

"ҚБПҮ" деген белгісі бар істің куәландыру парағы

      Қор №____ Тізімдеме №____ Іс №____

      Іске ______________парақ тігілді және саны жазылды, оның ішінде

      парақтардың литерлік нөмірлері _______________________________

      парақтардың қалып қойған нөмірлері ___________________________

      нөмірленген таза парақтар_____________________________________

      ішкі тізімдеме парақтарының саны______________________________

      нөмірлеуге жатпайтын қосымшалар ретінде есепке алынған құжаттар

      саны______________________________________________________

      (құжаттардың түрлері мен саны)

Іс құжаттарын қалыптастырудың, ресімдеудің, физикалық жай-күйінің және есепке алудың ерекшеліктері

Парақтың нөмірлері

1

2

1. Брошюралар және өзге басылымдар

2. Есеп парағы

3. Газеттерден кесінді

4. Ашық хаттар

5. Конверттер

6. Пошта маркалары

7. Елтаңбалы маркалар

8. Пошталық және басқа штемпелдер

9. Арнайы пошталық белгілер

10. Сүргіш және мастикалық мөрлер

11. Фотоқұжаттар

12. Карталар, жоспарлар, сызбалар және басқа ғылыми-техникалық құжаттама

13. Суреттер, оюлар және акварельдер

14. Көрнекті қайраткерлердің қолтаңбалары

15. Жапсырылған парақтар

16. Парақтардың бір бөлігінің жоғалуы

17. Өшіріліп бара жатқан мәтін      Іс құжаттарының ішкі тізімдемесін

      толтырған адамның Қолтаңбаның толық

      лауазымының атауы __________________ жазылуы

      (жеке қолы)

      Күні А4 (210Х297) форматы

      1. Куәландыру парағы жасалады.

      2. Куәландыру парағы жеке парақта (парақтарда) жасалып, істің соңына тігіледі.

      3. Куәландыру парағында істің нөмірленген парақтарының саны цифрлармен және сөзбен және жеке іс құжаттарының ішкі тізімдемесі парақтарының саны "+" (плюс) белгісімен көрсетіледі.

      4. Куәландыру парағында іс құжаттарын ресімдеудің және нөмірлеудің, физикалық жай-күйінің мынадай ерекшеліктері көрсетіледі:

      1) пошталық айналым құралдары (марканың барлық түрлері, конверттер, ашық хаттар, бланктер, штемпельдер, мөрлер, пломбалар);

      2) мөрлер мен мөртаңбалар;

      3) көрнекті мемлекет және қоғам, ғылым, техника және мәдениет қайраткерлерінің қолтаңбалары;

      4) фотоқұжаттар;

      5) суреттер, оюлар мен акварельдер;

      6) ірі форматты құжаттар;

      7) жапсырылған парақтар, бүлінген құжаттар;

      8) жапсырылған фотосуреттер, құжаттары бар парақтар;

      9) салымы бар конверттер және оларға салынған салымдар (заттар) саны;

      10) жеке нөмірленуі бар құжаттар (оның ішінде типографиялық материалдар) және олардың (парақтардың) саны.

      5. Егер істің бір парағында құжатты ресімдеудің бірнеше ерекшеліктері бар болса, онда куәландыру парағының 2-бағанында 1-бағандағы әрбір позицияға қарсы осы парақтың нөмірі қойылады.

      6. Егер құжатта бір парақта материалдардың бірнеше маркалары бар болса, онда 2-бағанда іс парағының нөмірлерінен кейін олардың саны жақшада көрсетіледі.

      7. Егер істе нөмірлеуге мүмкін болмайтын ерекше материалдардан жасалған заттар (шыны, металл, басқалар) болса, онда 2-бағанда арасында зат тұрған парақтар саны көрсетіледі.

      8. Істің құрамындағы және жай-күйіндегі барлық келесі өзгерістер (бүліну, төлнұсқа құжаттардың көшірмелерімен ауыстырылуы, жаңа құжаттардың қосылуы) куәландыру парағында тиісті актілерге сілтемемен белгіленеді.

      9. Куәландыру парағы нөмірленбейді.

  Мәліметтерді таратылуы шектелген
қызметтік ақпаратқа жатқызу және
онымен жұмыс істеу қағидаларына
5-қосымша

"ҚБПҮ" деген белгісі бар берілетін істер мен басылымдарды есепке алу карточкасы

Істің немесе басылымның атауы

Р/с №

Істің, дананың нөмірі, парақтар саны

Құрылымдық бөлімше мен қызметкердің тегі

Қолхат

Ескертпе

алу туралы күні

қайтару туралы күні1

2

3

4

5

6

  А5 (148X210) форматы
Мәліметтерді таратылуы шектелген
қызметтік ақпаратқа жатқызу және
онымен жұмыс істеу қағидаларына
6-қосымша

Сақтауға жатпайтын құжаттарды жоюға бөлу туралы актінің нысаны

Мемлекеттік органның ресми атауы (жоғары тұрған мемлекеттік органның ресми атауы)

Бекітемін


Мемлекеттік орган басшысы лауазымының атауы

______________ Қолтаңбаның

(қолы) толық жазылуы


Күні

      №_ акті

      Жасалған орны

      Сақтауға жатпайтын құжаттарды

      жоюға бөлу туралы

      _______________________________________________________________

      (Құжаттар тізбесінің атауы, шығарылған орны мен жылы, оларды сақтау мерзімі көрсетіледі)

      ____________________________негізінде____________________________

      (мұрағат қорының нөмірі мен атауы)

      мұрағат қорының істері мен құжаттары ғылыми-тарихи құндылығы жоқ және практикалық мәнін жоғалтқан деп танылып, жоюға бөлініп алынды:

Р/с №

Істің тақырыбы немесе істердің топтама тақырыбы

Істің күні немесе ең соңғы тіркелген күні

Іс номенклатурасы бойынша істің (томның, бөлімнің) индексі немесе істің тізімдеме бойынша №

Істердің (томдар, бөлімдер) саны

Істің (томдар, бөлімдер) сақтау мерзімдері және тізбе бойынша баптардың нөмірлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

      Жылдары _______________ барлығы _______________ іс және құжат

      (цифрмен және жазбаша)

      ______________________________ жылдардағы тұрақты сақтаудағы істер

      мен жеке құрам бойынша істердің жиынтық тізімдемелерінің бөлімдері

      ___________________________________________________________________

      (жергілікті атқарушы органның, Қазақстан Республикасы орталық

      мемлекеттік мұрағатының,

      __________________________________________________сараптау-тексеру

      Қазақстан Республикасы Президенті мұрағатының ресми атауы)

      комиссиясының хаттамасымен бекітілді.

      Құжаттарды өңдеуді жүргізген

      адамның лауазымының атауы __________________ Қолтаңбаның

      (өз қолы) жазылуы

Жергілікті атқарушы органның сараптау-тексеру комиссиясы (Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік мұрағаты, Қазақстан Республикасы Президентінің мұрағаты)

20 ____ жылғы "____"______ №__ хаттамасымен

Мемлекеттік органның орталық сараптау комиссиясының

20 ____ жылғы "____" ______ №__

хаттамасымен мақұлданған келісілген

  А4 (210Х297) форматы
Мәліметтерді таратылуы шектелген
қызметтік ақпаратқа жатқызу және
онымен жұмыс істеу қағидаларына
7-қосымша

Мемлекеттік органның ресми атауы

(жоғары тұрған мемлекеттік

органның ресми атауы)

Бекітемін


Мемлекеттік орган басшысы лауазымының атауы

______________ Қолтаңбаның

(қолы) толық жазылуы


Күні

      №_ акті

      Жасалған орны

      "Қызмет бабында пайдалану үшін" деген

      белгісі бар құжаттарды, істер мен

      басылымдарды қабылдап алу-беру туралы

      ___________________________________________ № ___________ бұйрыққа

      сәйкес осы бұйрықтың негізінде құрылған мынадай құрамдағы комиссия

      төрағасы ____________________________________________________ және

      (тегі және аты-жөні)

      мүшелері___________________________________________________________

      (тегі және аты-жөндері)

      _______________________________ комиссияның қатысуымен ____________

      жылдардағы "ҚБПҮ" деген белгісі бар мынадай құжаттар мен істерді және

      олардың тіркелетін тіркеу-есепке алу нысандарын

      _________________________________________________ тапсырды,

      (тегі және аты)

      _______________________________________ қабылдап алды:

      (тегі және аты)

Р/с

Істер номенклатурасының (тізімдемесінің) атауы мен нөмірі

Істер номенклатурасы (тізімдемесі) даналарының саны

"ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар мен істердің саны

"ҚБПҮ" деген белгісі бар басылымдар даналарының саны

Ескертпе

1

2

3

4

5

6
      Жиынында "ҚБПҮ" деген белгісі бар _________________________________

      (цифрмен және жазбаша) құжаттар мен істер,__________________________________________ дана

      (цифрмен және жазбаша) басылымдар

      ____________________________________дана істер (тізімдемелер)

      (цифрмен және жазбаша)

      номенклатурасы данада қабылданып алынды.

      Құжаттар мен істер, істер (тізімдемелер) номенклатурасының жай-күйі:

      __________________________________________________________________

      (жай-күйінің жалпы сипаттамасы)

      Мұнымен бір мезгілде____________________________________ беріледі.

      (тіркеу-есепке алу нысандары түрлерінің атауы)

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттармен, істермен және басылымдармен

      жұмыстардың жай-күйі _______________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (жалпы сипаттамасы)

      Өткіздім ________________________ Қолтаңбаның

      (өз қолы) толық жазылуы

      Қабылдап алдым __________________ Қолтаңбаның

      (өз қолы) толық жазылуы

      Комиссия төрағасы ___________________ Қолтаңбаның

      (өз қолы) толық жазылуы

      Комиссия мүшелері ___________________ Қолтаңбаның

      (өз қолы) толық жазылуы

  А4 (210Х297) форматы
Мәліметтерді таратылуы шектелген
қызметтік ақпаратқа жатқызу және
онымен жұмыс істеу қағидаларына
8-қосымша

"ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттардың, істер мен басылымдардың бар-жоғын және жай-күйін тексеру туралы актінің нысаны

Мемлекеттік органның ресми атауы

(жоғары тұрған мемлекеттік

органның ресми атауы)

Бекітемін


Мемлекеттік орган басшысы лауазымының атауы

______________ Қолтаңбаның

(қолы) толық жазылуы


Күні

      №_ акті

      Жасалған орны

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттардың,

      істер мен басылымдардың бар-жоғын және

      жай-күйін тексеру

      _________________________________________________________________

      (бұйрық тақырыбы)

      _________________________________________________________________

      (мемлекеттік орган басшысы лауазымының атауы)

      20__жылғы "__"________________ №__

      бұйрығы негізінде төраға __________________________ және мүшелері

      (тегі және аты-жөні)

      _________________________________________________________________

      (тегі және аты-жөндері)

      тұратын комиссия төмендегіні анықтады:

      1. Жиынтық істер тізімдемесі (істер номенклатурасы,

      тіркеу-есепке алу нысандары) бойынша барлығы ____________________

      (цифрмен және жазбаша)

      "ҚБПҮ" деген белгісі бар құжаттар, істер мен басылымдар бар, оның

      ішінде:

      1) қолда бары _______________________________________

      (цифрмен және жазбаша)

      табылмағаны__________________________________________, оның ішінде

      (құжаттар, істер, басылымдар индекстері (нөмірлері)

      Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының құрамына

      жатқызылған істер ________________________________________________

      (цифрмен және жазбаша)

      2. Істердің жиынтық тізімдемесіне (істер номенклатурасы, тіркеу

      есепке алу нысандарына) енгізілмеген _____________________________

      (цифрмен және жазбаша)

      құжаттар, істер мен басылымдар анықталады.

      3. Қолда бар құжаттардың, істердің және басылымдардың жалпы

      есебінен мыналар анықталады:

      залалсыздандыруды және дәрілеуді қажет ететіні ______________;

      (цифрмен және жазбаша)

      қалпына келтіруді қажет ететіні ____________________________;

      (цифрмен және жазбаша)

      түптеуді немесе тігуді қажет ететіні _______________________;

      (цифрмен және жазбаша)

      физикалық және химиялық нұқсан келгені _____________________.

      (цифрмен және жазбаша)

      4. Құжаттарды, істер мен басылымдарды сақтау жай-күйі мен

      шарттарының сипаттамасы

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      5. Құжаттамалық қызмет (ведомстволық кітапхана) басшысының

      тексеру нәтижесі бойынша шешімі

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1196 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Мемлекеттік органдардың қызметтік ақпаратпен жұмыс істеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 51 қбпү қаулысы.

      2. "Мемлекеттік органдардың қызметтік ақпаратпен жұмыс істеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 51 қбпү қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1478 қбпү қаулысы.

      3. "Мемлекеттік органдардың қызметтік ақпаратпен жұмыс істеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 51 қбпү қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 19 қазандағы № 834 қбпү қаулысы.

Об утверждении Правил отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1196.

      В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года "Об административных процедурах" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней.

      2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

     
      Премьер-Министр
Республики Казахстан
К. Масимов

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1196

Правила
отнесения сведений к служебной информации ограниченного
распространения и работы с ней

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года "Об административных процедурах" и определяют порядок отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней, независимо от ее вида и/или носителя информации.

      2. Настоящие Правила не распространяются на порядок работы со служебной информацией, содержащей государственные секреты Республики Казахстан.

      3. К служебной информации ограниченного распространения относятся сведения, касающиеся деятельности государственного органа, открытое опубликование которых может нарушить порядок соблюдения административных процедур, связанных с необходимостью обеспечения независимости государственного органа при принятии решения.

      Под открытым опубликованием понимаются публикация материалов в открытой печати (в том числе, размещение на интернет-ресурсе), передача их по радио и телевидению, оглашение на открытых конференциях, совещаниях, симпозиумах, демонстрация в кинофильмах, экспонирование в музеях, на выставках, публичная защита научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, депонирование рукописей.

      4. При работе со служебной информацией устанавливаются следующие прилагаемые специальные требования по защите информации ограниченного распространения (приложение 1, для служебного пользования).

      5. Лицам, использующим в работе служебную информацию ограниченного распространения, необходимо точно и аккуратно выполнять все требования по защите информации, хранить и не разглашать сведения, полученные ими при исполнении служебных обязанностей.

      6. За нарушение требований настоящих Правил должностные лица, допущенные к работе со служебной информацией ограниченного распространения, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

2. Порядок отнесения сведений к служебной информации
ограниченного распространения

      7. Документам, делам и изданиям, содержащим служебную информацию ограниченного распространения, присваивается пометка "Для служебного пользования" (далее – пометка "ДСП").

      Отнесение сведений к информации ограниченного распространения производится исполнителем и лицом, подписавшим документ на основании перечня сведений для служебного пользования, разработанного в государственном органе (далее — перечень сведений).

      Перечень сведений (дополнения и изменения к нему) утверждается приказом руководителя государственного органа.

      Разработка перечня сведений осуществляется на основании следующих критериев:

      1) сведения, не содержащие государственных секретов, относящиеся к организации и обеспечению режима секретности, а также контролю за его соблюдением, в том числе учетные формы;

      2) сведения, опубликование или разглашение которых оказывает непосредственное влияние на работу государственных органов, в том числе, на процесс защиты информации от уничтожения, блокирования или изменения в результате несанкционированного доступа к электронным информационным ресурсам, включая пароли доступа;

      3) сведения, переданные государственному органу законным обладателем информации на условиях конфиденциальности;

      4) сведения, опубликование или разглашение которых нарушают законные права и интересы физических и юридических лиц;

      5) сведения содержащие информацию о межведомственной и внутриведомственной переписке, осуществляющейся в процессе выработки решений, совещаниях в государственных органах, проводившихся в процессе выработки решений, разглашение которых может нарушить порядок соблюдения административных процедур, связанных с необходимостью обеспечения независимости государственного органа при принятии решения, в том числе по вопросам, указанным в статье 6 Закона Республики Казахстан "О доступе к информации";

      6) сведения о результатах проверок, проводимых в рамках государственного контроля и надзора, по которым не принято окончательное решение;

      7) сведения, поступившие от иностранных государств или международных организаций, по которым не принято взаимного соглашения об условиях их раскрытия.

      8. Настоящие критерии не отменяют существующие и (или) вновь поступающие ведомственные перечни служебной информации ограниченного распространения с пометкой "Для служебного пользования", а также не ограничивают право отнесения других сведений, содержащих информацию ограниченного распространения, если это не противоречит нормативным правовым актам в области защиты государственных секретов, информатизации, защиты информации и информационной безопасности, ведомственным перечням сведений, подлежащих засекречиванию в государственных органах, разработанных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

      9. Если сведения не предусмотрены перечнем сведений, но по мнению исполнителя могут быть использованы в ущерб интересам государственного органа, он совместно с руководителем структурного подразделения государственного органа, к компетенции которого отнесены данные сведения, представляет на рассмотрение руководству аргументированные предложения о необходимости защиты этих сведений и внесения соответствующих дополнений в указанный перечень.

3. Порядок работы со служебной информацией с пометкой "ДСП"

      10. Передавать служебную информацию ограниченного распространения по техническим каналам открытых видов связи (телефонная, факсимильная связь общего пользования, радиосвязь, спутниковая и сотовая (подвижная (мобильная) связь, сеть Интернет) не допускается, за исключением случаев направления в компетентный орган третьей стороны служебной информации ограниченного распространения, имеющей пометку "Конфиденциально", и в отношении которой снята пометка "ДСП" с разрешением руководителя государственного органа в соответствии с пунктом 46 настоящих Правил и с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 26 и 26-1 настоящих Правил.

      Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правительства РК от 10.09.2019 № 679 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      11. Прием и учет (регистрация) документов и изданий с пометкой "ДСП" осуществляются документационной службой государственного органа.

      12. Вся поступающая в государственный орган корреспонденция с пометкой "ДСП" подвергается первичной обработке, предварительному осмотру, регистрации и представлению к рассмотрению руководству. Указанная корреспонденция принимается, вскрывается и проверяется (за исключением с пометкой "Лично") и обрабатывается работниками документационной службы, которым в соответствии с должностными инструкциями поручена работа с такого рода документами.

      В случае поступления корреспонденции с пометкой "ДСП" в бумажном виде, она должна быть запечатана в конверте (пакете). При этом проверяется целостность упаковки, количество листов и экземпляров документов и изданий, а также наличие указанных в сопроводительном письме приложений.

      В случае отсутствия (неполноты) в конвертах (пакетах) документов и изданий с пометкой "ДСП" или приложений к ним, составляется акт в произвольной форме, в трех экземплярах: один из которых направляется отправителю, второй - остается в документационной службе, третий - передается исполнителю документа.

      Конверты (пакеты) не подлежат выделению к уничтожению в тех случаях, когда только по ним возможно определить точный адрес отправителя, время отправки и получения документа, а также получения доплатной корреспонденции.

      Ошибочно поступившие документы и издания с пометкой "ДСП" возвращаются отправителю.

      При поступлении документов и изданий с пометкой "ДСП" на электронных носителях проверяется наличие вредоносных программ.

      13. В нерабочее время документы и издания с пометкой "ДСП" принимаются дежурным по государственному органу, который, не вскрывая, передает их руководителю документационной службы.

      Не допускается доставлять в нерабочее время документы и издания с пометкой "ДСП" в государственные органы, не имеющие постоянных дежурных.

      14. Регистрации подлежат все входящие, исходящие и внутренние документы, а также издания с пометкой "ДСП". Документы учитываются по количеству листов, изданий (книги, журналы, брошюры), экземпляров.

      Основным требованием учета является однократность присвоения регистрационного номера документам и изданиям с пометкой "ДСП". Исключение cоставляют документы, переходящие на следующий делопроизводственный год, незавершенные делопроизводством или требующие длительного срока исполнения, которые подлежат перерегистрации.

      15. Учет документов и изданий с пометкой "ДСП" ведется отдельно от учета несекретной документации в общей системе электронного документооборота, а при отсутствии электронного документооборота – по журналам или карточкам учета (приложение 2). При незначительном объеме документов и изданий ограниченного распространения допускается ведение учета совместно с несекретными документами (в отдельном разделе журнала учета).

      Листы журналов нумеруются, прошиваются и опечатываются с указанием на последнем листе количества пронумерованных листов (цифрами и прописью), наименования должности работника, его подписи и расшифровки подписи.

      После завершения журналов на последнем листе дополнительно проставляется количество зарегистрированных документов (цифрами и прописью) с указанием номера первого и номера последнего зарегистрированного документа, а также количества литерных и пропущенных номеров. После указанных данных проставляются наименование должности работника, его подпись и расшифровка подписи.

      Движение документов и изданий с пометкой "ДСП" должно своевременно отражаться в соответствующих регистрационных учетных формах.

      16. На каждом зарегистрированном документе, а также сопроводительном письме к изданиям с пометкой "ДСП" проставляются регистрационный номер и пометка "ДСП" с добавлением аббревиатуры "ДСП".

      Регистрационный номер состоит из порядкового номера, который можно дополнить индексом дела по номенклатуре дел, информацией о корреспонденте, исполнителях, дате поступления и другие.

      17. Весь тираж издания ограниченного распространения, полученный для рассылки, регистрируется за одним номером.

      Дополнительно размноженные экземпляры документа (издания) учитываются за номером этого документа (издания), о чем делается отметка на размножаемом документе (издании) и в соответствующей регистрационной учетной форме. Нумерация дополнительно размноженных экземпляров производится от последнего номера ранее учтенных экземпляров.

      18. На первом листе в правом верхнем углу документа печатаются пометка "Для служебного пользования" или аббревиатура "ДСП" и указываются номер отпечатанного экземпляра.

      На обороте последнего листа каждого экземпляра документа и сопроводительного письма указывается, куда направлены экземпляры отправленного документа, и его отпуск (расчет рассылки), фамилия исполнителя документа.

      19. Подписанные (утвержденные) документы с пометкой "ДСП" передаются для регистрации работнику документационной службы, осуществляющему их учет.

      20. Реферативные информационные издания в журнальном или сброшюрованном карточном исполнении, в которых содержатся сведения о документах и изданиях с пометкой "ДСП", выпускаются с этой же пометкой. Изъятые из этих изданий реферативные информационные карточки и листы, не содержащие служебной информации ограниченного распространения, учитываются и хранятся как несекретные материалы.

      Факт изъятия карточек и листов заверяется подписями двух работников документационной службы на обложке этих изданий.

      21. По окончании печатания издания с пометкой "ДСП" печатные формы аннулируются, а соответствующие файлы (при компьютерном наборе) удаляются, о чем составляется акт в произвольной форме за подписями представителя государственного органа-заказчика и типографии (печатно-издательского центра) – исполнителя.

      22. Рассылка тиражированных документов и изданий с пометкой "ДСП" осуществляется документационной службой на основании подписанных их руководителями списков (реестров или расчетов рассылки) с указанием учетных номеров отправляемых экземпляров.

      23. Пересылка документов, дел и изданий с пометкой "ДСП" другим организациям в пределах Республики Казахстан производится, как правило, фельдъегерской связью или курьерами. Отправляемые документы, дела и издания с пометкой "ДСП" должны быть помещены в конверты из плотной бумаги либо упакованы. Не допускается использовать для пересылки конверты с прозрачными "окошками".

      24. На упаковке (конверте) указываются адреса и наименования (открытые или условные) получателя и отправителя, номера вложенных документов с добавлением пометки "ДСП".

      На конвертах (пакетах) с документами и изданиями с пометкой "ДСП" не допускается указывать фамилии и должности руководителей и работников, а также наименования структурных подразделений.

      25. Передача документов и изданий с пометкой "ДСП" физическим и юридическим лицам Республики Казахстан осуществляется на условиях соблюдения конфиденциальности служебной информации ограниченного распространения и других условиях нераскрытия этой информации, сообщаемой при передаче или в сопроводительных документах к ним.

      26. Передача документов и изданий с пометкой "ДСП" иностранным юридическим (физическим) лицам и их представителям допускается в каждом отдельном случае только по письменному разрешению руководителя данного государственного органа.

      Такие документы предварительно рассматриваются на заседании центральной экспертной комиссии, создаваемой государственным органом, которая выносит заключение о целесообразности их передачи или возможности снятия пометки "ДСП", если к моменту передачи содержащиеся в них сведения утратили первоначальное значение.

      Если в документах и изданиях с пометкой "ДСП" содержатся сведения, относящиеся к компетенции других государственных органов, передача их за границу может быть осуществлена только с согласия руководителей этих государственных органов.

      Не допускается направлять за границу издания с пометкой "ДСП" в порядке книгообмена.

      Сноска. Пункт 26 в редакции постановления Правительства РК от 10.09.2019 № 679 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      26-1. По запросам уполномоченного органа в области внешнеторговой и торговой деятельности, либо органа, определенного Евразийской экономической комиссией в качестве ответственного за проведение расследований, либо компетентного органа третьей стороны, либо государства-члена Евразийского экономического союза государственные органы в пределах своей компетенции представляют через уполномоченный орган в области внешнеторговой и торговой деятельности в орган, определенный Евразийской экономической комиссией в качестве ответственного за проведение расследований, в компетентные органы третьей стороны и государства-члена Евразийского экономического союза необходимые для целей проведения расследований и применения торговых и компенсирующих мер сведения, содержащие служебную информацию ограниченного распространения, имеющие пометку "ДСП", в порядке и сроки, установленные законодательством.

      При направлении указанной информации в уполномоченный орган в области внешнеторговой и торговой деятельности с пометкой "ДСП" для их последующего перенаправления государственные органы указывают в своем сопроводительном письме номер и дату разрешения руководителя на передачу направляемых сведений в Евразийскую экономическую комиссию, в компетентные органы третьей стороны или государства-члена ЕАЭС.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 26-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 10.09.2019 № 679 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      27. Порядок исполнения, прохождения документов с пометкой "ДСП", контроля за их исполнением аналогичен порядку работы с несекретными документами.

      28. Документы с пометкой "ДСП" после их исполнения формируются в дела. Заголовки указанных дел вносятся в номенклатуру дел государственного органа несекретного делопроизводства.

      В номенклатуру дел включаются заголовки всех регистрационных учетных форм и контрольно-справочных, тематических и других картотек на документы с пометкой "ДСП".

      29. Дела с пометкой "ДСП" формируются в соответствующих структурных подразделениях государственного органа под контролем документационной службы.

      30. При формировании дел необходимо соблюдать следующие требования:

      1) помещать в дело только исполненные и правильно оформленные документы;

      2) помещать в дело все документы, относящиеся к решению данного конкретного вопроса;

      3) группировать в дело документы одного делопроизводственного года, за исключением переходящих дел;

      4) раздельно формировать в дела документы постоянного и временного срока хранения;

      5) помещать в соответствующие дела распечатки с документов на электронных носителях, требующих особого юридического подтверждения (гербовая печать, подпись, грифы утверждения и согласования), на общих для документов на бумажной основе, основаниях;

      6) не подшивать в дело документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры и черновики;

      7) объем дела не должен превышать 180 листов;

      8) планы, отчеты, сметы формировать в соответствующие дела того года, на который или за который они составлены, независимо от даты составления, подписания (утверждения);

      9) приложения к документам, независимо от даты их утверждения или составления, присоединяются к документам, к которым они относятся, приложения объемом свыше 180 листов составляют отдельный том, о чем в документе делается отметка.

      31. Обложка дела, завершенного делопроизводством, должна содержать следующие реквизиты:

      1) пометку "ДСП";

      2) официальное наименование государственного органа;

      3) наименование населенного пункта, в котором дислоцирован государственный орган;

      4) наименование структурного подразделения государственного органа;

      5) индекс дела по номенклатуре дел;

      6) заголовок дела;

      7) номер тома дела;

      8) крайние даты дела (для распорядительных документов, протоколов, стенограмм, переписки), для распорядительных документов-протоколов, стенограмм - порядковые номера первого и последнего документа;

      9) срок хранения дела.

      32. В ходе проведения экспертизы ценности документов с пометкой "ДСП" на обложках дел постоянного и временного (свыше 10 лет) сроков хранения проставляются дополнительные реквизиты: номер архивного фонда, номер сводной описи дел, номер дела и количество листов в деле. Указанные категории дел переплетаются или подшиваются на четыре прокола и снабжаются внутренней описью документов (приложение 3) и листом-заверителем дела (приложение 4).

      Внутренняя опись документов размещается в начале дела, лист-заверитель – в конце.

      33. Дела с пометкой "ДСП", включающие крупноформатные документы (чертежи, схемы и т.п.), хранятся в твердых папках или футлярах (коробках).

      34. Документы с пометкой "ДСП" в зависимости от служебной необходимости допускается формировать в дела отдельно или вместе с другими несекретными документами по одному и тому же вопросу. При включении в дело одного и более документов с пометкой "ДСП" все дело приобретает характер ограниченного распространения.

      В случаях, когда в государственном органе образуется большое количество одних и тех же видов документов и дел (приказы, планы, отчеты, инструкции и т.д.) как с пометкой "ДСП", так и без указанной пометки, целесообразно предусмотреть их обособленное формирование в дела.

      35. При проведении экспертизы ценности документов законченные производством дела с пометкой "ДСП" просматриваются Центральной экспертной комиссией государственного органа полистно.

      36. К работе с делами с пометкой "ДСП" допускаются должностные лица в соответствии со списками, утверждаемыми руководителями документационной службы, а к документам ограниченного распространения – согласно указаниям, содержащимся в резолюциях руководителей государственных органов.

      37. Не допускается:

      1) размещать сведения из документов и изданий ограниченного распространения в международных (глобальных) сетях передачи данных, сети Интернет;

      2) использовать их для открытых выступлений или опубликования в открытой печати, передачах по радио и телевидению;

      3) экспонировать документы и издания с пометкой "ДСП" на открытых выставках, демонстрировать их на стендах, в витринах или других местах массового обозрения.

      За исключением случаев направления в компетентный орган третьей стороны служебной информации ограниченного распространения, имеющей пометку "Конфиденциально", в отношении которой снята пометка "ДСП" с разрешением руководителя государственного органа в соответствии с пунктом 46 настоящих Правил и с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 26 и 26-1 настоящих Правил.

      Сноска. Пункт 37 в редакции постановления Правительства РК от 10.09.2019 № 679 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      38. Работники сторонних организаций допускаются к ознакомлению и работе с документами и изданиями с пометкой "ДСП" только с разрешения руководителя государственного органа, в ведении которого находятся указанные документы, при наличии письменного запроса тех организаций, в которых они работают, с указанием темы выполняемого задания.

      39. Дела и издания с пометкой "ДСП" выдаются исполнителям (исследователям) и принимаются от них под расписку в карточке учета выдаваемых дел и изданий (приложение 5).

      40. Снятие копий, а также производство выписок из документов и изданий с пометкой "ДСП" работниками данного государственного органа производятся по письменному разрешению руководителя документационной службы.

      Снятие копий для сторонней организации с документов и изданий с пометкой "ДСП" производится на основании ее письменного запроса по разрешению руководителя государственного органа, подготовившего эти документы или издания.

      Копирование для сторонних организаций документов и изданий с пометкой "ДСП", полученных от других организаций, производится только по согласованию с последними.

      41. Издания с пометкой "ДСП" включаются только в служебные каталоги, выпускаемые государственными органами.

      42. Выдача гражданам изданий с пометкой "ДСП" в публичных библиотеках производится только по письменным ходатайствам руководителей государственных органов, в которых эти граждане работают, с указанием темы работы. Полученные разрешения действительны в течение одного года со дня их подписания только при предъявлении служебного удостоверения работника государственного органа.

      Изъятие документов и дел с пометкой "ДСП" производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан с обязательным оставлением в деле заверенных копий документов и протокола изъятия подлинников.

      43. В ведомственных библиотеках издания с пометкой "ДСП" выдаются:

      1) работникам данного государственного органа - с разрешения руководителя документационной службы;

      2) работникам сторонних организаций – по письменным ходатайствам этих организаций с разрешения руководителя государственного органа, хранящих указанные издания.

      44. Издания с пометкой "ДСП" могут выдаваться по межбиблиотечному абонементу (в пределах Республики Казахстан) в порядке, определяемом пунктом 42 настоящих Правил.

      45. Дела постоянного и временного срока хранения с пометкой "ДСП" периодически просматриваются с целью возможного снятия этой пометки. Просмотр осуществляется:

      1) при представлении информации по письменному запросу гражданина согласно Закону Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года "О доступе к информации";

      2) при передаче дел из структурных подразделений в ведомственный архив государственного органа;

      3) в процессе хранения дел в ведомственном архиве;

      4) при подготовке дел постоянного хранения к передаче в соответствующий государственный архив по истечении 10 или 15 лет ведомственного архивного хранения;

      5) при передаче копий документов и дел иностранным физическим (юридическим) лицам.

      46. Решение вопроса о снятии пометки "ДСП" со сведений, указанных в статье 16 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года "О доступе к информации", возлагается на руководителя государственного органа после рассмотрения данного вопроса экспертной комиссией государственного органа.

      В остальных случаях решение вопроса о снятии пометки "ДСП" возлагается на центральную экспертную комиссию.

      47. Решение вопроса о снятии пометки "ДСП" оформляется актом произвольной формы, который составляется в двух экземплярах и утверждается руководителем государственного органа. В акте перечисляются заголовки дел, с которых снимается пометка "ДСП".

      Один экземпляр акта, составленного при предоставлении информации по письменному запросу гражданина в порядке исполнения Закона Республики Казахстан "О доступе к информации", направляется в документационную службу, второй – в структурное подразделение государственного органа, в котором хранилась данная информация.

      Один экземпляр акта, составленный при передаче дел из структурных подразделений в ведомственный архив государственного органа, направляется в документационную службу, второй – в ведомственный архив.

      Оба экземпляра акта, составленного в процессе хранения дел в ведомственном архиве, остаются в его делопроизводстве.

      Один экземпляр акта, составленного при подготовке дел постоянного хранения к передаче в соответствующий государственный архив, направляется в государственный архив, второй – остается в ведомственном архиве.

      Один экземпляр акта, составленного при передаче иностранным физическим (юридическим) лицам документов и дел, передается документационной службе, второй – остается в ведомственном архиве.

      48. На обложках дел пометка "ДСП" погашается штампом или записью от руки с указанием даты и номера акта, послужившего основанием для ее снятия.

      Аналогичные отметки вносятся в соответствующие описи структурных подразделений или разделы сводных описей дел.

      49. На постоянное хранение в соответствующий государственный архив дела, имевшие пометку "ДСП", передаются только после снятия указанной пометки и с соответствующими отметками в разделе сводной описи дел постоянного хранения.

      50. Проведение экспертизы ценности документов и дел с пометкой "ДСП", рассмотрение и утверждение ее результатов производятся в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

      51. При передаче дел из структурных подразделений в ведомственный архив заголовки дел с пометкой "ДСП" вносятся в соответствующую опись дел структурного подразделения наряду с заголовками других дел.

      52. Подготовка дел для хранения в ведомственном архиве (оформление, простановка дополнительных реквизитов на обложках дел, составление описей структурных подразделений, осуществление приема-передачи описанных дел) производится в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

      53. Дела с пометкой "ДСП", отобранные к уничтожению, могут оформляться отдельным актом или включаться в общий акт (приложение 6) вместе с другими отобранными к уничтожению несекретными документами. При этом в графе 2 акта после заголовков дел с пометкой "ДСП" ставится пометка ""ДСП"".

      54. Документы, дела и издания с пометкой "ДСП", отобранные к уничтожению, должны в обязательном порядке измельчаться до степени, исключающей возможность прочтения текста.

      Допускается уничтожение документов, дел и изданий с пометкой "ДСП" путем их сжигания в присутствии работников ведомственного архива (ведомственной библиотеки) государственного органа.

      55. После уничтожения дел с пометкой "ДСП" в регистрационных учетных формах проставляется отметка: "Уничтожено. Акт от (дата) №".

      56. Бюллетени, вестники, реферативные информационные издания, телефонные и адресные справочники, а также дублетные и копийные экземпляры документов, стенографические записи и типографский брак с пометкой "ДСП" уничтожаются без акта, но с отметкой в регистрационных учетных формах, заверяемой подписями исполнителя и работника, ответственного за их учет и хранение.

      57. Законченные делопроизводством дела с пометкой "ДСП" должны храниться в служебных помещениях структурных подразделений государственного органа до передачи их в ведомственный архив.

      Издания с пометкой "ДСП" хранятся, как правило, в ведомственной библиотеке, при ее отсутствии – в ведомственном архиве.

      Хранение осуществляется в надежно запираемых и опечатываемых металлических шкафах или сейфах. При этом должны быть созданы надлежащие условия, обеспечивающие их физическую сохранность.

      Не допускается хранить издания с пометкой "ДСП" в подсобных фондах библиотеки.

      58. Выданные для работы дела с пометкой "ДСП" подлежат возврату в соответствующее структурное подразделение или ведомственный архив государственного органа.

      59. Запрещается изъятие из дел или перемещение документов с пометкой "ДСП" из одного дела в другое без разрешения руководителя документационной службы. В регистрационных учетных формах, а также во внутренних описях документов дела обо всех проведенных изъятиях или перемещениях проставляются соответствующие отметки.

      Лицам, командированным в другие города, запрещается иметь при себе в пути следования документы, дела или издания с пометкой "Для служебного пользования". Эти документы должны быть направлены заранее в адрес организации по месту командировки работников в соответствии с порядком, изложенным в настоящих Правилах.

      60. При смене работников, ответственных за учет и хранение документов, дел и изданий с пометкой "ДСП", составляется акт приема-передачи этих документов и дел, утверждаемый руководителем подразделения государственного органа (приложение 7).

      61. Проверка наличия документов, дел и изданий с пометкой "ДСП" проводится не реже одного раза в год комиссией, назначаемой приказом руководителя государственного органа. В состав комиссии обязательно включаются лица, которым поручено ведение их учета и хранения.

      В ведомственных библиотеках и архивах, где сосредоточено большое количество документов, дел и изданий с пометкой "ДСП", проверка наличия и состояния документов может производиться не реже одного раза в пять лет. Результаты проверки оформляются актом (приложение 8), один из экземпляров которого передается в соответствующий государственный архив.

      Проверка наличия и состояния документов, дел и изданий с пометкой "ДСП" в обязательном порядке проводится:

      1) до и после перемещения их в другое помещение (здание);

      2) после чрезвычайных ситуаций, вызвавших их перемещение (эвакуацию) или доступ в хранилища и служебные помещения посторонних лиц;

      3) при смене руководителя документационной службы (ведомственного архива, ведомственной библиотеки);

      4) при реорганизации (ликвидации) государственного органа.

      62. О фактах утраты документов, дел и изданий с пометкой "ДСП" либо разглашения содержащихся в них сведений немедленно ставятся в известность руководитель государственного органа и руководитель документационной службы (ведомственной библиотеки, ведомственного архива), органы национальной безопасности.

      Для служебного расследования факта утраты документов, дел и изданий с пометкой "ДСП" или установления факта разглашения сведений, содержащихся в них, распорядительным документом руководителя государственного органа назначается комиссия.

      Заключение комиссии о результатах расследования утверждается руководителем, создавшим данную комиссию.

      На утраченные документы, дела и издания с пометкой "ДСП" составляется акт, и соответствующие отметки вносятся в регистрационные учетные формы.

      Акты на утраченные дела постоянного хранения после их утверждения руководителем государственного органа передаются в ведомственный архив для включения в дело фонда.

      Нарушение порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения, имеющей пометку "Для служебного пользования", не ставшее причиной и не повлекшее разглашение или утрату данной информации, может являться основанием для привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

  Приложение 2
к Правилам отнесения сведений
к служебной информации ограниченного
распространения и работы с ней

Журнал учета документов и изданий с пометкой
"Для служебного пользования"

Дата поступления и индекс документа

Дата и индекс документа

Откуда поступил или куда направлен

Вид документа и краткое содержание

Количество листов

Количество и номера экземпляров

документа

приложений

1

2

3

4

5

6

7

      продолжение

Резолюция или кому направлен

Отметка о взятии на контроль

Дата и расписка

Индекс (номер) дела, куда направлен документ

Отметка об уничтожении

Примечания

О получении

О возврате

8

9

10

11

12

13

14


      Примечания:

      1. Допускается раздельное ведение журнал на входящие и исходящие документы и издания с пометкой "Для служебного пользования".

      2. При заполнении граф журнала можно использовать примечания к приложению 2.

      Формат А4 (210X2297)

  Приложение 3
к Правилам отнесения сведений
к служебной информации ограниченного
распространения и работы с ней

Внутренняя опись
документов дела с пометкой "ДСП" № ____

№ п/п

Номер документа

Дата документа

Заголовок документа

Номера листов дела

Примечание

1

2

3

4

5

6
      Итого _________________________________________________ документов

      (цифрами и прописью)

      Количество листов внутренней описи ________________________________

      (цифрами и прописью)

      Наименование должности лица,

      заполнившего внутреннюю опись

      документов дела _______________ Расшифровка

      (личная подпись) подписи

      Дата

      Формат А4 (210X297)

  Приложение 4
к Правилам отнесения сведений
к служебной информации ограниченного
распространения и работы с ней

Лист-заверитель дела с пометкой "ДСП"

      Фонд № ____ Опись № ____ Дело № ____

      В дело подшито и пронумеровано ______________ лист(ов), в том числе

      литерные номера листов __________________________________________

      пропущенные номера листов _______________________________________

      пронумерованные чистые листы ____________________________________

      листов внутренней описи _________________________________________

      Учтено документов в виде вложений и приложений, не подлежащих

      нумерации _______________________________________________________

      (разновидности документов и их количество)

Особенности формирования, оформления, физического состояния и учета документов дела

Номера листов

1

2

1. Брошюры и другие издания

2. Листовки

3. Вырезки из газет

4. Открытки

5. Конверты

6. Марки почтовые

7. Марки гербовые

8. Штемпели почтовые и другие

9. Специальные почтовые отметки

10. Сургучные, мастичные печати

11. Фотодокументы

12. Карты, планы, чертежи и другая научно-техническая документация

13. Рисунки, гравюры, акварели

14. Автографы видных деятелей

15. Скленные листы

16. Утрата части листов

17. Угасающий текст      Наименование должности лица,

      заполнившего лист-завреитель дела

      Расшифровка документов дела ________________ подписи

      (личная подпись)

      Дата

      Формат А4 (210Х297)\

      1. Лист-заверитель составляется

      2. Лист-заверитель составляется на отдельном листе (листах) подшиваются в конце дела.

      3. В листе-заверителе указывается цифрами и прописью количество пронумерованных листов дела и отдельно, через знак "+" (плюс), количество листов внутренней описи документов дела.

      4. В листе-заверителе отмечают следующие особенности нумерации, оформления и физического состояния документов дела:

      1) средства почтового обращения (марки всех видов, конверты, открытки, бланки, штемпели, штампы, пломбы);

      2) печати и их оттиски;

      3) автографы видных государственных и общественных деятелей, деятелей науки, техники и культуры;

      4) фотодокументы;

      5) рисунки, гравюры и акварели;

      6) крупноформатные документы;

      7) склеенные листы, повреждения документов;

      8) листы с наклеенными фотографиями, документами;

      9) конверты с вложениями и количество вложенных в них (предметов);

      10) документы, имеющие самостоятельную нумерацию (в том числе типографические материалы), и количество их листов (страниц).

      5. Если на одном листе дела имеется несколько особенностей оформления документа, то в графе 2 листа-заверителя проставляется номер этого документа против каждой позиции графы 1.

      6. Если в документе на одном листе имеется несколько марок материалов, то в графе 2 в скобках после номера листа дела указывается количество.

      7. Если в деле имеются предметы, нумерация которых невозможна, особенностей материала, из которого они исполнены (стекло, металл, другие), то в графе 2 указываются номера листов, между которыми на данный предмет.

      8. Все последующие изменения в составе и состоянии (повреждение, замена подлинных документов копиями, присоединениями документов) отмечаются в листе-заверителе со ссылкой на соответствующий акт.

      9. Лист-заверитель не нумеруется.

  Приложение 5
к Правилам отнесения сведений
к служебной информации ограниченного
распространения и работы с ней

Карточка учета выдаваемых дел и изданий с пометкой "ДСП"

Наименование дела или издания

№ п/п

Номер дела номер экземпляров и количество листов

Структурное подразделение и фамилия работника

Расписка

примечание

В получении и дата

О возврате и дата


1

2

3

4

5

6

      Формат А5 (148X210)

  Приложение 6
к Правилам отнесения сведений
к служебной информации ограниченного
распространения и работы с ней

Форма акта о выделении к уничтожению документов,
не подлежащих хранению

Официальное наименование государственного органа (официальное наименование вышестоящего государственного органа)

Утверждаю

Наименование должности руководителя государственного органа

_________________ Расшифровка

(личная подпись) подписи

Дата

Акт № __

      Место составления

      О выделении к уничтожению документов,

      не подлежащих хранению

      На основании _________________________________________________

      (Наименование, место и год издания перечня документов

      ______________________________ отобраны к уничтожению как не имеющие

      с указание сроков их хранения)

      научно-исторической ценности и утратившие практическое значение дела

      и документы архивного фонда ______________________________________:

      (номер и наименование архивного фонда)

№ п/п

Заголовок дела или групповой заголовок дел

Дата или крайние даты дел

Индекс дела (тома, части) по номенклатуре дел или № дела по описи

Кол-во дел (томов, частей)

Сроки хранения дела (тома, части) и номера статей но Перечню

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

      Всего __________________ дел и документов за __________________ годы.

      (цифрами и прописью)

      Разделы сводных описей дел постоянного хранения и дел по

      личному составу за _________________ годы утверждены протоколом

      экспертно-проверочной комиссии (дата и номер) _______________________

      _____________________________________________________________________

      (официальное наименование местного исполнительного органа,

      _____________________________________________________________________

      центрального государственного архива Республики Казахстан, Архива

      Президента Республики Казахстан)

Наименование должности лица, проводившего обработку документов

__________________ Расшифровка

(личная подпись) подписи


      Согласован Одобрен

      протоколом экспертно-проверочной комиссии местного исполнительного органа (центрального государственного архива Республики Казахстан, Архива Президента Республики Казахстан) протоколом Центральной экспертной комиссии государственного органа

      от "____" _______ года № __ от "__" __________ года № __

      Формат А4 (210Х297)

  Приложение 7
к Правилам отнесения сведений
к служебной информации ограниченного
распространения и работы с ней

Официальное наименование государственного органа (официальное наименование вышестоящего государственного органа)

Утверждаю

Наименование должности руководителя государственного органа

_________________ Расшифровка

(личная подпись) подписи

Дата

АКТ № ___

      Место составления

      О приеме-передаче документов, дел

      и изданий с пометкой "Для служебного

      пользования"

      В соответствии с приказом от ______________________ № ________

      (фамилия и инициалы

      ________________ передал (а), ____________________________ принял (а)

      имени и отчества) (фамилия и инициалы имени и отчества)

      в присутствии комиссии, образованной на основании данного приказа, в

      составе председателя ___________________________ и членов __________

      (фамилия и инициалы имени и отчества) (фамилии

      ____________________________ следующие документы и дела с пометкой

      и инициалы имени и отчества)

      "ДСП" за ______________ годы и регистрационные учетные формы к ним:

№ п/и

Название и номер номенклатуры (описи) дел

Количество экземпляров номенклатуры (описи) дел

Количество документов и дел с пометкой "ДСП"

Количество экземпляров изданий с пометкой "ДСП"

Примечание

1

2

3

4

5

6
      Итого принято ______________________ документов и дел с пометкой "Для

      (цифрами и прописью)

      служебного пользования", изданий в количестве _______________________

      (цифрами и прописью)

      экземпляров, номенклатур (описей) дел в _______________ экземплярах.

      (цифрами и прописью)

      Состояние документов и дел, номенклатур (описей) дел:________________

      _____________________________________________________________________

      (общая характеристика состояния)

      Одновременно передаются _____________________________________________

      (наименования видов регистрационных учетных форм)

      Состояние работы с документами, делами и изданиями с пометкой "ДСП"

      _____________________________________________________________________

      (общая характеристика)

      Передал (а) ________________ Расшифровка подписи

      (личная подпись)

      Принял (а) ________________ Расшифровка подписи

      (личная подпись)

      Председатель комиссии ________________ Расшифровка подписи

      (личная подпись)

      Члены комиссии ________________ Расшифровки подписей

      (личные подписи)

      Формат А4 (210Х297)

  Приложение 8
к Правилам отнесения сведений
к служебной информации ограниченного
распространения и работы с ней

Форма акта о проверке наличия и состояния документов,
дел и изданий с пометкой "ДСП"

Официальное наименование государственного органа (официальное наименование вышестоящего государственного органа)

Утверждаю

Наименование должности руководителя государственного органа

________________ Расшифровка

(личная подпись) подписи

Дата

Акт № __

      Место составления

      Проверки наличия и состояния

      документов, дел и изданий с пометкой

      "ДСП"

      На основании приказа ________________________________________________

      (наименование должности руководителя государственного

      ______________ от "____" ____________ года № ________________________

      органа) (заголовок приказа)

      комиссия в составе председателя _____________________________________

      (фамилия, инициалы имени и отчества)

      И членов комиссии ___________________________________________________

      (фамилии, инициалы имен и отчеств)

      установила, что:

      1. Всего числится по сводным описям дел (номенклатурам дел,

      регистрационным учетным формам) __________ документов, дел и изданий

      (цифрами и прописью)

      с пометкой "ДСП", из них:

      1) в наличии ________________________________________________________

      (цифрами и прописью)

      2) не обнаружено ______________________________________, в том числе

      (индексы (номера) документов, дел, изданий)

      отнесенных к составу Национального архивного фонда Республики

      Казахстан ________________________.

      (цифрами и прописью)

      2. Обнаружено документов, дел и изданий, не внесенных в сводные описи

      дел (номенклатуры дел, регистрационные учетные формы) _______________

      (цифрами и прописью)

      3. Из общего числа наличных документов, дел и изданий обнаружено:

      требующие дезинфекции и дезинсекции _________________________________

      (цифрами и прописью)

      требующие реставрации _______________________________________________

      (цифрами и прописью)

      требующие переплета или подшивки ____________________________________

      (цифрами и прописью)

      с физическими и химическими повреждениями ___________________________

      (цифрами и прописью)

      4. Характеристика состояния и условий хранения документов, дел и

      изданий _____________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      5. Решение руководителя документационной службы (ведомственной

      библиотеки) по результатам проверки _________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1196

Перечень
утративших силу некоторых решений Правительства
Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 51 дсп "Об утверждении Правил работы государственных органов со служебной информацией".

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1478 дсп "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 51 дсп "Об утверждении Правил работы государственных органов со служебной информацией".

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 октября 2015 года № 834 дсп "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 51 дсп "Об утверждении Правил работы государственных органов со служебной информацией".